Wpływ Elektrowni Północ: zdrowie

Page 1

O ELEKTROWNI PÓŁNOC

dowiska o r ś i ia w o r d TAK dla z Północ i n w o r t k e l E NIE dla

Wpływ EP: ROLNICTWO I PRZYRODA

Nie pozwól, by zadecydowano za Ciebie!

Wpływ EP: ZABYTKI I KRAJOBRAZ

Poznaj ciemną stronę inwestycji i dokonaj wyboru.

Wpływ EP: ZDROWIE

Trwają konsultacje społeczne w sprawie budowy Elektrowni Północ.


CICHY ZABÓJCA Zanieczyszczenie powietrza jest niebezpieczne dla zdrowia, często niewidoczne, dlatego specjaliści w zakresie chorób układu oddechowego nazywają je „cichym zabójcą”.

ELEKTROWNIA PÓŁNOC ZAGROZI ZDROWIU Zanieczyszczenia z kominów elektrowni zatruwają powietrze, wody i gleby. Są obecne w żywności pochodzącej z terenów skażonych. Ich wdychanie powoduje nieodwracalne skutki dla zdrowia. Zwiększa ryzyko ostrych i przewlekłych chorób układu oddechowego, krwionośnego i nerwowego. Elektrownia Północ będzie działać co najmniej 35 lat, a jej wpływ na nasze zdrowie będzie ogromny. Cenę zapłaci lokalna społeczność – w postaci kosztów wzrostu zachorowań na choroby układu oddechowego i naczyniowo-sercowego oraz dni na zwolnieniu chorobowym i pobytu w szpitalu.

Choć elektrownie węglowe odpowiadają jedynie za część całkowitych zanieczyszczeń atmosferycznych, stanowią najważniejsze źródło przemysłowe przyczyniające się do skażenia powietrza. Raport HEAL: Niepłacony rachunek. Jak energetyka węglowa niszczy nasze zdrowie

CO EMITUJĄ ELEKTROWNIE I CO TO OZNACZA DLA NAS? Duża elektrownia węglowa uwalnia każdego roku tysiące ton niebezpiecznych substancji.

Pyły zawieszone (PM2.5 i PM10) Mikroskopijne cząsteczki szczególnie groźne dla zdrowia powstają podczas spalania węgla, wchodzą w skład sadzy i popiołów. Wnikają do naszych płuc, a stamtąd do krwi, gdzie mogą powodować zatory. Eksperci ostrzegają: nawet krótkotrwały kontakt z nimi może prowadzić do zawału. Dane naukowe pokazują związek między ich wdychaniem a zwiększonym ryzykiem udaru mózgu, zwłaszcza u chorych na cukrzycę. Grozi to też uszkodzeniem płuc dzieci i zaostrzeniem objawów astmy. Eksperci ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) nie mają wątpliwości: zanieczyszczenia powietrza, przede wszystkim pyły zawieszone powodują nowotwory. U osób wdychających


CZYSTE POWIETRZE – SKARB KOCIEWIA Porosty są bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia, żyją tylko tam, gdzie powietrze jest bardzo czyste. Naukowcy zbadali porosty występujące w rejonie planowanej Elektrowni Północ. Obecność dużych, krzaczkowatych porostów to znak, że powietrze na Kociewiu wciąż jest bardzo czyste! Spalanie węgla szkodzi nie tylko ludziom mieszkającym blisko elektrowni – zanieczyszczenia trafiają do płuc osób w promieniu kilkuset km. Tymczasem miasta z województwa pomorskiego wciąż są jednymi z najczystszych w Europie – Gdynia jest sklasyfikowana jako najczystsze z dużych polskich miast.

Usnea hirta, fot. Adam Bohdan

zanieczyszczenia ze spalania węgla zwiększa się zwłaszcza ryzyko zachorowania na raka płuc – tego spośród nowotworów, który obecnie zabija najwięcej ludzi.

Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem jako substancja rakotwórcza pierwszej grupy.

Ozon

Szczególnie niebezpieczna dla dzieci. Może powodować upośledzenie rozwoju, obniżenie inteligencji a nawet nieodwracalne uszkodzenie mózgu nienarodzonego dziecka, nawet pięciokrotne zwiększenie ryzyka ADHD.

Wdychanie ozonu może powodować astmę i zapalenie płuc. Ozon niszczy też rośliny, czego skutkiem są mniejsze plony o niższej jakości. Uszkadza też zabytki.

Metale ciężkie Elektrownia Północ wyprodukuje wiele ton metali ciężkich, takich jak rtęć, ołów, kadm, arsen czy chrom. Wiele z nich powoduje nowotwory płuc, pęcherza i nerek, uszkadza też system nerwowy i oddechowy oraz obniża odporność. Odkładają się w środowisku i w organizmach, które potem spożywamy. Ołów zaburza pracę układu krwionośnego, powoduje nadciśnienie i anemię. Szczególnie niebezpieczny jest arsen sklasyfikowany przez

Rtęć

Nie ma takiego poziomu rtęci, który byłby bezpieczny dla kobiet w ciąży. Poziomy, które dawniej uważano za bezpieczne, takimi nie są. Nie tylko kominy elektrowni emitują rtęć. Przedostaje się ona też do wody. Na całym świecie podejmowane są działania by eliminować rtęć. Wyjątkiem jest sektor energetyki. W Unii Europejskiej nie określono górnej wartości dla emisji rtęci z elektrowni węglowych. Tymczasem elektrownie węglowe to największe źródło emisji rtęci w Europie.


Komu najbardziej szkodzą elektrownie? Eksperci z HEAL ostrzegają: „Społeczności zamieszkujące tereny w pobliżu tych obiektów narażone są na większe poziomy stężeń zanieczyszczeń”. Zanieczyszczenie powietrza jest szczególnie groźne dla dzieci i osób starszych. Może powodować alergie i astmę, a także zwiększać ryzyko zapadnięcia na choroby przewlekłe, jak otyłość, cukrzyca czy na raka hormonozależnego. Pogarsza stan zdrowia osób cierpiących już na choroby serca czy układu oddechowego i nerwowego. Przyszłe matki powinny unikać zatrutego powietrza. Oddychanie nim szkodzi dziecku, może wpływać na obniżenie wagi urodzeniowej a nawet powodować przedwczesny poród. Kontakt z innymi toksynami emitowanymi z elektrowni grozi nieodwracalnym upośledzeniem rozwoju dziecka.

CZYSTY WĘGIEL NIE ISTNIEJE Nowe elektrownie emitują mniej zanieczyszczeń niż stare, ale też zatruwają środowisko. Filtry i inne instalacje tylko ograniczają ilość zanieczyszczeń. Im lepiej działają nowoczesne filtry tym mniejsza jest sprawność elektrowni – trzeba spalić więcej węgla, aby uzyskać tyle samo

energii ile uzyskano by bez filtrów. To oznacza produkcję większej ilości odpadów. Wyniki najnowszych badań ostrzegają: zagrożenie dla zdrowia pojawia się przy znacznie niższych zanieczyszczeniach, niż obowiązujące normy jakości powietrza. Nie ma takich poziomów pyłów, ozonu i rtęci, które byłyby bezpieczne dla zdrowia ludzi.

CCS TO NIE FILTR ZANIECZYSZCZEŃ! Elektrownia Północ będzie miała instalację CCS ready – będzie gotowa do zainstalowania systemu CCS. CCS to technologia wychwytywania gazu cieplarnianego - dwutlenku węgla - i wywożenia go z elektrowni. Obniżałaby emisję gazów cieplarnianych, ale nie eliminuje zanieczyszczeń niebezpiecznych dla zdrowia. Jest dopiero w fazie eksperymentów, jeszcze nie działa i nie wiadomo, czy kiedykolwiek będzie ją można zastosować. Budzi olbrzymie kontrowersje, jest droga i energochłonna. Więcej o wpływie elektrowni węglowych na zdrowie: Niepłacony rachunek. Jak energetyka węglowa niszczy nasze zdrowie, Huscher J., Smith D., Health and Environment Alliance (HEAL), 2013, bit. ly/1oRF5xe Węgiel zabija. Analiza kosztów zdrowotnych emisji zanieczyszczeń z polskiego sektora energetycznego, Jerabek J., Łoś I., Myllyvirta L., Pazderski L., 2013, bit.ly/1ox4IA1 Koszty Zdrowotne Elektrowni Północ, Adamkiewicz Ł., Piestrzyńska W., Miesięcznik Dzikie Życie, maj 2014, nr 5/239


JEŚLI NIE WĘGIEL TO CO? Spalanie węgla jest szkodliwe dla ludzi i środowiska oraz coraz mniej opłacalne ekonomicznie, także ze względu na koszty zdrowotne. W Unii Europejskiej budowa nowych elektrowni węglowych to rzadkość a największe banki nie chcą ich finansować. O rezygnację z budowy nowych i zamykanie starych elektrowni apelują też lekarze na całym świecie świadomi spustoszenia, jakie sieją w naszym zdrowiu. Ze świata: w marcu 2014 włoski sąd nakazał zamknięcie dwóch 330 MW bloków elektrowni Vado Ligure, z której emisja zanieczyszczeń spowodowała śmierć co najmniej 442 osób i nawet 2000 przypadków ciężkich chorób płuc i serca

KONSULTACJE SPOŁECZNE – TWÓJ GŁOS MA ZNACZENIE! Trwają konsultacje społeczne w sprawie pozwolenia na budowę dla Elektrowni Północ. Jeżeli nie chcesz mieszkać w cieniu elektrowni pamiętaj, że masz prawo wyrazić swoje zdanie. Każdy mieszkaniec regionu może zgłosić uwagi. Wypełnij wniosek, zostań stroną w postępowaniu i świadomie kształtuj przyszłość Kociewia.

Los regionu zależy od Ciebie! To Ty decydujesz, czy pozostanie czysty i przyjazny dla ludzi, czy na dziesięciolecia zniknie w cieniu wielkiej elektrowni.

Dziś zamiast elektrowni węglowych na całym świecie wspiera się nowe, czyste technologie produkcji energii z odnawialnych źródeł: słońca, wiatru, biomasy. Także w Polsce każdy z nas może już zostać prosumentem – produkować prąd we własnym domu z odnawialnych źródeł.

Twój głos ma znaczenie a Ty masz prawo do rzetelnej informacji o skutkach budowy Elektrowni Północ.

W Polsce każdego roku zanieczyszczenia zabijają tysiące ludzi a choroby wywołane przez zanieczyszczenia z elektrowni kosztują nas ponad 34 miliardy zł.

Możesz liczyć na naszą pomoc i wsparcie. Szukasz informacji? Napisz do nas: kontakt@stopep.org

Jednak najwyższa cena jest nieprzeliczalna na złotówki – to zdrowie nasze i naszych dzieci. Czy naprawdę musimy ją płacić, skoro istnieje już tyle nowoczesnych sposobów produkcji prądu, bezpiecznych dla nas i środowiska?

Nie pozwól, żeby o Twojej przyszłości decydowano za Ciebie.

Kampanię StopEP wspierają: Eko-Kociewie Fundacja Client Earth Polska Fundacja WWF Polska Greenpeace Polska Wspólna Ziemia Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.


W Rajkowach koło Pelplina ma powstać Elektrownia Północ – jedna z największych w Polsce, i nowe, potężne źródło zanieczyszczeń. Polskie elektrownie węglowe powodują co roku około 3500 przedwczesnych zgonów i niszczą zdrowie tysięcy ludzi. Czy warto ryzykować zdrowie i życie mieszkańców Pomorza stawiając na węgiel skoro możemy produkować czystą, odnawialną energię?

43 km 50 min

Gdańsk

15 km 20 min

Tczew

23 km 34 min

Malbork

12 km 20 min

Starogard Gdański

rz. Wisła 10 km 19 min

Pelplin 4 km 4 min

Gniew 16 km 22 min