Page 1

PROJEKT

Edukacja zawodowa i obywatelska na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu Szkolenie dla Lokalnych Liderów Klimatycznych „Strażnicy Klimatu”

Klimat a bioróżnorodność. Obóz terenowy w Puszczy Białowieskiej Białowieża, 13–17.05.2015

ZJAZD V

Strategia i współpraca ze społecznościami lokalnymi w realizacji regionalnych i ogólnopolskich kampanii ekologicznych Iwo Łoś

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

edukacja dla dobrego klimatu


Strategia i współpraca ze społecznościami lokalnymi w realizacji regionalnych i ogólnopolskich kampanii ekologicznych Iwo Łoś Koordynator Kampanii Klimat i Energia Greenpeace Polska 13 maja 2015


Wybrane kampanie: Obrona Doliny Rospudy I love Puszcza (Białowieska) Kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego w woj. wielkopolskim, lubuskim i in.


Obrona Doliny Rospudy Wybrani interesariusze: Mieszkaocy Augustowa, mieszkaocy woj. podlaskiego, kierowcy TIR-ów, wywłaszczani rolnicy, przyrodnicy, leśnicy, GDDKiA, BudimexDromex, samorządowcy, politycy, minister środowiska i in. Kwestia do dyskusji: Różnice zdao i interesów wśród mieszkaoców Augustowa


Obrona Doliny Rospudy Wybrane działania: Działania prawne, administracyjne, Komisja Petycji PE, Komisja Europejska Pociąg dla Rospudy Demonstracja „przyjezdnych” Otwarta debata z mieszkaocami - kontrowersje Obóz w Dolinie Rospudy (zima i lato) Demonstracje w miastach w Polsce (zielone wstążeczki)


Obrona Doliny Rospudy Dziedzictwo kampanii: Dolina Rospudy uratowana Zaistnienie ruchu ekologicznego na szeroką skalę Pytania: Czy organy paostwowe wyciągnęły lekcję z Rospudy? Jaką? Jak mocno wykreowany lub utrwalony został podział „żabki vs. ludzie”? Jak go przezwyciężyd? Jak wzmacniad partycypację społeczności lokalnych w kampaniach w obronie przyrody i klimatu?


I love Puszcza (Białowieska) Wybrani interesariusze:

Mieszkaocy trzech gmin „puszczaoskich”, samorządowcy, leśnicy, nadleśnictwa, Biebrzaoski Park Narodowy, naukowcy, przyrodnicy, branża turystyczna i turyści, myśliwi, Minister Środowiska, Generalna Dyrekcja Lasów Paostwowych i in.


I love Puszcza (Białowieska) Wybrane działania: Monitoring przyrodniczy, prawny i gospodarczy Raporty eksperckie (m.in. „Wyprzedaż Puszczy Białowieskiej”) Kontrole FSC Happening pod gmachem BPN Akcja na gmachu Ministerstwa Środowiska, Eko-Patrole

Ustawodawcza Inicjatywa Obywatelska „Oddajcie Parki Narodowi” (ok. 250 tys. zebranych podpisów)


I love Puszcza (Białowieska) Dziedzictwo kampanii: Zmniejszenie wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej. Kampania Oddajcie Parki Narodowi jako odrębna, ogólnopolska pozytywna kampania społeczna. Pytania: Jaka przyszłośd ustawodawczej inicjatywy obywatelskiej? Jaka współpraca z lokalnymi interesariuszami? Jakie możliwości powiększenia obszaru Białowieskiego Parku Narodowego?


Kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego Wybrani interesariusze: mieszkaocy gmin leżących na złożach, mieszkaocy gmin sąsiadujących, mieszkaocy gmin znajdujących się w zasięgu leja depresyjnego, rolnicy, mieszkaocy zagrożeni wywłaszczeniami, pracownicy kopalni, samorządowcy, sektor turystyczny, naukowcy, przyrodnicy, kopalnie, inwestorzy, Ministerstwo Środowiska, Min. Skarbu Paostwa, Min. Gospodarki i in.


Kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego Wybrane działania: Monitoring przyrodniczy i hydro-geologiczny, raporty naukowe Skargi do KE, petycje do PE Udział mieszkaoców i organizacji pozarządowych w postępowaniach administracyjnych i w konsultacjach społecznych Demonstracje, happeningi (lokalne i ogólnopolskie)

Konferencje naukowe, seminaria, konferencje prasowe


Kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego Dziedzictwo kampanii: Spowolnienie lub powstrzymanie planów budowy kopalni odkrywkowych w Polsce zagrażających mieszkaocom i cennej przyrodzie Zbliżenie i wspólne działania organizacji ekologicznych i mieszkaoców Aktywizacja i partycypacja społeczności lokalnych Pytania: Jak wzmocnid wspólne działania z mieszkaocami? Jak pomóc zabezpieczyd interes grupy zawodowej górników w długofalowej transformacji energetycznej w kierunku OZE?

SK Strategia i współpraca ze społecznościami lokalnymi w kampanii ekologicznej Iwo Łoś  
SK Strategia i współpraca ze społecznościami lokalnymi w kampanii ekologicznej Iwo Łoś  

Strategia i współpraca ze społecznościami lokalnymi w realizacji regionalnej i ogólnopolskiej kampanii ekologicznej Iwo Łoś

Advertisement