Passionate Bulkboek jaarverslag 2015

Page 1

Jaarverslag Passionate Bulkboek


Foto: DesirĂŠe Schippers


Missie en organisatie

4

Inleiding

5

Dag van de Literatuur

6

Passionate Platform

8

Geen Daden Maar Woorden Festival

10

Write Now!

12

Jonge Jury

14

De Inktaap

16

Balans 2015

18

Baten en lasten

19

Colofon

20


Jaarverslag Passionate Bulkboek '15

ORGANISATIE medewerkers stagiairs bestuursleden vrijwilligers

Foto: Roel Determeijer

9 10 4 200

Foto: Maartje Strijbis

IN 2015

Foto: Ender Ozcati

6 activiteiten 157 uitvoerin gen 18.523 bezo eker s 33.389 deel ne 35.367 lezers mers 201.271 bezo eker s w

ebsite

Missie • Het stimuleren van de Nederlandstalige letteren bij jongeren. a Stimuleren van actieve literaire participatie binnen het VO; b Stimuleren van receptieve literaire participatie binnen het VO; c Stimuleren van actieve literaire participatie op de vrijetijdsmarkt; d Stimuleren van receptieve literaire participatie op de vrijetijdsmarkt. • Verbeteren taalvaardigheid van leerlingen in het voortgezet onderwijs. • Het versterken van het literaire klimaat in de regio Rotterdam.

pagina 4


Inleiding

Na de versnelde afschaling van de organisatie in 2014 boekte Passionate Bulkboek in 2015 voor het eerst in vier jaar weer een overschot. Met het creëren van een financieel gezonde positie en het terugdringen van de structurele personeelslasten tot hanteerbaar niveau heeft Passionate Bulkboek zich in 2015 vooral bezig kunnen houden met de inhoudelijke ontwikkeling van de activiteiten en de organisatie als geheel. In 2015 vernieuwde Passionate Platform de redactie en website via wordpress. Doordat bijdragen op vrijwillige basis worden aangeleverd daalden de kosten tot een minimum. Met de verjonging van de redactie met alleen maar twintigers creëerde Passionate Bulkboek de voorwaarde om met dit beleidsinstrument ook in de toekomst haar doelgroep te bereiken. Ook het Geen Daden Maar Woorden Festival is sinds de editie van 2015 volledig veranderd, zoals verderop in dit verslag is te lezen. Om de kosten van de productie van de voorronden van Write Now! te

verlagen werd in 2015 een franchise-model opgezet waarbij andere organisaties de voorronden (gedeeltelijk) organiseren. Ook hier vervult het gedeelde eigenaarschap – zoals bij Geen daden Maar Woorden Festival - een sleutelfunctie in de continuïteit van de activiteit. In 2015 werd eveneens een start gemaakt met de hervorming van de grootste en meest complexe activiteit van Passionate Bulkboek: de Jonge Jury. Dit om de doelgroep nog beter te bedienen en ook docenten en mediathecarissen beter van dienst te zijn. Daarnaast slaagde Passionate Bulkboek erin om een bestaande merknaam aan het pakket toe te voegen. Toen de organisatie vernam dat de Anna Blaman Prijs zou ophouden te bestaan, is er overlegd met de eigenaar het Prins Bernhard Cultuurfonds. Dit heeft in 2015 geleid tot een overdracht van de prijs aan Passionate Bulkboek. Giel van Strien Directeur Passionate Bulkboek

pagina 5


Jaarverslag Passionate Bulkboek '15

ekers

zo 5.125 be egenwoordigde rt ve 62 len

scho

ns

Foto: Maartje Strijbis

trede 10 0 op sitebezoekers b e w 10.30 0 l ers socia lg vo 5 1.58 media

Foto: DesirĂŠe Schippers

Foto: DesirĂŠe Schippers

Foto: Ender Ozcati Foto: Maartje Strijbis

pagina 6


Dag van de Literatuur

Op 5 maart 2015 kwamen ruim 4.700 scholieren met hun docenten uit de bovenbouw van havo/vwo naar de Doelen te Rotterdam. Zij kwamen in contact met een groot aantal auteurs, die zich presenteerden in voorleessessies, interviews en talkshows. Daarnaast vonden er CKVactiviteiten plaats, zoals het vertonen van verfilmde literatuur, kleinkunstoptredens, exposities en toneel. De Dag van de Literatuur opereert op het snijvlak van vier activeringspunten: leesbevordering, literaire competentie, educatie en vrije tijd.

Voordrachten waren er van grote schrijvers zoals Adriaan van Dis, Ronald Giphart, Arthur Japin, Herman Brusselmans en Anne Vegter. Maar ook de jonge garde ontbrak niet: o.a. Niña Weijers, Maartje Wortel, Philip Huff en Thomas Heerma van Voss en dichteres Ellen Deckwitz confronteerden de jonge lezers met hedendaagse literatuur.

De Dag van de Literatuur werd geopend door minister Jet Bussemaker. Presentator André Accord vroeg haar o.a. naar de boeken die zij las in haar schooljaren en welke zij nog steeds zou aanbevelen aan de aanwezige leerlingen in de zaal. Daarmee begon een dag waarin ook aandacht werd gevraagd voor het literaire erfgoed. Dat werd kracht bijgezet door de verschijning van Willem Elsschot (door acteur/schrijver Guido Lauwaert).

Verder waren muzikale optredens van o.a. Lucas Hamming en Meneer Van Dalen. Cabaretiers Peter Pannekoek en Howard Komproe sloten de dag af.

‘DE 5DE KLASSERS VINDEN HET JAMMER DAT DE DAG MAAR EENS IN DE 2 JAAR IS OMDAT ZE BIJ DE VOLGENDE EDITIE VAN SCHOOL ZIJN.’ DOCENT NEDERLANDS

Ook was er ruimte voor werk van de leerlingen zelf: zij droegen hun werk voor in het kader van De Kracht van Rotterdam en riepen een winnaar uit.

Wat De Dag van de Literatuur is een tweejaarlijks literatuurfestival voor leerlingen uit de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Met een interessante combinatie van gevestigde schrijvers, jong literair talent, hippe singersongwriters, boekverfilmingen en nog veel meer, bewijst de Dag van de Literatuur dat literatuur echt niet saai en stoffig hoeft te zijn. pagina 7


Jaarverslag Passionate Bulkboek '15

artikelen 20 0 redactieleden 4 30 externe ten

sponden corre ker s website zoe be 7 35.36 volgers social media 2.518

Foto: Sacha de Boer

Foto: Marc Brester Beeld: Jente Hoogeveen

pagina 8


Passionate Platform

Passionate Platform is de digitale opvolger van Passionate Magazine, het gedrukte literaire tijdschrift dat tussen 1994 en 2013 werd uitgegeven door Passionate Bulkboek. Om Passionate Platform nog toegankelijker te maken en een grotere groep lezers te bereiken kreeg het Platform in 2015 een nieuwe website en redactie. De publicatie van recensies, interviews, proza, poëzie en alle andere vormen van tekst, beeld en geluid rond literatuur wordt voortgezet op het nieuwe Passionate Platform. De website is zo ingericht dat nieuwe artikelen in een oogopslag zichtbaar zijn, ook is er per auteur een overzicht van publicaties te raadplegen. Onder de nieuwe redactie is de frequentie van publicaties vergroot en het eigen karakter van Passionate Platform als online literaire magazine versterkt. Het Platform onderscheidt zich door de aandacht voor jong talent, de zorgvuldige redactie en de veelzijdige benadering van literatuur, met oog

voor de verhouding tussen literatuur en maatschappij. Zo schrijft Robin Kramer iedere maand een column waarin hij reflecteert op de literaire actualiteit, en verschenen er artikelen over onder andere de poëtische waarde van reclame en de reacties op de terreuraanslagen in Parijs. Steeds vaker maken talentvolle illustratoren beeld bij de verhalen, gedichten en artikelen op Passionate Platform. Deze ontwikkelingen vertalen zich in de groei van het aantal bezoekers in de laatste maanden van 2015. Door de verbinding met Write Now! heeft Passionate Platform een unieke toegang tot jong talent. Zo verschenen er artikelen en verhalen van Write Now! 2015-finalisten Jente Hoogeveen, Jonathan van der Horst, Mirke Kist en Maarten Buser. In het kader van Geen Daden Maar Woorden Festival verschenen in oktober en november onder andere een interview met Eefje de Visser, een verhaal Jerry Hormone en een essay van Rebekka de Wit op Passionate Platform.

'PASSIONATE MAGAZINE IS DOOD, PASSIONATE PLATFORM LEEFT, EN HOE! VIA EEN LEVENDIGE SITE EN DITO SOCIALE MEDIA WORD JE ALS LEZER OP DE HOOGTE GEHOUDEN VAN DE (JONGE) NEDERLANDSE LITERATUUR. MAARTEN BUSER, AUTEUR

Wat Passionate Platform is een online platform voor nieuwe literatuur met als motto: 24/7 ontdekken en ontdekt worden. pagina 9


Jaarverslag Passionate Bulkboek '15

Foto: Marco de Swart

oekers 36 bez ekers website 1.0 19 bezo rs social 11.5 e 40 volg 4.4 media

Foto: DesirĂŠe Schippers

Foto: DesirĂŠe Schippers

Foto: Marco de Swart

Foto: Marco de Swart

Foto: Marco de Swart

pagina 10


Geen Daden Maar Woorden Festival

Op zaterdag 7 en zondag 8 november vond de achttiende editie van Geen Daden Maar Woorden Festival plaats. Het was de eerste editie van het festival sinds de volledige herziening van de festivalformule én de verhuizing naar diverse locaties op Katendrecht en de Wilhelminapier. Een transformatie die door de organisatie, de partners en de bezoekers als succesvol wordt gezien. Passionate Bulkboek ging al in een vroeg stadium met de nieuwe locatie- en programmeringspartners om tafel om te werken aan een nieuw festival, onder de bekende merknaam. Er werd samengewerkt met Boekhandel Bosch&deJong, Café De Ouwehoer, Kaapse Brouwers, Kopi Soesoe, LantarenVenster, Live at Rotown, Nieuwe Luxor Theater, Poetry International, Philip Powel van BIRD, Theater en Kantine Walhalla en Verhalenhuis Belvédère. Op het festival stond de ontdekkingstocht centraal waarbij vooral jong talent uit binnen- en buitenland het

podium betrad. Zo droegen Lize Spit en Rebekka de Wit voor uit hun debuutromans. Ellen Deckwitz interviewde onder andere de Amerikaanse dichter Matthew Dickman en de Britse spoken wordartiest Polar Bear over de grenzen tussen poëzie en performance. Muziek was er van onder meer Sir Ian en Lucas Hamming. Op zondag werd er gestart met de kindervoorstelling Woeste Willem en afgesloten met de vertoning van de documentaire Is the Man Who Is Tall Happy over Noam Chomsky. Voor het eerst in de festivalgeschiedenis was het mogelijk om een volledig Engelstalige route te volgen. Op zaterdagavond bezocht men met een passe-partout alle betaalde locaties. Op de horecalocaties kon iedereen van de programmering genieten. Deze mix van gratis en betaalde programmaonderdelen sloeg goed aan bij het publiek. Op de zondag waren er diverse programma’s met elk een eigen ticket, waardoor zeer specifieke doelgroepen bereikt werden.

‘BOVENAL WAS HET PROGRAMMA SFEERVOL, JONG EN GETALENTEERD.’ LEN KOOLEN, CLEEFT.NL

Wat Geen Daden Maar Woorden Festival presenteert literatuur in combinatie met andere disciplines zoals muziek, theater en film. Het resultaat is een vernieuwend festival op de grens van kunst en uitgaan. pagina 11


Jaarverslag Passionate Bulkboek '15

1.068 deelne mer s 13 workshops 11 voorronden

pr ijsuitreikingen 1 finale 44.025 bezoek er s website 4.582 volger s social media

Foto: Angeline Swinkels

Foto: Henk Veenstra

Foto: Vera Cornel

Foto: Vera Cornel

Foto: Henk Veenstra

Foto: Vera Cornel

Foto: Henk Veenstra

pagina 12


Write Now!

Write Now! 2015 ging op 4 oktober 2014 knallend van start tijdens de kick-off op Geen Daden Maar Woorden Festival. Niña Weijers (winnaar in 2010) vertelde wat de wedstrijd voor haar schrijfcarrière heeft betekend en droeg voor uit haar inmiddels diverse malen bekroonde debuutroman De consequenties. Op 1 april 2015, de dag van de deadline, hadden maar liefst 1.054 jongeren hun verhalen, gedichten, columns en theaterteksten voor Write Now! 2015 ingestuurd. Zij werden allen ingedeeld bij een van de voorronden in Amsterdam, Antwerpen, Den Bosch, Gent, Groningen, Leuven, Nijmegen, Paramaribo, Rotterdam, Utrecht en Venlo en uitgenodigd voor de prijsuitreiking in hun regio. De jury in de Nederlandse regio’s stond onder leiding van Ellen Deckwitz, in Vlaanderen was Bregje Hofstede juryvoorzitter en in Suriname was dit Ismene Krishnadath. In Suriname werd Write Now! voor de vierde keer georganiseerd, in samenwerking met de Taalunie en Schrijversgroep ’77.

Voorafgaand aan de prijsuitreiking konden de deelnemers meedoen aan een gratis schrijfworkshop door een jonge schrijver. Tijdens de prijsuitreiking zelf luisterde het publiek naar literaire voordrachten, muziek en tenslotte naar de juryvoorzitter die het juryrapport voorlas en de winnaars bekendmaakte. Naast de elf winnaars van de voorronden, ontvingen vier tweede of derde prijswinnaars een wildcard voor een plaats in de finale. Omdat een van de voorrondewinnaars geen nieuwe tekst kon insturen, streden uiteindelijk veertien finalisten om de jury- en publieksprijs van Write Now! 2015. Zij namen deel aan een volledig verzorgd finaleweekend, waarin ze onder andere masterclasses kregen van Thomas Heerma van Voss en Ellen Deckwitz. Tijdens de finale op 21 juni in Rotterdam werd de 24-jarige Mirke Kist uitgeroepen als winnaar van Write Now! 2015. Ze won onder andere een MacBook en een schrijfopleiding. De 16-jarige Ulrike Burki won de publieksprijs.

‘HET GAAT NIET ALTIJD OM HET PERFECTE VERHAAL, MAAR WEL OM DE PERFECTE STEM. EEN EIGEN GELUID. DAT IS HEEL GOED AAN WRITE NOW!.’ MAARTJE WORTEL, IN DE MORGEN

Wat Write Now! is de grootste schrijfwedstrijd voor jongeren tussen 15 en 24 jaar in het Nederlandse taalgebied. Met de titel op zak worden voor jonge schrijvers deuren geopend die anders gesloten zouden blijven.

pagina 13


Jaarverslag Passionate Bulkboek '15

12.790 1.024

Foto: Desirée Schippers

deelnemer s bezoeker s Dag van de Jonge Jury 9.30 0 kijkers live strea m 285 deelnemer s workshops 97.276 bezo eker s we 4.062 volgers so bsite cial media

Foto: Desirée Schippers Foto: Ender Ozcati

Foto: Ender Ozcati

Foto: Ender Ozcati

Foto: Desirée Schippers

pagina 14


Jonge Jury

Tienduizenden leerlingen namen dit jaar deel aan het project de Jonge Jury en ruim 12.000 leerlingen brachten hun stem uit op hun favoriete jeugdboek. Om leerlingen te ondersteunen bij hun keuze stelden vijf jongeren, verenigd in het Jonge Jury Boekgenootschap, en twintig experts uit het boekenvak uit de totale lijst (van bijna 400 boeken) een lijst van 25 Leestips samen. Wegens de behaalde resultaten van 2014, werd het lesmateriaal dit jaar wederom aangeboden in stapelbare modules; een smartboardmodule en 25 lesbrieven ingedeeld naar niveau en dakpan. De samenwerking met de educatieve uitgeverij ThiemeMeulenhoff kreeg deze editie meer exposure door o.a. de Op niveau app, waarin de Jonge Jury een eigen ‘etalage’ kreeg. Speciaal voor de jongeren thuis werden digitale magazines ontwikkeld. Lezen kan overal. Op school, in de klas, maar ook thuis: op elk scherm en op elk gewenst moment.

Daarnaast werden de leerlingen op grote schaal bereikt en geactiveerd door het gebruik van social media. Op 15 april 2015 ontving Mel Wallis de Vries tijdens de Dag van de Jonge Jury onder luid gejuich de Prijs van de Jonge Jury voor haar boek Wreed. Ook de Jonge Jury Debuutprijs en de Gouden Lijst werden uitgereikt. De dag werd samen met ruim 1.000 leerlingen gevierd in theater TivoliVredenburg in Utrecht. De livestream werd dit jaar door ongeveer 1.500 leerlingen bekeken. Tijdens deze dag gingen de leerlingen in gesprek met de (genomineerde) auteurs en deden zij mee aan verschillende workshops. Ook werden zij getrakteerd op optredens van Juvat Westendorp, Furious Flow en rapper Jayh. De locatie, alsmede de organisatie en de programmering van de dag zorgden ervoor dat docenten enthousiaster waren dan ooit. Uit de enquête bleek dat zij de dag het rapportcijfer van een 8 gaven.

‘DE JONGE JURY IS EEN IDEAAL KANTEN-KLAAR LEESBEVORDERINGSPROJECT VOOR DE ONDERBOUW VAN DE MIDDELBARE SCHOOL.’ NATASZA ANKA-MIRJAM HOOGLAND, TABOR COLLEGE – WERENFRIDUS

Wat De Jonge Jury, een project van Stichting Lezen, is een leesbevorderingsproject dat jongeren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs uitdaagt jeugdboeken uit het jaar ervoor te lezen en het mooiste boek te kiezen. Het boek met de meeste stemmen wint uiteindelijk de Prijs van de Jonge Jury die feestelijk wordt uitgereikt op de Dag van de Jonge Jury. pagina 15


Jaarverslag Passionate Bulkboek '15

1.285 104

886 20.538 1.50 0

Foto: Kathleen Michiels

78 947

deelnemer s deelnemende scholen slotdebat ten deelnemer s slotdebat ten tdag bezoeker s slo bsite we bezoeker s al ci so volger s media

Foto: Kathleen Michiels

Foto: Kathleen Michiels

Foto: Kathleen Michiels

Foto: Kathleen Michiels

Foto: Kathleen Michiels

pagina 16


De Inktaap

Aan de veertiende editie van De Inktaap deden 1.445 leerlingen mee. Van september tot en met februari lazen zij de boeken van de winnaars van de grote Nederlandse en Vlaamse literaire prijzen en een Caribische nominatie. De vier genomineerde boeken waren: De republiek van Joost de Vries (winnaar Gouden Boekenuil 2014), Porto Marie van Els Langenfeld (Caribische nominatie), Feest van het begin van Joke van Leeuwen (AKO Literatuurprijs 2013) en La Superba van Ilja Leonard Pfeijffer (Libris Literatuur Prijs 2014). Op 104 scholen in Nederland, Vlaanderen, Suriname en op Curaçao vormden leerlingen jury’s van ongeveer 13 leden. Na het individueel lezen en beoordelen van de boeken werd in een gezamenlijk slotdebat op school besloten wie de jury als winnaar aanwees. De uitslag werd met juryrapport naar De Inktaap gestuurd.

Tijdens de slotdag op 10 maart in deSingel in Antwerpen waren meer dan 880 juryleden en hun docenten uit Nederland en Vlaanderen aanwezig. Zij konden de genomineerde auteurs interviewen en met elkaar in debat gaan, juryleden mochten het podium beklimmen om onder leiding van Oscar Kocken hun favoriete boek te verdedigen. Jeugd en Poëzie leidde de workshop ‘Schrijf een 55-je’ in goede banen, het dag-programma werd aangevuld met muziek van de Hop Frog Fanfare en Stan Lee Cole, en Max Greyson zorgde voor een pittig staaltje slam poetry. Ilja Leonard Pfeijffer werd door de leerlingen bekroond met De Inktaap 2015. De jury prees zijn boek met de woorden: 'Pfeijffer dwingt de lezer tot reflectie. Tijdens het lezen stel je niet alleen de wereld, maar ook jezelf voortdurend in vraag. Hij neemt ons mee naar de donkere straatjes van het labyrint, de gangetjes van het spiegelpaleis en weet ons perfect in de juiste sfeer te brengen'.

‘JE ZOU EIGENLIJK WILLEN DAT AL JE BOEKEN MET ZO’N ONBEVANGEN BLIK WERDEN GELEZEN.’ ILJA LEONARD PFEIJFFER, OVER DE INKTAAPJURY IN EEN INTERVIEW OP DE VLAAMSE RADIO 1

Wat De Inktaap is dé literaire jongerenprijs van het Nederlandse taalgebied, waarbij jongeren worden geconfronteerd met de keuze van de jury’s van de grote literaire prijzen. Uit de genomineerde boeken kiezen zij één winnaar. Het project is speciaal ontwikkeld voor jongeren in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. pagina 17


Jaarverslag Passionate Bulkboek '15

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa

31–12–2014 31–12–2015 € 21.721,– € 16.890,–

VLOTTENDE ACTIVA Kortlopende vorderingen Liquide middelen

€ 187.426,– € 345.453,–

€ 110.960,– € 410.186,–

Totaal vlottende activa

€ 532.879,–

€ 521.146,–

Totaal activa

€ 554.600,–

€ 538.036,–

Eigen vermogen

31–12–2014

31–12–2015

Vrij besteedbaar eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves

€ 0,– € 81.501,–

€ 46.355,– € 132.123,–

Totaal vrij besteedbaar eigen vermogen

81,501,–

€ 178.478,–

Bestemmingsfondsen

0,–

Totaal eigen vermogen

€ 81.501,–

€ 178,478,–

schulden op korte termijn

€ 248.342,–

€ 359.558,–

Totaal passiva

€ 554.600,–

€ 538.036,–

PASSIVA

Vastgelegd eigen vermogen €

46.355,–

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN

pagina 18


Balans / Baten & Lasten

BATEN EN LASTEN 2015

Baten Directe inkomsten Indirecte inkomsten Bijdragen en subsidies

Realisatie 2014 € 242.296,– € 8.168,– € 692.914,–

Realisatie 2015 € 244.848,– € 0,– € 694.266,–

Totaal baten

943.378,–

939.114,–

Beheerlasten: personeelslasten Beheerlasten: materiële lasten Activiteitenlasten: personeelslasten Activiteitenlasten: materiële lasten

€ € € €

109.883,– 151.306,– 377.583,– 348.119,–

€ € € €

91,343,– 133.950,– 293.562,– 377.076,–

Totaal lasten

986.891,–

895.931,–

- 41.771,–

- 96.668,–

Mutatie algemene reserve Mutatie bestemmingsreserve personeelsrisico’s

€ €

- 9.037,– - 32.734,–

€ €

- 46.355,– - 50.313,–

Totaal bestemming

- 41.771,–

- 96.668,–

Lasten

Saldo staat van baten en lasten Exploitatiesaldo voor belasting Bestemming resultaat

pagina 19


Jaarverslag Passionate Bulkboek '15

Colofon Passionate Bulkboek Eendrachtsweg 21 3021 LB Rotterdam Postbus 25264 3001 HG Rotterdam 0031 (0)10 2762626 www.passionatebulkboek.nl info@passionatebulkboek.nl Ontwerp Pony Design Club, Rotterdam Bestuur Jack Kuyt Penningmeester en waarnemend voorzitter Bert Heemskerk Secretaris Janneke Louwerse Bestuurslid

Floor Keller projectmedewerker Karlijn Leenders senior projectmedewerker Anouk Prins projectmedewerker Wilma van Raamsdonk senior projectleider Giel van Strien directeur Passionate Bulkboek dankt haar oud-collega's voor hun bijdrage aan de activiteiten in 2015: Marten de Paepe Jolien Sanderse Jeroen Tilma Hanna Vlaming Anne Wouters Speciale dank gaat uit naar alle stagiairs en vrijwilligers die de uitvoering van de projecten mede mogelijk maakten.

Peter van Zijp Bestuurslid Kantoormedewerkers RenĂŠe den Breems projectmedewerker Erik Brus eindredacteur Marit Holtmans medewerker marketingcommunicatie Merel Jansen projectmedewerker

pagina 20


Colofon

Redactie Passionate Platform Elske Jacobs Merel Jansen Jesse Laport Marleen Louter

In 2015 werden de activiteiten van Passionate Bulkboek structureel mede mogelijk gemaakt door:

Programmering Geen Daden Maar Woorden Festival: Carlijn Sonneveldt Luxor Theater Rotterdam Floor Nicolas Theater Walhalla Jan Baeke Poetry International Linda Malherbe Verhalenhuis Belvédère Philip Powel BIRD Stephan Maaskant Stichting Live at Rotown Roderik Lentz LantarenVenster Leestipgevers Jonge Jury: Monique Castenmiller, Filijona Snijders, Jolanda Hugens, Nicky de Boer, Carolien Krikhaar, Marjolein Hordijk, Marijke Moolenaar, Inge Kappert, Jessy Korshuize, Césanne Melis, Caroline Wisse-Weldam, Inge Speelman, Joris Marseille, Milouska Meulens, Jaap Friso, Agnes Vogt, Ise Kenis, Wim Krings, Monique Burger en Anouk Abels Jonge Jury Boekgenootschap: Fredérique Doek, Lisanne van Gent, Stefan Brinks, Mila Milosevic en Indy Mende Auteurs lesmateriaal Jonge Jury: Geertje Plug, Ron Labordus, Rob van Veen, Caroline Wisse-Weldam, Ymkje Swart, Nicky de Boer Teksten Jonge Jurymagazine: Silvana Sodde

pagina 21


Foto: DesirĂŠe SchippersWWW.PASSIONATEBULKBOEK.NL


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.