Dél-Dunántúli Gazdaság XXIV. évfolyam 4. szám

Page 20

20

Dél-Dunántúli Gazdaság

KLASZTER

„A VENDÉGLÁTÁS EGY ÉLETFORMA – EZT ELSÔSORBAN SZERETNI KELL” A vendéglátó szektor Covid utáni helyzete újabb és újabb kihívások elé állítja az ágazatot. Az átrendezôdô és gyökeresen megváltózó fogyasztói szokásokat, a folyamatos áremelkedést csak tetézi a munkavállalók fluktuációjából adódó zûrzavar és többletterhelés. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által 2021-ben életre hívott Baranyai Gasztronómiai Klaszter tagjainak is napi fejtörést okoz a munkaerô elvándorlása – részben külföldre, részben országon belül a jobban fizetô városokba – és a meglévô dolgozók megtartása. A PBKIK Humán klubjának szervezetfejlesztéssel is foglalkozó kollégái segítségével dolgozta fel ezt a kérdést és az erre adható válaszokat a klaszter áprilisi workshopja. „Én VENDÉGÜL látlak téged” – érezzük mi is, hogy itt nem mindennapi szolgáltatásról van szó. Ez a feladat egyrészt nagyon személyes, másrészt egy állandó rendelkezésre állást, odafigyelést feltételez. Tudjuk, hogy embert próbáló feladat, hamar kiéghet benne a munkavállaló. Miért maradna velünk és dolgozna mégis a mi csapatunkban?

A fenti kérdés megválaszolását – a workshop tanulsága szerint – nagyon messzirôl, a munkatárs kiválasztásától kell felépítenünk. Ebben is át kell alakítani mindent, ahogy eddig csináltuk, az már sosem fog ugyanúgy mûködni. Már csak nagyon pontosan célzott hirdetésekkel érdemes operálni, amit megelôz annak a végiggondolása, hogy: Kit szeretnénk felvenni? Érdemes feltenni a dolgozóinknak a kérdést: — Miért maradnak/maradnának a cégnél? — Miért mennének el? — Ajánlanák-e másoknak a munkahelyet? Ez a pár kérdés is nagy segítség lehet abban, hogy az adott cég felépítse a saját „Vállalkozói márkáját”, ami így egy hiteles képet ad róla a munkaerôpiacon. Egyre fontosabb magának a munkahelynek

és a vállalkozónak a személyes ismertsége, illetve a régebbi dolgozóktól való „jól elválás”, hiszen mindenki mindig viszi a hírünket, és ez rendkívül gyorsan kihat a további munkavállalók bevonzására is. „Régen mindenki féltette az állását”– mondta az egyik résztvevô. Ebben is gyökeresen megváltozott a hozzáállás a munkavállalók részérôl. Szûkös a piac, mindenki keresi a szakembert, rengeteg ajánlatot kapnak a kollégák, szinte naponta. A statisztikák szerint azonban a fizetés nagysága a munkahely-megtartási vagy váltási szempontoknál nem elsôdleges. Sokkal fontosabbnak tûnik a „jó hangulat”, a biztonság, a munkahelyi légkör – gyakorlatilag a fent is említett vállalati kultúra építése. Sosem könnyû egy új kolléga helyét és szerepét megtalálni egy már jó ideje együtt dolgozó csapatban. Ha az új munkavállaló erôsségeire támaszkodunk, szem elôtt tartjuk, hogy „ki mire használható” a legjobban, akkor sokkal valószínûbb, hogy az új ember is és a csapat is hamar hasznosnak érzi ôt, és könnyebben befogadják. A munkahely szocializációs szerepe vitathatatlan, a szakmai tudás jelentôs részét is a munkahelyen sajátítják el a dolgozók.

TISZTÚJÍTÁS AZ ÉPÍTÔIPARI TECHNOLÓGIAI KLASZTERBEN A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által menedzselt Építôipari Technológiai Klaszter (ÉTK) ülésén bemutatkozott az ELVÉ 2004 Kft., a klaszter egyik új tagja. A kft. 2004-ben alakult két mérnök által. Az eltelt idôszakban a bôvülô igényeknek, illetve a piacnak megfelelôen a cég folyamatosan fejlôdik, jelenleg az

alapító tagokon kívül 5 villamosmérnök végez tervezési munkát, illetve kereskedelmi feladatokat. A cég 2020-as árbevétele meghaladta a 400 millió Ft-ot, dolgozói létszáma közel 20 fô. Fôbb tevékenységek: tervezés, mérnöki szolgáltatások, kereskedelmi tevékenység. http://www.elve2004.hu/

Az ülés másik fô témája a tisztújító szavazás volt. Ezen a területen változás nem történt, a klaszter elnöksége nem változott. Eszerint az Építôipari Technológiai Klaszter elnöke további egy évre Molnár Gábor (IMG Építô Kft.), az alelnökök Magyari Csaba (MB-Bau Kft.), Nemes Csaba (Kôház Zrt.), Kanizsai Tamás (T-Survey Kft.). Emellett számos egyéb klasztert érintô kérdést sikerült megvitatni az ülésen. https://epitoipariklaszter.hu/


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.