Tear of map personalized Kraków

Page 1

Wo jsk ow a 0

3

Biprostal

2

4

7

6

ta Fała

l Sa

g Za

ie ńsk K

g

Zag rod y

Kapelanka

a

nka ela Kap

k lars

ew sk i

ka ors Dw

ar Tw

B&B Hotel

Park Inn by Radisson

do

K ap

Collegium Maius Collegium Novum Go

łę b

ia

Pow iśle

Manggha

K

wa zbo ier W

do oman

Q Hotel

ICE Kraków Congress Centre

nd

Ko

m

iana

K ap

a

ów

ilg W

os

Hilton Garden Inn

Centrum Kongresowe ICE

Rondo Grunwaldzkie

zki ald nw Gru g d e Bri

Dragon's Den

Cathedral Ticket Office

Cathedral Museum

k lete

a r sk

Hotel Forum

Skałka & the Pauline Monastery

Ko

y

ka ńs

ku Zam rd rna

o

Be

Ba

I

Kanonicza 22

WAWEL

mcze Pod dza Wawelem Po

Św .M ark

Planty

Mały Rynek Sie nna

Pl. M aria cki

Wo rcel la

Gródek

Amadeus oła Mik jska

Royal zie go

A

ul Pa

owska Ludwin

łe Ska

io dw ze r P

a wsk Ora

ie śn

a czn

Zy Wyspiański bl i kie wi cz a

els

a

is k

a

R II

k lars Ce g

a

KO

I CK NI P NO

J

Smolki

Rollego

ki Ryba

Po

So

l ko

Re

pt

K

rz

Korona

nk i

Plac Niepodległosci

ka yjs

K

TV Tower

e mio

go

ar alw

na jta

ka

Ks

O SZ

A

a ernik

za ac rg Gu

New Jewish Cemetery

PURO Hotel

Qubus

r Po

la Po

Bednarski Park

ny ol tS

L

Par ko

PODGÓRZE

Potebni

Limanowskiego

Józefińsk a

a Cricoteka ńsk iśla dw Na na Piw

Po

ka rs ó dg

Dajwór

Lubicz

GRZEGÓ R

K op

Lubicz

Topo lowa

LUB O

ZEC KA

na

M IR

W CÓ

Liban Quarry

Z

m ore aT

H KIC ĄS

Rękawka

ŚL

rówki Dąb

Pl. Boh. Getta

Kącik

Limanowskiego

rza wa Sta De mb ow ski ego ka r Ka sna o d Ra

a ck wi zo

ie ł oc ab

Kraków Zabłocie

Z

Ol sz

ań sk a

Orl ąt L wo wsk ich

Misio łka

eskie

Zabło

i ing

o

Ma r

Po dK ye op ws ki

Lan cko roń ska

Podgórze SKA

Podgórze Museum

.K Św

rowskieg

c ie

Lipowa

Lipowa 3 Glass & Ceramics Centre

Schindler's Factory

6

5

7

łę c Prze

EJ

N

New Podgórze Cemetery

9

8

ie g wsk cho Sta

MOCAK

ZABŁOCIE

4

o

GRZEGÓRZKI

ze cka

U OJ OK P .

Gr z eg ór

Rondo Gregórzeckie

3

Taurona Aren

Sądowa

Teatr Variété

AL

2

go

A ILSK MOG

Vienna House Easy Chopin Cracow

C

go

Monius zk i

Bohdana Z al

Park Stacja Wisła

Krakus Mound

M

a id w or N

re rob Ch

1

Pta sia

t Ką

N

kich lianc wA ikó n t r Lo lwa Bu

Kraków Krzemionki

Fort Benedict

Lim an ow sk ieg o

C

Groc how ska

Galaxy

Dąb

Rondo Grzegórzeckie

a isł W

a

Rondo Mogilskie

Rondo Mogilskie

Botanical garden

O

Ols zań ska

Gęs ia

ka órs dg Po

Galeria Kazimierz

Masarska

Eagle Pharmacy

AŃ ST

Kraków Opera

SKIE G

Proc howa

Plac Bohaterów Getta

ol

M

Cmentarz Rakowicki

Rakowicka

Uniw. Ekonomiczny

Św. Wawrzyńca Galicia Jewish Museum

KAZIMIERZ

Rynek Podgórski

.

Da sz

Kazimierz II

Miodowa Rubinstein

go kie ie Star śc om os Mo C y t eln z Pr a

ó dg

a rsk

łt y

Me

ca Muz. Inż. Miejskiej r z yń Waw Engineering Św. Museum

efa Karmel Józ

Eden

David

Miodowa

a Metropolitan icz lew se o J

ńska oche MoB st Plac Wolnica owa Dom ka Esterki itars Tryn

na łecz Sk a Ethnographic Plac Museum Wolnica

fa Józe

Tournet

yny atarz Św. K

is Me

Stradom

Plac Nowy

Plac Targowy

Hala Targowa

So

aja łłąt Ko

ST W

Park Strzelecki

Celestat

na Ro m a

Good Bye Lenin

Starowiślna Wr zes ińs ka

Bonerowska

Momotown a dow Mio

Brzo zow a

Ascot Hotel

W ITA

ot y

Military Cemetery

Cmentarz Rakowicki

Pra nd

Rakowicki Cemetery

L

o eg

Rondo Matecznego

Śl

Starowiślna

Stradom Kazimierz

rska Pieka Secret Garden Hostel ińska Skaw

St. Catherine's

ka ińs

Orzeszkowej

DIETL

a

Wawel

Św. Seba stiana Natural History Museum

Sarego

fa Zamenho

Teatr Słowackiego

Lubicz

Galeria Krakowska

Bus Station

Home Army Museum

Dworzec Główny

Kraków Główny Train Station

K opernika

Amber Design Residence Classic Campanile a

laz na

Ibis Budget Stare Miasto

andel's

Mercure Old Town

Dworzec Główny Kurniki

City Defensive Walls Krakow City Planty Apartments Słowacki Theatre Pollera Św . To ma sza

Unicus

wa

Że

K

Politechnika Ibis Stare Miasto

na ien am

Poczta Główna Pl. Ws. Świętych Holiday Inn City Center Dominikańska Wielopole Wiel op Kraków o le City Wawel Red Kurka Council Św.Gertrudy

Rynek Główny

MA

H

oże R o z dr

Św .A nn y

Floryan

K

O gr odo

PURO Hotel

Red Brick

Matejko

Indigo

Barbican

Floriańska Gate

Gallery of Ancient Art

Pad erew skie go

Rynek Kleparski

KLEPARZ

k

Szla

Basz tow a

Krzyw a

Francuski

a Planty ck nie Radisson Blu rz y e i Poselska Mała Zw Indalo Senacka Rooms Archaeology Geology Museum Museum Ta Senacki Maltański rło ws ka Bishop Erazm Ciołek Sheraton Palace Grand Archdiocesan

r Czerwieńs Bulwa ki

e

a ack orm Ref

Pijarska

5 min

Planty

lipa

Św . Fi

Stary Kleparz

Plac Ś Szczepański w. To ma sza Hotel Sz Stary ew sk a

ska

ka elan

G

Słomiana

a orsk Dw

MO

W as il

IN O SS

a bow

A EC NT

S

Jubilat

Hotel Kossak

god a

Ró ża na

Rynek Dębnicki

Wy

Józef Czapski Pavilion

10 min

Pędzichów

Sereno Fenn'a

Biskupia

Bishop’s Palace Filharmonia szkańska c n i a r Kraków F leńsk Philharmonic Smo

s k i ch Pl. Sikorskiego Jabłonow Trzy Kafki Guest Rooms Uniwersytet Jagielloński o g skie Piłsud Hutten-Czapski Museum

Europeum

Teatr Bagatela

k

a Szl

Montelupich Prison Mon telup ich

ki

a sk

Szwedzka

go

za pnic Kru Józef Mehoffer House cka Studen

go

a rsk rba GaAmber Boutique Hotels

Siemiradzkiego

Batore

a Rajsk Małopolska Garden of the Arts

y

Helclów

Nowy Kleparz

Dworzec Towarowy

Park Kleparski

J

ol

Ceglarsk a

ka

o ie g

erowska em Kr

res . Te Św

a

GO WACKIE AL . SŁO

lsk Lube

awsk a

WrocNOWY KLEPARZ ł

I Zbożowa ka ars afl Sz

m ce

F

Ce

b Dę

ie c Tyn

Novotel Centrum ska

DĘBNIKI

Wojtyła Apartment

a

ła

ar Tat

Wis

go skie aw or Ibis M Centrum

go

ja

go

Stained Glass Museum

ne c

lskie C ybu

Czysta

Tytano

AL

ka

lska Lube

ńska sz y

ow ie c

Ci e

O EG KI C A W Łobzowska ŁO .S

k ws bo ra Batorego

no G ws kie

cha

Czar now iejsk a

Ko

Plac Inwalidów

Ulica Pomorska

ław sk a

H

ki ol

r gla

a

icz ow ch

kie ejs Uj

a icz ow ąs W

Wr oc

Gro ttg era

Park Krakowski

Hotel Cracovia

Komorowskiego

k nic

Lite wsk a

Muzeum Narodowe

National Museum

Kad r ó wki

KA

Hotel Hostel Church Jewish Interest Museum Monument Bus Station Train Station Parking Viewpoint Street Art Market Playground Ice Rink Former Jewish Ghetto Tram Line/Stop

Ce g

Kró lew ska

Sta

ka

i ec

G

Słom

ZAKRZÓWEK

ie ick wl Pa . s

o

a row

ła

Ja wo

Bia

a og Dr

ska Pra

a Tw

GO SKIE LIŃ ZIE

go

N ELA KAP

Spiska

Sm

12

ów on

I ZK

Tyniecka

IUS ŚC KO

cz y wa No

ed w Sz

Sm

11

Plac Na Stawach

Ma zo w

zka

e Mi

a sk ań cz z s

10

9

Park Dębnicki

Art Hotel & Spa

s 8 FliNiebieski

acka

Salwator

S

Cracovia Stadium

arsz . , Al. m Focha

ja, Al.

Oleandry

Ingardena

3 Ma

a sk or at en

a

Fr

Ch ryka yd e

na opi

Młynówka Królewska

300 m

CZ AR NO WIE JSK A

Lea

o

ieg

200

Urzędnicza

Wi elk

Błonia

rsk to wa

Park Jordana

Park Jordana

5

Wojtek the Bear

Rey m onta

100

Scale 1:11 700 1 cm = 117 m

L it ew sk a

Kraków

cza

Kijow ska, A l. Za Targiem

Racła wicka

dni Urz ę

1

Konarskiego

Bytom ska

Now ow iejs ka Spokojna

a de mic ka

Ak

F

© OpenStreetMap contributors. Available under the Open Database License.

ka

r

a ow er kw

go

Kujaw ska Szyman owskie go

Dun in-

Pomor ska

Rzeczn a

Józe fitó w

Pozna ńska Wyspia ńskieg o

o

yska

Święt okrz

Iwona Odrow ąża

Bar

do ws kie

ICKIE ONOPN MARII K

e Tu r

Św. Jac ka

Bierna ckieg o

AL

Wój tows ka

kiew icza Garncarsk a

. MIC K IE W ICZ A Rolna

i

Pu ła sk

Sien

Oboź na Berent a

Mi ch a łow sk ie go

Friedlei na Podw ale

go

ws kie

Jag iell oń sk a

Gz

eg o

ac er ed f n

c zna

a

Bo

ed Szw

go

s

Ko

Ba ł u c ki e g

Loretańska

Zduńska

nonic za

Ka

AL

a

Prą d nick Brac ka

ichó w Pęd z

o

. 29 . L IST OP AD A t ow a

ien na tka dy

a kow ick

ym sik ów Felicjanek

a

aka Bułh

w

J

kie go

a w ro

Kilińskiego

Szp i ta l na

Flo riań ska

Św . Gertru

Du na je P l a cN aG r o b ch la

Św . Kr

Kró

aws ka latte

Sła wk ow ska

Św . Ja na

Ma tejk i

Pla c

Murow ana Wars z

We ster p

Rakowick a

Ra

Ka m Stol arsk a

isze Zac

z yż a

A TL DIE

Wi śln a

Dr og ad

z Smoc

só w

we Sk

o

Z

IE ICK PN NO KO

ieg

ato rs k

rsk

k dec Kor

Kr as

Ba

za

za

Miter y

cki bni Dę dge Bri

nic

tora Wie

go

ien

os ug Dł

ick ie

k Su

a m ro St

Kalw aryjs ka P d o ska le Zamo yskiego

wa mko RII Za MA

i

sk a

a

Red em

w otó ask Ml

Po db

ka Bosa c

t

Pawia

etl TL a A

DIE

Di

rze zie

sa Pru

. Id Św

Aug

a ńsk ustia

Krakow

yk

o

go

go

es z k

Ciała

z ńc ne ar W

Za m

ze

kie ws

m Ko

ie sk ow or

ego Boż

ki ds su Pił ridge B

or y

ka

i Św. Agn

a Now

sk a

ec ar Fil

ry Este

a ow Gaz a ow

ys k ie

Kras

łó W w kó cz

ska om rad St

Kupa

tek rna ge Be tbrid o Fo

stó w

Kałuży

li kom Syro

a

b Jaku

ka Wąs Brodzińs

August a Św. Łazar za

w

Oleandry

a lo wc ó

ICK IC Z A IE W

AL

ŃSK ASI . KR

Miod owa

AL . M We

O I EG

dle c k ie g o

S karb owa

go skie szew Stra

owa rzoz aB n a sti ba Se

ka Krakusa

w Młynó Retor yka

. Św

Szero

Węgierska

a w

PO

h Dolnyc Grodzka

a

r Dajwó

a sk ow Lw

Za

11

10

12

KA IC EL WI

AL .

Szujskiego

śln wi aro St

Sie

Śniadeckich

a

o ieg

S

rm ck

a śln wi ar o

l e ck

a

Traugutta

a

W

Ka eli

S ie d

ck

li Ha

jeździe Na Z

sk ań tm He

Sw os

ie go

St

iewic za

a cz wi rto na iesk Librowszczyzna

Cho dk

Sob owska

o isk iśl W

s ian gs les in Si pris e U idg Br Targ o wa

ska zow Ł ob

Radziwiłł

l.

wa sło my

Św. Benedykta

a Blich

A o,

ze Pr

Czarnieckieg o

Asnyka

AL . P OWS TANIA IEGO WAR SZ AWSK

zic

Rzeź nicza

go kow ski e

Idz i

hr ob

re g Jó ze fa B

cz a

Le

Br od ow i

s Sta

K a

op

a sk Ślą

em a

ga Dłu

rsk

de wo ro

Strz

ka e le c

ieg sk yń

Przem ysłow a

a Dług Długa

zna

KA ARS KOTL

rska

A Ariańska

Botanic

o Żółkiewskieg

Kotlarska

k Rusa łe

Rak ow ick mowskiego Al. Beliny-Praż

Ślusa

az

ITA W Z OS W ST Bosacka

ma

M

Be

a

i

i c k ie go

D

k om

ki lars Kot ge Brid

a

i pk ru ko go Ks. Bandurskie

Przy Rondzie

iego wsk

go ińskie

Ro ma now icz

tk kie Ło

K

S s.

Kielecka

go skie no w Otwi iankach Na W Ko r d y l e

z Rogo

K

z

a ck

J

a

a zk ka elan

NKA EL A KAP


© OpenStreetMap contributors. Available under the Open Database License.

H

Kraków

3

Wars zaws ka

Ogr odo wa

Pawia

tka

Długa

a ersk wod Kro

Ka

Asnyka

Zacisz e

i e go

Pl. M ate jki

ska zow Łob

iesk

Map

K

29 Listopada, Al. K-1/2; L-1 3 Maja, Al. C/E-5; E/G-6 Akademicka F-4 Św ięte Altanowa C-2 go Scale 1:7 000 Fili Dworzec p a Ariańska L-4 1 cm = 70 m Główny Armii Krajowej, Al. 0 50 100 150 200 m A-1/3; B-3; C-3 Asnyka I-4 Dworzec Kremerowska Główny Augustiańska J-8/9 Kraków Główny St. Florian's Kr z Bajeczna P-6/7 Train Station yw kupi Biskupia is B c a la P Bałuckiego G-8/9 Kino ki Rynek ni r u K Bandtkiego B-1/2; C-1 Agrafka Kleparski o g Batorego re Bandurskiego M-2/3; N-3 Bato Galeria Barska H-8/10; I-9/10 Krakowska Sereno Fenn'a Pad Bartosza K-8/9 erew skie Basztowa I/K-4; K-5 g o 4 4 Batorego H-4; I-4 Grunwald Monument Beliny-Prażmowskiego, Al. Wo Stary Kleparz r Ba ce l M-2/4 sz t la ow Bernardyńska I-8; J-7/8 a Biała Droga F-9; G-9 Planty a Biernackiego G-2/3 k ar s Barbican b r Czartoryski Biskupia I-4 Ga Museum Ba Blachnickiego, Ks. L-7 sz t - Arsenal ow Teatr Słowackiego Floriańska Blich K-5/6 a i ja Blessed St. Casimir's rs Gate ka Virgin Mary Bobrowskiego N-6; O-6 a City Defensive Rajsk Boczna G-10 Walls a Lubicz k c a Czartoryski Św Bogusławskiego J-7 orm . To Małopolska Museum Ref ma Bocheńska K-9 Garden s za Św Teatr Słowackiego of the Arts .M Bonerowska K-6 ark Palace of the Arts a Planty Jan Matejko Słowacki Bonifraterska K-9 Sz cz House Theatre e p Borowego A-4/5 Bagatela ań Plac sk Theatre Bosacka L-4 a Szczepański Teatr Bagatela Bożego Ciała J-8; K-8/9 a Krupnicza of h Szołayski n Bunkier e Z am Bracka I-6 House Sztuki Sz Holy Cross Pharmacy Św Brązownicza A-3 MICET cz .M Józef Mehoffer Church ep Museum ark Brodowicza M-3/4; N-2/4 ań House Stary Teatr Bagatela a sk Teatr a 5 Bronowicka B/D-1 Św kiej-Curie 5 Sz S kłodows . To ew Brzozowa K-7/8 History ma sk sza a Museum Studencka Bułhaka H-9/10 St. Anne's Rynek Buszka B-3; C-4 Główny Basilica of the Bydgoska D-3; E-3 Hipolit Rynek Sacred Heart Św .A Bytomska F-1/2 House Underground of Jesus Pl. nn Kapucyńska M y Ceglarska F-11/12; G-11/12 St. Mary’s ariack i Basilica Celna K-10 Collegium Pod Baranami Europeum Maius Ciemna K-8 Copernicus a j s ł k o a k i Monument M Cieszyńska H-2 Town Hall 19th Century Tower Polish Art Gallery St. Barbara's Cicha B-2; C-2 Mały ch Kopernika Jabłonowski Rynek Cybulskiego G-5; H-5 St. Adalbert’s Church Collegium G Cystersów O-4/5 o łę Novum bia Sie Czapskich H-6 Pas n aż Tadeusz Kantor na Bie Zy Czarnieckiego M-10 lak Gallery Workshop b Ol lik a sz Czarnowiejska E/H-4 iew ew sk ic z Uniwersytet Jagielloński Czysta G-5; H-5 ie g a o g o ie sk Czyżówka J-12; K-12 Piłsud Dąbrowskiego, Gen. M-10; N-10 Hutten-Czapski Mikołaja Zybli Bishop’s kiewicza Museum Poczta Główna Palace Dajwór K-8; L-8 Daszyńskiego L-6/8; M-8 Planty ka ńs a k z s i Holy Trinity c Dębnicka G-9 Fran St. Francis' 6 6 Basilica Józef Czapski Poczta Główna Dębowa G-9; H-9 Basilica Filharmonia Pavilion Bonerowska k s D o m ń i n i k Dekerta N-10; O-8/10 a le ń s ka Pl. Ws. Świętych Philharmonic Smo Wi Dembowskiego L-11; M-11 Hala Targowa elo po Dietla I-8/9; J-7/8; K-6/8 le Filharmonia Kraków Długa I-2/3; J-3/4 City Council Wielopo Św.Gertrudy le Długosza J-10/11 Planty Dolnych Młynów H-4/5 a a Plac Targowy Dominikańska J-6 ck Poselsk Unitarg nie y z Droga do Zamku I-7/8; J-7 ier Mała a Dunajewskiego I-4/5 Zw Senack Archaeology Geology Dworska G-10; H-10 Museum Museum Fabryczna O-6; P-6 Fałata E-7; F-7 Ta Starowiślna rło Feldmana H-4 Sts. Wr ws z e ka Peter & Paul Fenn’a Sereno I-4; J-4 siń Sarego ska Filarecka F-7 St. Andrew’s Flisacka F-8 Bishop Erazm Floriańska J-4/5 Ciołek Palace Focha, Al. marsz. C/E-7; E/G-6 Archdiocesan Museum Franciszkańska I-6 of Cardinal Karol Wojtyła Friedleina H-1/2 7 7 Garbarska H-4/5; I-4 Św. Seb Pow as tia na iśle Garczyńskiego N-3; O-3 cze Jubilat zam d o Natural History P Garncarska H-5/6 Museum Gazowa K-9 Gęsia M-7/8 Tadeusz Kościuszko Głowackiego C-1; D-1 Monument a Cathedral cz o i Goetla C-4; D-4 Museum w Wawel e l e Cathedral Gołębia I-5/6 os J The Zbruch Idol Wawel a Gontyna D-8; E-8 rk Be WAWEL Grabowskiego G-4; H-4 Brz Gramatyka D-2/3 ozo Miodowa wa ku Grodzka I-6; J-6/7 Dragon's Z am a o k d Den Gromadzka P-12 KAZIMIERZ s ga yń d r Dro a Grunwaldzka N-3/4; O-3 rna dow Jewish Be Mio Gryfity E-7 St. Bernard's Community Centre Grzegórzecka K/M-6; M/O-7; O-6; P-6 Kupa The Wawel Gzymsików H-2 Temple Synagogue Dragon Synagogue Halicka L-8 Remuh Synagogue Helclów I-2; J-2 a w o Herlinga-Grudzińskiego 8 8 d io Kraków Stradom cza i n Zamkowa N-8/9; O-9 Chamber roź k Pow Opera Hofmana B-7; C-6/7 lete Plac Ko Isaac Nowy a Humberta G-5/6 Synagogue Ciemn S andomierska Old Chmielowskiego J-10 Synagogue High Chocimska E-3/4; F-4 Synagogue ka Izaa Chodkiewicza L-6/7; M-6 e z Jó fa

3

Sob

Kraków

J

a ńsk wia Sło

Kró

Plac Inwalidów

I

ck eli rm

e li rm Ka

Du na je

P

ws k ie

go

Pawia

a

ital na

Flo ria ńsk a

Św .K

Loretańs

rzy

ża

iłłowska Radziw

Szp

Po dw ale

Św . Ja

na

Sła wk ow sk

Pl. Sz cze

Westerplatte

pa ńs ki

a

a

ck

Szujskiego

Stol ar

Bracka

Blich

ska

skich

Morsztynowska

y

TL

DIE

tla

Die

Bogusławs kiego

Kanon icza

rob la c h

. Id Św

Św. Ger trud

y

a śln wi aro St

Pl. Na G

Gro bla ch

Pl. Na

A

Św. Ger trud

Felicjanek

go skie zew

PRINT

Grodzka

Stras

ONLINE

Librowszczyzna

na

Retor yka

śl wi aro St

Grodzka

in the know independent indispensable

W es te rp lat te

Na Gr ód ku

Wi śln a

o

Czap

skieg szew Stra

Jag iell ońs ka

ka

Courtesy of

z ie

g

ze zie

br

Po d

DIE T

ska om

LA

ad Str

sła

Wi

Zam

kowa

Zduńska

M

K

ka

a

a Now

Judaica Foundation

Szero

b Jaku

ry

Kupa

Este

ła

Cia

a

J

k ows ak Kr

za

I

nic ien

Manggha

ego Boż

i

k Su

J

a

H

zk gnies Św. A

a

z Smoc

IE ICK PN NO KO

rsk

Ba

Ask your concierge for our full print guide, browse the website, or download the app.

R II MA

poland.inyourpocket.com

wa ozo Brz

cki bni Dę ge d Bri

MOBILE

Chodowieckiego C-5; D-4/5 Chopina F-3/4; G-3 Igrców C-5 Ingardena F-5; G-5 Izaaka K-8 Jabłonowskich H-5/6 Jadwigi z Łobzowa C-2; D-2 Jagiellońska I-5/6 Jakuba K-8 Jaskółcza G-8 Joselewicza K-7/8 Józefa J-8/9; K-8 Józefa, ks. A/D-9; D-8; E-8 Józefitów G-3 Kadecka E-2 Kalwaryjska J-11/12; K-10/11 Kamienna I-2; J-1/2 Kanonicza I-6/7 Kapelanka F-10; G-10/12; H-11 Kapucyńska H-5 Karłowicza F-4; G-4 Karmelicka G-3; H-3/5; I-5 Kasztelańska E-6/7 Kielecka N-3/4 Kiełkowskiego O-10 Kijowska, Al. E-2/4; F-1/2 Kilińskiego H-9 Klimeckiego O-9/10; P-9/10 Kmieca G-1 Kobierzyńska H-12 Kochanowskiego G-4; H-4 Koletek I-8; J-8 Kołłątaja K-6; L-6 Komandosów H-10/11; I-10 Konarskiego F-3/4; G-3 Konfederacka G-9; H-9 Konopnickiej H-8/9; I-9/12; J-12 Konwisarzy A-3 Kopernika K/M-5; K-6; M-4 Kordylewskiego N-5/6 Kościuszki E/G-8; G-7; H-7 Kosynierów P-4 Kotlarska M-7/8; N-7/8 Krakowska J-8/9; K-9/10 Krasickiego J-11/12 Krasińskiego, Al. G-6/7; H-7 Kraszewskiego F-6/7 Kremerowska H-4 Królewska E-2; F-2/3; G-3 Królowej Jadwigi A/C-6; A-5; C/E-7; E-8 Krótka J-4 Krowoderska H-2; I-2/4; J-4 Krupnicza G/I-5 Krzemionki K-11/12 Krzywa J-4 Krzywda O-10; P-10/11 Kujawska G-2 Kupa K-8 Kurkowa L-4 Kurniki J-4; K-4 Lanckorońska M-11; N-11 Lea A/D-2; D/G-3 Lenartowicza G-3; H-3 Leszczynowa C-6 Lewkowa K-8 Limanowskiego L/N-10; M-11; N-11 Lipowa M-9; N-9 Litewska F-1; G-1 Łobzowska G/I-3; I-4 Łokietka H-1/2 Loretańska H-5/6 Lubelska H-2; I-2 Lubicz K/M-4; K-5 Lubomirskiego L-4; M-4 Ludowa N-12 Ludwinowska I-10/11; J-10 Lwowska M-10 Madalińskiego H-8 Mała H-6 Malczewskiego C-7/9 Mały Rynek J-5/6 Masarska L-7; M-7 Mazowiecka F-1; G-1/2; H-2 Meiselsa J-8; K-8 Metalowców L-6 Mickiewicza, Al. G-3/6 Michałowskiego H-4 Mikołajska J-5; K-5 Miodowa J/L-8; L-7 Mitery J-11/12 Mlaskotów E-7; F-7/8 Mogilska M/P-4 Moniuszki M/O-3 Monte Cassino F-10; G-9/10; H-9 Mosiężnicza N-4 Mostowa K-9 Na Gródku J-6 Na Szaniec P-6 Na Ustroniu H-10 Na Zjeździe L-9; M-9/10 Nawojki C/E-3; E-4 Oboźna H-1 Odlewnicza A/C-3 Odrowąża H-1/2; I-1 Ofiar Dąbia P-6/7

Oleandry F-5/6; G-5/6 Olszańska M-2/3; N-3 Orawska I-11; J-11 Orzeszkowej J-8/9 Owcy-Orwicza A-6; B-6 Paderewskiego J-4 Parkowa L-10/11 Patynów E-10 Paulińska I-9; J-8/9 Pawia K-2/5 Pawlickiego, Ks. F-10 Pędzichów I-3; J-2/3 Piastowska B-6; C-3/6; D-1/3 Piekarska J-9 Pietrusińskiego D-10/11; E-10 Pijarska I-4; J-4/5 Piłsudskiego K-10 Piłsudskiego G-6; H-6 Piwna L-9/10 Pl. Bawół K-8 Pl. Bernardyński J-7 Pl. Bohaterów Getta L-9/10; M-10 Pl. Inwalidów G-3 Pl. Kossaka H-7 Pl. Mariacki J-5 Pl. Matejki J-4 Pl. Na Groblach H-7; I-7 Pl. Nowy K-8 Pl. Serkowskiego J-10/11; K-10 Pl. Św. Ducha J-5 Pl. Szczepański I-5 Pl. Wolnica J-9; K-9 Pod Kopcem M-11; N-11/12 Podbrzezie K-8 Podgórska K-9/10; L/N-8; L-9; M-7; N-7 Podchorążych D-1/2; E-2 Podskale J-12 Podwale H-5; I-5 Podzamcze I-7 Pokoju, Al. M/P-6; M-7 Pomorska G-3 Portowa O-8; P-8 Poselska I-6; J-6 Powiśle H-7; I-7 Powroźnicza H-8 Powstańców Śląskich, Al. K-12; L/N-11; L-12 Powstańców Wielkopolskich, Al. N-11; O-10/11; P-10 Powstania Warszawskiego, Al. M-4/6; N-5 Prądnicka I-1/2; J-1 Prandoty K/M-1 Praska D-10; E/G-9; E-10 Prusa F-6/7 Przedwiośnie I-11; J-10/11 Przemysłowa M-9; N-9 Przybyszewskiego B-1/3 Pułaskiego, Gen. G-9; H-8/9 Racławicka F-1/2 Radziwiłłowska K-5 Rajska H-4/5 Rakowicka L-3/4; M-1/3; N-1 Reformacka I-4/5 Rękawka L-10; M-10 Retoryka H-6/7 Reymana E-4/5 Reymonta C/F-4; F-5; G-5 Różana H-8 Rybaki J-10; K-10 Rynek Dębnicki G-8; H-8 Rynek Główny I-5/6; J-5/6 Rynek Kleparski J-4 Rynek Podgórski K-10; L-10 Rzeszowska L-8 Rzeźnicza M-7 Sądowa N-5; O-5 Salezjańska F-11 Salwatorska F-7 Sandomierska H-8 Sarego J-7; K-7 Senacka I-6; J-6 Senatorska F-7/8; G-7 Siedleckiego L-6/7 Siemieńskiego E-1/2 Siemiradzkiego H-3; I-3 Sienkiewicza G-2/3; H-2 Sienna J-5/6 Skałeczna J-9 Skalica B-12 Skarbińskiego D-3; E-3 Skawińska J-9 Skłodowskiej-Curie K-5 Skwerowa G-8/9; H-9 Śląska H-2; I-2 Sławkowska I-5; J-4/5 Śliska J-11/12 Słomiana G-10/11 Słonecznikowa B-6 Słowackiego, Al. G-3; H/K-2; H-3 Ślusarska N-9 Smocza I-8 Smoleńsk G/I-6 Smolki J-11; K-11 Sobieskiego H-3/4

Spasowskiego I-3 Spiżowa A-3 Starowiślna J-6; K-6/8; L-8/9 Staszica I-3 Stawarza L-11; M-11 Stolarska J-6 Stradomska J-7/8 Straszewskiego H-5/6; I-6/7 Strzelecka L-4/5 Studencka H-5 Sukiennicza I-8; J-8 Supniewskiego O-3/4 Św. Agnieszki J-8 Św. Anny H-5; I-5 Św. Bronisławy E-8 Św. Bronisławy D-8; E-8 Św. Filipa J-3/4 Św. Gertrudy J-6/7 Św. Idziego I-7; J-7 Św. Jacka F-11/12; G-12 Św. Jana I-5; J-4/5 Św. Katarzyny J-9 Św. Krzyża J-5/6 Św. Łazarza L-6 Św. Marka I/K-5; I-4 Św. Sebastiana J-7; K-7 Św. Stanisława I-9 Św. Teresy H-3; I-3 Św. Tomasza I-5; J-5 Św. Wawrzyńca K-8/9; L-8 Świętokrzyska H-1/2 Symfoniczna G-4 Syrokomli G-6/7 Szablowskiego A-1; B-1 Szafera N-5/6 Szczepańska I-5 Szeroka K-8 Szewska I-5 Szlachtowskiego C-2; D-2 Szlak H/K-3 Szpitalna J-4/5 Szwedzka G-8/10; H-10 Szymanowskiego G-3/4 Tenczyńska H-7 Tkacka F-4 Topolowa L-4; M-4 Toruńska D-3; E-3 Traugutta M-9/10 Trynitarska K-9 Twardowskiego F-11; G-10/11; H-9/10 Tyniecka A-12; B-12; C-10/12; D-9/10; E/G-8; E-9 Urzędnicza F-2/4 Wadowicka J-12 Wałowa O-10 Wandy N-7 Warmijska D-2 Warszauera K-8 Warszawska J-2/4; K-2/3 Wasilewskiego H-9 Wąska K-8/9 Waszyngtona, Al. A/D-8 Węgłowa J-9 Wenecja G-5/6; H-6 Westerplatte J-6; K-5/6 Wielopole J-6; K-6 Wierzbowa H-10 Wietora J-9/10 Wioślarska C-9/10 Wiślna I-5/6 Włościańska A-1/2 Wodna P-11/12 Wodociągowa A/C-8; B-9 Wójtowska G-1/2; H-1 Worcella J-4; K-4 Wróblewskiego J-3 Wrocławska F/H-1; H-2; I-2 Wrzesińska K-7 Wyczółkowskiego E-7; F-7 Wygoda H-7 Wyspiańskiego G-2 Zacisze J-4; K-4 Zakątek E-1/2; F-2 Zamenhofa K-5 Zamkowa H-8 Zarzecze A/C-2; A-1 Zatorska I-11; J-10/11 Zegadłowicza H-6 Żelazna K-2 Zielińskiego, Gen. D-9; E-9/10; F-10 Żółkiewskiego M-6 Zwierzyniecka H-6/7; I-6 Żwirki i Stanisława Wigury P-1 Zwycięstwa P-5/6 Zyblikiewicza K-6 Zygmunta B-2 Publisher: IYP City Guides Sp. z o.o. Sp.k. ul. Karmelicka 46/51, Kraków tel. +48 606 749 676 krakow@inyourpocket.com www.iyp.com.pl Cover photo: courtesy of B&B Hotels