Page 1

Den

klara 1 2  3  4

färdiga 5 6  7  8

gå 9 10 11 12

9

www.bonnierutbildning.se

Den ensamma tjuren-OMS

2-3

789162 244323

L 061

ISBN 91-622-4432-9

BONNIERS

02-12-18, 13.44


BONNIER UTBILDNING Sveavägen 56 Box 3159 103 63 Stockholm Order/Läromedelsinformation Telefon 08-696 86 00 Telefax 08-696 86 10 Hemsida www.bonnierutbildning.se E-post info@bonnierutbildning.se Kiwiböckerna – Den ensamme tjuren ISBN 91-622-4432-9 © 2001 Bonnier Utbildning AB, Stockholm Originalets titel: The Lonly Bull Text: © Piatarihi Yates 1997 Illustrationer: © Crown, Nya Zeeland 1986 Originalutgåva: Learning Media Limited, Nya Zeeland 1997 Första upplagan Tredje tryckningen Typografi: AB Typoform Logotyp: Cecilia Nabo Redaktion: Ann Hübner, Kerstin Jörgensen, Maria Renck Kopieringsförbud: Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller BONUS. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Tryck: Elanders Berlings AB, Malmö 2005

Den ensamma tjuren-OMS

4-5

02-12-18, 13.44


Den

ensamme tjuren Text: Piatarihi Yates Bild: Lesley Moyes

Svensk text: Boel Blomberg Bonnier Utbildning

Den ensamme tjuren-inl

1

02-12-18, 13.36


Tjuren k채nde sig mycket ensam. 2 Den ensamme tjuren-inl

2

02-12-18, 13.36


Då kom geten förbi. ”Vill du bli min vän?” frågade tjuren.

3 Den ensamme tjuren-inl

3

02-12-18, 13.36


”Hjälp! En tjur!” skrek fåret och sprang sin väg.

6 Den ensamme tjuren-inl

6

02-12-18, 13.37


Då kom grisen förbi. ”Vill du bli min vän?” frågade tjuren.

Den ensamme tjuren-inl

7

02-12-18, 13.38


Den

klara 1 2  3  4

färdiga 5 6  7  8

gå 9 10 11 12

9

www.bonnierutbildning.se

Den ensamma tjuren-OMS

2-3

789162 244323

L 061

ISBN 91-622-4432-9

BONNIERS

02-12-18, 13.44

9789162244323  
9789162244323  

Den BONNIERS Originalets titel: The Lonly Bull Text: © Piatarihi Yates 1997 Illustrationer: © Crown, Nya Zeeland 1986 Originalutgåva: Learni...