Perheyritys-lehti 2/2020

Page 10

TEKSTI: RIITTA SAARINEN | KUVAT: VESA-MATTI VÄÄRÄ

Sydän mukana työssä ja vapaalla Monitoimimies Pentti-Oskari Kangas tituleeraa itseään nykyään Herrankukkaron kiireapulaiseksi. Naantalin Rymättylässä sijaitseva matkailuyritys on siirtynyt tänä keväänä kolmelle lapselle, joista Karioskari Kangas luotsaa nyt Herrankukkaroa.

10

PERHEYRITYS 2 • 2020


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.