Jaarverslag Passionate Bulkboek 2019

Page 1

Jaarverslag Passionate Bulkboek 1


INHOUD Inleiding

4

Missie en organisatie

5

De Inktaap

6

Dag van de Literatuur

8

Jonge Jury

10

Er Was Eens

12

Write Now!

14

Kort Rotterdams

18

Nationale Mediatheek Trofee

20

Geen Daden Maar Woorden Festival

22

Anna Blaman Prijs

24

Balans

26

Baten en lasten

27

Colofon

28


3


INLEIDING

INLEIDING In het jaarverslag over 2018 werd het proces beschreven waarin Passionate Bulkboek steeds meer tot een dienstverlenende, educatieve instelling uitgroeit. Bij veruit het grootste deel van de activiteiten van de organisatie wordt nu gebruikt gemaakt van de infrastructuur die het onderwijs biedt, zowel in als buiten de les. Daarbij zijn de activiteiten zo ontwikkeld dat ze aan de Programma’s van Toetsing en Afsluiting (PTA’s) of Programma’s van Toetsing en Overgang (PTO’s) van de verschillende schoolopleidingen voldoen. Deze educatieve activiteiten van Passionate Bulkboek zijn daarbij nooit vervangend voor het onderwijs, maar altijd ondersteunend, toevoegend, verdiepend, enthousiasmerend, en worden veelal afgesloten door een voor de doelgroep ontwikkeld evenement. Dit alles vanuit de eigen literair-culturele expertise. In 2019 startte Passionate Bulkboek met het voorbereiden van de nieuwe cultuurplanperiode en scherpte de organisatie haar missie verder aan. Passionate Bulkboek wordt dé leesspecialist voor onderwijsprofessionals. Zo kan de doelgroep jongeren nog meer en nog beter bereikt worden. De organisatie ondersteunt leraren en bibliothecarissen bij het bevorderen van het lezen bij hun leerlingen. Het onderwijs heeft namelijk geen instellingen nodig die hen vertellen wat het moet doen, dat weten

4

de professionals die daar werken zelf het beste. Zij hebben culturele organisaties nodig die niet alleen hun autonomie respecteren maar hen ook ondersteunen, waardoor ze hun leerdoelen efficiënter en makkelijker bereiken dan zonder de inzet van deze partner. Passionate Bulkboek zorgt voor beleving en bezieling, spreekt kinderen en jongeren rechtstreeks aan in hun eigen taal en diverse omgeving, met bij de jongerencultuur passende media. Daarmee sluit de organisatie aan op de expertise van leraren, die daar zelf de tijd en middelen niet voor hebben. Zoals in het jaarplan gemeld nam Passionate Bulkboek in 2019 de Stichting Letteren en Samenleving en de gelijknamige leerstoel aan de Erasmus Universiteit Rotterdam over. Eind 2019 ontstond binnen het bestuur het idee om de stichting op te heffen en de leerstoel tot één van de onderdelen van Passionate Bulkboek te maken. Zo worden door een sterkere verbinding docenten Nederlands, die aan de programma’s van Passionate Bulkboek deelnemen, geïnspireerd en gestimuleerd. Daarnaast zal wetenschappelijk onderzoek de effecten van bepaalde leesbevorderingsstrategieën toetsen en verbeteren. Giel van Strien Directeur Passionate Bulkboek


Foto's: Marco De Swart

MISSIE Het stimuleren van de Nederlandstalige letteren bij jongeren. a Het stimuleren van actieve literaire participatie binnen het voortgezet onderwijs, het mbo en de pabo; b Het stimuleren van receptieve literaire participatie binnen het voortgezet onderwijs, het mbo en de pabo; c Het stimuleren van actieve literaire participatie op de vrijetijdsmarkt; d Het stimuleren van receptieve literaire participatie op de vrijetijdsmarkt. •

ORGANISATIE 5

bestuursleden

16

medewerkers

8

stagiairs

96

vrijwilligers

IN 2019 8

activiteiten

19.845

bezoekers

52.232

deelnemers

324

presentaties

et verbeteren van literaire competenties H en taalvaardigheid van leerlingen in het voortgezet onderwijs, het mbo en de pabo.

•

Het versterken van het literaire klimaat in de regio Rotterdam.

•

5


Foto’s: Marco De Swart

DE INKTAAP 6


‘WIE ZEGT DAT JONGEREN TEGENWOORDIG NAUWELIJKS LEZEN EN HET LITERATUURONDERWIJS NIETS MEER VOORSTELT, MOET DE LEERLINGEN DIE MEESTEMDEN VOOR DE INKTAAP HOREN PRATEN OVER LITERATUUR. ZOVEEL BEVLOGENHEID EN EMPATHIE. ZULKE GOEDE EN AUTHENTIEKE VRAGEN. EN ZOVEEL LIEFDE VOOR BOEKEN!’

DE INKTAAP

Murat Isik, winnaar De Inktaap 2019

In 2019 nam een recordaantal van 1174 leerlingen deel aan De Inktaap. Voor deze achttiende editie lazen havo- en vwo-leerlingen uit heel Nederland de drie winnende boeken van de BookSpot Literatuurprijs, de BNG Bank Literatuurprijs en de Libris Literatuur Prijs. In totaal deden 76 schooljury’s mee, afkomstig van 63 scholen. Veel van de deelnemende scholen nemen elk jaar opnieuw deel aan het programma. Genomineerd voor de De Inktaap 2019 waren: De mensengenezer van Koen Peeters (winnaar BookSpot Literatuurprijs 2017) En we noemen hem van Marjolijn van Heemstra (winnaar BNG Bank Literatuurprijs 2017) Wees onzichtbaar van Murat Isik (winnaar Libris Literatuur Prijs 2018) De deelnemers lazen de boeken, voerden debatten op school en wisselden onderling leeservaringen uit. Begin 2019 vormden de juryleden hun eindoordeel en schreef het merendeel van de jury’s een gezamenlijk juryrapport. Uit alle juryrapporten werd het best geschreven rapport beloond met de Prijs voor het Beste Juryrapport. Het samenvattende juryrapport dat namens alle deelnemende jury’s werd gepresenteerd, bestond uit de beste stukken van alle ingezonden rapporten. Tijdens de slotdag op 12 maart in de Doelen te Rotterdam waren van de genomineerden

Koen Peeters en Murat Isik aanwezig. Marjolijn van Heemstra kon wegens omstandigheden niet aanwezig zijn, maar werd vervangen door haar zus Anneloor van Heemstra. In het bijzijn van ruim zeshonderd jongeren, interviewden de juryleden de schrijvers. Ook gingen de leerlingen met elkaar in debat en wisselden zowel op het podium als vanuit de zaal meningen uit over de gelezen titels. Er was een gastcollege literatuurwetenschap van Geert Buelens en diverse workshops schrijven en recenseren. Na een spannende lofrede namens alle deelnemende jury’s werd Murat Isik door de leerlingen bekroond met De Inktaap 2019.

3.522

gelezen boeken

1.174 deelnemers 76

jury’s

63

scholen

657

bezoekers slotdag

De Inktaap is dé jongerenprijs van de Nederlandse literatuur. Vanaf september lezen jongeren van 15 t/m 19 jaar uit de bovenbouw in het voortgezet onderwijs de winnende titels van de BookSpot Literatuurprijs, de BNG Bank Literatuurprijs en de Libris Literatuur Prijs, en kiezen daaruit hun favoriet.

7


Foto's: Marco De Swart

DAG VAN DE LITERATUUR 8


‘AFGELOPEN DONDERDAG IN DE ROTTERDAMSE SCHOUWBURG OP DE DAG VAN DE LITERATUUR (…), OMRINGD DOOR VIJFDUIZEND MIDDELBARE SCHOLIEREN, HAALDE IK OPGELUCHT ADEM. DE LEERLINGEN LUISTERDEN EN BEVROEGEN. ZE WAREN DAN WEER GOED VOORBEREID, DAN WEER SPONTAAN ALS HET BEWOLKTE DAGLICHT.’

DAG VAN DE LITERATUUR

Abdelkader Benali, auteur

Op 28 maart 2019 kwamen ruim 4.500 havoen vwo-leerlingen uit de bovenbouw van het voorgezet onderwijs uit heel Nederland naar de Doelen te Rotterdam voor de Dag van de Literatuur. Tijdens dit evenement kwamen de jongeren in contact met een groot aantal auteurs die voordroegen, interviews gaven en met hen in gesprek gingen in de talkshows. De Dag van de Literatuur begon met een spetterend optreden van Juvat Westendorp en leerlingen van zijn Juvat Dance Academy. Daarna werd het evenement officieel geopend door de Rotterdamse wethouder van Onderwijs, Cultuur en Toerisme Said Kasmi. Libris Literatuur Prijs-winnaar Murat Isik droeg vervolgens voor uit eigen werk. De leerlingen genoten van voordrachten van onder meer Tommy Wieringa, Herman Brusselmans, Ronald Giphart, Kader Abdolah, Connie Palmen, Adriaan van Dis en Herman Koch. Dichters Ester Naomi Perquin, Ingmar Heytze en Ellen Deckwitz vertegenwoordigden de poëzie. Ook de nieuwe generatie auteurs was aanwezig in de vorm van Lize Spit, Maartje Wortel, Özcan Akyol, Jaap Robben, Philip Huff en Thomas Heerma van Voss. Op deze editie van de Dag van de Literatuur was er tevens weer aandacht voor boekverfilmingen. Presentator Emma Curvers ging in gesprek met auteurs, regisseurs,

Foto: Chris van Houts

scenaristen en acteurs. Films die aan bod kwamen waren Rafaël, Niemand in de stad, Wij en Terugkeer van de wespendief. Tijdens workshops in kleine setting leerden de jongeren hoe je scenario’s, spoken word en korte verhalen schrijft, strips tekent en stiftgedichten maakt. Leerlingen gingen in kleinere groepen in gesprek met onder andere Tommy Wieringa en Kader Abdolah. De muziek werd verzorgd door Pip Blom, Janna Lagerström en Joost Wander. Op het gebied van cabaret waren De Fransse Eijkel en De Cabarapshow geprogrammeerd. Cabaretier Howard Komproe sloot de dag af. 4.555

bezoekers festival

84

vertegenwoordigende scholen

68 optredens

De Dag van de Literatuur is een tweejaarlijks literatuurfestival voor havo- en vwoleerlingen uit de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Met een interessante combinatie van gevestigde auteurs, jong literair talent, bekende singersongwriters, Nederlandse boekverfilmingen en ckv-activiteiten, zoals kleinkunsten dansoptredens, biedt de Dag van de Literatuur vier activeringspunten: leesbevordering, literaire competentie, educatie en cultuur.

9


Foto’s: Marco De Swart

JONGE JURY 10


‘HET ONTMOETEN VAN EEN JONGE JURYSCHRIJVER STIMULEERT LEERLINGEN NOG MEER OM TE LEZEN. DE LEERLINGEN WAREN ERG ENTHOUSIAST EN AL ONZE BOEKEN ZIJN INMIDDELS UITGELEEND! HET IS ECHT EEN GEWELDIG LEESBEVORDERINGSPROGRAMMA DAT VAN LEZEN EEN FEEST MAAKT.’

JONGE JURY

Auck Couperus, mediathecaris RSG Magister Alvinus

De Jonge Jury is de enige publieksprijs voor het beste jeugdboek. Jongeren tussen 12 en 16 jaar worden uitgedaagd om de elf Leestips te lezen en daaruit hun favoriete boek(en) te kiezen. De auteur van het boek waarop het meest wordt gestemd, ontvangt de Prijs van de Jonge Jury. Deze werd uitgereikt tijdens de Dag van de Jonge Jury op 5 juni in TivoliVredenburg te Utrecht.

Daarnaast genoten zij van optredens van de artiesten Jeronimo en Vinchenzo, en dansten ze op het hoofdpodium mee met dansgroep Furious Flow. Ruim tienduizend jongeren van scholen uit heel het land volgden de livestream van het slotprogramma van de Dag van de Jonge Jury op YouTube.

Jongeren werden op school bereikt via het lesmateriaal horend bij de elf Leestips, dat met de lesmethodes van de vier grote educatieve uitgevers kan worden uitgewisseld. Om aansluiting te vinden op de belevingswereld van de jongeren werden er aansprekende slogans bedacht, afgeleid van populaire BN’ers en vloggers. Er werd in totaal ruim 16.000 keer gestemd.

10.990 kijkers livestream

Op 5 juni werd tijdens de Dag van de Jonge Jury bekendgemaakt dat het boek Wild van auteur Mel Wallis de Vries de meeste stemmen had gekregen en de Prijs van de Jonge Jury won. De Jonge Jury Debuutprijs ging naar Nadine Swagerman voor haar boek Eén waarheid. De jongeren gingen in gesprek met populaire jeugdboekenauteurs en volgden verschillende mini-workshops.

16.657 deelnemers 1.050

bezoekers

16.657 gelezen boeken

De Jonge Jury, een project van Stichting Lezen, is een leesbevorderingsprogramma dat jongeren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs uitdaagt de elf Leestips te lezen, die peer-to-peer zijn aangedragen door het Jonge Jury Boekgenootschap. Leerlingen stemmen op hun favoriete titel en het boek met de meeste stemmen wint de Prijs van de Jonge Jury, die feestelijk wordt uitgereikt op de Dag van de Jonge Jury.

11


Foto's Marco De Swart

Foto's: Marco De Swart

ER WAS EENS 12


‘DE BUNDELS VAN ER WAS EENS ZIJN BINNEN! DE LEERLINGEN GINGEN EVEN HELEMAAL UIT HUN DAK, HUN VERHAAL STAAT ÉCHT IN EEN BOEK!’

ER WAS EENS

Veronica Schrijver-van Gaalen, docent Nederlands Zone.college

Tijdens de zevende editie van Er Was Eens groeide deze verhalenwedstrijd naar maar liefst 3.287 deelnemers van het vmbo, mbo en hbo in heel Nederland. Deze leerlingen en studenten lazen allemaal een boek ter inspiratie voor het eigen verhaal. Ondersteund door een multimediale lesmodule en een gastles van een bekende auteur gingen zij vervolgens aan de slag. Vmbo-leerlingen schreven de verhalen in groepsverband, mbo- en hbo-studenten deden dit individueel. De gastlessen voor Er Was Eens werden verzorgd door auteurs van populaire jeugdliteratuur, waaronder Buddy Tegenbosch, Cis Meijer, Mel Wallis de Vries en Natasza Tardio. In een praktische gastles vol inspiratie droegen zij de fijne kneepjes van het vertellen van een verhaal over aan de deelnemers. Ieder onderwijsniveau had een eigen jury. Voor het vmbo bestond deze uit rapper Winston Bergwijn, schrijver en redacteur Erik Brus en voormalig stadsdichter Derek Otte. Zij lazen de inzendingen van 115 klassen uit heel Nederland en kozen daaruit de drie beste inzendingen. Deze leerlingen namen met een professionele filmploeg een pitch op ter ondersteuning van het eigen verhaal. Uiteindelijk riep de jury klas 2D van Mavo Centraal uit tot winnaar van Er Was Eens vmbo 2019. Elke leerling uit deze groep won een kast met tien leesboeken voor thuis. Deze winst werd gevierd tijdens een feestelijke uitreiking met een podiumprogramma in de aula op school.

Voor het mbo en hbo werden de verhalen gelezen en beoordeeld door landelijk mboambassadeur Desiree Hernandez, Vers Betonredacteur Eeva Liukku, initiatiefnemer van The Writer's Guide To The Galaxy Silvana Sodde en spoken word-artiest Gino van Weenen. Uit alle inzendingen kozen zij de 25 beste verhalen. De studenten ontvingen allemaal een leesboek en mochten een pitch insturen om de jury ervan te overtuigen dat hun verhaal het beste was. Hieruit koos de jury vier finalisten die op 26 juni op het podium hun pitch live aan de juryleden presenteerden. Tijdens deze finale werd Nardos Abbai uitgeroepen tot winnaar. Zij ontving naast de e-reader ook tien e-books naar keuze. De tweede- en derdeprijswinnaar wonnen eveneens een e-reader.

115 klassen 3.287

deelnemers

158

gastlessen

3.287

gelezen boeken

1

prijsuitreiking

230

bezoekers prijsuitreiking

Bij Er Was Eens schrijven leerlingen en studenten van het vmbo, mbo en hbo in zeven lessen een eigen verhaal. Ter inspiratie ontvangt elke deelnemer een leesboek en geeft een bekende auteur een gastles in de klas. Een professionele jury buigt zich over de verhalen en roept de winnaar uit.

13


Foto: Roel Determeijer

Foto: Vera Cornel

Foto: Vera Cornel

Foto: Christian Schulte

WRITE NOW! 14


‘SINDS HET WINNEN VAN WRITE NOW! BESEF IK DAT MIJN SCHRIJVEN OOK BUITEN MIJN EIGEN BELEVINGSWERELD KAN BESTAAN.’ Francis Nagy, winnaar Write Now! 2019

WRITE NOW!

Foto: Pam van den Broek

Op 1 januari 2019 ging de negentiende editie van Write Now! van start. Na een intensieve promotieperiode stuurden maar liefst achthonderd jongeren hun verhalen, gedichten, spoken word-teksten, songteksten en scenario’s in voor Write Now! 2019. Zij werden ingedeeld bij een van de tien voorronden en uitgenodigd voor de bijbehorende prijsuitreikingen in Amsterdam, Antwerpen, Eindhoven, Gent, Groningen, Leuven, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht en Venlo. Onder leiding van juryvoorzitters Arno Van Vlierberghe (Vlaanderen) en Lotte Lentes (Nederland) bogen de jury’s zich over de ingestuurde teksten en kwamen zij tot een top drie per voorronde. De prijsuitreikingen vonden plaats op inspirerende culturele locaties, waar deelnemers voorafgaand aan de ontknoping een gratis schrijfworkshop konden volgen van jonge schrijvers als Nhung Dam en Tom Hofland. Tijdens de prijsuitreiking droegen de workshopdocenten voor en zorgde een singer-songwriter voor een muzikale noot. Tot slot maakte de juryvoorzitter bekend welke deelnemers de derde, tweede en eerste prijs wonnen, en naar huis gingen met een schat aan boekenbonnen. Naast de tien eersteprijswinnaars ontvingen vijf tweede- of derdeprijswinnaars een wildcard voor een plaats in de finale.

De vijftien finalisten namen op 29 en 30 juni deel aan het finaleweekend in Rotterdam. Dit bestond uit een masterclass schrijven door Aafke Romeijn, een workshop performance door Elten Kiene en speeddates met jonge schrijvers en redacteuren. Tijdens de finale won Lennert De Vroey de derde prijs met zijn verhaal ‘Thuis’, Aragorn Fuhrmann de tweede prijs met zijn verhaal ‘Brioche met aardbei en pruimen’ en ontving Francis Nagy de hoofdprijs voor haar verhaal ‘Vruchtval’. Lennert en Aragorn wonnen respectievelijk een boekenpakket en iPad, en kregen beiden een coachingsgesprek. Francis won een MacBook, schrijfopleiding, publicaties en optredens.

815

deelnemers wedstrijd

12

workshops

209

deelnemers workshops

10

voorronden

1

finale

Write Now! is de grootste schrijfwedstrijd voor jongeren van 15 tot en met 24 jaar in Nederland en Vlaanderen. Voor auteurs als Lize Spit, Niña Weijers, Jaap Robben en Maartje Wortel betekende de wedstrijd de lancering van hun schrijfcarrière.

15


16


17


Foto's: Vera Cornel

18

KORT ROTTERDAMS


‘DEELNAME LEVERT NIET ALLEEN BIJZONDERE VERHALEN OP, MAAR DRAAGT OOK BIJ AAN DE MOTIVATIE VAN LEERLINGEN OM TE LEZEN EN TE SCHRIJVEN. JUIST IN DEZE TIJD VAN STIJGENDE ONTLEZING IS DIT ENORM WAARDEVOL.’

KORT ROTTERDAMS

Arianne Linnert, docent Nederlands Lyceum Kralingen

In 2014 verscheen de verhalenbundel Hier blijf ik van Sanneke van Hassel, waarin veertig korte verhalen bij foto’s van het project De Kracht van Rotterdam waren opgenomen. Van Hassel en De Kracht van Rotterdam organiseerden vervolgens samen schrijflessen op vijf Rotterdamse scholen, om jongeren anders naar hun stad en haar bewoners te laten kijken. Dit mondde uit in een creatief schrijfproject voor havoen vwo-leerlingen met vijf Rotterdamse schrijvers én een samenwerking tijdens de Dag van de Literatuur. Na drie succesvolle edities heeft Passionate Bulkboek vanaf schooljaar 2017-2018 het project verder ontwikkeld onder de noemer Kort Rotterdams. Kort Rotterdams biedt docenten de mogelijkheid om creatief schrijven op aansprekende wijze in hun lessen Nederlands te integreren. De havo- en vwo-leerlingen schreven onder leiding van Rotterdamse schrijvers Bianca Boer, Said El Haji, Sanneke van Hassel, Daphne Huisden of Raoul de Jong hun korte verhaal. Dit verhaal werd geïnspireerd door de sprekende foto’s van De Kracht van Rotterdam, een stadsexpositie en wedstrijd waar ieder jaar jonge getalenteerde fotografen aan bijdragen. Met de handvatten die zij in twee gastlessen van een van de auteurs aangereikt kregen, schreven de leerlingen een kort verhaal van maximaal vijfhonderd woorden.

De schrijvers kozen uit de ingezonden definitieve versies een selectie van vijf verhalen per school. Een bloemlezing van de verhalen werd, met de foto die als inspiratiebron diende, op A1-posters aan alle deelnemende scholen aangeboden. Daarnaast lazen vijf leerlingen van het Montessori Lyceum Rotterdam, Lyceum Kralingen, Marnix Gymnasium, Het Lyceum Rotterdam en Melanchthon Schiebroek hun eigen verhaal voor aan driehonderd leeftijdsgenoten tijdens de Dag van de Literatuur op donderdag 28 maart in de Doelen te Rotterdam.

800 deelnemers 32 gastlessen

Bij Kort Rotterdams schrijven havo- en vwo-leerlingen uit de bovenbouw van het voortgezet onderwijs een eigen kort verhaal bij de foto’s van de expositie De Kracht van Rotterdam. Dit doen zij onder leiding van Rotterdamse schrijvers.

19


Foto’s: Peter Roek

NATIONALE MEDIATHEEK TROFEE 20


'DE TROFEE WINNEN, HOE GEWELDIG IS DAT! NIET ALLEEN OMDAT JE DE PRIJS KRIJGT, MAAR OOK OMDAT LANDELIJK OPGEPAKT WORDT DAT JE GOED BEZIG BENT. IK WORD ER BLIJ VAN.’

NATIONALE MEDAITHEEK TORFEE

Judith van Oossanen, mediathecaris Markland College

De Nationale Mediatheek Trofee werd op woensdag 2 oktober 2019 voor de negende keer uitgereikt in de winnende mediatheek op het Markland College in Oudenbosch. Jeugdboekenauteur Margje Woodrow, bekend van Verwoest, Snitch en Buitenspel, overhandigde de trofee en winnaarscheque aan Judith van Oossanen, de mediathecaris van het Markland College. Ook werd de Mediathecaris van het Jaar uitgeroepen. Leerlingen konden tot begin juni hun school nomineren voor de Nationale Mediatheek Trofee. In totaal waren er 29 inzendingen, die werden voorgelegd aan de deskundige jury. Deze bestond uit Joke Boonstra (mediathecaris bij CSG Augustinus en vice-voorzitter van de Beroepsvereniging Mediathecarissen Onderwijs), Rob Bonneur (eigenaar van InVorm Architecten) en Renée van Randwijk (medewerker evenementen bij Bibliotheek Rotterdam). Tijdens het eerste juryberaad stelden de juryleden een shortlist samen van drie mediatheken, die kans maakten op de Nationale Mediatheek Trofee 2019. De tweede prijs ging naar het Alfa College Kluiverboom (Groningen) gevolgd door het Johannes Fonatus College (Barneveld) die de derde prijs in ontvangst mocht nemen. Om de aandacht te richten op het belangrijke werk van de mediathecaris, werd er wederom met de verkiezing van de Mediathecaris van het Jaar erkenning gegeven aan de drijvende

kracht achter de mediatheek. Leerlingen, docenten, collega’s en andere gebruikers van de mediatheken in Nederland konden hun mediathecaris nomineren voor deze titel. Uit 17 inzendingen werden drie mediathecarissen genomineerd waarop gestemd kon worden via de website. Van deze genomineerden ontving mediathecaris Henk Pater van het Van Lodenstein College uit Amersfoort de meeste stemmen. Hij won een bokaal en een waardebon voor een literair uitje.

29 scholen 17

nominaties

De Nationale Mediatheek Trofee is een prijsuitreiking waar het belang van een goede leesomgeving onder de aandacht wordt gebracht op scholen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

21


Foto's: Marco De Swart

GEEN DADEN MAAR WOORDEN FESTIVAL 22


‘EIGENLIJK TREED IK HIER LIEVER NIET OP, OMDAT IK DAN IETS VAN HUN FANTASTISCHE, ALTIJD VERRASSENDE, TAALVERRUIMENDE PROGRAMMA MOET MISSEN.’

GEEN DADEN MAAR WOORDEN FESTIVAL

Jaap Robben, auteur

Op zaterdagavond 12 oktober vond de 22ste editie van Geen Daden Maar Woorden Festival plaats op Katendrecht in Rotterdam. Verspreid over vier sfeervolle locaties presenteerde het festival de bezoekers een mix van jong opkomend talent en gevestigde namen in de categorieën literatuur, muziek en spoken word. De avond ging van start in Kantine Walhalla, de grootste locatie van het festival. Daar vond de live-opname van de podcast Tekstuur plaats, waarvoor presentator Marco Martens in gesprek ging met spoken word-artiesten Lev Avitan en Swendeline Ersilia over hun favoriete tekstfragmenten. Later op de avond stonden zij ook met eigen werk op het podium. Yahmani Blackman en Dorothy Blokland gaven een zinderende performance en de negentienjarige rapper S10 wist het publiek te imponeren met haar loepzuivere stem. Max Greyson en Jaap Robben toverden bij menig bezoeker een glimlach op het gezicht met hun ontwapenende teksten. Tijdens het festival stond de spotlight op jong talent. Zo gaf Vlaamse rapper Petit Jean een voorproefje van zijn aankomende ep in Kopi Soesoe en droeg Anne Moraal voor uit haar debuutroman in Zaak Acht. Dichter Iduna Paalman en schrijver Michiel Cox stonden op het podium en werden geïnterviewd over hun debuten in Theater Walhalla.

Geen Daden Maar Woorden Festival werd afgesloten door Roos Rebergen, die het publiek liet genieten van zowel nieuwe muziek als een klein stukje uit haar poëziebundel. Deze uitverkochte editie was met vierhonderd bezoekers een groot succes en ontving veel lovende reacties van zowel publiek als artiesten. Volgens het publieksonderzoek na afloop kreeg het festival gemiddeld 4,3 van de vijf punten.

400

bezoekers festival

Geen Daden Maar Woorden Festival zet jong talent in de spotlights. Tijdens het festival staat het geschreven, gezongen en gesproken woord centraal in de genres literatuur, muziek en spoken word.

23


Foto’s: Marco De Swart

24

ANNA BLAMAN PRIJS


‘DE ANNA BLAMAN PRIJS IS EEN PRACHTIGE, EERVOLLE ODE AAN DE LITERATUUR EN AAN ROTTERDAM. EN OOK NOG EENS MET WARMTE EN AANDACHT GEORGANISEERD.’

ANNA BLAMAN PRIJS

Edward van de Vendel, laureaat Anna Blaman Prijs 2019

De uitreiking van de Anna Blaman Prijs 2019 was de tweede editie die werd uitgevoerd door Passionate Bulkboek. Laureaat Edward van de Vendel ontving €10.000,- voor zijn bijdrage aan het Rotterdamse literaire klimaat en het doorgeven van literair erfgoed aan Rotterdamse jongeren.

uit zijn boek Het kankerkampioenschap voor junioren. Alle leerlingen ontvingen ook een exemplaar van het boek en lazen dit klassikaal.

60 deelnemers 116

bezoekers

Op 29 november 2019 vond de uitreiking van de Anna Blaman Prijs plaats in de Burgerzaal van het Rotterdamse stadhuis. 'Zo overtuigend, ontroerend en doordacht schrijven en het eruit laten zien alsof je het toevallig even uit je mouw hebt geschud: dat kan alleen een literair zwaargewicht,' aldus de jury over laureaat Edward van de Vendel. In mei werd door de juryleden unaniem gekozen voor Van de Vendel als winnaar van de Anna Blaman Prijs 2019. De jury bestond uit juryvoorzitter Peter van Heemst (voormalig gemeenteraadslid Rotterdam, politiek analist Vers Beton), Ester Naomi Perquin (voormalig Dichter des Vaderlands), Vinod Singh (Rotterdamse cultuurprofessional), Feline Streekstra (Poetry International) en Yasmina Werlich (Passionate Bulkboek). De toekenning van de prijs omvatte de uitreiking op 29 november, maar ook een scholentraject, waarbij de laureaat de G.K. van Hogendorpschool en het Rotterdams Montessori Lyceum bezocht om gastlessen te geven. Edward ging samen met Roy Looman met de leerlingen in gesprek en droeg voor

De Anna Blaman Prijs van € 10.000 wordt driejaarlijks toegekend aan de auteur die met zijn of haar oeuvre een karakteristieke bijdrage levert aan de kwaliteit van het literaire klimaat in Rotterdam en omstreken. De laureaat bezoekt in de maanden voorafgaand aan de prijsuitreiking klassen uit het voortgezet onderwijs, waardoor Rotterdamse scholieren kennismaken met zijn of haar werk.

25


BALANS BALANS PER 31 DECEMBER 2019 ACTIVA Vaste activa

31-12-2018

31-12-2019

€ 25.147

€ 21.854

Kortlopende vorderingen

€ 262.192

€ 293.591

Liquide middelen

€ 466.591

€ 473.337

Totaal vlottende activa

€ 728.783

€ 766.928

Totale activa

€ 753.930

€ 788.782

31-12-2018

31-12-2019

Algemene reserve

€ 126.892

€ 93.609

Bestemmingsreserves

€ 115.998

€ 120.884

€ 242.890

€ 214.493

Schulden op korte termijn

€ 511.040

€ 574.289

Totaal passiva

€ 753.930

€ 788.782

Materiële vaste activa

Vlottende activa

PASSIVA Eigen vermogen Vrij besteedbaar eigen vermogen

Totaal vrij besteedbaar eigen vermogen

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN

26


BATEN EN LASTEN BATEN EN LASTEN 2019 Baten

Realisatie 2018

Realisatie 2019

€ 214.077

€ 192.028

€ 137

€ 167

Bijdragen en subsidies

€ 719.737

€ 818.738

Totaal baten

€ 933.951

€ 1.010.933

Beheerlasten: personeelslasten

€ 116.345

€ 122.816

Beheerlasten: materiële lasten

€ 148.760

€ 181.820

Activiteitenlasten: personeelslasten

€ 311.403

€ 350.664

Activiteitslasten: materiële lasten

€ 336.487

€ 384.030

Totaal lasten

€ 912.995

€ 1.039.330

€ 20.956

€ - 28.937

€ 16.258

€ - 33.283

€ 4.693

€ 4.886

€ 20.956

€ - 28.937

Directe inkomsten Indirecte inkomsten

Lasten

Saldo staat van baten en lasten Exploitatiesaldo voor belasting

Bestemming resultaat Mutatie algemene reserve Mutatie bestemmingsreserve personeelrisico’s Totaal bestemming

27


COLOFON Passionate Bulkboek Westersingel 16 3014 GN Rotterdam Postbus 25264 3001 HG Rotterdam www.passionatebulkboek.nl info@passionatebulkboek.nl ONTWERP Kornuiten.com BESTUUR Munish Ramlal – Voorzitter Bert Heemskerk – Secretaris Jack Kuyt – Penningmeester Janneke Louwerse – Bestuurslid Soraya Putman – Bestuurslid KANTOORMEDEWERKERS Khalid Azizi – Financiële administratie Kavita Bachasingh – Projectmedewerker Erik Brus – Eindredacteur & archivaris Naomi Engels – PR- en communicatiemedewerker Karlijn Leenders – Projectleider Edivania Lopes Duarte – Projectmedewerker Francine Maessen – Projectmedewerker Karima Marwan – Sr. projectleider Eden van der Moere – PR- en communicatiemedewerker Iris Nieuwenhuizen – Projectmedewerker Anouk Prins – Projectmedewerker Floor Prins – Projectmedewerker Wilma van Raamsdonk – Sr. projectleider Giel van Strien – Directeur Yvonne van Valen - Projectmedewerker Yasmina Werlich – Projectmedewerker STAGIAIRS Lisa Burger, Nyasotti Giterson, Merel Groot, Céline Mettepenningen, Mirjam Oosterom, Laura Slee, Bastienne Weusten, Inass Zkik

28

We danken de volgende vrijwilligers voor het mede mogelijk maken van De Inktaap, de Dag van de Literatuur, de Dag van de Jonge Jury en Geen Daden Maar Woorden Festival op locatie: Luciano van Aart, Reangelo Adelina, Cenk Akdeniz, Gino Alexandre, Laqisha Almeida, Frederique van Amerongen, Sybren Andringa, Youssra Assekkaki, Gitte Bakel, Suzanne van Basten, Safira Bathily, Jason van Beijnum, Anthony Beket, Krijn van Bellen, Yvonne Bellers, Jaimay van Bennekom, Fleur van den Berg, Berna van den Berg, Gabriella Bink, Jemima van der Boogaart, Nayomi van den Bosch, Rob Boere, Joram Bosker, Jennifer Broere, Ilse Bruls, Cerise Buchan, Jezmine Carmelia, Tanisha Clumper, Teresa Collins, Tim Daemen, Tycho Daling, Brandon Dassen, Rikst Del Grosso, Mika Dersjant, Teun den Dulk, Ed van Duuren, Mark Dziegiel, Bilal El Abdellaoui, Redouan El Bozidi, Safar Enait, Lars Engels, Nurlaila Evers, Marianne Franke, Carla Gervais, Kelsey van Ginkel, Mika Goudriaan, Crista van de Graaf, Meike ter Haar, Deian Haiduc, Dillia van de Heem, Cheyenne Helberg, Nikki Hengeveld, Joery Hensen, Lieve Hertog, Anna Hess, Christie van Hoffe, Yvonne van ’t Hof, Esmee Hogendoorn, Divano Hoogendoorn, Jasper Huisman, Shimran Jainandunsing, Merel Jansen, Leontien Jansen, Charlie Janssen, Shafier Jibodh, Jumaine van Kallen, Roselinde Kerkhof, Agne Kirsnyte, Angela Kluivert, Lotte Kokken, Lola de Koning, Mark van den Koppel, Jimmy Koppelaar, Dennis Korevaar, Thomas Kosterman, Vina Kruithof, Shannon Kruithof, Nick Kuiper, Chiu min Kwok, Fred Laforet, Sharon Laforet, Ilias Lahnachi, Sem Laport, Yasmine Lassmi, Karlijn Leenders, Liesbeth Lehr, Fleur van Leth, Max Lim, Jasmijn Lobik, Ruben Lodder, Edivania Lopes Duarte, Carlo Maassen, Ashley Mac-Intosch, Francine Maessen, Shirley Mandersloot, Damiën Mangroe, Urvin Martina, Akshar Matadabal, Levar Matroos, Jasmijn Meereboer, Mike Megens, Robbert Meijntjes, Mila Milosevic, Casper Moberts, Jose Monteiro, Oualid Moussaoui, Anne Lisa Mulder, Jayant Mungra, Shivani Narine, Reily Nathie, Shanelle Neyhorst, Jessy van Niedek, Laura Nijhoff, Benjamin Nzuzi, Robin van Oossanen, Mirjam Oosterom, Jasper den Ouden, Marc Oudshoff, Derya Öz, Özkan Özsahin, Giona Plantijn, Carvine Rafael, Amalia Raghoebar, Jeany Regales, Owen de Regt, Anouk de Reus, Jawad Rezai, Stefanie Ribeiro, Renée de Rijke, Marlies Rijneveld, Romy Roomans, Ivanka de Ruijter, Jolien Sanderse, Reshwie Sardjoe, Bo Schaaij, Jannah Schenk, Maaike Schets, Paula Schneider, Maaike Schneiders, Diether Scholten, Mieke School, Joëlle van Schooten, Kim Schreurs, Narine Shivani, Felice Siemons, Solange Sintzen, Laura Slee, Annemarie Slee, Melanie Smit, Koen Smits, Fleur Soors, Nikki Spoelstra, Ellen Steenvoorden, Erwin Stoepman, Francina Stolk, Lionel van Strien, Faris Suarez Martinez, Jorn Suurland, Laura Swart, Gilvan Tavares Silva, Aimée van Tienoven, Berenike Timm, Micheny Tomasa, Dustin Trinidad, Kelsey Tukker, Adeny Valies, Maren Vandenhende, Kyra Vanovermeere, Monique van der Veer, Peter Verburg, Luuk Verduijn, Carmen Verhoeve, Annelies Vermue, Leah Verwey, Imme Visser, Mark van Vliet, Renske de Vries, Denzel Vyent, Clint van Waardenburg, Rayen ter Wal, Rozemarijn Warning, Brian van der Weerd, Oscar Westerhout, Isabella Wigard, Bianca van Wijngaarden, Lisa van Winden, Rianne van Winden, Shurendy Winklaar, Carli de Wit, Kevin Wolda, Yvonne van Valen, Rida Zahaf, Inass Zkik, Bridget Zohlandt, Anka Zwarts


2019 was ook het jaar dat onze geliefde collega Floor Prins plotseling kwam te overlijden. Haar zorgzaamheid, luisterend oor, grote hart, mooie persoonlijkheid en lach worden nog steeds dagelijks gemist.

29


30


In 2019 werden de programma's van Passionate Bulkboek mede mogelijk gemaakt door:

31


passionatebulkboek.nl

32