Jaarverslag Passionate Bulkboek 2010

Page 1

Jaarverslag Passionate Bulkboek

www.passionatebulkboek.nlInleiding

6

Dag van het Literatuuronderwijs

8

Passionate Magazine

10

Geen Daden Maar Woorden Festival Den Bosch

12

Geen Daden Maar Woorden Festival Rotterdam

12

Geen Daden Maar Woorden Festival Utrecht

12

Write Now!

14

Jonge Jury

16

De Inktaap

18

Overige projecten Presentatie special Passionate Magazine

20

Geen Daden Maar Woorden CafĂŠ

20

Balans per 31 december 2010

22

Overzicht baten en lasten 2010

23

Colofon

24


Jaarverslag Passionate Bulkboek 2010

Inleiding

ORGANISATIE 12 medewerkers 6 stagiairs 4 bestuursleden 21 artistieke adviseurs 200 vrijwilligers

MISSIE

• Het stimuleren van de Nederlandstalige letteren bij jongeren. a) Het stimuleren van actieve literaire participatie binnen het onderwijs; b) Het stimuleren van receptieve literaire participatie binnen het onderwijs; c) Het stimuleren van actieve literaire participatie op de vrijetijdsmarkt; d) Het stimuleren van receptieve literaire participatie op de vrijetijdsmarkt. • Het bevorderen van de belangstelling voor de nieuwe letteren. • Het emanciperen van de orale letterencultuur. • Stimuleren van het literaire klimaat in de regio Rotterdam.

IN 2010 7 activiteiten 191 uitvoeringen 9.768 bezoekers 16.308 deelnemers 72.275 lezers 121 activiteiten onderwijs 85.151 leerlingenonderwijs 385.000 tv- en digitale kijkers 198.554 websitebezoekers

In 2010 bereikte Passionate Bulkboek een niveau waaraan haar voorlopers Stichting Bulkboek en Stichting Passionate ieder voor zich respectievelijk twintig en vijftien jaar gewerkt hebben. Een niveau waarbij er vanuit een stabiele organisatie met een sterke regie op de inhoudelijke kwaliteit, financiële middelen, human resource management en productionele planning de ‘succesvolle kernactiviteiten’ – zoals de Raad voor Cultuur ze in haar cultuurplanadvies formuleert worden uitgevoerd. Nog beter dan in 2009, het eerste jaar in deze cultuurplanperiode en onder de vlag van Passionate Bulkboek, had de organisatie grip op de vele processen waarbij beoogde resultaten konden worden behaald. Deze constatering is niet alleen op interne bevindingen gebaseerd. In 2010 voerde Passionate Bulkboek twee monitorgesprekken waarin de belangrijkste adviesorganen

pagina 6

waarmee de organisatie te maken heeft deze conclusie op verschillende manieren onderbouwden. Zo concludeerde de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) tijdens het monitorgesprek van 12 oktober 2010: ‘De kritiek van de RRKC dat de spanwijdte van de organisatie gelet op de vele nieuwe activiteiten in het geding kwam is gelogenstraft. Ook financieel is de zaak goed op orde gebleven. Velen hebben zich in het verleden stukgebeten op taalbevordering onder jongeren maar Passionate Bulkboek heeft het waargemaakt.’ Ook tijdens het monitorgesprek met de Raad voor Cultuur op 23 augustus 2010 werd de bedrijfsefficiency van Passionate Bulkboek geroemd. ‘De commissie is van mening dat Passionate Bulkboek een groot aantal activiteiten organiseert. Commissielid Kraima merkt in dit verband op dat het werk dat Passionate Bulkboek met twaalf medewerkers verricht hij daar vroeger als directeur van het CPNB vijftig mensen voor nodig had,’ aldus het verslag.

Passionate Bulkboek is content met deze voor het beoordelen van literaire organisaties nieuwe invalshoek door de sectie letteren en bibliotheken van de Raad voor Cultuur en de ervaring die een oud-directeur van het CPNB op dit gebied met zich meebrengt. Een ontwikkeling die vertrouwen geeft naar de toekomst, al staat zij wel in schril contrast met het eind 2010 bekend geworden cultuurbeleid van staatssecretaris Zijlstra van de regering Rutte. Dat brengt juist zoveel onzekerheden met zich mee dat Passionate Bulkboek zich genoodzaakt ziet versneld reserves aan te leggen, waar investeringen in innovatie meer voor de hand zouden hebben gelegen. Giel van Strien Directeur Passionate Bulkboek pagina 7


Jaarverslag Passionate Bulkboek 2010

Dag van het Literatuuronderwijs

384 bezoekers 43 sprekers 8 workshops 13 standhouders 500 exemplaren van het

Handboek Literatuur- onderwijs

Op donderdag 2 december werd congrescentrum De Doelen in Rotterdam overstelpt door docenten, schrijvers, letterkundigen en media- en bibliothecarissen met één gezamenlijk doel: hun licht te laten schijnen op actuele thema’s in het literatuuronderwijs. Het onderwerp van de Dag van het Literatuuronderwijs 2010 was: Waar gebeurd? Over feit, fictie en verbeeldingskracht. De dag werd geopend door Adriaan van Dis. De auteur sprak over de noodzaak om literatuur te leren lezen, over het belang van literatuuronderwijs in het algemeen en liet de zaal zien hoe je Gijsbrecht van Aemstel rapt. Aansluitend sprak Coen Peppelenbos (auteur, criticus, docent letterkunde) met Van Dis en schrijfster Manon Uphoff. Uphoff schreef Hoe te lezen (oktober 2010), waarin zij nader ingaat op de vraag waarom niet alleen gewone lezers, maar ook recensenten en literatuurbeschouwers steeds vaker de schrijver aanspreken op het verhaal achter de roman. pagina 8

‘HET PROGRAMMA HEEFT NOG NOOIT ZOVEEL WORKSHOPS, LEZINGEN, PRESENTATIES EN ONTMOETheo Witte, gepromoveerd op literaire competenties, zette zijn TINGEN GEKEND ALS onderzoek naar verschillende IN 2010. HET SYMleesniveaus uiteen.Annemarie Terhell en Martijn Koek lieten POSIUM INSPIREERT zien hoe Young Adult-literatuur LERAREN MET ELKAAR leesbevorderend kan werken en journalist Pieter Steinz interviewde IN GESPREK TE GAAN de jonge auteurs Asis Aynan en OVER DE PRAKTIJK Franca Treur over de relatie tussen fictie en werkelijkheid in hun werk. VAN HET LITERATUURONDERWIJS.’ Er werden workshops, presentaties, lezingen en ontmoetingen georganiseerd met onder anderen Kader Abdolah, Ton Anbeek, Piet Calis, Dirk Leyman, Ramsey Nasr, Dick Schram, Hubert Slings, Christophe Vekeman, Edward van de Vendel en Maartje Wortel. Daarnaast konden de aanwezige bezoekers elkaar in een informele setting ontmoeten, ideeën en tips uitwisselen en genieten van een uitgebreide lunch. De Dag van het Literatuuronderwijs is een initiatief in samenwerking met Schrijvers School Samenleving.

BOEKENBUZZ.NL Wat De Dag van het Literatuuronderwijs is een symposium dat één keer in de twee jaar wordt georganiseerd in de Doelen te Rotterdam. Tijdens deze dag kunnen docenten, media- en bibliothecarissen en andere literair geïnteresseerden meedoen met verschillende workshops, kennismaken met auteurs en vakdidactici en met elkaar in gesprek gaan over actuele onderwerpen binnen het vakgebied. pagina 9


Jaarverslag Passionate Bulkboek 2010

Passionate Magazine

‘PASSIONATE MAGAZINE KOMT MET EEN THEMAEDITIE OVER JOOST ZWAGERMAN, RESULTAAT IS EEN BREED PORTRET WAARVOOR HULDE.’

6 publicaties 330 bladzijden 4.775 lezers

De artistieke koers van het magazine werd in 2010 verder uitgewerkt en verdiept. Het magazine informeerde over nieuwe trends in de literatuur en bood jonge debuterende schrijvers een platform om met hun teksten naar buiten te treden. Daarnaast was er ruimte voor wereldberoemde auteurs. Eindredacteur Erik Brus sprak in een exclusief interview met Bret Easton Ellis over de grimmige omstandigheden waarin deze zijn nieuwe roman Imperial Bedrooms schreef. In de Geen Daden Maar Woorden Festival-editie sprak Sanneke van Hassel openhartig over de totstandkoming van haar eerste roman Nest en stond het fictieve interview dat Herman Brusselmans hield met Charles Bukowski. In de eerste editie van het jaar was een coverinterview te lezen met Christine Otten, die in de jaren negentig (tegen haar zin en ten onrechte) betrokken raakte bij de zogenaamde RaRa-zaak. pagina 10

Boekenblog Papierenman.be roemde het magazine om de frisse wijze waarop het gangbare thema’s als ‘De donkere dagen in de literatuur’ uitwerkt. Ook de bijdragen van Maartje Wortel en Peter Buwalda (inmiddels op de longlist Libris Literatuur Prijs) verdienen complimenten en bevatten de juiste dosis raadselachtigheid. Bijzondere aandacht was er voor de Rotterdamse copywriter, journalist en dichter Frans Vogel die in 2010 75 jaar werd. Vogel schreef vier nieuwe gedichten voor het magazine, zijn werk en leven werden in kaart gebracht in een achtergrondreportage en lezers ontvingen een gratis Frans Vogel-dvd met diverse korte films, fotoreportages, een televisieinterview en een fragment uit de documentairefilm EXITing. De jaarlijkse dubbeldikke special van Passionate Magazine was gewijd aan leven en werk van Joost Zwagerman (zie ook p. ..).

NRC HANDELSBLAD

Wat Passionate Magazine is een eigentijds magazine dat de lezer op een journalistieke en niet-elitaire manier op de hoogte houdt van proza, poëzie, strips, recensies, events en meer. pagina 11


Jaarverslag Passionate Bulkboek 2010

Geen Daden Maar Woorden Festival

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

Den Bosch

3 1.609 4

Utrecht

27 2

edities bezoekers Geen Daden Maar Woorden Festival producties vertoningen GDMW producties tv. en digitale vertoningen

Wat

Utrecht

Geen Daden Maar Woorden Festival presenteert literatuur in combinatie met andere disciplines zoals muziek, film, dans en theater. Het resultaat is een vernieuwend festival op de grens tussen kunst en uitgaan. pagina 12

‘LITERATUUR ZWAAR OF SAAI? NIKS VAN WAAR! GEEN DADEN MAAR WOORDEN FESTIVAL LAAT ZIEN DAT DE LETTEREN HARTSTIKKE LEUK ZIJN.’

In 2010 organiseerde Passionate Bulkboek drie gelijkwaardige edities van Geen Daden Maar Woorden Festival. Op 15 mei deed de Verkadefabriek in Den Bosch voor de vijfde keer dienst als festivalterrein. Op 9 oktober was het tijd voor de dertiende editie in de Rotterdamse Schouwburg en op 23 oktober vond de primeur plaats in Theater Kikker te Utrecht. De festivals maakten gezamenlijk plaats voor 1.609 bezoekers.

In Den Bosch werd voor het eerst gebruikgemaakt van de gehele Verkadefabriek. De aftrap in de grote zaal was van Roospolder (Katinka Polderman en Roos Rebergen) met een dwarse, humorvolle performance. Een unieke bijdrage aan het programma kwam van stiftdichter Dimitri Antonissen die het publiek een blik bood in de keuken van een dichter ‘die niet schrijft maar schrapt’. Verder optredens van onder anderen Tom Lanoye, Robert Vuijsje, Ronald Giphart, Ivo Victoria, Ramsey Nasr, Wilfried de Jong en De Kift.

CJP

In de volledig verbouwde Rotterdamse Schouwburg ontroerde Goslink met special quest Janne Schra met ingetogen liedjes en eigen gemaakte instrumenten zoals de fruitkistgitaar. In het verrijdbare haltheater – alleen te bezoeken en beluisteren met een koptelefoon – interviewde Jeroen S. Rozendaal auteurs Abdelkader Benali, Sanneke van Hassel en Ester Naomi Perquin (stadsdichter Rotterdam vanaf 2011) over werk en leven. Verder optredens van onder anderen Kees van Kooten, Lou Rhodes, Kees van Beijnum, F. Starik, Christine Otten en een unieke samenwerking tussen Scapino Ballet Rotterdam en Ellen Deckwitz.

In Theater Kikker te Utrecht werd het publiek verrast door een onverwachte voorstelling van productiehuis MC met een scène uit De Laatste Dichters, over het legendarische Afro-Amerikaanse dichterscollectief The Last Poets uit New York. Ook vond de première plaats van de animatiefilm Landloper van Sander Alt, gebaseerd op het gelijknamige gedicht van Alexis de Roode. Verder optredens van onder anderen Herman Brusselmans, Franca Treur, P.F. Thomése, Adriaan van Dis, Gummbah en Ivo Victoria. pagina 13


Jaarverslag Passionate Bulkboek 2010

Write Now!

De hoofdprijs – een MacBook ter waarde van € 1.500,–, een masterclass van uitgeverij Augustus en optredens tijdens Geen Daden Maar Woorden Festival en De Nachten in Antwerpen – werd gewonnen door de Amsterdamse studente Niña Weijers. De Pers Publieksprijs kwam uit handen van de lezer, ruim 1.100 mensen brachten een stem uit. Marleen van Wesel werd publieksfavoriet en won een publicatie in Dagblad De Pers. In 2010 werd het recordaantal inzendingen van het voorgaande jaar geëvenaard. De vakjury beoordeelde maar liefst 1.369 teksten. In achttien deelnemende regio’s kwamen jongeren bij elkaar tijdens prijsuitreikingen van de voorronden. Zij namen gratis deel aan schrijfworkshops van Arjen Lubach, Daniël Dee en Christophe Vekeman, luisterden naar optredens van DJ’s Thelonious en Optimus, Naomi Sijmons, Ruben Focketyn en Nina Boegschoten om tot slot het spannende juryrapport te ontvangen uit handen van Maartje Wortel of Wiegertje Postma. De winnaars plaatsten zich voor het grote finaleweekend in Rotterdam op 19 en 20 juni. pagina 14

Write Now! wordt door landelijke uitgeverijen beschouwd als kweekvijver van jong talent. Met de titel op zak worden voor jonge schrijvers deuren geopend die anders gesloten bleven. De wedstrijd bracht successen aan het licht als Maartje Wortel. In 2010 ontving zij voor haar debuut Dit is jouw huis de Anton Wachterprijs. Deze prestigieuze literaire prijs werd in verleden uitgereikt aan onder anderen Arnon Grunberg en A.F. Th. van der Heijden. Niña Weijers werd na haar overwinning geïnterviewd in het NOS journaal, ontving aanbiedingen van diverse uitgeverijen en schrijft momenteel haar eerste boek.

‘WRITE NOW! IS DE BELANGIJKSTE SCHRIJFWEDSTRIJD VOOR JONGEREN.’ NRC HANDELSBLAD

1.369 deelnemers 18 voorronden 1.769 bezoekers

prijsuitreikingen workshops workshop deelnemers

20 310

Wat Write Now! is de grootste schrijfwedstrijd voor jongeren van het Nederlands taalgebied. Jongeren tussen 15 en 24 jaar dingen in achttien regio’s in Nederland en Vlaanderen mee naar de prijs voor het grootste schrijftalent. pagina 15


Jaarverslag Passionate Bulkboek 2010

Jonge jury

9.391 stemmers 1.518 bezoekers Dag van

de Jonge Jury

6 workshops 240 workshopdeelnemers 11 gesprekken met schrijvers 1.098 deelnemers gesprekken

met schrijvers Jonge Jurymagazine

67.500

‘WANT NA DE BASISSCHOOL VALLEN KINDEREN IN EEN DIEP RAVIJN WAAR AAN DE OVERKANT MULISCH STAAT TE ZWAAIEN. DE ENIGE WEG ER NAARTOE IS TE BEGELEIDEN MET ELKE KEER EEN STAPJE VERDER.’

Op 14 april 2010 werd in het bijzijn van ongeveer 1.400 jongeren de Jonge Jury afgesloten in het Fortis Circustheater te Scheveningen. Francine Oomen won de Prijs van de Jonge Jury voor haar boek Hoe overleef ik mijn vriendje? (en hij mij!). Een recordaantal van ruim 9.300 Jonge Jury-leden stemden op hun favoriete boek. Hoewel alle jeugdboeken uit 2008 meedongen werd de campagne gevoerd rondom vijftien in dat jaar verschenen titels, de door een selectiecommissie geselecteerde kerntitels. Jongeren uit de eerste tot en met derde klas van het voortgezet onderwijs konden op verschillende manieren deelnemen. Met het uitbrengen van een stem met het stemformulier – te verkrijgen via school, bibliotheek, boekhandel of internet – werden zij automatisch lid van de Jonge Jury. Docenten, bibliotheken en boekhandels bestelden lespakketten met posters, een handleiding, en het glossy magazine om zo de Jonge Jury onder de aandacht te brengen. pagina 16

Tijdens de Dag van de Jonge Jury maakten leerlingen kennis met hun favoriete auteur. Er waren workshops, wedstrijden en optredens. Hoogtepunt was de uitreiking van de Prijs van de Jonge Jury. Optredens werden verzorgd door schrijvers André Boesberg, Annemarie Bon, Marjolijn Hof, Milan Hofmans, Theo & Marianne Hoogstraaten, Milou van der Horst, Anke & Lieke Kranendonk, Francine Oomen, Vrank Post, Roger H. Schoemans, Manon Sikkel, Maren Stoffels en Sanne Vogel.

JASPER LEIBBRAND OVER DE JONGE JURY, AD

Wat De Jonge Jury, een project van Stichting Lezen, is een leesbevorderingsproject dat jongeren in de eerste tot en met derde klas van het voortgezet onderwijs uitdaagt jeugdboeken uit het jaar ervoor te lezen en daaruit het mooiste boek te kiezen. De vijf boeken met de meeste stemmen, worden genomineerd voor de Prijs van de Jonge Jury. pagina 17


Jaarverslag Passionate Bulkboek 2010

161 scholen 187 jury’s 2.563 deelnemers 779 slotdebatten 1.271 deelnemers

slotdebatten 1.504 bezoekers slotdag

pagina 18

De Inktaap

Voor de negende editie van De Inktaap waren genomineerd: Alleen maar nette mensen van Robert Vuijsje (winnaar Gouden Uil Literatuurprijs), Over de Liefde van Doeschka Meijsing (winnaar AKO Literatuurprijs) en Godverdomse dagen op een godverdomse bol van Dimitri Verhulst (winnaar Libris Literatuur Prijs). Op 73 scholen in Nederland, 75 in Vlaanderen en 13 in Suriname vormden leerlingen jury’s van ongeveer vijftien leden. De jury’s lazen de genomineerde boeken en beoordeelden ze elk voor zich. Na lezing werd in een gezamenlijk slotdebat op school besloten welke stem er werd uitgebracht.

Scholen stuurden hun gemotiveerde keuze, samen met de uitkomst van het debat, eind februari naar De Inktaap. Tijdens de slotdag op 1 maart 2010 in de Doelen in Rotterdam gingen juryleden het debat aan met de genomineerde auteurs en organisatoren van de grote literaire prijzen. Daarnaast waren er optredens van Stijn Vranken, Eva de Roovere en The Madd. Ook konden de leerlingen deelnemen aan een workshop Recensieschrijven door Elsbeth Etty. Aan het einde van de dag werd de winnaar van De Inktaap 2010, Robert Vuijsje, bekendgemaakt. De Inktaap is een project van de beleidsgroep leesprojecten waarin de Nederlandse Taalunie, het departement Onderwijs en het departement WVC van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en Stichting Lezen Nederland partners zijn. De uitvoering en ontwikkeling van De Inktaap is door de projectgroep gedelegeerd aan Passionate Bulkboek en Villanella te Antwerpen.

‘RUIM 2.500 LEERLINGEN VAN 160 SCHOLEN UIT VLAANDEREN, NEDERLAND EN SURINAME WEZEN VUIJSJE AAN ALS WINNAAR VAN DE INKTAAP 2010.’ HET PAROOL

Wat De Inktaap confronteert jongeren in Nederland, Vlaanderen en Suriname met de keuze die de jury’s van de drie ‘grote’ literaire prijzen in het Nederlandse taalgebied hebben gemaakt: De Gouden Uil, de AKO Literatuurprijs en de Libris Literatuur Prijs. pagina 19


Jaarverslag Passionate Bulkboek 2010

PRESENTATIE SPECIAL PASSIONATE MAGAZINE 160 bezoekers 15 optredende artiesten

Overige projecten

Presentatie special Passionate Magazine Jaarlijks brengt de redactie van Passionate Magazine een special uit, een extra dikke uitgave die geheel aan een thema gewijd is. In 2010 presenteerde de redactie een unieke editie over en met Joost Zwagerman. Aan de lancering van de special ging een feestelijke presentatie vooraf.

GEEN DADEN MAAR WOORDEN CAFÉ 9 edities 45 optredende artiesten 174 bezoekers

pagina 20

Op zaterdag 27 februari waren zo’n 174 genodigden in Hotel New York aanwezig om te zien hoe Joost Zwagerman het eerste exemplaar in ontvangst nam. In samenwerking met stichting CPNB vond tijdens de presentatie het eerste publieke optreden plaats van Zwagerman als auteur van het Boekenweekgeschenk. Naast de uitreiking van de themaeditie waren er optredens en podiumgesprekken bij te wonen van onder anderen Christophe Vekeman, Goslink en Robert Vuijsje. De Zwagerman-popquiz – over klassiekers als De Jeugd van Tegenwoordig en Madonna – werd als uniek ervaren.

Geen Daden Maar Woorden Café Het jaar 2010 vond het laatste seizoen plaats van de talkshow Geen Daden Maar Woorden Café. In het pittoreske theater Walhalla en haar industriële broer in de Fenixloodsen op Katendrecht kwamen spraakmakende gasten en bijzondere muzikanten samen. Resultaat: een voorstelling waarin literatuur werd beoefend op alle mogelijke manieren. In totaal organiseerde Passionate Bulkboek in 2009 en 2010 een negental edities. Uniek waren de gesprekken die presentator Jeroen S. Rozendaal voerde met Gerbrand Bakker, Sanneke van Hassel en P.F. Thomése. Geen Daden Maar Woorden Café vond een keer per maand plaats op donderdag en bracht muzikale bijdragen van nieuw te ontdekken artiesten, korte films en voordrachten van dichters en schrijvers. Experimentele en kleinschalige producties vonden er een podium.

‘TIJDENS GEEN DADEN MAAR WOORDEN CAFÉ HOOR JE ALLES OVER BOEKEN, SCHRIJVERS, TEKSTEN EN MOOIE WOORDEN. IN EEN SFEERVOL THEATER EN OMLIJST MET UNIEKE MUZIKALE OPTREDENS.’ UITAGENDA ROTTERDAM

Met de bestaande plannen van het kabinet Rutte om culturele organisaties te korten in subsidies en het achterblijven van voldoende bezoekers tijdens de edities van Geen Daden Maar Woorden Café heeft Passionate Bulkboek besloten de reeks eind 2010 te staken. pagina 21


Jaarverslag Passionate Bulkboek 2010

BALANS PER 31 DECEMBER 2010

Balans / Baten & Lasten 2010

BATEN EN LASTEN 2010

ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa

31-12-2010 €

43.120,–

31-12-2009 €

50.371,–

VLOTTENDE ACTIVA Kortlopende vorderingen Liquide middelen

€ 290.219,– € 304.583,–

€ 165.621,– € 237.062,–

Totaal vlottende activa

€ 594.802,–

€ 402.683,–

Totaal activa

€ 637.922,–

€ 453.054,–

31-12-2010

31-12-2009

PASSIVA Eigen vermogen

Baten

Realisatie 2010

Normbegroting 2009 – 2012

Realisatie 2009

Directe inkomsten Indirecte inkomsten Bijdragen

€ 178.031,– € 35.977,– € 1.055.535,–

€ 159.500,– € 32.671,– € 1.031.289,–

Totaal baten

€ 1.269.543,–

€ 1.221.960,– € 1.363.202,–

Beheerlasten: personeelslasten Beheerlasten: materiële lasten Activiteitenlasten: personeelslasten Activiteitenlasten: materiële lasten

€ € € €

€ € € €

Totaal lasten:

€ 1.161.637,–

€ 1.223.460,– € 1.273.591,–

Exploitatiesaldo voor belasting Vennootschapsbelasting lopend boekjaar

€ 107.906,– € 21.564,–

Exploitatieresultaat na belasting

€ 205.485,– € 79.251,– € 1.078.466,–

Lasten 123.272,– 142.548,– 406.658,– 489.159,–

114.713,– 164.000,– 347.481,– 597.266,–

€ € € €

95.727,– 165.341,– 355.020,– 657.503,–

Vrij besteedbaar eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves

€ 27.094,– € 126.954,–

€ €

16.591,– 78.506,–

Totaal vrij besteedbaar eigen vermogen

€ 154.048,–

95.097,–

Vastgelegd eigen vermogen Bestemmingsfondsen

Totaal eigen vermogen

€ 219.191,–

€ 132.849,–

Subsidiënten Loonverplichtingen Overige schulden en nog te betalen kosten

€ 216.096,– € 19.482,– € 183.153,–

€ 182.391,– € 24.034,– € 113.780,–

Totaal schulden op korte termijn

€ 418.731,–

€ 320.205,–

Totaal passiva

€ 637.922,–

€ 453.054,–

65.143,–

37.752,–

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN

pagina 22

Saldo staat van baten en lasten

€ €

92.445,– 15.764,–

86.342,– €

76.681,–

€ €

10.503,– 48.448,–

€ €

0,– 51.533,–

27.391,–

29.877,–

86.342,– €

81.410,–

Bestemming resultaat Toevoeging aan de algemene reserve Mutatie bestemmingsreserve personeelrisico’s Mutatie bestemmingsfonds Ministerie van OCW Totaal bestemming

pagina 23


Jaarverslag Passionate Bulkboek 2010

Colofon

Colofon

Kantoormedewerkers

Passionate Bulkboek

Sunja Boegschoten

Maaike Schets

In 2010 werden de activiteiten van

Eendrachtsweg 21

Projectmedewerker

Projectmedewerker

Passionate Bulkboek mede mogelijk

3012 LB Rotterdam

sunja@passionatebulkboek.nl

maaike@passionatebulkboek.nl

gemaakt door:

Postbus 25264

Conchitta Bottse

Paula Schneider

Ministerie van OCW

3001 HG Rotterdam

Projectmedewerker

Projectleider

0031 (0)10 276 26 26

conchitta@passionatebulkboek.nl

paula@passionatebulkboek.nl

www.passionatebulkboek.nl

RenĂŠe den Breems

Silvana Sodde

info@passionatebulkboek.nl

Teamassistent

Publiciteitsmedewerker

renĂŠe@passionatebulkboek.nl

silvana@passionatebulkboek.nl

Erik Brus

Giel van Strien

(Eind)redacteur

Directeur

erik@passionatebulkboek.nl

giel@passionatebulkboek.nl

Ontwerp BUROPONY, Rotterdam Fotografie binnenwerk

Gemeente Rotterdam

Fred Ernst en Vincent Quak Annemarije van der Hoek

Hanna Vlaming

Druk

Senior projectmedewerker

Projectmedewerker

Lecturis, Eindhoven

annemarije@passionatebulkboek.nl

hanna@passionatebulkboek.nl

Jolien Sanderse

Anne Wouters

Projectmedewerker

Publiciteitsmedewerker

jolien@passionatebulkboek.nl

anne@passionatebulkboek.nl

Redactie

Selectiecommissie

Passionate Magazine

Jonge Jury

Jack Kuyt

Iris van Erve (hoofdredacteur)

Jasper Leibbrand

Penningmeester en

Erik Brus (eindredacteur)

Geertje Plug

waarnemend voorzitter

Richard Dekker

John Schrijnemakers

Coen Geertsema

Ellen Stinis

Bert Heemskerk

Said El Haji

Richard de Wal

Secretaris

Wiegertje Postma

Bestuur

stichting

H.L. Drucker fonds

Janneke Louwerse Bestuurslid

Programmeringscommissie

Redactiecommissie

Geen Daden Maar Woorden Festival

Jonge Jury

Erik Brus

Simone Arts

Maarten Das

Hannie Humme

Richard Dekker

Ron Labordus

Iris van Erve

Ymkje Swart

Hanneke Hendrix

Rob van Veen

Peter van Zijp Bestuurslid

Erasmusstichting Hartenfonds

Oscar Kocken Vinod Singh Elfie Tromp

pagina 24

pagina 25Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.