Jaarverslag Passionate Bulkboek 2020

Page 1

Jaarverslag Passionate Bulkboek 1


INHOUD Inleiding

4

Missie en organisatie

5

De Inktaap

6

Jonge Jury

8

Er Was Eens

10

Write Now!

12

Jubileum Passionate Bulkboek

14

Pabo Leest!

18

Dag van het Literatuuronderwijs

20

Nationale Mediatheek Trofee

22

Kort Rotterdams

24

Balans

28

Baten en lasten

29

Colofon

30

Foto: Marco De Swart


3


INLEIDING

INLEIDING In 2020 werd Passionate Bulkboek de unieke kans geboden om een verdere digitalisering van de programma’s voor het onderwijs door te voeren. Zo kon Passionate Bulkboek met haar brede assortiment voor het vo en mbo haar klanten blijven bedienen en samen lezers blijven maken. De organisatie haalde in 2020 een groter aantal deelnemers en bezoekers dan in het jaarplan 2020 was voorzien. Ook financieel sloot de organisatie met een klein overschot af, waar een tekort was begroot. Kort na het aanbreken van de coronacrisis formuleerde Passionate Bulkboek een beleid op het gebied van auteurs- en artiestenhonoraria. De organisatie zorgde ervoor dat alle auteurs en artiesten voor de geplande programma’s en uitvoeringen het volledige bedrag betaald zouden krijgen. Op 3 november 2020 was het 25 jaar geleden dat Stichting Passionate, de voorganger van Passionate Bulkboek, werd opgericht. Hiervoor had Passionate Bulkboek enkele projecten bedacht, maar mede vanwege de coronacrisis verliep de fondsenwerving langzamer dan voorzien. Toen Passionate Bulkboek vernam dat het van rijkswege een eenmalig vastgesteld bedrag aan coronasteun zou gaan ontvangen, besloot de organisatie om een aantal jubileumactiviteiten groen licht te geven, zodat enerzijds auteurs van betaalde

4

opdrachten konden worden voorzien, en de jubileumactiviteiten tegelijkertijd het merk Passionate Bulkboek zouden versterken. In korte tijd werden er tienduizenden euro’s aan auteursopdrachten uitgezet, om te beginnen in de jubileumbundel Ik mag niet klagen van jonge auteurs die ooit een prijs bij de schrijfwedstrijd Write Now! hadden gewonnen. Daarnaast trakteerde Passionate Bulkboek vierentwintig scholen in Nederland en Vlaanderen op bezoeken van auteurs; en tenslotte was de organisatie met deBuren uit Brussel en de Internationale Vereniging van Neerlandistiek (IVN) medeorganisator van de openingsdag van de Week van het Nederlands met programma’s in het Zuiderpesthuis in Antwerpen en Hotel New York In Rotterdam. Beide evenementen waren ook via een livestream te volgen. Eind 2020 maakte Passionate Bulkboek zich met veel enthousiasme op voor de nieuwe cultuurplanperiode 2021 – 2024. De organisatie richt zich als dé leesspecialist alleen nog op literaire-educatieve programma’s en ziet met een succesvol aanbod, een groeiende vraag vanuit het onderwijs, een gezonde financiële basis en een vernieuwd team de toekomst met groot vertrouwen tegemoet. Giel van Strien Directeur Passionate Bulkboek


Foto's: Marco De Swart

MISSIE Passionate Bulkboek stimuleert al meer dan 25 jaar de Nederlandstalige letteren onder jongeren tussen de 12 en 25 jaar. Passionate Bulkboek streeft de volgende doelen na, die ook gezien kunnen worden als de taken van de organisatie: • Stimuleren van de Nederlandstalige letteren bij jongeren; • Bevorderen van de belangstelling voor de nieuwe letteren; • Verbeteren van literaire competenties en taalvaardigheid van voorgezet onderwijsleerlingen; • Verbeteren literaire competenties en taalvaardigheid van studenten van op vo volgend beroepsonderwijs; • Samen met docenten en (school)

bibliothecarissen het lezen stimuleren, de leesmotivatie onder leerlingen en studenten vergroten en een innovatieve bijdrage leveren aan het literatuuronderwijs. ORGANISATIE 5

bestuursleden

18

medewerkers

7

stagiairs

IN 2020 9

programma's

24.781

gelezen boeken

46.738

deelnemers

20.827

bezoekers/kijkers/luisteraars

337

presentaties

5


Foto’s: Anouk Prins

DE INKTAAP 6


‘WAT EEN ONGELOFELIJKE EER […] DIT ZIJN DE LEZERS VAN DE TOEKOMST, DUS HET VOELT WEL ONTZETTEND GOED DAT IK DEZE PRIJS KRIJG. HET GEEFT ME HET GEVOEL DAT IK KAN DOORWERKEN EN DAT ER LATER MENSEN ZIJN DIE VAN MIJN WERK GENIETEN.’

DE INKTAAP

Nina Polak, winnaar De Inktaap 2020

In 2020 namen 1.182 havo/vwo-leerlingen uit heel Nederland deel aan De Inktaap. Voor deze negentiende editie lazen zij de drie winnende boeken van de grote literaire prijzen uit het Nederlandse taalgebied. In totaal deden 79 schooljury’s mee, afkomstig van 60 scholen. Veel van de deelnemende scholen nemen elk jaar opnieuw deel aan het programma en vormen daarmee een constante factor; de leerlingen wisselen ieder schooljaar.

website van de Inktaap en via Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts en diverse andere podcastapps op mobiele telefoons. Drie afleveringen stonden elk in het teken van één van de genomineerde auteurs. Zij werden geïnterviewd door presentator Oscar Kocken en kregen ook de vragen te horen die ingestuurd waren door de leerlingen zelf. In de laatste aflevering werd Nina Polak bekroond tot winnaar van De Inktaap 2020 en hierover geïnterviewd door Oscar en Milou Adjanga.

Genomineerd voor de De Inktaap 2020 waren: De goede zoon van Rob van Essen - Atlas Contact (Libris Literatuur Prijs 2019) Gebrek is een groot woord van Nina Polak Prometheus (BNG Bank Literatuurprijs 2018)

1.182 deelnemers 3.546

gelezen boeken

De heilige Rita van Tommy Wieringa - De Bezige Bij (BookSpot Literatuurprijs 2018)

79

jury’s

772

luisteraars podcast

De deelnemers lazen de drie boeken, voerden debatten op school en wisselden onderling leeservaringen uit. Begin 2020 vormden de juryleden hun eindoordeel en schreef het merendeel van de jury’s een juryrapport. Het best geschreven juryrapport werd beloond. Het samenvattende juryrapport dat namens alle deelnemende jury’s werd gepresenteerd, bestond uit de beste stukken van alle ingezonden rapporten. Passend bij het afstandsonderwijs is in 2020 besloten om Inktaap Podcasts te ontwikkelen. Deze werden op 15 juni gepubliceerd en waren te beluisteren via de

De Inktaap is dé jongerenprijs van de Nederlandse literatuur. Vanaf september lezen jongeren van 15 t/m 19 jaar uit de bovenbouw in het voortgezet onderwijs de winnende titels van de BookSpot Literatuurprijs, de BNG Bank Literatuurprijs en de Libris Literatuur Prijs, en kiezen daaruit hun favoriet.

7


Foto’s: Marco De Swart

Foto: Tim Buiting

Foto: Astrid Boonstoppel

Foto: Anja van Raamsdonk

JONGE JURY 8


‘IK HEB DE UITZENDING GEZIEN EN VOND HET EEN PRIMA ALTERNATIEF IN DEZE TIJD. HET WAS AFWISSELEND, LEUK EN VERMAKELIJK! VOLGEND SCHOOLJAAR GAAN WE OP HET PANTARIJN WEER MEELEZEN MET DE JONGE JURY EN HOPEN NATUURLIJK OP EEN FEESTELIJKE AFSLUITING IN TIVOLI VREDENBURG. DE DATUM STAAT IN IEDER GEVAL GENOTEERD’.

JONGE JURY

Baukje Brattinga van RSG Pantarijn (Wageningen)

De Jonge Jury is de enige publieksprijs voor het beste jeugdboek in Nederland. Jongeren tussen de 12 en 16 jaar worden uitgedaagd om de elf Leestips te lezen en daaruit hun favoriete boek(en) te kiezen. De auteur van het boek waarop het meest wordt gestemd, ontvangt de Prijs van de Jonge Jury. Deze werd uitgereikt op 3 juni 2020 in het live online TV-programma tijdens de Dag van de Jonge Jury. Jongeren werden op school bereikt via het lesmateriaal horend bij de elf Leestips, dat met de lesmethodes van de vier grote educatieve uitgevers kan worden uitgewisseld. Dit jaar ondersteunde Mel Wallis de Vries de campagne als eerste Jonge Jury-ambassadeur. Om aan te sluiten bij de belevingswereld van de jongeren werden aansprekende slogans bedacht, afgeleid van uitspraken van populaire BN’ers en vloggers. Daarnaast werden jongeren bereikt via sociale media en indirect via hun docenten, die hen aanmoedigden op hun favoriete titel te stemmen door middel van de gratis stemansichten, de online stemmodule of het via de website te downloaden stemformulier. In totaal werden ruim 10.000 stemmen uitgebracht. De meeste stemmen gingen naar het boek Match van Buddy Tegenbosch, die op 3 juni live tijdens het online

Foto: Tim Buiting

TV-programma de Prijs van de Jonge Jury 2020 in ontvangst nam. De Jonge Jury Debuutprijs ging naar Astrid Boonstoppel voor haar boek Dit is hoe het ging. Jongeren konden vanuit hun eigen huiskamer of in kleine groepjes op school vragen stellen aan hun favoriete auteur en meedansen met Juvat Westendorp en zijn dansgroep Furious Flow op muziek van Ali B en Daan Boom.

19.150 deelnemers lessen 5.500 kijkers livestream 10.563 gelezen boeken

De Jonge Jury is een leesbevorderingsprogramma van Stichting Lezen, ontwikkeld en uitgevoerd door Passionate Bulkboek. Jongeren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs worden uitgedaagd de elf Leestips te lezen die zijn aangedragen door het Jonge Jury Boekgenootschap. Leerlingen stemmen op hun favoriete titel. Het boek met de meeste stemmen krijgt de Prijs van de Jonge Jury die wordt uitgereikt op de Dag van de Jonge Jury.

9


Foto: Wimke Tolsma

Foto's: Marco De Swart

ER WAS EENS 10


‘WAT JULLIE BELOOFD HEBBEN BIJ DE INTRODUCTIE IS ZEKER WAAR: LEZEN EN SCHRIJVEN HEBBEN ELKAAR IN DIT PROJECT VERSTERKT. WAARVOOR DANK.' Taco van der Meer – De Internationale Vos

ER WAS EENS

Foto: Buddy TegenBosch

Verhalenwedstrijd Er Was Eens groeide deze editie naar 3.836 deelnemers van het vmbo en mbo in heel Nederland. De leerlingen en studenten schreven in zeven lessen een eigen verhaal. Ter inspiratie ontving elke deelnemer een leesboek en gaf een bekende auteur een gastles in de klas. Ondersteund door een multimediale lesmodule gingen zij vervolgens aan de slag. Vmbo-leerlingen schreven de verhalen in groepsverband, mbo-studenten deden dit individueel. Een professionele jury boog zich over de verhalen en riep de winnaar uit. De gastlessen voor Er Was Eens werden verzorgd door populaire auteurs, onder wie Maren Stoffels, Cis Meijer, Buddy Tegenbosch en Chinouk Thijssen. In een praktische gastles vol inspiratie en tips droegen zij de fijne kneepjes van het vertellen van een verhaal over aan de deelnemers. De verhalen die door de deelnemers werden ingezonden werden beoordeeld door een jury. Voor de vmbo-editie bestond deze uit rapper Winston Bergwijn, schrijver en redacteur Erik Brus en dichter Derek Otte. De juryleden riepen klas 2C van RSG Magister Alvinus uit tot winnaar van Er Was Eens vmbo 2020. De leerlingen werden op het schoolplein verrast met een bezoek van Derek Otte waarbij hij de prijzen feestelijk overhandigde. Zij kregen elk een boekenkast met tien leesboeken voor thuis. Alle inzendingen werden verzameld in de Er Was Eens vmbo-bundel, waarvan elke deelnemer een exemplaar ontving.

Voor het mbo werden de verhalen gelezen door Vers Beton-hoofdredacteur Eeva Liukku, dichter Derek Otte en spoken word-artiest Gino van Weenen. Uit alle inzendingen kozen zij de tien beste verhalen. Deze studenten ontvingen allemaal een leesboek en mochten een pitch insturen om de jury ervan te overtuigen dat hun verhaal het beste was. De jury riep Jennifer Proost van Albeda Horecacollege, opleiding Zelfstandig werkend bakker, uit tot winnaar van de mbo-editie van deze verhalenwedstrijd. Ze werd op 23 juni thuis verrast door jurylid Derek Otte die haar een e-reader met tien e-books overhandigde. De tweede- en derde prijswinnaar wonnen eveneens een e-reader. Alle deelnemers ontvingen een exemplaar van de Er Was Eens bundel. Hierin werden bij het vmbo de verhalen van alle deelnemers en bij het mbo die van alle klassenwinnaars verzameld.

3.836

deelnemers

177

gastlessen

7.672

gelezen boeken

2

prijsuitreikingen

Bij Er Was Eens schrijven leerlingen en studenten van het vmbo en mbo in zeven lessen een eigen verhaal. Ter inspiratie ontvangt elke deelnemer een leesboek en geeft een bekende auteur een gastles in de klas. Een professionele jury buigt zich over de verhalen en roept de winnaar uit.

11


Foto's: Vera Cornel

WRITE NOW! 12


‘IK KAN HET NOG STEEDS NIET HELEMAAL GELOVEN. HEEL ERG BEDANKT VOOR DE EERSTE PRIJS VAN UTRECHT. HET IS GEVIERD MET BIERTJES EN SNEL GEBAKKEN KOEKJES.'

WRITE NOW!

Lena Plantinga, 1e prijs WN! Utrecht

Op 1 januari 2020 ging de negentiende editie van Write Now! van start. Na een intensieve promotieperiode stuurden maar liefst 775 jongeren hun verhalen, gedichten, spoken word-teksten, songteksten en scenario’s in. De deelnemers werden op basis van hun postcode ingedeeld in de regio’s Amsterdam, Antwerpen, Eindhoven, Gent, Groningen, Leuven, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht en Venlo. Een nieuwe toevoeging dit jaar was Write Now! Wereldwijd: een elfde voorronde voor jongeren buiten Nederland en Vlaanderen, die wel graag in het Nederlands schrijven. Write Now! ging ondanks de maatregelen omtrent COVID-19 als schrijfwedstrijd door. Er werd een digitaal format ontwikkeld om de doorgang van het project te waarborgen. Onder leiding van juryvoorzitters Lies Van Gasse (Vlaanderen), Anne-Fleur van der Heiden (Nederland) en Lisa Weeda (Wereldwijd) bogen de jury’s zich over de ingestuurde teksten en kwamen zij tot een top drie per voorronde. De winnaars van de voorronden van Write Now! werden door de juryvoorzitter bekendgemaakt via Instagram TV. Voorafgaand aan de ontknoping konden zij een online schrijfworkshop volgen van jonge auteurs als Iduna Paalman en Michiel Cox. Naast de elf eersteprijswinnaars ontvingen vier tweede- en derdeprijswinnaars een wildcard voor een plaats in de finale. De vijftien finalisten namen deel aan een

digitale finaledag op 28 juni. Die bestond uit een masterclass schrijven door Anneleen Van Offel en een panelgesprek met jonge schrijvers en redacteuren. De prijsuitreiking vond plaats via een livestream op YouTube. Daarin maakte juryvoorzitter Francis Nagy (winnaar Write Now! 2019) de winnaars bekend. Tijdens de finale won Ellen D’Hoore de derde prijs met haar verhaal ‘Over wielerkoersen door het dorp, waar zij met de vlag mocht zwaaien’, Elianne van Elderen de tweede prijs met haar gedichtenreeks ‘Vrienden maak je om in de zomer een draaikolk in het opblaasbad te kunnen rennen’ en ontving Jordi Lammers de hoofdprijs voor zijn verhaal ‘Deleted scenes’. De hoofdprijs bestond uit een MacBook, een schrijfcursus, publicaties en een gesprek bij het agentschap van Editio.

775

deelnemers wedstrijd

149

deelnemers workshops

7.745

kijkers (voorronden + finale)

Write Now! is de grootste schrijfwedstrijd voor jongeren van 15 tot en met 24 jaar in het Nederlands taalgebied. Voor auteurs als Lize Spit, Niña Weijers, Jaap Robben en Maartje Wortel betekende de wedstrijd de lancering van hun schrijverscarrière.

13


JUBILEUM PASSIONATE BULKBOEK In 2020 bestond Passionate Bulkboek 25 jaar! Om dit te vieren, en om nog eens éxtra duidelijk te maken waar Passionate Bulkboek voor staat, is in deze periode een aantal jubileumactiviteiten georganiseerd.

Foto: Marco de Swart

14


JUBILEUM PASSIONATE BULKBOEK

WOORDKUNSTENAARS IN HET STADSBEELD VAN ROTTERDAM De zomermaanden in Rotterdam, festivalstad pur sang, verliepen in 2020 anders. Veel evenementen, voorstellingen en festivals werden geannuleerd en daardoor bleven ook veel buitenreclame posterplekken ongevuld. In samenwerking met Stichting De Loodsen en Rotterdam Festivals werd snel het plan gesmeed om deze lege plekken op een geheel andere manier in te vullen.

Aan 40 verschillende evenementen die geen doorgang konden vinden, werden woordkunstenaars (dichters, schrijvers, spoken word artiesten) gekoppeld om een tekst of gedicht te schrijven. Het ging daarbij niet zozeer om teksten als ‘het komt wel goed’, maar om prikkelende teksten direct gerelateerd aan het evenement of voorstelling.

JUBILEUMBUNDEL IK MAG NIET KLAGEN 2020 was niet alleen een jubileumjaar voor Passionate Bulkboek, ook Write Now! had wat te vieren: die vond voor de twintigste keer plaats. Write Now! is dé schrijfwedstrijd voor jongeren tussen de 15 en de 24 jaar uit het Nederlandse taalgebied. Inmiddels zijn vele oud-prijswinnaars van Write Now! succesvol gedebuteerd. Ter ere van deze jubilea verscheen in september 2020 een jubileumbundel met daarin twintig verhalen van auteurs die ooit prijswinnaar waren van Write Now!: Ik mag niet klagen. Auteurs die in de bundel zijn opgenomen zijn o.a. Anne Moraal, Jaap Robben, Lize Spit, Joost de Vries, Niña Weijers en Maartje Wortel.

Op 12 september 2020, tijdens de Nederlandse Independant Bookstore Day, werd Ik mag niet klagen gepresenteerd in boekhandel Donner te Rotterdam. Tijdens de boekpresentatie droegen verschillende auteurs hun verhaal voor uit de bundel en was de Rotterdamse wethouder voor Onderwijs, Cultuur en Toerisme Said Kasmi aanwezig om het eerste exemplaar in ontvangst te nemen. De verhalenbundel werd in een oplage van 3.000 exemplaren gedrukt. Daarvan werden 1.500 exemplaren verspreid over alle Libris boekhandels in Nederland en 1.500 exemplaren verkocht via de webshops van Passionate Bulkboek of door Passionate Bulkboek verstuurd als relatiegeschenk.

‘IK MAG NIET KLAGEN' IS EEN FIJNE COLLECTIE KORTVERHALEN DIE LEEST ALS EEN SEISMOGRAAF VAN DE NIEUWSTE GENERATIE SCHRIJVERS IN DE NEDERLANDSE LETTEREN. [...] DE KORTVERHALEN BLIJVEN RESONEREN. ZEKER DE KRACHTIGSTE VERHALEN VAN DE BUNDEL STAAN ZEER GOED OP ZICHZELF EN PASSEN BINNEN EEN STERKE (VAAK ANGELSAKSISCH GEÏNSPIREERDE) TRADITIE VAN KORTVERHALEN.’ Sam De Gueldre in De Reactor

15


OPENING WEEK VAN HET NEDERLANDS Op zaterdag 3 oktober 2020 werd de Week van het Nederlands geopend met een feestelijke lanceringsdag. Passionate Bulkboek was hierbij een van de samenwerkingspartners, naast onder andere deBuren en NPO Radio 1. De lanceringsdag bestond onder meer uit een talkshow over literair vertalen, die tegelijkertijd in Rotterdam, Antwerpen én online plaatsvond. In Hotel New York in Rotterdam gingen auteur Tom Lanoye en vertaler Michele Hutchison in gesprek onder leiding van presentator Oscar Kocken. Ondertussen ging Carmien Michels in het Zuiderpershuis in Antwerpen het gesprek aan met vertaler Nederlands-Roemeens, Cătălina Oșlobanu, onder leiding van gastvrouw Selma Franssen. Op verschillende momenten in het programma werd er verbinding gemaakt tussen de twee locaties, en werden ervaringen uitgewisseld. Er werd gesproken over de wereldwijde interesse in de Nederlandse taal en Nederlandstalige literatuur en over de rol van vertalers in het verspreiden van die literatuur.

Ook gaven de vertalers een kijkje in de keuken: over hoe ze te werk gingen bij het vertalen van de romans en gedichten van de aanwezige auteurs, en hoe zij die over weten te brengen bij een nieuw publiek. Daarna volgden twee sessies van Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd: Dean Bowen legde uit hoe taal werkt als sleutel tot sociale klassen. Anneleen Spiessens sprak over hoe vertaling ons nieuws kleurt. De lanceringsdag werd afgesloten in het Zuiderpershuis in Antwerpen met een avond waarop de veelzijdigheid van het Nederlands werd gevierd. Nederlandstalige muziek, hiphop, literatuur, poëzie en spoken word wisselden elkaar af, gevestigde namen en jong talent stonden zij aan zij. Op het podium stonden onder anderen: Wannes Cappelle en Radna Fabias (ambassadeurs van de Week van het Nederlands), de Antwerpse stadsdichter Seckou, Ellen Deckwitz, Willy Darktrousers & Spitler, Frederik Willem Daem, Lisette Ma Neza, Iris Penning en de Nederlandse Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja.

Foto's: Marco de Swart

16


‘WAT HEBBEN MIJN LEERLINGEN GENOTEN VAN HET BEZOEK VAN KRISTIEN HEMMERECHTS. WAT IS ZIJ EEN BOEIENDE VERTELLER EN DAN NIET ALLEEN OP PAPIER! MIJN LEERLINGEN HINGEN AAN HAAR LIPPEN. EN ALS KERS OP DE TAART KREGEN ZE OOK NOG EEN BOEK... DAT DIT WEEKEND ONGETWIJFELD AL GELEZEN WORDT. MISSIE VAN DE LEESBEVORDERING MEER DAN GESLAAGD!’ Elke Stasseyns, docent van JOMA Secundair Merksem (Antwerpen)

JUBILEUM PASSIONATE BULKBOEK

JUBILEUMACTIE PASSIONATE BULKBOEK: WIE JARIG IS, TRAKTEERT Om 25 jaar leesbevordering in het voortgezet onderwijs te vieren, organiseerde Passionate Bulkboek in de Week van het Nederlands (3 t/m 10 oktober) een jubileumactie: vierentwintig scholen in Nederland en Vlaanderen werden getrakteerd op een gratis schrijversbezoek. Hiermee werd een eenmalige impuls aan leesbevordering in het vo en in het mbo gegeven. Een ontmoeting met een schrijver is een belangrijke factor in het vergroten van leesplezier en leesmotivatie. Auteurs lezen voor uit hun eigen werk, geven uitleg bij hun boeken en beantwoorden vragen van leerlingen. Deze jubileumactie heeft eraan bijgedragen dat meer scholen zich bewust worden van de impact van een ontmoeting met een schrijver. Door deze bezoeken gratis aan te bieden, maakte Passionate Bulkboek het voor een groot aantal leerlingen mogelijk om een gerenommeerd schrijver te ontmoeten en werd de laatste drempel voor het organiseren van een schrijversbezoek op school weggenomen.

Jubileumactie. Schrijvers die op pad gingen waren o.a.: Kader Abdolah, Khalid Boudou, Kristien Hemmerechts, Ingmar Heytze, Mirjam Mous en Mel Wallis de Vries. De schrijversbezoeken werden op uiteenlopende manieren ingezet op de scholen. Zo sprak Kader Abdolah op het Grotius College in Delft voor een aula vol leerlingen uit mavo 4 en had Alex Boogers een digitale ontmoeting met studenten van het Albeda College in Rotterdam.

789

deelnemende leerlingen

aan schrijversbezoeken

32 woordkunstenaars 24

workshops

3.000 lezers jubileumbundel Ik mag

niet klagen

3.360

kijkers + bezoekers start Week van

het Nederlands

Er werden zowel auteurs van volwassenenliteratuur als van jeugdliteratuur ingezet bij de

17


Foto: Wilma van Raamsdonk

PABO LEEST! 18


‘GISTEREN HEB IK EEN AANTAL STUDENTEN GESPROKEN EN ZIJ WAREN ERG ENTHOUSIAST GERAAKT! ZE KONDEN ER DIRECT IETS MEE IN HUN PRAKTIJK. EEN SESSIE GING OVER LEESBEVORDERING IN GROEP 8 EN DIE WAS ENORM RAAK. DAAR WAREN ZE LAAIEND ENTHOUSIAST OVER.’

PABO LEEST!

Anique Kamp-Bokdam, docent Nederlands van opleidingsinstituut Saxion (Enschede)

Op dinsdag 24 november 2020 vond de tweede editie van Pabo Leest! plaats, gelijktijdig met de Dag van het Literatuuronderwijs. Tijdens het volledig digitale live symposium werden studenten van pabo-opleidingen, onderwijsassistenten in opleiding en leesconsulenten geïnformeerd en geïnspireerd rond het thema ‘Leesoffensief’. Het programma bestond uit interactieve lezingen, gesprekken en workshops van en met bekende schrijvers, vakdidactici en leesspecialisten. Bij deze sessies konden de studenten kennis en ideeën opdoen om toe te passen in hun (toekomstige) lessen. Minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, opende de dag plenair met aansluitend een speech van Gideon Samsom. Daarna waren er drie parallelle sessierondes en konden de deelnemers in gesprek gaan met mede pabo-studenten. Daarnaast kregen ze de kans om sprekers en standhouders digitaal te ontmoeten. De informatiemarkt (‘Expo’) bood een relevant aanbod voor de doelgroep. De deelnemende studenten konden in de virtuele kramen in gesprek met de standhouders en informatie aanvragen. Als afsluiter van het digitale symposium was er plenair een inspirerend interview met Bart Moeyaert.

Bij deze digitale editie ontvingen alle deelnemers een persoonlijke inlogcode waarmee alle sessies teruggekeken konden worden. Zo konden zij het volledige aanbod van Pabo Leest! tot zich nemen. Om de beleving van Pabo Leest! 2020 compleet te maken ontvingen alle deelnemers een goed gevulde goodiebag op school of thuis.

463 bezoekers 9 presentaties 1.794

deelnemers (live + na afloop)

Pabo Leest! is een tweejaarlijks eendaags symposium speciaal gericht op studenten van pabo-opleidingen, onderwijsassistenten in opleiding en leesconsulenten met als doel hen te informeren en inspireren over hoe het (plezier in) lezen in het basisonderwijs te bevorderen. Pabo Leest! wordt georganiseerd in opdracht van Stichting Lezen en de Bibliotheek op School.

19


Foto’s: Marco De Swart

DE DAG VAN HET LITERATUURONDERWIJS 20


COMPLIMENTEN VOOR HET DIVERSE AANBOD EN DE STRAKKE ORGANISATIE. ALLES WAS VOORAF VOLLEDIG DUIDELIJK EN HET GEKOZEN PLATFORM WAS OOK EEN VERADEMING IN TIJDEN VAN HAPERENDE ZOOM-KANALEN EN MOEIZAME TEAMS-VERGADERINGEN,’

DE DAG VAN HET LITERATUURONDERWIJS

Bezoeker DLO 2020

De Dag van het Literatuuronderwijs is al meer dan vijfentwintig jaar hét tweejaarlijkse symposium over literatuuronderwijs voor docenten, bibliothecarissen, mediathecarissen, leraren Nederlands in opleiding en andere experts uit het educatieve veld. Dit jaar is besloten om een volledig digitale editie te organiseren, die live plaatsvond op 24 november 2020 en die ook naderhand was terug te kijken. Voor de gelegenheid omgedoopt tot Digitaal symposium voor Literatuuronderwijs (DLO), bracht het evenement vijfentwintig interactieve lezingen, workshops en masterclasses rond het thema ‘Leesoffensief!’. Dat de behoefte hieraan onverminderd groot was bleek wel uit het feit dat een recordaantal bezoekers deelnam aan het digitale symposium. Via het online eventplatform Hopin werden diverse sessies bezocht, waar sprekers en auteurs van binnen en buiten het onderwijsveld live een groot aantal onderwerpen de revue liet passeren. De dag werd plenair geopend door Minister van OCW, Ingrid van Engelshoven. Aansluitend ging presentator Oscar Kocken in gesprek met auteur Manon Uphoff. Het programma werd eveneens plenair afgesloten met een vlammend betoog van Lidewijde Paris. Daarnaast waren er drie parallelle sessierondes, waarbij de deelnemers telkens uit acht sessies konden kiezen. Een groot voordeel voor de deelnemers

was dat men niet hoefde te kiezen tussen de programmaonderdelen, omdat deze nadien allen terug te kijken waren via de website. Hiervoor ontvingen alle deelnemers een speciale inlogcode. Ook was er een informatiemarkt (Expo) waar diverse instellingen met een relevant aanbod voor de doelgroep aanwezig waren met een virtuele stand. Om de beleving van de DLO compleet te maken ontvingen alle deelnemers ook een goedgevulde goodiebag thuis of op school.

624

bezoekers

25 presentaties 3.641

deelnemers (live + na afloop)

De Dag van het Literatuuronderwijs is een eendaags symposium waar elke twee jaar docenten Nederlands (in opleiding), schrijvers, letterkundigen en media- en bibliothecarissen elkaar ontmoeten met één gezamenlijk doel: kennis vergaren rond actuele thema’s in het literatuuronderwijs.

21


NATIONALE MEDIATHEEK TROFEE 22


‘WE ZIJN BLIJ VERRAST EN OOK ERG TROTS!’

NATIONALE MEDIATHEEK TROFEE

Manon Peet van het Veluws College Walterbosch (Apeldoorn)

Tijdens de Dag van het Literatuuronderwijs werd de Nationale Mediatheek Trofee voor de tiende keer uitgereikt. Auteur Alex Boogers, onder meer bekend van Alleen met de goden, Onder een hemel van sproeten en zijn schotschrift De lezer is niet dood, reikte de trofee en winnaarscheque digitaal uit aan Bart Vervaecke, de mediathecaris van het Maaswaal College (Wijchen) die ook werd uitgeroepen tot Mediathecaris van het Jaar. Tot begin juni konden leerlingen hun school nomineren voor de Nationale Mediatheek Trofee. In totaal waren er 23 inzendingen. Deze werden voorgelegd aan de jury, die bestond uit Joke Boonstra (mediathecaris bij CSG Augustinus en vice-voorzitter van de Beroepsvereniging Mediathecarissen Onderwijs), Rob Bonneur (eigenaar/ architect van InVorm Architecten) en Astrid Boonstoppel (medewerker PR & communicatie bij Passionate Bulkboek, auteur). Tijdens het eerste juryberaad stelden de juryleden een shortlist samen van drie mediatheken die kans maakten op de Nationale Mediatheek Trofee 2020. De tweede prijs ging naar het Martinuscollege (Grootebroek), gevolgd door het Veluws College Walterbosch (Apeldoorn) die de derde prijs in ontvangst mocht nemen.

Met de verkiezing van de Mediathecaris van het jaar wordt erkenning gegeven aan de drijvende kracht achter de mediatheek. Leerlingen, docenten, collega’s en andere gebruikers van de mediatheken in Nederland konden hun mediathecaris nomineren voor deze titel. Uit de 11 inzendingen werden drie mediathecarissen genomineerd waar op gestemd kon worden via een online stemmodule. Van deze genomineerden ontving mediathecaris Bart Vervaecke van het Maaswaal College (Wijchen) de meeste stemmen. In totaal kwamen er 3539 stemmen binnen.

23 scholen 11

nominaties

De Nationale Mediatheek Trofee is een prijsuitreiking die het belang van een goede leesomgeving onder de aandacht brengt van scholen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

23


24

KORT ROTTERDAMS


‘HET WAS LEUK EN LEERZAAM OM MET DE STUDENTEN OOK OP DIE CREATIEVE EN VORMENDE MANIER BEZIG TE ZIJN.’ Franciske van Vugt, Hogeschool Rotterdam

KORT ROTTERDAMS

Foto: Ender Ozcati

In 2014 verscheen de verhalenbundel Hier blijf ik van Sanneke van Hassel, waarin veertig korte verhalen bij foto’s van het project De Kracht van Rotterdam waren opgenomen. Van Hassel en De Kracht van Rotterdam organiseerden vervolgens samen schrijflessen op vijf Rotterdamse scholen om jongeren anders naar hun stad en haar bewoners te laten kijken. Dit mondde uit in een creatief schrijfproject voor havo/vwoleerlingen met vijf Rotterdamse schrijvers én een samenwerking tijdens de Dag van de Literatuur. Na drie succesvolle edities heeft Passionate Bulkboek vanaf schooljaar 20172018 het project verder ontwikkeld onder de noemer Kort Rotterdams.

Met de handvatten die zij in twee gastlessen van een van de auteurs aangereikt kregen, schreven de leerlingen een kort verhaal van maximaal vijfhonderd woorden. De schrijvers kozen uit de ingezonden definitieve versies een selectie van maximaal vijf verhalen per school. Een bloemlezing van de verhalen werd, met de foto die als inspiratiebron diende, op A1-posters aan alle deelnemende scholen aangeboden.

308 deelnemers 22 gastlessen

Kort Rotterdams biedt docenten de mogelijkheid om creatief schrijven op aansprekende wijze in hun lessen Nederlands te integreren. De havo- en vwo-leerlingen schreven onder leiding van Bianca Boer, Daniël Dee, Sanneke van Hassel, Daphne Huisden en Raoul de Jong hun korte verhaal. Dit verhaal werd geïnspireerd door de sprekende beelden van De Kracht van Rotterdam, een stadsexpositie en fotowedstrijd waar ieder jaar jonge getalenteerde jonge fotografen aan bijdragen. Bij Kort Rotterdams schrijven havo- en vwo-leerlingen uit de bovenbouw van het voorgezet onderwijs een eigen kort verhaal bij de foto’s van de expositie De Kracht van Rotterdam. Dit doen zij onder leiding van Rotterdamse schrijvers.

25


26BALANS BALANS PER 31 DECEMBER 2020 ACTIVA Vaste activa

31-12-2019

31-12-2020

€ 21.854

€ 19.028

Kortlopende vorderingen

€ 293.591

€ 406.856

Liquide middelen

€ 473.337

€ 652.556

Totaal vlottende activa

€ 766.928

€ 1.059.412

Totale activa

€ 788.782

€ 1.078.440

31-12-2019

31-12-2020

€ 93.609

€ 77.537

-

€ 56.227

Bestemmingsreserve personeelrisico's

€ 120.884

€ 136.863

Totaal vrij besteedbaar eigen vermogen

€ 214.493

€ 270.627

Schulden op korte termijn

€ 574.289

€ 807.813

Totaal passiva

€ 788.782

€ 1.078.440

Materiële vaste activa

Vlottende activa

PASSIVA Eigen vermogen Vrij besteedbaar eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve Covid-19

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN

28


BATEN EN LASTEN BATEN EN LASTEN 2020 Baten

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Publieksinkomsten

€ 192.195

€ 173.173

Bijdragen en subsidies

€ 818.738

€ 919.475

€ 1.010.933

€ 1.092.648

Beheerlasten: personeelslasten

€ 122.816

€ 94.645

Beheerlasten: materiële lasten

€ 181.820

€ 157.529

Activiteitenlasten: personeelslasten

€ 350.664

€ 456.408

Activiteitslasten: materiële lasten

€ 384.030

€ 327.804

€ 1.039.330

€ 1.036.386

€ - 28.937

€ 56.227

€ - 33.283

€ -16.072

-

€ 56.227

€ 4.886

€ 16.072

€ - 28.937

€ 56.227

Totaal baten

Lasten

Totaal lasten

Saldo staat van baten en lasten Exploitatiesaldo

Bestemming resultaat Mutatie algemene reserve Mutatie bestemmingsreserve Covid-19 Mutatie bestemmingsreserve personeelrisico’s Totaal bestemming

29


COLOFON Passionate Bulkboek

www.passionatebulkboek.nl

Westersingel 16

info@passionatebulkboek.nl

3014 GN Rotterdam Volg Passionate Bulkboek ook op: Postbus 25264

Twitter (@PassionateBulk)

3001 HG Rotterdam

Facebook (facebook.com/passionatebulkboek)

+31 (0)10 276 26 26

Instagram (@passionatebulkboek)

ONTWERP

STAGIAIRS

Kornuiten.com

Gemma Draaisma, Femke van de Griendt, Merel Groot, Jaimy Klaassen, Joëlle Koorneef,

BESTUUR

Luna Letterman, Liene Schipper

Munish Ramlal – Voorzitter Bert Heemskerk – Secretaris

Wij danken de volgende vrijwilligers voor het

Jack Kuyt – Penningmeester

mede mogelijk maken van de Dag van het

Janneke Louwerse – Bestuurslid

Literatuuronderwijs:

Soraya Putman – Bestuurslid Berna van den Berg, Ilse Bruls, Maaike Schets, KANTOORMEDEWERKERS Sybren Andringa – Medewerker PR & communicatie (a.i.) Khalid Azizi – Financiële administratie Kavita Bachasingh – Projectmedewerker Astrid Boonstoppel – PR & communicatiemedewerker Renée den Breems – Senior voorlichter Erik Brus – Eindredacteur & archivaris Naomi Engels –PR & communicatiemedewerker Resi van Halderen – Projectmedewerker Francine Maessen – Projectmedewerker Abraham Meeuwsen – Projectmedewerker Eden van der Moere – PR & communicatiemedewerker Iris Nieuwenhuizen – Projectmedewerker Anouk Prins – Senior projectmedewerker Wilma van Raamsdonk – Senior projectleider educatie Danielle Riemens – Senior officemanager Giel van Strien – Directeur Ellen Van Tichelt – PR & communicatiemedewerker Yvonne van Valen – Projectmedewerker

30

Ellen Steenvoorden


In 2020 werden de programma's van Passionate Bulkboek mede mogelijk gemaakt door:

Nachenius Tjeenk Stichting

31


passionatebulkboek.nl

32


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.