Page 1

VUOSIKIRJA 2018

V U O S I K E R TO M U S

JÄS E N E T

TO I M I A L A H A K E M I STO

www.o u l u n ka u p p a ka m a r i .f i


10 SYYTÄ LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN

1. JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS

Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita ja osaajia.

2. KEHITÄ OSAAMISTASI

Voit tarjota henkilöstöllesi ajankohtaisimmat kauppakamarin koulutukset verotuksesta taloushallintoon ja johtamisesta markkinointiin. Tutustu koulutuskalenteriimme kotisivullamme.

3. HYVÄT NEUVOT EIVÄT OLE KALLIITA

Saat maksutonta puhelinneuvontaa laki- ja verotusasioissa.

4. PYSY AJAN TASALLA

Saat ensimmäisten joukossa lukea elinkeinoelämää ja yrityksiä koskevat uutiset jäsentiedotteista, oppaista ja selvityksistä sekä kauppakamari-kirjasarjan monipuolisista julkaisuista.

5. TIETOLÄHTEET PÄIVITTÄISEEN TYÖHÖN

Voit hankkia yrityksesi kirjastoon tuoreet ja luotettavat ammattikirjat tai ottaa käyttöösi sähköisen Kauppakamaritieto-verkkopalvelun, josta löydät aina ajantasaisen tiedon mm. työsuhde-, vero-, kirjanpito- ja palkka-asioissa.

6. NÄKYVYYTTÄ JA LISÄÄ KONTAKTEJA

Kauppakamarin tilaisuuksissa, julkaisuissa ja koulutuksissa sekä kauppakamariverkko.fi -palvelussa saat arvokasta valtakunnallista näkyvyyttä ja kontakteja yrityksellesi. Finncham-verkoston ja World Chambers Networkin kautta saat maailmanlaajuiset yhteydet.

7. ASIAKIRJOJA ULKOMAANKAUPPAAN Kauppakamarit myöntävät ja vahvistavat kansainvälisessä kaupassa tarvittavia ulkomaankaupan asiakirjoja, saat myös 50 prosentin alennuksen ATA Carnet -tulliasiakirjoista.

8. APUJA KANSAINVÄLISIIN SOPIMUKSIIN

Voit tilata kauppakamarista kansainvälisiä sopimuspohjia ja oppaita avuksi sopimusten laadintaan.

9. VAIKUTA ELINKEINOELÄMÄSSÄ

Kauppakamarien ainutlaatuisten ja monipuolisten verkostojen avulla voit vaikuttaa elinkeinoelämän kehittymiseen niin alueellisesti kuin kansallisesti. Kauppakamarin luottamustehtävät tarjoavat vaikuttamisen mahdollisuuksia yrityksesi edustajille.

10. EDULLISEMMAT JÄSENETUHINNAT Jäsenenä saat alennusta koulutuksista, Keskuskauppakamarin ansiomerkeistä, asiantuntijatapahtumista, ulkomaankaupan asiakirjoista ja kauppakamarin julkaisuista.

2 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018


OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018 OULUN KAUPPAKAMARIN TOIMINTA 2017 4 Puheenjohtajalta 6 Toimitusjohtajan katsaus 9 Vaikuttamistavoitteet 2018 10 Vetovoima-palkinto 12 KasvuOpen 14 Etiikkapalkinto 2017 16 Kansainvälistymispalkinto 18 Hallituspartnerit 20 100 vuotta historiaa 24 100 vuotta tulevaisuutta 26 Tulevaisuuden tekijät – juhlavuoden yritystarinat

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018 JULKAISIJA OULUN KAUPPAKAMARI PÄÄTOIMITTAJA JARI TUOVINEN TOIMITUS OULUN KAUPPAKAMARI MEDIA-ARENA OY

JÄSENPALVELUT 42 Verkostoituminen – Valiokuntatyöskentely – Kauppakamariosastot – Jäsentilaisuudet – KevätForum – Kauppakamarien verkosto yrityksen apuna meillä ja maailmalla 44 Koulutuspalvelut 46 Laki- ja veroneuvonta 47 Jäsenviestintä ja julkaisut 48 Ulkomaankaupan asiakirjat 49 Ansiomerkit Suomi 100 50 HTT-tavarantarkastajat 51 AKA- ja KHK-kiinteistöarvioijat 53 Jäsenmaksuperusteet TOIMINTA-ALUEEN KEHITYSNÄKYMÄT 54 Maakuntaesittelyt 55 Kauppakamarin toiminta-alueen kehitysnäkymät

TAITTO MARJA SARKKINEN YRITYSESITTELYT: JOUNI AARNIPURO ILMOITUSMYYNTI NOVIA FINLAND OY PAINO ERWEKO OY, OULU KANNEN KUVA OULUN KAUPPAKAMARIN KOKOELMASTA Oulun kauppakamarin hallitus kokoontui 50-vuotisjuhlakokoukseensa Oulun Kauppaklubille 22.11.1968. Istumassa vasemmalta konttoripäällikkö M. Vahla, kauppaneuvos Olavi Hulkko, vuorineuvos J. Lehmus, kauppaneuvos Runar Sandelin, toimitusjohtaja P. Toivonen, yli-insinööri T. Härkönen, puheenjohtaja, toimitusjohtaja R. Lindblad, agronomi A. Fränti, pankinjohtaja M. Savela, kaivoksenjohtaja G. Laatio, konsuli A. Byström ja kaupunginjohtaja A. Heino. Seisomassa vasemmalta dipl.ins. T. Mäkinen, konsuli A. Salokannel, konttorinjohtaja A. Vesterinen, teollisuusneuvos V. Rajakaltio, toimitusjohtaja R. Merikanto, pankinjohtaja P. Tirkkonen, toimitusjohtaja K. Huhtala, Kajaanin kauppakamariosaston asiamies, rehtori H. Kivelä ja kauppakamarin toimitusjohtaja J. Sallamo.

OULUN KAUPPAKAMARIN VERKOSTO 58 Oulun kauppakamarin hallitus 60 Kauppakamariosastot 62 Valiokunnat 67 Toimikunnat 68 Kauppakamarin edustus eri yhteisöissä 70 Oulun kauppakamarin henkilökunta 71 Alueosastojen asiamiehet 72 Kauppakamarit Suomessa 74 Oulun kunniakonsulit 75 Oulun vaalipiirin kansanedustajat VUOSIKERTOMUS 2017 76 Hallituksen toimintakertomus 78 Koulutuspalvelut 79 Vuoden 2017 aikana jäseneksi liittyneet yritykset 80 Oulun kauppakamarin tuloslaskelma 81 Oulun kauppakamarin tase 82 Oulun kauppakamari monessa mukana OULUN KAUPPAKAMARIN YRITYSHAKEMISTO 98 Jäsenet 117 Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan toimialahakemisto

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018 3


PUHEENJOHTAJALTA

Sata vuotta kasvun aikaa Oulun kauppakamari perustettiin juuri itsenäistyneen Suomen elinkeinoelämän edistäjäksi Pohjois-Suomeen. Seudun yritysten edustajat näkivät tärkeäksi synnyttää vahvan yhteisen toimijan edistämään yritysten toimintaympäristöä ja ylläpitämään yhteyksiä yritysten ja viranomaisten välillä. He halusivat kehittää toimivan ympäristön, jossa yritykset voivat harjoittaa liiketoimintaa ja työllistää ihmisiä turvallisissa oloissa.

KUVA JUHA SARKKINEN

Nyt sata vuotta myöhemmin voimme todeta, että työ on tuottanut hedelmää. Koko vuosisata on ollut vahvan kasvun aikaa, vaikka siihen on sattunut useitakin hitaamman kasvun ja jopa alenevan kasvun jaksoja. Yritysten kasvu, elinkeinorakenteen monipuolistuminen ja merkittävät investoinnit kertovat onnistuneesta työstä.

4 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018

Organisaatiolle 100 vuoden ikä on osoitus toiminnan jatkuvasta kehittämisestä vastaamaan kunkin ajan tarpeita. Se, mikä oli tärkeä kehityskohde 100 vuotta sitten, on nyky-yhteiskunnassa usein itsestäänselvyys, jopa lakien ja asetusten pohjalta turvattu toimintatapa. Kauppakamari onkin uudistunut ja jäseniään kuultuaan ohjannut toimintansa tulevaisuutta edistäviin hankkeisiin


PUHEENJOHTAJALTA

uudelleen. Samalla tavoitteena on parantaa jäsenkunnan toimintaedellytyksiä Suomessa ja kauppakamarin toiminta-alueella. Oulun kauppakamarin toiminta-alue on monimuotoinen kokonaisuus, jossa kullakin maantieteellisellä alueella on oma identiteettinsä. Jokainen alue on vahvassa kehitysvaiheessa. Koillismaalla matkailu on merkittävässä kasvuvaiheessa erityisesti Rukan investointien vuoksi. Kainuussa taloutta kiihdyttävät kaivostoiminta, matkailu ja peliteollisuus. Raahen seudun kasvu pohjautuu vahvaan teollisuuteen ja rakenteilla olevaan ydinvoimalaan. Kalajokilaakso kasvaa rakennus- ja muun teollisuuden pohjalta sekä kaupan keskittymänä. Kun tähän lisätään Oulun seutu ja Oulun kaupunki, joka kasvaa koko seutukunnan veturina, on vetovoimainen kokonaisuus valmis. Oulu korkeakoulukaupunkina ja korkean teknologian keskittymänä varmistaa sekä Oulun kauppakamarin toiminta-alueen että koko Pohjois-Suomen jatkuvaa menestystä. Oulun vetovoima tuo alueelle muuttoliikkeen ja syntyvyyden kautta lisää väestöä, nuoria opiskelemaan ja varttuneempia töihin ja hyvien palveluiden käyttäjiksi.

Kuluvaa Oulun kauppakamarin juhlavuotta on hienoa juhlia vahvan nousukauden aikana. Ilmeet ovat iloiset ja odotukset tulevaisuudelle positiiviset. Koko kauppakamarin jäsenistö, henkilökunta ja hallintohenkilöt juhlivat yhteistä taivalta yhdessä keskeisten sidosryhmien kanssa. Juhlaan mukaan on tervetullut jokainen pohjoissuomalainen. Kiitos jäsenille, kaikille nykyisille ja aiemmille luottamushenkilöille hallituksessa, kauppakamariosastoissa ja valiokunnissa sekä henkilöstölle aktiivisesta ja tuloksellisesta toiminnasta. Iloitaan yhdessä juhlavuodesta. Juhlan jälkeen työ jatkuu.

Oulussa keväällä 2018

Timo Levo Puheenjohtaja Oulun kauppakamari

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018 5


TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Pohjoisen elinkeinoelämän asialla

K

auppakamaritoiminta sai alkunsa, kun vuonna 1599 perustettiin ensimmäinen kauppakamari EteläRanskan Marseillessa. Tuolloin kaupungin kauppiaat yhdistivät voimansa ”välittämään viranomaisille tietoja elinkeinoelämän tarpeista ja turvaamaan elinkeinojen häiriöttömän toiminnan.” Yhtenä perustarpeena oli käytännössä suojautua merirosvoja vastaan. Kauppakamarien elinkeinoelämän toimintaa edistävä periaate levisi nopeasti ympäri Eurooppaa. Sama kehitys tuli aikanaan myös pohjoiseen. Venäjän keisarivalta ei kuitenkaan hyväksynyt kauppakamaritoimintaa ja varsinaiset perustamismahdollisuudet saatiin vasta Suomen itsenäistymisvaiheessa. Venäjän väliaikainen hallitus hyväksyi 10.8.1917 kauppakamariasetuksen. Tarve ja valmius kauppakamarien perustamiselle oli suuri. Alkuperäisestä toiminta-ajatuksesta on edelleen jäljellä kauppakamarien tehtäviin kuuluva kaupan vapauden edistäminen. Tänä päivänä kauppakamarit edistävät yritystoimintaa ja talouden vapautta. Kauppakamarit tarjoavat lisäksi lainopillisia neuvoja ja järjestävät monipuolista koulutusta. Markkinatalouden edistämiseen perustuvilla kannanotoilla ja tiedotustoiminnalla vaikutetaan erityisesti alue- ja liikennepolitiikkaan, työvoiman saatavuuteen ja koulutuskysymyksiin. Kauppakamareilla ja Keskuskauppakamarilla on myös julkisia tehtäviä, kuten ulkomaankaupan asiakirjojen vahvistaminen. Ilman yrityksiä ei ole työtä, eikä hyvinvointivaltiota. 100-vuotias Suomi on rakennettu työllä. Hyvinvointivaltio rahoitetaan yrittämisellä ja yritysten luomilla työpaikoilla. Suomessa teki töitä viime kesäkuussa 2,57 miljoonaa henkilöä. Yksityisen sektorin 1,9 miljoonan työntekijän lisäksi julkisella sektorilla työskenteli 689  000 henkilöä, joista

6 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018

valtion palveluksessa 151  000 ja kuntien palkkalistoilla 538  000 henkilöä. Yksityisen sektorin työntekijöiden osuus on 73 prosenttia kaikista 15–74-vuotiaista työllisistä. Kauppakamarien jäsenet edustavat yli 40 prosenttia yksityisen sektorin työpaikoista ja yli 50 prosenttia yritysten liikevaihdosta. Kauppakamarien visio on, että Suomessa yrittäminen, omistaminen ja työnteko on kannattavaa. Kauppakamarien tärkein tehtävä on yritysten toimintaedellytysten ja talouden vapauden edistäminen. Tänä keväänä Oulun kauppakamarin 100-vuotisjuhlassa julkaistaan Pohjois-Suomen elinkeinoelämästä kertova Pohjoisen elinkeinoelämän asialla -teos. Edunvalvontaan ja vaikuttamiseen liittyvistä tuloksista sieltä voi nostaa mm. kun vuonna 1953 Oulu sai uuden lentokentän. Kauppakamari oli vauhdittanut sen rakentamista, sillä aiempi kenttä ei ollut enää aikoihin vastannut lentoliikenteen tarpeita ja koneet olivat lentäneet Helsingistä suoraan Kemiin. Vuodesta 1972 alkaen merenkulusta tuli mahdollista ympärivuotisesti. Jäänmurto ja merenkulun pysähtyminen talveksi olivat olleet kauppakamarin keskeisiä huolenaiheita vuosikymmenien ajan. Vuonna 1991 käynnistyi ekonomikoulutus Oulun yliopistossa ja tässäkin kauppakamari vaikutti vahvasti. Vuonna 2000 toiminta laajeni tiedekunnaksi ja tunnetaan nyt Oulun yliopiston kauppakorkeakouluna. Lähihistorian ajoilta vaikuttamistyötä on tehty PohjoisSuomen kaikissa merkittävissä suurhankkeissa mm. Fennovoiman ydinvoimalaitoksen tukemiseksi. Fennovoiman työmaarekisterin 455 yrityksestä yli 90 prosenttia on suomalaisia ja työntekijöistäkin lähes 90 prosenttia. Valtatie 4:n kunnostushankkeen saamiseksi Kempeleen ja Kemin


TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Kauppakamarien visio on, että Suomessa yrittäminen, omistaminen ja työnteko on kannattavaa. Kauppakamarien tärkein tehtävä on yritysten toimintaedellytysten ja talouden vapauden edistäminen.

KUVA JUHA SARKKINEN

välille oli merkittävä paino elinkeinoelämän tarpeiden esille nostamisella. Oulun kauppakamarin koordinoiman selvitystyön perusteella Oulun yliopisto sai takaisin rakennusdiplomi-insinöörin tutkinto-oikeuden. Selvityksen pääviesti oli osaavan työvoiman saanti alueen yrityksille. Valtio ja kunnat keräävät vuosittain veroja yli 65 miljardia euroa. Lisäksi seurakuntien verot ovat noin miljardi euroa. Nämä verotulot syntyvät pääasiassa yritystoiminnasta. Yritysten maksamilla ja tilittämillä verotuloilla kustannetaan julkisia palveluja kuten sosiaaliturvaa, terveyden- ja sairaanhoitoa, koulutusta ja liikenneverkostoa. Näiden julkisten palvelujen tuottaminen synnyttää osaltaan verotuloja valtiolle ja kunnille. Vaikka kaikki yritysten maksamat ja tilittämät verot eivät jää yrityksen lopulliseksi kustannukseksi, ilman yritystoimintaa näitä verotuloja ei syntyisi. Yritykset ovat keskeisessä roolissa hyvinvointiyhteiskunnan rakentajina ja ylläpitäjinä. Kaikki verot vaikuttavat myös yritysten toimintaedellytyksiin ja tuotteiden hintoihin suoraan tai välillisesti. Jos meillä ei ole yrityksiä, ei ole työpaikkoja ja elinvoimaa. Jos meillä ei ole työtä, ei ole hyvinvointiyhteiskuntaa. Kiitos kaikille luottamushenkilöillemme hallituksessa, kauppakamariosastoilla ja valiokunnissa sekä henkilöstölle aktiivisesta ja tuloksellisesta toiminnasta. Menestyksellistä seuraavan 100 vuoden tulevaisuutta!

Oulun kauppakamarin toimitusjohtaja Jari P. Tuovinen

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018 7


Olemme osa ratkaisua.

Fennovoima_laajamielikuva_OulunKauppakamari_185x135mm.indd 1

08/03/2018 12.14

Myymässä tai ostamassa yritystä? Etsimässä pääomasijoittajaa tai uutta rahoitusratkaisua? Kiinnostunut listautumisesta Suomessa tai Ruotsissa?

OTA YHTEYTTÄ. OMISTUSJÄRJESTELYT

– TASE- JA RAHOITUSJÄRJESTELYT – PÄÄOMARAHASTOJEN HALLINNOINTI

Teknoventure Oy on osa Noweco-konsernia, joka on Finanssivalvonnan valvoma rekisteröitynyt vaihtoehtorahastojen hoitaja. Teknoventure Oy | Isokatu 21 C 40, 90100 Oulu | +358 40 865 7946 | www.teknoventure.fi 8 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018


Oulun kauppakamarin vaikuttamistavoitteet 2018

VAIKUTTAMISTAVOITTEET 2018

Työllisyysasteen kasvattamiseksi tarvitaan joustavuutta työmarkkinoille ja kannustinloukkujen purkamista, mutta ennen kaikkea työperäisen maahanmuuton lisäämistä.

Vaikuttamisen tavoitteet ovat julkisen sektorin velkaantumisen pysäyttäminen, osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen, alueen saavutettavuuden parantaminen ja liikenteen sujuvoittaminen sekä alueen vetovoiman, asukasluvun ja matkailijoiden määrän kasvu.

T

aloustilanteen parantumisesta huolimatta on huolehdittava julkisen talouden tervehdyttämisestä ja velkaantumisen loppumisesta. Sote-maakuntauudistuksen mahdollisesti toteutuessa on lisättävä valinnanvapautta sekä yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä palveluiden tuottamisessa. Maakuntauudistuksessa on tärkeää toteuttaa työvoima- ja kasvupalvelut yrityslähtöisesti siten, että mahdollistetaan myös yksityisen sektorin tuottamat palvelut. Julkisen sektorin osuus kansantuotteesta on nyt 56 prosenttia ja tavoitteena on, että se laskee alle 50 prosentin. Työvoiman saatavuuden parantamisen keinoina ovat työvoiman liikkuvuuden helpottaminen ja työpaikan perässä muuttamisen kannustaminen, työssäkäyntialueen laajentaminen sekä yksityisten rekrytointipalveluiden hyödyntäminen. Lisäksi tarvitaan toimenpiteitä nuorisotyöttömyyden helpottamiseksi kuten ammattikoulutuksen arvostuksen nostaminen, koulutuksen kohtaanto-ongelman parantaminen sekä negatiivisen keskeyttämisen vähentäminen. Työvoiman saatavuutta voidaan lisätä myös helpottamalla työperäistä maahanmuuttoa ja ulkomaalaisen työvoiman käytön lisäämistä kehittämällä yhden luukun

Oulun kauppakamari on vahvasti mukana elinkeinoelämän edellytysten parantamisessa muun muassa suurhanketoiminnassa Fennovoiman ydinvoimalan tukemiseksi.

periaate työlupien ja järjestelyjen helpottamiseksi. Tavoitteena on työttömyysasteen laskeminen alle 10 prosentin ja työllisyysasteen nousu yli 75 prosentin. Oulun kauppakamarin liikenteen kärkihankkeet ovat 1. Raideliikenteen kehittäminen: kaksoisraide välille Ylivieska-Oulu, kolmioraide Ouluun ja ratapihojen kehittäminen. 2. Maantieväylät: keskeisin VT4 – VT8 Haarasillan risteysalueen järjestelyjen sujuvoittaminen. 3. Perusväylänpidon määrärahat: määrärahat on nostettava pysyvästi vähintään nykyiselle tasolle ja niille on sovittava neljän vuoden budjetointikausi. Lisää vetovoimaa luodaan yritysten kasvuhakuisuutta tukemalla, lisäämällä alueen vetovoimaa työntekijöille, matkailijoille ja opiskelijoille, tunnistamalla alueen vahvuudet ja hyödyntämällä niitä, tukemalla kaupan ja matkailun investointien lisäämistä, parantamalla saavutettavuutta koko toimialueella sekä varmistamalla koulutustarjonnan monipuolisuus ja alueen tuotekehitysinvestointien kasvu. Tavoitteena on alueen asukasmäärän ja matkailijoiden määrän lisääminen. Suomi tarvitsee aktiivista toimenpiteitä houkutellaksemme korkeaa osaamista sekä sellaisia työntekijöitä, joista on suurin pula. Tarvitsemme asennemuutoksen. Parhaiden kansainvälisten osaajien houkutteleminen edellyttää yhteiskuntaa, joka toivottaa ulkomaalaiset tervetulleeksi. Työllisyysasteen kasvattamiseksi tarvitaan joustavuutta työmarkkinoille ja kannustinloukkujen purkamista, mutta ennen kaikkea työperäisen maahanmuuton lisäämistä. Tavoitteena on Suomi, jossa yrittäminen, työnteko ja omistaminen on kannattavaa ja jossa kauppakamarilla on arvostettu asema avoimen talouden ja alueiden elinvoimaisuuden lipunkantajana.

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018 9


VETOVOIMA-PALKINTO

SuperPark rynnistää maailmalle Alun perin sen piti vain osaltaan tukea Vuokatin matkailua. Mutta pian se karkasi puuhaajiensa lapasesta. Ensin se laajeni Ouluun. Kohta se löytyi useilta paikkakunnilta Suomessa. Nyt se on jo Hongkongissakin. Ja pian taas uusissa kaupungeissa niin Suomessa kuin kauempanakin. Se on SuperPark, maapallon mukavimmaksi kuvattu sisäaktiviteettipuisto.

T

ällä hetkellä SuperPark on yhdellätoista paikkakunnalla Suomessa. Ulkomailla ensimmäinen avattiin Hongkongiin vuoden 2017 joulukuun puolivälissä. SuperPark Oy:n toimitusjohtaja Juha Tanskanen ei edes yritä peitellä tyytyväisyyttään. Hongkongin sisäaktiviteettipuisto on lyhyessä ajassa osoittautunut menestykseksi. Helmikuun loppuun mennessä eli kahden ja puolen kuukauden aikana puistossa oli käynyt satatuhatta asiakasta. Tämä kannustaa yhtiötä laajentamaan edelleen toimintaansa. ”Ajattele nyt. Onhan se hienoa, että Pohjois-Suomessa, tässä tapauksessa Kainuussa, kehitetty konsepti pystyy tällä tavalla rynnistämään ensin suomalaisille ja sitten kansainvälisille markkinoille”, myhäilee Tanskanen. UUSIA SISÄAKTIVITEETTIPUISTOJA TULOSSA Rynnistyksestä tosiaan on kysymys, sillä kuluvan vuoden aikana SuperParkin on tarkoitus pystyttää roppakaupalla uusia sisäaktiviteettipuistoja. Suomessa sellaiset ovat tulossa ainakin Mikkeliin ja Kalajoelle. Kiinassa kohteina ovat Suzhoun kaupunki ja vähintään yksi muu paikkakunta. Ruotsissa taas puistot nousevat Uppsalaan sekä johonkin muuhun kaupunkiin. Näiden lisäksi SuperPark tähyää muutamia muitakin paikkakuntia niin Aasiassa – kuten Singaporea – Australiassa kuin Euroopassakin. Parhaassa tapauksessa kuluvan vuoden aikana syntyy toimitusjohtaja Tanskasen laskelmien mukaan liki tusinan verran uusia sisäaktiviteettipuistoja. SuperPark-puistoja toteutetaan kolmella eri mallilla. Osa puistoista on SuperPark Oy:n itse omistamia ja pyörittämiä. Toisen osan SuperPark taas toteuttaa yhteisyrityksenä sopivan kumppanin kanssa. Kolmas tapa on lisenssin myöntäminen ulkopuoliselle yritykselle. Uudet sisäaktiviteettipuistot tuovat luonnollisesti lisää liikevaihtoa. Toimitusjohtaja Tanskanen kertoo SuperPark

Oy:n liikevaihdon olleen vuonna 2017 noin 14 miljoonaa euroa. Kuluvan vuoden aikana hän ennakoi sen kaksinkertaistuvan. Saman vauhdin hän arvioi jatkuvan myös vuonna 2019. MONET TEKIJÄT SUPERPARKIN PUOLELLA Kaikista maailman paikoista SuperPark aloitti laajenemisensa Suomen rajojen ulkopuolelle Hongkongista. Äkkiä voisi ajatella, että tällaisessa jättikaupungissa niin lapsilla kuin aikuisilla on puuhaa ilman suomalaisten panostakin. Juha Tanskasen mielestä näin ei kuitenkaan välttämättä ole – SuperParkin puolesta puhuu ainakin kaksi vahvaa tekijää. ”Ensinnäkin Aasiassa satsataan valtavasti lapsiin ja nuoriin, mutta usein aika tosissaan ja otsat rypyssä. SuperParkissa liikutaan iloisesti. Me haluamme saada lapset liikkeelle riemun kautta. Toiseksi – ja toisin kuin saattaisi luulla – ei valtavissa cityissä ole kovinkaan paljon paikkoja, joissa lapset ja vanhemmat voivat viettää yhdessä aikaa”, hän selvittää. Toimitusjohtaja Tanskanen arvioi lisäksi, että SuperParkin arvot ovat sellaiset, jotka istuvat hyvin kiinalaiseen kulttuuriin. SuperPark Oy sai keväällä 2017 Oulun kauppakamarin Vetovoima-palkinnon. Perusteluissa yritystä kiitettiin muun muassa yhdessä tekemisen korostamisesta sekä houkuttelevan ja helposti monistettavan konseptin luomisesta. Ja toki SuperParkit luovat juuri vetovoimaa niille paikkakunnille, missä ne sijaitsevat. Hongkongin tapaiset suurkaupungit eivät ehkä tarvitse SuperParkin vetoapua, mutta pienemmille paikkakunnille sillä saattaa olla suuri merkitys esimerkin matkailun kehittämisessä. ”Kyllä meidät aina on kaikkialla otettu hyvin lämpimästi vastaan”, kiittelee Juha Tanskanen.

SuperPark Oy sai keväällä 2017 Oulun kauppakamarin Vetovoima-palkinnon. Perusteluissa yritystä kiitettiin muun muassa yhdessä tekemisen korostamisesta sekä houkuttelevan ja helposti monistettavan konseptin luomisesta.

10 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018


Vuokatti, Hiukka

Onnea 100-vuotias Oulun kauppakamari!

Onnea 100-vuotiaalle Oulun kauppakamarille! Menestystä ja pitkää ikää toivottavat Hailuodon, Kainuun, Kalajoen, Keski-Pohjanmaan ja Ylä-Kainuun Osuuspankit OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018 11


KASVUOPEN

Kuulu haluaa johtaa markkinointia tiedolla Vanha tarina: Markkinointiin käytettävästä rahasta puolet menee hukkaan. Ikävä kyllä kukaan ei osaa kertoa, että kumpi puolisko. Mutta markkinointitoimisto Kuulun toimitusjohtajalta Jonna Muuriselta vastaus saattaa löytyäkin.

M

uurinen painottaa tiedolla johtamisen tärkeyttä – myös markkinoinnissa. Hän kiteyttää: ”Ei tarvitse mutuilla, kun voi datailla.” Kovaa vauhtia kasvava oululainen Kuulu Oy on erikoistunut digi- ja videomarkkinointiin. Digitaalinen markkinointi on sikäli mainiota, että se mahdollistaa Muurisen mainitseman datailun. Digimarkkinointi tarjoaa yrityksille työkalut kerätä ja analysoida tietoa siitä, mikä toimii ja mikä ei. ”Nyt on vähitellen herätty huomaamaan, mitä mittausdata tarkoittaa ja mitä sen avulla voi tehdä. Meidän markkinointimme on koko ajan ollut datapohjaista. Voimme kertoa asiakkaillemme omista kokemuksistamme”, hän huomauttaa. Kuulun lähestymistapa markkinointiin on Muurisen mukaan johtanut siihen, että läheskään kaikki yritykset eivät voi olla sen asiakkaita. Tietynlainen edellytys on, että asiakkaaksi tuleva yritys ymmärtää tiedolla johtamisen merkityksen. Mielellään asiakkaalta saa myös löytyä kasvuhalua ja ketteryyttä. SOME TOIMII MYÖS B2B-MARKKINOILLA Suuri osa digitaalisesta markkinoinnista tapahtuu sosiaalisen median kautta. Jonna Muurinen sanoo edelleen törmäävänsä varsin usein sellaiseen käsitykseen, että some ei sovi yritysten väliseen b2b-markkinointiin. ”Voin helposti heti esittää mittausdatan tukemana lukemattomia tapauksia, joissa some on toiminut oikein hyvin myös b2b:ssä”, hän huomauttaa. Kuulu on itse laajentunut kovaa vauhtia. Viime vuonna yrityksen liikevaihto oli noin 1,3 miljoonaa euroa ja henkilöstön vahvuus reilut parikymmentä. Vastikään yritys perusti toimipaikan myös Helsinkiin voidakseen paremmin palvella valtakunnallisia asiakkaitaan. Jonna Muurinen korostaa, että Kuulu haluaa pitää hyvää huolta paitsi asiakkaistaan myös henkilökunnastaan. Hän myöntää, että haasteena on alan 24/7-luonne. ”Haluamme että meillä vallitsee uusi tapa tehdä digitaalista työtä – sellainen joka ei uuvuta”, hän kertoo.

12 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018

Kesällä 2017 Kuulu valittiin KasvuOpenissa Pohjois-Pohjanmaan lupaavimmaksi kasvuyritykseksi. Kuvassa Kuulu Oy:n toimitusjohtaja Jonna Muurinen.


KASVUOPEN

Liaton Oy:n pesula-automaatit uusi tapa palvella asiakkaita

P

erinteinen toimiala ei tarkoita, että alalla työskentelevän yrityksen on tehtävä kaikki perinteisen kaavan mukaan. Sotkamossa kotipaikkaansa pitävä pesulayritys Liaton Oy löysi uuden tavan toimia vähän kuin puolivahingossa. Liaton Oy:n toimitusjohtaja Risto Myllynen haeskeli oululaisissa kauppakeskuksissa toimivista yrityksistä kumppania, joka ottaisi hoitaakseen pesulan noutopalvelupisteen. Sellaista hän ei kuitenkaan onnistunut löytämään. ”Silmiini sattui sitten postin pakettiautomaatti. Tuli mieleeni, että miksi palvelupisteemme ei voisi toimia samalla tavalla”, hän kertoo. Myllynen ryhtyi kehittelemään ajatusta. Parin vuoden kypsyttelyn jälkeen Liaton sitten toi ensimmäisen pesulaautomaattinsa asiakkaiden ulottuville. Nyt niitä on jo kuusi: neljä Oulussa, yksi Kajaanissa ja yksi Sotkamossa. Kaikki sijaitsevat isoissa kauppakeskuksissa tai marketeissa – sellaisissa paikoissa, joissa ihmiset liikkuvat. ”Vastaanotto on ollut oikein myönteinen”, hän myhäilee tyytyväisenä.

Liaton palkittiin pesula-automaattinsa ansiosta vuoden 2017 keväällä KasvuOpen-ohjelmassa Kainuun lupaavimpana kasvajana. Palkinnon vastaanotti toimitusjohtaja Risto Myllynen.

KETJU KOKO MAAHAN Yritys on jatkuvasti kehittänyt pesula-automaattiensa toimintoja. Tarkoituksena on vähitellen kasvattaa automaattien ketju koko maahan. Laajeneminen tapahtuisi pääasiassa paikallisten pesuloiden kanssa solmittavien franchising-järjestelyjen avulla. Pesula-automaatin idea on varsin yksinkertainen. Asiakas jättää likaiset pyykkinsä automaatin lokeroon ja noutaa ne puhtaina noin viikon kuluttua – tarvittaessa nopeamminkin. Palvelun myynti, markkinointi ja hallinta tapahtuu pesula-automaatti.fi-nimisen verkkokaupan kautta. ”Asiakkaiden kannalta tämä on nopeaa ja vaivatonta”, kehaisee Myllynen. Toimitusjohtaja Risto Myllynen korostaa, että perinteistä pesulapalvelua Liaton ei suinkaan ole hylkäämässä. Hänen mukaansa yrityksen kasvu on kuitenkin tulossa automaateista. Pesulatoiminta vanhaan malliin – vaikka sitä tekisi kuinka laadukkaasti ja kehittäisi eteenpäin – ei yhtä lupaavia näkymiä tarjoa.

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018 13


ETIIKKAPALKINTO 2017

Hätälän kala maistuu Euroopassa

14 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018


O

ululainen kalatuotteita valmistava Hätälä Oy on saanut vientinsä Eurooppaan rullaamaan hyvää vauhtia. Yhtiö toimittaa tätä nykyä tuotteitaan säännöllisesti Eurooppaan niin kauppaketjujen private label -merkeillä kuin omalla brändillään. Hätälän varatoimitusjohtaja Matti Isohätälä kertoo, että vientiin menee nyt noin 30–35 tuotetta. Yhtiön keihäänkärki ulkomaiden markkinoilla on loimulohi, jota pidetään Euroopassa suuressa arvossa. Oululaisyhtiö on ainoa merkittävä loimulohen valmistaja kansainvälisillä markkinoilla. ”Suuria määriä viemme myös erilaisia lämmin- ja kylmäsavustettuja sekä siivutettuja tuotteita”, hän toteaa. Tätä nykyä Hätälän tuotteita on saatavana Ranskassa, Saksassa, Sveitsissä, Itävallassa, Italiassa, Ruotsissa ja Tanskassa sekä Baltian maissa. Lisäksi Hätälä selvittelee jatkuvasti monien muiden maiden tarjoamia mahdollisuuksia. Matti Isohätälän mielestä monet tekijät markkinoilla puhuvat Hätälän puolesta: ”Kalan arvostus ja kysyntä on Euroopassa edelleen kasvussa. Valmiita kalatuotteita – sellaisia joita me teemme – ei kuitenkaan ole kovin paljon tarjolla. Suomalaisten elintarvikkeiden maine maailmalla on hyvä. Merkittävää on myös se, että meillä on arvostetun BRC-laatustandardin korkein AA-luokitus.” Kaikkein tärkeintä silti toki on, että Hätälän tuotteet ovat kaikin puolin laadukkaita ja kuluttajille maistuvia.

ETIIKKAPALKINTO 2017

Hätälä on aito suomalainen perheyhtiö. Oulun Kauppaklubi ja Oulun Eteläinen Rotaryklubi palkitsivat sen vuoden 2017 Etiikkapalkinnollaan nimenomaan perheyhtiön arvojen vaalimisesta. Näitä arvoja ovat muun muassa yhdessä tekemisen ja korkean laadun painottaminen. Lisäksi palkintolautakunta kiitteli Hätälää toimintansa jatkuvasta kehittämisestä.

VAHVAA KASVUA Suomen suurin kalanjalostaja Hätälä on kasvanut viime vuosina kovaa vauhtia. Yhtiön liikevaihto maaliskuussa 2018 päättyneenä tilivuonna nousi noin 110 miljoonaan euroon. Vastaava luku vuotta aikaisemmin oli noin 89 miljoonaa euroa. Hätälän tavoitteet ovat vielä korkeammalla: vuonna 2025 yhtiö pyrkii 165 miljoonan euron liikevaihtoon, josta viennin osuus olisi 60 miljoonaa euroa. Kova kasvu niin kotimaassa kuin vientimarkkinoilla vaatii Hätälältä investointeja. Yhtiö ryhtyykin toteuttamaan isoa investointiohjelmaa laajentaakseen Oulun Kaakkurissa sijaitsevaa kalatehdastaan. Laajennus on välttämätön, sillä Hätälän nykyinen tuotantokapasiteetti on täysin käytössä. ”Suunnittelemme investointia parhaillaan. Tähän kuuluu myös se, että tutkimme millaisia koneita ja laitteita tarvitsemme ja on tarjolla. Varsinaiset rakennustyöt pyrimme aloittamaan ennen kesää. Tehtaan laajennus toteutetaan vaiheittain. Kokonaan valmiina laajennuksen pinta-ala on noin 15  000 neliömetriä”, selvittää varatoimitusjohtaja Isohätälä. Investointiohjelma yltää vuoteen 2025 asti. Sen kustannusarvio on kokonaisuudessaan noin 30 miljoonaa euroa. Ohjelman ensimmäinen vaihe kestää vuoteen 2020 ja sisältää 17–26 miljoonan euron investoinnit. Matti Isohätälä kertoo Hätälän hankkivan investoinneilla tuotantoonsa lisää kylmäsavu- ja lämminsavukapasiteettia, ainakin kolme uutta fileointilinjaa kirjolohelle ja vaalealle kalalle sekä uusia kypsennyslinjoja monenlaisille kalatuotteille. ”Uusien tuotantotilojen ohella tehtaalle rakennetaan lisää varastotilaa”, hän lisää. YHTIÖLLÄ JUHLAVUOSI Hätälälle kuluva vuosi on juhlavuosi, sillä yhtiö täyttää jo 80 vuotta. Sen tarina alkoi vuonna 1938, kun Juho Isohätälä ryhtyi myymään Oulun torilla kaloja ja omenoita. Apuna Juholla oli vaimonsa Vendla ja myöhemmin myös pariskunnan poika Olli. Tämän poika Riku on tätä nykyä Hätälän toimitusjohtaja; varatoimitusjohtajana puolestaan toimii Rikun poika Matti – kalakauppias jo neljännessä polvessa. Matti Isohätälän mielestä pitkä historia on yhtiölle suuri vahvuus. ”Sen myötä meille on kertynyt paljon hiljaista tietoa ja monenlaisia valmiuksia, joita ei välttämättä tule edes ajatelleeksi”, hän korostaa. Yhtiön palveluksessa on vakituisesti noin 185 ihmistä; sesonkiaikoina jopa 300. Lisäksi yhtiö tarjoaa työtä yli 400 suomalaiselle kalastajalle.

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018 15


KANSAINVÄLISTYMISPALKINTO

iLOQ:

Vahva kasvu toteutuu vain kansainvälistymällä Hiltunen on vakuuttunut, että iLOQ pystyy saavuttamaan tavoitteensa – yli tuplaamaan nykyisen liikevaihtonsa ja valtaamaan isoja siivuja markkinoista. ”Meidän näkymämme ovat erittäin valoisat. Kasvua on tarjolla. Haluamme viedä digitaalisen lukituksen ilosanomaa eteenpäin. Olemme tekemässä saman lukitukselle kuin digikamerat tekivät valokuvaukselle”, hän kiteyttää. Kymmenkunta vuotta sitten iLOQ toi markkinoille maailman ensimmäisen ja edelleenkin ainoan omavoimaisen digitaalisen lukitusjärjestelmän, joka saa tarvitsemansa sähköenergian avaimen työntöliikkeestä. Yrityksen uusin innovaatio on matkapuhelimen avulla toimiva ja NFC-teknologiaa hyödyntävä digitaalinen lukitusjärjestelmä, joka saa virran langattomasti puhelimesta.

Digitaalisia lukitusjärjestelmiä valmistava ja markkinoiva iLOQ Oy vastaanotti vuonna 2017 tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinnon.

D

igitaalisia lukitusjärjestelmiä valmistava ja markkinoiva iLOQ Oy on laajentunut hyvää vauhtia Suomen rajojen ulkopuolelle. Silti yritys on toimitusjohtajansa Heikki Hiltusen mukaan vasta kansainvälistymisensä lähtökuopissa. Oululaisyrityksen kasvutavoitteet ovat niin kovat, että niiden saavuttaminen vaatii paljon nykyistä tukevampaa asemaa vientimarkkinoilla. Toimitusjohtaja Hiltunen arvioi iLOQin olevan tällä hetkellä kohtuullisen vahva tekijä Pohjoismaissa, mutta Keski-Eurooppaan yritys on ottanut vasta ensimmäisiä askelia. Viiden vuoden kuluessa tilanteen pitäisi olla jo toisenlainen. ”Tavoitteemme on nousta Pohjoismaissa markkinajohtajaksi sekä saavuttaa merkittävä asema Keski-Euroopan metropoleissa ja yleensäkin suurissa kaupungeissa. Emme niinkään ajattele keskieurooppalaisia markkinoita maina, vaan pikemminkin kaupunkeina”, hän kertoo. LISÄÄ LIIKEVAIHTOA Tiukempi ote kansainvälisistä markkinoista tuo myös lisää liikevaihtoa. Heikki Hiltunen toteaa, että iLOQin päämääränä on seuraavan viiden vuoden kuluessa nostaa vuotuinen liikevaihtonsa 100 miljoonaan euroon. Vuonna 2017 vastaava luku oli 40,3 miljoonaa euroa. Yrityksen kasvuvauhti on huima, sillä vielä vuonna 2012 se keräsi liikevaihtoa 7,7 miljoonaa euroa.

16 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018

KANSAINVÄLISTYMINEN VÄLTTÄMÄTÖNTÄ Vahvaa kansainvälistymistä Heikki Hiltunen pitää iLOQille aivan välttämättömänä. Kotimaiset markkinat eivät riitä tuomaan tarpeeksi suuria nousuprosentteja isoa kasvua hamuavalle yritykselle. Kasvu taas turvaa hänen mukaansa yrityksen tulevaisuutta ja hyödyttää niin yhtiön asiakkaita, henkilökuntaa kuin omistajiakin. Entistä paremman aseman saavuttaminen kansainvälisillä markkinoilla vaatii toimitusjohtaja Hiltusen mukaan iLOQilta yhä tehokkaampaa panostusta myyntiin, markkinointiin ja tuotekehitykseen. Lisäksi hän painottaa markkinoiden ymmärtämisen tärkeyttä. ”Me emme voi muuttaa markkinoilla vallitsevaa kulttuuria, vaan meidän on sopeuduttava siihen.” Kaikkein tärkeimpänä seikkana Heikki Hiltunen pitää kuitenkin iLOQin brändin rakentamista: hyvä brändi houkuttelee asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja osaavia työntekijöitä. Hän arvioi, että vankan ja tunnetun brändin luomisessa yrityksellä on vielä paljon tekemistä. PRESIDENTILTÄ PALKINTO Sen verran sutjakkaasi iLOQin kansainvälistyminen on sujunut – vaikka toimitusjohtaja Hiltunen puhuukin vasta lähtökuopista – että yritys sai vuoden 2017 loppupuolella tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinnon. ”Se on merkittävä tunnustus. Erityisen arvokas ja hyvin ansaittu kiitos se on niille ihmisille, jotka ovat alusta alkaen olleet mukana pystyttämässä ja kehittämässä iLOQin toimintaa – yrityksen perustajalle Mika Pukarille ja kumppaneille”, hän toteaa.


Osaamisella on merkitys Kauppakamarin tavoin koulutuspalveluilta odotetaan vahvaa ajassa elämistä, laajaa asiantuntemusta ja taitoa katsoa tulevaan. Kaikkea sitä, mitä me Edukailla olemme. Koulutuksen ammattilaisia.

Uskalla menestyä Tavoitteena kasvu ja kehittäminen? Liiketoiminta- ja johtamisosaamisen vahvistaminen? Poimi Tj-koulun palveluista sopiva ratkaisu. TJ-KOULUN RATKAISUT

LIIKETOIMINNAN TULEVAISUUS JA KASVU YHTEISIÄ ONNISTUMISIA JOHTAJUUDELLA YRITYSJÄRJESTELYT JA SUKUPOLVENVAIHDOS TULOSTA TALOUDEN JA TUOTTAVUUDEN MITTAREILLA

PAREMPI OTE ASIAKKAISTA, LISÄÄ MYYNTIÄ KASVUA KANSAINVÄLISTYMÄLLÄ

Edukai onnittelee 100-vuotiasta Oulun kauppakamaria! Edukai Oy | Opintie 3 | 87100 Kajaani | www.edukai.fi

Tarkista ohjelmien aloitukset nettisivulta. Tiesithän, että valmennusohjelmien lisäksi Tj-koulusta löytyy ELY-keskuksen tukemaa täsmäapua yrityksesi tarpeisiin. Lisätietoa hakemisesta ja kustannuksista: Pekka Pirnes, p. 040 8308 286 pekka.pirnes@tjkoulu.fi

WWW.TJKOULU.FI OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018 17


HALLITUSPARTNERIT 18 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018

Tamminen Nuija –palkinto on huomionosoitus yritykselle, jossa hyvällä hallitustyöskentelyllä on saavutettu merkittävää arvonnousua. Pohjois-Suomen Hallituspartnerit palkitsi vuonna 2017 hyvästä hallitustyöstä Tammisella Nuijalla Proventia Group Oy:n.


HALLITUSPARTNERIT

Osaava hallitus – menestyvä yritys

O

heiselle väitteelle perustettiin Tampereella 2003 Hallituspartnerit ry, josta on vajaassa viidessätoista vuodessa kasvanut valtakunnallinen Hallituspartnereiden verkosto. Verkostossa on jo kymmenen alueellista Hallituspartnereiden järjestöä ja jäsenenä noin 600 kokenutta elinkeinoelämän jäsentä. Pohjois-Suomen Hallituspartnerit perustettiin 2010 ja on kahdeksassa vuodessa kasvanut verkoston suurimmaksi yhteisöksi yli 130 jäsenellään. Jäsenemme tekevät yli 400 yrityksessä hallitustyötä ja omalta osaltaan auttavat pohjoissuomalaisia yrityksiä menestymään. JOHTAMINEN RATKAISEE KAIKEN Suomalaisissa pk-yrityksissä ollaan vähitellen heräämässä hyvän ja järjestelmällisen hallitustyön merkitykseen. Tätä on omalta osaltaan edesauttanut HHJ-koulutus, jota alueellamme järjestää Oulun Kauppakamari. Koulutuksen on suorittanut valtakunnallisesti yli 7000 henkilöä, Oulun Kauppakamarin alueella jo lähes 1000. Tietoisuus ja ymmärrys siitä, että hallituksen tehtävänä ei ole vain tuottaa pakollisia dokumentteja rahoittajille tai allekirjoittaa tilinpäätöstä on levinnyt laajalle. Perheyrityksessä, joita suuri osa suomalaisista yrityksistäkin on, on usein vaikeaa ottaa hallitukseen ulkopuolista jäsentä. Kuitenkin ne yritykset, jotka näin ovat tehneet, ovat lähes poikkeuksetta olleet tyytyväisiä ratkaisuun. Hyvä ja kokenut ulkopuolinen hallituksen jäsen tuo omalta osaltaan ryhtiä hallitustyöskentelyyn, ohjaa sitä vähitellen peräpeiliin katsomisen sijaan tulevaisuuden miettimiseen. Hyvä hallituksen jäsen osaa myös haastaa yritysjohtoa ja pystyy usein kyseenalaistamaan väitteen ”näin on tehty ennenkin”.

MILLAINEN ON HYVÄ HALLITUKSEN JÄSEN? Yhtiön ulkopuolisen hallituksen jäsenen ei tarvitse olla toimiala-asiantuntija. Yrityksen tilanne ja tavoitteet ovat lähtökohta hallitusjäsenen valinnalle. Tarve voi olla niin rahoituksen, yleisjohtamisen, myynnin, tuotannon tai vaikka henkilöstön johtamisen osalta. Yleensä yrityksellä itsellään on oman toimialansa substanssi jo riittävällä tasolla. HALLITUKSEN JÄSENEN VALINTA ON REKRYTOINTIPROSESSI Pohjois-Suomen Hallituspartnereiden 130 jäsenestä löytyy apua useimpaan tilanteeseen. Ensin kartoitetaan yrityksen tarve ja sen jälkeen hakuprosessin kautta haetaan yritykselle sopivia kandidaatteja, joista yritys valitsee haastateltavat. Jos sopiva hallituksen jäsen löytyy, niin yritys tekee sopimuksen ko. kandidaatin kanssa. Niin kuin missä tahansa rekrytointiprosessissa, on hallituksen jäsenen valinnassakin tärkeää, että tulevan jäsenen osaamisen lisäksi henkilökemioidenkin on toimittava. KUINKA LIIKKEELLE Yksinkertaisin tapa lähteä liikkeelle on olla yhteydessä allekirjoittaneeseen ja käynnistää prosessi.

Jorma Hanhimäki toiminnanjohtaja Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry pohjois-suomi.hallituspartnerit.fi jorma.hanhimaki@gmail.com p. 0400 388542

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018 19


100 VUOTTA HISTORIAA

Oulun kauppakamarin vuosikymmenet VUOSI 1918:

Oulun kauppakamari perustetaan Kun tsaarinvalta Venäjällä kukistui, Suomi sai mahdollisuuden sekä valtiolliseen itsenäisyyteen että omien kauppakamarien perustamiseen. Asetus kauppakamareista annettiin 10.8.1917. Pohjois-Suomessa elinkeinoelämän toimijat tarttuivat uuteen tilaisuuteen ripeästi ja innokkaasti. Tosin asetuksen teksti koettiin lähes loukkaavaksi – siinä nimittäin lueteltiin esimerkinomaisesti kauppakamaritoimintaan sopivia kaupunkeja ja pohjoisin näistä oli Nikolainkaupunki eli Vaasa. Ensimmäinen kauppakamarin perustamista valmisteleva kokous järjestettiin Oulussa 30.1.1918. Samana iltana punaisten ja valkoisten joukkojen välit kärjistyivät väkivallaksi. Kokouksen osanottajamäärää karsivatkin rautatieliikenteen ongelmat ja kaupungissa vallinnut ”lewoton mieliala”. Varsinaisen perustavan kokouksensa Oulun kauppakamari piti 28.6.1918. Kauppakamarin toimialueeksi tuli koko laaja Pohjois-Suomi ja kotipaikaksi Oulu. Vaikka kauppakamaritoiminta oli Suomessa uutta, monissa maissa sillä oli jo satojen vuosien mittainen historia. Oulussa oli toiminut aikoinaan vahvan kauppahuoneporvariston perustama Oulun kauppaseura. Oulun kauppakamari hyötyi näistä juurista, mutta silti sen oli tartuttava aivan uudenlaisiin kysymyksiin vasta itsenäistyneessä Suomessa. 1920-LUKU:

Meri- ja kauppakoulujen tukena Oulun kauppakamari paneutui pian perustamisensa jälkeen merenkulun ja kaupallisen alan opetukseen Oulussa. Sen edeltäjä Oulun kauppaseura oli pitänyt näiden alojen opetusoloja kaupungissaan tärkeinä ja osallistunut niiden järjestämiseen aktiivisesti. Oulussa toimivat merenkulkuja kauppakoulut, jotka kumpikin olivat aloittaneet toimintansa vuonna 1864. Merenkulkukoulussa oli mahdollista suorittaa merikapteenin, perämiehen, kauppalaivurin, Itämerenkipparin ja aliperämiehen tutkinnot. Vuonna 1910 senaatti lakkautti koulun ja sen tilalle perustettiin merimieskoulu, jota usein kutsuttiin merikouluksi. Oulun kauppakamari sai pohdittavakseen Oulun merikoulun oppilaspulan, jonka vuoksi Merenkulkuhallitus oli esittänyt oppilaitoksen lakkauttamista. Kauppakamari teki parhaansa tilanteen kohentamiseksi, mutta kaikesta huolimatta Oulun merikoulu lakkautettiin vuonna 1921. Perinteisen merenkulun kausi oli väistämättä hiipumassa. Oulun kauppakoulun johtokuntaan kuului joukko kaupungin keskeisimpiä liikemiehiä – heidän mukanaan vuodesta 1912 lähtien F. A. Riekki, josta tuli myös kauppakamarin ensimmäinen puheenjohtaja. Myös Oulun kauppakamarissa pitkään toiminut Yrjö Herva kuului kauppakoulun ja kauppaoppilaitoksen johtokuntiin vuosikymmenten ajan.

20 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018

TEKSTI: ANNA NIEMINEN

Kauppakoulu ei kärsinyt oppilaspulasta vaan pyrkijöiden runsaudesta. Kauppakamarin ehdottamaa jatkoluokkaa ei perustettu, mutta esitys vuorottaisesta rinnakkaisluokasta toteutui. Opiskelemaan pyrkivien määrä näytti kuitenkin nousevan entisestään. 1930-LUKU:

Vahvistuva pohjoisuus Oulun kauppakamari oli vuoteen 1938 saakka Suomen pohjoisin kauppakamari. Se alkoi yhä painokkaammin korostaa pohjoisuuttaan, Pohjois-Suomen tarpeita ja asemaa, joka koettiin usein epätasa-arvoiseksi Etelä-Suomeen verrattuna. Alueellinen retoriikka lisääntyi ja voimistui 1930-luvulla. Ilmeisesti sekä Oulun kauppakamarin oman toiminnan että suomalaisen yhteiskunnan vakiintuminen antoivat mahdollisuuden ja rohkeutta käsitellä alueellisia erityistarpeita ja tyytymättömyyttä. Kauppakamaria lähestyivät asioissaan myös Oulun läänin maaherra, Oulun kaupunki, muut kunnat ja erilaiset järjestöt. Paikallisemmat kysymykset saattoivat helposti korostua näissä yhteydenotoissakin. Kauppakamari loi keskusteluja eri toimijoiden välille ja otti aktiivisesti esiin tärkeiksi miellettyjä teemoja. Kauppakamarin oli kuitenkin vaikea saada yhteyttä laajan toimialueensa jäsenistöön ja toimia niin, ettei kukaan kokenut tulleensa sivuutetuksi. Kemiin, Rovaniemelle ja Tornioon oli perustettu jo alkuvaiheessa paikallisosastot, mutta niiden toiminta ei muodostunut erityisen vireäksi ja varsinkin Kemissä oululaisten koettiin ajavan usein omaa etuaan. Oulu pysyikin kauppakamarin kiistattomana keskuspaikkana, ja enemmistö jäsenistä oli oululaisia. Vuonna 1938 perustettiin Kemin kauppakamari, jolloin Oulun kauppakamarin alue supistui huomattavasti. Raahen alueesta käytiin kilpailua Vaasan kauppakamarin kanssa, sillä monet raahelaiset valitsivat mieluummin Vaasan kauppakamarin. 1940-LUKU:

Poikkeusaika vaikeuttaa toimintaa Vuodet 1939–1945 olivat Oulun kauppakamarille poikkeuksellista aikaa. Sota aiheutti monenlaisia vaikeuksia, ja kauppakamarin toimisto tuhoutui Oulun pommituksissa vuonna 1943. Kemin kauppakamari oli aloittanut toimintansa ennen talvisodan syttymistä. Oulun kauppakamari ehdotti Keskuskauppakamarille alueensa uudelleen määrittelyä siten, että Raahen kaupunki ja Kajaanin kihlakunnan alue olisi liitetty siihen mukaan. Keskuskauppakamari hyväksyi ehdotuksen vasta vuonna 1945. Koko suomalaiselle kauppakamarilaitokselle tämä kausi oli epätietoisuuden aikaa siksikin, että kauppakamarijärjestelmän perusteellista uudistamista suunniteltiin aktiivisesti sekä kauppakamarien että valtiovallan taholta. Vuonna 1943 valmistui valtioneuvoston asettaman


100 VUOTTA HISTORIAA

Kajaani Oy:n laajennustyömaa vuonna 1952. Kuva: Kainuun Museo.

komitean mietintö, jossa ehdotettiin useita uudistuksia kauppakamaritoiminnalle. Komiteanmietintö sisälsi esityksen siitä, miten eri kauppakamarien tulisi olla edustettuina Keskuskauppakamarissa. Suurin painoarvo oli annettu Helsingin kauppakamarille, ja toiseksi suurin Turun, Tampereen ja Viipurin kauppakamareille. Tämäkin kertoi Oulun kauppakamarin aseman muuttuneen aiempaa hatarammaksi. Osaltaan siihen saattoi vaikuttaa myös kauppakamarien määrän kasvu, joka jatkui sotavuosina. Uudistukset jäivät kuitenkin tuleviin vuosiin. Vaikka Oulun kauppakamarin toiminta hiljeni jonkin verran, se ei hiipunut kokonaan. Monia tehtäviä hoidettiin säännöllisesti ja määrätietoisesti, ja keskeisillä vaikuttamisen paikoilla jatkoivat pitkäaikaiset toimijat. 1950-LUKU:

Pohjois-Suomen Messut perustetaan Keväällä 1951 Oulun kauppakamari teki aloitteen PohjoisSuomen messuista Kemin kauppakamarille. Idean takana olivat kauppaneuvos Runar Sandelin ja maaherra Kalle Määttä. Messujen suunniteltiin koskevan koko PohjoisSuomea ja olevan järjestelyiltään Oulun ja Lapin läänien yhteiset. Ajatuksena oli piristää pohjoista elinkeinoelämää, hankkia sille näkyvyyttä koko maassa sekä luoda uusia kaupankäynnin kanavia. Syyskuussa perustettiin Oulussa yhdistys nimeltään Pohjois-Suomen Messut. Oulun ja Kemin kauppakamarien lisäksi sitä oli perustamassa Oulun läänin Talousseura. Monialamessuilla oli Suomessa vain yksi aiemmin aloittanut järjestäjä, Suomen Messut Osuuskunta, joka oli

pitänyt ensimmäiset messut Helsingissä vuonna 1920. Ensimmäiset Pohjois-Suomen Messut järjestettiin syyskuussa 1952 Oulussa. Messutapahtumia oli yli viikoksi, yleisöä saapui yli 30 000 henkeä ja taloudellinen ylijäämä ylitti odotukset moninkertaisesti. Messut avasi pääministeri Urho Kekkonen, joka avajaispuheessaan korosti PohjoisSuomen tärkeää merkitystä. Toiset Pohjois-Suomen Messut järjestettiin kesäkuussa 1955 Rovaniemellä. Kolmannet messut toteutettiin Kajaanissa kesällä 1959. Messut eivät olleet yksistään kaupankäyntiä ja tuotteiden esittelyä, vaan tapahtumilla ja niiden kasvavilla luvuilla ilmennettiin pohjoista elinvoimaa ja mahdollisuuksia uuteen kehitykseen. Oulun kauppakamarin toimintaan Pohjois-Suomen Messujen suuruus ja näyttävyys sopi hyvin. 1960-LUKU:

Kauppakamarin oma koulutustoiminta alkaa Oulun kauppakamarin toimintaan kuuluivat jo 1960-luvulla monenlaiset asiantuntijatilaisuudet ja koulutuspäivät. Esitelmiä ajankohtaisista aiheista oli vuosikokousten yhteydessä, mutta varsinkin ”Tilimiespäivät” tai ”Tilintarkastajapäivät” muodostuivat vuodesta 1965 alkaen säännöllisiksi koulutustapahtumiksi. Myös ”Verotuspäiviä” järjestettiin lähes vuosittain yhteistyössä Suomen Verotarkastajain Yhdistyksen kanssa. Muitakin laajoja seminaareja sekä tiedotus- tai keskustelutilaisuuksia oli vuosittain. Syyskuussa 1973 järjestettiin yhteistyössä Taloudellisen Tiedotustoimiston ja paikallisten yritysten kanssa varsin laajamuotoiset Tehdas ja yhdyskunta -päivät otsi-

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018 21


100 VUOTTA HISTORIAA

kolla ”Katohan tehasta”. Sen tapahtumiin saapui kaikkiaan 16 000 kävijää. 1960-luvun puolivälissä alettiin järjestää myös pitkäkestoisempaa kurssimuotoista koulutusta. Ensimmäinen pohjoissuomalainen Liikkeenjohdon Instituutin kanssa järjestetty liikkeenjohdon täydennyskoulutuskurssi toteutettiin vuonna 1965 Vuokatissa, ja vastaavat kurssit pidettiin tämän jälkeen säännöllisesti. Tullauskäytäntöihin, verotukseen ja vientiin liittyviä kursseja ja teemapäiviä oli toistuvasti, samoin kuin puhelunvälittäjien kursseja, sihteerien puhelinkursseja ja puhelinmyyjien kursseja. Yritysten PR-kurssit tulivat ohjelmaan 1970-luvun alussa. Kaleva 20.11.1964. Kurssitoimintaa ei pidetty kauppakamarin ydintoimintana vaan kursseja voitiin pitää ”mikäli kurssit todetaan tarpeellisiksi eikä mikään toinen yhteisö niitä järjestä”. 1970-LUKU:

Liikennettä ja tietoliikennettä sujuvammaksi Liikennekysymykset ovat aina olleet keskeinen osa Oulun kauppakamarin toimintaa, ja monia merkittäväksi koettuja asioita on ajettu vuosikymmenien ajan. Eräs tärkeä saavutus oli Perämeren merenkulun talviseisokin päättyminen vuonna 1971. Katkeamaton talvimerenkulku ja Urho-luokan jäänmurtajakaluston käyttöönotto vuonna 1975 olivat hyvin pitkän vaikuttamistyön tulos Oulun kauppakamarille ja Lapin läänin kauppakamarille.

Kauppakamari kantoi myös huolta tavaraliikenteen sujuvuudesta raiteilla ja VR:n aloittamista paikallisliikenteen supistuksista. Keskeinen tavoite oli Pohjanmaan radan sähköistäminen Ouluun saakka, mikä toteutuikin 1980luvun alkupuolella. Pohjoisen lentoliikenne eli nopean kasvun vaihetta. Sitä pyrittiin kehittämään monin tavoin, ja useat tavoitteet toteutuivatkin. Autoistuminen eteni elintason kohotessa myös Pohjois-Suomessa ja tiestö oli saatava parempaan kuntoon, joten kauppakamari vetosi päättäjiin tärkeimpien tiehankkeiden puolesta. Puhelinliikennekin herätti keskustelua, erityisesti kaukopuheluiden hankalat yhteydet ja niiden hinnoittelu. Suorat kaukopuhelut oli saatu Ouluun vasta vuonna 1968, ja sen jälkeen ne yleistyivät muualla maakunnassa. Myös atk alkoi yleistyä vähitellen. Monet liikenteen ja tietoliikenteen kysymykset kuvastivat pohjoisen kauppakamariväen mielestä alueellisen tasa-arvon puutetta. Pohjoisen elinkeinoelämälle haluttiin antaa muun maan kanssa yhtäläiset menestymisen mahdollisuudet. 1980-LUKU:

Työtä liiketaloustieteellisen koulutuksen puolesta Oulun yliopisto oli aloittanut toimintansa 1950-luvun lopulla, mutta viralliset yhteydet Oulun kauppakamarin ja sen välillä jäivät 1970-luvun lopulla vielä siihen, että kauppakamaria kuultiin nimitettäessä yliopiston erillisyksikön Pohjois-Suomen tutkimuslaitoksen johtokuntaa. Yliopiston henkilökuntaa oli kuitenkin mukana kauppakamarin valiokunnissa ja kauppakamarin jäsenyritysten edustajia toimi yliopiston tukisäätiön hallituksessa. Jäsenyrityksillä oli yliopiston kanssa myös tutkimusyhteistyötä. Oulun yliopiston merkitystä alueelliselle kehitykselle pidettiin kauppakamarin piirissä suurena, ja erityisesti liiketaloustieteen opetuksen laajentamisesta oli tehty jo esityksiä. Kauppakamari pyrki edistämään asiaa monella rintamalla, usein yhteistyössä yliopiston ja Oulun kaupungin kanssa. Kauppakamari perusti vuonna 1983 myös oman rahastonsa yliopiston tukisäätiöön. Kontakteja poliittisiin päättäjiinkin hyödynnettiin. Vuonna 1985 teetettiin alueellista ekonomitarvetta selvittänyt tutkimus Pohjois-Suomen tutkimuslaitoksella.

Tasavallan presidentti Urho Kekkonen tutustumassa Kajaani Oy:n toimintaan vuonna 1975. Kuva: Kainuun Museo. Kaleva 3.11.1978

22 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018


Sen perusteella kauppakamari hoputti yhdessä Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliiton kanssa yliopiston hallitusta ryhtymään asiassa toimenpiteisiin. Yliopisto esitti ajatuksen lahjoitusvaroilla perustettavista liiketaloustieteen viroista, ja kauppakamari ja kaupunki sitoutuivat lahjoittamaan yhteensä 1,5 miljoonaa markkaa. Taloustieteen suunnitteluprofessuuri voitiin täyttää lahjoituksen turvin syksyllä 1989, ja opetus alkoi vuonna 1991. 1990-LUKU:

Yhdentyvään Eurooppaan Kansainvälisyys kiinnosti 1990-luvulla Oulun kauppakamaria aivan uudella tavalla. Elettiin Euroopan yhdentymisen aktiivista aikaa, Suomi aloitti EU-jäsenyysneuvottelut vuonna 1992 ja myös kauppakamarit toivoivat jäsenyyttä. Oulun kauppakamari ryhtyi näkyvään tiedotustoimintaan kansanäänestyksen lähestyessä. Kauppakamari osallistui Keskuskauppakamarin Nuorten Eurooppa -stipendikampanjaan vuonna 1993 ja palkkasi keväällä 1994 yhdessä Taloudellisen Tiedotustoimiston kanssa Esa Pellikaisen määräaikaiseksi EU-tiedottajaksi. Se osallistui myös yleisöluentosarjan järjestämiseen ja pohjoisten vientiyritysten EU-kantoja mitanneeseen selvitykseen. Oulun läänin Euroregion 2000 -hankkeessa luotiin hyvät yhteydet Saksaan. EU-jäsenyys otettiin vuonna 1995 myönteisesti vastaan, varsinkin kun lamasta oltiin samaan aikaan pääsemässä nousuun. Kesällä 1995 Oulussa järjestettiin kolme suurta tapahtumaa, joiden toteutuksessa kauppakamari oli mukana: Viinikylä-tapahtuma, kansainväliset messut ja teknologia- ja talousseminaari. EU-aikaan siirtymisen suorat vaikutukset eivät kuitenkaan olleet mullistavia. Vuosikymmenen lopulla kauppakamaria työllistivät uusiin EU:n rakennerahastokausiin valmistautumiset, yritysrahoitusinstrumenteista sekä Euroopan talous- ja rahaliiton vaikutuksista tiedottaminen ja pk-yritysten kansainvälistymisen helpottaminen. Kauppakamari tuki jatkossakin yritysten kansainvälistymistä yhteistyössä alueellisten sidosryhmien kanssa. 2000-LUKU:

Vastauksia globalisaation haasteisiin Oulun kauppakamarin toiminta on ollut 2000-luvulla usein työskentelyä lukuisien muiden toimijoiden kanssa. Kauppakamarin tavoitteena oli olla haluttu ja vaikutusval-

100 VUOTTA HISTORIAA

Nykyinen varatoimitusjohtaja Esa Pellikainen aloitti Oulun kauppakamarin palveluksessa vuonna 1993. Kuvassa Pellikainen Aachenin yliopiston rehtorin ja puheenjohtajan kanssa tutustumiskäynnillä korkeakoulujen yrittäjyyden edistämiseen liittyvällä vierailulla vuonna 2009.

tainen yhteistyökumppani alueensa elinkeinopolitiikassa. Oulun kauppakamarin ja Oulun kaupungin suhteet on koettu poikkeuksellisen toimiviksi. Erittäin sujuva yhteistyö Oulun kauppakamarin, Oulun kaupungin, Oulun yliopiston ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliiton kesken herätti jopa ihmetystä muualla. Oulun kauppakamari oli ollut mukana alueellisessa kehittämissuunnittelussa jo pitkään, ja strateginen suunnittelu lisääntyi 1990-luvulla. Kauppakamarin puheenjohtajan Matti Pörhön aloitteesta syntyi vuonna 2003 laajempi Pehkola-prosessi, jossa yhteisiin seminaarikeskusteluihin Oulun elinkeinoelämän kasvun ja vetovoiman edistämisestä osallistuivat yritysten, kaupungin sekä tutkimussekä koulutuslaitosten edustajat. Kauppakamarilta olivat mukana muun muassa toimitusjohtaja Jaakko Okkonen sekä puheenjohtajat Matti Pörhö ja Taisto Riski. Vaikka teknologiailmiö ja Nokia olivat voimissaan, kasvu oli pysähtynyt ja toimintaympäristö muutoksessa. Pehkola-prosessin ensimmäinen vaihe saatiin päätökseen 2004. Yksi keskeinen tulos oli pyrkimys Oulun kehittämiseen langattoman tiedonsiirron teollisuuden ja alan osaamisen keskuksena. Prosessi jatkui vuosina 2005–2006 Oulun kauppakamarin ja Oulun kaupunginhallituksen sekä kaupungin luottamushenkilöjohdon välisillä neuvotteluilla ja yritystapaamisilla. Toiminnan seurauksena laadittiin Oulun Innovaatiostrategia. 2010-LUKU:

Uusia mahdollisuuksia suurhankkeista Helmikuussa 2008 Oulun kauppakamari ilmoitti tukevansa suunnitelmia ydinvoiman lisärakentamisesta ja kannatti Pyhäjokea uuden ydinvoimalan sijaintipaikaksi. Lokakuussa 2011 Fennovoima Oy kertoi valinneensa Pyhäjoen uuden ydinvoimalan paikaksi, mikä aktivoi kauppakamaria entisestään valmistautumaan tulevaan suurhankkeeseen. Kauppakamarin organisaatioon perustettiin ydinvoimavaliokunta, joka sittemmin muutettiin suurhankevaliokunnaksi. Todennäköisesti uuden ydinvoimalan rakentaminen alkaa vuonna 2018 valtioneuvoston lupapäätöksellä. Ydinvoiman ohella energiaomavaraisuuteen on kiinnitetty Oulun kauppakamarissa muutenkin huomiota. Tavoitteeksi on asetettu energian tuotanto Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa kestävällä tavalla ja kaikkia tuotantomuotoja käyttäen. Suurhankkeisiin, uuteen ydinvoimalaan ja kaivosteollisuuteen on kohdistunut suuria odotuksia, tulevaisuudenuskoa ja optimismia. Kauppakamari on myös omaksunut uudenlaisen tehtävän osoittaa konkreettisesti alueensa yrityksille, minkälaisia mahdollisuuksia suurhankkeisiin liittyy. Yrityksiä on haluttu ”auttaa löytämään bisnestä”. Näitä asioita on käsitelty Suurhankeinfo-tilaisuuksissa, jotka ovat keränneet runsaasti osallistujia. Infoissa on esitelty muun muassa ydinvoimahanke, Sieviin suunniteltu biojalostamo ja Rukan matkailuinvestointi. Suurhankkeen rajaksi on määritelty kauppakamarin piirissä 50 miljoonaa euroa.

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018 23


100 VUOTTA TULEVAISUUTTA

100 vuotta tulevaisuutta

Suurhankkeet viitoittavat kehitystä Oulun kauppakamarin toiminta-alueen tulevaisuuden todellinen suurhanke on Pyhäjoelle rakennettava ydinvoimalaitos, jonka valmistuminen tulee olemaan yksi Suomen teollisuushistorian suurimpia merkkipaaluja. Voimalaitoksen sadan vuoden elinkaareen suhteutettuna sen valmistelu- ja rakentamisvaihe on lyhyt, mutta äärimmäisen tärkeä ja vaativa ponnistus. Hanhikivi 1 on kuitenkin vain yksi monista alueen tulevaisuuden suurhankkeista.

F

ennovoiman Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoshanke on 1,8–2,7 miljardin kotimainen investointi. Fennovoimalle laitoksen toimittaa venäläinen Rusatom Energy International, jolle Hanhikivi 1 on ensimmäinen länsimaihin rakennettava laitos. Tätä kirjoitettaessa Fennovoima toimittaa ydinvoimalaitoksen rakentamislupa-aineistoja Säteilyturvakeskukselle. Rakentamisluvan yhtiö odottaa saavansa valtioneuvostolta 2019. Laitospaikalla Pyhäjoella rakennetaan nyt varsinaisen voimalaitoksen rakentamista tukevia toimintoja, infrastruktuuria ja tukirakennuksia, esimerkiksi tuhannen hengen majoituskylää. Rakentamisvaiheessa ydinvoimalaitosta rakentaa työmaalla jopa 4000 henkilöä yhtä aikaa, ja valmistuttuaan voimalaitos työllistää suoraan 400–500 henkilöä. Teollisessa kiertotaloudessa tulevaisuuden suurhankkeita on Ferrovan Oy:n Raahen metallituotetehdas. Ferrovan on yksityinen suomalainen yhtiö, joka suunnittelee aloittavansa vanadiinin tuotannon Raahen satama-alueelle rakennettavassa tehtaassa. Metallituotetehdas tulee käsittelemään raaka-ainetta, joka on peräisin SSAB:n terästuotannosta Suomessa

24 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018

ja Ruotsissa. Tuotantovaiheessa tehdas tarjoaa yli 100 pysyvää työpaikkaa. Talvivaaran kaivoksen Sotkamossa omistava Terrafame on suomalainen konserni, joka perustettiin vuonna 2015. Marraskuussa 2017 Terrafame julkisti 172 miljoonan euron lisärahoituksen, jolla tullaan muun muassa toteuttamaan akkukemikaalitehtaan investointi. Yksi Terrafamen huomattavista tulevaisuuden suunnitelmista liittyy uraaniraaka-aineen hyödyntämiseen. Kainuun suuriin kaivoshankkeisiin kuuluu myös Sotkamo Silverin 46 miljoonan euron rikastamoinvestointi. Sotkamo Silver koostuu Sotkamo Silver AB -emoyhtiöstä, ja sen täysin omistetusta tytäryhtiöstä Suomessa (Sotkamo Silver Oy). Sotkamo Silver kehittää hopea- kulta- ja sinkkiesiintymiä Pohjoismaissa. Oulun kauppakamarin lähialueilla mainittavia kaivoshankkeita ovat Outokumpu Chrome Oy:n Elijärven kaivoksen 250 miljoonan euron syventämisinvestointi (rakentamisaika vuoteen 2020 saakka) ja Keliberin Kaustisen litiumkaivoksen ja rikastamon sekä niihin


100 VUOTTA TULEVAISUUTTA

Tulevaisuuden ydinvoimala, Hanhikivi 1 näkyy Pyhäjoella jo nyt vahvasti, sillä työntekijöiden sekä tehdyn työn määrä kasvaa koko ajan, ja alueen kunnat sekä yritykset valmistautuvat uuteen aikakauteen. Havainnekuva: Fennovoima.

liittyvän jalostamon rakentaminen Kokkolaan. Keliberin investointipäätöstä odotellaan vuoden 2018 lopulla ja sen suuruus on noin 200 miljoonaa euroa. Biojalostamohankkeiden osalta koko PohjoisSuomi odottaa kiinalaisen Kaidin Kemin biotuotetehtaan rakentamispäätöstä. Jättimäisen hankkeen kokoluokka on noin miljardi euroa. Lähes samassa kokoluokassa ovat Kaicell Fibers Oy:n Paltamon ja Boreal Biorefin Kemijärven biolaitokset. Suunnitelmissa ovat myös NEB:n (ST1:n ja SOK:n yhteisyritys) Kajaanin bioetanolitehtaan laajennus ja Kanteleen Voiman Haapaveden biopolttoainetehdas. Näistä Kemijärven ja Kajaanin biohankkeiden investointipäätöksiä odotetaan jo kuluvan vuoden aikana. Lisäksi Vapo suunnittelee investointia teknisen hiilen tehtaaseen, jonka sijoituspaikaksi on ilmoitettu joko Haapavesi, Ilomantsi tai Seinäjoki. Huomattava jo työn alla oleva suurhanke on Oulun Energian voimalaitos, jonka 190 miljoonan euron investointipäätös on tehty tammikuussa 2018. Muita merkittäviä alueen suurhankkeita ovat tuulivoimahankkeet. Suomen kokonaistavoitteesta on rakentamatta noin tuhat megawattia, josta pelkästään

Pohjois-Pohjanmaan osuus on noin 44 prosenttia. Lisäksi on mainittava SSAB:n Raahen tehtaan ykkösmasuunin välikorjaus vuonna 2019, Kuusamon Rukan kymmenen vuoden investointiohjelma sekä Pyhäjärven kunnan selvitykset kaivoksen jatkokäytöstä vuoden 2019 lopettamisen jälkeen. Julkisten toimijoiden investoinneista suurimmat alueen rakenteilla olevat hankkeet ovat Oulun tulevaisuuden sairaala (noin 500 miljoonaa euroa), joka rakennetaan vaiheittain ja valmistuu kokonaisuudessaan 2025. Kajaanin uusi keskussairaala (noin 160 miljoonaa euroa) valmistuu vuonna 2020. Alueen monista tiehankkeista kenties mielenkiintoisin on Hailuodon lautan korvaaminen kiinteällä yhteydellä. Pohjois-Pohjanmaan ELY:n, Oulun kaupungin ja Hailuodon kunnan yhteisen tiehankkeen pituus on yli kahdeksan kilometriä ja se sisältää kaksi siltaa sekä pengertien. Lisäksi työn alla oleva parannusinvestointi VT4 on 157 miljoonan euron panostus nelostiehen Kempeleestä Kemiin saakka. Perämeren laivaliikenteen osalta on käynnistynyt tärkeä Oulun sataman ja uuden syväväylän investointi, minkä jälkeen syväys nousee 12,5 metriin.

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018 25


TULEVAISUUDEN TEKIJÄT – JUHLAVUODEN YRITYSTARINAT

Osuuskauppa Arina

ihmisiä. Valikoimat profiloituvat asiakkaiden toiveiden mukaan. Hyllyillä oleva valikoima ja tilajakokin vaihtelevat kysynnän mukaan. Toisena valttina toimitusjohtaja näkee hintatason. ”Tämä yritysmuoto on siitä hyvä, että meidän ei tarvitse kerätä voittoa kenellekään sijoittajalle. Meidän tarvitsee tehdä tulosta vain sen verran, että pystymme uudistamaan palveluverkostoa ja hoitamaan siitä syntyvät vastuut.” ”Tämä mahdollistaa edullisen hintatason. Kovassa kilpailussa pienikin ero on ratkaiseva.” Asiakassovelluksia ja automatiikkaa

Kauppakeskus Valkea on Arinan kaikkien aikojen suurin investointi.

Osuuskaupan perustehtävä on pysynyt 100 vuotta Tämän päivän Arinassa hyödynnetään uusimpia innovaatioita ja keksitään uusia ideoita. Sadan vuoden aikana myös toiminnan mittasuhteet ovat muuttuneet, mutta perustehtävä on pysynyt samana. Osuuskauppa Arina perustettiin helmikuussa 1917 VPK:n talossa Otto Karhin puiston vieressä Oulussa. Toiminta käynnistyi 14.5.1917. Aika oli poliittisen ja yhteiskunnallisen muutoksen ja myllerryksen aikaa. Osuuskauppatoiminta jakautui tuolloin kahteen leiriin. ”Oulussa oli aikaisemmin perustettu Oulun Osuuskauppa, joka jäi ns. työväen osuuskaupaksi. Kahtiajako loi kysyntää puolueettomalle vaihtoehdolle, kuten silloin sanottiin”, kertoo Arinan markkinointijohtaja Pasi Ruuskanen. ”Yhteiskunta teollistui ja osuuskauppatoiminta lähti leviämään. Väestö muutti kaupunkeihin ja tarvitsi palveluita. Tavaraa ei saanut ja jos sai, laatu oli mitä sattui ja samoin hinta”, jatkaa toimitusjohtaja Veli-Matti Puutio. ”Jo silloin määriteltiin Arinan perustehtävä, joka kantaa yhä. Toimintamme kohteina ovat pohjoissuomalaiset kotitaloudet, joiden hyväksi toimimme.”

se on kai merkki onnistumisesta”, toimitusjohtaja toteaa. Arinalla on Pohjois-Suomessa yli 170 yksikköä, joista vajaat sata päivittäistavarakauppoja, sekä kymmeniä ravintoloita ja kymmenkunta ABC-asemaa. Toimialue ulottuu Pyhäjoelta Ivaloon ja Pyhännältä Pudasjärvelle. Vuosi 2017 oli 100-vuotisjuhlavuosi, mutta vuosi 2018 on sekin osaltaan historiallinen. Arina päätti rakentaa Inarin kylälle Salen heti kun routa sulaa. Siitä tulee osuuskaupan pohjoisin yksikkö. ”Usein kuulee sanottavan, että uutta tehtäisiin vain Ouluun. Meille koko toimialue on tärkeä”, Veli-Matti Puutio huomauttaa. Tosin Oulussa on Arinan historian suurin investointi, Kauppakeskus Valkea, jonka rakennuttaminen maksoi yli sata miljoonaa euroa. Yksikään muu maan alueosuuskaupoista ei ole tehnyt näin suurta hanketta yksin. Seuraava isompi hanke Oulussa tulee olemaan kauan suunniteltu Raksilan marketalueen kehittäminen. Lähimyymälöitä tarvitaan Oulun kasvun myötä lisää. ”Tämä on jatkuvaa kehitystä. 20 hanketta tutkitaan koko ajan. Niistä 3-5 toteutuu joka vuosi”, Veli-Matti Puutio kertoo.

Yksiköitä joka paikkakunnalla

Profilointia ja halpuutusta

Perustehtävä on toiminut ilmeisen hyvin. ”Palveluiden kysyntä ja käyttö kasvavat,

Arinalla on nykyisin myymälöitä lähes toimialueensa jokaisella paikkakunnalla, lähellä

26 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018

Digiaika on mullistanut kaupankäyntiä monin tavoin. Peruskysymyksiä myymälöissä ovat nykyisin: kuinka paljon lisätään automaatiota, minkä osuuden robotiikka huolehtii tilauksista, kuinka paljon automaatiota ulotetaan kassajärjestelmiin ja maksutapoihin, missä laajuudessa mennään nettikauppaan jne. Arina haluaa kehittää palveluita asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaan ja siihen tarvitaan uusimpia innovaatioita. Vielä tämän vuoden aikana jokainen asiakas voi oman kännykkänsä avulla seurata ostohistoriaansa eli mitä tuli ostettua kaupasta. ”Asiakas voi luokitella ostojaan esimerkiksi terveyskriteereillä ja tietokone antaa vinkkejä terveellisiin valintoihin. Tai jos haluaa löytää kaupasta halpoja tuotevaihtoehtoja, sovellus antaa siihenkin vinkkejä”, markkinointijohtaja selvittää. ”Kaiken kaikkiaan digitaalisuus vaikuttaa meillä monin tavoin. Keskeisimmin kuitenkin logistiikassa”, toimitusjohtaja sanoo. S-ryhmä rakentaa Sipooseen Suomen suurinta logistiikkakeskusta jossa automatiikka hoitaa tavaran keräilyn kokonaan. Herkkää korvaa ja yhteistyötä Osuuskauppa Arina aloittaa toisen vuosisatansa toiminnan perustehtävä kirkkaana mielessä. ”Olemme muutoksessa mukana herkällä korvalla. Seuraamme miten voimme kehittää palveluitamme siten, että osuuskaupan omistavat asiakkaat ovat tyytyväisiä ja pysymme muutoksessa mukana”, toimitusjohtaja sanoo. ”Pohjois-Suomessa on hyvä elää ja yrittää. On meidän kaikkien etu menestyä yhdessä. Isona toimijana Arinan velvollisuus on kehittää alueellista yhteistoimintaa”, markkinointijohtaja täydentää. Yksi yhteistyöfoorumeista on Oulun Kauppakamari, jonka perustajajäseniä Arina on. Veli-Matti Puutio on myös ollut Oulun Kauppakamarin puheenjohtajana ja mukana valiokuntatyöskentelyssä. ”Kauppakamari on juuri niin vahva kuin mikä on meidän jäsenyritysten tuki. Kauppakamarin toiminta näyttää juuri nyt hyvältä. Arinan on tärkeää olla jatkossakin mukana.”


Perustettu Omistajia Toimialue Liikevaihto Henkilöstö

1907 13 000 omistajaa Koillismaa ja Itä-Lappi (7 kuntaa ja kaupunkia) 85 m€ 185 vakituista työntekijää

Kuusamo vetää outdoor -ihmisiä

”Kuusamo vetää väkeä enemmän kuin koskaan”, iloitsee itsekin Koillismaan luonnossa viihtyvä Henrik Karvonen.

Lamaannuksesta uuteen kasvuun Koillismaan Osuuskaupan markkinaosuus Koillismaalla ja Itä-Lapissa kehittyy voimakkaasti. Asiakasmäärä marketeissa on kehittynyt S-Ryhmän parhaiten, vaikka ennusteiden mukaan alueen ostovoiman olisi pitänyt pienentyä. Mitä on tapahtunut? Henrik Karvonen aloitti Koillismaan Osuuskaupan toimitusjohtajana kesällä 2014. Tilanne oli tuolloin jotain ihan muuta kuin nyt, muutama vuosi myöhemmin. ”Kuusamon taloudellinen tilanne oli heikko ja lähialueillakin meni huonosti. Osuuskaupan myynti oli laskeva. Samaan aikaan tuli valtakunnallinen notkahdus. Yleinen tunnelma oli lamaantunut”, hän kuvailee. ”Toinen asia olivat osuuskaupan toimintatavat. Hyvätkin toimintamallit vaativat aikanaan uudistamista. Nyt oltiin tilanteessa, jossa maailma oli muuttunut. Meidän oli aika muuttua sen mukana.” Kaikki tämä haastoi Koillismaan Osuuskaupan toimitusjohtajaa, yhdessä koko organisaation kanssa, uudistamaan yritystä ja ajattelemaan asioita hieman toisin kuin ennen. ”Kun tarvitaan muutosta, olen vahvimmillani. Pystyn näkemään tulevaisuuden mahdollisuudet ja sen, miten maailma ympärillä kehittyy”, sanoo Henrik Karvonen, joka seuraa muutoksia näköalapaikalla myös Oulun Kauppakamarin Koillismaan kauppakamariosastossa.

Asiakkaita enemmän kuin koskaan Koillismaan Osuuskaupan toiminta uudistui. Samaan aikaan yrityksessä huomattiin myönteisiä signaaleja järjestelmistä, jotka kertovat tarkoin millaiset henkilöt asioivat kaupassa ja kuinka paljon. ”Näimme, että myyntimme on alkanut kasvaa, vaikka Kuusamossa ja koko Koillismaalla sen piti pikkuhiljaa väestön ikääntymisen ja poismuuton johdosta rapautua. Nyt meillä on asiakkaita enemmän kuin koskaan. Olemme kasvava osuuskauppa ja ennustamme kasvun jatkuvan seuraavat kymmenen vuotta”, toimitusjohtaja iloitsee. Mitä oikein on tapahtunut? ”Analysoimme tilannetta ja saimme vastauksen. Alueellamme yöpyy joka yö enemmän ihmisiä kuin ennen. Yksistään Kuusamo-Posio-Taivalkoski -alueella on yli 10 000 lomaasuntoa, joissa asuu erittäin ostovoimaisia ihmisiä, aikaisempaa pidempiä aikoja”, Karvonen selvittää. ”On syntynyt eräänlainen kaupungistumisen uusi aalto. Alueellamme elää paljon uusia ihmisiä, niin eläkeläisiä kuin etätyötä tekeviä pariskuntiakin. He siirtyvät kaupungeista meille. He eivät muuta kirjojaan Koillismaalle, mutta viettävät täällä paljon aikaa. Tämä trendi voimistuu koko ajan.”

Henrik Karvonen toteaa Kuusamolla olevan nyt niin kova vetovoima, että ”harva kaupunki pystyy samaan”. ”Kun Kuusamossa tulee työpaikkoja avoimeksi, hakijoita tehtäviin riittää paljon. Entistä useammin sellaisetkin ihmiset, joilla ei ole mitään juuria paikkakunnalla, haluavat muuttaa tänne. Usein heitä yhdistää halu liikkua luonnossa. Meille hakeutuvat outdoor -ihmiset. Sama asia on havaittavissa myös muilla toimialueemme paikkakunnilla. Koillismaa ei ole enää pudotuspaikkoja.” Positiivisten kaupan näkymien ohella trendi näkyy ryminällä kasvavana matkailubisneksenä. Alueen hiihtokeskusten tilanne näyttää todella hyvältä. Osoituksena siitä ovat matkailun vahvat kasvuluvut, joiden ansiosta yritysten kannattavuus ja yksityisien investointien määrä on lähtenyt merkittävään kasvuun. ”Uskomme kovasti Kuusamon keskustan elpymiseen. Kehitämme nyt olemassa olevia kauppapaikkojamme mutta valmistaudumme uusienkin investointien tekemiseen tulevien vuosien aikana. On hienoa olla mukana nostamassa Kuusamon keskustaa kukoistavan luontopääkaupungin sydämeksi.”

TULEVAISUUDEN TEKIJÄT – JUHLAVUODEN YRITYSTARINAT

Koillismaan Osuuskauppa

Osuustoiminta yhä ajankohtaista Koillismaan Osuuskaupan strategian keskeisiä tavoitteita on yrityksen perusasioiden kuntoon laittamisen lisäksi asiakasomistajien määrän kasvattaminen. ”Olemme nostaneet alueellamme asiakasomistajatalouksien määrän kaikista talouksista 67,8 prosentista 73 prosenttiin kahdessa vuodessa. Nyt tavoitteemme on nousta asiakasomistajien talouspeitossa Sryhmän keskiarvoon eli yli 80 prosenttiin”, Henrik Karvonen kertoo. ”Olemme menestyneet paikallisessa kaupan kilpailussa erittäin hyvin. Olemme noudattaneet S-ryhmän yhteistä kilpailustrategiaa, joka on osoittautunut onnistuneeksi. Halpuutus on tuonut asiakkaita ja bonustaulukkomme on Suomen paras.” ”Tämän hetken maailmassa osuuskauppatoiminnalla on iso arvo ja omistajien siitä saamat hyödyt ovat suuret. Osuustoiminnallinen yritysmuoto, joka keksittiin yli 100 vuotta sitten, on tänä päivänä kilpailukykyisempi ja ajankohtaisempi kuin koskaan”, toteaa Henrik Karvonen. Tästä on hyvä jatkaa toiminnan toista vuosisataa. www.s-kanava.fi/koillismaa

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018 27


TULEVAISUUDEN TEKIJÄT – JUHLAVUODEN YRITYSTARINAT

BusinessOulu

Polar Bear Pitching -avantopitsauskilpailu houkuttelee kansainväliset sijoittajat vuosittain Ouluun.

Rohkeasti etukenossa Oulun tulevaisuuteen BusinessOulu palvelee vuosittain noin 1 500 Oulun seudun yritystä yli 9  000 palvelutapahtumassa. Rohkeasti etukenossa alueen olevia ja tulevia yrityksiä tukien, edistäen ja kehittäen. BusinessOulu käynnisti toimintansa vuonna 2011, kun Oulun kaupungin kehitysorganisaatiot sekä Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon kehitysyhtiöt pistivät voimavaransa yhteen. Moni asia oli tuolloin muuttumassa. Oulussa lakkautettiin ICT-alan rakennemuutoksen aikana noin 3500 työpaikkaa. ”BusinessOulun rooli oli vahva, kun porukkaa vapautui uuteen kasvuyritystoimintaan. Start up -yrityksiä syntyi räjähdysmäisen paljon. Niistä osa on nykyisin maailmanluokan yrityksiä”, toteaa yksikön päällikkö Jarmo Lauronen BusinessOulun yrityspalveluista. Pelkoskenaarion taltuttaminen ei ollut toki yhden tahon peliä, vaan laajan yhteistyön tulosta. ”Ratkaisevassa asemassa olivat eri firmoissa työskennelleet henkilöt. He näyttivät osaamisensa ja me pilotoimme eri juttuja. Muodostui hienoja verkostoja ja pystyimme näyttämään, mitä kaikkea me Oulussa osaamme”, Jarmo Lauronen sanoo. Veto- ja pitovoimaa tarvitaan Tänä päivänä BusinessOulun yrityspalvelujen päällikkö tarkastelee oululaisen elinkei-

28 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018

noelämää tyytyväisenä. ”Tilanne on tosi positiivinen. Vuonna 2017 uusia yrityksiä perustettiin Oulun seudulle 1422 kappaletta, joka on 17 prosenttia enemmän kuin vuonna 2016. Rakentamisessa liikevaihto kasvoi melkein 20 prosenttia ja informaatioviestinnässä 14 prosenttia. Vienti vetää koko teollisuuden alalla 11 prosentin kasvulla”, Lauronen luettelee esimerkkejä. Tyytyväisyyden tunteeseen ei ole kuitenkaan varaa tuudittautua. ”Haasteena on kasvuyrittäjyys. Lisäksi on erittäin tärkeää, että meillä on monipuolinen liike-elämä. Pieniä ja isoja toimijoita eri toimialoilla tarvitaan, jotta alueelta löytyy monipuolisesti työllistymismahdollisuuksia ja palveluita.” Poikkeuksellinen kehitysyhtiö BusinessOulu poikkeaa maan muista elinkeino-organisaatioista poikkeuksellisen suurella palvelutarjonnallaan. ”BusinessOulun palvelutarjonnasta löytyy apua mm. yritystoiminnan käynnistämiseen, kasvun rahoittamiseen, vientiin ja myyntiin, investointien houkutteluun, työllistymiseen sekä toimialojen kehittämistarpeisiin. Myös yritysten osaamisesta ja alueen vahvuuksista viestintä kuuluu olennaisesti toimintaan.” ”Keskitymme tiettyihin toimialoihin, joilla on merkittävä vaikutus työllisyyteen, alueelle tuleviin investointeihin ja vientiin. Tässäkin poikkeamme muista kehitysyhtiöistä. Jos Oulun seudulle on tulossa yritys esi-

merkiksi ICT- tai terveysteknologian alalta, pystymme varmasti vakuuttamaan tulijan.” Näiden lisäksi BusinessOululla on mahdollista rakentaa ja käynnistää kasvua tukevia toimintaympäristöjä ja tarjota tukea niille ihmisille ja yrityksille, jotka ovat murroksessa. Yhteistyössä Kauppakamarin kanssa Entä tästä eteenpäin? ”Kuuntelemme edelleen yrittäjien toiveita ja tarpeita. Mikro- ja pk-yrityksissä vahvistamme palvelutarjontaa. Yksi iso juttu on rakentaa siltoja työntekijöiden ja työnantajien kohtaamiseksi.” Jarmo Lauronen arvioi keskeisten palvelujen tukevan myös yritysten myyntiä ja vientiä.   BusinessOulu etsii vientiprojekteja maailmalla ja tuo niitä kasvuhalukkaisiin ja motivoituneisiin oululaisyrityksiin. ”Järjestämme joka vuosi 40-50 vienninedistämismatkaa. Vuonna 2017 matkoilla oli mukana 200 yritystä.” Viestien eteenpäin viemisessä ja tavoitteiden saavuttamisessa Lauronen pitää yhteistyötä Oulun Kauppakamarin kanssa varsin merkityksellisenä. ”Meillä on kauppakamarin kanssa paljon yhteisiä tavoitteita työpaikkojen lisäämiseksi, palvelujen säilymiseksi ja viennin edistämiseksi Oulun seudulla. Tätä yhteistä toimintaa on tärkeää jatkaa ja tiivistää entisestään myös jatkossa.” www.businessoulu.com


sulla voi vilahduksessa siirtää rahaa kaverin pankkitilille”, Juha Karjalainen selvittää. Teija Helkomaa tietää jopa pari asiakasta, jotka Pivon ansiosta ovat heti huomanneet pankkikorttitietojensa joutuneen vääriin käsiin ja välttyneet näin ikävyyksiltä. Asiakkaiden kanssa samassa arjessa Sata vuotta sitten Oulun seudun maanviljelijät perustivat osuuskassoja, joista he saisivat lainaa elinkeinonsa tueksi. Nyt osuuspankki välittää Euroopan investointirahaston kautta rahoitustuotteita, joilla autetaan mm. innovatiivisia kasvuyrityksiä maailmalle. ”Olemme kasvaneet oululaisten yritysten kanssa oululaisena pankkina, jossa päätöksenteko on lähellä. Elämme asiakkaiden kanssa samassa arjessa. Pankkitoiminta on luottamusbisnestä eli luottamus on aina tärkeintä”, Karjalainen toteaa. Yrityspankinjohtajan mielestä Oulu on ”toimintapaikkana ihan mahtava”. Täällä tapahtuu paljon ja täällä on hyvä harjoittaa pankkitoimintaa.

Oulun Osuuspankin edeltäjä, Oulun Seudun Osuuskassa, muutti Asemakadulta Hallituskadulla sijaitsevaan Kassataloon vuonna 1955.

Mobiilisti pankissa ja rahat Pivossa Oulun Osuuspankin asiakkaat voivat hyödyntää oululaista teknologiaosaamista. OP:lla on Oulussa kehitysyksikkö, joka kehittää jatkuvasti uusia sovelluksia ja palveluita helpottamaan raha-asioiden hoitoa. Oulun Osuuspankin matka nykyaikaan on yli 100-vuotias. Kaikki alkoi vuonna 1914. Oulun Osuuspankki on vähän kuin suuri joki. Se on muodostunut monista sivuhaaroista, yhteensä ainakin 27 pienestä osuuskassasta, jotka ovat vuosien mittaan yhdistyneet yhdeksi suureksi rahalaitokseksi. Näin kerrotaan pankin alkuaskelista Jukka Ukkolan toimittamassa 100-vuotisjuhlateoksessa Satanen. Alkuaikoina osuuskassojen hoitajat kulkivat usein sivukylillä pitämässä myös tupailtoja tai vahvistamassa kauppoja. Eräässä salotöllissä valmistauduttiin kaupanvahvistukseen, kun pirttiin pöllähti talon villi pikkupoika kavereineen. Pojat hiljenivät tuijottamaan silmät renkaina ihmettä, kun kassan setä kaivoi kirjoituskoneen esille, sujautti siihen paperin ja alkoi kirjoittaa kauppakirjaa. Kohta pojat kuitenkin joutuivat pettymään: ”Eihän sieltä tuukkaa rahhaa.” Koko sadan vuoden ajan on osuuspankin tärkein periaate pysynyt samana. Jo pankin syntyhetkellä määriteltiin tavoitteeksi ihmisten auttaminen ennen kaikkea rahoitusta järjestämällä.

Modernien palveluiden edelläkävijä Oulun Osuuspankin asiakkaiden vaatimukset ovat kehittyneet yhteiskunnan kehityksen mukana. Samassa tahdissa on syntynyt uusia tuoteinnovaatioita ja kustannustehokkaita ratkaisuja pankkiasioiden hoitamiseen. Pankin yrityspalveluista vastaava pankinjohtaja Juha Karjalainen kuvaileekin tämän päivän Oulun Osuuspankkia edelläkävijäksi. ”Pelkästään vuoden 2017 aikana OP teki kymmeniä uusia palvelulanseerauksia, jotka näkyvät asiakkaillemme uusina sovelluksina muun muassa mobiilipankissa ja digitaalisessa kukkarossa Pivossa.” Lisäksi verkkoneuvottelulla asiakas voi kätevästi vaihtaa konttorikäynnin asiointiin vaikkapa kotisohvaltaan ja saada henkilökohtaista palvelua paikasta riippumatta. Nykyaikaisten välineiden ohella toimivat toki perinteisemmät tavat hoitaa pankkiasioita tietokoneella verkkopankissa tai puhelimella – mikä vain tuntuu itsestä luontevalta. Pivo jopa paljastaa varkaan Useamman vuoden ajan kehitetty Pivo on nykyisin helppokäyttöinen ja monipuolinen sovellus mobiililaitteisiin. ”Pivosta löytyy esimerkiksi tietoa lähiliikkeiden tarjonnasta kaupungissa. Varsinkin nuoriso käyttää tätä ominaisuutta. Lisäksi Pivo on hyvä väline oman kulutuksen ja talouden hallintaan. Ja Pivon pikamak-

TULEVAISUUDEN TEKIJÄT – JUHLAVUODEN YRITYSTARINAT

Oulun Osuuspankki

Perusarvona yhteiskuntavastuu Oulun Osuuspankki haluaa toimia yhteisössään aktiivisesti monella tavalla. Pankki tukee toimialueellaan tapahtuvia erilaisia hankkeita, kuten nuorisotyötä, kulttuuria ja urheilua tai kolmannen sektorin työtä. Lisäksi se työskentelee aktiivisesti oman toimialueensa kehittymistä edistävissä yhteistyöryhmissä. Yhteiskuntavastuullinen rooli on yksi osa Oulun Osuuspankin toimintaa ja sitä johdetaan yhtä suunnitelmallisesti kuin pankin liiketoimintaa. Yhteistä Oulun Osuuspankin ja Oulun kauppakamarin toiminnalle on se, että molemmat tekevät töitä yhteisen seutukunnan hyväksi. Lisäksi Oulun Osuuspankin edustajia on mukana kauppakamarin toiminnassa. ”Onnistuminen tässä yhteiskuntavastuutyössä vahvistaa omalta osaltaan toimialueen kehitystä. Samalla se luo paremmat edellytykset pankin omistaja-asiakkaille toimia ja menestyä omassa elämässään”, Teija Helkomaa toteaa.

• • •

Yksi Suomen suurimpia osuuspankkeja ja kuuluu suomalaiseen OP Ryhmään. Asiakkaidensa omistaman pankin palveluksessa työskentelee noin 200 pankki- ja vakuutusalan ammattilaista. He tarjoavat pankki-, varallisuudenhoito- ja vakuutuspalveluita henkilö- ja yritysasiakkailleen Oulussa, Kempeleessä, Iissä, Muhoksella ja Pyhännällä.

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018 29


TULEVAISUUDEN TEKIJÄT – JUHLAVUODEN YRITYSTARINAT

Rajaville Oy

Rajaville Oy:n hallintohenkilöstöä: Mika Ekholm, Markku Rosenberg, Asko Antila, Kari Salmela, Lauri Keränen, Perttu Salmela, Marko Hiltunen, Tomi Leinonen, Hannu Rannanjärvi, Harri Kosonen, Jenna Oivakumpu, Miikka Torkell, Mikko Pulli ja Janne Hautala. Kuva: Petteri Löppönen.

Betonirakentamisen jämerä asiantuntija Kohta 70-vuotias Rajaville Oy tunnetaan raskaan sarjan betonirakentajana. Tuotevalikoima on monipuolinen ja runkotuotanto maan tehokkain. Kapasiteettia riittää vientiin asti. ”Teemme kaikkea mahdollista, mitä vain betonista voi tehdä”, kiteyttää Rajavillen uusi toimitusjohtaja Perttu Salmela. Runkotuotanto on aina ollut oululaisyrityksen vahvuus, ja on sitä edelleen. ”Pystymme nostamaan 80 tonnia ja toimittamaan asiakkaille todella jämeriä runkoosia”, sanoo Rajavillen myyntipäällikkö Markku Rosenberg. Rajaville ei valmista bulkkituotteita, vaan kaikki betonituotteet suunnitellaan yhteistyössä asiakkaiden kanssa yksilöllisesti tiettyyn kohteeseen. ”Jokaisella tuotteella on korvamerkitty paikka jossain rakennuksessa, joka nousee jossain”, toimitusjohtaja toteaa. Monipuolisen ja joustavan tuotannon ohella yrityksen kilpailuvaltteja ovat toimintavarmuus ja kuuluminen Parma-Consolis -konserniin, joka antaa tukevan selkänojan toiminnalle haasteellisinakin aikoina.

ku Rosenberg tarkentaa. Perinteisen kerrostalorakentamisen lisäksi Rajavillen jämerät betonituotteet soveltuvat erityisen hyvin teollisuus -ja liikerakentamiseen. Ajankohtaisina kohteina Salmela mainitsee Äänekosken biovoimalahankkeen ja Kainuun uuden sairaalan. Rovaniemellä on alkamassa Prisman laajennus, ja eteläisin työkohde on Espoossa. Kauppakeskus Valkean kaikki elementit on tehty Rajavillellä, ja muita menneiden vuosien mainioita referenssejä ovat Rajalla-På Gränsen -ostoskeskus Torniossa ja Revontuli Rovaniemellä. Betoni on maailman eniten käytetty rakennusmateriaali. Betoni myös taipuu lähes mihin tahansa muotoon. ”Rajavillellä olemme joskus tehneet veneenkin. Ja taidetta yhteistyössä taiteilijoiden kanssa”, Markku Rosenberg kertoo. Nykyaikainen tehdas pystyy tekemään betoniin myös näyttäviä väripintoja, graafisia kuvioita ja erilaisia pintatekstuureja. Kuhunkin kohteeseen haluttu lopputulos syntyy yhteistyössä rakennuttajan ja arkkitehdin kanssa.

mielessä ekologisia, että tuotanto tapahtuu kokonaan Oulussa ja kaikki työntekijät ovat Oulun seudulta. Sementti tuodaan toki Etelä-Suomesta, mutta kiviaines on Oulun alueelta. Lopputuote on täysin kotimainen.

Betonista on moneksi

Ekologisia tuotteita

www.rajaville.fi

Rajavillen vahvin markkina-alue on KokkolaIisalmi -linjan yläpuolella eli koko PohjoisSuomen alue. ”Asiakkaitamme ovat rakennusliikkeet ja rakennuttajat pienrakentajia myöten”, Mark-

”Betoni on rakennusmateriaalina edullinen, pitkäikäinen ja ehdottomasti ekologinen, kun otetaan huomioon tuotteen koko käyttökaari”, Perttu Salmela toteaa. Rajavillen betonituotteet ovat siinäkin

30 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018

Valoisat näkymät Rajavillen pääpaikka on muutama vuosi sitten valmistuneissa uusissa tiloissa Oulun Korvenkylässä. Toinen tehdas sijaitsee Haukiputaalla. Työntekijöitä on yhteensä noin sata. Joukosta löytyy sekä pitkää kokemusta että nuoruuden intoa. Yhtiön liikevaihto on noin 18 miljoonaa euroa. Viennin osuus liikevaihdosta on vielä pieni, mutta sen osuutta on tarkoituksena kasvattaa. Tavoitteena on 20 prosentin osuus vuonna 2020. Rakennusalan haasteellisten vuosien jälkeen Rajavillen tulevaisuus näyttää kaiken kaikkiaan valoisalta. ”Markkinat vetävät ja työtilanne on nyt hyvä. Vuosi 2018 näyttää lupaavalta”, Perttu Salmela sanoo.


Teuvo Joensuu (vasemmalla) kävi äskettäin Kiinassa solmimassa sopimuksen, jonka mukaan Tevo valmistaa ja toimittaa miehistösukelluspallon kiinalaisille. Pallon materiaalina on Tevon kehittämä Vaculok Maraging -teräs. Projekti huipentuu vuonna 2020, kun tutkimusryhmä laskeutuu Mariaanien hautaan. (Kuva: Tevo Oy)

Tevo Lokomon Turengin valimon maamerkkinä on massiivinen laivapotkuri. ”Suomen makein tehdas” on entinen sokeritehdas, jossa on 11 000 neliön tilat. (Kuva: Tevo Oy)

Raskaiden metallitöiden maailmanluokan moniosaaja Raahelaisen Tevo Oy:n tuotannossa taipuu raskas metalli innovatiivisiin ja erikoisiinkin ratkaisuihin. Kuten arktisilla vesillä seilaavan laivan erikoispotkuriksi ja suomalaisesta valuteräksestä tehdyksi sukelluskelloksi, joka vie kiinalaisen tutkimusryhmän maailman merien syvimpään paikkaan. Tevon tuotteita ei oteta hyllystä, vaan jokainen osa syntyy mittatilaustyönä ja yhteistyössä asiakkaan kanssa. Lopputulos ei ole kevyttä tavaraa. Osien koko määritellään tonneina ja metreinä. ”Pystymme valmistamaan esimerkiksi laivapotkureita aina kymmenen metrin halkaisijaan ja 60 tonnin valmispainoon asti”, kertoo toimitusjohtaja Teuvo Joensuu. Työn tarkkuus sen sijaan mitataan millimetrin osina. ”Tarkkuusvaatimukset ovat kasvaneet. Kun aloitimme, sai standardin mukaan potkurin lavalla olla 15-20 millin toleranssi. Nyt on puoli milliäkin liikaa.” Erikoistöiden myötä on Tevon konekanta hiottu huippuunsa. Yhtiöllä on mm. Suomen suurin karusellisorvi. Tevo työllistää tällä hetkellä 210 työntekijää. Konsernin liikevaihto on noin 40 miljoonaa euroa. Vientiin menee kokonaistuotannosta viidennes. Tevon valmistamia osia on ympäri maailmaa, mistä kertoo komea pöytälippujen rivistö yhtiön pääkonttorissa Raahessa.

”Ostamme lipun aina, kun teemme uudessa maassa kaupat. Nyt lippuja on 37”, selvittää vientiassistentti Marjatta Risunen. Yrityskaupalla suuryritykseksi Tevolla on Raahessa neljä toimipistettä sekä Tevo Lokomon teräsvalimo Tampereella ja pronssivalimo Turengissa. Konsernissa valmistetaan lukuisia erilaisia tuotteita. Perinteisintä osaamista ovat vaativat levytyöt, hitsaukset ja koneistukset teollisuudelle. Tyypillisiä lopputuotteita ovat erilaiset telat, rummut ja kelaimet. Parhaiten yritys tunnetaan innovatiivisista levitysteloistaan, joita on myyty yli 800 kappaletta eri puolille maailmaa. ”Telamalleja on enemmän kuin kilpailijoilla yhteensä. Niihin liittyviä patentteja meillä on eniten”, Teuvo Joensuu sanoo. Omalla valimollaan Turengissa Tevo valmistaa offshore -laitteita öljynporauslautoille ja erilaisille tukialuksille sekä laivapotkureita pronssista. ”Teemme Nial -pronssista valettuja kiinteä- ja säädettävälapaisia potkureita alusta asti yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Niitä on tehty Turengissa yli tuhat kappaletta reilun kymmenen vuoden aikana.” Konserniin kuuluu myös vuonna 2014 Metsolta ostettu tamperelainen, jo sata vuotta eri omistajille toiminut teräsvalimo

Lokomo. Kauppa teki Tevosta suuryrityksen. Mukana tuli teknologiaosasto, johon keskittyy konsernin kehitystyö ja uusien materiaalien tutkimustyö. ”Teknologiaosastolla on meille suuri merkitys. Saimme kaupassa uusia tuotteita, jotka eivät passanneet Metsolle, mutta sopivat meille”, toimitusjohtaja toteaa.

TULEVAISUUDEN TEKIJÄT – JUHLAVUODEN YRITYSTARINAT

Tevo Oy

Painopiste meriteollisuudessa Tevon asiakkaat edustavat pääasiassa teräs-, paperi ja laivateollisuutta. Nyt etenkin laivateollisuus on nousussa. ”Valitsimme juuri uuden johtajan Tevo Lokomoon. Hänen erikoisosaamisensa myötä toimintamme tulee painottumaan meriteollisuuteen”, Teuvo Joensuu kertoo. Johtajan mielessä on myös tavoite tarjota asiakkaille yksittäisten osien lisäksi kokonaisia paketteja, joissa olisivat potkurin lisäksi akseli, tiivisteet ja laakerit. Raahessa tehtäisiin laakerointi ja akselointi, muut osat Tampereella ja Turengissa. Valtteina laatu ja toimitusvarmuus Tevon tärkeimmät arvot ovat toimitusvarmuus ja korkea laatu. Niiden avulla voidaan täyttää asiakkaiden yhä kasvavat vaatimukset. ”Eräskin asiakas sanoi rakastavansa Tevon laatua. Monet kansainväliset asiakkaat ostavat mielellään Pohjois-Euroopasta, jossa he tietävät aikataulujen pitävän ja tuotannon olevan toimintatavarmaa”, toimitusjohtaja sanoo. Konsernin käyttämät raaka-aineet tulevat turvallisista lähteistä ja valtaosin Suomesta. ”Lisäksi kansainväliset sertifikaatit ovat Tevolla kunnossa. Tämä on ihan perusasia. Ilman sertifikaatteja meillä ei olisi mitään asiaa vastata tarjouksiin”, Marjatta Risunen toteaa. www.tevo.fi Toimitusjohtaja kertoo yrityksestä:

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018 31


TULEVAISUUDEN TEKIJÄT – JUHLAVUODEN YRITYSTARINAT

UKI Arkkitehdit

siirretään palvelemaan suunnittelua”, toimitusjohtaja selvittää. Virtuaalinen suunnittelumenetelmä sopii hyvin Uki Arkkitehtien optimaalisuuden tavoitteeseen. “Haluamme suunnittelussa erinomaista laatua, mutta ei ylimitoitettua eikä valtavia kustannuksia. Samalla tilojen käyttäjä uusii omia toimintaprosessejaan ja saa ymmärrystä rakennuksesta. Optimoimme suunnittelua tälläkin tavalla.” Parhaaseen tulokseen yhdessä Nykyaikaiset työkalut ovat arkkitehtitoimistolle tärkeitä. Vielä tärkeämpää on kuitenkin sosiaalisesti kyvykäs, moniammatillinen ja ryhmätyöskentelyyn pystyvä henkilökunta. “Arkkitehdin työ ei ole enää individuaalista kuten ennen, kun arkkitehti istui yksin nurkassaan periaatteella piirrän mitä piirrän”, Heikkinen hymähtää. “Meidän täytyy ymmärtää mitä tilojen toiminnallisuudella tarkoitetaan. Se tapahtuu yhteistyössä muiden ihmisten kanssa.” Mikko Heikkisen mielestä arkkitehtien tehtävä on huolehtia myös siitä, että rakennus säilyttää arvonsa ja sen käyttö tuo säästöä. Työn tuloksia 15 maassa

VALO -suunnittelumenetelmä sopii varsinkin monimutkaisten rakennusten suunnitteluun. Tässä JUST:in sisäaula valomallissa ja valmiina tilana.

Huomisen tekijät Uki Arkkitehdit Oy:n 60 vuoden aikana on tapahtunut paljon, mutta juuri nyt on erityisen mielenkiintoista olla arkkitehti, sanoo yrityksen toimitusjohtaja Mikko Heikkinen. Arkkitehtitoimiston pitkä historia on tärkeä Mikko Heikkiselle. Hän luotsaa yritystä jo kolmannessa sukupolvessa. “Aloitin pikkupoikana 1970-luvulla toimiston siivoojana. Opiskelin ensin rakennusmestariksi ja sitten arkkitehdiksi Tanskassa. Olin töissä Hollannissa, jossa opin uusia työmetodeja. Ne ovat muodostuneet myöhemmin arvokkaiksi toimintamalleiksi.” Ainutlaatuinen Valo Uki Arkkitehtien ainutlaatuisen toimintamallin huippua edustaa virtuaalinen suunnittelutyökalu Valo.

32 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018

“Meillä on sen käytöstä kymmenen vuoden kokemus ja 20 tyytyväistä asiakasta. Kukaan muu Suomessa ei käytä samaa suunnittelumenetelmää”, Heikkinen toteaa. Virtuaalimenetelmä soveltuu erityisen hyvin monimutkaisten rakennusten suunnitteluun. “Sairaala on tästä hyvä esimerkki. Käyttäjäryhmiä on paljon ja rakennuksesta halutaan monikäyttöinen.” Valoa varten on Uki Arkkitehtien Ouluntoimistossa virtuaalitila, jossa asiakas kävelee kolmiulotteisessa tilassa ja saa usein hyvinkin elämyksellisen kokemuksen suunnitelmasta. “Olennaista on yhteistyö, jossa tarvitaan myös asiakkaan asiantuntemusta ja sitoutumista. Kun asiakas liikkuu virtuaalitilassa, keräämme tietoa siihen liittyvässä kyselyssä. Analyysityökalulla asiakkaan kokemukset

60 vuoden aikana Uki Arkkitehdit on kasvanut pikkuhiljaa yhdeksi Oulun suurimmista arkkitehtitoimistoista. “1990-luvun alussa töissä oli 20 henkeä ja olimme kolmanneksi suurin arkkitehtitoimisto Suomessa. Niihin aikoihin me ja arkkitehtitoimisto Holma & Vuolteenaho löysimme toisemme ja lopulta yhdistyimme virallisesti. Sitä peruja on sairaalasuunnittelun osaamisemme”, Heikkinen kertoo. 2007 yrityksen hallitukseen tuli ulkopuolisia jäseniä ja kasvu sai todellista vauhtia. “Uudet jäsenet toivat näkemystä talouteen eli suunnitelmallisuutta sekä kansainvälistä näkemystä. Tämä oli merkittävä askel. Ne päätökset mahdollistivat nykyisen tilanteen.” Uki Arkkitehtien pääpaikka on historiallisessa lainajyvämakasiinissa Oulun Myllytullissa. Jyväskylässä ja Helsingissä on omat toimipisteensä. Yritys työllistää kaikkiaan 50 henkeä. “Olen todella tyytyväinen nykytilanteeseen, ja tiedän isänikin olevan. Kymmenessä vuodessa liikevaihto on kaksinkertaistunut. Tavoitteena on, että seuraavat kymmenen vuotta tehdään sama.” Tulevaisuuteen liittyy myös jäsenyys Oulun Kauppakamarissa. “Asiakkaitammekin on paljon kauppakamarin jäseninä. Tämän merkitys korostuu, kun rakennamme tulevaisuuden ympäristöä.” www.ukiark.fi


TULEVAISUUDEN TEKIJÄT – JUHLAVUODEN YRITYSTARINAT

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Havainnekuva: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy / Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen Oy

Elävä ja monipuolinen yhteiskampus Ouluun Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n (SYK) ideana on kehittää yliopistokampuksista koulutusta, tutkimusta ja elinkeinoelämää yhdistäviä, vetovoimaisia alueita. Monipuolinen yhteiskampus on tulossa myös Oulun Linnanmaalle. Kampus, jossa on yliopiston lisäksi liiketiloja, asuntoja ja palveluja, edustaa SYK:n markkinointijohtajan Juha Uotilan mukaan tulevaisuuden mallia. Siitä hyötyvät kaikki osapuolet. ”Kampuksella yrityksellä on mahdollisuus paitsi hyödyntää huippuosaamista, myös verkostoitua ja rekrytä uusia osaajia riveihinsä. Yliopistokaupungille kansainvälinen, elävä kampus on elintärkeä ja kaupungin vetovoimaa vahvistava tekijä. Opiskelijat tuovat kaupunkiin elämää. ” Räätälöityjä tiloja yrityksille Oulun Linnanmaalle rakennetaan parhaillaan Oulun yliopistolle ja Oulun ammattikorkeakoululle yhteistä kampusta, jonka on määrä valmistua vuonna 2020. ”On hieno asia, että ammattikorkeakoulu linkittyy yliopiston kanssa samalle kampukselle tai sen välittömään läheisyyteen. Näen yhteistyön varsin merkittävänä. Korkeakoulu tuotteistaa jo omia palvelujaan yrityksille”, Juha Uotila toteaa. Tällä hetkellä on myös Linnamaan kampuksella esimarkkinointivaiheessa moderneja tiloja yrityksille ja yhteistiloja yliopisto-

yritys –yhteistyölle yhteensä noin 10 000 neliömetrin tiloihin Lounaiskulman alueella. SYK:n markkinointipäällikkö toivookin asiasta kiinnostuneilta yrityksiltä rohkeaa yhteydenottoa, asiakkuuspäällikkö Elina Hulkkoseen, jotta tilat päästään räätälöimään tarpeiden mukaan. ”Olemme avoimia kaikille yrityksille. Puhutaan paljon tutkimusintensiivisistä yrityksistä, mutta näen kaikilla olevan mahdollisuuden tuottaa lisäarvoa toisilleen. Kun ihmiset ja yritykset kohtaavat, syntyy uusia bisnesideoita ja liiketoimintamalleja.” Toimitilat kuntoon Suomen Yliopistokiinteistöt Oy syntyi vuoden 2009 yliopistouudistuksessa. Yliopistoista tuli autonomisia ja yliopistorakennukset siirtyivät pois valtiolta. SYK:n omistavat kymmenen yliopistoa pääkaupunkiseudun ulkopuolella ja Suomen valtio. Valtiota edustaa yhtiössä Senaatti-kiinteistöt. ”2009 jälkeen olemme ottaneet haltuun tiloja, peruskorjanneet niitä ja sisäilmaongelmat on laitettu kuntoon. Toimintaa on uudistettu ja yliopistoalueet ovat monipuolistuneet. Alussa meillä oli kymmenen asiakasta, nyt yli sata”, Juha Uotila kertoo. SYK:n salkkuun kuului 1,1 miljoonaa neliötä vuokrattavaa pinta-alaa ja 410 rakennusta. Uuden tilanteen edessä yliopistot havaitsivat tiloja olevan aivan liikaa tai tilat

eivät vastanneet nykytarpeita. Tällä hetkellä SYK:n salkussa on 247 rakennusta neliömäärän ollessa edelleen 1,1 miljoonaa neliömetriä, joten rakennuskanta on uudistunut. Investointeihin sata miljoonaa vuodessa Yli miljoonan neliön kiinteistömassan uusiminen ei tapahdu hetkessä. SYK investoi kiinteistöihin joka vuosi sata miljoonaa. ”Eri puolilla Suomea on tapahtunut ja tapahtuu paljon”, Uotila sanoo. Esimerkkeinä referensseistä markkinointijohtaja mainitsee hammaslääketieteen osaajat kokoavan Dentopoliksen Oulussa, Arvo -rakennuksen ja Kampusareenan Tampereella. Turussa ovat valmistuneet Calonia -hanke ja Medisiina D. Kaikki nämä rakennukset ovat monikäyttäjäympäristöjä. Resurssiviisaat monikäyttäjäympäristöt ovat osa SYK:n vastuullista liiketoimintaa. Tunnustuksena saavutuksista Rakli ry nimesi SYK:n vuoden 2017 rakennuttajaksi. Suomen Yliopistokiinteistöjen kampusidea kiinnostaa myös ulkomailla. SYK:n edustajia pyydetään usein Keski-Eurooppaan kertomaan yliopistokampuksen tulevaisuuden mallista. ”Visiomme on olla Euroopan arvostetuin kampuskehittäjä.” www.sykoy.fi

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018 33


TULEVAISUUDEN TEKIJÄT – JUHLAVUODEN YRITYSTARINAT

Kesko Pohjois-Suomi

• • • •

Alueena Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Lapin ja Keski-Pohjanmaan maakunnat K-ryhmän veroton vähittäismyynti alueella 1,331 miljardia euroa vuonna 2017 Myymälöitä yhteensä 276 K-ryhmä työllistää alueella noin 3 800 henkilöä

Keskon aluejohtaja Jari Saarinen ja Oulun keskustan uusi K-Supermarket Pekuri. (Kuva: Riitta Niskanen)

K-kauppa siellä missä ihmisetkin Oulun ydinkeskustassa asiakkaita palvelee kymmenen K-ryhmän kauppaa. Toisaalta Käsivarren-Lapissa, Kilpisjärven sadan asukkaan kylässä, on puolestaan menestyvä K-rajakauppa. Puolen Suomen kokoisella Keskon Pohjois-Suomen alueella palvelee asiakkaita lähes 300 erilaista kauppaa erilaisissa olosuhteissa. ”K-kaupat ovat siellä missä ovat ihmisetkin. Tunturikaupoissa matkailijoiden merkitys tietenkin korostuu ja rajakaupat ovat oma luku sinänsä, kun asiakaskunta tulee suurelta osin rajan takaa. Tilanteet isolla alueella vaihtelevat”, kiteyttää Pohjois-Suomen aluejohtaja Jari Saarinen. Toiminta ei suinkaan keskity Ouluun, vaikka juuri ydinkeskustassa ovat Keskon uusimmat investoinnit: K-Supermarket Pekuri sekä Oriolan ja Keskon hyvinvointiketjun myymälä Hehku. ”Rotuaarilta 300–400 metrin säteellä on kymmenen K-ryhmän kauppaa ja niissä on yhteensä noin hehtaari myyntialaa. Luultavasti meillä onkin eniten myyntipinta-alaa ydinkeskustassa.” Kesko on huolehtinut myös lähipalveluiden kehittämisestä Oulun uusille asuinalueille perustamalla yleensä alueen ensimmäisen päivittäistavarakaupan. Näitä ovat olleet esim. Etu-Lyötty, Värttö, Ritaharju, Metsokangas, Toppila ja Niemenranta. Hiukkavaaraan K-kauppaa aletaan rakentaa 2018 kesällä, niin ikään Pateniemen alueelle on tarkoitus perustaa uusi K-ruokakauppa parin vuoden sisällä. ”Kauppaverkoston kehittäminen on jatkuvaa toimintaa, milloinkaan ei ole ihan ideaalia tilannetta. Välillä investointien

34 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018

painopiste on ollut Kokkolassa, sitten Rovaniemellä. Nyt näyttää siltä, että viime vuosina ja varmaan tulevaisuudessakin painopiste on edelleen kasvavalla Oulun seudulla”, Saarinen sanoo. Rajakauppa kukoistaa, matkailulla suuri merkitys Hyvältä näyttää myös Lapissa, samoin esimerkiksi Vuokatin alueella. Kaikissa isoissa tunturikeskuksissa on K-kauppa tai kaksikin. Matkailun kasvu lisää paineita myös kauppapalveluiden kehittämiselle, kun asiakaskunnassa on entistä enemmän ulkomaisia turisteja omine mieltymyksineen. ”Monet K-kauppiaat omistavat itse kiinteistönsä ja ovat tehneetkin isoja investointeja”, aluejohtaja toteaa ja mainitsee esimerkkinä K-Market Jounin kaupan Äkäslompolossa ja K-Supermarketin Vuokatissa. ”Oma, mielenkiintoinen lukunsa ovat rajakaupat pienissä kylissä Saanan juurella Kilpisjärvellä, Nuorgamissa, Näätämössä, Karigasniemellä ja Hetassa. Monissa rajakaupoissa asiakkaat tulevat 90-prosenttisesti Norjasta jopa 200 kilometrin päästä. Norjalaisia houkuttelevat Suomen puolella ruoan, tupakan ja alkoholin selkeästi alempi hinta. Rajakaupassa kauppiaan ja henkilökunnan pitääkin hallita kaiken muun lisäksi norjaa ja saamea.” Valikoimat asiakkaita kuunnellen ”K-kauppias itsenäisenä yrittäjänä arvioi ja päättää millainen on hänen kauppansa valikoima ja palvelu. Kesko ei halua K-ruo-

kakauppojen olevan samanlaisia vaan toivoo jokaisen K-kauppiaan löytävän oman liikeideansa. K-ruokakaupan valikoimasta noin puolet on ketjun määrittelemää, mutta toinen puoli on kauppiaan sorvaamaa oman asiakaskuntansa mukaan. K-ruokakauppiaat tekevätkin mielellään yhteistyötä paikallisten tuottajien kanssa. Lähiruoan tarjoaminen on paitsi asiakkaiden palvelemista myös osa K-kauppojen harjoittamaa yhteiskuntavastuuta”, Jari Saarinen kertoo. Erityisesti haja-asutusalueiden kauppojen valikoimissa täytyy elintarvikkeiden lisäksi olla muutakin tarjottavaa. Esimerkiksi K-Market Kilpishallin valikoimista löytyy urheilutavaraa ja rakennustarvikkeita sähkökiukaista lähtien. Kaupan slogan kuuluukin ”Mitä meiltä ei löydy, sitä sie et tartte”, kertoo kauppias Mikko Rousu. ”Olemme mukana päivittäistavarassa, rakentamisessa ja talotekniikassa sekä erikoisliikkeiden osalta esimerkiksi urheilu- ja kenkäkaupassa. Autokaupassa Keskon VVauto tuo maahan Volkswagen-, Audi-, Seatja Porsche-merkkiset autot. Kuorma-autoista MAN on myös Keskon maahantuoma merkki. Etelä-Suomessa Keskolla on myös omaa autojen vähittäiskauppaa.” Kesko satsaa myös digitaalisiin palveluihin ”Verkkokaupan kautta myydään jo kaikenlaista. Ruoan myynti on vielä pientä, mutta kehitysprosentit ovat kovia. Uusimpana hankkeena Oulun Kaakkurin K-Citymarketissa on aloitettu palvelu, jossa asiakas tilaa verkossa tuotteet ja tilaus toimitetaan kotiin.” Digitaalisuus on kuitenkin paljon muutakin kuin pelkkää verkkokauppaa. Asiakkaat hakevat verkossa mm. tuotetietoutta, tekevät hintavertailua, hakevat valmiita reseptejä ruoan valmistukseen tai vaikkapa remontointiin liittyviä asennusohjeita. Autokauppakin on mahdollista Caara-verkkokaupan kautta. Uusinta uutta ovat tabletilla varustetut ostoskärryt, jotka mm. ohjaavat halutun tuotteen luo ruokakaupassa. ”Monenlaisia uusia asioita kehitellään asiakkaita varten jatkuvasti”, Saarinen sanoo. Maailman vastuullisin kaupan alan yritys Kesko on ainoa suomalainen yritys, joka on ollut maailman vastuullisimman yrityksen listalla sen perustamisesta eli vuodesta 2005 lähtien. Samalla Kesko on maailman vastuullisin kaupan alan yritys. ”Vastuullisuus on Keskolle strateginen valinta ja sinällään jokapäiväistä työtä. Ensimmäisiä konkreettisia ympäristötekoja tehtiin 1990-luvulla aaltopahvin kierrätyksen suhteen, kun rekat veivät tavaraa Pohjois-Suomen K-kauppoihin, ne eivät palanneetkaan tyhjinä, vaan toivat paluukuormissa aaltopahvia.”


tos. 150-200 opiskelijaa on kansainvälisessä vaihdossa joka vuosi”, vararehtori Sirpa Korhonen toteaa. Vararehtori Erkki Juola korostaa JEDUn kouluttavan myös tiettyjä osa-alueita yritysten tarpeisiin. ”Opiskelija voi suorittaa osan tutkintoa ja jatkaa myöhemmin jos haluaa. Opiskelupolku voi olla hyvin yksilöllinen.”. Valttina yksilöllisyys

Koulutuksen pitää olla niin houkuttelevaa, että nuoret jäävät tänne, sanovat vararehtori Sirpa Korhonen, johtaja Keijo Makkonen ja vararehtori Erkki Juola. (Kuva: Riitta Niskanen)

JEDU kouluttaa työelämän osaajia Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU:n tarjoama ammatillinen koulutus elää jouhevasti yritysten toiveiden tahdissa. Kun oppilaitoksen tulosten mittarina ovat jatko-opinnoista työllistyneiden määrä, JEDU on vuosi toisensa jälkeen maan kymmenen parhaan joukossa. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä seitsemän ammattiopistoa muodostivat vuoden 2018 alussa Koulutuskeskus JEDUn. Toimipaikat ovat ennestään tutuilla paikkakunnilla Haapajärvellä, Haapavedellä, Kalajoella, Nivalassa, Oulaisissa, Piippolassa ja Ylivieskassa. ”Toimialueemme ulottuu Kalajoen Hiekkasärkiltä Pyhäsalmen Vaskikelloon”, kuvailee kuntayhtymän johtaja Keijo Makkonen. Mahdollisuuksia joka lähtöön JEDUn eri toimipaikoissa on opiskelijoita Nivalassa 780, Oulaisissa 680, Haapavedellä 450, Ylivieskassa 420, Haapajärvellä ja Kalajoella molemmissa 320 ja Piippolassa 150. Opiskelijoita on yhteensä 3 500. Heistä

noin 3 000 opiskelee eri perustutkinnoissa, loput  500 ovat ammatti- ja erikoisammattitutkinto-opinnoissa opiskelevia aikuisia. Myös perustutkinnoissa opiskelevista lähes puolet ovat aikuisia, osa ammatinvaihtajia tai toista tutkintoa suorittavia. ”Meidät mielletäänkin ehkä liikaa peruskoulusta tulevien kouluttajaksi, nuorten ammattikouluksi”, johtaja arvioi. Pääväylä ammatilliseen koulutukseen on suora haku. Nykyisin yhteishakua eivät saa käyttää kuin peruskoulusta valmistuneet sekä ilman ammattitutkintoa olevat aikuiset. Muut aikuiset ja ammatinvaihtajat voivat hakea koulutukseen vaikka joka päivä. Perustutkintoja on tarjolla 24, ammattitutkintoja 23 ja erikoisammattitutkintoja seitsemän. Tutkintoa opiskelevien lisäksi koulutuskeskus järjestää tarpeen mukaan oppisopimuskoulutusta. 150 opiskelijaa vuosittain käyttää mahdollisuuden suorittaa JEDUssa kaksoistutkinnon eli ammatillisen ja ylioppilastustutkinnon yhtä aikaa. ”Olemme myös kansainvälinen oppilai-

JEDUn valtti on joustava ja yksilöllinen koulutus. Aikuiskoulutus elää koko ajan. Perustutkinnot eivät niinkään, mutta sisällöt niissäkin. ”Tarve muokkaa sisältöjä. Siksi yhteistyö yritysten kanssa on oleellisen tärkeää”, Juola toteaa. Perustutkintoakin suorittava voi ottaa valinnaisaineita, jotka sopivat alueen yritysten toiveisiin. Erikoisammattitutkinto voidaan räätälöidä tietylle firmalle eli yritys tilaa koulutuksen omiin tarpeisiinsa. Oulun eteläisellä alueella on 4 500 yritystä. Joukossa on teollisuusyrityksiä, mutta enimmäkseen alueelta löytyy pieniä pk-yrityksiä. ”Tietyillä aloilla täällä on kova työvoimapula. Yritykset mm. tulevat pitämään meille pienoismessuja, joissa he rekrytoivat opiskelijoita kesätöihin”, Keijo Makkonen kertoo. ”Suunnittelemme koulutuspolkuja yhdessä yrittäjien kanssa, jotta he voivat turvata tulevan työvoimantarpeensa. Myös osa opiskelijoista luo jo peruskoulussa yhteyksiä yrityksiin, hakeutuvat ammatillisiin oppilaitoksiin ja sitä kautta pitempiaikaiseen työssäoppimiseen työpaikoilla”, Erkki Juola selvittää. ”Näin tapahtuu etenkin tekniikan aloilla, kuten puu-, metalli-. sähkö- ja lvi-alalla”, Sirpa Korhonen täydentää.

TULEVAISUUDEN TEKIJÄT – JUHLAVUODEN YRITYSTARINAT

JEDU

Hyvinvointia ja osaamista alueen hyväksi JEDUn visiona on koulutuksen kautta luoda alueelleen osaamista ja hyvinvointia. Joustavuuden ja yksilöllisyyden periaatteet merkitsevät rehtorin mielestä melkoista haastetta. ”Meillä on kovat vaatimukset kouluttaa henkilökuntaa koko ajan. Opettajien työ muuttuu ja yhteydet työelämään pitää olla kunnossa. Kaikki työ ei tapahdu enää vain koulussa.” ”Kehitämme koko ajan työelämän yhteyksiä paitsi yrityksiin, myös muihin sidosryhmiin, kuten kauppakamariin. Seutukunnan alueen Oulun kauppakamarin osastot toimivat erittäin aktiivisesti yrittäjien kanssa.” Keijo Makkonen näkee JEDUn tulevaisuuden positiivisena. ”Jos vähänkin vielä parannetaan, olemme tosi voittajia!” www.jedu.fi

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018 35


TULEVAISUUDEN TEKIJÄT – JUHLAVUODEN YRITYSTARINAT

Kaleva

”Rakastan johtaa, olla ihmisten parissa ja mahdollistaa heidän onnistumisensa”, sanoo Kalevan toimitusjohtaja Juha Laakkonen. (Kuva: Kaleva)

Ei heiluri eikä lööppitalo Toimitusjohtaja Juha Laakkonen johtaa Kalevaa muuttuvassa maailmassa, jossa ihmisten mielenkiinnosta kilpailevat perinteinen media ja uudet digitaaliset palvelut. ”Media-ala on todella kiehtova, kasvava kokonaisuus. Siinä ei pärjää, jos ei ole uudistumiskykyinen”, hän sanoo. Kalevalla on 120-vuotiset perinteet pohjoissuomalaisena maakuntalehtenä. ”Kaleva on ollut pääasiassa kolmen perheen omistama yhtiö. Meillä on hyvä arvopohja, joka ei perustu ahneuteen, kvartaalitalouteen ja osakkeiden maksimaaliseen hyödyntämiseen. Se perustuu pitkäjänteiseen tekemiseen”, toimitusjohtaja toteaa. Kalevan perustaja Juho Raappana sanoi aikoinaan: ”Totuus on oleva kaikessa päämäärämme”. Juha Laakkosen mielestä periaate pätee yhä. Hän haluaa Kalevan olevan mediana se, joka kertoo mitä on oikeasti tapahtunut. ”Tämän päivän klikkikulttuurimedia tuo asioita esille nopeasti ja uutisten sisältö pirstaloituu. Lööppiotsikoiden perusteella kukaan ei tiedä mikä on totta, mikä ei. Niin kauan kun mitataan klikkausten määrää ja ansainta perustuu siihen, otsikot ovat harhaanjohtavia.” ”Emme saa olla heiluri eikä lööppitalo. Maakuntalehdillä on aina ollut yleissivistävä ote. Luotettavuus ja paikallisuus ovat meille keskeisiä arvoja. Kun teemme luotettavaa journalismia, pärjäämme vielä toiset sata vuotta”, hän sanoo. Yrityskaupoilla monimediayhtiöksi 120 vuoden aikana on sanomalehti Kalevasta kasvanut 550 työntekijän monimediayritys. Kaleva Oy:n medialiiketoimintaan kuuluvat Kaleva -brändi, Raahen Seutu, Raahelainen, Pyhäjokiseutu, Forum24 ja näitä tukeva Oulun jakelutoimisto.

36 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018

”Tällä kokonaisuudella olemme mukana myös Kärkimediassa, Lännen mediassa ja Kaupunki plussassa”, Laakkonen täydentää. Toinen Kalevan liiketoiminta-alue keskittyy markkinointipalveluihin ja -alustoihin. Niihin kuulivat arkkipaino Erweko, vaikuttajamarkkinointia tekevä Indieplace, paikallisten tarjousten markkinapaikka sekä asiakasvirtojen optimointiin keskittyvä Offerilla ja somekanavien mainontaan sekä videotuotantoon erikoistunut Pro Ratas. ”Olemme tehneet yrityskauppoja ahkerasti ja teemme varmaan jatkossakin”, toimitusjohtaja sanoo. Uusia toimintamalleja Juha Laakkonen määrittelee Kalevan kasvuyritykseksi, joka tekee paljon asioita ja etsii uusia toimintamalleja. ”Kaikki kuitenkin liittyy jotenkin mediaan ja digitaalisiin palveluihin sekä kuluttaja-asiakkaan yhdistämiseen niihin.” Paikallisuus on Kalevalle tärkeä arvo, mutta kasvuhakuisena yhtiönä se ei toimitusjohtajan mukaan voi toimia ainoastaan Oulussa. Digitalisoituminen sallii laajentumisen kaikille kasvualueille Suomessa. Jo nyt osa konsernin yhtiöistä sijaitsee Etelä-Suomessa. ”Jokainen yritys valitsee näkökulman mihin media-alalla sijoittuu. Etsimme asiakkaillemme lisäarvopalveluja, jotka myös tukevat kannattavaa liiketoimintaa. Jos olet liian kauan perinteisessä etkä uudistu, elinkelpoisuus häviää. Pitää olla riittävän uudistumiskykyinen.” Nopeasti muuttuvassa ja monikanavaisessa mediamaailmassa asiakkaiden löytäminen ja saavuttaminen oikeanlaisilla palveluilla on yksi median suurista haasteista. ”On tärkeää saada tuntea, että palvelu on tehty juuri minulle. Olemme erilaisia ja juuri se tekee haasteelliseksi tuottaa kuluttaja- ja yritysasiakkaille ne palvelut, jotka he haluavat. Teemme Kalevassa paljon kehitystyötä ”, Juha Laakkonen toteaa


dista”, myyntijohtaja sanoo. Luotettu projektinhallintatalo

(Kuva: Kymppi Group)

Kymppi Group – suurempi yhtiö kuin arvasitkaan Kymppi Group on pitkäjänteisen kehityksen ja yritysoston kautta kasvanut alansa edelläkävijäksi. Vaikka yhtiö toimii pääasiassa kansainvälisillä markkinoilla, sen pääpaikka on ja pysyy Oulussa. Kymppi Groupin ydinosaamista ovat teollisuuden eristykset, kunnossapitopalvelut, telineet ja pintakäsittelyt. Lisäksi yhtiö tekee eristyksen esivalmisteita ja teollisuuslaitosten lämpöhäviöiden auditointia. Kympistä on kasvanut Suomen ensimmäinen ns. ISS-kokonaispalvelujen toimittaja. ISS-pakettiin kattaa teollisuuseristys-, telineja pintakäsittelypalvelut yhtenä kokonaisuutena. ”Tämän mahdollistaa syksyllä 2017 hankittu norjalaisyritys, vaativiin pintakäsittelyihin erikoistunut Solid Vedliikehold”, sanoo Kymppi Groupin toimitusjohtaja Jussi Yli-Niemi. Kympin asiakkaat ovat teollisia tuotantolaitoksia sekä niiden putkisto- ja laitetoimittajia. Käytännön työ tapahtuu eri kokoisina projekteina tai pitkäjänteisinä kunnossapitosopimuksina. ”Yleensä projekteissa tarvitaan erilaisia telineratkaisuja heti alkumetreiltä alkaen. Samoja telineiltä voidaan hyödyntää myös pintakäsittelyjen ja eristysten asentamiseen. Norjan yrityskaupan myötä saimme täydennettyämme palvelukokonaisuuttamme ja laajennettu kotimarkkinaamme aidosti Norjan öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä vesivoimaan. Norjassa solmitaan paljon pitkiä kunnossapitosopimuksia, joiden asiakkaat vaativat kaikki kolme palvelua yhdeltä toi-

mijalta”, selvittää myyntijohtaja Janne Koskelainen. ”Puolet Kymppi Groupin henkilöstöstä ja liikevaihdosta tulee nyt Norjasta. Yrityskauppa ja laajempi kotimarkkina on meille hyvin merkittävä”, toimitusjohtaja täydentää. Uusi vaihde pääomasijoittajan ansiosta Nykyisin Kymppi Group toimii kotimarkkinansa, Skandinavian, lisäksi laajasti ympäri maailmaa. Projektien myötä toimintaa on ollut kaikilla mantereilla lukuun ottamatta Australiaa. Merkittävimmät asiakkaat edustavat sellu- ja paperiteollisuutta, energian tuotantoa sekä öljy- ja kaasuteollisuutta. Perheyrityksen reippaan kasvun harppaukset ja kansainvälistymisen on mahdollistanut Sponsor Capital -pääomasijoittajan mukaantulo vuonna 2015. ”Samalla pääomasijoittaja mahdollisti sukupolvenvaihdoksen. Vanhempani jäivät hyvin ansaitulle eläkkeelle yhtiöstä. Osaaminen ja perheyrityksen positiivinen henki jäivät. Ne ovat edelleen iso arvo yhtiössä.”, Janne Koskelainen kertoo. Norjalaisyhtiössä tilanne oli hyvin pitkälti samanlainen. Kun siihen lisättiin vielä toimiva ja koeteltu yhteistyö, toisiaan täydentävä osaaminen sekä oikea ajoitus, oli yrityskauppa selvä. ”Nykyinen iso kuva, johon tähtäämme, on periaatteessa lähtenyt näistä lähtökoh-

Kymppi Groupin referenssiluettelo on vaikuttava. Lista edustaa lähes kaikkia teollisuuden aloja ja asiakkaat ovat tunnettuja suuryhtiöitä. Parhaillaan on projekteja käynnissä kaikissa pohjoismaissa ja Skotlannissa. Janne Koskelaisen mukaan yhtiön myyntivaltit ovat laatu ja projektinhallinta. ”Olemme projektinhallintatalo. Asiakkaalle on tärkeää, että projekti viedään läpi mahdollisimman sujuvasti ja aikataulussa. Myös tekemisen laadun on vastattava odotuksia.” Onnistuneiden projektien myötä on kasvanut luottamus siihen, että yhtiössä pystytään lunastamaan lupaukset. ”Norjassa tehdyt palosuojaustyöt öljy- ja kaasuteollisuuden lautoilla ja laitoksissa ovat tuoneet referenssejä, jotka ovat Suomessa ainutlaatuisia. Samoin teräsrakenteisten jättisiltojen ja vesivoimaloiden pintakäsittelyt.” Kympin toimitusjohtaja ja myyntijohtaja ovat panneet merkille, miten yhtiötä luullaan usein kotipaikalla Oulussakin todellisuutta paljon pienemmäksi yritykseksi. Syykin on ymmärrettävä: Oulusta tulee vain promille konsernin noin 64 miljoonan euron liikevaihdosta. ”Oulu on sijainniltaan meille hyvä kotipaikka. Kulkuyhteydet pelaavat joka paikkaan. Yhteydet Ruotsiin ovat hyvät ja kykenemme palvelemaan Pohjois-Norjalaisia asiakkaitamme nopeammin kuin kilpailijamme Keski- tai Etelä-Norjasta. Samoin Norjan pääkonttorimme sijainti Ågotnäsissä Bergenin kyljessä on oivallinen ajatellen Keski- ja Etelä-Norjan suuria asiakkaitamme.”, Yli-Niemi toteaa. ”Oulu on yritysystävällinen kaupunki ja haluaa kehittää palveluverkostoaan. Etujärjestöt, kuten Business Oulu ja Oulun kauppakamari, tuovat yrittämiseen liittyviä asioita esille ja edistää isoa kuvaa elinkeinoelämästä. Monipuolinen koulutustarjonta ja Yliopisto ovat merkittäviä kehityksen kannalta”, Koskelainen jatkaa.

TULEVAISUUDEN TEKIJÄT – JUHLAVUODEN YRITYSTARINAT

Kymppi Group

Tavoitteena terävin kärki Entä Kymppi Groupin tulevaisuus? ”Tavoitteitamme ovat kansainvälistymisen jatkaminen ja kasvu projektien kautta yhdessä asiakkaidemme kanssa. Haluamme kehittää osaamistamme ja olla alan terävässä kärjessä. Uusia palveluelementtejä tuomalla voimme antaa lisäarvoa asiakkaillemme”, Jussi Yli-Niemi määrittelee. ”Haemme jatkuvasti orgaanista kasvua ja uusia markkinoita. Uudet yritysostotkaan eivät ole mahdottomia, jos eteen tulee kiinnostava mahdollisuus.”, Janne Koskelainen sanoo. www.10e.fi

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018 37


TULEVAISUUDEN TEKIJÄT – JUHLAVUODEN YRITYSTARINAT

Raahen seutu

Merellinen Raahe on yksi seudun matkailullisista kehittämiskohteista.

Hyvä meininki Raahen seudulla Raahen seudulla tapahtuu nyt paljon. Hyvän meiningin keskiössä on ”täyden palvelun talo” Raahen seutukunnan kehittämiskeskus, jonka puoleen yrittäjät voivat kääntyä kaikissa asioissa. Vastikään Satakunnasta Raaheen muuttanut kehittämiskeskuksen johtaja Pasi Pitkänen ihastelee uuden kotiseutunsa hanketykitystä ja ainutlaatuista yhteistyökuviota, jota vastaavaa hän ei tiedä löytyvän mistään muualta. ”Olemme havainneet tarvitsevamme toisiamme. Kaikki pitävät toisensa ajan tasalla, yhteistyöryhmistä seutukuntien johtajiin saakka”, selvittää tiedottaja Leena Törmälä. Portti palveluihin ”Palvelemme kaikissa yrittäjyyteen liittyvissä asioissa ja olemme myös hankeorganisaatio. Seutukunnassa on meneillään tai suunnitteilla lähes 30 hanketta, joissa olemme mukana joko vetäjänä tai kumppanina”, Pasi Pitkänen kertoo. Seutukunnan tilanne on mielenkiintoisessa vaiheessa. Merkittävimpiä uusista avauksista ovat Pyhäjoen ydinvoimalahanke, SSAB:n investoinnit, Raahen uudelleen avattava kultakaivos, tuulivoimalahankkeet, nesteytetyn maakaasun terminaali sekä kuntien

38 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018

koulu- ja infrainvestoinnit ja matkailuhanke. Suurhankkeisiin liittyy juuri alkanut yritysten laatujärjestelmiin porautuva kehittämishanke. Kyseessä on kokonaispaketti, jolla halutaan varmistaa yritysten iskukunto ja kilpailuasema kansainvälisilläkin markkinoilla. ”Jos yritys on kiinnostunut mukanaolosta, me kerromme mitä se vaatii ja opastamme eteenpäin. Jos jokin kaipaa viilausta, autamme asioiden kuntoon laittamisessa ”, johtaja sanoo. Laaja palveluiden työkalupakki Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen alueeseen kuuluvat Raahe, Siikajoki ja Pyhäjoki. Yrittäjät voivat kääntyä kehittämiskeskuksen puoleen kaikissa asioissa yrityksen koko elinkaaren ajan. Käytössä on laaja työkalupakki perusyritysneuvontaan asiantuntijoiden ja kehityshankkeiden kautta. Riittää, kun asiakas ottaa yhteyttä yrityspalvelukeskukseen. Yrittäjä opastetaan saamaan juuri sitä tukea, koulutusta tai asiantuntijapalvelua, jota hän tarvitsee. Osa yhteistyöverkostoa on Oulun kauppakamarin Raahen osasto, jonka tilaisuuteen Pitkänen on nytkin menossa kertomaan alueen elinkeinoelämän näkymistä ja samalla

kuulemaan ajankohtaista tietoa. ”Käymme mielellämme myös kauppakamarin kursseilla. Hyödynnämme jäsenenä sen hyviä koulutustilaisuuksia”, Pitkänen kertoo. Haasteista mahdollisuuksia Positiivisesta meiningistä huolimatta haasteitakin riittää. ”Seuraamme eri tavoin alueen yrityselämän suhdanteita. Viittä toimialaa hyvinkin tarkasti: metalli-, ICT-, rakennus-, palvelu- ja kaupanalaa. Lisäksi mietimme, miten voimme vähentää yhden toimialan riippuvuutta. Tosin perinteikäs metalliala on meille myös vahvuus”, Pasi Pitkänen selvittää. Matkailualalla mielenkiinto kohdistuu erityisesti Vanhaan Raaheen, kehittyvään teollisuusmatkailuun, luontomatkailuun ja Raahen saaristoon. ”Matkailu on hyvä esimerkki siitä, että hankkeita ei kannata tehdä yksin, vaan yhdessä. Yhteistyötä kannattaa tehdä esimerkiksi Oulun ja Kalajoen kanssa. Emme kilpaile, vaan täydennämme toisiamme.” www.raahenseudunyrityspalvelut.fi www.raahenseutukunta.fi


PIHAKIVET, BETONIT JA KIVIAINEKSET SUORAAN PIHAASI

Tilaa toimitukset läheltä

rudusoulu.fi

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018 39


Delivering Exceptional Value Kraton develops, manufactures and markets biobased chemicals and specialty polymers that deliver exceptional value and enhance the lives of people all over the world. As a leading global producer of styrenic block copolymers and pine chemicals, we manufacture high-performance materials that differentiate our customers’ products and meet multi-market needs. Our global footprint, reliable supply, extensive expertise and integrated portfolio of high-quality products enable our customers to push the boundaries of performance to power the future of innovation. Visit Kraton.com for more information. TM

OSAO onnittelee Oulun kauppakamaria ja toivottaa menestystä seuraavalle sadalle vuodelle!

JA

OSAO tarjoaa työelämäläheistä koulutusta Oulun seudulla ja Koillismaalla. Meillä on koulutuksen koko elinkaari – kaikille ikäryhmille. Voit opiskella ammatin, kehittää osaamistasi tai siirtyä kokonaan uudelle alalle. Työelämälle olemme taloutta ja tuottavuutta rakentava koulutuskumppani.

Asumisen uusi tAso

Tule juttelemaan oman unelmakotisi toteutuksesta!

Oulun Kastelli, Lekatie 6, Heikki Pentinpuro p. 044 055 5635, Sarita Karjalainen p. 040 564 6938, kastelli.fi 40 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018


Oulun torilta kansainväliseksi kalataloksi – pohjoisen rehtiä kalaa Kaakkurista Oulun oma Hätälä viettää tänä vuonna 80-vuotissyntymäpäiviään. Hätälän tarina sai alkunsa, kun Juho Isohätälä alkoi myydä kalaa Oulun torilla vuonna 1938. Nykyään neljännen polven perheyritys on moderni kalatalo, jonka tehtaalla Kaakkurissa käsitellään vuosittain n. 15 milj. kg kalaa. Hätälä työllistää vakituisesti 200 henkilöä ja sesonkiaikoina jopa 400. Lisäksi yritys tarjoaa työtä yli 400 suomalaiselle kalastajalle.

hatala.fi


VERKOSTOITUMINEN

VALIOKUNTATYÖSKENTELY Oulun kauppakamarissa on 13 valiokuntaa, jotka on koottu jäsenyritysten edustajista. Valiokuntien tehtävänä on tuoda omien toimialojensa näkemyksiä kauppakamarin vaikuttamistyöhön.

oman alasi yritysedustajien kanssa ja löydät uusia yhteistyökumppaneita. Järjestämme muun muassa seuraavia jäsenillemme maksuttomia verkostoitumistilaisuuksia:

Kauppakamarilounas

Jokaisen valiokunnan ja sen jäsenen rooli on tärkeä. Valiokuntiin on valittu asiantuntijoita, jotka rikastuttavat omalla osaamisellaan ja näkemyksillään alueemme elinkeinoelämää.

Kauppakamarilounaat ovat jäsenistöllemme suunnattuja verkostoitumistilaisuuksia. Lounaan yhteydessä kuullaan alustus tilaisuuksittain vaihtelevasta ajankohtaisesta teemasta.

Valiokunnilta toivotaan aktiivista ja avointa työskentelyä sekä aloitteellisuutta kauppakamarin painopistealueilla, joita ovat kasvu ja kansainvälistyminen, liikenneväylät, energiaomavaraisuus ja luonnonvarat, kilpailukyky, digitaalisuus ja sääntelyn keventäminen.

Kauppakamari Café Järjestämme vuosittain useampia aamukahvitilaisuuksia ajankohtaisten aiheiden ympärille.

Uusien jäsenten aamukahvit

Valiokuntien tehtävänä on nostaa asioita esille ja keskusteluun sekä vaikuttaa niiden kehittymiseen myönteiseen suuntaan.

Uusien jäsenten aamukahveilla pääset tutustumaan toisiin jäseniin, kauppakamarin toimintaan ja henkilökuntaan. Tilaisuus on ensisijaisesti tarkoitettu uusille jäsenille, mutta myös pidempään jäsenenä olleet ovat lämpimästi tervetulleita.

Valiokuntatyö on parhaimmillaan verkostoitumista ja osaamispääoman kasvattamista yhdessä. Verkostosta hyötyvät eniten ne, jotka myös antavat siihen eniten.

Suurhankeinfot

Valiokuntatyöskentelyyn mukaan pääsee ilmoittamalla kiinnostuksensa kauppakamarille. Uusia jäseniä valitaan eri valiokuntiin vuosittain.

KAUPPAKAMARIOSASTOT Oulun kauppakamarilla on neljä kauppakamariosastoa; Kainuussa, Kalajokilaaksossa, Koillismaalla ja Raahessa. Kauppakamariosastojen tehtävänä on seurata ja vaikuttaa elinkeinoelämän toimintaympäristöön omilla alueillaan. Osastojen resursseina toimivat osastojen hallitukset ja asiamiehet. Kauppakamariosastojen tyypillistä toimintaa on osallistua alueillaan julkisen sektorin eri työryhmiin, järjestää elinkeinoelämän tilaisuuksia ja ottaa kantaa ajankohtaisiin elinkeinoelämään liittyviin asioihin. Osastojen hallitusten puheenjohtajat kuuluvat Oulun kauppakamarin hallitukseen.

JÄSENTILAISUUDET Jäsenyrityksemme edustavat useita eri toimialoja. Osallistumalla tapahtumiimme ja laadukkaisiin koulutuksiimme, pääset vaihtamaan kokemuksia

42 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018

Neljä kertaa vuodessa järjestettävät Suurhankeinfot tarjoavat alueen yrityksille ajankohtaista tietoa PohjoisPohjanmaalla ja Kainuussa käynnissä olevista ja käynnistyvistä isoista investoinneista. Tavoitteena on tuoda esille yritysten mahdollisuuksia päästä mukaan hankkeiden rakentamiseen ja niissä tarvittavien palveluiden tuottamiseen. Maksuttomat Suurhanke -tilaisuudet toimivat hyvin yritysten keskinäisen verkostoitumisen foorumeina.

KEVÄTFORUM Päätapahtumamme KevätForum järjestetään vuosittain toukokuussa vaihtuvalla ajankohtaisella teemalla. Vuonna 2016 teemana oli tulevaisuuden työ ja vuoden 2017 KevätForumissa pureuduttiin vientiin. Tapahtuma koostuu seminaariosuudesta ja illallisesta. Seminaariosuuksissa puhujina on kokeneita asiantuntijoita ja innostavia yrityscaseja. Vuonna 2018 järjestämme 100-vuotisjuhlavuotemme kunniaksi JuhlaForumin, jossa käydään läpi Oulun kauppakamarin mielenkiintoista historiaa aina tähän päivään saakka. Nimekkään puhujakaartin johdolla tarkastellaan tulevaisuuden näkymiä, työelämän haasteita ja kilpailukykyä sekä arktisia mahdollisuuksia. Juhlat jatkuvat samana iltana JuhlaGaalassa, jossa verkostoidutaan ja viihdytään hyvän ruuan ja viihdyttävän ohjelman parissa.


VERKOSTOITUMINEN

KAUPPAKAMARIEN VERKOSTO YRITYKSEN APUNA MEILLÄ JA MAAILMALLA

KANSAINVÄLINEN KAUPPAKAMARI ICC tarjoaa yrityksille kanavan vaikuttaa kansainvälisen kaupan regulaatioon ja hyviin kauppakäytäntöihin. Yli 90 maassa toimiva ICC vaikuttaa regulaatioon laajasti kauppaa, investointeja, verotusta, kilpailupolitiikkaa sekä teollis- ja tekijänoikeutta koskevissa asioissa. Samalla ICC tarjoaa yrityksille tietoa regulaatiokehityksestä keskeisillä markkina-alueilla. Vaikuttamisen ohella ICC laatii kansainvälisen kaupan prosesseja helpottavia malleja ja ohjeita, kuten kauppasopimus-, agentti- ja jälleenmyyjäsopimusmallit. Incoterms 2010-toimitusehdot ja UCP 600 -remburssisäännöt ovat kansainvälisen kaupan toimijoille elintärkeitä työkaluja toimitusten ja maksujen turvaamiseksi. Lisäksi ICC antaa suosituksia, kuinka yritys hallitsee riskinsä esimerkiksi lahjonnanehkäisyssä. Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n jäsenyys täydentää Oulun kauppakamarin jäsenyyttä.

FINNCHAM- VERKOSTO kokoaa yhteen 35 akkreditoitua suomalaista kauppakamaria ympäri maailman yritysten käyttöön. Kussakin kohdemaassa toimivat kauppakamarit edistävät ja vahvistavat Suomen ja kohdemaan kauppasuhteita. Lisäksi ne tarjoavat kontakteja, markkinatietoja sekä järjestävät verkostoitumistilaisuuksia ja seminaareja ajankohtaisista asioista. Finnchamin ulkomaan verkoston lisäksi Suomessa toimii Keskuskauppakamarin yhteydessä 15 kahdenvälistä kauppayhdistystä, jotka kokoavat yhteen kyseisestä maasta kiinnostuneet suomalaiset yritykset. Kiinan, Intian, Iranin ja Arabimaiden kauppayhdistykset ovat näistä esimerkkejä. Kauppayhdistykset järjestävät tapahtumia pääasiassa Suomessa ja jakavat tietoa kohdemaiden markkinoista. Finncham-kumppanien toiminnasta ja palveluista kiinnostuneet yritykset saavat lisätietoa Keskuskauppakamarista ja nettisivulta. Lisätiedot: www.finncham.fi

Lisätiedot: www.icc.fi

EUROCHAMBERS on eurooppalaisten kauppakamarien järjestö, joka vastaa EU-edunvalvonnasta ja tietyistä käytännön palveluista esimerkiksi yritysten kansainvälistymiseen liittyen. EU-edunvalvonnassa Eurochambers keskittyy erityisesti sisämarkkinoiden toimivuuden edistämiseen sekä pk-yritysten aseman vahvistamiseen EU:ssa. Eurochambersin kansainväliset verkostot ja palvelut auttavat eri tavoin yritysten kansainvälistymistä. Oulun kauppakamarin jäsenet voivat eri tavoin hyötyä Eurochambersin ilmaisista ja maksullisista palveluista.

SAKSALAINEN KAUPPAKAMARI verkosto maailmalla palvelee myös suomalaisia yrityksiä. Suomalaisilla yrityksillä on mahdollisuus ostaa kansainvälistymiseen liittyviä palveluita Saksan ulkomaankauppakamarin (AHK) toimistoilta eri puolilla maailmaa. Saksan ulkomaankauppakamareiden kansainvälinen verkosto kattaa 90 maata, yli 130 toimipistettä ja 2000 asiantuntijaa. Suomalaiset yritykset voivat ottaa yhteyttä Helsingissä sijaitsevaan SaksalaisSuomalaiseen Kauppakamariin, joka kartoittaa sopivan AHK-kontaktin kohdemaassa. Toinen vaihtoehto on, että yritykset ottavat suoraan yhteyttä ulkomailla toimivaan AHK:n toimistoon.

Lisätiedot: www.eurochambres.be Lisätietoa AHK:sta löytyy nettisivuilta: https://www.dfhk.fi/fi/

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018 43


KOULUTUSPALVELUT

KAUPPAKAMARI KOULUTTAA – LAADUKASTA KOULUTUSTA TALOUSHALLINNOSTA KANSAINVÄLISTYMISEEN!

Oulun kauppakamari juhlistaa tänä vuonna 100-vuotista taivaltaan. Kauppakamarin toimintaan ovat kuuluneet jo 1960-luvulla monenlaiset asiantuntijatilaisuudet. Pitkäkestoisempaa kurssimuotoista koulutusta on alettu järjestää 1960-luvun puolivälissä. Kauppakamarit ovat yksi Suomen monipuolisimmista ajankohtais- ja täydennyskouluttajista. Vuosittain kauppakamareiden järjestämissä useissa sadoissa koulutustilaisuuksissa käy yli 15  000 osallistujaa. Kauppakamarin koulutusten pitkät perinteet ovat edesauttaneet laajan kouluttajaverkoston muodostumista. Tilaisuuksien asiantuntijoina toimivat kunkin aihepiirin huippuosaajat. Käytämme kokeneita ja asiantuntevia kouluttajia, sillä koulutustemme korkea laatu on meille ensiarvoisen tärkeää. Asiakkailta saamamme palaute on ollut erittäin hyvää; vuonna 2017 koulutuspalautteiden keskiarvo oli 4,46/5.

Laadukkaat ja käytännönläheiset koulutukset yhdistettynä jäsenyyden oikeuttamiin noin 30 % alempiin osallistumishintoihin, ovat jäsenistölle merkittävä etu. Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa tarjontaamme. Lisäämme mielellämme koulutuksia asiakkaiden toiveiden mukaan. Voit myös pyytää tarjouksen räätälöidystä koulutuksesta, joka palvelee juuri teidän yrityksenne tarpeita!

Lisätietoja: palvelujohtaja Riitta Schroderus puh. 050 338 9350, riitta.schroderus@chamber.fi www.oulunkauppakamari.fi

Kauppakamarin Koulutuksen vahvuuksia ovat tutkimuksen mukaan tuotteiden ja palveluiden laatu, hyvä hinta-laatusuhde, monipuolinen palvelutarjonta, asiakaspalvelu ja hyvät tulevaisuudennäkymät. Oulun kauppakamari järjestää kymmeniä koulutustilaisuuksia vuosittain. Monipuolisesta tarjonnastamme löytyy koulutuksia muun muassa talouteen ja verotukseen, kansainvälistymiseen, johtamiseen ja esimiestyöhön, myyntiin, markkinointiin ja viestintään, henkilöstöhallintoon ja tietotekniikkaan liittyen. Koulutustarjontamme pohjautuu asiakkaidemme toivomuksiin ja tarpeisiin.

44 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018

KUVA TEIJA SOINI

Kauppakamari tarjoaa ajankohtaiskoulutusta lähellä sinua Oulussa, Kalajokilaaksossa, Koillismaalla ja Kainuussa – aikaa ja rahaa säästäen.


KOULUTUSPALVELUT

SYKSY 2018

HHJ-Hyväksytty hallituksen jäsen -kurssi, Oulu 1. jakso 2. jakso 3. jakso Ryhmätyö 4. jakso

4.9. 20.9. 3.10. 11.10. 15.11.

13.11. 28.11. 3.12. 11.12. 8.11.

KENELLE? Kurssi on tarkoitettu hallitustyötä jo tekeville tai sitä harkitseville, yrittäjille ja yritysjohtajille. Kurssi soveltuu myös kunnallisten osakeyhtiöiden ja liikelaitosten hallitustyöskentelyn kehittämiseen. MIKSI? Yrittäjä, yritysjohto, omistajat ja rahoittajat tarvitsevat tuekseen eri alojen kokeneita asiantuntijoita, liiketoimintaosaajia, jotta yritys kykenisi kaupallistamaan tuotteitaan, kasvamaan, uudistumaan ja laajentamaan markkina-alueitaan. Myös erilaiset murrokset ovat helpommin hallittavissa, jos yrityksessä on laaja kokemuspohja.

Kurssin rakenne 1. jakso: Hyvä hallintotapa 2. jakso: Hallituksen ja hallitustyön organisointi 3. jakso: Strategiatyö 4. jakso: Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus HHJ-kurssin jälkeen on mahdollisuus suorittaa HHJtutkinto sekä osallistua vuosittaiseen valtakunnalliseen HHJ-alumniseminaariin.

Kauppakamarin veropäiväkiertue 2018 Kauppakamarin vuosittainen taloushallinnon ammattilaisten ajankohtaistapahtuma kokoaa keskeiset tulossa olevat lakimuutokset ja -uudistukset sekä ja veroasiat tiiviiksi käytännönläheiseksi päiväksi. Ylivieska 19.11.2018 Oulu 20.11.2018 Kajaani 21.11.2018

MITÄ? Kurssi sisältää neljä puolen päivän jaksoa (à 4 h), sekä ryhmätyön (4-6 h) ja lukupaketin.

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018 45


LAKI- JA VERONEUVONTA

LAKI- JA VERONEUVONTA Oulun kauppakamari tarjoaa jäsenyrityksilleen lakipalveluneuvontaa yhteistyössä asianajotoimistojen kanssa. Asianajotoimistot tarjoavat seuraavanlaisen alkupaketin veloituksetta Oulun kauppakamarin jäsenyrityksille: • Oikeudellisissa kysymyksissä puhelin- ja sähköpostineuvontaa • Annettu neuvonta ei muodosta maksullista toimeksiantosopimusta • Maksulliseksi palvelu muuttuu puhelin- tai sähköpostipalvelun jälkeen erikseen sopien Yhteistyössä mukana olevien asianajotoimistojen yhteystiedot löytyvät Oulun kauppakamarin kotisivulta osoitteesta www.oulunkauppakamari.fi. Lisätietoja lakineuvontapalveluista antaa: Esa Pellikainen Oulun kauppakamari Puh. 0400 682 403 Sähköposti:esa.pellikainen@chamber.fi

Liikejuridiikka ja siviiliasiat valtakunnallisesti

Suomen vanhin sähköliike Valoa ja palvelua jo vuodesta 1909

Asianajotoimisto Pro Juridica 020 7551 480 | oulu@projuridica.fi Hallituskatu 13-17 D, 90100 Oulu | projuridica.fi

Sähköasennukset Sähköurakointi

Asianajotoimisto Pasi Markus Leinonen Oy asianajaja, varatuomari sjapoy@pmleinonen.com www.pmleinonen.com

46 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018

Kodinkonehuolto, takuuhuollot, varaosamyynti

SÄHKÖTALO, Limingantulli Ilmarinkatu 7, 90400 Oulu p. 08 – 311 5331

Valaisimet, lamput Sähkötarvikkeet

www.hammarinsahko.fi hsoy@hammarinsahko.fi


JÄSENVIESTINTÄ JA JULKAISUT

JÄSENVIESTINTÄ JA JULKAISUT

Kotisivut Kotisivultamme osoitteesta www.oulunkauppakamari.fi löytyy tietoa toiminnastamme ja palveluistamme. Sivustolta löytyy myös Vieraskynäblogi, jossa eri alojen asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista aiheista. Artikkeli vaihtuu 1-2 kertaa kuukaudessa. Sivuiltamme löytyvä Jäsenemme tiedottavat –kanava on puolestaan tarkoitettu jäsenten hyvien uutisten esiin nostamiseen. Yritykset voivat tiedottaa esimerkiksi merkittävistä kaupoista, sopimuksista tai tuoteuudistuksista ja saada näin näkyvyyttä. Tiedotteen voi jättää sivuillamme olevan lomakkeen kautta.

Sosiaalinen media Sosiaalisen median kanavista Oulun kauppakamarilla on käytössään Facebook, LinkedIn ja Twitter, joihin päivitämme muun muassa ajankohtaisia uutisia, tapahtumia ja tilaisuuksia.

Sähköinen jäsentiedote Jäsentiedote ilmestyy 11 kertaa vuodessa ja sisältää muun muassa uutisia yritystoimintaan vaikuttavista muutoksista, ajankohtaisia lakiartikkeleita, neuvoja kansainvälistymiseen sekä tietoa kauppakamarin vaikuttamistyöstä.

Kauppakamarin koulutusuutiskirje Kauppakamarin uutiskirjeen kautta saat tietoa tulevista koulutuksistamme, jäsentilaisuuksista ja muista tapahtumista. Pidäthän meidät ajan tasalla mahdollisista muutoksista yhteystiedoissasi, jotta kirjeemme tavoittaa Sinut. Voit liittyä koulutusuutiskirjeen postituslistalle osoitteessa: http://www.oulunkauppakamari.fi/koulutus

Julkaisut Kauppakamarilehti Oulun kauppakamari julkaisee 4 kertaa vuodessa ilmestyvää Kauppakamarilehteä, joka jaetaan postitse kaikille jäsenille. Lisäksi lehti on jaossa kauppakamarin koulutuksissa ja muissa tapahtumissa. Lehti löytyy myös sähköisessä muodossa kotisivultamme.

Oulun kauppakamari avasi lokakuussa 2012 alueensa suurhankkeiden kotimaisuusasteen maksimoimiseksi ja yritysverkostojen vahvistamiseksi Lisää kauppaa -yritysportaalin. www.lisaakauppaa.fi

FIND FIND-julkaisu on otos Oulun kauppakamarialueen elinkeinoelämästä. Julkaisu on englanninkielinen ja tarkoitettu ulkomaalaisille vierailijoille. Julkaisu löytyy sähköisenä Oulun kauppakamarin nettisivuilta ja on myös saatavissa printtiversiona toimistoltamme.

Tavoitteena on saada alueen yrityksille suurhankkeista lisää liiketoimintaa portaalin avulla ja saada osaltaan suurhankkeisiin liittyvä tarjonta ja kysyntä kohtaamaan. Muun muassa energia- ja kaivoshankkeiden sekä eri palvelualojen tilaajat löytävät portaalista alueen osaamisja kapasiteettitarjonnan. Vastaavasti toimittajat löytävät tarvitsemansa yhteistyökumppanit toimitusketjuunsa tilauskantansa toteuttamiseen.

Suuntana Ruotsi ja Suuntana Norja -oppaat Oppaiden tarkoituksena on antaa tietoa kyseisessä maassa toimimisesta, lainsäädännöstä, määräyksistä, viranomaistoiminnasta sekä muista liiketoiminnan käynnistämisessä huomioon otettavista asioista. Tietopaketit on tarkoitettu sekä yrityksille että yrityksiä neuvoville. Oppaat löytyvät sähköisessä muodossa Oulun kauppakamarin kotisivulta ja printtiversion saa tarvittaessa toimistoltamme.

Lisää kauppaa -yritysportaali

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018 47


ULKOMAANKAUPAN ASIAKIRJAT

ATA CARNET – TAVARAT VÄLIAIKAISESTI MAAILMALLE

ATA carnet on kansainvälinen tulliasiakirja, jolla voidaan viedä tavaroita tulliyleissopimukseen liittyneisiin maihin tulli- ja verovapaasti. ATA carnet on voimassa vuoden. Se korvaa muut vientiasiakirjat, kauttakulkuasiakirjat ja väliaikaisessa vientimaassa tarvittavat tulliasiakirjat. ATA carnet’lla viedään muun muassa kuvauskalustoja, sirkusvälineitä, soittimia, lääketieteellisiä laitteita, tietokoneita, koneita, koruja, lentokoneita ja taideteoksia. Lyhenne ATA (Admission Temporaire / Temporary Admission) kertoo, että kysymyksessä on tavaroiden väliaikainen maastavienti.

Kaupalliset tavaranäytteet, ammatinharjoittamisvälineet ja näyttelytavarat ulkomaille ATA carnet’lla voidaan viedä kaupallisia tavaranäytteitä, ammatinharjoittamisvälineitä ja näyttelytavaroita Euroopan ulkopuolisiin maihin. Järjestelmään on liittynyt 78 maata. Tavaroita voidaan viedä näytteille asetettaviksi näyttelyihin, messuille tai niiden kaltaisiin tilaisuuksiin. Esimerkkejä ammatinharjoittamisvälineistä ovat lehdistö-, radio-, televisio- ja elokuvausalan välineet sekä muut ammatinharjoittamisvälineet, joita tarvitaan tietyn tehtävän suorittamisessa maassa käyvän henkilön kutsumuksen, kaupan tai ammatin harjoittamisessa. Tavaranäytteillä tarkoitetaan esineitä, jotka edustavat jo tuotettujen tavaroiden määrättyä lajia tai ovat sellaisten esineiden malleja, joiden valmistusta suunnitellaan. Väliaikaisen maahantuonnin myöntämisen ehtona on, että tavarat ovat tunnistettavissa jälleenviennin yhteydessä ja että samanlaisten esineiden lukumäärä tai paljous on kohtuullinen maahantuontitarkoituksen huomioon ottaen. ATA carnet’ta ei voida käyttää, mikäli tavaroita viedään jalostettaviksi tai korjattaviksi. Se ei myös sovellu käytettäväksi silloin, kun viedään tavaraa, joka kulutetaan matkan aikana tai jaetaan asiakkaille. ATA carnet ei korvaa muita tuonnin yhteydessä mahdollisesti vaadittavia asiakirjoja tai lupia (esimerkiksi ampuma-aseen tuontiluvat ja terveystodistukset).

48 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018

Monta matkaa moneen maahan yhdellä asiakirjalla ATA carnet mahdollistaa monet matkat samaan maahan tai moniin maihin yhden vuoden aikana. Sen avulla tavarat voidaan palauttaa lähtömaahan sujuvasti. Tullausmenettely yksinkertaistuu, koska muita tulliasiakirjoja ei tarvita.

ATA carnet kauppakamarista Vuonna 1963 käynnistynyttä ATA carnet -järjestelmää hallinnoi ja kehittää Maailman kauppakamarijärjestön yhteistyöelin, World Chambers Federation (WCF), joka kuuluu Kansainväliseen kauppakamariin (International Chamber of Commerce, ICC). Suomessa ATA carnet -tulliasiakirjoja myöntävät kauppakamarit, jotka ovat maailmanlaajuisen ATA carnet -takuurenkaan jäseniä. Lisätietoja: www.atacarnet.fi


Keskuskauppakamarin Suomen itsenäisyyden juhlavuoden erikoisansiomerkin saivat syyskokouksessa toimitusjohtaja ja kauppaneuvos Veli-Matti Puutio, johtaja ja teollisuusneuvos Heikki Rusila, hallituksen puheenjohtaja ja kauppaneuvos Taisto Riski ja Oulun Ammattikorkeakoulun rehtori Jouko Paaso. Erikoisansiomerkit jakoivat Oulun kauppakamarin puheenjohtaja Timo Levo ja toimitusjohtaja Jari P. Tuovinen.

Oulun kauppakamari käynnisti satavuotisen toimintansa juhlimisen syyskokouksessaan 29. marraskuuta 2017 Oulussa. Juhlavuoden käynnistämisen yhteydessä myönnettiin Keskuskauppakamarin Suomen itsenäisyyden juhlavuoden erikoisansiomerkit kahdeksalle aiemmalle puheenjohtajalle ja Oulun yliopiston sekä Oulun ja Kajaanin ammattikorkeakoulujen rehtoreille. Erikoisansiomerkin saivat aluejohtaja Hannu Helaakoski, hallituksen puheenjohtaja ja teollisuusneuvos Pertti Huuskonen, general manager Pentti Ilmasti, rehtori Turo Kilpeläinen, pääkonsuli ja kauppaneuvos Ilkka Lantto, rehtori Jouko Niinimäki, rehtori Jouko Paaso, toimitusjohtaja ja kauppaneuvos Matti Pörhö, toimitusjohtaja ja kauppaneuvos Veli-Matti Puutio, hallituksen puheenjohtaja ja kauppaneuvos Taisto Riski sekä johtaja ja teollisuusneuvos Heikki Rusila.

ANSIOMERKIT SUOMI 100

SUOMI 100 -ERIKOISANSIOMERKIT PITKÄN LINJAN VAIKUTTAJILLE

JuhlaForumissa 17. toukokuuta 2018 julkaistaan ANNA NIEMISEN ja MATTI SALON kirjoittama Oulun kauppakamarin historiateos Pohjoisen elinkeinoelämän asialla.

Pohjoisen elinkeinoelämän asialla anna nieminen matti salo

oulun kauppakamari vuosina 1918–2018

Kauppakamarin 100-vuotisen historian kattava 360-sivuinen teos on samalla läpileikkaus koko Pohjois-Suomen kehityskaareen.Teos jaetaan maksutta Oulun kauppakamarin jäsenille. Voit ostaa kirjan hintaan 79,90 euroa Kauppakamarien verkkokaupasta:kauppakamarikauppa.fi Kauppakamarien verkkokauppa

kauppakamarikauppa.fi

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018 49


HTT-TAVARANTARKASTAJAT

OULUN KAUPPAKAMARIALUEEN TAVARANTARKASTAJAT 2018 Hyväksytty tavarantarkastaja (HTT) on oman alansa ammattilainen, joka suorittaa toimeksiannon perusteella teknisiä tarkastuksia. Tarkastajia toimii kymmenissä eri asiantuntemusalaa kuvaavissa hyväksymisryhmissä. Tavarantarkastusta koskeva ohjesääntö on toiminnan perusta. Lisäksi toimintaa ohjaa ja kehittää valtakunnallisesti Keskuskauppakamarin tavarantarkastajalautakunta. Lautakunta myös valvoo tarkastajia ja käsittelee heidän toiminnastaan tehdyt valitukset. Lautakunnassa on laaja edustus eri alojen asiantuntijoita.

3.6.5 Rakenteiden kosteusmittaukset ja rakennusfysikaalinen toiminta 3.7 Kiinteistöjen kuntotarkastukset 3.8 Kiinteistöjen arvonmääritys

Kumara Mika, Nivala p. 0406894223, mika.kumara@gmail.com 7.1.1 Kuorma- ja linja-autot, erikoisautot ja raskaat perävaunut lisälaitteineen (raskas kalusto) 7.1.2 Henkilö- ja pakettiautot, kevyet perävaunut (kevyt kalusto) 8.2.1 Metalliteollisuuden koneet ja laitteet 8.3 Polttomoottorit

Ahola Hannu, Kempele p. 050 383 8562, tavarantarkastusahola@gmail.com 3.1 Maa- ja pohjarakennus 3.3 Rakennustekniikka

Anttio Esa, Kalajoki p. 0500 324 456, 0400 530821, office@seaload.net 7.5 Alukset ammattikäyttöön 11.1 Vilja ja siemenet 12.1 Rehut 12.2 Muut eläinruoat 23 Lastinkäsittely- ja kuljetusvauriot Tarkennukset: 11.1 Vilja ja siemenet

Kuurola Pentti, Oulu p. 0400 365 566, pentti.kuurola@lvi-makela.fi 3.4 LVI-työt, -tarvikkeet ja -laitteet sekä LVI-järjestelmien kuntotarkastukset 3.6.1 Sisäilman fysikaaliset olot Tarkennukset: 3.4 LVI-työt, -tarvikkeet ja -laitteet sekä LVI-järjestelmien kuntotarkastukset – vain pientalojen l.

Lohi Risto, Oulu p. 0400 833 650, (08) 317 5500, risto.lohi@pp.inet.fi 3.1 Maa- ja pohjarakennus 3.3 Rakennustekniikka

Haanpää Ari, Oulu p. 0400 760 648, maalausliike.haanpaa@gmail.com 3.3.5 Pintarakenteet Tarkennukset: 3.3.5. Pintarakenteet - vain maalaustyöt ja tapetointi.

Honkanen Hannu-Pekka, Nivala p. 0400 388 598, (08) 440 142, hannu-pekka.honkanen@kotinet.com 3.1 Maa- ja pohjarakennus 3.3 Rakennustekniikka 3.4 LVI-työt, -tarvikkeet ja -laitteet sekä LVI-järjestelmien kuntotarkastukset 3.6.4 Rakenteiden mikrobitutkimukset

50 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018

Pulkka Jouko, Kiviniemi p. 0400 11652, jpu@dnainternet.net 3.3.1 Perustukset ja runko 3.3.2 Julkisivurakenteet 3.3.5 Pintarakenteet

Purkunen Kari Tapio, Oulu p. 040 504 0275, tapio.purkunen@tehoinssit.fi 3.1 Maa- ja pohjarakennus 3.3 Rakennustekniikka 3.6.4 Rakenteiden mikrobitutkimukset 3.6.5 Rakenteiden kosteusmittaukset ja rakennusfysikaalinen toiminta 3.7 Kiinteistöjen kuntotarkastukset


Raatikainen Seppo, Kajaani p. 050 3459 049, seppo.raatikainen@kajaani.net 3.1 Maa- ja pohjarakennus 3.2 Kunnallistekniikka / yhdyskuntatekniikka 3.3 Rakennustekniikka 3.6.4 Rakenteiden mikrobitutkimukset 3.6.5 Rakenteiden kosteusmittaukset ja rakennusfysikaalinen toiminta 3.8 Kiinteistöjen arvonmääritys

Seppänen Pekka, Oulunsalo p. 0401489111, pekka.seppanen1@gmail.com 3.4 LVI-työt, -tarvikkeet ja -laitteet sekä LVI-järjestelmien kuntotarkastukset

Ståhle Reijo, Oulu p. 044 9740847, reijostahle@gmail.com 7.1 Moottoriajoneuvot 7.2 Matkailuautot ja -perävaunut 8.1 Työkoneet ja laitteet Tarkennukset: 8.1 Työkoneet ja laitteet – vain maansiirto ja louhintakoneet sekä metsäkoneet ja -laitteet

Tahkokorpi Veikko, Haapajärvi p. 040 742 7941, veikko@tahkokorpi.fi 3.1 Maa- ja pohjarakennus 3.1.5 Piha- ja vihertyöt 3.2 Kunnallistekniikka / yhdyskuntatekniikka 3.3 Rakennustekniikka 3.6.4 Rakenteiden mikrobitutkimukset 3.6.5 Rakenteiden kosteusmittaukset ja rakennusfysikaalinen toiminta 3.7 Kiinteistöjen kuntotarkastukset

Tuomaala Aarno, Oulu p. 040 865 8074, 030 670 5591, aarno.tuomaala@raksystems.fi 3.7 Kiinteistöjen kuntotarkastukset

Auktorisoitu kiinteistöarvioija (AKA) on alansa asiantuntija, joka arvioi puolueettomasti ja ammattitaitoisesti kiinteistöjä. AKA:t noudattavat kiinteistöarviointilautakunnan sääntöjä, lautakunnan antamia muita ohjeita ja määräyksiä sekä hyvää kiinteistöarviointitapaa. Toimintaa ohjeistaa myös kansainvälinen arviointistandardi.

AKA- JA KHK-KIINTEISTÖARVIOIJAT

AKA-KIINTEISTÖARVIOIJAT OULU

Jäntti Pekka Oulun Taloanalyysi Oy p. 040 5549123 pekka.jantti@pekkajantti.fi Mäkelä Mika Konsulttitoimisto Kiinteistöarvot Oy p. (08) 336 825, 040 507 6356 mika.makela@kiinteistoarvot.com Saarenpää Maria Kodin Arvokirja p. 044 4228 801 maria.saarenpaa@arvokirja.fi Tyybäkinoja Aimo Catella Property Oy p. 010 522 0605, 050 512 6451 aimo.tyybakinoja@catella.fi Uusitalo Jukka Realia Management Oy p. 040 487 0222 jukka.uusitalo@realia.fi

KHK-KIINTEISTÖNARVIOIJAT OULU Mäkelä Mika Konsulttitoimisto Kiinteistöarvot Oy p. (08) 336 825, 040 507 6356 mika.makela@kiinteistoarvot.com Tyybäkinoja Aimo Catella Property Oy p. 010 522 0605, 050 512 6451 aimo.tyybakinoja@catella.fi Uusitalo Jukka Realia Management Oy p. 040 487 0222 jukka.uusitalo@realia.fi

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018 51


VARAA UNIIKKI KOKEMUS Lasaretti on yksityinen hotelli lähellä Oulun keskustaa, joen rannalla.

Majoitus | Kokous | Tapahtumat | Juhlat

www.lasaretti.com

Kasarmintie 13, 90130 Oulu +358 20 757 4700 | lasaretti@lasaretti.com

LUVASSA TUPLASTI PAREMPIA HOTELLIÖITÄ. Tarjoamme parempia hotellielämyksiä nyt 70 hotellissa 31 eri paikkakunnalla ympäri Suomen. Tutustu hotellivalikoimaamme ja varaa hotelliyö helposti netissä. Saat paremmat edut ja parhaan mahdollisen hinnan. Suomen kattavimman hotellitarjonnan löydät osoitteessa scandichotels.fi

Kajaanin kaupunki Kajaanin kaupunki onniƩelee lämpimäsƟ 100-vuoƟasta Oulun Kauppakamaria Tutustu Kajaaniin

www.visitkajaani. Kajaani Info (08) 6155 2555 scandichotels.fi

52 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018

Kajaani kasvun kärjessä.

www.kajaani.


JÄSENMAKSUPERUSTEET

JÄSENMAKSUPERUSTEET 2018

YRITYSJÄSENET Työntekijämäärä Jäsenmaksu 1 – 4 179,00 5 – 9 237,00 10 – 19 301,00 20 – 49 438,00 50 – 99 663,00 100 – 199 1088,00 200 – 499 1728,00 500 – 999 3216,00 1000 – 4283,00

KUNNAT Asukkaita – 4999 5000 – 9999 10000 – 19999 20000 – 49999 50000 –

447,00 680,00 1276,00 2126,00 4258,00

YHDISTYKSET, JÄRJESTÖT, OPPILAITOKSET

237,00

AMMATINHARJOITTAJAT

132,00

JÄSENMAKSUPERUSTEET VUODELLE 2018 ON HYVÄKSYTTY OULUN KAUPPAKAMARIN SYYSKOKOUKSESSA 29.11.2017.

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018 53


MAAKUNTAESITTELYT

POHJOIS-POHJANMAA

KAINUU

Pohjois-Pohjanmaa on ilmeiltään elävä ja vaihteleva, monimuotoinen maakunta. Lännessä komeat pohjalaiset lakeudet. Suurimmat kaupungit ovat Pohjanlahden rannikolla. Itään päin suunnistettaessa maisemat muuttuu nopeasti. Ensin kumpumaisiksi muotoutuva maa kasvaa jylhiksi vaaroiksi ja lopulta tuntureiksi. Koillisessa sijaitsevat myös monipuoliset matkailukeskukset retkeilyreitteineen, hiihtolatuineen ja laskettelurinteineen.

Kainuuseen kuuluu kahdeksan kuntaa, joista Kajaani ja Kuhmo ovat kaupunkeja. Maakunnan hallinnollinen keskus on Kajaanin kaupunki, jossa asukkaita on 37 500.

Pohjois-Pohjanmaan itäraja on samalla osa EU:n ja Venäjän välistä rajaa. Erinomaiset liikenneyhteydet ja yhteistyö toisaalla Luoteis-Venäjän talousalueisiin, Arkangeliin sekä Karjalaan ja toisaalla Euroopan osaamiskeskuksiin luovat alueelle vankan aseman idän ja lännen välisenä reittinä. Perinteisten elinkeinojen ohella pohjoispohjalaiset ansaitsevat leipänsä suunnittelemalla ja valmistamalla maailman parhaita tuotteita kaikkialle maailmaan. Hi-tech, teräs- ja paperiteollisuus, biotekniikka sekä ensiluokkainen koulutus ovat maakunnan arvostetuinta osaamista. Lisätietoja: http://www.pohjois-pohjanmaa.fi/

Kainuun vahvuuksina korostuvat luonto, väljyys, hyvä elämisen laatu, turvallisuus, arjen helppous, toimivat ja monipuoliset palvelut ja infrastruktuuri. Maakunnan runsaat luonnonvarat ja puhdas luonto luovat erinomaiset puitteet alueen yritysten kasvulle. Kainuussa on myös korkeaa ICT-alan, metalliteollisuuden, biotalouden, matkailun sekä hyvinvoinnin, liikunnan ja urheilun osaamista. Kainuu on vetovoimainen asuinpaikka ja matkailukohde, joka tunnetaan metsäisistä vaaramaisemista, laajoista luonnonsuojelualueista, runsaista vesistöistä sekä monipuolisista kulttuurin ja liikunnan mahdollisuuksista. Selkeät vuodenajat rytmittävät elämää. Ainutlaatuinen matkailun, liikunnan ja huippu-urheilun yhdistelmä houkuttelee matkailijoita, kuntoilijoita ja huippu-urheilijoita harjoittelemaan, lomailemaan sekä asumaan, opiskelemaan ja suorittamaan asevelvollisuutta Kainuuseen. Kainuussa on hyvä olla. Lisätietoja: https://www.kainuu.fi/

Maakuntajohtaja: Asukkaita: Pinta-ala: Bruttokansantuote:

Pauli Harju 411 887 (ennakko 31.12.2017) 44 852,46 km² (maa, makea vesi ja merivesi) 30 780 €/asukas (ennakko 2015)

Lähde: Pohjois-Pohjanmaan liitto

54 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018

Maakuntajohtaja: Asukkaita: Pinta-ala: Bruttokansantuote:

Lähde: Kainuun liitto

Pentti Malinen noin 74 000 22 687 km² 26 784,9 €/asukas (v. 2015)


Pohjois-Pohjanmaan vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet Talouden kasvu on edennyt suotuisasti Pohjois-Pohjanmaalla ja sen myötä työvoimatarve on aiempia vuosia korkeampi. Maakunnan väestömäärä jatkaa edelleen kasvua – määrällisesti kasvu perustuu Oulun seudun kasvuun. Vuosittainen väestölisäys on kuitenkin hiipunut huomattavasti vuosikymmenen alusta, eikä Pohjois-Pohjanmaa ole pysynyt mukana eteläisen Suomen kasvumaakuntien vauhdissa. Viime vuonna väestölisäys oli vain kolmasosa siitä mitä se oli vuosien 2012–2013 välillä. Maakunnallisen vetovoiman lisäys huomioidaan korostuneesti PohjoisPohjanmaan maakuntaohjelmassa vuosille 2018–2021. Ilmastomuutoksen torjunta ja luonnonvarojen kestävä käyttö huomioidaan yhä enemmän arjen toiminnoissa. Vähähiilisyys, kiertotalous, puhtaat ratkaisut ja tulvien torjunta ovat keskeisiä kehittämiskohteita ja niitä on edistetty mm. lisäämällä merkittävästi tuulivoimaa ja rahoittamalla erimuotoisia biohankkeita. Suojelupäätöksillä turvataan lajistollista monimuotoisuutta samalla kun mahdollistetaan edellytyksiä vahvasti nousussa olevalle luontoelämysten kokemiselle. Nuorisopainotteinen ikäjakauma, korkea koulutustaso sekä vahva tutkimus- ja tuotekehityskapasiteetti ovat Pohjois-Pohjanmaan valtteja nyt ja jatkossa. ICT, metalli ja rakentaminen ovat liikevaihdolla mitattuna maakunnan kärkiklustereita – työllisten perusteella kärjessä ovat rakentaminen, ICT ja matkailu. Viime vuosina suurin suhteellinen liikevaihdon kasvu on toteutunut luovan talouden ja rakentamisen aloilla. Luovan talouden alat sisältävät mm. kulttuuripalvelutuottajia, media-aloja, ohjelmistoyrityksiä sekä mainontaa ja muotoilua. Maaseutualueilla mahdollisuudet nähdään luonnonoloihin ja luonnonvaroihin liittyvissä elinkeinoissa, niin alkutuotannossa kuin jalostuksessa. Metsä on keskeinen raaka-aineresurssi eri puolilla maakuntaa. Puurakentaminen herättää kasvavaa mielenkiintoa ja biotuotteiden valmistukseen liittyviä suunnitelmia on useissa kunnissa.

Fennovoiman ydinvoimahanke on merkittävin talouden ja työllisyyden piristysruiske. Pyhäjoen hanke luo merkittävän kasvusysäyksen useille toimialoille niin teollisuuteen (energia-, metalli-, kone-, rakennustuoteteollisuus), eri rakennusaloille kuin palveluihinkin (kuljetus, kauppa, majoitus, ravitsemusalat, liike-elämän kaupalliset palvelut, liike-elämän tekniset palvelut ym.). Korkean työttömyyden ja työvoimapulan yhtäaikaisuus on merkittävä maakunnallinen haaste. Kohtaanto-ongelma kasvaa noususuhdanteen jatkuessa. Korkealle työttömyydelle on rakenteellisia selitystekijöitä. Useissa kunnissa isoja työllistäjiä on rajallinen määrä, julkisen sektorin rekrytoinnit korvaavat lähinnä poistumaa, uusia merkittäviä työllistäviä investointeja ei synny hetkessä ja työmatkaetäisyydet ovat monilla pitkät. Muutamilla aloilla sitä vastoin työvoiman kysyntä on niin voimakkaassa kasvussa, että vaje osaajista ja ongelmat rekrytoinnissa koetaan yritysten kasvun hidasteeksi, osassa yrityksistä jopa esteeksi. Yhä enemmän kaivataan ripeää kykyä reagoida yritysten osaamistarvemuutoksiin.

KAUPPAKAMARIN TOIMINTA-ALUEEN KEHITYSNÄKYMÄT

KAUPPAKAMARIN TOIMINTA-ALUEEN KEHITYSNÄKYMÄT

Pohjois-Pohjanmaan elinkeinoelämän tilanne ja näkymät Suomen Pankki toteaa joulukuun 2017 ennusteessaan, että maamme talouskasvu on lähitulevaisuudessa laajaalaista, vienti vauhdittaa kasvua ja kotimainen kysyntä jatkuu voimakkaana. Pankin mukaan BKT kasvaisi 3,1 % koko maassa vuonna 2017 ja vuoden 2018 ennuste on 2,5 %. Vuosina 2019–2020 talouskasvu hidastuu 1,5 prosentin tuntumaan. Viennin näkymät ovat useilla päämarkkinoilla suotuisat; erityisesti euroalueella investoinnit lisääntyvät. Talouskasvua tukee myös yksityinen kulutus, joka kasvaa työllisyystilanteen ja kuluttajien ostovoiman paranemisen myötä. Työllisyyden kasvuodotukset ovat maltilliset ja sidoksissa kasvunäkemykseen: vuosina 2017–2018 työllisyyden kasvu kiihtyy työn kysynnän lisääntyessä, mutta näiden vuosien jälkeen kohtaantoongelmat, väestörakenteen muutos ja muut työn tarjontarajoitteet hidastavat työllisyyden paranemista.

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018 55


KAUPPAKAMARIN TOIMINTA-ALUEEN KEHITYSNÄKYMÄT

EK:n tammikuisen Suhdannebarometrin mukaan Suomen elinkeinoelämän suhdannetilanne on jatkunut suotuisana kaikilla päätoimialoilla ja suhdanneodotukset lähitulevaisuudelle ovat myönteiset. Teollisuudessa ja rakentamisessa Pohjois-Suomen yritysten suhdanneodotukset ovat hieman koko maan keskiarvoa varovaisemmat. Työllisyyden odotetaan lisääntyvän, joskin monilla aloilla koetaan rekrytointivaikeuksia. Koko maassa tilanne on vaikein rakentamisen aloilla. Pk-yritysten lähiajan suhdanneodotukset ovat säilyneet samanlaisina viime syksystä niin koko maassa kuin Pohjois-Pohjanmaalla. Myöskään odotuksissa henkilöstö-määrästä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Hieman yli puolet Pohjois-Pohjanmaan pk-yrityksistä näkee suhdanteiden pysyvän ennallaan lähimmän vuoden aikana ja 42 % kokee suhdanteiden paranevan. Vain 6 % yrityksistä uskoo heikennystä nykyiseen. Henkilöstön osalta kaksi kolmasosaa vastanneista yrityksistä ei näe muutostarvetta seuraava vuoden aikana – 24 % yrityksistä suunnittelee lisäävänsä henkilöstöä. Pohjois-Pohjanmaalla uskotaan saldoluvun perusteella vahvimmin liikevaihdon ja tilausten määrän kasvuun, kuin myös lopputuotteiden tai palvelujen hintojen nousuun sekä palkkakustannusten kasvuun. Maakunnan seutujen välillä on hieman hajontaa. Myönteisimmät suhdanneodotukset ovat Koillismaalla sekä Haapavesi-Siikalatvan ja Oulun seuduilla. Henkilölisäystarpeita nähdään eniten Haapavesi-Siikalatvan ja Ylivieskan seuduilla.

Kainuun vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet Kainuu tarjoaa asukkailleen turvallisen ympäristön ja toimivan arjen. Maakunnassa on hyvät palvelut, vilkas kulttuurielämä tapahtumineen ja paljon erilaisia harrastusmahdollisuuksia. Toimivat tietoverkot ovat siirtäneet työtä Kainuuseen ja toimintaympäristö tukee etätyöskentelyä. Kainuun vetovoimatekijä on puhdas luonto, joka tarjoaa potentiaalia niin matkailuelinkeinon laajentumiseen kuin luonnontuotteiden ja niistä saatavien raaka-aineiden jatkojalostamiseen sekä vesiekosysteemien ja metsien

56 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018

monipuoliseen hyödyntämiseen. Kaavoituksella tuetaan viihtyisän elinympäristön, elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja uusiutuvan energian tuotannon kehittymistä. Kainuussa on väestöpohjaan nähden monialaista ja menestyksekästä tutkimustoimintaa. Kainuun talous on kehittynyt positiivisesti ja kehitys näyttää jatkuvan samanlaisena lähitulevaisuudessa. Pk-yritysten liikevaihdot ovat kasvaneet. Myönteisen kehityksen kääntöpuolena työvoiman saatavuuden ongelmat ovat lisääntyneet ja työvoiman kohtaanto-ongelma vaikeutunut. Vaikka Kainuun aluetalous on vähitellen rakentumassa useamman toimialan varaan, muutamaan suuryritykseen kohdistuvilla suhdannevaihteluilla on edelleen määräävä vaikutus aluetalouteen ja työllisyyteen. Uusia työpaikkoja tarvitaan, joten työpaikkojen määrän kääntyminen kasvuun tukee osaltaan alueen myönteistä kehittymistä. Kainuun elinkeinotoiminnan kehittämisen kärjillä (matkailu, teknologiateollisuus, biotalous ja kestävä kaivannaistoiminta) haetaan investointeja, kasvua, yrityksiä ja työtä. Alueella meneillään olevat hankkeet etenevät, mutta niiden lisäksi tarvitaan ponnistuksia uusien investointien saamiseksi Kainuuseen. Jos suunnitteilla olevat investoinnit etenevät tai toteutuvat, osaavan työvoiman saatavuusongelmat lisääntyvät merkittävästi. Maatilainvestointien osalta tilanne säilyy ennallaan. Kainuun vähenevään väestökehitykseen ja vanhenevaan ikärakenteeseen on vaikea löytää ratkaisuja. Ilman suurta määrää uusia nuoria ja työikäisiä asukkaita negatiivinen väestökehitys jatkuu ja vanhushuoltosuhde kasvaa. Paluumuuton ja työvoiman liikkuvuuden edistäminen Kainuuseen on yksi keino saada lisää asukkaita alueelle ja sitä vauhditetaan myös hankkeella. Kiinnostusta paluumuuttoon on ja työmarkkinoiden positiivinen kehitys luo edellytyksiä. Toinen negatiivista väestönkehitystä lieventävä seikka on maahanmuutto. Erityisesti työperäistä maahanmuuttoa tulisi edistää ja tukea, mutta myös humanitaarinen maahanmuutto nähdään keinona vaikuttaa väestökehitykseen. Tärkeintä on turvata työikäisen väestön riittävyys Kainuussa, ettei työvoiman niukkuus


Omistajanvaihdosten mahdollistaminen ja niissä onnistuminen on iso haaste lähitulevaisuudessa. Useat sadat yritykset tarvitsevat omistajanvaihdoksia yrittäjien ikääntymisen vuoksi. Yrityskentän uudistuminen omistajanvaihdosten kautta on mahdollisuus, jota tulee tukea toimivilla, yksittäisten yritysten tarpeisiin räätälöitävillä palveluilla. Valinnanvapauslainsäädäntö muuttaa sosiaali- ja terveysalan toimintakenttää, kun yksityisiä yrityksiä tulee kilpailemaan alan palvelutuotannosta. Vaikka riittävän tarjonnan saaminen pieneen maakuntaan on epävarmuustekijä, tarjontaa uskotaan syntyvän lisää. Pienten yritysten mukaan saaminen kilpailuun on tärkeää. Mikäli Kainuun soten hakema pilotti hyväksytään, valinnanvapaus toteutuu Kainuussa jo ennen v. 2020. Muita merkittäviä Kainuun elinkeinoelämän kilpailukykyyn vaikuttavia seikkoja ovat liikenneyhteyksien turvaaminen sekä nopeiden tietoliikenneyhteyksien ylläpito ja kehittäminen. Sähköiset palvelut ja digitaalisuutta hyödyntävät ratkaisut ovat tärkeitä etätyömahdollisuuksien lisäämiseksi ja kansalaisten palvelujen järjestämiseksi harvaan asutussa maakunnassa. Työllisyysasteen nostaminen on yksi keskeisimmistä tavoitteista alueen kehittämisessä tulevaisuudessa. Vaikka työllisyysaste on ollut kasvussa, Kainuun työllisyysaste on alhaisempi kuin maassa keskimäärin. Vuoden 2017 työllisyysasteen vuosikeskiarvo 63,7 % on yhden prosenttiyksikön korkeampi kuin vuonna 2016. Miesten ja naisten välillä on merkittävä ero työllisyysasteessa. Miehillä se on vain 60,5 %, kun naiset pääsevät lähemmäksi valtakunnan tasoa 67,3 %:lla. Seutukuntien välinen eriytyminen voimistuu elinkeinoelämän kasvun ja työpaikkojen keskittyessä Kajaanin seutukuntaan. Viimeisen viiden vuoden ajan 82 % TEtoimistoon ilmoitetuista uusista avoimista työpaikoista on keskittynyt Kajaanin seutukuntaan ja erityisesti Kajaaniin.

Sama kehitys näyttää kevään 2018 pk-yritysbarometrin mukaan jatkuvan edelleen.

Kainuun elinkeinoelämän tilanne ja näkymät Vuodesta 2015 alkanut myönteinen suhdannekehitys jatkuu Kainuun aluetaloudessa. Kainuulaisten yritysten liikevaihto kasvoi vahvasti tammi-kesäkuussa 2017 ja kehitystrendi on kasvava kaikilla toimialoilla. Kasvu oli erityisen voimakasta kaivannaistoiminnassa, mutta myös metalliklusterin liikevaihto kohosi merkittävästi. Henkilöstömäärä kasvoi eniten niin ikään kaivannaistoiminnassa, mutta myös ICT- ja elektroniikka-, metalli- sekä metsä- ja puuklusterissa. Energia-, matkailu- ja biotalousklustereissa henkilöstömäärä väheni. Kainuun pk-yritysten suhdannenäkymät ovat hieman positiivisemmat verrattuna viime syksyyn.

KAUPPAKAMARIN TOIMINTA-ALUEEN KEHITYSNÄKYMÄT

estäisi yritysten kehittymistä ja kasvua tai johtaisi yritystoiminnan siirtämiseen pois alueelta.

Kevään 2018 pk-yritysbarometrin mukaan suhdannenäkymien saldoluku on noussut 6 prosenttiyksikköä, mutta se on edelleen alhaisempi kuin pk-yritysten arvioissa keväällä 2017. Työllistämisodotukset sen sijaan ovat huomattavasti positiivisemmat kuin syksyllä 2017, jolloin henkilökunnan määrän kehitys arvioitiin negatiiviseksi pk-yritysbarometrissä. Työllistämisodotukset ovat Kainuussa korkeammalla kuin valtakunnallisesti keskimäärin. Uusien perustettavien yritysten lukumäärä on alentunut hieman vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna, mutta määrä on viimeisten vuosien aikana vakiintunut samalle tasolle. Vuonna 2017 Kainuussa perustettiin 268 uutta yritystä ja määrässä ei ennakoida tapahtuvan merkittävää muutosta kuluvan vuoden osalta. Nettolisäystä uusien yritysten määrään v. 2017 saatiin 73, kun vastaava luku vuonna 2016 oli 84. Starttirahoja on myönnetty entiseen tahtiin.

Lähde: Alueelliset kehitysnäkymät, kevät 2018, Työ- ja elinkeinoministeriö

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018 57


OULUN KAUPPAKAMARIN HALLITUS

OULUN KAUPPAKAMARIN HALLITUS 2018

Puheenjohtaja Timo Levo toimitusjohtaja Oulun Osuuspankki 2016–

1.varapuheenjohtaja Erja Sankari Vice President, Supply Chain Engineering Nokia Oyj Oulun tehdas 2017–

Varapuheenjohtaja Petri Karjalainen päätoimittaja Koillissanomat 2018–

Varapuheenjohtaja Jani Oikari toimitusjohtaja Maler Oy 2018–

Varapuheenjohtaja Markus Pirttijoki päätoimittaja Kainuun Sanomat 2018–

Varapuheenjohtaja Raimo Seikkala toimitusjohtaja ResComi Oy 2017–

Juha Heikkinen toimitusjohtaja Oplax Oy 2017–

Riku Isohätälä toimitusjohtaja Hätälä Oy 2017–

Jäsenet:

Juha Ala-Mursula johtaja BusinessOulu 2015–

58 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018


Juha Laakkonen toimitusjohtaja Kaleva Oy 2017–

Esa Lantto Manager Operational Development Stora Enso Oyj, Oulun tehdas 2017–

Pasi Leipälä toimitusjohtaja Haltian Oy 2015–

Riikka Moilanen toimitusjohtaja Pihlajalinna Oulu Oy 2018–

Ulla Peltoniemi toimialajohtaja Matkailu- ja ravitsemiskauppa Osuuskauppa Arina 2016–

Mika Rytky toimitusjohtaja PRT-Forest Oy 2016–

Jari Saarinen aluejohtaja Kesko Oyj 2017–

Antti Vilkuna toimitusjohtaja Kanteleen Voima Oy 2018-

Mauri Visuri toimitusjohtaja Teknoventure Oy 2015–

OULUN KAUPPAKAMARIN HALLITUS

Johanna Koskelainen kehitysjohtaja Kymppi Group Oy 2016–

Ville Vähälä toimitusjohtaja Vähälä Yhtiöt 2015–

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018 59


KAUPPAKAMARIOSASTOT

KAINUUN KAUPPAKAMARIOSASTO Asiamiehenä Jari P. Tuovinen Oulun kauppakamari, Uusikatu 53, 90120 Oulu Puh. 044 3134505, jari.tuovinen@chamber.fi Kainuu tarjoaa asukkailleen turvallisen ympäristön ja toimivan arjen. Maakunnassa on hyvät palvelut, vilkas kulttuurielämä tapahtumineen ja paljon erilaisia harrastusmahdollisuuksia. Toimivat tietoverkot ovat siirtäneet työtä Kainuuseen ja toimintaympäristö tukee etätyöskentelyä. Kainuun vetovoimatekijä on puhdas luonto, joka tarjoaa potentiaalia niin matkailuelinkeinon laajentumiseen kuin luonnontuotteiden ja niistä saatavien raaka-aineiden jatkojalostamiseen sekä vesiekosysteemien ja metsien monipuoliseen hyödyntämiseen. Uskoa Kainuun mahdollisuuksiin tulevaisuudessa on luonut teollisuuden positiivinen kehitys, joka nojaa ennen kaikkea kaivostoimintaan. Kaivosteollisuus tukee alueen talouskasvua ja työllisyyttä, vaikka maailmanmarkkinahintojen kehitys tuo lisähaasteita ja rahoituksen saaminen kaivoshankkeille on hidasta. Rakentamisen suhdannetilanne on parantunut ja teollinen puurakentaminen vakiintunut. Kainuun uuden sairaalan rakentaminen on edennyt suunnitellusti ja projekti työllistää laajasti kainuulaisia rakentajia. Sahateollisuuden tilanteen odotetaan kohenevan edelleen, kysyntätilanne on hyvä erityisesti viennissä. Kauppa ja palvelut ovat riippuvaisia teollisuuden kehityksestä. Kaupan ala on suuri työllistäjä, mutta liikevaihdon kasvu ei ole lisännyt alan työllisyyttä samassa suhteessa. Kainuun kauppakamariosasto on perustettu vuonna 1951 ja se toimii koko Kainuun maakunnassa. Osaston tehtävänä on toimialueen elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistäminen ja yhteisten etujen valvominen. Kauppakamariosaston tavoitteena on alueen elinvoimaisuuden ja yritysten kasvun lisääminen sekä elinkeinoelämää tarpeita tukevan ilmapiirin vahvistaminen ja vastakkainasettelun vähentäminen yleisessä keskustelussa. Painopistealueina ovat osaavan työvoiman saannin parantaminen, suurhankkeiden ja investointien tukeminen, alueen vetovoiman kasvattaminen sekä digitalisaation robotiikan edistäminen.

KAINUUN KAUPPAKAMARIOSASTON HALLITUS Puheenjohtaja: Markus Pirttijoki päätoimittaja, Kainuun Sanomat 1.varapuheenjohtaja: Perätalo Teuvo, toimitusjohtaja, Kainuun Osuuspankki Jäsenet: Haapaniemi Jari, johdon valmentaja ja konsultti, Koulutus ja valmennus Oy Priiffari

60 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018

Huusko Reino, toimitusjohtaja, Loiste Oy Hyvärinen Markku, liiketoimintajohtaja, LähiTapiola Karlsson Henna, toimitusjohtaja, Prometec Solutions Oy Kurtti Mikko, toimitusjohtaja, CEO, Kaisanet Oy Lukkaroinen Joni, toimitusjohtaja, Terrafame Oy Mentilä Matti, konttorinjohtaja, Säästöpankki Optia Mäkinen Merja, Hallinto- ja talousjohtaja, Kajaanin ammattikorkeakoulu Orre Lasse, toimitusjohtaja, Transtech Oy Pelkonen Hannu, toimitusjohtaja, Osuuskauppa Maakunta Soininen Mikko, toimitusjohtaja, RTG Sales Oy Suutari Eero, kansanedustaja, Eduskunta Tanskanen Juha, toimitusjohtaja, Superpark Oy Toivanen Antti, toimitusjohtaja, Kainuun Etu Oy Asiantuntijajäsen: Tolonen Jari, kaupunginjohtaja, Kajaanin kaupunki

KALAJOKILAAKSON KAUPPAKAMARIOSASTO Asiamiehenä Maria Juurikka Oulun kauppakamari, Uusikatu 53, 90120 Oulu puh. 050 919 0576, maria.juurikka@chamber.fi Kalajokilaakson kauppakamariosasto toimii aktiivisena vaikuttajana ja yritysten toimintaedellytysten edunvalvojana kahdeksan kunnan alueella: Kalajoki, Alavieska, Ylivieska, Sievi, Nivala, Haapajärvi, Reisjärvi, Pyhäjärvi. Alueen väkiluku on runsaat 60 000. Kalajokilaakso on vireä ja elinkeinoiltaan monipuolinen matkailun, kaupan ja teollisuuden keskittymä. Kalajokilaakson kauppakamariosaston tavoitteena on alueen kehittäminen yhtenäisenä, vetovoimaisena kokonaisuutena. Elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä Kalajokilaaksossa tukee monipuolinen ammatillinen ja ammattikorkeakouluopetus sekä Centrian ja Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin tutkimus- ja kehitystoiminta. Kalajokilaakson hallitus koostuu yhdestätoista alueen monipuolista elinkeinoelämää hyvin edustavasta jäsenestä. Hallituksen jäsenet edustavat elinkeinoelämää aktiivisesti myös paikallispolitiikassa ja aluetta kehittävissä työryhmissä.

KALAJOKILAAKSON OSASTON HALLITUS Puheenjohtaja: Jani Oikari toimitusjohtaja, Maler Oy Varapuheenjohtaja: Takanen Harri, hallituksen puheenjohtaja, Scanfil Oyj Jäsenet: Anttila Janne, toimitusjohtaja, Kalajoen Hiekkasärkät Oy


KOILLISMAAN KAUPPAKAMARIOSASTO Asiamiehenä Maria Juurikka Oulun kauppakamari, Uusikatu 53, 90120 Oulu puh. 050 919 0576, maria.juurikka@chamber.fi Koillismaan kauppakamariosastoon kuuluu kolme maakunnan pohjoisinta isoa kuntaa: Pudasjärvi, Taivalkoski ja Kuusamo. Alueen väkiluku on noin 29 000. Alueelle luonteenomaista on luontoon ja metsään liittyvä elinkeinotoiminta; metsästä saatavan puutavaran hyödyntäminen, puurakentaminen ja tulevaisuudessa biojalostus, kauniiseen luontoon, tuntureihin ja kansallispuistoihin kohdistuva matkailu ja jatkossa puhtaaseen luontoon perustuva energiatuotanto. Alueen luonnonrikkaudet mahdollistavat myös kaivostoiminnan. Elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä Koillismaalla tukevat ammattioppilaitokset ja kuntien omistama yksityinen aikuiskoulutuskeskus. Koillismaan hallitus on neljätoistajäseninen ja se edustaa kattavasti alueen elinkeinoelämää. Hallituksen jäsenet vaikuttavat alueella useissa erilaisissa työryhmissä ja hankkeissa.

KOILLISMAAN OSASTON HALLITUS Puheenjohtaja: Petri Karjalainen, päätoimittaja, Joutsen Media Oy, Koillissanomat Varapuheenjohtaja: Henrik Karvonen, toimitusjohtaja, Koillismaan Osuuskauppa Jäsenet: Koramo Ville, toimitusjohtaja, Kuljetusliike Kantola & Koramo Hentilä Jari, toimitusjohtaja, Naturpolis Oy Korpua Kimmo, toimitusjohtaja, Kuusamon Uistin Oy Mankinen Mari-Anne, yrittäjä, Kiinteistönvälitys LKV Saaga Oy Mikkonen Jukka, kunnanjohtaja, Taivalkosken kunta Mäkitalo Ulla, konepajapäällikkö, Telatek Oy Nevakivi Mikko, toimitusjohtaja, Nevakivi Oy

Riekki Lea, hotellinjohtaja, Cumulus Resort Rukahovi Salmirinne Kyösti, asianajaja, Asianajotoimisto Kyösti Salmirinne Sirviö Kari, yrityskehittäjä, Naturpolis Oy Vartiainen Sami, toimitusjohtaja, Pudasjärven lämpö Oy Virranniemi Jouko, toimitusjohtaja, Pölkky Oy

RAAHEN KAUPPAKAMARIOSASTO

KAUPPAKAMARIOSASTOT

Junnikkala Kalle, toimitusjohtaja, Junnikkala Oy Männistö Asko, toimitusjohtaja, Statiivi Oy Niinikoski Jyrki, hallituksen puheenjohtaja, Elega Oy Niskala Markku, toimitusjohtaja, Nivalan Osuuspankki Peltomaa Kati, toimitusjohtaja, Osuuskunta PPO Rantala Antti, toimitusjohtaja, Rave Rakennus Oy Rautakoski Johanna, toimitusjohtaja, Vieskan Elementti Oy Toivoniemi Kaisa, konttorinjohtaja, Nordea Pankki Suomi Oyj Ylivieska

Asiamiehenä Esa Pellikainen Oulun kauppakamari, Uusikatu 53, 90120 Oulu puh. 040 0682 403, esa.pellikainen@chamber.fi Raahen kauppakamariosasto toimii elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittäjänä ja yritysten etujen valvojana toiminta-alueella; Haapavesi, Kärsämäki, Merijärvi, Oulainen, Pyhäjoki, Pyhäntä, Raahe, Siikajoki ja Siikalatva. Raahen kauppakamariosastolla on 15 elinkeinoelämän edustajasta koostuva hallitus kattaen tärkeimmät toimialat. Toiminnan painopisteitä ovat alueen vetovoimatekijöiden vahvistaminen, osaavan työvoiman saatavuus ja sujuva liikenne. Kauppakamariosaston edustavat vaikuttavat Raahen seudulla ja kokoa alueellaan useissa julkisen sektorin toimijoiden yhteistyöryhmissä ja hankeryhmissä. Tavoitteena on myös varmistaa koulutusjärjestelmän ja alueen yritysten yhteistyön kehittyminen ja riittävän koulutus- ja tutkimustarjonnan saaminen alueella.

RAAHEN OSASTON HALLITUS Puheenjohtaja: Raimo Seikkala, toimitusjohtaja, ResComi Oy

Jäsenet: Haataja Kari, toimitusjohtaja, Raahen Kasari Oy/Hotelli Raahenhovi Junttila Marko, toimitusjohtaja, SKM-Service Oy Kallio Timo, esituotannon pääinsinööri, Titan-2 Kokkola Tarmo, Prismajohtaja ja marketkaupan aluevastaava, Osuuskauppa Arina Kurkela Robert, premium varainhoitaja, Nordea Raahe Leinonen Mervi, process development manager, SSAB Europe Oy Raahe Mäkeläinen Ismo, yritysasiamies, Haapaveden-Siikalatvan seutukuntayhdistys Pajala Kai, toimitusjohtaja, Taidegalleria Pajala Oy Piirala Tapani, rehtori, Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Pohjola Ari, toimitusjohtaja, Raahen Seudun Osuuspankki Riihijärvi Jari, puheenjohtaja, Raahen Nuorkauppakamari Sipiläinen Jouni, rakentamisjohtaja, Fennovoima Oy Soinsaari Jarmo, elinkeino- ja kehitysjohtaja, Oulaisten kaupunki Tuomikoski Harri, teollisuusasiamies, Raahen kaupunki

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018 61


OULUN KAUPPAKAMARIN VALIOKUNNAT

OULUN KAUPPAKAMARIN VALIOKUNNAT

KASVUYRITYSVALIOKUNTA Yhteyshenkilö: Jari P. Tuovinen jari.tuovinen@chamber.fi Kasvuyritysvaliokunta on uusi yritysten kasvun tukemiseen keskittyvä valiokunta, joka korvaa aiemman Oulun kauppakamarin ja Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien Kasvu- ja kansainvälistymisvaliokunnan vuoden 2018 alusta. Valiokunnan puheenjohtaja ja sihteeri toimivat lisäksi Team Finland alueverkostoryhmän jäseninä välittäen sinne yritysten toiveet ja tarpeet julkishallinnon tueksi ja palveluiksi. Valiokunnan toiminnan painopisteinä on auttaa yrityksiä niiden liiketoiminnan kasvattamisessa rahoituksen, yritysjärjestelyjen, hallitustyöskentelyn ja osaavan työvoiman kehittämisessä. Puheenjohtaja: Heikkilä Sami, aluejohtaja, Nordea Oy Sihteeri: Tuovinen Jari P., toimitusjohtaja, Oulun kauppakamari Jäsenet: Heinilä Juuso, aluejohtaja, Finnvera Isokangas Jouko, kehittämispäällikkö, OAMK Kaski Risto, aluejohtaja, Business Finland Keränen Petri, elinkeinovastuualueen johtaja, POP ELY Kolehmainen Marjo, toimitusjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Korhonen Jouni, kehittämispäällikkö, TE-toimisto Kuronen Urpo, toimitusjohtaja, Agronic Oy Lampela Jaakko, toimitusjohtaja, Nordic Option Oy Lauronen Jarmo, palvelupäällikkö, BusinessOulu Niemelä Sami, yliopettaja, OAMK Pirkola Jari, toimitusjohtaja, Partnera Oy Pirttikoski Ilkka, yritysasiamies, Oulunkaari Sprangar Virpi, yksikönjohtaja, OSAO Minna Åman-Toivio, toimitusjohtaja, MedKit Finland Oy

KAUPPA- JA MATKAILUVALIOKUNTA Yhteyshenkilö: Maria Juurikka maria.juurikka@chamber.fi Kauppa- ja matkailuvaliokunnan tehtävänä on matkailualan merkityksen esiintuominen, matkailualan toimintaedellytysten turvaaminen ja viranomaisyhteistyö. Tavoitteena on yritysten välinen yhteistyö matkailutulon kasvattamiseksi, liikenneyhteyksien varmistaminen ja tiedon lisääminen digitalisaation tuomien muutosten osalta. Valiokunta edistää toimialan yhteistyötä julkishallinnon ja poliittisten päättäjien kanssa sekä kaavoituksen ja lupaprosessien toteutumista elinkeinoelämää edistävällä

62 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018

tavalla. Valiokunta julkaisee kirjoituksia ja järjestää vuosittain Matkailun kasvufoorumin yhteistyössä BusinessOulun kanssa. Puheenjohtaja: Häli Petri, kauppakeskusjohtaja, Ideapark Oulu Sihteeri: Juurikka Maria, palvelusektorin asiamies, Oulun kauppakamari Jäsenet: Anttila Janne, toimitusjohtaja, Hiekkasärkät Oy Haanpää Tiina, vastaava johtaja, Danske Bank yrityspankki Härö Jonna-Marleena, johtaja, Museo- ja tiedekeskus Luuppi Jytilä Tiina, aluejohtaja, Scandic Hotels Karvola Tarja, hotellinjohtaja, Radisson Blu Hotel Oulu Kemppainen Jyrki, asiakkuuspäällikkö, BusinessOulu Korhonen Hanna-Leena, projektipäällikkö, Raahen kaupunki Kurtti Rauno, projektipäällikkö, Pohjois-Suomen lentoliikenteen kehittämishanke Kyhälä Kimmo, toimitusjohtaja, Ukkohalla Oy Meriläinen Antti, Pohjois-Suomen myyntipäällikkö, Kespro Oy Soini Janne, toimitusjohtaja, Oulun Matkailu Oy Takala Esa, toimitusjohtaja, Hiekkasärkät Golf Oy Vesala Päivi, koulutus- ja tki-johtaja, OAMK Oy

KOULUTUS- JA TYÖVOIMAVALIOKUNTA Yhteyshenkilö: Maria Juurikka maria.juurikka@chamber.fi Koulutus- ja työvoimavaliokunnan tehtävänä on ammattitaitoisen työvoiman saatavuudesta huolehtiminen ja alueen kilpailukyvyn ylläpitäminen koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen avulla. Valiokunta tuo esiin toimialojen akuutit osaamistarpeet ja ennakoi pitkän aikavälin tarpeita. Valiokunta edistää koulutuksen järjestäjien ja yritysten yhteistyötä ja oppilaitosten yritysviestintää. Valiokunta tapaa säännöllisesti alueen koulutuksenjärjestäjiä ja opoja. Tarvittaessa ollaan mukana tai järjestetään tavoitteisiin liittyviä tilaisuuksia ja julkaistaan kirjoituksia. Puheenjohtaja: Teppola Sari, Competence Development Manager, Mobile Broadband, Networks, Nokia Sihteeri: Juurikka Maria, palvelusektorin asiamies, Oulun kauppakamari Jäsenet: Arola Anu-Leena, Director R & D, Idesco Oy ja Oulun Insinöörit ry


LOGISTIIKKA- JA LIIKENNEVALIOKUNTA Yhteyshenkilö: Maria Juurikka maria.juurikka@chamber.fi Logistiikka- ja liikennevaliokunnan tehtävänä on logistiikan palveluiden toimintaedellytysten parantaminen. Palveluiden järjestäminen kustannustehokkaasti ja laadukkaasti parantaa elinkeinoelämän kilpailukykyä ja alueen vetovoimaa. Valiokunnan tavoite on varmistaa saavutettavuuden, kaavoituksen ja lupaprosessien toteutuminen kilpailukykyä edistävällä tavalla. Puheenjohtaja: Orabi Aila, aluejohtaja, Posti Oy Aluemyynti Sihteeri: Juurikka Maria, palvelusektorin asiamies, Oulun kauppakamari Jäsenet: Haavikko Jukka, aluepäällikkö, Linja-autoliitto Heikkinen Kaarlo, satamajohtaja, Raahen Satama Oy Heikkinen Taavi, toiminnanjohtaja, SKAL Hyvönen Kaarlo, kuljetuspäällikkö, Kesped Oy Karjalainen Jani, osastopäällikkö, Sito Liikenne Oulu Leppänen Risto, yksikön päällikkö, ELY-keskus Majava Jukka, dosentti, Oulun yliopisto Mykkänen Marko, toimitusjohtaja, Oulun Satama Oy Nevakivi Mikko, toimitusjohtaja, Nevakivi Oy Puoskari Jukka, kaupunginjohtaja, Kalajoen kaupunki Rämet Jussi, suunnittelujohtaja, Pohjois-Pohjanmaan liitto Sallinen Liisa, lentoaseman päällikkö, Finavia Oyj Tuomela Harri, Johtaja, Valmistuksen ja Toimitusten Ohjaus, SSAB Europe Oy Vilppola Jyrki, logistiikkapäällikkö, Pölkky Oy

PALVELUALOJEN VALIOKUNTA Yhteyshenkilö: Maria Juurikka maria.juurikka@chamber.fi Palvelualojen valiokunnan tehtävänä on lisätä yksityisten palveluntuottajien mahdollisuuksia tarjota palveluita julkiselle sektorille. Tavoitteena on edistää alan yritysten yhteistyötä viranomaisten kanssa ja turvata yksityisten palveluyritysten toimintaedellytyksiä. Palvelualan arvostusta pyritään nostamaan ja yhteistyössä tilaajien kanssa kehittämään palvelumarkkinoiden laatua, määrää, tuotetarjontaa ja kilpailukykyä. Valiokunta julkaisee kirjoituksia, järjestää suljettuja keskustelutilaisuuksia ja avoimia tilaisuuksia.

OULUN KAUPPAKAMARIN VALIOKUNNAT

Henttonen Seija, yksikön päällikkö, Mehiläinen Oy Oulu Hämäläinen Heini, Manager, Human Resources Development, Transtech Oy Kaukko Keijo, koulutusjohtaja, Osao Kemppainen Heidi, Rastor Oy Koivisto Marika, HRD Manager, SSAB Europe Leppänen Sanna, toimitusjohtaja, Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy Leskinen Nina, Henkilöstöpäällikkö, Stora Enso Oyj, Oulun tehtaat Lämsä Juha, yrittäjä/yksikönjohtaja, CEB, Go On Yhtiöt Mäenpää Teija, pankinjohtaja, Oulun Osuuspankki Mäki-Asiala Tero, hotellinjohtaja, Lapland Hotels Oulu Ollila Hanna, koulutussuunnittelija, AEL Partanen Jari, henkilöstöasiantuntija, Maustaja Oy Väisänen Mikko, Finance Manager, Synthomer Finland Oy

Puheenjohtaja: Valkama Ville, projektipäällikkö, Pihlajalinna Sihteeri: Juurikka Maria, palvelusektorin asiamies, Oulun kauppakamari Jäsenet: Ahonen Kari, yksikönjohtaja, Terveystalo Oy Herranen Jouni, toimitusjohtaja, Healthy Exercise Holding Oy Karhula Anne, toimitusjohtaja, Konsultointi Karhulat Oy Keränen Antti, toimitusjohtaja, Alcemed Group Oy Lantto Tomi, toimitusjohtaja, Antell Oy Marjomaa-Mäkinen Maritta, Senior HR Advisor, Azets People Oy Mikkola Anne, ravintoloitsija, Oulu Tours Group Oy Moilanen Reijo, toimitusjohtaja, Nuorten Ystävät-palvelut Oy Nousiainen Olavi, toimitusjohtaja, Hammaslääkäriasema Aaria Oy Pietilä Antti, toimitusjohtaja, Meranti Siivouspalvelut Ky Piirala Tapani, rehtori, Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Ronkainen Sari, palvelujohtaja, SOL Palvelut Oy Soini Pekka, aluejohtaja, Canon Business Center Tikanmäki Heidi, asiakkuuspäällikkö, BusinessOulu

RAKENNUSALAN VALIOKUNTA Yhteyshenkilö: Esa Pellikainen esa.pellikainen@chamber.fi Rakennusalan valiokunta edustaa rakennusalaa laajasti arkkitehtuurista, suunnittelusta, talonrakennus- ja rakennustuoteteollisuuteen. Yksi keskeinen toiminnan painopiste on ollut koulujärjestelmän kaikkien tasojen koulutuksen kehittäminen alan yritysten tarpeet tunnistaen. Esimerkkeinä tuloksista ovat rakennusmestarikoulutuksen uudelleen käynnistyminen OAMK:ssa sekä Oulun yliopis-

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018 63


OULUN KAUPPAKAMARIN VALIOKUNNAT

ton rakennusalan diplomi-insinöörikoulutuksen uudelleen käynnistyminen. Valiokunta toimii erittäin aktiivisesti myös nuorisovaikuttamisessa. Valiokunta tapaa säännöllisesti kuntien edustajia sekä suunnittelu- ja kehittämisorganisaatioiden edustajia kaavoitus- ja tonttiasioiden sekä rakennusalan hankkeiden sparraamiseksi ja vauhdittamiseksi sekä alueen vetovoiman parantamiseksi. Puheenjohtaja: Palonen Marko, aluejohtaja, YIT-Talo Oy Varapuheenjohtaja: Kuvaja Kari, aluejohtaja, SitoWise Oy  Sihteeri: Pellikainen Esa, varatoimitusjohtaja, Oulun kauppakamari Jäsenet: Eskola Timo, toimialajohtaja, NCC Suomi Oy Jämsä Sakari, aluejohtaja, Skanska Talonrakennus Oy  Jääskeläinen Pekka, toimitusjohtaja, Jääskeläinen Consulting Oy Jääskeläinen Timo, aluejohtaja, Lujatalo Oy Karjalainen Martti, toimitusjohtaja, Rakennusliike M.Karjalainen Oy Klemettilä Seppo, yksikönjohtaja, Peab Oy Lahtinen Jukka, toimitusjohtaja, Arkkitehtitoimisto Hml Oy Lukkaroinen Mikko, toimitusjohtaja, Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy Mansisto Kimmo, johtava arkkitehti, Uki Arkkitehdit Oy Moilanen Jaakko, toimitusjohtaja, Rakennusteho Oy Pulkkinen Pekka, liiketoimintajohtaja/sillat, WSP Finland Oy  Röpelinen Jyrki, koulutus- ja Tki -johtaja, OAMK Taskinen Markku, toimitusjohtaja, Hartela-Forum Oy Tähtisaari Antero, technical manager, CBRE GWS Finland Oy Virsunen Jari, aluejohtaja YIT Rakennus Oy Talonrakennus Pohjois-Suomi Ylitapio Seppo, yksikön johtaja, Destia Oy

SUURHANKEVALIOKUNTA Yhteyshenkilö: Esa Pellikainen esa.pellikainen@chamber.fi Suurhankevaliokunnan tavoitteena on edistää alueen yritysten tiedon ja osaamisen tasoa lähialueella suunnitteilla ja käynnissä olevien suurhankkeiden osalta, ja näin saada suurhankkeista itselleen lisää kauppaa. Valiokunta järjestää neljä kertaa vuodessa Suurhankeinfo-miniseminaareja,

64 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018

joissa kuullaan kussakin 3-4 suurhankkeen tilanteesta ja joiden aikana yritykset voivat verkostoitua. Tilaisuuksiin osallistuu keskimäärin 100 yritysten edustajaa ja vuodesta 2012 tilaisuuksissa on ollut lähes 2000 yritysten edustajaa. Valiokunnan aloitteesta Oulun kauppakamarilla on ollut EU-hankerahoitusta, jonka avulla on rakennuttu tilaajille ja toimittajille www.lisaakauppaa.fi -portaali. Portaalissa on noin 150 yritysprofiilia suomeksi, englanniksi ja venäjäksi sekä paljon informaatiota suurhankkeista. Puheenjohtaja: Malkamäki Kari, toimitusjohtaja, Raahepolis Oy Varapuheenjohtaja: Kähkönen Jouni, yhteyspäällikkö, Oulun kaupunki/BusinessOulu Sihteeri: Pellikainen Esa, varatoimitusjohtaja, Oulun kauppakamari Jäsenet: Honkala Jouni, President Mining & Metals, Pöyry Oyj /Teollisuusvaliokunta Jaakkola Kauko, toimitusjohtaja, Polarheat Oy Koskelainen Johanna, johtaja, Kymppi Group/PK-ryhmä Kurtti Rauno, projektipäällikkö, Lapin liitto/Matkailuvaliokunta Kähkönen Jouni, yhteyspäällikkö, Oulun kaupunki, BusinessOulu Leppänen Risto, yksikön päällikkö, Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus/2016 Liikennevaliokunta Mansisto Kimmo, johtava arkkitehti, Uki Arkkitehdit Oy/Rakennusalan valiokunta Miikkulainen Juha, kehityspäällikkö, Fennovoima Oy Mikkonen Jukka, kunnanjohtaja, Taivalkosken kunta/Koillismaan kauppakamariosasto Niskanen Juhani, professori, Oulun yliopisto Nurkkala Ahti, kehitysjohtaja, Oulun kauppakamari Parviainen Juha, päällikkö, Oulun seudun ympäristötoimi, Oulun kaupunki Pietilä Antti, toimitusjohtaja, Meranti Siivouspalvelut Ky/Palvelualojen valiokunta Pulkkinen Pekka, liiketoimintajohtaja, WSP Finland Oy/Rakennusalan valiokunta Reinikainen-Laine Sari, Communications Manager, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Ronkainen Sari, palvelujohtaja, SOL Palvelut Oy/Palvelualojen valiokunta Röpelinen Jyrki, OAMK/Rakennusalan valiokunta Rämet Jussi, suunnittelujohtaja, Pohjois-Pohjanmaan liitto Seikkala Raimo, toimitusjohtaja, ResComi Oy/Raahen kauppakamariosasto


Yhteyshenkilöt: Jari P. Tuovinen, jari.tuovinen@chamber.fi Esa Pellikainen, esa.pellikainen@chamber.fi

jänteistä työtä alan vetovoiman nostamiseksi nuorten keskuudessa. Valiokunta tapaa säännöllisesti alueen keskeisiä viranomaisia ja poliittisia toimijoita sekä oppilaitosten edustajia. Valiokunta on nostanut teollisuuden viestejä esille lehtikirjoitusten, alustusten sekä työryhmien kautta.

Talous- ja lakivaliokunnan päätehtävinä ovat alan koulutuksen ja osaamisen edistäminen sekä tilintarkastajan ammatin vetovoimaisuuden edistäminen, lakimuutosten seuraaminen huomioiden pohjoissuomalaisen elinkeinoelämän erityistarpeet ja yritysrahoituksen osaamisen levittäminen.

Puheenjohtaja: Haapalainen Jukka, tehtaanjohtaja, Eastman Chemical Company Sihteeri: Pellikainen Esa, varatoimitusjohtaja, Oulun kauppakamari

Puheenjohtaja: Kaksonen Timo, pankinjohtaja, Oulun Osuuspankki Sihteerit: Tuovinen Jari P., toimitusjohtaja, Oulun kauppakamari ja Pellikainen Esa, varatoimitusjohtaja, Oulun kauppakamari Jäsenet: Hintsala Maritta, BDO Audiator Oy Kallunki Juha-Pekka, professori, KTT, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Karjalainen Aino Kaisa, johtaja, Caritas-Säätiö Kukkonen Nina, lehtori, Oulun Ammattikorkeakoulu Oy Laine Seppo, yrittäjäneuvos, KHT, AuCo Oy Oikarinen Veera, veroasiantuntija, EY Oy Posti Sami, KHT, Partner, PricewaterhouseCoopers Oy  Pulkkinen Kaija, Senior Legal Counsel, VT, EY Oy Putkonen Keijo, Senior Legal Counsel, KPMG Oy Reinikainen Ulla, Lehtori, Oulun Ammattikorkeakoulu Oy Ryynänen Juha, asianajaja, VT, kauppat. lis., Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy Sahlström Petri, professori, KTT, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Salpa Heljä, veroasiantuntija, KPMG Oy Ab Tahkola Harri, toimitusjohtaja, Talenom Oyj Vainionpää Jouni, varatuomari, JV Lakiasiat Oy Virtanen Olavi, toimitusjohtaja, KHT, MOV Tilintarkastus Oy

TEOLLISUUSVALIOKUNTA Yhteyshenkilö: Esa Pellikainen esa.pellikainen@chamber.fi Teollisuusvaliokunnan toiminnan painopisteinä ovat teollisuuden ja viennin roolin esille nostaminen kansantalouden veturina sekä teollisuuden kilpailukykyyn liittyvien asioiden edistäminen. Uusina seurattavina teemoina ovat mm. biotalous ja kiertotalous. Valiokunta on tehnyt pitkä-

OULUN KAUPPAKAMARIN VALIOKUNNAT

TALOUS- JA LAKIVALIOKUNTA

Jäsenet: Hautamäki Antti, toimitusjohtaja, Bet-Ker Oy Heikkinen Ville, Aluejohtaja, Vapo Pohjois-Suomi Honkala Jouni, President Mining & Metals, Pöyry Oyj Kantola Jukka, Partner, toimitusjohtaja, NC Partnering Oy Kimpimäki Martti, tehtaanjohtaja, Valio Oy Korhonen Aki, liiketoimintajohtaja, prosessimittaukset ja säädöt, Valmet Automation Laatikainen Markku, toimitusjohtaja, Valtavalo Oy Partanen Jari, Head of Quality an Environment, Bittium Wireless Oy Pietinen Pertti, toimitusjohtaja, PVO-Vesivoima Oy Ojala Kari, johtaja, SSAB Rantapää Juha-Matti, toimitusjohtaja, Sähkö-Rantek Oy Suominen Raimo, projektijohtaja, Stora Enso Oulu Oy Romppainen Heikki, tehtaanjohtaja, Nokia Oyj Oulun tehdas Takanen Harri, hallituksen puheenjohtaja, Scanfil Oyj Venninen Ari, tehtaanjohtaja/toimitusjohtaja, Arizona Chemical Oy Virranniemi Jouko, teollisuusneuvos, toimitusjohtaja, Pölkky Oy

TIETOTEOLLISUUSVALIOKUNTA Yhteyshenkilö: Esa Pellikainen esa.pellikainen@chamber.fi Tietoteollisuusvaliokunta koostuu monipuolisesti alan yrityksistä. Edustettuina ovat tietoliikenneoperaattorit, konesalipalvelut ja testauspalvelut, tuote- ja ohjelmistoteollisuus sekä alan kehittäjäorganisaatioita. Valiokunnan tavoitteena on vahvasti edistää alueen ICT-ekosysteemin verkostoitumista ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien esille nostamista, ja järjestää tässä tarkoituksessa kaksi kertaa vuodessa ns. ICT-infoja. Valiokunta seuraa ja sparraa alan tutkimus- ja koulutustarpeita sekä tuo yritysten näkemystä kehittämishankkeisiin. Valiokunta edistää myös alan vetovoimaa nuorten suuntaan.

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018 65


OULUN KAUPPAKAMARIN VALIOKUNNAT

Puheenjohtaja: Maikkola Kari, myyntijohtaja Herman IT Oy Varapuheenjohtaja: Kontula Jukka, avainasiakaspäällikkö, osakas, Netplaza Oy Sihteeri: Pellikainen Esa, varatoimitusjohtaja, Oulun kauppakamari Jäsenet: Holappa Terhi, yrittäjä, Usbimed Oy Hyyppä Petri, Toimitusjohtaja, Proceedit Oy Katajamäki Mikko, hallituksen puheenjohtaja, Gordionpro Oy Kinnunen Petri, toimitusjohtaja, Joki ICT Oy Koistinen Arto, toimitusjohtaja / Tolonen Janne, johtaja, Testlab Oy Korpela Tauno Lehto Jarmo, toimitusjohtaja, Jalecon Oy Mikkola Jarmo, aluejohtaja, Pohjoinen, Elisa Oyj Moilanen Jani, toimitusjohtaja, Herman IT Oy Mustonen Janne, asiakkuuspäällikkö (ICT ja Nano), BusinessOulu Parkkila Pasi, kehitysjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Parkkinen Jukka, osastonjohtaja, OP  Pesonen Pekka, johtaja, Oulun Tietotekniikka Salmi Ville, Site Manager, MediaTek Wireless Finland Oy Seikkala Raimo, toimitusjohtaja, Rescomi Oy Takalo Tero, VP. Business Development, Capricode Oy Takanen Ari, Startup advisor and investor, Kielo Growth Oy Tuorila Heini, Tactotek Oy Valtanen Tarja, Ecosystem Manager, Nokia Oyj Nikurautio Hannu, johtaja, Nokia Oyj Väyrynen Juha, liiketoimintajohtaja, Kaleva Kustannus Oy

NIMITYSVALIOKUNTA Yhteyshenkilö: Jari P. Tuovinen jari.tuovinen@chamber.fi Nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella kauppakamarikokouksille kauppakamarin luottamushenkilövalintoja. Valiokunta voi myös toimia aloitteentekijänä ja lausunnonantajana elinkeinoelämän erilaisissa arvonimi-, arvomerkki- ja nimeämisasioissa. Puheenjohtaja: Levo Timo, kauppaneuvos, toimitusjohtaja, Oulun Osuuspankki Sihteeri: Tuovinen Jari P., toimitusjohtaja, Oulun kauppakamari

66 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018

Jäsenet: Piirainen Matti, Kajaani Puutio Veli-Matti, kauppaneuvos, toimitusjohtaja, Osuuskauppa Arina Pörhö Matti, kauppaneuvos, CEO, Pörhön Autoliike Oy Sankari Erja, Vice President, Supply Chain Engineering, Nokia Oyj Seikkala Raimo, toimitusjohtaja, ResComi Oy

VIESTINTÄVALIOKUNTA Yhteyshenkilö: Jari P. Tuovinen jari.tuovinen@chamber.fi Viestintävaliokunnan tavoitteena on edistää alueen markkinointiosaamista ja sen arvostusta. Tarkoitus on edistää elinkeinoelämän suhdetoimintavalmiutta ja myötävaikuttaa elinkeinoelämälle myönteisen hengen levittämiseen sekä tuottaa tähän toimintaan liittyviä asiantuntijapalveluita jäsenyrityksille. Valiokunta toimii myös kauppakamarin oman viestinnän kehittäjänä. Valiokunnan päätavoitteet ovat alueen vetovoiman lisääminen, myynti- ja markkinointiosaamisen edistäminen alueen yrityksissä sekä kauppakamarin jäsenviestinnän kehittäminen. Valiokunta vastaa Oulun kauppakamarin Vetovoima -palkinnon valintaprosessista. Puheenjohtaja: Lähteenmäki Mika, toimitusjohtaja, Oulun DataCenter Oy Sihteeri: Tuovinen Jari P., toimitusjohtaja, Oulun kauppakamari Jäsenet: Holopainen Pasi, myyntipäällikkö, VMV Media Kontio Matti, myynti- ja markkinointijohtaja, Joutsen Media Oy Koskela Tiina, markkinointipäällikkö, Kaleva Oy Kulju Mika, viestintäpäällikkö, Oulun kauppakamari Linna Tommi, toimitusjohtaja, Netplaza Oy Lohi Tuomas, kunnanjohtaja, FT, Kempeleen kunta Mehtälä Timo, myyntijohtaja, Forum24 Oy Pikkujämsä Pauliina, markkinointipäällikkö, BusinessOulu Pitkänen Petri, Creative Director, Zeeland Family Ruuskanen Pasi, markkinointijohtaja, Osuuskauppa Arina Sipola Päivi, asiakkuusryhmän päällikkö, MTV Oy , Pohjois-Suomi Sohlo Sauli, varajohtaja, Martti Ahtisaari Instituutti, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Wallin Harry, toimitusjohtaja, Walcon Ky


YMPÄRISTÖJAOSTO

HISTORIATOIMIKUNTA

Yhteyshenkilö: Esa Pellikainen esa.pellikainen@chamber.fi

Puheenjohtaja: hallituksen puheenjohtaja kauppaneuvos Ilkka Lantto, Katri Antell Oy Sihteeri: Jaakko Okkonen

Oulun kauppakamarin ympäristöjaosto on perustettu 1980-luvulla liittyen teollisuuden ympäristöasioiden haasteisiin ja julkiseen huomioon. Jaosto toimii teollisuuden ympäristövastaavien ja alueen ympäristöviranomaisten foorumina, jossa käydään läpi ympäristölainsäädäntöön ja niiden prosesseihin liittyviä ajankohtaisia aiheita sekä nostetaan esille käytännön näkökulmia. Toiminnassa perehdytään ja sparrataan säännöllisesti myös teollisuuden ympäristöosaamisen ja ympäristöteknologian tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Puheenjohtaja: Pikkarainen Tuomo, myyntijohtaja, Aquaminerals Finland Oy Sihteeri: Pellikainen Esa, varatoimitusjohtaja, Oulun kauppakamari Jäsenet: Kaakinen Juhani, yksikön päällikkö, Pohjanmaan Ely-keskus, Ympäristövastuu-yksikkö Kallio Tuomas, ympäristöpäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan liitto Keiski Riitta, dekaani, professori, Oulun yliopisto, Teknillinen tiedekunta Koskimäki Ville, osastopäällikkö, Pöyry Finland Oy Kujala Jyrki, turvallisuus- ja ympäristöpäällikkö, Eastman Chemical Company Myllyoja Sari, yksikön päällikkö, Kainuun Ely-keskus, Ympäristövastuu-yksikkö Partanen Mervi, ympäristöpäällikkö, Stora Enso Oyj Parviainen Juha, johtava asiantuntija, päällikkö, Oulun seudun ympäristötoimi, Oulun kaupunki Petänen Antti, ympäristöpäällikkö, SSAB Europe Oy Satta Mervi, turvallisuuspäällikkö, Fermion Oy Tervonen Pekka, tutkimusprofessori, Oulun yliopisto

Historiatoimikunta ohjaa ja valvoo Oulun kauppakamarin 100-vuotisjuhlakirjan, ”Pohjoisen elinkeinoelämän asialla” työtä. Toimitustyötä tekevät Oulun yliopiston tutkijat ja lehtorit Anna Nieminen ja Matti Salo. Teoksen graafisesta suunnittelusta ja taitosta vastaa arkkitehti SAFA Raimo Ahonen. Juhlateos julkaistaan Oulun kauppakamarin 100-vuotisjuhlassa 17.5.2018, jonka jälkeen toimikunta lakkaa. Jäsenet: Olavi Fält, emeritus professori, Oulun yliopisto Timo Levo,toimitusjohtaja, kauppaneuvos Oulun Osuuspankki Matti Piirainen, Kajaani Matti Pörhö, CEO, kauppaneuvos, Pörhön Autoliike Oy Taisto Riski, hallituksen puheenjohtaja, kauppaneuvos, Kaleva Oy Pentti Ilmasti, Head of Operations, Stora Enso Packaging Oy China Veli-Matti Puutio, toimitusjohtaja, kauppaneuvos Osuuskauppa Arina

OULUN KAUPPAKAMARIN VALIOKUNNAT JA TOIMIKUNNAT

TOIMIKUNNAT

SIJOITUSTOIMIKUNTA Puheenjohtaja: Erja Sankari, Vice President Supply Chain Engineering, Nokia Oyj Sihteeri: Jari P. Tuovinen Sijoitustoimikunta toimii Oulun kauppakamarin hallituksen nimeämänä toimikuntana valmistellen ja seuraten Oulun kauppakamarin sijoitusvarallisuuden linjauksia ja hoitoa. Sijoitustoimikunta toteuttaa hallituksen hyväksymää sijoitusstrategiaa ja valtuuksiensa puitteissa tehdä muutoksia sijoitusomaisuuden hoitamisessa. Jäsenet: Mauri Visuri, toimitusjohtaja, TeknoVenture Management Oy

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018 67


KAUPPAKAMARIN EDUSTUS ERI YHTEISÖISSÄ

KAUPPAKAMARIN EDUSTUS ERI YHTEISÖISSÄ KESKUSKAUPPAKAMARIN VALTUUSKUNTA: Juhani Järvelä, toimitusjohtaja, Oulun Energia Petri Karjalainen, päätoimittaja, Koillissanomat Oy Johanna Koskelainen, kehitysjohtaja, Kymppi Group Oy Timo Levo, toimitusjohtaja, Oulun Osuuspankki Jani Oikari, toimitusjohtaja, Maler Oy Aila Orabi, aluejohtaja, Posti Oy Markus Pirttijoki, päätoimittaja, Kainuun Sanomat Oy Matti Pörhö, toimitusjohtaja, kauppaneuvos, Pörhön Autoliike Oy Erja Sankari, Vice President, Supply Chain Engineering Nokia Oyj Oulun tehdas Raimo Seikkala, toimitusjohtaja, ResComi Oy

KAUPPAKAMARIN EDUSTAJANA: Pohjois-Pohjanmaan Maakunnan Yhteistyöryhmä Esa Pellikainen, varsinainen jäsen Maria Juurikka, varajäsen Pohjois-Pohjanmaan Maakunnan Koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyöryhmä Maria Juurikka, jäsen Pohjois-Pohjanmaan Maakunnan Matkailun kehittämistoimikunta Maria Juurikka, puheenjohtaja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen neuvottelukunta Maria Juurikka, jäsen Esa Pellikainen, varajäsen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Pohjois-Suomen etnisten suhteiden neuvottelukunta Maria Juurikka, jäsen Esa Pellikainen, varajäsen Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Vaikuttajaforum Jari P. Tuovinen, jäsen

Oulun yliopiston Neuvottelukunta Jari P. Tuovinen, jäsen Oulun yliopiston tukisäätiö Jari P. Tuovinen, hallituksen jäsen Team Finland Pohjois-Pohjanmaa alueverkosto Jari P. Tuovinen, jäsen Työelämä 2020 alueverkosto Maria Juurikka, jäsen Euroregion ry Jari P. Tuovinen, hallituksen jäsen Pohjois-Suomen Messut Jari P. Tuovinen, hallituksen puheenjohtaja Pohjois-Suomen Hallituspartnerit Jari P. Tuovinen, hallituksen jäsen Kainuun liiton Venäjä-strategiaryhmä Jari P. Tuovinen, jäsen Oulu-Kainuu Tervan tieyhdistys Jari P. Tuovinen, hallituksen jäsen VT 4 yhdistyksen hallitus Maria Juurikka, varajäsen Raahen Seudun Yrityspalvelut, Pyöreä Pöytä Esa Pellikainen, jäsen Ahti Pekkalan säätiö Esa Pellikainen, hallituksen jäsen Per Brahe säätiö Esa Pellikainen, valtuuskunnan puheenjohtaja

Oulun innovaatioallianssin johtoryhmä Jari P. Tuovinen, asiantuntijajäsen

KAUPPAKAMARIN HALLITUKSEN MUUT EDUSTUKSET:

Oulun Innovaatioallianssi, Vetovoimainen pohjoinen kaupunki Jari P. Tuovinen, ohjausryhmän puheenjohtaja Maria Juurikka, ohjausryhmän jäsen

Puheenjohtajat Timo Levo, toimitusjohtaja, Oulun Osuuspankki • Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, hallituksen puheenjohtaja • Potna-Pekka-säätiö, hallituksen varapuheenjohtaja

Oulun Innovaatioallianssi, Ketterä kaupallistaminen Esa Pellikainen, ohjausryhmän jäsen Oulu2026-valtuuskunta Maria Juurikka, jäsen Oulun seudun liikenne Maria Juurikka, johtoryhmän jäsen

68 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018

Jäsenet Petri Karjalainen, päätoimittaja, Koillissanomat Oy • Sanomalehtien Liiton paikallislehtijaosto, jäsen • Paikallislehtien päätoimittajayhdistys, hallituksen jäsen Johanna Koskelainen, kehitysjohtaja, Kymppi Group Oy • Oulun Energia Oy, Hallituksen jäsen • Uniresta Oy, Hallituksen jäsen • Teknologiateollisuus ry, Hallituksen varajäsen • Suomen Eristysyhdistys ry, puheenjohtaja


Pasi Leipälä, toimitusjohtaja, Haltian Oy • Oulun Osuuspankki, hallintoneuvoston jäsen Jani Oikari, toimitusjohtaja, Maler Oy • Causa Trading Oy, toimitusjohtaja Ulla Peltoniemi, toimialajohtaja, Matkailu- ja ravitsemiskauppa, Osuuskauppa Arina Oulun Matkailu Oy, hallituksen puheenjohtaja Kiinteistö Oy Levin Torinvarsi, hallituksen puheenjohtaja Kiinteistö Oy Pennilinna, hallituksen puheenjohtaja Kiinteistö Oy Levin Toriparkki, hallituksen puheenjohtaja Mika Rytky, Toimitusjohtaja, PRT-Forest Oy • Kontiotuote Oy, Mellano Oy, Piklas Oy, PRT-Wood Oy, hallituksen puheenjohtaja • Jukka talot Oy, PRT-PRO Oy sekä Lappli-talot Oy, VE Lipponen Oy, hallituksen puheenjohtaja • Geobear Oy, advisory board member • Nighttrain Oy, hallituksen jäsen • Puutuoteteollisuuden puurakentamisryhmän puheenjohtaja • Keskinäinen eläkevakuutus yhtiö Ilmarinen, neuvottelukunnan jäsen Erja Sankari, Vice President, Supply Chain Engineering, Nokia Oyj Oulun tehdas • Strategic Advisory Board, Oulun yliopisto, varapuheenjohtaja Antti Vilkuna, toimitusjohtaja, Kanteleen Voima Oy • Suomen Voima Oy, Etelä-Suomen Oy, Puhuri Oy, toimitusjohtaja • Paikallisvoima ry, puheenjohtaja • Energiateollisuus ry ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK, vaalivaliokunnan jäsen Mauri Visuri, toimitusjohtaja, Teknoventure Oy • Teknoventure Oy, hallituksen puheenjohtaja • Wedeco Management Oy, toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja • Noweco Partners Oy, toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja • Arctic Drilling Company Oy LTD, hallituksen jäsen Nestor Cables Oy, hallituksen jäsen • Sotkamo Silver AB (Publ), hallituksen puheenjohtaja • Arctic Drilling Company AB, hallituksen jäsen • DIF, Director´s Institute of Finland, jäsen • Helsingin Pörssiklubi – Helsingfors Börsklubb, jäsen • Vuorimiesyhdistys – Bergmannaföreningen r.y., jäsen

Yrittäjän pankki on aina avoinna

KAUPPAKAMARIN EDUSTUS ERI YHTEISÖISSÄ

Juha Laakkonen, toimitusjohtaja, Kaleva Oy • Humanatwork Oy, hallituksen puheenjohtaja • Innopinion Ltd Oy, hallituksen puheenjohtaja • Kaleva Oy:n tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtaja • Kiistola säätiön hallituksen jäsen • Kontiotuote Oy, hallituksen jäsen • J&J Lakkapää Oy, hallituksen jäsen • Lännen Media Oy, hallituksen jäsen • Mediapooli graafisen viestinnän ryhmä • Oulun kaupunkiseudun yhteismarkkinoinnin johtoryhmä • Potna-Pekka-säätiön hallituksen jäsen • Sanomalehtien liitto, hallituksen jäsen

Tiesithän, että voit hoitaa suurimman osan yrityksen pankkiasioista myös puhelimitse tai verkkotapaamisessa. Nordea Business Centre tarjoaa henkilökohtaista palvelua vuorokauden ympäri. Asiantuntijamme auttavat esimerkiksi yrityksen maksuliikenteeseen, rahoitukseen, sijoitukseen, säästämiseen ja vakuutuksiin liittyvissä asioissa. Nordea Business Centre palvelee 24/7 numerossa 0200 2121 (pvm/mpm). n o r d ea .F I Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike, Nordea Bank AB (publ), Ruotsi

ELY-keskuksen rahoitus auttaa yrityksesi kasvuun! Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus myöntää rahoitusta Euroopan unionin rakennerahastoista yritysten investointi- ja kehittämishankkeisiin. Rahoitusta voidaan myöntää hankkeisiin, joilla on merkittävä vaikutus yrityksen käynnistämiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen. Hankkeille on eduksi niiden energia- ja materiaalitehokkuus ja vähähiilisyys. Tuotteiden, palveluiden tai tuotannon kehittämishankkeissa sekä kansainvälistymishankkeissa rahoitus on pääsääntöisesti puolet hankkeen kustannuksista. Investoinneissa tukiprosentti voi olla maksimissaan 35 prosenttia. ELY-keskus tarjoaa yrityksille myös koulutus- ja kehittämispalveluita. Yrityksen investointi- ja kehittämisavustusta haetaan sähköisesti Katso -tunnisteella. Hakemukset löytyvät www.elykeskus.fi ja www.suomi.fi -sivuilta. Suosittelemme, että olet yhteydessä asiantuntijoihimme jo hankkeen ideavaiheessa. Lisätietoa: www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa ja www.suomi.fi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. vaihde 0295 038 000

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018 69


OULUN KAUPPAKAMARIN HENKILÖKUNTA

OULUN KAUPPAKAMARIN HENKILÖKUNTA JA ALUEOSASTOJEN ASIAMIEHET

Jari P. Tuovinen toimitusjohtaja Vaikuttaminen, viestintä, valiokunnat Puh. 044 313 4505 jari.tuovinen@chamber.fi

Esa Pellikainen varatoimitusjohtaja Vaikuttaminen, talous, valiokunnat Puh. 0400 682 403 esa.pellikainen@chamber.fi

Maria Juurikka palvelusektorin asiamies Vaikuttaminen, valiokunnat Puh. 050 9190 576 maria.juurikka@chamber.fi

Riitta Schroderus palvelujohtaja Koulutus- ja viestintäpalvelut Puh. 050 338 9350 riitta.schroderus@chamber.fi

Anni Alavahtola jäsen- ja viestintäassistentti Jäsenasiat, viestintä Puh. 050 549 9255 anni.alavahtola@chamber.fi

Jaana Lahtinen koulutus- ja palveluassistentti Koulutus- ja tapahtumajärjestelyt, markkinointi, viestintä Puh. 050 408 0663 jaana.lahtinen@chamber.fi

Paula Männikkö toimistopäällikkö Jäsen- ja talousasiat, ulkomaankaupan asiakirjat Puh. 050 302 2041 paula.mannikko@chamber.fi

Heidi Jolanki toimistoassistentti Ulkomaankaupan asiakirjat, koulutusjärjestelyt Puh. 050 5629 933 heidi.jolanki@chamber.fi

Pasi Holopainen jäsenhankinta Puh. 045 636 4450 pasi.holopainen@chamber.fi

Ahti Nurkkala kehitysjohtaja Suurhanke- ja liiketoiminnankehitys Puh. 0400 426 930 ahti.nurkkala@chamber.fi

Mika Kulju viestintäpäällikkö Juhlavuoden viestinnän suunnittelu ja koordinointi Puh. 0400 708 933 mika.kulju@chamber.fi

Raimo Jurvakainen ICT-selvitysmies Puh. 050 331 0367 raimo.jurvakainen@chamber.fi

70 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018


ALUEOSASTOJEN ASIAMIEHET

ALUEOSASTOJEN ASIAMIEHET

KAINUUN KAUPPAKAMARIOSASTO Asiamies Jari P. Tuovinen puh. 044 313 4505 jari.tuovinen@chamber.fi

KOILLISMAAN KAUPPAKAMARIOSASTO Asiamies Maria Juurikka puh. 050 919 0576 maria.juurikka@chamber.fi

KALAJOKILAAKSON KAUPPAKAMARIOSASTO Asiamies Maria Juurikka Puh. 050 919 0576 maria.juurikka@chamber.fi

RAAHEN KAUPPAKAMARIOSASTO Asiamies Esa Pellikainen Puh.040 0682 403 esa.pellikainen@chamber.fi

Tahdo enemmän

KUN TAHDOT PANKILTA PALVELUA ETKÄ KOHTELUA TAHDON ASIALLA

keho ja mieli

SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | www.saastopankki.fi/optia

Parhaat ratkaisut yrityksille ja yrittäjille Työeläkevakuutuksissa kumppanimme on Elo, Suomen suosituin työeläkevakuuttaja. Testaa sinäkin palvelumme ja ota yhteyttä Soita, p. 010 503 8818 ma—pe klo 8—17. Tutustu myös fennia.fi.

Tiedätkö miten teemme hyvää? Otamme suojiimme nuoren, jonka elämänpolku on hukassa. Autamme vähävaraisia perheitä – esimerkiksi maksamalla lapsen jalkapalloharrastuksen. Järjestämme kuntoutusta hänelle, joka ei juuri nyt jaksa työssä tai arjessa. Tarjoamme seniorikansalaisillemme heidän ansaitsemaansa hoivaa ja mukavan kodin. Lopuksi palveluistamme saatu tulos kiertää edelleen hyvään tarkoitukseen: lähimmäisen auttamiseen. Näin annamme hyvän kiertää. ODL | Albertinkatu 16, 90100 Oulu | www.odl.fi

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018 71


KAUPPAKAMARIT SUOMESSA

KAUPPAKAMARIT SUOMESSA

ETELÄ-KARJALAN KAUPPAKAMARI

KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARI

Toimitusjohtaja Mika Peltonen Raatimiehenkatu 20 A 53100 LAPPEENRANTA puh. 040 351 8480

Toimitusjohtaja Jouko Lehtoranta Heikinkatu 7 48100 Kotka Puh. 05 229 6100

ETELÄ-POHJANMAAN KAUPPAKAMARI

LAPIN KAUPPAKAMARI

Toimitusjohtaja Pertti Kinnunen Seinäjoki Areena Kirkkokatu 23 60220 Seinäjoki Puh. 040 5340875

Toimitusjohtaja Timo Rautajoki Maakuntakatu 29 - 31 B 96200 Rovaniemi Puh. 040 5511289

ETELÄ-SAVON KAUPPAKAMARI

Toimitusjohtaja Eero Hettula PL 34, Elina Kurjenkatu 2 10301 Karjaa Puh. 040 5510416

Toimitusjohtaja Teppo Leinonen Sammonkatu 12 50130 Mikkeli Puh. 044 732 1180

HELSINGIN SEUDUN KAUPPAKAMARI Toimitusjohtaja Heikki J. Perälä Kalevankatu 12 00100 Helsinki Puh. 09 228 601

HÄMEEN KAUPPAKAMARI Toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen Niemenkatu 73 15140 Lahti   Puh. 075 7566 700

KESKI-SUOMEN KAUPPAKAMARI Toimitusjohtaja Ari Hiltunen Lutakonaukio 7 40100 Jyväskylä puh. 010 322 2380

KESKUSKAUPPAKAMARI Toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi World Trade Center Helsinki Aleksanterinkatu 17, PL 1000 00100 Helsinki Puh. 09 4242 6200

KUOPION ALUEEN KAUPPAKAMARI Toimitusjohtaja Silja Huhtiniemi Microkatu 1 70210 Kuopio Puh. 050 412 0559

72 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018

LÄNSI-UUDENMAAN KAUPPAKAMARI

OULUN KAUPPAKAMARI Toimitusjohtaja Jari Tuovinen Uusikatu 53 90120 Oulu Puh. 044 313 4505

POHJANMAAN KAUPPAKAMARI Toimitusjohtaja Juha Häkkinen Raastuvankatu 20 65100 Vaasa Puh. 0500 561 036

POHJOIS-KARJALAN KAUPPAKAMARI Toimitusjohtaja Matti Vuojärvi Torikatu 21 C 80100 Joensuu Puh. 0500 170 600

RAUMAN KAUPPAKAMARI Toimitusjohtaja Riikka Piispa Sinkokatu 11 26100 Rauma Puh. 0400-918 457

RIIHIMÄEN - HYVINKÄÄN KAUPPAKAMARI Toimitusjohtaja Anne Pevkur Kankurinkatu 4-6 05800 Hyvinkää Puh. 050 5168 912


KAUPPAKAMARIT SUOMESSA

SATAKUNNAN KAUPPAKAMARI Toimitusjohtaja Minna Nore Valtakatu 6 28100 Pori Puh. 044 710 5364

TAMPEREEN KAUPPAKAMARI Toimitusjohtaja Antti Eskelinen Kalevantie 2 B, 6.krs 33100 Tampere puh. +358 32 300 555

TURUN KAUPPAKAMARI Toimitusjohtaja Kaisa Leiwo Puolalankatu 1 20100 Turku Puh. 040 556 6697

ÅLANDS HANDELSKAMMARE Verkställande direktör Anders Ekström Nygatan 6 22 100 Mariehamn Puh. 018 29 029

SAKSALAIS-SUOMALAINEN KAUPPAKAMARI Toimitusjohtaja Dagmar Ossenbrink Mikonkatu 25 00100 Helsinki Puh. (09) 612 2120

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN KAUPPAKAMARI Toimitusjohtaja Jaana Rekolainen Eteläranta 10 00130 Helsinki Puh. +358 10 439 1150

SUOMALAIS-RUOTSALAINEN KAUPPAKAMARI Toimitusjohtaja Kjell Skoglund Gärdesgatan 11 Stockholm Puh. +46 8 442 88 60

Tyrnäväntie 14 90400 Oulu www.realiaisannointi.fi Myynti Nico Shönberg 040 669 3062

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018 73


KUNNIAKONSULIT

OULUN KUNNIAKONSULIT 5.3.2018 (Nimitysvuosi suluissa)

Lantto Ilkka Kunniapääkonsuli, Itävalta (1988), konsulikunnan vanhin Katri Antell Oy Poratie 5, 90140 Oulu p. 020 770 2019 ja 0400 684 484 ilkka.lantto@antell.fi Assistentti: Pauliina Laitinen, p. 020 770 2301, pauliina.laitinen@antell.fi Pörhö Matti Kunniakonsuli, Saksa (1998) Pörhön Autoliike Oy Tyrnäväntie 8 90400 Oulu p. 020 762 4001, matti.porho@porho.fi Assistentti: Katja Väyrynen, p. 020 7624 003, katja.vayrynen@porho.fi Ristiluoma Jyrki Kunniakonsuli, Viro (1999), Hallituskatu 9 A 18 90100 Oulu p. 0500 391241, jyrki.ristiluoma@gmail.com Lajunen Lauri Kunniakonsuli, Islanti (2001) Soutajantie 24 90560 Oulu p. 0400 581 472, lauri.hj.lajunen@gmail.com Laatio Pekka Kunniakonsuli, Kreikka (2003) Arkkitehtitoimisto Laatio Oy Isokatu 19 B 90100 Oulu p. 050 3149 303, pekka.laatio@laatioark.fi Koskela Pekka Kunniakonsuli, Iso-Britannia (2004) Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike, Kirkkokatu 6 90100 Oulu p. 010 276 5411 ja 0400 426 308, pekka.koskela@nordea.fi Alueassistentti: Päivi Kaisamatti, p. 010 276 5409 ja 0400 380 701, paivi.kaisamatti@nordea.fi

74 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018

Harvala Ulla Kristiina Kunniavarakonsuli, Italia (2004) Kasarmintie 13B (Hotelli Lasaretti), 90130 Oulu p. 050 321 1988, oulu.onorario@esteri.fi (konsuleitten yhdyshenkilö) Levo Timo Kunniakonsuli, Latvian tasavalta (2007) Oulun OP Isokatu 14 90100 Oulu p. 010 2535 200 ja 040 580 1434, timo.levo@op.fi, Assistentti: Päivi Siipola, paivi.siipola@op.fi Karvola Tarja Kunniakonsuli, Norja (2010) Radisson Blu Hotel, Hallituskatu 1 90100 Oulu p. 050 388 3309, tarja.karvola@sok.fi Saapunki Pauli Kunniakonsuli, Venäjä (2011) Paimenpojankuja 5 93600 Kuusamo p. 0400 682804, pauli.saapunki@pp.inet.fi, Åström René Kunniakonsuli, Ranska (2013) AutoÅström Oy Kaakkurinkulma 4 90410 Oulu p. 0400 585 050, rene.astrom@autoastrom.fi , Sihteeri: Milla Malinen p. 0400 309400, milla.malinen@autoastrom.fi Granholm Johan Kunniakonsuli, Tanska (2013) Letonranta 46 90810 Kiviniemi p. 040 532 4183, johan.granholm@lappset.com Sihteeri: Eveliina Salmivuori, p. 040 648 5580, eveliina.salmivuori@lappset.com


Mäntynen Pekka Kunniakonsuli, Bangladesh (2014) Polttimokatu 4 A 90100 Oulu p. 0400 439680, mnp.mantynen@gmail.com

Halmeenpää Hanna, Kalajoki, Vihreä eduskuntaryhmä Hänninen Katja, Raahe, Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä Immonen Olli, Oulu, Perussuomalaisten eduskuntaryhmä

Turpeinen Tapani Kunniakonsuli (2015) Belgia Pro Lex Oy Laiduntie 9, 90450 Kempele, Käyntiosoite: Albertinkatu 18 B, 90100 Oulu, p. 040 5838 739, tapani.turpeinen@prolex.fi Assistentti Virpi Pietarinen, p. 050 3124 790, virpi.pietarinen@odl.fi

Jarva Marisanna, Paltamo, Keskustan eduskuntaryhmä Keränen Niilo, Taivalkoski, Keskustan eduskuntaryhmä Korhonen Timo, Sotkamo, Keskustan eduskuntaryhmä Mattila Pirkko, Muhos, Sininen Tulevaisuus

Sándor György Kálmán Kunniakonsuli, Unkari (2015) Oulun yliopisto Dentopolis Aapistie 3 H-2130 90014 Oulu p. 050 428 0906, george.sandor@oulu.fi

Parviainen Ulla, Kuusamo, Keskustan eduskuntaryhmä

Hyvärinen Kimmo Kunniakonsuli, Chile (2015) Vakuutusyhtiö Fennia Kauppurienkatu 8A 90100 Oulu p. 010 503 3192 ja 040 742 2185, kimmo.hyvarinen@fennia.fi

Sarkkinen Hanna, Oulu, Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä

Niinimäki Jouko Kunniakonsuli, Alankomaat (2015) Oulun Yliopisto Pentti Kaiterankatu 1 90570 Oulu, p. 040 540 1060, jouko.niinimaki@oulu.fi Assistentti; Annika Giavedoni p. 029 448 4071 ja 040 540 1060, annika.giavedoni@oulu.fi

Talvitie Mari-Leena, Oulu, Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

Juntunen Juha Mikael Kunniakonsuli, Ruotsi (2016) Elektroniikkatie 8 90590 Oulu p. 040 506 6477, juha.juntunen@technopolis.fi Assistentti: teija.ritola@technopolis.fi

KUNNIAKONSULIT JA OULUN VAALIPIIRIN KANSANEDUSTAJAT

OULUN VAALIPIIRIN KANSANEDUSTAJAT

Pylväs Juha, Ylivieska, Keskustan eduskuntaryhmä Rantakangas Antti, Haapavesi, Keskustan eduskuntaryhmä

Sipilä Juha, Kempele, Keskustan eduskuntaryhmä Suutari Eero, Kajaani, Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

Tuppurainen Tytti, Oulu, Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä Tölli Tapani, Tyrnävä, Keskustan eduskuntaryhmä Vehkaperä Mirja, Haukipudas, Keskustan eduskuntaryhmä Vähämäki Ville, Oulu, Perussuomalaisten eduskuntaryhmä

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018 75


VUOSIKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Kauppakamaritoiminta Suomessa täytti 100 vuotta syksyllä 2017 ja vuosi oli Oulun kauppakamarin 99. toimintavuosi. Oulun kauppakamari toimii alueellisena kauppakamarina Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa. Kauppakamariryhmän yhteisenä visiona on Suomi, jossa yrittäminen, työnteko ja omistaminen on kannattavaa. Yhteisenä tavoitteena on tehdä yritysten yhteiskunnallisen ja alueellisen merkityksen näkyväksi. Kauppakamariryhmä teetti Keskuskauppakamarin johdolla Suuren Veroselvityksen ja tuotti laajan verkkosivuston ”Yritykset Suomen rakentajina”. Oulun kauppakamarin tavoitteina oli hallitusohjelman toteutumisen varmistaminen ja vaikuttaminen kunta- ja maakuntavaaleissa siten, että ne tukevat elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä kilpailukyvyn parantamiseksi sekä alueen vetovoiman ja työllisyyden lisäämiseksi. Hallitusohjelman toteutumisen varmistamiseksi tavattiin useaan otteeseen julkishallinnon edustajia ja järjestämällä keskustelutilaisuuksia alueen kansanedustajien kanssa sekä Oulussa että Kajaanissa. Näiden tilaisuuksien teemoina olivat mm. Sote-uudistus, viennin kilpailukyky sekä kauppakamariryhmänä kuntavaaliohjelma ja järjestettiin Yrittäjä-järjestön kanssa yhteisiä tapahtumia eri puolilla kauppakamarin toiminta-aluetta. Lisäksi uusille kuntapäättäjille jaettiin yrittäjyys- ja yritystietoutta elinkeinoelämän merkityksestä hyvinvointiyhteiskunnan rahoittajina. Maakuntahallinnon uudistamiseen liittyvästä lainvalmistelusta lausuttiin sekä alueiden kehittämisen että kasvupalveluiden järjestämisen osalta. Lausunnoissa korostettiin markkinaehtoisuuden lisäämistä palvelutuotannossa ja asiakkaan valinnanvapauden toteuttamista. Sote-aluehallintouudistuksen viivästymisen johdosta myös maakuntavaalit siirtyivät pidettäväksi vuonna 2018. Alueellisen toiminnan painopisteinä olivat energiaomavaraisuuden parantaminen ja luonnonvarojen hyödyntäminen, alueen vetovoiman, kaupan ja matkailun lisääminen sekä yritysten kansainvälistymisen ja viennin edistäminen. Alueen suurhankkeiden edistämiseksi jatkettiin suosittuja Suurhanke-infoja, joissa osallistujamäärät ovat pysyneet korkeina, yli 100 henkilön tasolla. Tapahtumia järjestettiin Oulun, Raahen ja Kalajokilaakson alueilla itse sekä yhteistyössä mm. Infra ry:n kanssa. Niissä esillä olleita hankkeita olivat mm. valtatiehankkeet, ydinvoimahanke sekä logistiikka- ja kaivoshankkeet. Erityisesti biojalostamohankkeiden määrä kasvoi. Suurhanke-projektilla pyrittiin nostamaan suurhankkeiden toteutuksen kotimaisuusastetta edelleen. Hyviä tuloksia saavuttaneen Kotimaisuusasteen maksimointi -hankkeen jatkoksi valmisteltiin uutta Monikansallisten investointiprojektien

76 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018

johtaminen -hanketta yhteistyössä Oulun yliopiston Tuotantotalouden tutkimussyksikön kanssa. Hankkeessa on tarkoitus mallintaa ja levittää hyviä johtajamiskäytäntöjä alueen yrityksille. Vetovoimaisuuden lisäämiseksi osallistuttiin aktiivisesti Oulu Innovaatioallianssin ekosysteemien toimintaan. Ekosysteemien kautta vaikutettiin mm. Oulun keskustavision sekä Oulun kaupungin matkailustrategian päivittämiseen. Saavutettavuuden parantamiseksi järjestettiin yhdessä BusinessOulun kanssa mm. Pohjoisen Logistiikka foorumi sekä osallistuttiin Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikennestrategian laatimiseen sekä koko Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategian työstämiseen. Oulun kauppakamarin yhteiset liikenteen kärkihankkeet määritettiin ja toimitettiin kauppakamariryhmän yhteiseen liikennehankkeiden priorisointiin Valtioneuvoston budjettiriiheen. Raahen kauppakamariosasto teki esityksen tie- ja rakennussuunnitelman laatimisesta Revonlahden ohituskaistapareille yhteistyössä SSAB Europen, Fennovoima Oy:n, Ferrovan Oy:n ja Raahen Satama Oy:n kanssa. Matkailun edistämiseksi järjestettiin Matkailun kasvuforum yhteistyössä BusinessOulun kanssa. Raahen alueella vaikutettiin voimakkaasti rakennusalan koulutuksen järjestämiseksi, johon ratkaisuksi löytyi yhteistyö Kajaanin Ammattikorkeakoulun kanssa. Oulun kauppakamarin hallitus vieraili Tampereen kauppakamarin vieraana tutustuen kauppakamaritoiminnan lisäksi erityisesti Tampereen seudun vetovoiman kehittämishankkeisiin ja -toimintamalleihin. Osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseksi ja nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi laadittiin yhteistyössä Oulun kaupungin Työllisyyspalveluiden ja ELY-keskuksen TE-toimiston kanssa Duunipolku-työllisyyskokeilu, jonka lanseeraus kuitenkin siirtyi vuodelle 2018. Tavoitteena on kehittää toimintatapoja, joilla erityisesti nuorten työllistymismahdollisuuksia parannetaan työkokeilun ja työssä oppimisen avulla. Raahen Kauppakamariosaston aloitteesta käynnistettiin rakennusalan AMK-koulutus Raahessa ja koulutuskeskus Brahen ja Kajaanin AMK:n yhteistyössä järjestämään koulutukseen valittiin 50 opiskelijaa vuoden 2018 alusta. Vuoden 2017 lopussa aloitettiin selvitysprojekti ICT-osaajatarpeen ja korjaustoimenpiteiden määrittämiseksi. Yritysten kansainvälistymisen edistämiseksi lisättiin vuorovaikutusta ja tapaamisia Norrbottenin ja Tromssan kauppakamarien kanssa. Lisäksi jatkettiin hyvin toiminutta yhteistyötä Oulun kaupungin kanssa suurlähettiläiden sekä kaupallisten edustustojen yhteistapaamisilla ja jäsentilaisuuksilla. Suomen suurlähettiläs -kiertueen yhteydessä järjestettiin Kauppakamari Cafe Oulun kaupungin kanssa ja Team Finlandin kanssa PK-yritykset maailmalle -tilaisuus.


Teppo Lindén, johtaja Ulla Peltoniemi, toimitusjohtaja Antti Pohjola, aluejohtaja Jari Saarinen, toimitusjohtaja Mauri Visuri ja toimitusjohtaja Ville Vähälä. Toiminnan rahoitus katetaan palvelutoiminnalla ja varainhankinnalla sekä sijoitusvarallisuuden tuotoilla. Palvelutoiminnan ytimen muodostaa koulutus- ja viestintäpalvelut. Lisäksi siihen kuuluu vientiasiakirjat. Yhteensä palvelutoiminnan osuus muodostaa yli 60 prosenttia kauppakamarin toiminnan rahoituksesta. Sijoitusvarallisuuden tuottoja käytetään hallituksen hyväksymien kehitysprojektien omarahoitusosuuksiin. Tuloslaskelma ja tase sisältävät yhdistettynä Oulun kauppakamarin toimiston ja neljän kauppakamariosaston toiminnan. Vientiasiakirjatoiminta lasku euromääräisesti lähes 10 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna, mutta oli käytännössä budjetoidun mukaisella tasolla. Projektitoiminnassa tuotot, avustukset ja kulut jaksotetaan projektin toteutumakauden mukaisesti. Julkisrahoitteisten projektin maksatukset tapahtuvat jälkikäteen. ”Kotimaisuusasteen maksimointi” – projektin omarahoitusosuus on 20 prosenttia ja sillä on yksi kokoaikainen projektipäällikkö. Juhlavuoteen liittyvää Pohjoisen elinkeinoelämän asialla -teoksen toimitustyö jatkui ja työ siirtyi teoksen taittovaiheeseen. Oulun kauppakamarin jäsenmäärä kasvoi vain vähän. Kasvuvauhti on selvästi hidastunut. Jäsenmäärä oli vuoden 2017 lopussa 1 434 ja siinä on nettokasvua vain 5 jäsentä (+0,3 %). Jäsenmaksutuotot kasvoivat kuitenkin lähes 7 prosentilla, joten toimenpiteet jäsenhankinnan suuntaamisessa näyttää onnistuneen. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan nettotuotot olivat +41.804 € (edellisenä vuonna +41.261 €). Taseessa sijoitusomaisuus ja rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintahintaan tai sitä alempaan tilinpäätöksen markkina-arvoon. Toimintavuoden tulos on tappiollinen –20.414 € (+200.040 €). Tilivuoden tulokseen vaikuttavat jo vuoden 2017 puolella aloitettu 100-vuotisjuhlavuoden valmisteluiden käynnistäminen. Ne huomioiden kauppakamarin toiminnallinen tulos oli hiukan positiivinen. Koulutus- ja viestintäpalveluiden liikevaihto kasvoi lähes 4 prosenttia. Omavaraisuusaste on 86 % (85 %). Vakituisen henkilöstön määrä on 8 henkilöä. Lisäksi on kolme määräaikaista työntekijä, kaksi hankkeiden projektipäällikköinä ja yksi juhlavuoden viestintäpäällikkönä. Vuoden 2018 tavoitteina on julkisen reformin kiihdyttäminen ja yritysten kasvuedellytysten parantaminen edistämällä osaavan työvoiman saatavuutta, alueen saavutettavuutta ja liikenteen sujuvoittamista. Alueellisen toiminnan painopisteinä on lisäksi alueen vetovoiman, asukasluvun ja matkailijamäärän kasvu. Oman toiminnan kehittämisen päätavoitteena on jäsentyytyväisyyden ja -uskollisuuden parantaminen. Vuonna 2018 on Oulun kauppakamarin 100 -juhlavuosi, jota vietetään näyttävästi koko toimintavuoden aikana teemalla #100vuottatulevaisuutta. Juhlavuosi huipentuu 17.5.2018 pidettäviin JuhlaForumiin ja JuhlaGaalaan.

VUOSIKERTOMUS

KevätForumin 2017 teemana oli Vienti vetämään ja asiantuntijapuheenvuoroja kuultiin Finnveralta ja kansainvälisiltä kauppakamareilta sekä useiden yritysten kokemuksia kansainvälistymisestä. Oulun kauppakamari osallistui sekä Pohjois-Pohjanmaan että Kainuun Kasvupolkujen toimintaan tuomaristossa sekä mukana olleiden yritysten mylläreinä. Lisäksi järjestettiin Elinkeinoelämän keskusliiton kanssa kaksi Elinkeinoelämän Foorumia, yksi Oulussa ja yksi Kajaanissa. Yritysten kansainvälistymisvalmiuksien kehittämiseksi selvitettiin mahdollisuuksia järjestää siihen soveltuvaa valmennusta sopivan kumppanin kanssa. Kauppakamariryhmän toimitusjohtajat vierailivat Lontoossa tapaamassa Lontoon Cityn elinkeinoelämän, Britannian kauppakamarien sekä Suomen Lontoon suurlähetystön edustajia keskustellakseen Brexitin mahdollisista vaikutuksista vapaakauppaan ja Suomen viennin kilpailukykyyn. Oman toiminnan kehittämisessä painopisteenä oli jäsentyytyväisyyden ja -uskollisuuden nostaminen. Kauppakamarin viestinnän toimintatapoja kehitettiin viestintäpajassa ja lisäksi panostettiin sosiaalisen median ja markkinoinnin suunnitelmallisen hyödyntämisen lisäämiseen. Jäsenuskollisuuden nostamiseksi selvitettiin eronneiden jäsenten eron syitä, kohdistettiin jäsenhankintaa isomman kokoluokan yrityksiin ja tunnistettiin avainjäsenyyksiä sekä vertailtiin muiden kauppakamarien parhaita käytäntöjä jäsentyytyväisyyden kehittämisessä. Oulun kauppakamarin 100-vuotisjuhlavuoden valmistelu aloitettiin ja juhlavuosi käynnistettiin syyskokouksessa 29.11.2017. Syyskokouksen yhteydessä palkittiin kahdeksan aiempaan Oulun kauppakamarin puheenjohtajaa sekä alueen yliopiston ja kahden ammattikorkeakoulun rehtoria Suomi 100 -erikoisansiomerkillä. Eloriihi käsitteli kauppakamaritoiminnan 100-vuotisjuhlavuoteen liittyen tulevaisuuden kauppakamareita ja siihen liittyvää skenaariomalleja. Työ jatkuu kauppakamariryhmässä ja tavoitteena on määrittää ja julkistaa yhteinen tulevaisuusvisio vuoden 2018 aikana. Vaikuttamistyön ytimen muodostavat toimialakohtaiset valiokunnat, joita Oulun kauppakamarilla on 13 kappaletta. Niissä on alueen yritysten ja yhteisöjen edustajia yli 250 henkilöä. Valiokunnat kokoontuvat yleensä 4–6 kertaa vuodessa. Lisäksi kullakin kauppakamariosastolla on omat hallitukset, joissa jäseniä on yhteensä yli 60 henkilöä. Osastojen hallitukset kokoontuvat vuosittain keskimäärin 4 kertaa. Oulun kauppakamarin hallituksen puheenjohtajana toimi toimitusjohtaja Timo Levo ja ensimmäisenä varapuheenjohtajana tehtaanjohtaja Erja Sankari. Hallituksen puheenjohtajistoon kuuluivat kauppakamariosastojen puheenjohtajat toimitusjohtaja Juha Tanskanen Kainuu, toimitusjohtaja Kati Peltomaa Kalajokilaakso, toimitusjohtaja Henrik Karvonen Koillismaa ja toimitusjohtaja Raimo Seikkala Raahe. Muina hallituksen jäseniä olivat johtaja Juha Ala-Mursula, toimitusjohtaja Juha Heikkinen, toimitusjohtaja Riku Isohätälä, toimitusjohtaja Juhani Järvelä, kehitysjohtaja Johanna Koskelainen, toimitusjohtaja Juha Laakkonen, toimitusjohtaja Pasi Leipälä, toimitusjohtaja

Oulun kauppakamarin hallitus 23.3.2018

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018 77


VUOSIKERTOMUS

KOULUTUSPALVELUT

HHJ-kurssilaisia päätösjaksossa 8.11.2017 Ylivieskassa.

Kauppakamarin vuoden 2017 kouluttautuneimpana yrityksenä palkittiin Pölkky Oy Kuusamosta. Kuvassa yrityksen talouspäällikkö Marja Kajava. Kouluttautuneimpien yritysten joukossa olivat myös Oulun ammattikorkeakoulu Oy ja Junnikkala Oy.

78 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018

Ajankohtaiskoulutukset ovat yksi kauppakamarin keskeisimmistä jäsenpalveluista, joiden avulla tuodaan ajankohtaisia aiheita, uudistuksia ja muutoksia jäsenistön tietoon. Kauppakamarin laadukas ja monipuolinen koulutustarjonta keskittyi pääasiassa taloutta ja verotusta sekä esimiestyötä ja johtamista koskeviin kysymyksiin. Edellä mainittujen koulutusten lisäksi järjestettiin ajankohtaistilaisuuksia kansainvälistymisestä, työsuhde- ja palkkahallinnosta, myynnistä, markkinoinnista ja viestinnästä sekä tietotekniikasta. Valtakunnallinen Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -kurssi järjestettiin Oulussa ja Ylivieskassa. Niihin osallistui noin 100 hallitustyöskentelyn kehittämisestä kiinnostunutta. Toukokuussa 2018 voimaan astuvasta uudesta tietosuojalaista järjestetyt koulutukset Koillismaalla, Kainuussa ja Oulussa olivat erittäin suosittuja. Verotuksen, kirjanpidon ja tilinpäätöksen ajankohtaiskysymyksiin keskittyvällä Kauppakamarin Veropäivällä on pitkät perinteet. Kiertue keräsi innostuneen kuulijakunnan eri puolella maakuntaa. Vuoden kouluttautujana palkittiin Pölkky Oy Kuusamosta. Yritys oli määrällisesti ja laadullisesti Oulun kauppakamarin koulutustilaisuuksiin aktiivisimmin osallistunut jäsenyritys. Vuonna 2017 järjestettiin 70 koulutustilaisuutta, joista vajaa 10 oli webinaareja. Koulutuksiin osallistui lähes 1  450 henkilöä. Asiakastyytyväisyys oli 4,46 asteikolla 1–5.


A A & J Kivijärvi Oy

Admescope Oy Arffman Consulting Oy Arkkitehtitoimisto Kanttia 2 Oy Asianajotoimisto Anssi Holmberg Asianajotoimisto Sirkku Kylmänen Ky B Bonava Suomi Oy C Canorama Oy Kuusamo ja Ylivieska Caritas-Säätiö Ceriffi Oy Codemate Oy Creowave Filters Oy Creowave Technologies Oy Critical Force Oy D Datala Oy E Elekma Oy Elektrobit Automotive Finland Embelin Oy F FARA Oy FarmaApu Oy Feelia Oy H Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä Heltti Oy HR Solutions Oulu Oy I Indalgo Oy INOX Finland Oy Insinööritoimisto PLC-Plan Oy Intolog Oulu Oy Introme Oy Invera Oy Ismo Männistö Oy J J L Machine Oy Jaa Disain Suomi Oy Jarmo ja Minna Sormunen/ Ravintola Wanha Kerho Jussi Capital Oy Jussi Sutela Oy K Kajaanin jäteauto Oy Katera Steel Oy Katsastus Team Oy Keittiökeidas Oy Kempeleen Kaluste Oy Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj Keski-Pohjanmaan Osuuspankki Keto Software Oy Koodiviidakko Oy Koukkupaja Oy Kuljetus Tornikoski Oy KW-Component Oy Kymppi Consulting Oy Köökinikkarit T. Näppä Oy L Laguna Street Restaurants Oy Lakiasiantoimisto Pentikäinen Oy

Langin Kauppahuone Oy Lastaus Heikki Kärjä Oy LBR-Tekniikka Oy Lehto Group Oyj Limingan Automaalaamo Oy Logistiikkaoperaattorit Logop Oy LVI-Palvelu Korhonen Oy LVI-Työ Meskus Oy LVI-Xpert Oy M M-Technology Oy Maalausliike Haanpää Oy Majoituspalvelu Forenom Oy/Oulu Mecanova Oy Media-Arena Oy MediaTek Wireless Finland Oy Megalon Finland Oy Mika ja Jaana Sara Ay/ K-supermarket Hovihalli Monsi Oy MST Consulting Oy Muksun Maailma Oy MULTI Ltd Technical Services MTS Oy N Newsec Asset Management Oy Nordic JobCentre Oy Nordic Tank Oy NTRNZ media Oy O Omapaja Oy OT Service Oy Oulun Bioenergia Oy Oulun Golf Oy Oulun Keilailutalo Oy Oulun Kiipeilykeskus Oy Oulun Lasipalvelu Oy Oulun Palvelusäätiö sr Oulun PT Studio/Tmi Outi Seppälä Oulun Taksipalvelut Oy Oulun Varakonepalvelu Oy P Paavolan Vesi Oy Pal-Metalli Oy Parkettiliike Säkkinen Oy Pekant Oy Personalhuset Staffing Group Oy Pia´s Lex Oy Pihlajalinna Oulu Oy PJT-Engineering Oy Pohjolan Kiviasennus Oy PR Pulping Oy Prorink International AB ProWellness Health Solutions Oy Pudasjärven Lämpö Oy Pyhäjärven Kehitys Oy Pyhäsalmen Rakennushuolto Oy R Raahen 4. Vihannin apteekki Raahen Konepajatyö Oy

Raahen LVI-Palvelu Oy Raahen Romu Oy Rajaville Oy Rakeistus Oy Rakennus Karppila Oy Rakennusliike Eskola Oy Rausteel Oy Ravintola Pikkuveli Oy Ravintola Uuden Seurahuoneen Hugo Oy Renforsin Ranta Risto ja Ritva Kontturi Oy/ K-citymarket Kaakkuri S Sarokal Test Systems Oy Securitas Oy Seripoint Oy Sievin kunta SKM Service Oy Sponlator Oy SR-Instruments Oy Steel-Prisma-Metallit Oy Steppenwolf Oy Suomen Energianeuvonta Oy Suomen Messupromoottorit Oy Suomen Vesitieto Oy Sähkö-Vaittinen Oy Säästöpankki Optia, Kuusamon konttori T Tahtokodit Oy Takuullecom Oy TALVEA Laki- ja Veropalvelut Oy Tekoa Oy Terrafame Oy Terwa Kiinteistökehitys Oy Timegate Instruments Oy TL Solution Oy Touhula Varhaiskasvatus Oy Tuiran Isännöitsijätoimisto Oy U Uros Oy Uusiolämpö Oy Raahe V V-P Tolonen Oy, K-maatalous Rantsila Vaakaporauspalvelu VPP Oy Valley Bros. Oy Vauraus Suomi Oy Vekara Päiväkodit Pohjois-Suomi Oy Verico Oy Verkotan Oy Vieskan Ovityö Oy Vocatum Oy Volter Oy Vuokatin Säätiö W WhateverGroup avoin yhtiö/ Voimala 1889 X XerlogX Oy Y Ylivieskan LVI Oy/Hanakat

VUOSIKERTOMUS

VUODEN 2017 AIKANA JÄSENEKSI LIITTYNEET YRITYKSET

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018 79


VUOSIKERTOMUS

OULUN KAUPPAKAMARIN TULOSLASKELMA

1.1. – 31.12.2017

1.1. – 31.12.2016

VARSINAINEN TOIMINTA Viranomaistoiminta Tuotot 137.498,00 151.435,00 Kulut –56.082,40 –61.971,60 Toiminnanalan kate 81.415,60 89.463,40 Neuvonta, koulutus ja palvelu Tuotot 533.567,34 515.191,31 Kulut –270.457,33 –247.584,33 Toiminnanalan kate 263.110,01 267.606,98

Projektit Tuotot 95.637,00 96.208,00 Henkilöstökulut –100.871,49 –86.477,58 Muut kulut –61.677,09 –47.808,62 Toiminnanalan kate –66.911,58 –38.078,20

Varsinaisen toiminnan yhteistuotot ja -kulut

Kulut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Muut kulut Kulut yhteensä Yhteisten erien kate

–493.296,99 –2.081,86 –293.895,00 –789.273,85 –789.273,85

Tuotto-/kulujäämä

–511.659,82 –501.241,28

–494.582,28 –2.775,81 –322.875,37 –820.233,46 –820.233,46

VARAINHANKINTA Tuotot 514.423,00 480.770,00 Kulut –64.981,71 –56.938,40 Varainhankinta yhteensä 449.441,29 423.831,60 Tuotto-/kulujäämä

–62.218,53 –77.408,68

SIJOITUS-JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot 45.447,57 45.744,81 Kulut –3.643,24 –4.483,76 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 41.804,33 41.261,05 Tilinpäätössiirrot Fuusiovoitto Tilinpäätössiirrot yhteensä Tilikauden yli- / alijäämä

80 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018

0,00 0,00 –20.414,20

236.188,87 236.188,87 200.041,24


31.12.2017 31.12.2016

Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 6.245,57 8.327,43 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 6.245,57 8.327,43 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 2.579,34 Sijoitukset yhteensä 2.579,34 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

2.579,34 2.579,34

8.824,91

10.906,77

VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 57.856,44 Muut saamiset 0,00 Siirtosaamiset 33.045,39 Lyhytaikaiset yhteensä 90.901,83 Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet 398.559,45 Muut arvopaperit 846.937,78 Rahoitusarvopaperit yhteensä 1.245.497,23 Rahat ja pankkisaamiset Pankkisaamiset 50.166,06 Rahat ja pankkisaamiset yhteensä 50.166,06 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ V a s t a a v a a yhteensä

VUOSIKERTOMUS

OULUN KAUPPAKAMARIN TASE

44.052,31 0,03 44.596,59 88.648,93

390.857,50 830.743,30 1.221.600,80

92.373,48 92.373,48

1.386.565,12

1.402.623,21

1.395.390,03

1.413.529,98

31.12.2017 31.12.2016 Vastattavaa OMA PÄÄOMA Muut rahastot 45.488,64 70.488,64 Muut rahastot yhteensä 45.488,64 70.488,64 Toimintapääoma (ed.tilik. yli-/alijäämä) Tilikauden yli-/alijäämä OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

1.137.654,29

937.614,05

-20.414,20

200.040,24

1.162.728,73

1.208.142,93

VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 0,00 Saadut ennakot 45.549,34 Ostovelat 41.175,50 Muut velat 38.315,36 Siirtovelat yhteensä 107.621,10 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 232.661,30 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ V a s t a t t a v a a yhteensä

20.971,73 10.830,00 41.305,10 30.628,03 101.652,19 205.387,05

232.661,30

205.387,05

1.395.390,03

1.413.529,98

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018 81


VUOSIKERTOMUS

OULUN KAUPPAKAMARI MONESSA MUKANA Kauppakamarin jäsenien mukaan yksi tärkeimmistä syistä kuulua kauppakamariin on verkostoituminen muiden toimijoiden kanssa. Tätä verkostoitumista toteutetaan koulutustilaisuuksien ja valiokuntatoiminnan lisäksi erilaisilla tapahtumilla kuten Kauppakamari-cafet ja Kauppakamarilounaat sekä yhteisillä tilaisuuksilla eri toimijoiden kanssa.

11.1.2017 Arctic Handelskammare Möte i Luleå. Norrbottenin, Tromssan, Lapin, Pohjois-Karjalan ja Oulun kauppakamareiden yhteiskokouksessa Luulajassa valmistettiin illallinenkin yhdessä.

26.1.2017 Oulun vaalipiirin kansanedustajia Oulun kauppakamarin hallituksen ja Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien työvaliokunnan vieraina Maikkulan kartanossa. Asiantuntijapuheenvuoron piti Cor Groupin toimitusjohtaja Teppo Lindén aiheenaan ”Ajatuksia Sote-uudistuksesta”.

8.2.2017 Alueellisella Maanpuolustuskurssilla tutustuttiin myös viranomaisten laitteisiin ja kalustoon. Kuvassa Oulun poliisilaitos esittelee uutta ajoneuvoa, Möhköksi nimettyä johtoautoa. 31.1.2017 Kainuun Kasvupolun Starttipäivä pidettiin CSE Entertainmentin tiloissa Kajaanissa. Teemoina pelillistäminen ja laajennettu todellisuus. 82 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018


VUOSIKERTOMUS

16.2.2017 Suurhankeinfo keräsi jälleen ison yleisön kuulemaan alueen suurhankkeista Pohton tiloihin.

28.2.2017 Pohjois-Pohjanmaan Kasvupolku polkaistiin käyntiin Oulun Ammattikorkeakoulun tiloissa Maria Häkkisen voimin.

30.3.2017 Kuntavaaleihin liittyen järjestettiin Kajaanissa Kainuun Yrittäjien kanssa Kasvotusten-vaalipaneeli puolueiden nimeämille kuntavaaliehdokkaille. Tilaisuuden juonsi ja ehdokkaita äänestytti Kainuun Sanomien päätoimittaja Markus Pirttijoki. Vaalipaneeli pidettiin Kajaanin kaupungintalon valtuustosalissa.

27.4.2017 Oulun kauppakamarin hallitus vieraili Tampereen kauppakamarin luona keväällä. Tampereen kauppakamarin toimitusjohtaja Antti Eskelinen (keskellä) esittelee Tampereen keskustan Kansi ja Areena -hankkeen näkymiä.

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018 83


VUOSIKERTOMUS

3.5.2017 Pohjois-Pohjanmaan Kasvupolun Kiitoradalla myllärit esittäytyivät ennen yritystapaamisia.

4.5.2017 Raahessa pidetyssä Suurhanke-infossa Pyhäjoen kehittämisasiamies Jyri Laakso haastatteli Hanhikivi 1 -hankkeen toimijoita kokemuksista.

10.5.2017 KevätForum 2017:n aiheena oli ”Vienti vetämään”. Kuvassa Oulun kauppakamarin väki valmiina vieraiden vastaanottamiseen. 84 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018


VUOSIKERTOMUS

10.5.2017 KevätForumin tunnelmia Teija Soinin valokuvaamana. Vetovoima-palkinnon vastaanotti SuperParkin toimitusjohtaja Juha Tanskanen viestintävaliokunnan puheenjohtajalta Mika Lähteenmäeltä ja toimitusjohtaja Jari P. Tuoviselta. KevätForumin tähtiluennoitsija oli vuorikiipeilijä Veikka Gustafsson.

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018 85


VUOSIKERTOMUS

11.5.2017 Kainuun liiton järjestämässä Yritysfoorumissa Kostamuksessa huomioitiin myös Kosyginin ja Kekkosen yhteispatsas. Patsaan edessä Kainuun liiton Katja Sukuvaara ja Paavo Keränen, Lapin kauppakamarin Timo Rautajoki ja Kajaanin kaupunginvaltuuston Vesa Kaikkonen.

15.5.2017 Baden-Württembergin uusi maapäiväpresidentti Frau Muhterem Aras vieraili Oulussa. Kuvassa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Terttu Savolainen toivottaa vieraan tervetulleeksi Ouluun.

16.5.2017 Baden-Württembergin delegaatio vieraili myös Oulun kaupungintalolla kaupunginhallituksen puheenjohtajan Riikka Moilasen vieraana.

86 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018


VUOSIKERTOMUS

17.5.2017 Arctic Business Forumissa Kemissä puheenvuoroa pitämässä Lapin maakuntajohtaja Mika Riipi.

18.5.2017 Arktinen neuvottelukunta kokoontui kokoukseen Helsingin Säätytalolla.

11.6.2017 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston delegaatio vieraili Petroskoissa Karjalan tasavallan juhlapäivässä Aunuksessa. Paluumatkalla yövyttiin Kinnermäen perinnekylässä. OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018 87


VUOSIKERTOMUS

15.6.2017 A Sustainable Arctic -seminaari pidettiin Oulun Madetojan Musiikkikeskuksessa ja paneelissa oli mukana ulkoministeri Timo Soini.

10.8.2017 Suomen kauppakamaritoiminnan 100-vuotisjuhlat vietettiin Helsingin Finlandia-talossa. Kuvassa Oulun kauppakamarin toimistonväki täydennettynä puheenjohtaja Timo Levolla.

88 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018

10.8.2017 Tasavallan presidentti Sauli Niinistö esitti valtiovallan tervehdyksen kauppakamaritoiminnalle Suomessa.


VUOSIKERTOMUS

23.8.2018 Eloriihessä ideoitiin ja pohdittiin, millainen on tulevaisuuden kauppakamari.

24.8.2017 Kainuun kauppakamariosaston hallituksen vieraina olivat Kainuun kansanedustajat. Keskustelun aiheina olivat Kainuun liikenteen kärkihankkeet ja teollisuustyövoiman saatavuusongelmien ratkaiseminen.

13.9.2017 Kauppa- ja matkailufoorumi järjestettiin Oulun ammattikorkeakoulun tiloissa yhdessä BusinessOulun kanssa.

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018 89


VUOSIKERTOMUS

14.9.2017 Kauppakamarien toimitusjohtajat vierailivat Lontoossa. Matkan aiheina olivat Brexit ja sen vaikutukset EU:n sisämarkkinoihin sekä suomalaisten yritysten toimintaympäristöön.

25.9.2017 Terrafame järjesti ensimmäisen Terrafame-akatemian Sotkamossa.

28.9.2017 Koillismaan kauppakamariosaston hallituksen tekemällä Kainuun kauppakamariosaston vierailulla vierailtiin Renforssin rannassa Valtavalolla. Yrityksen toimintaa esittelee toimitusjohtaja Markku Laatikainen.

29.9.2017 Koillismaan vierailulla Kajaanissa tutustuttiin myös Katera Steeliin, jota esittelee toimitusjohtaja Ismo Jauhiainen. 90 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018


VUOSIKERTOMUS

29.9.2017 Koillismaan kauppakamariosaston hallitus Kainuun vierailulla Terrafamen kaivosalueella.

4.10.2017 Kalajokilaakson kauppakamariosaston seminaarissa haastettiin alueen kunnat kehittämään yhteistyössä koko työssäkäyntialueen vetovoimaa. Avauspuheenvuorossa Jani Oikari vertasi Kalajokilaakson yritystoiminnan lukuja Porin kaupunkiin.

4.10.2017 Kalajoen kauppakamariosasto järjesti Ylivieskan Kulttuurikeskus Akustiikassa Kuntaseminaarin, jossa keskusteltiin työssäkäyntialueesta ja mahdollisuuksista työvoiman liikkuvuuden helpottamiseksi. OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018 91


VUOSIKERTOMUS

23.10.2017 Kainuun kauppakamariosaston Talousseminaari pidettiin Wanhalla Kerholla Kajaanissa. Seminaarin yhteistyökumppanina oli Kainuun Osuuspankki ja tapahtuman teemana oli Digitalisaation hyödyntäminen liiketoiminnassa. Kansainvälistymisen suuntana puolestaan oli Kiina. 23.10.2017 Kainuun Talousseminaarissa palkittiin Vuoden teolla Critical Force. Palkinnon luovuttivat Critical Forcen COO Teemu Määtälle Kainuun kauppakamariosaston asiamies Jari P. Tuovinen (vasemmalla) ja puheenjohtaja Juha Tanskanen (oikealla).

92 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018

25.10.2017 Kolmas Suomen Kasvupalkinto luovutettiin Valmet Automotivelle Kasvun Karnevaalien yhteydessä Jyväskylässä. Toimitusjohtaja Ilpo Korhonen kiittämässä huomionosoituksesta.


VUOSIKERTOMUS

31.10.2017 Kauppakamari Cafessa otettiin ”Ruotsin markkina haltuun”. Tilaisuus järjestettiin yhdessä suomalaisruotsalaisen kauppakamarin kanssa Oulussa Uudella Seurahuoneella.

Keskusteluja jatkettiin lounaan merkeissä.

2.11.2017 iLOQ vastaanotti Tasavallan Presidentin kansainvälistymispalkinnon Presidentinlinnassa.

7.11.2017 Pohjois-Pohjanmaan Maakuntapäivillä Oulun teatterissa teemana oli Vahvuuksista vetovoimaa. Tilaisuudessa Suzuki-koulun Oktaavian jousiryhmä esitti Suomi 100 -musiikkitervehdyksen. OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018 93


VUOSIKERTOMUS

10.11.2017 Oulun yliopistogaalassa Saalastinsalissa professori Seppo Vainio esitteli suunnitelmia Elämän peilistä ja miten terveysteknologiaa voidaan jatkossa hyödyntää ihmisten hyvinvoinnin edistämisessä.

11.11.2017 Turun kauppakamarin 100-vuotisjuhlan tanssiesitys.

11.11.2017 Turun kauppakamarin 100-vuotisjuhlassa valtiovallan tervehdyksen toi valtiovarainministeri Petteri Orpo.

94 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018


VUOSIKERTOMUS

14.11.2017 Pohjois-Suomen Hallituspartnerien kanssa Uudella Seurahuoneella järjestetyssä hallitustyön kehittämisseminaarissa teemana oli ”Digitalisaatio haastaa hallituksen”. Digitalisaatiosta puhumassa Digitalist Groupin tuore toimitusjohtaja Ville Tolvanen.

14.11.2017 Hallitustyön kehittämisseminaarissa myös Chair of the Year 2016, vuorineuvos Jorma Eloranta, esitti näkemyksiään syvällisen muutoksen merkityksestä hallitustyöskentelyssä.

16.11.2017 Kainuun Pörssi-illassa Kajaanin Kaukametsä-salissa Suomen pankin ennustetoimiston päällikkö, taloustieteiden tohtori Juha Kilponen kertoi Suomesta maailmantalouden myllerryksessä ja haastoi pohtimaan mistä talouskasvulle lisää eväitä?

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018 95


VUOSIKERTOMUS

16.11.2017 Kalajokilaakson ja Raahen kauppakamariosastojen talousseminaarissa kuultiin, että maailmantalouden kasvu jatkuu. USA ja Saksa ovat jo lähellä täystyöllisyyttä. Suomessa on vielä muutama vuosi siihen, että markkinat ylikuumenevat. Metalliteollisuuden haasteet ja Venäjän tilanne selittävät, miksi Suomen talous ei ole kasvanut näiden talouksien kanssa samassa suhteessa.

22.11.2017 Oulun yliopiston vararehtori Taina Pihlajaniemi avasi China-Finland Dialogue on Innovation -seminaarin Oulun Lasaretissa. Kiinasta läsnä oli delegaatio Pekingin Chinese Academy of Social Sciences -yksiköstä.

96 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018

13.12.2017 HHJ-Glögeillä yrittäjä ja toimitusjohtaja Minna Åman-Toivio kertoi yrityksensä Medkit Finlandin painamasta kaasusta kasvuun.


YRITYSHAKEMISTO JÄSENET 6.3.2018 sivut 98–116

TOIMIALAHAKEMISTO sivut 117–130


JÄSENET

JÄSENET 6.3.2018 9Solutions Oy OULU

A & J Kivijärvi Oy RAAHE

129

OULU

KAJAANI

A-Rengas Oy Ylivieska

Alavieskan kunta

Arffman Consulting Oy

Alavieskan Osuuspankki

Ari Lehtelä Oy/Neste Ylivieska Mäntytie

OULU

Aava Mobile Oy ABB Oy, KPM

Akzo Nobel Finland Oy 119

ALAVIESKA

KAJAANI

ALAVIESKA

128

YLIVIESKA

YLIVIESKA

Alfasoft Oy

Arielis Oy

OULU

OULU

Accountor Oulu Oy

Alko Oy

Acon Finland Oy Ltd

Alltime Oy

Adecco Finland Oy

Alte Invest Oy

Admescope Oy

ALTEN Finland

Arkkitehtitoimisto HML Oy Harmainen-Mäkelä-Lahtinen

Agronic OY

Alutec Oy

Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy

Ahaa Vision Oy

Aluteräs Oy

Aikolon Oy

Ammattienedistämislaitossäätiö AEL

Aimo Kortteen Konepaja Oy 121

Ammattiopisto Luovi Oulun yksikkö

Aine Oulu Oy

Amondi Oy

A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy

Andament Group Oy

Air Liquide Finland Oy

AntCore Oy

Aispro Oy

Antell-Leipomot Oy

Ajo-Motor Oy 128

Antell-Ravintolat Oy

AK Eagle Media

Aquaminerals Finland Oy

AKE-GEARS Oy

Arcesi Oy

Aktia Pankki Oyj

Arcturia Oy

Aktiiva Taloushallinto Oy 129

Are Oy

OULU OULU OULU OULU

HAAPAVESI OULU OULU

YLIVIESKA OULU OULU OULU

KEMPELE OULU

YLIVIESKA KAJAANI OULU

RAAHE

98 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018

OULU

130

OULU

Arkkitehdit Mauno Huurre & Kari Vaara Oy

OULU

KIVESJÄRVI

LAHTI

RAAHE

OULU

YLIVIESKA

OULU OULU

KALAJOKI OULU OULU OULU OULU

RUKATUNTURI ROVANIEMI OULU

117

YLIVIESKA

Arkkitehtitoimisto Kanttia 2 Oy

HAUKIPUDAS HELSINKI

Ariem Oy

121 121

OULU

Arkkitehtitoimisto Laatio Oy OULU

Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy OULU

Aro Systems Oy OULU

Aro-Konsultit Oy OULU

Arr-Systems Oy OTANMÄKI

Arttim Oy

TUOMIOJA

ASBE (Asbestianalyysi) Oy OULU

Aseliike Markus Remes Oy KEMPELE

Asennus N & H Service Oy OULU

Asennus Velj. Mustanoja Oy HAAPAJÄRVI

Asianajotoimisto Anssi Holmberg OULU

117


OULU

Asianajotoimisto Pasi Markus Leinonen Oy RAAHE

OULU

Asianajotoimisto Botnia Oy OULU

OULU

122

OULU

Asianajotoimisto Ferenda Norden Oy OULU

117

Asianajotoimisto Isoluoma

122

OULU

Asiantuntijakeskus GordionPro Oy

OULU

Asuntomarkkinat Kolehmainen Oy

Atexon Oy

Asianajotoimisto Kai Rissanen

ATK Pikatukku Oulu Oy

Asianajotoimisto Kalle Pyrhönen Oy

ATP Metal Works Oy

RAAHE

OULU

122 122

Asianajotoimisto Kokkolex Oy OULU

Asianajotoimisto Krogerus Oy OULU

Asianajotoimisto Kyösti Salmirinne KUUSAMO

Asianajotoimisto Luolavirta Oy OULU

Asianajotoimisto Marja-Riitta Immonen Oy OULU

Asianajotoimisto Ojala & Urpelainen Oy OULU

129

OULU

Biisoni Pohjanmaa Oy HELSINKI

OULU OULU

123

Bittium Wireless Oy OULU

Blastman Robotics Oy OULU

KAJAANI

123

OULU

Boogie Software Oy OULU

Buca-Rest Oy

Autotalo Hartikainen/ E. Hartikainen Oy

Cajo Technologies Oy

Autotalo Savusalo Oy

Calasta Oy

Avartum-Instituutti Oy

Camtronic Oy

YLIVIESKA OULU

121

Bonava Suomi Oy

YLIVIESKA

KAJAANI

128

Bittium Technologies Oy

Aution Puutyöhallit

Autotalo Antti-Roiko Oy

Betamet Oy

Bittium Oyj

OULU

YLIVIESKA

126

OULU

OULU

Auto- ja Traktorihuolto Suihkonen & Pihlajamaa Oy

OULU

BitFactor Oy

Auditing and Consulting Auco Oy

OULU

Bellum Oy

YLIVIESKA

RAAHE

Autio Oy infrapalvelut

OULU

Bet-Ker Oy

Aurora DC Finland Oy 117

BDO Oy, Oulu

OULU

OULUNSALO

KAJAANI

OULU

Betamet Piping Oy

OULU

OULU

Bauhaus & Co. Ky/ BAUHAUS-Tavaratalo Oulu

OULU

OULU

Asianajotoimisto Jussi Laaka Oy

Banssi lappi Oy

Berggren Oy Ab

OULU

OULU

Asianajotoimisto Kivijärvi & Lepoluoto Oy

128

Astrum International Oy Ltd.

Atex Media Oy

OULU OULU

Asianajotoimisto Sirkku Kylmänen Ky

Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy

KAJAANI

122

OULU

Assemblin Oy

SUOMUSSALMI

Asianajotoimisto Kejo Oy

Azets Insight Oy

OULU

Asianajotoimisto Eskonpekka Oy

OULU

KIVINIEMI

Asianajotoimisto Pro Juridica Oy

Asianajotoimisto Eija Heikkinen Oy

OULU

Axico

OULU

Asianajotoimisto Astrea Oy

Asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy

Asianajotoimisto Onnela-Kariniemi Oy

JÄSENET

Asianajotoimisto Antti Myllymäki Oy

125

OULU

KEMPELE JÄÄLI

YLIVIESKA

123

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018 99


JÄSENET

Canon Oy

Creative Preludi

Canorama Oy

Creowave Filters Oy Creowave Oy

OULU

E.T. Listat Oy

127

124

Earth Pac Oy

126

124

Edux-Ovet Oy

KOKKOLA

KUUSAMO YLIVIESKA

OULU

Capitis Control Oy

OULU

OULU

Capricode Oy

YLIVIESKA

Carement Oy

123

OULU

Caritas-Säätiö

Efficient Network Partner Oy

Critical Force Oy

EHP Environment Oy

CT Industrial Oy

EKA Länsi Oy

CTurva OSK

Elega Oy

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike

Elekma Oy

LIMINKA

KAJAANI

OULU

HAAPAVESI

OULU

Carmelin Invest Oy Ltd.

OULU

TAMPERE

OULU

Catella Property Oy

HAAPAJÄRVI

KAJAANI OULU YLIVIESKA

OULU

Caverion Industria Oy

OULU

Elektroval Oy

KAJAANI

Caverion Suomi Oy

KAJAANI

Defia Oy

KEMI

Eleplus Oy

OULUNSALO

CBRE GWS Finland Oy

OULU

Demeca Oy

OULU

Centria tutkimus ja kehitys Ylivieska YLIVIESKA

HAAPAVESI

Densiq Oy OULU

Ceriffi Oy

128

Elisa Videra Oy

Destia Oy

HAUKIPUDAS

OULU

OULU

CGI Suomi Oy

Eltel Networks Pohjoinen Oy

Detection Technology Oyj

OULU

Champion Door Oy

128

NIVALA

KAJAANI

OULU

Embelin Oy

DI REIJO LEHTONEN

OULU

OULU

Codemate Oy

Digifundus Oy

OULU

OULUNSALO

Codenex Oy

125

Digital Media Oulu Oy

OULU

YLIKIIMINKI

DNA Oyj Pohjois-Suomi

Consti Talotekniikka Oy, Asuintalot Oulun alue

Domector Oy

Cor Group Oy

E. Helaakoski Oy

OULU OULU

Cramo Finland Oy

126

OULU

PARHALAHTI

Enersense International Oy

122

Enics Raahe Oy

118

Erkki Rautiainen OULU

OULU

E. Kittilä Oy

OULU

RAAHE

OULU

RAAHE

Emlogos Oy

PYHÄJOKI

OULU

Conlog Oy

OULU OULU

OULU

Ceruus Oy/IoLiving

elfGROUP Kyberturvallisuuspalvelut Oy Elisa Oyj

Design Valkea Oy

KAJAANI

KEMPELE

Elektrobit Automotive Finland

Datala Oy

YLIVIESKA

NIVALA

Creowave Technologies Oy OULU

OULU

HAAPAJÄRVI

127

Ernst & Young Oy KAJAANI OULU

Erpekon Oy PATTIJOKI

Tervetuloa Oulun älykkäimpiin toimitiloihin!

100 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018

122


OULU

128

Finnkino Oy

Greenpipe Oy

OULU

REVONLAHTI

Esmo Oy

Finntensid Oy

130

Greenstep Oy

Espotel Oy

FinNuclear ry

119

H. Vähäaho Oy

Etra Oy

Finnvera Oyj

OULU

YLIVIESKA

OULU

HELSINKI

OULU

Etteplan Design Center Oy OULU

Eutor Oy KEMPELE

118 130

OULU OULU

OULUNSALO OULU OULU

Ferral Components Oy KALAJOKI

Ferrovan Oy OULU

Fin Door Oy II

Finavia Oyj

OULUNSALO

Finn Heat Oy LIMINKA

Finn Specialsteel Oy RAAHE

124

118 128 123

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä PIIPPOLA

Fondia Oyj

Haapuu Oy

Forex Bank Ab

Hailuodon kunta

Formados Oy

Hailuodon Osuuspankki

125 129

HAAPAJÄRVI HAILUOTO HAILUOTO

F-Secure Oyj Oulu

125

Haltian Oy

FSP Finnish Steel Painting Oy

123

Hammarin Sähkö Oy

OULU

FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy

OULU

HAAPAVESI

KUUSAMO

FCG Elbit Oy

Fermion Oy Oulun tehdas

Haapaveden Teknologiakylä Oy

OULU

FarmaApu Oy

PYHÄJOKI

HAAPAVESI

OULU

FARA Oy

Fennovoima Oy

Haapaveden Puukaluste Oy

Firerock Ky Hotelli Tiiranlinna

OULU

Exova Metech Oy

PYHÄNTÄ

HAAPAVESI

TYRNÄVÄ

FocalSpec Oy

OULU

Feelia Oy

Haapaveden kaupunki

Finpom Oy

OULUNSALO

Exfo Oy

HAAPAVESI

HAAPAJÄRVI

Flowman Oy

KAJAANI

OULU

Haapalaskenta Oy

KAJAANI OULU

RAAHE

Exens Development Oy

JÄSENET

Esju Oy

VANTAA

OULU OULU

Fujitsu Finland Oy

Handelsbanken Oulun konttori

Galaxo Oy

Hannu Helaakoski

Gane Oy

Hartela Pohjois-Suomi Oy

FUJITSU

OULU

OULU

OULU

OULU

Geobotnia Oy OULU

OULU

130

Gigantti Oy Ab

OULUNSALO

Graafinen Studio Ilpo Koskela OULU

Grano Oy OULU

Greenled Oy KEMPELE

NIVALA

Haukiputaan Kehitys Oy

OULU

Ginolis Oy/Global Innovation Network Oy

Hatrick Oy

HAUKIPUDAS

117

Haukiputaan Sähköosuuskunta HAUKIPUDAS

Haurun Jäteauto Oy OULU

Head Balance Oy OULU

Head Invest Oy OULU

THE SEEKERS

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018 101


JÄSENET

Healthy Exercise Holding Oy

Hotelli Kultasirkku Oy

Ikni Oy

Hotelli Käenpesä

iLOQ Oy

Heavy Rakenne Oy

HR Solutions Oulu Oy

Imago Printti Oy

Heikki Kuokkanen

HR-ikkunat Ruhkala Oy

Imagon Oy

Heltti Oy

HS-Visual Art Ky

Indalgo Oy

Hengitysliitto Ry

Huippu Group Oy

Infra Ry Pohjoinen

119

Henkilöstötieto Paloniemi Oy OULU

Hukka Oy/Liikuntakeskus Hukka OULU 121

Infrasuunnittelu Oy

130

Hepetek Oy

Human Side

Infratek Finland Oy

OULU

Heapson Oy TUHKAKYLÄ

KEMPELE

122

TAIVALKOSKI

OULU OULU

TYNKÄ

HELSINKI

KAJAANI

PALTAMO

OULU

OULU

HELSINKI

OULU OULU

YLIVIESKA OULU

LUMIJOKI

Herman Andersson Oy

OULU

OULU

OULU

122

Herman IT Oy

Hydnum Oy MUHOS

KAJAANI OULU

121

InHunt Group Oy OULU

127

HZPC Kantaperuna Oy

Innoconnections

Hätälä Oy

Innokas Medical Oy

H-Huippumaali Oy

Ibidem Corp. Oy

INOX Finland Oy

Hiekkadyyni Oy

Icepro Oy

Hiekkasärkät Golf Oy

Identoi Oy

Insinööritoimisto PLC-Plan Oy

Hiihtokeskus Iso-Syöte Oy

Idesco Oy

Insinööritoimisto Polartek Oy

Hiihtokeskus Ukkohalla - Paljakka Oy

IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy

Insinööritoimisto Ponvia Oy

Himangan Puusepät Oy

Ihme-3d Oy

Insinööritoimisto Ronkainen Oy

Hiottu Oy

Iilaakso Oy

Insinööritoimisto Tarmo-Rakenne Oy

HitsaCon Oy

Iin Energia Oy

Insinööritoimisto Tuotantoprosessi Ky

Hofler Oy

Iin Konepaja

Hoivea Oy

Iin kunta

Hongisto Oy

Iin Metsätyö Oy

KAJAANI

Herukan LVI Oy OULU

TYRNÄVÄ

122

OULU

KALAJOKI KALAJOKI OULU OULU

HIMANKA OULU

VAALA OULU OULU OULU

Hotelli Herkko TAIVALKOSKI

102 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018

KIIMINKI

OULU

KEMPELE

OULU

YLIVIESKA OULU OULU OULU

KEMPELE II II II II II

Iin Puunjalostus Oy II

PYHÄJOKI

130

Insinööritoimisto Kone-Konstat Oy OULU OULU OULU

121

OULU

KUUSAMO OULU

OULU

Inspecta Sertifiointi Oy HELSINKI

Instaro Oy OULU

Intolog Oulu Oy OULU

Intotalo Oy KAJAANI

129


JKL Mechanics Oy

Invera Oy

JKT-Vuokratrukit Oy

Jätehuolto P. Pääkkönen Oy

InvestM8 Oy

JMC Engine Oy

Jääskeläinen Consulting Oy

IRL-Suunnittelu Oy

Johanneksenkulma Oy/ K-Supermarket Sotkamo

Kaari Partners Oy

OULUNSALO

KEMPELE

UTAJÄRVI

OULU

OULU

Joki ICT Oy

YLIVIESKA

YLIVIESKA

ISS Palvelut Oy

OULU

Isännöintipalvelu Oulun Semester Oy OULUNSALO

Jot-Rent Oy RAAHE

J&A Antikka Oy K-Rauta Äimärautio OULU

Joutsen Media Oy OULU

127

124

Kainuun Voima Oy KAJAANI

KALAJOKI

Kainuun Yrittäjät Ry

Jussi Capital Oy

KAJAANI

SIEVI

JÄÄLI

Jussi Sutela Oy

Jarmo ja Minna Sormunen/ Ravintola Wanha Kerho

Jutel Oy

Jepetron Oy/Hotelli Iso-Syöte

Juviset Oy

Kairan X-Partner Oy KUUSAMO

LIMINKA OULU OULU

Kainuun Sora Oy

KONTIOMÄKI

Junnikkala Oy

KELLO

KAJAANI

Kainuun Tähti Oy/ Shell Paltamo Kontiomäki

OULU

Jalecon Oy

Kainuun Pintakäsittely Oy

PALTAMO

Juhatek LVI-Palvelut Oy

HELSINKI

125

Kainuun Sanomat Oy

OULU

Jaakko Talsi

KAJAANI

KAJAANI

Juhan Auto Oy

KAJAANI

118

Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO)

JS-Automoto Oy

KEMPELE

Jaa Disain Suomi Oy

Kainuun Liitto

KAJAANI

SUOMUSSALMI

JT-Asbesti Oy

YLIVIESKA

SYÖTE

121

OULUNSALO

J.E.Klemetti Oy

119

KUHMO

Kainuun Osuuspankki

JPS-Kuljetus Oy 118

Kainuun Jäteyhtymä Oy

KAJAANI

OULU

OULU

OULU

Kainuun Osaamiskeskus Oy

Jousi Group Oy

J L Machine Oy

Kailatec Oy

KAJAANI

KEMPELE

OULU

KAJAANI

130

Jotsi Oy

IT-Salonen Oy Dreamit Oy

KUHMO

KAJAANI

OULU

OULU

Kaesan Kotileipomo Oy

Kainuun Etu Oy

JOT Automation Oy

Isännöintipalvelu E. Suomela Ky

Jarkimo Oy

129

NIVALA OULAINEN

ISS Proko Oy

KARINKANTA

JÄÄLI

Jokilaaksojen Koulutuskuntayhtymä

OULU

Jaresko Oy

Kaarlo Nurmiranta

KALAJOKI

Ismo Männistö Oy

OULU

OULU

Joka-Ohjelmat Oy

OULU

OULU

OULU

SOTKAMO

Isku Interior Oy

JV Lakiasiat Oy

KALAJOKI

RUUKKI

OULU

J. Ala-Ahon hautaustoimisto/ F. Ala-Aho Oy

121

JÄSENET

Introme Oy

125

128

Kairest Oy KAJAANI

Kaisanet Oy KAJAANI

Kaivinkonetyöt Hannu Jantunen Oy MIELUSKYLÄ

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018 103


JÄSENET

Kaivorinne Oy

Kalajoen Teräs Oy

123

Kauppaneuvos Veikko Hulkko

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

Kaleva Oy

121

Kauppatorin Kahvilamakasiinit Oy

Kajaanin Huoltokeskus Oy

Kaleva365 Oy/Raahen Seutu/ Raahelainen

PUDASJÄRVI

126

KAJAANI KAJAANI

Kajaanin jäteauto Oy KAJAANI

119

KALAJOKI OULU

OULU

RAAHE

Keittiökeidas Oy

Kalevala Spirit Oy Ltd

PATTIJOKI

Kemet Electronics Oy

Kalevala Valmennus Oy

KAJAANI

SUOMUSSALMI

KAJAANI

Kajaanin Lukko Oy KAJAANI KAJAANI

Kemian Tutkimuspalvelut Oy, CRS-Research Ltd

Kalevi Malinen Oy/Neste Pudasjärvi

Kemira Chemicals Oy Oulun tehtaat

Kaluste-Naapuri Oy/Sotka

Kemira Oyj Oulu

KEMPELE

PUDASJÄRVI

Kajaanin Romu Oy LINNANTAUS

KAJAANI

Kajaaniwood Oy

Kamrock Oy

KAJAANI

KEMPELE

Kajaste Oy

118

Kalevalan kuntoutuskoti-säätiö KUHMO

Kajaanin Rakennusremontti Oy

OULU

Kehityspartner Ky

SOTKAMO

Kajaanin kaupunki

OULU

OULU OULU

121

120

Kempeleen Kaluste Oy KEMPELE

Kanteleen Voima Oy

Kempeleen Kojeistotuote Oy

Karentia Oy

Kempeleen kunta

Kastelli-talot Oy

Kempeleen Vesihuolto Oy

Kasvishovi Oy

Kempleen Siirtokuljetus Oy

Katera Steel Oy

Kensapuu Oy

Kalajoen Kylpylähotelli Sani Oy

Katman Oy

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Kalajoen Lattia ja Sisustus Oy

Katri Antell Oy

Kalajoen Lämpö Oy

Katsastus Team Oy

OULU

Kalajoen Hiekkasärkät Oy KALAJOKI

Kalajoen kaupunki KALAJOKI

118 118

KALAJOKI KALAJOKI

OULU

120

KALAJOKI

OULU

HIMANKA

KALAJOKI

JÄÄLI

125

Kalajoen Puutuote Oy

Kauppaneuvos Ilkka Lantto

KALAJOKI

Kalajoen Teollisuuseristys Oy KALAJOKI

OULU

OULU

Kalajoen Raudoitus Oy

RAHJA

Katterla Oy Kauneus-ja Hyvinvointipalvelut Vanilliini ky 119

KALAJOKI

Kalajoen Satama Oy

KAJAANI OULU

KALAJOKI

Kalajoen Osuuspankki

KARINKANTA OULU

Kalajoen Kiinteistöhuolto Vierimaa Oy Kalajoen Kiinteistönhoito Oy

HAAPAVESI

127

OULU

Kauppaneuvos Pekka Räihä KAJAANI

Kauppaneuvos Taisto Riski OULU

Henkilöstöpalvelut

104 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018

KEMPELE KEMPELE KEMPELE KEMPELE

HIMANKA

119

OULU

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma OULU

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia OULU

Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj KOKKOLA

Keski-Pohjanmaan Osuuspankki YLIVIESKA

Kesko Oyj OULU

Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö KEMPELE

126


Kolster Oy Ab

122

Kouta Kiinteistöt Oy

Keysight Technologies Finland Oy

Komerco Oy

122

KPMG Oy Ab

Kiantama Oy

Konditoria R. Lukkarila

KiBe Oy

Koneistamo Alm Oy

Kielo Growth Oy

Koneistamo Kultala Oy

Kuhmo Oy

Konesilta Oy KÄRSÄMÄKI

Kuhmon Ikkuna Oy/ Kantolan teollisuusalue

Koneyhtymä Vesa ja Jouni Määttä, Rukan Salonki

Kuhmon kaupunki

Konica Minolta Business Solutions Finland Oy

Kuhmon Laskentapalvelut Oy

OULU

OULU

OULU

SUOMUSSALMI

KAJAANI

OULU OULU

Kiinteistö Oy Kanavapalatsi OULU

Kiinteistö Oy Vuokatin Kaisankulma NERKOO

Kiinteistöhuolto Jurvelin Oy OULU

Kinnusen Mylly Oy UTAJÄRVI

120 118

129

Koillismaan Kirjapaino Oy KUUSAMO

121

Koillismaan Osuuskauppa

Koskelan Taimitarha

Koillismaan Terveys Oy

Kotirannan Vihannesjaloste Oy

Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy

Kotivara Oy

Koillis-Suomen Kehittämisyhtiö Naturpolis Oy 122

Koukkupaja Oy

KUUSAMO KUUSAMO KUUSAMO KUUSAMO

KUUSAMO

Kokkolan Halpa-Halli Oy KOKKOLA

PALTAMO

Kuljetus Rahkola Oy KALAJOKI

Kuljetus Tornikoski Oy

KAJAANI

Korsu Oy RAAHE

KUHMO

Kuljetus Möttönen Oy

Korhonen Oy Tili- ja Kiinteistötoimisto

Koillismaan Lasi Ky

Kuhmon Musiikkiyhdistys ry

PUDASJÄRVI

UTAJÄRVI

KUUSAMO

KUHMO

Kuljetus Luokkanen Oy

Koontia Oy

Koillisen Yrityskeskus Oy

Kuhmon Lämpö Oy

LIMINKA

OULU OULU

OULU

KUHMO

Kuljetus Laurikkala Oy

Koodiviidakko Oy KOOkenkä

Klaffi Tuotannot Oy

124

OULU

PUDASJÄRVI

NIVALA

KUHMO

Kukkakauppa Kanerva Ky

Kontiotuote Oy

Kiviniemi&Malkki Oy

OULU

117

OULU

KIIMINKI

JÄÄLI

KUHMO

OULU OULU

KTC Group Oy

KUHMO

Konsultointitoimisto Tapio Jussila Ky

Kitel Oy

KK-Verve Oy

123

RUKATUNTURI

Konsultointi Karhulat Oy

OULU OULU

PIEHINKI

119

KAJAANI

Kraton Chemical Oy

PATTIJOKI

OULU

Kiertokaari Oy

TAIVALKOSKI

JÄSENET

Keto Software Oy

129

OULAINEN YLIVIESKA OULU OULU

Koulutusavain Oy KAJAANI

LIMINKA

Kuljetusliike Alpo Jokelainen Oy KAJAANI

Kuljetusliike Ilmari Lehtonen Oy OULU

129 129

Kuljetusliike Kantola & Koramo Oy KUUSAMO

Kuljetusliike Kinnunen Oy OULU

Kuljetusliike Moilaspojat Oy UTAJÄRVI

129

Kuljetuspolar Oy OULU

SYSTEMASTORE ON NYT TIETOKESKUS SystemaStore Oy liittyi osaksi Tietokeskus-perhettä. Jatkossa pystymme tarjoamaan teille entistäkin parempaa palvelua!

Tietokeskus on Suomen läheisin ja nopein, teknisesti osaava IT-palvelutalo, jonka lähes 200 alan ammattilaista ovat palvelleet asiakkaita ylivoimaisella huolenpidolla jo kolme vuosikymmentä. OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018 105


JÄSENET

Kuntoutuspalvelut Sähäkkä Oy

Lakiasiaintoimisto Jorma Herttuainen

YLIVIESKA

LIMINKA

OULU

Kuusakoski Oy

Lakiasiantoimisto Pentikäinen Oy

OULU

Kuusamo Hirsitalot Oy

126

KUUSAMO

OULU

Lakipalatsi

128

KUUSAMO

Lamujoen Perhekodit Oy PULKKILA

Kuusamon kaupunki

Langin Kauppahuone Oy

Kuusamon KTK Oy

Lapin Teollisuusrakennus Oy

Kuusamon Osuuspankki

Lapland Hotels Oy

KUUSAMO

129

122

KUUSAMO

Kuusamon Uistin Oy

Lastaus Heikki Kärjä Oy

Kuusisalo Oy

Lateralis Oy

KW-Component Oy

Lavango Oy

Kylmänen Food Oy

LaVe Oy Lapin Vesileikkaus

Kymppi Consulting Oy

LBR-Tekniikka Oy

Kymppi Group Oy

Lean Zone Oy

Kärsämäen kunta

Leena Jussila TTM, Yliopettaja

Käylän Osuuspankki

Lehto Group Oyj

Köökinikkarit T. Näppä Oy

Liikku Oy

Laaksojen Maitokunta

Limingan Automaalaamo Oy

KUUSAMO

OULU

KUUSAMO

RAAHE

Loiste Lämpö Oy KAJAANI

119

LTM-Rakennus Oy JÄÄLI

Lubor Oy KERAVA

OULU

RANTSILA

Ludocraft Oy OULU

KEMI

OULU

KEMPELE

OULU

127

ALPUA

LVI-Aitta Oy KAJAANI

LVI-insinööritoimisto Mäkelä Oy

LIMINKA

Laanilan Voima Oy

128

OULU

Limingan Kansanopisto Limingan kunta

Laguna Street Restaurants Oy

Limingan Osuusmeijeri

Lakiasiaintoimisto Defenso Oy 122

Limingan Osuuspankki

OULU

LIMINKA

OULU OULU

LIMINKA LIMINKA

ITSENÄINEN POHJOIS-SUOMALAINEN Verokonsultointi Erikoistoimeksiannot Yrityskaupat

www.pstilintarkastus.com 106 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018

OULU

127

LVI-Kilpimaa Oy

123

OULU

LIMINKA

Labroc Oy

124

Lumiahon Murskaus Oy

OULU

YLIVIESKA

Lujateko Oy

OULU

KEMPELE

OULU

127

OULU

Lukevas Oy

OULU

KÄYLÄ

Lujatalo Oy

OULU

OULU

KÄRSÄMÄKI

KAJAANI JÄÄLI

HAUKIPUDAS

LAPALUOTO

Loiste Oy Lovi Oy

KALAJOKI

RUUKKI

117

OULU

Logistiikkaoperaattorit Logop Oy

OULU

Lassila & Tikanoja Oyj

Linja Arkkitehdit Oy

OULU

Lassen-Metalli Oy

Kuusamon Toimialapalvelu Oy

126

Logate Oy

OULU

Kuusamon Tilipalvelu Oy

Lindström Oy

OULU

OULU

KUUSAMO

LIMINKA

Linja-autoliiton Oulun Osasto ry

KALAJOKI

KUUSAMO

124

Limingan Vesihuolto Oy

OULU

OULU

Kuusamon Energia- ja Vesiosuuskunta

Tilintarkastus Yritysjärjestelyt Erityistilintarkastukset

Limingan Palvelukoti Oy

119

LVI-Palvelu Korhonen Oy SOTKAMO

LVI-Palvelu Pitkälä Oy OULUNSALO

LVI-Työ Meskus Oy TAIVALKOSKI


MCon Partners Oy

Lähitapiola Kainuu-Koillismaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Mecanova Oy

OULU

130

Maa- ja vesirakennus Tuohimaa Oy KIIMINKI

JÄÄLI

Mectalent Oy

Mondo Minerals B.V. Branch Finland

OULU

Media-Arena Oy OULU

123

MedKit Finland Oy

Mehi Oy

Maarakennus Kivijasi Oy

SUOMUSSALMI

HAUKIPUDAS

Motori Oy 130

Mekitec Oy

Mainostoimisto Siberia Oy

OULU

OULU

123

Majoituspalvelu Forenom Oy/Oulu OULU

Melkoset Oy HAAPAJÄRVI

Movitek Oy 128 129

MTV Oy

OULU

OULU

Marita ja Hannu Kuusiniemi Oy/ Chalet Ruka Peak 118 RUKATUNTURI

Marja Ojaniemi, ammatinharjoittaja

OULU

Mestek Oy

Muhoksen Elintarvikekuljetus Oy

OULU

LEPPINIEMI

MetaEnergia Oy

Muhoksen kunta

HAAPAVESI

OULU

Metalpower Oy

123

Markkinointi-Instituutti Oulun yksikkö

Metsähallitus Metsätalous Oy

124

Markkinointiviestintätoimisto Kuulu Oy

Metsäkoneurakointi Martti Sirviö Oy

KEMPELE

OULU

OULU

SOTKAMO

OULU

Marra Oy RAAHE

Martela Oyj OULU

Mastcraft Oy YLIVIESKA

Matelan Sähkölaitehuolto Oy RAAHE

130

Metsäpesälä Oy PUDASJÄRVI KUHMO

Miilukangas Oy

Mikko Ahokas Consulting Oy

OULU

Mcompetence Oy

OULU

Muksun Maailma Oy OULU

MULTI Ltd Technical Services MTS Oy OULU

Muotitalo Lehtinen Oy YLIVIESKA

Musta-Pekka Oy OULU

Nab Labs Oy

NAKERTAJA

RAAHE

Max Technologies Oy

119

Nakertaja-Hetteenmäen Kyläyhdistys Ry

VUOKATTI

OULU

MUHOS

OULU

Metsäurakointi Piirainen Oy

Maustaja Oy PYHÄNTÄ

126

Metsäurakointi Jaakko Pulkkinen Oy

Mika ja Jaana Sara Ay/ K-supermarket Hovihalli

MST Consulting Oy

OULU

Merimaaria Oy

Manpowergroup Oy

OULU

M-Technology Oy

KIVINIEMI

OULU

MPY Palvelut Oyj

OULU

Merilinja Oy

Mandatum Life

122

MS-Revisor Oy

OULU

YLIVIESKA

OULU

OULU

Mercuri Urval Oy MU-Consultants Ab.

Maler Oy

MPS Career Oy

MSP Event Oy

KAJAANI OULU

PATTIJOKI

OULU

OULU

Meoline Oy Meranti Siivouspalvelut Ky

Majoitusykkönen Oy

124

OULU

OULU

OULU

Motorman Oy MOV Tilintarkastus Oy

Meka Pro Oy

Mainonnan Työmaa MPM Oy

PATTIJOKI OULU

OULU

HAAPAJÄRVI

127

OULU

Mehiläinen Oy Oulu

Maaselän Kone Oy

Monsi Oy

motiMind Oy

MERIJÄRVI

OULU

119

OULUNSALO

Megaturve Oy

Maarakennus Kamara Oy

Monetra Oy

Morenia Oy

OULU

KEMPELE

RAAHE

119

KAJAANI

Megalon Finland Oy

Maanrakennus E. Majava Oy

KAJAANI OULU

OULU

OULU

LIMINKA

Mobimatic Oy

MediaTek Wireless Finland Oy

Maakasi Oy

Majek Oy

OULU

NIVALA

M & M Kemilä Oy/K-Market Meirami

OULU

Mitta Oy

Mecapinta Oy

OULU

Maalausliike Haanpää Oy

VAALA

NIVALA

Lähitapiola Pohjoinen

UTAJÄRVI

Mikko Kilpeläinen Oy/ K-rauta Lantmännen Agro Vaala

OULU

KAJAANI

JÄSENET

LVI-Xpert Oy

Nallikari Seaside Oy 130

OULU

Nallikari-Tennis Oy OULU

Nastarakennus Oy OULU

OULU

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018 107


JÄSENET

Noptel Oy

NC Partnering Oy

OULU

OULU

KAJAANI OULU

Nestor Cables Oy OULU OULU

117

OULU

PUDASJÄRVI

Nevalanmäen Perhekodit Oy KYTÖKYLÄ

NeVia Oy KALAJOKI

125

JÄÄLI

Niskasen Maansiirto Oy HAAPAJÄRVI

Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry NIVALA

Nivalan Kaukolämpö Oy NIVALA

Nivalan kaupunki NIVALA

Nivalan Osuuspankki NIVALA

Nivalan Puskutyö Oy NIVALA

Nivalan Teollisuuskylä Oy NIVALA

Nokia Oyj OULU

Nokia Solutions and Networks Oy

126

OP jasto OY OULU

OP-Kiinteistökeskus Kainuu Oy 120

OULU

KAJAANI

Nordic Tank Oy

Oplax Oy

OULU

OULU

Normaint Oy

OP-Palvelut Oy 125

Opti-Aika Järvelä Oy KOKKOLA

Optiwomen Oy

OULU

OULU

Nosturiliike Sulkala Oy

Optomed Oy

KEMPELE

OULU

Novia Finland Oy

Ositum Oy

OULU

OULU

Novum Oy

Osuuskauppa Arina

OULU

OULU

NTcab Oy

Osuuskauppa Maakunta

NIVALA

KAJAANI

NTRNZ media Oy

Osuuskunta Pohjolan Maito

OULU

HAAPAVESI

Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Oivanki Oy

Osuuskunta PPO

KUUSAMO

Nuorten Ystävät-palvelut Oy OULU

Ojala Yhtymä Oy OULU

OK Graniitti Oy

PIETARSAARI

OT Service Oy OULU

OULU

HAUKIPUDAS

YLIVIESKA

Osuuskunta Viexpo 129

Nuventur Oy Ocotec Oy

127

OULU

Nostokonepalvelu AT Oy

RAITA toimittaa jääkiekkokaukalot tarvikkeineen sekä erilaiset katsomo- ja istuinratkaisut aina pienistä tiloista suuriin arvokisa-areenoihin asti - 40 vuoden kokemuksella!

108 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018

OULU

Nordic Semiconductor Finland Oy

OULAINEN

WWW.RAITASPORT.COM

OULU

Nordic Option Oy

OULU

Nikama Design Oy

KAJAANI

OMP-Konepaja Oy Onninen Oy

Nortal Oy

OULU

No-Pan Auto Oy

OULU

KAJAANI

Newsec Asset Management Oy

NSN

Omapaja Oy

130

OULU

Nevakivi Oy

OULU

OULU

Nordic JobCentre Oy OULU

Netplaza Oy

Niemi Palvelut Oy

OKS-tilit Oy

YLIVIESKA KAJAANI KUUSAMO NIVALA HAAPAJÄRVI OULU RAAHE

NCC Suomi Oy

OK-Proccis Oy Pohjolan Mylly KAJAANI

Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike

NCC Roads Oy

Netox Oy

128

OT-Kumi Oy 124

II

121

Otokylä ry OULU

Oubus Oy OULU

122


Oulun ev.- lut. seurakuntayhtymä

OULU

Oulaisten kaupunki OULAINEN

119

OULU

127

Oulun Golf Oy

130

OULU

JÄSENET

Oucons Oy

Oulun Maa- ja Vesirakennus Oy OULU

Oulun Matkailu Oy OULU

Oulaisten LVI Oy

Oulun Hiippakunnan Tuomiokapituli OULU

119

Oulun Matkapuhelin Oy

Oulaisten Osuuspankki

Oulun III Hansa Apteekki

117

Oulun Nuorkauppakamari Ry

Oulaisten Tilitoimisto Oy

Oulun Insinöörit ry

Oulun OP-Kiinteistökeskus Oy

Oulun Kalustehalli Oy

Oulun Osuuspankki

Oulun kaupunki

Oulun Palvelusäätiö sr

118

Oulun 11. Kastellin apteekki

Oulun kaupunki/ Siku Museo-ja tiedekeskus

Oulun Pelti ja Eristys Oy

124

Oulun Aaria Kodit Oy

Oulun Keilailutalo Oy

Oulun Aluetaksi Oy

Oulun Keskuspesula Oy

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

Oulun Kiipeilykeskus Oy

OULAINEN OULAINEN

OULU

OULAINEN

Oulu Shopping Center Oy/ Ideapark Oulu OULU

OULU

120

Oulu Tours Group Oy

OULU

OULU

124

Oulun Bioenergia Oy

128

OULU

Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö

129

Oulun Ekonomit Ry

Oulun Rakennusteho Oy OULU

Oulun Remonttimylly Oy OULU

OULU

Oulun RP-Tilintarkastus OULU OULU

OULU

Oulun Seudun Ammattiopisto

Oulun Koru Oy OULU

Oulun Kuivaustekniikka Oy

117

Oulun Kuorirakenne Oy

127

OULUNSALO

Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy OULU

128

Oulun Energia Urakointi Oy

128 118

129

Oulun Satama Oy

OULU HAUKIPUDAS KEMPELE LIMINKA MUHOS PUDASJÄRVI TAIVALKOSKI

121

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä

Oulun Kärpät Oy

OULU

OULU

Oulun Seudun Tilineuvonta Oy

Oulun Lasipalvelu Oy

OULU

OULU

OULU

Oulun Koivula Oy

OULU

Oulun DataCenter Oy

Oulun Ensi- ja Turvakoti Ry

Oulun PT Studio/Tmi Outi Seppälä

Oulun Konttivuokraus Oy 129

OULU

OULU

OULU

Oulun Betonikuljetus Oy

OULU

Oulun Pienkuljetus Oy

Oulun Kongressitekniikka Oy

KEMPELE

OULU

JÄÄLI

OULU

Oulun B&N Yhtiöt Oy/ Oulu Business Networks

OULU

OULU

OULU

OULU OULAINEN

120

OULU

OULU

OULU

Oulun Autokuljetus Oy

OULU

OULU

OULU

OULU OULU

OULU

OULU

OULU

OULU

OULU

Oulun Sivakka Oy

Oulun Lihakauppa Oy

OULU

OULU

120

Oulun Sähkö- ja Teletekniikka Oy

Oulun Liikekeskus Ry

OULU

OULU

Oulun Sähkönmyynti Oy

Oulun LVIS-palvelukeskus

OULU

OULU

Yhteistyöllä parempiin palveluihin Ratakatu 1 84100 Ylivieska | puh. 044 729 1419 | www.jict.fi

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018 109 JokiICT_mainos_90x60mm.indd 1

15.3.2018 8.50.48


JÄSENET

Oulun Taksipalvelut Oy

Palovaaran Sähkö Oy

Piiraisen Viherpalvelu Oy

Oulun Tiliasema Oy

Paltamo Golf Oy

Pikapaja Oy

Oulun Tilitoimi Oy

Paltamon kunta

Oulun Tuotantokeittiö Oy

Palvelu Makasiini Oy

Pipelife Finland Oy

Oulun Työterveys Oy

Palvelukoti Metsärinne Oy

Pitomaalaus Oy

Oulun Varakonepalvelu Oy

Parkettiliike Säkkinen Oy

PJ Yrityspalvelu Oy

Oulun Vesikate ja Rakennus Oy

Partnera Oy

PJT-Engineering Oy

Oulun Yliopisto

Pattijoen Kalustetekniikka Oy

PKC Group Oyj

Oulun Yrittäjät Ry

Pauli Moilanen Oy

PKC Wiring Systems Oy

Oulun Yrityskalusto Oy

PCS-Engineering Oy

Oulunkaaren kuntayhtymä

Peab Oy

Oulunseudun Fysioterapia Oy

PeCA Oy

120

Planora Oy

Pe-Forss Oy

130

Planray Oy

Pehutec Oy

125

PLG-Haapajärvi Oy

Pekant Oy

124

PM-Ruukki Oy

OULU

YLIVIESKA

OULU

PAROLA

OULU

PALTAMO

OULU

OULU

II

OULU

PULKKILA

Oulu-Suorajakelu Oy OULU

PYHÄSALMI

Outdoor Activities ODA SUOMUSSALM I

OULU

Ou-Vel Oy OULU

Pentti Hämeenaho Oy 125

RAAHE

OULU

HAAPAVESI OULU

125

Oy Pohjanmaan Ykkös Varaosakeskus YLIVIESKA RAAHE

122

P&S Ahoketo Oy/K-citymarket Raahe

II

129

Pohjalainen Kirjakauppa Oy OULU

Perhekoti Kolumbus Oy

Pohjanmaan Leipomo Oy

Perheravintola Äijälä Oy

Pohjanmaan Osuuspankki POP Oulu OULU

126

Personalhuset Staffing Group Oy

Pohjanmaan Talotekniikka Oy

123

Personnel Group

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Perunakauppa Luonnosta Oy

Pohjois-Pohjanmaan Liitto

OULU

YLIVIESKA

OULU

OULU

OULU

OULU

126

Peura-Trans Oy

129

OULU

KUHMO

Pharmatory Oy

Paavolan Vesi Oy

Pia´s Lex Oy

Paikallis-Sähkö Oy

Pihlaja Catering Oy

Pal-Metalli Oy

Pihlajalinna Oulu Oy

OULU OULU

KEMPELE OULU OULU

130

OULU

Pesuraita Oy

P&S Kumpulainen Oy/ K-Supermarket Ateria

110 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018

122

Pohjan Autovuokraamo Oy Europcar Franchisee

P-Flagon Oy

KONTIOMÄKI

HAAPAJÄRVI

PEPT Oy Ab

RAAHE

KAJAANI

KAJAANI

OULU

TYRNÄVÄ

Oy Steeldone Group Ltd

OULU

Pocal Oy

OULU

Oy Honkamajat Finland Ltd

PATTIJOKI OULU

SUOMUSSALMI

Oy Darekon Ltd

PK-Tekniikka Oy Plaana Oy

KAUSTINEN

Oy Culmentor Ltd

RUUKKI

118

OULU

KALAJOKI

KIIMINKI

KEMPELE

Peltisepänliike Peltec Oulu Oy

Oy Blomberg Stevedoring Ab, Kalajoki

OULU

OULU

OULU

OULU OULUNSALO KIIMINKI

Oy Tuokko Ltd.

RAAHE

OULU

OULU

KALAJOKI

OULAINEN

PATTIJOKI

OULU

PYHÄNTÄ

OULU

OULU

OULU

Piklas Oy

OULU

OULU

OULU

Oy Kati Ab Kalajoki

119

OULAINEN

OULU

KUHMO

PYHÄSALMI

YLIVIESKA

OULU

Oy Crosslam Kuhmo Ltd

KAJAANI

Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä OULU

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto OULU

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Ry OULU

Pohjois-Suomen Hirsitalokeskus Oy Mammuttihirsi YLIKIIMINKI

Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö/PSK-Aikuisopisto 121 HAAPAVESI OULU

Pohjois-Suomen Kuivaustekniikka Oy KAJAANI


Procomp Solutions Oy

Pohjois-Suomen Opiskelija-asuntosäätiö

Prodine Oy Ravintola Nallikari

OULU

OULU

OULU

Pohjois-Suomen Raudoite Oy Pohjois-Suomen Tilintarkastus Oy OULU

Pohjois-Suomen Yksityiset Oppilaitokset Ry OULU

Pohjois-Suomen Yrityspankki Nordea OULU

LESKELÄ VIHANTI OULU

126

121 128

129

Pyhäsalmi Mine Oy

Propteri Oy

Päivi ja Jorma Korkiakoski avoin yhtiö/K-Supermarket Kempele

PYHÄSALMI

OULU

KEMPELE

Prorink International AB

Pölkky Oy KUUSAMO

Pörhön Autoliike Oy OULU

OULU

OULUNSALO

Qprojects Oy

Proventia Oy

HAUKIPUDAS

OULUNSALO

Provesta Oy

127

Posti Oy

Raahen Energia Oy RAAHE RAAHE

119

OULU

PARHALAHTI PARHALAHTI

Raahen kaupunki-Raahen Seutukunta

Puhtopojat Oy

Raahen Konepajatyö Oy

Puhuri Oy

Raahen koulutuskuntayhtymä/ Koulutuskeskus Brahe

RAAHE RAAHE

OULUNSALO

Premec Oy

RAAHE

Pulse247 Oy

YLIVIESKA

Raahen Kulta-Aika T. Järvelä Oy

KAJAANI

Presteel Oy

Puolangan kunta

RAAHE

PUOLANKA

PricewaterhouseCoopers Oy

119

KAJAANI

Primetals Technologies Finland Oy OULU

119

Puumerkki Oy

127

Puutavaraliike P. Karvonen Oy

127

OULU YLI-II

Puutuomela Oy OULU

Raahen LVI-Palvelu Oy Raahen Meriapu Oy

OULU

Priiffari Oy

RAAHE

PATTIJOKI

Puukeidas Oy

OULU

118

Pudasjärven Osuuspankki

SUOMUSSALMI

PR Rolls Oy

RAAHE RAAHE

PUDASJÄRVI

PR Pulping Oy

Raahen Kasari Oy Hotelli Raahenhovi Raahen kaupunki

PUDASJÄRVI

PPV Lex Law Firm Oy

128

Raahen Insinöörisuunnittelu Oy

Pudasjärven Lämpö Oy

OULU

KEMPELE VIHANTI

Prysmian Group Finland Oy

PUDASJÄRVI

QuietOn Oy Raahen 4. Vihannin apteekki

PYHÄNTÄ

Pudasjärven kaupunki

KÄRSÄMÄKI

118

Pöyry Finland Oy Pohjois-Suomen toimisto

OULU

Popula Henkilöpalvelu Oy

KEMPELE

Propria Oy

VESIKOSKI

Psycon Oy

HELSINKI

Procedos Oy

Pyhäsalmen Rakennushuolto Oy

OULU

Polygon Finland Oy

OULU

Propinto Design Oy

PYHÄSALMI

PRT-Forest Oy

SOTKAMO

Proagria Oulu Ry

Pyhäsalmen Metallityö Oy

KEMPELE

Polarica Oy Sotkamon tehdas

HAILUOTO

Prometec Solutions Oy

PYHÄSALMI

Proventia Group Oy

OULU

PYHÄSALMI

Pyhäjärven Sanomat Oy

PUDASJÄRVI

OULU

Pohjolan Ultrasuoja Oy

Pyhäjärven Kehitys Oy

Profin Oy

ProWellness Health Solutions Oy

SUOMUSSALMI

Polarmoss Oy

123

OULU

Pohjolan Turvatekniikka Oy

OULU

KEMPELE

YPPÄRI

Protacon Group Oy

OULU

Polarheat Oy

Pyhäjoen Rakennus Oy

KALAJOKI

OULAINEN

Pohjolan Tilityö Ky

OULU

Profican Oy

PYHÄJOKI

OULU

Pohjolan Pintamestarit Oy

PYHÄJOKI

Pyhäjoen Puu Oy

Profiilikeskus Oy

128

Pyhäjoen kunta

Prodoit Oy

OULU

Pohjolan Peruna Oy

Pohto Oy

127

KAJAANI

Pohjolan Kiviasennus Oy

KAJAANI

II

OULU

OULU

Pohjolan Tekstiilipalvelu Oy

PVO-Vesivoima Oy

OULU

JÄSENET

Pohjois-Suomen Messut r.y.

PATTIJOKI

Raahen Monisiivous Oy RAAHE

Raahen OP-Kiinteistökeskus Oy RAAHE 120 Raahen Porvari- ja Kauppakoulu RAAHE

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018 111


JÄSENET

Raahen Pultti Oy

Rakennus-Koskela Oy

Redamat Oy

Raahen Rakennuspalvelu Oy

Rakennusliike A Vänttilä Oy

Reisjärven Osuuspankki

Raahen Rengas & Laite Oy

Rakennusliike Eskola Oy

Renforsin Ranta

Raahen Romu Oy

Rakennusliike Halonen Oy

ResComi Oy

Raahen Satama Oy

Rakennusliike Lehto Oy

Restel Hotellit Oy/Cumulus City Oulu

Raahen Seudun Asuntosäätiö 120

Rakennusliike Somero Oy

Restel Hotellit Oy/ Cumulus Resort Rukahovi

Raahen Seudun Osuuspankki

Rakennusliike Sorvoja Oy

RAAHE

OULU

PATTIJOKI

KELLO

SALOINEN

RAAHE

OULAINEN

120

Raahen Tili Oy

Ramboll Finland Oy

Raahen Vesi Oy

Rannikon Laatupaino Oy

Raahen Väri- ja Tapettiliike Ky

Rantapohja Oy

Raahepolis Oy

Rastor Oy

HAUKIPUDAS

RAAHE

118

Ravelast Oy

121

YLIVIESKA

RAHJA

OULAINEN

OULU

YLIKIIMINKI

Rahjan Huolinta Oy

OULU

KELLO

130

Ravintola Crecian OULU

Rajaville Oy

Ravintola Pikkuveli Oy

Rakeistus Oy

Ravintola Uuden Seurahuoneen Hugo Oy 127

OULU OULU

Rakennus Karppila Oy KEMPELE

Rakennus M. Karjalainen Oy KAJAANI

Rakennus-Avant Oy RUUKKI

Rakennuskartio Oy KEMPELE

YLIVIESKA

OULU

Ravintolayhtiö Säkenöivä Voima Oy OULU

Real Snacks Oy PYHÄNTÄ

Realia isännöinti Oulu OULU

130

Risto ja Ritva Kontturi Oy/ K-citymarket Kaakkuri Risto Reipas Oy

Rausteel Oy Rautapohja Oy

OULU

OULU

OULU

Radisson Blu Hotel Oulu

Rai-Ta Sport Oy

117

VIHANTI

RAAHE

RHV-Saneeraus ja Suunnittelu Oy Rikimet Oy/Go On Oulu

OULU

PATTIJOKI

RUKATUNTURI OULU

UTAJÄRVI

TAIVALKOSKI

RAAHE

127

Rakennuspalvelu Kurtti Oy RakennusTaival Oy

PATTIJOKI

125

OULU

SIEVI

Raahen Teräsrakenne Oy

SUOMUSSALMI KK

RAAHE

KEMPELE

RAAHE

Raate Travels Oy

KAJAANI

KAJAANI

LAPALUOTO

RAAHE

HAAPAJÄRVI

OULU

RAAHE

Raahen Talonhoito Oy

KEMPELE

123

RKL Poukkula Oy ARKKUKARI

R-Office Oy OULU

Rokuan Kuntoutus Oy ROKUA

RPK Rakennus Kemppainen Oy KAJAANI

R-Taso Oy RAAHE

RTT Solutions Oy OULUNSALO

Rudus Oy Betonituotteet OULU

117

Rukakeskus Oy RUKATUNTURI

Ruka-Kuusamo Matkailu Ry RUKATUNTURI

Ruostesuo Consulting Oy KIVINIEMI

Ruskon Betoni Oy

127

Ruukin EPS Oy

124

OULU

RUUKKI

PALAUTTAA ARVON

Ruskonniityntie 4, 90630 Oulu p. 020 781 7640 www.kuusakoski.com

112 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018


Shaman Spirits Oy

Sokos Hotel Eden

Ruukki Construction Oy

Sievi Marketing Oy

Sokos Hotel Vuokatti

Ruukki Forest Oy

Sievin Jalkine Oy

Sokotel Oy

RUUKKI

TYRNÄVÄ

YLIVIESKA

OULU

SIEVI AS.

RUUKKI

JÄSENET

Ruukin Osuuspankki

VUOKATTI

SIEVI AS.

S-RYHMÄ

Rätinki-Yhtiöt Oy

120

Sievin kunta

SOL Palvelut Oy

Sah-Ko Oy

123

Sievin Osuuspankki

Solar Kaihdin Ky

Saija Oy/Saijan Lomakartano

118

Sihti Oulu Oy

130

Soleno Oy

Salamen Tili Oy

Siikajoen kunta

119

Sotkamo Silver Oy

Salgrom Technologies Oy

Siikalatvan Sairaankuljetus Oy

Sotkamon Yrityspalvelut Oy

Salon Virho Oy

Siipotec Oy

Specim Spectral Imaging Oy

Salotec Oy

Siperia Systems Oy

Sponda Oyj Pohjois-Suomi

Sanmina-SCI EMS Haukipudas Oy

Sisärakenne Kukkola Oy

Sponlator Oy

Saranen Consulting Oy

Siterak Oy

Spring House Oy

Sitowise Oy

SR-Instruments Oy

Saruman Oy

SKAL Pohjois-Suomi ry OULU

SRV Rakennus Oy Pohjois-Suomi OULU 117

Satavision Oy

Skanska Industrial Solutions Oy

SSAB Europe Oy Oulainen

123

Scancap Finland Oy

Skanska Talonrakennus Oy Pohjois-Suomi

SSAB Europe Oy Pulkkila

123

SSAB Europe Oy Raahe

123

OULUNSALO OULU

TAIVALKOSKI PYHÄSALMI

OULU OULU OULU

OULU

Scandic Hotels Oy Scandic Oulu

SKM Service Oy

OULU

PATTIJOKI

Scandinavian Berry Oy

SL Asfaltti Oy

RISTIJÄRVI

Scania Suomi Oy OULU

Securitas Oy OULU

Seikkala Transport Oy LIMINKA

Seripoint Oy

129

KUOPIO

SL Urakointi Oy KUUSAMO

Smile-Invest Oy OULU

Sofigate Oy OULU

Sokeri-Jussin Kievari Oy OULU

SOTKAMO

OULU OULU

OULU

OULU

SOTKAMO

KEMPELE

KILPUA

124

OULUNSALO

OULU

OULUNSALO

OULU

SIEVI

OULU

OULU

HAUKIPUDAS

120

KALAJOKI

KALAJOKI

KELLO

Scanfil EMS Oy

SIEVI

PULKKILA

OULU

OULU

OULU

RUUKKI

KEMPELE

Sarokal Test Systems Oy

SIEVI

OULU

OULAINEN PULKKILA RAAHE

Staffpoint Oy OULU

Statiivi Oy YLIVIESKA

Steel-Kamet Oy KALAJOKI

Steel-Prisma-Metallit Oy REISJÄRVI

Stenfors Oy Ab OULU

KAJAANI

MeidänAurinko säästää lompakkoa ja luontoa MeidänAurinko aurinkovoimalalla tuotat osan tarvitsemastasi käyttösähköstä ihan itse. Auringon avulla energiasi on entistä edullisempaa ja ekologisempaa.

Kysy meiltä huoletonta Avaimet Käteentoimitusta!

Saako olla oma aurinkovoimala? Oulun Seudun Sähkö Voimatie 2, 90440 Kempele Puh. (08) 310 1313, Y-tunnus 0187612-7 www.oss.fi OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018 113


JÄSENET

Steppenwolf Oy

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Takanen MR Oy

Stora Enso Oulu Oy

Suomi Sports ky

Taksipalvelu K. Lesonen Oy

Streamteam Nordic Oy

Suomussalmen Kiinteistöhuolto Oy

Takuullecom Oy

Strong Finland Oy

Suomussalmen kunta

Talenom Oyj

Studio Juha Sarkkinen T:mi

Superpark Oy

118

Talgraf Oy

Studio Timo Heikkala Oy

Suunnittelu Laukka Oy

126

Talonrakennusteollisuuden Pohjois-Suomen Piiri Ry

OULU

TAMPERE

OULU

OULU

OULUNSALO

SUOMUSSALMI

OULU

VUOKATTI

OULU

NIVALA

Sunit Oy

Suupohjan Osuuspankki

KAJAANI

OULUNSALO OULU

Sunkoru Oy OULU

VUOKATTI

121

KAJAANI OULU

124

126

117

Taloushaka Oy Taloushallinto Merilehto Oy

Svapa Oy

Talousneuvos Olavi Huotelin

SWECO Mecaplan Oy

TALVEA Laki- ja Veropalvelut Oy

Synkroni Oy

TALVEA Oy

KEMPELE

OULAINEN KAJAANI

NIVALA

OULU

Suomen Hoivatilat Oy

OULU

Swanline Oy

Synthomer Finland Oy

ALAVIESKA

OULU

KANGASKYLÄ

OULU

OULU

Suomen Energianeuvonta Oy

OULU OULU

RAAHE

Suomalainen Lehtipaino Oy Suomen Autohuolto Oy

OULU

SUOMUSSALMI

OULU

Suokone Oy

YLIVIESKA

OULU

120

Taminco Finland Oy OULU

SystemaStore Oy

Tapiservice Oy

Sähkö-Arktia Oy

Tapset Oy

Sähkö-Polar Oy

Tarja Isohätälä Eerolan maatila

Sähkö-Rantek Oy

Taukokangas-säätiö

Sähkö-Vaittinen Oy

Team Juntunen Oy

Säästöpankki Optia Kajaani

Technopolis Oyj

REISJÄRVI

Säästöpankki Optia Oulu

Teho Filter Oy

Suomen Metsäkeskus Julkiset palvelut, Kainuu

Säästöpankki Optia Kuusamo

Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry

Säävälät Oy

Tekniikka- ja Taloustoimisto Tilipussi

T Maijala Oy

Tekniseri Oy

T.A Tilikontrolli Oy

Teknocomp Oy

T:mi Oulun Taidetalo

Teknoventure Oy

Taaleri Oulu Oy

Tekoa Oy

Tahtokodit Oy

Telatek Oy Taivalkosken tehdas

Taisto Hirvonen Oy

Telinekataja Oy

OULUNSALO

OULU

Suomen Kodinkonetukku Oy OULU

Suomen Kristilliset Hoivakodit Oy VUOKATTI

OULUNSALO OULUNSALO KELLO

119

Suomen Rakennustuote Oy

125

Suomen Rakettitukku Oy

130

Suomen Siemenperunakeskus Oy TYRNÄVÄ

Suomen Tehopurku Oy MUHOS

Suomen Terveystalo Oy OULU

Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy

Suomen Vesitieto Oy OULU

Suomen Vuokramestarit Oy KEMPELE

114 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018

OULU SIEVI

KUUSAMO

Suomen Metsäkeskus Julkiset palvelut, Pohj.-Pohjanmaa

NAKERTAJA

RANTSILA

OULU

KAJAANI

Suomen Urakoitsijat Oy

OULAINEN

KAJAANI

Suomen Messupromoottorit Oy

OULU

KONTIO

KEMPELE

Suomen Mardega Oy

KEMPELE

RAAHE

OULU

Suomen Maastorakentajat Oy

OULU

OULU OULU

Suomen Lounastuote Oy

OULU

RAUTIO

OULU

MARTINNIEMI

OULU

HAAPAJÄRVI

KEMPELE

KALAJOKI

RUUKKI

OULU

OULU

OULU

RAHJA

OKSAVA

TAIVALKOSKI

OULU

Taitolaskenta Oy NIVALA

OULU

120

Temotek Oy OULU

TaitoReitti Oy/Hotelli Lasaretti 118

Temrex Oy

Taivalkosken kunta

Teollisuuden Monipalvelu Oy

OULU

TAIVALKOSKI

OULU

LIMINKA


Tilitoimisto Raahen Tase Oy

Turveruukki Oy

Tilitoimisto Raetsaari Oy

Tuupa Records Oy

Teräsmaja Oy

Tilitoimisto Rousu Oy

Tyrnävän kunta

Terästyö-Nikula Oy

Tilitoimisto S. J Luttinen Oy

Tyrnävän Osuuspankki

TestLab Finland Oy

Tilitoimisto Simo Salonen Oy

Uki Arkkitehdit Oy

Tevo Oy

Tilitoimisto Tilmed Ky

Ulla ja Harri Määttä Oy/ Intersport Kuusamo

Tieto-Oskari Oy

Timegate Instruments Oy

TUHKAKYLÄ

Terwa Kiinteistökehitys Oy OULU

RAAHE

127

PULKKILA

OULU

OULAINEN

PATTIJOKI

HAAPAVESI

PULKKILA

TYRNÄVÄ

OULU

OULU

TYRNÄVÄ

OULU

SALOINEN

KUUSAMO

Uniresta Oy

OULU

Tili- ja Tarkastus Ari Piirainen Oy

Timo Kyllinen Oy Huovisen Leipomo

Tili- ja veroasiaintoimisto A. Repola Ky

TL Solution Oy

KAJAANI

OULU

OULU

KAJAANI

Tilintarkastus Tauno Kautto Oy 120 KAJAANI

OULU

V.A.V. Group Oy II

Vaakaporauspalvelu VPP Oy

KALAJOKI

TYRNÄVÄ

VESIKOSKI

Tosibox Oy

Tilipalvelu Pieti Ky

Vaalan Juustola Oy

OULU

OULU

VAALA

Touhula Varhaiskasvatus Oy

Tilipalvelu Tilit Tasan Oy

Transport Savikko Yhtiöt Oy

Tiliporras Pohjoinen Oy

KEMPELE

REISJÄRVI

122

OULU

Traveo Oy/Kotimaailma Oulu

Tilitoimisto A. Karppinen Oy

Valio Oy

OULU

OULU

Träskilä&Träskilä Oy/Noblessa Oulu

Tilitoimisto Fokus Oy

OULU

OULU

TTC Infrapalvelut Oy

Tilitoimisto J.A. Castrén Oy

KELLO

OULU

122

Tilitoimisto Kärnä Oy KAJAANI

Tilitoimisto M. Hauhtonen Oy YLIVIESKA

Tilitoimisto M.Kivimäki Ky RAAHE

Tilitoimisto Maila Vallström Oy OULU

Tilitoimisto Mandaatti OULU

Tilitoimisto Mauri Pehkonen Oy OULU

Tilitoimisto Oulun Tasekeskus Oy OULU 122

TTM-Food Import Oy OULU

Tuiran Isännöitsijätoimisto Oy OULU

Tukirahoitus Oy OULU

Tulevaisuuden kasvupolut Oy OULU

Tullin Pultti Oy OULU

Tuontitukku Fi Oy KALAJOKI

Tupla-Luuta Oy OULU

Turvatalo - Ylivieskan Lukko Oy YLIVIESKA

VAIMO Finland Oy Walcon Ky

OULU

OULU

VAALA OULU

Transtech Oy

Tilitervo Oy

118

Vaalan kunta

OULU

HAUKIPUDAS

OULU

V. E. Lipponen Oy

Topi-Keittiöt Oy

Tilipalvelu Ky Arja Haanela

123

PATTIJOKI

OULU

KAJAANI

Uunila Oy Uusiolämpö Oy Raahe

OULU

Toimistotarvike Juntunen Oy

Tilipalvelu Jouni Korhonen Oy

Tilitoimisto Jetrocap Oy

Tmi Ville Maunu

YLIVIESKA

HYRYNSALMI

119

HIMANKA

TMV Service Oy

Tili-Pajala Oy

Utajärven kunta UTAJÄRVI

Tmi Raili Heikkinen

Tilintarkastus Rauli Johansson

Uros Oy

OULU

KESTILÄ

KELLO

127

USBIMED

Tmi Jokap

Tilimylly Ky

OULU OULU

OULU

PUDASJÄRVI

126

OULU

KIVINIEMI

KAJAANI

JÄSENET

Terrafame Oy

127

OULU

118

Valkee Oy OULU

Valley Bros. Oy OULU

Valmet Automation Oy KAJAANI

128

Valtavalo Oy OULU

Vama-Product Oy YLIVIESKA

Vapo Oy Pohjoinen OULU

Vasarahai Oy OULU

Vaskikello Ky PYHÄSALMI

Vauraus Suomi Oy OULU

Waystep Consulting Oy OULU

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018 115


JÄSENET

Vekara Päiväkodit Pohjois-Suomi Oy

Wind Controller JV Oy

Vähälä Logistics Oy

WeldOne Oy

Viria LAN&WAN Oy

Väri-Polar Oy

Wisetime Oy

Värisävy Oy

OULU

KALAJOKI

Veljekset Kellola Oy KOPSA

OULU

OULU

OULU

123

OULU

OULU

NIVALA

128

Veljekset Paupek Oy

Visuri & Paavola Oy

Veljekset Toivanen Oy

VJ-Nordic Oy

Verico Oy

VKK-Tilit Tmi

Verkkoasema Oy

VMH Kalibro Oy

YIT Rakennus Oy Talonrakennus Oulu

VMP Varamiespalvelu

Ykkösmetalli Oy

OULU

KALAJOKI

OULU

OULU

OULU OULU

VMV-Yhtiö Oy

Vesi-Mega Oy

Vocatum Oy

KAJAANI

HYRYNSALMI

Vestia Oy YLIVIESKA

120

OULU

Voimalohi Oy II

YLITORNIO

KAJAANI

123

Yli-insinööri Lauri Jokela KUOPIO

Yliniemen Tili Tmi Jaana Rytkönen

OULU

119

YBT Oy Raahe

OULU

OULU

Vesikattopalvelu Kemppainen Oy

JÄÄLI

HAAPAJÄRVI

KEMPELE

125

XerlogX Oy Xpoint International Oy

PYHÄKUMPU

KAJAANI

Verkotan Oy

127

YLIVIESKA

119

Ylivieskan kaupunki YLIVIESKA

Wetteri Yhtiöt Oy

Voith Paper Oy

Ylivieskan LVI Oy/Hanakat

WhateverGroup avoin yhtiö/Voimala 1889

Volter Oy

Ylivieskan Teknologiakylä YTEK Oy

Woodcomp Oy

Ylivieskan Vesiosuuskunta

Workflower Oy

Ylä-Kainuun Osuuspankki

OULU

PARHALAHTI

OULU

Wheslyn Group Oy Balmuir Videcam Oy

V-P Tolonen Oy

Vientiagentuuri Karppanen/ Viennin kauppahuone FESH

119

Vieskan Autosähkö Oy

124

Vieskan Elementti Oy

125

ALAVIESKA

Vieskan Ovityö Oy Viestintätoimisto Myy Oy

Viherrakennus Oy OULU

124

130

Ympäristölakiasiaintoimisto S. Eskelinen Oy OULU

WSP Finland Oy

Zeeland Family/Pakkahuone Oy

Vumos Oy

Zeppelinin Yrittäjäyhdistys Ry

Vuokatin Säätiö

Z-Instruments Oy

Vuokko ja Kim Ulander Oy/ K-Citymarket Kuusamo

Zoomin Oy

OULU

KUUSAMO

Vuolle Setlementti Ry OULU

SSAB on erikoistunut erikoislujien terästen kehittämiseen vaativiin käyttökohteisiin. Teräksillämme saadaan aikaan lujempia, kevyempiä ja pitkäikäisempiä lopputuotteita. Jaamme mielellämme osaamistamme erikoislujien terästen käytöstä, suunnittelusta ja käyttökohteista.

116 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018

SUOMUSSALMI

Y-Tili Oy

OULU

TERÄKSEMME OVAT JATKUVALLA DIEETILLÄ

www.ssab.fi

YLIVIESKA

VRJ Group Oy

VUOKATTI

OULU OULU

RANTSILA OULU

KAJAANI

YLIVIESKA

Wihelän Konepaja Oy

YLIVIESKA

OULU

OULU

YLIVIESKA

KEMPELE

LAPALUOTO

OULU

KEMPELE

YLIVIESKA

OULU OULU

KEMPELE OULU

KEMPELE

Ämmän Betoni Oy SUOMUSSALMI

126


AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA

Professional, scientific and technical activities

Ginolis Oy Automaatiotie 1 90460 Oulunsalo 010 315 3600 www.ginolis.com

APTEEKIT

Dispensing chemist in specialised stores

Oulun III Hansa Apteekki Prisma Limingantulli Nuottasaarentie 1 90400 Oulu 08 311 2019 www.oulunhansaapteekki.fi

ARKKITEHTI- JA INSINÖÖRIPALVELUT

Architectural and engineering activities

Arkkitehtitoimisto HML Oy Kasarmintie 11A 90130 Oulu 08 3121 460/040 541 1164 www.hml.fi jukka.lahtinen@hml.fi Konsultointi Karhulat Oy Hallituskatu 13-17 C 20 90100 Oulu Matti Karhula puhelin 044 544 4872 Anne Karhula puhelin 044 777 5001 etunimi.sukunimi@karhulat.fi

ARKKITEHTIPALVELUT

Architectural activities

Linja Arkkitehdit Oy Kansankatu 49 Oulu 90100 08 311 3710 www.linja-arkkitehdit.fi Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy Kauppurienkatu 12, 4. krs 90100 Oulu 08 888 3300 www.lukkaroinen.fi

ASIANAJOTOIMISTOT

Legal representation activities

Asianajotoimisto Ferenda Norden Oy Hallituskatu 11 A 7 90100 Oulu 020 778 9580 www.ferenda.fi Asianajotoimisto Kivijärvi & Lepoluoto Oy Hallituskatu 11 B 24 90100 Oulu 08 220 611 www.lepoluoto.fi

ASUIN- JA MUIDEN RAKENNUSTEN RAKENTAMINEN

Construction of buildings

Oulun Kuivaustekniikka Oy Ratamotie 20 90580 Oulu 010 324 3700 www.oulunkuivaustekniikka.fi

RakennusTaival Oy Haaraniementie 3 93400 Taivalkoski 0400 215 828 rakennus.taival@pp.inet.fi

TOIMIALAHAKEMISTO

KAINUUN JA POHJOIS-POHJANMAAN TOIMIALAHAKEMISTO

SRV Rakennus Oy Pohjois-Suomi Hallituskatu 13-17 F 57 90100 Oulu 020 145 5200 www.srv.fi Talonrakennusteollisuus ry Pohjois-Suomi Uusikatu 35 90100 Oulu 050 548 1692 www.rakennusteollisuus.fi

ATK-LAITTEISTO- JA OHJELMISTOKONSULTOINTI

Computer consultancy activities

Netox Oy Saaristonkatu 22 90100 Oulu 010 421 1100 www.netox.fi

BETONITUOTTEIDEN VALMISTUS RAKENNUSTARKOITUKSIIN

Manufacture of concrete products for construction purposes

Rudus Oy Soramäentie 3 90620 Oulu 040 514 8405 www.rudus.fi

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018 117


TOIMIALAHAKEMISTO

ELEKTRONISTEN KOMPONENTTIEN VALMISTUS

HAUTAUSTOIMISTOJEN PALVELUT

Manufacture of electronic components

Funeral and related activities

Kemet Electronics Oy Siikarannantie 3 89600 Suomussalmi 010 289 3200 www.kemet.com

J. Ala-Ahon hautaustoimisto F. Ala-Aho Oy Asemakatu 4 90100 Oulu 010 219 4540 www.ala-aho.fi

ELEKTRONISTEN LAITTEIDEN SUUNNITTELU JA VALMISTUS

Manufacture and design of electronic equipment

Enics Raahe Oy Pajuniityntie 43 92120 Raahe 08 210 3111 www.enics.com

ELINTARVIKKEIDEN VALMISTUS

Manufacture of food products

Feelia Oy Tuotetie 1 92930 Pyhäntä www.feelia.fi Kinnusen Mylly Oy Murrontie 2 91600 Utajärvi 08 5144 700 www.kinnusenmylly.fi Vaalan Juustola Oy Puusepäntie 4 91700 Vaala 044 512 1718 www.vaalanjuustola.fi Valio Oy Kangaskontiontie 2 90240 Oulu 010 381 121 www.valio.fi

ENSI- JA TURVAKODIT

Mother and child homes and shelters

Oulun Ensi- ja Turvakoti Ry Kangastie 9 90500 Oulu 0500 438 858 www.oetk.fi

HENKILÖAUTOJEN JA KEVYIDEN MOOTTORIAJONEUVOJEN KAUPPA

Sale of cars and light motor vehicles

Pörhön Autoliike Oy Tyrnäväntie 8 90400 Oulu 020 762 44 www.porho.fi

HOTELLIT JA VASTAAVAT MAJOITUSLIIKKEET

Hotels and similar accommodation

Chalet Ruka Peak Peakin LuxusVillat Juhannuskalliontie 27 A 93825 RUKATUNTURI 040 069 2086 / Hannu Kuusiniemi www.rukapeak.fi Hotelli Raahen hovi Kirkkokatu 28 92100 Raahe 010 277 4550 www.raahenhovi.net Kalajoen Hiekkasärkät Oy Jukupolku 3 85100 Kalajoki 044 563 0001 www.hiekkasarkat.fi Raate Travels Oy Raatteentie 2 89800 Suomussalmi kk 0400 892 192 www.raatteenportti.fi Saija Oy/Saijan Lomakartano Saijantie 8 93400 Taivalkoski 08 847 511 www.saija.fi TaitoReitti Oy/Hotelli Lasaretti Kasarmintie 13 90130 Oulu 020 757 4700 www.lasaretti.com lasaretti@lasaretti.com

118 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018

HUVI- JA TEEMAPUISTOJEN TOIMINTA

Activities of amusement parks and theme parks

Superpark Oy Linturinteenkatu 1 88610 Vuokatti 044 738 8610 www.superpark.fi

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUASUMINEN

Sheltered housing activities for the elderly

Oulun Palvelusäätiö sr Harjapäänkatu 32 90120 Oulu 044 703 5261 www.oulunpalvelusaatio.fi

INSINÖÖRIPALVELUT JA NIIHIN LIITTYVÄ TEKNINEN KONSULTOINTI

Engineering activities and related technical consultancy

Etteplan Oyj Kiilakiventie 1 90250 Oulu 010 307 1170 www.etteplan.com markus.piippola@etteplan.com Embedded Systems and IoT sauli.kokko@etteplan.com Mechanic Engineering johannes.rintamaki@etteplan.com Electrical Engineering PCS-Engineering Oy Paulaharjuntie 20 B1 90530 Oulu Ahlmaninkatu 2 E 40100 Jyväskylä 040 584 4762 www.pcs-engineering.fi

JULKINEN HALLINTO

Administration of the State and the economic and social policy of the community

Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani 08 6155 41 www.kainuu.fi Kalajoenseudun yrityspalvelukeskus Kalajoentie 5 85100 Kalajoki 08 469 11 www.kalajoki.fi/tyo-ja-yrittaminen


Monetra Oy Nuottasaarentie 5 90400 Oulu 08 5586 7800 www.monetra.fi Muhoksen kunta Asematie 14, Pl 39 91501 Muhos 08 5587 0000 www.muhos.fi Oulaisten kaupunki/ Elinvoimatoimisto Kehitys- ja elinkeinojohtaja Jarmo Soinsaari +358 444 793 208 jarmo.soinsaari@oulainen.fi www.oulainen.fi/elinkeinot Paltamon kunta Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 08 615 5461 www.paltamo.fi Pudasjärven kaupunki PL 10, Varsitie 7 93101 Pudasjärvi 040 826 6417 www.pudasjarvi.fi Puolangan kunta Maaherrankatu 7 89200 Puolanka 08 615 5441 www.puolanka.fi Siikajoen kunta Siikasavontie 1 A 92400 Ruukki 040 315 6299 www.siikajoki.fi Suomen Metsäkeskus, Pohjoinen palvelualue Rautionkatu 2 C, PL 4 90401 Oulu 029 432 400 www.metsakeskus.fi Utajärven kunta Pl 18, Vanhatie 46 91601 Utajärvi 08 5875 5700 www.utajarvi.fi

JÄRJESTÖJEN TOIMINTA

KALANVILJELY SISÄVESISSÄ

Activities of membership organisations

Freshwater aquaculture

INFRA Pohjoinen Ry Uusikatu 35 90100 Oulu 0400 382 655 www.infra.fi

Voimalohi Oy Voimatie 23 91100 Ii 0207 119 800 www.voimalohi.fi

Oulun Hiippakunnan Tuomiokapituli Ojakatu 1 90100 Oulu 08 535 8510 www.oulunhiippakunta.evl.fi

KANSAINVÄLISTEN ORGANISAATIOIDEN JA TOIMIELINTEN TOIMINTA

Activities of extraterritorial organisations and bodies

FinNuclear ry Pl 406 00101 Helsinki 044 710 2063 www.finnuclear.fi

Viennin Kauppahuone FESH Finnish Export Sales House Köykkyrintie 38 90450 Kempele 040 728 9498 www.fesh.fi

JÄTTEEN KERUU, KÄSITTELY JA LOPPUSIJOITUS; MATERIAALIEN KIERRÄTYS

KASVINVILJELY JA KOTIELÄINTALOUS JA NIIHIN LIITTYVÄT PALVELUT

Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery

Crop and animal production and related service activities

Kainuun Jäteyhtymä Oy Koulukatu 12 88900 Kuhmo 08 653 0121 www.jateyhtyma.fi

ProAgria Oulu Ry Kauppurienkatu 23 90100 Oulu 08 3168 611 www.proagriaoulu.fi

Kajaanin jäteauto Oy Patrosentie 1 87250 Kajaani 010 387 9800 www.kajaaninjateauto.fi Kiertokaari Oy Ruskonniityntie 10 90620 Oulu 050 316 6505 www.kiertokaari.fi Lassila & Tikanoja Oyj 010 636 7000 www.lassila-tikanoja.fi Vestia Oy Vestianväylä 80 84101 Ylivieska 08 410 8700 www.vestia.fi

KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA

Mining and quarrying

Mondo Minerals B.V. Branch Finland Pl 603 87101 Kajaani 010 562 1440 www.mondominerals.com

TOIMIALAHAKEMISTO

Limingan kunta Iivarinpolku 6 91900 Liminka 044 577 9037 www.liminka.fi

KAUNEUDENHOITOPALVELUT

Beauty treatment activities

Kauneus-ja Hyvinvointipalvelut Vanilliini Ky Koskitie 28 A 90500 Oulu 050 407 3840 www.vanilliini.fi

KEITTIÖKALUSTEIDEN VALMISTUS

Manufacture of kitchen furniture

Kensapuu Oy Targantie 9 68100 Himanka 06 878 0200 www.kensapuu.fi

KEMIKAALIEN JA KEMIALLISTEN TUOTTEIDEN VALMISTUS

Manufacture of chemicals and chemical products

Akzo Nobel Finland Oy Nuottasaarentie 17 90400 Oulu 020 751 5500 www.akzonobel.com

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018 119


TOIMIALAHAKEMISTO

Kemira Oyj Oulun tehdas, Typpitie 1, 90650 Oulu Oulun toimisto, Kiviharjunlenkki 1E, 90220 Oulu 010 8611 www.kemira.com

Raahen Seudun Asuntosäätiö Ollinsaarenkuja 1 92120 Raahe 08 211 7251 www.rsa.fi

Synthomer Finland Oy Nuottasaarentie 17 90400 Oulu 010 387 9500 www.synthomer.com

Combined facilities support activities

KIINTEISTÖJEN ISÄNNÖINTI

Management of real estate on a fee or contract basis

Kalajoen Kiinteistönhoito Oy Kalajoentie 32 85100 Kalajoki 08 462 090 aila.siirila@kkh.inet.fi Raahen OP-Kiinteistökeskus Oy Kirkkokatu 34 92100 Raahe Isännöinti 010 257 6242 Kiinteistönvälitys 010 257 6285 www.op-koti.fi

KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA HALLINTA

Letting of real estate

Ideapark Oulu Ritaharjuntie 49 90540 Oulu 020 110 2200 oulu.ideapark.fi Oulun Sivakka Oy Myllytullinkatu 4 90100 Oulu 08 314 8190 www.sivakka.fi

120 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018

KIINTEISTÖNHOITO

Kiinteistöhuolto Jurvelin Oy Haaransuontie 19 90240 OULU 010 821 6000 www.jurvelin.fi Raahen Talonhoito Oy Mestarinkatu 6 92120 Raahe 040 687 5920 www.talonhoito.fi Vumos Oy Tehdaskatu 15 P 10 87100 Kajaani 020 734 9842 www.vumos.fi

KIINTEISTÖNVÄLITYS

Real estate agencies

OP-Kiinteistökeskus Kainuu Oy Lönnrotinkatu 7-9 87100 Kajaani 010 256 1708 www.opkk.fi Oulun OP-Kiinteistökeskus Oy Isokatu 14 90100 Oulu 010 253 5400 www.opkk.fi

KIINTEISTÖPALVELU

Real estate activities

SOL Palvelut Oy Krouvintie 3 90400 Oulu 020 5705 www.sol.fi

KIRJANPITO- JA TILINPÄÄTÖSPALVELU

Book-keeping and closing-of-accounts activities

PeCA Oy Sepänkatu 20 90100 Oulu 0400 249 495 www.peca.fi Rätinki-Yhtiöt Oy Kiviharjunlenkki 1 D 90220 Oulu 040 095 7831 www.ratinki.fi Taitolaskenta Oy Niku-Matintie 2 A 3 85500 Nivala 050 566 5036 www.ratinki.fi Tilintarkastus Kautto Oy Linnankatu 6 B 87100 Kajaani 050 352 8519 www.tt-kautto.fi VKK-Tilit Tmi Voudintie 3 90400 Oulu 040 525 4363


Printing and service activities related to printing

Koillismaan Kirjapaino Oy Toranginkuja 1 93600 Kuusamo 088522212 www.koillismaankirjapaino.fi

SORAN, HIEKAN, SAVEN JA KAOLIININ OTTO

Blastman Robotics Oy Kaarnatie 40 90530 Oulu 020 741 8140 www.blastman.com Suokone Oy Lastaajantie 1 88610 Vuokatti 08 666 2011 www.suokone.com

KOULUTUS

Operation of gravel and sand pits; mining of clays and caolin

Education

Kamrock Oy Ylipääntie 93 90450 Kempele 010 567 5757 www.kamrock.fi

Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr Vellamontie 12 90500 Oulu 043 827 1911 Satu Lankinen www.ael.fi

KONE- JA PROSESSISUUNNITTELU

Mechanical and process engineering design

JKL Mechanics Oy Takatie 6 90440 Kempele 040 726 5708 www.jklmechanics.fi Insinööritoimisto Polartek Oy Taka-lyötyn Katu 4 90140 Oulu 0207 439 700 www.polartek.fi

KONEIDEN JA LAITTEIDEN VALMISTUS

Manufacture of machinery and equipment

Aimo Kortteen Konepaja Oy Pohjolantie 2 84100 Ylivieska 08 4110 500 www.murska.fi

Ammattiopisto Luovi Pl 389 90101 Oulu 020 757 4000 www.luovi.fi Oulun Seudun Ammattiopisto Kiviharjuntie 6 90220 Oulu 040 141 5140 www.osao.fi POHTO Oy Vellamontie 12 90510 OULU 010 843 4505 www.pohto.fi PSK-Aikuisopisto Kansankatu 47 B 90100 Oulu 08 312 0771 www.psk.fi

KUMI- JA MUOVITUOTTEIDEN VALMISTUS

Manufacture of rubber and plastic products

Hydnum Oy Nokiantie 30 91500 Muhos 08 533 6600 www.hydnum.com

TOIMIALAHAKEMISTO

PAINAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT PALVELUT

OT-Kumi Oy Lieksentie 8 91100 Ii 08 655 8800 www.ot-kumi.com

KUNTOKESKUKSET

Fitness facilities

Hukka Oy/Liikuntakeskus Hukka Isokatu 99 90120 Oulu 08 4152 2000 www.hukka.net www.hukkaxpress.net

KUSTANNUSTOIMINTA

Publishing activities

Joutsen Media Oy Lekatie 4 90150 Oulu 08 537 0370 www.joutsenmedia.fi Kaleva Oy PL 170 90141 Oulu 08 537 7111 www.kaleva.fi Rantapohja Oy Huvipolku 6 90830 Haukipudas 050 363 1063 www.rantapohja.fi

Kyberturvallisuudesta kilpailuetua

www.elfgroup.fi

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018 121


TOIMIALAHAKEMISTO

LAKIASIAINPALVELUT

Legal activities

Asianajotoimisto Castrén & Castrén Oy Hallituskatu 13-17 E 90100 Oulu 08 571 6600 www.castren.org Asianajotoimisto Isoluoma Kirkkokatu 19 A 7 A 90100 Oulu 040 557 7349 www.isoluoma.fi Asianajotoimisto Kalle Pyrhönen Oy Hallituskatu 13-17 G 71 90100 Oulu 010 501 5990 www.kallepyrhonen.fi Asianajotoimisto Kejo Oy Kauppakatu 26 D 25 87100 Kajaani 08 622 436 www.asianajokejo.fi Asianajotoimisto Pasi Markus Leinonen Oy Kirkkokatu 43 B 1 92100 Raahe 044 359 1592 www.pmleinonen.com Kolster Oy Ab Elektroniikkatie 8 90590 Oulu 020 137 0680 www.kolster.fi Patentit ja muut IPR-palvelut Lakiasiaintoimisto Defenso Oy Isokatu 16 B 14 90100 Oulu 010 439 5500 www.defenso.fi

LASITUS

Glazing

PLG-Haapajärvi Oy Konikuja 5 85800 Haapajärvi 08 764 085 www.plg.fi

LASKENTATOIMI, KIRJANPITO JA TILINTARKASTUS; VERONEUVONTA

Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy

Komerco Oy Kauppatie 13 93400 Taivalkoski 020 778 0450 www.komerco.fi Riihipolku 1, 97900 Posio Kuusamon Tilipalvelu Oy Ouluntaival 3 93600 Kuusamo 040 708 9137 www.kuusamontilipalvelu.com kuusamontilipalvelu@pp.inet.fi Salamen Tili Oy Mustaparrantie 4 86800 Pyhäsalmi 045 261 1020 Täyden palvelun talo Tilitoimisto Jetrocap Oy Uusikatu 57-59 90120 Oulu 010 322 3370 www.jetrocap.fi Tilitoimisto Oulun Tasekeskus Oy Kirkkokatu 7 90100 Oulu 08 311 8361 www.tasekeskus.fi Oy Tuokko Ltd. Sepänkatu 20 90100 Oulu 08 311 3323 www.tuokko.fi

LASTEN JA NUORTEN LAITOKSET JA AMMATILLINEN PERHEHOITO

Residential and professional family care activities for children and young people

Erpekon Oy Marjakuja 4 92140 Pattijoki 044 588 7457 www.siikajoennuorisokoti.fi

LASTINKÄSITTELY

Cargo handling

Herman Andersson Oy Poikkimaantie 12 90401 Oulu 08 315 0100 www.hermanandersson.fi

122 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018

LIIKKEENJOHDON KONSULTOINTI

Management consultancy activities

Enersense International Oy Ollinmäentie 3 86110 Pyhäjoki 050 359 7763 www.enersense.eu Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy Nuottatie 6 93600 KUUSAMO 040 860 8844 www.naturpolis.fi MPS Yhtiöt Oy Hallituskatu 13-17 D 90100 Oulu 020 746 9490 www.mps.fi – ilmoitellut haut, – suorahaut, – henkilöarvioinnit, – uudelleensijoittumis- ja työnhakuvalmennukset – johtamisen kehittäminen

LINJA-AUTOJEN TILAUSLIIKENNE

Non-scheduled bus and motor-coach transport

Oubus Oy Hiltusentie 22 90620 Oulu 044 382 8200 www.oubus.fi

LOGISTIIKKAPALVELUT

Logistical services

Transport Savikko Yhtiöt Oy Kytösavuntie 2 90450 Kempele 020 781 5600 www.transport-savikko.fi

LÄMPÖ-, VESIJOHTO- JA ILMASTOINTIASENNUS

Plumbing, heat and air-conditioning installation

Heapson Oy Ratatie 10 88600 Sotkamo 040 168 1500 www.heapson.fi Herukan LVI Oy Ratamotie 68 90800 Oulu 040 544 9216 www.herukanlvi.fi


Pohjanmaan Talotekniikka Oy Kallisenhaara 3 90400 Oulu 040 151 0660 www.pohjanmaantalotekniikka.fi

LÄÄKEAINEIDEN JA LÄÄKKEIDEN VALMISTUS

MAALAUS

Painting

Maalausliike Haanpää Oy Tulipiipuntie 16 90420 Oulu 040 0760 648 www.maalausliikehaanpää.fi

MAA- JA VESIRAKENTAMISEN TEKNINEN PALVELU

Civil engineering activities

Carement Oy Sotilaankuja 2 B 90130 OULU 040 730 2053 www.carement.fi

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

Import

Fermion Oy Oulun tehdas Lääketehtaantie 2 90660 Oulu 010 426 8422 www.fermion.fi

Risto Reipas Oy Kauppurienkatu 23 90100 Oulu 040 353 9924 www.ristoreipas.fi

MAA- JA METSÄTALOUSKONEIDEN KORJAUS JA HUOLTO

Advertising agencies

Repair and maintenance of agricultural and forestry machines

Auto- ja Traktorihuolto Suihkonen & Pihlajamaa Oy Suopellontie 3 84100 Ylivieska 044 071 1793 www.ajth.fi Myös maanrakennuskoneiden huoltoa

MAA- JA VESIRAKENTAMINEN

Civil engineering

Autio Oy infrapalvelut Sälpätie 14 90620 Oulu 0400 812 004 www.autio-oy.fi Uunila Oy Isonkedontie 4 68100 Himanka 0400 707 033 www.uunila.com Veljekset Kellola Oy Romuperäntie 193 92260 Kopsa 0400 184 515 www.veljeksetkellola.fi

MAAHANTUONTI

METALLIEN KÄSITTELY, PÄÄLLYSTÄMINEN JA TYÖSTÖ

Treatment and coating of metals; machining

FSP Finnish Steel Painting Oy Kalliosolantie 3 01740 Vantaa fsp@fspcorp.com www.fspcorp.com

METALLIEN TYÖSTÖ

Machining

Koneistamo Alm Oy Kehräämöntie 3 87400 Kajaani 08 632 870 www.koneistamoalm.fi Majek Oy Piiparinaho 26 B 91900 Liminka 040 843 1298 www.majek.fi

METALLIRAKENTEIDEN JA NIIDEN OSIEN VALMISTUS

MAINOSTOIMISTOT

Manufacture of metal structures and parts of structures

VMV-Yhtiö Oy / VMV-Media Kirkkokatu 10 A 41 90100 Oulu 020 1876 800 www.vmvmedia.fi

Metalpower Oy Takatie 6 90440 Kempele Ketolantie 9 91800 Tyrnävä 08 514 5000 www.metalpower.fi

METALLIEN JALOSTUS

Manufacture of basic metals

SSAB Europe Oy Oulainen Pyhäjoentie 16 86300 Oulainen 020 592 7100 www.ssab.com SSAB Europe Oy Pulkkila Lehtolantie 76 92600 Pulkkila 0205 911 www.ssab.com SSAB Europe Oy Raahe Rautaruukintie 155 92101 Raahe 0205 911 www.ssab.com

TOIMIALAHAKEMISTO

LVI-Kilpimaa Oy Oulu Keminmaa, Rovaniemi 020 712 1240 www.kilpimaa.com Oulun alue LVI-insinööri Sonja Alaraasakka +358 408414151 sonja.alaraasakka@kilpimaa.com Viemäreidein sukitukset 20 vuotta!

Profiilikeskus Oy Teppolantie 4 90440 Kempele 08 563 4700 www.profiilikeskus.fi Sah-Ko Oy Lumijoentie 6 90400 Oulu 020 744 8500 www.sah-ko.fi

METALLITUOTTEIDEN VALMISTUS

Manufacture of fabricated metal products

Camtronic Oy Pohjolantie 1 84100 Ylivieska 040 861 0671 www.camtronic.net Kalajoen Teräs Oy Yrityskalliontie 7, PL 73 85100 KALAJOKI 08 4640 100 www.kalajoenteras.fi

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018 123


TOIMIALAHAKEMISTO

MOOTTORIAJONEUVOJEN OSIEN JA VARUSTEIDEN VÄHITTÄISKAUPPA

Lujateko Oy Sammaltie 15 90620 Oulu 010 424 7500 www.lujateko.fi

FocalSpec Oy Elektroniikkatie 13 90590 Oulu 010 231 2810 www.focalspec.com

Retail trade of motor vehicle parts and accessories

Ocotec Oy Annalankankaantie 18 90830 Haukipudas 020 743 1020 www.ocotec.fi

Sarokal Test Systems Oy Paulaharjuntie 20 B 2 90530 Oulu 050 302 9392 www.sarokal.com

Motorman Oy Jääsalontie 18 90401 Oulu 08 535 0200 www.motorman.fi

METSÄTALOUS

MOOTTORIAJONEUVOJEN HUOLTO JA KORJAUS

Manufacture of plastics in primary forms

Forestry

Maintenance and repair of motor vehicles

Metsähallitus, Metsätalous Oy Veteraanikatu 5 90101 Oulu 020 639 4000 www.metsa.fi

MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN ASUMISPALVELUT

Residential care activities for mental health

Limingan Palvelukoti Oy Niittypirtintie 1 91900 Liminka 08 381 524 www.liminganpalvelukoti.fi

MITTAUS-, TESTAUS- JA NAVIGOINTIVÄLINEIDEN VALMISTUS

Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation

Creowave Oy Yrttipellontie 10 H 90230 OULU 010 832 6300 www.creowawe.com

Jaresko Oy Kylätie 60 92330 Karinkanta 0400 580 760 www.jaresko.fi

Other specialised construction activities

Oulun Pelti ja Eristys Oy Rakentajantie 10 90940 Jääli 08 816 6790 www.opeoy.fi

Suomen Autohuolto Oy Visiolinja 4 90410 Oulu www.suomenautohuolto.fi Vieskan Autosähkö Oy Kiskotie 1 84100 Ylivieska 08 410 210 www.vieskanautosahko.fi Wihelän Konepaja Oy Hautakorventie 13 90620 Oulu 020 741 4300 www.wihelankonepaja.fi

Koukkupajan asennuspisteissä asennamme laadukkaat vetokoukut autoosi satumaisen edullisesti!

BRINK

a L a at u t TA K U

U

3

kuu! V U OT

Ruukin EPS Oy www.ruukineps.fi

MUU ERIKOISTUNUT RAKENNUSTOIMINTA

Pekant Oy Pikkukiventie 5 90620 Oulu 020 728 9810 www.pekant.fi

Creowave Filters Oy Tutkijantie 4 90590 Oulu 046 921 2692 www.creowavefilters.com

W E S T FA L I A

MUOVIAINEIDEN VALMISTUS

MUU KULJETUSVÄLITYS

Activities of other transport agencies

Oulun Autokuljetus Oy Poikkimaantie 18 90400 Oulu 044 712 5000 www.oulunautokuljetus.fi

MUU RAKENNUSPUUSEPÄNTUOTTEIDEN VALMISTUS

Manufacture of builders’ carpentry and joinery n.e.c.

Kuhmon Ikkuna Oy Sammontakojankatu 8 88900 Kuhmo 040 579 0339 www.kuhmonikkuna.com

BOSAL

ARAGON

Yli 10 000 asennusta Suomessa vuonna 2017!

TA

TÄYSIN KÄYTTÖVALMIIKSI ASENNETTUNA TAKUUTYÖNÄ!

Asennamme ainoastaan eurooppalaisia E-tyyppihyväksyttyjä vetokoukkuja. Olemme Suomen suurin alallamme ja meillä on markkinoiden paras 3 vuoden takuu!

TARJOUSPYYNNÖT 010 420 1700 JA TILAUKSET: info@koukkupaja.fi 124 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018

ESPOO • HELSINKI-VANTAA • HÄMEENLINNA • JOENSUU JYVÄSKYLÄ • KUOPIO • LAHTI • LAPPEENRANTA • LEMPÄÄLÄ OULU • SEINÄJOKI • TAMPERE • TURKU • VAASA


Suomen Rakennustuote Oy Riihiraitti 3 90240 Oulu 0400 999 750 www.suomenrakennustuote.fi

MUUT KOULUTUSTA ANTAVAT YKSIKÖT

Other educational institutions

Edukai Oy Opintie 3 87100 Kajaani 044 7157 794 www.edukai.fi

ResComi Oy Rantakatu 8 92100 Raahe Elektroniikkatie 8 90500 Oulu 08 210 4500 www.rescomi.com

OHJELMISTOT, KONSULTOINTI JA SIIHEN LIITTYVÄ TOIMINTA

Removal services

MUUTTOPALVELUT

Computer programming, consultancy and related activities

Vieskan Elementti Oy Elementintie 8 85200 Alavieska 08 430 9200 www.vieskanelementti.fi

Niemi Palvelut Oy Sisustajantori 4 90140 Oulu 020 554 5640 www.niemi.fi

Jutel Oy Elektroniikkatie 4 90590 Oulu 0207 476 200 www.jutel.fi

MUU TEKNINEN TESTAUS JA ANALYSOINTI

OHJELMISTOJEN SUUNNITTELU JA VALMISTUS

ResComi Oy Rantakatu 8 92100 Raahe Elektroniikkatie 8 90500 Oulu 08 210 4500 www.rescomi.com

Other technical testing and analysis

Computer programming activities

Verkotan Oy Elektroniikkatie 17 90590 Oulu 040 500 1241 www.verkotan.com

Boogie Software Oy Kasarmintie 15 90130 Oulu 040 501 2980 www.boogiesoftware.com

MUU TERVEYSPALVELU

F-Secure Oyj Oulu Elektroniikkatie 3 90590 Oulu 09 2520 0700 www.f-secure.fi

Other health care services

Digifundus Oy Tietotie 2 90460 OULUNSALO 050 544 4237 www.digifundus.fi

MUUTA KAIVOSTOIMINTAA JA LOUHINTAA PALVELEVA TOIMINTA

Support activities for other mining and quarrying

Oy Kati Ab Kalajoki Sievintie 286 85160 Kalajoki 0207 430 667 www.oykatiab.com

Nortal Oy Hallituskatu 36 A 90100 Oulu 08 55 588 www.nortal.com Pehutec Oy Keiteleentie 862 86800 Pyhäsalmi 040 728 7177 www.pehutec.com

TOIMIALAHAKEMISTO

Oy Crosslam Kuhmo Ltd Kivikatu 2 88900 Kuhmo 09 4282 7440 040 148 6550 – Juha Virta www.crosslam.fi

PANKKITOIMINTA

Monetary intermediation

Hailuodon Osuuspankki Luovontie 138 90480 Hailuoto 010 255 2001 www.op.fi/hailuoto Kainuun Osuuspankki Pohjolankatu 18 87100 Kajaani 010 256 1702 uusi.op.fi/op-kainuu Kalajoen Osuuspankki Kalajoentie 36 85100 Kalajoki 010 254 3401 www.op.fi/kalajoki

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018 125


TOIMIALAHAKEMISTO

Keski-Pohjanmaan Osuuspankki Kauppakatu 11 84100 Ylivieska 010 258 7333 www.op.fi/keski-pohjanmaa Pohjanmaan Osuuspankki POP Oulu Hallituskatu 21 90100 Oulu 020 110 5530 www.poppankkipohjanmaa.fi POP-Pankki Suupohjan Osuuspankki Pakkahuoneenkatu 7 90100 Oulu 020 166 6870 www.poppankki.fi/suupohjanosuuspankki Tyrnävän Osuuspankki Vanhatie 14 1 E 91800 Tyrnävä 010 255 0601 www.op.fi/tyrnava Ylä-Kainuun Osuuspankki Keskuskatu 3 89600 Suomussalmi 010 257 2101 www.op.fi/yla-kainuu

PATENTTITOIMISTOT

Advisory activities concerning patents

Berggren Oy Isokatu 32 90100 Oulu +358 10 227 200 www.berggren.eu

PESULAPALVELUT YRITYKSILLE

Kaivorinne Oy Kuusamontie 1051 a 93100 Pudasjärvi 0400 252 809 posti@kaivorinne.fi

Washing and dry-cleaning services for enterprices

Lindström Oy Piuhakuja 3 90650 Oulu 040 834 0108 www.lindstromgroup.com

PUUTALOJEN VALMISTUS

Manufacture of prefabricated wooden buildings

Kuusamo Hirsitalot Oy Sossonniementie 22 93600 Kuusamo 08 868 9900 www.kuusamohirsitalot.fi

Pohjolan Tekstiilipalvelu Oy Tehdaskatu 15 P 2 87100 Kajaani 020 144 3702 www.ptpalvelu.fi

RAHOITUSPALVELUT

PESULAPALVELUT

Financial service activities

Washing and dry-cleaning services

Nordic Option Oy Sepänkatu 20 90100 Oulu 050 566 5385 www.nordicoption.fi

Mattopesula Pesuraita Oy Liitintie 11 90620 Oulu 08 530 6950 www.pesuraita.fi

RAKENNETEKNINEN PALVELU

PUUNKORJUU

Structural engineering activities

Logging

Suunnittelu Laukka Oy Toripiha 1 85500 Nivala 040 706 8792 www.rakenne.fi

Metsäpesälä Oy Sotkajärventie 1081 93100 Pudasjärvi 040 745 1908 www.metsapesala.fi

PUUPAKKAUSTEN VALMISTUS

Manufacture of wooden containers

Earthpac Oy Kustaa Vaasankatu 2-4 85800 Haapajärvi 050 449 8102 www.earth-pac.com

RAKENNUSKONEIDEN JA -LAITTEIDEN VUOKRAUS JA LEASING

Renting and leasing of construction and civil engineering machinery and equipment

Cramo Finland Oy Takojantie 5 90410 OULU 010 661 4100 www.cramo.fi

Enhancing Your Business

LIIKKEENJOHDON KONSULTOINTI

redamat.fi 126 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018


Lujatalo Oy Torikatu 15, 4krs 90100 Oulu www.lujatalo.fi

Manufacture of wood and of products of wood

E. Helaakoski Oy Kirkkokatu 43 A 6 92100 Raahe 08 223 6681 www.helaakoski.com Nostopalveluratkaisut

Monsi Oy Mainuantie 447A 87700 Kajaani 040 537 9103 www.monsi.fi

E.T. Listat Oy Vähäkankaantie 64 84100 Ylivieska 08 410 8200 www.etlistat.fi

Oulun Kuorirakenne Oy Tetriläntie 16 90460 Oulunsalo 08 521 2460 www.okr.fi

Oplax Oy Temmeksentie 3 90400 Oulu 040 173 5654 www.oplax.fi

Rakennusliike Sorvoja Oy Oulaistenkatu 23 L 5 86300 Oulainen 08 473 810 www.sorvojaoy.com

Puutavaraliike P. Karvonen Oy Nikulankankaantie 56 91200 Yli-Ii 020 775 0980 www.pkarvonen.fi

Renting of construction or demolition equipment with operator

RAKENNUSPAIKAN VALMISTELUTYÖT

Site preparation

Visuri & Paavola Oy Haahkatie 1 85100 Kalajoki 041 548 1494 www.visuripaavola.fi Monipuolista koneurakointia

RAKENNUSTARVIKKEIDEN YLEISTUKKUKAUPPA

Non-specialized wholesale of construction materials

Puumerkki Oy Haaransuontie 7 90240 Oulu 020 745 0500 www.puumerkki.fi

RAKENNUTTAMINEN JA RAKENNUSHANKKEIDEN KEHITTÄMINEN

Development of building projects

Terwa Kiinteistökehitys Oy Pitkänmöljäntie 21 90510 Oulu 050 349 3225 www.terwakiinteistokehitys.fi TTC Infrapalvelut Oy Tuohitie 23 90820 Kello 0400 583 824 www.ttc.fi Kokonaisvaltaiset hankinta- ja rakennuttamispalvelut

RAKENTAMINEN

Construction

JT-Asbesti Oy Vääräojantie 12 90440 Kempele 08 530 6095 www.jtasbesti.fi kempele@jtasbesti.fi

Ruskon Betoni Oy Piuhatie 15 90620 Oulu 020 793 3400 www.ruskonbetoni.fi

RAKENTAMISTA PALVELEVA TOIMINTA

Activities serving construcion

LVI-Insinööritoimisto Mäkelä Oy Asemakatu 20 90100 Oulu 0400 617 569 www.lvi-makela.fi

RAVINTOLAT, KAHVILAT JA MUU RAVITSEMISTOIMINTA

Restaurants, cafés, food and beverage service activities

Prodine Oy Ravintola Nallikari Nallikarinranta 15 90510 Oulu 044 515 1500 www.ravintolanallikari.fi Ravintola Uusi Seurahuone Rantakatu 4 90100 Oulu 020 143 220 www.uusiseurahuone.com Uniresta Oy Mannenkatu 6 90130 Oulu 044 350 0427 www.uniresta.fi

SAHATAVARAN JA PUUTUOTTEIDEN VALMISTUS

TOIMIALAHAKEMISTO

RAKENNUSKONEVUOKRAUS KÄYTTÄJINEEN

SATAMAT

Harbours

Kalajoen Satama Oy Satamatie 395 85180 Rahja 0400 798 698 www.portofkalajoki.fi

SEURAKUNNAT JA USKONNOLLISET JÄRJESTÖT

Activities of religious organisations

Oulun seurakunnat ja seurakuntayhtymä Isokatu 17 90100 Oulu 08 3161

SOSIAALIHUOLLON AVOPALVELUT

Social work activities without accommodation

Provesta Oy Kauppatie 10 A 4 90440 Kempele 010 235 3600 www.provesta.fi

SUORAHAKU

Headhunting

InHunt Group Oy Kasarmintie 13 90130 Oulu 044 330 3132 www.inhunt.fi Suomen suurin suorahakutoimija

LBR-Tekniikka Oy Välitie 9 90440 Kempele 0400 917 511 www.lbr.fi OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018 127


TOIMIALAHAKEMISTO

SÄHKÖ-, KAASU- JA LÄMPÖHUOLTO, JÄÄHDYTYSLIIKETOIMINTA

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

Raahen Energia Oy Rantakatu 8 A 92100 Raahe 08 439 3111 www.raahenenergia.fi

SÄHKÖASENNUS

Electrical installation

Assemblin Oy Kallisenkaarre 1 90400 Oulu 040 485 3331 www.assemblin.fi

SÄHKÖLAITTEIDEN VALMISTUS

Manufacture of electrical equipment

Mekitec Oy Teknologiantie 3 90590 Oulu 020 741 0990 www.mekitec.com Polarheat Oy / Infraheat Uusikatu 23 90100 Oulu 08 881 1181 www.infraheat.com

SÄHKÖMOOTTORIEN, GENERAATTORIEN JA MUUNTAJIEN VALMISTUS

Manufacture of electric motors, generators and transformers

SÄHKÖN TUOTANTO

Production of electricity

Fennovoima Oy Vanhatie 48 86100 Pyhäjoki 020 757 9200 www.fennovoima.fi

SÄHKÖN TUOTANTO VESI- JA TUULIVOIMALLA

Production of electricity with hydropower and wind power

PVO-Vesivoima Oy Voimatie 23 91100 Ii 010 478 5000 www.pohjolanvoima.fi

SÄHKÖTEKNINEN SUUNNITTELU

Electrical engineering design

Esju Oy Konekuja 8 90620 Oulu 0400 681 500 www.esju.com

SÄHKÖVOIMAN TUOTANTO, SIIRTO JA JAKELU

Electric power generation, transmission and distribution

Oulun Energia -konserni Kasarmintie 6 90130 Oulu 08 5584 3300 / 010 287 7800 www.oulunenergia.fi

TEKSTIILIEN VIIMEISTELY

Finishing of textiles

ABB Oy, KPM Paperiteollisuuden erikoismittaukset Kettukalliontie 9 E 87100 Kajaani Finland www.prokajaani.com

Värisävy Oy Antintie 2 85500 Nivala 08 571 7100 www.varisavy.fi

SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN YHTEISTUOTANTO

Telecommunications

Combined heat and power production

Kuusamon Energia- ja Vesiosuuskunta Erauspojantie 3 93600 Kuusamo 020 741 4905 www.kuusamonevo.fi

TELEVIESTINTÄ

Bittium Oyj Ritaharjuntie 1 90590 Oulu 040 344 2000 www.bittium.com

TELEVIESTINTÄLAITTEIDEN VÄHITTÄISKAUPPA

Retail sale of information and communication equipment in specialised stores

Kairan X-Partner Oy Jatatie 2 a 93600 Kuusamo 08 851 2571 www.kxp.fi

TEOLLISUUDEN KONEIDEN JA LAITTEIDEN YM. ASENNUS

Installation of industrial machinery and equipment

Densiq Oy Gneissikuja 1 90620 Oulu 0503804688 www.densiq.com Teollisuuden tiivistetuotteiden tuotanto ja myynti Valmet Automation Oy Kehräämöntie 3 87400 Kajaani 010 672 0000 www.valmet.com

TEOLLISUUS

Manufacturing

Champion Door Oy Hopeatie 2 85500 Nivala 08 445 8800 www.championdoor.com Noptel Oy www.noptel.fi

TEOLLISUUSMAALAUS

Industrial painting

AJO-Motor Oy Sälpäkuja 8 90630 OULU 08 531 8500 www.ajo-motor.fi

TEOLLISUUTTA PALVELEVA SÄHKÖN JA LÄMMÖN TUOTANTO

Heat and power production for industry

Laanilan Voima Oy Pl 191 90101 Oulu 010 478 5000 www.pohjolanvoima.fi Oulun Bioenergia Oy Erkkolantie 6 C 9 90230 Oulu 0400 152 931 oulunbioenergiaoy@gmail.com

128 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018


Human health and social work activities

Lamujoen Perhekodit Oy Ojantakasentie 42 92600 Pulkkila 08 812 1051 www.ojantakanen.fi Nuorten Ystävät-palvelut Oy Torikatu 28 90100 Oulu 044 734 1500 www.nuortenystavat.fi Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö Albertinkatu 16 90100 Oulu 08 313 2000 www.odl.fi

TERVEYSPALVELUT

Human health activities

Verve Kasarmintie 13 90130 Oulu 044 467 6000 www.verve.fi

Kuljetusliike Alpo Jokelainen Oy Kopsankatu 17 87150 Kajaani 0400 682 308 www.kuljetusliikealpojokelainen.fi Kuljetusliike Ilmari Lehtonen Oy Terminaalitie 6 90400 Oulu www.ilmarilehtonen.fi Kuljetusliike Pentti Äijälä Oy Mankilantie 11 92500 Rantsila 0400 386 663 www.kuljetusliikeaijala.fi Kuljetusliike Moilaspojat Oy Hannulantie 1 91600 Utajärvi 040 018 0480 www.moilaspojat.fi Melkoset Oy Kylkiäistie 1 A 85800 Haapajärvi 040 766 0107 www.melkoset.fi

TIELIIKENTEEN TAVARANKULJETUS

Freight transport by road

Oulun betonikuljetus Oy Ruututie 13 90650 Oulu 040 537 9668 obk@luukku.com

A & J Kivijärvi Oy Huoltokatu 2 92150 Raahe 044 046 6957 www.ajkivijarvi.com

Pentti Hämeenaho Oy Laivurinkatu 11 92100 Raahe 08 211 6500 www.penttihameenaho.fi

Korsu Oy Ollinkalliontie 10 92100 Raahe 040 714 4600 www.korsu.fi

Peura-Trans Oy Kainuuntie 126 88900 Kuhmo 08 632 650 www.peura-trans.com

TIETOKONEIDEN SEKÄ ELEKTRONISTEN JA OPTISTEN TUOTTEIDEN VALMISTUS

Manufacture of computer, electronic and optical products

Haltian Oy Yrttipellontie 1 D 90230 Oulu 010 322 3400 www.haltian.com

TOIMIALAHAKEMISTO

TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT

Scanfil Oyj Yritystie 6 85410 SIEVI 08 4882 111 www.scanfil.com

TIETOPALVELUTOIMINTA

Information service activities

Joki ICT Oy Ratakatu 1 84100 Ylivieska 044 729 1419 www.jict.fi

TILINTARKASTUSPALVELU

Auditing services

Aktiiva Taloushallinto Oy Raahe ja Oulu ilkka.kiviniemi@aktiivatalous.fi 0500 464 567 www.aktiivatalous.fi Oulun RP-Tilintarkastus Sepänkatu 20 90100 Oulu 040 091 6266 www.rptilintarkastus.fi

TOIMITILAKALUSTEIDEN TUKKUKAUPPA

Wholesale of office furniture

Intolog Oulu Oy Hiltusentie 27 90620 Oulu 020 778 0860 www.intolog.fi

TUKKUKAUPPA

Wholesale

ATK Pikatukku Oulu Oy Kempeleentie 7 C 90400 Oulu 08 321 4600 www.atkpikatukku.fi Polarmoss Oy Viinikantie 48 90480 Oulu +358 87176336 www.polarmoss.fi

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018 129


TOIMIALAHAKEMISTO

TURPEEN NOSTO

Extraction of peat

Pe-Forss Oy Haapavedentie 79 92600 Pulkkila 040 075 7827 peforss@gmail.com

TYÖKALUJEN VALMISTUS

Manufacture of tools

Mehi Oy, Mehi Tools Metallitie 2-4 89600 Suomussalmi 020 7929 600 www.mehi.fi

TYÖVOIMA- JA ELINKEINOASIAIN HALLINTO

Regulation of and contribution to more efficient operation of businesses

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Veteraanikatu 1 90100 Oulu 029 5003 8000 www.ely-keskus.fi/pohjoispohjanmaa

TYÖVOIMAN VUOKRAUS

Temporary employment agency activities

Go On Oulu Isokatu 4 90100 Oulu 044 330 8810 www.go-on.fi Jot-Rent Oy Huoltokatu 4 92150 Raahe 08 221 707 www.jot-rent.fi Marra Oy Niemeläntie 14 92100 Raahe 044 741 4701 www.marra.fi Nordic JobCentre Oy Kaarnatie 24 90530 Oulu 050 339 7831 www.njc.fi Sihti Oulu Oy Kempeleentie 5 90400 Oulu 050 444 4463 www.sihti.fi

130 OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2018

URHEILULAITOSTEN TOIMINTA

Operation of sports facilities

Oulun Golf Oy Mikonmäentie 201 Sanginsuu 90660 Oulu 0300 870 670 www.oulugolf.fi

URHEILUVÄLINEIDEN VALMISTUS

Manufacture of sports goods

Icepro Oy Ratakatu 13 84100 Ylivieska 08 349 600 www.icepro.fi Rai-Ta Sport Oy Ylivieskantie 186 86300 Oulainen 08 479 5000 www.raitasport.fi

VIENTIKONSULTOINTI

Import consultancy

Eutor Oy Vesitornintie 23 90440 Kempele 040 5019 189 www.eutor.fi

VÄHITTÄISKAUPPA

Retail trade

Alko Oy Kirkkokatu 14 90100 Oulu 020 711 11 www.alko.fi K-Market Meirami Vanhatie 52 91600 Utajärvi 0400 162 001 www.k-market.com K-supermarket Hovihalli Isokatu 33 90100 Oulu 044 750 3700 www.k-supermarket.fi/hovihalli Suomen Rakettitukku Oy Hakamaantie 20 90440 Kempele 08 564 5600 www.rakettitukku.fi

V-P Tolonen Oy, Lantmännen Agro Oulu Tikkasentie 4 90410 Oulu 010 8350 280 www.lantmannenagro.fi

YHDYSKUNTASUUNNITTELU

Town and city planning

Geobotnia Oy Koulukatu 28 90100 Oulu 08 535 4700 www.geobotnia.fi Infrasuunnittelu Oy Kehräämöntie A 7 87400 Kajaani 050 515 0510 www.infrasuunnittelu.fi

YLEISTUKKUKAUPPA

Non-specialized wholesale

Finntensid Oy Korjaamontie 16, PL 51 84101 Ylivieska 08 410 6800 www.finntensid.fi Puhtausalan tuotteita vuodesta 1984 alkaen


MUISTIINPANOJA


www.oulunkauppakamari.fi

Oulun kauppakamarin vuosikirja 2018  
Oulun kauppakamarin vuosikirja 2018