Page 1

PROJEKT

Edukacja zawodowa i obywatelska na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu Szkolenie dla Lokalnych Liderów Klimatycznych „Strażnicy Klimatu”

klimatu – energetyka, ekonomia, polityka Bystra, 24–26.10.2014

ZJAZD II Ochrona

Potencjał energetyki solarnej Robert Słotwiński

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

edukacja dla dobrego klimatu


Robert Słotwiński Tel 0048 664 057 203 email: r.slotwinski@yawal.com


POTENCJAŁ ENERGETYKI SOLARNEJ

Co z tym słońcem?


Dostępność nośników energii na ziemi

Wielkość energii, która pada jako światło słoneczne na powierzchnię ziemi, odpowiada 10.000-krotnemu, światowemu zapotrzebowaniu w energię. Roczne nasłonecznienie

Uran

Gaz ziemny

Ropa naftowa

Węgiel

Roczne zużycie energii swiatowej

Rysunek: wartość energetyczna rocznego nasłonecznienia na powierzchnię ziemi w porównaniu do światowego zużycia energii, jak również do zasobów kopalnych i źródeł energii z atomu (Dane: BMWi 2000).


Swiatowa zmiana energii do 2100 roku


Napromieniowanie słoneczne w kWh na m² i rok


Napromieniowane słoneczne – obszar Polski


Bezpośrednie i rozproszone napromieniowanie poniżej roku

8 7 6 5 4 3 2 1 Sty.

Lut.

Mar.

Kwi.

Maj

Cze. Lip.

Sie.

Wrz.

Paź. Lis.

Napromieniowanie rozproszone Napromieniowanie bezpośrednie

Gru.


Napromieniowanie na nachylonych powierzchniach

Wschód

Południe Kąt azymutu

Zachód

Każda powierzchnia nadaje się do montażu kolektorów.


Efektywność promieniowania: podstawy Efektywność promieniowania: podstawy

10 %

20 %

Niebo: słoneczne, przejrzyste Napromieniowanie bezpośrednie

40 %

30 %

Niebo: zachmurzone Promieniowanie rozproszone


Przebieg słońca w ciągu roku

21 marca/września 21 czerwca

Zenit

21 grudnia

N

W

04:00

S

06:20 08:33

Najwyższa pozycja Słońca w najkrótszym dniu (21 grudnia): 15° Wschód


Kąt nachylenia dachu

Przybliżona reguła: stopień szerokości minus 15 stopni (np. Warszawa jest położona na 52 stopniu szerokości, a Gdańska na 54 stopniu szerokości) Optymalne nachylenie dla otwartej powierzchni leży nieco poniżej maksymalnego napromieniowania, ponieważ wykorzystanie powierzchni zwiększa się w sposób nieproporcjonalny wskutek większych odległości.


Podstawowe pojęcia elektryczne


Terminologia: Moc instalacji

Moc instalacji jest podawana w jednostkach kilowat peak (kWp). Zmienia się ona w zależności od natężenia oświetlenia. Moc znamionowa = moc szczytowa = moc maksymalna w warunkach STC. standardowe warunki testowe* (STC= standard test conditions: 25°C, 1000 W/m²) Maksymalna moc w zimie w temperaturze ujemnej przy przejrzystym niebie. -> ważne do projektowania szczytowych parametrów modułów i falowników. Moc o najwyższym statystycznym znaczeniu wynosi 50% mocy szczytowej (peak) (patrz też „europejska sprawność falownika”).

*standardowe warunki testowe: Moc napromieniowania 1000 W/m² wg IEC 904-3 referencyjny rozkład widmowy, widmo AM 1,.5, temperatura ogniw 25°


Sprawność ogniwa, modułu i systemu

Rozróżnia się sprawność ogniwa, modułu i systemu. Komercyjna produkcja seryjna: sprawność ogniw do 20%. Sprawność modułów odnosi się do całej powierzchni modułu i jest niższa, niż sprawność ogniw (m.in. ze względu na przestrzenie pomiędzy ogniwami). Sprawność systemu odnosi się do kompletnej instalacji. Jest ona niższa od sprawności modułów (m.in. ze względu na falowniki i kable). Przykładowa sprawność systemu: 0,12 (Eta moduł) x 0,90 (Eta falownik) x 0,99 Eta kabel = 0,10 Eta system


Moduł: napięcie i prąd / napromieniowanie

Prąd i napięcie są wprost proporcjonalne do napromieniowania słonecznego.


Moduł: Napięcie i prąd / temperatura

Temperatura ma wpływ na napięcie i moc. W specyfikacjach technicznych modułów podawane są współczynniki mocy.


Elementy systemu/instalacji fotowoltaicznej


Moduły fotowoltaiczne


Rodzaje ogniw słonecznych

Typy ogniw

Krystaliczne ogniwo krzemowe Monokrystaliczne ogniwa krzemowe

Polikrystaliczne ogniwa krzemowe Polikrystaliczne ogniwa EFG

Polikrystaliczne ogniwa Apex

Ogniwa cienkowarstwowe

Amorficzne ogniwa krzemowe Ogniwa na bazie miedzi, indu, galu oraz dwuselenku (CI/GS) Ogniwa na bazie tellurka kadmu (CdTe)


Rodzaje ogniw słonecznych

Monokrystaliczne ogniwa krzemowe • Wysokowydajny materiał wyjściowy (produkcja mikroprocesorowa). • Wysoki stopień działania, ale bardzo drogi.

Polikrystaliczne ogniwa krzemowe • Najczęstsza forma (największa część rynku). • Znikomo mniejszy stopień działania (~ 15%).

Amorficzne i cienkowarstwowe ogniwa • Cienkie np. Si-warstwy na szkle. • Stopień działania ~ 7% do 9%. • Nowe technologie w badaniach rynkowych.


Rodzaje ogniw słonecznych

• Ze stopionego materiału powstają kryształki. • Powstają walce krzemu. • Piła: płytki 0,1- 0,3 mm. • Procesy chemiczne i nanoszenie zestyków. • Sprawność 13%-17%. • Produkcja jest energo- i czasochłonna . • Dużo odpadów. • Powszechnie spotykane są ogniwa 5" o długości krawędzi 125 mm, nowością na rynku są ogniwa 6" (152 mm), np. Sharp.


Rodzaje ogniw słonecznych

Komponenty Modułu Silikon Szyba Puszka przyłączeniowa/Okablowanie /Konektory

Ogniwa EVA Płyta tylna (TPT)


Rodzaje ogniw słonecznych

Szkło przednie i tylne, laminat z ogniwami.


Rodzaje ogniw słonecznych


Inwertery / przemienniki


Inwertery / przemienniki

Zadania

• Przetwarzanie DC (-) na AC (~). • MPP - Tracking. • Transformacja napięcia generatora -> poziom sieciowy. • Ochrona sieci i instalacji. • Stabilizacja sieci. • Wyświetlanie danych, interfejs wizualizacyjny • Rejestracja, zapisywanie i przesyłanie danych roboczych oraz komunikatów o błędach w celu kontrolowania i serwisowania. • Przejmuje funkcje skrzynki przyłączeniowej generatora, takie jak bezpieczniki fazowe i przewody główne prądu stałego.


Inwertery / przemienniki


Osprzęt elektryczny

Kable

Złącza

Wtyki


Osprzęt elektryczny

Wymagania dla przewodów po stronie DC o odporność na promieniowanie UV o odporność na czynniki pogodowe o praca w zakresie temperatur zewnętrznych od - 40OC do 120OC o zakres napięcia min 2 kV o lekkość i giętkość = łatwy do układania o niepalność, niska toksyczność w przypadku pożaru o niskie straty linii (maks. 1%) = właściwy przekrój


Systemy montaĹźowe / podkonstrukcje


Komponenty instalacji: system montaĹźu


Komponenty instalacji: System montaĹźu


Instalacja dachowa

• Łatwy, szybki montaż • Możliwość integracji z już istniejącymi dachami • Dobra wentylacja • Wysoka sprawność • Duży uzysk przy małych możliwościach zacienienia • Duża odporność na kradzieże


Komponenty instalacji: system montażu – różne rodzaje pokryć dachowych


Komponenty instalacji: system montażu – sposób kotwienia, terminologia


Komponenty instalacji: system montaşu na dach skośny


Haki do montaĹźu dachowego


Komponenty instalacji: system montaşu na dach skośny


Komponenty instalacji: system montaşu na dach skośny


Komponenty instalacji: system montaşu na dach skośny


MontaĹź dachowy metodÄ… klejenia


Komponenty instalacji: system montażu – dach płaski


Komponenty instalacji: system montażu – dach płaski

• Wysoka sprawność wg EEG • Optymalne ustawienie oraz nachylenie • Bardzo dobra wentylacja • Łatwy i szybki montaż • Przy prawidłowej odległości międzyrzędowej - duży uzysk • Uwaga na statykę dachu


Aerodynamiczne systemy, przykład: podpory z korytkami


Aerodynamiczne systemy, przykład: podpory z korytkami


Trójkątne podpory do montażu na dachach płaskich lub otwartej przestrzeni


Komponenty instalacji: system montażu – dach płaski


Komponenty instalacji: system montażu – dach płaski


Komponenty instalacji: system montażu – dach płaski


Komponenty instalacji: system montażu – montaż na gruncie


Komponenty instalacji: system montażu – montaż na gruncie

• Bardzo łatwy i szybki montaż • Optymalne ustawienie oraz nachylenie • Dobra wentylacja • Łatwy demontaż i konserwacja modułów • Brak wymagań statycznych dla podłoża • Uwaga na roślinność • Uwaga na kradzieże


Komponenty instalacji: system montażu – montaż na gruncie


Komponenty instalacji: system montażu – montaż na gruncie


Komponenty instalacji: system montażu – montaż na gruncie


Rodzaje system贸w fotowoltaicznych


Systemy fotowoltaiczne

Systemy przyłączone do sieci On grid

Systemy nie przyłączone do sieci Off grid

Systemy przyłączone do sieci z możliwością autonomicznej pracy Backup


Systemy przyłączone do sieci – „On grid”

System fotowoltaiczny "on-grid" przeznaczony jest do wytwarzania prądu przemiennego we współpracy z siecią energetyczną. Systemy nie posiadają urządzeń magazynujących energię. Jest ona spożytkowana przez użytkownika lub odbierana przez sieć energetyczną. Energia produkowana przez system jest stale dostarczana do sieci zewnętrznej / wewnętrznej, użytkownik kontroluje ilość wyprodukowanej energii i na tej podstawie dokonuje rozliczeń z miejscowym zakładem energetycznym. System jest bezobsługowy, oznacza to, że nie wymaga dozoru użytkownika.


Systemy przyłączone do sieci – „On grid”

Licznik 2 liczniki: sprzedaż i kupno

kompensacyjny / dwukierunkowy


Systemy przyłączone do sieci – „On grid”


Systemy przyłączone do sieci – „Off grid”

System fotowoltaiczny "off-grid" przeznaczony jest do wytwarzania prądu przemiennego bez współpracy z siecią energetyczną. System w żadnym z punktów nie jest połączony z siecią energetyczną. System posiada urządzenia magazynujące energię. Energia jest spożytkowana przez użytkownika.


Systemy przyłączone do sieci z możliwością autonomicznej pracy - „Backup”

Moduły PV

Przełącznik prądu stałego DC Przyłączenie sieciowe Regulator ładowania

Odbiornik AC Przetwornica Akumulatory

System fotowoltaiczny „Backup" przeznaczony jest do wytwarzania prądu przemiennego we współpracy z siecią energetyczną lub do pracy autonomicznej. System posiada urządzenia magazynujące energię. Jest ona spożytkowana przez użytkownika lub odbierana przez sieć energetyczną. Logika pracy układu Backup jest wielowariantowa. System jest bezobsługowy, oznacza to, że nie wymaga dozoru użytkownika. Bezwzględnym wymogiem układu Backup jest separacja układu oddawania energii do sieci podczas zaniku napięcia w tejże sieci.


Schemat typowej instalacji fotowoltaicznej w domu Instalacja Backup – z magazynowaniem nadmiaru energii


Schemat typowej instalacji fotowoltaicznej w domu Instalacja Backup – z magazynowaniem nadmiaru energii

Skuteczne i pewne odseparowanie układu wewnętrznego od sieci zewnętrznej


Sposób zarządzania energią w domu jednorodzinnym przy użyciu Energiemanagera

.


Budowa Energiemanagera – dane techniczne

DC-Wejście DC-Wejście: Max PV-moc (kWp)

5500

MPP-Bereich (V_DC)

180 – 480

Max. DC-napięcie (V_DC)

600

Anzahl MPP-Tracker

2 (je 15A)

Wirkungsgrad Max./Euro (%)

94 / 93 PV to Grid

AC-Wyjście: AC-Wyjście AC-Nennleistung (kVA)

4,6

AC-Nennstrom (A)

22

Leistungsfaktor (cos phi), einstellbar

0,90(ind) – 0,90(cap)

AC –Backup out (kWp) 5sec

8 (nenn 5)

Ilość faz

1

Dane ogólne Dane ogólne : IP-Klasa ochrony

21

Zyklenlebensdauer bei 60% DOD

6000

Żywotność (rok)

20 lat

Napięcie baterii (V)

48

Wymiary SzerxWysxGłęb (mm)

600x600x1800 (z wyświetlaczem)

Waga (kg)

185 -225 (4kWh- 8kWh)


Budowa Energiemanagera – Sposób przyłączenia I

Sposób przyłączenia Energiemanagera dla podwyższenia zużycia własnego

Licznik dwukierunkowy


Budowa Energiemanagera – Sposób przyłączenia II

Sposób przyłączenia Energymanagera dla podwyższenia zużycia własnego i funkcji Backup

Licznik dwukierunkowy


Przykład: Monitoring energii EFH Niemcy w maju Pozyskanie energii z instalacji Schßco PV o mocy 5kWp

16. Maj, dom jednorodzinny w Magdeburgu 4 Energie [kW/h]

3 2

Speicherung

1

Direktverbrauch

Speichernutzung vom Vortag

0

0

5

Entladen

10

15

20

-1 -2 -3 Czas [h]

Zap.

Pozys.

Dokup. en. z magazynowaniem

Dokup. En. bez magazynowania

Calkowita niezaleznosc poprzez decentralizacje zapotrzebowania na energie.


Przykład: Monitoring energii EFH Niemcy w listopadzie Pozyskanie energii z instalacji Schßco PV o mocy 5kWp

15. listopad, dom jednorodzinny w Magdeburgu 3 Energie [kW/h]

2 1 0

0

5

10

15

20

-1 -2 -3 Czas [h]

Zap.

Pozys.

Dokup. en. z magazynowaniem

Dokup. en bez magazynowania

Harmonizacja popytu i podazy energii przez zarzadzanie energia.


Ochrona odgromowa i przepięciowa instalacji PV


Instalacja odgromowa i ochrona przepięciowa.


Instalacja odgromowa i ochrona przepięciowa.

Indukowaniu napięcia w kablach i konstrukcjach wsporczych można zapobiegać m.in. poprzez: • Eliminowanie pętli indukcyjnych w kablach poprzez ciasne równoległe układanie. • Uziemienie konstrukcji wsporczej generatora. • Aktualne normy dotyczące ochrony odgromowej: DIN EN 62305 (VDE 0185-305) Systemy ochrony odgromowej.


Instalacja odgromowa i ochrona przepięciowa.


„Mały Trójpak” Ustawa OZE


„Mały Trójpak” Ustawa OZE

Obecne warunki prawne dla montażu instalacji fotowoltaicznych. - Możność instalacji systemów fotowoltaichnych o mocy do 40kW – Instalacje PROSUMENCKIE Prosumentem nazywamy osobę, która produkuje energię elektryczną i zużywa ja na własne potrzeby pomniejszając tym samym zapotrzebowanie na energię sieciową. Prosument może sprzedać nadmiar wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci. Dochód ze sprzedanej energii nie powinien jednak stanowić podstawy utrzymania prosumenta. - Brak wymogów uzyskania pozwolenia na budowę. - Brak wymogów uzyskania koncesji na produkcję energii/prądu. - Możliwość sprzedania nadwyżki wyprodukowanej energii do sieci energetycznej. - Kwota pozyskana za odsprzedaż energii do sieci jest już pomniejszona o wartość podatku. - Przyłączenie do sieci energetycznej odbywać się ma jedynie na podstawie tzw. zgłoszenia.


„Mały Trójpak” Ustawa OZE


„Mały Trójpak” Ustawa OZE

Schemat typowej instalacji fotowoltaicznej w domu Całość energii sprzedawana jest do sieci !!!

2 liczniki: sprzedaż i kupno


„Mały Trójpak” Ustawa OZE

Typowe rozwiązanie dla domu jednorodzinnego Moc zainstalowana: ok.4,0 kW Powierzchnia modułów ok.27.0 m2 Roczny uzysk energetyczny: 3,8 MWh

Cena wyprodukowanej energii: ………….

Koszt kompletnej inwestycji: ok.32 tys zł brutto *


„Mały Trójpak” Ustawa OZE


„Mały Trójpak” Ustawa OZE


„Mały Trójpak” Ustawa OZE


Ekonomia instalacji prosumenckich


Rozkład kosztów dla instalacji 5 kWp

Moduły Falowniki Materiały instalacyjne Montaż Projektowanie i dokumentacja


Ekonomia instalacji prosumenckich


Ekonomia instalacji prosumenckich

Rachunek za energię dla domu 150m2 Rodzina 2+1 Ogrzewanie gazowe, kuchnia gazowa

Zużycie prądu przez 6 miesięcy – 1440 kWh = 1,44 MWh


Ekonomia instalacji prosumenckich

Moc instalacji

Koszt instalacji wraz z robocizną brutto w zł

kW 30

Produkcja energii

kW 30

Jeżeli sprzedajemy towar razem z usługą to VAT jest 8%

kW

30

W 30000

EURO/Wp 2

1kW/MWh MWh/rok 0,97 29,1

VAT 1,08

Kurs EURO 4,15

zł/MWh 660

19206

0,9

17285,4Oszczędzamy

170

4947

0,1

494,7Sprzedajemy 17780,1Razem

Zł brutto Dofinansowanie (%) 161352 40,00

Koszty dodatkowe NIE WARTO OSZCZĘDZAĆ NA JAKOŚCI Przeglądy Wymiana uszkodzonych elementów np. inwerter Inne

Suma kosztów dodatkowych Lata eksploatacji Koszt instalacji Koszt instalacji z kosztami dodatkowymi Zyski roczne narastająco

250

250 35000

0

0

0

0

250

35000

250Symulacja Symulacja Symulacja

35000

0

1 2 3 4 5 6 7 161352 161352 161352 161352 161352 161352 161352 161352 161352 161352 161352 161602 196602 196602 17780 35560 53340 71120 88901 106681 124461

0

0

250

0

35000

0

0

250

8 9 10 11 12 13 14 15 161352 161352 161352 161352 161352 161352 161352 161352 196602 196602 196852 196852 231852 231852 231852 232102 142241 160021 177801 195581 213361 231141 248921 266702


Zasady doboru „Projekt”


Projektowanie i obliczenia

Podstawowe akty prawne: 1.„USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane” z późniejszymi zmianami (PB). 2.„USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.” z późniejszymi zmianami (PE). `


Projektowanie i obliczenia

Wymagania konieczne projektowania:

do

uwzględnienia

przed

przystąpieniem

do

procesu

1.Uzyskania Warunków Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. * Uzyskanie warunków przyłączenia konieczne jest przy budowie wszystkich instalacji źródeł odnawialnych, z jednym wyjątkiem: nie wymaga uzyskania warunków przyłączenia budowa mikroinstalacji (o mocy nie przekraczającej 40 kWe) OZE, której moc jednocześnie nie przekracza dotychczasowej mocy przyłączeniowej obiektu, w granicach którego ma zostać wybudowana. (PE; §7 p. 8d4). Takie instalacje podlegają jedynie zgłoszeniu do OSD. * Do wniosku o wydanie warunków przyłączenia konieczne jest dołączenie m. in. wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (PE, §7 p.8a - c). Jeżeli podmiot ubiegający się o wydanie warunków przyłączenie przyłączony jest do sieci OSD na napięciu wyższym niż 1 kV, w ciągu 14 dni od złożenia wniosku konieczne jest wniesienie zaliczki na poczet opłaty przyłączeniowej w wysokości 30zł/kW (PE, §7 p. 8d ).


Projektowanie i obliczenia

Wymagania konieczne projektowania:

do

uwzględnienia

przed

przystąpieniem

do

procesu

2.Pozwolenie na budowę – zgłoszenie robót budowlanych. * Wykonywanie montażu instalacji fotowoltaicznego o mocy nie przekraczającej 40 kW nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia robót budowlanych (PB art. 29.2.16). *Jeśli jednak do połączenia tej instalacji z siecią elektroenergetyczną konieczne będzie wykonanie prowadzonego w terenie otwartym przyłącza, wykonanie tego przyłącza wymagać będzie zgłoszenia robót budowlanych (PB art. 29a). Budowa wszystkich pozostałych instalacji fotowoltaicznych wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. W praktyce, bez względu na formalne wymagania, budowa instalacji fotowoltaicznej powinna być prowadzona w oparciu o dokumentację sporządzoną przynajmniej przez projektanta – elektryka oraz projektanta – konstruktora.


Projektowanie i obliczenia

Priorytety przy projektowaniu: Kilka naprawdę ważnych punktów Jak można uniknąć najczęstszych błędów: • Jakość modułów: W razie wątpliwości - droższy • Zacienienie: Najlepiej wyeliminować, w przeciwnym razie optymalizacja podczas projektowania • Statyka dachu: Obliczyć • Statyka podpór: Lepiej z zapasem, niż za mało, wybierać mocnych partnerów (serwis) i sprawdzone produkty • Kontrola i konserwacja => Na początku nie działać samodzielnie, tylko znaleźć sobie silnych partnerów.


Projektowanie i obliczenia: wielkość instalacji 1. Ustalenie wielkości instalacji • Ustalenie wartości inwestycji. • Ustalenie kierunku powierzchni dachu i pozycji zabudowy dachu. • Sprawdzenie, czy powierzchnia dachu lub część, na której ma być instalacja, nie jest zacieniona; w razie potrzeby przenieść anteny i piorunochrony, obciąć drzewa. • Przed potwierdzeniem klientowi zamówienia skontaktować się z operatorem sieci w sprawie podłączenia do sieci*, w razie pozytywnej decyzji: • przesłanie deklaracji zgodności, wniosku do operatora sieci, schematu, planu sytuacyjnego, zaświadczenia o braku przeszkód dla odłączenia od sieci i specyfikacji technicznych modułów i falownika * Jaka moc może być podłączona bez rozbudowy istniejącej sieci


Projektowanie i obliczenia: Dobór modułów 2. Dobór modułów słonecznych • Decyzja w sprawie typu modułu (monokrystaliczne, polikrystaliczne lub cienkowarstwowe), W przypadku modułu cienkowarstwowego pamiętać o zwiększonym napięciu przed stabilizacją. • Ustalenie liczby modułów w zależności od żądanej wielkości instalacji lub wielkości dachu. • Obliczenie napięć modułów w danej temperaturze roboczej (od -10°C do 70°C).

• Oprogramowanie projektowe producentów falowników posiada zapisane dane najpopularniejszych modułów.


Projektowanie i obliczenia: dobór falownika

3. Dobór falownika • Dobór falownika w zależności od mocy instalacji, napięcia modułów i dopuszczalnego prądu wejściowego. • Przy dobieraniu modułu zwracać uwagę na gwarancje i serwis producenta falownika. • Wybór koncepcji falownika i układu połączeń modułów zgodnie z zakresem MPP falownika.

• Oprogramowanie projektowe producenta falownika wykonuje automatycznie czynności kontrolne poprzez porównanie z danym i modułów.


Zmienne zacienienie w ciÄ…gu dnia


Zapobieganie zacienieniom własnym, optymalizacja

Wysokość

Odległość ok. 4 - 6 x wysokość

Pytania: • Co stanie się z uzyskiem, jeśli zmniejszymy nachylenie modułów, aby na dachu uzyskać większą moc? • Jakie problemy mogą wystąpić wskutek zbyt płaskiego montażu? odległość między rzędami = wysokość modułu / tangens 14° (dla Warszawy) wysokość modułu = sinus kąta nachylenia modułu * szerokość modułu


Zapobieganie zacienieniom własnym, optymalizacja

Nachylenie do poziomu i wzajemne zacienienia modułów. Przykład: powierzchnia zabudowy o wymiarach 20x40m, usytuowana dłuższą krawędzią w osi E - W


Zacienienia od obiektów zewnętrznych.

Zacienienie 20.03 godz. 11:00


Zacienienia od obiektów zewnętrznych.

Zacienienie 20.12 godz. 11:00


Zasady poprawnego montaĹźu


Statyka dachu

Dach musi unieść masę instalacji słonecznej. Należy zwracać uwagę na: • masę własną modułów i konstrukcji nośnej • obciążenie śniegiem, zwłaszcza takim, który nie może się zsuwać • zmienne siły ciągnące i pchające wiatru.

Włącznie z konstrukcją nośną równoległą do dachu instalacja słoneczna ma ciężar poniżej 20 kilogramów na metr kwadratowy powierzchni modułów.


Problemy z brakiem statyki dachu


Wadliwe przeprowadzenie przewod贸w DC przez dach


Prawidłowe przeprowadzenie za pomocą gąsiora wentylacyjnego


Trwały montaż kabli


Instalacja Ĺ‚atwa do kontroli i przejrzysta


Dobra praktyka


Układ zacienionych modułów dopasowany do diody

Zacienienie dotyczy wszystkich linii

Zacienienie dotyczy tylko połowy modułu = -

= -100% uzysku

25% uzysku


Zanieczyszczenie modułów w zależności od nachylenia

30° konstrukcja wsporcza

nachylenie 10°

Im mniejsze nachylenie modułu, tym większe zanieczyszczenie


Inne przykłady zacienienia


BIPV Instalacje fotowoltaiczne zintegrowane z budynkiem


Zdwojony efekt ekonomiczny - Produkujemy energię – system fotowoltaiczny zintegrowany z elewacją. - Oszczędzamy energię – mniejsze zyski ciepła od nasłonecznienia – mniejsze nakłady na klimatyzację.


Idealna metoda renowacji starej substancji budynk贸w


Wykorzystanie elewacji jako darmowej powierzchni w centrach miast - produkujemy energię i zużywamy ją w miejscu powstania bez dalszych przesyłów.


Inne sposoby zastosowania modułów PV: - Zabudowa w osłonach balkonów.

- Daszki zacieniające i przeciwdeszczowe.

SK Potencjał energetyki solarnej - R. Słotwiński  

Ekspert do spraw fotowoltaiki przedstawia wady i zalety energetyki solarnej.