Page 1

Styczeń 2012

Uwielbienie dla morza

Rocznie ponad milion gości odwiedza Niemieckie Muzeum Morza, jego akwaria i wystawy oraz zwiedza piękne hanzeatyckie miasto Stralsund. wystawiennicze pochodzą z własnego muzealnego warsztatu. Niemieckie Muzeum Morza zyskało w czasie sześćdziesięcioletniego okresu swojego istnienia międzynarodową renomę i znajduje się w grupie najczęściej odwiedzanych muzeów w Niemczech. OZEANEUM jest najnowszym z łącznie czterech ośrodków Niemieckiego Muzeum Morza. Zachwyca ono nie tylko rodziny z dziećmi, uczniów i studentów, urlopowiczów czy też emerytów, ale także naukowców, badaczy i fascynatów morza zarówno z Niemiec, jak i z Polski i innych krajów. Warto wspomnieć, że przed upadkiem muru berlińskiego Niemieckie Muzeum Morza było ulubionym celem wyjazdów mieszkańców wschodnich Niemiec.

10 lat Światowego Dziedzictwa Kultury nad Morzem OZEANEUM na Wyspie Portowej w Stralsundzie to atrakcja turystyczna warta polecenia także w zimnych porach roku.

„Bywają dni, kiedy jedna trzecia naszych gości przyjeżdża z Polski“ – mówi dr Harald Benke, badacz waleni i Dyrektor Niemieckiego Muzeum Morza, spoglądając na kalendarz i zbliżający się w Polsce termin ferii zimowych. Nic dziwnego, gdyż oddalone zaledwie o dwie godziny jazdy samochodem ze Szczecina OZEANEUM Stralsund – wspaniałe muzeum i akwarium – zaprasza w wyjątkową podwodną podróż.

OZEANEUM – Muzeum Roku 2010 OZEANEUM prezentuje najwiLJkszǃ na Njwiecie wystawLJ waleni w autentycz nych rozmiarach, a od lata 2011 roku nowǃ wystawLJ „Badanie i wykorzystanie zasobów morskich”, wystawLJ „Morze dla dzieci”, obszernǃ ekspozycjLJ z pingwinami na dachu tarasu oraz éǃcznie czterdzieNjci piLJDž, w tym kilka naprawdLJ olbrzymich ak-

wariów. NajwiLJkszy zbiornik ma pojemnoNjDž 2,6 milionów litrów wody, a przez jego panoramicznǃ szybLJ o powierzchni 50 m2 roztacza siLJ przepiLJkny widok na péaszczki, rekiny wǃsate i olbrzymiǃ éawicLJ makreli. W OZEANEUM naukowe wystawy poéǃczono z zapierajǃcymi dech w piersiach akwariami. Ten wyjǃtkowy koncept wtopiono w spektakularnǃ architekturLJ. Za to wéaNjnie muzeum otrzymaéo w ubiegéym roku wyróǏnienie „Europejskie Muzeum Roku 2010”.

Bałtyk – morze przed naszymi drzwiami Morze Bałtyckie odgrywa w OZEANEUM szczególnie ważną rolę – jest tam największa w Europie wystawa na jego temat. Zwiedzający poznają typowe przestrzenie życiowe i mieszkańców Bałtyku. Poznają nadzwyczajne eksponaty, takie jak np. chmura planktonowa czy interaktywny stół naukowy. Szczegółowa bałtycka trasa akwarystyczna prowadzi gości z Basenu Portowego w Stralsundzie, wzdłuż wybrzeża Zatoki Bodeńskiej do podwodnych łąk z trawą morską i dalej do Morza Północnego. Błyszcząca srebrzyście ławica śledzi, zabawne zające morskie, jesiotry i filigranowe belony są tylko niektórymi z mieszkańców, których można poznać podczas tej podwodnej podróży.

Gdyńskiego. A zaraz po tym zaczyna się „poszukiwanie Nemo”, który wraz z licznymi przedstawicielami tego gatunku mieszka we wspaniałym morskim ukwiale. Tak samo jak nowoczesna jest architektura OZEANEUM, tak bardzo historyczne są mury Muzeum Morskiego. Powstałe w 1951 r. muzeum zlokalizowane jest w kościelnej hali ponad 750-letniego Klasztoru św. Katarzyny na Starym Mieście w Stralsundzie. Niezapomniany jest widok wiszącego ponad głowami zwiedzających szkieletu finwala i wyjątkowa konstrukcja, która tworzy dwie dodatkowe powierzchnie wystawiennicze w nawie kościoła. Można podziwiać tam legendarny preparat biologiczny żółwia skórzastego, który jako zabłąkany gość Morza Bałtyckiego w 1965 roku wpadł w sieci rybaków stralsundzkich. Rzadkie gatunki zwierząt morskich, ptaki czy rośliny – prawie wszystkie spreparowane eksponaty

Dziś – ponad 20 lat po upadku muru berlińskiego – wiele zmieniło się w samym mieście Stralsund, jak i wokół niego. Od roku 2006 ma ono dzięki nowemu mostowi zwanemu Mostem Rugii jeszcze lepsze komunikacyjne połączenie z Rugią, największą wyspą Niemiec. Stare Miasto w Stralsundzie jest ze wszystkich stron otoczone wodą. Prawie wszystkie po części średniowieczne kamienice kupieckie zostały w międzyczasie odrestaurowane. Typowy kształt miasta hanzeatyckiego wraz z jego trzema łatwo zauważalnymi gotyckimi kościołami parafial nymi zachował się do dzisiaj. Dokładnie dziesięć lat temu Stralsund oraz Wismar wpisano na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Dobry dojazd samochodem autostradami A11 i A20 ze Szczecina jak i połączenie kolejowe ze Świnoujścia realizowane przez Uznamską Kolej Nadmorską UBB zachęcają do wycieczki do hanzeatyckiego Stralsundu. Na przyjezdnych czeka Starówka oraz hotele, oferujące noclegi rodzinom chcącym spędzić tutaj więcej niż jeden dzień.

Szukaj Nemo, obserwuj karmienie morskich żółwi

„Gdzie jest Nemo?“ – w Muzeum Morza sympatycznego błazenka szukają odwiedzający w każdym wieku

Podczas gdy akwaria OZEANEUM przedstawiają morza północy, zbiorniki Muzeum Morskiego ukazują kolorowy podwodny świat mórz śródziemnomorskich i tropikalnych. W każdy poniedziałek, środę i piątek o godzinie 13.15, w olbrzymim, mieszczącym 350 tysięcy litrów wody akwarium, karmionych jest pięć wielkich żółwi morskich, a wśród nich karetta z Akwarium

Ma większą pojemność niż basen olimpijski: akwarium „Otwarty Atlantyk“ z 2,6 milionami litrów wody w OZEANEUM.


OZEANEUM Stralsund Wydęte żagle – wyróżnienie za architekturę ośrodka OZEANEUM Nowoczesny budynek OZEANEUM jest wyrazistym, współczesnym akcentem na Wyspie Portowej w Stralsundzie, dawnym ośrodku przemysłowym.

Już z daleka dają się zauważyć białe części budynku OZEANEUM, które tworzą na wykorzystywanej niegdyś przemysłowo Wyspie Portowej nowoczesny kontrast z historycznym Starym Miastem.

Białe żagle amatorów sportów wod nych są typowym widokiem na Strelasund, wąskiej cieśninie oddzielającej Stralsund od wyspy Rugia. To bezpośrednio przed nią, na Wyspie Portowej, wznosi się kompleks budynków OZEANEUM. Cztery okrągławe części budynku przypominają swoją pofalowaną fasadą z cienkiej stali okrętowej o marynistycznej lokalizacji muzeum i stanowią rdzeń spektakularnej architektury muzeum. Poprzez połączenie ich szklanym holem, otwierają się dla zwiedzającego liczne widoki. Już z zewnątrz dają się zauważyć trzy duże szkielety waleni, które unoszą się w hali wejściowej muzeum. Natomiast wewnątrz budynku, goście mogą z różnej wysokości cieszyć się widokiem na Wyspę Portową i część Starego Miasta. Odznaczona wyróżnieniem architektura

OZEANEUM to dzieło znanego Biura Architektonicznego Behnisch & Partner ze Stuttgartu, które zyskało sobie światową renomę m.in. za projekt stadionu olimpijskiego w Monachium. Ten nowoczesny gmach muzeum jest nie tylko ekscentryczny, co też nadzwyczaj praktyczny. Ponad czterystu architektów z całej Europy wzięło w 2001 roku udział w największym konkursie architektonicznym zorganizowanym w landzie Meklemburgii - Pomorzu Przednim, kiedy to Niemieckie Muzeum Morza poszukiwało odpowiedniej otoczki dla swojego nowego konceptu wystawienniczego. Po wizycie w muzeum łatwo można się przekonać, że to do tego konceptu udało się dopasować architekturę, a nie odwrotnie.

Spotkanie z płetwalem błękitnym Wyjątkowe na skalę światową eksponaty i stworzone wielkim nakładem środków gigantyczne akwaria w OZEANEUM umożliwiają niezapomniany wgląd w świat oceanów. Jakie to uczucie, gdy spotyka się największe stworzenie wszechczasów? To pytanie pozostaje dla większości ludzi bez odpowiedzi, ponieważ tylko nieliczni będą mogli kiedykolwiek podziwiać w morzu płetwala błękitnego. W OZEANEUM w Stralsundzie można nabrać przynajmniej wyobrażenia o wielkości tych morskich gigantów i dowiedzieć się nieco więcej zarówno o ich śpiewie, jak i o zagrożeniach, jakie na nie czyhają. Płetwale błękitne osiągają długość do 34 metrów. Jaka to wielkość, przekonać się można w OZEANEUM już na samym początku trasy zwiedzania. Tam największe w Europie, wolnostojące ruchome schody, prowadzą zwiedzających w górę na pierwszą wystawę, która poświęcona jest różnorodności życia w morzu. Po drodze mija się co krok szkielety finwala, potwala i płetwala karłowatego – wszystkie trzy były zbłąkanymi gośćmi, których w ubiegłych latach wydobyto martwych z wód Morza Północnego lub Bałtyckiego. Ale są też walenie, dla których Morze Bałtyckie jest domem – to morświny. Dlaczego można zaobserwować je w naszych wodach tak rzadko, to wyjaśnia wystawa „Morze Bałtyckie” w OZEANEUM. Ponadto zwiedzający mogą poznać wyrafinowane techniki łowieckie płetwonogich oraz dowiedzieć się, że dorsze chrząkają pod wodą, gdy ze sobą rozmawiają.

nych moǏna nabyDž w sklepach zoologicznych, pracownicy Niemieckiego Muzeum Morza sami regularnie udajǃ siLJ na ekspedycje poéowowe, by zapewniDž zbiornikom OZEANEUM faunLJ i ÅorLJ mórz. Ponadto opracowali oni wyraÄnowane metody, aby podczas pozyskiwania okazów nie zraniDž wraǏliwej warstwy Njluzu ciaéa rybiego i móc pokazaDž póǍniej te zwierzLJta w akwariach w stanie nienaruszonym.

Odkrywamy nieznane głębiny Z akwarium Morza Baétyckiego przechodzimy do nastLJpnej wystawy, która przedstawia aktualne tematy zwiǃzane z badaniem i wykorzystaniem zasobów morskich. Tutaj bLJdzie okazja, by samemu zaéoǏyDž ciLJǏki stary heém nurka, taki, jakie obecnie widuje siLJ tylko na Älmach. Fikcyjne zanurzenie porywa w niemalǏe nieznane géLJbiny mórz, gdzie mijajǃc dziwaczne Njwiecǃce ryby i meduzy, docieramy aǏ do kominów hydrotermalnych na dnie oceanu. Druga czLJNjDž wystawy obrazowo pokazuje przykéady wykorzystania morskich zasobów. Chodzi tu takǏe o ryby, które sǃ staéǃ czLJNjciǃ naszego jadéospisu, ale nie tylko. Kto z nas wie, Ǐe do produk-

cji spoǏywanych na co dzielj produktów miLJsnych, na przykéad udek z kurczaka, wykorzystywana jest równieǏ mǃczka rybna?

nego gatunku. Woda morska zostaje przygotowana zgodnie z wymaganym skéadem bezpoNjrednio w OZEANEUM.

Okno na morze

Niezapomniane atrakcje dla całej rodziny

W akwarium Morza Póénocnego kontynuowana jest podróǏ przez morza póénocne. W akwarium tunelowym zwiedzajǃcy odnajdujǃ siLJ na brzegu wyspy Helgoland, jedynej wyspy oceanicznej w Niemczech. W tym zbiorniku co minutLJ séychaDž szum wielkiej fali przetaczajǃcej siLJ przez akwarium. Po wycieczce w géLJbiny i morza polarne znajdziemy siLJ przed sercem akwarium - zbiornikiem éawicowym o pojemnoNjci 2,6 milionów litrów i szybǃ o wymiarach 5 x 10 metrów. Poprzez owalny zarys tego zbiornika nie sposób nawet zobaczyDž jego tylnej Njciany, która oddalona jest od frontu o caée 18 metrów. DziLJki temu ma siLJ wraǏenie, Ǐe stoi siLJ przed prawdziwym oknem na morze. KaǏdy ze zbiorników w Oceanem ma swój wéasny obieg wody z indywidualnie dobranǃ zawartoNjciǃ soli i temperaturǃ. Tylko w taki sposób udaje siLJ utrzymaDž ponad 7000 róǏnych morskich mieszkaljców moǏliwie w warunkach da-

Na wystawie tematycznej „Morze dla dzieci” najméodsi goNjcie takǏe znajdǃ coNj dla siebie. W tunelu morskim lub na platformie badawczej mogǃ siLJ poczuDž jak prawdziwy badacz morza. TuǏ obok na dachu zamieszkuje dziesiLJDž pingwinów Humboldta. Przez wielkie szyby moǏna zobaczyDž, jak béyskawicznie pLJdzǃ w wodzie. Codziennie o godzinie 11.30 na Ǐywo moǏna obserwowaDž ich karmienie. Na zakoljczenie ostatni raz robi siLJ ciemno jak w oceanie i zwiedzajǃcy przenoszǃ siLJ do królestwa morskich olbrzymów. LeǏǃc wygodnie na leǏaku przeǏywamy niezapomniane spotkanie z péetwalem béLJkitnym, samicǃ humbaka z jej méodym, orkǃ i nurkujǃcym potwalem w walce z olbrzymim kalmarem. Tak wiele olbrzymów morskich w autentycznych rozmiarach, w skali 1:1, nie ma nigdzie wiLJcej na Njwiecie - ani jako eksponatów na wystawie, ani w Njrodowisku naturalnym.

Z Portu Stralsund do Cieśniny Kattegat Kolejna trasa zwiedzania prowadzi przez akwarium Morza Baétyckiego, prezentujǃc typowe przestrzenie Ǐyciowe jak i mieszkaljców tego morza. Obok wielkich zbiorników obejmujǃcych ponad sto tysiLJcy litrów wody, liczne mniejsze akwaria skupiajǃ uwagLJ na szczegóéy, takie jak delikatne krewetki z wód brachicznych lub szczupée ryby igliczniowate, które zamieszkujǃ podwodne éǃki z trawǃ morskǃ Morza Baétyckiego. ǎaden zwiedzajǃcy nie jest w stanie wyobraziDž sobie, jak wielkie Njrodki techniczne zaangaǏowane sǃ w realizacjLJ tych akwariów oraz jak trudny jest sam poéów mieszkaljców zimnych mórz. Podczas gdy narybek do akwariów tropikal-

Na opracowanej razem z Greenpeace wystawie pt. „Giganci Mórz w skali 1:1” olbrzymy morskie unoszą się ponad głowami zwiedzających


MEERESMUSEUM Stralsund

Morskie zbiory Już od ponad sześćdziesięciu lat Niemieckie Muzeum Morza zachwyca swoich gości. Wszystko zaczęło się w Muzeum Morza od małego zbioru przyrodniczego, który ciągle powiększano i który dziś jest „skarbcem” muzeum.

Olbrzymie żółwie morskie to szczególni ulubieńcy publiczności zwiedzającej akwarium w Muzeum Morza. Muzeum Morza skrywa jeden szczególny skarb: swoje naukowe zbiory. To one są zazwyczaj najcenniejszą własnością każdego muzeum, a w Niemieckim Muzeum Morza tym szczególnym skarbem są zbiory oceanograficzne. Około 44 tysięcy eksponatów przechowywanych jest w regałach, szafach, szufladach i witrynach. Ich różnorodność jest przeogromna, począwszy od znaczków pocztowych, przez kości waleni, spreparowane ryby i wiele różnych jaj ptasich, aż po wielkogabarytowe eksponaty rybołówstwa i oceanografii.

Odkrywamy ukryte skarby Cenną częścią zbiorów są eksponaty, które same w sobie tworzą widoczne, łączące się w całość wystawy o człowieku i morzu. Do nich zaliczają się takie szczególne eksponaty jak słynny żółw skórzasty „Marlene”, maska słonia morskiego „Rolanda” i szkielet finwala. To one nadały Muzeum Morza jego niepowtarzalne oblicze. Nadzwyczaj tajemniczy jest świat zbiorów, do którego naukowcy muzealnicy bardzo rzadko pozwalają zajrzeć zwiedzającym.

Z tego względu liczba gości znacznie wzrasta, gdy na szczególne okazje odbywa się wycieczka także za kulisy wystaw.

Szkielet finwala na chórze kościelnym Możliwość zachowania i pokazania przyszłym pokoleniom rzadkich okazów w optymal nych warunkach to nie lada wyzwanie. I tak na przykład niedawno poddano całkowitej rekonstrukcji szkielet finwala o długości piętnastu metrów, który w 1825 roku osiadł na plaży na zachodnim brzegu wyspy Rugii. Ten kościsty kolos waży około jednej tony i jest zawieszony na trzech stalowych linach. Jego kości łączy wprawdzie konstrukcja ze stali nierdzewnej, a mimo to szkielet sprawia dynamiczne wrażenie, jak gdyby waleń ten za moment miał zanurkować. Gigant ten unosi się nad głowami zwiedzających w środku chóru dawnego klasztoru dominikańskiego Św. Katarzyny. Co jakiś czas zdarzają się goście, dla których kombinacja kościoła i muzeum nie jest na pierwszy rzut oka zrozumiała. Jed-

nak harmonijne połączenie średniowiecznej architektury i nowoczesnego rusztowania, które tworzy trzy poziomy wystawiennicze, jest w końcu przekonywujące, ponieważ wielokrotnie powstaje interesująca perspektywa, między innymi na gotyckie sklepienie klasztoru.

zarówno jako pojedyncza wejściówka, jak i jako bilet rodzinny. Ważny jest trzy miesiące od dnia zakupu, co pozwala zwiedzić OZEANEUM i Muzeum Morza bez pośpiechu w różne dni. Oczywiście tą podróż podwodną można odbyć także w jeden dzień!

Zanurzamy się w morzu tropikalnym W Muzeum Morza czekają na zwiedzających akwaria typowe dla morza śródziemnego i tropikalnego. Częściowo znajdują się one pod gotyckim sklepieniem piwnicy. Jeden z największych zbiorników tworzy wraz z ustawionym w nim wrakiem statku wyrafinowane schronienie dla swoich morskich mieszkańców. Szczególnie fascynujące są ryby trujące, takie jak ognice i szkaradnice. Ulubieńcami publiczności są, obok olbrzymich morskich żółwi i zwrotnych rekinów, małe Nemo i pozujące koniki morskie.

Największy zbiornik z żółwiami w Niemczech Żółwie majestatycznie zataczają swoje kręgi, gdy pozornie lekko płyną w swoim akwarium – największym tego rodzaju w całych Niemczech. Cztery osobniki żeńskie i jeden męski dzielą ze sobą 350 tysięcy litrów morskiej wody. Zafascynowani goście stoją przed szybą panoramiczną o wymiarach trzy na osiem metrów, aby podziwiać te gady. Szczególny tłok panuje przed „witryną”, kiedy żółwie są karmione.

Bilet łączony - spora oszczędność

Mewa żółtonoga jest jednym z 44.000 eksponatów Niemieckiego Muzeum Morza.

Wystawy w OZEANEUM i Muzeum Morza z jednej strony fizycznie się różnią, z drugiej zaś merytorycznie uzupełniają. Dlatego polecane jest zwiedzenie obydwu ośrodków. Umożliwia to „bilet łączony” (tzw. Kombiticket) umożliwiający wstęp do obu miejsc w korzystniejszej cenie, niż dwa oddzielnie kupowane bilety. Bilet łączony dostępny jest

15-metrowej długości szkielet finwala pod gotyckim sklepieniem w Muzeum Morza robi niesamowite wrażenie.


Warto wiedzieć Indywidualne zwiedzanie muzeum

Polskojęzyczni przewodnicy oprowadzają po muzeum

Z 80-stronnicowym przewodnikiem pt. „Przygody z morzem“ goście OZEANEUM mogą je zwiedzać na własną rękę. Ten praktyczny kompaktowy przewodnik w języku polskim, angielskim i niemieckim dostępny jest w sklepiku i przy kasie w cenie 5,80 euro. Wszystkie muzealne informacje tekstowe w OZEANEUM są w języku angielskim i niemieckim. Odwiedzający Muzeum Morza, którzy nie znają języka niemieckiego mogą wypożyczyć audioprzewodnik w języku angielskim w cenie 2,00 euro.

Na żądanie możemy zorganizować zwiedzanie muzeum z przewodnikiem w języku polskim. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja mailem na adres: reservierungen@ozeaneum.de lub telefonicznie pod numerem: 0049 3831 2650 670. Dla grup powyżej 15 osób zwiedzanie z przewodnikiem kosztuje 4,00 euro od osoby, a do wyboru są różne tematy.

Sassnitz

Dziesięć pingwinów Humboldta prezentuje swój podwodny lot na ekspozycji z pingwinami na dachu tarasu OZEANEUM.

Dojazd do Stralsundu

Niemieckie Muzeum Morza Jedno muzeum – cztery ośrodki

Rügen

Mo

Binz STRALSUND Grimmen

rze

Bał

tyc

kie

MEERESMUSEUM

B 96a

B 96n

NATUREUM

NAUTINEUM

OZEANEUM

Usedom

Greifswald

Wolgast Wolin

Demmin

Świnoujście

Anklam

A 20

Goleniów Pasewalk SZCZECIN

Neubrandenburg

Prenzlau

A 20

A 11

Tropikalne morza w obrębie murów klasztornych z 36 akwariami i największym w Niemczech zbiornikiem z żółwiami na Starym Mieście w Stralsundzie

Muzeum Przyrodnicze w Parku Narodowym „Vorpommersche Boddenlandschaft“ z akwariami typowymi dla Bałtyku w otwartym dla zwiedzających budynku latarni Darßer Ort.

Wielkogabarytowe eksponaty z dziedziny rybołówstwa i oceanografii z otwartym dla zwiedzających laboratorium podwodnym na wyspie Kleiner Dänholm w Stralsundzie.

Podwodna podróż ze zwiedzaniem akwariów typowych dla mórz północnych oraz wystaw w Europejskim Muzeum Roku 2010 w Stralsundzie.

październik - maj codziennie od 10.00 do 17.00 czerwiec - wrzesień codziennie od 10.00 do 18.00 24 grudzień nieczynne 31 grudzień i 1 styczeń od 10.00 do 15.00

listopad - kwiecień środa – niedziela od 11.00 do 16.00 poniedziałek i wtorek nieczynne Boże Narodzenie i Wielkanoc godziny ruchome maj – październik codziennie od 10.00 do 18.00

listopad - kwiecień nieczynne czerwiec - wrzesień codziennie od 10.00 do 18.00 maj, październik codziennie od 10.00 do 17.00

październik - maj codziennie od 9.30 do 19.00 czerwiec - wrzesień codziennie od 9.30 do 21.00 24 grudzień nieczynne 31 grudzień i 1 styczeń od 10.00 do 15.00

www.meeresmuseum.de/

Stopka redakcyjna Wydawca: OZEANEUM Stralsund GmbH Hafenstraße 11 18439 Stralsund, Niemcy tel.: (0049 3831) 2650 610 fax: (0049 3831) 2650 609 Spółka Fundacji Niemieckiego Muzeum Morza Muzeum Oceanografii i Rybołówstwa • Akwarium Fundacja Prawa Cywilnego dr Harald Benke Dyrektor

Redakcja: Jens Oulwiger (odpowiedzialność za treść zgodnie z Ustawą Prawo Prasowe) Diana Quade Anett Stolte Karin Hellmeier Elisa Preuß Agencja WEST/Sławomir Krupiński

Zdjęcia: Niemieckie Muzeum Morza Johannes-Maria Schlorke Rico Nestmann Claas Abraham Christian Rödel

www.ozeaneum.de/

Poznajcie Państwo Stralsund – hanzeatyckie miasto Światowego Dziedzictwa Kultury Średniowiecze, muzea i morze: bezpośrednio nad cieśniną Strelasund jak brama na wyspę Rugię leży hanzeatyckie miasto Stralsund, pomost między gotycką architekturą i nowoczesnym stylem życia. Lista pomników kultury Stralsundu jest długa: na pierwszym miejscu typowa średniowieczna architektura gotycka, której czerwona cegła dominuje w obrazie całego Starego Miasta. Za zachowanie tej sztuki budowlanej miasto Stralsund podobnie jak hanzeatyckie miasto Wismar zostały dziesięć lat temu wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Lecz nie tylko dla hanzeatyckiej historii miasta i Światowego Dziedzictwa Kultury opłaca się odwiedzić Stralsund. Wartymi zobaczenia są oprócz Niemieckiego Muzeum Morza chociażby Muzeum KulturalnoHistoryczne, czy też założona w 1765 roku fabryka kart do gry. Zaaranżowane z sercem dziedzińce dawnych klasztorów nadają się do spędzenia tu krótkiej przerwy. Po spacerze po sklepach na Starym Mieście lub zwiedzaniu miasta z przewodnikiem można skosztować piwa ze stralsundzkiego browaru i zjeść świeżą bułkę z rybą. Można też

zakończyć dzień w nowo odrestaurowanym teatrze w stylu secesyjnym, który oferuje zróżnicowany repertuar przedstawień. I jeszcze jedna rada: w HanseDom w Stralsundzie

cała rodzina miło spędzi czas w kąpielisku ze ślizgawkami wodnymi, basenem z falami i saunie – oferta szczególnie atrakcyjna, gdy na zewnątrz jest zimno.

Lokalizacja bezpośrednio nad wodą, która w czasach hanzeatyckich była czynnikiem sukcesu miasta Stralsund, jest dziś celem wizyty dla wielu urlopowiczów nad Bałtykiem.

Widok na morze  

Rocznie ponad milion gości odwiedza Niemieckie Muzeum Morza, jego akwaria i wystawy oraz zwiedza piękne hanzeatyckie