Pirkanmaan Yrittäjä -lehti 6/2022

Page 1

Haltian pappila alalle jo

Elokuussa julkaistun alkuperämerkin idea on auttaa kuluttajia lähiruoan tunnistamisessa. Pirkanmaalla vaatimukset on asetettu korkealle, sillä merkki voidaan myöntää vain tuotteille, joissa sekä raaka-aineet että tuotanto ovat aidosti läheltä.

rauhallisuudellaanhurmaaHämeenkyröntuplakauppias sai kimmokkeen

Pirkanmaan Yrittäjä -lehti perustettu vuonna 1948 Aina työn tekijän puolella www.py-lehti.fi NRO 6 16.8.2022 75. vsk. • jakelu 150.000 kpl

Elämää myösharrastuksestahelpottaneestatulielinkeino

5 9 2022 klo 9 00 9 45 www

Pirkanmaallapioneerejaon–lähimehuaNäistäteininätehdäänRaijaAsuntalähiruoanTällä onalkuperämerkillämaakunnanuudellatiukatkriteerit s.s.3235s.31s.12s.10s.25

Yrittäjän päivän juhlalähetys tat fi/tapahtumat TAT Gasellit (live) Valtiovarainministeri Annika Saarikko Pormestari Anna Kaisa Ikonen Johannes Malkamäki Anna täytettäväksi!sanuorelleappaat Lisää koulutuksen työelämäyhteistyöstä ja Pirkanmaan kehittämishankkeestaoppilaanohjauksenkeskiaukeamalla.

Mansikkatilan satokausi paketissa – näin meni kolmas poikkeuskesä Näyttelijä Anu Niemi ihastui joogaan sen verran kovaa, että kouluttautui lajin ohjaajaksi. Myöhemmin tämä polku johti myös yritystoimintaan. Tänä vuonna tuli jo viisi vuotta siitä, kun Anu yhdisti voimansa näyttelijäkollegansa Sanni Haahdenmaan kanssa ja pisti pystyyn Studio Vintin. Jooga on siellä pääosassa, mutta muutakin yritys tekee. Korona heitti kapuloita rattaisiin, mutta periksi ei ole annettu.

Vieraskynä – suomen päihdehuollossa riittää remontoitavaa s. 9 lakilaarissa avataan, mitä yrityskiinnitys käytännössä tarkoittaa s. 14 lähiruoka on tätä päivää s. 17 Ammattiopintojen yritysyhteistyö ei ole entisellään – Tuore käsikirja kertoo, missä mennään s. 18 Älä unohda piilotyöpaikkoja – Viisi vinkkiä työnhakuun s. 23 Kauppa käy, mutta henkilöstöstä on pulaa s. 24 Onko tekoälystä luovaan työhön? s. 30 lounasvieraana Hämeenkyrön elinkeinojohtaja Näin syksyn myötä elämme jälleen jännittäviä aiko ja, kun moni nuori suuntaa opintojen pariin. Opin not ovat keskeisessä roolissa nuoren tulevaisuutta ra kennettaessa, ja koulu luo pohjaa tulevaisuudelle tar joten kipinän oppia uutta. Omaa tietotaitoa lähde tään kehittämään koulussa, ja nykyään sitä yhä useam min jatketaan sitten läpi työelämän. Opiskelusta on tullut yhä enemmän koko elämän kestävää toimin taa.Juuri nyt todella monessa yrityksessä on selkeästi pulaa osaavasta ja ammattitaitoisesta työvoimasta. Jo pa niin, että tämä on usein jo todellinen kasvun este. Yhteistyö oppilaitosten ja yritysten välillä on keskei sessä roolissa tämän haasteen taklaamisessa. Kun se toimii, voidaan varmistaa sujuva ja mahdollisimman nopea siirtymä koulunpenkiltä työelämään. Muita kin keinoja on. Esimerkiksi oppisopimuksia käyte tään edelleen varsin maltillisesti Suomessa, jos ver tailuun otetaan vaikkapa Saksa. Faktaa on sekin, että tulevaisuudessa tarvitsemme Suomeen uusia yrittäjiä – vieläpä melkoisen määrän. Meillä Pirkanmaallakin toimii useita yrityksiä, joissa omistajanvaihdos on lähitulevaisuudessa ajankohtais ta, ja toki uusille perustettavillekin yrityksille on ky syntää. Viiden vuoden päästä on takuulla toimialoja ja toimenkuvia, joita ei vielä ole edes olemassa. Se, että nuorille tarjotaan jo mahdollisimman var hain yrittäjyysopintona sekä kosketusta yrittäjämäi seen toimintatapaan, on eritätin merkityksellistä. Näin luodaan edellytyksiä ja herätetään kipinää yrittäjyy teen tulevaisuudessa. Osa nuorista innostuu yritys toimintaan jo opintojen ohella, osalle innostus syttyy myöhemmin kenties vuosien päästä. Yrittäminen ja yrittäjyys ovat tärkeitä yhteiskun nan peruspilareita, ja ilman yrityksiä hyvinvointival tio on täydellinen mahdottomuus. Yrittäjät ja yrityk set luovat paitsi kasvua ja verotuloja myös uusia työ paikkoja sekä elinvoimaa kuntiin. Olen ilolla päässyt nyt seuraamaan nuorten lisääntyvää kiinnostusta yrit täjyyttä kohtaan sekä yrittäjämäisen toiminnan intoa. Se on parasta mahdollista tulevaisuuden turvaa. Toivotan kaikille nuorille onnea ja menestystä opintoihin – ja kannustan nuoria ja yrityksiä yhteis työhön jo opiskeluaikana esimerkiksi harjoitteluiden muodossa! Ja vielä Viime viikkoina keskustelua on käyty laajasti eri me dioissa yrittäjille tärkeästä YEL-vakuutuksesta. YEL vakuutus antaa yrittäjälle oikeuden vanhuuseläkkee seen sekä osittaiseen varhennettuun vanhuuseläkkee seen. Sillä varaudutaan myös sairauteen (päiväraha), työkyvyttömyyteen (työkyvyttömyyseläke), yrittäjän kuolemaan (perhe-eläke), vanhemmuuteen (päivära hat) ja työttömyyteen (ansiosidonnainen päiväraha). Kyse on valtavan laajasta sekä tärkeästä kokonaisuu desta – joka huolettaa monia yrittäjiä ja herättää ky symyksiä. Pirkanmaan Yrittäjät yhdessä Suomen Yrit täjien kanssa vaikuttavat yrittäjien arjen parantami seen ja tulevaisuuden yrittäjille tehtävillä YEL-pää töksillä on suuri vaikutus. Tämän päivän päätös vai kuttaa nuoren päätöksiin tulevaisuudessa, ja yhteis kunnan etu on, että yrittäjyys on kiinnostava vaihto ehto opintojen jälkeen.

Tiis TA i 16. eloKUUTA 20222

s. 34 Hämeenkyrön lähellä-messuilla on tekemistä kaikenikäisille s. 37 PÄÄK i RJ oi TU s 16.8.2022 s. 18s.s.176 s. 34 Aina työn tekijän puolella eloKUU 2022 sisÄlTÖ Ammattitaitoinen ja osaava työvoima yrityksen menestykselle elinehto Aina työn tekijän puolella Pirkanmaan Yrittäjät ry, l aukontori, Kehräsaari B, 2. krs, 33200 Tampere puh. (03) 251 6500 www.yrittajat.fi/pirkanmaanyrittajatwww.py-lehti.fi ● JAKELU 150JakelumääräPosti000kpl ● JAKELUPÄIVYSTYS Postin varhaisjakelu / p.Pirkanmaa01003355 (pvm/mpm) arkisin klo viikonloppuisin6–16klo www.aamulehti.fi/asiakastuki6–12 ● JULKAISIJA Pirkanmaan Yrittäjät ry ● PAINOPAIKKA s anoma Manu Tampere 2022 ● ULKOASU ilmoitukset ja sivutaitto Heku o y p. 010 681 781 ● AINEISTOT aineistot@dorimedia.fi ● TOIMITUS VilleToimitussihteeriJennipäätoimittajaPöllänenKulmala040 535 ville.kulmala@py-lehti.fi9953 ● MEDIAMYYNTI Mediatoimisto Dorimedia o y leena etunimi.sukunimi@dorimedia.fi(PirkanmaanKimmoTimoeMyyntipäälliköt:leena.kolehmainen@dorimedia.fiyrittäjä,Kolehmainen-Naaralainenp.0415019902rjaJoentaustap.0503749444Hyvönenp.0504682290Vaittinenp.0503062228Yrittäjäjärjestönjäsenyydet)

Pirkanmaan kansanedustajat ja Pirkanmaan liiton koulutusryhmä tapasivat kesän korvalla s. 6 30 vuotta sitten lehdessä mietittiin, josko lainmuutoksella päästäisiin eroon turhista konkursseista s. 8

Tiis TA i 16. eloKUUTA 2022 3 SUOMEN YRITTÄJÄYSTÄVÄLLISIN PANKKI. Me Aito Säästöpankissa tunnemme alueemme yrittäjät ja teemme päätökset paikallisesti. Ei ihme, että asiakastyytyväisyytemme on huippuluokkaa. Lue lisää: saastopankki.fi/aito/yrityspankki Asiantuntijamme yrityksesi apuna: YRITTÄJÄN TAHDON ASIALLA. 010 311 6400 | saastopankki.fi/aito Puhelun hinta 010-numeroon: 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv 24%) kotimaan lanka- ja matkapuhelinliittymistä. Veli-Pekka yritysasiakkuuspäällikköSihvonen0452282400 Annamari yrityspalveluasiantuntijaYläpoikelus0103116408 Eevamaria yritysasiakkuuspäällikköPiesala0509185588 Kaisa yrityksenJonkkapankkiiri0103116461 Tuula yritysasiantuntijaRautava0103116418 Eerik yksityispankkiiriNieminen0504434792Maija asiakkuuspäällikkö,Pitkonenmaataloudet0503182698 Hanna yritysasiakkuuspäällikköAhola0405481449 Jaana yritysasiantuntijaSalokangas0503021045 Petra yritysasiantuntijaLatvala0103116466 Taina yritysasiantuntijaVilppo0103116438 Sari yrityspankinjohtajaSalmela0453247524Hanna yksityispankkiiriUlvila0505161309 Pirkka pankkilakimiesKatajala0407410190 Marjut asiakkuusjohtajaRasinmäki0443225525

MARKKINAVALVONNALLA TARKOITETAAN valvontaa, jolla varmistetaan, että myynnissä olevat tuotteet täyttävät niille asetetut vaatimukset. – Siis sitä, että valmistus, maahantuonti ja jakelu sekä omavalvonta ovat kunnossa. @tukes.fi

tuskeskus lyötiin yhteen. Taustalla oli Suomen liittyminen Euroopan Unio niin, joka tapahtui samana vuonna. Unioniin liityttäessä viranomais- ja tarkastustoiminnat haluttiin sel keämmin erottaa toisistaan. Turva tekniikan keskus oli perustettaessa noin sadan hengen virasto, joka toi mi Helsingissä. Myöhäinen perusta misvuosi ei tosin tarkoita sitä, että turvallisuuteen liittyvää valvonta ja tarkastukset olisivat alkaneet vasta 1990-luvulla. Tosiasiassa vaikkapa kullan viranomaisvalvonnan histo ria ulottuu aina 1500-luvulle, ja pai neastioihin liittyvää turvallisuutta kin alettiin säädellä viranomaistoi min jo 1800-luvun lopulla. Lisää tehtäviä, lisää tekijöitä Tukeslaisten määrä on vuosien saatossa yli kaksinkertaistunut, mutta niinpä on tehnyt myös sen teh täväkenttä. valtakunnallista.pereellaoita.oleonkinnoinporukastavahvuusTänäliittyvätmeltä.tuoreinkettuta.mukainenjamyösTukesinTampereelle.virastonmyösvuonnavirastostavalvontatehtävätKuluttajaturvallisuudensiirtyivätKuluttajaTukesiinkeskukseen2010.Tuollointoimintaaalueellistettiin,janoinpuolettyöntekijöistäsiirrettiinVuottamyöhemminhoidettavaksiannettiinkemikaalienriskienarviointivalvontatehtävätsekäkaivoslainkaivosviranomaistoiminSittemminalueellistamistaonjatvieläkertaalleen,javirastontoimipistelöytyyRovanieErityisestikaivostoimintaantehtävätonkeskitettysinne.päivänäTukesinhenkilöstöonnoin270henkeä.TästäTampereellatyöpisteonkolmasosalla.VaikkaTukesillaalueellisiatoimipisteitä,silläeivarsinaisiapaikallisorganisaatiToimintaniinHelsingissä,TamkuinRovaniemelläkinon

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto eli tuttavallisemmin Tukes, toimii monen asian vartijana. Olipa kyseessä sitten kylpyvaahto tai valtava kemiantehdas, niiden turva-asioita vahtii juuri Tukes. Ja vaikka lupa- ja valvontaviranomaisella onkin valta asettaa turvattomaksi todettu tuote tai palvelu jopa myyntikieltoon tai määrätä palautettavaksi, siihen turvaudutaan vasta viimeisenä konstina. Terveydenhuollon tapaan myös tuoteturvallisuudessa ennakointi kun on se tehokkain ja huokein keino. Viestintä on avainasemassa.

ei turhasta nipota

Tutista teollisuusjätteihin Vaikka Tukesin lisäksi turvallisuutta valvoo moni muukin taho, kuten lää keasioista huolehtivat Fimea sekä elintarvikkeiden osalta Ruokaviras to, kyllä Tukesille silti aika leveät har tiat on valvonnoissa asetettu. Tuke sin sisäisessä keskustelussa puhu taankin ”valvonnan tavaratalosta”. Se tahtoo sanoa, että kovin on tehtävä kenttä laajanpuoleinen. – Jos toisessa ääripäässä on isojen teollisuuslaitosten valvonta suuron nettomuuksien osalta, niin varmaan siellä toisessa päädyssä puhutaan las ten leluista tai tuteista. Mukaan mah tuu oikeastaan kaikkea niiden välil tä, Tuiri Kerttula kertoo. Ja siihen vä liin jää tosiaan aika moni asia. Monenlaista maskia Pandemian aikaan Tukesia työllisti vät eritoten hengityssuojaimiin ja maskeihin liittyvä tuotetieto. Hyvin kin moni yritys kun alkoi tuoda nii tä Suomeen haistaen tietysti kysyn nän ja tarjonnan lakien mukaisen markkinaraon.–Tiedontarve oli suuri ja osaami nen aika heikkoa. Niinpä me esimer kiksi aloimme järjestää yrityksille jo ka aamu infotilaisuuksia tähän asiaan liittyen. Niissä kerrottiin maahan tuonnista ja valmistuksesta kiinnos tuneille, mitä asiasta ainakin pitäisi ennakkoon tietää, sekä mitä asioita pitäisi selvittää ja varmistaa. Tosin suojainten ja maskien osalta mentiin useammankin valvontaviranomai sen tontille. Siinä missä Fimea valvoi sairaaloihin ja terveydenhuoltoon käyttöön tulevia maskeja ja työsuoje luviranomaiset muuhun ammatti käyttöön tulevia tuotteita, jäivät Tu kesin vastuulle vielä oikeastaan kaik ki kuluttajille suunnatut suojaimet. Monta kulmaa Valvontaa tehdään Tukesissa myös useammasta eri näkövinkkelistä. Jos nyt jatketaan edelleen sillä tuttiesi merkillä, niin senkin osalta voidaan tarkastella niin tutista löytyviä kemi kaaleja kuin myös sen mahdollisia mekaanisia vaaroja. – Voidaan myös valvoa, että tuo temerkinnät ovat oikein ja käyttöoh jeet kunnossa. Nämä ovat monesti hyvin käytännönläheisiä asioita. Jos esimerkiksi tuotetta ei saisi pitää au ringossa, tulee se saattaa myös kulut tajan tietoon, Marika Keskinen sel keyttää. Lisäksi Tukes valvoo esimer kiksi pätevyyksiä. Tästä hyvän esi merkin tarjoaa sähköalan ammatti laisista ylläpidetty rekisteri, jonne on listattu kaikki alan pätevyyden suo rittaneet henkilöt. Tai se, että säh köasennukset on tehty juuri pätevän henkilön toimesta. Kattava ennakkotestaa minen on myytti Suomalaisilla on kansainvälisestikin vertailtuna varsin korkea luottamus viranomaistoimintaan, eikä Tukes ole poikkeus. Tarkalleen ottaen se on pärjännyt vielä viranomaistahojen jäsenten välisissä vertailuissa varsin hyvin. Viime vuonna Tukes oli 5. si jalla, kun kansalaisilta kysyttiin, mis sä määrin he luottavat julkihallinnon organisaatioihin. Itse asiassa kansa laisilla on yliodotuksia viraston suo rittamasta valvonnasta. Tukesin omien kyselytutkimusten mukaan leijonanosa kansalaisista uskoo esi merkiksi edelleen, että viranomainen tarkastaa etukäteen jokaisen sähkö laitteen, ennen kuin ne tulevat mark kinoille. Siitäkin huolimatta, että to dellisuudessa sähkölaitteiden pakol linen ennakkotarkastus päättyi jo EU:n myötä, eli liki 30 vuotta sitten. – Me toteutamme valvontaa pis tokokeenomaisesti, riskiperusteises ti ja suurelta osin jälkikäteen, siis vas ta sitten, kun tuote on jo tovin ollut myynnissä, Marika Keskinen sanoo. Vastuukysymysten kannalta tämä on oleellinen asia. – Tukes ei ole vastuussa kauppo jen hyllyihin ottamien tavaroiden turvallisuudesta, vaan yritykset ovat, ylitarkastaja Keskinen huomauttaa. Itse asiassa hyvin harvassa ovat tuot teet, joita todella ennakkotestattai siin ja viranomainen myöntäisi myyntiluvan. Joillekin tuoteryhmil le edellytetään tyyppitarkastusta il moitetussa laitoksessa, esimerkiksi räjähdysvaarallisissa tiloissa käytet täville laitteille. Näillekään laitteille ei kuitenkaan edellytetä viranomais tarkastusta ennen myyntiä. Valvontaa tehdään riskien mukaan Riskiperusteinen valvonta tarkoittaa sitä, että valvontavoimavaroja koh distetaan tiettyihin tuotteisiin toisia enemmän. Esimerkiksi sähkötuot teet ovat turvallisuusriskiltään kor keahkoja, koska niiden vioista voi ol la vakavia seurauksia. Myös lasten käyttämät tuotteet on nekin prio risoitu korkealle. – Lisäksi tässä on opettajana ol lut historia. Sinne, missä aikaisem min on havaittu ongelmia, pyritään kohdistamaan enemmän valvontaa, Tuiri Kerttula täsmentää. Riskipe rusteiseen valvontaan liittyy luon nollisesti myös volyymi. – Jos tuotteita tehdään paljon, ja niissä on iso turvallisuusriski, tiede tään niihin laittaa paljon paukkuja. Lelumaailmassa näitä ovat esimer kiksi alle 3-vuotiaiden lasten tuot teet. Myös latauslaitteet ovat olleet tällaista riskiryhmää, Keskinen jat kaa. Myös kokonaan uudenlaiset

Tiis TA i 16. eloKUUTA 20224

TUKESIN TUOTEYKSIKÖN johtaja Tuiri Kerttula ja ylitarkastaja Marika Keskinen työskentelevät Tukesin Tampereen konttorilla Attilasta. Vanhassa kenkätehtaasa tehdään työtä sen eteen, että tuotteita ja palveluita tuottavat tahot toimivat lainsäädännön vaatimusten pohjalta. – Me olemme siis olemassa sitä varten, että kansalaiset voisivat elää turvallisin mielin elämäänsä. Ihmisille on tärkeää, että on olemassa taho, joka varmistaa, että yritykset toimivat siten, miten niiden pitäisikin toimia, Kerttula tiivistää. Mihin sitten tarvitaan sellais ta tahoa kuin Tukes? Kuka sen olemassa olosta hyötyy, ja mikä on sen perimmäinen funk tio? Muun muassa näihin seikkoihin valaistusta ovat lupautuneet tarjoa maan Tukesin tuoteyksikön johtaja Tuiri Kerttula ja ylitarkastaja Mari ka Keskinen. Heillä molemmilla on takanaan jo vuosikymmen Tukesin leivissä, ja molempien asemapaikka on Tampere. Tämä haastattelu teh däänkin Tukesin Tampereen toimi pisteellä vanhan kenkätehtaan kiin teistössä Attilassa. Etätyö näkyy sel västi täälläkin, sillä toimipisteen rei lusta 70 työntekijästä ei paikalla ole kuin kourallinen. Tärkeä turva Tiiveimmin Tukesin missio on esi tetty viraston virallisessa sloganissa: ”Suojan tuoja”. Se on oiva ja jopa myyvä kiteytys, mutta johtaja Tuiri Kerttula jalostaa ajatusta vähän pi demmälle.–Tehtävämme on valvoa, että yri tykset, jotka myyvät tuotteita tai tar joavat kuluttajapalveluita sekä toi saalta esimerkiksi isot teollisuuslai tokset noudattavat niille asetettuja lainsäädännön vaatimuksia Me olemme siis olemassa sitä varten, et tä kansalaiset voisivat ostaa turvalli sin mielin tuotteita tai vaikkapa vie dä lapsiaan leikkipuistoon. Ihmisille on tärkeää, että on olemassa taho, jo ka varmistaa, että yritykset toimivat niin, miten niiden pitäisikin toimia, johtaja kertoo. Nykymuoto alkoi hahmot tua unionin myötä Piipahdetaan hetkeksi taaempana. Kovin pitkää aikahyppyä meidän ei tarvitse ottaa. Aiemmin Turvateknii kan keskuksena tunnettu Tukes ei ole mikään ikiaikainen instanssi, sillä se syntyi vasta 1995. Tuolloin Teknilli nen tarkastuskeskus ja Sähkötarkas

● Teksti ja kuvat: VILLE KULMALA

– Tukes käy sekä verkkokaupois sa että ihan fyysisissä kaupoissa etsi mässä tuotteita ja sitten testauttaa ne, ylitarkastaja Marika Keskinen ker too. Testit Tukes ostaa pääosin ulko puolisilta alantestauslaitoksilta joko Suomesta tai muualta Euroopasta. – Tosin tietysti silmin nähtävissä oleviin puuteisiin voidaan ottaa kan taa ilman testaustakin. Esimerkiksi jos pienten lasten lelujen paristoihin pääsee helposti ilman työkaluja kä siksi, niin ei niitä sen enempää testa ta tarvitse, Marika Keskinen kertoo. markkinakieltoMurheellinen

Musiikki geeneissäkulkee Pirkanmaan Yrittäjien jäsen Mik ko Alatalo on ollut pitkään, ja on pa hän vuosien saatossa toki esiin tynytkin aika monenmoisessa yrit täjätilaisuudessa. Lokakuussa hä net nähdään myös Suomen Yrittä jien Valtakunnallisilla Yrittäjäpäi villä, jotka pidetään tänä vuonna Tampereella. Alatalo toimii lauan tain gaalatilaisuuden juontajana. Ja onpa hänellä osansa myös perjan taina yrittäjäpäivillä esiintyvän Hauli Brosin tarinassa. Orkesterin kitaristi Kalle Alatalo kun on Mi kon poika. Myös Iskelmä-Finlan dia palkinnonjakoa seuranneessa Mikko Alatalon keikassa oli oma perhe hyvin edustettuna, sillä edel lämainitun Kallen lisäksi bassoa soitti Mikon nuorempi poika Aaro. On erittäin todennäköisesti et tä syksyn jälkeen pitkän linjan muusikko saa uutta fanikuntaa, hän on nimittäin mukana huippu suositun Vain Elämää -musiikki realityn tuoreella tuotantokaudel la. Se on toiminut hyvänä suosion vauhdittajana muusikoille Suomen maassa. Ja selittipä se varmasti osal taan sitäkin, miten Seiska-lehti oli saapunutTapsanpaikalle.Tahtien avajaistilaisuu dessa jaettiin myös toinen kaupun gin perinteinen palkinto eli prons sinen Nokia-mitali. Sillä on vielä Iskelmä-Finlandiaakin pidemmät juuret, sillä sitä on jaettu vuodesta 1967. Tänä vuonna sen vastaanot ti nokialaisten vanhempien ja las ten kesken erilaisia tapahtuma jär jestävä Nokian Mammat ry ● Teksti ja kuva: VILLE KULMALA

TUNNUSTUSTAALATALOLLE

–Arvostan suuresti, että saan vastaanottaa Iskelmä-Finlandia -palkinnon. Osa tästä palkinnosta kuuluu ehdottomasti myös Harri Rinteelle. Koen, että tämä on myös esiintyjän palkinto noin kolmesta miljoonasta ajokilometristä ja 6 000 keikasta, tuumasi Alatalo jo heti lavalla. Palkintopotille on jo suunnitelma Palkintojenjaon jälkeen media pää si jututtamaan Alataloa rauhallisim missa tiloissa vuoronperään. Pirkan maan Yrittäjä -lehti kiilasi Seiska lehden ja Yleisradion suoran lähe tyksen väliin. Hyväntuulinen pal kinnonsaaja kertoi olevansa tun nustuksesta otettu. – Sen tiedän, että olen pari ker taa aikaisemminkin ollut ehdok kaana, mutta todella hienoa tämä oli vastaanottaa. Nyt taidan olla tä män tunnustuksen saajana van himmasta päästä, hän kertoo. Mik ko Alatalo tuumasi, että palkinto rahoille on jo tiedossa käyttöä. – Yrittäjä kun olen, niin tämä kin raha menee musiikin tekemi seen. Olen aina halunnut palkata oikeita soittajia, en tehdä koneella, Alatalo tuumasi.

MIKKO ALATALO on Iskelmä-Finlandian palkinnonsaaja vuosimallia tämä. Kuvassa hänen kanssaan on voittajan julkistanut Turkka Mali. Pitkän uran muusikkona tehnyt Mikko Alatalo aikoo laittaa saamansa palkintorahat vä hemmän yllättävästi musiikin tekemiseen.

Tiis TA i 16. eloKUUTA 2022 5

tuotteet ovat tarkemman syynin koh teena.–Tuoreena esimerkkinä muuta ma vuosi sitten markkinoille tulleet leijulaudat ja muut tehokkailla akuil la varustetut tuotteet, Kerttula kertoo.

Tukesilla on siinä mielessä iso valta, että jos tuotteessa on turvallisuus puutteita tai tuote tai toiminta on muuten sitä koskevien vaatimusten vastaista, Tukes voi määrätä jatkotoi menpiteitä. Lievemmissä tapauksis sa vaatimustenvastaisuudesta anne taan huomautus ja esimerkiksi keho tetaan liittämään tuotteen mukaan suomenkieliset käyttöohjeet. Jos tuotteessa on huomattavia turvalli suuspuutteita tai tuote on muuten merkittävästi sitä koskevien vaati musten vastainen, eikä tuotteen kor jaaminen turvalliseksi ole mahdol lista, Tukes voi määrätä tuotteen ko konaan poistettavaksi markkinoilta. Molemmat tukesilaiset painottavat sitä, että pahimmillaan asia voi tulla yrittäjälle hyvinkin kalliiksi. Pahim millaan koko Suomeen tuotu tavara erä voi joutua myyntikieltoon tai yrittäjä joutuu järjestämään tuotteen palautusmenettelyn eli kuluttajille il moitetaan tuotteen vaaroista ja pyy detään palauttamaan myyjälle. Ja sil loin sen vastuun tosiaan kantaa yrit täjä.– Etenkin näinä päivinä, kun on hyvin helppoa vaikkapa verkkokaup pa ja tilata tuotteita ympäri maail maa myytäväksi, kannattaa ehdotto masti varmistaa jo hyvissä ajoin, et tä ne täyttävät turvallisuusvaatimuk set. Ennakoiva toiminta on kaikkien etu Jos yrittäjällä on mielikuva Tukesis ta pelottavina byrokraatteina, joiden olemassaolon tarkoitus on olla kiel tämässä ja torpedoimassa kaikkea toimintaa, on haastateltavilla heille hyviä uutisia. Myyntikielto ja muut Tukesin määräämät toimenpiteet kun ovat aina se viimeisin ja äärimmäisin vaihtoehto. Ikävien ti lanteiden välttäminen etukäteen on aina vaihtoehto numero yksi, ja aina myös tukeslaisten ensimmäinen pyr kimys. – Tosiasiassa teemme todella pal jon yritysten ohjausta ja neuvontaa. Emmekä me tee sitä niinkään kiel tämisen ilosta, vaan pikemminkin haluamme olla apuna. Esimerkiksi minun omalla tontillani aika iso osa työstä menee siihen, että toimin yri tyksille lainsäädännön tulkkina, Kes kinen kertoo ja jatkaa. – Käyn läpi ennakkoon tulevia direktiivejä, ketä asia koskee ja mi tä se sitten tarkoittaa yksittäisen toi mialan tai yrityksen kohdalla ja py rin infoamaan asiasta mahdollisim man varhaisessa vaiheessa, Keski nen tiivistää. Tukesilaiset huomauttavat myös kolikon toisesta puolesta. Valvonnal la kun nimittäin varmistetaan myös markkinatoimijoiden välistä tasa puolisia kilpailuolosuhteita.

– Markkinavalvonnassa tärkeä ta voite on sekin, että pelisäännöt ovat yrityksille samat ja niiden mukaan mennään.. Eli varmistamme sitä, et tä kukaan ei pääsisi hyötymään siitä, että jättää noudattamatta lakia, Ma rika lisää.

Nokialla järjestettävien Tapsan Tahtien lähtölaukauksen yhteydessä jaettiin totuttuun tapaan Iskelmä-Finlandia -palkinto, joka myönnettiin nyt jo 20. kertaa. Tasavuonna juhlakaluksi valikoitui Pirkanmaan Yrittäjien jäsenyrittäjä, muusikko ja musiikintekijä Mikko Alatalo. Tuhansien keikkojen ja yli 700 levytetyn kappaleen artisti toimii muuten myös lokakuussa Tampereella järjestettävien Valtakunnallisten Yrittäjäpäivien lauantain juhlagaalan juontajana.

Case CE-merkinnät Suurimmassa osassa tuotteita on ol tava CE-merkintä, jonka valmistaja kiinnittää osoittaakseen, että tuote täyttää sitä koskevat vaatimukset. Tuotteita koskevissa direktiiveissä ja asetuksissa määrittellään valmista jalle tarkat speksit esimerkiksi tuot teen suunnittelun ja valmistamisen suhteen. On valmistajan vastuulla varmistaa, että tuote on todella vaa timusten mukainen. On hyvä muis taa, että CE-merkintää ei myönnä mikään taho vaan valmistaja voi itse sen kiinnittää arvioituaan, että tuote on tehty vaatimusten mukaisesti. Tu kes ei siis myönnä CE-merkkejä tuot teelle, mutta sen sijaan pistokokein hankkii tuotteita ja testauttaa niitä.

– On myös yritysten etu, että tur vallisuuteen liittyvät asiat ovat kun nossa. Jos tuote täyttää Euroopassa asetetut vaatimukset, se on myynti kuntoinen myös muualla EU:n alueella. Siinä mielessä me tosiasias sa tuemme myös vientiä, johtaja li sää. Siitä viranomaiset ovat hyvillään, että enenevässä määrin yritykset ovat alkaneet tehdä tuotteiden turvalli suuden ja laadun tarkkailua. Se on myös se ideaalein toimintapa. – Siinä on kyllä tapahtunut posi tiivinen muutos, että monet yrityk set eivät jää odottelemaan, vaan al kavat tarvittaviin toimenpiteisiin myös ennakkoon ja aivan itsenäises ti huomatessaan turvallisuuspuuttei ta, johtaja kehuu. Verkkokaupan suosio vaikeuttaa valvontaa Oman haasteensa valvontatyöhön on tehnyt myös lisääntynyt kansainvä linen verkkokauppa. Viimeistään se on tehnyt kaikenkattavasta valvon nasta mahdotonta. Yksityishenkilön kiinalaiselta tai yhdysvaltalaiselta si vustolta ostama tuote kun ei välttämättä täytä mitään EU:n asettamia turvallisuusvaatimuksia. –Kun ostaa jotakin verkkokaupasta unionin ulkopuolelta, on otettava huomioon, että tuote ei välttämättä täytä vaatimuksia. Joskus on hyvä miettiä, miksi joku tuote jossain ul komaisessa verkkokaupassa on niin kin edullinen kuin onkin. Valitetta van usein siihen on syynsä, ehkä jos sain on säästetty, vaikkapa turvalli suudessa. Ja jos jotain sattuu, niin se on sitten ikävämpi juttu, johtaja tuu maa. Euroopan unionin tuotevaati mukset ja niiden valvonta on globaa lillakin katsannolla ehdottomasti tiu kimmasta päästä. Samalla viivalla ei taideta oikein olla kuin Australiassa. –Kansallinen verkkokauppa ei kuitenkaan valvonnan kannalta si nänsä tuo vaikeuksia, vaan pikem minkin helpottaa esimerkiksi tuote näytteiden hankintaa. Nettikaupas sa myyvien on kuitenkin hyvä kiin nittää huomiota siihen, että nettikau passa korostuu myyjän vastuu tur vallisuuden ja ostopäätöksen kannal ta oleellisten asioiden kertomisesta, täydentää Keskinen. Vinkki yrityksille Viestintä on viraston toiminnassa hyvin keskeisessä roolissa, vaikutta vuuden kannalta oikeastaan elineh to. – Siis se, miten kaikki meillä ole va tieto saadaan kulkemaan sitä eni ten tarvitseville, Marika Keskinen to teaa. Yritykset ja yrittäjät ovat vies tinnällisesti yksi keskeisimmistä kohderyhmistä.–Yritystenpitää tietää aivan val tavasti asioita, ja uusia vaatimuksia tulee koko ajan. Se, miten näistä py syy selvillä, onkin ikuisuuskysymys. Etenkin pienille yrityksille, joissa on vähemmän resursseja, tämä on iso haaste, johtaja myöntää. Tukeslaiset toivovatkin, että mahdollisimman moni yrittäjä, jonka nykyinen tai tu leva toiminta saattaa liipata turvalli suusasioita, kävisi aika ajoin vilkai semassa Tukesin sivuilta oman alan sa uutisointia. Esimerkiksi uusista vaatimuksista tiedotetaan siellä hy vin kattavasti. Tätä asiaa helpottavat myös eri sektoreille luodut omat uu tiskirjeet, jotka tilaamalla pysyy hy vin kartalla viranomaisvaatimuksis ta esimerkiksi sähkölaitteiden suh teen. Tukesin sivuilta löytyy myös Tunnen tuotteeni -oppimisympäris tö (tunnentuotteeni.fi), jossa yritys voi käydä oman aikataulunsa puit teissa opiskelemassa tuotteita koske via turvallisuusasioita, ja lopuksi käy dä myös osoittamassa myös osaami sensa. tentin läpikäynyt saa käyttöön sä ns. Tunnen tuotteeni -merkin, jol la voi osoittaa vastuullisuuttaan ja osaamistaan.– Lisäksi sivuiltamme voi tilata tiedotteita aihealueittain, Keskinen vinkkaa. Webinaarit valtaavat alaa Myös aiheeseen liittyvät seminaarit kuuluvat Tukesin repertuaariin. Ko rona on luonnollisesti asettanut haas teita fyysisten tietoiskujen ja semi naarien järjestämiseen, mutta niitä on kyllä pidetty webinaareina poik keustilanteessa. Hyvä esimerkki täs tä on Tunnen Tuotteeni -webinaari sarja, jossa käytiin useampaan ottee seen läpi esimerkiksi tuotteisiin liit tyviä vaatimuksia, dokumenttivaa teita, erinäisiä merkintöjä ja rekiste reitä sekä muuta yleistä yrityksiä kiinnostavia osa-alueita. – Tavallaan webinaarit ovat olleet myös hyvä tapa saavuttaa pieniä yri tyksiä, sillä niihin osallistumiskyn nys on ollut matalampi, kun ei tar vitse esimerkiksi lähteä Helsinkiin koko päiväksi, johtaja huomauttaa. Poikkeustilanteessa käyttöön otetuis sa webinaareissa onkin löytynyt yl lättävän paljon hyviä puolia. Tukesissa on nähty aina tärkeäk si yhteistyö elinkeinoelämän eri jär jestöjen kanssa ja uutena yhteistyö kumppanina on Pirkanmaan Yrittä jät. Hyviä kokemuksia on saatu myös Uusyrityskesksen kanssa noin vuosi sitten alkaneesta yhteistyöstä. – Tavoitteena on, että saisimme hyvät yhteydet myös pieniin ja kes kisuuriin yrityksiin ja voisimme hy vissä ajoin, vaikkapa jo yrityksen pe rustamisvaiheessa kertoa keskeisistä asioista, joita on huomioitava., Ikä vintä olisi, että perustetaan vaikkapa verkkokauppa ja todettaisiin, että myyntiin kaavaillut tai hankitut tuot teet eivät täytäkään vaatimuksia. Juu ri sellaisia asioita me haluamme en nakoinnilla välttää, tukeslaiset ker tovat. Kenen puolelle te olette? Oikeastaan virasto voisi yhtälail la hyödyntää myös toisen valtion ta hon slogania – Suomalainen voittaa aina. Sekin kun tuntuu tukeslaisia kuunnellessa pitävän kutinsa. – Kerran eräs asiakas kysyi, kenen puolella me olemme. Se oli varsin hy vä kysymys. Toki me olemme kulut tajan puolelle, koska haluamme, että täällä myytävät tuotteet ja palvelut ovat käyttöturvallisia. Mutta yhtälail la olemme myös yritysten puolelle, sillä haluamme, että suomalaiset yri tykset menestyvät, Marika Keskinen pohtii ja jatkaa vielä. – Ideaali on se, että sekä valmis taja että kuluttajat hyötyvät meidän työstämme. Siinä mielessä mehän koetamme tehdä itsestämme viran omaisina tarpeettomia.

Aika moni arvasi voittajan jo ennen hänen astumistaan la valle. Palkintoraadin puhetta johtanut Turkka Mali kun antoi ai ka vahvan vihjeen. – Silmälasien väriä en aio paljas taa, Mali tuumasi jossakin vaihees sa introaan. Alatalon henkilöbrän dille lasien sinertävä sävy kun kuu luu kuin se kuuluisa nenä päähän. Lavalle astuikin vain hetkeä myö hemmin hyväntuulinen kansantai teilija – luonnollisesti lasit päässään.

- lokakuussa sinilasinen legenda juontaa Yrittäjäpäivät Tampereella

● Tekstin on kirjoittanut MARIA VIRTANEN, Pirkanmaan Yrittäjien elinkeinoasioiden päällikkö ja Pirkanmaan liiton koulutusryhmän jäsen

Tiis TA i 16. eloKUUTA 20226

Pirkanmaa kasvaa vauhdilla – mutta ei ilman, että koulutuksen resurssit ja työvoiman saatavuus ovat riittävällä tasolla. Kilpailu näistä kiristyy koko ajan. Siksi maakunnan eri toimijoiden on tehtävä entistä tiiviimpää yhteistyötä ja ajettava yhdessä oman alueensa etua. YRITTELIJÄISSÄ JA osaavissa nuorissa on tulevaisuus. Koulutuksen resursseja tarvitaan sinne, missä nuoriakin on. Ti laisuudessa puhui myös Uskalla yrittää -podcastin juontajan tehtävistä monille tuttu Otto Rantanen. Otto on NY-alumni eli hän on osallistunut koulupolkunsa ai kana Nuori Yrittäjyys ry:n yrittäjyysohjel maan. Kuva: Maria Virtanen

kehykset - peilit - ripustuskiskot

Koulutuksen resurssit, osaami sen varmistaminen sekä kou lutus- ja työperäisen maahan muuton lisääminen nousivat esiin Pirkanmaan koulutusryhmän ja kan sanedustajien viimeisimmässä tapaa misessa Tampereella. Pirkanmaan koulutusryhmän ja kansanedustaji en yhteinen keskustelutilaisuus jär jestettiin kesäkuussa Tampereen seu dun ammattiopiston (Tredu) Santa lahdenTilaisuudessatoimipisteessä.maakunnan amma tillisen koulutuksen järjestäjät, Tam pereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston edustajat sekä

Pirkanmaan tulevaisuutta rakentamassa – Pirkanmaan kansanedustajat ja Pirkanmaan liiton koulutusryhmä tapasivat kesän korvalla

PIRKANMAAN LIITON koulutus ryhmän ja kansanedustajien yhtei nen tapaaminen järjestettiin kesä kuun alussa (3.6.2022) Tampe reella Tampereen seudun ammat tiopiston eli Tredun Santalahden toimipisteessä. Osa kansanedus tajista osallistui tilaisuuteen etäyh teyden välityksellä. Yhteisissä kes kusteluissa nousi esiin, että Pir kanmaan koulutuksen resurssien turvaamiseksi ja koulutus- ja työ peräisen maahanmuuton lisäämi seksi tulee tehdä yhteisvoimin töi tä ja entistä vahvempaa edunval vontaa. Kuva: Päivi Eskelinen osaamisen ennakointiin ja edunval vontaan koottu Pirkanmaan koulu tusryhmä evästivät ajankohtaisilla viesteillään kansanedustajia ja vasta sivat kansanedustajien kysymyksiin. Tilaisuudessa esitettiin myös toivei ta hallitusohjelmaan.Toisenasteenkoulutuksen on py syttävä Pirkanmaan kasvussa ja ke hityksessä mukana. Koulutuksen re sursseja tarvitaan sinne, missä nuo riakin on. Toisen asteen koulutuksen rahoitusta tulisi uudistaa todelliseen tarpeeseen jälkijättöisen rahoitus mallin sijaan. Tekemistä riittää Laadukas koulutus on Pirkanmaan ja koko Suomen menestyksen ta kuu. Työvoiman saatavuutta var mistetaan koulutuksen rahoituksen vahvistamisella, ja tulevaisuuden pienenevien ikäluokkien olosuh teissa myös esimerkiksi kansainvä listen tutkinto-opiskelijoiden mää rää lisäämällä. Koulutus- ja työpe räistä maahanmuuttoa onkin vauh ditettava ja sujuvoitettava, jotta kes tävyysvajeen syveneminen saadaan pysäytettyä. Esimerkiksi ulkomaa laisten oleskelulupaprosessiakorkeakouluopiskelijoidentulisinopeut taa, jotta opiskelijat jäisivät Suomeen töihin entistä enemmän. Työperäi sen maahanmuuton ratkaisut tarvit sevat myös kuntien ja valtion rahoi tusta sekä entistä parempaa muun perheen työhön ja koulutukseen liit tyvien tarpeiden huomioimista. Yliopistojen ohjaukseen ja perus rahoitukseen toivotaan pitkäjäntei syyttä, ja samaa toivovat myös muut koulutuksenjärjestäjät. Perusrahoi tuksen vahvistamisen lisäksi tutki mus-, kehittämis- ja innovaatio (TKI) -rahoitusta olisi syytä ohjata työelämänTulevaisuudessakehittämiseen.yhä useampi työllistää itse itsensä ja toimii yrittä jänä. Yrittäjyys ja yritteliäät nuoret luovat Pirkanmaalle mahdollisuuk sia ja toivoa. Tilaisuudessa kuultiin kin myös oppilaitoksille tarjolla ole vista Nuori Yrittäjyys ry:n yrittäjyys-, talous- ja työelämätaitoja kasvatta vista ohjelmista.

Tiis TA i 16. eloKUUTA 2022 7 ONSINULLAYRITTÄJÄ,OIKEUS aidosti sujuvaan taloushallintoon. Fennoan avulla kaikki tarvittava hoituu helposti. ASIANTUNTEVISTATILITOIMISTOISTA!Saatavillavain sinullaonoikeus.fi Myynti-Kirjanpitoja ostolaskut Matka- ja kululaskut PankkitoiminnotPalkat kuittienMobiilisovellus,IntegraatiotSähköinenSähköinenRaportointiallekirjoitusarkistojaFennoaAPIjossamm.kuvausmahdollisuus Helpota työtäsi – kysy Fennoaa tilitoimistoltasi! Yhtä yritteliäs kuin sinäkin. Meiltä riittää kumppani sinunkin yrityksellesi. OP Tampere p. 010 254 6221, 050 342 4142040 842 5588 p. 010 254 6335p. 010 254 6308, 050 568 1347 Kari Lepistö p. 010 254 6350, 050 552 9645 Me ja muut yritysosaajat olemme tukenasi puhelimessa, verkossa ja kasvokkain ajanvarauksella ma-pe klo 8-20. Varaa tapaaminen op.fissä tai soita 0100 0500. Voit myös tavoitella meitä henkilökohtaisesti puhelimitse tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@op.fi Anu Wiklund p. 010 254 6041 050 305 5320040 674 7840 050 462 2577 Anssi Häikiö p. 010 254 6370, 050 557 5512 Henna HämeenniemiAnna Heinilä p. 010 254 6036, 050 599 0035

Tiis TA i 16. eloKUUTA 20228 Kuukauden PoiMiNNAT PIRKANMAAN YRITTÄJÄ-LEHDEN LUKIJAKILPAILU 1. Ykä löytyi sivu/ilmoitus 2. Ykä löytyi sivu/ilmoitus 3. Ykä löytyi sivu/ilmoitus puhelin:postinro:osoite:nimi: Pirkanmaan Yrittäjälehden lukijakilpailussa sinun tehtäväsi on löytää kolme Ykä Yrittäjä -hahmoa, jotka on sijoitettu tämän lehden kolmeen eri ilmoitukseen. Kun olet löytänyt kaikki Ykät, täytä alla oleva kuponki ja postita se Pirkanmaan Yrittäjien toimistoon 9.9.2022 mennessä. Voit myös vastata internetissä osoitteessa www.py-lehti.fi vastauksetKesäkuun olivat: Sivu 9 – Visit Nokia Sivu 26 – Koti Kalustamo Sivu 44 –PirkanmaanVeho Yrittäjät ry Laukontori, Kehräsaari B 33200 Tampere postimerkki Voit HERKKUKORIN.LÄHIRUOKA-voittaaTUOTTEISTAKOOSTUVAN

ORGANISAATIO alkaa kärsiä, jos ihmisillä ei ole hyvä olla siellä, eivätkä he koe, että työyhteisö on heitä varten. sitten yhteisö alkaa menettää parhaitaan eivätkä parhaat tule sinne enää töi hin, jolloin kaikilla alkaa olla vähän luovuttanut il mapiiri, pahimmillaan jopa pelon ilmapiiri. Brändiyhtiö Manna & Co:n toimitusjohtaja Samp sa Laine Kauppalehti Faktassa 6/2022

PETÄJÄISEN lisääminen leipään on tavalla tai toisella edessä kaikilla. Vaihtoehtona olisi myy dä ukrainalaisten olemassaolo halvemmasta bensiinistä. se tosin tarkoittaisi myös varmuu della tulevienkin talvien olevan sotatalvia, sillä Putin tuskin tyytyy pelkkään Ukrainaan. Tietokirjailija Janne “Rysky” Riiheläisen Ylen kolumni 9.8. KUN sivistyksen teknologisen kuoren riisuu pois, elämästä katoaa taustahäly. Jäljellä on vain selkei tä ja yksinkertaisia asioita. ihmisen tarpeet ovat lo pulta hyvin vähäisiä: suojaa, ruokaa ja vettä.

TAVOITTEENAMME on olla valtakunnallinen toi mija, eikä mikään Uudenkaupungin Juna oy. olemme valmiita sitten, kun Joensuun ja Kiteen välillä on lähijunia. Suomen Lähijunat -yrityksen toinen perustaja Pekka Möttö Talouselämä-lehdessä 5.8. MITÄ mahtaa tuntua 85-vuotiaasta yrittäjästä tai väitöskirjaa ohjaavasta emeritusprofessorista, kun hän kuulee olevansa huoltosuhdeongelma. Vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo Suomen Kuvalehdessä 8.7. VAIKKA taantuman uhka väijyy horisontissa, suomen työllisyysaste on historiallisen korkealla tasolla. Valtion budjetin alijäämäisyyteen sillä ei näytä olevan vaikutusta. Budjetti on ollut viimeksi ylijäämäinen 14 vuotta sitten juuri ennen finanssikriisin alkua. Kauppalehden pääkirjoitus 8.8. SÄHKÖISET julkaisut: SOTE-UUDISTUKSEN aiheuttamat tappiot voivat nousta ensi vaalikaudella jopa suuremmiksi kuin Fortumin tappiot. ei käy kateeksi seuraavaa hal litusta. lähtötilanne näyttää olevan haastavuu dessaan vuoden 1991 luokkaa. Mikael Jungnerin twiittaus 8.8.

Asianajaja Sten Holmia uskoo, että osa viimeaikaisilta pirkanmaalaisista konkurs seista olisi voitu välttää valmisteilla olevalla yrityssaneerauslailla. Vuoden vaih teessa voimaan astuviksi aiotut lainuudistukset puuttuvat yrityksen saneerauksen lisäksi velkojien asemaan. Alun perin viimevuosisadalta peräisin oleva etuoikeusasetus on asettanut vel kojat varsin epätasa-arvoiseen asemaan. Kun toistaiseksi palkalliset ovat velkoja jonossa ensimmäisenä, valtion ennakonpidätyksineen, eläkevakuutusyhtiöt ja pan kit yrityskiinnityksillä toisena ryhmänä, ei muille velkojille ole yleensä jäänyt mi tään.Etuoikeudet on tarkoitettu poistaa uudistuksella kuitenkin siten, että yritys kiinnitykselle jätettäisiin vielä osittainen etuoikeusasema. Palkansaatavat pysyvät edelleen turvattuina erillisen palkkaturvamenettelyn kautta. Pantinhaltijoiden ase maa ei myöskään oleellisesti muuteta. Holmia moittii nykyistä konkurssi menet telyä epätasa-arvoisuuden lisäksi kankeudesta. Konkurssin hoitokulut eivät myös kään ole pieniä. Kansan keskuudessa onkin sanonta ”niin köyhä, ettei päässyt edes konkurssiin”, jolla tarkoitetaan varojen puutteeseen raukeavaa konkurssimenette lyä.Turhilla konkursseilla tarkoitetaan ilmeisesti sellaisten toiminnaltaan tervei den yritysten ajautumista konkurssiin, joilla on väliaikainen likviditeettikriisi. Toi saalta toimintapohjaltaan terve yritys voi olla myös yksinkertaisesti ylivelkaantu nut. Uusi yrityssaneerauslaki tuonee tähän helpotuksen salliessaan akordin ja muutoksen velkojen maksuaikataulussa. Holmia ei monen tapaan syyttäisi velko jia yritysten konkurssiin ajamisesta, mutta toivoisi velkojien mahdollisuuksien mukaan ”rauhoittavan tilanteen”. Konkurssia ei enää voida pitää yrityksen tervehdyttämistoimenpiteenä. Uuden yrityssaneerauslain tarkoituksena on luoda mahdollisuudet puuttua yrityksen asioihin silloin, kun muut saneeraustoimenpiteet ovat vielä mahdollisia. - Sekä velkojat että velallisyritys itse voisivat hakea yrityssaneerausta. Tilanne tullaan tällöin rauhoittamaan tuomioistuimen päätöksellä. Saneerausohjelmat tul laan laatimaan ja toteuttamaan ilmeisesti ulkopuolisten konsulttien toimesta, Hol mia sanoo.

KUN sähkö on ajoittain ilmasta, ilmaiselle kehit tyy varmaankin järkevää käyttöä. Kaikki kauko lämpöyhtiöt näyttävän investoivan sähkökattiloi hin, joilla ne aikovat tehdä ilmaisesta sähköstä kaukolämpöä. Osmo Soininvaara blogissaan 3.8.

SUOMI on maailman pohjoisin viljaa viljelevä maa. Vehnän, ohran ja kauran suhteen olemme täysin omavaraisia. Toimittaja Mikko-Pekka Heikkinen Helsingin Sanomien Kuukausiliitteessä 8/2022 ENNEN Tor-verkkoon perehtymistä kuvittelin, et tei täysin pahoja ihmisiä ole olemassa. Uskoin jokaisen kykenevän empatiaan ainakin jossain tilanteessa. Nyt tiedän olleeni väärässä. Tor-verkon rikollisuuteen erikoistunut toimittaja ja tietokirjailija Aarno Malin Seura-lehdessä 3.8.

KONKURSSIT PUHUTTIVAT lehdessä 30 vuotta sitten. Eikä ihme, elettiinhän Suomessa taloudellisesti hyvin heikkoa aikaa. Kriisipuhelimelle oli siis selvästi tarvetta. Tietokoneet tekivät tuloaan, ja Längelmäellä oli paistettu jättilätty.

KORONAKRIISIN aikana suomalaiset ovat inves toineet muun muassa kakkosasuntoihin ja mat kailuautoihin. Tämä yhdessä etätyöloikan kans sa tarjoaa mahdollisuuksia ihmisten (työ)elämän laajemmalle monipaikkaisuudelle ja sitä kautta ikääntyvien alueiden haasteisiin. Oulun yliopiston matkailumaantieteen professori Jarkki Saarinen Kuntalehdessä 6-7/2022

TUOTTEEN alkuperästä ei saa antaa harhaan johtavaa kuvaa esimerkkksi suomen lipun tai symbolin avulla. Jos pakkauksessa käytetään suomen lippua, tuotteen pitää olla kokonaan tai pääosin kotimainen. Kuluttaja-lehti 5/2022

YHDYSVALTOJEN energiavirasto arvioi, että glo baali öljynkulutus on tänä vuonna noin 100 mil joonaa barrelia päivässä. Päivittäinen öljynkulu tus kasvaa kahdella miljoonalla barrelilla viime vuodesta. Energiayhtiö St1:n pääomistaja ja hallituksen puheenjohtaja Mika Anttonen Arvopaperilehdessä 6/2022 MONELLE kokopäivätyö merkitsee yhdistelmää osa-aikatyötä, yksinyrittäjyyttä sekä epämääräi siä määräaikaisia työsuhteita, opiskelua ja sosi aaliturvalla elämistä. Tämä on haaste ammatti yhdistysliikkeelle, jonka koneisto on viritetty pal velemaan kokopäivätyössä olevia. Toimituspäällikkö Heikki Sihto Demokraattilehdessä 4.8. YLEISÖÄ kannattaa kuunnella senkin takia, että se näkee ja korjaa virheet. Yleisö tietää, ettei Nazismin taistelua koskaan käyty, tennisottelua järjestetty Viennassa tai Yhdistyneitä kansakun tia johda kenraali Assembly. Viestintäkonsultti, kokenus toimittaja Jussi Eronen Journalisti-lehdessä 5/2022 ENTISEN ja nykyisen koulun välisen eron voi tii vistää kahteen lauseeseen. Näyttää siltä, että 1. entisajan oppilas tiesi olevansa monista elämän asioista tietämätön, kun taas 2. suurin osa nyky ajan oppilaista luulee tietävänsä elämästä kai ken. Pitkän aikavälin seuraukset saattavat olla tuhoisat. Filosofian tohtori ja musiikinopettaja György Kádár Kanava-lehdessä 4/2022 SE, että totalitaristeillä menee huonosti, ei vält tämättä tarkoita, että demokratiat saisivat olla rauhassa. Venäjä on osoittanut, että huonossa kin hapessa oleva autoritäärinen valtio voi ai heuttaa ongelmia. Nordic West Officen toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä Kauppalehden Optiossa 6/2022

Kilpailun voitti edeltävällä kerralla Mirja Norvia TälläYlöjärveltäkerralla voittajalle on tiedossa lähiruokatuotteista koostuva herkkukori.

Kuukauden PoiMiNNAT

LÄHIRUOKAA ja viljelijän ammattia arvostetaan nyt aiempia vuosia enemmän. Tilanne muistut taa hoitajien tilannetta. Kauniita sanoja riittää, mutta kahvihuoneeseen tuotu täytekakku ei maistu, kun toimeentulon perusta horjuu. Päätoimittaja Anna Malin pääkirjoitus Maatilan Pellervossa 6-7/2022

KOIVUN kyljessä kasvoi sieni. Puistatti. Koomikko Robert Petterssonin twiittaus 13.7.

Kirjallisuuden ammattilainen Aleksis Salusjärven Ylen Kolumni 6.8.

YPirkanmaanrittäjä-lehti30vuottasittenLainmuutoksella eroon turhista konkursseista

DEMOKRATIAN heikkous diktatuuriin verrattuna on demokratia. Kun sana on vapaa ja viestintä sensuroimatonta, keskustelu etenee omia aiko jaan, ja vaalitulokset voivat olla arvaamattomia. Pekka Sauri Apu-lehden kolumnissa 4.8.

matkustatTampere-Pirkkalastasuoraanperillehelpostijanopeasti. lentoontampereelta.fi

Lyhennä työmatkaasi!

Tiis TA i 16. eloKUUTA 2022 9

Retoriikka ohjailee meitä tiedon sijaan – Tehottomuuden kallis multihuipentuma edellä mainittuihin ongelmiin on keksitty ratkaisumalli Ruot sissa, Norjassa ja Islannissa. Mistä on kyse? Vastaus on; päihtei den haitoista ja haittakustannuksis ta. Päihdepalvelusektorista, missä re toriikka ja indoktrinaatio (harhaop pi-tiedottaminen) on ohjannut suo malaisen julkisen rahan ja veikkaus varoin hankitun vallan ansioista toi mintaa, tiedottamista, tutkimusta ja koulutusta jo 60-luvulta asti. Tehokasta hoitoa olisi tarjolla Oli vuosi 2000 marraskuu, kun Min nesota-mallin hoito pelasti henkeni. Sain vaikuttavaa, tehokasta hoitoa sairauteeni, päihderiippuvuuteen (ICD 10.2.) ja vältin täpärästi alko holistin ennenaikaisen kuoleman. Tätä Minnesota-mallin hoitofiloso fiaa oli käytetty jo tuolloin muissa Pohjoismaissa valtion virallisina hoi tomuotoina vuosikymmeniä. Mallin tehokkuus löi läpi hoito- ja koulutus työssä jo 50-luvulla Norjassa sekä Is lannissa. Alkoholikuolleisuus on ol lut Suomessa 4-20 kertainen verrat tuna Ruotsiin, Norjaan ja Islantiin. Perustuslaki velvoittaa hoitamaan asiat paremmin Perustuslain 19§ 3.mom. kertoo:” Jul kisen vallan on turvattava, sen mu kaan kuin lailla tarkemmin sääde tään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä.” Tätä perustuslain kohtaa suomalaisen päihdepalvelujärjestel män tehottomuus rikkoo kalliilla, mutta ”maan tavalla”. Kaikki tarvit tavat sote-säästöt sekä suunnattomat helpotukset sote-, hoitaja- ja hoito resursseihin olisi mahdollista saavut taa lopettamalla valtaa pitävä teho ton päihdepalvelujärjestelmä ja otta malla vaikuttavuuden datan, puolu eettoman tieteen johtamaan tutki musta, sote-koulutusta ja hoitotyötä. Väitän, että saadessamme päihdehoi to ja -koulutussektorin samalla tasol le kuin ed. mainituissa Pohjoismais sa, säästämme satojen suomalaisten hengen lisäksi tuhansia traumatisoi via perhetragedioita, ammatin ja työn menetyksiä, satoja sote-työvuo sia, sekä miljardeja rahaa. Siis joka vuosi. Yrittäjän täytyy pitää puoliaan Oma yrittäjäurani alkoi jo v. 1989 pe rustettuamme perheyrityksen Tam pereelle. Uskon, että yrittäjyyden ja omakohtaisten elämänkokemusten ja selviytymisen tuoma halu oli liik keelle paneva voima, joka sysäsi mi nut tälle tielle missä olen nyt, Avo minne klinikoiden perustajana ja so te-alan yrittäjänä. Jo hoitoni aikana minussa heräsi kysymys. Miksi tätä tietoa ja tällaista hoitoa, missä lähei setkin otetaan huomioon ei ole ylei semmin Suomessa? Miksi Suomessa kuollaan hyvän hoidon puutteeseen ja tiedon sekä tieteen blokkaami Raitistuttuani,seen? kesällä 2001 aloin it seopiskelemaan kansainvälisistä tut kimuksista, eri tieteen aloilta riippu vuussairauksien mekanismeja, etio logiaa (syy-seuraussuhde) ja toimi via, vaikuttavuutta tuottavia meto diikkoja riippuvuussairauksien hoi toon. Halusin muuttaa suomalaista päihdehoito- ja koulutusjärjestelmää muiden Pohjoismaiden suuntaan ja tasolle. Toimia esimerkkinä. Vein ja olen vienyt opiskelemaani tietoa, mi tä ei suomalainen koulutusjärjestel mä tuottanut, eikä tuota vieläkään johtuen valtajärjestelmästämme, yh teiskunnallisen vaikuttamisen kaut ta aina ministeritasolle asti. Vuonna 2005 perustin Tampereelle ensim mäisen Avominne klinikan lähinnä työelämässä oleville ihmisille sekä heidän läheisilleen. Ennen hoitotyön aloittamista nivoin sen pohjaksi kai kesta opiskelemastani holistisen, yti mekkään, tieteeseen perustuvan päihderiippuvuuden sairauskäsityk sen, joka oli ainakin siihen aikaan Pohjoismaiden modernein. Liitin en simmäisenä epigenetiikan teorian mukaan päihderiippuvuuden kehit tymisen teoriaan. Epigenetiikka löy dettiin noihin aikoihin uutena genomin Yrityksenimuotona.alkuaikana tein Kilpailu virastoon selvityspyynnön palvelun tuottaja-viranhaltija rooleista. Viras tosta tuli selkeä ohje kunnille: ”On esitetty, että nykyisellään joissakin kunnissa hoitoon ohjaus tapahtuisi alalla toimivan palveluntarjoajan, esimerkiksi A-klinikan kautta. Täl lainen menettely ei olisi kilpailuneut raali ja kyseisten kuntien olisi huo lehdittava sen purkamisesta, jos täl laista esiintyy. Samoin olisi huoleh dittava siitä, ettei palveluiden tilaa jan ja toimittajan kesken ole keski näisiä riippuvuussuhteita esimerkik si päättävien elinten jäsenten vir ka-aseman kautta.” (Kilpailuvirasto: Dnro927/61/04). Tuolloin yksityisen A-klinikkasäätiön toiminnanjohtaja 6,48 euroa päivässä vauvasta vaariin! Jopa 13.000 000 000 euroa vuodessa verovaroja, yksityisten ja yritysten maksuja. Tämä on suurin huostaanottojen syy ja lastensuojelun kuormittaja. Puolet teho-osastoillamme on jatkuvasti hoidossa ja tarkkailussa tästä syystä, vaikka siitä ei mediassa otsikkoja revitä ja ”koronagraafeja” julkaista. Tehohoitopäivän hinta on 2365 - 4 000 euroa, vaativan tehohoitopotilaan tehohoitopäivä 3 425 – 4465 euroa (Lehtinen, A-M. 2021. Treen yliop.). Lastensuojelun kokonaiskustannukset olivat kuutoskaupungeissa (kuusi suurinta) 443,9 miljoonaa euroa vuonna 2021 (Kuusikko-työryhmä, 1/2022). Tämä syö siis paljon sote- ja hoitohenkilöstön jaksamista ja resursseja. Ja juuri heistä on pula. Pula on myös ratkaisumalleista, miten selviämme sote-rahoituksesta uusilla hyvinvointialueilla? istui RAY:n hallituksessa jakamassa Veikkausvaroja ja A-klinikan halli tukseen sekä valtuuskuntiin istutet tiin suurimpien kuntien päihdepal veluista vastaavat. On selvää, että lei jonanosa Veikkauksen rahoista me ni A-klinikalle. Toiminnan vaikutta vuudella ei ollut pientäkään merki tystä rahaa jaettaessa. Humaanilta kuulostava taitava retoriikka ohjasi tätä ”maan tapa” näytelmää. Raitistu mistulokset olivat L. Keson tutki muksessa nykyään n. 10.000 euroa/ kk maksavassa A-klinikan laitoshoi dossa 1,9% vuoden raittiudella mi tattuna (L. Keso 1989). Tampereen Avominnen vastaavat hoitotulokset ovat olleet yli 60% (Mavrodiev, E. & Purujoki, T. 2017. TAMK). Nykyään THL:n tutkimusprofessori istuu A-klinikka Oy:n ja -säätiön hallituk sien puheenjohtajana. 6,48 euroa päivässä, vauvasta vaariin. Hinta tämän järjestelmän tehotto muudesta. Tehottomuus olisi puret tavissa vapaalla kilpailulla ja moni tuottajamalleilla. Siinäpä vinkki hy vinvointialueiden palvelustrategioi hin. ● Kirjoittaja on Avominne klinikoide perustaja-yrittäjä MIKA ARRAMIES

Vieraskynä

ALKUPERÄMERKKITÄMÄNMOISELTA näyttää.

Ahlmanin projektipäällikkö Antti Luomala on ollut alusta alkaen mukana toteuttamassa Parasta Pirkanmaalta -alkuperämerkkiä. Hän teki aikaisemman työuransa aivan toisissa tehtävissä, logistiikka-alalla.

PÖRSSITEKSTARI Tällä uutuuspalstalla kokenut sijoittaja antaa oman ajankohtaisen vinkkinsä kaikille sijoittamisesta kiinnostuneille.

Nesteen ensimmäisen neljänneksen Q1 tulos oli hyvä ja lupauksia herättävä. Toinen neljännes Q2 oli loistava ja yhtiön kurssi nousi 10 prosnttia heti tulosjulkistuksen jälkeen. Vuoden alin noteeraus oli maa liskuussa E35,60 niin tähän mennessa nousua tullut kolmannes eli kyse on käänneyhtiöstä. Kun Nesteen kokoinen tuotantoyhitiö tekee liikevoittoa neljänneksen liikevaihdosta, niin kysymyksessä on poikkeuksellisen tuottoisa yhtiö. TJ Matti Lehmuksella on johdettavanaan tuloskone, jolta voidaan odottaa erinomaisia tuloksia. Tulema on Stronq Buy pitkään salkkuun.

Tuomiokirkonkatu 19, 33100 Tampere Puh: 0100 5557 | salud@salud.fi joyritysjuhliaParhaitavuodesta1974!

– Vaihdoin alaa, koska olen jo pidemmän aikaa ollut kiinnostunut Suomen ruokahuollon tulevaisuudesta, Luomala taustoittaa. Omaa työtä tukee sekin, että mies on alun perin lähtöisin maatilalta ja toimii itse tälläkin hetkellä sivutoimisena maatalousyrittäjänä. Hänellä on pieni kauppapuutarha asuinseudullaan Sastamalan Karkussa. Hänelle lähiruoka on siis tuttua monellakin tapaa. kertoo. Kysely tehtiin tammi–helmi kuussa ja sen tulokset olivat varsin selkeät. Kaikkiaan kyselyyn vastasi 70 yritystä.–Näistä 50 prosenttia il moitti lähtevänsä heti mu kaan ja 40 prosenttia harkit sevansa mukaan lähtöä. Ai noastaan 10 prosenttia vastaajista ilmoitti, ettei ollut kiinnostunut merkin käytöstä, hän voamerkkiluun,pääasiassakiksijosjäiEi-kiinnostuneidentaustoittaa.osuussiismarginaaliin.–Ymmärränhyvin,ettäjokutoimijamyyesimerjotainartesaanituotettaHelsinkiintaiOuniineihäntämämaakuntasilloinkovinpaljonlisäartuo,hänperustelee.

Tiis TA i 16. eloKUUTA 202210 KAIKKI PALVELUT SAMALTA TOIMIJALTA Siivouspalvelut Aula- ja MuuttopalvelutSähkö-Kiinteistönhuoltovahtimestaripalvelutjalvi-palvelutjakuljetuksetVäestönsuojientarkastusAV-suunnittelu TUTUSTU PALVELUIHIMME JA PYYDÄ TARJOUS Campusta Oy Puh. 010 3408 500 asiakaspalvelu@campusta.fi WWW.CAMPUSTA.FI Yksi toimitilapalvelujensuurimmistatuottajistaTampereella Nokian Kartano tarjoaa upeat tilat ja miljöön. Lounasta tarjolla ma–pe klo 11–14. Nokian Kartano Emäkoskentie 6, 37120 Nokia Puh. 040 823 www.facebook.com/nokiankartanowww.foodandco.fi/nokiankartanonokiankartano@foodandco.fi4077 Kotimaakunnan lähiruoat tunnistat jatkossa tästä merkistä Mutta mikä sitten oikein on tämän tarinan pääosassa ole va Parasta Pirkanmaalla -merkki? Antaa Antti Luomalan kertoa.–Se on merkki, joka ker too kuluttajalle tuotteen alkuperäksi nestihanvaatinutruoanlähituotteita.tunnistamaankansalaistamerkkialoittaamaakunnan,PirkanmaanLuomalajakertoo,ettäauttaatavallistajakuluttajaahelposti–Tähänastihanlähitunnistaminenonvähäntöitä.Jaonsehankalaakin,kunmoraaka-aineetsaattavat ol la peräisin ympäri maailmaa. Mei dän merkkimme myönnetään vain tuotteille, joissa sekä raaka-aineet et tä tuotanto ovat aidosti läheltä, Luo mala alleviivaa. Projektipäällikkö us koo, että merkille on selkeä tilaus, sii täkin huolimatta, että vastaavanlai sia merkkejä on olemassa muitakin, kuten Hyvää Suomesta -merkki. – Kaikille kuluttajille ei kuiten kaan riitä tieto kotimaisuudesta, vaan he haluavat tuotteensa olevan myös omasta maakunnasta. Siis ai dosti lähellä, hän kertoo. Mukana moni taho Jos Parasta Pirkanmaalta -ilmaisu kalskahtaa tutulta, ei kannata yllät tyä. Parasta Pöytään Pirkanmaalta -termiä on käytetty Pirkanmaalla jo pidempään, kymmenkunta vuotta. Tuolloin kyseessä ei kuitenkaan ol lut mikään selkeä kuluttajille suun nattu merkki, vaan pikemminkin viestinnällinen hanke, jonka avulla levitettiin lähiruokatietoisuutta. – Meillä Pirkanmaalla on siis teh ty lähiruoan eteen paljon työtä jo pi demmän aikaa, Luomala myöntää. Nyt keskustelunaiheena oleva merk ki on huomattavasti tuoreempi tut tavuus.–Nykyisen merkin osalta aloi timme noin kolme vuotta sitten, ja kaksi vuotta sitten alkoi keskustelu tästä varsinaisesti merkistä, Luoma la kertaa. Merkin kehittämiseen on osallistunut moni taho. Ahlmanin li säksi esimerkiksi Maakuntaliitto, Vi sit Tampere, MTK sekä Maa- ja Ko titalousnaiset. Ja jatkokehityksestä koppia ovat ottaneet esimerkiksi Pir kanmaan Liitto, Pirkanmaan Yrittä jät sekä Pirkanmaan osuuskauppa. – Tällä kokoonpanolla ajatusta on hiottu valmiimpaan suuntaan, Luo mala listaa. Sen verran hyvin työ on edistynyt, että kevään 2022 aikana merkissä päästiin jo aloittamaan pi lotin ensimmäinen vaihe. Kyselyn tulokset olivat yk siselitteiset – jatkoon! Hanke teetti kevään 2022 aikana asiasta esiselvityksen, jossa kartoitet tiin pirkanmaalaisten elintarviketoi mijoiden halukkuutta ja kiinnostus ta merkin käyttöön. – Tiedustelimme odotuksia sekä halukkuutta lähteä mukaan ja mil laisilla ehdoilla tämä tapahtuisi, mies

Tiukat vaatimukset Kriteerit ovat tarkat, sillä käytännös sä merkin voivat saada vain Pirkan maalla tuotetut ja jalostetut tuotteet. Raaka-aineen suhteen kriteerit ovat höllemmässä, mutta ei kovin paljon. – Jos tuotteessa on useampi raa ka-aine, niin silloin yksi raaka-aine voi olla muualtakin, mutta yhden raaka-aineen tuotteissa olemme eh dottomia, hän myöntää. Isomman kokoluokan yrityksiä karsiutui jon kin verran volyymien vuoksi. – Jonkin verran oli isompia jalos tajia, jotka eivät yksinkertaisesti pys ty hankkimaan raaka-ainetta tar peeksi omasta maakunnasta, Luo mala huomauttaa. Hän myöntää, et tä muutamia hyviäkin tuotteita jou duttiin jättämään rannalle. – Vaikka sydän sanoi ok, niin jo honkin rajat oli vedettävä. Idea on enemmänkin korkea laatu kuin mää rä, hän kertoo. Raati tekee lopullisen päätöksen Rajatapauksiakin oli jokunen. – Hyvä esimerkki tästä on erään mukana olevan tuottajamme peu ranliha, joka on teurastettu, jalostet

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ ANTTI Luomalan työpöydän ykkösaihe on Parasta Pirkanmaalta -alkuperämerkki. Sen toteuttamisessa hän on ollut mukana alusta alkaen.

Valokuitu on luotettava ja moderni nettiyhteys, jolla Teet etätöitä ja opiskelet sujuvasti Hoidat yrityksesi asiat mutkattomasti Nautit viihdesisällöistä katkottomasti Asioit ja luet uutiset kätevästi Pelaat verkkopelejä pienellä pingillä LIITY SINÄKIN tutkitusti joukkoonasiakkaidemmetyytyväistenjatilaakuituLounealta!

taa, että yhdessä tapauksessa yritys te ki tuotantoketjussaan muutoksia, jot ta raaka-aine saatiin jatkossa satapro senttisesti omasta maakunnasta. Edustava valikoima Toistaiseksi mukaan on valittu 24 yri tystä ja kokonaisuudessaan 254 tuo tetta tai tuoteperhettä. Nämä kaikki saavat käyttää alkuperämerkkiä vuo den 2024 loppuun saakka. Maantie teellisesti koko maakunta on varsin hyvin edustettuna, joskin ehkä Pir kanmaan pohjoisemmat kunnat ovat vähän paitsiossa. – Toisaalta siellä taitaa muuten kin ehkä olla vähemmän jatkojalos tusta kuin muualla, Luomala arvioi. Kasvunvaraa osallistujamäärässä riit tää kuitenkin vielä varsin hyvin. Luo malan omien laskelmien mukaan Pirkanmaalla löytyy noin 300–400 yritystä, joiden tuotteet voisivat täyt tää kriteerit, kenties enemmänkin. Syksyllä jatketaan Syksyn aikana hankkeen pilotointi on aika viedä seuraavaan vaiheeseen, eli kuluttajien pariin. Luomanen myöntää, että sekin on edelleen opet telua.–Pilotoinnin yksi tarkoitus on viedä asia kuluttajille ja toinen op pia, miten tämä toimii. Miten kulut tajat löytävät sen, ovatko merkissä käytetyt kriteerit oikeat ja niin edel leen. Pilotointivaihe ei siis vielä tar koita lopullista merkkiä, vaan pikem minkin sitä vielä hienosäädetään nyt saatujen kokemusten perusteella ja opitaan matkan varrella, hän kertoo. Antti Luomalan mukaan tässä vai kuin mediassakin, hän kertoo. Pa rasta Pirkanmaalla -merkin saanei ta tuotteita myydään jatkossa niin toreilla kuin lähiruokarenkaiden kautta, mutta jonkin verran myös kauppojen hyllyiltä. Mukana olevis ta yrityksistä esimerkiksi Teiskon Vii ni ja Poikien Parhaat ovat tästä hy viä–esimerkkejä.Onhyväymmärtää, että tähän hankkeeseen ei liity logistiikkaa tai tuotannonohjausta. Mukana olevat tuottajat siis myyvät tuotteita kuten ennenkin, mutta nyt merkin kera, Luomala kertoo. – Silloin katsomme, mitä on opit tu, miten tämä on purrut kuluttajiin ja onko merkillä ollut vaikutusta myyntiin. Eli siis selvitetään, kiinnos taako yrityksiä merkin käytön jatko. Sitten haetaan mahdollisesti yhteis työkumppanien kanssa jatkorahoi tusta. Yrityksen omalla kukkarolla tämä tuskin tapahtuisi. Näkyvyys on myös jatkuvaa työtä vaativaa toimin taa.– Uskon, että asiakkaat osaavat arvostaa tätä, mutta se jää tietysti nähtäväksi, hän sanoo. ● Tekst js kuva: VILLE KULMALA

Pssst! Olemme täysin kotimainen yritys, joka on palveluumme.tutkitustiasiakkaammeKymmenettuhannet15Suomessavalokuituverkkojarakentanutjovuodenajan.ovattyytyväisiä

Tiis TA i 16. eloKUUTA 2022 11 Ohutlevytuotantoa jo vuodesta 1975! Saat kauttamme laserleikkeet särmättynä, hitsattuna ja pintakäsiteltynä. Meidän kautta saat myös rakennusten peltilistat! Kysy tarjousta tarvitsemillesi tuotteille! Aakkulantie 50 ■ 36200 Kangasala levynelio@levynelio.fi ■ www.levynelio.fi tu ja pakattu täällä Pirkanmaalla, mutta joista osa on ammuttu naapu rimaakunnassa. Asia meni raadin päätettäväksi, mutta lupa heltisi, hän kertoo. Toinen samankaltainen ta paus oli rapujen suhteen. Erän maa kunnan rajaseuduilla oleva toimija otettiin mukaan, vaikka osa ravusta saalistettaisiinkin Jämsän puolelta Päijännettä. Myös hyvin pienet yk sittäisiä osa-aineita on saatettu hy väksyä, etenkin jos niitä ei ole edes saatavissa omasta maakunnasta. – Esimerkiksi jos marjoissa käy tetty pektiini tai joku harvinaisempi mauste on muualta, niin ne on hy väksytty mukaan. Lopullisen päätök sen asiasta teki ja tekee aina raati. Val taosa tapauksista on kuitenkin hyvin selkeitä, Luomala kertoo ja huomaut

heessa pilottia selvitellään sitäkin, miten kuluttajien ajatukset ja mieli piteet vastaavat käytännön toimin taa–ruokahyllyillä.Monestipuhutaan ja kaivataan luonnonmukaista lähiruokaa, mutta sitten kaupan hyllyllä otetaan mat kaan proteiinipatukka ja halvin mah dollinen jauheliha. Yksi projektin ideoista onkin selittää, kuinka kulut tajien aikomukset toteutuvat käytän nössä, hän kertoo. Sopiva ajoitus Kuluttajien saataville merkki lansee rataan elokuun lopulla, juuri sopivas ti satokauden aikaan. – Materiaalit toimitetaan yrityk siin kesän aikana ja alkusyksystä sit ten lanseerataan tämä niin somessa Vielä ei ole liian myöhäistä päästä mukaan Projektipäällikön mukaan ensim mäinen palautekysely mukaan läh teneille yrityksille tehdään vuoden lopulla. Samalla sitten tarkastellaan, josko mukaan löytyy vielä lisää yri tyksiä.–Tämän pohjalta on tarkoitus sit ten saada käyntiin pilotin toinen kierros. Mukaan pääsee nyt siinä mielessä valmiimpaan pöytään, että tällä hakukierroksella meillä on jo kokemusta asiasta. Tosin mukaan lähtevät yritykset eivät saa enää yh tä paljon palveluita kuin jo ensim mäisellä kierroksella mukaan lähte neet. Varsinainen yhteenveto mer kin osalta on tarkoitus tehdä ensi ke väänä.

Katso oman osoitteesi saatavuus ja tilaa tai ilmoita kiinnostuksesi: kuitusaatavuus.lounea.fi

KUITUVALO-SUPERVAKAA

YRITTÄJÄT JA mukaan tarttunut raparperisato. Yhteensä tällä kertaa auton kyytiin oli löytynyt noin 50 kiloa raparperia. RAIJA ASUNTA on kokenut leiväntekijä. Volyymit sen osalta kasvoivat reippaasti vuonna 2010, jolloin mehustamon yhteen valmistui myös leipomo. Aikaisemmin leivonta oli tapahtunut kotiuunilla. YR i TTÄJÄT nopeinKylännetti Valokuitu vie tulevaisuuteen. Se on nopea, häiriötön ja toimii vielä 50 vuoden päästä. elmonet.fi

RUOVEDEN

Klassinen ja Purentalihashierontaurheiluhieronta 050 592 0835 riikkak3@gmail.com

Tontteja on

Tiis Tai 16. eloKUUTa 202212 Raija Asunnan yritystoiminta alkoi vuonna 1993. Raija, joka oli tuolloin marjanviljelytilan emäntä, aloitti saman vuoden alku puolella koulutukseen, joka ohjasi hänen loppuelämänsä suuntaa hyvin vahvasti. Kyseessä oli Elintarvikkei den jatkojalostuskurssi. Se alkoi al kuvuodesta ja kesti syksyyn. – Koulutus oli oikein hyvä, ja sii nä oppi paljon. Läpi käytiin elintar vikelainsäädäntöä ja yritystoimin taan liittyviä asioita. Paljon sen aika na myös vierailtiin erinäisillä tiloilla ja alan toimijoilla, mikä antoi myös hyvin kimmokkeita tulevaisuuteen, Raija Asunta muistelee. Kurssille Raija lähti, koska hänel lä oli halu jatkojalostaa oman tilan tuotteita. Mustaherukkaa tilalla kas voi kahdeksalla hehtaarilla, ja jonkin verran oli myös mansikkaa. Ennen kurssia tuotteet, eli siis ne marjat, oli myyty sellaisenaan, marjoina. Raijan jalostustoiminta käynnis tyi samoissa tiloissa, joissa olemme nyt. Kunnan omistamasta mehusta mosta tuli hänen yrityksensä pesä paikka syksyllä 1993. Silloin hän sol mi kaupat kunnan mehustuslaitteista ja vuokrasi tilat. Mustaherukka oli oman, ”entisen elämän” tilan pääasi allinen lajike. Ainoa se ei suinkaan ol lut, sillä varsin nopeasti mukaan tuli vat myös mansikka, puolukka ja kar palo, sekä tietysti omenamehu. Sitä mehustamolla tehtiin aivan samaan tapaan asiakkaille kuin aikaisemmin kin. Myöhemmin mehujen rinnalle tulivat myös hillot ja hyytelöt. Torit tutuiksi Raijan valmiit tuotteet, eli alun perin nämä mehut ja myöhemmin myös hillot, hän myi pääasiassa toreilla ym päri Pirkanmaata. Vuoden 1993 kurs si auttoi myös tässä, sillä toriturnee ta tehtiin tiiviissä yhteistyössä useamman samaan koulutukseen osallistuneen yrittäjän kanssa. Alus sa Raijan liiketoiminta oli heidän maatalousyrityksensä liitännäiselin keino, mutta myöhemmin sitä var ten perustettiin oma toiminimi. Sen, että toiminta voisi kantaa vähän pi demmällekin, yrittäjä kertoo tajun neensa noin kahden vuoden kulut tua. Marjajalosteet eivät jääneet ai nokaiseksi tuotteeksi, sillä jossakin vaiheessa matkaa Raija tajusi pistää myös toisen osaamisalueensa peliin. Koska Raija oli aina ollut ahkera lei

Ruovedellä

ilmapiiri on

Ruovedelle saapuessani auton ulkolämpömittari liitelee kolmessakympissä. Mehustamon sisätiloissa sen sijaan on ihanan viileää. Tähän vaikuttaa sekin, että yleensä kovassa käytössä oleva tila on nyt, heinäkuussa, päässyt sekin paussille. Raija Asunta sekä hänen kumppaninsa Jukka Vuorisalo, yrityksen markkinointivastaava, ovat pitäneet tänä kesänä jopa kolmen viikon kesäloman.

vakiasumiseen. Meillä on

Kantatieharrastusmahdollisuudet.66varrenteollisuusalue

Raija Asunta on ollut lähiruoan asialla pian jo kolme vuosikymmentä

RiikkaUrheiluhierojaKeinonen

kunnassamme

Löydä taivaanrantasiomaRuovedeltä elää tyytyväisiä asukkaita; palvelut ovat lähellä ja turvallinen. tarjolla sekä yritystoimintaan että kesä- ja ensiluokkaiset koulutus- ja ja yhteistyö yrittäjien ja kunnan välillä sekä useat kehittämishankkeet luovat hyvät mahdollisuudet yrittäjyyteen. Ota yhteyttä! WWW.RUOVESI.FI ruovesipalvelee.fi KEKKONEN LÄHIENERGIAA Hakelämpölaitokset suunnittelusta toteutukseen. Kotimaiselle energialle kotimaiset lämpölaitokset. Raivio p. 0500 872 153 www.hesesteel.fi puri ja kodista löytyi paitsi tähän so veltuva puulämmitteinen uuni myös suvun käytössä jo pidemmän aikaa ollut hapanleipäjuuri, päätyi hän ot tamaan myös leivät myyntiin näillä torireissuillaan. Ne olivat tosin al kuun selkeästi sivuroolissa. – Jos minulla oli sata leipää jos kus myynnissä, niin se oli siihen ai kaan todella paljon, Raija muistelee. Maistui muuallakin Tampere toreineen oli pääasiallinen myyntipaikka, mutta satunnaisesti käytiin kauempanakin. Näistä mie leen on jäänyt eritoten Helsingin Se naatintorilla järjestetty maakunnan makuja esitellyt suurtapahtuma. – Siellä meillä oli hurja myynti, hän muistelee. Eikä reissun saldo jää nyt edes tähän. Vähän aikaa myö hemmin Raija sai puhelun, jossa tie dusteltiin, josko hänen tuotteitaan olisi mahdollista saada pääkaupun kiseudulle kauppoihinkin. Ja niinpä sitten sekä Raijan mehut että lähellä sijaitsevan Isoniemen tilan hillot päätyivät yhdeksään Helsingin Osuuskaupan kauppaan hyllytava raksi. Pirkanmaan maut olivat sel västi tehneet vaikutuksen myös pää kaupungissa.Myösvuosi 2010 oli merkkipaa lu. Silloin Raijan leipomiseen ei enää riittänyt kotiuuni. Jo entuudestaan tutun mehustamon yhteyteen val mistui tuolloin leipomo, joka laajen si tuotantoa merkittävästi. Vuodessa myytävien leipien osuus kasvoi noin 20 000 kappaleeseen. Ei se määrä vaan se laatu Raija muistelee myös lähiruoka-epi sodia, jonka Tampereen keittiömes tarit järjesti Tullintorin kupeessa si jaitsevassa ravintolakoulussa. Sinne oli kutsuttu kymmenen lähiruoka tuottajaa, ja tarkoitus oli ollut saada paikalle kymmenittäin keittiömesta reita. Heitä varten lähiruokatuotta jat olivat pistäneet pöydät notku maan omia herkkujaan. Se oli sitten reilusti ylimitoitettu lopulliseen kä vijämäärään nähden.

• Tunnemme pienten ja keskikokoisten yritysten haasteet.

– Yksi pojankloppi siinä katseli minun leipiäni ja kyseli ja maistoi. Aika pian maistettuaan hän esitteli itsensä Heikki Ahopelloksi, kertoi olevansa Näsinneulan uusi keittiö päällikkö ja teki tilauksen jo seuraa vaksi viikoksi, Raija kertoo. Yhteis työ Tampereen ykkösravintoloihin kuuluvan paikan kanssa kesti aina koronaan saakka ja todennäköisesti jatkuu vastakin. – Näsinneulaan pitäisikin soittaa takaisin. He kyselivät meitä kerran ke väällä, mutta se unohtui siinä simase songissa, Raija tuumaa. Ravintoloit sija Ahopellon kanssa tehty yhteistyö käsitti muutakin kuin leipätoimituk sia, sillä sen verran hyvä Raijan tietä mys lähiruokakentästä oli, että kun tarvetta löytyi esimerkiksi lähiseudul la tuotetuille tomaateille tai lihalle, monesti ensin soitettiin Raijalle, ke neen kannattaisi ottaa yhteyttä. Marjajauheet hyvässä nosteessa Torimyynti väheni merkittävästi vuosituhannen ensimmäisen vuosi kymmenen loppupuolella, jolloin Raija perusti vakituisen myyntipis teen Tampereen Kauppahalliin. Siel lä oltiin vuoteen 2016 saakka. Tänä päivänä suurin osa myynnistä tapah tuu vähittäiskaupoissa. Raija Asunta -tuotteita löytyy sekä K- että S-ket jun myymälöistä. On tuotteita välil lä myös tiputeltu pois, kuten esimer kiksi variksenmarjavalmisteet, ihan siitä syystä, että marjan saatavuus oli niin hankalaa. – Valikoima oli välillä liiankin suuri, mutta kun puhutaan esimer kiksi vuodesta 2012 ja sen jälkeen, niin silloin se laajeni aivan uuteen suuntaan, kun Rovaniemeltä meihin otti yhteyttä kaveri, joka oli kiinnos tunut meidän puristuksessa jäänees mään todellakin ihan oikeata lomaa, mutta muutenkin kesäaikaan on py ritty tekemään vähän kevennettyä viikkoa.–Teemme tiketokkia, Raija ker too ja joutuu selittämään, että kysei nen termi tarkoittaa, että hommia tehdään tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin. Näistä tiistai ja torstai ovat leivontapäiviä, ja keskiviikkona sit ten mehustetaan. Koronan vaikutuksesta Korona on tälle yritykselle ollut oi keastaan hyväkin asia, ja esimerkik si viime vuosi oli myyntimielessä hy vä. Sen aikana tuotteet saatiin aikaan kaikkiaan 17 uuteen kauppaan. Yri tyksen suosituin tuote volyymilla mi taten on mustaherukkatäysmehu. Sen myynnissä tapahtui Jukan mu kaan koronan seurauksena jopa jon kinasteinen räjähdys. – Se johtui siitä, että asiakkaat suosivat entistä enemmän paitsi ko timaisia myös lähellä tuotettuja tava roita. Lisäksi meidän tuotteemme voidaan lukea myös terveystuotteik si, mikä sekin on vauhdittanut myyn tiä, mies kertoo. Tätä edesauttoi jon kin aikaa sitten useammassakin leh dessä tilaa saanut tutkimus marjojen terveysvaikutuksista. Siinä esimer kiksi puolukkaa hehkutettiin paitsi suolistoystävällisenä myös painon hallintaan soveltuvana marjana. Mi tään varsinaisesti uutta tietoa se ei si sältänyt, mutta auttoi suomalaisia ikään kuin löytämään puolukan hyö dyt uudemman kerran. Artikkeli jul kaistiin loppuvuodesta. – Niin mekin sitten valmistimme puolukkamehua heti joulun välipäi vinä, Raija kertoo. Puolukan lisäksi paljon myönteistä julkisuutta sai myös tyrni. Erityisesti sen vastustus kykyä lisäävät ominaisuudet nousi vat tapetille, ja se oli tietysti keskellä koronaa erittäin tehokas sana. Asiak kaiden terveystietoisuus näkyy siinä kin, että yhä useammin tuotteet teh dään sokeroimatta. Itse asiassa kai kista tuotteista ei tehdä sokeroituja versioita enää olleenkaan. – Esimerkiksi karpalo, tyrni ja mustikka ovat tällaisia, Jukka ja Rai ja kertovat. Kaksi isompaa sesonkia Vaikka tuotantovolyymeja on viime aikoina kasvatettu, kiitos kasvavan kysynnän, vielä ei mittari ole lähes kään punaisella – ei ainakaan kii vaimpien sesonkien ulkopuolella. Näitä on kaksi, ja toinen niistä, omenasesonki, on alkamassa näillä näppäimillä. Se alkaa siis elokuussa, ja sitä jatkuu sitten lokakuun alkuun saakka. Mehuksi täällä puristuu noin 50 000 kiloa omenaa. Se tarkoittaa noin 30 000 litraa omenamehua. Tek nistä kehitystäkin on tarvittu, jotta näin paljon voidaan tehdä. Jos tuot teet pullotettaisiin edelleen yksittäi siin lasipulloihin, ei moinen litra määrä onnistuisi. Nykyään käytössä olevat kolmen litran pakkaukset ni mittäin nopeuttavat prosessia mer kittävästi. Yrityksessä tehdään ome najuissia isolle reviirille, sillä Ruove dellä asioidaan niin Seinäjoelta kuin Jyväskylästä saakka. – Niin paljon näitä puristamoita on lakkautettu, että entistä kauem paa meille tullaan. Ja vaikka Tampe reella mehupuristamo edelleen on kin, sielläkin jonot ovat sen verran pitkät, että monesti asiakkaat ovat kokeneet helpommaksi huristella Ruovedelle kuin odottaa useampi viikko.Toinen selkeä sesonki tarkoittaa siman valmistusta. Sitä valmistetaan maaliskuusta vappuun, ja pääasiassa Raijan sima menee myyntiin kaup poihin, erityisesti Pirkanmaalle, mutta toisaalta yksittäisiä eriä kulje tetaan aina Ouluun saakka. Yhteen sä simaa valmistuu 25 000 litran pul loa.– Sen kanssa olemme vähän ääri rajoilla nykyisillä välineillä, Raija kertoo. Kotikunnan suosio Sesongit vaikuttavat myös työllisyy teen. Vakituisesti yritys työllistää Rai jan ja Jukan lisäksi kaksi henkilöä. –Omenamehua ja simaa tehtäessä vaa ditaan työhön 6–7 henkeä. Sesonkei hin on työn tekijöitä Ruovedellä ai na löytynyt, mutta itsestäänselvyys ei ole.–Meillä vakituisesti töissä oleval la Marilla on laaja tuttavapiiri, niin että sieltä on aina löytynyt halukkai ta. Lisäksi esimerkiksi sen maahan muuttovuoden seurauksena meillä oli välillä täällä hommissa myös ira kilais- ja syyrialaismiehiä, hän ker too.Raija Asunnan tapauksessa pro feetta on profeetta myös omalla maallaan, sillä suurin osa hänen tuot teistaan myydään kotimaakunnassa. Ja yksi volyymeiltaan parhaista myyntipiteistä on Ruoveden S-Mar ket. Tässäkin koronan vaikutus nä kyi–myönteisesti.Mökkiläiset kun tulivat tautia pakoon tänne, se näkyi heti meidän oman paikkakunnan myynnissäm me, Hannu kertoo. Esimerkiksi Hel singin Seudun Osuuskauppa olisi ha lunnut Raija Asunta -tuotteet jopa kuuteen Prismaan, mutta siihen ka pasiteetti ei riittänyt. Mehut säilyvät avaamattomina helposti vuoden päivät, jopa pidem päänkin. Leipä puolestaan on myyn tikuntoista vain viikon. Sitä ei siis voi tehdä missään määrin varastoon. – Etenkin nykyään, kun kaupois sa on tehokas ilmanvaihto, myynti aika on maksimissaan viikko, Jukka huomauttaa. Jatkaja on edelleen hakusessa Allekirjoittanut teki tähän samaiseen julkaisuun jutun Raijasta ja hänen liiketoiminnastaan vuonna 2014, kahdeksan vuotta sitten. Silloin ar tikkelin viimeisessä kappaleessa oli otsikkona ”Jatkaja hakusessa”. Sama se voisi kuulemma olla tälläkin ker taa, sillä ostajaa ei ole löytynyt. – Kyllä sitä kiinnostusta on ollut tälläkin kylällä, mutta vielä ei ole ol lut sellaista rohkeaa yrittäjää, vaikka me auttaisimmekin alkuun, Raija kertoo. Optimaalinen ostaja olisi Ju kan ja Raijan mukaan duo, sillä tä män päivän volyymeilla yhden ihmi sen olisi vaikea kokonaisuutta pyö rittää.–Kun toinen myy ja toinen tekee, niin tässä on ihan hyvä bisnes, eivät kä työpäivät ole kohtuuttomia, he pu huvat kokemuksesta. Nyt omenasatoajännitetään tä ylijäämäaineesta. Myöhemmin olemme itsekin tehneet näitä marja jauheita, eli kuivaneet ja jauhaneet niitä itse. Ja se on viime vuosina ol lut selkeässä kasvussa, Jukka kertoo. Lomia kyllä on pidetty, mutta har vemminKutenkesäisintodettua, Raija ja Jukka ovat tätä haastattelua tehtäessä virallises ti kesälomalla. Työpaikalla käydään siis vain käymässä, koska heillä oli muutenkin asiaa Ruovedelle. Ja sen verran lainausmerkkeihin lomailun voi pistää, että mukanaan he tuovat noin 50 kiloa raparperia. Ja se menee siis–tuotantotarpeisiin.Yksikestosuosikeistamme on mansikkaraparperimehu, Jukka pe rustelee, ja Raija kertoo, että sen si sällöstä noin kolmasosa on raparpe ria. Se tarkoittaa, että nyt tuotu 50 ki lon satsi on ihan mukava alku, mut ta murto-osa kokonaistarpeesta. Jon kin aikaa yrittäjät pystyivät nyt pitä Haastatteluhetkellä Raija ja Jukka toivovat hyvää omenasatoa. Kukin taa riitti mukavasti, mutta jonkin verran pitää vielä jännätä. Pihlajan marjoja on huolestuttavan vähän, ja se on Jukan mukaan huono juttu. – Pihlajanmarjakoi tuppaa huonoi na pihlajavuosina siirtymään omena puihin, ja sitä tässä vielä vähän pelä tään. Tosiasiassa se selviää tämän leh den ilmestymisen aikoihin. l Teksti: VILLE KULMALA Kuva: VILLE KULMALA JA RAIJA ASUNNAN ARKISTO KUTEN KUVASTA näkyy, tuotteita Asunnan Raijan repertuaarissa piisaa.

Tiis Tai 16. eloKUUTa 2022 13

• Kiinteä, ennakoitava hinta. Katso vuosihinta https://tasma.fi/hintalaskuriheti:

PK-yritystentyöterveyshuoltoikioma

SIMASESONKI ON tärkeää aikaa. Simaa valmistuu vuodessa noin 25 000 litraa.

– Paikalle saapui kahdeksan hen keä, joista kaksi oli lehtitoimittajia, yrittäjä muistelee. Laatu kuitenkin korvasi määrän.

• Palvelemme ripeästi myös työnantajaa.

Syyskausi käynnistyy ja parhaat paikat varataan nyt! Katso koko Kangasala-talo.fiohjelmisto Janne Lehtinen: Tierra lejana –kitaramusiikkia Argentiinasta To 25.8. klo 19. Liput alk. 15 € Silvennoinen & Hela & Band La 17.9. klo 19. Liput alk. 30/28 € Frank Sinatran hittien siivittämä tähtikonsertti Mikael Konttinen, Martin Söderbacka ja HT Combo Ke 21.9. klo 19. Liput alk. 28/25 € Ewa Kaarela Swing Band plays Beatles! Pe 30.9. klo

KANGASALA-TALO Kuohunharjuntie 6, Kangasala, kangasala-talo.fi Kuva:HarriHinkka Pohdin rahoitusasioita, koska tuotannon puolella yrityksemme konekanta tarvitsisi päivitystä. Olen keskustellut tutun pankin kanssa lainarahoituksesta, ja he pyysivät pohtimaan vielä vakuusasioita. Yksi keskusteluissa esille tullut vakuus oli yrityskiinnitys. Mitä yrityskiinnitys käytännössä oikein tarkoittaa? Rajoittaisiko sen käyttäminen lainan vakuutena yritykseni toimintaa jollain tavoin?

AssistenttiKiiaJarietunimi.sukunimi@jarihytti.fiwww.jarihytti.fi0145Hytti*,EijaHeikkilä-Pimiä*,Korhonen,KatiHaapanen HAGLEX OY / laURa HaGMaN Kiitos hyvästä yrityksen rahoitus asioihin liittyvästä kysymyksestä. Yrityksen omistamaa ja elinkei notoimintaan kuuluvaa irtainta omaisuutta voidaan käyttää yrityk sen ottaman lainan vakuutena ha kemalla omaisuuteen yrityskiinni tys. Yrityskiinnitys merkitään hake muksesta Patentti- ja rekisterihalli tuksen yllä pitämään yrityskiinni Yrityskiinnitystysrekisteriin. haetaan yleensä kaikkeen yrityksen kiinnityshetkel lä omistamaan sekä myöhemmin omistukseen tulevaan irtaimeen omaisuuteen, mutta se voidaan ha kea myös rajoitettuna, lain edelly tysten täyttyessä, yrityksen toimin nan tiettyyn osaan kuuluvaan irtai meen omaisuuteen. Kiinnityksen piiriin kuuluva irtain omaisuus on yrityksen käyttöomaisuus (mm. ko neet ja kalusto), vaihto-omaisuus (mm. raaka-aineet, tarvikkeet ja myytävät tuotteet) ja rahoitusomai suus (mm. kassavarat, saatavat ja ar vopaperit). Yrityksen omistamat kiinteistöt ja omaisuus, johon voi daan vahvistaa jonkin muun lain perusteella kiinnitys (alukset ja il ma-alukset), eivät kuulu yrityskiin nityksen Yrityksenpiiriin.arjessa yrityskiinnityksen olemassaolo ei käytännössä näy. Yri tyskiinnitykseen piiriin kuuluva omaisuus pysyy yrityksen hallinnas sa ja omaisuutta voidaan normaali liiketoiminnan puitteissa esim. käyt tää, myydä ja vuokrata vapaasti. Yri tyskiinnityksen alaista omaisuutta ei kuitenkaan saa antaa vakuudek si toiselle lainalle yrityskiinnityslais sa mainittuja poikkeuksia lukuun Lainanantajanottamatta. (esim. pankki) nä kökulmasta yrityskiinnityksen alai nen omaisuus muuttuu koko ajan, koska yrityskiinnityksen alaista omaisuutta voidaan vapaasti esim. hankkia ja myydä. Tämä näyttäytyy lainanantajalle riskinä, koska jos yritys ei pystykään maksamaan lai naa takaisin, ei lainanantajalla ole etukäteen tarkasti tiedossa mikä on irtain omaisuus, joka on yrityskiin nityksen piirissä ja myytävissä lai nan maksun turvaamiseksi. Myös omaisuuden laatu ja myytävyys vaihtelevat. Vakuutena olevan omaisuuden arvo on siis vaikea ar vioida. Näistä syistä lainanantaja käyttää yrityskiinnitystä useimmi ten vain lisävakuutena ja arvostaa sen vakuutena varovaisesti. Laina nantaja laskee usein vakuudeksi yri tyskiinnityksissä 30 % kiinnityksen alaisen omaisuuden arvioidusta käyvästä arvosta. Arvioitu käypä ar vo on arvioitu omaisuuden myyn tihinta kaupassa, joka tehtäisiin va pailla markkinoilla toisistaan riip pumattomien tahojen välillä. Yrityskiinnitys haetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle osoitetulla ha kemuksella. Hakemuksen voi teh dä joko yritys itse tai lainanantaja yrityksen valtuuttamana. Haetta vaan kiinnitykseen liittyy panttivel kakirja, johon kirjataan kiinnityk sen euromääräinen suuruus (pää oma, korko ja perimiskulut). Lisäk si yrityskiinnitysrekisteriin merki tään yleensä lainanantaja kiinnityk sen haltijaksi. Panttivelkakirjan määrä ei kerro lainan todellista eu romäärää, vaan määrittää sen, mitä voidaan kiinnityksen alaisesta omaisuudesta kiinnityksen perus teella enintään periä, jos yritys ei hoida sestatarvita,lutkuutena.dollisuusnitystätyskiinnitysrekisteriin.haltijanpautettu,taikiinnitysKuntyskiinnitys.hakemaanhelpoinyrittäjänyhteydessävitaanHakemisesta,lainanmaksuvelvoitteitaan.euromääristäym.soyleensälainaneuvottelujenrahoittajankanssajakannaltaonkinyleensätapavaltuuttaarahoittajavakuudeksisovittuyrilaina,jonkavakuutenayritysonollut,onmaksettupoiskiinnitysonmuustasyystävamerkitäänkiinnityksenmuutoshakemuksestayriSamaakiinonsenvapauduttuamahkäyttäätoisenlainanvaJosyrityskiinnitysontultarpeettomaksieikäsitäenäävoidaansemyöshakemuklopullisestikuolettaa. 19. Liput alk. 23/20 €

Lexia Asianajotoimisto Technopolis Yliopistonrinne Kalevantie 2, 33100 TAMPERE puh. 03 260 2000 lexia.fi LindbladAsianajotoimisto&CoOy Hämeenkatu 18 a 10-1 33200 TAMPERE puh. 020 749 Markkutampere@lindblad.fiwww.lindblad.fi8190Lindblad*,Minna Romu* Asianajotoimisto Merkurius Oy Keskustori 5, 33100 TAMPERE puh. 050 571 TommiKirsi-MarjaHeliLassietunimi.sukunimi@merkuriuslaw.fiwww.merkuriuslaw.fi7327Kettula*,JussiLampinen*,Piksilä-Rantanen*,Salokangas*,TomiKauppinen*,Härmä*,IdaKoskinen*,MereteLehto,LottaLampinen,LasseParkkamäki PerttiAsianajotoimistoHolopainen Oy Verstaankatu 3 D 27, 33100 Tampere p. 050 5519 765 www.pjh.fi | pertti@pjh.fi Kuolinpesät, perinnönjaot, avioerot ja ositukset. Lasten asuminen, elatus, huolto ja tapaaminen. Tammer-JuristitAsianajotoimistoOy puh. 010 etunimi.sukunimi@tammer-juristit.fiJannewww.tammer-juristit.fi3466640Nuutinen*,SariHonkalampi* Asianajotoimisto Tempo Oy Hämeenkatu 15 B, 33100 TAMPERE puh. (03) 3123 5100, fax 3123 5121 KristinaIirisTeijaJanneetunimi.sukunimi@tempolaw.fiwww.tempolaw.fiVuorilahti*,JarkkoLehtokannas*,HannaRäihä-Mäntyharju*,PekkaWarjus*,Saraste*,TapioPihlaja*,Härmä,EemeliVilpponen,Holmqvist Asianajotoimisto Veneskoski Oy Tuomiokirkonkatu 34 A, 33100 Tampere puh. (03) 213 2903, (03) 213 2973 toimisto@veneskoski.comwww.veneskoski.comJuhoSiitari*,KimmoLahtinen*,JennaBarrow*,Anna-KatariinaLoukola,lupalakimiesHasudinHodzic,lupalakimiesJormaPutkonen,asiantuntija,kiinteistöasiat Onko tässä ilmoitustila sinun yrityksellesi? Ota yhteyttä lehden mediamyyntiin! Eversheds Asianajotoimisto Oy Kauppakatu 7, 33200 TAMPERE puh. 010 684 SannaLaviniaTiinaJukkaVesaAnttiwww.eversheds.fi1500Husa*,TimoJarmas*,Turkki*,HarriTolppanen*,Reilin*,TerhiHolkeri*,Koivisto*,SinikkaTurkki*,Husa*,JohannaTolppanen*,Soukko* A S I A N AJ OT OI MI S T O JA A S I A NAJ OT OI MI S T O JA 1 2 var aukset 21 1 8 3 var aukset 25 2 5.4 var aukset 25 3 1 0 5 var aukset 29.4 1 4 6. var aukset 3 6 16.8. var aukset 5 8 20 .9. var aukset 9 9 18. 10. var aukset 7 10 15 1 1 var aukset 4 11 1 3 1 2 var aukset 2 12 P y lehden ilmestyminen 2022 Ilmoitusmy ynti: 041 501 99 02 Toimitus: 0 4 0 5 35 995 3 la K ilaa R i

Tiis Tai 16. eloKUUTa 202214 * Asianajajat Asianajotoimisto ACTAS Oy Väinölänkatu 1, 33100 TAMPERE Ideaparkinkatu 4, 37570 LEMPÄÄLÄ Puistokatu 16 A, 38200 SASTAMALA Tietotie 1 B 143/3, 37600 VALKEAKOSKI puh. 010 548 6060, info@actas.fi Mikawww.actas.fiAllén*,Antti Malinen*, Risto Tuori*, Emmi Kalliosalo MikaAsianajotoimistoAla-UotilaOy Kelloportinkatu 1, TAMPERE Pirkkalaistori 4 A, NOKIA puh. (03) 3421 www.nokialaw.fi110 Asianajotoimisto Alfa Oy Hämeenkatu 20 A, 6. krs 33200 puh.TAMPERE033142 9000 alfalaw.com Peter Rasmussen*, Tiina Koskinen-Tammi*, Jani Hovila*, Leena Laurila*, Maria Ahoniemi, Ilkka Miettinen Asianajotoimisto Facta Oy Tuomiokirkonkatu 15 A 8, 33100 Tampere p. (03) 230 HeikkiVeeraPerttiIlkkawww.asianajofacta.fietunimi.sukunimi@asianajofacta.fi3000Syrjänen*,HeikkiDunder*,Dunder*,JaakkoDunder*,JoukoJuntunen*,JuliaSaraste*Harjuniemi,OlliTeivaala,Lehtinen,AriNiemi HilkkaAsianajotoimistoTuoriOy Näsilinnankatu 27 C, 33200 Tampere puh. 050 555 5612, 040 587 1510 hilkka@tuori.fi, www.tuori.fi Hilkka Tuori*, Eveliina Kunvik*, Sini Ruusila, Laura Lehesvuori. perhe-Painopistealueet:japerintöoikeus. JariAsianajotoimistoHytti Aleksis Kiven katu 10 E, 33210 Tampere puh. (03) 273

Tiis Tai 16. eloKUUTa 2022 15 Ylöjärvi, Elopellontie 2, puh. (03) 3142 4300 Palvelemme MA-PE 7-18, LA 9-15 ERITUOTETTAKESTOPUUTutustu tarjouksimme ja suurvalikoimaamme www.puutoimi.fi/ tuotteet Voit lähettää tarjouspyynnön, tilata tuotteet kotiin/ mökille vaikka laiturinnokasta. Meille on hyvät ja nopeatyhteydet joka suunnasta sahauspalvelu!RakennuslevyjenPeräkärrylainaus!Kuljetuspalvelu! Tarjoukset voimassa 31.8.22 asti - Tuotteita rajoitetusti – Ei jälleenmyyjille - 6 kpl lainaperäkärryjä Kaikki varastossa olevat Leppä, Haapa, Lämpöhaapa, Lämpöleppä, Lämpökuusi, Radiata, ThermoRoyal saunapaneelit -15%-15%-15% Uutuudet ja kestosuosikit, kysy PUUTOIMESTA!ensin 28 x 9,20/m120Tervaleppälaudepuu kuusipaneelilämpökäsiteltyTriple32Lunawoodx140Shadow mäntypaneelilämpökäsitelty26Lunawoodx92Trio mustakoivupaneeliRock20Witkawoodx1004 Puutoimi inspiroitui Naantalin 2022 Asuntomessujen toinen toistaan näyttävämmistä pesuhuone- ja saunakokonaisuuksista. Kestosuosikit ja Uutuudet ensimmäisenä Puutoimesta, nyt vielä edulliseen kampanjahintaan! leppäLämpökäsiteltylaudepuu haapaLämpökäsiteltylaudepuu laudepuuRadiataLämpökäsitelty laudepuuThermoLämpökäsiteltyRoyal28 x 9,80/m14028x18514,50/m 28 x 11,50/m14028x18516,90/m 28 x 9,90/m12028x14013,50/m28x16016,50/m 26 x 14,50/m190 26 x 13,50/m14026x18517,50/m

Tutustu koko ohjelmaan ja osta lippusi nyt: yrittajapaivat.fi Valloittava Tampere kutsuu syksyn valovoimaisimpaan yrittäjyystapahtumaan. Kestävin askelin tule vaisuuteen -teeman alla inspiraatiota lupaavat huippupuhujat kuten tulevaisuustutkija Ilkka Halava, innovaatiojohtaja Raija Polvinen sekä bisnesantropologi André Noël Chaker Vuoden kohokohta Yrittäjägaala tarjoaa viikonloppuun myös ripauksen luksusta. VALTAKUNNALLISET YRITTÄJÄPÄIVÄT Tampere, Nokia 21.–22.10.2022Arena Andre Noel ChakerAndre Noel ChakerIlkka HalavaRaija Polvinen

Tarkka aikataulu Ruokarenkaan tuottajat aloittavat kieroksensa Tammelantorilta. Niin pä myös tamperelaisilla on hieno ti laisuus ostaa supertuoreita raaka-ai neita suoraan – jos ei nyt ihan mul lasta ja maasta – niin kuitenkin mel kein. Mitä enemmän syksyn viimat kovenevat ja mökkimaailma hiljenee, sitä enemmän ostajia parveilee tuot tajienTammelantoriltaympärillä. suhautetaan moottoritien pätkää Nokialle, jossa Facebookissa etukäteen ruokatilauk sensa tehneet jo odottavat. Kuka on tilannut repullisen kananmunia, ku ka juureen tehtyä leipää, kuka lihaa… joillekin maistuvat hillot ja mehut. Joku taas on ihastunut muikun mä tiin kun sen aika tulee. Nokialta on oikotie Ylöjärvelle Elon kauppakeskuksen parkkipaikal le. Sinne tuottajat asettuvat pitkään riviin. Asiakkaat tepastelevat rivin edessä, ja raha vaihtaa omistajaa. Mutta mikä parasta: Se, mitä rahal laan saa, on takuutuoretta ja laadu kasta. Seuraava kohde onkin sitten Hämeenkyrö, jonka jälkeen lasketaan kassa, ollaan tyytyväisiä tai ei. Toi saalta; menekin tuottaja tietää jo en nen myynnin alkamista, tilaukset kun on tehty etukäteen Facebookis sa. Ja niihin on sitouduttu. Mikä REKO? Koko jutun idean toi aikanaan Pe dersöreläinen (pietarsaarelainen) Thomas Snellman Ranskanmaalta. Hän oli vakuuttunut siitä, että tämän tyyppinen suoramyynti toimisi Suo messakin mainiosti ja oli oikeassa. Suomessa on nykyisin noin 185 ruo karengasta, Ruotsi on kerrankin jää nyt toiseksi, siellä on vain vähän tois tasataa.Ensimmäinen ruokarinki perus tettiin vuonna 2013, ja siitä alkoi me nestystarina. Vuonna 2015 Thomas Snellman palkittiin vuoden lähiruo kateosta. Tuottajia on tällä hetkellä toista tuhatta, hiilijalanjälki, joka on päivän sana, on pienempi kuin pit killäMistäkeskusvarastomatkoilla.sittenmoinenlyhenneREKO? Se onkin erikoisempi juttu. Sanat ovat rejäl komsumtion, joka tarkoit taa reilua kuluttamista. Kun kuljes kelee ostajien ja tuottajien sekamels kassa, voi vain todeta, että kulutta minen on todella reilua. Periaatteet ovat esimerkilliset – laatu on ykkö nen. Myyntipisteitä Pirkanmaalta kin löytyy jo pitkälti kolmattakym mentä. Lähiruokapäivä Yhdestoista syyskuuta vietetään eri tyistä valtakunnallista juhlaruoka päivää koko Suomessa; lähiruoka päivää. Silloin kaikki tilamyymälät ympäri maata ovat virittäytyneet parhaimmilleen, paikat on puunat tu, tuotteet pakattu, ja hinta on ta kuulla kilpailukykyinen päivittäista varakaupan kanssa tuoreudesta ja laadusta

LAMPAANTALJALLA

www.pkhpalvelut.fi0400 746 745 ➤ Roskalavat ➤ Auraukset hiekoituksetja ➤ Maan-rakennustyöt UUDET JA KÄYTETYT RENKAAT SEKÄ VANTEET Tavataan renkaanvaihdon merkeissä! Lehdistöntie 2, ORIVESI, 03–334 6655, www.orivedenkumikorjaamo.com KUMIKORJAAMOORIVEDENKY • Renkaiden kausisäilytys (rengashotelli) • TPMS ilmanpaineenohjelmoitavattunnistimet • Rengastyöt

KIEHUMAAN, JA sitten voita kyytipojaksi.

KORPULAN LAMPAISTA jalostettua villaa HERKULLISIMMAT MUNAT saadaan suoraan tuottajalta.

Lähiruoka on tätä päivää

kakonjalkaan,tyneitäritsoita,kaa;useimmitentaimeistälillekäätuottajialeelaukku.koluulotonVarusteiksiNytmuutalammas,dullajasehaju,hyvää.urbanisoituneellesi.suoramyyntipaikat,kannattaaJokaisenpuhumattakaan.ruoastakiinnostuneenkatsoaennaltalähiseudunjasittenmenokJopelkkävierailumaatilallatekeekaupunkilaiselleEläintennäkeminen,niidenolemus,tuottajientyö,kaikkisaattaaollauuttatälletietokone-älypuhelinsukupolvelle.Maaseuovetovatavoinna.Janiin,sesitäkuneitahdosaadakuinUudestaSeelannista.sitäkinvoitilatalammastilalta.kannattaaottaaennakmielijavaikkapakylmäEnnenkaikkeamukanatuollaarvostussuomalaisenruoankohtaan.Hepainavatpitpäivääjaniilläansioilla,jotkatinapsahtavat,tuskinmonikaanhaluaisinoustaaamuviideltämuokatapeltojaläpikesäyön.Memaatalousturistitnäemmevainmaalaisromantiikvanhaahirsiseinää,suloisiakajaloilleenpyrkiviävastasynvasikoita.Mutta:saappaathanskatkäteenjalantatalivarteen–kylläsiinäromantiikhupenee. Lihaa, kanaa, kalaa… Suomen maaseutu tuottaa monen laista ruokaa. Vielä. Mikä on ruoan tuotannon tulevaisuus, emme var muudella tiedä. Punaista lihaa syy tetään sen aiheuttamasta hiilijalan jäljestä, se saastuttaa. Kaikki on kui tenkin kovin suhteellista. Portuga lissa on mitattu kuluvana kesänä lä hes 50 asteen lämpötiloja. Metsää on palanut tänä kesänä yli 300 neliöki lometriä. Voi vain kuvitella kumpi saastuttaa enemmän, punaisen lihan tuotanto lihakarjalaumoissa vaiko suurten palojen aiheuttamat myrkyl liset kaasut. Luonto pitää yleensä huolen itsestään, me emme mahda sen voimille mitään, yritimmepä tai emme.Tietenkin on hyvä, että lajittelem me jätteet, nautimme lähiruoasta ja pyrimme elämään ”siipiämme myö ten” kuten mummo sanoi aikanaan. Jos perhe suunnittelee ruokalis tansa siten, että se sisältää hieman kaikkea, niin lihaa kuin kalaakin, emme voi tehdä paljonkaan enem pää. Kun tiedämme, että yksinomaan Kaliforniassa on palanut tänä vuon na noin 1,3 miljardia hehtaaria maas toa, tuntuu punaisen lihan tuotantoongelma melko pieneltä. Kaupasta vai tuottajalta Suomen oma ruoantuotanto on pit kästä aikaa veitsenterällä. Onko sit ten pettuleivän aikojen ollut näin tiukkaa? Lannoitteiden hinta on noussut runsaassa vuodessa liki kol minkertaiseksi. Polttoaineista mak setaan juuri nyt enemmän kuin kos kaan. Toisaalta: tuottaja saa tekemäs tään ruisleivästä 15 senttiä (MT), voipaketista 34 senttiä ja perunaki losta parikymmentä senttiä. Samaan aikaan lehdissä ilmoitetaan suurin otsikoin kuinka K- päivittäistavara kaupat ovat tehneet neljän ja puo lensadan miljoonan vuosituloksen ja kilpailija, S-osuusliike on ansain nut lähes 300 miljoonaa. Ei tarvitse olla kummoinenkaan ennustaja kun osaa povata, että tällä menolla suo malainen ruoka ja huoltovarmuus ovat varsin pian enemmän kuin hei koissa kantimissa. Markkinatalou den lait ovat toki ymmärrettäviä, mutta jos lehmä ei enää lypsä, tuot to loppuu.Tietenkin kuluttajalle on oma vai vansa ostaa tuotteet ruokaa varten eri paikoista, kun lähikaupassa ne on järjestelty houkuttelevasti hyllyihin. Mutta, mutta. Ehkäpä juuri tässä kohdassa tulee avuksi esimerkiksi Lähiruokarengas Reko, jonka tuot tajarivistöstä saa huippulaadukasta tavaraa seuraavaksi pariksi viikoksi. Missään tuotteessa ei takuulla ole ”parasta ennen” jäänyt taakse. Suomessa asuu maailman onnel lisin kansa. Suomi on eräs maailman

Maatila on yritys Maanviljelijä on yrittäjä siinä missä kuka muu tahansa. Omaleimaista on se, että yrityksen menestys ei ole pel kästään yrittäjän taidoista tai ahke ruudesta kiinni. Maamiehet ovat aina kävelleet otsa rypyssä hallavien pelto jen reunoja pohtien miten sadon tä nä vuonna käy. Tekijöitä on monta; liian kauan kuivuutta, liikaa sadetta, hallaöitä. Jos hyvin käy, maamies saa laariinsa jotakin, josta keskusliike on maksavinaan hinnan. Tuntuu omituiselta, että Suomi on tekemässä rajua huoltovarmuusriskiä ajamalla maanviljelijät siihen ase maan, jossa juuri nyt ollaan. Tämän päivän tiedon mukaan peräti kolme maatilaa päivässä laittaa ovet kiinni ja sammuttaa valot. Vielä niitä on 45 000 kappaletta, mutta entä viiden vuoden kuluttua? Olisiko hyvä lopettaa sano malla: ”Tervetuloa tilapuotiin!”l Teksti ja kuvat: JUHANI VAHTOKARI AVOMAAN KURKKUSATOA Ylöjärven torilta. Herkullista. LASTEN PERÄÄN on aina katsottava OIKEATA LÄHIRUOKAA voi ostaa vaikkapa Ylöjärven torilta

Parillisten viikkojen torstaina Ylöjärven kauppakeskus Elon parkkipaikalla käy kuhina. Ruoan lähituottajat kerääntyvät sankoin joukoin tarjoamaan parastaan. Lähiruoka on jo pitkään ollut päivän sana, huolissaan on oltu tuottajan saamasta osuudesta työnsä tuloksesta. Täältä lähiruokaa saa, ja kassin täydeltä hyvää omaatuntoa. On leipää, hunajaa, lihaa jos jonkinlaista, kananmunia, marjoja, tomaattisosetta, herneitä, mehuja, sieniä. Ei tarvitse miettiä mitä huomenna syötäisiin. Toisaalta; voit suunnistaa toripöydän antimien keskelle tai käydä lähimaatilan tilapuodissa ostoksilla. ja korjaukset Pultit, mutterit, soviterenkaat Kaikki alan työt mallidemokratioista. Miten on mah dollista, että meidän juuremme, jot ka tuskin ovat maasta irronneet, ovat näin pian alkaneet kiemurrella pel kän rahan ympärillä jättäen huomi oimatta kaiken sen, mistä todella olemme kotoisin?

Tiis Tai 16. eloKUUTa 2022 17

…JA TULEVATHAN ne, ihmisrakkaita kun ovat. KORPULAN ISÄNTÄVÄKI houkuttelee lampaita… ON pehmoinen köllötellä

yrittäjyys

Netissä ladattavissa Kaikkea tätä tietoa on kerätty nyt myös Työelämän rajapinta-sivustol le, joka löytyy osoitteesta työelaman rajapinta.fi. Se on yhdeksän amma tillisen koulutuksen järjestäjän yllä pitämä ajantasainen palvelusivusto.

Tukea on tarjolla Opiskeluja on lähdetty

Kritiikkiätatyönantajia.hyödyttäväntietystikäytännönläheisempäänkehittämäänsuuntaansiitäsyystä,ettäsenuskotaansekäopiskelijoitaettäTosinpelkästäänkiitosyritykseteivätoletästäantaneet.ontulluteritotensiitä,et tä työmaalle joudutaan nyt ottamaan puolivalmiita tekijöitä. Koivisto myöntää, että tästä on tullut kritiik kiä, mutta samalla on lisätty työpaik kaohjauksen tukea. – Uudessa mallissa saattaa olla työelämälle rasitettakin, mutta jous tavuus on ehdottomasti myös etu. Kun aikaisemin opiskelijoita sai avuksi ke säkuukausiksi harjoittelijoiksi, nyt tä mä on mahdollista myös muina aikoi na, kuten sesongeissa, Koivisto sanoo ja myöntää myös, että kaiken tämän hoitamiseen on myös resursseja enem män kuin aiemmin. – Saatavilla on entistä enemmän tukea, ja myös opettajia on otettu enenevissä määrin mukaan työpai koille, hän vakuuttaa. Jaana Koivis to myöntää, että yhteistyössä tehdyil lä muutoksilla on tarkoitus myös vas tata–työvoimapulaan.Kunopiskelijoita sitoutetaan työelämään aikaisemmin, on heidän valmistuttuaan helpompi lähteä töi hin, Koivisto perustelee.

Koulutussuunnittelija Tuija Pohjansaari-Kirmo puh. 044 7906 tuija.pohjansaari-kirmo@takk.fi434

Johtamisen ja yritysjohtamisen eat oppisopimuskoulutus/omaehtoinenLähiopetus/verkkokoulutus, koulutus 2.11.2022–28.2.2024 tai löydä omasi osoitteesta takk.fi/otaYrittajyysyhteyttä

#osaajiatöihin | Tampereen Aikuiskoulutuskeskus | www.takk.fi

– Sieltä löytyy lisää esimerkkejä ja sen kautta on mahdollisuus löytää juu ri se oikea palvelu, Koivisto huomaut taa ja vinkkaa, että myös käsikirja on ladattavissa netistä. – Lisäksi sen saa kaikista meidän op pilaitoksistamme, ja jaamme sitä myös erilaisissa tilaisuuksissa. Tarkoitus olisi lähteä kiertämään syksynmaanpaikallisyhdistyksiäyrittäjäyhdistystenyhdessäPirkanYrittäjienkanssa,Koivistokertoosuunnitelmista.Sekäkäsikirjaettäsivustoontehty Tyrsky-nimisessä ESR-hankkeessa, jos sa on siis mukana yhdeksän pirkan maalaista oppilaitosta: SASKY koulu tuskuntayhtymä, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Tampereen Ai kuiskoulutuskeskus TAKK, Valkeakos ken ammattiopisto VAAO, Varalan Ur heiluopisto, Ahlman, Ammattiopisto Luovi, Kiipulan ammattiopisto ja Ai toon koulutuskeskus. l Teksti: VILLE KULMALA kiksi täsmätyö. – Tämä on tietoisesi tehty helpos ti luettavaksi tietopaketiksi, eli sitä ei tarvitse kahlata läpi tai opiskella ul koa, Koivisto kertoo. Kokonaan oma kokonaisuutensa ovat oppisopimuk set, jotka ovat nekin enenevissä mää rin väylä päästä kiinni työelämään. Käsikirjassa myös avataan näitä kä sitteitä selkeällä suomen kielellä. Lu kija oppii esimerkiksi termin op piympäristöt, joka voi tarkoittaa esi merkiksi yritysten ja oppilaitosten yhteishankintoja koneiden, vaikka pa sorvien suhteen. Esimerkit elävöittäjinä Hyvää oppaassa on sekin, että lähes tulkoon jokaiseen esille nostettuun asiaan on tuotu mukaan myös käy tännön esimerkki. Osuva esimerkki konkreettisesta työelämäprojektista on esimerkiksi kangasalalaisen Rau danmaan Kyläosuuskunnan parhail intohimona valitse näistä Työllistämisen monet tavat, yrittäjyyden at:n osa 28.9.2022–31.3.2023Lähiopetus/verkkokoulutus Pikastartti yrittäjäksi 26.10.2022–16.11.2022Iltatoteutus/verkkokoulutus Parempaa bisnestä – yrittäjän digimarkkinointi 25.10.2022–13.10.2023Verkkokoulutus Kehitä myyntitaitojasi – tee parempaa tulosta, liiketoiminnan at 25.10.2022–31.10.2023Lähiopetus

Lyhenteet: eat=erikoisammattitutkintoat=ammattitutkinto

Tiis Tai 16. eloKUUTa 202218 Hyviä kuvia 40 vuotta PROFIILIKUVAUSalk.39,-Henkilöstökuvatyrityksennettisivuille,nimitysuutisiinym. Profiilikuva hakemukseen cv:hen, Linkediniin... Hallituskatuwww.jukkamakinen.fi11,Tampere Yrittäjä! •••MeiltäammattiopistostaValkeakoskenKoulutusratkaisutlöydätkorttikoulutuksettutkintojenosatjakokotutkinnotyrityksesitarpeisiinräätälöidyttäydennyskoulutukset ammatillisen oppilaitosten tämän päivän yhteistyötä Tuore opas valottaa elokuun alussa julkaistun op paan kohderyhmä on varsin kattava. – Tämä on suunnattu kaikille työ elämän edustajille, jotka eivät ole ai kaisemmin tehneet yhteistyötä am matillisen koulutuksen kanssa. Eli yrityksille, joilla ei ole aikaisemmin tästä tietoa, Jaana Koivisto tiivistää. Kattava mutta tiivis paketti Käsikirja on nimensä mukaisesti kä sikirja eli sopivan kompakti. Sivuja ei ole kuin 20, mutta ammatillisen kou lutuksen mahdollisuuksia siinä on pyritty käsittelemään mahdollisim man kattavasti. Tekstiä on myös elä vöitetty esimerkein, joita löytyykin ympäri Pirkanmaata ja useammilta eri toimialoita aina hoivapuolen jul kisista toimijoista yksityiseen teolli suusyritykseen ja tanssikoulusta elin tarvikemyymälään. Jaana Koivisto uskoo, että jos joku ei ole ollut vähään aikaan tekemisissä ammatillisten op pilaitosten kanssa, löytyy käsikirjas ta taatusti hänelle uutta tietoa. Am mattioppilaitoksilla kun on tänä päi vänä merkittävästi enemmän erilai sia yhteistyömahdollisuuksia työelä män suuntaan kuin aikaisemmin. Monenlaisia väyliä Oppaassa ammatillisen oppilaitos yhteistyöstä on kerrottu palvelut edellä niin, että oppaassa käydään lä pi erilaiset yhteistyömuodot, kuten kausi- ja kesätyöntekijöiden työllis täminen sesonkiapuna, koulutusso pimus (entinen työharjoittelu), eri näiset työelämäprojektit sekä esimer laan työn alla oleva matkailukohde, jota varten on rakennettu esimerkik si kanikoppeja ja lemmikkipihoja, tehty puutarhasuunnittelua ja niin edelleen. Jaana Koiviston mukaan se on tyypillinen esimerkki projektista, jota tuskin olisi vielä 10 vuotta sitten tehty.–Ammatillinen koulutus siirtyy yhä useammin työelämään ja entis tä monipuolisemmin keinoin, Koi visto vahvistaa. Käytännön tekeminen korostuu Moneen otteeseen juttutuokion aika na viljelemällään muutos-sanalla Koi visto viittaa etenkin siihen, että amma tillista opiskelua toteutetaan nykyään huomattavasti enemmän työelämässä kuin aikaisemmin. Samalla opiskelua on siirrytty selvästi aiempaa käytän nönläheisempään suuntaan. – Siis siihen, että konkreettisesti mennään työpaikoilla ja tehdään siel lä ihan oikeaa työtä. Hyvä esimerkki tästä on opinnollistaminen, jota käy tetään nykyään enemmän. Esimerkik si kun liiketalouden opiskelija menee tekemään yritykseen käytännön mark kinointisuunnitelman, se voidaan lu kea osaksi hänen opintojaan, Koivisto kertoo. Askel käytännönläheisempään suuntaan koskee Koiviston mukaan oikeastaan kaikkia opiskelualoja. – Tietysti siinä on variaatioita. Jos me ajattelemme vaikka lähihoitaja opiskelijoita, käytännönläheisyys on varsin säänneltyä, mikä asettaa tie tysti rajansa. Mutta kyllä myös esi merkiksi lähihoitajaopiskelijat saat tavat hyvin käydä jo varsin alkuvai heessa mittaamassa verenpainetta. Siitä on se hyöty, että se on pois hen kilökunnan töistä. Lisäksi opiskeli jat oppivat paitsi verenpaineen mit tausta myös kanssakäymisestä asi akkaiden kanssa, hän selkeyttää.

henkilökohtai sen oppilaanohjauksen (TE HO) avulla vahvistetaan

Koulutuksen työelämäyhteistyön teemasivut 19

PoKesta puhtia TETmishankeoppilaanohjauksenPirkanmaanPirkanmaallakehittämiseentoiminnanperusopetuksenkehittä-PoKe starttasi toi mintansa syksyllä 2021. Hank keessa Tampereen lisäksi muka na on yhteensä 16 kuntaa ja nel jä yksityistä Tarkoituksenaoppilaitosta.tässäOpetus- ja kulttuuriministeriön rahoitta massa hankkeessa on kehittää toimiva tehostetun oppilaanoh jauksen malli 8.- 9. luokan oppi laille.

tustaitoja. Näitä erilaisia työelämä taitoja pyritään vahvistamaan yrittä jyyskasvatuksen avulla eri opintoas Yritteliästeilla. Tampere -työryhmä tekee yhteistyötä kaikkien opintoasteiden kanssa. Lisäksi työryhmä on tiiviissä vuorovaikutuksessa alueen yritys- ja työelämätoimijoiden sekä yrittäjyys kasvatustahojen kanssa. Tavoitteena on toteuttaa laadukasta yrittäjyys- ja työelämäkasvatusta, joka mahdollis taa sen, että meillä on tulevaisuudes sa aktiivisia sekä osaavia tekijöitä työelämässä ja yrittäjinä. Tredussa yrittäjyys on yksi painopistestrategian Toisen asteen ammatillinen koulu tus on vahvasti työelämälähtöistä. Oman alan osaamisen lisäksi työs säoppimisjaksoilla karttuu työelä mätaidot. Tampereen seudun am mattiopisto Tredussa yrittäjyys ja yrittäjyyskasvatus ovat yksi strategi nen painopistealue, johon rohkai semme ja kannustamme opiskelijoi Tredussata. opiskelijat voivat suorittaa YRITTÄJYYS on TULEVAISUUDEN työelämätaito

Yrittäjyystaitojen oppiminen alkaa asenteesta ja oman alan tuntemista. Yrittäjyys ja yrittäjämäinen työskentelytapa ovat tärkeitä menestystekijöitä tulevaisuuden työelämässä, jossa moni työllistää itsensä oman osaamisen avulla. Näitä valmiuksia opitaan Tredussa mm. yrittäjyysleiripäivissä, joissa opiskelijat tiimeissä ratkaisevat yhdessä toimeksiantoa ja innovoivat uusia yritysideoita. Kuvassa PoKe-hankkeen Marika Mäki-Laurila ja Marjo von Essen Kuva: @valokuvaussannavieras Kuva: Olli-Pekka Latvala.

”Oppilaiden etu on, että kukaan ei putoaisi, oikea paikka löytyisi sujuvam min ja jokainen kiinnittyisi entistä paremmin.”

TET-fiiliksistäsikerroTettiläinen,lyhyesti ja osallistu Sievin saappaiden arvontaanbit.ly/tet-kyselyosoitteessa:

Työelämä tarvitsee uusia osaajia eri toimialoille ja moniin eri saappaisiin. Useista ammateista nuoret tai edes opettajansa eivät ole kuulleetkaan. Hyvä mahdollisuus nuorten innostamiseen alalle tai työskentelemään yrityksessä ovat koululaisten työelämän tutustumiset (TET) ja opiskelijoiden harjoittelut. Monet nuoret hankkivat paikkansa itse, mutta on myös nuoria, jotka tarvitsevat lisätietoa ja erilaista tukea ottamaan selvää monipuolisista harjoittelumahdollisuuksista. Myös tukea tarvitseville nuorille tarvitaan innostavia työelämän tutustumismahdollisuuksia. Näillä Pirkanmaan oppilaanohjauksen kehittämishankkeen (PoKe) työelä mäyhteistyön teemasivuilla kerrotaan laajemmin yhteistyömahdollisuuksista koulujen ja oppilaitosten kanssa. Huolehdithan, että työpaikkasi on mukana kannustamassa nuoria tulevaisuuden tekijöiksi! Yrittäjän päivänä 5.9. alkava viikko on Tampereella Työelämäviikko kaikilla koulutusasteilla. Työelämätaitojen ja yrittäjyyskasvatuksen tee maan voi tarttua koko Pirkanmaalla. Mitäpä jos sopisit vierailusta tulevana lukuvuonna alueesi päiväkodin, koulun tai oppilaitoksen kanssa ja kertoisit työelämästä. Sievin Jalkine Oy on mukana kampanjoimassa nuorten työelämätaitojen puolesta ja lahjoittaa saappaat kunkin 9. luokan TET-jakson jälkeen arvottavaksi PoKe-hankkeen kuntien työelämään tutustuneiden kesken.

Tehostetun

Anna nuorelle saappaat täytettäväksi! Pirkanmaan oppilaanohjauksen kehittämishanke

maahanmuuttajataustaistenmm.sekämuitatukeatarvitseviennuortensiirtymistätoiselleasteelle.Teho-ohjauksenantaminentulikinlakisääteiseksielioppilaallaonperusopetuslainmukaanoikeustehostettuunjahenkilökohtaiseentukeen.Hankkeenkuluessakehitetääntoisenasteenoppilaitostenkanssayhteisetnivelvaiheentoimintatavatjalisätäänoppilaidentutustumismahdollisuuksiatoiselleasteelle.Yhtenätärkeänätoimenaonvahvistettualueellistayhteistyötäopinto-ohjaajienverkostoksisekäperusettätoisenasteenoppilaanohjaajienkesken.Verkostoitumisenjainformaationkulunsujuvoittamiseenonmyöskiinnitettyhuomioita.Haluammevahvistaajuurinäitäverkostojajateemmelisäksitiivistäyhteistyötäeritoimijoidenkautta,jotatämäTET-toiminnankehittäminenkinon.Oppilaidenasialleollaan”,tuumaileehankekoordinaattoriMarikaMäki-Laurila.”Oppilaanohjausonpaljonenemmänkuinyhteishaku9.luokalla.Olemmelähteneetsiitäliikkeelle,ettäpysyviäasioitajäisihankkeenjälkeenkin,kunhankepäättyyjoulukuussa20222”,pohtiiprojektisuunnittelijaMarjovonEssen.Molemmillaontakanaanjopitkäurakasvatus-jaopetusmaailmassa.Mäki-LaurilaonkoulutukseltaanoppilaanohjaajaKMjavonEssenonerityisopettajaKM.Molemmattoteavatkin,ettähankeonollutoivallinennäköalapaikkaPirkanmaanalueenoppilaanohjaajienvaativantyönkehittämiseen.

Tulevaisuuden työpolut ovat yhä mo nimuotoisempia. Onkin osattava tunnistaa ja vahvistaa omaa osaamis ta, jotta voi rakentaa huomisen työja yrittäjyyspolun. Samaan aikaan erilaiset tavat tehdä töitä yleistyvät: perinteisen kiinteän työajan rinnal le nousee keikka- ja projektityöt se kä uudet alustat. Yhä useampi voikin työllistää itsensä tulevaisuudessa yrittäjänä oman palkkatyön ohella. Työelämässä sekä työntekijän että yrittäjän roolissa tarvitaan aktiivi suutta, yhteistyötaitoja, sinnikkyyt tä, innovatiivisuutta, oma-aloittei suutta, uskoa itseensä ja vuorovaiku

yrittäjyysopintoja osana omaa opin topolkua. Lisäksi tarjolla on erilaisia työpajoja, ohjausta ja tapahtumia. Opintojen aikana voi myös vahvistaa osaamista sekä testata omaa yritysi deaa harjoitusyrityksen kautta. Tie dot ja taidot kasvavat esimerkiksi NYtai 4H-yrityksessä, yritysvierailuilla, käytännön projekteissa sekä työpai koilla töitä Syyskuussatehden.Tredun toimipisteissä järjestetään Yrittäjyysviikko, joka tarjoaa kattavasti ohjelmaa liittyen yrittäjyyteen ja tulevaisuuden työelä mään. Viikon aikana kuullaan mm. opiskelijoiden omia kokemuksia yrit täjyydestä, yrittäjätarinoita, tulevai suuden työelämän muutostrendeis tä, vastuullisuudesta ja taloustaidois ta. Toteutuksissa on vahvasti muka na Tredun laaja ja aktiivinen yritysja työelämän yhteistyöverkosto sekä Tredun strategisten painopisteiden kestävän elämäntavan, teknologian ja yrittäjyyden tiimien henkilöstöä. Lisätietoja: www.tredu.fi Emmi emmi.salminen@tampere.fi041-7300292-hankeUusiprojektikoordinaattoriyrittäjyydenSalminenkoordinaattori/kasvusyntyyverkostoissa

Teksti: Marika Mäki-Laurila Yrittäjyys ja ammattiviikko nuorille Hämeenkyrössä

1. Millainen oli oma TET-harjoittelusi? 2. Miten käsityksesi työelämästä on muuttunut? 3. Olet yrittäjä, miksi?

Roni Back - Suomentubettajasuosituin

2. Melkoisesti, sillä olen ollut itsenäi nen pienyrittäjä jo yli 20 vuotta. Eh din työskennellä muutamia vuosia työsuhteessa urani alussa, mutta sit temmin olen työllistänyt itse itseni. Olen onnistunut työssäni paljon pa remmin kuin koskaan osasin kuvitel la pitkälti vain tarttumalla toimeen ja tekemällä. Yleisesti voisi sanoa, et tä olennaisinta on juuri tekeminen eikä tekemisestä haaveilu. Monen yrittäjän unelmat jäävät täyttymättä, koska he pohtivat ja pohtivat mitä te kisi seuraavaksi, mutta eivät sitten kuitenkaan tee. Onneksi Suomessa saa myös epäonnistua. Siksi tekemi nen on aina parempi juttu kuin pas sivoituminen. 3. Minusta tuli yrittäjä loppuvuodes ta 1999 ja pitkälti siksi, että verotoi mistosta suositeltiin yrittäjyyttä ta vaksi toteuttaa keikkojen laskutusta. Myöhemmin toki ymmärsin yrittä jyyden mahdollisuudet paljon laa jemmin. Hyvänä puolena on oman itsensä pomona toimiminen ja tietty vapaus, heikkoutena on erilaisten turvaverkkojen vähyys silloin, kun menee heikosti. Yrittäjän riski on ko ko ajan tiedostettava. Se on sekä uh ka että mahdollisuus noissani maalien sävyjä sekä pulttien ja muttereiden mittoja. Sama asen ne ja halu oppia uutta ovat kantaneet tähän päivään saakka, Pirkanmaan Vuoden nuoreksi yrittäjäksi. TET-nuorta kannustan rohkeaan oma-aloitteisuuteen.

1. Hyvin jännittävä mutta samalla opettava! Viikon työskentelin pika ruokaravintolassa ja kaksi viikkoa ruokakaupassa. Suurin osa työtehtä vistä oli siivousta ja yleisen järjestyk sen ylläpitämistä. Alkuun tuntui et tä olin enemmänkin edessä kuin avuksi mutta loppua kohden totuttua uuteen ympäristöön homma alkoi su jua!

2. Työkokemus on todella tärkeää. Työelämä on aivan oma maailmansa ja parhaiten sitä oppii laittaen itsen sä likoon. Yllättäen työt antoivat myös motivaatiota opiskeluun, kos ka se mahdollistaa enemmän työ mahdollisuuksia tulevaisuudessa! Nuoremmalle itselleni sanoisin että ota rohkeasti vastuuta ja ole oma-aloitteinen.

Varhaiskasvatuksessa2022

luodaan pohja lapsen elinikäiselle yritteliäi syydelle, jota harjoitellaan sinnikkyyskasvatuksen keinoin. Jo pienet lap set harjoittelevat sinnikkyyttä päivittäin esimerkiksi pukemistilanteis sa. Työelämäviikolla nostetaan esiin tärkeitä yritteliäisyyden teemoja. Aihetta tarkastellaan toiminnallisesta ja lapsia osallistavasta näkökul masta. Lasten ideoista kehitellään esimerkiksi projekteja, joissa harjoi tellaan muun muassa asioiden sinnikästä loppuun viemistä. Leikin kaut ta käsitellään unelmia ja tutustutaan eri ammatteihin. Päiväkodeille on tehty myös yhteinen teemajuliste ja kirjaston kokoama teemaan sopiva kirjalista. Varhaiskasvatuksen kehittäjäopettaja Leena Laine kannustaa yrittäjiä: ”Kutsu lapsiryhmiä tutustumaan yritykseesi ja anna ammatti si näkyä lasten leikeissä. Kenties lapsi innostuu niin paljon, että kipinä säilyy aina aikuisuuteen asti.” Perusopetuksessa järjestetään yhteisenä ohjelmana erilaisia kilpailuja, etätyöpajoja ja etävierailuja: 1.-3. luokkien Työssä! -valokuvauskilpailu, 7. luokkien etätyöpajat, 8. luokkien Yritteliäs koulu -videokilpailu, 9. luokkien Tampere Business Race -kilpailu sekä yläkoulujen KeyNoteSpeaker -etävierailut. Lisäksi koulut voivat kehittää omaa ohjelmaa Työ elämäviikolle. Toisella asteella Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa yrittä jyys- ja työelämätaidot näkyvät teemaviikolla monipuolisen yhteisen ta pahtumakalenterin kautta ja lisäksi toimipisteissä järjestetään omia ta pahtumia. Tarjolla on mm. Yrittäjyyspolku -paneeli, jossa kuullaan opiske lijoiden omia kokemuksia yrittäjyydestä, Yrittäjän taloustaidot -tapahtu ma, Sammonkatu Fest sekä Open Stage, jossa yritysvieraana mm. start up -yritys Commu app ja Ensimetrin webinaari Työelämän muutostrendeistä. Tapahtumat ovat seurattavissa verkon kautta ja mukana toteutuksissa on laaja yhteistyöverkosto. Lukioille suunnattuun tapahtumakalenteriin on poimittu osasia ammatillisen koulutuksen ohjelmatarjonnasta ja siihen on lisätty erityisesti lukiolaisille suunnattuja yritysvierailumahdollisuuksia, työpajoja ja tapahtumia. Tampereen ammattikorkeakoulu ja yliopisto tarjoavat asiantunte musta työelämäviikon ohjelmaan. Proakatemia ja korkeakouluyhteisön yrit täjyysopintoja tarjoava HUBS järjestää aloittaville opiskelijoille tietoisku ja yrittäjyysopintojen tarjonnasta. Työelämäviikolla on mukana myös Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut, jotka yhdistävät työtä ja tekijöitä, jotta tamperelainen työ elämä kehittyy ja kasvaa. Työelämäviikkoon työllisyys- ja kasvupalvelut tuo työelämätaitojen, yrittäjämäisen asenteen ja oman osaamisen tuotteista minen Työelämäviikonnäkökulmaa.suojelijana on Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen.

Työelämäviikkoa vietetään Tampereella nyt neljättä kertaa. Työelämäviikon järjestää Yritteliäs Tampere -verkosto, jossa ovat mukana varhaiskasvatus, perusopetus, toisen asteen koulutus, korkeakoulut ja kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut. Työelämäviikkoon osallistuu ihmisiä ”taaperosta tohtoriin” eli varhaiskasvatuksesta yliopistoon.

Työelämäviikko 2022 - Yrittäjyyttä ja työelämää taaperosta tohtoriin

20 Pirkanmaan oppilaanohjauksen kehittämishanke

Pete Poskiparta - VuodenSuomessayksinyrittäjä2021 Vuoden Taikuri 2014, kansainvälisen Dunninger Memorial Award 2019 palkinnon voittaja (mentalismin arvostetuin palkinto maailmassa).

Kuva: Jose Ahonen Helena Riihitupa Oy aloitti kymmenen vuotta sitten pienenä ja sisukkaana toiminimenä. Nyt yritys on valtakunnallisesti toimiva, voimakkaasti kasvava ja kannattava kohtaamisten mahdollistaja, jossa yhdistyvät tapahtumajärjestäjäpromootiotoimisto,jamarkkinointitalo. Helena Riihitupa - Pirkanmaan Vuoden nuori yrittäjä

1. Olin ovelta ovelle myyjänä. Myim me perunoita. Tämä oli kesätyöni jat ke, sillä olin kesäisin Tampereella to rimyyjänä. Talvisin sama yrittäjä myi perunoita ja juureksia ovelta ovelle. Se oli oikeasti aikamoinen myynnin korkeakoulu, sillä tuotteet todella pi ti myydä, kun ihmisten ovelle men tiin. Tämä on ollut hyödyksi sittem min koko työurallani. Kannattaa siis suhtautua TETtiin kokemuksena, jos ta voi olla iloa ja hyötyä pitkään.

Työelämäviikolla 5.-9.9. toivotaan yrittäjiä ja työelämän edustajia vierailemaan oman alueen lähikouluissa ihan livenä. Teemaviikolle on lisäksi saatu ansioituneita ja tunnettuja yrittäjiä vierailemaan yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten luokissa etäyhteydellä. Kysymykset Työelämäviikon vierailijoille

Tampereen työelämäviikon innosta mana Hämeenkyrössä laitoimme tuulemaan ja suunnittelimme Hä meenkyrön oman yrittäjyys- ja työ elämätapahtuman. Syyskuun ensim mäisen viikon aikana Hämeenkyrön yhteiskoulun 8. ja 9. luokkalaiset 1. Olin TET-harjoittelussa Rautia Raisamolla Nokialla, nykyisessä K-Raudassa. Työtehtäviini kuului rautakaupan myymälän töissä avus taminen sekä harjoittelu kassalla. Pääsin purkamaan kuormia, hyllyt tämään ja laittamaan hintalappuja. Muistan ihmetelleeni, miten myyjät voivat muistaa niin monen tuotteen yksityiskohtia ja aina kun minulle jäi ylimääräistä aikaa, opettelinkin in nuoret pääsevät muun muassa tutus tumaan toisen asteen koulutuksiin ja ammatteihin sekä työelämäkytkök siin. Viikon aikana Yhteiskoululla vierailee yrittäjiä kertomassa omas ta polustaan yrittäjänä. Nuoret pää sevät myös kiertämään paikallisissa yrityksissä tekemässä pieniä tehtä viä. Ammattipäivää vietetään keski viikkona, jolloin iso joukko eri alo jen ammattilaisia saapuu Yhteiskou lulle kertomaan kahdeksasluokka laisille omasta urapolustaan. Viikon suunnittelu lähti ajatuksesta tiivis tää työllisyyspalveluiden, ammatil lisen koulutuksen, elinkeinopalve luiden ja Yhteiskoulun yhteistyötä. Viikkoa ovatkin olleet suunnittele massa Hämeenkyrön Yhteiskoulun oppilaanohjaajat, PoKen hankekoor dinaattori, työllisyyspalveluiden päällikkö sekä SASKYn Hämeenky rön yksikön opinto-ohjaaja ja elin keinopalveluiden elinkeinokoordi naattori.

2. Käsitykseni työelämästä on muut tunut yllättävän vähän. Olen aina ar vostanut kaikkea työtä ja mahdolli suuksia sen tekemiseen. Parhaimpia hetkiä ovat onnistumiset, jotka voi jakaa työkavereiden tai asiakkaiden kanssa. Itselleni palaute on ollut ai na todella tärkeää, ja haluaisinkin muistuttaa kaikkia TET-työnantajia palautteen merkityksestä, sen anta misesta sekä myöskin pyytämisestä. Peräänkuulutan myös työntekijältä avointa kommunikointia, sillä sen avulla voi saavuttaa parhaiten omia vahvuuksia vastaavia, mielekkäitä työtehtäviä. Joskus työelämässä voi tulla itsestä riippumattomia petty myksiä, vaikka tekisi kuinka lujaa töi tä täydellä sydämellä. Näitten tuntei den kanssa ei kannata jäädä yksin.

Teksti: Ville Lähdesmäki

Työelämästä ja yrittäjyydestä puhumassa Helena Riihitupa, Pete Poskiparta ja Roni Back! Hans 6v, kokki Hans työskentelee omassa yrityksessä ”Hansin ateria”, jossa on 5 työntekijää ja kotiinkuljetus (omalla autolla). ”Kun saan palkkaa, ostan ruokaa ja kodin, joka maksaa 2000€, sellainen koti, missä mä asun mun vaimon ja lapsen kanssa. Koti on Tampereella. Oma piha ja uimaranta omalla tontilla. Siellä on 3 hyvää autoo: Lamborgiini, Jaquaari ja Ferrari”

3. Kymmenen vuotta sitten perustin kanavani, koska näin että maailmal la ihmiset tekivät YouTube-videoita työkseen. Työ vaikutti niin kivalta, että lähdin tavoittelemaan sitä vaik ka Suomessa siitä ei kukaan tienan nut mitään. Neljä vuotta myöhem min some oli kasvanut isoksi ilmiök si ja näin sain tehtyä harrastuksesta ammatin! harjoitella töistä palautumista. Vaik ka työ olisi kuinka innostavaa ja mu kaansa tempaavaa, jokainen meistä tarvitsee sille myös vastapainoa. Olit pa sitten yrittäjä tai työntekijä. Yrit täjän kannattaa myös verkostoitua muiden yrittäjien kanssa. Yhdessä olemme enemmän.

3. Ryhdyin yrittäjäksi sen enempää asiaa pohtimatta tai punnitsematta. Ensin sen piti olla lyhyt ja väliaikai nen ratkaisu itsensä työllistämiselle, mutta sen tarjoamat mahdollisuudet veivät mennessään ja nykyään työl listän myös muita. Koen, että yrittä jänä voin vaikuttaa tärkeinä pitämii ni asioihin. Saan tehdä itseni näköis tä työtä oman arvomaailmani mukai sesti. Yrittäjyyden mukana tulee vas tuuta, joka voi myös kuormittaa hen kistä jaksamista. Tällöin on tärkeää

ja työelämätaitojen harjoittamisessa on tärkeää, että luki olaiset saisivat konkreettisen ja ajanta saisen kuva, mitä yrityksen alalla teh dään. Lisäksi kaivataan mahdollisuuk sia työelämässä vaadittavien geneeris ten ja sosiaalisten taitojen kehittymi selle sekä kokemuksia tiimityöstä. Lu kioaikana saadut työelämäkokemukset poikivat yrityksiin uusia innovatiivisia työntekijöitä. Yhteistyö lukioiden kans sa on keino saada lukiolaiset hakeutu maan alan koulutukseen ja myöhem min töihin yrityksiin, joista heillä on positiivisia kokemuksia jo lukioajalta. Suunta-hanke kehittää Tampereen seudun lukioiden uraohjausta ja tekee sen tiimoilta tiivistä yhteistyötä Pirkan maan opinto-ohjauksen kehittämis hakkeen (POKE) kanssa osana uraoh jausta. Pääpaino yhteistyössä on oh jauksen ja nivelvaiheyhteistyön kehit Suunta-hanketäminen. toivoo uusia työelämän tahoja mukaan InstagrammistaSuunta-hankkeenminna.pohjola@tampere.fi.Lisätietoa:kemuksia.laantädelmällisessämoniaTyöelämätaitojenlukioyhteistyöhön.hankkimiseenonkeinojajaniitäsyntyylisääheyhteistyössä.OtayhteytSuunta-hankkeeseenjasuunnitelyhdessälukiolaisilletyöelämäkoMinnaPohjola,löydätmyösjaFacebookista.

Työnantaja, tulevaisuudentavoitatekijäsi

Tampere Linnainmaa 36, 37 Hämeenkyrö 39, 40, 4, 5 Sastamala Mouhijärvi 47 Takahuhti 36, 37 Ikaalinen 39, 6 Sylvää 38, 39 Ahvenisjärvi 38, 39 Juupajoki 21 Äetsä 46, 14 Kaarila 38, 39 Kangasala Pitkäjärvi 38, 39 Valkeakoski Roukko 38, 39, (9) Sampo 38, 39 Sääksjärvi 43, 5 Naakka 44, 45, (9) Svenska Samskolan 38, 39 Kanava 45, 8 Vesilahti 39 EHTA 40, 41 Kuhmoinen 38, 11 Ylöjärvi Kauraslampi 38, 39 Juhannuskylä 40, 41 Lempäälä Hakkari 40, 41, 6, 7 Yhtenäiskoulu 36,37,18,19 Lielahti 40, 41 Sääksjärvi 43, 5 Vuorentausta 44,45 Takriko 40, 41 Kanava 45, 8 Vuores 40, 41 Nokia Emäkoski 40, 4, 16 Steinerkoulu 43 Harjuniitty 41, 5, 18 Fista 43, 44 Nokianvirta 39, 50, 20 Kämmenniemi 43, 44 Parkano 39, 40 Hatanpää 45, 46 Pirkkala Suupanniitty 44, 45 Kaukajärvi 45, 46 Nuoliala 46, 47 Wivi Lönn 45, 46 Pälkäne Anna Tapio 8 Norssi 47, 48 Ruovesi 41,43, 4, 5 Tesoma 47, 48

Kun halutaan kertoa nuorille monipuo lisesti aloista, ammateista ja yrityksis tä, ovat sähköiset sivustot ja sovellukset oivia välineitä. Seuraavassa on esitelty muutamia opiskelijoita ja työelämää yh distäviä palveluita, joihin halutaan pai kalliset toimijat mukaan. Kaikkia opiskelijoita ei tavoita, aina kaan vielä, samasta palvelusta. Onkin tärkeää, että yritykset lähtevät mu kaan takaamaan eri ikäisille nuorille työelämäkokemuksia monen eri ka navan kautta. On myös hyvä ottaa yh teyttä suoraan oman alueen koulujen ja oppilaitosten työelämäyhteistyöstä vastaaviin. Esittele ala ja yritys oppilaille tetpaikassa Tampereella TET-infoa jaetaan sekä oppilaille, että työelämän toimijoille omalla sivustolla tetpaikka.fi/tampe re. Verkkoalusta toimii työkaluna myös erilaisten alojen ja yritysten esit telyyn, kun työelämään tutustumista mietitään opinto-ohjauksen tunneil la. Oppilaille palvelu on vaivaton hel pon käyttöliittymän ja karttaominai suuksien Tampereellavuoksi.9.luokkalaisten kahden viikon TET-jaksot pidetään jo syyslu kukaudella, joten ilmoita yritys mu kaan heti! Tavoitteena on lyödä tur kulaiset tarjottavien paikkojen mää rässä. Yritys voi itse ohjeistaa sivuilla miten hakijat ottavat yhteyttä ja mil loin paikkoja voisi olla tarjolla.

Suunta-hanke luo uusia malleja lukioi den työelämäyhteistyöhön ja tiivistää yhteyttä yritysten kanssa. Hanke toteu tetaan Opetushallituksen rahoituksel la osana lukiokoulutuksen laatu- ja saa vutettavuusohjelmaa. Hankkeen toteu tuksesta vastaa Tampereen kaupungin lukiokoulutus ja mukana osatoteutta jina ovat Tampereen yhteiskoulun lu kio, Tampereen yliopiston normaali koulun lukio, Kalevan lukio, Pirkkalan yhteislukio ja Lempäälän lukio. Han ke aloitettiin keväällä 2022 ja se päät tyy Suunta-hankkeen31.7.2023. tavoitteena on var mistaa opiskelijoiden yhdenvertaiset ja oikea-aikaiset mahdollisuudet ura ohjaukseen sekä korkeakouluopintoi Suunta kohti työelämää hin ja työelämään tutustumiseen. Lu kiossa on meneillään jo monia hyviä tapoja lukiolaisten työelämätaitojen kartuttamiseksi. Tarkoituksena on näi den toimien levittäminen ja uusien yh teistyömahdollisuuksien löytäminen niin, että työelämätaidot olisivat Tam pereen seudun lukiolaisille yhdenver taisesti Yrityksetsaavutettavissa.voisivattarjota rohkeammin lukiolaisille mahdollisuuksia esim. job shadowing -päivään tai TET-opinto jaksoon. Lukiolaisten toiveissa olisi tu tustua korkeakoulututusta vaativiin työtehtäviin kuten lakiasiain- ja arkki tehtitoimistoihin. Erityisesti työpaikat, joihin on liki mahdotonta päästä har joitteluun tai kesätyöhön ilman alan koulutusta, voisivat olla mielenkiintoi si job shadowing -paikkoja. Tampereen yhteiskoulun lukion opiskelijat ovat muutaman kerran päässeet varjosta maan itselleen mielenkiintoisia työteh täviä ja kokemukset ovat olleet positii Muutamillavisia. lukioilla on jo vakiintuneet perinteet yritysten kanssa yhteistyös sä toteutettavista laajemmista opinto kokonaisuuksista. Tampereen teknil lisen lukion Sijoittamisen perusteet -kurssi on antanut todellista kosketus ta sijoittajan työhön. Lukuvuonna 2021-2022 lukiolaiset pääsivät Vincit Oyj:n yhteistyötoiminnan ansiosta si joittamaan oikeaa rahaa osinko-osak keisiin. Pirkkalan yhteislukion vuosit tain toteuttamassa Innova-projektissa opiskelijatiimit ideoivat luovia ja en nakkoluulottomia ratkaisumahdolli suuksia kummiyritystensä antamiin Yritysyhteistyössätiimihaasteisiin.

Koulutuksen työelämäyhteistyön teemasivut 21

Myös 7. ja 8. luokilla on omat tutustumisjaksonsa,työelämään ja joustavan jopo-luokillaperusopetuksenTET-jaksojaonuseamminjapitkinlukuvuotta.

Tarjoa paikka työelämään tutustujalle, työssä oppijalle tai nuorelle työntekijälle

Eri ikäiset nuoret pohtivat ja jännit tävätkin mistä löytää paikka työelä mään tutustumiselle tai työharjoitte luun. Rohkeimmat kysyvät paikkaa edelleen suoraan yrityksiltä, mutta usein paikaksi valikoituu tuttu ja tur vallinen vaihtoehto.

Hyvän TET-jakson aikana nuori pääsee näkemään ja myös osittain te kemään monipuolisia työtehtäviä. Parhaimmillaan nuori saa työelämään tutustumisjaksolla kokemusta eri ammateista ja työelämästä, vahvistaa omaa käsitystään omista taidoistaan ja saa tarkemman kuvan siitä, mil lainen työ voisi olla motivoivaa ja kiinnostavaa itselle. Yhtä tärkeänä ko kemuksena nuori voi havaita, ettei kiinnostava ala tai ammatti ollutkaan sellainen kuin nuori oletti. Uuden oppivelvollisuuslain myötä myös perusopetuksen oppilaanoh jausta on tarkoitus tehostaa. Osa oppilaista 8. ja 9. luokalla tarvitsevat ennen yhteishakua tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta (TE HO). TET-jaksot ovat yksi hyvä mahdollisuus lisätä nuoren itsetunte musta sekä työelämätaitoja ja ammattien sekä työelämän tuntemusta. TETissä on paljon mahdollisuuksia ja hyödyntämätöntä potentiaalia, ja esimerkiksi TET-jaksot voivat toimia myös TEHOn yhtenä työkaluna. TET-jaksojen suunnitteleminen yhdessä nuoren ja nuoren perheen kans sa voivat tarjota hyvää tukea oppilaanohjauksen jatko-opintosuunnitel mia varten ja selkeyttää nuoren valintoja yläkoulun jälkeen.

Tampereen Tiitus-palvelustakelijatammatillisetseudunopis-tavoittaa

PoKe -hankkeessa olevien paikkakuntien 9. luokkalaisten TET-viikkoja lukuvuonna 2022-2023

On tärkeää, että työnantaja antaa nuorelle aikaansa ja rakentavaa palau tetta TET-jakson aikana. Olisi hyvä muistaa, että TET-jakso on aina myös mainos omasta työpaikasta, yrityksestä ja alasta! Kun työnantaja kertoo omasta alasta ja yrityksestä sekä perustelee esimerkiksi siivoamisen ja järjestelyn tärkeyttä työn kannalta, niin nuorikin motivoituu eri tavoin yksinkertaisiinkin töihin. Työelämän ja koulumaailman suunnitelmalli sella ja monipuolisella yhteistyöllä voisimme saada molemmin puolin onnistuneita TET-kokemuksia sekä edistettyä nuorten mahdollisuuksia tutustua monipuolisemmin erilaisiin työpaikkoihin ja ammatteihin jo ennen Kirjoittajatjatko-opintovalintoja.MarjoVonEssen ja Marika Mäki-Laurila PoKesta ja Minna Mayer TETTI-hankkeen projektipäällikkö Ohjeita työelämään tutustumista ja työharjoittelua varten KATSO MYÖS: 2021/11/TET-ohje-tyonantajalle.pdftat.fi/wp-content/uploads/

Sovittaessa TET-paikkaa, kysy nuorelta toiveita ja kiinnos tuksia työharjoittelujakson ajalle. Suunnittele etukäteen nuorelle tehtäviä, joiden avulla nuori saa käsitystä työpai kasta ja ammatista. 1. VARAA AIKAA nuoren kohtaamiseen ensimmäisen työpäivän alussa 2. KOHTAA nuori ja esittele työstäsi sekä työpaikkaa 3. OHJEISTA hyvin nuoren vastuuhenkilö, joka kulkee nuoren rinnalla 4. TAPAA nuorta TET-jakson aikana ja ole kiinnostunut hänen ajatuksistaan 5. ANNA PALAUTE nuorelle TET-jakson lopuksi ja avaa palaute keskustellen yhdessä nuoren kanssa Työelämään tutustumisen monet mahdollisuudet Oppilaanohjauksessa työelämään tutustuminen eli TET on tärkeä yh dysside koulumaailman ja työelämän välillä. TET-jaksojen määrät ja pi tuudet vaihtelevat jonkin verran valtakunnallisesti, mutta kaikki nuoret ympäri Suomen pääsevät yläkoulun aikana tutustumaan työelämään. TET kuuluu perusopetuksen opetussuunnitelmaan ja tavoitteena on, et tä nuori tutustuu erilaisiin työpaikkoihin ja -mahdollisuuksiin yläkou lun TET-jaksoilla. Oppilas reflektoi eri tavoin jaksojen aikana tekemiään havaintoja ja tekee työharjoitteluun liittyviä tehtäviä joko TET-jakson ai kana tai sen jälkeen. Tavallisesti TET-jaksoja käsitellään kouluun pala tessa vähintään opotunneilla ja opon kanssa ohjauskeskusteluissa. Oli si hienoa, että TET-jaksojen antia nuoren oppimisessa käsiteltäisiin ny kyistä monipuolisemmin muidenkin aineiden tunneilla. TET-jakson merkitystä on tutkittu kuluvan vuoden aikana TETTI-hank keessa, jossa tarkasteltiin TET-jaksoja yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon näkökulmasta. Samalla kerättiin aineistoa työnantajilta. TET-jakson kautta nuori saa usein ensimmäisen kosketuksen työelämään. TET voi kuitenkin johtaa myös ihan oikeaan työllistymiseen, tyypillisemmin ke sätöihin. Hyvin organisoitu ja monipuolinen TET-jakso voi innostaa ha keutumaan tietylle alalle opiskelemaan.

Tredussa on käytössä Tiitus-työpaik katori, jossa yritykset ja työnantajat voivat ilmoittaa opiskelijoille työmah dollisuuksista. Palvelu on työnanta jalle maksuton ja sinne voi laittaa tar jolle sekä työssäoppimispaikkoja että avoimia työpaikkoja. Tutustu palve luun osoitteessa: www.tiitus.fi/tredu. Onni – onniapp.fi #rajatontyöelämä ESR-hankkeen puitteissa on valmistunut Onni-sovel lus (onniapp.fi), joka helpottaa yritys ten ja oppilaitosten yhteistyön solmi mista. Ensisijaisesti se mahdollistaa molemmille osapuolille yhteistyö kumppanin ja oikean yhteyshenkilön yhteystietojen löytämisen. Tämä no peuttaa valtavasti yhteistyön solmi mista, kun yhteystietoja ei tarvitse et siä netistä ja miettiä, kuka yritykses sä/koulussa olisi sopiva henkilö kon taktoitavaksi yhteistyön tiimoilta. Li säksi organisaation tietojen ilmoitta minen Onnissa kertoo jo itsessään sen, että yhteistyö Yksinkertaisimmillaankiinnostaa.Onni toimii yrityksen näkökulmasta niin, että yri tyksen tarvitsee ainoastaan rekisteröi tyä käyttäjäksi ja odotella mahdollisia yhteydenottoja kiinnostuneilta kou luilta/opettajilta. Aktiivisemmat yri tykset voivat itsekin ottaa yhteyttä kouluihin. Onnissa on myös mahdol lista ilmoittaa omista tarjolla olevista projekteista, kuten kesätöistä, inno vointihaasteista, TET-paikoista, workshopeista jne. tai vastaavasti se lailla opiskelijoiden tulevia projekte ja, joihin haetaan yhteistyöyritystä. Kun yhteistyöstä on sovittu esimer kiksi puhelimessa tai sähköpostilla, Onnissa voi perustaa osapuolten vä lille projektin. Projektiin voi kirjoittaa merkintöjä yhteistyön edetessä ja jo kainen osallistuja (yritykset, opettajat ja opiskelijat) voi projektin päätyttyä arvioida sen onnistumista sanallises ti sekä asteikolla 1-5. Sekä käynnissä olevat että päättyneet projektit näky vät osallistujien profiileissa ja näin ol len jokainen käyttäjä voi tarkastella kiinnostavia projekteja sekä hakea yh teistyöideoita muiden profiileista. Yh teistyön tekeminen voi siis toimia yri tyksen kannalta myös positiivisena Onnistamainoksena!löytyy muitakin ominaisuuk sia, mutta ne on suunnattu lähinnä opiskelijoille ja opettajille. Onnissa on mahdollista mm. arvioida lukiolaisen yrittäjyys- ja työelämätaitoja ja sovel lukseen kootaan eri tahojen (pääasias sa korkeakoulujen) lukiolaisille järjes tämiä Onninkursseja.käyttäminen on maksutonta ei kä se velvoita mihinkään. Rekisteröi yrityksesi mukaan osoitteessa on niapp.fi (ilman www-alkua) ja päivi tä profiilin tiedot. Etenkin osoitetie dot kannattaa päivittää, että yritys löy tyy myös karttahaussa. Rekisteröitymällä Onniin osoitat, että yrityksesi on kiinnostunut yhteistyöstä nuorten kanssa! Lue lisää sähköisistä palveluista ja ilmoita yritys mukaan: tiitus.fi/treduonniapp.fitetpaikka.fi/tampere

3. Seuraa uutisointia ja muista ”rivien välit” Seuraamalla uutisvirtaa voit saada kosolti vinkkejä uusista työpaikois ta. Yrityksissä toteutettavat laajen nukset, yhteenliittymiset sekä uudet investoinnit tarkoittavat monesti myös tarvetta uusille osaajille. Ni mitysuutisetkin kannattaa lukea tarkkaan, sillä niistä seuraa monesti työpaikkojen kiertoa eli suomeksi siis täyttämistä odottavia tehtäviä. Suur yritysten lisäksi kannattaa seurata myös kompaktimpia toimijoita. Niis sä on monestikin tarvetta osaajille, muttei suuryritysten kaltaisia resurs seja panostaa rekrytointi-ilmoituk siin.

Tiis Tai 16. EloKUUTa 2022 23

4. Vieraile messuilla tai seminaareissa Seminaarit, messut ja muut kokoon tumiset, nyt kun niitä taas saa järjes tää, ovat yhtälailla erinomaisia paik koja päästä paiskaamaan tassua rekrytointihenkilöiden kanssa. Jos hakusessa on uusi työpaikka, ei tätä halua kannata pitää vakan alla. Tuo malla esiin omaa kiinnostusta ja Viisi työnhakuuntärppiä osaamista, voi näistä keskusteluista hyvinkin tihkua tietoa avoinna ole vista piilotyöpaikoista.

Saat

KysyHaeonAjokortista•••josLiityetenemiseen.iloiseen#MePostilaiset-joukkoomme,olet:Ripeä,tarkka,itsenäinenjaoma-aloitteinenFyysisestihyvässäkunnossaYli18-vuotiasOsaatkohtuullisestisuomeataienglantiataikäytössäsiolevastaautostaetua.mukaanheti.Pääsettöihinsamantien!lisää: tuotanto.rekrytointi@posti.com

1. Ilmoittaudu rekrytointiyritysten listoille Jos et ole vielä ilmoittanut itseäsi rekrytointiyritysten listoille, siitä kannattaa aloittaa. Kun rekrytointe ja päätyökseen tekevät firmat teke vät työtään eli etsivät uusiin työpaik koihin parhaita mahdollisia osaajia, he monesti aloittavat haun jo heille saapuneiden hakemusten joukosta. Alan firmoja on useampi, joten jon kin verran tässä joutuu tekemään työtä, mutta se kannattaa. Työnha kijoiden etsimiseen keskittyneiden yritysten listoilla oma profiili kan nattaa päivittää tasaisin väliajoin. Jos sinulle on karttunut uudenlaista osaamista tai työkokemusta, ei sitä kannata pitää piilossa.

2.Verkostot kunniaan It is what you know, it is who you know, sanotaan Amerikassa. Eli hy vin vapaasti ja soveltaen kääntäen, muista hyödyntää verkostosi. Omien sukulaisien ja tuttavien lisäksi kan natta muistaa myös ammatilliset ver kostot. Niiden kautta kasvatat mah dollisuuksiasi kuulla uusista työpai koista vähän niin kuin automaatti sesti. Ja nykyaikaa kun eletään, ver koston ylläpidossa ja rakentamises sa kannattaa hyödyntää myös esi merkiksi LinkedIniä.

5. Suora yhteydenotto Suoran kontaktoinnin merkitystä ei kannata vähätellä, sillä kokemus osoittaa erittäin monen työllistyneen nimenomaan suoraan yritykselle lä hetetyn avoimen hakemuksen kaut ta. Suoran kontaktoinnin luulisi ole van itsestään selvä keino, mutta yllät tävän usein avoimista hakemuksista ei uskota olevan hyötyä – siksi niitä ei jakseta myöskään lähettää. Kannattaa kuitenkin ennakkoluulottomasti lait taa hakemus itseä kiinnostaviin yri tyksiin, sillä monet ovat työllistyneet lopulta juuri avoimen hakemuksen kautta.Yritykselle alituiset ja monesti ras kaat rekrytointiprosessit ovat varsin työläitä, joten oikeaan aikaan ja paik kaan lähetetty avoin hakemus saattaa olla todellakin yrityksille kuin pieni lottovoitto. Mahdotonta ei ole sekään, että yrityksessä vakuututaan saapu neesta hakemuksesta niinkin paljon, että osaajalle vaikka sitten kehitetään työtä. l Teksti: VILLE KULMALA

Tumisu/pixabayKuvitus:

Suomessa eletään monella toimialalla tilanteessa, jossa tekijöistä on huutava pula. Ja juuri nyt avoimia työpaikkoja on erinäisissä kanavissa auki runsaam min kuin vuosiin. Toisaalta läheskään kaikki tarjolla olevat työt eivät ole nä kyvillä. Tässä muutama vinkki piilotyö paikkojen löytämiseen. Tule töihin!meille careers.posti.com/varhaisjakaja-tampere Tule jakamaan sanomalehtiä ja muuta postia Pirkanmaan alueen koteihin aamuöisin. Ilah dutat ihmisiä tekemällä itsenäistä säännöllis tä työtä 3–5 tuntia vuorokaudessa. jälkeen sinulla on koko päivä aikaa vaikkapa opiskeluun ja muihin töihin. meiltä säännöllisen palkan lisäksi katta van työterveyshuollon, liikunta- ja kulttuuriedun sekä mahdollisuuden lisätöihin ja uralla

Työvuorosi

Tiis Tai 16. EloKUUTa 202224R

Yrittäjyys tuntui luonnolliselta valinnalta Kurikasta, joka ei viihtynyt koulun penkillä. – Olin aina kesätöissä isän kaverin putkiliikkeessä ja sitä kautta syntyi kiinnostus tätä alaa kohtaan. Opinnot kestivät noin kolme vuotta, mutta olin tosi paljon töissä. Käsillä tekeminen on aina ollut enemmän se mun juttu. Kymmenen vuoden aikana LVI Kurikka on kasvanut Pirkanmaan suurimmaksi LVI-palveluyritykseksi, joka . Yrityksen ydinpalveluja ovat kiinteistöjen käyttövesi-, lämpöverkko- ja viemärire – Mikä ehkä erottaa meidät muista alan yrityksistä tällä Yritämme myös satsata nuoriin paljon. Yrityk Suurin osa LVI Kurikan asiakkaista ovat toisia yrityksiä tai taloyhtiöitä, vaikka yksityisasiakkaita on myös ollut. – Jos sulla hana tai wc-pönttö on rikki, niin me tullaan vaihtamaan. Pienurakoissa tehdään omakotitalojen ja pientaloyhtiöiden putki- ja ilmastointiremontteja. Ura kointipuoli hoitaa isompia taloyhtiöitä ja halleja. Vaikka putkipuolta ja ammatillista koulutusta väheksyt -Ehkä meidän aikaan oli hieman semmoinen ilmapiiri, että jos et päässyt lukioon, niin sanottiin: pääset tuonne jämäluokalle. Mitä olen ymmärtänyt, niin putkipuolelle on Kurikan mielestä asenne, tiimityötaidot ja halu oppia ovat tärkeimpiä ominaisuuksia putkimiesten työssä. – Riittää jos oikeasti on motivaatiota tähän hommaan ja tulee toimeen ihmisten kanssa. Erikoisosaaminen tulee ajan kanssa ja itseään pystyy kyllä kehittämään myöhem minkin. LVI-ala on hyvin monipuolinen ja sen sisällä on paljon liikkumisvaraa, Kurikka muistuttaa. Henkilö voi erikois tua esim. putki- ja ilmastointihuoltoon tai -asennukseen, infraan, suunnitteluun, valvontaan – tai toimia asiantunti jana myynnissä tai ostossa. Polku alalle, joka varmasti työllistää Kurikka on pitänyt linjat auki Treduun valmistumisen jäl keenkin, ja vuosien saatossa 5-8 harjoittelijaa on jäänyt yritykseen töihin.

– Etsimme tälläkin hetkellä huolto- ja kylmäasentajia. Vaikka kokemus on tärkeää, haluamme antaa nuorille mahdollisuuksia myös. Pyrimme aina siihen, että koke neen asentajan mukana menee ainakin yksi nuori. Hän oppii siinä vieressä ja pystyy myöhemmin toimimaan it senäisesti. ■ Tredusta voit valmistua talotekniik ka-alalta putkiasentajaksi tai ilmanvaihto asentajaksi – tutustu ja hae koulutuksiin ympäri vuoden: www.tredu.fi Periksiantamaton täytyy olla, vaikka joskus tulee kirjaimellisesti kuraa niskaan, Jonne Kurikka kuvailee yrittäjyyttä.

talisaation vaikutukset Kaupan liitto on tunnistanut jäsenyrityksissään jo aiemmin ja pyrkinyt vastaamaan koulutustarpeeseen.–OlemmeKaupan liitossa koon neet yhteen viisi yliopistoa, joiden yhteistyönä tarjotaan digitaalisen kaupan opintokokonaisuutta yliopis tojen tutkinto-opiskelijoille ja avoi men yliopiston kautta osaamistaan kehittäville. Malli on kansainvälises tikin ainutlaatuinen. Pitkällä aikavä lillä koulutuksen koordinointi ei kui tenkaan voi nojata edunvalvontajär jestöön, vaan se on toteutettava itse näisenä toimintana, Kiviniemi huo mauttaa. l

MAINOS MAINOS

Kannustinloukut näkyvät Lähes 40 prosenttia kaupan Osaaja barometriin vastanneista yrityksistä kertoo kohtaavansa

ekrytointihaasteista parem man kuvan saa, kun nyt teh tyä mittausta vertaillaan edel liseen, kolme vuotta sitten tehtyyn vastaavaan selvitykseen. Tuolloin Osaajabarometrissä 34 prosenttia kaupan yrityksistä arvioi osaavan työvoiman rekrytoinnin vaikeaksi. Luku oli siis jo tuolloin merkittävä, mutta huomattavasti alhaisempi kuin nyt. Rekrytointia vaikeana piti nyt nimittäin peräti 48 prosenttia eli mil tei joka toinen yritys. Kyselyyn saa tiin tänä vuonna 325 vastausta 301 eri yrityksestä. Vähittäiskaupassa on vaikeampaa Suurimpina rekrytointivaikeudet koettiin vähittäiskaupassa, sillä palk kaamisen koki vaikeana 53 prosent tia vastaajista .Tukkukaupassa luke ma oli 10 prosenttia alhaisempi, 43 prosenttia.–Suurin syy rekrytointivaikeuksiin on työnhakijoiden puute ja se, ettei työnhakijoiden osaaminen vastaa kau pan tarpeita. Rekrytointivaikeudet kohdistuvat eniten myyntitehtäviin, tiivistää Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi. Vähittäiskaupassa juuri työntekijöiden vähyys alueella on barometrin mukaan suurin syy palk kaamisvaikeuksiin, tukkukaupan rekrytoinneissa puolestaan korostuvat osaamisen, kuten myynti- ja markki nointitaitojen puutteet. Henkilöstön kasvuun kaupan alalla silti uskottiin: vähittäiskaupoista 30 prosenttia ja tuk kukaupoista 47 prosenttia ennakoi työllisyytensä kasvavan.

menpiteitätajasenkokopäiväisentömyysloukkuja,kannustinloukkuja,tapalvelumaksujenMarijatietynsaTällämyysloukkuunkannustinloukkuun,rekrytoinneissajopatyöttöliittyviäongelmia.siistarkoitetaantilanteita,joistyönhakijaeihaluavastaanottaamääränylittäviälisätyötuntetailainkaankokopäiväistätyötä.Kiviniemeätuloseiyllätä.–Verotuksen,tulonsiirtojenjayhteisvaikutuksesSuomessamuodostuuedelleenmuttamyöstyötjossakysymysontyönvastaanottamikannattavuudesta,toimitusjohkertoojaonsitämieltä,ettätoitarvittaisiin.–Jottajokaisentyötunninvas

taanottaminen ja tekeminen olisi kannattavaa sekä oman toimeentu lon näkökulmasta turvallista, tulisi sosiaaliturvajärjestelmän uudistusta nopeuttaa ja kannustinloukkuja pur kaa, hän painottaa. Digitalisaatio muuttaa kaupan luonnettatehtävien Kaupan alan yritykset nimesivät tu levaisuuden vantuvuuttaikääntyminenjärjestelmienlisäämuuttaaikääntymisengitalisaationmuutostrendeistätoimintaympäristöntärkeimmiksidi(60%)sekäväestön(33%).Digitalisaatiotehtävienluonnettajayhäosaamistarpeitadigitaalistenosaajille.Väestönpuolestaantuovaihtyövoimallejahaastaaosaatyövoimanlöytämisessä.Digi

– Osa on käynyt välillä lukemassa insinööriksi. Yrityk sen sisällä on mahdollisuuksia kehittyä ja opiskella li sää. Pyrimme pitämään työntekijöistä kiinni. Kurikan mukaan laadukasta ammatillista koulutusta pitää vaalia – vain siten yritykset, oppilaitokset ja opis kelijat saavat täyden hyödyn yhteistyöstä. Yritykset eivät kasva, jos osaavia työntekijöitä ei löydy paikallisesti.

Ylöjärvellä sijaitseva LVI Kurikka Oy on yritys, jonka palveluille riittää kysyntää Pirkanmaalla. Aikoinaan Pirkanmaan ammattiopisto Tredun putkipuolelta valmistunut Jonne Kurikka perusti yrityksen vuonna 2011 nimellä Mies ja Hiace. Teksti: Krista-Lotta Ojanen Kuva: Krista-Lotta Ojanen

”Jämäluokalta” menestyväksi LVI-alan yrittäjäksi – “pitää olla oikeat ihmiset ympärillä”

Vahvista

osasto Nappaa parhaat tekijät itsellesi Työpaikkaseinä,UUTTA: Hyde Park rekrytori.fi Koskikeskus, Tampere ke 14.9.2022 klo 11-17 REKRYTORI–KOULUTORI Osaavan työvoiman rekrytointi on vaikeutunut kaupan alan yrityksissä. Kesällä julkaistussa Palvelualojen Osaajabaro metrissa jäsenyrityksistä lähes puolet eli peräti 48 prosenttia arvioi osaavien työntekijöiden löytymisen hankalaksi. Merkittävimmiksi muutostrendeiksi kaupat puolestaan nimeävät väestön ikääntymisen ja digitalisaation. Myös kaupan alalla koetaan osaajapulaa

ANU NIEMI on viihtynyt koulunpenkillä. Jo ennen joogaohjaajan koulutuksia hän oli paisi teatteritaiteen maisteri myös kasvatustieteilijä ja ilmaisutaidon opettaja. Hänen mukaansa jooga on hyvä kuntoilumuoto myös päälle. – Tämä on myös hyvää ennaltaehkäisyä ja palauttavaa liikuntaa ja sinänsäkin oi vaa kehon huoltoa, Anu huomauttaa. Kun Anu ei ole töissä, on hänellä varsin sel keä vapaa-ajanviettotapa. Puolisonsa kanssa hänellä on Roineella mökkiprojekti, jossa 50-luvun mökkiä ollaan pistämässä hissukseen tähän päivään.

Näyttelijänä yli neljännesvuosisadan työskennellyt Anu Niemi on toiminut viimeiset viisi vuotta myös aivan toisen alan yrittäjänä.

Tredun

Tarjolla

Yrittäjyyden ammattitutkinto tarjoaa työkaluja ja tuoretta näkökulmaa yrittämiseen, yrityksen liiketoiminnan kehittämi seen, digitaaliseen markkinointiin sekä kilpailukyvyn ja tuloksellisuuden parantamiseen.

Pirkanmaan Yrittäjä -lehti kävi tutustumassa Studio Vintin tiloihin ja yrittäjään kesän korvalla.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto – tuotannon lähiesimies: ryhtiä lähijohtamiseen Leanin keinoin!

Ammatinvalinta kolmevuotiaana Näyttelijänä Anu on ehtinyt tehdä jo pitkähkön uran. Hän itse laskeskelee vuosia kertyneen jo 27. Pääosa tästä on mennyt teatterissa. Ensimmäisen kiinnityksensä hän sai Porissa, mut ta pisimmän aikaa hän on ollut Tam pereen Komediateatterissa, pitkälti toistakymmentäNäyttelijäntyönvuotta.lisäksi Anu on ty kästynyt kovasti myös ohjaamiseen. Tänä kesänä hän ohjasi esimerkiksi kesäteatterikappaleen Keisarin uudet vaatteet Taaborin Kesäteatteriin. Sen Anu ohjasi itse kirjoittamastaan näy telmätekstistä, joka oli aikaisemmin pyörinyt Jyväskylässä. Anulle näyt telijän ammatti kirkastui unelmaksi jo harvinaisen nuorena, 3-vuotiaa na. Pari vuotta vanhemman isovel jen joulukuvaelma tarhassa keskey tyi, kun piskuinen Anu kiipesi laval le ja alkoi laulaa siellä hämä-hä mä-häkkiä. Se veto keskeytettiin, mutta kotimatkalla Anu oli ilmoitta nut aikovansa tehdä esiintymisestä itselleen ammatin. Eipähän enää tul taisi hakemaan pois lavalta kesken esitystä. Ei se tietysti ihan heti seu raavana päivänä onnistunut, mutta siihen suuntaan Anu alkoi toimin taansa ohjata. Kotikuntansa Kurikan näytelmäkerhoon hän päätyi aika lailla heti kun se oli mahdollista. – Lisäksi olin aika nuori, kun aloin vetää näytelmäkerhoa itseäni vielä nuoremmille lapsille, hän ker too. Myös intohimo opettamiseen taisi siis kyteä jo varsin nuorella iäl lä. Taiteen tekeminen kulkee suvus sa Eikä Anun tai hänen sisarusten sa taiteellisia taipumuksia kodissa ai nakaan latistettu. – Meillä ei ikinä sanottu, etteikö ammatti voisi löytyä taiteiden paris ta, Anu muistelee. Tässä tosin auttoi se, että Anun isä oli ammattimuusik ko. Ja kovin lähelle runkoa ne ovat omenat perheessä sittemmin tipah delleet. Anun lisäksi hänen isovel jensä on päätynyt elättämään itselle muusikkona ja pikkusisko puoles taan näyttelijänä. Anu on ollut läpi koko elämänsä myös kovin opiske lumyönteinen. Siitä kertoo ansiolu ettelokin, sillä Anu on ehtinyt val mistua paitsi teatteritaiteen maiste riksi Teatterikorkeakoulusta, myös varhaiskasvatuksen ja ilmaisutaidon opettajaksi.–Olenaina pitänyt kovasti opis kelusta, siinä mielessä olen tyytyväi nen opettaja, Anu hymyilee. Jatkuu seuraavalla aukeamalla.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto tarjoaa tiiminvetäjille, lähiesimiehille ja vuorovastaaville laaja-alaiset tiedot lähiesi miestyöstä sekä työkaluja oman tiimin tai työryhmän motivointiin, innostamiseen ja kehittämiseen.

anu Niemi oli kiinnostunut joo gasta jo aikaisemmin. Hän in nostui liikuntamuodosta ha vaitessaan sen myönteiset vaikutuk set paitsi omaan hyvinvointiin myös näyttelijäntyöhön. Anu Niemi on myös sitä mieltä, että joogalla on var sinaisen fyysisten vaikutusten lisäk si paljon annettavaa myös korvien väliin.–Olen temperamentiltani melko nopea ja kiivas, ja joogan myötä mi nun on helpompi olla läsnä. Keskit tymiskyky on joogan ansiosta laval la parempi, ja lisäksi olen hyödyntä nyt tätä myös oman elämäni draa moissa. Jooga on siis minulle myös tunnetyökalu. Teeveestä tuttu Jos Anu Niemen kasvot vaikuttavat tutuilta, olet luultavasti nähnyt hä net joko teatterilavalla tai vieläkin to dennäköisemmin televisiossa. Nie mi esitti Ylen jättisatsauksessa, Uusi Päivä -televisiodraamassa yhtä sar jan keskushahmoista, Minna Haavis toa. Hänen saappaissaan Anu viihtyi pitkään, sillä kolmesti viikossa näh tävää sarjaa esitettiin kaikkiaan kah deksan vuotta, ja Anu oli mukana alusta loppuun saakka. Liki vuosi kymmenen kestänyttä televisiopro duktiota Anu muistelee lämpimin mielin.–Meillä oli todella kiva ja iso po rukka. Kun mukaan lasketaan näyt telijöiden lisäksi kaikki muut tekijät esimerkiksi tekniikasta, meillä oli sa dan hengen työyhteisö. Ja vaikka sar jaa pitkään tehtiin ja työtahti oli ko va, hirvittävän vähän meillä oli mi tään konflikteja. Edelleen kun olen käynyt vierailemassa toisissa tv-pro duktioissa, on kiva nähdä UP-aikai sia tuttuja, Niemi muistelee. Kun Uu den Päivän kuvaukset oli saatu purk kiin, Anu muutti hetkeksi Lontoo seen, jossa hän ohjasi yhden naisen Macbethin. Vintin tarina alkoikin sitten melko nopeasti sen jälkeen.

Tredun

LIIKETOIMINNALLISTA ETUMATKAA

haut

Televisiosta tuttu näyttelijä innostui joogasta ja pisti viisi vuotta sitten kollegansa kanssa pystyyn alan firman – sitten tuli korona, mutta siitäkin on selvitty

Tiis Tai 16. EloKUUTa 2022 25

041Rantanen7300234

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto tarjoaa esimiehille, johtajille ja yrittäjille mahdollisuuden kehit tää organisaation ja työyhteisön toimintaa sekä omia johtamistaitoja. Liiketoiminnan ammattitutkinnolla vahvistat ammattitaitoasi ja syvennät jo aiempaa osaamistasi. Tutkinto antaa eväät markkinoinnin ammattilaiseksi, assistentiksi, automyyjäksi, kirjanpitäjäksi tai sijoitusneuvojaksi. Tutustu tutkinnon to teutukseen ja kaikkiin osaamisaloihin: tredu.fi/hakijalle/koulutustarjonta Lisätietoja: koulutussuunnittelija Heidi heidi.rantanen1@tampere.fi oppisopimuspalvelut 03 5654 oppi.sopimus@tampere.fi7999 uraohjauspalvelut tredu.uraohjaus@tampere.fi TREDUSTA –syksyn koulutuksiin käynnissä nyt! myös lyhyempiä koulutuksia verkossa ja lähiopetuksena, joilla kasvatat osaamistasi kohdennetusti yhdestä tee masta, kuten • Henkilöstöpalvelut, henkilöstöasiantuntijuus Kirjanpito ja tilinpäätös, palkanlaskenta Perehdyttäminen ja työnopastaminen, työpaikkaohjaajana toimiminen Yrittäjyys Tutustu syksyn tarjontaan ja hae: tredu.fi/koulutukset

Hänen yhdessä näyttelijäkollegansa kanssa perustama Studio Vintti toimii pääasiassa joogasalina, mutta tarjoaa paljon muutakin.

• vahvojen työelämäyhteyksien edelläkävijä

• yhteistyökykyinen ja joustava koulutuksen järjestäjä. luovat maailmoja Me SASKY koulutuskuntayhtymässä (Saskyssa) tarjoamme sujuvia polkuja uusille urille. Laaja toiminta-alueemme ja koulutustarjontamme mahdollistavat koulutuksen suunnittelun niin, että alueelliset ja toimialakohtaiset työvoima- ja koulutustarpeet voidaan ottaa huomioon parhaalla mahdollisella tavalla. Jokaiselle opiskelijalle suunnitellaan henkilökohtainen opintopolku, jossa huomioidaan aiempi osaaminen. on

Tiis Tai 16. EloKUUTa 202226 Seuraava Pirkanmaan Yrittäjä-lehti ilmestyy 20.9. Rakentaminen ja toimitilat & kokous- ja juhlatilat Ilmoittamalla 150 000 talouteen jaettavassa Py-lehdessä, tavoitat asiakkaasi jo aamujakelun yhteydessä. Alueteemoina Akaa, Valkeakoski, tiedustelutIlmoitusvarauksetUrjalaja9.9.mennessä: leena.kolehmainen@dorimedia.fi, soita 041 5019902 tai dorimedia.fi/varaa-ilmoitustila Työpaikkatiistai Katso esimerkkejä Työpaikkatiistai videoista Tampereen kaupungin työllisyys ja kasvupalvelujen YouTube kanavalta!Kohtaamisia. Työnantaja! Tule tekemään maksuton rekrytointivideo! Haluaisitko kertoa yrityksesi avoimista työpaikoista Työpaikkatiistai lähetyksessä ja hyödyntää videoesittelyä rekrytoinnin tukena? Ota yhteyttä: kohtaamisia@tampere.fi 0207 639 770 • myynti@tarvikekulma.fi • tarvikekulma.fi Liikunta likellä sydäntä Näytelmäkerhon lisäksi myös urhei lu on ollut lähellä Anun sydäntä. Teatterikerhon ohella Anu toimi myös urheilukerhon vetäjänä sekä 18-vuotiaana myös kotikuntansa ”jumppatätinä” ja myöhemmin lii kunnan- ja vapaa-ajan ohjaajana Ka tinkullassa . Niihin aikoihin hän myös tutustui joogaan ensimmäisiä kertoja.–Olen kokenut joogan oivana keinona näyttelijän instrumentin eli kehon huoltoon. Esityskaudella olen lämmitellyt jo vuosikaudet juuri joo gaamalla, hän huomauttaa. Sen ver ran kovaa laji kolahti, että Anu alkoi pätevöittää itseään joogaohjaajaksi. – Kun UP:ssa oli tauko, lähdin opiskelemaan integraalijoogaopetta jaksi, ensin 1-tason ja sitten vielä 2tasolle. Lisäksi olen opiskellut yin-joogaa sekä kouluttautunut ääni maljahoitajaksi, Niemi kertoo. Kun Anu ilmoittautui ensimmäiseen joo gakoulutukseensa, ei hänellä ollut vielä minkäänlaista aavistusta siitä, että siitä joku päivä voisi tulla myös yritystoimintaa.–Eiminullasellaista ollut haavee nakaan, mutta toisaalta opettajuus on niin oleellinen osa minua, että en minä varmaan sitä täydellisenä mah dottomuutenakaan osannut ikinä pi tää, Niemi kertoo. Kimpassa kollegan kanssa On Uudessa Päivässä kytkös myös Studio Vinttiin, sillä Anun lisäksi hä nen kansaan yritystä perustamaan lähti viisi vuotta sitten Sanni Haah denmaa. Hän näytteli samaisessa sarjassa. Täysin uusi asia yrittäjyys ei kummallekaan ollut. Molemmilla kun oli jo valmiiksi omat toimini met, mikä on näyttelijöille ylipäätään varsin yleistä. Myös joogaopettajina molemmat olivat toimineet jo Vin tin tiloissa aikaisemmin sijainneen joogakoulun aikoihin. Tätä kautta he tilojen vapautumisestakin kuulivat. Aiempi yrittäjä kun päätyi alanvaih tajaksi toistamiseen ja palasi takaisin alkuperäiseen ammattiinsa lento emännäksi.–Hänoli puhunut tilan vapautu misesta Sannille. Sanni kertoi minul le, ja siitä se sitten lähti kehittymään, Anu Niemi kertoo. Osakeyhtiö pystyyn Koska tila oli aikaisemminkin toimi nut joogakouluna, selvittiin sen päi vityksestä melkoisen kevyellä pinta remontilla, eikä sen avaamiseen vaa dittu myöskään mitään sen suurem paa–paperisotaa.Kauheankivuttomasti se perus taminen meni, Niemi kertoo. Sen duo päätti heti alkuunsa, että toimi nimellä toimintaa ei pyörisi. Ei vaik ka heillä molemmilla sellainen oli kin, kuten freelancereilla jo aiemmin todetusti usein on. – Tästä kokemuksesta oli apua ja tietysti myös siitä, että olin seuran nut yritystoimintaa läheltä jo pidem män aikaa, Niemi kertoo. Vinttiä varten naiset perustivat yhteisen, puoliksi omistamansa osakeyhtiön. Ei pelkkää joogaa Nimen kanssa luovat yrittäjät ehtivät heitellä useampiakin ideoita, mutta Vintti kalskahti hyvältä jo alkumet reiltä saakka. Studio nimeen halut tiin, koska ideana on ollut alusta as ti tehdä muutakin kuin pelkkää joo gaa.– Meillä on ollut myös teatteri kursseja sekä melko mukavasti fir makoulutuksia. Meille voi tulla joko joogaan rauhoittumaan tai sitten treenaamaan vuorovaikutusta tai esiintymistä. Ja Pikku Kakkonenkin on kuvannut täällä, Anu Niemi huo mauttaa.–Kun aloitimme, minulla oli vi sio nuotiopiirin kaltaisista voimail loista, joissa olisi vieraita ja joku tiet ty teema, kuten vaikka sitten pelot. Ne ovat olleet todella suosittuja ja mielestäni onnistuneita. Meidän voi mamme salaisuus on varmaankin se, että teatterin puolelta kun tullaan, me emme jämähdä pelkkään loogi seen ajatteluun, Anu arvioi. Yrittäjien henkilökohtaisessa elä mässäkin on tapahtunut Vintin aika na muutoksia, sillä Sanni on saanut yrityksen taipaleen aikana perheen lisäystä kaksi kertaa. – Minä olen ehkä meistä ollut täs tä syystä enemmän tälle yritykselle se lähivanhempi. Oma tyttöni kun on jo vanhempi, Anu kertoo. Kirottu kulkutauti Vuonna 2017 perustettu yritys ehti toimia niin sanotuissa normaali oloissa reilut kaksi vuotta. Tunnet tuuden lisääntyessä oppilasmäärät kasvoivat mukavasti, aivan kuten oli kaavailtukin. Vuoden 2020 alkupuo lella Suomeen kuitenkin läsähti pan demia, joka aiheutti ennennäkemät tömiä haasteita. – Jonkinlaisen laman alkamisen voi katsoa kalenterista. Siinä missä meillä vielä oli sunnuntaina täysi tu pa äänimaljarentoutuksessa, tiistai YRITTÄJÄT ILMAJOOGAN parissa. INNOSTU UUDESTA: Opiskele työn ohessa Liiketoiminnan ammattitutkinto, aloitus 6.9. ■ myyjä / tekninen myyjä ■ sihteeri / assistentti ■ taloushallinnon osaaja ■ terveydenhuollon sihteeri / osastonsihteeri Isännöinnin ammattitutkinto, aloitus 13.9. Johtamisen ja erikoisammattitutkintoyritysjohtamisensote-alalle 15.9. Lähiesimiestyön ammattitutkinto sote-alalle Palvelulogistiikan15.9. erikoisammattitutkinto 15.9. HAE NYT koulutushaku.sedu.fi > Ammattiala: Liiketoiminta / Isännöinti / Esimiestyö ja johtaminen … Valitse kampuksista eKampus > koulutukset verkossa Kysy lisää! hakijapalvelut@sedu.fi p. 040 830 2275

Osaavat

• monipuolinen kouluttaja Pirkanmaalla ja Satakunnassa

Sasky

Tiis Tai 16. EloKUUTa 2022 na tunnilla oli aivan tyhjää, Anu ker too pandemian nopeasta rantautu misesta. Yritystoiminta meni melko nopeasti kiinni myös viranomaispää töksellä, sillä kovin kauaa ei korona ehtinyt Suomessa riehua, kun Alue hallintovirastot jo pistivät joogapaik kojen ovet säppiin.

– Tiedän, että jotkut lähtivät ka pinoimaan tätä päätöstä vastaan, mutta meillä se ei ollut edes vaihto ehto. Emme halunneet etenkään si tä, että joku saisi meiltä sen tartun nan, Anu kertoo. Kaikkiaan ensim mäisellä kerralla koronasulku kesti viisi ja puoli kuukautta. Kekseliäisyys kunniaan Jotain oli keksittävä. Tässä Anu kiit telee sitä, että hänen oma kriisinhal lintakykynsä on melko hyvä. Hän ei siis hankalissa tilanteissa yleensä ju mitu, vaan pikemminkin lähtee heti ratkomaan kyseessä olevaa haastet ta. – Monta päivää siihen ei mennyt, kun meillä aloitettiin striimaukset, hän kertoo. Yrittäjänä hän toki tie dosti yritykseen kohdistuvat talous haasteet, mutta ne eivät olleet ainoa asia, josta hän oli huolissaan. – Meillä on paljon asiakkaita, joil le meistä on tullut tärkeä oman jak samisen kannalta. Kyllä minä myös heistä kannoin huolta, hän kertoo. Virtuaali-Vintti tarjosi suoria lähe tyksiä Vintin tiloista, ja vaikka tauti tilanne sittemmin onkin petraantu nut, edelleen toisen käytössä olevan joogasalin kulmasta löytyy kamera jalusta.–Olemme edelleen jatkaneet etä joogapalveluita, jotka toimivat sulje tussa Facebook-ryhmässä korvausta vastaan. Tämän myötä meille on tul lut asiakkaita myös kauempaa, kuten Seinäjoelta ja Joensuusta. Ja juuri äs ken yksi asiakas lähetti minulle ku van, jossa hän osallistui meidän tun nillemme Kreikasta, Niemi kertoo. Risuja ja ruusuja Sitä Niemi hieman kritisoi, että ko vin helpolla viranomaiset eivät hei dän toimialaansa päästäneet. – Etenkin siinä toisen aallon ai kana, kun monesti vasta edeltävän viikon perjantaina saatiin tietää, voi daanko ovet avata vai ei. Se on aut tamatta liian lyhyt aika saada poruk kaa tunneille, hän kertoo. Lisäksi epi demiassa oli sekin huono piirre, et tä kriteerejä muutettiin alituiseen. – Välillä oli tietoa, että me olem me sellaista liikuntaa, joka voi olla auki ja seuraavana päivänä ei. Se, et tei varmaa tietoa tuntunut saavan mistään, oli todella tuhoisaa firman kannalta, hän kertoo. Taloyhtiö sen sijaan saa yrittäjältä ruusuja. Vuok ranantaja kun tuli sulkutilanteessa hienosti vastaan. – Selvä on, että ilman sitä me em me olisi selvinneet, Anu myöntää. Korona kolahti kovaa molempien yrittäjien perhekuntaan siitäkin syys tä, että sekä Sannin että Anun mie het ovat molemmat esiintyvällä alal la. – Siinä mielessä tilanne oli varsin tukala meille kaikille, hän kertoo. Vielä eivät ole kävijämää rät entisellä tasolla Koronapandemia on sittemmin jää nyt kollektiivisessa mielessä selvästi Ukrainan sodan jalkoihin, mutta edelleenkin Vintin kävijämäärät ovat juuttuneet koronaa edeltävän ajan jakson alapuolelle.

– Tiedä sitten, onko meistä ehti nyt tämän pitkän etäilyn aikana tul la niin sohvaperunoita, että liikkeel lelähtö on vaikeutunut, Anu Niemi toteaa. Toiveissa tietysti on, että kä vijämäärät lähtisivät kohoamaan. – Tällä hetkellä me olemme pitä neet tunteja sovitusti, vaikka niissä olisi alle minimimäärä osallistujia. Tavallaan siis maksamme siitä, että tänne tullaan, hän myöntää. Jonkin verran paremmalta alkoi näyttää jo alkukeväästä, mutta täyteen lauk kaan ei tuolloinkaan päästy. – Aluksi ajattelimme, että hiihto loma karsi porukkaa, mutta hiljai sempi aika on jatkunut myös sen jäl keen, Niemi harmittelee. Yritysasi akkaiden puolelle sen sijana on ollut selkeästi jo merkkejä paremmasta. – Monet tyky-päivät jäivät välis sä pitämättä, joten niitä on ollut ihan mukavasti. Varmaan siinä on sekin, että kun ihmiset ovat nähneet toi siaan vain etänä, niin tällaiselle ryh mätapaamisille ja ryhmäyttämisille on ollut selvästi tilausta, Anu miettii. Lajilla on imago-ongelma Siitä Anu Niemi on vakuuttunut, et tä monella on edelleen joogasta ai van liian kapea mielikuva. – Moni tuntuu edelleen ajattele van, että ei voi tulla joogaan, koska on omasta mielestään liian kankea, vanha tai lihava. Se on ajatuksena täysin yhtä hölmö kuin että hampai ta ei voisi pestä, koska ne ovat likai set, Anu vertaa ja vakuuttaa, että joo ga on hänen mukaansa aivan jokai selle sopiva harrastus. Mutta luodut mielikuvat siitä ovat tosiaankin vali tettavan yksipuoliset. – Kuvissakin monesti näkee tik kuhoikkia, yliliikkuvia tanssijatyttö jä, mutta se on kyllä aivan väärä ku va. Meilläkin käy aivan tavallisia nai sia ja miehiä. Nuorimmat ovat tei ni-ikäisiä ja vanhimmat reippaasti eläkeiän yläpuolella. Minun oma isä ni on 74-vuotias ja hän osallistuu etä nä meidän tunneillemme Kurikasta, hän huomauttaa. Monia hyötyjiä Sen Anu myöntää, että suurin osa oven – tai sitten sen nettiyhteyden –Vintille avaavista on naispuolisia. Toiveissa olikin, että myös miehet löytäisivät enenevissä määrin joogan monine hyötyineen. – Jooga vaikuttaa sekä liikkuvuu teen että toimintakykyyn. Moni mies, joka treenaa punttisalilla tai pe laa vaikka sählyä, saisi joogasta myös näihin molempiin hyötyä. Jooga esi merkiksi lisää lihasfaskioiden tila vuutta, joka on myönteistä lihaskas vun kannalta. Toisaalta jooga paran taa liikkuvuutta ja nopeutta ja vähen tää onnettomuusriskiä, hän listaa. Erityisen hyvää jooga tekee keskivar talolle eli sille paljon puhutulle ”co relle”.–Salilla voi treenata vatsalihak sia, mutta joogassa treenataan erito ten syviä vatsalihaksia, joihin salilla harvemmin vaikutetaan, hän mai nostaa. Yhteistyötä Vintti on tehnyt esimerkiksi Classicin liigapelaajien kanssa, ja vastaanotto oli erinomai nen. Toive syksylle Vintillä on haluttu painottaa myös sitä, että heidän tarjontansa on täy sin vapaata sekä uskonnosta että po litiikasta. Tästä syystä edes budd ha-patsaita tai ylipäätään mitään us konnollisia symboleita ei ole hyväk sytty sisustukseen. Vintissä pidetään tunteja seitsemänä päivänä viikossa. Ainoastaan juhannukset, joulut ja muut isommat juhlapyhät pidetään ovet säpissä. Kaikkiaan remmissä on 13 ihmistä. Yrittäjä Niemen ykkös toiveena on, että ihmiset palaisivat studiolle ja tietysti se, että uudet joo gaajat löytäisivät paikan. – Uskaltaisivat tulla. Todella usein olen kuullut, että ihminen on harmi tellut, että tuli vasta nyt. Ettei ole ta junnut aikaisemmin, että tämä on näin ihanaa, Anu kertoo. Toiveissa on, että myös niitä voimailtoja pääs täisiin taas starttailemaan syksyllä. Televisiossa hän on mukana yhdes sä poliittisessa satiirissa, mutta kos ka sitä ei ole vielä julkistettu, ei hän uskalla siitä vielä paljon huudella. l

LIUSKEKIVET PIHAAN JA PUUTARHAAN AVOMINNE

AVOMINNE KLINIKAT HOITOA PÄIHDE- JA SEKÄ LÄHEISILLE HELSINKI AVOMINNE KLINIKAT HOITOA PÄIHDE- JA SEKÄ LÄHEISILLE RIIHIMÄKI AVOMINNE KLINIKAT HOITOA PÄIHDE- JA SEKÄ LÄHEISILLE LAHTI AVOMINNE KLINIKAT HOITOA PÄIHDE- JA SEKÄ LÄHEISILLE TAMPERE AVOMINNE KLINIKAT HOITOA PÄIHDE- JA SEKÄ LÄHEISILLE Avominnellä hoitoa myös Fuengirolassa AVOMINNE KLINIKAT PELIRIIPPUVUUTEENHELSINKI-RIIHIMÄKI-LAHTI-TAMPERE-KOKKOLA-OULU-FUENGIHOITOAPÄIHDE-JASEKÄLÄHEISILLE KOKKOLA Avominnellä hoitoa myös Fuengirolassa AVOMINNE KLINIKAT PELIRIIPPUVUUTEENHELSINKI-RIIHIMÄKI-LAHTI-TAMPERE-KOKKOLA-OULU-FUENGIHOITOAPÄIHDE-JASEKÄLÄHEISILLE OULU Avominnellä hoitoa myös Fuengirolassa AVOMINNE KLINIKAT PELIRIIPPUVUUTEENHELSINKI-RIIHIMÄKI-LAHTI-TAMPERE-KOKKOLA-OULU-FUENGIHOITOAPÄIHDE-JASEKÄLÄHEISILLE

HOITOA PÄIHDEPELIRIIPPUVUUTEENJASEKÄLÄHEISILLE Tilaa meiltä päihdekoulutus.työelämän VIIMEINENKIRJAMMEPISARA –toipumisen avaimet. Myös äänikirjana!

KLINIKATAvominnellähoitoamyösCostadelSolissa

Teksti: VILLE KULMALA kuvat: VILLE KULMALA JA STUDIO VINTTI OSTA KAIKKI PIHAN TARVIKKEET KOTIMAISESTA VERKKOKAUPASTA. Nopea toimitus koko Suomeen!

LIUSKEKIVET PIHAAN ALKAEN 31 € /m² p. 020 799 5667 Koulutie 44, Orivesi onLiuskekivitutkitusti ekologisin pihakivi TILAA tai NOUDA!kivitori.fi

www.avominne.fiVoitkäydäavohoidossamyösiltaisinpäivätyönohella.

FUENGIROLA Avominnellä hoitoa myös Fuengirolassa AVOMINNE KLINIKAT PELIRIIPPUVUUTEENHELSINKI-RIIHIMÄKI-LAHTI-TAMPERE-KOKKOLA-OULU-FUENGIHOITOAPÄIHDE-JASEKÄLÄHEISILLE Salaojaremontittaloyhtiöihinjaomakotitaloihin Varaa maksuton tarkastus: salaojakeskus.com Pyydä tarjous, soita: 010 4114 900 tomaattejatomaatteja.com16.-Tampere17.9.2022 www.tampereenpesuainepalvelu.fi toimisto@tampereenpesuainepalvelu.fi puh. 042 466 221 AUTON VERKKOKAUPPANA!NYTEDELLÄKÄVIJÄNÄPUHDISTUKSENLIKI30VUOTTA!MYÖS www.pesuainepalvelu.fi Tilaa postitse tai nouda! Noudot Tampereen varastoltamme Keskuojankatu 5, 33900 Tampere.ANU NIEMI ja Sanni Haahdenmaa ovat paitsi ystäviä, myös yhtiökumppaneita. Töitä on tehty yhdessä aikaisemminkin, sillä molemmat heistä näyttelivät Ylen suositussa Uusi päivä -televisiosarjassa.

Tiis Tai 16. EloKUUTa 202228 Lokomonkatu 25, Tampere, 03–2834 111 automyynti ark. 9–18, la 10–14 automyynti I huolto I varaosat I vauriokorjaamo KAYTTOAUTO.FI Alkaen 65 103 € tai 599 €/kk*. Vapaa autoetu 1 120 €/kk, käyttöetu 955 €/kk 8,3 s 1 100 km 168 g/km 6,3 l/100 km 0-100km/h toimintamatka** CO 2 -päästöt EU-yhd. kulutus yhdellä tankilla jopa Viimeinen erä vm.2023 vähäpäästöisiä diesel-kevythybridejä XC60 B4 AWD D-MHEV Core aut. Kevythybridimme ottavat talteen jarruttamisessa syntyvää energiaa ja varastoivat sen 48 voltin akkuun. Kun tätä energiaa käytetään, sekä polttoaineenkulutus että pakokaasupäästöt pienenevät. Kevythybrideissämme saat nauttia pienemmästä polttoaineenkulutuksesta

VOLVO XC60 B4 AWD D-MHEV Business Core aut, hinta 65 103,34 € (sis. toim. kulut 600 €), käsiraha 10 000,00 €, sopimusaika 72 kk, kuukausierä 598,63 €, luoton määrä yht. 55 372,34 (sis. perustamismaksun 269 €), viimeinen suurempi erä 20 600 €. Kuukausierä sisältää koron 2,95 %, perustamismaksun 269 € ja käsittelykulun 13 €/kk. Luottokustannukset yht. 8 012,32 €, luoton ja luottokustannusten yhteismäärä 63 384,66 €, todellinen luottohinta 73 115,66 € ja todellinen vuosikorko 3,54 %. Edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. Palvelun tuottaa OP Yrityspankki Oyj, Gebhardinaukio 1, 00510 Helsinki tai LähiTapiola Rahoitus Oy. Tarjous koskee vain yksityisasiakkaiden uusia tilaus- ja kauppasopimuksia.

Volvo XC60 Älykkäämpi kevythybridi toimitukseenNopeaan

VOLVO XC60 B4 AWD D-MHEV Business Core aut: autoveroton hinta 50 300 €, autovero 14 203,34 €, toimituskulut 600 €, kokonaishinta 65 103,34 €. EU-yhd. 6,3 l/100 km, CO2 168 g/km. Hinnat 18.4.2022 hinnaston mukaan. Kuvien autot lisävarustein.

suorituskyvystä tinkimättä. Sisäänrakennetut Googlen palvelut ja henkeäsalpaava ajokokemus – tämä keskikoon citymaasturimme on kaikin puolin älykkäämpi.

*

Tiis Tai 16. EloKUUTa 2022 29 Volvo -myyjäsi Käyttöautossa: Jere Blom, p. 040 7548 601 Ari Karjalainen, p. 0500 627 374 Stanislav Kostyuchenko, p. 044 5502 237 Vesa Lehtiö, p 050 5215 237 Juuso Lintukangas, p. 044 5501 529 Teemu Luoma, p. 050 4015 473 Henrik Raisio, p. 040 9359 929 Uusi Volvo C40 Recharge -täyssähköauto Uusi Volvo C40 Recharge -täyssähköauto. Alkaen 52 000 €. Täyssähköauto C40 Recharge Single 231 hv. Volvo Car Yksityisleasingilllä alk. 654€/kk** C40 Recharge on Volvon ensimmäinen täysin sähköinen Crossover – ja samalla aito Volvo. Nautit hienostuneesta ajokokemuksesta ja Volvo Cars -sovelluksen etähallintamahdollisuudesta. Huolenpitopaketti kuuluu hintaan ja sisältää huollot, takuun, tiepalvelun; halutessasi voit hankkia myös edullisen Volvia- vakuutuksen ja kotilatauslaitteiston. Koeajettavana nelivetoinen Volvo C40 Recharge Twin. 7,4 s 438 km 0 g/km Huollot 0-100km/h toimintamatka** CO 2 -päästöt sisältyvät sähköllä jopa 3v/100.000 km C40 Recharge Core aut: autoveroton hinta 51 400 €, autovero 0 €, toimituskulut 600 €, kokonaishinta 52 000 €. EU-yhdistetty energiankulutus 18,0-19,3 kWh/100 km, CO2-päästöt 0 g/km (WLTP). Vapaa autoetu 650 €/kk, käyttöetu 605 €/kk. Hinnat 23.5.2022 hinnaston mukaan. Kuvien autot lisävarustein. ** Toimintamatka- ja kulutusarvot on tarkoitettu ensisijaisesti automallien väliseen vertailuun. Auton kulutukseen ja toimintamatkaan vaikuttavat muun muassa kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lämpö tila, keli- ja ajo-olosuhteet sekä auton kuormaus. *** Yksityisleasingin kuukausihinta sisältää 36 kk/30 tkm, takuun, huollot ja kuluvat osat sekä Volvo-talvirenkaat.

1. Tekoäly voi auttaa säveltäjää luo maan uusia melodioita, jotka ovat samankaltaisia kuin ne, joita hän on aiemmin tehnyt. Tekoäly voi myös auttaa säveltäjää ymmärtä mään paremmin musiikkia ja sen vaikutusta ihmisiin.

Yllättävän moni innovaatio tar vitsee n. 30 vuotta kehittyäkseen to delliseen käyttöön. Näin vaikuttaa olevan myös tekoälyn kanssa. Erityi sesti tämän vuoden aikana uusia te koälysovelluksia on julkaistu run saasti. Sovelluksia yhdistää lisäänty vään dataan perustuva jatkuvan op pimisen malli.

Uutiset tasatunnein iltakymmeneen, viihdeuutisia pitkin päivää ja paljon, paljon muuta: Tampereen Enska (Arto Grönroos), Vitsiniekka (Martti Kuurila), Sori vaan (Joni Länsipuro), Santosen Pekka ja päivän pätkä, kaupunkilehti Tamperelaisen Petteri Mäkinen ja Poplaulajan vapaailta (Janne Örnberg & Jari Moberg). Pena, Hannamari ja Gilda jututtavat kahvituntivieraita arkisin kello 9 ja 14 jälkeen sekä lauantaisin pitkin päivää. Diskopallon alla perjantaisin kello 20 jälkeen. DJ Ilkka soittaa jytää, purkkaa ja diskoa. Samin levylaukku kello 21 jälkeen, DJ Sami soittaa mitä levylaukusta löytyy. Tätä Suomi tanssii -listaohjelma ja Lavvantai tanssit kello 18 ja sunnuntaisin Radio Top 20 klo 16. Studiossa Pena. Happy Days torstaisin kello 18 jälkeen ja sunnuntaisin kello 20 jälkeen. Studiossa Aron ja Santis. Paluumuuttaja sunnuntaisin kello 18 jälkeen ja tiistaisin kello 10 jälkeen. Ilkka Kymäläinen ja Paavo Amerikanserkkupostilaatikolla. maanantaisin kello 18 jälkeen. Musiikkiterveisiä Oregonista soittaa Julian Lähdesmäki Beatles ja Suomi perjantaisin kello 16.30 ja tiistaisin kello 10 jälkeen. Äänessä Jussi Tuovinen ja Juha Salo Seppo Tammilehto – poutapilven poika maanantaisin ja perjantaisin kello 17 jälkeen. Mikko Alatalo – joviaali ilmiö maanantaisin kello 15.30 ja 16.30 sekä sunnuntaisin kello 10.30 ja 11.30. Studiossa Mikko & Pena. Onnellisen miehen tarinoita kertoo Pentti-Oskari Kangas lauantaisin kello 9.30 ja 17.30.

Aikuisten suosikkiradio | facebook.com/radiomusa | radiomusa.fi kampanjat:Edulliset Pena: 0400 620 036 Juha: 045 1462 839 Soita! Puh. 010 397 8600 info@ajaksline.fi www.ajaksline.fi K AI K KI A J O N E U VOTEIP PA U KSET YKSI L Ö L LI S ESTI SU UN N ITTEL U S T A TOTEUTUK S EE N , T AKU U TYÖ N Ä Tekoälystä apua luomisen tuskaan Opiskellessani tietojenkäsittelyä 1990-luvun alussa paneuduin gradussani tekoälyyn. Tuolloin tekoälyn suurimpana mahdollisuutena nähtiin asiantuntijajärjestelmät, jotka pystyivät tekemään algoritmeillaan annetuista tiedoista parempia johtopäätöksiä kuin ihminen. Tieteiskirjallisuudessa tekoäly kuvattiin usein koneina, jotka kykenevät toimimaan ja ajattelemaan kuin ihminen. Tekstin kirjoittaja Pekka Ketola on filosofian tohtori, innovaattori ja tutkija, jolla on yli 20 vuoden käytännön kokemus tulevaisuudenintohimonayrityksensätuotekehityksestä.käyttäjäkeskeisestäHänenideascoutoy:nonparemmanrakentaminen.

Innovaatiotutka päättyy tekoälyn kirjoittamaan haikuun: Tekoäly on tulevaisuus. Se kehittyy jatkuvasti. Parantaa elämäämme. l tuulella yötä päivää!

4. Tekoäly voi etsiä apua ja inspiraa tiota muista aiheista ja alueilta. Tä mä laajentaa tekijöiden näkemys tä ja parantaa ratkaisujen laatua. Yllä olevat vinkit ovat tuotti suo menkielellä tekoäly OpenAI (beta. openai.com), kun kysyin miten te koäly voi auttaa luovan työn tekijää. Mitä hyötyä tekoälystä voisi olla? Kurkistamme mielenkiintoisiin te koälysovelluksiin, jotka liittyvät luo vaan työhön, kuten kirjoittamiseen, säveltämiseen ja kuvataiteeseen.

• DeepStory (deepstory.ai) raken taa kokonaisia tarinoita annettu jen syötteiden pohjalta. Erinomai nen apu esimerkiksi käsikirjoitus ten kehittäjille.

• Dall-E (openai.com/dall-e-2/) luo kuvia käyttäjän antaman tekstin perusteella. Oheisen kuvan syöt teenä on ”Leonardo da Vinci soit taa sähkökitaraa”. Rajatun toimin nallisuuden sovellusta pääsee maksutta käyttämään mm. ni/dalle-mini.huggingface.co/spaces/dalle-mitäällä

Tiis Tai 16. EloKUUTa 202230

• Musiikin tekijöille tekoäly tarjoaa suuren määrän työkaluja. Tekoäly voi tuottaa melodioita, sanoituksia ja kokonaisia kappaleita halutulla tyylilajilla. Sovelluksia ovat mm. Jukebox, Soundraw ja Boomy

• DeepL kääntäjä (deepl.com/trans lator) on käännösohjelma. Se tar kastelee sanojen lisäksi myös lau seiden välisiä yhteyksiä ja pyrkii ymmärtämään mitä tekstissä ku vataan. Käännöksestä tulee yllät tävän virheetöntä ja osuvaa.

3. Tekoäly voi auttaa kirjailijaa kir jan kirjoittamisessa monin tavoin. Tekoäly voi esimerkiksi auttaa ide oimaan kirjaa. Tekoäly voi auttaa hahmottelemaan kirjan hahmotel mia ja laatimaan kirjan lukuja. Li säksi tekoäly voi auttaa kirjan muok kaamisessa ja oikolukemisessa.

2. Tekoäly voi hyödyttää kuvataiteili jaa auttamalla häntä luomaan uu sia taideteoksia, kehittämällä ole massa olevien teosten ominaisuuk sia ja tarjoamalla tietoa taiteellisen työn tekemisestä. Tekoäly voi myös auttaa kuvataiteilijaa analysoi maan ja ymmärtämään hänen teoksiaan paremmin sekä antamaan palautetta työn laadusta.

• Synthesia (synthesia.io) tuottaa videoita käyttäjän antaman käsi kirjoituksen ja käyttäjän valitse man henkilöhahmon puhumana. Sovellusten avulla pystyy melko vaivattomasti tuottamaan esimerkik si yrityksen tai tuotteen esittelyvide on käsikirjoituksesta julkaisuun ha lutuilla kielillä. Tekoäly on luovan työn tekijälle hyvä apuri tai co-wri ter, mutta isännäksi siitä ei vielä ole. Samalla kun tekoäly oppii tuotta maan yhä parempaa sisältöä, lienee yhtä tärkeää, että yritykset opettele vat tekoälyn hyödyntämistä omista tarpeistaan käsin. Tämäkin opintie kannattaa aloittaa kokeiluilla.

Radio Musa 100,5 Hyvällä

lähdössä his sukseen kotiin. Entä kuinka paljon sota on puhuttanut? – Kyllä meille tulleet ovat pääosin olleet rauhallisimmilta alueilta, mis sä sotaa ei ole näkynyt. Mutta ilmei sen tyytyväisiä tänne tulleet ovat ol leet siitä, että ovat päässeet hommiin ja ansaitsemaan, yrittäjä kertoo. Isäntä on joka vuosi kauden loppu puolella toteuttanut poimijoilleen palkintomatkan eli vuokrannut bus sin viemään heidät Tampereelle.

PÄLKÄNEEN YR i TTÄJÄT

Kohtalaiset kelit Sadollisesti vuosi oli, jos ei nyt hyvä niin ei vallan kehnokaan. – Aika myöhään meni sadon kanssa. Oikeastaan me menetimme kaksi hyvää viikkoa, koska ei ollut mitä myydä, hän kertoo. Lisäk si se paras heinäkuunviikonloppupuolivälissäoliturhansateinen.–Tämäonhyvinsääherkkäähommaa.Jossataakovaa,silloinjäävätsekäitsepoimijatettämarjaostoksillemuutentulijatkotiin,hänmyöntää.Summasummarum,tästäkinselvittiin.–Tämäeiolluthuonoineikäpa

ras vuosi. Pärjättiin kyllä, mutta vä hän söivät kelit terää pois, hän mää rittelee. Myös nyt, alkusyksystä 2022, eletään ensi kesän sadon kan nalta tärkeitä hetkiä. Sillä, millainen keli syksyllä on, on iso vaikutus en si kesän satoon. – Optimaalinen olisi melko läm min syksy. Siitä mansikka tykkää, yrittäjä kertoo. l

ITSEPOIMINNAN KULTAVUOSIA elettiin etenkin 1980-luvulla. Silloin kiireisimpinä päivinä pelloilla saattoi yrittäjän mu kaan hyvinkin olla peräti 700 perhettä. Noista määristä on tultu alas, mutta edelleenkin, kun kelit ovat kohdillaan ja sesonki parhaimmillaan, voi puskia olla koluamassa parisataa perhettä.

Kysytään siis heti kärkeen, onko korona jo hellittänyt? – Kyllä nyt olo on jo parempi. Ja pääsin aika helpolla. Harvoin minul la on näin laimeata flunssaa ollut kaan, tuumaa Jukka Kittilä. Hän to teaa vielä, että tartunta osui muuten kin oikeastaan optimaaliseen ajan kohtaan. Mansikkasesongin ollessa kiivaimmillaan olisi karanteeni ollut paljon haitallisempi. – Onneksi meillä kaikki työnteki jät säilyivät terveinä läpi koko seson gin, hän lisää. Nykysuku 1970-luvullaaloitti Niitty-Seppälän tila on tänä päivänä erikoistunut pääasiassa mansikkaan, mutta historiallisesti sekä mansikat että herneet ovat melko uusi juttu. Maanviljelyä samoilla pelloilla on ni mittäin harjoitettu ainakin 1900-lu vun taitteesta saakka. Todenteolla siirtymä perinteisestä maataloudes ta aloitettiin vasta Urho ja Terttu Kittilän toimesta. Heidän yrityksen sä, Maatalouspalvelu Oy osti tilan vuonna 1977 yrityksen opetus- ja koetilaksi.–Isänaikana täällä purettiin van hoja rakennuksia, tehtiin peltoku vioita säännöllisemmiksi, lisättiin sa laojitusta ja tehtiin muutenkin hyvin voimakasta kehitystyötä, hän kertoo. Vielä tänäkin päivänä tilalla kasvaa jonkin verran vihanneksia, kuten parsakaalia ja jäävuorisalaattia, mut ta pääpaino on jo pidemmän aikaa ollut mansikassa, herneissä ja peru nassa. Pienin askelein Niitty-Seppälän tila on eittämättä tuttu myös monelle tämän lehden lu kijalle, sen verran pitkä sen tausta on. Nykyisen isännän mukaan heidän evoluutionsa nykyiseksi marjamat kailusuosikiksi on ollut varsin luon nollinen ja edennyt pienin askelin. – Siitä se lähti, että 80-luvun al kupuolella meidän mansikkapellot näkyivät tuohon tielle. Siihen alkoi pysähdellä autoja, ja meiltä tiedus teltiin, olisiko meillä myytävänä mansikoita. Niinpä siihen sitten teh tiin jokusen kesän jälkeen pressuka tos ja aloitettiin myynti, hän kertoo. Ja kun tila alkoi saada nimeä, alettiin udella, josko mansikkaa pääsisi poi mimaan itse, ja seuraavaksi, että oli siko teillä kahvia ja pullaa. Kahvilan lisäksi rinnalle on myö hemmin tullut myös pieni kotileipo mo, sekä edelleen asiakkaiden tie dusteluista johtuen myös kotieläin tarha, leikkipaikka sekä polkuauto rata.– Sen verran pitkään täällä on toi mittu, että meillä alkaa olla jo kol mannen sukupolven asiakkaita, hän kertoo. Kolmas poikkeusvuosi Sukupolvenvaihdos tilalla toteutet tiin jo vuonna 1993, joten nykyisel lä isännälläkin tulee ensi vuonna täy teen jo 30 vuotta. Kysytään siis seu raavaksi, millainen oli satokausi 2022?–Ei tänä vuonna ennätyksiä ri kottu, mutta siitä kuitenkin selvittiin kuivin jaloin. Parempi se oli kuin pe lättiin. Uhkana oli, että tästä tulisi välivuosi työvoimapulan takia, hän kertoo.Niitty-Seppälän viljelmät tuotta vat satoa siinä määrin, että aivan pie nellä käsiparimäärällä sitä ei korjuu seen saada, ei vaikka itsepoiminta kin tilalla onnistuu. Tänä vuonna pelloilla oli kaikkiaan 53 kausityön tekijää. Joskus määrä on ollut paljon suurempikin.–Yleensä60–65, joskus jopa 70, mutta nyt mentiin vielä poikkeuso loissa, jo kolmatta vuotta putkeen, Kittilä kertoo. Poikkeustilan aiheut taja tosin oli nyt eri kuin kahdella edellisellä kerralla. Silloin syy oli ni mittäin korona, joka asetti ulkomaa laisten poimijoiden maahantulolle omat esteensä. Nyt hankaluuksia tuotti oikeastaan vielä synkempi eli sota. Pälkäneläistilalla kun on jo useamman vuoden ollut pääsääntöi sesti ukrainalaisia työntekijöitä. Säätilojen lisäksi jouduttiin tänä keväänä siis jännittämään myös maa ilmanpoliittista tilannetta. Alkupe räiset suunnitelmat itänaapurin dik taattori pisti totaalisen uusiksi, sillä alun perin jo alkuvuodesta oli tie dossa 60-henkinen, pääosin entuu destaan tuttu poimijaporukka. Yrit täjä myöntääkin, että tieto työvoi man saatavuudesta meni viime tin kaan.–Palaset loksahtivat kohdalleen vasta juuri ennen juhannusta, hän kertoo. Se ero edellisvuosiin tu lijoissa oli, että vallitse van haastatteluanalaisethänpääsivättäyttävätmuutmiehettaannaisia.meillädetä.noinmaastaSotaavatsetvuoksisotatilanteenmiespuolisaapujatoliharvassa.käyvässäkuneivaanläh–PääosinolitöissäAinoasvanhemmatjatietytedellytyksetmiehettulemaan,kertoo.Ukraiolivattätätehdessä

Av. ma–pe 10–17, la 10–14 Takojantie 2, 36600 Pälkäne www.fiina.fi Naisten vaateliike Pälkäneellä - housut, paidat, mekot, takit ym. - alusvaatteet ja Tervetuloa!uimapuvut... Pälkäneen Yrittäjät · Luopioisten Yrittäjät Parhaat paikalliset palvelut! Jaakko Pohjola Oywww.jaakkopohjola.fiTievie– niin mekin! TÄYS- JA PUOLIPERÄVAUNU-YHDISTELMÄKULJETUKSET • elementtikuljetukset • erikoiskuljetukset • kappaletavarakuljetukset • saattovalvonta • sopimusliikenne AJOISSA VUODESTA 1967 Pälkäneellä sijaitsevan Niitty-Seppälän

Teksti: VILLE KULMALA Kuvat: NIITTY-SEPPÄLÄN TILA

MANSIKKAVUOSI OLI varsin kelvol linen. Tässä heinäkuun satoa, ja tar kemmin sanottuna polka-mansikkaa.

Kirpputorit ja muut myymälät ovat suosiossa. Tänä vuonna erityisen paljon oli matkaan tarttunut kuu lemma juustoa.

Puh.

Mansikkaa piisasi, mutta poimijoiden kanssa oli tiukkaa – Miten meni Niitty-Seppälän tilan satokausi 2022? sekäMoottorikelkka-,mönkijä-,vesijettisafaritlaitevuokraus 0400-539 www.sydanhameensafarit.fi410 Vesijetti-, mönkijämoottorikelkkasafaritsekäoheispalveluineen.Kysytarjous! tilan kesäkausi on nyt paketissa. Suositun marjapaikan kahvila ja eläinpiha sulkivat ovensa heinäkuun viimeise nä päivänä ja Kesätori viikkoa myöhemmin. Alkuperäinen suunnitelma oli käydä jutunteossa paikan päällä viimeisellä aukioloviikolla, mutta se keikka meni ohihuristeluksi. Tilan isäntä Jukka Kittilä kun oli saanut aiottuna haastattelupäivänä koronadiagnoosin. Niinpä kesäkuulumisten vaihto toteutettiin puhelimessa viikkoa myöhemmin.

www.kotipälkäneeltä.fi

Tiis Tai 16. EloKUUTa 2022 31

Sitten piti löytää paikka Vielä oli tosin selvitettävänä aika iso este, eli sopivan paikan löytäminen. – Meidän piti löytää riittävän iso

dea maalle muutosta syntyi per heessä viitisen vuotta sitten. Sil loin Johanna Ketola ja Jussi Mart tinen asuivat vielä Tampereelle. – En tiedä oliko se ikä vai mikä, mutta tuolloin aloimme yhdessä pu hua mahdollisuudesta muuttaa maalle, taustoittaa Johanna Ketola. Suunnitelmassa oli kuitenkin yksi iso kysymysmerkki, joka liittyi rahaan. – Tai siis lähinnä siihen, miten me saisimme leivän pöytään maalle muutettuamme, Johanna jatkaa. Se kä hän että Jussi toimivat Tampereel la itsenäisinä yrittäjinä. Jussi elätti it sensä remonteilla, ja Johanna toteut ti hierontaa ja akupunktiota. – Koko muuttoajatus meinasi jää dä, koska näimme että silloisilla yri tysmuodoilla emme kyllä pärjäisi kauempana kaupungista, Johanna tuumaa. Perhehoito oli tuttua jo nuoruusvuosilta Jossakin vaiheessa alkoi kypsyä idea ikäihmisten perhehoidon tarjoami sesta ratkaisuksi elinkeinokysymyk seen. Eli käytännössä se, että paris kunta ottaisi kanssaan asumaan ikäihmisiä, joiden hoiva ja huolenpi to olisi sitten heidän vastuullaan. Hoitomalli soveltuu eritoten sellai selle ikäihmiselle, jolla on vaikeuk sia selviytyä arjesta itsenäisesti, mut ta joka ei kuitenkaan vielä tarvitse varsinaista palveluasumista tai lai toshoitoa. Johannalla oli tähän työ hön jo valmiina koulutus, sillä hän on alkuperäiseltä kelJussinenoliyskuntoutujille.pyörittänytta.mintaanveltuvuuttakovalmennuksennimittäinnenva-alankehitysvammahoitajakoulutukseltaanjatehnythoihommiamoniavuosiajoenyrittäjyyttään.Perhehoitajaltaedellytetäänpaitsiennakkäymistämyössotehtävään.PerhekotitoiajatuksiaohjasimyöstausJohannanäitioliaikaisemminperhekotiamielenterve–Siitäjakokoyhteisöllisyydestäjäänytminulleerittäinpositiivikuva,hänmuistelee.Jakunmyöspitiajatuksesta,oliotettujoaseteenpäin.

ww w . t i l a u s lii k e n n e h a n k i. c o m

Pariskunta muutti maalle, kun keksi keinon, millä siellä voisi elättää itsensä - Suunnitelmaa tosin on jouduttu kertaalleen entraamaan

epidemia rantautui Suomeen samoi hin–aikoihin.Tulimme tänne tammikuussa 2020, ja täällä tehtiin sitten kaksi kuukautta aivan totaalisesti remont tia. Minulla oli maaliskuun puolivä lissä viimeinen työpäivä entisessä ammatissani. Ja kun meillä oli enää kaksi viikkoa aikaa pakata omakoti talo pakettiin, alkoikin etäkoulu, hän muistelee. Perheen kolmesta lapses ta kaksi lensi pesästä samassa hötä kässä, ja yksi muutti perheen muka na maalle.

Pitkäaikaista perhekotia kesti pari vuotta Käytännössä pitkäaikaisen perheko din hoitaminen tarkoitti yrittäjyydes tä luopumista, sillä palkanmaksun hoitivat asiakaspaikat ostaneet kun nat.– Meillä oli kolme pysyvää asu kaspaikkaa ja mahdollisuus yhteen tai kahteen lyhytaikaisempaan hoi tojaksoon, kuten esimerkiksi muu taman kuukauden evakkoon vaikka pa putkiremontin alta pois, yrittäjä kertoo. Tätä kesti viime kevääseen asti, mutta silloin maailma mullistui uudemman kerran. Pitkäaikaisen perhekotitoiminnan osalta odotuk set eivät olleet toteutuneet, vaan pi kemminkin taival oli ollut täynnä toi nen toistaan seuranneita haasteita. Korona ei tosin suunnitelmia kariut tanut, mutta muuten moni asia me ni vinksalleen.–Oikeastaan kaikki suunnitel mat, joita meillä sen kanssa oli, kaa tuivat ja romahtivat lopullisesti alku vuonna. Kävi ilmi että yksi tärkeim mistä asiakaskunnista oli tehnyt pää töksen luopua ylipäätään kaikista pit käaikaisen perhehoidon sijoituksis ta ja lisäksi useampi muu asiakaskun

Johanna ja Jussi ovat nyt kiinteistön neljännet yksityiset omistajat. Hei dän omistukseensa tila siirtyi sen 17 vuotta omistaneelta pariskunnalta. Kaupat tilasta solmittiin vuoden 2019 lopulla, ja varsinaisesti muutto alkoi remontilla heti vuoden 2020 al kupuolella, juuri kun pandemia nos ti päätään Euroopassa. Yrittäjien uu si elämä maaseudulla alkoi siinä mie lessä vähän poikkeukselliseen ai kaan, että käytännössä koko korona

talo viihtyisässä ja hyvässä ympäris tössä ja niin, että liiketoiminta olisi mahdollista nimenomaan kodin yh teydessä. Ajattelimme myös, että se saisi olla noin tunnin ajomatkan päässä Tampereelta, Johanna kertoo ja myöntää, että mahdollinen järven läheisyys olisi plussaa, mutta enem män kuitenkin haave. Mitään varsi naista ylitarjontaa kyseiset kriteerit täyttävistä paikoista ei ollut, sillä yrit täjä laskeskelee, että he kävivät aika naan paikan päällä katsomassa ai noastaan seitsemää kohdetta. Luo pioisten paikan lisäksi yhdestä ehdit tiin jättää tarjouskin jota ei kuiten kaan hyväksytty. – Nyttemmin sanottuna onneksi niin, koska se olisi ollut liian kallis meidän tarpeisiimme, Johanna myöntää. Luopioisten vanha Pappi la täytti kaikki kriteerit, ja olipa se plussana pidetty järvikin näköetäi syydellä. Koska kiinteistö sijaitsi Hal tian kylässä, uudet omistajat nimesi vät paikan uudelleen: Haltian Pappi laksi. Pappilan historian lyhyt oppimäärä Komean pappilan hirsistä vanhim mat ovat 1700-luvulla kaadettua pe täjää, sillä vanhin osa rakennukseen saatiin, kun vanha Nukarin torppa siirrettiin 1800-luvun loppupuolella nykyiselle paikalleen. Siellä sille oli osoitettu uusi elämä virkamiestalo na. Varsinaista rakennusta on sittem min laajennettu kahteen otteeseen, viimeksi sisällissodan jälkimainin geissa, kun taloon valmistui kirkko herran työtila. Samaan aikaan siitä tuli myös virallisesti Luopioisten pappila, sillä tuolloin pitäjä erkaan tui Hauhon kunnasta. Pappilana eli kirkkoherran asuntona sekä virkati lana rakennus toimi aina vuoteen 1987. Silloinen kirkkoherra totesi kuitenkin, että paikan ylläpitokus tannukset ovat seurakunnalle liian korkeat. Myyntipäätöstä edesauttoi se, että Luopioisten keskustassa si jaitsevalle kirkolle on pappilasta mat kaa yli neljä kilometriä. Johannalla on naapurin hänelle lahjoittama Aa mulehden artikkeli, jossa kerrotaan pappilan myyntiaikeista. Koronan alku muuttoaikaanosui

LUOPIOISTEN YR i TTÄJÄT JOHANNA KETOLA ja Jussi Marttinen muuttivat maalle vajaa kolme vuotta sit ten. Luopioisille pariskunta antaa pelkästään kehuja. – Meillä oli joskus aikaisemmin ollut hetken vuokramökki täältä, ja muistan että jo silloin katselimme, että mitä ihmettä. Täällä me olemme keskellä ei-mitään, ja tääl tä löytyy näin viriili ja toimiva kylä, jossa on tapahtumaa vaikka millä mitalla. Täällä on todella innovatiivinen ja aktiivinen ilmapiiri, johon on ollut myös helppo liittyä. Eh kä se auttaa, että täällä on paljon muitakin muualta tulleita, Johanna kertoo. NYKYISEN PAPPILAN ensimmäinen osa on oletettavasti ollut käytössä aina 1770-luvulta saakka, karoliinisen pohjaratkaisun perusteella. Rakennus oli silloin noin puolet nykyisestä. Luopioisten keskustaan tulee pappilalta noin neljän kilo metrin matka. Täällä siis ollaan taatusti maaseudun rauhassa. LUOPIOISTEN PAPPILASSA riittää lääniä, sekä alakerta että yläkerta ovat kum painenkin 250-neliöisiä.

Tiis Tai 16. EloKUUTa 202232i

Tervetuloa kyytiin!Päätä minne haluat! Me kuljetamme turvallisesti 27 v. Pirkanmaan matkatoimisto Gsm: 04 00 975 800

VILLE KULMALA FIN, EUR JA KERTAKÄYTTÖLAVAT SEKÄ LAVAKAULUKSET PUISETPARKANOSTATRUKKILAVAT Kankarintie 35–19 Puh. 0400 383 www.parlava.fiparlava@parlava.fi860 PIHAPIIRISTÄ LÖYTYY myös väentupa. Se on tässä kuvattuna varsinaisen pappilan yläkerrasta. JOHANNA KETOLA sai naapuriltaan Aamulehden vuodelta 1987, jolloin seura kunta oli luopumassa kiinteistöstä. ESIMERKKI MAJOITUKSEEN käytetystä huoneesta. MUSIKAALI Suomen ensi-illat 2.9. ja 3.9.2022 JÄRJESTÄ TILAISUUTESI MEILLÄ • AAMIAISTILAISUUDET • KOKOUKSET JA VIRKISTYSPÄIVÄT • HÄÄT JA MUUT JUHLATILAISUUDET • SHOW & DINNER Myyntipalvelu p. 010 346 myyntipalvelu@tampereenteatteri.fi2400 Laadukkaat ja kauniit astiat hotelli- ja ravintola-alan yksilöllisiin tarpeisiin meiltä. Tutustu lisää ja www.horecatukku.fitilaa:

Virallisesti Haltian Pappila Ay perus tettiin heinäkuussa, jolloin se kirjat tiin kaupparekisteriin. Sen verran tuoretta toiminta on, että tähän saak ka kokemusta uudesta on kertynyt vielä varsin nimellisesti. Haastatte luhetkellä kun heillä oli takanaan vasta kaksi viiden päivän jaksoa omaishoitajien ja omaishoidettavien yhteisistä lomista. – Silloin kun meillä on nämä asi akkaat, minä olen täysin heidän pal veluksessaan ja teen kaiken heidän hyvinvointinsa eteen. Asiakkaat ovat täysihoidossa, joten heillä on esimer kiksi viisi kertaa ruoka valmiina pöy dässä, hän kertoo. Toiveiden mukaan järjestetään myös käyntejä läheisiin kiinnostaviin vierailukohteisiin. Jus si avustaa kaikessa missä tarvitaan, viimeksi hän esimerkiksi järjesti huonojalkaiselle hoidettavalle kyydi tyksen rantaan. Toisena uutena avaukse na ovat aikuisten leirit Uuden yritystoiminnan toiseksi ki vijalaksi Johanna ja Jussi ovat miet tineet työikäiselle väestölle suunnat tuja leirejä. Niissä olisi tarjolla pait si komea miljöö, myös mahdollisuus osallistua johonkin talon vaatimiin askareisiin.Hännäkee potentiaalisina asiak kaina noin 20–65-vuotiaat, joilla ei ehkä ole omaa kesäpaikkaa, ja jotka haluavat viettää aikaa muiden kans sa. – Koska kyseessä ovat työikäiset ihmiset, oletettavasti nämä leirit kes kittyvät viikonloppuihin, hän pohtii. Ohjelmaakin Johanna on miettinyt, oman harrastuneisuuden pohjalta tietämystä kun on esimerkiksi kiina laisesta hieronnasta, villiyrteistä se kä luovasta tanssista. – Idea on siis, että ei tänne niska limassa tulla raatamaan, vaan pikem minkin pitämään kivaa ihmisten kanssa, Johanna kertoo. Tämä ajatus on vasta ituasteella, ja toistaiseksi ta kana on vasta yksi esileiri, josta saa tu palaute kuitenkin oli erittäin roh kaisevaa.–Jostuollainen viikonloppu pi detään kerran kuussa, se on varsinai sen toimeentulon kannalta tietysti varsin vaatimatonta. Mutta siinä mis sä hoivapuolelta voitaisiin saada se varsinainen elinkeino, tämä täyden täisi sitä ja olisi sitten vähän extraa. Tosiasia on, että kun meillä on omaishoitolomalaisia, minulla ei ole aikaa vaikkapa lähteä kitkemään kas vimaata tai poimimaan mustikoita, Johanna kertoo. Tekemisestä ei tule puutetta Koska pappilassa niin ylä- kuin ala kerrassakin on tilaa 250 neliötä, ja pihapiiriin kuuluu lukuisia muista kin kiinteistöjä, on Jussin remontti taidoille taatusti tarvetta. Juuri par haillaankin yrityksessä on käynnis sä isompi työmaa, kun työn alle on otettu ison pappilan yläkerta. – Sinne on tulossa meidän omat tilat, keittiöineen, kylpyhuoneineen ja saunoineen. Ideana on, että voim me jatkossa vuokrata alakertaa ja väentupaa kurssi-, juhla- ja kokous käyttöön. Majoitustilaa täällä on hel posti noin 10 hengelle. Yrittäjä myön tää, että vielä tällä hetkellä on turhan varhaista sanoa, miten suunnitelma toteutuu.–Taloudellisesti pitkäaikainen perhehoito olisi ollut meille se tur vallinen vaihtoehto, mutta nyt jou dumme elämään tässä eräänlaisessa epävarmuudessa. Tulevaisuus näyt tää nyt kuitenkin valoisalta, hyvältä tämä tuntuu, ja ilmassa on kaiken kaikkiaan kovasti toiveikkuutta. l ja kuvat:

Tiis Tai 16. EloKUUTa 2022 33 ta valitteli, että heille paikka oli liian kaukana.–Yksi kaunis päivä löin sitten Jus sille nyrkkiä pöytään, että pitkäaikai nen perhehoito on nyt osaltani lop pu. Uusille urille Pitkäaikainen perhehoito aloitettiin virallisesti heinäkuussa 2020, ja pa kettiin se pistettiin tänä keväänä 2022. Viimeisin pitkäaikainen asu kas asui pappilassa vielä kesäkuun alkupäiville.–Pariviikkoa olimme ihan tyh jän päällä ja mietimme, mitä sitä voi si keksiä. Meillä kun oli edelleen pal jon tilaa, ja jotain vastaavaa halusim me kyllä tehdä, Johanna muistelee. Idea uudesta suunnasta lähti sytty mään keskustelusta erään naapurin kanssa. Puhe tuli omaishoitajista se kä heille järjestettävistä lomista. Eh kä niissä olisi se uusi suunta? Olin yhteydessä Pirkanmaan Omaishoi don yksikköön ja siellä innostuttiin ajatuksesta lähteä pilotoimaan uutta muotoa perhehoidosta, Johanna ker too. Puitteet ainakin ovat kunnossa. Hieman tiivistetysti ideana on se, että sekä omaishoitaja että omaishoi dettava voivat tulla Haltian Pappi laan lomailemaan yhdessä. Kohde ryhmänä ovat erityisesti omaishoita jat, jotka eivät malta laittaa hoidetta viaan vapaapäiviensä ajaksi muualle hoitoon. Omaishoidettava tulee edel leen oman kuntansa kautta perhe hoidon sopimuksella ja omaishoita ja omakustanteisesti.–Meilläonrauhallinen ja myös mielenterveyttä hoitava paikka. Ei hän täällä tarvitse kuin astua ulos, niin jo pelkkä äänimaisema on var sin upea, Johanna kertoo ja huo mauttaa, että paikka on myös hyvin turvallinen ympäristö. Kerrallaan lo majaksoilla voi olla kaksi- kolme pa riskuntaa joten ryhmät pysyvät mu kavan pieninä. – Asiakas, jonka omaishoidettava on vaikkapa alzheimer-potilas, har vemmin pystyy esimerkiksi lähte mään kylpylään. Ruoka pöydässä viiteen kertaan Uudistus tarkoitti myös paluuta pal kansaajista yrittäjyyden maailmaan.

Teksti

LOUNASVIERAS:KUKA?

KARI TOLONEN, järjestöneuvos ja Chaine des Rotisseurs -järjestön o fficier-jäsen, kutsuu kuukausittain ruokavieraan tutustumaan pirkanmaalaisen ravintolan ruokatarjontaan.

HARRASTUKSET:

Lounaspaikaksi valikoitui tällä kertaa nepalilainen ravintola Tribeni Lielah dessa Markon jo aiemmin Tampereel le sovitun työtapaamisen takia. Lou nasruoaksi valikoitui Chicken Korma sekä Lamb Chilli. Annoksiin sisältyi myös Naan-leipä ja jälkiruokakahvi. Reilun 10 000 asukkaan Hämeenky rön elinkeinojohtaja myöntää, että kaasugrilli on hänellä kovassa käytös sä, sillä hän kertoo tekevänsä itse pal jon ruokia grillissä. Kaasugrilliin jou tuvat vuorollaan liha,kana ja kala. Varsinkin erilaiset vartaat ovat suo sikkeja.

Tiis Tai 16. EloKUUTa 202234

ELINKEINOJOHTAJA MARKO Kosonen tekee työmatkoja moottoripyörälläNEPALILAISEN RAVINTOLA Tribenin lounasannos naan-leipineen PIRKANMAATAMPERE TIPPAVAARA HANHIJÄRVI PORI 90 VAASAkm205km Nyt HANHIJÄRVENmyydään JA 20SuomenYRITYSTONTITTIPPAVAARANkasvukäytävälläminuuttiaTampereelta. Tontit joustavasti tarpeen Nopeatmukaan ja lupapalveluttoimivat KYSY marko.kosonen@hameenkyro.fi050MarkoelinkeinojohtajaLISÄÄKosonen31003311 PIRKANMAA HÄMEENKYRÖN YR i TTÄJÄT Yrittäjä, varaa paikkasi! DORIMEDIA OY l eena 041 501 9902 NOPEAT KYSYMYKSET Maistuvan lounaan jälkeen nautimme kupposet kahvia, jonka aikana Marko sai vastattavakseen seuraavat kysymykset: Parasta kesässä? Lämpö ja pitkät päivät Kesäherkku? – Pihvi Lähiruoka? Kannatan Unelmien – lomakohde? Tansania Peltipoliisi? – Paikallaan Kalastusmuoto? – Virvelöinti

Marko Koso nen, elinkeinojohtaja Hämeenky rön kunta, asukkaita 10 295 ASUU: Tampereella PERHE: Vaimo, poika ja koira Punttisali, pyö räily, moottoripyöräily, matkustelu ja lukeminen udelleenElinkeinopolitiikanreivaus Hämeenkyrössä lakkautettiin elinkei noyhtiö ja elinkeinoasiat siirrettiin kuntaorganisaatioon. Marko Koso nen aloitti elinkeinojohtajana tämän vuoden alussa ja vauhtia on piisan nut. Yritystonttikauppoja on viety maaliin yksi joka kuukausi alkuvuo den aikana ja Tippavaaran alueen kaupallinen palveluvarustus on kohe nemassa hurjaa kyytiä. – Uusien tielinjausten vaikutusta osa varmaankin pelkää, mutta kyllähän ne aikanaan tulevat rauhoittamaan keskustaajamaa, Kosonen kertoo. Tiivistä yhteistyötä yrittäjäyhdistyksen kanssa Lounasvieraamme kehuu Hämeen kyrön Yrittäjien puheenjohtaja Ilkka Häklin aktiivista otetta yhteisten asioiden eteenpäin viemisessä ja us

ELINKEINOJOHTAJA MARKO Koso nen aloitti nykyisessä tehtävässään vuoden alkupuolella. koo että kunnan elinkeinopoliittisen yhteistyöryhmän panos tulee entises tään kasvamaan. l Kuvat: KARI TOLONEN

Tiis Tai 16. EloKUUTa 2022 35

MIKKO VALTONEN toimi ennen Hämeenkyröä kauppiaana Tampereella. Tuolloin komennossa oli kaksi K-Marketia, nyt toinen kaupoista on astetta isompaan kokoluokkaan kuuluva K-Supermarket. Kauppiaan omaan yritysfilosofiaan kuuluu vahvasti ajatus siitä, että yksittäisen kaupan on pyrittävä aina löytämään se oma erikoisalueensa. Siis joku seikka, missä se on ylivertainen. Ja näin hän on toiminutkin.

Hämeenkyrössä maaliskuussa K-kauppiaana aloittanut Mikko Valtonen on toiminut kauppiaana vasta kesästä 2019, mutta ensikosketuksen alaan hän otti jo teini-iässä. Nokialainen ysiluokkalainen suoritti tuolloin tet-harjoittelunsa Nokian S-Marketissa. Nyt hän toimii sekä K-Market Kyröskosken että Hämeenkyrön K-Supermarketin kipparina, jolla on töissä yli 30 henkeä. Hämeenkyrössä hän kertoo saaneensa lämpimän vastaanoton ja olevansa nyt työssä, mistä kovasti tykkää. Tältä näyttää työhönsä tyytyväinen kyläkauppatieteilijä

Turkkilanjärventie 6, 39200 KYRÖSKOSKI Puh. (03) 371 laurilanbetoni@laurilanbetoni.fi6106www.laurilanbetoni.fi

se mopoikäisenä suoritettu tet-jakso oli ilmeisen vaikut tava kokemus, ottaen huo mioon, että nyt parikymmentä vuot ta myöhemmin mies on kauppias. Siitä oli merkkejä ilmassa jo tuolloin. – Ilmeisesti työnsin kärryjä ja tyh jensin pullohihnaa sen verran innok kaasti, että minua kysyttiin hommiin seuraavaksi jouluksi, hän taustoittaa. Kyläkauppatieteilijä Valto nen Se olikin sitten pidemmän työsuh teen alku sillä kaiken kaikkiaan Val tonen oli hommissa kotikaupunkin sa ruokakaupassa 11 vuotta. – Osuuskauppa viehätti, kun en vielä tiennyt paremmasta, hän nau rahtaa. Työvuoroja Mikko teki no kialaiskaupalla siitäkin huolimatta, että opinnot veivät hänet Vaasaan. Siellä hän valmistui ensin kauppatie teiden maisteriksi ja suoritti hallin totieteistäkin maisterintutkinnon, pääaineenaan aluetiede. Kaveri an toi Mikolle jo tuolloin varsin enteel lisen lempinimen - kyläkauppatietei lijä. Se oli mieleen jo tuolloin. Tovi toisaalla, joskaan ei kaukana Päivittäistavarakauppa siirtyi valmis tumisen jälkeen toviksi hyllylle. Tup lamaisteri toimi ensin Vaasassa As kon myymäläpäällikkönä pari vuot ta, jonka jälkeen oli aika palata koti maakuntaan. Mikko aloitti Saarioi sella vuonna 2008. – Olin aluksi siellä HoReCa-puo lelle, ja oikeastaan koko ajan tulin lä himmäksi vähittäiskauppaa, hän ker too. Kaikkiaan hän ehti työskennel lä kymmenen Saariois-vuotensa ai kana viidessä eri pestissä. Koko ajan kytenyt ajatus mahdollisesta kaup piaan urasta sai oikeastaan lopulli sen vauhdittajan aikaisemman työn antajan toimesta, sillä siellä käytyjen yt-neuvottelujen seurauksena Mikon oli joka tapauksessa keksittävä jotain uutta.Keskustelut Keskon kanssa Mik ko oli aloittanut jo hyvissä ajoin, ja kuukausi edeltävän työn loppumi sesta hän allekirjoitti Keskon suudessatarkoitti,kauppiasharjoittelusopimuksen.kanssaSeettähänestätulisitulevaikauppias. Koulutuksen kautta konkretiaan Varsinaisen kauppiasharjoittelunsa Mikko pääsi tekemään juuri samoi hin aikoihin avautuneessa Ratinan K-Supermarketissa. Jokainen Keskon tekemä kauppiassopimus räätälöi dään aina valittavan taustan mukaan. Mikolla esimerkiksi harjoittelun si sältöä ripeyttivät paitsi hänen opin tonsa, myös se, että hänellä oli jo plakkarissa yli 10 vuoden työkoke mus alalta. Usein kauppiaskoulutus on siis ajallisesti paljon pidempikin, totaalisen alanvaihdoksen tekijöillä jopa 1,5 vuotta. Mikon tapauksessa koulutus alkoi keväällä 2018 ja päät tyi jo samana syksynä. Hetken hän joutui tosin vielä omaa kauppaa odottamaan. Mutta heinäkuussa 2019 hänelle löytyi vedettäväksi kak sikin kauppaa, Rautatietunnelissa si jainnut K-Market Tampereen Asema sekä Tammelan torin kupeessa sijait seva K-Market Vellamonkatu Korona käyntiin Normaaliarkea kauppias ei ehtinyt viettää kokonaista vuottakaan, sillä vuoden 2020 alusta alkoi korona. Se kurmuutti eritoten rautatieaseman kauppaa, jonka asiointi oli vahvasti riippuvainen kiskoja käyttävistä asi akkaista. Ja kun esimerkiksi Uusimaa pistettiin hetkeksi kokonaan säppiin ja muutenkin kaikenlaista liikkumis ta pyrittiin minimoimaan oikein val tiovallan taholta, oli juna-asemalla kauttakulkijoita kovin vähän. – Aluksi liikettä pidettiin hetki sen kiinni, ja sitten kun tilanteen pi ti olla parempi, asiakkaita oli yksin kertaisesti niin vähän, että joulu kuussa 2020 kauppa suljettiin pysy västi, Mikko kertoo. Tosin kahden kaupan kauppiaana hän jatkoi tuol loinkin. Mikko nimittäin sai komen toonsa edelliseltä kauppiaalta vapau tuneen K-Market Tullintorin. Kovaa kolahti korona sinnekin, sillä Tullin torin liike puolestaan nojasi hyvin vahvasti sen läheisyydessä sijaitse viin työpaikkoihin. – Sen, että maailmalla oli siirryt ty etätöihin, huomasi myös meidän kauppamme myynneissä, Mikko to teaa. Uusi ovi alkuvuodestaavautui Tämän vuoden alkupuolella Mikol le tarjoutui mahdollisuus uuteen. Hämeenkyrössä kun oli vapautumas sa kaksi kauppaa, kun niitä pitkään pyörittänyt kauppiaspariskunta oli siirtymässä Ylöjärven Elovainion K-Citymarkettiin. Myös Mikolle tä mä tarkoitti mahdollisuutta siirtyä astetta suurempaan kokoluokkaan. Toisen kaupan osalta myös ketju vaihtui, sillä aikaisemmat kaupat oli vat olleet K-Marketeja, kun taas Hä meenkyrön liikkeistä toinen oli K-Supermarket-ketjun liike, eli sel västi isompi oikeastaan vähän joka mittarilla.–Kyllä se viehätti, että täällä toi minta olisi isompaa, eivätkä seinät tulisi heti vastaan, Mikko kertoo. Apukäsiäkin on nyt reippaasti enem män. Tampereen kaksi kauppaa pyö ri 18 hengen voimin, täällä listoilla on yli 30 henkeä. Tosin on myynti kin kolminkertainen. Mikko myön tää, että kokoluokan kasvaessa myös kauppiaan tekemä työ muuttuu. – Supermarketissa kauppiaan rooli perustuu paljon enemmän joh tamiseen, kun taas K-Marketissa kauppias on itse paljon enemmän it se kaupankäynnissä mukana, hän kertoo. Toisaalta eipä Mikko täällä kään tuota tekemistä tunnu pelkää vän. Haastatteluun kauppias haetaan juomahyllyjen järjestelytehtävistä, ja myöhemmin kun kierrämme otta massa kuvia kaupassa, hyppää hän salamana jonon huomatessaan toi selle kassalle. Erikoistuminen on tärkeää Kauppiaana Mikko Valtonen on nyt elättänyt itsensä reilun kolmen vuo den ajan ja myöntää nyt tekevänsä it selleen erittäin mieluista työtä. Syitä on –useampia.Työnmonipuolisuus on ehkä mukavinta, mutta tykkään myös sii tä, että tässä näkee oman työnsä jäl jen ja pystyy vaikuttamaan siihen, miten kauppa muokkautuu. Itse olen aina pitänyt tärkeänä löytää kauppa kohtaiset liikeideat, joilla kauppa sit ten erottuu kaikista muista, hän ker too. Kauppias on elänyt opetustensa mukaisesti.–Esimerkiksi Vellamonkadulla kehitimme myymälästä tietoisesti Tampereen parhaan olutkaupan ja osasimme tehdä sen itse asiassa niin hienosti, että meidän oluthyllymme tunnustettiin valtakunnallisestikin, hän kertoo. Tullintorin myymälässä erikoisuutena olivat puolestaan eväät ja lounasratkaisut. Jatkuu seuraavalla sivulla. → Parhaat betonit

– Siis kauppa, mistä löytyvät kaik ki arjen lähipalvelut, ja jossa on help po tehdä ruokaostokset nopeasti ja ketterästi. Tulossa mieluisa naapuri Yrittäjä näkee, että kauppiaan on tär keä vaikuttaa asioihin myös varsinai sen liikkeen neliöiden ulkopuolella kin niin, että kaupan asiakkaiden palvelu paranee jollakin tapaa. Täs tä löytyy esimerkki Hämeenkyröstä kin.– Vaihdoimme perinteisen Ot to-pisteen sellaiseen, jossa pystyy myös tallettamaan rahaa, niin koli koita kuin seteleitäkin. Sellaista ei ole täällä aikaisemmin ollut, ja se on saa nut valtavasti hyvää palautetta ly hyessä ajassa, kauppias kertoo. Hä meenkyrön Supermarketilla kaupan ulkopuolisia lisäarvotekijöitä ovat esimerkiksi samassa kiinteistössä toi mivat Tokmannin myymälä sekä ap teekki.–Jos meillä olisi käytävä, me oli simme oikeastaan tällainen mini kauppakeskus, hän kertoo. Parhail laan kiinteistössä on meneillään isompi remontti, jonka myötä palve lutarjonta lavenee entisestään. Kau pan seinänaapuriksi avautuu 1. mar raskuuta Alkon myymälä. Ja se on kiistämättä melkoinen asiakasvirto jen ohjaaja, etenkin viikonloppuisin ja mökkiläisten suhteen. Hävikin minimoiminen sataa kaikkien laariin Toinen Hämeenkyrössä toteutettu uudistus on ollut hävikkiruoan ResQ-sovelluksen käyttöönotto. Sii nä aikaisemmin roskakoriuhan alla olevat tuotteet myydään huokeam malla käyttäen hyödyksi nettisovel lusta.–Minulla oli se käytössä jo Tam pereella, joten se otettiin täälläkin heti käyttöön. Osasin opettaa järjes telmän melko helposti muille. Välil lä en ole ResQ-tuotteita ehtinyt edes kassiin laittaa, kun ne on jo myyty, hän kertoo. Ylipäätään kauppias pi tää ResQ-palvelua erinomaisena ide ana.– Sen merkitys korostuu entises tään hintojen nousun myötä. Eikä se siis ole pois keneltäkään, vaan edel leen meiltä lähtee tuotteita myös hy väntekeväisyyteen, mutta roskiin ny kyään siis todella vähän. Uutta on myös kauppiaan vahva somepresenssi. Molemmat kaupat ovat nyt aktiivisia jo entuudestaan käytössä olleen Facebookin lisäksi myös Instagramissa ja Tiktokissa. – Useamman päivityksen viikos sa me teemme, ja siis paljon muuta kin kuin vain kerromme poikkeus aikatauluista tai toteutamme muuta man arvonnan. Haluan viestiä entis tä enemmän myös esimerkiksi vas tuullisuudesta ja oheispalveluista se kä koko tästä yhteisön osana toimi misesta, hän kertoo. Pesisseura oli vanha tuttavuus Hämeenkyrö ei entuudestaan ollut kauppiaalle mikään supertuttu, mut ta on hänellä sentään sellainen kyt kös kuntaan, että hän on pelannut ai kanaan yhden kauden pesäpalloa paikallisen seuran riveissä, Hämeen kyrön Räpsässä. Työmatka ei kaup pavaihdoksen aikana pahemmin muuttunut pituudeltaan, omasta ko dista Ylöjärveltä on melko samanlai nen 25 kilometrin matka niin Tam pereen keskustaan kuin Hämeenky röönkin. Yrittäjä kertoo saaneensa Hämeenkyrössä lämpimän vastaan oton.–Täällä ihmisillä on aikaa jutel la, mistä minä tykkään kovin. Tam pereella oli paljon enemmän kiiret tä, hän kertoo ja näkee päässeensä myös osaksi yhteisöä varsin muka vasti. Esimerkkinä urheiluseurojen tukeminen. Kiireinen maaliskuu Yrittäjä myöntää, että suurin vaih toon liittynyt haaste oli, että yhden kuukauden ajan hän ehti toimia pääl lekkäin neljän kaupan kauppiaana. maaliskuussa. että mitään toimivaa ei kannata muuttaa, mutta pieniä kehitysjuttuja on tehty paljon ja tehdään edelleen. Tuoreimpia juttuja ovat hevin ja leipäosaston kalustevaihdokset jo elokuussa. Sen jälkeen on sitten herk kutorin kehittäminen uudelleen ja paistouunin vaihto. Kyllä tässä riittää ihan mukavasti askaretta tulevaankin, hän hymyilee. YRITTÄJÄ ITSE tykkää liikkumisesta työn vastapainona. Hiihto on ykköslaji talvi sin, mutta kesällä myös golfkentät kutsuvat vahvasti. Ja oman rulianssinsa ai heuttavat myös 14 ja 11-vuotiaan jälkikasvun treenikyyditykset. 040

– Olen alusta asti sanonut kaikille,

TOIMITILAA JA ASUNTOJA omaksi tai vuokralle uuden Hämeenkyrönväylän tuntumasta. Kysy lisää:

505 5350 www.kynnos.fi

Kahdenlaisia kauppoja Ja tietysti kauppias Valtonen on miet tinyt näitä spesialiteetteja myös uu sien kauppojensa osalta. Kauppiaan mukaan suurin ero hänen nykyisten ja entisten kauppojensa asioinnissa näkyy siinä, että etenkin Supermar ket on selvästi ruoanlaittokauppa. – Tampereella kauppamme olivat selkeämmin täydennysostokauppo ja. Täällä meidän valttejamme ovat ruoanlaitto ja parhaat raaka-aineet. Niiden ympärille on melko helppo rakentaa kaikenlaista, kuten erilaisia makumaailmoja ja uudenlaisia tuot teistuksia ja toimittajia, hän kertoo. Supermarket on yrittäjän mukaan selvästi oman alueensa keskuskaup pa, jonka pitää täyttää asiakkaiden odotukset erityisesti ylivertaisella tarjonnalla. Se tarkoittaa, että asiak kaita saapuu myös kauempaa. Toki oman kunnan asukkaat ovat pääosas sa, mutta kauppiaan mukaan heillä käydään myös esimerkiksi Viljakka lasta, Ikaalisista ja Ylöjärveltä. – Lisäksi asiointisäteellämme asuu melko paljon mökkiläisiä, hän kertoo. Kyröskosken putiikki on hä nen mukaansa puolestaan nykyajan lähikauppa matkahuoltoineen, pos teineen ja veikkauspisteineen.

Tiis Tai 16. EloKUUTa 202236

TANGOKUNINGAS IkaalinenlauantainaKONSERTTIROIVAISENTEEMU20.8.klo19.30Spa&Resortissa Juontajana ja myös esiintyjänä tangokuningatar Mervi Koponen. Liput 27,50 € www.tiketti.fi Lippuja vielä jäljellä. TOIMI NOPEASTI! Hämeenkyrön Hämeenkyrö: 03 4480 600 Paikallista palvelua – katsastukset ilman ajanvarausta Jaakontie1Lemmakansivuntie 13, 39130 SASI Ville 040 504 2515 Turo 040 557 2915 www.turvalayhtiot.fi > Maanrakennus > Rakennuspalvelut MIKKO VALTONEN aloitti Hämeenkyrössä kahden kaupan K-kauppiaana

PALVELUTISKI ON tikissä.

ERIKOISOLUISSA RIITTÄÄ valinnanvaraa, ja löytyypä hyllyiltä myös paikallinen erikoistuote.

VILLE KULMALA VEERA DEGERHOLM JERE RIIHINEN AKU SAJAKORPIMUISSA ROOLEISSA TAMPEREEN KOMEDIATEATTERI Lapintie 3a, 33100 Tampere puh. 0207 288 388 komediateatteri.fi SYKSYN RIEMASTUTTAVIMMAT ENSI-ILLAT! SherlockkomediaHolmes ASKeR LENB KOiRA OHJAU RAIPIAPANUs ENSI-ILTA 15.10.2022Sherlock Holme HEISKANENILKKAs HEIKKIHELAT OHTORI WATSON RAIKKAAN HIOSTUTTAVA KOMEDIA! MikaohjausNuojua Clément Michel A KOLM N KI PP3 M RiihinenJere HeiskanenMarika HuttunenTuukka 9.9.2022Ensi-ilta Virallinen messupäivä on sun nuntai, mutta musiikin mer keissä aloitetaan jo edellisen il tana, joskin naapurikunnassa. Ikaa linen Spa&Resortissa

Tiis Tai 16. EloKUUTa 2022 37

Hämeenkyrön Läheltä-messutapahtumaa vietetään ensi sunnuntaina – tangokuningas virittelee porukkaa tunnelmaan jo lauantaina Kyröskoskella Hämeenkyrössä järjestetään ensi sunnuntaina, elokuun 21. päivänä Lähellä-messut, jotka toteutetaan tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Messujen kirkkaimpana johtotähtenä on lähiruoka sekä paikalliset palvelut, mutta ohjelmaa löytyy vauvasta vaariin.

Ja lopetuksine ja aloituksineen siinä riitti melkoisesti suhattavaa. – Kyllähän ne päivät silloin pit kiksi venyivät, hän myöntää. Haas tetta aiheutti sekin, että edellisten kauppaiden työntekijöistä jopa kah deksan siirtyi tuttujen kauppiaiden myötä Citymarkettiin. – Ehkä kuitenkin olin positiivi sesti yllättynyt, kuinka hyvin tekijöi tä löytyi. Tunnistan kyllä kaupan alalla vaihtuvuuden isoksi haasteek si, mutta ehkä täällä se on vähän vä häisempää kuin Tampereella, hän kertoo. Tänä kesänä remmissä oli myös useampiakin Tutustu ja Tienaa -kampanjan kesätyöntekijöitä, joita on haastattelua tehtäessä elokuun alussa edelleen kaupalla. Kenties heissä on tulevia tekijöitä. Tai saat taapa joku heistä hyvin saada kim mokkeen ryhtyä itse kauppiaaksi, ku ten eräs nokialainen Mikko-poika jokunen vuosi sitten. l Teksti ja kuvat: konsertoi lau antaina 20. päivä tangokuningas Tee mu Roivainen. Eikä hän ole tilaisuu den ainoa kuninkaallinen sillä juon noista vastaa niin ikään tangokruu nun päähänsä pistänyt Mervi Kopo nen. Lippuja konserttiin on jäljellä vielä jonkin verran, mutta tämän leh den ilmestyessä kannattaa kyllä pi tää vauhtia. Tiketin kautta ostettu na liput Roivaisen konserttiin mak savat 27,50 euroa. Aikaisemmin myynnissä olleet konsertin lisäksi puffetin sisältäneet liput ovat jo lop puneet. Konsertti alkaa kylpylällä kello 19.30. Kesä markkinoitaessameni Siinä missä Roivaisen konsertti edel lyttää ostettua lippua, sunnuntain Lähellä-messutapahtuma on täysin maksuton. Hämeenkyrön Yrittäjien puheenjohtaja Ilkka Häkli ei lepäil lyt tilaisuuden osalta laakereillaan kesälläkään. Hän nimittäin kävi markkinoimassa tapahtumaa hyvin aktiivisesti ympäri kesäisen Pirkan maan järjestettyjä muita messuja, markkinoita ja muita tilaisuuksia. Miten markkinointi on sujunut? – Minusta tuntuu, että kiersin kaikki mahdolliset ja mahdottomat kin tilaisuudet ympöri maakuntaa, joten mun kesälauantait meni kyllä lähimatkailun merkeissä. Siihen olen kuitenkin tyytyväinen, että kiinnos tus tapahtumaa kohtaan oli hyvää ja näytteilleasettajia on tulossa Kyrös koskelle hyvin mukavasti, Häkli ker too. Tekemistä piisaa Koko tapahtuma nimeä myöten al koi aikanaan rakentua lähiruoan ym pärille. Ideana on nostaa esille sekä pientuottajia että heidän tuotteitaan esille. Tarjolla on tosin paljon muu takin–Hyvän musiikin lisäksi ohjel massa on taistelulajinäytöstä ja ak robatiaa ja paljon riittää elämyksiä myös lapsille, sillä paikalla ovat niin Super-Sam kuin juhlaprinsessakin. Rohkenen sanoa, että on tässä yhteen markkinapäivään melkoinen ohjel mapläjäys, Häkli tuumaa. Tällä het kellä ykköstoiveena on, että keli on kohdillaan. Sillä kun on tunnetusti iso vaikutus ulkotapahtumien kävi jämäärään.Markkinatapahtuma alkaa sun nuntaina kello 10 aamupäivällä ja se kestää kello 17 saakka. l

30.8.2022 Yrittäjän YEL puhuttaa aina – turha velvoite vai toimiva vakuutus? Youtube-live klo 8.30-9.30. Tervetuloa Yrittäjän YEL-aamuun Youtube-liveen haastamaan YEL-asiantuntijoita kinkkisillä kysymyksillä! Lisätietoja ja ilmoittautuminen pirkanmaanyrittajat.fi.

Tasting and eating keskiviikko klo 18-21:00 Pirkkalan Citymarketin uudessa Birk ravintolamaailmassa. p.seuraapirkkalanyrittajat.fi,KatsoEnnakkoilmottautuminen.myöstuotteita.sekäkolmenomakustannushinnallaPienelläsaatmaistellahuippuravintolanherkkujalisäksipienpanimoHimonPaikallaonesiintymässäDuoPrimadonnat.tarkemmattiedotFB-tapahtumista,sähköpostiataisoitaJampelle0405800759.

Tiis Tai 16. EloKUUTa 202238 YR i TY s PALVELUT l KEITTIÖ- JA KYLPYHUONEKALUSTEITA l ATK-PALVELUJA l TILINTARKASTUSTOIMISTOJA Tilintarkastuspalve Veropalvelut Neuvontapalvelut grantthornton fi Tilintarkastuspalvelut Veropalvelut Neuvontapalvelut grantthornton fi Tilintarkastuspalvelut Veropalvelu Neuvontap grantthornton.fi Tilintarkastuspalve Veropalvelut Neuvontapalvelut grantthornton fi Tilintarkastuspalvelut Veropalvelut Neuvontapalvelut grantthornton fi Keittiökauppa Kylväjä Oy Enqvistinkatu 7, Tampere puh. 010 420 3400 noblessa.fi Tervetuloa Lielahden suurmyymälään Rautatienkatu 19 • Tulostinvärit ja toimistotarvikkeet •Tulostimet • Tietokoneet •Kaapelit •Paperit •Tarrat • Laukut •Akut tietokoneille • Tietotekniikkahuolto • Toimistonergonomia-tuotteet Tapahtumakalenteri YrittäjätPirkanmaanry:n jäsenyrityksetuudet Hämeenkyrön Yrittäjät ry Auto- ja teollisuusmaalaamo R. Tuominen HämeenkyrönOy Ikkunatehdas Oy Punottu RemonttipalveluPolku Lehtovirta OY Juupajoen Yrittäjät ry Rakennax & Asennax Oy Kangasalan Yrittäjät ry Buusti Akatemia Oy JackpotFaily Films Oy Jarno KangasalanJokinenSähköpalvelu Oy Petori Oy T:mi NuohoojaVille Tete Kuhmalahden Yrittäjät ry Pennon Kauppa Oy Kylmäkosken Yrittäjät ry Kittilän Leipomo Kylmäkoski Lempäälän Yrittäjät ry Pro Nordic Care Oy Pågå Tampere Oy Retki-iloa Mouhijärven Yrittäjät ry MOU Beachvolley Oy Sähköasennus M. Nieminen Taikakallio Oy Nokian Yrittäjät ry Juslén Consulting NKN ToivasjärvenDesign Tila Oy Oriveden Yrittäjät ry KH Consulting Oy Pirkkalan Yrittäjät ry Nettitiikeri Oy Onni Oppia Toijalan Yrittäjät ry Marika Kivelä Tmi Valkeakosken Yrittäjät ry Hankinta Unioni Oy Psykoterapia- ja koulutuspalvelu Psykoterapia-Emotivo ja koulutuspalvelu Tritonus Vammalan Yrittäjät ry Neon Sport Oy Viialan Yrittäjät ry Hämeen Turistiauto Oy Parturi-Kampaamo Sari Viljakkalan Yrittäjät ry Pe-Ni Group Oy Virtain Yrittäjät ry Urheiluhieroja Marko Arponen Ylöjärven Yrittäjät ry Kuljetus Pahlman Oy Mad Finn Oy l TAMPEREEN KAUPUNGINOSAYHDISTYKSET Hervannan Yrittäjät ry Enersoft Oy Suomen Innovaatiorahoitus Oy Lielahden Yrittäjät ry Eligo.Studio Oy Hoiva- ja Hyvinvointipalvelut Unelma YrittäjätNekalan-Koivistonkylänry Mainostoimisto Keko Pispala-Pyynikin Yrittäjät ry Tmi Lähellä Taivasta Sammon Yrittäjät ry Equiara ValliTricksuiteOyOyEnterprises Oy Tammelanpuiston Yrittäjät ry T:mi Mari Nieminen / Day Spa Bloom Tammerkosken Yrittäjät ry ID Mahlakaarto KasvuasiaintoimistoOy Kansleri Oy made by Anu-Riina Ky Merkurius PirkanmaanTranslationsAkkupalvelu Oy Uniik oy Tesoman Seudun Yrittäjät ry Mura ThornOyInvest Oy 18.8.2022

PÄLKÄNE JA LUOPIOINEN 5.9.2022 Yrittäjän päivän kahvit klo 17 alkaen Pajuparvessa. Ohjelmassa Pajuparven esittely, kunnanjohtaja Pauliina Pikan ajankohtaiset terveiset yrittäjille sekä keskustelua ja kesän kuulumisia. Ilmoittautumiset puh. 03 579 11 tai jaelinkeinopalvelut,Tervetuloa!https://forms.office.com/r/a8pBExTuaFlinkissäJärjestäjätPälkäneenLuopioistenYrittäjätPälkäneenYrittäjät. TAMPERE 1.5.–22.9.2022 Hervannan Yrittäjien joukkue mukana Kilometrikisassa – liity mukaan HervYrit2022!www.kilometrikisa.fiosoitteessakoodillaKilometrikisan omien palkintojen lisäksi omalle porukallemme tarjolla hyvät palkinnot (pyörähuolto (arvo 69 e) ja jäsenemme Pyöräsuomen tarjoama sähköpyörien vuokraus kahdelle hengelle viikonlopun ajaksi (arvo 200 e) ja suuremmat voittomahdollisuudet. Arvontaan riittää jo yhden työ- tai kauppamatkan polkeminen! 19.8.2022 Pispala-Pyynikin Yrittäjien kesäretki klo 13-21.30 Laukon kartanoon. Päivän aikana on tarjolla ruokailu, taidenäyttelyitä ja Diandran puistokonsertti kauniissa rantamaisemissa. Shoppailua ja mukavaa matkaseuraa unohtamatta. Lisätietoja ja yrittajat.fi/pispalan-yrittajat.ilmoittautuminen 25.8.2022 Pispala-Pyynikin Yrittäjien perinteinen Ratagolf-turnaus klo 17 alkaen Koulukadun minigolfilla. 25.8.2022 Tammerkosken Yrittäjien verkostoitumisristeily Pyhäjärvellä. Lisätietoja ja tammerkoskenyrittajat.fi.ilmoittautuminen 2.9.2022 Hervannan Yrittäjien Pakohuone Ballpit Takeover klo 17.30-20 Room Escapessa Finlaysonilla. Lisäksi kahvi- ja kuohuviinitarjoilu. Hinta jäsenille 20 e. hervannanyrittajat.fi.Ilmoittautumiset 5.9.2022 Tampereen vuoden yrittäjien palkitseminen, Raatihuone, Keskustori 10, Tampere. Kutsutilaisuus. 6.9.2022 Uusien jäsenten aamu klo 8.30-10, Pirkanmaan Yrittäjien kokoussali, Kehräsaari B, 2. krs, 33200 Tampere. Lisätietoja ja pirkanmaanyrittajat.fi.ilmoittautuminen 6.9.2022 Tampereen yrittäjien After Work klo 18-20, Teerenpeli. Hei, yrittäjä tai yrittäjyydestä kiinnostunut! Tule verkostoitumaan ja keskustelemaan yrittäjyydestä! Merkitse jo kalenteriisi: seuraavat Tampereen Yrittäjien After Workit pidetään ti 4.10. ja ti 1.11. klo 18. Järjestäjä: Tampereen yrittäjät (koostuu 11 eri tamperelaisesta yrittäjien paikallisyhdistyksestä). 22.9.2022 Hervannan Yrittäjien Road show. Varaa päivä jo kalenteriisi. Tilaisuutta päivitetään ja ilmoittautuminen avataan syksymmällä. Liikumme välit linja-autolla ja yhdistys tarjoaa ruokailun ravintola Haitarissa. Lisätietoja hervannanyrittajat.fi. VALKEAKOSKI 26.8.2022 klo 14.30 alkaen. Nauti Waltikan Venetsialaisista Yrittäjien omalla VIP-terassialueella. Huilahda esitysten välillä järvimaiseman puolella hyvässä seurassa pikkusuolaista nauttien. Pyydämme valkeakoskenyrittajat.fi.(lippu.fi).tapahtumarannekepääsyriittävästi12.8.osallistusmishalukkuutesiilmoittamaanennakkoonmennessä,jottavoimmevarataevästä.Huom.Alueellevaatiitapahtumarannekkeen–ostettavaerikseenLisätietojajailmoittautuminen Senioriklubin tapahtumat 31.8.2022 Kävelytesti UKK-Instituutilla klo 11. Testin jälkeen nautimme lounaan AitoLeivän ravintolassa ja pääsemme Näsijärven aalloille kokeilemaan melontaa turvallisilla ja vakailla 6 – 8 hengen suurkanooteilla. Testin tulokset saamme retkeltä palattuamme päiväkahvipöydässä. Tästä tilaisuudesta tarkemmat tiedot myöhemmin, mutta ajankohta kannattaa jo laittaa muistiin

Yrityksen menestyskoulu – merkityksestä kilpailuetu OSA 1 klo 8.30-9.30, verkkokoulutus. Lisätietoja ja ilmoittautuminen pirkanmaanyrittajat.fi.

13.9.2022 Tehokas hallitus, tie yrityksen menestykseen klo 8.30-10, verkossa. Tule mukaan seuraamaan livestriimiä ja kuulet, miten voit kehittää yrityksesi hallituksen toimintaa. Lisätietoja ja pirkanmaanyrittajat.fi.ilmoittautuminen

16.-30.9.2022 Yrityksen menestyskoulu – merkityksestä kilpailuetu OSAT 2-4. Yritykset, joilla on merkityksellinen tarkoitus, innostava päämäärä ja jotka myös osoittavat sen teoillaan, menestyvät kilpailijoitaan paremmin. Nämä yritykset yksinkertaisesti tekevät enemmän ja parempaa bisnestä. Tämä kolmiosainen koulutus ohjaa yrittäjän kirkastamaan ja rakentamaan oman yrittämisen merkitystä ja luomaan pohjaa menestykselle ja kasvulle. Lisätietoja ja ilmoittautuminen pirkanmaanyrittajat.fi. 21.10.2022 Valtakunnalliset Yrittäjäpäivät Tampereella Nokia Arenalla! Lisätietoja ja ilmoittautuminen yrittajapaivat.fi. HÄMEENKYRÖ 19.-21.8.2022 Hämeenkyröstä käsin Puotihuone mukana Landefestissä klo 10-18. 20.-21.8.2022 Lähellä-messutLähellä-messutkokoaalähiruoan tuottajat ja palveluiden tarjoajat ympäri Pirkanmaata Kyröskosken torille. Tapahtuma on maksuton ja suunnattu kaikenikäisille. Messut alkavat 20.8. bufferilla ja konsertilla Ikaalisten kylpylässä (hinta 49,50€). 20.8 klo 18.00 alkaen Teemu Roivaisen konsertti Ikaalinen Spa:ssa liput www.tiketti.fi 21.8 Kyröskosken torilla klo 10-17 lähiruokaa ja paikallisia palveluita. Lisätiedot ja paikkavaraukset Ilkka Häkli p. 0400 732 857 tai lahihyvaa@gmail.com. KANGASALA JA KUHMALAHTI 26.-27.8.2022 Kuhmalahti Pulling. Kuhmalahti Pulling on Kuhmalahden Yrittäjien ja Kuhmalahden VPK:n järjestämä sekä3.500painoluokatvetokilpailutapahtuma.vakiotraktoreidenKilpailunovatalle2.500kg,allekg,alle6.000kg,alle8.500kgalle13.000kg. LEMPÄÄLÄ Lempäälän Yrittäjien Y-kahvit perjantaisin Ideakeskuksella klo 8.30-10. vaihtoaverkostoitumistaVapaatajakuulumistenaamupalanäärellä! NOKIA 17.8.2022 Kurkkaa Kaavaan ja Sijoita Tulevaisuuteen klo 18-20, Nokian kirjasto- ja kulttuuritalo Virta, Härkitie 6, Nokia. Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Oma Säästöpankin ja Nokian kaupungin kanssa. Tilaisuudessa on lisänä tarjolla herkullinen kahvitarjoilu Aidan Herkusta. Paikalla on kaavoitusarkkitehti Johanna Fingerroos Nokian kaupungilta kertomassa ajankohtaisista asumisen kaavahankkeista sekä asiantuntija Oma Säästöpankista. 8.10.2022 Nokian Vuoden yrittäjä -juhla Ravintola Ragnarissa.  ORIVESI 24.9.2022 Oriveden Yrittäjät tempaisee -tapahtuma klo 18 alkaen Oriveden Kampus (Koulutie 5). Ohjelmassa: StandUp-komiikkaa, tanssia ja iltabuffet: Vallesmannin tapas/salaattibuffet, hinta 17,50€ / hlö, pöytävaraukset Lounari,Tarjalka,KukkakauppahintaanEnnakkoliput0400juhlapalvelut@vallesmanni.fiennakkkoon:taip.769 232.edullisempaan(20€)löydätnäistäliikkeistä:Lund,JalkahoitolaHoidogki,EräjärvenKirpputoriTilkkutäkki. PIRKKALA 19.-20.8.2022 Pirkkalan Karnevaalit. Pirkkalan vauhdikkaimmat bileet Suupantorin teltalla. Maksullinen iltaohjelma perjantai ja launataiiltana. Lauantaina päivällä ilmainen Lasten karnevaalit esiintymässä mm. Orffit. 22.8.2022 Business Shooting Club Kokkovuoressa klo 11 alkaen. Puhujana Jari Ahjoharju, Visit Tampereen 18.8Villa.Ruokatarjoiluistatoimitusjohtaja.vastaaPanchoEnnakkoilmottautuminenmennessä. 31.8.2022 Meidän Pirkkala 100v liikuntatalollla. klo 17-20. Pirkkalan Yrittäjien osastolla jälleen legendaarinen puttaussimulaattori. Tule koittamaan kuinka lähipeli sujuu. Vapaa pääsy. 3.9.2022 Lahilauantai. Pirkkalan Yrittäjien rompetori Suupantorilla klo 10-13. Tule kierrättämään –ostamaan ja myymään. Paikalla on myös harrasteautoja. 7.9.2022 Pirkkalan Yrittäjien aamukahvit 8.9.2022 Brittien Kauppakamarin B3CF ja Business Shooting Clubin kansainvälinen Clay target shooting competition Ennakkoilmottautuminen.Kokkovuoressa. 21.9.2022

Tiis Tai 16. EloKUUTa 2022 39 Elämyksiä laineilla! www.hopealinjat.fi ELÄMYKSIÄ LAINEILLA YRITYKSILLE! Tiedustele ja pyydä tarjous: myyntipalvelu@hopealinja.fi | 010 422 5699 Yritysjuhla, seminaari, asiakastilaisuus, tykypäivä tai pikkujoulu… Laivalla yritystilaisuus on elämys. Tiesitkö, että pääset järvelle lähes koko vuoden muutamaa jääkuukautta lukunottamatta? Silloinkin laiva toimii tunnelmallisena ravintolana satamassa. Hopealinjojen yrityspalvelu räätälöi valmiit paketit tai suuremmat kokonaisuudet tarpeidenne mukaan sisältäen ravintolapalvelut, ohjelman ja risteilyn. Ohjelmat ja aktiviteetit toteutamme ammattitaitoisten yhteistyökumppaniemme kanssa toiveidenne perusteella. Laiva on todellinen tapahtuma-alusta, jolla ovat esiintyneet niin rockbändit kuin taikuritkin. Laivaan sopiikin monenlainen ohjelma. Tarvittaessa laiva muuttuu vaikka discoksi!

Taloushallintoliiton hyväksymiä ja valvomia tilitoimistoja Pirkanmaalla: Aldia Oy* Netvisor-palvelun erikoisosaaja Aleksanterinkatu 23 A, Tampere Tiina Raatikainen, 040 512 tiina.raatikainen@aldia.fi8680www.aldia.fi SolidiaTilit Oy* Postikatu 7, 33100 Tampere Mastontie 4, 33470 Ylöjärvi Tuija Holmala KLT p. 044 551 tuija.holmala@solidiatilit.fi4457www.solidiatilit.fi

Mattila Taloushallinto l 30 VUOTTA 16.9.2022 JJJ-Automaatio Oy, Tampere 30.9.2022 Hämeen Autokori Oy (Viettää merkkipäivää työn merkeissä). 20 VUOTTA 29.8.2022 Lissun Juhlapalvelu Oy, Ylöjärvi (29.8. on merkityksellinen päivä ylöjärveläiselle yrittäjälle. Näin kun Nokian Yrittäjät ry työllistää nykyään, niin voisi jopa sanoa että special day. Matka jatkuu ja kokemusta kertyy. Lämpimät kiitokset kannustuksesta!) 1.9.2022 Kiinteistötyö maahiset Oy, Tampere 1.9.2022 Satulandia Oy, Lempäälä (Merkkipäivää vietetään työn merkeissä) 10.9.2022 Accpoint Oy, Tampere

NAUTI RAVINTOLALAIVASTA JA SEN ANTIMISTA Silver Sky on täysiverinen ravintolalaiva. Laivan ravintolasalia reunustavat suuret ikkunat, joiden läpi ihailet maisemia ruoasta ja juomista nauttiessasi. Toisessa kerroksessa sijaitsee kabinetti ja baari. Toisen kerroksen aurinkokannelta ihailet maisemia esteettä ja tunnet raikkaan tuulenvireen kasvoillasi. Silver Sky -laivalla panostetaan kotimaisiin raaka-aineisiin ja paikallisten tuottajien valikoimaan ja keskitytään tarjoilemaan järvi- ja saaristomaisemiin sopivaa nykyaikaista suomalaista ruokaa. Tarjoilut voit valita useista eri menuvaihtoehdoista ja tarvittaessa toteutamme myös erikoistoiveita. Laivasta löytyy sommelierimme valitsema viinivalikoima ja hyvin varusteltu baari.

l

l 10 VUOTTA 1.8.2022 Kangasalan Koneraivaus ky, Kangasala 13.8.2022 Maalausliike Hiltunen, Kangasala Yrittäjät juhlivat l 70 VUOTTA 20.8.2022 Jouko Kulonen, Sähköasennus Kulonen Oy, Tampere (Matkoilla) 29.08.2022 Harri Aikio, Varaoke International Oy, Tampere (Merkkipäivää vietetään läheisten kanssa) l 60 VUOTTA 17.8.2022 Antti Sjöstedt, Autokorjaamo Kolari-Special, Luopioinen (Merkkipäivänä lomatunnelmissa, ei tavoitettavissa!) 19.8.2022 Tuula Arola, Juhlakeskus Mancester, Tampere (Juhlii syntymäpäivää ystävien ja sukulaisten kanssa) 23.8.2022 Jouni Kotilahti, J Kotilahti Oy, Sastamala 4.9.2022 Tuomo Paavilainen, Tmi Tuomo Paavilainen, Vesilahti 5.9.2022 Pertti Airosto, Pirkanmaan Asennustekniikka Oy, Kangasala l 50 VUOTTA 16.8.2022 Jani Huurne, JH Maint Oy, Lempäälä 22.8.2022 Janne Viitaniemi, Famoso oy, Tampere 4.9.2022 Samuli Korhonen, Propaganda Consulting ja Luova arvotoimisto Trust, Kangasala Ansiomerkit l YRITTÄJÄN TIMANTTIRISTI 40 VUOTTA Honkoliini Pirketta, Piketa Oy, Tampere l YRITTÄJÄN TIMANTTIRISTI 30 VUOTTA Haarni Jyrki, Siivousmix Oy, Tampere Haarni Liisa, Siivousmix Oy, Tampere l HOPEINEN YRITTÄJÄRISTI 10 VUOTTA Tolvanen Jarkko, FabricAl Oy, Tampere Tolvanen Juhani, FabricAl Oy, Tampere Seuraava lehti ilmestyy tiistaina 20.9.

Oy* Sarvijaakonkatu 5B, 33540 Tampere puh. 010 2390 info@kirjanpitomattila.com880www.kirjanpitomattila.com Pluscom taloushallinto Oy* Sammonkatu 19 H, 33540 Tampere puh. 045 635 Jaakkowww.pluscom.fi3901Oikemus,KLT R-tilipalvelu Oy* Tuomiokirkonkatu 36 A, 33100 Tampere Risto Poussa KLT puh. 0500 464 posti@r-tilipalvelu.fi851www.r-tilipalvelu.fi Tilkon Oy* Hämeenkatu 13 B, a-rappu 33100 Tampere Ilse Alander KLT, www.tilkon.fiKHT VALITSE OSAAVA TILITOIMISTO!VALITSE OSAAVA TILITOIMISTO! TietoAkseli Oy* Tampereen toimipiste Åkerlundinkatu 11, Tulli Business Park 33100 Tampere Ikaalisten toimipiste Rahkolankuja 19 39500 Ikaalinen puh. 010 3472 myynti@tietoakseli.fi800 www.tietoakseli.fi * = auktorisoitu www.tilitoimistot.fi Yritykset juhlivat l 70 VUOTTA 10.9.2022 Kirjapaino Öhrling Oy, Tampere l 40 VUOTTA 21.6.2022 Taksi Kari Saarinen, Luopioinen

l 15 VUOTTA 1.9.2022 Ratsuniitty Oy, Lempäälä (Juhlia vietetään yhdessä työntekijöiden ja hevosystävien kanssa!) 10.9.2022 Tmi Mikko Nuuttila / Fysport, Tampere

Keskity liiketoimintaasi ja ennakoi kulut valitsemalla huoltoleasing. Huoltoleasing* Citan Workeriin, alv. 0 % 299 €/kk

suurenmoinen

• 6

• Vakionopeudensäädin • Ilmastointi • Hätäjarruavustin • Vireystila-avustin • Sivutuuliavustin • Mercedes-Benz-hätäpuhelujärjestelmä Nyt nopeaan toimitukseen! Kysy lisää

Lue

VEHO PIRKKALA Jasperintie 1 Ma–pe 9–17 Puhelun hinta 010-numeroihin: 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min. (sis. alv. 24 %). VEHOTRUCKS.FIVEHO.FI

Uusi Citan Worker. Ammattikäyttöön. Citan Worker on erinomainen ratkaisu sinulle, joka tarvitset työkäyttöön ketterää ja kompaktia pakettiautoa hämmästyttävän suurilla, monipuolisilla ja kestävillä sisätiloilla. Vahva varustelu ja lukuisat avustinjärjestelmät maksimoivat puolestaan mielenrauhan ja mukavuuden. Esimerkiksi intuitiivisen MBUX-käyttöliittymän avulla voit ohjata auton toimintoja puheella, ohjauspyörän näppäimillä tai 7” kosketusnäytöllä. Älypuhelinintegraation kautta voit liittää myös oman puhelimen sisällön osaksi järjestelmää. Citan tarjoaa huippuunsa hiottua käytettävyyttä. lisää: veho.fi/citan Vakiovarusteina mm. puheohjattava MBUX-käyttöliittymä turvatyynyä myyjältäsi.

Mercedes-Benz Citan 110CDI K normaali L1 Worker kokonaishinta alk. 29 200,35 € (sis. alv:n, arvioidun autoveron ja toim.kulut 600 €). CO2 -päästöt 137 g/km (WLTP). Huolenpitosopimus 3 vuodeksi kiinteällä kk-maksulla alk. 26,16 €/kk (alv 0 %). Ajotietokoneen kieli: suomi. *Huoltoleasing 299 €/kk alv. 0 %, 48 kk/40 tkm. Avauspalkkio 400 € peritään 1. erän yhteydessä. Kk-erä sisältää huollot ja korjaukset, talvirenkaat ja vaneroinnin. Edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen. Huolto: 010 569 3060 Ma–pe 7–22, la 7–15 Myynti: Risto-Matti Heinonen 050 529 3441 Mikael Helldan 010 569 3146

• Oppiva,

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.