Page 1

PROJEKT

Edukacja zawodowa i obywatelska na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu Szkolenie dla Lokalnych Liderów Klimatycznych „Strażnicy Klimatu”

Klimat a bioróżnorodność. Obóz terenowy w Puszczy Białowieskiej Białowieża, 13–17.05.2015

ZJAZD V

Gdzie jestem i co mogę zrobić...? Diana Maciąga

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

edukacja dla dobrego klimatu


Gdzie jestem i co mogę zrobić...? 01. Jakie lokalne działania dla ochrony klimatu chciałbyś podjąć najbardziej? 02. Dlaczego chcesz je podjąć? 03. Co ci sprzyja na tej drodze? 04. Co ci przeszkadza? 05. Spróbuj określić swoje przyszłe działania dla klimatu w postaci programu, któremu nadasz chwytliwą nazwę (taką jak np. "Pomorze napędzane słońcem", "Dobry klimat dla Puszczy" itp.). Napisz nazwę programu. 06. Opisz swój program w kilku zdaniach tak, by był zrozumiały dla laika. 07. Jak byś określił swój program w jednym zdaniu? 08. Jakie cele chcesz osiągnąć a) cel główny b) cele krótkoterminowe (bieżące) c) cele dalekosiężne

09. Dlaczego twój projekt jest ważny społecznie? 10. Dlaczego jest ważny dla klimatu i przyrody? 11. Kto może ci w Twoim projekcie pomóc: a) lokalnie? b) ponadlokalnie? c) profesjonalnie? d) na poziomie politycznym, decyzyjnym?

12. Jaki będzie wpływ projektu na lokalną społeczność? 13. Do jakich osób jest skierowany projekt (grupa docelowa)? 14. Jakie problemy chcesz rozwiązać dzięki temu projektowi/programowi? 15. Jak te problemy były/są rozwiązywane do tej pory?


16. Jaką przyjmiesz strategię działając: a) "do wewnątrz" (skupiając wokół siebie ludzi itp.), b) "na zewnątrz" (szerząc ideę, problemy, osiągnięcia swojej pracy dla przyrody)?

17. Jaką pracę chcesz podjąć jako "pracę nad sobą" w ramach projektu, czego chcesz się nauczyć, by pomóc projektowi? 18. Jakie środki będziesz podejmował, by umacniać i rozwijać grupę/ruch wokół projektu? 19. Ile osób będzie realizowało Twój program? 20. Ile osób będzie w nim brało udział? a) w jakim będą wieku? b) z jakim doświadczeniem?

21. Jakie środki są ci niezbędne do realizacji programu? 22. Co się stanie z programem, jeśli za rok wyjedziesz do Afryki? 23. Jaki zakładasz mechanizm kontroli programu? Opracowała Diana Maciąga

SK Gdzie jestem i co mogę zrobić? Diana Maciąga  

Gdzie jestem i co mogę zrobić? Diana Maciąga

SK Gdzie jestem i co mogę zrobić? Diana Maciąga  

Gdzie jestem i co mogę zrobić? Diana Maciąga

Advertisement