Jaarverslag Passionate Bulkboek 2018

Page 1

Jaarverslag Passionate Bulkboek 1


Inhoud Inleiding

4

Missie en organisatie

5

De Inktaap

6

Er Was Eens

8

Jonge Jury

10

Write Now!

12

Kort Rotterdams

14

Geen Daden Maar Woorden Festival

16

Pabo Leest!

18

Dag van het Literatuuronderwijs

20

Balans

22

Baten en lasten

23

Colofon

24

Foto: Marco De Swart


3


InleIDIng

InLEIdInG Passionate Bulkboek groeide ook in 2018 door in te spelen op de vraag vanuit het onderwijs. Zo vond de activiteit Kort Rotterdams het afgelopen jaar voor het eerst plaats, met zo’n vijfhonderd deelnemende leerlingen en veertig gastlessen van auteurs. Rotterdamse havo/vwo-leerlingen schrijven op basis van een foto een kort verhaal. Een belangrijke strategische afweging is dat de mogelijkheid bestaat dat het schrijven van fictie (‘het opstel’) weer onderdeel van de kerndoelen van het voortgezet onderwijs wordt. Een tweede innovatie was het symposium Pabo Leest! voor studenten van die opleiding, onderwijsassistenten en leesconsulenten. Dit had een eigen programma, maar vond gelijktijdig met de Dag van het Literatuuronderwijs plaats. Door de combinatie van deze symposia op één locatie, bleek ook de belangstelling vanuit eerste- en tweedegraadsdocenten Nederlands groter, waardoor Passionate Bulkboek maar liefst 971 betaalde bezoekers trok. De organisatie wordt wel steeds afhankelijker van incidentele middelen. Voor de stabiliteit en continuïteit is het noodzakelijk dat de vier financieringspijlers van de organisatie in dezelfde mate groeien. Deze pijlers bestaan uit verkoop,

4

Foto: Marco De Swart

incidentele subsidies, fondsbijdragen en structurele financiering. Incidentele financiering wordt vaak alleen bij het opstarten en in de eerste jaren van een project toegekend. Uit een analyse van de vrijetijdsprojecten van Passionate Bulkboek door Rotterdam Festivals bleek dat dit publiek voor 33% uit zogenaamde ‘Kleurrijke Knokkers’ bestaat. Dit noemen de onderzoekers bijzonder: “Niet alle instellingen weten deze doelgroep voor wie cultuur ongebruikelijk is in een dergelijke mate te bereiken.” Hiermee toont Passionate Bulkboek aan een inclusief publieksbeleid te voeren, zoals de organisatie dat ook doet op het gebied van bestuur, personeel, vrijwilligers en programmering. Aan de vooravond van de nieuwe cultuurplanaanvraag is Passionate Bulkboek uitgegroeid tot een dienstverlenende, educatieve instelling. De educatieve activiteiten zijn daarbij nooit vervangend voor het onderwijs, maar altijd ondersteunend, toevoegend, verdiepend en enthousiasmerend, en worden veelal afgesloten door een voor de doelgroep ontwikkeld evenement. Dit alles vanuit de eigen literair-culturele expertise. Hierdoor ziet de organisatie de toekomst met vertrouwen tegemoet. Giel van strien Directeur Passionate Bulkboek


Foto: Chris van Houts

Foto: Marco De Swart

MIssIE • Het stimuleren van de Nederlandstalige letteren bij jongeren. a Het stimuleren van actieve literaire participatie binnen het voortgezet onderwijs, het mbo en de pabo; b Het stimuleren van receptieve literaire participatie binnen het voortgezet onderwijs, het mbo en de pabo; c Het stimuleren van actieve literaire participatie op de vrijetijdsmarkt; d Het stimuleren van receptieve literaire participatie op de vrijetijdsmarkt. • Het verbeteren van literaire competenties en taalvaardigheid van leerlingen in het voortgezet onderwijs, het mbo en de pabo.

Foto: Marco De Swart

oRGanIsaTIE 12

medewerkers

10

stagiairs

5

bestuursleden

107

vrijwilligers

In 2018 9

activiteiten

32

uitvoeringen

10.999

bezoekers

51.524

deelnemers

330

presentaties

• Het versterken van het literaire klimaat in de regio Rotterdam.

5


Foto’s: Marco De Swart

dE InKTaaP 6


‘Een literaire prijs maakt altijd trots, maar door een jury van jonge lezers bekroond te worden, geeft je nog meer moed voor de toekomst.’

De Inktaap

Martin Michael Driessen, winnaar De Inktaap 2018

In 2018 namen 888 leerlingen deel aan De Inktaap. Voor deze zeventiende editie lazen havo/vwo-leerlingen uit heel Nederland de drie winnende boeken van de grote literaire prijzen uit het Nederlandse taalgebied. In totaal deden 63 schooljury’s mee, afkomstig van 52 scholen. De deelnemende scholen zijn bijna een constante te noemen, al wisselen de leerlingen ieder schooljaar. Genomineerd voor de De Inktaap 2018 waren: De tolk van Java van Alfred Birney (Libris Literatuur Prijs 2017) Rivieren van Martin Michael Driessen (ECI Literatuurprijs 2016) WIL van Jeroen Olyslaegers (Fintro Literatuurprijs 2017) De deelnemers lazen de boeken, voerden debatten op school en wisselden onderling leeservaringen uit. Begin 2018 vormden de juryleden hun eindoordeel en schreef het merendeel van de jury’s een juryrapport. Uit alle juryrapporten werd het beste rapport gekozen, dat werd beloond met een literair uitje voor alle juryleden van de geselecteerde school. Het samenvattende juryrapport dat namens alle deelnemende jury’s werd gepresenteerd, bestond uit de beste stukken van alle ingezonden rapporten. Tijdens de slotdag op 13 maart in de Doelen te Rotterdam waren twee van de genomineerde auteurs aanwezig. Alfred Birney kon er om gezondheidsredenen niet bij zijn, maar als

plaatsvervanger nam zijn redacteur deel aan het programma. In het bijzijn van meer dan vijfhonderd jongeren werden zij geïnterviewd door de leerlingen, waarna de juryleden onderling met elkaar in debat gingen. Zowel op het podium als vanuit de zaal wisselden de leerlingen gedachten en meningen uit over de gelezen titels. Ook volgden zij een gastcollege literatuurwetenschap en waren er diverse workshops schrijven en recenseren. Na een spannende lofrede namens alle juryleden werd Rivieren van Martin Michael Driessen door de leerlingen bekroond met De Inktaap 2018.

888 deelnemers 63

jury’s

2.664 gelezen boeken 47

schooldebatten

527

bezoekers slotdag

De Inktaap is dé jongerenprijs van de Nederlandse literatuur. Vanaf september lezen jongeren van 15 t/m 18 jaar uit de bovenbouw van het havo en vwo de winnende titels van de BNG Bank Literatuurprijs, Bookspot Literatuurprijs (voorheen de ECI Literatuurprijs) en de Libris Literatuur Prijs, en kiezen daaruit hun favoriet. Sinds 2018 is de Fintro Literatuurprijs opgeheven, waarvoor de winnaar van de BNG Bank Literatuurprijs als genomineerde in de plek is gekomen.

7


Foto: Marco De Swart

Foto: DesirĂŠe Schippers

Foto: Marco De Swart

Foto: Marco De Swart

er Was eens 8


‘ook DIt JaaR Was hEt WEER EEn fEEst om aL DIE bIJzonDERE vERhaLEn tE mogEn LEzEn.’ Derek Otte, stadsdichter van Rotterdam 2018 en jurylid Er Was Eens

er Was eens

Foto: Marco De Swart

de eerste lustrumeditie van Er Was Eens startte met een recordaantal deelnemers. de 2600 vmbo-leerlingen en mbo- en hbo-studenten lazen klassikaal een boek, gingen tijdens een gastles met een bekende auteur aan de slag en schreven vervolgens individueel of in groepsverband een eigen verhaal. Gastlesauteurs waren onder andere Mel Wallis de Vries, Buddy Tegenbosch en Margje Woodrow. De vmbo-juryleden rapper Winston Bergwijn, schrijfdocent Silvana Sodde en stadsdichter van Rotterdam Derek Otte lazen de ingestuurde verhalen van de 101 vmbo-klassen en nomineerden de drie beste. Deze drie klassen werden uitgenodigd om hun verhaal op video te pitchen. Klas 2G van de Panta Rhei in Amstelveen werd uitgeroepen tot winnaar met hun verhaal ‘070’. Naast een feest op school met verschillende optredens, kreeg elke leerling van 2G een boekenkast inclusief tien boeken naar keuze voor thuis. Voor de mbo-editie nomineerden juryleden Eeva Liukku (hoofredacteur van Vers Beton), Winston Bergwijn, Erik Brus (auteur en journalist) en Gino van Weenen (spoken word-artiest) drie verhalen voor de finale. De genomineerde studenten pitchten hun verhaal voor een groot publiek en Annabel van Duijn werd met haar verhaal ‘Maxwell’s Silver Hammer’ uitgeroepen tot winnaar. Naast de e-reader, die alle genomineerden ontvingen, won zij tien e-books naar keuze.

Bij Er Zal Eens, een spin-off van het project in twee varianten, gingen vmbo- en mbodeelnemers aan de slag met hun dromen voor de stad Rotterdam. Bij Er Zal Eens op Zuid werden de dromen gebundeld door het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Bij de tweede variant waren de Bibliotheek Rotterdam en Derek Otte nauw betrokken en werden aan het eind van het project alle verhalen samengebracht in een speciale Er Zal Eens-bundel. Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan burgemeester Aboutaleb van Rotterdam, die ook het voorwoord schreef.

125

klassen

2.596

deelnemers

9

gastdocenten

118

gastlessen

2.596

gelezen boeken

3.600

verhalenbundels

Er Was Eens is een verhalenwedstrijd voor het vmbo, mbo en hbo. In zeven lessen lezen jongeren een boek, krijgen ze een gastles van een bekende auteur en schrijven ze, in groepsverband of alleen, een eigen verhaal. Een professionele jury bepaalt de winnaars.

9


Foto’s: Marco De Swart

Jonge Jury 10


‘Wat een geweldig feest was het weer! We hebben enorm genoten van al die vrolijke, leesgierige kinderen.’

Jonge Jury

Dorothé Cras, De Utrechtse Kinderboekwinkel

De Jonge Jury is de enige publieksprijs voor het beste jeugdboek. Jongeren tussen 12 en 16 jaar worden uitgedaagd om de elf Leestips te lezen en daaruit hun favoriete boek(en) te kiezen. De auteur van het boek waarop het meest wordt gestemd, ontvangt de Prijs van de Jonge Jury. Deze werd uitgereikt tijdens de Dag van de Jonge Jury op 6 juni in TivoliVredenburg te Utrecht. Tien jongeren verenigd in het Jonge Jury Boekgenootschap stelden de lijst met Leestips samen uit alle origineel Nederlandstalige jeugdboeken, die het voorgaande jaar waren verschenen. De elfde titel kwam voort uit de Wildcard Wedstrijd. Jongeren werden bereikt via social media en indirect via hun docenten (Nederlands) op school. De campagne van de Jonge Jury werd dit jaar volledig herzien en zodoende werd voor het campagnebeeld gebruikgemaakt van aansprekende slogans, afgeleid van de populairste BN’ers en vloggers van het moment. Naast het gratis les- en promotiemateriaal waren dit jaar voor het eerst ook stickerboekenleggers en t-shirts te bestellen. Op 6 juni vond in TivoliVredenburg de uitreiking van de Prijs van de Jonge Jury 2018 plaats aan auteur Mel Wallis de Vries voor haar boek Pijn. Ze nam de prijs in ontvangst in de aanwezigheid van ruim achthonderd bezoekers. De Jonge Jury Debuutprijs ging naar Mirjam Hildebrand voor haar boek Voorlopers. De aanwezige

leerlingen genoten naast de uitreiking van optredens van Melissa Lopes, Kaj van der Voort en dansgroep Furious Flow. Ook gingen zij in gesprek met populaire jeugdboekenauteurs en volgden ze verschillende mini-workshops. Dankzij de livestream was het slotprogramma van de dag te volgen op YouTube en werd er door zo’n 6519 jongeren in het hele land meegekeken.

13.111 deelnemers 890

bezoekers

6.519

kijkers livestream

13.111

gelezen boeken

De Jonge Jury is een leesbevorderingsproject van Stichting Lezen, ontwikkeld en uitgevoerd door Passionate Bulkboek. Jongeren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs worden uitgedaagd de Leestips te lezen, die zijn aangedragen door het Jonge Jury Boekgenootschap. Leerlingen stemmen op hun favoriete titel en het boek met de meeste stemmen wint de Prijs van de Jonge Jury, die feestelijk wordt uitgereikt op de Dag van de Jonge Jury.

11


Foto: Christiaan Schultz

Foto: Vera Cornel

Foto: Bart Heleven

Foto: Pam van den Broek

WrIte noW! 12


‘toEn Ik (…) aan hEt buREau van EEn gEÏntEREssEERDE uItgEvER zat (…) bEsEftE Ik Dat Ik aLs voLkomEn onbEkEnDE amatEuRschRIJvER pLots EEn hEEL anDERE posItIE haD gEkREgEn.’ Anne Giesen, winnaar Write Now! 2018

WrIte noW!

Foto: Roel Determeijer

op 1 januari 2018 ging de achttiende editie van Write now! van start. na een intensieve promotieperiode stuurden maar liefst 845 jongeren hun verhalen, gedichten, spoken word-teksten, songteksten en scenario’s in. Zij werden ingedeeld bij een van de tien voorronden en uitgenodigd voor de bijbehorende prijsuitreikingen in amsterdam, antwerpen, Eindhoven, Gent, Groningen, Leuven, nijmegen, Rotterdam, utrecht en Venlo. Onder leiding van juryvoorzitters Carmien Michels (Vlaanderen) en Emy Koopman (Nederland) bogen de jury’s zich over de ingestuurde teksten en kwamen zij tot een top drie per voorronde. De prijsuitreikingen van Write Now! 2018 vonden plaats op inspirerende culturele locaties, waar deelnemers voorafgaand aan de ontknoping een gratis schrijfworkshop konden volgen, gegeven door jonge schrijvers als Emma Curvers en Vincent Van Meenen. Tijdens de prijsuitreiking droegen de workshopdocenten voor en verzorgde een singer-songwriter de muziek. Tot slot maakte de juryvoorzitter bekend welke deelnemers de derde, tweede en eerste prijs wonnen en naar huis gingen met een schat aan boekenbonnen. Naast de tien eersteprijswinnaars ontvingen vijf tweede- of derdeprijswinnaars een wildcard voor een plaats in de finale.

De vijftien finalisten namen deel aan het finaleweekend in Rotterdam op 23 en 24 juni. Dit bestond uit een masterclass schrijven door Anne-Fleur van der Heijden, een workshop performance door Dorothy Blokland en speeddates met jonge schrijvers en uitgevers. Tijdens de finale won Marjolijn van de Gender de derde prijs met haar verhaal ‘Marmer’, Marie Borremans de tweede prijs met haar verhaal ‘Wegens omstandigheden tijdelijk gesloten’ en ging Anne Giesen ervandoor met de hoofdprijs voor haar verhaal ‘Regendagen’. Marjolijn en Marie wonnen respectievelijk een iPad en boekenpakket, en kregen beiden een coachingsgesprek. Anne won een MacBook, schrijfopleiding, publicaties en optredens.

845

deelnemers

12

workshops

10

voorronden

1

finale

Write Now! is de grootste schrijfwedstrijd voor jongeren van 15 t/m 24 jaar in Nederland en Vlaanderen. Voor auteurs als Lize Spit, Niña Weijers, Jaap Robben en Maartje Wortel betekende de wedstrijd de lancering van hun schrijfcarrière.

13


Foto: Salih Kilic

Foto: Tim Buiting

Foto: Marco De Swart

Kort Rotterdams 14


‘Wij doen met Melanchthon Schiebroek graag weer mee met dit geweldige project.’ Robert van Atten, docent Nederlands

Kort Rotterdams

Foto: Ender Ozcati

In 2014 verscheen de verhalenbundel Hier blijf ik van Sanneke van Hassel, waarin veertig korte verhalen bij foto’s van het project De Kracht van Rotterdam waren opgenomen. Van Hassel en De Kracht van Rotterdam organiseerden vervolgens samen schrijflessen op vijf Rotterdamse scholen, om jongeren anders naar hun stad en haar bewoners te laten kijken. Dit mondde uit in een creatief schrijfproject voor havo/vwoleerlingen met vijf Rotterdamse schrijvers én een samenwerking tijdens de Dag van de Literatuur. Na drie succesvolle edities heeft Passionate Bulkboek vanaf schooljaar 20172018 het project verder ontwikkeld onder de noemer Kort Rotterdams.

Met de handvatten die zij in twee gastlessen van een van de auteurs aangereikt kregen, schreven de leerlingen een kort verhaal van maximaal vijfhonderd woorden. De schrijvers kozen uit de ingezonden definitieve versies een selectie van vijf verhalen per school. Deze 35 verhalen werden met de foto die als inspiratiebron diende op foambord gedrukt en op de scholen opgehangen.

497 deelnemers 40 gastlessen

Kort Rotterdams biedt docenten de mogelijkheid om creatief schrijven op aansprekende wijze in hun lessen Nederlands te integreren. De havo- en vwo-leerlingen schreven onder leiding van Rotterdamse schrijvers Bianca Boer, Said El Haji, Sanneke van Hassel, Daphne Huisden of Raoul de Jong hun korte verhaal. Dit verhaal werd geïnspireerd door de sprekende beelden van De Kracht van Rotterdam, een stadsexpositie en fotowedstrijd waar ieder jaar jonge getalenteerde fotografen aan bijdragen. Bij Kort Rotterdams schrijven havo- en vwo-leerlingen uit de bovenbouw van het voortgezet onderwijs een eigen kort verhaal bij de foto’s van de expositie De Kracht van Rotterdam. Dit doen zij onder leiding van Rotterdamse schrijvers Bianca Boer, Said El Haji, Sanneke van Hassel, Daphne Huisden of Raoul de Jong.

15


Foto: Marco De Swart

Foto: Marco De Swart

Foto: Vera Cornel

Foto: Marco De Swart

geen DaDen maar WoorDen FestIval 16


‘Er is altijd wel wat te ontdekken.’ Bezoeker festival

Geen Daden Maar Woorden Festival

Foto: Vera Cornel

Op zaterdagavond 13 oktober vond de eenentwintigste editie van Geen Daden Maar Woorden Festival plaats in Rotterdam. Verspreid over vier sfeervolle locaties op Katendrecht serveerde het uitverkochte festival de bezoekers een mix van jong talent in de categorieën literatuur, muziek en spoken word. In de grootste locatie van het festival Kantine Walhalla droeg Marjolijn van Heemstra voor, wist spoken word-artiest Gershwin Bonevacia de zaal stil te krijgen en gingen schrijvers Nina Polak en Aafke Romeijn in gesprek over de relatie tussen fictie en non-fictie in hun werk. Rapper Brihang, een rijzende ster in Vlaanderen, wist ook het Nederlandse publiek voor zich te winnen met zijn poëtische teksten. Singer-songwriter Joost Wander toverde tijdens zijn vrolijke openingsact in Zaak Acht bij menig bezoeker een glimlach op het gezicht, terwijl Smita James het publiek wist te raken met haar krachtige geëngageerde teksten in Theater Walhalla. Hier stonden ook spoken word-artiest M. en pianist Winterdagen op de planken met nieuw werk en wisten zij het publiek mee te slepen in hun intieme performance. Schrijver en dichter Marieke Lucas Rijneveld, dé literaire belofte van het jaar, droeg voor uit haar debuutroman en werd later, samen met Simone Atangana Bekono, geïnterviewd over het schrijven van zowel proza als poëzie.

Geen Daden Maar Woorden Festival werd swingend afgesloten door Clean Pete, waarna de bezoekers onder het genot van een drankje en de dansbare muziekmix van dj-duo KOSMOS de avond afsloten. De eenentwintigste editie van het festival was wederom een uitverkocht succes en werd hoog gewaardeerd door de bezoekers; volgens het publieksonderzoek na afloop kreeg het festival een 7,9 als rapportcijfer.

432

bezoekers festival

Geen Daden Maar Woorden Festival zet jong talent in de spotlights. Tijdens het festival staat het geschreven, gesproken en gezongen woord centraal in de genres literatuur, muziek en spoken word.

17


Foto’s: Chris van Houts

Pabo Leest! 18


‘Tijdens Pabo Leest! werd mij weer overduidelijk hoe belangrijk het is om gepassioneerde mensen voor de klas te hebben staan, die praten over boeken en verhalen.’

Pabo Leest!

Deelnemer symposium

Op dinsdag 20 november 2018 vond de eerste editie van Pabo Leest! plaats. Het symposium werd in opdracht van Stichting Lezen en de Bibliotheek op School speciaal voor pabo-studenten, onderwijsassistenten en leesconsulenten georganiseerd. Het thema van de dag was ‘De tijd van je lezen!’ en centraal stond het vraagstuk hoe (voor)leesplezier in het basisonderwijs bevorderd kan worden. Het programma bestond uit lezingen, gesprekken en workshops van en met bekende schrijvers, illustratoren en vakdidactici. Studenten deden hier kennis en ideeën op om toe te passen in hun (toekomstige) lessen. Met 379 bezoekers kan de eerste editie een succes worden genoemd. Met het stimuleren van (voor)leesplezier kan niet vroeg genoeg begonnen worden. Om die reden is het cruciaal dat vanaf het eerste moment dat kinderen met boeken en lezen in aanraking komen, er een positieve connotatie aan wordt gegeven. Wil er plezier in (vrij) lezen ontstaan, dan zullen de lessen op een interessante en inspirerende manier gegeven moeten worden. Tijdens het symposium kregen studenten over een ruim aantal onderwerpen kennis en concrete lesideeën aangereikt, maar ook konden zij elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen.

Pabo Leest! vond gelijktijdig plaats met de Dag van het Literatuuronderwijs, een symposium voor docenten Nederlands en andere onderwijsprofessionals, waardoor er een interessante koppeling binnen het educatieve werkveld ontstond. Het programma werd geopend met een keynote van kinderboekenschrijver Jacques Vriens, die zelf jaren als basisschoolleerkracht en –directeur werkzaam was. Daarna volgden workshops, gesprekken en interviews met onder andere Edward van de Vendel, Hans en Monique Hagen, en Jaap Robben. Het slotwoord kwam van taaldeskundige Kees Broekhof over hoe kinderen begrijpend lezen leren, terwijl zij lezen voor hun plezier.

379 bezoekers 7

presentaties

4

workshops

Pabo Leest! is een symposium voor pabo-studenten, onderwijsassistenten en leesconsulenten over het belang van (voor)leesplezier in het basisonderwijs. Het programma bestaat uit lezingen en workshops van bekende kinderboekenschrijvers, illustratoren en vakdidactici, waar studenten kennis en ideeën opdoen om toe te passen in hun (toekomstige) lessen.

19


Foto’s: Marco De Swart

Dag van het Literatuuronderwijs 20


‘Ik heb een hele boodschappenlijst aan ideeën meegenomen uit de workshops (…).’

Dag van het Literatuuronderwijs

Mijke Pelgrim, docent Gooise Scholen Federatie

Op dinsdag 20 november 2018 vond de veertiende editie van de Dag van het Literatuuronderwijs (DLO) plaats. Een recordaantal van 596 bezoekers kwam bijeen om ideeën uit te wisselen, inspiratie op te doen en kennis te nemen van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van literatuuronderwijs. Tijdens het symposium werden masterclasses, lezingen, gespreksprogramma’s en workshops aangeboden. Sprekers van binnen en buiten het onderwijsveld lieten een groot aantal onderwerpen de revue passeren rond het centrale onderwerp leestijd. Sprekers waren onder meer auteurs Stefan Hertmans, Griet Op de Beeck en Bas Heijne, die elk spraken over hun eigen relatie tot en kijk op onderwijs. Na de plenaire opening konden deelnemers kiezen uit 26 deelsessies, onderverdeeld in programma’s voor eersteen tweedegraadsdocenten. Dankzij deze verdeling trok het symposium deze editie ook docenten aan uit de onderbouw en het beroepsonderwijs. De sessies werden verzorgd door onder andere Lidewijde Paris, Anja Vink, Caroline Wisse en Jörgen Apperloo. Ook voor leraren in opleiding was er een speciaal programma, dat dit jaar door 124 studenten werd bezocht. Zij volgden lezingen en workshops, speciaal ingericht op het enthousiasmeren van de docenten van morgen.

Het laatste woord van de dag was aan vakdidacticus dr. Theo Witte. Deze expert op het gebied van literatuuronderwijs nodigde schrijver Özcan Akyol bij hem op het podium uit voor een goed gesprek over ontlezing. Daarna volgde De Wittes slotlezing over de waarde en doelen van het literatuuronderwijs.

596

bezoekers

17

presentaties

11 workshops

De Dag van het Literatuuronderwijs is een eendaags symposium in de Doelen te Rotterdam dat om de twee jaar plaatsvindt. Op deze dag ontmoeten docenten, schrijvers, letterkundigen en media- en bibliothecarissen elkaar met één gezamenlijk doel: kennis vergaren en inspiratie opdoen rond actuele thema’s in het literatuuronderwijs.

21


BaLans BALANS PER 31 DECEMBER 2018 ACTIVA Vaste activa

31-12-2017

31-12-2018

€ 28.679,-

€ 25.147,-

Kortlopende vorderingen

€ 200.844,-

€ 262.192,-

Liquide middelen

€ 364.605,-

€ 466.591,-

Totaal vlottende activa

€ 565.449,-

€ 728.783,-

Totale activa

€ 594.128,-

€ 753.930,-

31-12-2017

31-12-2018

Algemene reserve

€ 110.634,-

€ 126.892,-

Bestemmingsreserves

€ 111.305,-

€ 115.998,-

€ 221.939,-

€ 242.890,-

Schulden op korte termijn

€ 372.189,-

€ 511.040,-

Totaal passiva

€ 594.128,-

€ 753.930,-

Materiële vaste activa

Vlottende activa

PASSIVA Eigen vermogen Vrij besteedbaar eigen vermogen

Totaal vrij besteedbaar eigen vermogen

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN

22


baten en lasten Baten en lasten 2018 Baten

Realisatie 2017

Realisatie 2018

€ 196.865,-

€ 214.077,-

€ 414,-

€ 137,-

Bijdragen en subsidies

€ 677.048,-

€ 719.737,-

Totaal baten

€ 874.327,-

€ 933.951,-

Beheerlasten: personeelslasten

€ 99.668,-

€ 116.345,-

Beheerlasten: materiële lasten

€ 177.694,-

€ 148.760,-

Activiteitenlasten: personeelslasten

€ 307.157,-

€ 311.403-

Activiteitslasten: materiële lasten

€ 308.877,-

€ 336.487,-

Totaal lasten

€ 893.396,-

€ 912.995,-

€ -19.069,-

€ 20.956,-

€ -19.069,-

€ 16.258,-

€ 0,-

€ 4.693,-

€ -19.069,-

€ 20.956,-

Directe inkomsten Indirecte inkomsten

Lasten

Saldo staat van baten en lasten Exploitatiesaldo voor belasting

Bestemming resultaat Mutatie algemene reserve Mutatie bestemmingsreserve personeelrisico’s Totaal bestemming

23


CoLoFon PassIonaTE BuLKBoEK Passionate Bulkboek Westersingel 16 3014 GN Rotterdam Postbus 25264 3001 HG Rotterdam 0031 (0) 10 276 26 26 www.passionatebulkboek.nl info@passionatebulkboek.nl onTWERP Kornuiten.com BEsTuuR Jack Kuyt - Waarnemend voorzitter & penningmeester Bert Heemskerk - Secretaris Janneke Louwerse - Bestuurslid Soraya Putman - Bestuurslid Munish Ramlal - Bestuurslid KanTooRMEdEWERKERs Renée den Breems - Sr. projectmedewerker Ilse Bruls - Projectmedewerker Erik Brus - Eindredacteur & archivaris Naomi Engels - PR- en communicatiemedewerker Karlijn Leenders - Projectleider Edivania Lopes Duarte - Projectmedewerker Iris Nieuwenhuizen - Projectmedewerker Anouk Prins - Projectmedewerker Floor Prins - Projectmedewerker Wilma van Raamsdonk - Sr. projectleider Giel van Strien - Directeur Yasmina Werlich - Projectmedewerker sTaGIaIREs Suzanne van Basten, Lisa Burger, Imane Ebraymi Nyasotti Giterson, Savitri Kleer, Eden van der Moere, Romy Roomans, Maren Vandenhende, Rebecca Verhoeve, Inass Zkik

24

We danken de volgende vrijwilligers voor het mede mogelijk maken van de Inktaap, de dag van de Jonge Jury, Geen daden Maar Woorden Festival, dag van het Literatuuronderwijs en Pabo Leest! op locatie: Loes Aartsma, Sybren Andringa, Aysenur Ataydir, Fleur Baauw, Gitte van Bakel, Suzanne van Basten, Yabsera Bavelaar, Yvonne Bellers, Berna van den Berg, Gabriella Bink, Joanne Bos, Renée den Breems, Ilse Bruls, Dila Çagli, Faraa Cijntje, Sophie van Dijk, Margot Dros, Ed van Duuren, Mark Dziegiel, Mieke van Eijsden, Yassin El Jaghaoui, Jasmina Elbennay, Nikki Esselaar, Rahman Farahnaz, Marianne Franke, Tjomme Frijling, Floortje van Gameren, Carla Gervais, Hanna Gonsalves, Valerie Groenendijk, Hester Groot, Remi Hakkers, Kenlie Hanchane, Berry van der Heijden, Quinty Henriques Dupret, Marlou Hensen, Arianne van Herk, Ingrid Hermans, Christie van Hoffe, Lysanne Hommels, Roelie Homsi, Amber van Hoof, Pamela Hulsmans, Melanie Hupje, Noa de Jager, Merel Jansen, Margriet Jochem, Joëlle Jongen, Priscilla Kadirbaks, Bodil Kalkman, Roselinde Kerkhof, Bo Keulen, Savitri Kleer, Lola de Koning, Jeremy Koning, Mark van den Koppel, Dennis Korevaar, Jessy Korshuize, Sharon Laforet, Fred Laforet, Destiny Leber, Edivania Lopes Duarte, Saar van der Lugt, Gloria Maria, Mirthe Matthijssen, Mila Milosevic, Sofia Rosa Milosevic, Michael Mooi, Stijn de Mos, Çayla Mulders, Caya van der Mullen, Sanna van den Munckhof, Charlotte Neijnens, Jeroen van Nieuwkerk, Marc Oudshoff, Mariska den Outer, Camilla Pargentino, Dana Prins, Sunaina Ramsamoedj, Pooja Ramsamoedj, Jyoti Ramsamoedj, Carmen Rehaen, Romy Roomans, Jolien Sanderse, Michelle Scheffer, Maaike Schets, Paula Schneider, Lenya Slierendrecht, Ricardo Slob, Karel Slot, Erwin Stoepman, Soumaya Tahtah, Kaoutar Tazakaout, Damla Temürlenk, Yvonne van Valen, Kayleigh van Oudenaarden, Becca Verhoeve, Herman Verkerk, Isa Verwijlen, Fleur Veugelers, Geronimo Wapperom, Femke Welling, Oscar Westerhout, Carli de Wit, Ayou Bah Worthword, Osman Yardim


In 2018 werden de activiteiten van Passionate Bulkboek mede mogelijk gemaakt door:

25


Foto: Marco De Swart 26


27


passionatebulkboek.nl

28


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.