Vše co (ne)schováš

Page 1

(2009 ‒ 2018) Vše co (ne)schováš
KAREL ŠEVČÍK

KAREL ŠEVČÍK (*1983)

Narodil se ve Zlíně. Vyrůstal a doposud žije v malém průmyslově zaměřeném městě Zlínského kraje Otrokovicích. Vystudoval gymnázium (1997–2003) blízko svého bydliště a přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity v Ostravě obor systematická biologie a ekologie (2003–2009). Rok pracoval v managementu chemické výroby. V současnosti pracuje jako úředník na odboru ochrany životního prostředí Městského úřadu Otrokovice.

Fotografování se sporadicky věnoval už v dětství. Naplno rozvinul fotografickou činnost až s rozmachem digitální fotografie, konkrétně se zrcadlovkou značky Nikon od podzimu roku 2009. Od roku 2010 je členem Otrokovického fotoklubu Beseda. V letech 2010-2013 se vzdělával se v tříletém kurzu v oboru výtvarné fotografie na Institutu fotografických studií Photogenia v Brně. Od roku 2016 se stal členem České federace fotografického umění. V počátcích se nejvíce věnoval makrofotografii, detailům, abstrakci, či focení zvířat. V současnosti fotí převážně téma architektury a pak především portrét a akt v ucelenějších tematických projektech zaměřených na experimenty s vícenásobnou expozicí nebo dlouhým časem závěrky.

Výstavní činnosti se věnuje od roku 2011, přičemž nejčastěji vystavuje po čajovnách, kavárnách, knihovnách a kulturních domech na Zlínsku, v Olomouci, Brně a Praze. Desátou výstavu pak zahájil v listopadu roku 2018 ve Slovenských Medzilaborcích, konkrétně v Muzeu moderního umění Andyho Warhola pod titulem Vše co (ne)schováš. Se svými snímky se postupně objevil i na společných výstavách pořádaných fotoklubem v Napajedlech, Slavičíně, Bohumíně, Rýmařově, Litovli ale i v maďarském Vácu, aj.

1

Svými poetickými texty, jejichž skládání se věnuje od dětství, obohatil výstavu fotografií Jána Micháleka ve zlínské kavárně Továrna uspořádanou v dubnu roku 2022.

Pravidelně každý rok se účastní mezinárodních soutěží. V rámci České republiky ískal jako své nejvyšší ocenění druhé místo v časopise Československá fotografie a třetí místo v soutěži Černobílé valéry 2017 z Rýmařova. Ze zahraničních soutěží získal množství finálových umístění a čestná uznání poroty. V roce 2022 v Muse Photography Awards získal své první zahraniční bronzové umístění a jen pár měsíců na to zlatou medaili z Portugalska.

Díky pravidelné a úspěšné účastí v soutěžích a jako poděkování za přínos pro rozšiřování povědomí o umělecké fotografii roce 2021 získal ocenění a titul Hon.CPE, který uděluje Campina Photographic Exhibitions Society z Rumunska. Mezi další významné události patří rozhovor v časopisu FotoVideo v tématu věnovanému fotografům s hendikepem, ale také pro někdejší Robert Vano Gallery v Bratislavě nebo pro internetový magazín o umění AFUK či iLeGaLiT. Se svým souborem avantgardně laděných fotografií zaujal i tvůrce undergroundového webu NaPokraji. V roce 2021 poprvé aujaly některé autorovy fotografie editory portugalského časopisu Photographers Magazine, kde byly i publikovány.

2
4
Karel Ševčík Ze souboru Akt
5

Karel Ševčík

Ze souboru Tajemné ženy

6
7

Karel Ševčík

Ze souboru Tajemné ženy

8
9
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.