Jaarverslag Passionate Bulkboek 2012

Page 1

Jaarverslag Passionate Bulkboek


Sjoerd van der Hucht


Missie en organisatie

4

Inleiding

5

Dag van het Literatuuronderwijs

6

Passionate Magazine

8

Geen Daden Maar Woorden Festival

10

Write Now!

12

Er Was Eens

14

De Jonge Jury

16

De Inktaap

18

Balans 2012

20

Baten en lasten

21

Colofon

22


Jaarverslag Passionate Bulkboek ’12

14 13 4 21 200

OrGanisatie medewerkers stagiairs bestuursleden artistieke adviseurs vrijwilligers

7 184 69.172 13.451 68.200 114 79.876

Missie

265.196

• Het stimuleren van de Nederlandstalige letteren bij jongeren. a) Het stimuleren van actieve literaire participatie binnen het onderwijs; b) het stimuleren van receptieve literaire participatie binnen het onderwijs; c) het stimuleren van actieve literaire participatie op de vrijetijdsmarkt; d) het stimuleren van receptieve literaire participatie op de vrijetijdsmarkt. • Het bevorderen van de belangstelling voor de nieuwe letteren. • Het emanciperen van de orale letterencultuur. • Het stimuleren van het literaire klimaat in de regio Rotterdam. pagina 4

in 2012 activiteiten uitvoeringen bezoekers deelnemers lezers activiteiten in he onderwijs leerlingen bereikt bezoekers website


et

Inleiding

In 2012 sloot Passionate Bulkboek een lange periode af waarin het onderdeel uitmaakte van de culturele basisinfrastructuur van het Ministerie van OC en W. Op advies van de Raad van Cultuur had de verantwoordelijke staatssecretaris Zijlstra het besluit genomen om alle uitvoerende literaire instellingen bij het Nederlands Letterenfonds onder te brengen. Zoals reeds in het vorige jaarverslag gemeld, gaat deze overgang naar het Nederlands Letterenfonds voor Passionate Bulkboek gepaard met een verlaging van de rijksbijdrage van 45%. Waar in de periode 2009 – 2013 om en nabij de € 400.000 per jaar van het Rijk werd ontvangen, zal dit vanaf 2013 nog maar € 210.000 per jaar zijn. Het jaar 2012 stond dan ook grotendeels in het teken van de verdere voorbereidingen op deze nieuwe cultuurplanperiode, nadat deze reeds in 2011 waren begonnen. Om de toegenomen financiële druk te verdelen en de organisatie inhoudelijk te versterken ging in 2012

het nieuwe vmbo-project Er Was Eens in Rotterdam van start. Een andere belangrijke ontwikkeling in 2012 was het besluit om een digitaal literair platform te gaan ontwikkelen dat naast een inhoudelijke versterking ook nieuwe financieringsbronnen zou moeten kunnen aanboren. Dit platform zal in 2013 het licht zien en naast een educatieve missie ook als opvolger van het gedrukte Passionate Magazine gaan functioneren. Naast deze literaire verdieping werd in de tweede helft van 2012 besloten om de complete digitale omgeving van alle projecten van Passionate Bulkboek te vernieuwen. Op deze wijze kan de organisatie meer kansen benutten op het gebied van het werven van klanten, het verkopen aan gebruikers en het interesseren van sponsoren en het benutten van andere commerciële mogelijkheden. Deze ingrijpende verandering zal medio 2013 zijn beslag moeten krijgen. Giel van Strien Directeur Passionate Bulkboek pagina 5


Jaarverslag Passionate Bulkboek ’12

Foto: Willem Popelier

484 bezoekers 32 studenten en Leraren in Opleiding 5.209 bezoekers website 597 volgers social media

Foto: Willem Popelier

Foto: Vincent Quak Foto: Willem Popelier

Foto: Willem Popelier

pagina 6


Dag van het Literatuuronderwijs

Op 29 november 2012 vond de elfde editie van de Dag van het Literatuuronderwijs (DLO) plaats in de Doelen te Rotterdam. Dit tweejaarlijkse symposium is bestemd voor (aankomende) docenten Nederlands, CKV en moderne vreemde talen, (school)mediathecarissen en ieder ander die betrokken is bij het literatuuronderwijs en de culturele vorming van jongeren. Bezoekers konden inspiratie opdoen voor hun lessen/collectie en werden op de hoogte gebracht van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van het literatuuronderwijs. Er was ook volop gelegenheid om kennis en ideeën uit te wisselen met vakgenoten en collega’s. Dit keer was het thema Weg van Literatuur, wat een mooi aanknopingspunt was voor bekende schrijvers om op inspirerende wijze over hún weg in de literatuur te vertellen. Tegelijkertijd werd geprobeerd antwoord te geven op de vragen: hoe houd je leerlingen op de weg van literatuur nu er zoveel vormen van afleiding zijn in nieuwe media? Of zijn het juist de nieuwe media die

bijdragen aan de terugkeer van de leerling op de weg van literatuur? Bezoekers konden masterclasses, debatten, auteursgesprekken en workshops bijwonen waar sprekers, auteurs en debaters een groot aantal onderwerpen de revue lieten passeren. Ook was er een informatiemarkt met instellingen met een relevant aanbod voor de doelgroep. Het eerste multimediale Handboek Literatuuronderwijs werd ontsloten. Door het handboek voor het eerst compleet digitaal aan te bieden ontstonden er extra mogelijkheden; men komt snel terecht bij extra informatie over de onderwerpen en lesideeën en kan deze informatie via de sociale media tevens gemakkelijk delen. Het Handboek Literatuuronderwijs 2013 - 2014 is bedoeld als naslagwerk, als actueel overzicht van nieuwe ontwikkelingen en dient ter inspiratie. Het symposium werd feestelijk afgesloten met de lancering van het Algemeen Letterkundig Lexicon; het eerste complete digitale lexicon voor de letterkunde in het Nederlands taalgebied.

‘ER IS GEEN BETER MOMENT DENKBAAR VOOR DE LANCERING VAN HET ALGEMEEN LETTERKUNDIG LEXICON DAN TIJDENS DEZE HOOGMIS VAN DE LITERATUURDIDACTIEK’ DIRK DELABASTITA (HOOGLERAAR ALGEMENE LITERATUURWETENSCHAP)

Wat Een eendaags symposium in de Doelen waar elke twee jaar docenten, schrijvers, letterkundigen en mediaen bibliothecarissen elkaar ontmoeten met één gezamenlijk doel: kennis vergaren rond actuele thema’s in het literatuuronderwijs. pagina 7


Jaarverslag Passionate Bulkboek ’12

6 publicaties 288 pagina’s 3.200 lezers 15.552 bezoekers website

762 volgers

social media

pagina 8


Passionate Magazine

Met drie reguliere edities en drie themanummers vestigde Passionate Magazine in 2012 wederom de aandacht op nieuwe schrijvers en ontwikkelingen in de literatuur. Martijn Knol was de coverstar van de eerste editie van 2012. Aanleiding was zijn roman Alles kan kapot, een dramatisch familieverhaal dat teruglopend in de tijd verteld wordt. In het maart-april nummer vertelde Jan van Mersbergen over zijn roman Naar de overkant van de nacht, waarin de hoofdpersoon tijdens een carnavalsnacht in Venlo tot verlossing komt. Walter Kraut, die in elke editie een bijdrage op de grens van literatuur en journalistiek leverde vanuit Londen, schreef over de nasleep van de August Riots in 2011. De derde editie had als thema: Op Kantoor. Met Bas Belleman over het kantoorleven in de Nederlandse poëzie. Kantoorverhalen en -gedichten van o.a. Ramona Maramis, Ingmar Heytze en Walter van den Berg. Basje Boer behandelde in haar filmrubriek Ingeblikt Jacques Tati’s toekomstfilm Play Time,

over een perfect bureaucratisch Parijs. Paul Auster was de coverstar van het zomernummer, dat in het teken stond van ‘de stad’. De Amerikaanse auteur vertelde over de rol van de stad in zijn werk en over zijn Winterlogboek. Er waren stadsverhalen van Merijn de Boer, Martijn Knol en Sidney Vollmer. Erik Brus schreef over Dublin in de ultieme stadsroman Ulysses van James Joyce. Het vijfde nummer stond deels in het teken van Geen Daden Maar Woorden Festival Rotterdam. Ellen Deckwitz vertelde over haar dichtbundel Hoi feest, er was een verhaal van Vincent Van Meenen, winnaar van Write Now! 2012, en een interview met Peter Scholten over zijn documentaire Tamelijk gelukkig over schrijver Bob den Uyl. In het laatste nummer van het jaar stonden sporters en hun verhalen centraal: spierballentaal. Met Ed van Eeden over Mike Tyson; een interview met voormalig turnster Verona van de Leur, Tim de Gier over Amerikaanse sportliteratuur en andere sportverhalen.

‘HET ROTTERDAMSE BLAD SPREEKT ELLEN DECKWITZ EN GEDENKT BOB DEN UYL.’ DE VOLKSKRANT

Wat Passionate Magazine is een tijdschrift voor nieuwe en eigentijdse literatuur dat vanuit een journalistieke invalshoek wordt gemaakt. Met artikelen, verhalen, gedichten, recensies, strips, columns, nieuws en meer. pagina 9


Jaarverslag Passionate Bulkboek ’12

Foto: Willem Popelier

4 edities 1.788 bezoekers 4 GDMW producties 18.744 bezoekers website 2.089 volgers social media

Foto: Willem Popelier

Foto: Willem Popelier

Foto: Vincent Quak

Foto: Vincent Quak

Foto: Vincent Quak

pagina 10


Geen Daden Maar Woorden Festival

In 2012 konden bezoekers letteren shoppen op maar liefst vier edities. Met de keuze tussen jong talent en gevestigde auteurs, muziek, dans en kleinkunst, kon het publiek een eigen programmering samenstellen. Met interactiviteit, korte optredens en visualisering van de letteren vond het festival wederom aansluiting bij de jongerencultuur. Amsterdam Op 28 april vond de eerste Amsterdamse editie plaats in de Melkweg. Er vonden korte, pakkende optredens plaats in een afwisselend programma. Auteurs als Philip Huff, Herman Brusselmans en P.F. Thomése en artiesten als Goslink & Janne Schra, Gummbah en Scapino Ballet Rotterdam zorgden voor een multimediaal evenement. ‘s-Hertogenbosch Op 19 mei kon het publiek in een uitverkochte Verkadefabriek genieten van een ‘uitgebalanceerde mix van oud en nieuw, hip en gearriveerd,’ aldus Brabants Dagblad. Bijzonder was de voordracht van Ronelda S. Kamfer, uit Kaapstad. In een als huiskamer ingerichte zaal gingen

bezoekers in gesprek met o.a. Bernlef. De muziek werd verzorgd door onder meer Spinvis. Rotterdam Op 6 oktober vierde het festival in Rotterdam zijn vijftienjarig jubileum. In de Rotterdamse Schouwburg genoten bezoekers van een afwisselend programma. Scapino Ballet Rotterdam verzorgde met Ester Naomi Perquin een bijzondere voorstelling. De film Tamelijk gelukkig over Bob den Uyl ging in première en het nieuwe boek Gehavende stad, muziek en literatuur in Rotterdam van 1960 tot nu van Erik Brus en Fred de Vries werd voorgepresenteerd. Utrecht De derde Utrechtse editie vond op 3 november plaats in Theater Kikker en drie extra festivallocaties. In Bigoli, Daens en de werfkelder van de Utrechtse Kinderboekwinkel waren optredens in een bijzondere setting. De nieuwe animatiefilm van Sander Alt in samenwerking met Marjolijn van Heemstra ging in première. En Circus Treurdier verraste met muziek en absurdistische sketches.

‘ZAPPEN DOOR LITERATUUR IN DE MEEST UITEENLOPENDE VERSCHIJNINGSVORMEN.’ BRABANTS DAGBLAD

Wat Geen Daden Maar Woorden Festival presenteert literatuur in combinatie met andere disciplines zoals dans, muziek en theater. Het resultaat is een vernieuwend festival op de grens van kunst en uitgaan. pagina 11


Jaarverslag Passionate Bulkboek ’12

1.127 deelnemers 18,5 gemiddelde leeftijd 11 voorronden /

Foto: Vincent Quak

prijsuitreikingen +1 finale 1.224 bezoekers prijs uitreikingen (incl. finale) 13 workshops 211 deelnemers workshops 50.082 bezoekers website 1.680 volgers social media

Foto: Vincent Quak Foto: Vincent Quak

Foto: Vincent Quak

pagina 12


Write Now!

In 2012 was de opzet van Write Now! anders dan in de voorgaande jaren. Het aantal voorronden in Nederland werd teruggebracht naar elf, en er kwam één centrale jury voor Nederland, en één voor Vlaanderen. Met de Nederlandse Taalunie en Schrijversgroep ’77 werd een pilot van Write Now! in Suriname opgezet. Met 33 deelnemers werden daar de verwachtingen overtroffen. Samen met uitgeverij Graven 13 is het boek Ook olifanten moeten door gemaakt, een uitgave met de verhalen en gedichten van alle vijftien fi nalisten van 2012. Het boek ontving goede recensies in de Volkskrant en nrc.next. De regionale prijsuitreikingen, onder andere in Rotterdam, Groningen, Maastricht en Gent, werden omlijst met voordrachten, film en muziek. Voorafgaand aan elke prijsuitreiking werden gratis workshops gegeven door o.a. Sidney Vollmer en Maarten Inghels. Deelnemers leerden hoe je in korte tijd tot een goed verhaal kan komen. Naast de elf winnaars van de voorronden kregen vier tweede of derde prijs-

winnaars een wildcard voor een plaats in de finale. Juryvoorzitters waren Niña Weijers (Nederland), Ivo Victoria (Vlaanderen) en Robby Parabirsing (Suriname). Zij werden allen bijgestaan door verschillende experts uit het literaire veld. Uit 1.127 inzendingen kwam Vincent Van Meenen, winnaar voorronde Antwerpen, naar voren als grote winnaar. Hij won tijdens de finale op 17 juni niet alleen de Write Now! Juryprijs, maar ook de Metro Publieksprijs. Hij won een MacBook, iPad, een coachingstraject bij literair agent Sebes & Van Gelderen, een blogcontract bij Spunk, optredens tijdens Geen Daden Maar Woorden Festival, Wintertuinfestival in Nijmegen en de Dag van het Literatuuronderwijs in Rotterdam, en een publicatie van zijn winnende verhaal in Metro Vlaanderen. Door middel van persberichten, samenwerking met Metro Vlaanderen en de inzet van de diverse sociale media, werd het publiek op de hoogte gehouden en aangespoord mee te doen, dan wel te stemmen.

‘WRITE NOW! NEEMT DUS OOK DE TAAK OP ZICH ALS AANBIEDER VAN EEN LITERAIR PODIUM VOOR NIEUWE (JONGE) AUTEURS’ TROUW

Wat Write Now! is de grootste schrijfwedstrijd voor jongeren tussen 15 en 24 jaar in het Nederlandse taalgebied. Met de titel op zak worden voor jonge schrijvers deuren geopend die anders gesloten zouden blijven.

pagina 13


Jaarverslag Passionate Bulkboek ’12

545 leerlingen 7 scholen 26 groepen 1.434 bezoekers website 465 volgers social media Foto: Jan van der Meide Foto: Jan van der Meide

G.K. van Hogendorp @ Vincent van der Plas

pagina 14


Er Was Eens

Uit de wens van Passionate Bulkboek een leesbevorderingsproject te ontwikkelen voor het vmbo, is in 2011 Er Was Eens ontstaan. Uitgangspunt van deze verhalenwedstrijd is dat leerlingen in de tweede klas van het vmbo met hulp van rolmodellen op een actieve manier kennis maken met literatuur. Het project is met open armen ontvangen door de scholen. Ook op het vmbo is er grote behoefte de geletterdheid te stimuleren door middel van het lezen van boeken. Met burgemeester Aboutaleb als ambassadeur is de pilot in december 2012 in Rotterdam van start gegaan. Er doen 545 leerlingen op zeven scholen mee. 26 groepen leerlingen lezen allemaal per groep hetzelfde boek. Dat kiezen ze uit een selectie boeken die zijn uitgekozen op thema’s en niveau zodat ze bij de belevingswereld en het niveau van de leerlingen aansluiten. Elke leerling krijgt

het gekozen boek. In groepsverband kiezen ze een vorm waarin ze hun eigen, op het boek geïnspireerde verhaal gaan vertellen. Dit kan video, rap, of bijvoorbeeld dans zijn. Verschillende partners van het project (–zoals HipHopHuis en Digital Playground) geven gastlessen op de scholen ter inspiratie om de leerlingen te helpen een keuze te maken. In workshops met de rolmodellen wordt de uitvoering van het project op een professionele wijze aangepakt. Uit alle ingediende verhalen worden de vijf beste inzendingen gekozen door een jury. Tijdens diverse beurzen en andere contactmomenten met docenten blijkt dat ook buiten Rotterdam grote interesse voor dit project is. In 2013 zal verder verkend worden of deze interesse kan worden omgezet in een eventuele uitbreiding van het project naar andere steden.

‘IK WOU DAT IK, TOEN IK OP DE MIDDELBARE SCHOOL ZAT, ZO’N WAANZINNIG MOOI PROJECT HAD MOGEN DOEN.’ KORRIE LOUWES, WETHOUDER VAN HOGER ONDERWIJS, INNOVATIE EN PARTICIPATIE

Wat Een actieve verhalenwedstrijd voor leerlingen van 13 en 14 jaar uit het vmboonderwijs met behulp van rolmodellen uit diverse disciplines. pagina 15


Jaarverslag Passionate Bulkboek ’12

6.857 deelnemers 1.397 bezoekers Dag

Foto: Sjoerd van der Hucht

van de Jonge Jury 62.500 exemplaren Jonge Jurymagazine 269 deelnemers workshops Dag van de Jonge Jury 129.917 bezoekers website 1.297 volgers social media

Foto: Sjoerd van der Hucht Foto: Sjoerd van der Hucht

Foto: Sjoerd van der Hucht

pagina 16


De Jonge Jury

Op 11 april 2012 werd de Jonge Jury 2012 in het bijzijn van ongeveer 1.300 Jonge Juryleden afgesloten in het AFAS Circustheater in Scheveningen. Mel Wallis de Vries won de Prijs van de Jonge Jury 2012 voor haar boek Vals. Bijna 7.000 Jonge Juryleden hebben op hun favoriete boek uit 2010 gestemd. Alle jeugdboeken uit 2010 maakten kans op de prijs, maar er werd campagne gevoerd rondom twintig kerntitels, uitgekozen door een selectiecommissie van personen die zich beroepsmatig met jeugdliteratuur bezighouden. Elke kerntitel heeft daarnaast ook een schaduwtitel, met vrijwel hetzelfde thema en hetzelfde niveau, deze wordt als leestip opgenomen in de handleiding en op de website. Docenten, bibliotheken en boekhandels bestelden lespakketten met posters, een handleiding en het Jonge Jurymagazine om zo met het project in de klas aan de slag te gaan. En daarnaast werd vanuit de Jonge Juryorganisatie via sociale media regelmatig informatie gege-

ven over de kerntitels, kon met prijsvragen meegedaan worden en werd opgeroepen om te stemmen. Stemmen werden door de deelnemers uitgebracht via de website en het stemformulier. In totaal werden er zo’n 65.000 leerlingen en jongeren bereikt. Tijdens de Dag van de Jonge Jury maakten leerlingen kennis met hun favoriete auteurs. Op deze bruisende dag waren er diverse workshops, wedstrijden en optredens van o.a. Caja Cazemier, Francine Oomen en Sef. De dag werd spectaculair geopend door de freerunners van V-Wings. Het hoogtepunt van de dag was de uitreiking van de Prijs van de Jonge Jury. Daarnaast won Ingris Kluvers de Jonge Jury Debuutprijs voor Droomtuin en werd Esmee Janssen winnaar van de Jonge Jury Tekenwedstrijd.

‘IK KAN NU WEL STOPPEN MET SCHRIJVEN, WANT DIT IS DE ALLERGAAFSTE PRIJS DIE JE KUNT WINNEN.’ MEL WALLIS DE VRIES IN 7 DAYS

Wat De Jonge Jury, een project van Stichting Lezen, is een leesbevorderingsproject dat jongeren in de eerste tot en met de derde klas van het voortgezet onderwijs uitdaagt jeugdboeken uit het jaar ervoor te lezen en het mooiste boek te kiezen. Het boek met de meeste stemmen wint uiteindelijk tijdens de Dag van de Jonge Jury de Prijs van de Jonge Jury. pagina 17


Jaarverslag Passionate Bulkboek ’12

114 133 1855 83 1219 1.055 21.467 607

scholen jury’s deelnemers slotdebatten deelnemers slotdebatten bezoekers slotdag bezoekers website volgers social media

Foto: Willem Popelier

Foto: Christel Rijksen Foto: Willem Popelier

Foto: Willem Popelier

pagina 18


De Inktaap

In 2012 vond de elfde editie van De Inktaap plaats. De drie genomineerde boeken waren: De schilder en het meisje van Margriet de Moor (Tiplijst AKO Literatuurprijs 2010, Longlist Libris Literatuur Prijs 2011), De maagd Marino van Yves Petry (winnaar Libris Literatuur Prijs 2011) en Congo: een geschiedenis van David Van Reybrouck (winnaar AKO Literatuurprijs 2010). Op ruim 110 scholen in Nederland, Vlaanderen en Suriname en op Curaçao vormden leerlingen jury’s van ongeveer vijftien leden. Elk jurylid las en beoordeelde de drie genomineerde boeken. Vervolgens werd in een gezamenlijk slotdebat op school besloten welke stem er werd uitgebracht. De uitslag werd met juryrapport naar De Inktaap gestuurd. Dit jaar lazen meer dan 1.800 leerlingen de genomineerde boeken. Tijdens de slotdag op 12 maart 2012 in de Doelen in Rotterdam waren meer dan 1.000 juryleden uit Nederland en Vlaanderen aanwezig. Zij

konden de genomineerde auteurs interviewen en met elkaar en de vakjury’s in debat gaan. De dag werd geopend door dichter Stijn Vranken en de band Flux zorgde voor de muziek. Het hoogtepunt van de dag was uiteraard de uitreiking van De Inktaap. Winnaar van De Inktaap 2012 werd Yves Petry. De jury was erg onder de indruk: ‘Petry stijgt boven de andere genomineerden uit wat betreft de vernieuwende, interessante vertelstructuur, de kunst waarmee er psychologische diepgang en aannemelijkheid wordt gegeven aan een gruwelijke daad, en bovenal wat betreft stijl.’ De Inktaap 2012 is een initiatief van de Nederlandse Taalunie, CANON Cultuurcel, Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse Gemeenschap en Stichting Lezen Nederland. De Inktaap wordt uitgevoerd door Villanella in Antwerpen, Passionate Bulkboek in Rotterdam en de Nederlandse Taalunie in Suriname en op Curaçao.

‘JE KUNT JE NAUWELIJKS VOORSTELLEN DAT JE OVER ZO’N BIZARRE GEBEURTENIS WILT LEZEN, MAAR BLIJKBAAR HAD HIJ EEN GOED VERHAAL. TWEEDUIZEND SCHOLIEREN VONDEN ZIJN BOEK GEWELDIG EN PETRY GING ER MET DE LITERAIRE PRIJS VANDOOR.’ 7 DAYS Wat De Inktaap is dé literaire jongeren prijs van het Nederlands taalgebied. Het is een project voor jongeren in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. pagina 19


Jaarverslag Passionate Bulkboek ’12

Balans per 31 december 2012

Activa Vaste activa Materiële vaste activa

31–12–2012 31–12–2011 € 18.385,– € 34.151,–

Vlottende activa Kortlopende vorderingen Liquide middelen

€ 292.829,– € 454.333,–

€ 186.708,– € 410.199,–

Totaal vlottende activa

€ 747.162,–

€ 596.907,–

Totaal activa

€ 765.547,–

€ 631.058,–

Eigen vermogen

31–12–2012

31–12–2011

Vrij besteedbaar eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves

€ 10.906,– € 110.740,–

€ 47.853,– € 147.687,–

Totaal vrij besteedbaar eigen vermogen

€ 121.646,–

€ 195.540,–

Bestemmingsfondsen

€ 49.586,–

Totaal eigen vermogen

€ 171.232,–

€ 280.002,–

Subsidiënten Loonverplichtingen Overige schulden en nog te betalen kosten

€ 216.004,– € 65.906,– € 312.405,–

€ 205.916,– € 42.274,– € 102.866,–

Totaal schulden op korte termijn

€ 594.315,–

€ 351.056,–

Totaal passiva

€ 765.547,–

€ 631.058,–

Passiva

Vastgelegd eigen vermogen 84.462,–

Schulden op korte termijn

pagina 20


Baten en lasten 2012

Baten Realisatie Normbegroting Realisatie 2012 2009 – 2012 2011 Directe inkomsten Indirecte inkomsten Bijdragen

€ € €

156.750,– 37.571,– 1.048.987,–

€ € €

133.000,– 51.804,– 1.056.612,–

€ € €

198.521,– 35.664,– 1.041.468,–

Totaal baten

1.243.308,–

1.241.416,–

1.275.653,–

Beheerlasten: personeelslasten Beheerlasten: materiële lasten Activiteitenlasten: personeelslasten Activiteitenlasten: materiële lasten

€ € € €

173.901,– 248.509,– 484.612,– 443.995,–

€ € € €

112.425,– 167.500,– 377.261,– 584.230,–

€ € € €

132.096,– 166.989,– 378.673,– 522.389,–

Totaal lasten

1.351.017,–

1.241.416,–

1.200.147,–

Lasten

Balans / Baten & Lasten 2012

Saldo staat van baten en lasten Exploitatiesaldo voor belasting Vennootschapsbelasting lopend jaarboek

€ €

- 100.282,– - 34.384,–

€ €

75.506,– 14.773,–

Exploitatieresultaat na belasting

- 65.898,–

60.773,–

Toevoeging aan de algemene reserve Mutatie bestemmingsreserve personeelrisico’s Mutatie bestemmingsfonds Ministerie van OCW

- 36.579,–

20.713,–

- 36.579,–

20.713,–

- 34.551,–

19.307,–

Totaal bestemming

- 107.709,–

60.773,–

Bestemming resultaat

pagina 21


Jaarverslag Passionate Bulkboek ’12

Colofon Passionate Bulkboek Eendrachtsweg 21 3021 LB Rotterdam Postbus 25264 3001 HG Rotterdam 0031 (0)10 2762626 www.passionatebulkboek.nl info@passionatebulkboek.nl Ontwerp Pony Design Club, Rotterdam

Karlijn Leenders medewerker marketingcommunicatie Marten de Paepe projectmedewerker Wilma van Raamsdonk senior projectleider Jolien Sanderse senior projectmedewerker Esther Schuhmacher senior pr- en communicatiemedewerker

Bestuur

Giel van Strien directeur

Jack Kuyt Penningmeester en waarnemend voorzitter

Jeroen Tilma hoofd marketing, communicatie en sponsorwerving

Bert Heemskerk Secretaris

Marieke Verhoeven senior projectleider

Janneke Louwerse Bestuurslid

Hanna Vlaming projectmedewerker

Peter van der Zijp Bestuurslid

Babette Zwitserlood senior projectleider

Kantoormedewerkers

Passionate Bulkboek dankt haar oudcollega’s voor hun onmisbare bijdragen aan de activiteiten in 2012:

Heleen Bergsma projectmedewerker Renée den Breems projectmedewerker Erik Brus eindredacteur

Annemarije van der Hoek Maaike Schets Gino van Weenen Anne Wouters Speciale dank gaat uit naar alle stagiairs en vrijwilligers die de uitvoering van de projecten mede mogelijk maakten.

pagina 22


Colofon

Redactie Passionate Magazine

In 2012 werden de activiteiten van Passionate Bulkboek structureel mede mogelijk gemaakt door:

Iris van Erve (hoofdredacteur) Erik Brus (eindredacteur) Richard Dekker Coen Geertsema Wiegertje Postma Programmeringscommissie Geen Daden Maar Woorden Festival Erik Brus Maarten Das Richard Dekker Iris van Erve Hanneke Hendrix Oscar Kocken Elfie Tromp Hanna Vlaming Selectiecommissie Jonge Jury Jasper Leibbrand Geertje Plug John Schrijnemakers Ellen Stinis Richard de Wal

Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel

Redactiecommissie Jonge Jury Simone Arts Hannie Humme Ron Labordus Ymkje Swart Rob van Veen

pagina 23


www.passionatebulkboek.nl


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.