Jaarverslag Passionate Bulkboek 2011

Page 1

Jaarverslag Passionate BulkboekInleiding

4

Dag van de Literatuur

6

Passionate Magazine

8

Geen Daden Maar Woorden Festival Den Bosch

10

Geen Daden Maar Woorden Festival Rotterdam

10

Geen Daden Maar Woorden Festival Utrecht

10

Write Now!

12

Jonge Jury

14

De Inktaap

16

Presentatie Passionate Magazine

18

Openbare Collegedag: De Kracht van de Roman

18

Balans per 31 december 2011

20

Overzicht baten en lasten 2011

21

Colofon

22


Jaarverslag Passionate Bulkboek ’11

organisatie 12 medewerkers 6 stagiairs 4 bestuursleden 21 artistieke adviseurs 200 vrijwilligers

in 2011 7 activiteiten 232 uitvoeringen 22.322 bezoekers 16.367 deelnemers 68.775 lezers 111 activiteiten onderwijs

Missie • • • •

87.533 leerlingen

Het stimuleren van de Nederlandstalige letteren bij jongeren. 210.245 a) Het stimuleren van actieve literaire participatie binnen het onderwijs; b) Het stimuleren van receptieve literaire participatie binnen het onderwijs; c) Het stimuleren van actieve literaire participatie op de vrijetijdsmarkt; d) Het stimuleren van receptieve literaire participatie op de vrijetijdsmarkt. Het bevorderen van de belangstelling voor de nieuwe letteren. Het emanciperen van de orale letterencultuur. Stimuleren van het literaire klimaat in de regio Rotterdam. pagina 4

onderwijs

bezoekers website


Inleiding

In 2011 continueerde Passionate Bulkboek het niveau dat zij in de huidige cultuurplanperiode heeft bereikt. Een niveau waarbij kernactiviteiten worden uitgevoerd vanuit een stabiele organisatie, met een sterke regie op de inhoudelijke kwaliteit, financiële middelen, human resource management en productionele planning. In de loop van het jaar werd duidelijk dat in de volgende cultuurplanperiode Passionate Bulkboek geen plaats meer heeft in de basisinfrastructuur van het Ministerie van OCW. Bij de grote bezuinigingsoperatie van het kabinet-Rutte heeft staatssecretaris Zijlstra op advies van de Raad voor Cultuur de keuze gemaakt om vanaf 2013 alle literaire uitvoeringsorganisaties naar het Nederlands Letterenfonds door te verwijzen. De formele uitkomst van dat proces is voor Passionate Bulkboek nog ongewis.

Het is in ieder geval reeds zeker dat de organisatie met een verlaging van de rijksbijdrage van vijfenveertig procent zal worden geconfronteerd: de te ontvangen bijdrage van het Nederlands Letterenfonds bevat namelijk een plafond dat op het niveau van deze verlaging ligt. Om de eigen verdienkracht van de organisatie te versterken, heeft het bestuur van Passionate Bulkboek medio 2011 het besluit genomen een nieuwe functie te creëren: hoofd verkoop en sponsorwerving. Zo wil de organisatie zich verder professionaliseren en een beleid ontwikkelen dat leidt tot andere inkomsten voor Passionate Bulkboek.

Een andere belangrijke ontwikkeling in 2011 is dat Passionate Bulkboek een senior projectleider heeft aangetrokken om een nieuw vmbo-project te ontwikkelen en uit te voeren. De lang gekoesterde wens om een nieuw leesbevorderingsproject voor deze specifieke groep leerlingen binnen het voortgezet onderwijs op te zetten, werd aanvankelijk geremd door de onzekere financiële toekomst van de organisatie. Het bestuur is echter van mening dat het ondernemerschap en de missie van Passionate Bulkboek niet zouden moeten lijden onder deze onzekere toekomst. Door het project juist nu versneld op te zetten kan het wellicht bijdragen aan een financieel stabiele situatie aan het begin van de nieuwe cultuurplanperiode en uitgroeien tot één van de inhoudelijke speerpunten in de periode 2013-2016. Giel van Strien Directeur Passionate Bulkboek pagina 5


Jaarverslag Passionate Bulkboek ’11

5.234 bezoekers 68 scholen 4.823 leerlingen 34 schrijvers 12.847 bezoekers dagvandeliteratuur.nl

300 volgers social media

pagina 6


Dag van de Literatuur

Op donderdag 17 maart 2011 vond de twaalfde editie plaats van de Dag van de Literatuur in de Doelen te Rotterdam. Sinds 1989 wordt de Dag van de Literatuur eens in de twee jaar georganiseerd. Het evenement is uitgegroeid tot één van de belangrijkste eendaagse literaire evenementen in Nederland, met zo’n 5.000 bezoekers en de aanwezigheid van nagenoeg alle prominente en aankomende auteurs uit het Nederlandse taalgebied. Het festival werd geopend door de Rotterdamse wethouder Antoinette Laan van Kunst en Cultuur. Staatssecretaris Halbe Zijlstra van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kon niet lijfelijk aanwezig zijn maar noemde de Dag van de Literatuur in een videoboodschap ‘een evenement dat je niet mag missen’. Gedurende de dag traden ruim dertig schrijvers en dichters op in de verschillende zalen. Zij droegen voor uit eigen werk, werden geïnterviewd door leerlingen of door professionele interviewers, spraken met kleine groepjes leerlingen en signeerden hun werk. Het zwaartepunt lag bij auteurs

die door de scholieren voor hun lijst gelezen kunnen worden. Daarnaast was er ruimte voor jong talent met als doel schrijvers te introduceren die qua leeftijd dicht bij de doelgroep staan. Verder waren er optredens van o.a. Lucky Fonz III, Monica da Silva Trio, ISH, Asfaltfeeën en een optreden van dichter Ellen Deckwitz met Scapino Ballet Rotterdam. Naast receptieve participatie van de leerlingen gaf de Dag van de Literatuur ook mogelijkheden tot actieve participatie. Zo werd een aantal scholieren gevraagd een talkshow met drie auteurs voor te bereiden en op de dag zelf op te treden als talkshowhost. Tijdens Gesprekken met Schrijvers kwamen kleine groepjes leerlingen oog in oog te staan met hun favoriete schrijver, aan wie zij alles mochten vragen. In een vijftal workshops konden leerlingen een fotostrip maken, poëzie of een kort verhaal schrijven of maakten zij een boekverfi lming. Deze onderdelen werden erg goed bezocht. Op het Open Podium werd actief deelgenomen aan een boekenveiling voor het goede doel en werden leerlingen uitgedaagd hun kunsten te vertonen.

‘DAT LITERATUUR ABSOLUUT NIET SAAI EN STOFFIG HOEFT TE ZIJN, BEWIJST DE DAG VAN DE LITERATUUR AL TWEE DECENNIA.’ AD ROTTERDAMS DAGBLAD Wat De Dag van de Literatuur is ontwikkeld vanuit de visie dat de festivalcultuur een instrument kan zijn van leesbevordering. Scholieren komen in een ongedwongen sfeer in contact met een groot aantal auteurs. De dag heeft ruim vijftig programmaonderdelen op acht podia in zeven zalen. Het is een ontdekkingstocht die stimuleert tot praten en nadenken over literatuur. De dag helpt bij het maken van keuzes voor het lezen van boeken van schrijvers die de bezoeker ziet. pagina 7


Jaarverslag Passionate Bulkboek ’11

6 publicaties 312 bladzijden 3.775 lezers 327 volgers social media

11.230 bezoekers website

pagina 8


Passionate Magazine

In 2011 werd de artistieke koers van Passionate Magazine verder uitgediept. Het magazine informeerde over nieuwe trends in de literatuur en bood jonge debuterende schrijvers een platform om met hun teksten naar buiten te treden. De onlangs verkozen nieuwe stadsdichter van Amsterdam Menno Wigman speelde een hoofdrol in de eerste editie van 2011. Wigman vertelde over zijn fascinatie voor de Rote Armee Fraktion, het nut van de dichtkunst en de aculturele tijdgeest. Dit alles naar aanleiding van zijn essaybundel Red ons van de dichters. Dichter Vrouwkje Tuinman beschreef in haar bundel Wat ik met de sleutel moet het traumatische ongeluk van haar beste vriend. ‘Het ging me om het benoemen van wat er aan de hand is. Bevatten, registreren, er iets van maken,’ aldus Tuinman. De derde editie van het magazine stond geheel in het teken van muziek. In het coverinterview deelt John Schoorl achtergronden rond zijn bundel muziekverhalen. De Jeugd van Tegenwoordig

zijn de coverstars van de zomereditie. De drie rappers en hun producer vertellen over het zojuist verschenen Handboek der Jeugd waarin hun rapteksten zijn verzameld. ‘We bedenken niet zelf woorden, we verzinnen een nieuwe bestemming voor een bestaand woord. Woorden aan elkaar plakken doen we ook graag.’ Maartje Wortel vertelt in het september-oktober nummer over haar eerste roman Half mens die eind september 2011 verscheen. Bijzonder was de aandacht die de redactie schonk aan Literaire journalistiek. In een thema-uitgave werd gezocht naar een antwoord op vragen als: Hoe kan journalistiek ruimte vinden voor verdieping in deze tijd van razendsnelle opvolging van nieuws? In de jaren zeventig beleefde literaire journalistiek in Nederland haar hoogtepunt, met uitgebreide achtergrondreportages en sociologische beschrijvingen in weekbladen. Nu wordt het nieuws gedomineerd door noteringen aan de beurs, groeicijfers en economische modellen. Hoe gaat de journalist van nu daarmee om? Laat hij kansen liggen, gaat hij

‘VAN ALLE LITERAIRE TIJDSCHRIFTEN IS Passionate Magazine EEN TIJDSCHRIFT IN DE MEEST TOEPASSELIJKE ZIN VAN HET WOORD.’ LITERAIR NEDERLAND

voldoende op pad om materiaal te vinden? Naast artikelen waarin wordt ingegaan op deze vragen, bevat de special reportages vanuit Londen, België, Duitsland en Nederland die een beeld geven van de maatschappelijke onrust in Europa anno 2011. Wat Passionate Magazine is een eigentijds magazine dat de lezer op een journalistieke en niet-elitaire manier op de hoogte houdt van proza, poëzie, strips, recensies, events en meer. pagina 9


Jaarverslag Passionate Bulkboek ’11

3 edities 1.269 bezoekers 4 GDMW producties 52 vertoningen GDMW producties

13.875 bezoekers GDMW.nl

1.804 volgers

social media

pagina 10


Geen Daden Maar Woorden Festival

Ook dit jaar liet Geen Daden Maar Woorden Festival bezoekers letteren shoppen en kiezen tussen jong talent en gerenommeerde auteurs, tussen toegankelijke en hardcore literatuur en tussen diepgang en vermaak. Publiek wist zijn weg te vinden, mede dankzij festivalapp Twoppy en de theatrale wegwijsact Tekstuele Vitamines. Den Bosch ‘Alles kan en mag, zo liet ook graadmeter van het literatuurklimaat GDMW zien met een sterk programma. Zo sterk, dat het best over een halve dag meer uitgesmeerd had kunnen worden,’ aldus Brabants Dagblad. Op zaterdag 21 mei 2011 vond de zesde editie in Den Bosch plaats. Publiek kreeg met één enkel kaartje toegang tot de gehele Verkadefabriek en een afwisselend programma met literatuur, muziek, dans, theater en fi lm. Het festival werd geopend met de première van het filmportret Interzone over schrijver en performer Bart Chabot. Optredens van o.a. Marcel Möring, Vrouwkje Tuinman, Scapino Ballet Rotterdam, Nico Dijkshoorn met P.F. Thomése, Christine Otten, Kees van Kooten en Half Way Station bleken zonder uitzondering populair.

rotterdam ‘De Rotterdamse Schouwburg is op 8 oktober ‘the place to be’ voor kunstliefhebbers,’ schreef 3VOOR12. Op zaterdag 8 oktober 2011 vond de veertiende Rotterdamse festivaleditie plaats. Publiek was zelfs in de kleedkamers verzekerd van een afwisselend programma. Enkele hoogtepunten: het bijzondere optreden van de ZuidAfrikaanse singer-songwriter Gert Vlok Nel, het haltheater waarin publiek live interviews met schrijvers beluisterde via een koptelefoon, de mediawall met werk van auteur en beeldend kunstenaar Nina Roos. Daarnaast optredens van o.a. J.A. Deelder, John Buijsman, Ivo Victoria, Maartje Wortel, Renate Dorrestein en Roufaida & Pluck. DJ RobotRock vermaakte het publiek tot in de late uurtjes. utrecht Op zaterdag 22 oktober 2011 vond de tweede Utrechtse editie plaats in Theater Kikker. Bijzonder was de uitbreiding met vier extra festivallocaties op loopafstand. In broodjeszaak Bigoli, kledingwinkel Daens, de Werfkelder en Galerie 10 kwam publiek tijdens de avond in een bijzondere setting terecht. Zo was er de

‘SUPERTOF FESTIVAL DAT HET PUBLIEK NAAST OPTREDENS VAN SCHRIJVERS OOK GAVE MUZIEK- EN THEATERACTS VOORSCHOTELT.’ ELFIE TROMP, NL10 theatervoorstelling Bloedmond in een horrorsetting aan de werf. Peter Buwalda droeg voor uit zijn succesvolle debuut in samenwerking met de band Half Way Station, en debutant Sidney Vollmer verraste het publiek met een interactief optreden. Gevestigde schrijvers als Kees van Kooten en Marcel Möring droegen voor. Het festival werd afgesloten met een muzikaal optreden van Lucy, een samenwerking van dichter Dennis Gaens en Macronizm. Wat Geen Daden Maar Woorden Festival presenteert literatuur in combinatie met andere disciplines zoals muziek, dans en theater. Het resultaat is een vernieuwend festival op de grens tussen kunst en uitgaan. pagina 11


Jaarverslag Passionate Bulkboek ’11

1.149 deelnemers 18 voorronden 1.593 bezoekers prijsuitreikingen

27 workshops 301 deelnemers workshops 39.762 bezoekers Writenow.nu 1.224 volgers social media

pagina 12


Write Now!

Vierentwintig talentvolle jonge schrijvers behaalden een fi naleplaats tijdens Write Now! 2011. Op 18 en 19 juni vond een volledig verzorgd finaleweekend plaats in Rotterdam. Met workshops van Vrouwkje Tuinman en Elfi e Tromp, een bezoek aan literair podium Ongehoord en het reizende theatergezelschap De Parade werden de finalisten klaargestoomd voor het grote moment. In theater De Gouvernestraat maakten juryvoorzitter Delphine Lecompte en chef-cultuur van Dagblad De Pers Dirk Koppes de winnaar bekend. Voor het eerst in de geschiedenis van schrijfwedstrijd Write Now! sleepte een finalist, de Utrechtse studente Marijn Sikken, de publieks- én de juryprijs in de wacht. Hiermee won zij het gehele prijzenpakket: een MacBook ter waarde van € 1.500,-, een masterclass van Uitgeverij Augustus, een blogcontract bij Spunk, een publicatie in Dagblad De Pers, een optreden op Geen Daden Maar Woorden Festival in Rotterdam, Utrecht en Den Bosch, Vamos Brasil! in Antwerpen en Wintertuin in Nijmegen. De fi nale-jury bestond uit Delphine Lecompte (dichter en winnaar C. Buddingh’-prijs voor het beste debuut), Erik Brus (eindredacteur Passio-

nate Magazine), Dirk Koppes (chef-cultuur Dagblad De Pers), Catharina Aimée Dahms (hoofdredacteur Spunk), Mat Meijs (secretaris BNG Cultuurfonds), Tilly Hermans (directeur Uitgeverij Augustus) en Niña Weijers (juryprijswinnaar Write Now! 2010). Jongeren uit heel Nederland en Vlaanderen streden mee. Tijdens prijsuitreikingen in achttien verschillende regio’s werd hen de unieke mogelijkheid geboden deel te nemen aan gratis schrijfworkshops onder leiding van schrijvers Annelies Verbeke, Ivo Victoria, Dennis Gaens en Quirien van Haelen om hen te helpen en motiveren nog meer resultaat te halen uit eigen geschreven werk. Tijdens Write Now! ontstonden ideeën, werd schrijftalent ontwikkeld en deden deelnemers waardevolle contacten op. Write Now! wordt door landelijke uitgeverijen beschouwd als kweekvijver van jong talent. Met de titel op zak worden voor jonge schrijvers deuren geopend die anders gesloten bleven. Marijn Sikken werd na haar overwinning benaderd door zeven geïnteresseerde uitgeverijen.

‘WRITE NOW!, DE EERSTE STAP NAAR DE NOBELPRIJS.’ METRO Wat Write Now! is de grootste schrijfwedstrijd voor jongeren van het Nederlands taalgebied. Jongeren tussen 15 en 24 jaar dingen in regionale voorrondes in Nederland en Vlaanderen mee naar de prijs voor het grootste schrijftalent. pagina 13


Jaarverslag Passionate Bulkboek ’11

9.810 stemmers 1.468 bezoekers Dag van de Jonge Jury

9 workshops 266 workshopdeelnemers 15 gesprekken met schrijvers 976 deelnemers gesprekken met schrijvers

65.000 exemplaren Jonge Jurymagazine

pagina 14


Jonge Jury

Op 13 april 2011 vond de Dag van de Jonge Jury plaats in het AFAS Circustheater te Scheveningen. In het bijzijn van ongeveer 1300 Jonge Juryleden werd bekend gemaakt dat Francine Oomen met Hoe overleef ik (zonder) dromen? de Prijs van de Jonge Jury 2011 won. Een recordaantal van bijna 10.000 Jonge Juryleden stemde op hun favoriete boek. Hoewel alle jeugdboeken uit 2009 kans maakten op de prijs werd er campagne gevoerd rondom twintig kerntitels, uitgekozen door een selectiecommissie bestaande uit mensen die zich beroepsmatig met jeugdliteratuur bezig houden. Jongeren uit de eerste tot en met derde klas van het voortgezet onderwijs konden op verschillende manieren deelnemen. Stemmen werden uitgebracht via de website van de Jonge Jury, maar ook via stemformulieren, verkrijgbaar op school, in de bibliotheek of boekhandel.

Met het uitbrengen van hun stem werden leerlingen automatisch lid van de Jonge Jury. Docenten, bibliotheken en boekhandels bestelden lespakketten met posters, een handleiding en het Jonge Jurymagazine en gebruikten die om de Jonge Jury onder de aandacht te brengen. Tijdens de Dag van de Jonge Jury maakten leerlingen kennis met hun favoriete auteurs. Er waren ook workshops, wedstrijden en optredens. Het hoogtepunt van de dag was de uitreiking van de Prijs van de Jonge Jury. Er werden ook andere prijzen uitgereikt: Door van der Wiele won de Jonge Jury Debuutprijs en Jonge Jurylid Seda Özen was de winnaar van de Jonge Jury Tekenwedstrijd. Ook waren er optredens van de BMX’ers van LostBMX en de jongens van The Wild Things.

‘DOOR DE JONGE JURY GA JE OOK BOEKEN LEZEN DIE JE ANDERS HELEMAAL NIET GEKOZEN ZOU HEBBEN.’ JONGE JURYLID RICK, CULTUURPLEIN.NL Wat De Jonge Jury, een project van Stichting Lezen, is een leesbevorderingsproject dat jongeren in de eerste tot en met de derde klas van het voortgezet onderwijs uitdaagt jeugdboeken uit het jaar ervoor te lezen en daaruit het mooiste boek te kiezen. De vijf boeken met de meeste stemmen worden genomineerd voor de Prijs van de Jonge Jury. pagina 15


Jaarverslag Passionate Bulkboek ’11

134 149 2.387 80 1.092

scholen jury’s deelnemers slotdebatten deelnemers slotdebatten

1.019 bezoekers slotdag

pagina 16


De Inktaap

De Inktaap werd in 2011 voor de tiende keer georganiseerd. De volgende boeken waren genomineerd: Bernard Dewulfs Kleine dagen (winnaar Libris Literatuur Prijs), Erwin Mortiers Godenslaap (winnaar AKO Literatuurprijs) en Cees Nootebooms ’s Nachts komen de vossen (De Gouden Uil). Op ruim 160 scholen in Nederland, Vlaanderen, Curaçao en Suriname vormden leerlingen jury’s van ongeveer vijftien leden. In een tijdsbestek van vijf maanden las en beoordeelde ieder jurylid de drie genomineerde boeken. Vervolgens werd in een gezamenlijk slotdebat op school besloten welke stem er werd uitgebracht. De uitslag werd, voorzien van gemotiveerde keuze, naar De Inktaap gestuurd. Bij deze jubileumeditie lazen meer dan 2500 leerlingen de genomineerde boeken. Tijdens de slotdag op 1 maart 2011 in deSingel in Antwerpen konden de lezers de genomineerde auteurs interviewen en in debat gaan over de inhoud van de genomineerde boeken. Ook waren er optredens door dichter Stijn Vranken en

muzikant STIJN. Voorafgaand aan de uitreiking van De Inktaap 2011 gaven drie leden van het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie acte de présence: de Vlaamse minister van Onderwijs, Pascal Smet, de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege en de Nederlandse staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Halbe Zijlstra. Aan het einde van de dag werd bekend gemaakt dat Bernard Dewulf de trofee van De Inktaap 2011 mee naar huis mocht nemen. De Inktaap is een project van de beleidsgroep leesprojecten waarin de Nederlandse Taalunie, het departement Onderwijs en het departement WVC van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en Stichting Lezen Nederland partners zijn. De uitvoering van De Inktaap is door de projectgroep gedelegeerd aan Passionate Bulkboek te Rotterdam, Villanella te Antwerpen en de Nederlandse Taalunie te Suriname en Curaçao.

‘WIE GELOOFT DAT SCHOLIEREN GEEN LITERAIRE BOEKEN MEER LEZEN, KON VAN HET TEGENDEEL OVERTUIGD WORDEN. HET SLOTEVENEMENT VAN DE INKTAAP TOONDE LEESBEVORDERING IN VOLLE ACTIE.’ DE MORGEN Wat De Inktaap wil jongeren confronteren met de keuze die de jury’s van de drie ‘grote’ literaire prijzen in het Nederlandse taalgebied hebben gemaakt: de Gouden Uil, de AKO Literatuurprijs en de Libris Literatuur Prijs. pagina 17


Jaarverslag Passionate Bulkboek ’11

Presentatie special Passionate Magazine

74 9

bezoekers sprekers

De Kracht van de Roman

82 5

pagina 18

bezoekers sprekers


Overige projecten

openbare collegedag: De Kracht van de roman De leerstoel Literatuur en Samenleving aan de Erasmus Universiteit Rotterdam bestond in 2011 vier jaar. Bovendien werd bekend dat er een nieuwe periode van vier jaar kon worden ingeluid. In een unieke samenwerking tussen De Unie in Debat, leerstoelhouder prof. Frans-Willem Korsten, de Stichting Letteren en Samenleving Rotterdam en Passionate Bulkboek werd er op 4 november een Openbare Collegedag georganiseerd: een cadeautje aan Rotterdam. Het thema van de dag was De Kracht van de Roman, over de manier waarop literatuur de wereld vormgeeft. In een goed gevulde zaal gaf Bas Heijne een lezing over literatuur in het mediatijdperk en sprak leerstoelhouder Frans-Willem Korsten over de literatuur als techniek.

‘SPANNINGSVELD TUSSEN LITERATUUR EN JOURNALISTIEK IN PASSIONATE MAGAZINE.’ DE VOLKSKRANT Na een diner hervatte het programma met prof. Jeanne Gaakeer. Zij nam het publiek mee in de wereld van het recht en haar grensvlakken met de literatuur. Het laatste college werd gegeven door ‘radicaal denker’ Willem Schinkel. De avond werd gemodereerd door journaliste en schrijfster Tracy Metz. Voorafgaan aan de Openbare Collegedag gaf prof. Frans-Willem Korsten een masterclass aan achttien scholieren uit Leiden en Rotterdam.

Presentatie special Passionate Magazine Op zaterdag 29 oktober 2011 werd in Grandcafé Engels/ Kriterion te Rotterdam de special Literaire Journalistiek gepresenteerd van Passionate Magazine. Het eerste exemplaar werd in ontvangst genomen door Vrij Nederlandhoofdredacteur Frits van Exter. Journalist en internetspecialist Francisco van Jole presenteerde de avond. Studenten journalistiek interviewden Geert Maarse (journalist), Marcel van Roosmalen (auteur en journalist) en Frank Westerman (auteur en journalist) over de vraag hoe zij hun materiaal verzamelen in het huidige Twitter-tijdperk. Vervolgens debatteerden Frits van Exter, auteur Marcel Möring, GroenLinks Kamerlid Tofi k Dibi en Frank Westerman over hoe de journalistiek kan inspelen op de huidige economische crisis, en waar op dit vlak nog onbenutte mogelijkheden liggen. Muziek was er van Ming’s Pretty Heroes. De avond werd afgesloten met een borrel in foyer Under the Stars op het dak van Engels. pagina 19


Jaarverslag Passionate Bulkboek ’11

Balans per 31 december 2011

Activa Vaste activa Materiële vaste activa

31–12–2011 31–12–2010 € 34.151,– € 43.120,–

Vlottende activa Kortlopende vorderingen Liquide middelen

€ 186.708,– € 410.199,–

€ 290.219,– € 304.583,–

Totaal vlottende activa

€ 596.907,–

€ 594.802,–

Totaal activa

€ 631.058,–

€ 637.922,–

Passiva Eigen vermogen

31–12–2011 31–12–2010

Vrij besteedbaar eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves

€ 47.853,– € 147.687,–

€ 27.094,– € 126.954,–

Totaal vrij besteedbaar eigen vermogen

€ 195.540,–

€ 154.048,–

Bestemmingsfondsen

€ 84.462,–

Totaal eigen vermogen

€ 280.002,–

€ 219.191,–

Subsidiënten Loonverplichtingen Overige schulden en nog te betalen kosten

€ 205.916,– € 42.274,– € 102.866,–

€ 216.096,– € 19.482,– € 183.153,–

Totaal schulden op korte termijn

€ 351.056,–

€ 418.731,–

Totaal passiva

€ 631.058,–

€ 637.922,–

Vastgelegd eigen vermogen 65.143,–

Schulden op korte termijn

pagina 20


Baten en lasten 2011

Baten Realisatie Normbegroting Realisatie 2011 2010 – 2013 2010 Directe inkomsten Indirecte inkomsten Bijdragen

€ € €

198.521,– 35.664,– 1.041.468,–

€ € €

133.000,– 51.804,– 1.056.612,–

€ € €

178.031,– 35.977,– 1.055.535,–

Totaal baten

1.275.653,–

1.241.416,–

1.269.543,–

Beheerlasten: personeelslasten Beheerlasten: materiële lasten Activiteitenlasten: personeelslasten Activiteitenlasten: materiële lasten

€ € € €

132.096,– 166.989,– 378.673,– 522.389,–

€ € € €

112.425,– 167.500,– 377.261,– 584.230,–

€ € € €

123.272,– 142.548,– 406.658,– 489.159,–

Totaal lasten

1.200.147,–

1.241.416,–

1.161.637,–

Lasten

Balans / Baten & Lasten 2011

Saldo staat van baten en lasten Exploitatiesaldo voor belasting Vennootschapsbelasting lopend boekjaar

€ €

75.506,– 14.773,–

€ €

107.906,– 21.564,–

Exploitatieresultaat na belasting

60.773,–

86.342,–

20.713,–

10.503,–

20.713,–

48.448,–

19.307,–

27.391,–

60.773,–

86.342,–

Bestemming resultaat Toevoeging aan de algemene reserve Mutatie bestemmingsreserve personeelrisico’s Mutatie bestemmingsfonds Ministerie van OCW Totaal bestemming

pagina 21


Jaarverslag Passionate Bulkboek ’11

Colofon Passionate Bulkboek Eendrachtsweg 21 3012 LB Rotterdam Postbus 25264 3001 HG Rotterdam 0031 (0)10 2762626 www.passionatebulkboek.nl info@passionatebulkboek.nl

Annemarije van der Hoek Projectleider annemarije@passionatebulkboek.nl Wilma van Raamsdonk Senior projectleider wilma@passionatebulkboek.nl Jolien Sanderse Senior projectmedewerker jolien@passionatebulkboek.nl

Ontwerp BUROPONY, Rotterdam

Maaike Schets Projectmedewerker maaike@passionatebulkboek.nl

Fotografie binnenwerk Fred Ernst, Sven van Baarle, Chris van Houts, Willem Popelier, Vincent Quak, Barbara Gen & Maaike Schets

Giel van Strien Directeur giel@passionatebulkboek.nl

Bestuur Jack Kuyt Penningmeester en waarnemend voorzitter Bert Heemskerk Secretaris Janneke Louwerse Bestuurslid Peter van Zijp Bestuurslid Kantoormedewerkers

Jeroen Tilma Hoofd marketing, communicatie & sponsorwerving jeroen@passionatebulkboek.nl Hanna Vlaming Projectmedewerker / publiciteitsmedewerker hanna@passionatebulkboek.nl Anne Wouters Publiciteitsmedewerker anne@passionatebulkboek.nl Babette Zwitserlood Senior projectleider babette@passionatebulkboek.nl

Sunja Boegschoten Senior projectmedewerker sunja@passionatebulkboek.nl

Passionate Bulkboek dankt haar oudcollega’s voor hun onmisbare bijdragen aan de activiteiten in 2011:

Renée den Breems Teamassistent renee@passionatebulkboek.nl

Conchitta Bottse Paula Schneider Silvana Sodde

Erik Brus Eindredacteur erik@passionatebulkboek.nl

Speciale dank gaat uit naar alle stagiairs en vrijwilligers die de uitvoering van de projecten mede mogelijk maakten.

pagina 22


Colofon

Redactie Passionate Magazine

In 2011 werden de activiteiten van Passionate Bulkboek mede mogelijk gemaakt door:

Iris van Erve (hoofdredacteur) Erik Brus (eindredacteur) Richard Dekker Said El Haji (heeft de redactie juli 2011 verlaten) Coen Geertsema Wiegertje Postma Programmeringscommissie Geen Daden Maar Woorden Festival Erik Brus Maarten Das Richard Dekker Iris van Erve Hanneke Hendrix Oscar Kocken Vinod Singh (werd mei 2011 opgevolgd door Hanna Vlaming) Elfie Tromp

0%

35%

5%

PMS 108 U

95%

0%

45%

PMS 448 U

80%

80%

Selectiecommissie Jonge Jury Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel

Jasper Leibbrand Geertje Plug John Schrijnemakers Ellen Stinis Richard de Wal

Stichting organisatie van effectenhandelaren

Redactiecommissie Jonge Jury Simone Arts Hannie Humme Ron Labordus Ymkje Swart Rob van Veen

pagina 23


www.passionatebulkboek.nl


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.