Seniorliv

Page 1

ANNONCETILLÆG SEPTEMBER 2021

SENIORLIV SIDE 8 og 10

SIDE 4

LYDEN AF JUL ER LYDEN AF STIG ROSSENS STEMME

EN GOD OVERGANG FRA ARBEJDSLIV TIL PENSIONSLIV KRÆVER FORBEREDELSE

JEG PASSER PÅ MINE KUNDER MED MUNDBIND, VISIR OG SPRIT. JEG PASSER PÅ MINE KUNDER MED MUNDBIND, VISIR OG SPRIT.

OPTIKERBESØG OPTIKERBESØG II DIN EGEN STUE DIN EGEN STUE Få foretaget synsprøve Få eventuelt foretaget synsprøve og brillekøb og eventuelt brillekøb i eget hjem. i eget hjem. Priiss ffoorr røve p Pr meessyynnssprøve hjjeem m h m

,-

0ve,n-tuel 5i 0 kkrr.. 6 6k5 in l. e entuel

JEG PASSER PÅ MINE KUNDER MED MUNDBIND, VISIR OG SPRIT.

330000kkrr inklel.si pevris bbrrililles pris

OPTIKERBESØG I DIN EGEN STUE Vi flytter optikerbutikken hjem til Dem. 100% personlig behandling i vante rammer. Et trygt miljø til at afprøve og vurdere brillekøb. Skulle uheldet være ude, udfører vi også reparationer på stedet, så de slipper for at skulle gå i en butik.

www.hjemmeoptikeren.dk

Pris for hjemmesyn sprøve

kr. 650.-

300 kr. in i eventuel b kl. rilles pris

Lisbet Geertsen. Autoriseret optiker/Ejer af BrilleBilen Medlem af OPTIKERFORENINGEN og foreningen af svagsynsspecialister

KØRER PÅ PÅHELE HELESJÆLLAND SJÆLLAND SJÆLLAND Tidsbestilling Tidsbestilling Tidsbestilling Optiker LisbetGeertsen, Geertsen, Optiker Lisbet 70BrilleBilen 2626 26 Tel. 70 26 26 2020 26 20 år70 med BrilleBilen 27 år med

BRILLE BRILLE BILEN BILEN LISBET GEERTSEN, LISBET GEERTSEN, MED BRILLEBILEN 2525 ÅRÅR MED BRILLEBILEN

Jeg passer på mine kunder med mundbind, visir og sprit

www.hjemmeoptikeren.dk www.hjemmeoptikeren.dk


I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

TILBAGE TIL HVERDAGEN Af Christina Wex Efter halvandet år med nedlukning og usikkerhed er alle coronarestriktioner nu officielt afblæst, og vi kan igen begynde at leve, som før pandemien ramte. Det har ikke mindst stor betydning for kulturlivet, som har været under voldsomt pres og hele tiden har skullet forholde sig til nye retningslinjer. Derfor fortjener kulturlivet også, at vi nu støtter og bruger det. Ikke kun for kulturlivets skyld, men i høj grad også for vores egen. Det passer heldigvis rigtig fint, for netop efteråret er altid fuldt af spændende kulturelle tilbud. Først og fremmest er der de traditionelle begivenheder som Kulturnatten og Bogforum, som begge måtte ligge stille sidste år, men nu vender tilbage med fornyet kraft. På Kulturnatten er hele København fra indre by og helt ud til Valby, Amagerbro og brokvartererne involveret i at skabe et overflødighedshorn af spændende, sjove, udfordrende og inspirerende oplevelser for de mange tusinde mennesker, der forventes at tage del i arrangementet. Hele 250 museer, teatre, kirker, ministerier, biblioteker, pladser og parker står klar med åbne døre, så sæt et stort kryds i kalenderen den 15. oktober. I Tivolis Koncertsal har der netop været premiere på den hidtil største opsætning af det sagnomspundne drama om Atlantis’ storhed og fald. Stig Rossen spiller rollen som skurken Jabbaddor, og ham kan du møde i en stor artikel i dette nummer af Seniorliv, hvor han fortæller om sin meget alsidige karriere. Endelig giver det god mening at tage det med os, som vi trods alt har lært, da vores personlige frihed pludselig blev begrænset; at vi skal tilbringe tid i naturen, huske at bevæge os hver dag og holde fokus på det nære. Og intet kan vel som en smuk efterårsskov opfylde alle tre mål. Må efteråret stå i kulturens tegn.

Ansvarshavende redaktør Henning Andersen, henning@partnermedier.dk Projektleder Charlotte Høgh, charlotte@partnermedier.dk

Kære Læser

Journalister Christina Wex, Gerda Grønning og Jonas Aarhøj, Ældre Sagen.

Indholdet i denne udgivelse er bl.a.

Grafisk produktion Majbritt Høger, majbritt@partnermedier.dk

mange sponsorer og annoncører.

Forsidefoto Les Kaner

Vores tekstforfattere og journalister har gjort sig umage med at finde og

Udgiver: Medlem af Distribueret i samarbejde med Berlingske Media

Hold dig opdateret, følg din branche her

blevet til i samarbejde med vores

skrive indhold til dig, som vi håber vil give dig god information og inspiration. God læselyst!

www.businessreview.dk

Vi tager forbehold for evt. trykfejl og farveafvigelser.

2


ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD I

SÆT DIT AFTRYK FOR DYRENE Dyr er vigtige for os mennesker. Men dyr er også afhængige af, at vi mennesker behandler dem ordentligt, uanset om dyrene er i familier, landbruget eller naturen. Ved at betænke Dyrenes Beskyttelse i dit testamente er du med til at sikre, at der altid er hjælp klar, når dyr kommer i nød, at lovgivningen tager hensyn til dyrs behov, og at der bliver skabt respekt om dyrs behov. Det har været vores opgave i 144 år, og med din hjælp vil vi også sikre det i fremtiden. Det er gratis at lave et testamente, uanset om du vælger at betænke Dyrenes Beskyttelse med et beløb eller en andel af din arv. Du kan sagtens betænke dine nærmeste samtidig. Alle donationer kommer dyrene til gavn. Bestil mere information på www.dyrenesbeskyttelse.dk/testamente og få en gratis huskeblok. Du kan også ringe uforpligtende til testamenterådgiver Marit Ytterdal på 33 28 70 09.

3


4

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

Kort om projektet: Fra arbejdsliv til seniorliv – forbered dig godt er et samskabelsesprojekt baseret på tæt dialog med seniorborgere. I projektet samarbejder forskere fra Center for Sund aldring Københavns Universitet med praktikere fra Aarhus, Vejle og Vordingborg Kommune for at udvikle indsatser, der kan hjælpe seniorer med at tilrettelægge en god overgang fra arbejdsliv til pensionsliv. Projektet løber fra 2020-2023. Projektet er støttet af Nordea-fonden.

Anne Theil Gates er forsker, post.doc. på Københavns Universitet og medudvikler af forløbet ”1-2-3 – det er let” i Vordingborg Kommune. Hun har blandt udsat de syv mænd, der deltager i første udviklingsforløb, for en række fysiske tests, som skal vise, hvor meget man kan forbedre sin fysiske form på kun 12 uger.

Du kan læse mere om projektet og partnerskabet på arbejdsliv-seniorliv.dk.

EN GOD OVERGANG FRA ARBEJDSLIV TIL PENSIONSLIV KRÆVER FORBEREDELSE Overgangen fra arbejdsliv til pensionsliv er en kæmpe livsforandring. Nogle mennesker omstiller sig hurtigt til den nye frihed. Andre overvældes af tomhed og sofaens magnetiske kraft, når de faste rammer forsvinder. Forskning viser, at planlægning er afgørende. Men hvordan planlægger man et godt seniorliv? Det er Københavns Universitet og tre kommuner ved at finde ud af sammen. Af Christina Wex At gå på arbejde giver os mange ting; identitet, fællesskab, netværk, et økonomisk fundament og for nogle også indbygget fysisk aktivitet. Et fuldtidsarbejde optager desuden ca. 2000 timer på et år, som man pludselig har til rådighed, hvis man går på pension fra den ene dag til den anden. Derfor forandrer vores liv sig fundamentalt, når vi trækker os fra arbejdsmarkedet. I alle livets andre store overgange har den gamle hverdag en naturlig afløser. Men når vi går på pension, er det helt op til os selv. Samtidig er vi måske både fysisk og mentalt udmattede efter et langt, krævende arbejdsliv, hvilket kan sætte begrænsninger for, hvad der kan lade sig gøre i det nye liv. Derfor er der ikke noget at sige til, at pensionslivet viser sig at være en udfordring for rigtig mange. Samskabelsesprojekt skal vise nye veje Den udfordring har Center for Sund Aldring ved Københavns Universitet i partnerskab med Vordingborg, Aarhus og Vejle kommuner sat sig for at gøre noget ved. Med støtte fra Nordea Fonden er de i gang med at udvikle en række evidensbaserede tiltag, som kan styrke det enkelte menneskes overgang fra arbejdsliv til seniorliv, så flere får et seniorliv med livskvalitet og trivsel. Projektet hedder ”Fra arbejdsliv til seniorliv – forbered dig godt”, løber over tre år og er målrettet ufaglærte og kortuddannede i alderen 5265 år. Ved projektets afslutning er det planen, at udvalgte indsatser skal kunne køre videre i kommunerne og også inspirere andre kommuner. Tendens til at falde lidt hen I Vordingborg Kommune har man valgt at fokusere på

mænd. ”Erfaringerne viser at mænd er i øget risikogruppe for ikke at få det seniorliv de drømmer om. Overgangen fra arbejdsliv til seniorlivet er en stor forandring for alle og vanskelig for mange - i særdeleshed mænd,” siger ”Fra arbejdsliv til seniorliv”-projektleder i Vordingborg Kommune Brian Bo Rasmussen, En af de mænd, der sagde ja tak til at deltage, var Michael Holtze. Han er 62 år, oprindelig uddannet elektriker, har arbejdet 30 år i TDC og otte år i et socialt projekt for udsatte borgere under Næstved Kommune. I dag er han jobsøgende og har været det i et års tid. Michael kendte følelsen af at falde lidt hen, selvom han har både hus og have og er glad for at færdes i naturen. ”Mange har det ligesom jeg, men ingen gør noget ved det. Mænd vælter lettere, når deres livsbetingelser ændrer sig.” Men så mødte han Brian Bo Rasmussen i forbindelse med et praktikforløb. ”Jeg sagde til ham, at vi alle burde deltage i ”Rigtige mænd” (tv-koncept på DR, red.), og han svarede; ”så har jeg et tilbud til dig””. Udviklet af mænd, for mænd – til dig! Tilbuddet var at være med til at udvikle 1-2-3-det er let, et forløb til mænd som ham selv med fokus på livskvalitet, sundhed, kost og fællesskab Grundtanken er, at det er lige så let at deltage som at tælle til 3. Forløbet strækker sig over 12 uger, og er en blanding af hjemmeaktiviteter og ét ugentligt fælles fremmøde, hvor der laves forskellige aktiviteter. Forløbet er udviklet af mændene selv, forsker, post.doc Anne Theil Gates fra Københavns Universitet og Brian Bo Rasmussen.

På baggrund af erfaringerne herfra skal ”1-2-3 det er let” tilbydes mange flere i målgruppen. Fordi det er let – og det virker. ”Jeg har altid haft lyst til at leve sundere, men det er svært at gennemføre alene. Nu har jeg fået et helt nyt fællesskab, der kan motivere mig” siger Michael. Hver mandag deltager mændene i en fælles aktivitet. Første uge var de på Møns Klint, ugen efter stod den på madlavning i et af kommunens skolekøkkener, og hen over efteråret fortsætter aktiviteterne med fx mandeyoga og mountainbiketur. Gode kræfter bakker op Den tidligere landsholdsspiller og landstræner Morten Olsen er ambassadør for projektet, og generelt er der stor opbakning, fortæller Brian Bo Rasmussen: ”Vi har etableret en lang række skulder-mod-skulderpartnerskaber for at kunne komme i kontakt med mænd i målgruppen. Partnerskaberne strækker sig blandt andet over faglige organisationer, det lokale jobcenter, foreningslivet og frivillige organisationer. Vi er dybt taknemmelige for den velvillige indstilling. Sammen står vi stærkere og sikrer, at så mange som muligt bliver opmærksomme på muligheden for deltagelse,” siger Brian Bo Rasmussen. For Michael Holtze har det allerede givet fornyet energi og tro på fremtiden. ”Det har været fantastisk at være med til at udvikle og tage medansvar. Jeg forventer at blive bedre rustet til seniorlivet, ikke mindst fordi jeg har fået skabt et socialt netværk af ligesindede,” slutter han.


Spiller fra 30. september

Spiller fra 12. oktober hippo dromen

store scene

sommer i tyrol

2 på tur

halløj på tyroler-hotellet

en komedie om at gribe dagen

Spiller fra 18. november

Spiller fra 26. oktober

store scene

jul i gammel by

en musikalsk juleforestilling for hele familien

BILLE TBILLE T 70 272 272

|

13+ år

offside hippo dromen

WWW. FOLKE TEATRE T. DK

|

Om tabuer i fodboldens verden

WWW.TEATERBILLE T TER.DK


6

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

Bogforum 5., 6. og 7. november i Bella Center Copenhagen Foto: Martin Sølyst/Bogforum Tre dage med litteratur, debat og samtale skydes i gang fredag den 5. november. På ikke færre end 15 scener vil du i løbet af messens tre dage kunne møde populære forfattere fra både ind- og udland og lytte til spændende interviews. Bogforum er Danmarks største litterære event, som blev etableret i 1992. Efter 20 år i Forum på Frederiksberg, flyttede Bogforum i 2012 til Bella Center Copenhagen på Amager. Mens over 200 udstillere præsenterer events og spændende litteratur, besøger næsten 40.000 gæster de mange stande, som også omfatter et særligt Børnebogsforum.

SHUBBERNE på Bellevue Teatret 2. december Shubbernes ankermænd er to vaskeægte Shu·bi·dua-legender: guitarist Claus Asmussen og keyboardspiller Willy Pedersen. Shubberne spiller de største og mest elskede hits med den kendte sound og energi fra de udødelige plader. Det høje humør og den fandenivoldske sceneoptræden er som en rejse tilbage i tiden til de kronede dage. Foruden de to gamle shubber består bandet af de blændende musikere og dedikerede Shu·bi·dua-connaisseurs, Karsten Lagermann (vokal), John Sørensen (bas) og Rasmus Grosell (trommer).

Billetter kan købes på www.flexbillet.dk/bogforum/entre

Læs mere på: www.bellevueteatret.dk

FULD GANG I EFTERÅRETS AKTIVITETER Der bliver tale om adskillige kærkomne gensyn i dette efterår, når store begivenheder som Kulturnat og Bogmesse vender tilbage, og når teatre og koncerthuse igen kan byde publikum velkommen uden restriktioner. Kast et blik på nogle af efterårets sikre, kulturelle kort. Af Christina Wex

Hubertusjagt 7. november i Dyrehaven Foto: Bent Ursin Traditionen tro afholder Sportsrideklubben Hubertusjagt i Dyrehaven i Klampenborg – en begivenhed, der trækker op mod 40.000 mennesker i skoven denne første søndag i november. Det er en tradition, der går helt tilbage til år 1900, og ruten for de omkring 160 jagtryttere går altid fra Peter Lieps Hus og 13 kilometer gennem skolen med 35 forhindringer, der skal passeres, og som byder på både dramatiske udspring over grøfter, lange svær i luften på dybe landinger og udspring i den sorte dam, hvor flere ryttere typisk ryger i vandet til stor morskab for tilskuerne. Til allersidst gennemføres det afgørende opløb på den gamle galopbane, inden vinderen får overdraget den eftertragtede Hubertuskæde.

DinnerDays 15.-24. oktober

Kulturnat 15. oktober Foto: Matthias Granjean / Sattrup & Høst Med et Kulturpas i hånden kan du gå på opdagelse i hele København; fra indre by til Valby over Frederiksberg, Østerbro, Nørrebro, Norvest, Islands Brygge, Amagerbro og Christianshavn, og der er oplevelser for både store og små. I over 27 år har Kulturnatten været en af Københavns mest velbesøgte kulturbegivenheder. Skolernes efterårsferie skydes hvert år i gang med en festlig aften, hvor byens kulturliv smelter sammen med deltagelse af mere end 250 museer, teatre, biblioteker, kirker, ministerier, parker og pladser over hele byen. Læs mere på: www.kulturnatten.dk

Den landsdækkende restaurantfestival DinnerDays, hvor gæsterne kan spise tre retter mad fra 215 kr. (+ gebyr), har kørt siden 2015 med stor succes. I festivalen, der finder sted to gange om året, deltager en lang række spisesteder primært i København, Aarhus og Odense, men du kan også finde spisesteder andre steder rundt i landet. Lad dig friste af de mange spændende tilbud her: www.dinnerdays.dinnerbooking.com/dk/


www.drnielsensbitter.dk

Ualmindelig smagfuld - ualmindelig dansk INVITER DR. NIELSEN’S BITTER MED TIL BORDS Dansk kvalitet og en unik blanding af 8 forskellige urter har i årtier gjort Dr. Nielsen’s Bitter til en kærkommen gæst på alverdens borde - både ude og hjemme.


I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

LYDEN AF JUL ER LYDEN AF STIG ROSSENS STEMME For 27. år drager Stig Rossen på juleturné rundt i landet. For mange danskere er det ikke rigtig jul, før de har nydt at høre ham formidle julens sange og ikke mindst sangenes vigtige budskaber, som ikke er mindre relevante i vor tid. Af Christina Wex Selvom det i skrivende stund er vidunderlig sensommer, og Stig Rossen er travlt optaget af at spille forestillingen Atlantis i Tivolis Koncertsal, så kredser hans tanker allerede om de mange julekoncerter, der venter. For ingen jul uden en lang koncertturné, når man hedder Stig Rossen. ”Det er 27. gang, jeg tager på juleturné, og som de øvrige år bliver der tale om 30-35 koncerter fra den 24. november til den 20. december.” Julekaravanen rammer hovedstaden den 11. december, hvor der holdes to koncerter i Tivoli Congress Center. En del af danskernes juletradition Turnéen kommer hele landet rundt og bliver mødt af fulde huse alle steder. ”Koncerterne er blevet en del af folks juletradition. Tidligere gik mange i teatret og så fx Nødebo Præstegård, i dag går de til julekoncert for at få den følelse af, at nu er det ”rigtig jul”.” Blandt publikum er der mange, som har været med i alle 27 år. ”Jeg har set børn vokse op i årenes løb, og i dag kommer de så som voksne mennesker, måske endda med egne børn. Det er blevet en del af familiens juletraditioner, og det synes jeg er rigtig hyggeligt.” Selv elsker han repertoiret og bliver aldrig træt af at synge det. ”Det vigtige er, at man bliver ved at genopfinde sig selv i det. Hver gang, jeg synger sangene, opdager jeg nye nuancer. Måske er det bare et enkelt ord, men det kan være nok til, at jeg finder ny mening i teksterne. Der er så mange aspekter i julebudskabet; fællesskab, traditioner, romantik og nostalgi. Sangene tager fat i nogle emner, som giver stof til eftertanke, og så er de godt skrevet. Et budskab som fred på jord er desværre aktuelt til alle tider.” Barndommens magiske jul genskabes Skal han nævne en særlig favorit blandt de mange julesange, er det Glade jul, som altid er med. Det samme er en gæstesolist. I år er det Johanne Milland, som han også spiller sammen med i Atlantis, hvorfor det var oplagt at fortsætte samarbejdet. ”Johanne er et kæmpe naturtalent, der både kan synge, danse og spille skuespil. Hun er kun 26 år, jeg tør slet ikke tænke på, hvad hun kan drive det til. Hende glæder jeg mig til at have med på scenen, hvor vi i øvrigt altid giver den hele armen med juletræer og videoer af snelandskaber og kanekørsel. Det er et sandt Disney-univers, hvor også Jesper Fårekylling har sin faste plads, ligesom hvert show afsluttes med klassikeren ”Når du ser et stjerneskud”.” For Stig Rossen handler det om at genskabe barndommens magiske jul. ”Julen er først og fremmest traditioner og store følelser. Jeg husker stadig følelsen af at stå op julemorgen og se juletræet i spændt forventning om det, der ventede. En lignende følelse vil jeg gerne have, at publikum går fra koncerterne med.” Koncerterne byder ikke kun på musikalsk underholdning. Stig giver gerne sangene et par ord med på vejen, og lige før den allersidste sang holder han en længere tale om noget, der ligger ham på sinde. En lille reminder til publikum om, hvad julen handler om.

”Emnet kan for eksempel være tilgivelse. Det er godt at blive mindet om, at jul ikke handler om stress og gaver.” Juledagene står på mental hovedrengøring Efter sidste koncert går turen hjem til familien uden for Nyborg, der består af hustruen Nina Nancke, som også er manager og booker i familievirksomheden, og de tre sønner. ”Juledagene bliver brugt på mental hovedrengøring. Det er stort set de eneste dage på året, hvor jeg ikke skal arbejde, så jeg bruger tiden på at se tilbage på året, der gik, og lade op til et nyt. Man er lidt brugt efter 30-35 shows på så kort tid.” Overraskende nok lider stemmen aldrig under at være i konstant brug. Selv mener Stig at have stemmebånd af titanium. ”Faktisk synes jeg, at jeg aldrig har sunget bedre end netop nu. Fordelen ved at blive ældre er, at jeg slapper af på scenen og nyder det. Jeg husker tydeligt, hvordan jeg i begyndelsen af min karriere kunne mærke knæene bæve under mig, når jeg gik på scenen. Det er ikke konstruktivt at være bange, så det er jeg glad for at have

lagt bag mig. Hvis man ser Roger Federer spille tennis, kan man se den samme afslappethed i hans spil, som kommer af mange års erfaring. Det er det gode, alder gør ved en.” En alsidig karriere For Stig Rossens vedkommende har karrieren varet i foreløbig 33 år. Den er altid løbet i flere spor samtidig, for hans stemme kan ganske enkelt det hele. Efter at have optrådt i Dansk Melodi Grand Prix i 1988, blev hans evne til at formidle store sange for alvor opdaget, mens han var i gang med en skuespilleruddannelse på Guildhall School of Music and Drama i London. Han blev hyret til koret i forestillingen Les Misérables, men fik efter kun tre måneder tilbudt hovedrollen som Jean Valjean. En rolle, han nåede at spille ikke færre end 1.530 gange. Han har udgivet en lang række CD’er, der spænder vidt; fra jule- og musicalsange over Bob Dylan og Stevie Wonder til Sinatra, Elvis og Tom Jones. Han har udgivet bogen ”Livet skal ikke leves på automatpilot” og holder foredrag om at Artiklen fortsætter side 10

Foto: Les Kaner

8


55+

Andelsboliger

Danmarks grønneste seniorboliger

Bovieran seniorbofællesskab - et klima som ved den franske riviera Læs mere på bovieran.dk Her kan du skrive dig på vores interesseliste og modtage Bovieran nyhedsmails samt invitation til informationsmøde og salgsstart

Tryghed, glæde og nye venner - tættere på end du aner Bovieran handler om, at forene et trygt boligmiljø med fokus på socialt samvær for dig der er 55+ uden hjemmeboende børn. Bovieran huset består af tre-etagers bygninger som indrammer vinterhaven. Der er 55 2- og 3-rums lejligheder med et BBR boligareal fra 62 til 104 m2.

Læs mere på bovieran.dk

Bovierans hjerte og naturlige mødested er den unikke vinterhave med eksotiske planter fra hele verden. I vinterhaven kan du året rundt opholde dig og nyde livet i smukke, grønne omgivelser og slappe af med en god bog, omgås dine naboer eller hygge med familien på besøg. Her regner det aldrig. I vinterhaven anlægges en petanquebane og et fælleslokale med køkken. Derudover er der en gæstelejlighed og hobbyrum i kælderen.

Bovieran er på vej til: Helsingør, Solrød og Helsinge Bovieran er opført i: Frederikssund, Hedehusene, Ishøj og Frederiksværk


10

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

skabe kvalitet i livet. Og så har han lagt stemme til adskillige Disney-figurer og sunget nogle af de store filmsange, som alle forbinder med fx Tarzan og Mulan. ”Jeg har altid haft et fantastisk samarbejde med Disney. Jeg er jo oprindelig uddannet skuespiller, men har hele min karriere levet af at synge. Her får jeg mulighed for også at bruge mine skuespillerfærdigheder, og det elsker jeg, så hvis jeg overhovedet kan få plads til det i kalenderen, siger jeg altid ja,” fortæller han. Fortolker to af Danmarks bedste sangere Mens Stig Rossen ofte færdes på store teaterscener, elsker han også det folkelige og den nære kontakt til publikum. Det oplever han ikke mindst, når han fortolker et af sine egne idoler, Flemming Bamse Jørgensen. ”Jeg er kæmpe fan af Bamse, som efter min mening var en af Danmarks bedste sangere. Han kunne noget med tekster og legede med sproget på en helt særlig måde. Det er sange, vi kommer til at synge for evigt.” Bandet hedder kort og godt Stig & Vennerne. ”Det er en hyldest til Bamse, og derfor synger jeg også på næsten samme måde, som han gjorde. Folk elsker sangene, og hver eneste koncert udvikler sig til én stor fællessang, hvor folk skråler med på fx ”Vimmersvej” eller “I en lille båd der gynger.” Det giver en stærk følelse af fællesskab, som vi har brug for som mennesker.” Bamse er dog ikke den eneste, der har inspireret Stig Rossen til at lave hyldestkoncerter. John Mogensen er en anden. ”Ligesom Bamse og Kim Larsen er John Mogensen en af ganske få, der definerer den danske folkesjæl. De er en del af vores musikalske identitet, vores nationalbevidsthed, og de har lavet sange, som alle kan synge med på. Som tekstforfattere og sangere har de det til fælles, at de siger tingene ligeud. De synger, som vi taler, og det rammer os i hjertet.” Selv oplever Stig Rossen en frigørelse ved at fortolke John Mogensens sange. ”Han havde en helt fantastisk måde at være på; bramfri og uden filter. Kun få slipper af sted med at udtrykke sig på den måde og samtidig blive opfattet som dybt charmerende. Jeg er selv opdraget i flinkeskolen og oplever det enormt befriende at få lov at stå på scenen og fyre den af med politisk ukorrekte sange og bemærkninger.” Kultmusical med store følelser Og nu kort tilbage, hvor vi begyndte – i Tivoli på en smuk sensommerdag inden dagens optræden i en musical, som har fået kultstatus. Den danske musical Atlantis er siden premieren i 1993 blevet set af mere end en kvart million mennesker. Det er et magisk eventyr med fantastiske sange, et stort orkester og visuelt overdådige scenebilleder, hvor helte møder skurke, storhed møder undergang, og kærlighed møder jalousi. Til trods for Stig Rossens lange musicalkarriere, er det første gang, han spiller med i Atlantis. ”Atlantis er et rent Game of Thrones-univers med store sange, som publikum kender og kan synge med på. På den måde er der en særlig følelse af samhørighed mellem skuespillere og publikum. Den er en af de mest spillede musicals i Danmark, men jeg tror, der er enighed om, at denne version er den ultimative version af fortællingen, hvor historien står virkelig stærkt.” Selv spiller han rollen som skurken Jabbadoor. ”Det nyder jeg virkelig. Det er bare sjovere at spille skurk end helt, fordi skurke har mange flere nuancer.” Glæden er drivkraften Atlantis spiller frem til 25. september i Tivolis Koncertsal, hvorefter forestillingen drager på turné til Aarhus, Odense og Holstebro for så at vende tilbage til Tivoli i slutningen af oktober frem til medio november. Lige inden det går løs med juleturnéen. De fleste mennesker ville nok få stress af et så hektisk program, men ikke Stig Rossen. ”Det er nysgerrigheden, der driver mig. Og glæden. Jeg kan sagtens lave 3-4 forskellige shows den samme uge, men elsker også rutinen i at vide, at jeg de næste to måneder skal lave den samme forestilling hver dag. I det hele taget er jeg nok bare god til at finde glæden i det, jeg laver. Skulle det nogensinde ske, at jeg beklager mig over at skulle sætte mig i bilen og køre ud til et job, så stopper jeg. Der er jeg heldigvis ikke. Jeg tager af sted hver eneste dag med stor glæde over det, der venter,” slutter han.

Læs mere på Stig Rossens egen hjemmeside: WWW.STIGROSSEN.DK


NS Production præsenterer

Årets

Julekoncert Stig Rossen Gæstesolist

Johanne Milland

Artwork: LiveConcept.dk

Artwork: LiveConcept.dk

T ivoli C ongress C enTer 11. Dec. Kl. 14.00 TickeTmasTer.dk

&

Kl. 17.30

sTigrossen.dk


12

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

SE FLERE GODE HJERNE-RÅD

Foto: Sabine van Erp, Pixabay

på Ældre Sagens hjemmeside www.Aeldresagen.dk/goderaad

HOLD HJERNEN FRISK HELE LIVET Af journalist, Gerda Grønning, Ældre Sagen Det er ikke nok bare at træne sin krop, når man bliver ældre. Hjernen skal også stimuleres. Når vi er børn eller unge, går det af sig selv. Vi får flere hjerneceller og forbindelser mellem cellerne, mens vi lærer nye ting. Men når vi så bliver ældre, forsvinder nogle af cellerne og disse forbindelser gradvist, fordi vi ikke bruger dem. Hjernen skærer dem simpelthen fra. Det betyder, at der bliver plads til at fylde nyt på, at lære nyt, at udforske nye områder. Det kan være blot at lave om på hverdagsrutinerne: At gå en ny vej hjem, tilberede ny mad, vi aldrig har smagt, eller gøre rent på en anden måde. Det er ikke nok at løse kryds-og-tværs eller sudoku.

Hvis du virkelig vil forbedre din korttidshukommelse, skal du træne og udfordre hjernen systematisk hver dag i et kvarter, fx ved at bryde rutinerne. Fysisk aktivitet Du slipper heller ikke for at bevæge dig - at dyrke motion. Når vi er fysisk aktive, får vi nemlig flere hjerneceller, og forbindelserne mellem dem øges. Det gælder hele livet. Tro ikke, at du ikke længere kan lære nyt, bare fordi du er kommet op i årene. Du får ekstra bonus ved, at du samtidig forebygger sygdomme i hjernen.

9 TIPS

TIL AT HOLDE HJERNEN SKARP 1. Lyt til musik. Det øger blodgennemstrømningen i hjernen. 2. Spil musik på et instrument. Det forbedrer koncentrationsevnen. 3. Tal med andre mennesker. Jo mere du diskuterer, jo mere holder du hjernen skarp. 4. Lær et fremmedsprog. 5. Løs krydsord og andre opgaver, læs bøger, spil bridge og skak. Det øger spændstigheden. 6. Dyrk motion mindst 30 minutter, hvor du bliver lettere forpustet. Det mindsker risiko for depression og demens. 7. Sov godt 8. Skift de daglige rutiner ud 9. Spis groft, friskt, grønt og økologisk.


”Jeg får flere fordele ved at betænke Røde Kors i mit testamente” John, 74 år

Ligesom John kan du vælge at give en del af din arv til Røde Kors. Så betaler vi dit testamente, dine efterladte kan få en større arv og samtidig hjælper du mennesker i nød.

Dine efterladte Dit testamente A: Bror testamenterer en mio. kr. til søster kan få en større arv betaler vi

Din arv hjælper mennesker i nød

Det kan være en økonomisk fordel for dine arvinger, hvis du betænker Røde Kors med 30 % af din formue og vi betaler arveafgiften. Se eksemplet herunder.

Ved at testamentere til Røde Kors er du med til at hjælpe mennesker i nød i Danmark og i verdens brændpunkter.

Arv 1.000.000 kr.

Bruttoarv til søster 1.000.000 kr.

Vælger du at betænke Røde Kors med en del af din arv, dækker vi STATEN advokathonoraret til oprettelse af dit testamente. Afgifter 331.382,50 kr.

Nettoarv til søster efter afgifter 668.617,50 kr.

B: Bror testamenterer en mio. kr. søster Du testamenterer en til mio. kr. til din søster eller bror og en velgørende organisation (30 %) og en velgørende organisation (30%)

Bruttoarv til søster 700.000 kr.

Arv 1.000.000 kr.

Nettoarv til søster 700.000 kr.

Vil du vide mere om arv?

STATEN

Bruttoarv til Røde Kors 300.000 kr.

Røde Kors betaler afgifter for søsteren 222.632,50 kr.

Nettoarv til Røde Kors 77.367,50 kr.

Scan koden Scan kodenher, her, besøg rødeko rs.dk/arv besøg rødekors.dk/arv ring ospå på ellereller ring tiltilos 2996 9639 39 353529


14

I ANNONCETILLÆG & SPONSORERET INDHOLD

LÆS MERE Cektos.dk Netdoktor.dk Ulrich Kirk, lektor i

Foto: Pixabay

psykologi og hjerneforsker ved SDU

FIND RO MED MEDITATION Af Jonas Aarhøj, Ældre Sagen Vi bombarderes med sanseindtryk. Lejligheder med papirstynde vægge og nabostøj som lydtapet. Selv i stille omgivelser kan blink og lyde fra mobiltelefoner, tablets og computere føles som en natklub i nervesystemet. Meditation kan genoplade dig og give dig indre ro, når støjen bliver for voldsom, og livet udfordrer dig. Sådan mediterer du Meditation har rødder i forskellige trosretninger, fx kristendom, buddhisme og hinduisme. Meditation handler om at træne opmærksomhedsevnen. En klassisk teknik går ud på at fokusere opmærksomheden totalt på åndedrættet eller et mantra. En anden teknik er bare at observere tankerne drive forbi uden at engagere sig i dem eller at analysere dem.

Du kan meditere siddende (skrædderstilling er ikke nødvendig), liggende eller gående, og du kan gøre det hvor som helst – både inde og ude. Du kan vælge at have åbne eller lukkede øjne. Hvis du kan, så træk vejret langsomt ind og ud gennem næsen og hold rygsøjlen rank. Mange anbefaler mindst et kvarters daglig meditation, fx hver morgen. Kontrol over tankerne Meditation kan genoplade dit sind og berolige dig. Ifølge psykologer er en årsag til angst for mange tanker brugt på bekymringer. Men når du mediterer, kan du opdage, at du har kontrol over, hvad du bruger dine tanker på. Du kan opdage, at du mentalt har evnen til ikke at overinvolvere dig i tanker, som går dig på. Det kan medvirke til indre ro.

MANTRA

Et mantra er et ord eller en kort sætning, du gentager for dig selv, mens du mediterer, og du skal bruge det samme mantra hver gang, du mediterer for at være virkningsfuldt. Mantraer tilskrives tit en hellig betydning og anvendes i flere af de indiskinspirerede religioner, men du behøver ikke være religiøs for at bruge et mantra.


Din tro på livet er værd at give videre!

Ønsket om at ville hinanden det bedste, er noget af det største, man kan give videre. Det samme gælder glæden ved livet. Har du tænkt over, hvem der skal arve den efter dig? I Frelsens Hær hjælper vi mennesker, der trænger til mad, varme og noget at tro på. Det sker gennem vores væresteder, menigheder, herberg, krisecentre, julehjælp, ferielejre m.v.

Men selv som kristen kirke må vi erkende, at det ikke altid rækker med næstekærlighed alene. Der er også brug for økonomiske midler gennem et testamente fra dig. Er du interesseret, kan du helt uforpligtende kontakte os. Så kan vi sammen undersøge, hvordan du bedst muligt giver din tro på livet videre.

Kontakt os på 33 31 41 92 eller på www.frelsens-haer.dk Frelsens Hær · Frederiksberg Allé 9 · DK 1621 København V

F R E L S E N S

H Æ R

INK.

Hvem skal arve den efter dig?


SÆSON START

Udstillinger Events Omvisninger davidmus.dk

G R AT IS EN T R É

Tirsdag til søndag 10 –17 Onsdag 10 –21 Mandag lukket davidmus.dk