Jaarverslag Passionate Bulkboek 2021

Page 1

Jaarverslag Passionate Bulkboek 1


INHOUD Inleiding

4

De Inktaap

6

Jonge Jury

8

Er Was Eens

10

Dag van de Literatuur

12

Write Now!

14

Literaire Marathon

16

Passionate Magazine

18

Balans

20

Baten en lasten

21

Colofon

22

Foto: Marco De Swart


3


INLEIDING

INLEIDING Het afgelopen jaar was het eerste van de nieuwe cultuurplanperiode van Passionate Bulkboek als literair-educatieve dienstverlener. Het grootste doel is om in deze vier jaar de participatie van bestaande programma’s van Passionate Bulkboek in de diverse geledingen van het onderwijs nog verder te vergroten, met de nadruk op de deelname op het vmbo en mbo. Ondanks de coronamaatregelen van de Nederlandse overheid groeide in 2021 het aantal deelnemers van het kernprogramma Er Was Eens aanzienlijk, zowel op vmbo- als op mbo-niveau. Met een stijging van bijna 30% namen 1.626 mbo-studenten deel. Binnen Rotterdam waren dit, met een jaarstijging van circa 35%, 1.013 mbo-studenten. Een ander groot succes was het aantal van 2.549 betalende vo-leerlingen voor de Dag van de Literatuur. Dit tweejaarlijkse evenement, sinds 1989 onafgebroken georganiseerd, dreigde in 2021 door de coronamaatregelen voor het eerst niet door te gaan. Dankzij het doorzettings- en improvisatievermogen van medewerkers, betrokkenheid van docenten en de absolute wil van auteurs om dit evenement te laten slagen, werd het evenement – dat normaliter plaatsvindt in de Doelen in Rotterdam – omgezet in een tournee langs de deelnemende scholen. Verplichte mondkapjes, anderhalvemetermaatregel en andere uitdagingen werden daarbij getrotseerd om op maar liefst 28 scholen verspreid door heel Nederland evenementen te organiseren. Op deze

4

manier werden leerlingen alsnog in de gelegenheid gesteld om kennis te maken én in gesprek te gaan met zowel prominente als opkomende auteurs. Wat ook al in het jaarverslag van 2020 werd geconcludeerd, gold ook voor het afgelopen jaar: voor beleving bij de jonge doelgroep is een evenement op locatie cruciaal. Vooral de slotdag van De Inktaap en de Dag van de Jonge Jury zijn evenementen met een festivalkarakter, waar leerlingen klassikaal heen komen en volledig in opgaan. De kracht van een geraffineerde educatieve opzet, verpakt in een aantrekkelijk vrijetijdsdecor, kan digitaal niet in die vorm worden overgebracht. Ook de omvang van de vele auteurs-interviews, ontmoetingen, workshops, randprogrammering etc. kan digitaal niet in dezelfde mate gerealiseerd worden. De organisatie investeerde in 2021 in nieuwe medewerkers en netwerken om de komende jaren nog meer resultaat op het gebied van leesbevordering te kunnen gaan boeken. Zo werden in de loop van het jaar twee adviseurs leesbevordering annex cultuurcoaches bij Passionate Bulkboek aangesteld. Zij gaan – ook dankzij financiële steun van de gemeente Rotterdam – zowel bij het Albeda College als bij het Zadkine de leesbevordering op het mbo in de stad vormgeven. Giel van Strien Directeur Passionate Bulkboek


MISSIE Passionate Bulkboek stimuleert al meer dan 25 jaar de Nederlandstalige letteren onder jongeren tot 25 jaar. Passionate Bulkboek streeft de volgende doelen na, die ook gezien kunnen worden als de taken van de organisatie: • Stimuleren van de Nederlandstalige letteren bij jongeren; • Bevorderen van de belangstelling voor de nieuwe letteren; • Verbeteren van literaire competenties en taalvaardigheid van voorgezet onderwijsleerlingen; • Verbeteren literaire competenties en taalvaardigheid van studenten van op vo volgend beroepsonderwijs;

• Samen met docenten en (school) bibliothecarissen het lezen stimuleren, de leesmotivatie onder leerlingen en studenten vergroten en een innovatieve bijdrage leveren aan het literatuuronderwijs. ORGANISATIE 7

bestuursleden

19

medewerkers

7

stagiairs

IN 2021 10

programma's

25.305

gelezen boeken

46.738

deelnemers

20.827

bezoekers/kijkers/luisteraars

318

presentaties

5


Foto: Marco de Swart

Foto: Susanna Erlandsson

Foto: Marco de Swart

DE INKTAAP 6


“DAT IS HET MOOIE VAN LITERATUUR. JE KUNT ALLERLEI GENERATIEKLOVEN OVERWINNEN DOOR EEN VERHAAL GOED OP TE SCHRIJVEN.”

DE INKTAAP

Sander Kollaard, Winnaar De Inktaap 2021 met Uit het leven van een hond

In 2021 deden 58 scholen, met in totaal 913 leerlingen, mee aan De Inktaap. De Inktaap is al 20 jaar dé jongerenprijs van de Nederlandse literatuur. Vanaf september 2020 lazen jongeren van 15 t/m 19 jaar uit de bovenbouw de winnende titels van de BNG Bank Literatuurprijs, de Boekenbon Literatuurprijs (tot 2019 de BookSpot Literatuurprijs genoemd) en de Libris Literatuur Prijs en kozen daaruit hun favoriet. De genomineerde boeken van 2021 waren: Het wit en het purper - Willemijn van Dijk De Hoogstapelaar - Wessel te Gussinklo Uit het leven van een hond - Sander Kollaard Na het lezen van de drie titels gingen de leerlingen met elkaar in discussie met behulp van het door LitLab beschikbaar gestelde lesmateriaal. Afsluitend schreven veel leerlingen een juryrapport en gaven ze hun scores door via een speciaal formulier op de website van De Inktaap. Omdat de traditionele slotdag in De Doelen, te Rotterdam, dit jaar vanwege de coronamaatregelen niet door kon gaan, is besloten de prijsuitreiking uit te zenden via YouTube. Via een rechtstreekse videoverbinding en chatfunctie stelden leerlingen hun meest prangende vragen aan de drie auteurs. Sander Kollaard won met Uit het leven van een hond De Inktaap-editie 2021. De Inktaaptrofee werd als verrassing naar het Zweedse

platteland verstuurd, waar de schrijver met zijn vrouw en zijn hond woont. Op deze manier – en met dank aan geheimhouding door zijn vrouw – nam hij de trofee live in de uitzending in ontvangst. Een greep uit de bevindingen van de juryleden over Uit het leven van een hond: - “Henk is een normale man die normale dingen doet; hij zou zo je buurman kunnen zijn. Hierdoor konden wij ons goed in hem herkennen.” - “Uit een plots besef van sterfelijkheid leeft hij zijn leven juist tot het uiterste! Dit vinden we inspirerend.” - “Het boek is prachtig geschreven en is ook humoristisch. Juist iets wat wij in deze tijd allemaal nodig hebben, is de levenslust, het gevoel dat de dag mooi is en dat het leven in het moment zit.” - “Dit boek vonden wij hartverwarmend en dicht bij huis.”

913

deelnemers

2.739

gelezen boeken

58

jury’s

De Inktaap is dé jongerenprijs van de Nederlandse literatuur. Vanaf september lezen jongeren van 15 t/m 19 jaar uit de bovenbouw in het voortgezet onderwijs de winnende titels van de Boekenbon Literatuurprijs, de BNG Bank Literatuurprijs en de Libris Literatuur Prijs, en kiezen daaruit hun favoriet.

7


Foto: Marco de Swart

Foto: Vera Cornel

Foto: Marco de Swart

JONGE JURY 8


"IK DRAAG DE JONGE JURY EEN WARM HART TOE EN VIND HET FIJN DAT LEERLINGEN IN HET VO ZO ENTHOUSIAST ZIJN OVER HUN FAVORIETE BOEK EN DAT JULLIE HEN EEN PODIUM GEVEN IN HET JONGE JURY BOEKGENOOTSCHAP."

JONGE JURY

Bert Hensema – docent bij het Dollard College in Winschoten

De Jonge Jury is de enige publieksprijs voor jeugdboeken in Nederland. Jongeren tussen de 12 en 16 jaar worden uitgedaagd om de elf Leestips te lezen en daaruit hun favoriete boek(en) te kiezen. De auteur waarop het meest gestemd wordt, ontvangt de Prijs van de Jonge Jury. Deze werd in 2021 uitgereikt op 9 juni tijdens de Dag van de Jonge Jury, die dit jaar via een live online tv-programma plaatsvond. Het is voor jongeren niet altijd makkelijk om een keuze te maken uit de vele boeken die per kalenderjaar uitgegeven worden. Om deze keuze makkelijker te maken is het Jonge Jury Boekgenootschap in het leven geroepen. Het Jonge Jury Boekgenootschap bestaat uit tien jongeren. Voor editie 2021 stelden deze jongeren een lijst met tien Leestips samen uit alle origineel Nederlandstalige jeugdboeken die in 2019 verschenen. Op deze manier verzorgen zij peer-to-peer advies. Daarnaast is er nog een elfde Leestip, die voortkomt uit de Jonge Jury Wildcard Wedstrijd. Klassen worden op deze manier uitgedaagd alvast hún favoriete titel te kiezen en die mening te onderbouwen in een betoog dat ze met ons delen. Dit jaar is daardoor het boek van Chinouk Thijssen Je hebt één nieuwe volger de elfde Leestip geworden. Jongeren werden bereikt via hun docenten met het gratis lesmateriaal dat naadloos aansluit op elke methode Nederlands, uitwisselbaar is met de lesmethodes van de vier grote educatieve uitgeverijen en speciaal ontworpen is bij de elf Leestips. Daarnaast

werden jongeren en docenten bereikt via onze sociale media kanalen en die van deelnemende schrijvers en uitgeverijen. Op 9 juni werd de Prijs van de Jonge Jury 2021 uitgereikt aan Margje Woodrow voor haar boek Fake trip. De Jonge Jury Debuutprijs ging naar het boek Bijna echt van Lisa van Campenhout. Vanuit hun eigen huiskamer of met een klein klasje op school konden jongeren vragen stellen aan hun favoriete auteur, dansten zij mee met Juvat Westendorp en zijn dansgroep Furious Flow en luisterden zij naar muziek van rapper ADF Samski. Daarnaast ontvingen alle vooraf aangemelde klassen via de post goodiebags voor leerlingen en docenten.

12.431

deelnemers lessen

4.900

kijkers livestream

12.431

gelezen boeken

De Jonge Jury is een leesbevorderingsprogramma van Stichting Lezen, ontwikkeld en uitgevoerd door Passionate Bulkboek. Jongeren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs worden uitgedaagd de elf Leestips te lezen die zijn aangedragen door het Jonge Jury Boekgenootschap. Leerlingen stemmen op hun favoriete titel. Het boek met de meeste stemmen krijgt de Prijs van de Jonge Jury die wordt uitgereikt op de Dag van de Jonge Jury.

9


Foto's: Marco De Swart

ER WAS EENS 10


“LEERLINGEN HEBBEN ONGEKENDE TALENTEN IN ZICHZELF ONTDEKT DOOR DE EENVOUDIGE, MAAR DOELTREFFENDE OPDRACHTEN.”

ER WAS EENS

Alice Walbeek, docent op het Lingecollege Tiel

Tijdens de achtste editie van Er Was Eens groeide deze verhalenwedstrijd van 3.836 naar 4.586 deelnemers in het po, vmbo en mbo in heel Nederland. De leerlingen en studenten lazen een boek ter inspiratie voor een eigen verhaal. Ondersteund door een multimediale lesmodule en een gastles van een bekende auteur gingen zij vervolgens aan de slag. Vmbo-leerlingen schreven de verhalen in groepsverband, po-leerlingen en mbo-studenten deden dit individueel. De gastlessen voor Er Was Eens werden verzorgd door verschillende auteurs van populaire jeugdliteratuur, onder wie Daniëlle Bakhuis, Martijn Niemeijer, Chinouk Thijssen en Margje Woodrow. Ieder onderwijsniveau had een eigen jury. Voor de vmbo-editie bestond deze uit rapper Winston Bergwijn, dichter Derek Otte en auteur Pamela Sharon. De juryleden riepen klas T1E van Compaen VMBO uit tot winnaar van Er Was Eens vmbo 2021. Elke leerling uit de klas won een boekenkast met tien leesboeken voor thuis. Deze winst werd gevierd tijdens een feestelijke uitreiking met een podiumprogramma in de aula op school. Voor het mbo werden de verhalen beoordeeld door Vers Beton-hoofdredacteur Eeva Liukku, auteur Shantie Singh en spoken word-artiest Gino van Weenen. Uit alle inzendingen kozen zij drie finalisten, die hun verhaal mochten pitchen. De jury riep Manon de Jong van Zadkine Business College uit tot winnaar van de mbo-editie van de verhalenwedstrijd. Manon

won een e-reader met tien e-books naar keuze. De tweede- en derde prijswinnaar wonnen eveneens een e-reader. Noa Moerman van CBS Onze Wereld won de eerste editie van Er Was Eens in het primair onderwijs. Voor de po-editie bestond de jury uit auteur Astrid Boonstoppel, jeugdstadsdichter van Rotterdam Vienne Hagoort en mediathecaris van het jaar Bart Vervaecke. Noa won een boekenkast voor thuis, inclusief tien leesboeken. Alle deelnemers ontvingen een exemplaar van de Er Was Eens-bundel. Hierin werden bij het vmbo de verhalen van alle deelnemers en bij het po en mbo die van alle klassenwinnaars verzameld.

4.586

deelnemers

213

gastlessen

9.127

gelezen boeken

3

prijsuitreikingen

Bij Er Was Eens schrijven leerlingen en studenten van het vmbo en mbo in zeven lessen een eigen verhaal. In het po doen leerlingen dat in drie lessen. Ter inspiratie ontvangt elke deelnemer een leesboek en geeft een bekende auteur een gastles in de klas. Een professionele jury buigt zich over de verhalen en roept de winnaar uit.

11


Foto's: Marco De Swart

Foto: Diewke van den Heuvel

DAG VAN DE LITERATUUR 12


“DE LEERLINGEN HADDEN EEN OPMERKELIJKE BELANGSTELLING VOOR LITERATUUR, ZODAT HET ME NIETS ZOU VERBAZEN ALS ER ZICH ONDER HEN EEN PAAR SCHRIJVERS VAN DE TOEKOMST ZOUDEN BEVINDEN.”

DAG VAN DE LITERATUUR

Auteur Tommy Wieringa na afloop van een Dag van de Literatuur Lokaal-editie in zijn NRC-column De reis van de boeken op 17 april 2021.

Gezien de doelstelling van de Dag van de Literatuur – waarbij jongeren gekoppeld worden aan auteurs en hun boeken – pasten wij de 17de editie van de Dag van de Literatuur aan tot een programma op maat. Wat van oudsher een festivaldag met duizenden leerlingen is, werd in 2021 vertaald tot de Dag van de Literatuur Lokaal. Dit bood docenten drie opties, waarbij zij konden kiezen voor een literaire tournee, het bijwonen van een live talkshow óf – en dus op een door de school zelf gekozen moment – een vooraf opgenomen talkshow. Het programma van de Dag van de Literatuur 2021 werd op deze manier een afspiegeling van het evenement zoals deze normaliter georganiseerd wordt in de Doelen in Rotterdam. In een busje met steeds drie auteurs, een presentator en een artiest werden in het kader van de literaire tournee tussen 15 en 26 maart 2021 28 scholen bezocht: van Rotterdam tot Leeuwarden, van Almere tot Zoetermeer en van Vlaardingen tot Venlo. Vanwege de behoefte vanuit sommige scholen naar een latere datum én als gevolg van het groeiende succes van dit reizende concept, is gaandeweg besloten het tijdvak te verlengen t/m 9 juli 2021. De literaire talkshow bestond uit twee aaneengesloten lesuren (90 minuten) waarin auteurs werden geïnterviewd door leerlingen en met hen in gesprek gingen. Daarnaast werd er door de auteurs voorgedragen uit eigen werk, waarbij – naast de gevestigde

orde – ook jong talent dat op het punt van doorbreken staat, niet ontbrak. Dit alles met een goede balans tussen schrijvers waarvan het werk in het kader van de exameneisen havo/vwo gelezen móeten worden en schrijvers van de nieuwe letteren, die daartoe zouden kúnnen behoren. De vooraf opgenomen talkshow bestond uit dezelfde elementen (zonder het interactie-element). In totaal gingen 2.549 leerlingen in gesprek met 21 auteurs. De leerlingen bereidden zich voor door werk van de bezoekende auteurs te lezen. Een groot aantal leerlingen kwam op deze manier in een persoonlijke setting op inspirerende en toch coronaveilige wijze in contact met een groot aantal auteurs. Het programma werd aangevuld met muziek en spoken word.

2.549

Deelnemende leerlingen gesprekken met auteurs

28

vertegenwoordigende scholen

4.250

deelnemers workshops (webinars)

De Dag van de Literatuur is een tweejaarlijks literatuurfestival voor havo- en vwoleerlingen uit de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Met een interessante combinatie van gevestigde auteurs, jong literair talent, bekende singer-songwriters en kleinkunst- en dansoptredens, biedt de Dag van de Literatuur vier activeringspunten aan: leesbevordering, literaire competentie, educatie en cultuur.

13


Foto's: Salih Kilic

WRITE NOW! 14


"WAT ONS OPVIEL, WAS DE AMBITIE DIE VAN HET PAPIER SPATTE. ER WERD VEEL GEËXPERIMENTEERD. JULLIE TEKSTEN VORMEN EEN MOOI BEELD VAN EEN NIEUWE GENERATIE SCHRIJVERS, GEWEND AAN DE GRILLEN VAN HET INTERNET, BANG VOOR WAT KOMEN GAAT. JULLIE LIETEN ZIEN WAT HET BETEKENT OM IN DEZE TIJD JONG TE ZIJN. DAT VERDIENT EEN GROOT COMPLIMENT."

WRITE NOW!

Juryvoorzitter Jordi Lammers over de finalisten

In 2021 vond de 20e editie van Write Now! plaats, waarvoor 418 deelnemers uit Nederland, Vlaanderen en talloze andere landen hun verhaal inleverden. Ook dit jaar mocht dat van alles zijn: van verhalen, gedichten, spoken word tot scenario’s en liedteksten. Aan de hand van de postcode werden deelnemers ingedeeld in regio NoordNederland, Midden-Nederland, ZuidNederland, Vlaanderen of Wereldwijd. De voorronden vonden digitaal en live plaats, waarbij deelnemers gratis konden meedoen aan diverse workshops gegeven door: Jordi Lammers (winnaar Write Now! 2020), Niña Weijers (winnares Write Now! 2010), Yael van der Wouden (schrijfdocent en redacteur) en Manu van Kersbergen (spoken wordartiest). De tien finalisten werden door spoken word-artiest Elten Kiene, vanuit WORM in Rotterdam, op YouTube bekendgemaakt. Onder leiding van juryvoorzitter Jordi Lammers bogen Bowi van Onna (redacteur Das Mag), Els Moors (Dichter des Vaderlands van België 2019 & 2020) en Joris Brussel (medewerker Passionate Bulkboek en stadsdichter van Alkmaar 2018-2021) zich over de tien ingezonden finaleteksten. Na een volle finaledag waarop de finalisten onder andere een panelgesprek met Alex Boogers (schrijver), Robbert Meijntjes (schrijver en programmamaker) en Frank Tazelaar (oprichter literair productiehuis Wintertuin) bezochten, een masterclass van Thomas Olde Heuvelt (schrijver) volgden en tot slot

een museumbezoek en literaire speeddates kregen aangeboden, maakte Elten Kiene vanuit WORM live via YouTube de winnaar bekend. De winnaar van Write Now! 2021 is Puck Füsers uit Maastricht. Puck kreeg naast eeuwige roem een geldbedrag van €5.000, deelname aan het Das Mag Zomerkamp, een optreden op Frontaal, deelname aan een Tilt-residentie (een schrijfresidentie bij dit literaire productiehuis) en een optreden op het Wintertuinfestival. Write Now! werkte tijdens de wervingscampagne nauw samen met uitgever Das Mag, literair podium Frontaal, literair productiehuis Tilt, literair productiehuis Wintertuin / De Nieuwe Oost, kunstorganisatie Creatief Schrijven Antwerpen, literair platform Watershed en literaire activiteitenstichting Noordwoord.

418

deelnemers wedstrijd

194

deelnemers workshops

1.749

kijkers (voorronden + finale)

Write Now! is de grootste schrijfwedstrijd voor jongeren van 15 tot en met 24 jaar in het Nederlands taalgebied. Voor auteurs als Lize Spit, Niña Weijers, Jaap Robben en Maartje Wortel betekende de wedstrijd de lancering van hun schrijverscarrière.

15


16


LITERAIRE MARATHON

Foto's: Rein Kooyman

Op 1 en 2 oktober 2021 was debatpodium Arminius in Rotterdam het decor van de Passionate Bulkboek Literaire Marathon. Een kleine 1.100 bezoekers werden verwelkomd op dit literaire festijn van 36 uur. Zij waren getuige van maar liefst 300 literaire voordrachten van bekende auteurs. Verdeeld over drie zalen werd het publiek verwend met voordrachten uit eigen werk van spraakmakende auteurs, zoals Arthur Japin, Connie Palmen, Ingmar Heytze, Tommy Wieringa, Maud Vanhauwaert, Özcan Akyol, Ronald Giphart, Lale Gül, Maame Hammond en Dean Bowen. Waar overdag onder andere het kinderboek, bekende romans en tal van andere leesgenres in het middelpunt stonden, was de nacht gereserveerd voor spoken word-artiesten van de schrijverscollectieven: Woorden Worden Zinnen, Spraakuhloos,

Mensen Zeggen Dingen en The Writer’s Guide to the Galaxy. De Passionate Bulkboek Literaire Marathon was vrij toegankelijk voor publiek. De gages van alle optredende auteurs werden volledig gefinancierd vanuit de steunmaatregel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ten behoeve van auteurs. Passionate Bulkboek, het Nederlands Letterenfonds en de Schrijverscentrale wilden hiermee mede tegemoetkomen aan de inkomsten die auteurs het afgelopen jaar in verband met geannuleerde optredens en andere werkzaamheden zijn misgelopen.

300

voordragende auteurs

1.090

bezoekers

17


PASSIONATE MAGAZINE Passionate Bulkboek zet zich al ruim 25 jaar in om van jongeren lezers te maken. Om nog een laatste keer stil te staan bij dit jubileum, werd in de loop van 2021 een speciale editie vervaardigd van het tijdschrift waarmee het half jaren negentig allemaal begon: Passionate Magazine. Op 1 juni 1994 werd Passionate Magazine opgericht, het eerste nummer van het tijdschrift bestond uit slechts 25 gekopieerde exemplaren. 'Passionate Magazine wilde altijd een "tijd-schrift" zijn', aldus hoofdredacteur Iris van Erve. Gericht op de trends en thema’s van zijn tijd. En nog steeds, want ook in deze speciale uitgave weerklinken de stemmen van déze generatie. De jubileum-editie werd kosteloos beschikbaar gesteld aan geïnteresseerden. De volledige oplage van 750 exemplaren vond gretig aftrek bij literatuurliefhebbers en andere belangstellenden. Deze exemplaren werden in januari 2022 verspreid, waarmee de reeks aan vieringen rondom het 25-jarig bestaan van Passionate Bulkboek symbolisch werd afgesloten.

18


19


BALANS BALANS PER 31 DECEMBER 2021 ACTIVA Vaste activa

31-12-2020

31-12-2021

€ 19.028

€ 31.028

Kortlopende vorderingen

€ 406.856

€ 367.501

Liquide middelen

€ 652.556

€ 432.758

Totaal vlottende activa

€ 1.059.412

€ 800.259

Totale activa

€ 1.078.440

€ 831.287

31-12-2020

31-12-2021

Algemene reserve

€ 77.537

€0

Bestemmingsreserve Covid-19

€ 56.227

€ 23.849

Bestemmingsreserve personeelrisico's

€ 136.863

€ 214.401

Totaal vrij besteedbaar eigen vermogen

€ 270.627

€ 238.250

€ 807.813

€ 593.037

€ 1.078.440

€ 831.287

Materiële vaste activa

Vlottende activa

PASSIVA Eigen vermogen Vrij besteedbaar eigen vermogen

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN Schulden op korte termijn Totaal passiva

20


BATEN EN LASTEN BATEN EN LASTEN 2021 Baten

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Publieksinkomsten

€ 173.173

€ 141.306

Bijdragen en subsidies

€ 919.475

€ 1.311.078

€ 1.092.648

€ 1.452.384

Beheerlasten: personeelslasten

€ 94.645

€ 159.240

Beheerlasten: materiële lasten

€ 157.529

€ 205.127

Activiteitenlasten: personeelslasten

€ 456.408

€ 500.164

Activiteitslasten: materiële lasten

€ 327.804

€ 619.037

€ 1.036.386

€ 1.483.568

€ 56.227

€ -32.378

Mutatie algemene reserve

€ -16.072

€ -77.538

Mutatie bestemmingsreserve Covid-19

€ 56.227

€ -32.378

Mutatie bestemmingsreserve personeelrisico’s

€ 16.072

€ 77.538

Totaal bestemming

€ 56.227

€ -32.378

Totaal baten

Lasten

Totaal lasten

Saldo staat van baten en lasten Exploitatiesaldo

Bestemming resultaat

21


COLOFON Passionate Bulkboek

www.passionatebulkboek.nl

Westersingel 16

info@passionatebulkboek.nl

3014 GN Rotterdam Volg Passionate Bulkboek ook op: Postbus 25264

Twitter (@PassionateBulk)

3001 HG Rotterdam

Facebook (facebook.com/passionatebulkboek)

+31 (0)10 276 26 26

Instagram (@passionatebulkboek)

ONTWERP Kornuiten.com

STAGIAIRES Jennifer Do Livramento, April Jansen, Luna

BESTUUR

Letterman, Latisha Morales, Annabel Nauta,

Munish Ramlal – Voorzitter

Lucienne Vermaat, Jenneke Wisselink

Jack Kuyt – Penningmeester (tot 1 februari 2021) Janneke Louwerse – Bestuurslid (tot 1 juli 2021

We danken de volgende vrijwilligers voor het

Loubna Raoui – Penningmeester (sinds januari 2021)

mede mogelijk maken van onze evenementen

Anna van Strien – Windgassen (sinds 1 januari 2021)

in 2021:

Soraya Putman – Bestuurslid Sander Bus – Bestuurslid (sinds 1 september 2021)

René van der Aa, Stef Baijense, Bouchra Barhoeman, Gabriella Bink, Julia Botma, Edolita

KANTOORMEDEWERKERS

Catalina, Alain Develing, Janny Dierx, Jarka

Khalid Azazi – Financiële administratie

Doeswijk, Jasper den Dulk, Ed van Duuren, Roos

Kavita Bachasingh – Senior programmacoördinator

Huijskes, Priscilla Kadirbaks, Gijs Keizer, Julian

Astrid Boonstoppel – Senior PR- en communicatiemedewerker

Kelly, Mario Kerssens, Conny Klis, Angela Kluivert,

Renée den Breems – Hoofd Leesbevordering en Advies

Luka Koevermans, Mark van den Koppel, Rosalie

Joris Brussel – Senior PR- en communicatiemedewerker

Krijge, Fred Laforet, Solana Legmans, Floortje

Lisa Burger – Programmacoördinator

Leijdekkers, Amber van der Leije, Joan van der

Hafida el Garreh – Adviseur leesbevordering

Lingen, Edivania Lopes Duarte, Denisse Matinez

Ivo Gort – Senior programmacoördinator

Florentino, Jaylee Maynard, Remy Merian, Celine

Resi van Halderen – Programmacoördinator

Mettepenningen, Mila Milosevic, Chiu Min

Ian Hartog – Financiële administratie

Kwok, Ruth Oostveen, Mariska den Outer, Jasper

Jeroen Lensink – Adviseur leesbevordering

Philipse, Anja van Raamsdonk, Divaio van Rietpaap,

Abraham Meeuwsen – Programmacoördinator

Anthony Rodeenfeller, Katja van Rooten, Jadeh

Anouk Prins – Hoofd Programma’s

Semedo, Saskia de Schipper, Maaike Schneiders,

Wilma van Raamsdonk – Hoofd Leesbevordering en Advies

Suzanne Snijders, Sanne Steele Nicholson, Ellen

Daniëlle Riemens – Senior officemanager

Steenvoorden, Sofie Thoen, Rafael Wernet, Oscar

Giel van Strien – Directeur

Westenhout,Jan Douwe Westhoeve, Serenity

Yvonne van Valen – Programmacoördinator

Wiash, Lisa van Winden, Anne Wouters

Céline Vervaet – PR- en communicatiemedewerker Ivo Wever – Hoofd Programma’s

22


In 2021 werden de programma's van Passionate Bulkboek mede mogelijk gemaakt door:

23


passionatebulkboek.nl

24


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.