Jaarverslag Passionate Bulkboek 2016

Page 1

Jaarverslag Passionate Bulkboek


Missie en organisatie

4

Inleiding

5

Dag van het Literatuuronderwijs

6

Passionate Platform

8

Geen Daden Maar Woorden Festival

10

Write Now!

12

Jonge Jury

14

De Inktaap

16

Er Was Eens

18

Anna Blaman Prijs

20

Balans 2016

22

Baten en lasten

23

Colofon 24

Foto: Ender Ozcati


Jaarverslag Passionate Bulkboek '16

Foto: Roel Determeijer

ORGANISATIE 9 medewerkers 10 stagiairs 4 bestuursleden 138 vrijwilligers

Inleiding

Foto: Marco De Swart

Foto: Ender Ozcati

IN 2 016 8 activiteit 21 uitvoeri en ng 3.48 6 bezoeke en rs 18.73 5 d 184.459 eelnemers websiteb ezoeken

Missie • • •

Het stimuleren van de Nederlandstalige letteren bij jongeren. a Het stimuleren van actieve literaire participatie binnen het voortgezet onderwijs; b Het stimuleren van receptieve literaire participatie binnen het voortgezet onderwijs; c Het stimuleren van actieve literaire participatie op de vrijetijdsmarkt; d Het stimuleren van receptieve literaire participatie op de vrijetijdsmarkt. Het verbeteren van literaire competenties en taalvaardigheid van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Versterken van het literaire klimaat in de regio Rotterdam. pagina 4

Het afgelopen jaar was het laatste jaar van de cultuurplanperiode 2013 – 2016. Na jaren waarin het financiële beleid van de organisatie dominant was, stond 2016 vooral in het teken van de inhoudelijke successen én de toekomst van Passionate Bulkboek. Bijzonder was het symposium Dag van het Literatuuronderwijs, dat bij deze editie het grootste aantal bezoekers in deze eeuw kende. Daarnaast slaagde Passionate Bulkboek door een succesvolle fondsenwerving erin om voldoende middelen bijeen te krijgen om het project Er Was Eens te kunnen uitvoeren, waar dit in 2015 niet was gelukt. Zeer veel publiciteit kreeg het debuut van Write Now!winnaar (2013) Lize Spit met Het smelt bij Dag Mag Uitgeverij. Na de grote successen van eerdere debutanten als Maartje Wortel en Niña Weijers overtrof dit debuut in 2016 qua publiciteit en inhoudelijke reacties alle voorgaande van Write Now!-winnaars.

Een andere memorabele gebeurtenis was de uitreiking van de Anna Blaman Prijs in november in de Burgerzaal van het stadhuis in Rotterdam. Nadat in het jaarverslag van 2015 Passionate Bulkboek al had aangegeven de prijs naar € 10.000 te verhogen werd met de overhandiging van dit bedrag aan dichter Hans Sleutelaar het overnametraject van deze prijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds succesvol afgerond. Minder goed nieuws was het bericht van de Nederlandse Taalunie om te stoppen met het project De Inktaap vanaf 2018. Aangezien De Inktaap in Nederland een zeer succesvol en goedlopend project is, besloot het bestuur van Passionate Bulkboek eind 2016 om hoe dan ook dit project te continueren in de nieuwe cultuurplanperiode, ook al zou de organisatie hier dan deels zelf geld voor moeten vrijmaken. Giel van Strien Directeur Passionate Bulkboek

pagina 5


Jaarverslag Passionate Bulkboek '16

Dag van het Literatuuronderwijs

bezoekers 416 ties 29 presenta zoeken bsitebe 6.580 we rs social lge 1.328 vo media

Foto: Marco De Swart

Op 22 november 2016 vond de dertiende editie van de Dag van het Literatuuronderwijs (DLO) plaats. Een recordaantal bezoekers kwam bijeen om te praten, inspiratie op te doen en op de hoogte gebracht te worden van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van literatuuronderwijs.

Foto: Marco De Swart

Foto: Marco De Swart

Ook tijdens deze editie haakte het thema ‘Nieuw Elan in Literatuuronderwijs’ aan bij de actuele discussie, die zowel binnen het educatieve gremium als in de media werd gevoerd, maar nam daarbij wel het positieve als uitgangspunt. We schaften niets af, we vulden aan.

Foto: Marco De Swart

Er werd veel aandacht gegeven aan wat wél aan meer lezers, leesplezier en een goede kennis van literatuur(geschiedenis) bijdraagt. Margalith Kleijwegt, Adriaan van Dis, Theo Witte, Frank Westerman en vele andere auteurs en onderwijsprofessionals boden deelnemers informatie en inspiratie rondom het thema.

Foto: Marco De Swart

pagina 6

Ook in het digitale Handboek Literatuuronderwijs 2017 – 2018 was ‘Nieuw Elan in Literatuuronderwijs’ het centrale thema. Het Handboek biedt verdere verdieping en meteen toepasbare lesideeën. Het Handboek is onderverdeeld in drie hoofdstukken, die elk een aspect van het hoofdthema uitwerken. In het eerste hoofdstuk reflecteren diverse gastauteurs op de stand van zaken in het literatuuronderwijs, en op welke wijze nieuw elan gevonden kan worden. In het tweede hoofdstuk vertelt een aantal auteurs over hun inspiratiebronnen en waar zij elan vandaan halen die hun liefde voor literatuur(onderwijs) onderstreept. Het derde hoofdstuk biedt nog meer concrete lesideeën om het leesplezier in de klas te vergroten. Ook zijn in het Handboek videoverslagen van de sessies in de Willem Burger Zaal te bekijken en zijn van alle andere sessies notulen te lezen. Er zijn bijdragen opgenomen van onder anderen Jörgen Apperloo, Buddy Tegenbosch, Lidewijde Paris, Anja Vink en Mel Wallis de Vries.

‘EEN DIKKE 8 VOOR DE HELE DAG EN ALLE MENSEN DIE MEEGEHOLPEN HEBBEN OM DEZE DAG TOT EEN SUCCES TE MAKEN!’ BEZOEKER

Wat Een eendaags symposium in de Doelen waar elke twee jaar docenten, schrijvers, letterkundigen en mediaen bibliothecarissen elkaar ontmoeten met één gezamenlijk doel: kennis vergaren rond actuele thema’s in het literatuuronderwijs. pagina 7


Jaarverslag Passionate Bulkboek '16

Passionate Platform

artikelen 139 redactieleden 4 ex terne 32 ten

sponden corre tebezoeken bsi we 27.785 volgers social media 1

2.83

Foto: Irwan Droog

De publicatie van recensies, interviews, proza en poëzie werd voortgezet maar ook artikelen uit het Magazine met een onverminderde relevantie of actualiteit zagen op het Platform opnieuw het licht, zoals de inspirerende en ontroerende bijdrage van Joost Zwagerman voor de rubriek Losgezongen uit 2010.

Beeld: Kara Hamer Beeld: Samuel De Maré

pagina 8

Passionate Platform stond in 2016 in het teken van bruggen slaan. Als digitale opvolger van Passionate Magazine zet het de traditie van het tijdschrift voort, terwijl het tegelijkertijd als vrij toegankelijk medium op unieke wijze een jong lezerspubliek in aanraking brengt met eigentijdse Nederlandstalige literatuur.

De verbinding tussen het geschreven woord en beeldende kunst werd in 2016 op een eigenzinnige wijze gelegd door Jente Hoogeveen, die beeldverhalen schrijft naar aanleiding van haar museumbezoeken. Deze nieuwsgierigheid naar de grensvlakken van literatuur met andere kunstvormen is kenmerkend voor de jonge

schrijvers van nu en kwam ook tot uiting in interviews met onder meer Abke Haring en Roos Rebergen. Het podium dat Passionate Platform biedt aan nieuw talent krijgt vaste vorm op Geen Daden Maar Woorden Festival. In de aanloop naar het festival verschenen daarom in 2016 voorpublicaties uit de romans van Jente Posthuma, Haro Kraak en Marek Šindelka. De literaire ontdekkingen van Write Now! 2016 vonden op hun beurt weer hun weg naar het Platform, waar gedichten verschenen van Roos Vlogman en Jante Wortel een columnreeks begon over haar afstudeerwerk voor Creative Writing aan ArtEZ. Om hen in de gaten te houden én om nieuwe namen te ontdekken trok de redactie er in 2016 regelmatig op uit om verslag te leggen van literatuurfestivals, poëzienachten en spokenwordpodia. Zo blijft de lezer via Passionate Platform op de hoogte van de literaire actualiteit in héél Nederland.

‘PASSIONATE PLATFORM BIEDT ONLINE LITERAIRE DIEPGANG.’

Wat Passionate Platform is een e-zine dat het podium biedt aan nieuwe Nederlandstalige literatuur in al zijn experimentele, prikkelende en urgente verschijningsvormen. Passionate Platform staat voor 24/7 ontdekken & ontdekt worden. pagina 9


Jaarverslag Passionate Bulkboek '16

rs lneme p o h s work kers bezoe 5 3 peek s neak k e zo ers 809 be valweekend festi ken bezoe ebsite w 7 l 1 socia 8.4 volgers

Geen Daden Maar Woorden Festival

20 dee

Foto: Marco De Swart

5.288 media

Foto: Marco De Swart

Foto: Marco De Swart

Foto: Marco De Swart

Foto: Vera Cornel

pagina 10

Op zaterdag 24 en zondag 25 september vond de negentiende editie van Geen Daden Maar Woorden Festival plaats op diverse locaties op Katendrecht en de Wilhelminapier. In 2015 werd de programmaformule volledig herzien, verhuisde het festival en werden succesvolle nieuwe samenwerkingen aangegaan. In 2016 werd er met dezelfde partners samengewerkt: Boekhandel Bosch&deJong, Café De Ouwehoer, Kaapse Brouwers, Kopi Soesoe, LantarenVenster, Nieuwe Luxor Theater, Philip Powel (BIRD), Poetry International, Verhalenhuis Belvédère en Theater Walhalla. Nieuwe partners waren Studium Generale en WORM. Op donderdagmiddag 22 september was er een sneak peek in het Erasmus Paviljoen. Een uur lang kregen (internationale) studenten, een gratis preview van het Engelstalige programma, ter promotie van het zaterdagavondprogramma. Voorafgaand aan de preview gaf Gery Mendes een workshop spoken word.

Het programma bestond uit poëzie, proza, spoken word, muziek, theater en film. Zo droegen Haro Kraak en Jente Posthuma voor uit hun debuutromans en interviewde Juliet Gagnon de Britse spokenwordartiest Zena Edwards en de Amerikaanse dichter Sandra Simonds. Muziek was er van Tenfold, The T.S. Eliot Appreciation Society en Smetvis. Op zondag genoten de jongste festivalbezoekers van Paul van Loon & Andere Snuiters, was er een gevarieerd matineeprogramma en werd er afgesloten met de vertoning van de boekverfilming Alone in Berlin, ingeleid door Anne Folkertsma, vertaler en biograaf van Hans Fallada. Op zaterdagavond bezocht men de betaalde locaties met een passe-partout, de horecalocaties waren vrij toegankelijk. Op de zondag hadden alle programma’s een eigen ticket, waardoor zeer specifieke doelgroepen werden bereikt.

‘GEEN DADEN MAAR WOORDEN IS EEN FESTIVAL WAARBIJ JE BIJ ELK PODIUM, HOE KLEIN OOK, VERRAST KAN WORDEN.’ TZUM

Wat Geen Daden Maar Woorden Festival presenteert literatuur in combinatie met andere disciplines. Het festival programmeert jong en vaak nog onbekend talent en is voor de bezoeker als een ontdekkingstocht langs auteurs en artiesten uit binnen- en buitenland, waarbij het woord centraal staat. pagina 11


Jaarverslag Passionate Bulkboek '16

Write Now!

Foto: Annemarie Sint Jago

859 deelnemers 13 workshops 11 voorronden / prijsuitreikingen 1 finale 43.773 website bezoeken 5.330 volger s social med

ia

Foto: Roel Determeijer

Foto: Roel Determeijer

Foto: Vera Cornel

Foto: Bart Heleven

Foto: Vera Cornel

pagina 12

De zestiende editie van Write Now! ging van start met een spetterende kick-off tijdens Geen Daden Maar Woorden Festival op 7 oktober 2015. Lize Spit (winnaar 2013) en Mirke Kist (winnaar 2015) vertelden wat winnaars van Write Now! te wachten staat en er waren mooie prijzen te winnen tijdens de Write Now!-quiz. Op de deadline op 1 april hadden maar liefst 859 jongeren hun verhalen, gedichten, columns, essays, songteksten en scenario’s ingestuurd. Zij werden ingedeeld bij een van de elf voorronden en uitgenodigd voor de bijbehorende prijsuitreikingen in Amsterdam, Antwerpen, Arnhem, Eindhoven, Gent, Groningen, Leuven, Paramaribo, Rotterdam, Utrecht en Venlo. De jury’s bogen zich onder leiding van juryvoorzitters Lize Spit (Vlaanderen), Rebekka de Wit (Nederland) en Robby Parabirsing (Suriname) over de inzendingen. De prijsuitreikingen van Write Now! 2016 vonden plaats op diverse inspirerende en culturele locaties. Deelnemers

konden voorafgaand aan de ontknoping een gratis schrijfworkshop volgen van jonge schrijvers, zoals Ellen Deckwitz en Thomas Heerma van Voss. Tijdens de uitreiking droegen de workshopdocenten voor en was er een optreden van een singer-songwriter. Tot slot maakte de juryvoorzitter bekend welke deelnemers naar huis gingen met de derde, tweede en eerste prijs en een schat aan boekenbonnen. Naast de elf eersteprijswinnaars ontvingen vier tweede- of derdeprijswinnaars een wildcard voor een plaats in de finale. De vijftien finalisten namen deel aan het finaleweekend in Rotterdam op 25 en 26 juni 2016, dat gevuld was met masterclasses, speeddates met jonge schrijvers en uitgevers én een bezoek aan de Parade. Tijdens de finale won de 22-jarige Anya Hamat de publieksprijs en werd de 23-jarige Roos Vlogman bekroond tot juryprijswinnaar van Write Now! 2016. Roos won een MacBook, een opleiding aan de Schrijversacademie en een column in Trouw.

‘MIJN OVERWINNING HEEFT DE BAL AAN HET ROLLEN GEBRACHT.’ LIZE SPIT

Wat Write Now! is de grootste schrijfwedstrijd voor jongeren van 15 tot en met 24 jaar in het Nederlandse taalgebied. Door aan Write Now! mee te doen worden voor jonge schrijvers deuren geopend die anders gesloten zouden blijven. pagina 13


Jaarverslag Passionate Bulkboek '16

Jonge Jury

15.593 1.20 0

Foto: Ender Ozcati

deelnemer s bezoeker s Dag van de Jonge Jury 9.750 kijkers livestre am 511 deelnemers workshops 78.791 we bsitebezo 4.766 volgers so eken cial media

De Jonge Jury is de enige publieksprijs voor het beste jeugdboek. Jongeren tussen 12 en 16 jaar worden uitgedaagd zoveel mogelijk jeugdboeken te lezen en daaruit hun favoriete boek, of boeken te kiezen. De auteur van het boek waarop het meest wordt gestemd ontvangt de Prijs van de Jonge Jury. Op de Dag van de Jonge Jury, die in aanwezigheid van 1.200 jongeren jaarlijks wordt gevierd wordt de Prijs van de jonge Jury uitgereikt.

Foto: Marco De Swart

Foto: Ender Ozcati

Voor het vierde jaar in successie werden er meer jongeren lid van de Jonge Jury. Met maar liefst 15.593 stemmen werd een eerder record alweer overtroffen.

Foto: Ender Ozcati

Foto: Marco De Swart

Foto: Marco De Swart

pagina 14

Op 17 april vond de uitreiking van de Prijs van de Jonge Jury 2016 aan auteur Mel Wallis de Vries voor haar boek Shock plaats in een uitverkocht TivoliVredenburg. Dit jaar werden nog twee prijzen uitgereikt: de Jonge Jury Debuutprijs (aan Hilda Spruit voor haar boek Geestverwanten) en de Gouden Lijst (aan Edward van de

Vendel voor zijn boek Oliver). De dag werd door het inzetten van een livestream ook beleefd door 9.750 jongeren op scholen door het hele land. Zij zagen naast de prijsuitreikingen ook optredens van o.a. Juvat Westendorp en publiekslieveling Lil’ Kleine. De jongeren werden bereikt via social media en indirect via hun docenten (Nederlands) op school. Daartoe werd lesmateriaal gemaakt, dat in plaats van een of meerdere lessen met courant lesmateriaal kan worden gebruikt. Docenten schaffen dit lesmateriaal en promotiemateriaal aan voor in de klas (posters, ansichtkaarten) om deelname van hun leerlingen aan de Jonge Jury te stimuleren. De verkoop van dit materiaal kende echter wederom een dalende lijn, waardoor al in een vroeg stadium werd besloten om de Jonge Jury vanaf de editie 2017 te herzien en het lesmateriaal gratis te maken.

‘DE ORGANISATIE EN DE SCHRIJVERS WETEN ONZE LEERLINGEN TE BOEIEN. DEELNEMEN AAN DIT PROJECT IS EEN AANRADER!’

Wat De Jonge Jury, een project van Stichting Lezen, is een leesbevorderingsproject dat jongeren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs uitdaagt de elf Leestips te lezen, die zijn aangedragen door het Jonge Jury Boekgenootschap. Door te stemmen op hun favoriet worden zij de Jonge Jury. Het boek met de meeste stemmen wint de Prijs van de Jonge Jury die feestelijk wordt uitgereikt op de Dag van de Jonge Jury. pagina 15


Jaarverslag Passionate Bulkboek '16

De Inktaap

Foto: Marco De Swart

emers 3 deeln emende 1. 41 eeln 10 0 d olen sch lotdebatten 48 s lnemers e 62 de ebatten 6 slotd tdag ezoekers slo b ken 3 e 91 ebezo websit 3 l 0 ia soc 15.8 volgers 6 5 .7 1 media

Foto: Marco De Swart

Foto: Marco De Swart Foto: Marco De Swart

Foto: Marco De Swart

Foto: Marco De Swart

Foto: Marco De Swart

pagina 16

Ook in 2016 was De Inktaap met een slotdag in de Rotterdamse Doelen weer een groot succes. Voor deze vijftiende editie lazen van september tot en met februari 1.413 leerlingen van havo/ vwo in Nederland, scholen in de Cariben (Suriname, Aruba en Curaçao) en Vlaanderen de vier genomineerde boeken. In totaal deden 129 jury’s mee, waaronder 68 jury’s in Nederland. Door de enorme waardering vanuit de docenten Nederlands, is het werven van de jury’s redelijk eenvoudig. De deelnemende scholen zijn bijna een constante, de leerlingen wisselen elk schooljaar. Genomineerd voor De Inktaap 2016 waren: Oorlog en terpentijn van Stefan Hertmans (winnaar AKO Literatuurprijs 2014), Vervoering van Shantie Singh (Caribische nominatie), Orgelman van Mark Schaevers (winnaar Gouden Boekenuil 2015) en Ik kom terug van Adriaan van Dis (winnaar Libris Literatuur Prijs 2015).

De deelnemers lazen de boeken, voerden debatten op school en zochten onderling contact, voordat het op het stemmen en het schrijven van de juryrapporten aankwam. Uit alle juryrapporten werd het beste rapport gekozen en beloond met een literair uitje voor alle juryleden van die school. Een samenvattend juryrapport dat namens álle juryleden werd gepresenteerd, werd samengesteld uit de beste stukken van alle ingezonden rapporten. Tijdens de slotdag op 14 maart in de Doelen in Rotterdam waren alle vier de genomineerde auteurs aanwezig. Zij woonden het programma in de Grote Zaal bij en lieten zich door de aanwezige jongeren interviewen. In de Jurriaanse Zaal werden debatten gevoerd. Jongeren op het podium en uit de zaal wisselden gedachten en meningen uit. In de Arcadis Zaal vonden schrijfworkshops plaats; dit jaar onder leiding van auteurs Lize Spit en Hanneke Hendrix. Na een spannende laudatio vanuit alle deelnemende jury’s werd Stefan Hertmans door de leerlingen bekroond met De Inktaap 2016.

‘DEZE PRIJS IS DE MOOISTE PRIJS. JULLIE, JURY, ZIJN DE TOEKOMST VAN DE LITERATUUR!’ STEFAN HERTMANS, WINNAAR DE INKTAAP 2016

Wat De Inktaap is dé literaire jongerenprijs van het Nederlandse taalgebied, waarbij leerlingen uit Nederland, Vlaanderen, Suriname, Curaçao en Aruba worden geconfronteerd met de keuze van de jury’s van de ECI Literatuurprijs, de Fintro Literatuurprijs, de Libris Literatuur Prijs én de nominatie uit het Nederlandstalige deel van de Cariben. Uit deze vier boeken kiezen de jongeren de winnaar van De Inktaap. pagina 17


Jaarverslag Passionate Bulkboek '16

Er Was Eens

Foto: Knelis

9 scholen 38 klassen 790 leerlin gen 7 gastdocen 38 gastless ten en 975 verhale nbundels 2.705 web sitebezoeke n 570 volger s so cial media

Foto: Knelis

De derde editie van verhalenwedstrijd Er Was Eens ging in januari vernieuwd van start. Op basis van feedback van docenten op de eerdere twee pilotedities werd de opzet van de verhalenwedstrijd definitief aangepast. De vmboleerlingen lazen klassikaal een boek, kregen een workshop van een bekende auteur en schreven in groepsverband een eigen verhaal. Gastauteurs waren onder anderen Caja Cazemier, Natasza Tardio en Buddy Tegenbosch. De jury, bestaande uit rapper Winston Bergwijn, schrijver Shantie Singh en leerplanontwikkelaar en taalexpert Gerdineke van Silfhout, nomineerden de drie beste verhalen, waarvan de klassen vervolgens de kans kregen hun verhaal te complementeren met een op video vastgelegde pitch.

Foto: Knelis

Foto: Knelis

pagina 18

De vmbogroep die het beste verhaal én de beste pitch instuurde, was volgens de jury klas 2AT van het Augustinuscollege in Groningen. Zij wonnen een feest op school,

dat op 7 juni werd gevierd. Ook ontving elk individueel lid van de winnende groep een boekenkast en tien zelfgekozen leesboeken. Nieuw dit jaar was de pilot binnen het mbo- en hboonderwijs. Met aanpassingen in de te lezen boeken en de lessuggesties werd Er Was Eens ook voor hen geschikt gemaakt. De 128 studenten lazen elk een boek van Alex Boogers of Najoua Bijjir en schreven vervolgens allen een eigen verhaal, geïnspireerd door de stad Rotterdam. De studenten pitchten hun verhaal live voor de jury in aanwezigheid van hun klasgenoten. Tijdens deze bijeenkomsten werden ook meteen de winnaars bekendgemaakt. Deze ontvingen een e-reader.

‘VOOR ONS WAS HET TOPSPORT: HOE GAAN WE UIT DEZE VERHALEN OOIT EEN WINNEND VERHAAL SELECTEREN?’ JURYLID GERDINEKE VAN SILFHOUT

Wat Er Was Eens is een verhalenwedstrijd voor het vmbo, mbo en hbo. In zeven tot tien lessen lezen leerlingen een boek, volgen ze een workshop van een auteur en schrijven ze, in groepsverband of alleen, een eigen verhaal. pagina 19


Jaarverslag Passionate Bulkboek '16

60 deelne

Anna Blaman Prijs

mers

Foto: Marco De Swart

n gastlesse rs ke e zo e b 148 ing prijsuitreik zoeken e b te si b we 505 cial volgers so 172 media

Foto: Marco De Swart

Foto: Marco De Swart

Foto: Marco De Swart

Foto: Marco De Swart Foto: Marco De Swart

pagina 20

In 2016 heeft Passionate Bulkboek voor het eerst de Anna Blaman Prijs uitgereikt. De prijs werd in 1965 ingesteld door het Prins Bernard Cultuurfonds. In 2013 maakte dit fonds bekend te willen stoppen met het uitreiken van deze prijs. Op verzoek was het fonds bereid om de Anna Blaman Prijs over te dragen aan Passionate Bulkboek. Vervolgens werd in 2015 gestart met de organisatie en ontwikkeling van deze oerRotterdamse literaire prijs. Zo werd er een website gemaakt met meer informatie over de prijs en een overzicht van al zijn laureaten. In mei 2016 werd bekend dat Passionate Bulkboek het prijzengeld verhoogt naar € 10.000,- om zo de betekenis van de prijs nog beter tot haar recht te laten komen. Ook is er een educatief traject opgezet om het literaire erfgoed van de stad Rotterdam te ontsluiten voor een jongere generatie. In juni werd bekendgemaakt dat de jury de Anna Blaman Prijs 2016 toekende aan dichter Hans Sleutelaar (1935). De jury bestond uit juryvoorzit-

ter Duco Hoogland (Tweede Kamerlid PvdA), secretaris Shantie Singh (auteur en bestuurskundige), Sanneke van Hassel (auteur, laureaat Anna Blaman Prijs 2013), Silvana Sodde (schrijfdocent en ondernemer) en Erik Brus (auteur en eindredacteur Passionate Bulkboek). Volgens Sleutelaar zelf heeft Rotterdam hem gevormd, als mens én als dichter. De jury ziet dit terug in de voor zijn werk kenmerkende vertrouwdheid met Rotterdam. Veel van zijn gedichten zijn nauw met de stad verbonden. In het najaar gaf Sleutelaar gastlessen aan leerlingen van zowel het Libanon Lyceum als Het Lyceum Rotterdam. De jongeren kwamen zo in aanraking met zijn poëzie en gingen hierover met de dichter in gesprek. Op 25 november 2016 werd tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Burgerzaal van het Rotterdamse stadhuis de prijs uitgereikt, waarbij ook de leerlingen aanwezig waren. Burgemeester Ing. A. Aboutaleb en jurysecretaris Shantie Singh overhandigden de prijs aan Hans Sleutelaar.

‘SLEUTELAARS TEKSTEN VOELEN ALS EEN ONTWAPENENDE TOUR DOOR ROTTERDAM. HET HUMEUR VAN DE STAD IS VOELBAAR.’ JURYRAPPORT ANNA BLAMAN PRIJS 2016

Wat De Anna Blaman Prijs wordt driejaarlijks toegekend aan de auteur die met zijn of haar oeuvre een karakteristieke bijdrage levert aan de kwaliteit van het literaire klimaat in Rotterdam en omstreken. De laureaat bezoekt in de maanden voorafgaand aan de prijsuitreiking klassen uit het voortgezet onderwijs, waardoor Rotterdamse scholieren kennismaken met zijn of haar werk. pagina 21


Jaarverslag Passionate Bulkboek '16

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

Balans / Baten & Lasten

BATEN EN LASTEN 2016

ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa

31–12–2015 31–12–2016 € 16.890,– € 20.949,–

VLOTTENDE ACTIVA

Baten Directe inkomsten Indirecte inkomsten Bijdragen en subsidies

Realisatie 2015 € 244.848,– € 0,– € 694.266,–

Realisatie 2016 € 250.267,– € 0,– € 694.740,–

Totaal baten

939.114,–

945.007,–

Kortlopende vorderingen Liquide middelen

€ 110.960,– € 410.186,–

€ 173.635,– € 444.809,–

Totaal vlottende activa

€ 521.146,–

€ 618.444,–

Totaal activa

€ 538.036,–

€ 639.393,–

Beheerlasten: personeelslasten Beheerlasten: materiële lasten Activiteitenlasten: personeelslasten Activiteitenlasten: materiële lasten

€ € € €

91,343,– 133.950,– 293.562,– 377.076,–

€ € € €

96,236,– 141.033,– 299.206,– 347.359,–

Eigen vermogen

31–12–2015

31–12–2016

Totaal lasten

895.931,–

883.834,–

Vrij besteedbaar eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves

€ 46.355,– € 132.123,–

€ 126.010,– € 114.998,–

Saldo staat van baten en lasten

Totaal vrij besteedbaar eigen vermogen

€ 178.478,–

€ 241.008,–

96.668,–

62.453,–

Mutatie algemene reserve Mutatie bestemmingsreserve personeelsrisico’s

€ €

46.355,– 50.313,–

€ €

79.578,– 17.125,–

Totaal bestemming

96.668,–

62.453,–

PASSIVA

Lasten

Exploitatiesaldo voor belasting Bestemming resultaat

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN schulden op korte termijn

€ 359.558,–

€ 359.385,–

Totaal passiva

€ 538.036,–

€ 639.393,–

pagina 22

pagina 23


Jaarverslag Passionate Bulkboek '16

Colofon Passionate Bulkboek Westersingel 16 3014 GN Rotterdam Postbus 25264 3001 HG Rotterdam 0031 (0)10 276 26 26 www.passionatebulkboek.nl info@passionatebulkboek.nl Ontwerp Pony Design Club, Rotterdam Bestuur Bert Heemskerk Secretaris Jack Kuyt Penningmeester Janneke Louwerse Bestuurslid Soraya Putman Bestuurslid Munish Ramlal Bestuurslid

Elske Jacobs Jr. redacteur & projectmedewerker Floor Keller Projectmedewerker Karlijn Leenders Sr. projectmedewerker Anouk Prins Projectmedewerker Wilma van Raamsdonk Sr. projectleider Giel van Strien Directeur Passionate Bulkboek dankt haar oud-collega’s voor hun bijdrage aan de activiteiten in 2016: Merel Jansen Marit Holtmans Ook dankt Passionate Bulkboek haar oud-bestuurslid voor zijn bijdrage aan de organisatie Peter van Zijp Speciale dank gaat uit naar alle stagiairs en vrijwilligers die de uitvoering van de projecten mede mogelijk maakten.

Kantoormedewerkers Renée den Breems Sr. projectmedewerker

Colofon

Redactie Passionate Platform Elske Jacobs Merel Jansen Jesse Laport Marleen Louter Sander Meij Francine Maessen Monica Preller

In 2016 werden de activiteiten van Passionate Bulkboek structureel mede mogelijk gemaakt door:

Programmering Geen Daden Maar Woorden Festival: Floor Nicolas Theater Walhalla Jan Baeke Poetry International Jan Hiddink WORM Linda Malherbe Verhalenhuis Belvédère Philip Powel BIRD Stephan Maaskant Stichting Live at Rotown Roderik Lentz LantarenVenster Jonge Jury Boekgenootschap en Leestipgevers: Annika van Werkhoven Damien Menheere Esmée Boers Faure Verbrugge Fleur Soors Lily van der Reijden Lucas Versteeg Mila Milosevic Nathalie Timmer Yaren Tekin Auteurs lesmateriaal Jonge Jury: Caroline Wisse-Weldam Nicky de Boer

Erik Brus Eindredacteur Naomi Engels Publiciteitsmedewerker

pagina 24

pagina 25WWW.PASSIONATEBULKBOEK.NL