Toimintakertomus 2023

Page 1

TOIMINTAKERTOMUS 2023

Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan katsaus ..................................... 5 Katsaus toimintaamme 2023 6 Verkotu 10 Opi 12 Vaikuta .............................................................. 14 Liitteet .............................................................. 18
Sisällys

Vuoden 2023 avainluvut

Jäsenyritystiedot

Jäsenmäärä 536 jäsenyritystä

Mediaanijäsenyritys

Liikevaihto 10,8 meur

Jäsenyritysten jakauma

Yhteenlaskettu liikevaihto 40,6 mrd euroa

Työntekijöitä yhteensä yli 173 000 työntekijää

Työntekijöitä 40

Pienet yritykset 48% (liikevaihto alle 10 meur)

Keskisuuret yritykset 31 % (liikevaihto 10–50 meur)

Suuria yrityksiä 21 % (yli 50 meur)

Tilaisuudet

52

tilaisuutta

Viestintä jäsenille

Perhe & Yritys -lehti ilmestyi 2 kertaa

Yhteensä 1 451 osallistujaa 298 jäsenyrityksestä

Uutiskirjeitä 30 kpl

Perustettu 1979

Jäsentyytyväisyys

Uusia jäseniä

79

Eronneita jäseniä

25

56% jäsenyrityksistä osallistui vuoden aikana toimintaan

Tapahtumakalenteri uutiskirjeenä 42 kertaa

Tapahtumamarkkinointia uutiskirjeenä 21 kertaa

JÄSENKONTAKTOINTI PUHELIMITSE. Soittelupäivät jäsenille 2 kertaa vuoden aikana järjestetyssä soittelutempauksessa PL:n henkilökunta teki yhteensä lähes 400 kontaktointiyritystä, joista noin puolet johti viestinvaihtoon jäsenyrityksen

Hallituksen toimintakertomus

1.1.– 31.12.2023

Perheyritysten liiton toiminta keskittyi vuonna 2023 erityisesti eduskuntavaali- ja hallitusohjelmavaikuttamiseen sekä liiton kasvavan jäsenmäärän palvelemiseen.

Yleistä mielialaa ja taloutta Suomessa ja maailmalla synkisti toista vuotta Ukrainassa jatkunut sota ja 7.10.2023 terroristijärjestö Hamasin hyökkäyksestä Israeliin alkanut sota Gazassa.

Sotien seurauksena erityisesti energian ja ruoan hinnat nousivat. Kiihtyvää inflaatiota torjuttiin korkojen nostolla, mikä entisestään kuritti kotitalouksia ja yrityksiä. Korkealla pysynyt työllisyyskään ei estänyt Suomen talouden painumista taantumaan loppuvuodesta 2023. Vaikka vuoden 2023 PerheyritysPULSSI -mittauksissa perheyritykset kertoivatkin uskovansa oman yrityksensä selviävän matalasuhdanteesta, niin perheyritysten luottamus Suomen talouteen mittauksissa painui ennätyksellisen matalalle. Kevään valopilkku oli Suomen Naton jäsenyyden vahvistuminen 4.4.2023.

Alkuvuosi 2023 oli aktiivista eduskuntavaaliehdokkaisiin vaikuttamista. Henkilökohtaisten tapaamisten lisäksi jatkettiin edellisenä vuonna alkanutta Omistajan ääni -vaalipaneelikiertuetta.

Eduskuntavaalit järjestettiin sunnuntaina 2.4.2023 ja niissä valittiin kansanedustajat eduskuntaan vaalikaudelle 2023 - 2027. Kesän korvalla yhteinen hallitusohjelma löytyi vaalivoittaja kokoomuksen johdolla perussuomalaisten, KD:n ja RKP:n kesken.

Perheyritysten näkökulmasta työelämän joustavuutta lisääviä hallitusohjelmakirjauksia pidettiin onnistuneina. Samoin hallitusohjelman tavoite tukea talouskasvua ja vahvistaa kotimaista omistajuutta sai kiitosta. Sen sijaan hallitusohjelman kirjaus perintöverolle myönnettävästä kymmenen vuoden maksuajasta osoittautui käytännössä pettymykseksi.

Vaikuttamistyön lisäksi liitossa tehtiin ahkerasti jäsenhankintaa, jonka ansioista liittoon liittyi ennätykselliset 79 uutta jäsenyritystä. Sekä uudet että vanhat jäsenyritysten edustajat osallistuivat edellisvuotta innokkaammin liiton tapahtumiin ja valmennuksiin. Joka toinen vuosi jäseniltä kerättävästä tyytyväisyysmittauksessa liiton toiminta arvioitiin todella hyväksi (NPS 59).

TOIMINTAKERTOMUS 2023 • PERHEYRITYSTEN LIITTO 4

Hallituksen vahvistamat strategiset linjaukset

Vuoden 2023 aikana toimintaamme ohjasivat hallituksen alkuvuodesta vahvistamat linjaukset.

Toiminta-ajatus Perheyritysten liitto on suomalaisten perheyritysten koti. Perheyrittäjien yhteisössä jaetaan avoimesti kokemuksia ja kehitetään osaamista omistajina. Uskomme, että omistajalla on väliä. Viemme ylpeinä Suomeen sitoutuneiden ja vastuullisten omistajien ääntä eteenpäin ja vaikutamme siihen, että Suomessa on jatkossakin hyvä yrittää, omistaa ja työllistää.

Missio Rakennamme kestävää suomalaista omistajuutta.

Visio Perheyritysten vaikuttavuus yhteiskunnassa kasvaa, koska omistajat kehittävät yrityksiään ja osaamistaan vastuullisesti suurella sydämellä. Perheyritysten liitto on omistajaperheiden tärkein kumppani ja yhteiskunnallinen vaikuttaja.

Talous

Perheyritysten liiton toimintaa rahoitetaan jäsenmaksuilla ja yhteistyökumppanuuksien kautta saatavilla tuloilla sekä tapahtumien ja koulutusten osallistumismaksuilla. Yhdistyksen talous oli vahvasti positiivinen vuoden 2023 osalta. Liiton kasvanut jäsenmäärä kerrytti varoja ennakoitua enemmän ja johti myös aiempaan suurempiin osallistujamääriin tapahtumissa ja valmennuksissa. Kulupuolella säästöä kertyi ennakoitua vähemmän varoja vaatineesta eduskuntavaalivaikuttamisesta. Tilikauden ylijäämä oli 138 940,53 euroa.

Syyskokouksessa jäsenmaksut päätettiin pitää entisellä tasolla.

Näkymät vuodelle 2024

Vuoden 2024 alkua on leimannut edelleen sodista johtuva geopoliittinen epävarmuus. Lisäksi talouden epävarmuutta on lisännyt Suomen valtion ennakoituakin heikompi taloustilanne. Ilman merkittäviä talouteen vaikuttavia uudistuksia Suomella on velkaantumiskehityksen jatkuessa vaarana joutua EU:n alijäämämenettelyn kohteeksi.

Valtion taloustilanteen kurjistuessa ja hallitusohjelman mukaisten kirjausten edetessä poliittinen vastakkainasettelu on lisääntynyt. Alkuvuodesta 2024 yritystoimintaa ovat koetelleet ennätyksellisen pitkät poliittisen lakot, jotka ovat muun muassa sulkeneet Suomen satamat neljäksi viikoksi.

Perheyritykset ovat kertoneet, että pitkä lakkojakso on tarkoittanut välittömien lomautustarpeiden lisäksi sitä, että perheyritykset ovat lykänneet sekä investointejaan että rekrytointejaan. Lakkojen johdosta odotukset Suomen talouden elpymisestä ovat siirtyneet tuonnemmaksi. Perheyritysten liiton toiminnassa alkuvuosi on sen sijaan ollut positiivinen. Liitto on iloinnut kasvaneesta jäsenmäärästä ja jäsenten aktiivisuudesta. Lisäksi alkuvuoteen ajoittui liiton muutto uusiin tiloihin, mitä on juhlistettu tupaantuliaisissa muutamaan kertaankin.

Helsingissä 16.4.2024

Miia Porkkala Minna Vanhala-Harmanen Hallituksen puheenjohtaja Toimitusjohtaja

PERHEYRITYSTEN LIITTO • TOIMINTAKERTOMUS 2023 5

Katsaus toimintaamme 2023

TOIMINTAKERTOMUS 2023 • PERHEYRITYSTEN LIITTO 6

Toiminta-ajatuksemme mukaisesti olemme suomalaisten perheyritysten koti. Haluamme yhteisössämme jakaa avoimesti kokemuksia ja kehittää osaamista omistajina.

Toimintamme painopisteet ovat verkotu, opi ja vaikuta. Näiden painopisteiden ympärille rakentui hallinnon, työryhmien ja toimiston toiminta vuonna 2023. Uskomme, että omistajalla on väliä. Viemme ylpeinä Suomeen sitoutuneiden ja vastuullisten omistajien ääntä eteenpäin ja vaikutamme siihen, että Suomessa on jatkossakin hyvä yrittää, omistaa ja työllistää.

Perheyritysten liiton ylintä päätösvaltaa käyttää jäsenistön kokous, joka kokoontui viime vuonna sääntöjemme mukaisesti kaksi kertaa.

Perheyritysten liiton asioita on vuoden aikana hoitanut vuosikokouksen nimeämä hallitus, joka kokoontui seitsemän kertaa.

Vuonna 2023 hallituksen kokoonpano oli seuraava:

• Alexander Bargum, hallituksen puheenjohtaja

• Tomi Lantto, varapuheenjohtaja

• Miia Porkkala, varapuheenjohtaja

• Charlotta Björnberg-Paul

• Jarmo Hyökyvaara

• Eeva Kovanen

• Marjet Mäkinen

• Pekka Suominen.

Hallituksen kokouksessa esittelijänä ja sihteerinä toimi toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen

Kevätkokous järjestettiin 24.5.2023 Pörssitalolla ja siihen osallistui 98 kokousedustajaa 74 jäsenyrityksestä. Kevätkokous vahvisti tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2022 sekä myönsi vastuuvelvollisille vastuuvapauden. Tämän lisäksi kevätkokous valitsi uusia jäseniä vaalivaliokuntaan, joka tekee vuosikokoukselle ehdotuksen hallituksen jäsenistä ja tilintarkastajasta sekä hallitukselle valtuuskunnan jäsenistä.

Vaalivaliokuntaan valittiin seuraavat henkilöt:

• Peter Fredman, Fredman Group Oy, jatkaa entisenä jäsenenä

• Maria Hanho, Vaissi Oy, uusi jäsen

• Johanna Jouhki, jatkaa entisenä jäsenenä

• Noora Keskievari, Leipomo Salonen Oy, jatkaa entisenä jäsenenä

• Johan Kronberg, Saariston Kaivonporaus Oy, uusi jäsen

• Juha Metsälä, Pohjola Rakennus Oy, jatkaa entisenä jäsenenä.

Syyskokous pidettiin Pörssitalossa 29.11.2023 ja siihen osallistui 103 henkilöä 78:sta jäsenyrityksestä. Syyskokous vahvisti talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2024. Jäsenmaksut pidettiin ennallaan.

Hallituksen kokoonpanosta vuodelle 2024 syyskokous päätti seuraavasti:

• Miia Porkkala, Aho Group Oy, uusi hallituksen puheenjohtaja

• Charlotta Björnberg-Paul, Saxo Oy, jatkaa hallituksen jäsenenä

• Satu Helkama, Helkamaemotor Oy, uusi hallituksen jäsen

• Jarmo Hyökyvaara, The Orange Company Oy, jatkaa hallituksen jäsenenä

• Eeva Kovanen, Kovanen Capital Oy, jatkaa hallituksen jäsenenä

• Marjet Mäkinen, Suomen Kovabetoni Oy, jatkaa hallituksen jäsenenä

• Pekka Suominen, Raute Oyj, jatkaa hallituksen jäsenenä

• Ville Voipio, Vaisala Oyj, uusi hallituksen jäsen.

Syyskokous valitsi Perheyritysten liiton tilintarkastajana jatkamaan KHT Janne Elon ja varatilintarkastajana Oy Tuokko Ltd:n.

Syyskokouksessa myönnettiin hopeiset ansiomerkit sinisellä nauhalla seuraaville henkilöille:

• Jenni von Veh (hallituksessa 2020-2022)

• Martti Saikku (hallituksessa 2020-2022)

• Janne Ylinen (hallituksessa 2020-2022)

• Mikko Pellinen (liiton jäsenpalvelupäällikkö, tunnustuksena 10 vuoden palvelussuhteesta).

”Toiminta-ajatuksemme mukaisesti olemme suomalaisten perheyritysten koti. Haluamme yhteisössämme jakaa avoimesti kokemuksia ja kehittää osaamista omistajina .”
PERHEYRITYSTEN LIITTO • TOIMINTAKERTOMUS 2023 7

syysseminaarissa.

MSK Group valittiin syyskokouksessa vuoden 2023 Peter Fazer -perheyrityspalkinnon saajaksi. Vuoden perheyrityksen valinnassa painotettiin liikevaihdon kasvun, liiketoiminnan kannattavuuden ja investointien lisäksi liiketoiminnan kansainvälisyyttä sekä toisaalta merkitystä alueellisena työllistäjänä ja kasvun luojana.

Fyysinen perheyrityspalkinto uudistettiin vuonna 2023, koska edelliset 10 palkintoa oli tullut jaetuksi. Uuden palkinnon suunnittelijaksi valikoitui lasitaiteilija Sini Majuri. Perheyritysten liitto on tilannut häneltä palkinnot seuraavalle viidelle vuodelle.

Vuoden perheyrityksen valinnasta vastaa Perheyrityspalkintoraati, joka toimii omana työryhmänään. Raadin puheenjohtajana toimii Perheyritysten liiton hallituksen puheenjohtaja.

Jaoimme syyskokouksessamme viidettä kertaa Perheyrityslähettiläs -palkinnon. Vuosittain jaettava kiertopalkinto myönnetään jäsenelle, joka luo positiivista ja avointa ilmapiiriä ympärilleen, toimii liiton jäsenyyden aktiivisena suosittelijana ja toimii esimerkillisesti suomalaisen omistajuuden ja perheyrittäjyyden hyväksi. Palkinnon sai Laura Vartiainen Takoa Invest Oy:stä.

Perheyritysvaltuuskunnan toiminta vuonna 2023

Perheyritysvaltuuskunnan puheenjohtajana toimi vuoden 2023 ajan Teresa Kemppi-Vasama Kemppi Group Oy:stä. Hänen luotsauksessaan perheyritysvaltuuskunta kokoontui vuoden 2023 aikana kolme kertaa.

Ensimmäinen kokous 25.4. oli yhteinen EK:n yrittäjävaltuuskunnan kanssa Pörssitalolla. Tilaisuuden teema oli ”Kuinka Mittelstandit voivat

pelastaa Suomen hyvinvoinnin?”

Tilaisuudessa keynote-puheenvuoron piti TEM:n johtaja Ilona Lundström. Yritysesimerkkeinä olivat Kempower toimitusjohtaja Tomi Ristimäen esittelemänä ja Hoitokoti Päiväkumpu toimitusjohtaja

Anne Kankaan kertomana.

Paneelikeskusteluun työvoiman saatavuudesta osallistuivat Migrin ylijohtaja Ilkka Haahtela, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta ja PL:n toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen Vuoden toinen Perheyritysvaltuuskunta järjestettiin PwC:n tiloissa Ruoholahdessa 31.8. Tilaisuuden pääpuhujana oli valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä, jonka jälkeen Minna Vanhala-Harmanen kertoi PL:n näkemyksiä hallitusohjelmasta. Puheenvuoroja seurasi keskustelupaneeli Suomen poliittisesta tilanteesta, johon osallistuivat EVA:n johtaja Emilia Kullas, Helsingin kaupunkitietopalveluiden päällikkö Heikki Pursiainen ja Ilkka Pohjalaisen päätoimittaja Markku Mantila Marraskuun valtuuskunnan kokous järjestettiin presidentinvaaliehdokaspaneelina 16.11. Fennian tiloissa Pasilassa. Koko jäsenkunnalla oli mahdollisuus seurata tilaisuutta myös etäyhteydellä. Paneeliin osallistuivat presidenttivaaliehdokkaista Alexander Stubb, Olli Rehn ja Pekka Haavisto. Paneelin juonsi Katri Makkonen. Paneelin jälkeen kuultiin hybridikeskuksen johtaja Teija Tiilikaisen puheenvuoro Suomeen kohdistuvista hybridiuhkista ja toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmasen tilannekatsaus PL:n vaikuttamistoiminnasta, jonka pohjalta valtuuskunta lopuksi keskusteli.

Vuoden Perheyritys MSK Group palkittiin Minna Vanhala-Harmanen Perheyritysten liiton presidenttipaneelissa marraskuussa 2023 vieressään ehdokkaat Rehn, Haavisto ja Stubb.
TOIMINTAKERTOMUS 2023 • PERHEYRITYSTEN LIITTO 8

Kansainvälinen toiminta

Kansainvälinen toiminta on tärkeä osa toimintaamme. Kuulumme kahteen kansainväliseen perheyritysten järjestöön:

• FBN – Family Business Network edistää omistajien koulutusta ja vuorovaikutusta globaalisti. Kaikki Perheyritysten liiton jäsenet ovat tervetulleita mukaan FBN:n toimintaan

• EFB – European Family Business on eurooppalainen perheyritysten edunvalvontajärjestö. Se edistää perheyrityksille tärkeitä asioita

EU:ssa

Sekä FBN:n että EFB:n hallituksessa on suomalainen edustus. Ensto Oy:n hallituksen puheenjohtaja Marjo Miettinen toimii jäsenenä EFB:n hallituksessa ja Tampereen Tiivisteteollisuus Oy:n toimitusjohtaja Aleksi Arpiainen toimii varapuheenjohtajana FBN:n hallituksessa.

Työryhmätoiminta

Työryhmätoiminta on toimintamme sydän. Strategisten painopisteiden mukaisesti PL:ssä toimii Verkotu, Opi ja Vaikuta -työryhmät, joiden toiminnoista löytyy tarkemmat kuvaukset Verkotu, Opi ja Vaikuta otsikoiden alta.

Next Gen- ja Now Gen -työryhmien toiminta on myös kuvattu Verkotu -osiossa. Sijoitusyhtiöitä kiinnostavasta tarjonnasta ja tutkimustyöryhmän toiminnasta kerrotaan myöhemmin Opi -osuudessa. Lisäksi listayhtiöiden edustajilla ja kestävästä kehityksestä kiinnostuneilla jäsenillä on omat työryhmänsä.

Työryhmätoimintaan osallistuu useita aktiivisia jäseniä, jotka tuovattyöryhmien kautta perheyritysten näkemyksiä ja niille tärkeitä teemoja mukaan toimintaamme. Luettelo kaikista työryhmätoimintaan osallistuneista jäsenistä löytyy toimintakertomuksen liitteestä.

PL:n toimiston henkilökunta

Perheyritysten liiton toimistoa johti toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen. Toimistovastaavana toimi Katja Koivunmaa vastaten toimiston päivittäisistä asioista.

Verkotu-painopisteestä vastasi jäsenpalvelupäällikkö Mikko Pellinen Hän vastasi lisäksi Now Gen -toiminnasta. Tapahtumakoordinaattori Ia Poikulainen tuotti valtaosan tapahtumistamme ja vastasi Next-toiminnasta yhdessä elokuussa 2023 perhevapaalta palanneen tapahtumatuottaja Pauliina Tornbergin kanssa. Opi-painopisteestä vastasi johtava asiantuntija Krista Elo-Pärssinen. Vaikuta-osuudesta ja viestinnän kokonaisuudesta vastasi lokakuulle asti viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Raine Tiessalo Tiina Tikander aloitti marraskuussa liiton uutena viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkönä. Markkinointipäällikkö Sini-Marja AntWuorinen vastasi jäsen- ja markkinointiviestinnästämme. Simo Valtti toimi perheyritysten ja omistajien verotuksen asiantuntijana.

Kumppanuudet Strategiset kumppanit ja yhteistyöyritykset ovat tärkeä osa toimintaamme. Kumppanit tuottavat sisältöjä asiantuntijatilaisuuksiimme ja osaava omistaja -valmennuksiin. Vuonna 2023 meillä oli kolme strategista kumppania: Fennia ja Elo, OP sekä PwC. Yhteistyökumppaneita olivat Castren & Snellman, DevCo ja Momentous. Loppuvuodesta 2023 saimme kumppaniksemme myös Suomen Teollisuussijoitus Oy:n (Tesi).

TYÖRYHMÄT 2023

Perheyritysten liiton työryhmät. Yllä olevien lisäksi toimivat myös perheyrityspalkintoraati sekä erilaiset vertaisryhmät Laura Vartiainen valittiin vuoden 2023 Perheyrityslähettilääksi.

Puheenjohtajat Teresa Kemppi-Vasama sekä Tuomas Pere PL:n ja EK:n valtuuskuntien yhteiskokouksessa huhtikuussa 2023.

PERHEYRITYSTEN LIITTO • TOIMINTAKERTOMUS 2023 9

Verkotu

Kevätkokouksessa 2023
ansiomerkein
palkitut Janne Ylinen, Jenni von Veh sekä Mikko Pellinen.
TOIMINTAKERTOMUS 2023 • PERHEYRITYSTEN LIITTO 10

Vuoden kohokohtia

Vuonna 2023 Pekka Suominen Raute Oyj:stä toimi Verkotu-työryhmän puheenjohtajana.

Verkotu-toiminnan alla jatkettiin menestyksekkäästi edellisvuonna kasvatettuja panostuksia jäsenhankintaan. Vuosi 2023 oli jäsenhankinnassa liiton historian kaikkien aikojen paras. Uusia jäseniä liittyi vuonna 2023 yhteensä 79. Jäsenmäärän nettokasvu oli 54, mikä sekin on kaikkien aikojen ennätys. Edellinen ennätys oli vuodelta 2010 (58 uutta jäsentä ja nettolisäys 33 jäsentä).

Ennätystulos syntyi jäsenten ja toimiston yhteistyössä. Jäsenten suosittelu on ylivoimaisesti yleisin vastaus jäsenhakemuksen kysymykseen ”Mistä kuulit Perheyritysten liitosta?”.

Jäsenhankinnan keinoina käytettiin

• soitteluprojektia, jossa kumppaniyritys kontaktoi potentiaalisia jäseniä ja sopii jäsenhankintatapaamisia liiton toimihenkilöille

• jäsenten aktiivista suosittelua, jonka perusteella toimisto kontaktoi vinkattuja potentiaalisia perheyrityksiä

• alueellisia perheyritystapaamisia, joihin kutsuttiin jäsenten lisäksi myös alueen potentiaalisia jäseniä

• valtakunnallista markkinointiviestintää, jonka teemana oli ”Joskus yrittäminen menee tunteisiin. Meillä on tilaa sille.” (tilaatunteille. fi). Kampanja alkoi vuoden 2022 lopulla ja jatkui alkuvuotena 2023.

Nuorten jatkajien Next-yhteisö kokoontui tammikuun lopussa Pyhällä kansainväliseen Winter Academy –tapahtumaan. Tilaisuuteen osallistui kaikkiaan 70 nextiä Suomesta, Euroopasta ja Aasiasta. Seminaari- ja verkostoitumistapahtuman ohjelmassa käsiteltiin mm. arvoja, merkityksellisyyttä (purpose) ja vastuullisuutta.

Syksyllä 2023 järjestettiin vasta liiton toimintaan tutustuville, uusille nexteille suunnattu verkostoitumistapahtuma. Tilaisuudessa jatkajat pääsivät tutustumaan Perheyritysten liiton ja jatkajayhteisön toimintaan, sekä vertaisoppimaan unconference-keskustelujen merkeissä.

Vuonna 2023 panostettiin jäsenten aloitteesta syntyneisiin tapahtumiin. Näitä olivat mm. Now Genin ekskursiomatka Viroon, Varsinais-Suomen kulttuuritapahtuma, Pirkanmaan pikkujoulut, yritysvierailut eri puolilla Suomea ja Now Genin kaksi kulttuuritapahtumaa keväällä ja syksyllä Helsingissä.

Vastuutehtävissä toimivien jatkajayhteisö Now Genin päätapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa Itävallan alpeilla. Alppitapahtuma keräsi yli 30 jäsentä yhteen keskustelemaan perheyrityksen johtamiseen, hallitustyöskentelyyn ja yhdessä omistamiseen liittyvistä kysymyksistä. Tapahtuman teema oli ”Vastuullisuuden vaikeat kysymykset” ja tapahtuman key note -puhujana ja keskustelujen vauhdittajana Aalto-yliopiston vastuullisen liiketoiminnan professori Minna Halme (etäyhteyden kautta).

Now Genien keskinäiseen verkottumiseen perustettiin WhatsApp-ryhmä, jossa on jo lähes sata jäsentä.

Jäsentenvälisen verkottumisen muita kehityskohtia olivat kevät- ja syyskokouspäivien yhteydessä järjestetyt uusien jäsenten aamiaistilaisuudet, jäsenrekisterin datan laadun parantaminen, toiminnan suunnittelu ala- ja yläkouluikäisille lapsille ja laajasti omistettujen sukuyhtiöiden toiminnan käynnistäminen.

Kestävä kehitys

Perheyritysten liitto järjesti vuoden aikana vastuullisuusteemaisia tapahtumia. Kevään ensimmäisen tapahtuman teemana oli vihreä siirtymä. Kevään toisen tapahtuman teemana oli muuttuva vastuullisuuslainsäädäntö ja sen vaikutukset yritystoimintaan.

Syksyllä Perheyritysten liitto oli mukana järjestämässä No Bullsh*t vastuullisuuden tositapahtuman yritysjohdolle 12.9. yhdessä EK:n, Keskuskauppakamarin, FIBS:n, Design Forum Finlandin ja Business Finlandin kanssa. Tapahtuman teemana oli sosiaalinen vastuu ja tapahtumassa oli yli 200 yritysjohdon edustajaa osallistujana.

”Panostimme vuonna 2023 voimakkaasti jäsenhankintaan.
Uusia jäseniä liittyi yhteensä
PERHEYRITYSTEN LIITTO • TOIMINTAKERTOMUS 2023 11
79.”

Opi

Olemme jäsenten ensisijainen kumppani omistajaosaamisen kehittämisessä

Sukupolvenvaihdos- ja Osaava omistaja –valmennuskokonaisuuksien markkinointi varten tehtiin lyhyet videot, joita jaettiin eri some-kanavissa. Valmennusvideot löytyvät Perheyritysten liiton Youtube-kanavalta.

TOIMINTAKERTOMUS 2023 • PERHEYRITYSTEN LIITTO 12

Opi työryhmän puheenjohtajana vuonna 2023 toimi

Group Oy:stä.

Valmennus

Vuonna 2023 järjestimme ensimmäistä kertaa sukupolvenvaihdokseen liittyvän valmennuskokonaisuuden, johon kuului kolme työpajakokoontumista ja kolme webinaaria yhdessä yhteistyöyritysten kanssa. Lisäksi julkaisimme työkirjan ”Sukupolvenvaihdos – rohkeutta ja avoimuutta keskusteluun”.

Osaava omistaja -valmennuskokonaisuuteen kuuluvista valmennuksista järjestimme keväällä Strateginen johtaminen I ja syksyllä Omistamisen taito -valmennukset. Näiden valmennusten keskiarvo oli 9,2. Yhdessä kauppakamarien ja Hallituspartnerien kanssa järjestimme Helsingissä Perheyritys-HHJ:n (Hyväksytty hallituksen jäsen) ja Tampereella Perheyritys-HHJ-puheenjohtajakurssin.

Sukupolvenvaihdos- ja Osaava omistaja –valmennuskokonaisuuksista tehtiin myös lyhyet videot, joita jaettiin eri some-kanavissa. Valmennusvideot löytyvät Perheyritysten liiton Youtube-kanavalta.

Vuonna 2023 Perhe sijoittaa -työryhmä suunnitteli ja toteutti ensimmäistä kertaa kolme sijoitusteemaista tilaisuutta: Next sijoittaa, Perhe sijoittaa ja Family Office -valmennus ja illallinen.

Räätälöityjä valmennuksia toteutimme kolmelle jäsenyritykselle PL Perheyrityspalvelut Oy:n kautta.

Tutkimustiedon ja kokemuksen jakaminen

Syyskokouksen yhteydessä julkaisimme yhdessä Norenin kanssa tekemämme tutkimuksen Kasva kuin perheyritys -tutkimus perheyritysten kasvumotivaatiosta ja identiteetistä, joka julkaistiin osana työkirjasarjaamme. Kaikkia työkirjoja tuotiin esille viidessä Osaava omistaja -uutiskirjeessä yritysesimerkkien tukemana.

Saimme Liikesivistysrahastolta rahoitusta perheyritystaustaisiin säätiöihin liittyvään tutkimukseen.

Osaamisverkosto

Olemme valinneet asiantuntijakumppaneiksemme yhteistyöyrityksiä perheyrityksille tärkeiltä osaamisalueilta ja olemme ylpeitä, että olemme saaneet juuri nämä yritykset rakentamaan kanssamme kestävää suomalaista omistajuutta. Osaamisen kehittämisessä toimimme lisäksi yhteistyössä korkeakoulujen ja muiden asiantuntijakumppaneidemme kanssa. Kehitämme jatkuvasti tätä osaamisverkostoamme.

Aloitimme tiiviimmän yhteistyön Hallituspartnerit ry:n kanssa. Heidän kauttaan jäsenyrityksemme voivat hakea riippumattomia hallituksen jäseniä. Lisäksi kannustamme jäseniämme, jotka haluavat toimia muiden perheyritysten hallituksessa, liittymään Hallituspartnerit ry:n jäseneksi. Kerroimme yhteistyöstä Perhe ja Yritys -lehdessä sekä järjestimme siihen liittyvän webinaarin.

Olimme yhteistyökumppanina mukana Tampereella järjestetyssä Hallituspaikka -konferenssissa, jossa toimitusjohtajamme Minna Vanhala-Harmanen veti paneelikeskustelua.

Vuonna 2023 olimme mukana Omistajanvaihdosfoorumissa, jota rahoittaa osittain TEM. Foorumin tavoitteena on omistajan- ja sukupolvenvaihdosten edistäminen. Siinä on mukana yritystoiminnan siirtämiseen ja jatkamiseen liittyviä keskeisiä toimijoita. Foorumi järjesti syksyllä valtakunnallisen konferenssin ja julkaisi erillisen perheyritysten omistajanvaihdosbarometrin.

PL:n julkaisusarja täydentyi Kasva kuin perheyritys -tutkimuksen raportilla.

Miia Porkkala Aho
PERHEYRITYSTEN LIITTO • TOIMINTAKERTOMUS 2023 13

Vaikuta

Poliittinen vaikuttaminen ja ulkoinen viestintä

”Medianäkyvyyttä saatiin perheyrityksille tärkeille teemoille vuonna 2023 runsaasti.”

Vaikuta työryhmän puheenjohtajana toimi vuoden 2023 Tomi Lantto Antell-konsernista.

Vuoden 2023 pääteemana oli eduskuntavaalivaikuttaminen.

Elinkeinoelämän järjestöt (EK, SY, K3 ja PL) lanseerasivat ensimmäistä kertaa yhteiset elinkeinoelämän vaalitavoitteet. Tavoitteiden julkistus sai kiitettävästi näkyvyyttä mediassa helmikuussa 2023. Perheyritysten liiton näkökulmasta oli onnistuminen, että PL:n perintö- ja lahjaveroa koskevat vaalitavoitteet kirjattiin kaikkien järjestöjen yhteisiksi vaalitavoitteiksi.

Toimiston ja liiton vaikuttamistyöryhmän yhteistyöllä toteutettiin edellisenä vuonna lanseerattu Omistajan Ääni -vaikuttamiskiertueen tapahtumia. Huipennus toteutettiin Helsingissä Bottalla. Tapahtumassa puolueiden viittä kärkipoliitikkoa keskustelutettiin taloudesta ja politiikasta, ja erityisesti perheyrityksille tärkeistä teemoista kuten osinkoja perintöveroista, Suomen Mittelstand -yrityksistä, investoinneista ja työvoimapulasta.

Yhteistyökumppanina Bottalla oli Suomalaisen Työn Liitto, mikä vahvisti tapahtuman merkityksellisyyttä. Tapahtumaan juonsi Alma Median Talouselämän päätoimittaja Jussi Kärki ja se striimattiin suorana lähetyksenä Kauppalehden, Talouselämän ja Uuden Suomen sivuilla. Eduskuntavaalivoittaja kokoomuksen johdolla yhteinen näkemys hallitusohjelmasta syntyi PS:n, KD:n ja RKP:n kesken. Perheyritysten liitto oli useammassakin hallitusohjelmaa valmistelevassa työryhmässä kuultavana: Minna Vanhala-Harmanen Kasvun kaava -ryhmässä, PL:n veroasiantuntija Simo Valtti Verotus -ryhmässä ja PL:n entinen puheenjohtaja Philip Aminoff niin ikään Kasvun kaava -työryhmässä kotimaisesta omistamisesta.

Perheyritysten näkökulmasta hallitusohjelmassa on otettu hyvin yritystoiminnan tarpeita huomioon. Erityisesti työelämän joustavuutta lisääviä hallitusohjelmakirjauksia, tavoitetta kotimaisen omistajuuden vahvistamisesta ja lupausta olla kiristämättä pääomatuloveroa pidettiin onnistuneina.

Hallitusohjelmaan saatiin kirjaus liittyen perintöveron 10 vuoden maksuaikaehdotukseen. Niukka kirjaus osoittautui kuitenkin käytännön toteutuksen kannalta pettymykseksi. Maksuaikaa myönnettiin kirjauksen mukaisesti vain perintöverolle, eikä lainkaan lahjaverolle. Lisäksi perintöveron maksuajalle määrättiin kohtuuttoman korkea viivästyskorko (3,5% + viitekorko). Näitä epäkohtia ei saatu vahvasta vaikuttamistoiminnasta huolimatta korjattua ennen lain voimaan tuloa 1.1.2024.

Hallitusohjelmassa on lisäksi kirjaus siitä, että vaihtoehto korvata perintövero luovutusvoittoverolla selvitetään. Tämän kirjauksen perusteella Perheyritysten liitto teki vuoden 2024 budjettiin varauksen myös perintö- ja lahjaveroa koskevan oman selvityksen tekemisestä.

Vuoden 2023 aikana sekä PL:n toimisto että PL:n luottamushenkilöt tapasivat runsain määrin poliittisia vaikuttajia. Tapaamislokiin on kirjattu yli 60 henkilökohtaista päättäjäkohtaamista perheyritysten asialla. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla tapaamiset keskittyivät hallitusohjelmavaikuttamiseen, toisella vuosipuoliskolla tapaamisten agenda keskittyi perintöveron maksuaikaa koskevan kirjauksen muuttamiseen.

Medianäkyvyyttä saatiin perheyrityksille tärkeille teemoille vuonna 2023 runsaasti. Perheyritysten liitto näkyi perheyritysten asialla mediassa vuoden aikana yli 70 kertaa, joista kuusi kertaa oli television pääuutisissa, aamu-tv:ssä tai A-studiossa.

Eniten medianäkyvyyttä saivat elinkeinoelämän yhteiset vaalitavoitteet, PL:n tavoitteet perintö- ja lahjaveron korvaamisesta luovutusvoittoverolla, PL:n näkemykset työvoiman saatavuudesta sekä Miia Porkkalan valinta PL:n uudeksi puheenjohtajaksi.

Merkitykselliseksi vaikuttamistyön kannalta osoittautui PL:n aloitteesta käynnistynyt laaja mediakeskustelu niistä maksuvaikeuksista, joita perintöveron maksaminen kansalaisille aiheuttaa, vaikka PL tai perheyritykset eivät näissä jutuissa esiintyneetkään.

TOIMINTAKERTOMUS 2023 • PERHEYRITYSTEN LIITTO 14

PERHEYRITYSTEN LIITON 2023 VAALITEEMAT

Kotimainen omistaminen SUOMEN HYVINVOINTI Verot Investoinnit Työvo ma Mittelstand Kestävä kasvu
PERHEYRITYSTEN LIITTO • TOIMINTAKERTOMUS 2023 15
Kuvia vuoden 2023 tilaisuuksista.

Jäsenviestintä

Jäsenviestinnässä Perheyritysten liiton keskeiset kanavat ovat verkkosivut (perheyritys.fi) uutiskirjeet, sosiaalisen median kanavat sekä jäsenlehti.

Perhe & Yritys -lehti ilmestyi vuonna 2023 kaksi kertaa. Printtilehden levikki on noin 2 500 kpl. Lehti ilmestyy myös verkossa, Issuu -julkaisupalvelussa ja lisäksi lehden sisältöjä hyödynnetään muissa Perheyritysten liiton medioissa, kuten nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja uutiskirjeissä.

Nettisivuillamme perheyritys.fi julkaisemme säännöllisesti uutisia, tiedotteita sekä asiantuntijakirjoituksia sekä blogitekstejä.

Viestimme sosiaalisen median kanavissa aktiivisesti jäsenillemme, sidosryhmille sekä suurelle yleisölle. Perheyritysten liiton käyttämien sosiaalisen median alustojen seuraajamäärät ovat kasvaneet tasaisesti. Käytössämme ovat X, Facebook, Instagram, LinkedIn ja Youtube. Facebookissa ja LinkedIn:ssä PL:n jatkajilla (Next ja NowGen) on lisäksi omat ryhmänsä, joissa PL on ylläpitäjä. Kannustamme jäseniämme viestimään myös vapaamuotoisesti keskenään ja monien tilaisuuksien ja valmennusten tueksi luodut ryhmäviesti-kanavat WhatsAppissa ovat toimineet jäsenten aktiivisena keskustelualustana pidempäänkin.

Uutiskirjeet ovat tärkeä ja keskeinen osa jäsenviestintäämme. Säännöllisesti jäsenillemme lähteviä uutiskirjeitä ovat tapahtumista kertova viikkokalenteri maanantaisin sekä kuukausittain ilmestyvä kuukausikirje sekä Aitiopaikka –uutiskirje, joka jakaa kumppaneidemme tärkeitä teemoja ja uutisia. Lisäksi säännöllisesti ilmestyy Osaava omistaja –uutiskirje. Tämän lisäksi lähetämme uutiskirjeitä erilaisista aiheista, tapahtumista ja valmennuksista kiinnostuneille jäsenillemme kohdennetusti. Koko jäsenistölle suunnatut säännölliset uutiskirjeemme tavoittivat kerralla n. 1 800 jäsenhenkilöä ja kaikkien uutiskirjeiden keskimääräinen avausprosentti oli vuonna 2023 hieman alle 45.

Hakukoneoptimoinnissa ja -mainonnassa olemme keskittyneet pienimuotoisesti markkinoimaan jäseneksi liittymistä, niin, että mahdollisimman moni löytää Perheyritysten liiton sopivilla hakusanoilla, kuten perheyritys, sukupolvenvaihdos, omistajastrategia jne.

Uusiin jäseniin olemme yhteydessä heti jäseneksi liittymisen yhteydessä ja jokaiselle uudelle jäsenelle postitamme tervetuloa -paketin, josta löytyy hyödyllistä tietoa Perheyritysten liiton toiminnasta ja tilaisuuksista. Ohjeistamme jäseniämme ottamaan käyttöön vuonna 2022 lanseeratun jäsenportaalin.

Perhe & Yritys -lehti uudistui ulkoasultaan ja sisällöltään.

Viestinnän suunnittelussa apunamme on viestinnän vuosikello, johon suunnittelimme vuoden 2023 viestinnän toimet kattoteemojen tasolla sekä myös lyhyemmän aikaikkunan perusteella. Mediaseurannassa käytämme Meltwaterin työkalua. Tiedotejakelussa hyödynnämme STT:n tiedotejakelupalvelua. Vuoden aikana lähetimme 10 kpl mediatiedotteita.

Yrittäjän päivä 5.9.2023

Perheyritysten liitto on mukana Yrittäjän päivä -säätiön hallituksessa, joka mm. järjestää vuosittaista Yrittäjän päivä -tapahtumaan 5.9. Vastasimme Yrittäjän päivän järjestelyistä yhdessä Suomalaisen Työn Liiton kanssa. Järjestimme somekampanjan, joka korosti ja nosti erilaisia yrittäjyyden teemoja. Kampanjaan osallistimme yrittäjiä, sidosryhmiä, somevaikuttajia, saimme ansaittua mediatilaa mm. Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksella sekä saimme Yrittäjän päivälle arvokasta näkyvyyttä myös Tasavallan presidentin tervehdyksellä.

Uudistunut

Suomalainen perheyritys -merkki Jäsenviestinnässä tärkeä vuoden 2023 projekti oli Suomalainen perheyritys –merkin uudistaminen. Uudesta merkistä järjestettiin äänestys, jossa useammasta vaihtoehdosta merkkiä aktiivisimmin käyttävät jäsenyrityksemme valitsivat suosikkinsa.

Uusi merkki julkistettiin Yrittäjän päivänä 5.9.2023 ja se sai myös PRH:n tavaramerkkisuojan. Perheyritysmerkki on vain jäsenyrityksillemme tarkoitettu tavaramerkki, jonka voi ladata käyttöön jäsenportaalin kautta. Merkistä on versiot eri kielillä; suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja saksaksi.

Suomalainen perheyritys -merkki uudistui.

TOIMINTAKERTOMUS 2023 • PERHEYRITYSTEN LIITTO 16

Työryhmien kokoonpano 2023

OPI TYÖRYHMÄ

Miia Porkkala, Aho Group Oy Pj

Eeva Kovanen, Kovanen Capital Oy

Jarmo Hyökyvaara, The Orange Company

Henri Pallonen, Hammaslääkäripalvelu Dentist Oy

Jenni Von Veh, KMT Invest Oy

Lauri Voipio, Novametor Oy

VERKOTU TYÖRYHMÄ

Pekka Suominen, Raute Oyj Pj

Marjet Mäkinen, Suomen Kovabetoni Oy

Nina Orvola, Kotivara Yhtiöt Oy

Matti Talvela, Helkama-Auto Oy

Peter Therman, Hartwall Capital Oy Ab

VAIKUTA TYÖRYHMÄ

Tomi Lantto, Antell-konserni Pj

Johannes Gullichsen, A. Ahlström Oy

Emma Hyökyvaara, The Orange Company Oy

Teresa Kemppi-Vasama, Kemppi Group Oy

Ville Mäkinen, Hämeen TavaraTaxi Oy

Simo Valtti, Perheyritysten liitto ry

Janne Ylinen, Kokkolan Halpa-Halli Oy

NEXT TYÖRYHMÄ

Matti Talvela, Helkama-Auto Oy Pj

Mikko Heiska, Koja-Yhtiöt Oy

Otto Jukko, Troll Capital Oy

Oliver Laiho, Laiho Industries Oy

Petteri Lohivesi, Astra Wines Oy

Mirja Pärnänen, Yöpuu Yhtiö Oy

Rose Saarelainen, Saarelainen Oy

Milla Savo, Savo Design & Technic Oy

Johan Wikström, Sarlin Group Oy

NOW GEN TYÖRYHMÄ

Nina Orvola, Kotivara Yhtiöt Oy Pj

Noora Aro-Tuominen, Aro Yhtiöt Oy

Urho Blom, Eurofacts Oy

Kaisa Isotalo, Antti-Teollisuus Oy

Anna Miettinen, Ensto Invest Oy

Samu Pere, Pintos Oy

PERHE SIJOITTAA TYÖRYHMÄ

Laura Vartiainen, Takoa Invest Oy Pj

Timo Ketonen, Aboa Advest Oy

Moritz Oker-Blom, Veho Oy Ab

Lari Raitavuo, Ensto Invest Oy

Pasi Torppa, Vårbacken Kapital Ab

Johanna Jouhki, Thominvest Oy

LISTATUT PERHEYRITYKSET TYÖRYHMÄ

Ville Voipio, Vaisala Oyj Pj

Johannes Gullichsen, A. Ahlström Oy

Paul Hartwall, Hartwall Capital Oy Ab

Jussi Herlin, KONE Oyj

Mika Mustakallio, Raute Oyj

Annika Paasikivi, Oras Invest Oy

Torkel Tallqvist, Hartwall Capital Oy Ab

Heikki Vauhkonen, Tulikivi Oyj

Juha Vidgrén, Ponsse Oyj

Raimo Voipio, Vaisala Oyj

Tomas von Rettig, Rettig Capital Oy Ab

Eva Wathén, Koskisen Oyj

KOKENEET OMISTAJAT TYÖRYHMÄ

Peter Therman, Hartwall Capital Oy Ab Pj

Miia Porkkala, Aho Group Oy

Maarit Toivanen, Conficap Oy

KESTÄVÄ KEHITYS TYÖRYHMÄ

Ia Adlercreutz, Spikesafe Oy Pj

Nea Backström, MTB-Siivouspalvelu Oy

Jussi Herlin, KONE Oyj

Annika Jyllilä-Vertigans, Paree Group Oy

Karri Lehtonen, Alkem Oy

Janina Luoto, Islet Group Oy

TUTKIMUSTYÖRYHMÄ

Lena Jungell, Karl Fazer Oy Ab Pj

Samuli Knüpfer, Aalto yliopisto

Tanja Leppäaho, Lappeenranta University of Technology

Timo Pihkala, Lappeenranta University of Technology

Jarna Heinonen, Lappeenranta University of Technology

Elina Varamäki, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Lari Raitavuo, Ensto Invest Oy

Ari Hyytinen, Hanken

PERHEYRITYSTEN LIITTO • TOIMINTAKERTOMUS 2023 17
TOIMINTAKERTOMUS 2023 • PERHEYRITYSTEN LIITTO 18
PERHEYRITYSTEN LIITTO • TOIMINTAKERTOMUS 2023 19
TOIMINTAKERTOMUS 2023 • PERHEYRITYSTEN LIITTO 20
PERHEYRITYSTEN LIITTO • TOIMINTAKERTOMUS 2023 21
TOIMINTAKERTOMUS 2023 • PERHEYRITYSTEN LIITTO 22
PERHEYRITYSTEN LIITTO • TOIMINTAKERTOMUS 2023 23

Omistajalla on väliä.

Perheyritysten liitto ry

Y-tunnus 1439785-4

Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki

Puh. 050 566 1592

jasenpalvelu@perheyritys.fi perheyritys.fi

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.