Oxfam België/Belgique

Brussels, BE

NL: Sinds 15 februari 2020 smelten Oxfam-Solidariteit en Oxfam-Wereldwinkels/Fair Trade samen tot één organisatie: Oxfam België. Het doel? Een sterkere beweging maken met één gemeenschappelijke missie: de strijd tegen ongelijkheid en voor economische rechtvaardigheid. En er zo mee voor zorgen dat iedereen een menswaardig leven kan leiden en iedereen elk fundamenteel recht voluit kan uitoefenen. FR: Oxfam-Solidarité et Oxfam-Wereldwinkels/Fair Trade forment depuis le 15 février 2020 une seule organisation en Belgique. L’objectif ? Faire d’Oxfam Belgique un mouvement plus fort avec une mission commune : lutter contre les inégalités et pour plus de justice économique. Et ainsi permettre à tout un chacun de vivre une vie digne et d’exercer pleinement ses droits fondamentaux.

http://www.oxfambelgie.be