Laren! Magazine NR19

Page 1

| 1

NOV - FEB 2021 • NR19 € 3,95

Nieuw in Laren! Magazine: 'De boer op'

“Met veel liefde, passie en aandacht” - Boerderij Groot Veldkamp - familie Eggink

24

Het derde en laatste buurtboek STICHTING VEDEL

36

Nieuw! Vroeger en nu DOOR JAN EGGINK

48

Nieuw! de werkdag van... ANITA BROUWER


Energie besparen was nog nooit zo makkelijk! Goed ge�soleerd de winter in met onze kunststof, aluminium of houten kozijnen. Verkrijgbaar in elke maat, vorm, stijl en kleur die jij maar wilt. VHL Kozijnen is onderdeel van: VHLgroep.nl - Laren Wilt u meer weten? Wij komen graag vrijblijvend bij u langs!

TRADITIEGETROUW

agazine_NR19_Advertenties1/4_Kozijn_VHL2.indd 1

06-11-2020 15:24

LUNCH DINER AFHAAL CATERING BORRELEN MEETINGS

Voor een goed advies ga je naar binnen!

Tel. 0573 - 40 12 10 www.witkamp.com

Deventerweg 3, Laren (GLD) • Tel. 0573-40 12 77 info@dekorteswoonsfeer.nl • facebook: dekorteswoonsfeer

WWW.DEKORTESWOONSFEER.NL


VOORWOORD VOORZIT TER

| 3

Het eerste woord is aan...

Laurens Woestenenk VOORZIT TER ALGEMEEN BEST UUR OJWL Zal ik er wel of niet mee beginnen? Tja, het is het gesprek van de dag, van de week, van de maand en zelfs van het jaar. Het COVID-19 virus drukt ons in de hoek, niet alleen OJWL maar alle verenigingen en bedrijven. De één ligt helemaal stil, de ander kan toch nog iets doen en sommige hebben er zelfs profijt van. Een rare tijd, die we hopelijk snel achter ons kunnen laten.

'Een rare tijd, die we hopelijk snel achter ons kunnen laten.'

Ik ben geboren in ‘93 op boerderij Marsman net buiten het centrum tussen het tunneltje en de rotonde. Hier run ik samen met mijn ouders een akkerbouwbedrijf met Boerderijwinkel. Hiernaast ben ik ook werkzaam als teeltadviseur bij Agrowin. Toen ik 15 jaar werd, was ik, net als veel andere jongeren al snel betrokken bij OJWL. Helpen met de oudijzeractie en mee met het AJK. Vanaf 2010 zat ik 7 jaar in het AJK bestuur waarvan ik 4 jaar voorzitter was. Na het AJK ben ik in 2017 voor-

zitter geworden van het algemeen bestuur. Normaal gesproken hadden we afgelopen jaar weer veel leuke evenementen georganiseerd. Maar Corona gooit flink roet in het eten. Geen Trekkertrek, geen

OJWL

Brommercross, geen AJK activiteiten, geen discobus en ook geen carbidschoten in 2020. Helaas, maar het is niet anders. Toch hebben we iets kunnen doen en heeft de

OJWL is een vereniging voor jongeren tot

pubquizcommissie in het voorjaar een online quiz gehouden en hebben we net voor de

35 jaar in de gemeente Lochem. Zij heeft

coronatijd ons 20 jarig jubileum kunnen vieren d.m.v. een streekdiner en een feest.

tot doel de leden actief te laten bezig zijn met hun eigen woon-, werk- en leefomgeving. Dit willen we bereiken door het organiseren van activiteiten, het verstrekken van informatie en het bevorderen van contacten tussen de leden onderling enerzijds en tussen de leden en de maatschappij anderzijds. Een belangrijk

Ook is er dit jaar een nieuwe activiteit geboren vanuit OJWL. Vrijdag 20 en zaterdag 21 november was er voor het eerst een boerderijverlichtingsroute georganiseerd door OJWL. Een route waarbij het buitengebied in de spotlight komt. Dit jaar was het in Laren, we willen deze activiteit eens in de twee jaar gaan organiseren en elke keer in een ander gebied van de gemeente Lochem.

element binnen de vereniging is dat verschillende groepen jongeren gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de vereniging. OJWL is een jongerenvereniging die probeert om enerzijds jongeren te vermaken, door het organiseren van allerlei activiteiten en anderzijds een stukje educatie te bieden.

Het Laren!Magazine is een mooie uitkomst voor een vereniging als OJWL, je evenement of activiteit kan altijd in de agenda komen te staan. Daarnaast hebben we ook de mogelijkheid om elke editie een pagina te vullen, een mooie en leuke manier om onze evenementen te promoten. Veel leesplezier deze editie!


4 |

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave

6

NIEUW! 'De boer op'

Een kijkje op de boerderij van de familie Eggink

12

Dierenartsencombinatie Zutphen-Laren

Verhuizing naar tijdelijk pand 20

Leónie van Meggelen:

Vertrouwen in alleen arbeidsrecht

36

NIEUW! Deze editie:

Vroeger & nu

38 Denkkracht voor het MKB

Wij zijn Praud! 48

NIEUW! De werkdag van...

Anita Brouwer Het gezin achter

24

Stichting Vedel

50

Het derde en tevens laatste buurtboek

Dinant & Annet Scheggetman

32

Het Ondernemerhuis

Volop in ontwikkeling

52

Na jaren voorbereiding is het zover; een fantastisch nieuw pand!

Goossens Lochem Mijn leven als vrijwilliger

68

Henk Wolters Overige informatie pagina's

Verenigingen & stichtingen pagina's 11

Apollo

59 Forza

14 Sinterklaaskatern

43

16

Aardgasvrij Laren

60

v.v. Witkampers

31

De dag van...

47 Vrömd Volk...

19

Laren & Oranje

63

Badmintonclub Laren

Peter Simoons

Peter Nes

27

BBB Laren

Fietsvierdaagse 'De Achterhoek'

35

Ik geef de pen door...

56

Nieuw in Laren!

28

Leussinkbad Laren

65

't Laerveld

Ruth van der Beek

66

Handige informatie

45

Pels & Pluim

71

Deo Gratias

42

De Branink

PWA Laren

Colofon : Laren! Magazine is een uitgave van Ovii en verschijnt in een oplage van 3.750 exemplaren huis-aan-huis in Laren Gld, Almen en Harfsen Redactie: Hanneke Janssen; Rens Kruiper en Stef Meilink - Eindredactie: Carmen Wijnbergen • Fotografie: Anke Kolkman en eigen materiaal geïnterviewden, verenigingen en stichtingen • Vormgeving: Ovii • Verspreiding: All Inn Verspreiding • Contact: Ovii - Dorpsstraat 5 - 7245 AK Laren GLD - Tel. 06 16 46 55 33 - info@larenmagazine.nl Voor informatie over advertenties, klachten over bezorging en alle andere vragen kunt u contact opnemen met Ovii. De uitgever kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geleden schade door foutieve vermelding in het blad. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook zonder vooraf schriftelijke toestemming van de uitgever.


VOORWOORD

| 5

EDITIE NUMMER 19 Daar gaan we weer, uitermate blij dat we wederom een jaar lang Laren! Magazine bij jullie op de deurmat mogen brengen. En het begint een beetje eentonig te worden maar toch wil ik het weer benadrukken... Dankzij de steun van de adverteerders in dit magazine

Ik weet nog goed dat ze vroeger een keer tegen mij

is het voor ons mogelijk dit magazine uit te geven.

zeiden: 'Ow ie bunt een kleindochter van Albert & Dina

En denk daarom zeker in deze onzekere en bizarre

van Hoge Stege?" Ik dacht "waar hebben ze het over?"

tijden een keertje extra aan onze lokale bedrijven.

Mijn opa en oma heten toch Albert & Dina Nijhof, althans voor mij was het gewoon opa en oma. Afijn,

Aan de bedrijven die ervoor zorgen dat onze

toen ik thuis kwam en het aan mij moeder vertelde

verenigingen en stichtingen kunnen blijven bestaan

kreeg ik de verklaring: "Het huis heet 'Hoge Stege'".

en aan de bedrijven die ervoor zorgen dat diverse initiatieven in Laren gerealiseerd kunnen worden.

Nog een nieuw item is 'Vroeger & Nu'. Vrijwilliger Jan Eggink gaat de komende edities op zoek naar een

Wanneer ik start met de voorbereidingen voor een

oude foto ergens genomen in Laren en vertelt ons

nieuwe editie heb ik altijd eerst een redactieoverleg/

meer over deze plek. Anke zorgt ervoor dat er ook een

brainstorm met Anke, Nena en deze keer ook Christel.

foto gemaakt wordt van hoe het er nu uitziet. Erg leuk

(red: Christel Wissink loopt deze periode stage bij Ovii).

om het verschil te zien! Ook nieuw deze editie is 'De

Gedurende zo'n overleg komen er ook altijd weer leuke

werkdag van...'. Want veel Larense Ondernemers

nieuwe ideetjes naar boven. En deze editie hebben we

kennen we en we weten ook wel zo'n beetje wat ze

maar liefst drie nieuwe terugkerende items!

doen. Maar hoe ziet een werkdag er nu uit? En wat komt er allemaal bij kijken? Anita Brouwer van

Een nieuw item deze editie is 'de Boer op'. Tijdens

't Langenbaergh neemt jullie een dagje mee. Een

een avondje borrelen met een van mijn vriendinnen

kleine notitie, Anita heeft dit geschreven voordat

kwam ik er eigenlijk achter hoe weinig ik weet van het

de horeca helaas weer dicht moest. De ondernemer

boerenleven, en hoe interessant ik het zelf zou vinden

geeft de 'pen' zelf weer door aan een andere Larense

om meer over de boerenbedrijven hier in Laren te

Ondernemer.

weten. Wie zijn ze? Wat drijft ze? En hoe zien zij de toekomst? Deze eerste editie de eer aan de familie

Naast deze nieuwe items gelukkig ook, ondanks

Eggink van 'Groot Veldkamp'. De boerderijnaam erbij

dat bijna alles stil ligt, genoeg verenigings- en

vermelden is wel iets typisch voor de Achterhoek

stichtingnieuws. En we gingen op bezoek bij enkele

volgens mij.

ondernemers: advocaat Leonie van Meggelen, de dierenartsen, de eigenaar van Praud en we spraken

"Jaargang 5: boordevol nieuwe terugkerende items!"

Henk & Anne Beumer over de aankomende verhuizing van Goossens. Kortom: genoeg te lezen weer. Veel leesplezier! Ingri Imenkamp


6 | 'DE BOER OP'

Deze editie starten we met een aantal nieuwe items waaronder ook 'De Boer op'. Iedere editie stellen wij een Larense boer aan jullie voor en ook in dit item geeft de huidige boer het stokje door aan een 'collega'. Deze editie de familie Eggink.


'DE BOER OP'

| 7

Tekst: Stef Meilink - Hanneke Janssen Tekst & Communicatie

‘Met veel liefde en passie aandacht voor het vee en de omgeving’ We zijn op bezoek op boerderij Groot Veldkamp van de familie Eggink (Teun en Marja, zoon Gert-Jan en zijn vriendin Juul) aan de Broekdijk in het Larense achterland. Bij het oprijden van het erf worden we vrolijk begroet

Marja vult aan: “Het boerenbestaan is een mooi

door de hond en Marja Eggink, die de straat voor het

leven en daar draag ik graag mijn steentje aan bij.

huis netjes aanveegt. We gaan naar binnen, nemen

Daarnaast doe ik veel vrijwilligerswerk en zit ik als

plaats aan de keukentafel en direct barst het gesprek

volksvertegenwoordiger van Gemeentebelangen in

los over wie deze familie is en wat het boerenleven zo

de gemeentepolitiek. Ik weet hoe onze samenleving

mooi maakt.

eruitziet en krijg veel praktijkervaring van ons bedrijf en onze omgeving mee. Ik vind het dan ook mooi dat

Teun Eggink (65), geboren aan de Veldkampsweg

ik mijn bijdrage in de politiek kan leveren.”

in Laren, is in 1975 met zijn ouders op deze plek aan de Broekdijk komen wonen en hier hebben ze hun

Trots op bedrijf met veel potentie

melkveehouderij voortgezet. Marja, ook een Larense,

Marja en Teun hebben één zoon: Gert-Jan (30). Hij

kwam in 1981 naar het Larense Broek. Teun vertelt:

woont samen met zijn vriendin Juul (26) in het andere

“We komen allebei uit een agrarisch gezin en het was

gedeelte van de twee-onder-één-kapwoning.

voor ons bijna vanzelfsprekend dat we dat leven ook

Gert-Jan vertelt: “Na mijn studie agrarisch onder-

zouden voortzetten. In al die jaren is er veel

nemerschap in Dronten ben ik bij ForFarmers gaan

veranderd en is ons bedrijf flink gegroeid. We hebben

werken als adviseur. Natuurlijk werkte ik toen ook al

twee melkrobots, zo’n 120 melkkoeien, bijbehorend

mee op de boerderij, maar dan in de vrije uren. Daar-

aantal stuks jongvee en goed verkavelde

naast komt Ton Lammertink hier in de vakanties en

landerijen. Er is dus veel

vrije tijd om mee te helpen.

veranderd, maar wat altijd hetzelfde is gebleven, is onze passie voor dit leven. We genieten nog iedere dag van de vrijheid in deze mooie omgeving.”

V.l.n.r. Gert-Jan, Juul, Marja en Teun


BESPAREN MET ZONNE-ENERGIE UW VOORDELEN VAN ZONNEPANELEN

ADVIES OP MAAT

Bespaar tot 100 % op uw energierekening

Wilt u vrijblijvend advies of een offerte? Neem

Draag bij aan een duurzame wereld

dan contact met ons op, wij nemen de tijd om

en investeer met een goed rendement.

samen met u tot het systeem te komen dat het

Vakkundig geïnstalleerd door een

beste bij al uw wensen past.

erkende installateur. • •

10 jaar productgarantie 25 jaar

SOLARAMA

vermogensgarantie op zonnepanelen.

Langelersdijk 1, 7245 PE Laren Gld

5 tot 12 jaar garantie op omvormer

Tel: 06-15 86 61 57 • info@solarama.nl

(optioneel uit te breiden tot zelfs 25 jaar).

WWW.SOLARAMA.NL

Solarama_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1

20-08-16 11:00

Alles onder één dak

Openingstijden:

Theo Beuzel

Maandag t/m vrijdag

08:00 - 19:00 uur

Zaterdag

08:00 - 18:00 uur

Zondag

10:00 - 17:00 uur


'DE BOER OP'

Na zeven jaar in loondienst te hebben gewerkt heb ik besloten om mijn baan op te zeggen en volledig mee te gaan draaien op de boerderij. Best wel een stap, maar voor mij heel logisch. Samen hebben we een bedrijf opgebouwd dat goed over te nemen is, waar we best trots op mogen zijn en waarin nog heel veel potentie zit.” Thuis op de boerderij in Laren Op de boerderij voelt ook Gert-Jans vriendin Juul zich inmiddels helemaal thuis. “Ik ben geboren in Roermond

Frustraties omzetten in positiviteit

Wel op bedrijfsniveau, maar niet als

en woonde daar in een rijtjeshuis. Dat

De politieke en maatschappelijke

sector. De recente protesten zijn dan

is wel even wat anders dan hier. Mijn

druk op agrarische bedrijven maakt

ook wel logisch te verklaren. Ik vind

hobby is paardrijden en zodoende

dat het niet altijd makkelijk is voor

het echter wel heel belangrijk dat we

ben ik op de opleiding in Dronten

ondernemers als de familie Eggink.

commitment van mensen buiten de agrarische sector moeten behouden.

terechtgekomen. Hier maakte ik kennis met veel mensen in de agrarische sector en dat vond ik ontzettend interessant. Het viel me vooral op dat de mensen uit de stad een compleet andere kijk hebben op de agrarische sector. Dat komt ook wel door hoe de media er aandacht

"De politieke en maatschappelijke druk maakt het niet altijd makkelijk. "

We moeten ons afvragen waar de grens ligt in bijvoorbeeld de protesten. Er is best veel frustratie en er zijn veel onduidelijkheden voor de toekomst van de agrarische sector, maar ik vind dat we positief moeten blijven. Ons vak is namelijk prachtig en dat moeten we vooral blijven uitdragen.”

aan geeft. Daar wilde ik wat mee doen en zo ben ik begonnen met

Teun legt uit: “We hebben door de

communicatiewetenschappen in

jaren heen steeds meer regelgeving

Wageningen. In die tijd was ik ieder

gekregen en dat is best wel lastig. We

weekend al bij Gert-Jan op de boer-

genieten namelijk wel van ons vrije

familie van Weringh in

derij te vinden. Inmiddels werk ik als

bestaan, maar zo vrij is het door de

dit item zien.

projectleider bij LTO Noord. Ik voel

regelgeving niet altijd.” Gert-Jan vult

me helemaal thuis hier in Laren en

aan: “De landbouw is één van de

zou denk ik helemaal niet meer terug

weinige sectoren die weinig groei

willen naar de stad.”

qua aantallen heeft laten zien.

De familie Eggink wil de volgende keer graag de

| 9


Veldmaat

Professionele partner op het gebied van

Rietdekkersbedrijf

directievoering en toezicht op buitenprojecten Advisering omvormingsplannen Opstellen bestekken terrein aanleg en onderhoud

Buisweerdweg 7 7245 RR Laren (Gld)

Opstellen bestekken bouw en woonrijpmaken Inspectie Beeldkwaliteit Openbare ruimtes

Tel. 0573 221219 Mob. 06 53386699

www.projectbegeleidingbuitenruimten.nl Zutphenseweg 13a • 7245 BK Laren (Gld.) • 06 255 779 09 gerrit@probebu.nl •

Magazine_NR19_Advertenties1/8_Probebu.indd 1

eddyveldmaat@outlook.com

Gerrit Oortgiesen

Laren!Magazine_NR7_Advertenties1/8_Veldmaat.indd 1 03-11-2020 19:33

GEZICHTSBEHANDELINGEN HUIDVERBETERING LASHLIFT • WENKBRAUWEN WIMPER-EXTENSIONS

14-11-17 09:07

Ik zorg graag voor uw voeten en neem hier de tijd voor Pedicure en voetreflexbehandelingen

DANÉ OORTGIESEN BELLEN / WHATSAPP: TEL. 06 36 33 73 48 DOORDANE

W W W. D O O R DA N E . N L

Magazine_NR19_Advertenties1/8_DoorDane.indd 1

Rita Oortgiesen - Gerritsen Beroeps voetreflexoloog, pedicure en verzorgende IG Zutphenseweg 13a, Laren (Gld.) Tel. 06 22 18 84 52 rita@larensevoetwellness.nl • larensevoetwellness

03-11-2020 19:36 Laren!Magazine_NR19_Advertenties1/8_LarenseVoetwellness.indd 1

Dondertman Administraties uw specialist voor administraties en belastingen Jan Dondertman: “Ik heb jarenlang administraties, jaarrekeningen en fiscale aangiftes verzorgd. Ik maak voor de financiële administratie gebruik van de software van Twinfield. Offerte Hebt u een onderneming of wilt u starten als ondernemer en bent u geïnteresseerd in de diensten van Dondertman Administraties? Bel 06-10699182 voor een vrijblijvend gesprek of schrijf naar Tunnelweg 2, 7245 SX Laren. www.dondertman-administraties.nl.

agazine_NR7_Advertenties1/8_Dondertman.indd 1

16-11-17 08:57

Advisering bouw of verbouw van woningen, bedrijven, horeca, zorgcomplexen, functieverandering boerderijen, etc. - ontwerp - tekeningen - omgevingsvergunning

‘t Veld 4, Exel

- bestek - bouwtechniek - management

• T: 0573 - 25 70 82 • M: 06 - 51 381 888

www.elkink-installatiebedrijf.nl

03-11-2020 19:34


KONINKLIJKE MUZIEKVERENIGING APOLLO | 11

Muziekvereniging Apollo Helaas hebben we door de huidige coronamaatregelen ons jaarlijkse najaarsconcert, dat gepland stond op 13 november, moeten annuleren. We vinden dat natuurlijk erg jammer, ook

moeten houden dan de standaardafstand

omdat we vanaf maart niet veel hebben

van 1,5 meter. Vanwege de verspreiding

kunnen musiceren. Alle vaste optredens

van de aerosolen in de specifieke blaas-

waren immers al geannuleerd. We hopen

richting van de instrumenten betekent dit

dat we in 2021 wel weer van ons kunnen

dat wij daarom twee meter afstand van

laten horen en dat u daar ook weer van

elkaar moeten houden. U kunt zich vast wel

kunt genieten.

voorstellen dat hierdoor een ruimte al snel te klein is en dat onze repetities helaas weer stil

Nieuwe repetitielocatie

kwamen te liggen.

Nadat onze repetitielocatie bij Stegeman niet meer gebruikt kon worden, hebben we gelukkig een nieuwe plek gevonden bij Unieke Uitjes. We zijn erg blij dat Martijn Kooren ons deze mogelijkheid biedt.

Gezocht: Nieuwe dirigent! Daarnaast zijn wij gestart met het vinden van een nieuwe dirigent. Op dit moment zijn we nog volop bezig met de sollicitatieprocedure en we hopen u in een volgend Laren! Magazine onze nieuwe dirigent aan u te kunnen voorstellen.

Een mooie plek ware het niet dat we voor onze blazers een

AGENDA 28 NOVEMBER Oud papier

grotere afstand 28 DECEMBER Oud papier 23 JANUARI Oud papier

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1879 • Correspondentieadres: Schoolderserf 2, 7437 RW Bathmen • Aantal leden: 45 Contact: info@ApolloLaren.nl • Facebook: ApolloLaren • Website: www.apollolaren.nl


12 | ADVERTORIAL Tekst: Stef Meilink - Hanneke Janssen Tekst & Communicatie

Dierenartsencombinatie Zutphen-Laren verhuist eind november naar tijdelijk pand! De verbouwing van het pand aan de Rengersweg gaat van start. Er zijn bij Dierenartsencombinatie Zutphen-Laren al lange tijd plannen voor een verbouwing en uitbreiding van het pand in Laren. De uitvoering van de plannen komt snel dichterbij,

Waar moet u rekening mee houden?

want al op 28 november is de verhuizing naar het

Er is bij het pand aan Deventerweg wel een aantal

tijdelijke pand aan de Deventerweg 12 in Laren.

zaken waar u rekening mee moet houden. Ron legt uit:

Hierna wordt er door Kreunen Bouw begonnen met de

“De parkeergelegenheid bij dit pand is beperkt. Voor

verbouwing van het huidige pand aan de Rengersweg.

het gebouw zijn er drie parkeerplaatsen die voor onze

Mede-eigenaar en dierenarts Ron van den Aakster

klanten, maar ook voor bijvoorbeeld de klanten van de

vertelt: “Het wordt een flinke logistieke uitdaging,

kapper, gebruikt kunnen worden. Daarnaast is er de

maar we kijken er ontzettend naar uit dat onze plannen

mogelijkheid om rechts langs het pand te rijden,

werkelijkheid gaan worden. Vanaf 30 november is

waarna u aan de zijkant kunt parkeren. Hier zijn ook

iedereen welkom aan de Deventerweg voor in

nog drie parkeerplekken. Het is niet ruim, maar

ieder geval vier maanden.”

het is wel mogelijk. Vanaf deze parkeerplaats kunt u achterom het pand lopen naar de ingang aan de

Vanaf 30 november aan de Deventerweg 12

linkerkant van het gebouw. We hopen dat zoveel

Voor iedereen die naar de dierenarts wil in Laren, is

mogelijk mensen, waarvoor het niet persé nodig is, niet

er vanaf 30 november dus de mogelijkheid om naar

parkeren op de parkeerplaatsen voor het gebouw. Het

de tijdelijke praktijk aan de Deventerweg 12 te komen.

zou mooi zijn als deze parkeerplaatsen gebruikt kunnen

Ron vertelt wat dit voor de klanten inhoudt: “Al onze

worden door mensen die bijvoorbeeld hun huisdier

apparatuur gaat mee naar de tijdelijke locatie en dus verandert er helemaal niets aan

Wij blijven

24/7

bereikbaar!

onze dienstverlening. Alles wat we nu

naar binnen moeten tillen. Zijn de parkeerplekken bezet? Dan is het altijd mogelijk om ergens in de nabije omgeving te parkeren. Moet u dan iets verder lopen?

doen, blijven we de komende maanden

Vraag ons dan even om u te ondersteunen met

gewoon doen, maar dan tijdelijk op

bijvoorbeeld het tillen van uw huisdier. We helpen u

een andere locatie.”

graag!”


ADVERTORIAL

| 13

Wat kunt u van ons verwachten? Wat is er allemaal mogelijk bij het tijdelijke pand aan de Deventerweg? We zetten het op een rijtje: •

De medicijnkast gaat van de Rengersweg mee naar de Deventerweg. Deze is 24/7 te openen door middel van het codeslot.

De openingstijden blijven hetzelfde als voorheen.

Het telefoonnummer en andere contactgegevens blijven ongewijzigd.

De (ver)bouwplannen

Alle operaties gaan gewoon door.

Alle laberatoriumapparatuur gaat

In het straks vernieuwde pand aan de

boerderijdieren als gezelschapsdieren

Rengersweg verhuizen de administratie,

terecht voor diverse behandelingen

de dierenartsenkamer en de kantine naar

en ingrepen. Denk hierbij aan preventieve

de bovenverdieping. Hierdoor is er meer

zorg zoals gezondheidscontroles,

functioneel, maar wel iets

ruimte voor de dieren op de begane grond.

vaccinaties, castratie of sterilisatie, maar

minder fraai.

Zo komen er een aparte honden- en

natuurlijk ook het behandelen van zieke

kattenwachtruimte, honden- en katten-

dieren.

mee naar het tijdelijke pand. •

Het tijdelijke pand is net zo

De opname voor honden en katten gaat in het tijdelijke pand gescheiden. Zo wordt stress

behandelkamers en een honden- en

onder de dieren voorkomen.

kattenopname, maar ook voor alle andere

Wij werken met moderne apparatuur

gezelschapsdieren blijven we natuurlijk

(bloed- en urineonderzoek) om een zo

ruimte vrijhouden. In het pand komt op

uitgebreid mogelijke check op gezondheid

gaat dienst doen als ruimte

de begane grond een centrale voorberei-

zelf te kunnen doen. Hierdoor komen we

voor de röntgenfoto’s.

dingsruimte die logistiek handig is gelegen.

snel tot een diagnose en een passende

Van hieruit worden alle dieren naar de

behandeling.

juiste plek gebracht. Hierdoor wordt er nog efficiënter omgegaan met de beschikbare ruimte. Dierenartsencombinatie Zutphen-Laren Vanuit het pand aan de Rengersweg (vanaf 30 november dus tijdelijk aan de Deventerweg) in Laren werkt Dierenartsencombinatie Zutphen-Laren met vijf dierenartsen en vijf assistentes aan de diergezondheid in onze regio. In de gemengde praktijk kunnen zowel

Openingstijden praktijk Maandag t/m vrijdag: 08:00 uur tot 17:30 uur (alleen op afspraak) Deventer 12, Laren Gld Tel. 0573 - 40 12 43 info@daczl.nl www.dierenartsenlarenlochem.nl

De kluis in het tijdelijke pand

Eventuele overlast rondom de verhuizing en verbouwing wordt zoveel mogelijk beperkt.


14 | SINTERKL AASK ATERN

Kleuren maar!

Zoek de verschillen!


SINTERKL AASK ATERN

klein cadeautje n e e h c to r a a m ! Geen intocht deren van Laren in lk o o h c s is s a b alle van de Sint voor

oladeletter. pieten een choc jn zi en t in S n va king Sint in samenwer gen alle kinderen an de tv t on ef he ek ig we kk ze De gaan maar gelu g een intocht niet door de ar ja kinderen toch no t di le al n om en nd Helaas ko vo mogelijkheid ge gewoon weer ers Laren wel de em rn de On de laas volgend jaar t rk me te in S e lli ju k kunnen te geven. Hopelij kleine lekkernij we hterhoek en gaan Ac de l te Ho in wakker maken kerk. Kulturhus en de 't ar na n me sa daarna ! Tot volgend jaar Liefs, Sint & Piet

| 15


16 | AARDGASVRIJ L AREN

Aardgasloos voor de kleine portemonnee De werkgroep Aardgasvrij Laren van Wakker Laorne denkt na over Laren als ‘Wijk van de toekomst’. Maar wat wordt er al gedaan in ons dorp en waarom willen mensen duurzamer wonen? In een serie gesprekken laten dorpsgenoten van zich horen. Jaap Jonk sprak met ze. Op aardgasvrijlaren.nl zijn ze in hun geheel te lezen, u leest hier twee ingekorte interviews.

Dat er mensen zijn die meer belangstelling hebben voor een nieuwe keuken of een nieuwe badkamer dan voor “aardgasloos” kan hij zich goed voorstellen. En dat de mensen huiverig zijn voor een hogere huurprijs vindt hij zeer begrijpelijk. De insteek van Viverion is dan ook om

kiest zijn woorden zorgvuldig en vertelt dat

woonlasten gelijk of lager te houden.

je als woningstichting moet zorgen voor

Maar het is onontkoombaar; de huizen

woningen die toekomstbestendig zijn maar

van Viverion gaan van het aardgas af.

die ook maatschappelijk verantwoord zijn.

Henk Jeths –vastgoedadviseur van de

Voor een huis betekent dat uiteraard

woningstichting– vertelt waarom dat een

dat het betaalbaar is voor de kleine

goede zaak is.

portemonnee, maar ook moet voldoen aan een hoge standaard van comfort.

De nieuwe seniorenwoningen aan de

En dat gaat met aardgasloze bouw nou

Molenbeek in Laren zijn niet de eerste

net heel goed samen!

duurzame huizen van Viverion. Al voor dat de rijksoverheid aardgasloze nieuwbouw

Voor de Molenbeek is gebruik gemaakt van

verplicht maakte, was het al beleid in

“bewezen techniek”. Zowel de warmte-

Lochem. Om te kijken hoe dat het beste

pompen als de zonnepanelen zijn al lang

kon, werd een project in Goor gedaan met

niet experimenteel meer. Vooralsnog lijken

verschillende typen duurzame huizen.

de woningen dan ook prima te voldoen.

Woningen met een warmtepomp en vloer-

Maar de winter moet nog komen en dan

verwarming werden door de bewoners

wordt er nauwlettend gekeken naar het

als zeer comfortabel ervaren. Beter dan bijvoorbeeld woningen die zo perfect geïsoleerd zijn dat ze nauwelijks nog

energieverbruik van de elektrische warmtepompen. Dat brengt mij op de vraag naar het prijskaartje van de huizen. Henk legt uit dat de huurprijs wordt bepaald aan de hand van een punten-

verwarming nodig

systeem. De nieuwe huizen hebben een

hebben.

hogelere huurprijs dan de oude. Begrijpelijk omdat je als huurder meer

Ik vraag Henk waarom zijn organisatie dat beleid van “aardgasloos” al vroeg heeft ingezet. Henk

“waar voor je geld” krijgt. Niet alleen dat alles nieuw is maar vooral heel veel comfort! Dat is wat waard. Dat de woningen energieneutraal zijn betekent dat de energie voor warmte en warm water


AARDGASVRIJ L AREN

| 17

Ik dacht: “Dat zal wel wat kosten!” Sinds 27 juni van dit jaar is Wil Beumer thuis aan de Molenbeek 25 . Ze bewoont een van de nieuwe gasloze seniorenwoningen van Viverion. Wie ze wilde zien bouwen moest snel zijn

eigenlijk interesseert het haar weinig.

want in enkele weken stond er een rijtje

Wil vertelt over de vloerverwarming

van vier woningen, en kort daarna nog

die heerlijk comfortabel is. Over de

zo’n rijtje. De kant en klare muren en

driedubbeldikke ramen die zo goed

wordt gecompenseerd met de

daken werden vanaf de vrachtwagen zo

isoleren dat niet alleen de warmte lekker

elektriciteit van de zonnepanelen.

op hun plaats getakeld. De badkamer

binnen blijft in de winter, maar ook buiten

Dat maakt van de hogere huurprijs

werd betegeld en wel in het midden van

blijft in de zomer.

heel veel goed.

het huis gehesen. “Aan De Bakkerij moest ik er echt op

Viverion deelt de opgedane ervaring

Wil woonde jarenlang aan de Bakkerij

letten hoor, in de zomer hield ik alles dicht

met de andere woningstichtingen

maar wilde kleiner, makkelijker en

ook de gordijnen om de warmte van de

in Twente. Dat is één manier om de

comfortabeler wonen. Dat was de reden

zon buiten te houden. Maar in de

kennis niet voor jezelf te houden.

om zich in te schrijven voor dit nieuwe

afgelopen warme zomer kon je hier goed

Als er een duurzaamheids project

project. Dat het gasloos was, was voor

binnen zijn. Nota bene achter het glas

in een wijk of straat is met huizen in

haar helemaal geen argument. “Ik dacht

zonder dat het echt warm werd.”

particulier bezit, dan kunnen

dat het wel duur zou worden met die

eigenaren die eerder hun woning

zonnepanelen en die warmtepomp”

Ondertussen komen mensen plantjes

van Viverion kochten aanhaken.

vertelt ze. Maar dat bleek reuze mee te

brengen voor de tuin die uiteraard ook

Het beleid van Viverion is dat al hun

vallen. De huur is wel iets meer dan aan de

opnieuw wordt aangelegd. Dat geeft de

woningen in 2025 gemiddeld het

Bakkerij, maar daar staat tegenover dat

gelegenheid om even buiten te kijken

energielabel A hebben. Dat zal

er geen gasrekening meer is. Dat maakt

naar het dak met de zonnepanelen en

voornamelijk door prima isolatie te

het verschil ruimschoots goed.

de warmtepomp. Voor de liefhebber van

bereiken zijn. In 2050 is iedere

nieuwe techniek een pracht gezicht dat

woning aardgasvrij. Henk Jeths zegt

Voor Wil telt vooral de kwaliteit van de

zo’n zuidelijke dakhelling nu energie

het met de nodige verwondering als

woning, de techniek is voor haar

oplevert. Maar Wil kijkt veel liever de

kind uit de 50er jaren. “Als kind

volstrekte bijzaak. Ze vertelt dat er bij

andere kant op naar de tuin en de

heb ik gezien hoe het aardgasnet

het betrekken van de woning een groot

plantjes. En als ik haar vraag of dat nou

vanzelfsprekend werd aangelegd,

papier aan de muur hing met allerlei

wel lukt met al die moderne apparaten

onze kleinkinderen zullen zich

instructies. Maar daar heeft ze nauwelijks

kijkt ze me verbaasd aan en zegt: “Ach

verwonderen over hoe gemakkelijk

naar gekeken. Ze was het van plan “Maar

met die pijltjes gaat dat eigenlijk vanzelf!”

wij vervolgens met onze bodem-

ja, met zo’n verhuizing heb je zo veel aan

schatten zijn omgegaan.”

je hoofd dat ik dat maar weg heb gedaan.” Of het dan wel lukt met al die nieuwe techniek in huis vraag ik haar. Maar


JK montage afrasteringen-hekwerken

06-20572980 • Gas • Water • Sanitair • Elektra • Verwarming • Lood-zinkwerk • Dakbedekking • Airconditioning • Ventilatie

Hekwerken

Overkappingen

Toegangshekken

Jan Koeslag | Tel. 06 20 57 29 80 | info@jkmontage.nl

Aalsvoort 41 • 7241 MA Lochem • Tel. (0573) 251 008 info@dijkerman-lammers.nl • www.dijkerman-lammers.nl

www.jkmontage.nl

Laren!Magazine_NR7_Advertenties1/8_JKMontage.indd 1 31-01-20 08:53

anLammers_LarenMagazineNR16_Adv.indd 1

14-11-17 08:29

In deze onzekere tijd op vakantie? Dan is een persoonlijk contact wel zo fijn!

Zonnige groet, Thérèse Face2Face Travel Lochem Tel. 06 24647795 therese@face2facetravel.nl www.face2facetravel.nl/therese f face2facetravellochem

agazine_NR18_Advertenties1/8_Face2Face.indd 1

13-07-20 07:06

Voor al uw grond- en sloopwerken en alle andere werkzaamheden met schranklader en minikraan, zoals: - roosters leggen - uitmesten van stallen - lasergestuurd egaliseren

Tel.: 0573 - 40 10 75 Fax: 0573 - 40 20 86 E-mail: Lavarko@hetnet.nl

VEEL PLEZIER OP DE DEVENTERWEG 81 LARENSE VEELKERMIS! PLEZIER OP DE 7245 PL LAREN

Nieuw: 3D inmeten, tekenen, uitzetten en profileren.

Tel.: 0573 - 40 10 75 Fax: 0573 - 40 20 86 E-mail: Lavarko@hetnet.nl

LARENSE KERMIS!


L AREN & ORANJE

| 19

Dit jaar zou dit groots gevierd worden in Laren, een gedeelte is gelukt, echter niet alles helaas. In december 2019 begonnen wij enthousiast. “Wij kunnen in vrijheid organiseren” was toen onze tekst van de “Laren 75 jaar vrij” krant die huis aan huis is verspreid. Echter beseffen we vooral in deze

De vlaggenlijn die in samenwerking

periode dat vrijheid soms ook is:

met de ondernemersvereniging door

saamhorig een stapje terug doen,

ons is verspreid in Laren, is ook

verbinding houden met elkaar, om

massaal opgehangen op 5 en 6 april ,

zo weer meer vrijheid te verkrijgen.

75 jaar na de bevrijding. Dit toonde

De vrijheidskrant (waar we veel mooie

maar weer de Larense verbinding en

reacties op hebben ontvangen) is

saamhorigheid, met het belang van

ook nog te lezen via www.ovii.nl

het besef van leven in vrijheid. Prachtig

(onder portfolio).

dank Larenaren voor jullie enthousiaste

Wat heeft u nog van ons tegoed? Vrienden van Laren Live! bij Witkamp Optreden van het Golden Oldies Duo

medewerking. Op 1 Februari heeft toneelgroep OCH uit Holten het indrukwekkende

Hopelijk kunnen alle activiteiten in

oorlogsstuk: ''Oorlog, offers en gewin''

2021 wel doorgaan, we zullen de pers-

voor ons opgevoerd bij Witkamp. De

conferentie(s) op de voet volgen en

middag en avond is zeer goed bezocht.

houden u op de hoogte!

Het was een indrukwekkend toneel spel, wat veel gevoelens losmaakte

Fietstocht door alle kernen van de gemeente Lochem langs punten die belangrijk zijn geweest in de oorlog met behulp van app en informatie

Speciaal nieuws: Op onze website : larenenoranje.nl hebben we een link geplaatst waar u onze totale video kunt zien van de verhalen van “ooggetuigen vertellen

4 mei speciale herdenking in samen werking met Kerk Laren, projectkoor in samenwerking met La Poko

Laren (gld) in oorlogstijd “, we zijn in 2015 begonnen met het opnemen van deze verhalen in samenwerking met Hanny Poelert, Luuk Potgieter en Christiaan Harkink. Vervolgens de prachtige poppenkast voorstelling voor de allerkleinste

Het is een prachtig overzicht

Larense bewoners bij ’t Langenbaergh

geworden, met persoonlijke verhalen.

op 15 februari, ook hier hebben we hele

De eigen oorlogs dorpsherinneringen

enthousiaste reacties op gehad, en het

blijven zo levend gehouden en door-

aantal kinderen wat gekomen is, was

gegeven aan de toekomstige

overweldigend.

generaties.

Seniorenreisje met een speciale bestemming


20 | ADVERTORIAL

"Dat ik het ook echt heb gedaan, is tot op de dag van vandaag één van de beste beslissingen die ik ooit heb genomen!”


ADVERTORIAL

Tekst: Stef Meilink - Hanneke Janssen Tekst & Communicatie

Leónie van Meggelen:

Vertrouwen in alleen arbeidsrecht In april 2018 begon Leónie van Meggelen haar eigen advocatenkantoor vanuit haar verbouwde boerderij aan de Holterweg in Laren. Twee jaar en zes maanden verder is duidelijk geworden dat Leónie zich prima kan richten op alleen het arbeidsrecht. “Omdat ik bij mijn start in april 2018 dacht dat een

Ik merk zelf dat arbeidsrecht door ondernemers

advocatenpraktijk gericht op arbeidsrecht alleen

vaak als saai en verplicht wordt ervaren, maar dat

wellicht te ‘smal’ zou zijn, heb ik ook incassorecht

hoeft het zeker niet te zijn. De kunst is om de zaken

en hippisch recht op mijn website vermeld. Maar

aan de voorkant goed te bespreken en vast te

gebleken is dat ik meer dan genoeg werk heb in

leggen met de medewerkers. Dat voorkomt een

alleen het arbeidsrecht.”

hoop gezeur wanneer je niet meer ‘on speaking terms’ bent met elkaar.

Voor jezelf beginnen: “In het begin best spannend”

Praktische kijk op arbeidsrecht

Leónie is inmiddels al ruim 17 jaar advocaat.

Leónie legt het accent op een praktische kijk op

“Voordat ik mijn eigen kantoor startte, werkte ik bij

het arbeidsrecht. “Alle ondernemers zijn in een

een advocatenkantoor in Apeldoorn. Ik had het daar

bepaalde mate eigengereid. Ze hebben een eigen

goed naar mijn zin, maar merkte dat ik steeds meer

visie op het ondernemerschap en dat zorgt wel

behoefte kreeg aan zelfstandigheid en vrijheid om

eens voor miscommunicatie en zelfs conflicten op

zelf te ondernemen. Ik kom uit een ondernemers-

de werkvloer. Ik denk daarom dat de werkgever

gezin. De wens om voor mezelf te beginnen was er

zijn of haar ondernemersvisie veel meer mag laten

daardoor altijd al. Dat ik het ook echt heb gedaan,

doorklinken in het personeelsbeleid. Ik zie vaak

is tot op de dag van vandaag één van de beste

dat arbeidsconflicten onnodig ontstaan omdat

beslissingen die ik ooit heb genomen!”

de ondernemer/werkgever niet duidelijk genoeg aangeeft wat hij of zij verwacht van de medewerker.

Het accent op alleen arbeidsrecht

Bijvoorbeeld hoe om te gaan met klanten en waar de

Inmiddels is het tijd voor een aangepaste koers.

prioriteiten liggen. Wat voor de één vanzelfsprekend

“Toen ik begon, dacht ik een wat ruimere scope

is, hoeft voor de ander helemaal niet zo logisch of

nodig te hebben. Maar ik houd mij dagelijks met

belangrijk te zijn. Ik adviseer ondernemers en werk-

vrijwel alleen arbeidsrechtzaken bezig.

gevers van nu dan ook om het heft in eigen handen te nemen. Niet achter de regels “aanhobbelen”. Geef het personeelsbeleid een prominente plaats in de bedrijfsvoering. Zo kun je bijvoorbeeld de ultieme klantbeleving alleen bereiken wanneer de medewerkers deze visie daadwerkelijk vormgeven.

| 21


“Minder zorgen en en meer inzicht. Wij helpen je graag!”

‘Echt iets voor de mensen betekenen in een kwetsbare tijd’

- gosmart.nl

06 43 21 53 85 (24/7 bereikbaar) rene@renemeutstegeuitvaartzorg.nl www.renemeutstegeuitvaartzorg.nl

Bezoekadres: Aaltinksweg 22 7451 DX Holten

GoSmartbv

Magazine_NR17_Adv1/4_GoSmart kopie.indd 1

Contact:

M. 06 - 22 73 54 16

E-mail:

info@gosmart.nl

Website:

www.gosmart.nl

ReneMeutstege_Adv_¼-2.indd 1 12-11-2020 13:42

05-02-20 13:18

Schildersbedrijf van der Wal Schilderwerk // Advies Wand- en plafondafwerking Spuiten // Glas Holterweg 44 7245 SC Laren gld T. 0573 - 401370 info@schildersbedrijfvanderwal.nl www.schildersbedrijfvanderwal.nl


ADVERTORIAL

Zie het arbeidsrecht niet als een

te praten over de

verplicht nummer, maar als een uit-

Wet Arbeidsmarkt

gelezen kans om je duidelijk te profileren

in Balans en zo met

in de markt en om de medewerkers

mij als advocaat kennis

helder te maken wat je van hen

te laten maken. Dat was

verwacht!”

ontzettend leuk om te doen.

| 23

Het mooie aan Laren is ook de rust en Toegevoegde waarde door

ruimte die het met zich meebrengt.

Over Leónie van Meggelen

directcontact

Even tussen de middag wandelen met

42 jaar, komt oorspronkelijk uit

Volgens Leónie komen klanten graag

de hond of lunchen met mijn man bij

Loo-Bathmen (ouderlijk huis

naar haar kantoor vanwege het

Witkamp, gewoon omdat het kan.

op de Loöermark)

persoonlijke karakter. “Alleen al de

Heerlijk vind ik dat! De afwisseling en

locatie, een verbouwde boerderij in

vrijheid geeft ruimte om zaken ook eens

Getrouwd met Marcel &

het buitengebied, brengt een heel

uit een ander perspectief te bekijken.

moeder van Martijn (6) en

andere sfeer met zich mee dan de

Allemaal voordelen dus!

Maud (4).

advocatenkantoren in de grote steden. Ik merk dat klanten dit prettig vinden.

Houdt van kunstgeschiedenis,

Daarnaast is mijn kantoor makkelijk

paarden en een beetje boksen

aan te rijden en kun je parkeren voor de

voor de conditie.

deur. En verder vinden klanten het fijn dat ze puur en alleen met mij te maken hebben. Je krijgt niet eerst een secretariaat aan de telefoon, maar belt mij gewoon op mijn mobiel. En ik reageer altijd snel.” Laren als vestigingsplaats Leónie kijkt met een bijzonder goed gevoel terug op de afgelopen jaren. “Ik heb me vanaf het begin ook als ondernemer thuis gevoeld in Laren. Ik heb al eens een workshop gegeven voor de

Holterweg 82, 7245 SK Laren Gld.

plaatselijke ondernemers, om hen bij

T: 0573 – 46 07 32 • M: 06 – 23 883 827 leonie@vanmeggelenadvocatuur.nl www.vanmeggelenadvocatuur.nl


24 | STICHTING VEDEL

Tekst: Stef Meilink - Hanneke Janssen Tekst & Communicatie

Het derde en tevens laatste buurtboek... Inmiddels is het in Laren een begrip: “Woar bun ie der ene van?” De buurtboeken staan vol met interessante verhalen van markante buurtbewoners, en zijn een groot succes gebleken. Cathie Hoek-Groeneweg en Annemieke Heinekamp

Het gaat erom dat je de vragen stelt op een manier

blikken terug op de eerste twee bundels, en werpen

die bij de vertellers herinneringen oproept en ze hun

alvast een blik vooruit op de derde en laatste uitgave,

geschiedenis opnieuw laat beleven.” “Er zijn erg veel

die in januari 2021 zal verschijnen.

interessante verhalen die soms bijna dreigen te verdwijnen, zeker als deze mensen overlijden. Dit willen

Een klein schrijfteam

wij voorkomen”, vult Annemieke aan. “Er is altijd de

Annemieke vertelt: “Binnen ons team ben ik coördi-

behoefte om je verbonden te voelen met je voor-

nator. Cathie doet de eindredactie en correctie voor

ouders. Onze opzet was om, mede door onze bundels

deze editie van de serie. We maken deze bundels

deze verbondenheid te behouden en te versterken.”

samen met een gemotiveerd team dat bestaat uit negen personen. Ons motto is eigenlijk: Door elkaar

Onverwacht succes

te leren kennen kun je een kloof tussen geboren en

De groep schrijvers had nooit verwacht dat de serie

getogen Larenaren en ‘nieuwelingen’ overbruggen en

zo’n groot succes zou worden. “Willen mensen dit

met elkaar samenleven. Daarnaast zijn we als stichting

überhaupt wel kopen? Dat was eigenlijk onze eerste

ook bezig met verduurzaming en andere projecten”,

gedachte. De eerste oplage bestond uit 350 boeken.

vult Cathie aan.

Die waren zo snel uitverkocht, dat wij uiteindelijk zelfs een tweede oplage hebben laten drukken”, aldus

Oral History: Een bepaalde manier van interviewen

Cathie.

“Wij wilden met deze reeks graag bijzondere verhalen van inwoners in en rondom Laren voor altijd vast-

“Na het succes van de eerste uitgave zijn wij snel aan

leggen”, aldus Cathie. “We hebben voor onze eerste

de slag gegaan met een tweede deel, waarvan de

uitgave vijftien mensen gevonden, rondom Verwolde,

focus op de Dorpsstraat lag. Het voelt natuurlijk erg

die hun verhaal wilden delen. Vervolgens hebben we

goed dat deze boeken zo gewaardeerd worden door

met deze personen een afspraak gemaakt en een

de Larense gemeenschap”, vult Annemieke aan.

interview afgenomen. Derde en laatste buurtboek: wat deed een kalverschetser ook alweer?

“Woar bun ie der ene van? oude, verdwenen en bijzondere beroepen”

“De nieuwe uitgave gaat over oude en bijzondere beroepen. Denk hierbij aan een vak dat niet meer

verschijnt medio januari 2021. De bundel zal

bestaat, zoals dat van kalverschetser, maar ook aan

weer verkocht worden bij de Welkoop, de Plus en

een bijzonder beroep als aspergeteler. Het buurtboek

bij Annemieke thuis. Verkoopprijs: € 9,95

barst van de boeiende verhalen die lekker weglezen”, vertelt Cathie.


STICHTING VEDEL

| 25

De mensen achter Stichting Vedel Margot Siskens

“Woar bun ie der ene van?: oude, verdwenen en bijzondere beroepen” verschijnt medio Annemieke Heinekamp

januari 2021. De bundel zal zoals vanouds weer verkocht worden bij de Welkoop, de Plus en bij Annemieke thuis. Voorafgaand

Cathie Hoek-Groeneweg

aan de verschijning van het derde deel zal er weer een boekpresentatie gehouden worden. Woord van dank “Zonder de steun van de Larense Gerrit Klokman

inwoners was het maken van deze bundels niet mogelijk geweest”, vertelt Annemieke. Neem bijvoorbeeld Stichting Kranengoor,

Hajo Kruijff

die ons financieel heeft ondersteund. Mede dankzij deze organisatie hebben wij in coronatijd toch de mogelijkheid om onze boekpresentatie te houden in het Kulturhus.” “Daarnaast waren onze boeken natuurlijk ook nooit verschenen zonder de Larenaren zelf. We zijn echt overweldigd door alle steun

Caroline Straathof

die wij hebben gehad en we willen graag iedereen die mee heeft gewerkt aan onze bundels bedanken”, vult Cathie aan. “Met

Herman Oltvoort

deze reeks wilden we de Larense gemeenschap nog dichter tot elkaar laten komen dan al het geval was, en we kunnen concluderen dat het is gelukt! Daar zijn we uitermate trots op”, sluiten Annemieke en Cathie af. Maarten Hoek

Willy Nijhof

Niet op de foto: Stance Westerhoud


26 |

TIJD VOOR ONDERHOUD AAN UW MACHINE

VOOR DE KLEINE BOUWWERKZAAMHEDEN TOT AAN EEN COMPLETE VERBOUWING

MEER INFORMATIE EN/OF ONLINE AANMELDEN BEZOEK ONZE WEBSITE. ALMATLAREN.NL/WINTERONDERHOUD TEL. 0573 44 80 88 • GROENTECHNIEK@ALMATLAREN.NL

ADV_LarenMagazine_EditieNR16.indd 1

• Glas- en schilderwerken • Wand- en plafondafwerking • Spuitwerk • Planmatig onderhoud • Kleuradvies • 24 uur glasservice

Molenveld 14 7245 CA Laren (gld) tel. 0573 - 40 16 59 info@hekkelmanschilders.nl www.hekkelmanschilders.nl

Tel: 0573-402171 info@kleinvelderman.nl

Banninksweg 6

www.kleinvelderman.nl

7245 BA Laren Gld

KleinVelderman_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1 31-01-20 08:49

22-08-16 08:32


BBB L AREN | 27

BBB Laren Misschien vraagt u zich af? Wie of wat is dat? BBB is een bridgeclub in Laren en de letters BBB staan voor Bridge Blijft Boeien. Dit jaar bestaan we 30 jaar! Tijdens 25-jarig jubileum worden de vier dames, lid vanaf het eerste uur, gehuldigd. Van links naar rechts: Johanna Beltman, Trudy Beumer, Janna Nijkamp en Teetske Woelders.

Destijds startte de club met 16 leden.

Wat voorop staat bij BBB is een

Na versoepeling van de Corona-

Leuk is dat vier leden lid al lid zijn

goede sfeer en daar staan we om

regels in juli, hebben we een enquête

vanaf het begin. Momenteel telt

bekend. Dat moge blijken uit het

gehouden onder de leden wie,

onze club 120 leden en er bestaat

volgende: Behalve uit Laren en de

met van overheidswege gestelde

een wachtlijst.

omliggende dorpen komen leden

voorwaarden, weer wilde bridgen.

uit Lochem, Deventer en Zutphen

Ruim 90% van de leden stond hier

We spelen op dinsdagmiddag in vier

en Diepenheim. Er worden vriend-

positief tegenover. Na nogal wat

groepen: A-B-C-D, ingedeeld op

schappen gesloten, die weer clubjes

aanpassingen om te voldoen aan de

spelniveau. BBB wordt geleid door

vormen en thuis bridgen. BBB

RIVM-voorschriften is het ons gelukt

een bestuur en de Technische

organiseert ook de jaarlijkse

in september weer te beginnen, de

Commissie, en heeft drie

Dorpsstraatdrive, met medewerking

ene week kon de ene helft van onze

gediplomeerde arbiters. De

van de plaatselijke horeca en het

leden aanschuiven en de andere

Technische Commissie zorgt

Kulturhus. Dit jaar hadden wij ruim

week de andere helft.

wekelijks voor de indeling van de

200 deelnemers.

Zo kon iedereen voldoende afstand

groepen en voor een soepel verloop van de middag.

bewaren. Maar ook wij moesten half maart door de Covid-19 noodgedwongen

Helaas is echter na drie speel-

We zijn volledig geautomatiseerd

stoppen met de bridgemiddagen bij

middagen het doek al weer gevallen.

zodat het resultaat van een speel-

Stegeman. Nog een domper was,

We hopen op betere tijden. Wel zijn

middag direct na sluiting bekend is.

dat Stegeman ons dit zomer mede-

we blij dat al onze leden tot op

De voorzitter leest de uitslagen voor,

deelde de zaak te moeten sluiten.

heden de coronatijd goed zijn

waarna iedereen wel of iets minder

Na 30 jaar moesten we een andere

doorgekomen. Met vrijwel allemaal

tevreden naar huis gaat. Overigens

locatie zoeken. Gelukkig kunnen

gepensioneerde leden, de risico-

krijgt iedereen de uitslag met

we nu in de grote zaal bij Witkamp

groep dus, moet bridgen wel een

uitgebreide informatie nog via de

terecht.

uitermate gezonde sport zijn!

e-mail. Meer informatie kunt u vinden op HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1990 • Secretariaat: Gerrie Hissink; Braninkkamp 32, 7245 AE Laren (Gld) Tel: 0573-401966 • Website: www.bbblaren.nl

onze site: www.bbblaren.nl


Foto: AIM Foto

28 | LEUSSINKBAD L AREN

Al vier jaar timmeren aan houtdorp In de laatste week van augustus was de vierde editie van Houtdorp Laren! Voor dit 2-daagse festijn is veel materiaal nodig, dat wordt ingezet door vele ondernemers in en rond Laren. Jaarlijks huttenbouwfestijn voor de hele regio

Tweewielers, Slootsmid Laren, Mobiele

Er deden dit jaar maar liefst 135 kinderen mee

Houtzagerij Braakman, Mombarg Houtzagerij,

aan het huttenbouwfestijn. Deelnemers zaten

Naeff en iD Groen. Hubo en Decorette Holten

in groepen 4 tot en met 8 van de basisschool en

leverden naast hout ook stoffen.

kwamen uit de hele regio: Laren, Barchem, Vorden,

Harfsen, Lochem en Zutphen. De kinderen werkten in groepen van zo’n 8 kinderen en een begeleider en

Verf van beide schilderijbedrijven Van der Wal en Kanne Schilderwerken.

Overig materieel van Langenkamp,

mochten zelf weten wat ze maken. Het timmer-

Higron, Melkveebedrijf Platerink-Lipman

plezier leverde gave houten creaties op.

en Arfman Hekwerken. •

Kilo’s spijkers en ander materiaal dankzij ondernemers in en rond Laren

zaagmachine beschikbaar. •

De kinderen bleken heel fanatiek. Ze bleven maar materiaal

Klus Wolters en Marcel Wijers stelden een SuperSnack en Bouwbedrijf Meutstege zorgden voor tenten voor catering en EHBO.

aanslepen en de bouwsels

Eten, drinken, fruit en snacks werden mede mogelijk gemaakt door PLUS Beuzel, Huusken

werden mooier en mooier.

Groenten Fruit, Aris Frieterie en Leussinkbad

Er ontstond een

Laren.

compleet houten dorp.

EHBO Laren en Lochem voor de eerste hulp.

Hier is natuurlijk érg veel

Jan van de Aast zorgde voor de geluids-

materiaal voor nodig.

apparatuur en DJ Jeroen Keuben zorgde voor

Hout, spijkers, verf en

het slotfeestje.

andere knutselmaterialen,

AIM Foto zorgde voor schitterende foto’s.

maar ook andere hulp,

Foto: AIM Foto

werden voor een groot gedeelte gesponsord of met korting aangeboden door Larense ondernemers: •

Spijkers van Lugarde en René Stegeman Bouw.

ATOP zorgde voor de aanvoer van hout,

• •

Naast deze bedrijven stonden ruim 35 vrijwilligers klaar om alles op en af te bouwen. De organisatie dankt de sponsoren en vrijwilligers nogmaals van harte.

Elweco voor de afvoer en Ronald Jansen zette

Volgend jaar 5 jaar!

zijn shovel in.

In 2021 volgt de vijfde editie van Houtdorp

Kwasten van Praxis, Dusseldorp leverde afzet-

Laren! Het belooft een speciale editie te wor-

lint en Herinner-dingen-doos leverde karton.

den, ook weer op de laatste twee dagen van

Hout, véél hout van Twentse Kabel Fabriek,

de schoolvakantie. Zet 'm maar vast in je nieuwe

Solarama zonnepanelen, Goossens

agenda.


LEUSSINKBAD L AREN | 29

Flinke opknapbeurt op het Leussinkbad Elk jaar weer ontvangt het Leussinkbad lovende reacties van bezoekers: “het ligt er zo mooi bij, wat een mooie groene omgeving en alles is mooi bijgehouden”. Dit jaar is het Leussinkbad toe aan een flinke opknapbeurt en veel groot onderhoud. Het afgelopen seizoen heeft het bad

hebben in en rond het zwembad, wil

Tempo en inzet dankzij gemeente,

ondanks de corona maatregelen toch

het Leussinkbad graag blijven

vrijwilligers en ondernemers

investeren in goede speelmogelijk-

Deze opknapbeurt vraagt veel geld

heden. Daarom spaart het Leussink-

en inzet van vrijwilligers en bedrijven

bad voor natuurlijke speelelementen

rondom Laren. Het bad benut

Na de allerlaatste zwemdag

en deed daarvoor mee aan de actie

hiervoor reserveringen en diverse

van het seizoen zijn vrijwilligers

ClubSupport van de Rabobank.

subsidies. Ook gemeente Lochem

weer veel bezoekers gehad. Renovatie van de bassins

en ondernemers op het Leus-

draagt financieel bij. Voor klussen is Wens, én noodzaak: vervangen kiosk

er een actieve groep vrijwilligers. Er is

Naast de genoemde renovaties is er

een app-groep opgericht met allemaal

nóg een grote klus die inmiddels hoog

vrijwilligers die bereid zijn om her en

bovenaan het klussenlijstje staat: het

der wat klussen te doen op het bad.

zo zegt bestuurslid Boudewijn van

vervangen van de kiosk. In dit kleine

Telkens als er handjes nodig zijn, komt

Breukelen, “de grote baden zijn zo lek

gebouw zit de receptie en ook het

dat op deze app te staan. Mensen

als een mandje. Door de jaren zijn de

verkooppunt voor dranken en snacks.

kunnen zich aanmelden. Dat werkt

baden steeds meer gaan lekken en zo

Het ‘houten hutje’ is sterk verouderd.

heel goed. U bent van harte welkom

verliezen we water. Dat water is ook

Het Leussinkbad is bezig de uitvoering

ook lid te worden van deze app groep.

nog eens behandeld en verwarmd,

voor te bereiden. Graag komen we in

U doet de bezoekers van het

dat is dus kostbaar en niet duurzaam.

contact met mensen of bedrijven die

Leussinkbad een groot plezier.

Eigenlijk komt er een nieuw bad

het zwembad hierbij verder kunnen

binnen het bestaande bad. Zo kunnen

helpen.

sinkbad direct gestart met de renovatie van de bassins. Deze zijn na 50 jaar hard toe aan een nieuwe binnenlaag. “Want”,

we weer 30 jaar vooruit.” Meerjarenplan herinrichting Gele glijbaan

Het zwembad heeft vorig jaar tevens

Ook de gele glijbaan moet grondig

een herinrichtingsplan ontwikkeld

worden aangepakt. Het Leussinkbad

samen met Sabine van Andel, tuin- en

hoopt dat in de winterperiode te

landschapsarchitect. Dat levert heel

kunnen financieren en realiseren,

goede ideeën voor de verdere (her)

zodat de glijbaan in 2021 weer kan

inrichting van het zwembadterrein. De

worden gebruikt.

realisatie hiervan wordt uitgesmeerd over een aantal jaar. Evenals overige

Natuurlijke speelelementen

aanpassingen zoals vernieuwing in de

Hoewel kinderen al veel te spelen

machinekamer.


Nu ook geopend op maandag van 12:00 tot 17:30 uur! Maandag: 12:00 tot 17:30 uur Dinsdag: 09:00 tot 17:30 uur Woensdag: 09:00 tot 19:30 uur Donderdag: 09:00 tot 17:30 uur Vrijdag: 09:00 tot 19:30 uur Zaterdag: 08:00 tot 14:30 uur Deventerweg 6, Laren (Gld) Tel. 0573 - 401498 • www.leoslook.nl

Magazine_NR19_Advertenties1/8_DoorDane.indd 1

oos-1 1

06-11-2020 15:59 Braakman.indd 1

16-11-17 09:03

DE VOORDELEN VAN AUTOVAKMEESTER •

Onderhoud/reparatie van alle merken (nieuw en gebruikt)

Twee jaar Internationale onderhouds- en reparatiegarantie

Betaalbaar onderhoud/reparatie met behoud van fabrieksgarantie

Goed opgeleide en servicegerichte technici

Reparaties met uitsluitend originele onderdelen

Voordelige en snelle pechservice

Tel. 0573 40 22 79 • www.autobedrijfmarcelhut.nl

MarcelHut.indd 1

• Gecertificeerd mobiel puinbreken • Inzamelen en transport van sloop-en bouwafval • Verhuren en plaatsen van containers van 5 tot 30 kuub • Sloop van gebouwen en woningen • Levering van verschillende granulaten • Grondverzet

Irma Nijland • Deelbehandelingen • Massages • Gellak

Radio - T.V. en Witgoed

Elektra - Gas - C.V.- Waterinstallatie

Materialen voor de doe het zelver

Propaan en campingaz (ook na sluitingstijd)

huidenbeautysalon-irma.nl f: huidenbeautysalonirma

Laren!Magazine_NR13_Advertenties1/8_IrmaNijland.indd 1 18-11-16 07:19

WITTENBERG V.O.F. Elektrische huishoudelijke artikelen

Adres salon: De Bakkerij 15, Laren Gld

• Henna brows

WWW.ATOPRECYCLING.NL

Tel. 06 14 65 17 78

• Gezichtsbehandelingen

Levenkamp 5, Laren (Gld.) • T. 0573-402586

INSTALLATIEBEDRIJF

03-05-19 08:27

Molenveld 8 7245 CA Laren Gld Tel. 0573 401939 info@kluswolters.nl www.kluswolters.nl

30-04-19 12:48





 

Zutphenseweg 6, 7245 BL Laren (GLD) Tel.0573-401421


DE DAG VAN... | 31

'De dag van...' een kijkje in het leven van een Larenaar. En net als 'de pen doorgeven' zal ook 'De dag van...' doorgegeven worden door de schrijver van het artikel. Deze keer is de eer aan...

De dag van...

PETER SIMOONS De dag van … Als mij vorig jaar gevraagd was deze column te schrijven dan had ik een ander verhaal geschreven dan nu. Mijn werk is hetzelfde gebleven, de uitvoering is dankzij Corona fundamenteel anders en beter geworden. Wie ben ik?

Ook voer ik tijdens de week veelvuldig overleg met mijn

Na 24 jaar in Bussum gewoond

Engelse alliantie partner en mijn virtuele assistenten.

te hebben vonden mijn vrouw Yvonne en ik onze weg terug naar het Oosten van het land. Sinds 2 jaar zijn wij nieuwe Larenaren en wonen wij aan de Katgershoek in een huis

Tussendoor laat ik Max nog eens extra uit, schrijf ik mijn tweewekelijkse columns en zorg ik dat mijn kennis op peil blijft. Mijn agenda bepaalt hoe laat een werkdag eindigt. Soms eindigen werkdagen pas laat in de avond na gesprekken met klanten aan de

wat veel dorpsgenoten blijken te kennen vanwege de

Amerikaanse westkust, soms eindigen ze eerder.

“prachtige” aangebouwde serre.

Vaak lukt het om de vrijdag en het weekend vrij te houden. Die tijd gebruik ik dan voor het verder

Al ruim 10 jaar ben ik zelfstandig werkzaam als coach en

opknappen en aanpassen van onze woonboerderij

trainer gespecialiseerd in strategische allianties. Ik help

(die serre komt zeker ook nog een keer…).

klanten over de hele wereld hun samenwerkingen en allianties met andere organisaties zo optimaal mogelijk op te zetten en uit te voeren. Voorheen betekende dat voor mij veel reizen. Nu mag ik in het mooie Laren blijven en coach en train ik mensen vanuit huis. Mijn dagen Sinds een aantal weken begint mijn dag met het uitlaten van Max, onze Schapendoes pup. Na het verzorgen van het eten voor hond en kat lees ik Het

Wat mijn werk zo leuk maakt

Financieele Dagblad, wat ik elke dag weer trouw in

Elke situatie bij mijn klanten is anders. Er zijn veel

mijn brievenbus aantref. Tot zover mijn vaste

“gouden regels” voor het succesvol opzetten van

dagindeling, de rest van de dag is telkens anders.

allianties. Echter, er bestaat geen vast recept voor. Elke klantsituatie vraagt om een eigen specifieke

Gedurende mijn werkweek spreek ik veel mensen via

aanpak in begeleiding en doet een beroep op mijn

video. Het mooie van deze tijd is dat iedereen vanuit

creativiteit, mijn analyserend vermogen en mijn

huis werkt. Dat maakt het werk persoonlijker. In haast

vakkennis. Dat in combinatie met het feit dat ik

elk gesprek is er wel een aanknopingspunt in de kamer

voor mijn werk in de keuken mag kijken bij de

van de klant wat een perfecte “ijsbreker” aan het begin

meest fantastische bedrijven over de hele wereld,

van het gesprek kan vormen. Een stuk van een vliegtuig

maakt dat dit voor mij het leukste werk ooit is.

propeller aan de muur, een hoogslaper waaronder een directeur zit te werken, schilderijen aan de muur.

Voor de volgende editie geef ik de pen door aan

Bedenk het en ik zie het in mijn gesprekken.

Martin van Ling.


32 | ONDERNEMERSHUIS Tekst: Stef Meilink - Hanneke Janssen Tekst & Communicatie

Ondernemershuis Laren biedt nieuwe kansen voor ondernemers Het is bijna zover; dan kan het nieuwe Ondernemershuis in Laren in gebruik worden genomen! Er zijn nog plekken beschikbaar voor enthousiaste ondernemers om zich hier te vestigen. Richard Buitink, Andre Lobbert en

oppervlakte als Ondernemershuis aan te

Jeroen Stekelenburg van de stichting

merken. Hij is daarin meegegaan waar-

die verantwoordelijk is voor de exploitatie

door we, midden in Laren, een prachtige

van het Ondernemershuis vertellen

locatie hebben.”

er graag over. “Voor ondernemers die

Richard Buitink, Andre Lobbert en Jeroen Stekelenburg

net een stapje verder willen gaan dan

Ruimte voor ZZP’ers en kleine

hun zolderkamer en verbinding met

bedrijven

andere ondernemers zoeken, is dit een

Kapsalon Leo’s Look en Home Instead

prachtig initiatief.”

Thuisservice zijn de andere gebruikers van het pand. Binnen het Ondernemers-

Jarenlange wens gaat in vervulling

huis is er nog ruimte voor geïnteres-

Andre: “Het idee is vanuit de onder-

seerde ondernemers. De stichting is

nemersvereniging ontstaan. Wij waren al

verantwoordelijk voor de invulling

langer opzoek naar een ondernemers-

daarvan.

huis. Jeroen vult aan: “Op een gegeven

Geïnteresseerd? Ben jij na het lezen van dit artikel geïnteresseerd naar de mogelijkheden of wil je meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met Andre Lobbert andre@lobbertlaren.nl of 06-51 58 97 19

moment hebben we verschillende opties

Richard vertelt: “Het belangrijkste is dat

onderzocht, waaronder een locatie

er een aantal jaren geleden diverse

midden in het dorp aan de Deventer-

ondernemers, met name ZZP’ers

weg. Bertus Wuestman, de eigenaar van

rondom Laren, de wens hadden om

deze locatie, had in het begin het idee

onderling contact te leggen. Daarnaast

om op deze plek een pand te bouwen

zochten veel mensen ook een flexplek.

waarin zowel gewoond als gewerkt kon

Tegen deze mensen willen wij nu

worden. Het bestemmingsplan stelt

zeggen: Kom gerust eens informeren

echter allerlei beperkingen. Die beper-

naar wat de mogelijkheden zijn!”

kingen gelden niet als het pand volledig gebruikt wordt voor de huisvesting van

“De ruimtes zijn geschikt voor ZZP’ers,

bedrijven. Omdat het om een flinke

maar ook voor kleinere bedrijven.

vloeroppervlakte gaat, hebben wij onze

Het gaat hierbij voornamelijk om admi-

kans schoon gezien en hebben wij

nistratieve en kantoorwerkzaamheden.

Bertus voorgesteld een deel van deze

Maar je kunt ook denken aan een filiaal


ONDERNEMERSHUIS

van een makelaar of bedrijven met een loketfunctie, zoals een bank of een verzekeringskantoor. Er is zelfs eventueel ruimte voor een winkel met etalagemogelijkheden. De plekken zijn erg divers in oppervlakte en mogelijkheden”, aldus Jeroen. Elkaar versterken als ondernemers Een ondernemershuis brengt de nodige kansen met zich mee. Andre vertelt er vol enthousiasme over: “Wij hopen dat de ondernemers die hun intrek nemen in

Het pand is modern, duurzaam en van alle gemakken

het ondernemershuis elkaar gaan versterken. Wij hebben

voorzien, waaronder individuele airco’s in alle ruimten.

met 175 leden de grootste ondernemersvereniging van de

Het is zelfs bijna energieneutraal. En ook is er een

gemeente Lochem. Als vereniging willen wij bedrijvigheid

ontmoetingsplek gecreëerd waar bijvoorbeeld vergaderd

dus blijven stimuleren. Hoewel de exploitatie van het

kan worden. Ook komt er bij het pand een parkeerterrein

Ondernemershuis vanuit een daarvoor speciaal opge-

met ruim twintig parkeerplaatsen, genoeg ruimte dus!”

richte stichting plaatsvindt die volledig los staat van de vereniging, is en blijft de vereniging dit initiatief van harte

Jeroen vult aan: “Wij hopen dat de eerste ondernemers

steunen.”

per 1 april 2021 hun intrek kunnen nemen in het Ondernemershuis. Als stichting zijn wij verantwoordelijk voor de

Richard vult aan: “In een ondernemershuis versterk je

verhuur van de ruimten binnen het Ondernemershuis.

elkaar. Je deelt successen met elkaar maar ook minder

Wij willen de gebruikers van het Ondernemershuis, veelal

leuke zaken. Ook al werk je afzonderlijk, het voelt alsof je

jonge ondernemers en starters, een steun in de rug te

echt collega’s van elkaar bent. Het geeft een gevoel van

bieden door flexibiliteit in te bouwen. In de huurovereen-

saamhorigheid.”

komsten met onze gebruikers werken wij bijvoorbeeld met een opzegtermijn van slechts 1 maand. Je zit dus niet

Prachtig pand

direct vast aan een lang contract.”

Het pand heeft een hoog opleveringsniveau, aldus Andre. “Je hoeft bij wijze van spreken alleen nog maar je eigen

Geïnteresseerd?

bureau mee te nemen”, vertelt hij lachend. “Het ruwe

Ben jij na het lezen van dit artikel geïnteresseerd naar

bouwgedeelte zal naar alle waarschijnlijkheid voor de

de mogelijkheden of wil je meer informatie ontvangen?

kerstdagen opgeleverd worden. In het eerste kwartaal van

Neem dan contact op met Andre (andre@lobbertlaren.nl

2021 vindt de afwerking en de interieurbouw plaats.

of 06-51 58 97 19).

| 33


Onze lokale ondernemers steunen; in deze tijd is dat extra belangrijk. Of het nu gaat om horecazaken, bouwbedrijven, fitnessscholen, schoonheidsspecialistes, de kapper of de bloemist. Het zijn rare en soms moeilijke tijden voor veel ondernemers. Dankzij de leden van de Ondernemers Laren kunnen elk jaar onder andere de sinterklaasintocht en de kerstbomenactie georganiseerd worden. Ook wanneer de crisis voorbij is, kunnen zij jouw hulp goed gebruiken. Kijk bij je volgende aankoop daarom eens of een ondernemer uit de buurt het aanbiedt, in plaats van het te kopen bij een landelijke webshop of bedrijf.

Zo steun je de lokale ondernemers!


IK GEEF DE PEN DOOR... | | 3535

e nemen, hoefde ik daar niet lang over na te denken. Toen Peter Seuters mij vroeg of ik de pen van hem over wild deze rubriek is altijd 1 van mijn favorieten. en eind het tot begin het van altijd ine agaz n!m Lare het Ik lees ze allemaal doen. Vaak zijn dat mensen die Prachtig om te lezen welke mensen er in Laren wonen en wat t wat een fijne plek om te leven en te wonen! wan , ijpen begr kan goed ik wat en, won leven hele hun bijna er al hier samen met Jan en wij hebben hiervoor ruim Voor mij geldt dat ik nog niet zo lang in Laren woon. Ik woon 10 jaar in Lochem gewoond op Landgoed Ampsen. Apeldoorn doorgebracht. Na de middelbare school Ik ben geboren in Ijsselstein (Utrecht) en heb mijn jeugd in in Deventer ging studeren aan de Internationale ben ik naar de andere kant van de IJssel verhuisd omdat ik Veehouderij. Een fantastische tijd en ik ben daarna en Dier ding oplei de daar e volgd Ik in. nste Lare ol scho Hoge ven. Onlangs heb ik in deeltijd de masteropleiding de IJssel ook niet meer overgestoken, maar aan deze kant geble ook afgerond. Public Management aan de Universiteit Twente gevolgd en Hall Larenstein, een agrarische hogeschool die Momenteel ben ik werkzaam als directeur op Hogeschool van (bij Arnhem) en Leeuwarden. Ik ben verantwoordelijk Velp in r maa is, stigd geve nter Deve in meer niet s ddel inmi htige landgoed Larenstein. We hebben, al zeg ik het voor onze locatie in Velp en daar zijn we gevestigd op het prac tot Land & watermanagement maar ook Tuin & zelf, echt fantastische opleidingen. Van Bos & Natuurbeheer er elke dag met zeer veel plezier, al maakt de werk Ik rij. oude Veeh -& Dier re ande r onde en ing richt psin Landscha COVID-19 het op sommige momenten wel extra uitdagend. eten er elke dag volop van! Eerlijk gezegd Inmiddels wonen Jan en ik al weer 3 jaar in Laren en wij geni en meteen verkocht. En we hebben er nog was dit huis het eerste huis waar we gingen kijken en we war geen dag spijt van gehad! en de natuur. We wandelen graag op Landgoed Ik kan hier volop genieten van mijn grote passies paardrijden alles wat we nodig hebben. Leuke activiteiten in de Verwolde. We voelen ons hier echt thuis. Laren heeft eigenlijk wat nodig is, prachtige natuur en leuke, betrokken buurt, een mooie dorpskern waar je eigenlijk alles kan vinden mensen. Schipbeek. Kortom, wij zijn hier neergestreken de men Bath club ry Rota van lid tijd ime geru ook ik ben s Inmiddel zoals het hoort bij deze rubriek geef en als het aan mij ligt gaan we hier nog lang niet weg. En, , ik de pen weer door, ik geef deze door aan Leรณnie van Meggelen ik ken haar via de paardensport. Hartelijke groet, Ruth van der Beek


36 | VROEGER & NU


VROEGER & NU

Nieuw in

| 37

In de komende edities van Laren!Magazine gaan we terug in de tijd en laten we u als lezer oude foto’s zien uit een ver verleden en een foto van hoe de huidige situatie is. We beginnen met een foto met een woning aan de Rengersweg in Laren gezien vanaf richting Lochem.

Eerste Larense veearts Langeler woonde aan de Rengersweg Het huis op de oude foto (uit het archief van wijlen Reinder Bolt) werd in 1916 gebouwd. Een correspondent die destijds de verslaggeving deed voor de voorloper van de Stentor, noemde het huis dat voor de eerste veearts van Laren werd gebouwd een sieraad voor het dorp Laren. Op 30 november 1915 werd het grondperceel voor

thema’s als folklore en landbouw centraal. Een

dit huis aan de Lochemseweg (nu Rengersweg)

jaar later bracht Langeler zelfs een boek uit over

aangekocht door de Larense Coöperatieve

de optocht met als titel: 'Beelden en stemmen

Zuivelfabriek. Wijlen de heer Co Hartgers liet de

uut Geldersch Laren'.

schrijver van dit verhaal 30 jaar geleden weten dat dit stuk grond De Boerkamp genoemd werd.

Eind jaren vijftig van de voorgaande eeuw werd

Later zou deze naam de wijk tussen de Rengers-

het huis van Langeler overgenomen door de

weg en de Zutphenseweg ten deel vallen. Het

Coöperatieve Landbouwvereniging (CLV), die

huis werd gebouwd voor Rijksveearts (zoals

haar panden tegenover de besproken woning

deze naam ruim honderd jaar geleden werd

had staan. Nu is op het grondperceel van de

gehanteerd) G. Langeler. Hij werd in 1915 door de

voormalige CLV een gedeelte van wijk De Boer-

gemeente Laren benoemd om zijn functie uit te

kamp en de Welkoop winkel gerealiseerd. Na

oefenen in de gemeenten Lochem en Laren.

de overname van de woning van Langeler door de CLV werd het onder meer bewoond door de

Langeler had zijn functie vanaf 1 februari 1916

familie Polling. De heer Polling was in die jaren

uitgeoefend vanuit hotel Witkamp in Laren en

werkzaam bij de CLV. Momenteel wordt het pand

kon op 18 februari van dat jaar zijn woning aan

nog steeds bewoond door mevrouw Heusinkveld.

de Rengersweg betrekken. Het huis kreeg de opschrift Absyrtus. Dit is de naam van de eerste

Links op de oude foto zijn ook duidelijk de oude

Griekse veearts, die tevens grondlegger was voor

tramrails zichtbaar. Deze rails brachten destijds

de veeartsenijkunde. Langeler die naast veearts

de tramverbinding tussen Deventer en Borculo

een grote folklorist en organisator bleek te zijn,

tot stand.

was in 1923 de grote man achter een optocht die door het dorp ging. In de optocht stonden

Tekst: Jan Eggink


38 | ADVERTORIAL

‘We voelen ons thuis in deze regio’ - Eigenaar Erwin Mulders


ADVERTORIAL

| 39

Tekst: Stef Meilink - Hanneke Janssen Tekst & Communicatie

Denkkracht voor het MKB in onze eigen regio:

Wij zijn Praud!

Ondernemen met Praud. Dat betekent je ambities waarmaken met een flinke steun in de rug. Of je nu wilt professionaliseren, je zaak wilt laten groeien of een koerswijziging wilt doorvoeren, bij Praud OndernemersAdvies in Laren en Ruurlo helpen ze je graag om je zakelijke doelstellingen te realiseren. En dat geldt ook zeker voor de klanten van

Ik ben ervan overtuigd dat we door op een laag-

FinanceConsult, dat sinds kort onderdeel uitmaakt

drempelige manier met elkaar te communiceren,

van Praud. Eigenaar Erwin Mulders vertelt: “We

we meerwaarde leveren. Dat houdt voor ons ook in

werkten al lange tijd samen met FinanceConsult

dat we in ons team weten wie onze klanten zijn en

en door omstandigheden was nu de tijd rijp om

wat hun situatie is. Dus niet doorverbonden

dit nog verder te intensiveren. Het gaat ons niet

worden van de één naar de ander, maar altijd

persé om groei van ons bedrijf, maar vooral om een

iemand die jou kan helpen. Op basis van

manier van werken die bij ons en vooral bij onze

vertrouwen met elkaar in zee; dat is waar we

klanten past. Op onze twee locaties werken nu

voor staan.”

in totaal elf collega’s die met gedegen kennis van zaken de uiteenlopende MKB-bedrijven in de regio

Jouw succes als ondernemer

ondersteunen.”

Bij Praud OndernemersAdvies werken ze met een kleurrijk palet aan financiële- en HR-diensten.

‘We voelen ons thuis in deze regio’

Erwin legt uit: “Zo kun je bij ons terecht voor de

“Ondernemen in Laren en Ruurlo; dat past ons

inrichting van je boekhouding, voor accountancy,

precies. We voelen ons thuis in deze regio”, vertelt

je salarisadministratie en complexe fiscale

Erwin. “We spreken het zelfde dialect als onze

vraagstukken. Maar ook voor gedegen bedrijfs-

klanten, hanteren geen gekke prijzen, hebben

advies en zelfs juridisch advies. Bijvoorbeeld op

geen dure uitstraling en lopen niet rond in strakke

arbeidsrechtelijk terrein. Met ervaren specialisten

pakken. Wij ondernemen op de manier die voor ons

in verschillende disciplines zijn we jouw ideale

en vooral voor onze klanten prettig voelt.

klankbord.


40 |

Naamloos-1 1

17-11-16 11:53


ADVERTORIAL

FinanceConsult / TopSalar is Praud OndernemersAdvies BV geworden FinanceConsult, adviseurs voor het MKB en TopSalar, online lonen en loonadvies in Laren, zijn een intensieve samenwerking aangegaan met Praud Accountants uit Ruurlo. Per 1 september 2020 zijn beide advieskantoren samen verder gegaan Vanuit jouw ondernemersvisie geven wij graag feedback op

onder de naam Praud Ondernemers-

jouw ideeën, plannen en dromen. We onderbouwen ze cijfer-

Advies BV. De reden van deze samen-

matig voor je. We stellen kritische vragen. Spelen soms

werking heeft onder andere te maken

advocaat van de duivel. Met maar één doel: jou scherp houden

met de gezondheid van de oprichter

en je als ondernemer zo succesvol mogelijk maken. We pronken

van FinanceConsult, Johan Ikink.

namelijk liever met jouw resultaten dan met die van ons.”

Erwin en Johan werken al jaren intensief samen op het gebied van

Onze dienstverlening in het kort

lonen en vaktechnische aspecten.

Accountancy. Verwerking van de administratie plus een

De nieuwe samenwerking is dan

gedegen analyse van de cijfers waarmee jij als ondernemer

ook meer dan voldoende basis voor

de volgende stap kunt zetten.

verdere uitbreiding en kwaliteitsverbetering van de dienstverlening.

Ondernemersadvies. Sparren over het reilen en zeilen van je

De medewerkers van FinanceConsult

onderneming. Daarnaast geven we advies over rechtsvorm

en TopSalar zijn nu allen werkzaam bij

en bedrijfsopzet; BV, VOF of eenmanszaak. We helpen

Praud OndernemersAdvies BV.

bij verkoop of staking van een onderneming. En we ondersteunen bij reorganisaties, fusies en overnames. •

Belastingadvies. Deskundig fiscaal advies voor het MKB. Praud is een erkend Register Belastingadviseurs kantoor en staat garant voor up-to-date advisering.

Personeelsadvies. Van het verzorgen van de loonadministratie tot het ondersteunen bij het opstellen van arbeidscontracten en juridisch advies.

Vestiging Laren

Vestiging Ruurlo

Dorpsstraat 5

Koolzaad 2

7245 AK Laren Gld.

7261 JG Ruurlo

Tel: (0573) 43 22 30

Tel: (06) 24 69 89 16

E-mail: laren@praud.nl

E-mail: info@praud.nl

| 41


42 | 42 | DE BRANINK

40 jaar De Branink Wat een lange tijd als je de titel leest. Echter voor mijn gevoel zijn de jaren voorbij gevlogen. De Braninkschool: opgericht in het

Deze was fulltime aangesteld op

jaar ‘78/’79 , een samenvoeging van

de scholenconcentratie en heeft

gemaakt. De klas werd anders ingericht,

de volgende scholen: de Dorpsschool,

veel werk verricht. Helaas zijn al die

want leerlingen moesten zelfstandig alle

Verwoldseschool, Groot-Dochterense

voorzieningen grotendeels om financiële

materialen kunnen pakken. Een school

school en later kwam daar de school uit

redenen geschrapt.

blijft altijd in ontwikkeling. Er worden nu andere vaardigheden van kinderen

het Larense Broek bij. Meester Henk Tijhof werd hoofd van de school, bestaand

Feesten

gevraagd dan 40 jaar geleden, maar

uit de klassen 1 t/m 6. De kleuterschool,

Tijdens het schooljaar werd aandacht

2+2 blijft nog altijd 4, ook in dit digitale

destijds nog een zelfstandige stichting

geschonken aan de kinderboekenweek,

tijdperk. Het digibord draagt bij aan een

“De Zonnebloem” kwam in hetzelfde

Sinterklaas, kerst, Pasen en de feestelijke

enorme verrijking van het onderwijs.

gebouw evenals de christelijke “Prins

ouderavond. Veel toneelstukjes werden

Veel oefenstof wordt tegenwoordig

Willem Alexander-school”. In die tijd

door de leerkrachten opgevoerd op het

digitaal verwerkt. In deze nare Corona-

waren er amper parttimers: elke juf of

toneel in de hal. De kleuters keken adem-

periode is dit wel een uitkomst voor het

meester had een volledige baan en stond

loos toe wanneer de juf opeens een lieve

thuiswerken.

jaren achter elkaar voor hetzelfde leer-

fee bleek te zijn of een gemene heks. De eindmusical van groep 8 was een

Toekomst

hoogtepunt als afsluiting van de school.

Binnen enkele jaren zal o.l.v. de huidige

Ontroerend hoe sommige kinderen zich

directrice Anneke Jonkers de Branink-

onderscheidden op het toneel. Een en

school in een nieuw gebouw komen.

gymnastiek, muziek

ander kregen we niet voor elkaar zonder

Ondanks alle vernieuwingen blijft het

en godsdienst. Veel

de tomeloze inzet van de oudercommissie,

kind centraal staan op De Branink! Op

oud-leerlingen

de medezeggenschapsraad en ouders.

naar de volgende 40!!

jaar. Het hoofd van de school had steevast klas 6 (nu groep 8). In de beginjaren waren er vakdocenten voor

- Gerda Vrugteveen

herinneren zich vast wel juffrouw Den Dulk (hulp-

Veranderingen De Branink koos o.l.v. directeur Han

Namens het team ook een woord van

Colvoort en later directrice Tineke

dank aan alle ouders! Bedankt voor jullie

Pasman in 1999 om een Daltonschool te

vertrouwen, jullie hulp en enthousiasme door

Er zijn hilarische foto’s van teamuitjes

worden, waarbij verantwoordelijkheid,

de jaren heen! Hopen op nog heel veel mooie

waarbij juffrouw Den Dulk met rok,

zelfstandigheid, samenwerken en

jaren daltonschool 'de Branink'!

twinset en helm actief meedeed aan het

effectiviteit kenmerken

karten op de kartingbaan. De scholen

van dit onderwijs zijn.

werden ondersteund door de inzet van

Weg was de frontale

de conciërge Henk Stegeman.

opstelling van rijtjes kin-

predikante van de Larense hervormde kerk).

deren 2 aan 2. Er moest samengewerkt worden dus werden er groepjes Openbare Daltonbasisschool de Branink • Verwoldseweg 14 • 7245 AH Laren (Gld) • Tel. 0573 - 40 18 76 • branink.poolsterscholen.nl


PWA

Iedereen is anders! Van 30 september tot en met vrijdag 16 oktober was het weer tijd voor de jaarlijkse kinderboekenweek. Met het algemene geschiedenis thema: “en toen?” hebben wij als team de kans gepakt een mooi project op te starten. Tijdens de opening waren er al een aantal

Het onderwerp heeft duidelijk indruk gemaakt

bijzondere mensen in onze school gesignaleerd.

en het besef; wat hebben we nu ondanks het

Wat zouden die toch komen doen?

virus een goed leven. Bonjour, je m’appelle Napoleon Bon Aparte! Groep 7-8 kroop in de

Terwijl de grenswachter de personen tegenhield

huid van Napoleon en leerde wat een bijzonder

bij de grensovergang bleek dat ze geen pas-

en eigenaardig mannetje hij was en wat hij voor

poort bij zich hadden. Gelukkig hadden wij deze

ons vandaag de dag betekent heeft.

voor hen en zo konden ze toch toegang krijgen tot onze school. Iedereen is anders en iedereen

Tijdens de feestelijke afsluiting op het plein

is welkom, dat is juist zo fijn op onze school!

werden de vijf personen door de leerlingen zelf

Samen hebben we Annie MG Smidt, Rembrandt

tot leven gebracht. Natuurlijk was er ook ruimte

van Rijn, Vincent van Gogh, Anne-Frank en

voor onze jaarlijkse teken- en verhalen-

Napoleon welkom geheten. Tijdens ons project

wedstrijd. De uiteindelijke winnaars zijn tijdens

zijn deze vijf personen door onze vijf klassen tot

de afsluiting beloond met mooie prijzen.

leven gebracht. Zo was er in groep 1, project Pluk, een echte torenkamer, stal van Langhors,

We hopen dit jaar nog even terug te kruipen in

huis van Aagje en het boekwinkeltje van meneer

de huid van Rembrandt en Vincent. Helaas kon

Pen.

onze kunst tweedaagse voor de onderbouw nog niet door gaan aangezien er tijdelijk geen

Groep 1-2 heeft kennis gemaakt met de nacht-

externen in de school mogen werken. De

wacht, wie was Rembrandt van Rijn en wat

fantastische workshops van Marian Reurslag

deed hij met emoties? In groep 3-4 was er iets

(www.eigen-ruimte.nl) houden we nog te goed.

met een gek oor? Vincent van Gogh heeft de

We hebben veel samengewerkt, geleerd maar

leerlingen daar betoverd met zijn mooie kleuren.

natuurlijk ook gelezen. Alleen wegkruipen in je

Groep 5-6 ging aan de slag met het bouwen van

boek in het hoekje van de klas is heerlijk. Samen

ach-

lezen is nog leuker! De oudste leerlingen lezen

terhuizen en keken de dagboekfilmpjes

de jongste leerlingen voor. Het geeft plezier,

van Anne-

een fijne sfeer en alle leerlingen staan in hun

Frank.

kracht. Een écht PWA momentje noemen wij dat!

Prins Willem Alexanderschool   Verwoldseweg 18 • 7245 AH Laren Tel. 0573 - 40 1 8 56 • www.schoolpwa.nl

| 43 | 43


Heerlijker kan het niet!

Zonwering & rolluiken

Rolluiken zijn de beste manier om de zon te weren. Een koel huis in de zomer en een warm huis in de winter!

Zelfgemaakt Italiaans ijs!

Keizon is onderdeel van:

VHLgroep.nl - Laren

Holterweg 1, Laren (Gld) | Tel: 0573 402 427 www.arisfrieterie.nl | info@arisfrieterie.nl

Wilt u meer weten? Wij komen graag vrijblijvend bij u langs!

sporten in een Gemoedelijke achterhoekse sfeer

terie_LarenMagazineNR9_Adv.indd 1

30-04-18 13:51 Laren!Magazine_NR19_Advertenties1/4_Kozijn_VHL2.indd 2

+

SPORTEN IS NU OOK MOGELIJK IN ONZE VERNIEUWDE BUITENGYM!

dwarsdijk 3 + info@sjahto.nl www.sjahto.nl + tel. 0573 - 42 10 66

06-11-2020 15:2


PELS & PLUIM | 45

Volgend jaar dubbel feest bij ‘Pels en Pluim Laren’ Vol optimisme kijken de kleindieren fokkers en liefhebbers van Pels en Pluim Laren al uit naar 2021. Helaas was 2020 een jaar waarin de leden niet hun, met

In 2021 hangt Pels en Pluim graag de slingers en

zorg gefokte en groot gebrachte hoenders, konijnen,

ballonnen op voor een dubbel feest. Pels en Pluim

watervogels en sierduiven, konden laten keuren en

Laren viert dan het 60- jarig bestaan van de club. Met

tentoonstellen.

75 leden in de boeken is de club springlevend en actief. Tal van jubileumactiviteiten zijn er bedacht. Ook de

Zo ging op 19 september de 45 Landelijke Jeugdshow

Larense bevolking zal hierin worden betrokken.

Laren al niet door. Een hele teleurstelling voor de

Ook zal dan hopelijk de uitgestelde 45e editie van de

jeugdige fokkertjes uit heel Nederland die anders graag

‘Landelijke Jeugdshow Laren’ plaats gaan vinden op

met ruim 600 dieren naar Laren komen. Het zou een

zaterdag 18 september. Voorlopig blijft het broeden op

prachtige happening worden zoals de Jeugdshow Laren

de evenementen. En zal ook de Pels en Pluimer

e

al 45 jaar is. ‘Wij

bijzonder serieus te werk gaan bij het samenstellen van

vieren feest’ was het

mooie fokpaartjes.

thema vanwege de 45e editie van deze

Welke haan bij welke hennen? Welke ram bij welke voed-

uniek in Nederland

ster, welke doffer zet ik bij welke duivin. Wat is een juiste

zijnde show. Maar

combinatie om tot goede resultaten te komen? Alleen

gelukkig speelt het

op die manier blijft ons levend cultureel erfgoed in stand

grootste gedeelte

en worden met uitsterven bedreigde rassen behouden.

van de kleindieren-

Was 2020 een verloren jaar voor de kleindierenshows,

hobby zich thuis af.

in 2021 hopen we weer de fraaiste hoenders, sierduiven,

En daar was in 2020 veel extra tijd voor. Van kleindieren

cavia’s, konijnen en sier- en watervogels te kunnen laten

geniet je immers thuis elke dag.

keuren en laten zien aan het publiek.

Nu is alle hoop gevestigd op 2021. Dat geldt ook voor

Bent u nu ook opzoek naar fraaie

de jaarlijkse kleindierenshow voor de leden van Pels

kippen en of mooi raskonijn?

en Pluim zelf. Ook die show, jaarlijks bij Stegeman,

Kijk voor informatie op

moest geannuleerd worden wegens de ingestelde

pelsenpluimlaren.nl en

maatregelen rond COVID-19. Ook de regionale en

voor de kinderen, kijk op

landelijke grote kleindieren shows met tot wel 8.000

jeugdshowlaren.nl.

dieren werden afgelast. HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1961 • Contributie: € 20,00 per jaar voor leden en jeugdleden t/m 16 jaar € 7,50 • Secretariaat: Marjan Holmer-Vriezekolk; Holterweg 4, Laren • Website: www.pelsenpluimlaren.nl • www.jeugdshow.nl


46 | AL UW VOORKOMENDE RIETDEKKERS WERKZAAMHEDEN VOOR

• Onderhoud Boomkampsweg 6a, Laren (gld) Tel 06 - 51 96 32 82

Markeloseweg 35 7245 TP Laren (Gld) Tel. Mob.

info@aircoharkink.nl

0573 - 22 12 55 06 - 22 79 24 01

• Reparatie

• APK-keuring Voor verkoop, onderhoud en reparatie van airco’s:

info@rietdekkersbedrijf-overmeen.nl www.rietdekkersbedrijf-overmeen.nl

www.aircoharkink.nl

Erkend lid van de vakfederatie rietdekkers

iets kopen.com

WEET U EIGENLIJK WAT U MOET DOEN IN GEVAL VAN NOOD?

Laren!MagazineNR14_Adv_Harkink.indd 1 13-07-20 08:18

Magazine_NR18_Advertenties_¼_Overmeen.indd 1

Kwaliteit begint bij deze vakmannen

06-11-19 14:58

HET VERLENEN VAN DE JUISTE (EERSTE) HULP KAN LEVENS REDDEN. Weet u eigenlijk wel of er iemand in uw naaste omgeving hiervoor gekwalificeerd is? Of wilt u zelf misschien wel een cursus volgen? MynBHV biedt de mogelijkheid om diverse cursussen met betrekking tot bedrijfshulpverlening te volgen. De cursus is te volgen in één dag en wordt gegeven door een ervaren trainer.

Stegink Tweewielers • Rengersweg 18, Laren GLd. Tel. 0573 - 40 12 82 • info@stegink-bike.nl

www.stegink-bike.nl

www.fietskopen.com

Huurne 6 • 7245 VP Laren (Gld) • t. 06 504 16 338 info@mynbhv.nl • www.mynbhv.nl


VRÖMD VOLK

| 47

'Vrömd Volk'. Iedere editie stelt iemand zich voor die van oorsprong niet uit Laren komt, maar daar nu wel met heel veel plezier woont. Deze column wordt geschreven door de persoon zelf en wordt onderling doorgegeven. Deze editie is de eer aan...

Peter Nes (40) Getrouwd met Katrien (40) en vader van Wout (8) en Sjors (5). Geen Achterhoekse roots, maar wel van het platteland.

Inmiddels

Katrien en ik komen allebei van oorsprong van een boerderij,

hebben we twee

na jaren in de stad gewoond te hebben, waren we er allebei

zoons Wout (8)

aan toe om weer gewoon weer en beetje ruimte om ons heen

en Sjors (5) die

te hebben, een fikkie te kunnen stoken als je daar zin in had en

op de Branink naar

niet in de file voor de parkeergarage van supermarkt te staan

school gaan, Katrien

op zaterdagochtend. Nou staan we nu soms ook op zaterdag-

werkt in Enschede bij IT-

ochtend voor de Beuzel te wachten met de auto, maar das

Woon en ik bij de Subsea-

toch anders...

Fabriek van TKF in Lochem.

In 2011 woonden we samen in Deventer toen we op zoek

Katrien is actief met haar paard bij de St. Steffenruiters,

gingen naar een boerderijtje. Ik werkte voor de Twentse

ik hobbel ook wat mee bij de Meiden van Haarman en onze

Kabelfabriek in Haaksbergen en Katrien als consultant door

zoons rijden ook op de pony of voetballen graag.

het hele land. Het moest dus ergens langs de A1 zijn, niet te ver naar het oosten, maar ook niet te ver naar het westen.

We zijn in een hele leuke gezellige buurt terechtgekomen. Hier is een typische Larense mix van burgers en boeren te vinden,

Mooie klusprojecten hebben we bekeken waar wij nog iets

we zijn allemaal buitenlui en voelen ons Achterhoeker. Ook al

aan dachten te kunnen redden, echter stond de makelaar al

spreek je geen plat: ‘op de kermis kunnen we allemaal plat.’

klaar met de brochure van een nieuwbouwwoning. Holten, Markelo, Terwolde, Goor... Elke keer ook de vraag of we daar

Ja, die kermis... Zo kwamen we ooit aan “Vrömd Volk” om ook

zouden kunnen aarden, zo’n Friezin en een polderjongen van

een “eigen” groepje te hebben om mee te verkleden en bier

de klei. Ondertussen reed ik wel regelmatig binnendoor via

te drinken. Dat verkleden is nooit echt goed gelukt geloof ik,

Laren en Lochem naar Haaksbergen als het een beetje mooi

maar we kunnen wel heel goed bier drinken en bedenken wat

weer was en de A1 weer eens vaststond. Het leek me altijd erg

we zouden kunnen gaan doen. Ook bleek het helemaal niet

gezellig, met de terrassen midden in het dorp. En toen stond

nodig om een “eigen” groepje te hebben want iedereen in

er een bordje in de tuin aan de Deventerweg, niet een heel

Laren is geloof ik goed in bier drinken. Het wordt in ieder

boerderijtje maar een halve naast Wijngaard de Broake. En

geval altijd wel gezellig!

dat was nu eens geen klusproject maar eigenlijk helemaal af, net buiten het dorp en toch dichtbij genoeg om lopend een

Ik geef de pen door aan...

ijsje te kunnen halen bij Aris op de zondagmiddag.

Bart Schuring

Dat het af was kwam erg goed uit, want we hadden het nog niet gekocht of Katrien bleek zwanger van ons eerste kind en kon absoluut de geur van verse verf niet verdragen en ik was zo attent om een week voor het verhuizen mijn arm te breken tijdens een potje rugby in Castricum met The Pickwick Players uit Deventer.


48 | DE WERKDAG VAN...

Nieuw in

LAREN!

Deze editie starten we ook met het nieuwe item: 'de werkdag van ondernemer...'. Naast het item 'de dag van...' in dit item specifiek ondernemers uit Laren aan het woord.


DE WERKDAG VAN...

| 49

De werkdag van..

Anita Brouwer

GRAND CAFE BISTRO-RANT 'T LANGENBAERGH Datum: vrijdag 09 oktober 2020

13.30 UUR Even tijd maken voor onze gezamenlijke lunch,

08.00 UUR

vandaag pannenkoeken! Voor de koks zijn de

Onze werkdag begint! We willen fit beginnen;

voorbereidingen voor de avond in volle gang. Op

Anita sport eerst een half uurtje thuis, Arjan

dit moment zijn er weinig feesten en partijen dus

begint de ochtend met een wandeling met de

in deze bizarre tijden weinig hapjes en buffetten.

hond. 16.00 UUR 08.45 UUR

Onze afwashulp arriveert en we proberen om

Om 08.45 uur zijn we op de zaak, koffie zetten voor

17.00 uur eerst gezamenlijk met het team warm te

Home Instead, iedere week komen zij om 9.00 uur

eten. Gelukkig zijn er vanavond redelijk veel tafels

voor de wekelijkse teambespreking.

gereserveerd. Althans met maar 30 personen per ruimte is het natuurlijk niet zoals voorheen.

Ondertussen openen onze deuren, lampen aan, kussentjes onder de veranda. En dan beginnen

Het is alweer vroeg donker, dus de terrashaarden

we eerst samen met 1 tot 1,5 uur schoonmaken.

branden weer. Alle kaarsjes aan, gezellige

In deze onzekere tijd hebben wij helaas afscheid

huiselijke sfeer. De avond loopt lekker door, de

moeten nemen van het schoonmaakbedrijf, dus

sfeer is goed. De jongens in de keuken maken er

doen wij dit nu samen.

weer vakwerk van!

10.00 UUR

20.30 UUR

Onze vaste vrijdagmorgen biljarters komen

Om half negen gaan we weer opruimen en

binnen, eerst koffie en dan hun wekelijkse potje

schoonmaken. Vanavond zijn er geen

biljart met aansluitend een borreltje erbij.

vergaderingen en biljarten.

11.00 UUR

22.00 UUR | De coronamaatregelen zeggen op

De koks en bediening komen binnen en we drinken

dit moment: om 22.00 uur sluiten. Het blijft een

altijd eerst gezellig samen koffie.

bizarre en onwerkelijke wereld.

Ondertussen komen diverse koffiedrinkers voor

We missen de reuring 's avonds, de gezellige

een krantje en een praatje (uiteraard eerst de

cafefeesten en partijen, het is helaas niet

coronaregistratie).

anders. We moeten ons hier door heen zien te werken! Gezondheid voor ons allen voorop!

12.00 UUR De eerste mensen komen binnen voor afhaalbestellingen en/of lunch. Gezellige drukte tijdens de lunch.

IK GEEF DE 'WERKDAG' DOOR AAN... SHARON KLEIN HORSTMAN


50 | HET GEZIN ACHTER

Tekst: Stef Meilink - Hanneke Janssen Tekst & Communicatie

“Het gezin achter... Dinant en Annet Scheggetman Dinant en Annet zijn inmiddels al ruim 30 jaar samen, en samen runnen ze het bedrijf Atop Recycling. Ook beheren ze een afgesplitste tak, Atop Techniek. De bedrijven staan nu op de plek van Dinants ouderlijk huis. Wij brachten een bezoek aan het gezin in Laren. Onafscheidelijk

“Daarnaast bouwen wij ook melkpompinstallaties,

Sinds 2010 woont het gezin in dit huis, dat zich pal

daar zijn we mee begonnen in Lochem. Omdat de

naast de bedrijven bevindt. “Van 2008 tot 2010

transporttarieven erg onder druk stonden hebben

hebben wij nog in mijn ouderlijk huis gewoond, maar

we toen ook het onderhoud en de bouw van pomp-

de bedrijfshal staat nu op die plek. Annet en ik zijn

systemen opgepakt.

al ruim 30 jaar samen”, vertelt Dinant. De taakverdeling Een bedrijf in de RMO-branche

Annet werkt nu bij Dinant in het bedrijf, maar dat is niet

“Mijn vader werkte al in de melktransport”, aldus

altijd zo geweest. “Voor de kinderen geboren werden

Dinant. “Na dat ik uit militaire dienst kwam heb ik een

werkte ik bij een bomenkwekerij. Tegenwoordig doe ik

jaar op de vrachtwagen gezeten. Na afloop van dit jaar

alles achter de schermen.” “Annet zoekt alles voor ons

ben ik begonnen in de loonwerkerssector, waar ik een

uit. Zonder haar had ik allang per ongeluk wat regels

jaar of tien actief in ben geweest. Vijf jaar heb ik als

overtreden, haha!”, vertelt Dinant lachend.

medewerker gewerkt, en vijf jaar in de maatschap met De kinderen

mijn twee ooms.

Dinant en Annet zijn de trotse ouders van Roy, Mike In die tijd ging het een stuk minder in de agrarische sector. Op een gegeven moment hield een boer waar wij voor werkten het voor

en Anouk. “De kinderen zijn een en al enthousiasme, ze hebben veel leuke vrienden en vriendinnen”, vertelt Annet. “Anouk zit op volleybal, bij elke thuiswedstrijd

gezien, en wij hebben zijn boerderij

van haar kom ik kijken. Dat deed ik ook vaak toen de

gesloopt. Toen bleef er heel veel puin over.

jongens nog jonger waren en voetbalden.”

Van het een kwam het ander en ik ben zo terecht gekomen in de sloop en puinrecycling sector.”

“Vroeger gingen wij altijd graag met de familie naar de camping, met onze eigen caravan. De laatste jaren zijn we met de buren op vakantie geweest, die hebben

Niet altijd even gemakkelijk

kinderen in dezelfde leeftijdscategorie. Tegenwoordig

Werken in de puinsector is niet

gaat alleen Anouk nog mee”, aldus Dinant. “Wel eten

altijd even gemakkelijk, vertelt

we altijd samen aan tafel. Dan zijn we even samen,

Dinant. “Ik moet erg wennen aan de

voordat iedereen weer zijn eigen gang gaat. Hoe

regelgeving die constant verandert, de laatste jaren in een steeds sneller tempo. Melktransport van boerderijmelk hebben we ook een aandeel in, en daar is het vrije ondernemerschap vrijwel geheel verdwenen.”

ouder de kids worden, hoe beter onze gesprekken zijn. Het wordt steeds gezelliger.”


HET GEZIN ACHTER

Roy (20)

Anouk (15)

Roy studeert Technische

Anouk zit op dit moment in het vierde jaar van de

Bedrijfskunde op het Saxion in

HAVO op het Staring College in Lochem. Ze doet drie

Enschede. Hij volgt de minor

keer in de week aan volleybal in Laren. Ze ‘netflixt’

supply chain management, en

graag en spreekt graag af met haar vriendinnen.

loopt daarvoor 3 dagen in de week

Ook is ze gek op sushi. Ze werkt

stage bij Nido in Holten. Op kantoor

als afwashulp bij

doet hij daar tekenwerk en andere klusjes.

Ruighenrode in

Tijdens de coronacrisis heeft Roy een teken-

| 51

Lochem.

cursus gevolgd, waar hij nu binnen het bedrijf de vruchten van plukt. Verder spreekt hij in het weekend af met zijn vrienden en voetbalt hij in het 8e elftal bij de Witkampers. Na zijn opleiding wil hij niet gelijk in het bedrijf van zijn vader aan de slag, maar wel uiteindelijk het technische gedeelte overnemen. Mike (18) Mike volgt de opleiding Manager transport en logistiek op het Aventus in Apeldoorn. Hij is graag bezig, na schooltijd of in het weekend werkt hij bij een tentenbouwer. Ook zit hij graag in de keet met vrienden, en houdt hij ervan om te gamen en te pokeren met vrienden. Daarnaast sport Mike ook graag, vooral fitness. Later wil hij graag de sloop en recycletak van het bedrijf overnemen.

“We eten altijd met elkaar aan tafel. Dan zijn we even samen!”


52 52 || ADVERTORIAL


ADVERTORIAL

| 53 | 53

Tekst: Stef Meilink - Hanneke Janssen Tekst & Communicatie • Fotografie: AB Fotografie

Na jaren voorbereiding is het zover; Goossens verhuist naar een fantastisch nieuw pand! Op 18 december 2020 is het eindelijk zover: het nieuwe pand van fietsspecialist Goossens in Lochem wordt dan officieel in gebruik genomen. Eigenaar Henk en dochter Anne blikken alvast vooruit: “Het was een weloverwogen keuze om de stap richting Lochem te maken.” Twee winkels voelt dubbel

klanten ophalen, repareren in onze werkplaats en weer

Goossens opereert op het moment van schrijven nog

netjes terugbrengen. Toen we met deze service begonnen,

vanuit hun panden in Borculo en Lochem. Toch heeft Henk

werd er direct gebruik van gemaakt. Ook in coronatijd is

de keuze gemaakt het pand in Borculo te sluiten en te

het fijn voor de klanten die niet naar de winkel durven te

verhuizen naar een groter pand in Lochem. “Ik ben op een

komen. Mijn vader rijdt wel drie keer per week een ronde

gegeven moment in contact gekomen met de Lidl, zij

langs de klanten, soms wel tot tien uur ’s avonds.”

verhuisden naar een nieuwe locatie en zo ontstond de kans om het oude pand van de Lidl over te nemen. Omdat

Een uitgebreider segment

het nieuwe pand zo groot is, kunnen wij vanaf nu in

In het nieuwe pand van Goossens is er straks voldoende

Lochem ons gehele assortiment kwijt. Het pand in Borculo

ruimte om het segment aan fietsen uit te breiden. “We

begon daarom dubbelop te voelen. We hebben hiervoor

verkochten al veel soorten fietsen, maar ons assortiment

een goede nieuwe bestemming voor dit pand gevonden

kunnen we nu nóg verder uitbreiden. Denk dan aan

met een enthousiaste ondernemer.”

bakfietsen, maar bijvoorbeeld ook aan elektrische mountainbikes. Vooral elektrische mountainbikes zijn

Klantenonderzoek de basis voor locatiekeuze

erg in opkomst. Veel mensen hebben hier in het buitenland

De keuze van Goossens om zich in Lochem te vestigen is

kennis mee gemaakt en willen er hier nu ook graag op

niet zomaar uit de lucht geplukt. Henk vertelt: “Wij hebben

fietsen. Wel zo prettig voor bijvoorbeeld een vader die met

een klantenonderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek is

zijn zoons mee wil fietsen”, vertelt Henk lachend.

gebleken dat de basis van ons klantenbestand zich voornamelijk in een cirkel rondom Laren & Lochem bevinden. Mede door deze reden voelt het voor ons logisch om ons in Lochem te vestigen. We kunnen onze klanten in Lochem en Laren dan beter bedienen, maar blijven goed bereikbaar voor klanten uit de regio Borculo.” Anne vult aan: “Toch houden wij ook de haal-en-breng service in stand. Dit betekent dat we fietsen van onze


Gratis wallbox + installatie!

NIEUW! NIEUW! NIEUW!

t.w.v. € 2.150,- (incl. BTW)

Kom naar onze showroom in Deventer en Apeldoorn! Enjoy electric!

Ontdek o.a. de EQC 400 4MATIC Business Solution Dit jaar nog met 8% bijtelling Netto bijtelling vanaf € 330,- per maand* *Vraag uw verkoopadviseur naar de actievoorwaarden

Via WERELDBAKKERWIJNAND.NL kan je nu ook diverse pakketten bestellen! Vóór 14.00 uur besteld is dezelfde dag nog op de post (mits voorradig).

Apeldoorn Sint Eustatius 2, 7333 NX, 055-538 93 89 Deventer Dortmundstraat 8, 7418 BH, 0570 - 634 569 www.mb-wensink.nl, info@wensink.nl

WWW.WERELDBAKKERWIJNAND.NL

Feestdagen beginnen bij de keurslager!

Laren!Magazine_NR19_Adv1/4_Wijnand.indd 1

VAN DE POL, keurslager Deventerweg 33, 7245 AW Laren (Gld.) Tel. 0573 - 40 12 37 www. keurslagervandepol.nl info@vandepol.keurslager.nl KeurslagervandePol

agazine_NR19_Advertenties1/8_VandePol.indd 1

03-11-2020 18:57

“Een afspraak waar iets moois uit groeit” Holterweg 56 7245 SC Laren (Gld.) Tel. 0573 - 401387

11-11-2020 20:09


ADVERTORIAL

| 55 | 55

Nieuw: Mountainbike-verhuur

kunnen kijken. Het is altijd fijn om duidelijk-

Henk: “Gelukkig lukt het ons nog altijd om

“Wij worden het startpunt voor de nieuwe

heid te bieden aan onze klanten. Ik heb er

onze klanten te voorzien in hun wensen.

mountainbike-route in Lochem”, aldus

zin in om in onze mooie, nieuwe locatie aan

In onze nieuwe winkel is er straks nog

Anne. “Wij gaan dus ook mountainbikes

de slag te gaan. We maken een frisse start,

voldoende voorraad om bijna iedereen

verhuren. De Graafschapsroute, zoals dit

maar wel met het vertrouwde team en de

nog gewoon van dienst te zijn.”

heet, loopt onder andere door Lochem en

vertrouwde modellen”, vult Anne aan.

Gorssel. Voor elke mountainbiker is dit

Iets terug doen

aantrekkelijk, kom er dus gerust eens

Omdat het geen gemakkelijke tijden

kennis mee maken!”

zijn doet Goossens ook graag iets voor anderen. Zo kregen klanten in

Een frisse start

het voorjaar een waardebon voor een

Op het moment van schrijven is Goos-

horecazaak naar keuze bij aankoop

sens druk bezig met de verbouwing.

van een nieuwe fiets. Bij de opening

“Op 12 december sluiten de winkels

van de nieuwe winkel in Lochem doet

in Lochem en in Borculo. We zijn dan

Goossens iets voor ouderen. Anne:

een week gesloten. In deze week is het

“We vragen klanten om in plaats van

de bedoeling dat wij de hele winkel in

een geschenk aan ons een donatie

gaan richten. Dit zullen hele drukke

te doen. Het ingezamelde geld

dagen worden, ook omdat wij rekening

verhogen wij waarna we een speciaal

moeten houden met de corona-

aangepaste duo-fiets kopen voor het

maatregelen. Op 18 december openen

Vandermolenhuis, een zorginstelling

wij dan ons nieuwe pand. We kijken

voor ouderen met dementie. Met die

ernaar uit om het samenvoegen van

fiets kunnen deze mensen weer onder

heel veel drukke activiteiten dan

begeleiding naar buiten.”

eindelijk af te sluiten, zodat we ons kunnen focussen op wat er echt toe doet; de fietsen”, aldus Henk. “Ik kijk er persoonlijk vooral naar uit om dit traject eindelijk af te ronden. We zijn nu vier jaar bezig met deze transitie, en

Beschikbaarheid fietsen

daar steek je veel energie in. Er zullen dus

Wij wisten het al langer, maar de laatste

altijd dingen zijn die je dan vooruit schuift,

maanden is gebleken dat mensen erg graag

af en toe zelfs tegen je zin in”, vertelt Henk.

fietsen. Sinds de coronamaatregelen van

“We hebben nu het idee dat we weer echt

kracht zijn weten steeds meer mensen de

vooruit

weg naar de fietsenwinkel te vinden.

Goossens opent het pand aan de Prins Bernhardweg 11-13 in Lochem op 18 december 2020.

Volg de ontwikkelingen op www.goossenslochem.nl


56 | NIEUW IN L AREN!

Tante Annie Eindelijk is mijn droom uitgekomen en is

Nieuw in

mijn winkel 'Tante Annie' geopend. De belangstelling is overweldigend en de reacties zijn positief en enthousiast. Ik heb dan ook al veel mensen in de winkel mogen begroeten de afgelopen weken. Het is geworden zoals ik het mij ook

Jouw Kracht Kindercoaching

had voorgesteld en eigenlijk nog mooier. Er is een

Mijn naam is Tanja Bos, ik woon in Laren en ben daar

groot uitgebreid assortiment aan artikelen en dat maakt het zo

sinds juni 2020 mijn eigen kindercoachpraktijk aan

leuk. Voor een ieder is er wel iets te vinden, van vintage spullen

huis gestart: jouw Kracht kindercoaching.

tot leuke cadeautjes. Voor jong tot oud. En mocht je naar iets op zoek zijn en je kunt het niet vinden bij Tante Annie. Zeg het mij

Soms merk je aan je kind dat het niet lekker in zijn vel

en ik ga tijdens mijn speurtochten voor je op zoek. Heb je een

zit en uit balans is. Je kind heeft het moeilijk en lijkt

kastje gekocht, dan leveren we dat graag bij je thuis af (binnen

vast te lopen. Daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn en het kan zich op verschillende

een straal van 25 kilometer).

manieren uiten: onzekerheid, Tante Annie is geopend op de donderdag, vrijdag en zaterdag van 9.00 uur- 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur.

piekeren, boze buien, (faal) angst, slaapproblemen, stil of

Heel graag tot ziens aan de Holterweg!

verdrietig zijn, moeite hebben

Erica Ordelman.

emoties te uiten of problemen in de interactie met anderen. Als ouder wil je er dan graag zijn voor

Laren leert en groeit door! Wil je binnen je bedrijf de duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling versterken in 2021? Wil je innovatieve, circulaire of inter-

je kind, maar weet je niet altijd hoe. Kinder coaching kan een fijne en laagdrempelige manier zijn om jou en je kind te helpen.

nationale groei mogelijk maken? Of maak je gebruik van de NOW 3.0 regeling in verband Corona en heb je dus een

Als kindercoach luister ik vanuit verbinding en

ontwikkelverplichting? Maak dan gebruik van de verschillende subsi-

vertrouwen naar jouw verhaal als ouder en dat van

dies die er zijn, zoals:

je kind. Ik kijk met je mee naar wat er speelt en waar

“NL leert door!”, SLIM en het Ontwikkelportaal voor

ondersteuning gewenst is. Tijdens het coachen

ontwikkeladvies, bij- en omscholing

staat bewustwording en inzicht in gevoel, denken

Voor innovatie van producten en diensten

en handelen centraal. Ik help je kind spelenderwijs

Subsidie voor circulaire economie

ontdekken hoe het komt dat het zich minder prettig voelt. Met een open blik kijk ik naar wat er in je kind

Leer sneller, vraag hulp:

omgaat, vanuit hoofd, hart en handen. Op eigen wijze

Lenny van InterneKracht helpt je een praktisch plan te maken en uit

en tempo help ik je kind zijn mogelijkheden en grenzen

te voeren. En koppelt je aan een subsidieadviseur die je gericht adviseert en vervolgens ontzorgt bij aanvraag en afhandeling. Dan kan jij je bezig

ontdekken, zodat het kan leren en groeien vanuit zijn eigen “ik-kracht”. Daarbij ligt de nadruk op het zien van mogelijkheden en niet op moeilijkheden.

houden met de groei en ontwikkeling van je bedrijf!

Benieuwd of ik iets voor jou en je kind kan betekenen? Ik ontmoet je graag tijdens een

Meer informatie? Neem dan contact op met Lenny Kleinherenbrink: Lenny@InterneKracht.nu, 06 21 88 08 12.

kosteloos (telefonisch) kennismakingsgesprek. Je vindt meer informatie over mijn praktijk op www.jouwkrachtkindercoaching.nl


NIEUW IN L AREN

| 57

In Laren starten regelmatig nieuwe ondernemers of winkeliers. Bij het starten van een eigen bedrijf komt veel kijken. Ook financieel! Om, u als lezer, toch kennis te laten maken met deze nieuwe bedrijven geven wij ze de mogelijkheid om zich gratis even kort voor te stellen. Daarnaast heeft Laren een bloeiende ondernemersvereniging. Iedere editie krijgen deze leden de mogelijkheid om informatie aan te leveren voor de "ontwikkelingen in ondernemersland".

Nieuwe activiteit voor ThÊrèse Persoon, eigenaar van Face2Face Travel Lochem. De afgelopen maanden heb ik vooral reizen moeten annuleren of omboeken. Covid-19 bracht de wereld en

mogelijkheden en activiteiten voor mijn bedrijf. Waar word ik

Ongediertebestrijding Oost-Nederland

blij van, waar ben ik goed in? De rode draad is wel dat ik graag

Als gecertificeerd ongediertebestrijder ben ik

mensen unieke dingen laat beleven, ze bewust wil maken

inzetbaar tegen overlast van onder andere muizen,

hoe mooi het leven is en ze dierbare herinneringen wil geven.

ratten, mollen, wespen, etc. Voor zowel particulieren

Een van de mooiste dagen in je leven is je trouwdag, de dag

als bedrijven. Ook voor plaagdierbeheersing/-

waarop jullie de liefde voor elkaar vieren.

preventie kunt u mij inschakelen.

Hoe gaaf is het om daar een bijdrage aan te kunnen leveren?

Samen kijken we allereerst naar de oorzaak en

JA, dat wil ik! Inmiddels heb ik het certificaat van de cursus

proberen we door wering het probleem op te lossen.

'Trouwen 2.0' van De Hippe Trouwambtenaar op zak en mag

Lukt dat niet of onvoldoende, dan adviseer ik in een

ik mezelf zelfstandig trouwambtenaar noemen! Ik regelde als

verantwoorde bestrijding. U kunt van mij een

persoonlijk vakantieplanner bij Face2Face Travel al prachtige

professionele en persoonlijke benadering verwachten.

huwelijksreizen maar nu ga ik nog een stapje verder...

In de volgende editie een uitgebreid artikel over mijn

daarmee ook mijn werk tot stilstand; niet leuk natuurlijk maar het gaf mij ook ruimte om na te denken over nieuwe

werkzaamheden. Als zelfstandig trouwambtenaar en ceremoniespreker kan ik jullie huwelijk sluiten in binnen- en buitenland. Geen

Direct een afspraak of meer info? Neem gerust

ceremonie met een saaie standaardspeech maar ik laat

contact op: Peter Wolters, Ongediertebestrijding

jullie stralen en vertel jullie unieke liefdesverhaal met een

Oost-Nederland, Deventerweg 65 te Laren,

lach, een traan en vooral met veel liefde!

Tel 06 19 80 47 63.

Dus: is je bruiloft uitgesteld door Covid-19, heb je trouwplannen of ken je iemand die wil trouwen en zoek je een trouwambtenaar? Neem een kijkje op mijn website: trouwenmettherese.nl en ik hoor graag van je!

Wil jij je de volgende keer graag voorstellen? Neem dan contact op met info@larenmagazine.nl of tel. 06 16 46 55 33


58 |

Wie schilt de aardappelen met uw vader als u een keer verhinderd bent? Wij zijn er voor die momenten dat er zorg of ondersteuning nodig is voor je naaste en je zelf helaas niet in de gelegenheid bent. Bel of mail ons voor vrijblijvende informatie over de mogelijkheden van ondersteuning en de manieren waarop die hulp gefinancierd kan worden.

Deventerweg 14, Laren Gld Tel. 0573 45 95 47 info@homeinstead.nl www.homeinstead.nl/dlz

HOME INSTEAD THUISSERVICE

AUTOMATISCH ZAGEN

MACHINEBOUW

RVS/ALUMINIUM LASSEN

CNC DRAAIEN / FREZEN

KNIPPEN & ZETTEN

SPECIALS

CONSTRUCTIE

Molenveld 34 7245 CA Laren Gld

info@emb.nu

Tel. +31 573 401 190

www.emb.nu

BESTRIJDEN EIKENPROCESSIERUPS

VEEG-/ZUIGEN

PROTOTYPES

06-11-17 12:41 Laren!Magazine_NR19_Advertenties1/4_EMB.indd 1

Magazine_NR7_Advertenties1/4_HomeInstead.indd 1

ONKRUIDBESTRIJDING

“VOOR AL UW BOUW WERKZAAMHEDEN” Verbouw, nieuwbouw, tekenwerk, bouwaanvraag en/of begeleiding van de gehele bouw: wij staan graag voor u klaar.

Lindenbergsdijk 5a 7245 PD Laren (gld)

Lindeboomsweg 5, Lochem | Tel. 0573 - 44 17 77 info@hoftijzerlochem.nl | www.hoftijzerlochem.nl

10-11-2020 14:01

tel: 0573-401670 meutstegebouw@planet.nl


FORZ A

Samen met je team train je hard om beter te worden, maar je hebt ook plezier met elkaar. Naast de “normale” sportvoordelen, zoals conditie, kracht zitten er ook extra voordelen aan een teamsport. Samenwerken

Communicatie

goede manier te doen. Samen met

Jij en je team hebben samen een

Duidelijke communiceren is

je teamgenoten kom je er weer

doel. Ieder draagt op zijn eigen

belangrijk in een team. Zodra je

overheen en ga je door. Er is grote

manier een steentje bij aan dit

dit niet goed doet of op een

kans dat je teamgenoten er juist

doel. Om dit doel te behalen moet

verkeerde manier werkt dit

ook zijn buiten de sporthal.

je samenwerken, dit is soms lastig

averechts. Wanneer je erg

want iedereen is anders, maar

bescheiden bent of juist dominant,

Derde helft

uiteindelijk is het heel goed voor

kan dit de samenwerking belem-

Of bij volleybal de 5e of zelfs soms

je om deze competentie te

meren. Naast praten is luisteren

de 6e set. Wat een teamsport juist

ontwikkelen.

ook van belang bij een teamsport.

zo gezellig maakt, na afloop de kantine in, een bitterballetje erbij

Je krijgt (meer) zelfvertrouwen

en gewoon gezellig kletsen.

Je bent deel van een groep, je hoort erbij. Dit is een boost voor

Uitnodiging

je zelfvertrouwen! Tijdens, na en

Wil je kijken of volleybal iets voor

voor de wedstrijd krijg je aan-

je is, kom dan gerust eens langs in

Vriendschap

moedigingen en steun. Zo krijg je

de Braninkhal of in Hoeflo. Neem

Je maakt vrienden, je hebt namelijk

meer vertrouwen in jezelf en je

een kijkje of nog mooier, doe een

al een ding gemeen, namelijk de

kwaliteiten.

keertje mee!!

liefde voor de teamsport, voor volleybal. Bij een teamsport gaat

Steun aan elkaar

het niet alleen om te sporten, maar

Je probeert te winnen,

ook om nieuwe mensen te leren

je bent fanatiek en doet

kennen. Teams wijzigen nog wel

ontzettend je best.

eens van samenstelling en zo leer

Omgaan met verlies is

je dus heel veel mensen kennen

ook een onderdeel van de

en dat is hartstikke gezellig.

competitie. Het is af en toe lastig om dit op een

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 2017 • Bezoekadres: Laren - de Braninkhal, Verwoldseweg 16 Harfsen - Hoeflo, Hulstweg 6 • Contact: info@vvforza.nl • Facebook: VVForza • Website: www.vvforza.nl

| 59


60 |

V.V. WITK AMPERS

Jorn Woestenenk speelt nu ook voor Go Ahead Eagles In 2016 is Witkampers begonnen met Speciaal Voetbal, voor kinderen die niet tot hun recht komen in het reguliere voetbal. Vanaf het begin maakt Jorn Woestenenk met veel plezier deel uit van dit team. Dit seizoen is alles

Nieuw tuinhuisje met terras krijgt professionele uitstraling

anders voor Jorn, want hij is door Go Ahead Eagles geselecteerd om deel te nemen aan de Bijzondere

Dat het tuinhuisje en overkapping tussen veld 1 en veld 2 aan vervanging

Eredivisie. Voor Jorn is het Speciaal Voetbal een

toe waren kon iedereen met het blote oog wel zien. Het bestuur van

uitkomst gebleken: "Ik vind voetbal leuk om te doen,

Witkampers is dan ook erg blij dat Lugarde heeft aangeboden om het

maar bij het gewone voetbal gaat het te hard voor

bestaande huisje te gaan vervangen. "Het nieuwe tuinhuisje wordt

mij”, vertelt Jorn. "We leren heel veel tijdens de

geheel aangeboden door Lugarde", aldus Mariska Keppels. "Het is de

trainingen, het is gezellig en je bent lekker buiten

bedoeling om de bouw en de bestrating vooral door vrijwilligers te laten

bezig.” De afgelopen seizoenen is Jorn niet alleen

doen. Om de kosten zo laag mogelijk te houden." Met deze nieuwbouw

beter gaan voetballen, ook zijn zelfvertrouwen is er

zal er een geïsoleerd tuinhuisje worden gerealiseerd. "Beide overkap-

door gegroeid. Door goede contacten van de leiders

pingen en het oude tuinhuisje worden afgebroken”, vertelt Mariska.

met Go Ahead Eagles werd Jorn gevraagd of hij mee

"Het is de bedoeling dat er nog meer vanaf die plek verkocht gaat

wilde gaan doen in de Bijzondere Eredivisie voor

worden. Ook als het buiten iets kouder wordt. Mensen willen toch dicht

het nieuw te vormen team van Go Ahead Eagles.

bij het veld blijven en hoeven dan niet naar de kantine boven.”

"Het leek me wel leuk om in de Bijzonder Eredivisie te gaan spelen tegen andere teams”, zegt Jorn. Samen met twee andere spelers van het Speciaal Voetbal, Toine Eefting en Björn Nieuwenhuis speelt hij daarom dit seizoen niet alleen bij de Witkampers, maar ook bij Go Ahead Eagles. Begin september werden de jongens in het stadion uitgenodigd voor een fotosessie en kregen ze hun tenues en later de trainingspakken uitgereikt. Het avontuur kon beginnen! Jorn merkt het verschil: "De trainingen bij Go Ahead zijn wel veel zwaarder.” Het echte werk begon 27 september met de eerste toernooi dag bij Ajax in Amsterdam. Vroeg in de morgen stond Jorn

Het nieuwe verkooppunt zal langer maar smaller worden, met aan

stoer met zijn Feyenoord tas klaar om de bus in te

beide kanten een loket om wat te bestellen. Aan beide kanten komt

stappen. In de bus was de spanning onder de spelers

een ruim terras, waarbij het eerste gedeelte net als nu een oploopje

voelbaar, iedereen was erg stil. De eerste wedstrijd

krijgt. Zo blijft het goed toegankelijk is voor mensen in een rolstoel of die

was immers tegen Ajax! Na het openingswoord van

gebruik maken van een rollator. Het nieuwe tuinhuis krijgt dus een nog

Edwin van der Sar kon de wedstrijd beginnen. Jorn

grotere rol bij de Witkampers.

kijkt er met veel genoegen op terug: "In Amsterdam spelen tegen Ajax en dan winnen met 5-0, dat vond

Met deze nieuwe situatie is er meer verbinding tussen de twee velden

ik tot nu toe het allerleukste,” glundert hij als

om het voetbal aan beide zijden te volgen. Het prachtig aangelegde

Feyenoord supporter. Ondanks alle aandacht blijft

tweede veld is inmiddels in gebruik. "Op veld twee wordt al getraind en

Jorn nuchter: " Maar ik vind het ook nog altijd leuk

wedstrijden gespeeld,” vertelt Jan Schepers namens de terreincommissie.

om op zaterdag te mogen trainen bij Witkampers.”

Door de renovatie van de velden en een nieuw verkooppunt buiten is Witkampers klaar voor een toekomst na Corona!


V.V. WITK AMPERS

VOETBALVERENIGING

Witkampers 12e man loterij Vanwege de maatregelen rondom COVID-19 werden half maart de voetbalcompetities stilgelegd, en als gevolg daarvan is de vereniging flink wat (kantine)inkomsten misgelopen. Daarom werd in de zomer het plan opgevat om een loterij op te zetten om daarmee Witkampers een financiëel steuntje in de rug te geven: de 12e man loterij! Een aantal dames uit Vrouwen 1 nam

Prijzen voor de loterij werden ingekocht

het voortouw om de 12e man loterij te

bij lokale ondernemers/sponsoren, in veel

organiseren en zij gingen voortvarend te

gevallen werden deze zelfs geschonken,

werk. Er moest een vergunning worden

dank daarvoor! Uiteraard moesten er ook

geregeld, er werd een promotiefilmpje

trekkingen worden georganiseerd, deze

opgenomen met een drone en via social

konden via een livestream worden

media werd er bekendheid gegenereerd.

gevolgd. En we kunnen nu al van een

De loten werden aan de man gebracht via

succes spreken.

ondernermers . Een aantal dames en

Graag willen wij het groepje vrijwilligers

heren stond op zaterdag zelf in tenue bij

bedanken dat de drijvende kracht is

Deurmat met het Witkampers-logo: wie wil die nou niet?

Plus en Wereldbakker de loten te

geweest achter de 12e man loterij van

Er is nog een actie gaande: er zijn

verkopen, en ook gebeurde dat op

onze vereniging. Natuurlijk willen wij

deurmatten beschikbaar met ons

wedstrijddagen op het Leussinkpark.

niemand te kort doen, maar wij denken

mooie logo. Ze worden verkocht

dat we met Dorien Braakman, Carmilla

voor € 12,95 en € 5- hiervan gaat

Brugman, Herman Elkink, Josien Jansen,

naar onze vereniging.

verkooppunten bij diverse lokale

Daphne Schilderinck, Ilse Schilderinck, Mariska Keppels, Carmen en Ingrid

Ze worden verkocht via

Wijnbergen wel de namen noemen van

Intratuin Lochem, maar kunnen

degenen die een ontzettend grote

ook besteld worden door een

bijdrage aan het opzetten en organiseren

mailtje te sturen naar

van de loterij geleverd hebben. Dames

Mariska Keppels:

en heer: ontzettend bedankt voor jullie

facilitair@witkampers.nl.

inzet...! HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1929 • Locatie: Holterweg 47, Laren (Gld) • Aantal leden: circa 700 • Contact: info@witkampers.nl • Website: www.witkampers.nl

| 61


Bel voor een vrijblijvende kennismaking Locatie Lochem Smeestraat 5 7241 AT Lochem

0573 - 432 432 info@beltman.nl

Locatie Berkelland Muraltplein 26 7271 AW Borculo

0545 - 745 200 berkelland@beltman.nl

www.beltman.nl

Nederlands Woning Waarde Instituut

Rinze Addink

Rico van Ark

Roderik Geltink

Laren!Magazine_NR15_AdvertentiesBeltman.indd 1

05-11-19 08:05

Warmte, liefde en aandacht voor elk kind! Tel 06 42719819

Laren!Magazine_NR7_Advertenties1/8_Kiddies.indd 1

16-11-17 12:57

Bedankt!

voor jullie medewerking

Laren! Magazine is een onderdeel van Ovii. www.ovii.nl


VERENIGINGEN & STICHTINGEN

Corona, Corona en nog eens Corona... Door het Corona virus is vanaf maart veel niet meer mogelijk geweest, zo ook het beoefenen van onze sport. De gezellige speelavond 1 x per week moest ieder voor zich anders in gaan vullen. In september zijn we weer begonnen, helaas van

Gelukkig hebben we ook geen zaalhuur over maart

korte duur. Eens, we hopen 2021, zal de ziekte

tot september hoeven te betalen dus dat compen-

onder controle zijn en normaliseert het leven weer.

seert. De toekomst is onzeker. Maar wie weet, heb

Ook kunnen we dan weer genieten van onze actieve

je volgend jaar zin om mee te spelen, kom gerust.

maar vooral ook gezellige sportavonden.

Je kunt, om het uit te proberen, drie avonden gratis spelen waarna je kunt beslissen om al dan niet lid te

Ook financieel zijn wij, als vereniging hierdoor

worden. Een racket is aanwezig en sportschoenen

getroffen. De potgrondactie kon niet doorgaan en

in de zaal zijn verplicht.

dat betekent voor ons minder inkomsten. HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: september 1981 • Locatie: Braninkhal, Verwoldseweg 16 Contributie: € 9,- per maand • Contact: bcllaren@outlook.com • Facebook: bcllaren

Foto: AIM foto

Fietsvierdaagse 'De Achterhoek' Heeft u dit jaar ook meegedaan met onze alternatieve Fietsvierdaagse? diverse campings, hotels en B&B’s. We hebben van Ondanks dat de jaarlijkse Fietsvierdaagse geen

diverse deelnemers enthousiaste reacties gekregen

doorgang kon vinden, kon er vanaf augustus toch

en het doet ons goed dat wij hiermee een mooi

vier dagen gefietst worden in de omgeving van

alternatief konden bieden.

Laren. In een paar weken tijd hadden een aantal vrijwilligers vier verschillende routes gemaakt als

Normaal gesproken organiseren wij in het najaar

alternatief voor alle vakantiegangers die deze zo-

voor onze vrijwilligers een gezellige avond, om

mer toch naar Laren waren gekomen en natuurlijk

eens rustig bij te praten met een hapje en een

voor de bewoners van Laren e.o.

drankje. Ook dat is dit jaar helaas niet aan de orde, maar hebben we hen een smakelijke attentie met

De kortste route was 41 km en de langste 60 km;

een roosje gebracht om hen te laten weten dat wij

wat vergelijkbaar is met onze gebruikelijke routes.

hen ook dit jaar niet zijn vergeten en we hopen dan

De routes waren verkrijgbaar bij ’t Langenbaergh,

ook dat wij volgend jaar weer een beroep op hen

VVV Lochem en de VVV kantoren in de regio en bij

mogen doen.

| 63


STURRIS BV LAREN (GLD)

Wij zijn Praud.

AFVALBRENGPUNT

Voor zowel zakelijk als particuliere klanten.

• • • •

LEVERING VAN DIVERSE MATERIALEN

Accountancy Belastingadvies Ondernemersadvies Personeelsadvies

Bijv. vulzand, houtsnippers, compost en diverse soorten split, grond en bestratingsmaterialen.

STRAATWERK GRONDWERK RIOLERING SLOOPWERK Blauwhand 1 7245 BV Laren GLD Tel. 0573 40 13 03

Dorpsstraat 5, Laren Gld Tel.: 0573 43 22 30 laren@praud.nl www.praud.nl

Gecertificeerd in het saneren van asbest. Voor meer informatie neem contact met ons op.

WWW.STURRISLAREN.NL WWW.GRONDWEG.NL

Domotica #01 095x141 170723 Vs 01.ai 1 23-7-2017 14:33:29

Meer genieten van thuis met Hestia Domotica

Magazine_NR19_Advertenties1/4_Praud.indd 1

06-11-2020 07:18 Laren!Magazine_NR12_Advertenties_Sturris.indd 1

06-02-19 14:15

Wij zijn 24/7 bereikbaar!

Openingstijden Maandag t/m vrijdag van 08:00 uur tot 17:30 uur (op afspraak) Dinsdagavond van 18:30 uur tot 19:00 uur (zonder afspraak) Rengersweg 2a 7245 AC Laren Gld Tel. 0573 - 40 12 43 info@daczl.nl

I: www.hestiadomotica.nl E: info@hestiadomotica.nl

WWW.DIERENARTSENLARENLOCHEM.NL


'T L AERVELD

| 65

'T LAERVELD

Wintertennis: van 1 december 2020 tot 1 mei 2021 voor € 50,Tennisvereniging ’t Laerveld in Laren biedt

De verbouwing is een gezamenlijk project

vanaf 1 december de mogelijkheid om zes

van de bouwbedrijven: Meutstege, Hissink

maanden onbeperkt vrij te tennissen. De

en Bolte. De leden van ’t Laerveld zijn

vereniging wil op deze manier onder

uitgenodigd in een coronaproof georgani-

andere sporters, die door de huidige

seerde bijeenkomst waar de plannen zijn

ELKE MAANDAG EN

coronamaatregelen de 'eigen' sport tijdelijk

toegelicht. In een nieuwsbrief aan de leden

WOENSDAGMIDDAG

niet kunnen beoefenen, de gelegenheid

is ook uitgebreid op de plannen ingegaan.

Jeu de boule: 13:00 - 16:00 uur

bieden om te komen tennissen. Op deze

AGENDA

IEDERE MAANDAG

Tossen dames: 10:00 - 12:00 uur IEDERE MAANDAG

manier kunnen zij de conditie en balgevoel

Feestelijke opening jeu de boules banen

op peil houden. Iedereen is welkom bij

Op zaterdag 12 september zijn de jeu de

't Laerveld! Tennis is een sport die je

boules banen op feestelijke wijze geopend.

uitoefent in de buitenlucht en goed op

Nadat Herman Ter Welle werd uitgeroepen

1,5 meter afstand kan spelen.

tot lid van verdienste, kon het jeu de boules

Tossen heren: 14:00 - 16:00 uur IEDERE VRIJDAG

Tossen mix: 20:00 - 22:30 uur IEDERE LAATSTE WOENSDAG VAN DE MAAND TOSSEN MIX (SPELERS <7*) 20:00 - 22:30 uur Alles uiteraard o.v.b. Covid-19

toernooi beginnen. Ondertussen speelde Natuurlijk hopen we ook dat deze “winter-

de accordeonvereniging gezellige muziek

leden” niet alleen een mooie tenniswinter

en kon iedereen genieten van een lekker

hebben bij onze vereniging, maar in de

ijsje. Aan het eind van de middag zijn spon-

toekomst volledig lid worden van de

taan de eerste aanmeldformulieren voor

vereniging. De tennisvereniging biedt het

het jeu de boules lidmaatschap al ingevuld.

wintertennis aan voor € 50, - Je bent

We kijken terug op een gezellige middag

dan geen lid van de KNLTB. Je kunt je

met een goede opkomst.

inschrijven op het mailadres: laerveld@hetnet.nl. Meer informatie vindt

Helaas hebben wij kort na zijn benoeming

je op de website van de vereniging.

als lid van verdienste van TC ’t Laerveld afscheid moeten nemen van Herman.

overheidsmaatregelen Verbouwing Kleedkamers

Wij zullen ons Herman herinneren als een

De kleedkamers van TC ‘t Laerveld zullen

behulpzaam vriendelijk mens die altijd klaar

de komende maanden een grondige

stond voor de vereniging.

verbouwing ondergaan. Het voornemen is om half november met de verbouwing te starten en vóór 1 april 2021 klaar te zijn.

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1988 • Locatie: Holterweg 66A, Laren (Gld) • Aantal leden: 220 • Contact: laerveld@hetnet.nl • Facebook: Laerveld • Website: www.laerveld.nl • Tennisleraar: Tom Klein Luchtenbeld: Tom_tennis@hotmail.com • tel. 06 - 27 59 20 63


66 | HANDIGE INFORMATIE

Handige informatie Het nummer van de dokter, de openingstijden van de bibliotheek, de bustijden, ga zo maar door! Op deze twee pagina’s hebben wij handige informatie over Laren geplaatst. Medisch Centrum

Gelre Ziekenhuis

De Braninkhal

Westermark (AHOED)

Den Elterweg 79

Verwoldseweg 16

Westermark 2

7207 AE Zutphen

7245 AH Laren (Gld)

7245 DC Laren (Gld)

Tel. 0900 - 20 09 00

Tel. 0573 - 40 18 86

Openingstijden

info@braninkhal.nl

Maandag t/m vrijdag

Politie:

08:00 - 17:00 uur

Tel. 0900 - 8844 Dierenartsen Zutphen-Laren

Pauze: 12:15 - 13:30 uur Huisarts R.A. de Vries

www.braninkhal.nl

GGD Gelre-IJssel:

Rengersweg 2a

Tel. 0570 - 66 46 64

7245 AC Laren (Gld)

Tel. 0573 - 40 12 17

Tel. 0573 - 40 12 43

Telefonisch spreekuur:

Brandweer Laren

info@daczl.nl

Maandag, dinsdag, woensdag en

Zutphenseweg 22

www.dierenartsenlarenlochem.nl

vrijdag van 10:30 - 11:00 uur

7245 BL Laren (Gld)

Openingstijden praktijk Maandag t/m vrijdag

Huisarts M. Schaap

René Meutstege Uitvaartzorg

08:00 – 17:30 uur

Tel. 0573 - 40 12 17

de Bakkerij 13, Laren (Gld)

Dinsdagavond: spreekuur, zonder

Telefonisch spreekuur:

Tel. 06 43 21 53 85

afspraak: van 18:30 – 19:00 uur

maandag, woensdag en

Altijd bereikbaar (24/7)

Altijd bereikbaar (24/7)

Postkantoor Laren

Solis Paramedisch Centrum

Huisarts D. de Iongh

Holterweg 10

Rengersweg 2

Tel. 0573 - 40 12 60

7245 AN Laren (Gld)

7245 AC Laren

Telefonisch spreekuur:

Tel. 0573 - 40 17 15

Tel: 0573-40 19 84

donderdag van 10:30 - 11:00 uur

Werkdagen van 10:00 - 10:30 uur

afsprakenbureau@zorggroepsolis.nl

De apotheek is van maandag

Kerk Laren

www.zorggroepsolis.nl

t/m vrijdag geopend

Dorpstraat 2

Voor openingstijden verwijzen wij u

van 08:00 uur tot 12:15 uur en

7245 AK Laren (Gld)

door naar de website.

van 13:30 uur tot 17:00 uur.

info@kerklaren.nl www.kerklaren.nl

Huisartsenpost De waarneming voor spoedgevallen 's avonds, 's nachts en in het weekend wordt verzorgd door de Huisartsenpost Zutphen (ook wanneer u in Deventer ziekenhuis bekend bent).


HANDIGE INFORMATIE | 67

Bibliotheek Laren | Openingstijden: Maandag

14:30 - 16:00 uur

Donderdag

10:00 -11:00 uur

Vrijdag

19:30 - 20:30 uur

Zondag

11:00 - 12:30 uur

Vertrektijden bus vanaf Halte Dorpsstraat LIJN 54: LAREN NAAR ZUTPHEN

De bibliotheek bevindt zich in

Maandag t/m vrijdag: rijdt NIET op zondag

Kulturhus ‘t Kruispunt.

06:55

07:55

08:56

09:56

10:56

11:56

13:05

14:05

15:05

16:05

17:05

18:05

19:05

20:04

21:04

Activiteiten in De Vonkert

Zaterdag

Koeslagstraat 10A, Laren (Gld)

08:57

09:57

10:57

11:57

13:04

14:04

Maandag

15:04

16:04

17:04

18:04

19:04

20:04

09:00 – 12:00 uur

Biljarten

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

21:04

14:00 – 16:00 uur Sjoelen

LIJN 56: LAREN NAAR DEVENTER

19:00 – 22:00 uur

Maandag t/m vrijdag:

Biljarten

Dinsdag

06:00

06:30

07:09

07:39

08:09

08:39

09:07

09:37

10:07

10:37

11:07

11:37

09:00 – 12:00 uur

Biljarten

12:07

12:37

13:07

13:37

14:07

14:37

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

15:07

15:39

16:09

16:39

17:09

17:39

12:00 – 13:00 uur

Open Tafel

18:09

19:06

20:00

21:05

22:05

23:05

14:00 – 16:00 uur 14:00 – 17:00 uur

Gezelschap-

Donderdag

spelen

09:00 – 12:00 uur

Biljarten

08:06

09:06

10:06

11:06

12:06

13:06

Biljarten

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

14:06

15:06

16:06

17:06

18:06

19:06

14:00 – 17:00 uur

Biljarten

20:06

21:06

22:06

23:06

Zaterdag

Woensdag

Zon- en feestdagen Gymnastiek en

Vrijdag

10:06

11:06

12:06

13:06

14:06

15:06

koffie drinken

09:00 – 12:00 uur

Biljarten

16:06

17:06

18:06

19:06

20:06

21:06

Één keer in de 4 weken activiteit

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

22:06

georganiseerd door stichting

14:00 – 16:00 uur

Koersbal

Vrienden van Ruempol/Vonkert

1 keer in de 14 dagen (oneven weken)

09:30 – 11:00 uur

LIJN 56: LAREN NAAR BORCULO Maandag t/m vrijdag:

Contactpersonen activiteiten:

07:15

07:42

08:12

08:42

09:15

09:45

Biljarten & spelletjes:

Herman Rouwenhorst - Tel. 06 12 42 90 46

10:15

10:45

11:15

11:45

12:15

12:45

Sjoelen:

Hendrika Zomer - Tel. 0573 - 40 16 57

13:15

13:45

14:15

14:45

15:12

15:42

Koersbal:

Familie Eggink - Tel. 0573 - 40 14 44

16:12

16:42

17:17

17:47

18:12

18:42

Open tafel:

Dini Hoentjen - Tel. 0573 - 40 13 11

19:24

20:24

21:24

22:24

23:24

Gymnastiek:

Hiltje Aaftink - Tel. 0573 - 43 19 94

Zaterdag 09:15

10:15

11:15

12:15

13:15

14:15

19:16

20:16

Gemeente Lochem

Openingstijden publieksbalie

15:15

16:15

17:15

18:15

Bezoekadres:

Alleen op afspraak

21:16

22:16

23:16

0:16

Hanzeweg 8

Maandag t/m woensdag:

7241 CR Lochem

08:30 - 12:30 uur en 13:30 - 17:00 uur

Zon- en feestdagen

Donderdag:

11:16

12:16

13:16

14:16

15:16

16:16

Contact:

08:30 - 12:30 uur en 13:30-20:00 uur

17:16

18:16

19:16

20:16

21:16

22:16

Tel 0573 - 28 92 22

Vrijdag: 08:30 -12:30 uur

23:16

info@lochem.nl

Vrije inloop

www.lochem.nl

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 10.30 uur (zorgloket tot 12:30 uur)


68 | MIJN 68 | LEVEN ALS VRIJWILLIGER

Een bloeiende vereniging leunt sterk op vrijwilligers. Velen zetten zich met ziel en zaligheid in. In deze editie weer 'mijn leven als vrijwilliger', geschreven door de vrijwilliger zelf.

MIJN LEVEN ALS VRIJWILLIGER

Henk Wolters Een mailtje van Ingri: "Henk, wil jij deze editie eens vertellen wat voor vrijwilligerswerk je zo zoal hebt gedaan?" Mijn eerste gedachte was... 'ook dat nog!' Waarom? Vrijwilligerswerk vind ik heel normaal. Je doet wat voor de gemeenschap. Zo hebben Jannie en ik onze dochters ook opgevoed. Je doet gewoon wat! Ik ben begonnen als leider van de CJV (Christelijke

organiseren. Daar heb ik mij vooral bezig gehouden met

Jongeren Vereniging). Daar hielden we de jeugd van

de expositie '75 jaar PWA'. We hebben Willem Alexander

12-16 jaar bezig. Eerder had de CJV het gebouw Elim

hier nog voor uitgenodigd, helaas kregen we een keurige

verkocht en de opbrengst gedoneerd aan ’t Kruispunt.

brief dat hij was verhinderd.

Dat was dan ook de reden waarom de CJV ook een plek kreeg in het bestuur van ’t Kruispunt. Al vrij snel werd

Tijdens een ledenvergadering van l.v.v. Tornado kwam de

die bestuursrol mijn kant opgeschoven door de rest

roep om een extra sportzaal en kantine. Na de vergade-

van de leiding. En daar zat ik dan, als broekie, bij zeer

ring, aan de bar bij Stegeman, hebben Walter Peeters en

ervaren bestuurders aan tafel. Maar dit is voor mij erg

ik elkaar recht in de ogen gekeken en gezegd: 'proost, wij

leerzaam geweest. Helaas hield de CJV op te bestaan

gaan dat doen!' Dat hebben we geweten! Vijf jaar lang

en was er van die kant dan ook geen opvolger te vinden.

voorbereiding. Ook heb ik toen geleerd hoe in de politiek

Dit alles was nog in de tijd dat de vergaderzaal blauw

de hazen lopen. Hakke takken met de politieke partijen

was van de rook en ook kwam ik erachter dat je na een

en heb ik voor het eerst in mijn leven het belang van

paar glaasjes port beter je mond dicht kunt houden.

lobbyen ervaren. Een van de opmerkingen tegen uit-

Al met al heb ik daar ongeveer 20 jaar ingezeten, dit

breiding was: 'in Lochem was wel ruimte over'. Moesten

mede doordat andere bestuursleden plotseling

wij uitleggen dat de weg Laren naar Lochem net zo lang

wegvielen. Maar eerlijk gezegd was dit veel te lang.

is als van Lochem naar Laren. Zo’n uitbreiding realiseren is een. De organisatie en exploitatie op orde maken is

Daarnaast ben ik jeugdtrainer bij volleybalvereniging

andere koek. Dat is dan ook de reden dat ik na de

Tornado (nu Forza) geweest. Ik heb mijn opleiding

opening nog zes jaar voorzitter ben gebleven samen

daarvoor te danken aan volleybalicoon Jan Geels. Jan

met een goed team van mensen met ieder zijn of haar

stimuleerde mij om hier energie in te steken. In die

specialiteit.

periode heb ik ook plaatsgenomen in het bestuur van l.v.v. Tornado en had hierbij jeugdzaken onder mijn

Bij de Ondernemersvereniging werd op een gegeven

hoede. En naast deze functies heb ik ook als scheids-

moment ook naarstig gezocht naar een voorzitter. De

rechter mijn deuntje mee gefloten. Ook toen al werd er

vertrekkende voorzitter had heel veel zaken naar zich

op de scheids gemopperd. Later ben ik seniorentrainer/

toe getrokken en hierdoor was die functie erg zwaar

coach geworden. Ook buiten Laren zoals Markelo, Harf-

geworden, zeker wanneer je dat naast je eigen zaak

sen en kort in Barchem.

wilt doen. Dat was dan ook de reden dat ik eerst twee keer nee heb gezegd. Bij het derde verzoek ben ik toch

Toen de PWA school 75 jaar bestond vroegen ze of ik

overstag gegaan en heb ja gezegd. Maar daar duidelijk

samen met een aantal andereen het feest wou

bij aangegeven dat de taken binnen het bestuur werden


MIJN LEVEN ALS VRIJWILLIGER | 69 Henk Wolters, 65 jaar, man van Jannie, vader van Chantal en Wietske en trotse opa van 4 kleinkinderen. Henk is in het dagelijks leven werkzaam bij zijn eigen bedrijf: Klus+ Wolters.

verdeeld. Na een korte periode als voorzitter kreeg ik van de andere bestuursleden de opmerking dat iedereen dit ook een veel prettiger manier van besturen vond, dat was toch fijn om te horen. Helaas moest ik in verband met gezondheidsproblemen hier mee stoppen. Een jaar of drie geleden was er de oprichtingsvergadering van het Voorzieningenfonds. Een fonds waar zelfstandige ondernemers elkaar financieel helpen bij arbeidsongeschiktheid. Op die vergadering hadden zich mensen aangemeld voor het dagelijks bestuur. Zowaar voor elke functie een kandidaat. Laat nou de persoon voor de functie van voorzitter door privé omstandigheden niet kunnen aanschuiven bij het bestuur. Je raadt het al. Wie werd er naar voren geschoven? Ik! Voor een periode van twee jaar heb ik die functie op mij genomen. Wat ook een leuk stukje vrijwilligerswerk was, was het nieuw leven inblazen van de Palmpasen optocht. De toenmalige organisatie had er de brui aan gegeven. Samen met collega-ondernemers hebben we dat weer opgepakt. In geheel nieuwe stijl, samen de stok versieren en dan in optocht door Laren met een nieuwe/ wisselende route. En dat allemaal vanuit het Kulturhus. Echter na een paar jaar zijn we gestopt omdat we met ons groepje vrijwilligers niet konden blijven sponsoren terwijl andere instanties helaas niet thuis gaven. Momenteel ben ik weer voorzitter van de stichting Braninkhal. Mede door mijn kennis en ervaring met contracten vond het toenmalig bestuur het verstandig dat ik weer een periode terug kwam. Er stonden allerlei zaken met de gemeente op de rol. Over ongeveer twee maanden draag ik die taak weer over. Daarnaast heb ik nog een functie in de commissie van de Dorpskwis en de Jubileumcommissie van de Ondernemersvereniging. Ik ga nu meer voor de 'kortere' commissies. Als volleybaltrainer begeleid ik nu de heren recreanten in Laren. Waarom ik dit allemaal heb gedaan en nog doe? Ik vond het leuk om te doen. Je komt op plekken en hoort verhalen, die vaak interessant zijn, maar bovenal leerzaam. Zolang je het leuk vindt, ga je gewoon door. Maar er is één gouden regel. Op tijd stoppen. Wanneer je er geen plezier meer in hebt, of geen ideeën meer hebt, moet je stoppen. Waar ik wel eens van baal? Van mensen, die langs de zijlijn staan, zelf niets doen, maar wel commentaar hebben. Die vergeten, dat het vrijwilligers zijn die het doen. Gewoon naast hun baan. Kritiek is heel goed, houd iedereen wakker. Maar het moet op een normale manier gaan. Gewoon in gesprek blijven en samen brainstormen, hoe het wel kan!


Nieuwsgierig naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kom dan eens bij ons langs in Holten! Hanneke

Stef

Simone

Marieke

Marije

www.hannekejanssen.nl

Elise

Daphne


VERENIGINGEN & STICHTINGEN

| 71

Deo Gratias Door de huidige omstandigheden niet kunnen zingen is voor koorleden echt heel jammer. Natuurlijk, het is maar hobby en voor ouderen die aan huis gekluisterd zijn of voor jongeren, die niet lekker hun vrienden kunnen ontmoeten, is het veel ingrijpender. Maar toch. Ook de koorrepetities

Deo Gratias zit niet stil

(en nieuwe leden) dit mooie project

vervullen een sociale functie, het

Samen met dirigent en bestuur

op te starten.

zingen is leuk, maar in de pauzes is

en gevoed door de leden, heeft de

het ook altijd heel gezellig. Als Deo

muziekcommissie inmiddels een

Kerstconcert

Gratias hebben we vanaf begin

mooi initiatief omarmd om iets heel

Namens alle Larense koren en de

augustus tot midden september

nieuws op te zetten. We vertellen

orkesten laten we u weten, dat er

toch nog op beperkte schaal

er nog niet teveel over, het is nog in

dit jaar geen kerstconcert zal zijn.

gerepeteerd. Weliswaar durfde

ontwikkeling, maar het wordt een

Al tientallen jaren is er op één of

nog niet iedereen het aan, maar

mooi project! Met prachtige nieuwe

andere manier een kerstconcert,

met het deel van het koor dat er

liederen en mooie verbindende

georganiseerd door de gezamenlijke

was hebben we heel fijn gezongen.

teksten. Als we het compleet hebben

koren en orkesten van Laren. Maar

Maar, toen er berichten kwamen van

en het gaan presenteren, hopen

u zult begrijpen dat dat dit jaar niet

besmettingen binnen koren, hebben

we jou ook enthousiast te maken.

mogelijk is.

we toch besloten weer te stoppen.

Enthousiast om mee te zingen,

En wanneer we nu opnieuw mogen

alleen voor de duur van het project,

We hopen u in 2021 weer een mooi

beginnen? Geen idee, we wachten de

of blijvend. Dus nu even pas op de

concert te kunnen aanbieden.

ontwikkelingen af.

plaats om straks met nieuw elan

Om te noteren De volgende editie van Laren! Magazine zal uitkomen in week 8

(22 - 26 februari 2021)

NUMMER 20: Deadline copy/advertenties: 21 januari 2021 - 12:00 uur Verschijning: week 8 • 22 - 26 februari 2021

NUMMER 20: Deadline copy/advertenties: 15 april 2021 - 12:00 uur Verschijning: week 20 • 17 - 21 mei 2021

Meer informatie?

NUMMER 22:

Mail of bel met: Ovii / Laren! Magazine

Deadline copy/advertenties: 8 juli 2021 - 12:00 uur

info@larenmagazine.nl | Tel. 06 16 46 55 33

Verschijning: week 33 • 16 - 20 augustus 2021


72 |

margaklompe.nl

voor het moment ... ‌dat u wel wat extra hulp kunt gebruiken Wanneer we ouder worden, ervaren we dat onze gezondheid daarmee vaak achteruitgaat. Het leven blijven leiden op eigen kracht wordt dan steeds moeilijker. Dan is het fijn om mensen om ons heen te hebben die ons helpen om zo lang mogelijk het leven te blijven leiden zoals we dat graag willen. Samen met vrijwilligers, mantelzorgers en samenwerkingspartners zetten wij er ons elke dag voor in om het beste uit elk moment te halen. Dat doen we met een nuchtere mentaliteit die bij deze regio past.

Zorg | Wonen | Thuiszorg | Behandeling

Met elkaar realiseren we het vertrouwde leven zoals u dat wilt. We willen van ieder moment, hoe speciaal of moeilijk ook, samen het beste maken. Kijk voor meer informatie op margaklompe.nl of bel ons op 0544 47 41 00.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.