Page 1

ISSN 1508-2229 INDEX 321389

5

czerwca

ROK XVIII NR 11 (942) 05.06.2019 r. Reklama

str. 2

2019 r.

Turniej warcabowy z okazji Dnia Dziecka str. 3

Dzień Matki w Przedszkolu str. 3

Kongres Kół Gospodyń Wiejskich powiatu wieruszowskiego i wieluńskiego str. 7

Spotkanie z Dorotą Zawadzką str. 4

Wrócili z Łodzi z medalami i nagrodami str. 7

Liga Dzieci dobiegła końca

Będzie przebudowa drogi powiatowej w Mieleszynie str. 8


2 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

www.powiatowy.pl 5 czerwca 2019 r.

Kongres Kół Gospodyń Wiejskich powiatu wieruszowskiego i wieluńskiego W dniu 28.05.2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki na zaproszenie Wójta Gminy Sokolniki, Dyrektor GOKSiT oraz członkiń KGW Sokolniki odbył się Kongres Kół Gospodyń Wiejskich powiatu wieruszowskiego i wieluńskiego. Z zaproszenia skorzystały 33 koła przysyłając na to spotkanie swoje przedstawicielki. Główną ideą tego kongresu było uzyskanie wiedzy dotyczącej działalności kół gospodyń wiejskich na bazie nowych rozwiązań prawnych. Panie w sposób szczególny zaintere-

sowane były zagadnieniami związanymi z wymogami podatkowymi swej działalności, prowadzenia stosownej dokumentacji oraz wymogów sanitarnych w przypadku wytwarzania i sprzedaży wyrobów regionalnych. Merytorycznych odpowiedzi na liczne pytania z sali udzielali przedstawiciele: Urzędu Skarbowego w Wieruszowie, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Powiatowej Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieruszowie. Konsultacyjny cel tego spotkania został z pewnością osiągnięty.

W części artystycznej duży sukces odniosły także Panie z KGW Sokolniki. Towarzystwo Aktywnych Kobiet wystawiło na nowych deskach sokolnickiej sceny sztukę teatralną „Zabobony i przesądy w chłopskiej chacie”, które zostało przyjęte gorącymi owacjami zgromadzonej widowni. Zakończeniem tego udanego spotkania był słodki poczęstunek podczas, którego prowadzono jeszcze indywidualne konsultacje, zawierano znajomości oraz wymieniano się doświadczeniami. Gratulujemy Pani dyrektor Zofii Siwik za zor-

ganizowanie niezwykle udanego kongresu i z niecierpliwością oczekujemy na nowe wydarzenia. Z przyczyn obiektywnych związanych z rekonstrukcją rządu po wyborach do europarlamentu nie mogła uczestniczyć w kongresie zapowiadana Pani Andżelika Możdżanowska Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Patronat medialny na kongresie sprawowały redakcje Radia Ziemi Wieluńskiej oraz Ilustrowanego Tygodnika Powiatowego.

NIEZALEŻNE PISMO REGIONALNE - WYDAWCA: ANNEX MEDIA, konto: RBS Lututów O/Wieruszów, 31 9256 0004 2607 2964 2000 0010 REDAKCJA w WIERUSZOWIE: 98 - 400 Wieruszów, ul Nowa 2 (wejście od ul. Nowej i ul. Piskorskiej), witryna internetowa: www.powiatowy.pl --- istnieje e-mail: wieruszow@powiatowy.pl, kepno@powiatowy.pl REDAKTOR NACZELNA: Anna Świegot, tel. 517 960 768; Z-ca Redaktora naczelnego - Eugeniusz Tomaszek tel. 722 316 206 Dział reklamy: 517 960 768; STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Przemek, Rafał Wróbel, Maria Nowaczyk, Andrzej Olbromski, Wacław Zabłocki, Jerzy Maciejewski, Zbigniew Machelak, o. Krzysztof Wasiuk sscc, SKŁAD, ŁAMANIE,GRAFIKA: własne, DRUK: Polskapresse Sp. z o.o. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i adiustacji tekstów. Nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń, reklam i artykułów sponsorowanych oraz listów do redakcji. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.

od 1999r. ---


www.powiatowy.pl 5 czerwca 2019 r.

Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

Dzień Matki w Przedszkolu nr 3 W maju mamy szczególne Święto, bo dotyczy ono najważniejszej osoby, czyli Mamy w życiu każdego człowieka małego czy dużego. Mama w życiu zwłaszcza dziecka pełni wiele ważnych ról i jest niezbędna. Ona pociesza, gdy się przewrócimy i rozbijemy kolano. Pomaga nam się

ubierać. Razem z nią poznajemy świat. Najbardziej znana jest jej niekończąca się cierpliwość i miłość, jaką nas obdarza od narodzin. I to uczucie nigdy nas nie opuszcza nawet, gdy jesteśmy już dorośli, bo dla niej na zawsze pozostajemy dziećmi.

3

Reklama

Wszystkie dzieci z Przedszkola nr 3 zaprosiły swoje mamy aby piosenką, wierszykiem, tańcem i własnoręcznie wykonanym upominkiem podziękować wszystkim mamom przede wszystkim za ich obecność i bezgraniczną miłość.

Turniej warcabowy z okazji Dnia Dziecka W dniu 31 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej w Lututowie odbył się turniej warcabowy z okazji Dnia Dziecka. Udział wzięło 43 uczni (19 dziewczynek i 24 chłopców) z klas I – III Szkoły Podstawowej w Lututowie. W kategorii open kolejność była następująca: I miejsce Wojciech Kocemba klasa II a II miejsce Marcin Ślązak klasa II b III miejsce Magdalena Gruchot klasa I b

IV miejsce Bartłomiej Wójciak klasa II a V miejsce Paweł Gbur klasa II a VI miejsce Maja Klimecka klasa II b W kategorii chłopców I miejsce Wojciech Kocemba 10 pkt. II miejsce Marcin Ślązak 10 pkt III miejsce Bartłomiej Wójciak 8 pkt W kategorii dziewczynek I miejsce Magdalena Gruchot 8 pkt II miejsce Maja Klimecka 8 pkt III miejsce Malwina Strzelczyk 7 pkt

Organizatorami byli: Nauczyciele z klas I-III oraz Klub LKS „Czarna Damka” Lututów. Turniej przygotowały Pani Agnieszka Słaba i Aleksandra Woźniak. Zawody przeprowadził Edward Perdek sędzia i zawodnik klubu z Lututowa. Koszty medali, upominków i słodyczy dla wszystkich dzieciaków pokryły Czarna Damka (z funduszy samorządu gminy) oraz Szkoła Podstawowa w Lututowie.

Ze sportowym pozdrowieniem Edward Perdek

Więcej zdjęć, pełne relacje oraz materiały wideo www.powiatowy.pl


4 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

Dzień Dziecka w Czastarach

Reklama

W niedzielę 2 czerwca 2019r. swoje święto obchodziły wszystkie dzieci z terenu Gminy Czastary. Z okazji Dnia Dziecka, na Placu zabaw w Czastarach na najmłodszych czekała moc atrakcji i niespodzianek Niedzielny festyn rozpoczęły Czarodziejskie animacje w wykonaniu iluzjonisty Andrzeja Poźniaka oraz jego asystentki które odczarowały deszczowe chmury. Wielkim zainteresowaniem wśród

Roboklocki w Przedszkolu nr 3

Do Przedszkola nr 3 zawitały małe dziwne ludziki-roboklocki, które odwiedziły nas aby się trochę pobawić. Przedszkolaki rysowały w różnych kształtach i kolorach jak powinien wyglądać robot. Wersji powstało bardzo wiele…… Jedne były małe, a inne duże, kwadratowe, okrągłe, podłużne, przeróżne. Miały wielkie, i małe oczy, i antenki. Gdy dzieci skończyły rysowanie,

losowały magiczne cyferki, które były szansą na wygranie nagrody. Jednak najciekawsza część zajęć odbywała się na końcu. Każdy przedszkolak miał okazję rozegrać krótki mecz, w którym główną rolę odegrały roboklocki. Najmłodsi z niecierpliwością czekali na swoją kolej. Były to bardzo interesujące i ekscytujące.

Spotkanie z Dorotą Zawadzką W dniu 28.05.2019 r. w ramach projektu „Wieruszowska bajkoteka” odbyło się spotkanie z Dorotą Zawadzką – psychologiem rozwojowym, doradcą rodzinnym, trenerem umiejętności społecznych. Spotkanie pełne dobrego humoru i pozytywnej energii, ale przy tym poruszające ważne tematy dotyczące wychowania dzieci. Nasz gość zachęcał do czytania swoim pociechom od najmłodszych lat. Podkreślił pozytywny wpływ książki, a także zwrócił uwagę na zna-

www.powiatowy.pl 5 czerwca 2019 r.

czenie muzyki i dostępu do kultury w rozwoju dziecka. Pani Dorota szeroko omówiła najważniejsze zasady, o których trzeba pamiętać w procesie wychowania i relacjach z dziećmi. Na zakończenie odpowiedziała na pytania uczestników spotkania. Nie zabrakło także wspólnych zdjęć i autografów. Spotkanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

dzieci cieszyły się Dmuchany Plac zabaw czyli dmuchane zjeżdżalnie, zamki z piłkami itp. Mnóstwo radości przysporzyła wszystkim małym i dużym kolorowa wata cukrowa. Świetna zabawa trwała do godzin wieczornych. Organizatorem imprezy był Wójt Gminy Czastary, a całość przygotował Gminny Ośrodek Kultury w Czastarach.  


www.powiatowy.pl 5 czerwca 2019 r.

Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

Reklama

Centrum Kosmetyki Leczniczej i Profilaktycznej mgr Urszula Biesiadecka Wieruszów 98-400, ul. Podzamcze 3 tel. 62 58 100 70, kom. 519 666 360

„Inni - tacy sami, rozmowy o integracji” W dniach 28-29 maja 2019 roku w Wieruszowie gościła Pani Dorota Zawadzka – psycholog rozwojowy, doradca rodzinny, trener umiejętności społecznych.

Wieruszowie, w dniu 29 maja br. odbyło się spotkanie- rozmowy na temat „Inni- tacy sami, rozmowy o integracji” z nauczycielami, terapeutami, wolontariuszami i pracownika-

Pani Dorota Zawadzka jest specjalistą w sprawach rozwoju człowieka, wychowania oraz mediów dla dzieci i młodzieży. Znana jest przede wszystkim z programów telewizyjnych jak: „Superniania”, „I Ty możesz mieć Super Dziecko”, „Świat według dziecka”, „Na kłopoty Zawadzka!”, „Do Tablicy!”. Warto dodać,że przez wiele lat wspólnie min. z Panią Henryką Sokołowską prezes Stowarzyszenia Integracyjnego „Klub Otwartych Serc” pełniła funkcję doradcy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. Za swoją pracę i zaangażowanie została uhonorowana przez dzieci Orderem Kawalerów Uśmiechu. Oprócz spotkania z rodzicami, które zostało zorganizowane w ramach projektu przez Miejsko - Gminną Bibliotekę Publiczną w

mi różnych instytucji które realizują zadania na rzecz osób z niepełnosprawnością. Spotkanie to odbyło się w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie, absolwenci której to uczęszczają na zajęcia Stowarzyszenia Integracyjnego „Klub Otwartych Serc”, „Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Warsztatu Terapii Zajęciowej, Zakładu Aktywności Zawodowej oraz Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży. Pani Dorota sporo czasu spędziła również z beneficjentami mieszkań wspieranych i treningowych w CUS w Wieruszowie gdzie miała zagwarantowany nocleg, odwiedziła też WTZ, ZAZ podziwiając pracę i umiejętności osób z niepełnosprawnością.

5


6 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów Reklama

www.powiatowy.pl 5 czerwca 2019 r.

Reklama

Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie na Targach w Kościerzynie

VIII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego W środę odbyła się VIII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego. Radni po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji przeszli do obradowania. Starosta Andrzej Szymanek przedstawił raport o stanie Powiatu Wieruszowskiego za 2018 rok. Zawierał on najważniejsze i najbardziej istotne informacje. Raport ten obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu z poprzedniego roku w zakresie realizacji polityk, programów i strategii a także uchwał Rady Powiatu i budżetu obywatelskiego. Debata nad raportem ma zostać przeprowadzona na sesji, na której radni będą decydować o udzieleniu bądź nieudzieleniu absolutorium dla zarządu. Udzielenie absolutorium musi być poprzedzone podjęciem uchwały o wotum zaufania dla zarządu po odbytej debacie nad raportem. W debacie nad raportem udział może wziąć do 15. mieszkańców powiatu. Warunkiem jest jednak przedstawienie przewodniczącemu rady zgłoszenie poparte 150 podpisami osób i złożą to zgłoszenie najpóźniej w przeddzień sesji, na której

odbędzie się przedstawienie raportu. Radni podjęli także uchwały związane z reformą systemu oświaty. Aktualną sytuację przedstawił naczelnik wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Mirosław Urbaś. – Z dniem 1 września dotychczas istniejące w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie 3-letnie liceum jesteśmy zobowiązani przekształcić w liceum 4-letnie. (…) Wymóg formalny

wynikający z ustawy Prawo oświatowe. Tak samo sytuacja ma się z liceum dla dorosłych. Dodatkowo z dniem 1 września 2019 r. zostaną wygaszone gimnazja. W związku z tym do Starostwa Powiatowego wpłynął wniosek od dyrekcji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie dotyczący zmiany nazwy szkoły. Proponowana nazwa to Zespół Szkół Ponadpodstawowych.

W sobotę i niedzielę (25-26 maja 2019 r.) odbyły się w Kościerzynie XXIX Targi Rolniczo-Ogrodnicze, w których uczestniczyło ponad 250 firm z różnorodną i szeroką ofertą. W tak ważnym dla rolnictwa wydarzeniu nie mogło po raz kolejny zabraknąć naszej szkoły - Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie. Podczas targów tradycyjnie można było kupić kwiaty i rośliny ozdobne, porozmawiać z producentami maszyn i urządzeń rolniczych, spróbować regionalnych przysmaków i posłuchać zespołów ludowych. Sama idea targów spotkała się z dużą aprobatą ministra rolnictwa i rozwoju wsi, Jana Krzysztofa Ardanowskiego który podczas wizyty na targach  w  powiedział: „Dla każdej grupy, która jest tym wydarzeniem zainteresowana, to przynosi jakąś korzyść. Przede wszystkim możemy pokazać, jak wygląda polskie rolnictwo, bo możemy się wieloma rzeczami pochwalić, wielu rolników produkuje znakomitej jakości żywność. Z drugiej strony, co z tego, że my rolnicy to wiemy, jak nie wiedzą o tym konsumenci, mówiąc w uproszczeniu - miasto. Tego typu targi informują społeczeństwo o rolnictwie. (…) To jest również miejsce, gdzie spotykają się organizacje rolnicze, gdzie przyjeżdżają firmy zaopatrujące rolnictwo, przyjeżdżają zakłady przetwórcze. To jest dobry czas, żeby ze sobą rozmawiać. To nie jest tak, że wszyscy myślą to samo o rolnictwie. Rolnicy oczekują, żeby ci, którzy kupują od nich surowce rolnicze, przyzwoicie płacili i chcieli kupować polskie. Przetwórcy często mówią, że nie chcą, bo nie taka ilość, nie takie opakowania - czyli zgłaszają swoje uwagi i wątpliwości, a to dobrze, żeby zaczęli ze sobą rozmawiać.” Stoisko Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Odwiedzali nas i pytania zadawali zarówno tegoroczni absolwenci klas ósmych i gimnazjalnych jak i rodzice młodszych dzieci, którzy już z troską, myślą o przyszłości swoich latorośli. Pytania dotyczy-

ły głównie kierunków kształcenia, miejsc odbywania praktyk zawodowych oraz dodatkowych kwalifikacji, jakie można zdobyć w trakcie nauki w szkole. W ofercie Zespołu Szkół Rolniczych znajdują się kierunki zarówno dla chłopców jak i dziewcząt: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik, technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu jak również szkoła branżowa I i II stopnia – operator pojazdów i maszyn rolniczych. Naszą ofertę edukacyjną od nowego roku szkolnego poszerzamy o technika w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Praktyki młodzież uczęszczająca do naszej szkoły może realizować zarówno  w  firmach   i  gospodarstwach prywatnych na terenie kraju lub może wyjechać na praktyki zagraniczne do Włoch w ramach programu unijnego Erasmus. Możemy również poszczycić się licznymi dodatkowymi kursami a mianowicie: kurs operatora kombajnu zbożowego, spawacza, obsługi wózka widłowego, florystyczny, pilarza, obsługi silników spalinowych czy chociażby kurs obsługi kasy fiskalnej. Wszystkie te kursy są dla uczniów bezpłatne, młodzież bierze też udział w płatnych stażach i praktykach u  pracodawców w ramach projektu „Podnoszenie jakości kształcenia dla ZSR w Lututowie” Nie mniejsze zainteresowanie było również wśród osób dorosłych chcących uzyskać dodatkowe a zarazem uzupełniające kwalifikacje rolnicze. Ta oferta nauki to forma zaoczna (sobota i niedziela) na kursach kwalifikacyjnych R.3 i R.16. Z ogromnym sentymentem i dużym zaciekawieniem na stoisko zaglądały osoby, które ukończyły naukę w naszych murach. Absolwenci pytali co słychać, co się u nas ciekawego dzieje, co się zmieniło wspominając przy tym ten wspaniały czas lat nauki szkolnej. Do zobaczenia za rok Renata Przezak, Elżbieta HerbikDemkowska


www.powiatowy.pl 5 czerwca 2019 r.

Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

7

Ogłoszenie o licytacji

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu Zastępca Marek Stolarczyk (tel. 438438034) ogłasza, że: dnia 28-06-2019 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wieluniu mającego siedzibę przy Pl. Jagiellońskim 1, odbędzie się druga licytacja 1) udziału 33/100 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działka nr 48/5 o pow. 48 arów 58 m kw położonej: 98-360 Lututów, Lututów, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR1W/00086729/9.

ruchomości stanowiącej działka nr 48/5 o pow. 48 arów 58 m kw położonej: 98-360 Lututów, Lututów, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR1W/00086729/9. Suma oszacowania wynosi 86 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 57 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 670,00 zł.

Suma oszacowania wynosi 84 150,00 zł, zaś Suma oszacowania całej nieruchomości wycena wywołania jest równa 2/3 sumy oszaco- nosi 255 000,00 zł, zaś cena wywołania jest wania i wynosi 56 100,00 zł. równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 170 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetarLicytant przystępujący do przetargu powinien gu powinien złożyć rękojmię w wysokości jedzłożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej nej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 sumy oszacowania, to jest 8 415,00 zł; 500,00 zł. 2) udziału 33/100 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działka nr 48/5 o pow. 48 arów 58 m kw położonej: 98-360 Lututów, Lututów, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR1W/00086729/9.

Rękojmia powinna być złożona na konto komornika: PKO BP S.A. O/Wieluń 16 1020 4564 0000 5502 0040 2404

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Suma oszacowania wynosi 84 150,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszaco- Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przewania i wynosi 56 100,00 zł. targu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem Licytant przystępujący do przetargu powinien organu państwowego, a zezwolenia tego nie złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej przedstawiły oraz inne osoby wymienione w sumy oszacowania, to jest 8 415,00 zł; tym artykule. 3) udziału 34/100 niewydzielonej części nie-

Komornik Sądowy Łukasz Kozioł

Liga Dzieci dobiegła końca Wrócili z Łodzi z medalami i nagrodami 23 maja 2019r. odbyła się XIV Wojewódzka Olimpiada Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Ziemia Łódzka 2019” Po raz kolejny Powiat wieruszowski podczas XIV Wojewódzkiej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Ziemia Łódzka 2019” reprezentowali uczestnicy WTZ oraz ZAZ osoby z niepełnosprawnością. To sportowe wydarzenie jest dużym świętem dla osób z niepełnosprawnością, mieszkańców województwa łódzkiego. W tegorocznej imprezie udział wzięło 55 drużyn, w skład których wchodziło ok. 600 osób. Oprócz dobrej zabawy nie zabrakło emocji sportowych, w wyniku których wieruszowscy zawodnicy przywieźli 5 medali, z czego 2 złote (Zenon Cendrowicz, Monika Wągrowska), 2 srebrne (Magdalena Kurzawa, Izabela Kapral) i 1 brązowy ( Filip Kownacki).

Ponadto brali udział Andrzej Matuszewski, Sylwia Cichowska, Ewelina Kasprzak, Izabela Marszałkowska, Wiesław Pieprzka, Andrzej Szczepański, Marzena Gaczyńska. Wszyscy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Opiekunami wieruszowskiej drużyny byli: Marta Strzelecka, Wojciech Olejarnik, Michał Brożyna, Kamila Kamyk. Warto wspomnieć, że wykonawcami nagród rzeczowych, tj. profilowanych poduszek ortopedycznych był Podmiot Ekonomii Społecznej TPD/OM z Wieruszowa. Wszystkim zawodnikom, opiekunom należą się serdeczne gratulacje i podziękowania za promowanie ziemi wieruszowskiej podczas tej niezwykłej imprezy.

Ponad stu zawodników i zawodniczek rywa- szy bilans bramkowy sprawił, że wyprzedziła lizowało w tegorocznej wiosennej edycji Ligi ją ekipa z Wieruszowa. DzieciPonad stu zawodników i zawodniczek rywalizowało w tegorocznej wiosennej edycji NAGRODY I WYRÓŻNIENIA Ligi Dzieci. Rozgrywki zakończono w sobo- Rocznik 2006 tę, 1 czerwca, a nagrody wręczył uczestnikom Najlepszy Zawodnik: Kacper Bak członek Zarządu Powiatu Wieruszowskiego – Najlepszy Strzelec: Denis Szul Piotr Kowalczyk. Najlepszy Bramkarz: Oskar Szymanek Przedsięwzięcie było realizowane w ramach Rocznik 2008: zadania: Rozgrywki Ligowe - Powiat Najlepszy Zawodnik: Bartek Kowalczyk Wieruszowski Kocha Futbol i współfinanso- Najlepszy Strzelec: Szymon Nowakowski wane przez Powiat Wieruszowski. Najlepszy Bramkarz: Wiktor Sut Piłkarska rywalizacja była ważna, ale nie naj- Wyróżnienia: ważniejsza. Licznie zgromadzona publiczność Piotr Gasztych obejrzeć mogła mnóstwo ciekawych akcji i Stasiu Panek przepięknych bramek. Kacper Zaręba - Wszystkie dzieciaki zakończyły rozgrywki Magdalena Płuska uśmiechnięte, a o to przede wszystkim nam Magdalena Habelska chodziło - przyznaje prezes Akademii Piłkar- Rocznik 2010: skiej Wieruszów, Marcin Wiśniewski. - Kolej- Najlepszy Zawodnik: Hubert Syguła ne piłkarskie emocje już we wrześniu. Zagra- Najlepszy Strzelec: Jakub Mokras my w nieco zmienionej formule, a liga będzie Najlepszy Bramkarz: Michał Rukowicz jeszcze atrakcyjniejsza. Wyróżnienia: W poszczególnych kategoriach tryumfowały Wojtek Smolis zespoły Akademii Piłkarskiej Wieruszów. Naj- Stanisław Lewik bardziej zacięty bój stoczono w roczniku 2008, Igor Niedźwiedzki gdzie drużyna z Bolesławca dała sobie wy- Fabian Muszkiet drzeć zwycięstwo w ostatnim spotkaniu i gor- Kacper Grygier


8 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów Reklama

www.powiatowy.pl 5 czerwca 2019 r.

Będzie przebudowa drogi powiatowej w Mieleszynie Prezes Rady Ministrów zatwierdził ostatecznie listę zadań drogowych, które będą realizowane w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych. Samorządy o środki na realizację zadań objętych listą wnioskowały jeszcze w 2018 r. w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Powiat Wieruszowski będzie w 2019 r. realizował zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4722E w m. Mieleszyn” Przebudowa drogi zakłada poszerzenie istniejącej nawierzchni do szerokości jezdni 6,0 m ograniczonej obustronnie krawężnikami 15×30. Konstrukcję drogi stanowi warstwa ścieralna grub. 4 cm, warstwa wiążąca grub. 5 cm z betonu asfaltowego. Poszerzenie drogi wykonane zostanie z warstwy ścieralnej i warstwy wiążącej betonu asfaltowego grubości 4 cm i 5 cm oraz podbudowy z kruszywa łamanego grub. 22 cm układanego w dwóch warstwach. Po lewej stronie drogi zaprojektowano ciąg rowerowo – pieszy o szerokości 2,5 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na dł. 1489,0 m. W ciągu przebudowywanej drogi wykonane zostaną chodniki na łącznej dł. 125,5 m. W km 0+115 zainstalowana będzie aktywna tablica o zmiennej treści informująca o prędkości pojazdów na drodze oraz monitorująca natężenie ruchu pojazdów. Zjazdy lewostronne i prawostronne do posesji wykonane będą z kostki brukowej betonowej, do granicy pasa drogowego, pod-

budowa zjazdów i ciągu rowerowo-pieszego wykonana będzie z kruszywa łamanego. Wody opadowe i roztopowe zostaną zebrane za pomocą przykrawężnikowego ścieku bitumicznego do sieci wpustów i odprowadzone do przebudowywanej kanalizacji deszczowej oraz do rowów przydrożnych. Przebudowywana droga na całej długości zostanie odwodniona do kanalizacji deszczowej za pośrednictwem wpustów deszczowych oraz rowów przydrożnych. Przebudowa drogi powiatowej nr 4722 E obejmuje swym zakresem przebudowę dwóch skrzyżowań. W ramach przebudowywanego skrzyżowania z drogą powiatową nr 4714 E zaprojektowano wykonanie ciągu rowerowo-pieszego, chodników, poprawiona zostanie geometria skrzyżowania wraz z poprawą odwodnienia na skrzyżowaniu oraz

poprawą widoczności. W obrębie przebudowywanego skrzyżowania przejście dla pieszych w okolicy szkoły zostanie wyposażone w oznakowanie aktywne przejścia dla pieszych oraz aktywny znak „STOP”. Wprowadzone urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego są rozwiązaniami wpływającymi na uspokojenie ruchu i poprawę bezpieczeństwa na drodze. Na odcinku drogi powiatowej nr 4722 E w km 0+027 przy bocznym wejściu do szkoły zostanie wybudowany peron przystankowy, ze względu na zatrzymujący się w tym miejscu autobus szkolny. W obrębie przebudowywanego skrzyżowania w km 1+486 poprawiona zostanie geometria skrzyżowania wraz z poprawą odwodnienia na skrzyżowaniu. Kwota dofinansowania: 1.365.019,00 zł Całkowita kwota inwestycji: 2.730.039,72 zł

Niezwykłe spotkanie w Krakowie 2900 zł / m2

Firma poszukuje osoby do kontaktów z klientami i pracy w biurze

Dobrze prosperująca Firma na rynku lokalnym poszukuje odpowiedzialnej osoby do kontaktów z klientami Firmy oraz pracy w biurze. Wymagania: – Samodzielność i odpowiedzialność – Systematyczność i dobra organizacja pracy – Łatwość nawiązywania kontaktów – Prawo jazdy kat.B – Motywacja do pracy – Wykształcenie minimum średnie OFERUJEMY: – Dużą samodzielność i swobodę w planowaniu i organizacji pracy – Ciekawą pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie – Atrakcyjne wynagrodzenie – Pracę w zespole osób aktywnych, dynamicznych, otwartych na współpracę, wymianę wiedzy i doświadczeń. – Narzędzia do wykonywania obowiązków – Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych Osoby zainteresowane z powiatu wieruszowskiego lub kępińskiego prosimy o kontakt telefoniczny: 519517011 Na rozmowę kwalifikacyjną prosimy zabrać CV

Od kilku miesięcy uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej, pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej i Spółdzielni Socjalnej „Green Service” przygotowywali się do zwiedzania Krakowa. W dniach 26 i 27 maja br. blisko 40 – sto osobowa grupa uczestniczyła w dwudniowej wycieczce, podczas której mogli zwiedzić najciekawsze miejsca Krakowa oraz poznać historię tego miasta. Towarzyszący grupie przewodnicy rozpoczęli wędrówkę od wysłuchania hejnału z Wieży Mariackiej, zwiedzeniu Rynku, Kościoła Mariackiego, Sukiennic

itp. W drodze na Wzgórze Wawelskie grupa zwiedziła tez Dzielnicę Uniwersytecką, gdzie odbyło się nieplanowane i niezwykłe spotkanie z Prezydentem RP Panem Andrzejem Dudą. Spotkanie to sprawiło wiele radości uczestników wycieczki i było zasłużoną dla nich nagrodą. Sporo czasu przeznaczono na zwiedzanie Wawelu, gdzie nie obyło się bez zadumy i przemyśleń przy grobie byłego Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Jego małżonki. Wieczorem po aby podziwiać jeszcze raz uroki zjedzeniu kolacji wszyscy uda- oświetlonego tym razem piękneli się na spacer na Stare Miasto go Rynku. Następnego dnia kontynuowano zwiedzanie, które tym razem skoncentrowało się na Dzielnicy Kazimierza, gdzie oprócz historii związanej z Polską poznali również historię Żydów mieszkających w Krakowie. Zwiedzili Synagogę, zabytkowe kamienice oraz ich cmentarz. W tym dniu zwiedzanie zakończyło się obecnością na Skałce gdzie znajduje

się Klasztor i Seminarium Ojców Paulinów. Uczestnicy wycieczki przemieścili się z Karkowa do Częstochowy na Jasną Górą, gdzie wzięli udział w modlitwie jaka w tym czasie się tam odbywała. Zmęczeni, ale pełni wrażeń wrócili do Wieruszowa już planując kolejny wyjazd jaki jest zaplanowany na jesień, tym razem do aktualnej stolicy naszego kraju Warszawy.

Policjanci odnaleźli nielegalną broń i amunicję Wieruszowscy policjanci w jednym z domów w miejscowości w gminie Galewice w powiecie wieruszowskim odnaleźli prawdziwy arsenał. W mieszkaniu 81 – letniej kobiety znaleziono między innymi kilka jednostek nielegalnej broni palnej, kilkaset sztuk amunicji, a także urządzenia do produkcji amunicji. Zabezpieczony arsenał trafił do policyjnego depozytu. 27 maja 2019 roku przed godziną 22:00 wieruszowscy policjanci zostali powiadomieni o podejrzeniu zagrożenia zdrowia i życia samotnie zamieszkującej kobiety w miejscowości w gminie Galewice w powiecie wieruszowskim. Na miejscu, w mieszkaniu mundurowi ujawnili zwłoki 81 – letniej kobiety, które na polecenie prokuratora zabezpieczono do

badań. Podczas przeszukania mieszkania i Wieluniu. posesji denatki, policjanci odnaleźli prawdziwy arsenał. Okazało się, że były tam ukryte trzy jednostki broni palnej, ponad tysiąc sztuk amunicji różnego rodzaju, oraz urządzenia do produkcji amunicji a także pojemniki z prochem. W tej sytuacji kryminalni zabezpieczyli odnalezione militaria, które z policyjnego depozytu zostaną przekazane do badań. Z wstępnych ustaleń wynika również, że odnaleziona broń i amunicja pochodzi prawdopodobnie z okresu II Wojny Światowej. Za nielegalne posiadanie broni grozi kara do 8 lat więzienia. Policjanci wyjaśniają dalsze okoliczności tej sprawy. Czynności nadzorowane są przez Prokuraturę Rejonową w

asp. sztab. Damian Pawlak

zdjęcie poglądowe


www.powiatowy.pl 5 czerwca 2019 r.

Ogłoszenia

7

Wycieczka z Trzcinicy do Kalisza 2 czerwca 2019 r. czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy oraz Filii Bibliotecznej w Laskach, a także osoby współpracujące z trzcinicką książnicą wzięły udział w wyjeździe do Kalisza zorganizowanym przez GBP w Trzcinicy. Wyjazd do Kalisza był jednym z wielu działań, będących częścią projektu „Książka – źródło inspiracji” realizowanego przez bibliotekę w ramach programu Partnerstwo dla książki. Zadanie zostało dofinan-

Mikołaja Biskupa, Park Miejski czy kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Do końca XIX wieku na Głównym Rynku wokół ratusza usytuowane było miejsce targowe. Zabudowa Głównego Rynku pochodzi z lat 20. i 30. XX wieku, wzniesiona po zburzeniu Kalisza (1914). Na Scenie Kameralnej Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu czytelnicy trzcinickiej książnicy mieli okazję obejrzeć niezwykle ciekawą sztukę „Transfugium” według

tura wymyśla swoje własne ucieczki, utopie eskapistyczne. A ta historia może być jedną z utopii naszych czasów”. Podczas prezentowanej sztuki publiczność mogła prześledzić losy Renaty, która zdecydowała się na tranfugację w nowoczesnej klinice oraz jej najbliższych, którzy w różny sposób reagują na jej decyzję, upatrując w niej przyczyn osobistych. Sztuka stawia przed widzem wiele trudnych pytań, m. in. o sens ludz-

sowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Organizacją wyjazdu zajęły się Renata Gość – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy oraz Agnieszka Kałka - bibliotekarz. W ramach realizowanego projektu grupa 50 osób z terenu gminy Trzcinica zwiedziła Narodowe Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, po którym oprowadził ich ksiądz Damian Weiss – były wikariusz trzcinickiej parafii. Następnie uczestnicy złożyli kosz kwiatów w kaplicy św. Józefa oraz wzięli udział w mszy św. koncelebrowanej przez ks. Damiana oraz ks. kanonika Wiesława Cieplika – proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Bp w Trzcinicy . Kolejnym punktem wyjazdu było zwiedzanie zabytkowego Rynku w Kaliszu. Główny Rynek w Kaliszu wytyczony został w XIII wieku. Na Głównym Rynku i w jego sąsiedztwie znajdują się ważne zabytki Kalisza, takie jak Ratusz, katedra św.

opowiadania Olgi Tokarczuk. Olga Tokarczuk to jedna z najbardziej cenionych polskich pisarek, laureatka prestiżowej międzynarodowej nagrody literackiej – The Man Booker International Prize 2018 za powieść Bieguni – oraz dwukrotna laureatka Nagrody Literackiej „Nike” (za powieści: Bieguni oraz Księgi Jakubowe). Spektakl to sceniczna adaptacja ulubionego opowiadania autorki z tomu Opowiadań bizarnych (2018) – „Lubię to opowiadanie, jest mi bardzo bliskie. Każdy czas i każda kul-

kiego istnienia, o ludzką naturę i jej wyższość nad zwierzętami. Występ aktorów został nagrodzony gromkimi brawami. Uczestnicy wyjazdu mogli również w restauracji skorzystać z serwisu kawowego z ciastem oraz kolacji. Wszystkim zostały również rozdane pocztówki wydane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Trzcinicy z okazji jubileuszu 125-lecia obecności Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wodzicznej.

Winda w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Bralin - Zderzenie busa z samochodem ciężarowym W poniedziałek 03.06.2019 około godziny 05:31 do SKKP wpłynęło zgłoszenie o zderzeniu busa z samochodem ciężarowym na 93 kilometrze trasy S8. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z OSP Bralin oraz JRG Kępno. Po przybyciu na miejsce pierwszych jednostek ochrony przeciwpożarowej stwierdzono, że na 93 kilometrze trasy S8 doszło do zderzenia

busa z samochodem ciężarowym. Po przeprowadzeniu rozpoznania nie stwierdzono osób wymagających pomocy medycznej. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia następnie odłączono zasilanie w uszkodzonym pojeździe. Po zakończeniu czynności prowadzonych przez Policję udrożniono ruch na drodze.

W czwartek, 30 maja 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Kępnie podpisana została umowa na realizację zadania „Przystosowanie budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zakup i montaż dźwigu osobowego”. Wykonawcą prac zgodnie z przeprowadzoną procedurą przetargową będzie firma Invest Lift Marcin Obała z Kalisza. Wartość zleconych prac to 153.750,00 złotych. Zadanie objęte umową zakłada dostawę i montaż dźwigu osobowego na potrzeby budynku stanowiącego siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie celem jego dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2016 roku obiekt będący własnością Powiatu Kępińskiego został gruntownie zmodernizowany. Zakres inwestycji obejmował wówczas przebudowę i adaptację na potrzeby biurowe poddasza (III kondygnacja budynku) wymianę poszycia dachowego, wymianę instalacji i mediów oraz budowę szybu windowego. Powyższe prace wykonano w całości w ramach środ-

ków własnych Powiatu Kępińskiego. Realizacja inwestycji w znacznym stopniu poprawi warunki komunikacji w ramach obiektu, możliwość swobodnego poruszania się i przemieszczania się osób niepełnosprawnych ruchowo, jak również innych osób wykazujących różnego rodzaju dysfunkcje - interesantów PCPR. Dodatkowo dzięki dostosowaniu całego budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych możliwe będzie zdecydowanie lepsze rozplanowanie funkcji

poszczególnych pomieszczeń oraz ergonomiczne wykorzystanie potencjału całego obiektu, poprawiając tym samym komfort pracy i jakość realizowanych zadań. Warto nadmienić, że Powiat Kępiński wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie tej inwestycji do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami III”. Wniosek znajduje się obecnie na etapie oceny.


6

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

www.powiatowy.pl 5 czerwca 2019 r.

Reklama

Biblioteka w Trzcinicy Jan Kasendra Mistrzem Polski zrealizuje kolejny projekt Amatorów w Tenisie Stołowym Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy będzie realizowała w tym roku kolejny ciekawy projekt dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”. Wartość projektu wynosi 26.530 zł (z tego 21.000,00 stanowi dofinansowanie z Muzeum Historii Polski w Warszawie, natomiast kwota w wys. 5.530,00 zł to środki stanowiące przychody własne Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy). Wniosek Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy w ramach programu Patriotyzm Jutra na zadanie „(Nie)znane dzieje Ziemi Trzcinickiej” uzyskał bardzo wysoką ocenę oraz został rozpatrzony pozytywnie i otrzymał dofinansowanie. Projekt ten polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu gry wiejskiej z zagadkami historycznymi dla przedstawicieli różnych grup mieszkańców gminy oraz wydaniu publikacji regio-

nalnej traktującej o ciekawych dziejach miejscowości Trzcinica. Publikacja będzie rozdawana bezpłatnie mieszkańcom na spotkaniu kulturalnym podsumowującym projekt. Odbiorcami realizowanego przez bibliotekę przedsięwzięcia będą mieszkańcy z terenu Gminy Trzcinica.

Życie w takiej postaci, jakie pokazują materiały źródłowe i stare fotografie znikło już z naszej współczesnej historii, warto jednak zachować o nim pamięć. Obecnie wśród mieszkańców małych miejscowości występuje wielki głód dumy ze swojej „małej ojczyzny” – mieszkańcy lubią poznawać swoją historię, zdarzenia z przeszłości swoich rodzin, zwyczaje, ciekawostki i piękno lokalne. Natomiast realizacja gry wiejskiej będzie okazją do wspaniałej integracji mieszkańców – mówi Renata Gość – dyrektor biblioteki.

W dniach 18-19.05.2019 r. w hali sportowej Uniwersyteckiego Centrum Sportu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyły się Mistrzostwa Polski Amatorów w Tenisie Stołowym pod patronatem Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Udział w mistrzostwach mogli wziąć zawodnicy, którzy nigdy nie występowali w rozgrywkach indywidualnych i drużynowych organizowanych przez PZTS (z wyjątkiem zawodów weteranów). Zawody rozegrane zostały w 6 kategoriach: 19-39 lat, 40-55 lat, 5665 lat, powyżej 66 lat oraz 2 kategorie Open. Powyższe kategorie, oprócz Open rozegrano w sobotę (zmagania trwały od 8.30 do godziny 21.30), natomiast pozostałe dwie kat. Open w niedzielę. W szranki stanęła rekordowa liczba 249 zawodników i zawodniczek z całej Polski. Wielki sukces osiągnął znany kępiński pasjonat tej dyscypliny Jan Kasendra, który zwyciężył w bardzo silnie obsadzonej kategorii 5665 lat i uzyskał zaszczytny tytuł Mistrza Polski. Kępnianin przeszedł przez turniej jak przysłowiowa burza, gdyż najpierw wygrał swoją grupę bez straty seta, później pokonał m.in. Krzysztofa Tylskiego z Warszawy, Ryszarda Gruszkiewi-

cza z Olsztyna, w półfinale 3:1 Janusza Grajkowskiego z Torunia a w finale również 3:1 Wojciecha Ratyńskiego z Warszawy. Ofensywny styl i radość z gry spodobały się bardzo dziennikarzom TV Toruń, którzy przeprowadzili z triumfatorem z Kępna obszerny wywiad. Równie dobrze radził sobie Kasendra w niedzielnym turnieju Open w którym mogli wziąć udział wszyscy zawodnicy dopuszczeni do rozgrywek w 4 kategoriach wiekowych dla amatorów i dodatkowo zawodnicy, którzy występują lub występowali w przeszłości w rozgrywkach organizowanych przez PZTS tj. w V lidze, IV, III, II, I z superligą włącznie. Tego dnia Kasendra grał jak natchniony, podbudowany sobotnim zwycięstwem wygrywał mecz za meczem. W pobitym polu pozostawił takich zawodników jak: Jacek Maćkiewicz z Torunia (wicemistrz Polski w kategorii Open z 2017 roku) czy Marek Kamiński z woj. mazowieckiego (wicemistrz Polski weteranów, międzynarodowy Mistrz Polski Sędziów Tenisa Stołowego, posiadający w kolekcji 202 puchary). W meczu z tym ostatnim wygranym 3:1 emerytowany nauczyciel z Kępna stracił dopiero pierwsze-

go seta i uzyskał awans do półfinału. Tutaj jednak został zastopowany przez grającego defensywnie, niesionego dopingiem licznej grupy kolegów i koleżanek z Warszawy Adama Kępę z województwa mazowieckiego. System rozgrywek do 2 porażek pozwalał na zdobycie jeszcze 3 miejsca, ale niedosyt po porażce z jak się później okazało wicemistrzem Polski, żal straconej szansy gry w finale oraz zmęczenie sprawiły, że Kasendra- amator ćwiczący na co dzień w garażu zajął ostatecznie znakomite 6 miejsce w kategorii Open powyżej 50 lat w gronie 42 byłych lub aktualnych zawodowców. Dla podkreślenia poziomu tej kategorii można dodać, że wygrał ją niedawny zawodnik II ligi Remigiusz Breński z Torunia. Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom Mistrzostw za udział w zawodach oraz za sportową i koleżeńską atmosferę jaka panowała podczas turnieju. Mają też nadzieję, że wszyscy bez względu na wynik sportowy wywieźli miłe wspomnienia z pobytu w pięknym mieście Toruniu i zapraszają do udziału w kolejnej edycji Mistrzostw już za rok.


www.powiatowy.pl 5 czerwca 2019 r.

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

5

Budowa Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów w Kępnie Dobiegają końca prace budowlane związane z wykonywaniem II etapu zadania pn. „Budowa Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów w Kępnie”. We wnętrzu budynku prowadzone są ostatnie prace instalacyjne, montowana jest armatura sanitarna i wyposażenie, wykonywane są prace malarskie kończące oddanie budynku do użytkowania. Wokół budynku powstaje strefa zieleni, zachowano istniejące drzewa i krzewy pośród nich wkomponowano utwardzone dojścia do budynku oraz miejsca postoju dla samochodów. Roboty budowlane wykonuje Korporacja BUDONIS Sp. z o.o. Spółka Jawna, z siedzibą w Kępnie. Wartość kontraktu 3 321 000,00 zł. Gmina Kępno otrzymała dotację na realizację inwestycji ze lata 2014-2020 w kwocie 1 847 033,00 środków Europejskiego Funduszu Roz- zł. woju Regionalnego w ramach Wielko- Budynek dostosowany będzie do polskiego Programu Operacyjnego na użytkowania przez osoby o ograniczo-

nej zdolności poruszania się z możliwością korzystania ze sprzętów rehabilitacyjnych oraz integracji osób w nim przebywających.

www.kepno.pl

IX sesja rady powiatu kępińskiego Podczas 9. sesji rady powiatu kępińskiego, radni udzielili absolutorium dla Zarządu Powiatu Kępińskiego za wykonanie budżetu w 2018 roku. Spośród 17 obecnych radnych, tylko 4 wstrzymało się od głosu. Pozostali byli „za”. W tym roku po raz pierwszy samorządy, zarówno gminne jak i powiatowe, zobowiązane są przed ustawodawcę do przedstawienia radzie raportu o podsumowaniu poprzedniego roku. Przyglądając się bliżej przepisom, ciężko znaleźć tam precyzyjne wytyczne, które mogłyby wskazywać co i w jaki sposób ma zostać ujęte w takim doku-

mencie. Dla Starostwa Powiatowego w Kępnie taki raport przygotowała firma zewnętrzna. Ze sprawozdania z realizacji budżetu za 2018 r. wynika, że zaplanowane dochody na 2018 rok w kwocie 67.961.885 zł zostały wykonane w 102,28%. Z kolei po stronie wydatków zapisano kwotę 68.416.105 zł, co stanowi 97,58% planu. Wykonanie budżetu Powiatu Kępińskiego pozytywnie zaopiniowały Komisja Budżetowa, Komisja Rewizyjna i wał poprzedniemu zarządowi, któreRegionalna Izba Obrachunkowa. mu przewodniczył były starosta Witold Starosta Robert Kieruzal podzięko- Jankowski.

Wybrano nowych europosłów z Wielkopolski Andżelika Możdżanowska startująca z listy PiS zdobyła 76 953 głosów w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jest to drugi wynik na liście tego komitetu w województwie wielkopolskim. W Wielkopolsce najlepszy wynik uzyskała Ewa Kopacz 252.032 głosów (Koalicja Europejska). Drugi jest Zdzisław Krasnodębski – 164 034 (Prawo i Sprawiedliwość) a trzecie miejsce zajął Leszek Miller – 79

380 (Koalicja Europejska). Dotychczas europosłami z okręgu nr 7, czyli z wielkopolski byli Adam Szejnfeld (PO), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PO), Ryszard Czarnecki (PiS), Andrzej Grzyb (PSL) i Krystyna Łybacka (SLD). Lista nowych eurodeputowanych. Zdzisław Krasnodębski, Andżelika Możdżanowska, Ewa Kopacz, Leszek Miller, Sylwia Spurek (55 306 głosów).

Trzcinica – Będzie dofinansowanie trzeciego etapu kanalizacji Gmina Trzcinica złożyła wniosek pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap III”. 23 maja 2019 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 771/2019 w sprawie zwięk-

szenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.04.03. 01-IZ.00-30-001/18 dla Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodnościekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wartość całkowita trzeciego etapu to 5 284 095,38 złote z czego 3 184 967,44 złote to dofinansowanie zewnętrzne. Realizacja planowana jest w 2020 roku i obejmie ulice Polną, Piaskową, Leśną, Zacisze, Zieloną, Kwiatową i Lipową, pozostałą część Kluczborskiej i pozostałą część Pocztowej w miejscowości Trzcinica.

Beata Lebek dyrektorem ZSS w Słupi pod Kępnem na kolejną kadencję

Ilustrowany Tygodnik Powiatowy

Reklamy, Promocje, Oferty, Ogłoszenia, Praca, Usługi, Nieruchomości, Informacje, Opinie

Przekonaj się ile zyskasz

W dniu 24 maja 2019 r. Starosta Kępiński Robert Kieruzal wraz z Wicestarostą Alicją Śniegocką przekazali w imieniu Zarządu Powiatu akt powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem na kolejną kadencję Beacie Lebek. W związku z upływem z dniem 31 sierpnia 2019 r. kadencji dotychczasowego dyrektora ZSS w Słupi pod Kępnem Zarząd Powiatu ogłosił konkurs na kan-

dydata na stanowisko dyrektora wymienionej placówki. W wyniku postępowania konkursowego komisja wyłoniła kandydata w osobie Beaty Lebek. Zarząd po analizie dokumentacji zatwierdził wyniki konkursu i podjął uchwałę o powierzeniu stanowiska dyrektora ZSS w Słupi pod Kępnem wskazanej kandydatce na kolejną kadencję tj. na okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2024 r.


4

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

www.powiatowy.pl 5 czerwca 2019 r.

Synagoga i park miejski w Kępnie 85-lecie OSP Myjomice-Ostrówiec odzyskają swoją świetność Rekordową dotację z WRPO w wysokości 9 239 Już dzisiaj możecie zobaczyć jak będzie wyglą653,21 zł Gmina Kępno pozyskała w ramach pro- dał Park Miejski i Park Starościański! źródło: facebook gramu Rewitalizacji centrum miasta.

Piknik rodzinny w Opatowie Dnia 1 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej w Opatowie odbył się Piknik Rodzinny zorganizowany przez Radę Rodziców. Animatorzy z firmy „Good Party” integrowali dzieci, rodziców i dziadków. Było malowanie twarzy, zabawy z chustą animacyjną , dmuchańce, zabawy muzyczno-ruchowe, warsztaty modelowania balonów wytwornica do baniek mydlanych i pokaz. W parku odbył się mecz piłki nożnej uczniowie-ojcowie. W tym roku

wygrali uczniowie. Dodatkowo dziewczyny grały z matkami w zbijaka - wygrały mamy. Kolejną atrakcją był pokaz wozu strażackiego, który woził dzieci a strażacy pokazywali sprzęt strażacki. Można było skosztować pysznych wypieków oraz kiełbasek z grilla. Pogoda dopisała wszyscy bawili się znakomicie.

W niedzielę, 2 czerwca, 85-lecie święto- Zbigniew Klimecki wała Ochotnicza Straż Pożarna Myjomi- Eugeniusz Baraniak ce-Ostrówiec. Jubileusz rozpoczęła msz 35: św., następnie strażacy i goście wraz z Roman Klein orkiestrą dętą przemaszerowali pod miej- 40: scową remizę. Stanisław Stempin Uroczysty meldunek Markowi Frasowi, Roman Dębski członkowi Zarządu Wojewódzkiego ZO- Stanisław Kupczyk SPRP w Poznaniu złożył Roman Klein, 50: Komendant Gminny ZOSPRP. Henryk Gandecki 85-lecie jednostki było okazją do przypo- 55: mnienia historii i działalności miejscowych Henryk Gola strażaków oraz wręczenia odznaczeń i Marian Wojciechowski odznak dla zasłużonych druhów i człon- 60: ków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Bogumił Kowalczyk Gratulacje przekazali zaproszeni goście: Kazimierz Daszczyk eurodeputowana Andżelika Możdżanow- Tadeusz Hołub ska, poseł Bożena Henczyca, zastępca Medale Młodzieżowe Drużyny SportoBurmistrza Artur Kosakiewicz, zastępca we: Komendanta Powiatowego Policji w Kęp- Brązowe: nie Mirosław Wiśniewski oraz zastępca Bartosz Owczarek Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej Jakub Cierpik Jarosław Kucharzak. Hubert Żłobiński Zarząd OSP wręczył podziękowania Patrycja Michalska osobom, które wspierały jednostkę w jej Jagoda Hyłka działaniu, wręczając dyplomy dla: euro- Srebrny medal za zasługi dla pożarnicdeputowanej A. Możdżanowskiej, Kry- twa: styny Możdżanowskiej, członka Zarządu Sebastian Krzywiźniak Powiatu Kępińskiego, Anety Szydlik, za- Waldemar Lenort stępcy naczelnika Wydziału Administracji Brązowy medal za zasługi dla pożarnici Komunikacji Społecznej UMiG w Kępnie twa: oraz przedsiębiorcy Witolda Jędrosa. Sławomir Osiecki Odznaki wzorowy strażak: Medale za wysługę lat Bartosz Cichosz 20: Michał Krawczyk Jacek Stempin Damian Wróbel 30: Jakub Wróbel Paweł Wojciechowski


www.powiatowy.pl 5 czerwca 2019 r.

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

3

Reklama

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno Otwarcie placu zabaw przy ul. Zielonej w Bralinie z absolutorium

31 maja br., wójt gminy Bralin wraz z przedszkolakami z Przedszkola „Kwiaty Polskie” dokonał uroczystego otwarcia nowego placu zabaw na terenie gminy Bralin. Inicjatywa powstania placu zabaw na ulicy Zielonej ma ponad dwie dekady, a okoliczni mieszkańcy przez wiele lat zabiegali o powstanie w tym miejscu placu zabaw. Dlatego tak upragniony plac zabaw, został świetnie przyjęty przez dzieci i dorosłych mieszkańców okolicznych ulic. Wójt gminy Bralin Piotr Hołoś, w trakcie otwarcia mówił z radością, że nie ma lepszego sposobu na obchody dnia dziecka jak uruchomienie nowego miejsca zabaw dla dzieci. Wójt

podkreślił również, że chciałby co roku na święto obchodzone 1 czerwca, w różnych miejscach gminy, otwierać kolejne place zabaw lub je unowocześniać. Otwarcie przebiegło w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze. Dla przybyłych dzieci, organizatorzy przygotowali oprócz oczywiście sprzętu do zabaw, balony z helem, słodkie niespodzianki oraz cieszące się dużą popularnością stoisko z watą cukrową. Kolejny dzień dziecka już za rok, gdzie tym razem spotkamy się na otwarciu nowej przestrzeni do gier i zabaw? Zobaczymy już za rok.

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w 2018 roku. Tak zdecydowali radni podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 30 maja w Ratuszu. Wykonanie budżetu pozytywnie zaopiniowała zarówno Komisja Budżetowa, Komisja Rewizyjna, jak i Regionalna Izba Obrachunkowa Poznaniu. Radni zatwierdzili sprawozdania finansowego wraz z wykonaniem budżetu za 2018 rok i udzielili absolutorium. Podjęli także uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania. W tym roku po raz pierwszy samorządy zobowiązane są do przedłożenia Radzie raportu o stanie gminy. Raport który przygotował Urząd Miasta i Gminy w Kępnie był dokumentem wyczerpująco prezentującym działalność kępińskiego samorządu w minionym roku. Radni podczas sesji nie mieli wątpliwości ani dodatkowych pytań i przyjęli raport. Podczas sesji podziękowania dla Państwa Teresy i Romana Żymełka z Ostrówca, nominowanych w konkursie Wielkopolski Rolnik Roku, złożył Burmistrz Piotr Psikus i Andrzej Stachowiak, Przewodniczący Rady Miejskiej. Burmistrz podziękował za wysoki poziom produkcji, nowoczesne technologie, dobrą i

sprawną organizację oraz promocję rolnictwa Gminy Kępno. Podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz sołectwa oraz wysiłek, zaangażowanie i umiejętności współpracy dla dobra lokalnej społeczności oraz całej Gminy Kępno odebrali sołtysi minionej kadencji: Monika Kaczmarek, Sołtys wsi Myjomice w latach 2015 – 2019,

Stanisław Urbaniak, Sołtys wsi Rzetnia w latach 2011 – 2018, – na ręce Moniki Urbaniak, małżonki S. Urbaniaka, Stanisław Szmata, Sołtys wsi Mechnice w latach 1990 – 2019, Jan Paradowski, Sołtys wsi Borek Mielęcki w latach 2007 – 2019. www.kepno.pl


2

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

Bańki mydlane opanowały Rynek w Kępnie

1. czerwca w Kępnie upłynął pod zna- cji. Sobotnie popołudnie mieniło się ju zabawy oraz konkursy z nagrodami kiem baniek mydlanych. Specjalnie wszystkimi kolorami tęczy. prowadzone przez animatorów. przygotowana strefa pozwoliła na zaPonad to, przez cały czas trwania wybawę wszystkim wielbicielom tej atrak- darzenia odbywały się różnego rodza-

www.powiatowy.pl 5 czerwca 2019 r.

Kronika policyjna z KPP w Kępnie W piątek na terenie powiatu kępińskiego miały miejsce działania „Prędkość- Zero tolerancji „. Brało w nich udział łącznie 20 Policjantów z Kępna oraz z jednostek ościennych. Skontrolowano 143 pojazdy, ujawniono 134 wykroczenia z czego aż 104 spowodowane były przekroczeniem prędkości. Aż troje kierowców straciło prawa jazdy za bardzo szybką jazdę w terenie zabudowanym. Informujemy, że działania takie będą przeprowadzane na terenie naszego powiatu bardzo często. Już w przyszłym tygodniu odbędą się kolejne. Mają one na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa i ograniczenie tragicznych w skutkach wypadków drogowych. NIETRZEŹWI!!! W ubiegłym tygodniu zatrzymano kilku kierujących prowadzących pojazd na podwójnym gazie. Pierwszego zatrzymano w: W poniedziałek w Piaskach funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego związku z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym zatrzymali do kontroli drogowej pojazd marki iveco. Jak się później okazało kierujący, 43-letni mieszkaniec naszego powiatu kierował pojazdem pod wpływem alkoholu. Kierowca poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wydmuchał ponad 0,8 promila. Kolejnego nietrzeźwego kierującego zatrzymano w czwartek po godzinie 17.20 w Kępnie, dzięki pomocy innych kierujących, którzy dokonali ujęcia obywatelskiego. Jak się okazało podczas przeprowadzonego badania na trzeźwość, 46-letni mieszkaniec naszego miasta kierował fordem mając w organizmie blisko 3,5 promila. W sobotę około godziny 10.00 w Domasłowie zatrzymano do kontroli drogowej kierującego motorowerem. Kierowca, 32-letni mieszkaniec gm. Perzów w wydychanym powietrzu miał blisko 2,5 promila Przypominamy, że kierowanie w stanie nietrzeźwości stanowi przestępstwo .Teraz mężczyźni za swoje zachowanie odpowiedzą przed sądem. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów oraz świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. złotych. Policja apeluje o rozsądek za kierownicą. Pijani kierowcy stanowią na drodze śmiertelne niebezpieczeństwo dla siebie i wszystkich innych użytkowników drogi. Każdy kierowca powinien kierować się żelazną zasadą – piłeś nie jedź, tym bardziej że zbliża się okres wakacyjny i na drogach częściej będzie można spotkać dzieci.

Ostateczne rozliczenie inwestycji ZS Laski 24 maja 2019 roku do Urzędu Gminy Trzcinica wpłynęła kwota 716 331, 99 złotych będąca ostatecznym rozliczeniem inwestycji „Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energią i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Laskach”. Całkowita wartość prac wyniosła 1 781 738, 29 złote. Gmi-

na Trzcinica na powyższe zadanie otrzymała dofinansowanie w ramach: Osi Priorytetowej 3 „Energia” modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”, a kwota dofinansowania to 1 272 986, 31 złotych z czego 556 654, 32 złote to wcześniej wypłacona zaliczka i obecna kwota 716 331, 99 złote jako refundacja.

KOLIZJE W czwartek na terenie powiatu kępińskiego doszło do kilku kolizji. Pierwsza miała miejsce w Kępnie około godziny 11.30 gdzie przyczyną okazało się nieprzestrzeganie znaków drogowych. Kierujący 78-letni mieszkaniec Olszowy, kierując fiatem doprowadził do zderzenia bocznego z bmw którym kierowała 28-letnia mieszkanka Kępna. Kolejna kolizja miała miejsce w Bralinie około godziny 14.10. 18-latek z tej miejscowości kierując vw nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu oplem 21-latkowi ze Świby, doprowadzając do zderzenia bocznego się pojazdów. Do kolejnego zdarzenia doszło około godziny 17.10 na drodze krajowej nr 39 w kierunku Namysłowa. Kierujący Fordem 27-letni obywatel Ukrainy nie zachował bezpiecznej odległości między pojazdami i uderzył w tył poprzedzającego go renault, którym kierował 21-letni mieszkaniec Mroczenia. W piątek również doszło do kilku kolizji. Pierwsza miała miejsce na drodze ekspresowej S8 na 102 km w kierunku Wrocławia. Kierujący samochodem ciężarowym marki mercedes obywatel Gruzji zjechał z drogi uderzył w bariery i wpadł do rowu. Kierującemu nic się nie stało. Kolejna kolizja miała miejsce w Kępnie około godz. 10.50. Kierująca mini one 66-letnia mieszkanka Zielonej Góry nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu i zderzyła się czołowo z prawidłowo jadącym Manem, którego kierowcą był 26-letni mieszkaniec woj. Łódzkiego. Około godziny 11.10 w Kępnie na ul. Ks. P. Wawrzyniaka miała miejsce następna kolizja której przyczyną było nieprawidłowe wykonanie manewru cofania. 19 letni mieszkaniec Baranowa kierując mercedes doprowadził do zderzenia z fiatem którym kierowała 34-letnia mieszkanka Wyszanowa. Kilka minut później w Baranowie również miała miejsce kolizja której przyczyną także było nieprawidłowe wykonanie manewru cofania. 62-letni mieszkaniec Żyrardowa kierując mercedesem najechała na prawidłowo jadącego opla którym kierował 37-letni mieszkaniec Ligoty Polskiej. Tak samo w czwartkowych jak i piątkowych kolizjach kierujący byli trzeźwi a wszyscy sprawcy zostali ukarani mandatami.

NIEZALEŻNE PISMO REGIONALNE - WYDAWCA: ANNEX MEDIA, konto: RBS Lututów O/Wieruszów, 31 9256 0004 2607 2964 2000 0010 REDAKCJA w WIERUSZOWIE: 98 - 400 Wieruszów, ul Nowa 2 (wejście od ul. Nowej i ul. Piskorskiej), e-mail: wieruszow@powiatowy.pl Kępno tel.kom. witryna internetowa: 503 781 ww.powiatowy.pl 880, e-mail: kepno@powiatowy.pl --- istnieje od 1999r. --REDAKTOR e-mail: wieruszow@powiatowy.pl NACZELNA: Anna Świegot, ,kepno@powiatowy.pl tel. 517 960 768; Z-ca Redaktora naczelnego - Eugeniusz Tomaszek tel. 722 316 206 Dział reklamy:NACZELNA: REDAKTOR 797 209 561, Anna 517Świegot, 960 768 tel. 517 960 768; Z-ca Redaktora naczelnego - Eugeniusz Tomaszek tel. 722 316 206 STALE Dział reklamy: WSPÓŁPRACUJĄ: 517 960 768;Maria Łabuda - tel.kom. 503 781 880 (KĘPNO), Piotr Kołodziejczyk, Przemek, Rafał Wróbel, Maria Nowaczyk, Andrzej Olbromski, Wacław Zabłocki, Jerzy Maciejewski, Zbigniew Machelak, o. Krzysztof Wasiuk sscc, Katarzyna STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Pianka, Barbara Gruszka, Przemek, Rafał Wróbel, Maria Nowaczyk, Andrzej Olbromski, Wacław Zabłocki, Jerzy Maciejewski, Zbigniew Machelak, o. Krzysztof Wasiuk sscc, SKŁAD, SKŁAD,ŁAMANIE,GRAFIKA: ŁAMANIE,GRAFIKA:własne, własne,DRUK: DRUK:Polskapresse PolskapresseSp. Sp.zzo.o. o.o. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i adiustacji tekstów. Nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń, reklam i artykułów sponsorowanych oraz listów do redakcji. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.

Profile for powiatowy.pl

Ilustrowany Tygodnik Powiatowy 05.06.2019 r.  

5 czerwca 2019 r.

Ilustrowany Tygodnik Powiatowy 05.06.2019 r.  

5 czerwca 2019 r.

Advertisement