Post 21e jaargang Nr.1 - april 2018 Historisch Genootschap Oud Middelye - Middelie

Page 1

Historisch Genootschap “Oud-Middelye”

De Post

Melkrijder.

21ste Jaargang, Nummer 1, April 2018 _____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________

Historisch Genootschap “Oud - Middelye” - “De Post” wordt gratis onder de leden verspreid.


Inhoud Van de Voorzitter

(Jack Dekker)

pag. - 3

Bezoek O.B.S

(Jan Lammes)

pag. - 4

Bewoners geschiedenis

(Gerry van der Wegen-Mulders)

pag. - 5

Onderlinge Middelie

(Jack Dekker)

pag. - 9

Kniertje

(Gé Koster-Wakker)

pag. - 13

Mededelingen/advertenties

(Redactie)

pag. - 15

Burgermeester Snijder

(Sibrand Martens)

pag. - 19

Interview Koen Ferket

(Jack Dekker)

pag. - 23

Reactie op de foto

(Redactie)

pag. - 26

Herinnert u zich deze nog?

(Redactie)

pag. - 27

De 10 vragen aan……

(Jan Munneke)

pag. - 28

Gekregen van, Naschrift

(Gerry van der Wegen-Mulders)

Pag. - 30

2


daan, het was heel gezellig. Mijn dank gaat uit naar de vele vrijwilligers van het Kerkje en van onze vereniging die heel veel werk hebben verricht voor deze najaarsbijeenkomst.

Van de Voorzitter

En ik zou het bijna vergeten: vond u ‘m niet prachtig, de Post van oktober? Vanwege ons 20 -jarig jubileum in kleur uitgevoerd, zowel omslag als binnenwerk! En met een andere foto op de voorkant. Een doorlopende kleurenuit5 november 2017: een prachtige middag! Samen met u wil ik nog even terugblikken op gave is financieel gezien niet mogelijk, maar het onze najaarsbijeenkomst van 5 november 2017: is wel onze bedoeling bij elke volgende uitgave een andere foto op de voorkant te plaatsen. de fototentoonstelling over de zuivelfabriek Ons Belang in combinatie met een reünie van oud-medewerkers, familieleden en belangstel- NOTEER ALVAST IN UW AGENDA: lenden, georganiseerd in samenwerking met het 9 APRIL 2018: stamboomonderzoek We hebben in april weer onze jaarvergadering. Kerkje. Waarschijnlijk was u er ook want er waren ruim 130 belangstellenden in het Kerkje U komt toch ook? Een van de agendapunten is van Middelie. Wat is dat een festijn geworden! dat het bestuur zal voorstellen de contributie voor de leden die de Post met TNT krijgen beJammer als u het gemist heeft, daarom voor iedereen nog even een kleine beschrijving van zorgd met ingang van 2019 met € 2,50 te verhogen. Hier valt niet aan te ontkomen, gezien wat er die zondagmiddag allemaal gebeurde. de steeds stijgende prijs van de postzegels Zo rond half twee begonnen de eerste mensen Na de pauze gaat Mathilde Kors van het Wateral binnen te druppelen. En al snel was het hard lands Archief een inleiding verzorgen over werken voor ons om iedereen welkom te heten, stamboomonderzoek, met name naar Middelieër families. Er zijn veel Vinken, Laanen Hagente voorzien van consumptiebonnen en een naambadge. Eenmaal binnen in de Kerk ont- hoeken, Huddingen en Huibertsen. Zijn zij faving iedereen een flyer waarin onze vereniging milie van elkaar? en het Kerkje werden voorgesteld. Aan de noordzijde van de kerkbanken was de fototentoonstelling opgesteld, bijna 60 aansprekende foto’s die Jan Lammes (Ilpendam) samen met Ton en Gerry van der Wegen hadden geselecteerd uit beider archieven.

De Post van april 2018 is extra dik! Vol met leuke artikelen. Onze vaste rubrieken, afgewisseld met artikelen over deze keer de Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Middelie, een interview met onze vroegere huisarts Koen Ferket en een artikel van de heer Sibrand Na mijn welkomstwoord, met extra aandacht Martens over Burgemeester Snijders. Toen de voor onze speciale gast, de 90-jarige Piet Ha- indeling van de Post al gereed was heb ik nog genhoek, de oudste inwoner van Middelie met een leuk verhaal van de familie Greuter ontvanzijdelings nog een link naar Ons Belang, werd gen over een Volendamse mevrouw. Haar man had nog op de melkfabriek gewerkt. Dit wilden de middag officieel door onze burgemeester, mevrouw Lieke Sievers, geopend. Vervolgens we u niet onthouden en u vindt het op de achkwamen de gebroeders Age en Gerrit Waaks- terzijde van de uitnodiging voor de bijeenma samen met Jan Lammes aan het woord om komst in april. een aansprekende inleiding te verzorgen over Ons Belang. Hierbij kwamen al vele reacties los Jack Dekker. ●◄ maar na de inleiding werd het een feest der her- Reacties, vragen, tips. E-mail: jackdekker@quicknet.nl kenning! De deelnemers kwamen overal van3


Bezoek groep 7-8 OBS Middelie aan fototentoonstelling over “Ons Belang” Op vrijdagochtend 10 november, na de succesvolle “Ons Belang”-reünie op zondag 5 november 2017, bezochten een 15-tal kinderen van groep 7-8 van de OBS te Middelie het kerkje om de fototentoonstelling over “Ons Belang” te bekijken en zo een stukje geschiedenis van het dorp mee te krijgen.

Bij binnenkomst in het halletje van het kerkje liepen zij meteen naar de vitrine met oude foto’s en spullen die daar in lagen w.o. een klomp met ijzeren punten aan de onderkant. Leuk om te zien en te horen dat ze geïnteresseerd waren. In het kerkje liepen zij langs de foto’s over “Ons Belang” waar ik (Jan Lammes) vertelde en uitleg gaf over de foto’s. Het was leuk om te doen. Er waren maar een paar kinderen die nog op een boerderij woonde of een opa had die een boerderij had.

4

Een enkeling wist waar de melkfabriek had gestaan en dat de directeurswoning er nog stond. O.a. verteld hoe er vroeger gemolken werd en hoe de melk werd opgehaald en dat deze tegenwoordig met grote tankwagens wordt opgehaald. Ook waren de kinderen zeer geïnteresseerd in het kerkje. (Er waren een paar kinderen die eerder in het kerkje waren geweest). Wat betekent “ Ps 7 “ bijvoorbeeld, wijzend op een bord in de kerk. Dat is een Psalm, een kerklied. Wie zijn die mensen op de foto’s en waar gaat die trap naar toe, wijzend naar de verdieping waar het orgel staat. Het was een leuke wisselwerking tussen mij en de kinderen. Na een kleine 3 kwartier gingen de kinderen weer naar school met een klein stukje geschiedenis over Middelie. Jan Lammes.

●◄


Bewonersgeschiedenis van Middelie.

Sinds 2005 werkt een aantal (bestuurs) leden aan de bewonersgeschiedenis van Middelie. Siem de Boer, oudMiddelieër, vader van Willem de Boer uit Schellinkhout, heeft een verslag nagelaten over Middelie 1920-1930 waar we dankbaar gebruik van hebben gemaakt voor de verhalen over deze mensen. In deze en volgende ”Posten” willen wij u de resultaten hiervan laten zien en hopen dat er veel reacties van uw kant komen zoals aanvullingen en/of verbeteringen en vooral foto’s. In deze uitgave de huizen met de nummers 27 t/m 32.

buurvrouw Aafje Evers stoorde, zij woonde rechts met haar man Jan Beets. Links heeft ook nog de familie Aberkrom gewoond. Volgens overlevering heeft er ook nog ene Nottelman gewoond. Volgens Piet Hetjes, een oud-Middelieër, was hij een bijzondere man, een opschepper. Hij vertelde vaak sterke verhalen. Hij had een groentetuin en kon geweldige rode kolen verbouwen. Eens zou hij Nr. 27. / Foto 2018 een zo’n grote kool verbouwd hebben dat hij Hier woont nu in een nieuw gebouwd huis de ‘een kwart van het vierde’ van de kool nog niet familie. E. van der Kleij. Voordien was het een door het zolderluik kon krijgen. Hij vertelde dubbel woonhuis nr. 29/30. Zie foto. Na de ook het verhaal dat hij geweldig hard kon roeidood van Ruud van der Mueren is het hele huis en. Toen hij eens onderweg naar huis was met in 2010 afgebroken. In 1972 was hij hier kozijn schuitje begon het ineens hard te regenen. men wonen. Maar hij roeide zo hard dat hij de bui op het Links woonde Siem Vroom (Opie) en rechts achterdoft (achtereind van een schuitje) wist te Ruud van der Mueren, daarvoor woonde links houden en zo droog thuis kwam. Bonne v.d. Bos met zijn gezin en rechts de fa- Zie “de Post”, voorjaar 2006 pag. 6. (9-1) milie Sommers. En daarvoor, midden jaren vijftig, woonden aan de linkerkant Jan Beckers Nr. 27. Oud. en sinds 1959 aan de rechterkant Gerrit Hendriksen met Lubbertje uit den Bos. De melkfabriek “Ons Belang” heeft het huis indertijd gekocht en er een nieuw dubbel woonhuis laten bouwen voor het personeel. Voor die tijd woonden hier al Piet Kalf links en rechts Aafje Evers. In de jaren 1945 – 1947 woonden links Teun Vink met Alie Struving. Van 1923 – 1928 woonden hier Gerrit Wakker met Geertje Pranger, die de woning moesten verlaten omdat de radio hun 5


Nr. 28. / Foto 2018

Hier woonden Louis en Bernadette Bianchi, na zijn overlijden woont zij er nu alleen. Louis speelde soms piano of orgel in de kerk. Vanaf 1962 woonde er kort aannemer Groen uit Buiksloot. Van 1956 – 1962 werd deze boerderij bewoond door Chris Klok en Magda Pranger. Zij verhuisden naar een zgn. verkavelingsboerderij aan de Molenweg, midden in de polder de Zeevang tussen Middelie en Warder. Een geheel nieuw boerenbedrijf dat voldeed aan de eisen van die tijd. Zij hadden de boerderij overgenomen van Piet Vink en Trien Sanders die er sinds 1930 gewoond hebben. Hij was gemeenteontvanger en men noemde hem de centenbaas. Hij was ook de voorzitter van “Ons Belang”. Daarvoor woonden hier de ouders van Trien Sanders: Cees Sanders en Jannetje Bark, die toen een renteniershuisje lieten bouwen aan de overkant.

Nr. 29 en 29a.

Hier staat een nieuw dubbel woonhuis in 2011 gebouwd voor Dik en Nel Beets en hun zoon Martijn en zijn vrouw Scarlet. In het oude huis woonden Dik en Nel Beets met hun gezin, zij hadden het gekocht van Piet Vink en Trien Sanders die er vanaf 1956 gewoond hebben. Het was gebouwd in 1930 voor Cees Sanders en Jannetje Bark als rentenierswoning. Na het overlijden van Cees Sanders woonden Jannetje (moeder van Trien) er met haar zoon Cor. Hij ventte met sigaren en sigaretten. Cor trouwde op latere leeftijd met Nellie de Bruyn en vertrok uit Middelie naar Alkmaar.

Nr. 29 en 29a. / Foto 2018

Nr. 30. Volgens de lijst met straatnamen van 1975 stond hier toen een brandspuithuisje. Er stond op:

Noord spuit, moord spuit.

Toen de brandspuit begin jaren ’50 verhuisde naar de melkfabriek, heeft Jan Vink (vader van JanPieter) het brandspuithuisje bij inschrijving gekocht van de gemeente. Hij gebruikte het o.a. voor stalling van zijn jeep.

6


Nr. 31. / Foto 2018

Vanaf 1956 werd het huis bewoond door Jacob Beets en Trien Bloothoofd, zij verhuisden van de boerderij op nr. 32 naar deze woning. Daarvoor de moeder van Jacob Beets, Aafje Evers. In de oorlog heeft er de familie Blom gewoond, die later naar het Edammerdijkje verhuisde.

Vanaf 1972 woonden hier Kees en Elly Kuster, zij hebben het oude huisje helemaal verbouwd en na het overlijden van Elly woont Kees er nu alleen. Daarvoor hebben GrĂŠ Kok en haar man er gewoond. Zij zijn geĂŤmigreerd naar Canada. Oud, achter het huisje het spuithuis.

7


In 1956 werd het huis bewoond door Cor Laan Nr.32. / Foto 2018 en Nelie Laan (geen familie), zij verhuisden naar Kwadijk naar de boerderij van haar ouHier wonen Peter Vroom en Claudine van ders. Munster. Peter heeft het huis gekocht in 2003 Tot 1956 woonden hier Jacob Beets en Trien van Nico en Lea Volbeda, die het bewoonden Bloothoofd die, zoals hiervoor vermeld, naar vanaf 1974. Zij hebben toen de oude stolp ge- nr.31 verhuisden. sloopt en er een nieuwe gebouwd. Begin jaren Gerry van der Wegen zestig woonde hier de familie Henk Baas, de laatste veehouder op dit bedrijfje. Zij zijn naar Met medewerking van Henk de Vos+, Wil Vink en Greta Muts. Foto´s 2018 Gé Koster-Wakker ◄ een boerderij in Friesland vertrokken.

Nr. 32 . oud

8


Zelfstandige verzekeringsmaatschappij uit Middelie sluit haar deuren.

Bestuur en administrateur in 1984.

Boven van links naar rechts: Wim Muts, Jan Kout, Henk Wakker, Klaas Vroom en Piet Vink. Zittend van links naar rechts: Gre PasterkampMolenaar, Piet Steenman, Chris Klok en Jan Vink.

Gre Pasterkamp-Molenaar, 2017.

Op 31 december 1992 om 24.00 uur fuseerde de Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij “Middelie” met de iets grotere Onderlinge “Oosthuizen”. De Onderlinge “Zeevang” was hiermee per 1 januari 1993 een voldongen feit. Het Bestuur van de Onderlinge Middelie bestond toen uit Piet Steenman, Wim Muts en Klaas Vroom, en de commissarissen waren André Steenman, Jan Munneke, Sietze Wagenmakers, Meindert Vroom en Simon Hagenhoek, zo blijkt uit het op 2 november 1992 getekende fusievoorstel. De beide ‘Onderlingen’ beschikten al sinds 1980 in de persoon van mevrouw Gre Pasterkamp-Molenaar over een gezamenlijke administrateur. 9


Gre verzorgde dit vanuit haar slaapkamer van haar eengezinswoning aan de G. van Heemskerkstraat in Oosthuizen. Daarin stond haar bureau en bij veel drukte lagen de ordners ’s avonds bij het slapen gaan nog wel eens op bed. Na ruim 108 jaar kwam aan de zelfstandige verzekeringsmaatschappij uit Middelie een einde.

af in de vorm van een premierestitutie aan de verzekerden terugbetaald. Dit systeem wordt door de huidige rechtsopvolger, de Onderlinge Waterland, die nu in het voormalige Rabobankkantoor in Oosthuizen haar kantoor heeft, nog steeds zo toegepast.

Opgericht 1 september 1884. In 1874 waren er al plannen om een brandwaarborgmaatschappij voor de gemeenten Warder, Middelie, Kwadijk en Oosthuizen op te richten, ‘wat echter doorniet algenoegzame medewerking niet mocht slagen’. Door de bewoners van Warder werd toen in 1875 een Onderlinge opgericht, doch uitsluitend voor Warder alleen! In 1884 werd door Jan Hooyberg het plan geopperd om voor Middelie en Akswijk een brandassurantie in het leven te roepen. Hij ging in overleg met Marten Bark Jz. Nadat zij inlichtingen bij Warder hadden opgevraagd hoe zoiets aan te pakken, gingen zij nog zeven andere inwoners van Middelie benaderen met de vraag om de zaak te helpen bevorderen. Dit waren Bouke Kater Cz., Dirk Bark Mz., Dirk Visser Pz., Dirk de Jong, Jan Tuyn, Jan Plas Jz. en Sijmen Laan. Op 6 juli vond er in de raadskamer overleg plaats tussen deze 9 mannen. J. Hooyberg werd gekozen als directeursecretaris/penningmeester en op 24 juli werden alle inwoners van Middelie en Akswijk uitgenodigd in het café ‘de Rustende Jager’ aan het Edammerdijkje waar nu waar tot voor kort de inmiddels overleden Sandy Veerkamp woonde. Een succes! Meer dan 100 polissen werden dat jaar afgesloten. De Onderlinge Kwadijk (naderhand opgegaan in OVTB te Beemster) en Oosthuizen zijn later opgericht. Er was geen sprake van vooruitbetaling van de premie; de schade werd aan het einde van het jaar met elkaar gedeeld. Na de tweede wereldoorlog stegen de nieuwbouwkosten drastisch. Het enige afdoende antwoord daarop was om het risico dat de Onderlinge droeg, weer elders onder te brengen: herverzekeren. Vanaf 1952 was dat een feit en betaalden de leden de premie vooraf en werd een groot deel van de winst achter-

Honderd jaar later, september 1984. Het 100-jarig bestaan van de Onderlinge werd groots gevierd met ongeveer 220 genodigden op 29 september 1984 in De AMVO te Volendam. Totale kosten ƒ 17.228,53. Naast de gasten die met eigen auto kwamen werden twee bussen ingezet voor het vervoer vanuit Middelie naar Volendam. Voorzitter Chris Klok sprak van een geslaagd diner-dansant. Eind 1979 kwamen de toenmalige, beiden op leeftijd zijnde, secretaris-penningmeester Maarten Molenaar van Middelie en Joh. Knol van Oosthuizen tot de conclusie dat zij gezamenlijk een advertentie gingen plaatsen voor een (parttime) administrateur. Gre Pasterkamp-Molenaar had haar vader Maarten Molenaar niets verteld over haar interesse in deze functie en tot zijn grote verrassing kwam pa de sollicitatiebrief van zijn dochter tegen tijdens een vergadering.

10


Gre Pasterkamp-Molenaar en de Onderlinge Middelie. De vader van Gre Pasterkamp-Molenaar was oorspronkelijk timmerman maar Maarten Molenaar (1913-1998), geboren op de plek Middelie 101 waar nu Kees de Groodt woont, werd door de crisis genoodzaakt zijn leven anders in te vullen en kocht een melkzaak in Amsterdam -Oost. Daar werd Gre in 1939 geboren. In 1941 verhuisde het gezin naar het gemaal aan het Zeevangsdijkje, waar nu de familie Dirksen woont. Toen was het adres daar Kwadijk 17. Pa werd daar toen opzichter en machinist van Polder De Zeevang. Later werd hij wethouder van de gemeente Zeevang en bekleedde veel openbare functies, waaronder die van secretaris -penningmeester van de Onderlinge. In de jaren zeventig werkte Gre al één dag in de week voor pa, dus ook voor de Onderlinge. Mede door haar ervaring werd Gre de administrateur van Middelie en Oosthuizen. Zelf noemt zij het ‘een uit de hand gelopen hobby’ en er werden geen vaste kantoortijden aangehouden.

Dat moest de klant ondertekenen en kwam bij Onderlinge in de kaartenbak. Als er dan een wijziging op de polis moest worden aangetekend dan moest de klant eerst het bewijs van aandeel weer teruggeven, waarna Gre op dit aandeel de wijziging vermeldde. Uiteraard weer met een carbonpapiertje tussen dit bewijs en het bewijs van deelneming. De familie Hamstra (vader en moeder van onder meer Sjouke en Jeep Hamstra) fungeerde als bode. Bankbetalingen waren toen nog in de minderheid. Zij inden de premies bij de verzekerden, veel bij agrariërs en later steeds meer particulieren. De premieomzet in 1992 bedroeg ruim ƒ 70.000,Na de fusie werden polissen van Middelie opgenomen in de geautomatiseerde administratie, waarover Oosthuizen al beschikte. Bestuur en commissarissen in de periode 1970-1990. De Onderlinge had geen buitendienstmedewerker. De Commissarissen van de Onderlinge vervulden deze functie. Zij inspecteerden de aangeboden risico’s en verrichtten de schade afhandelingen. Door zijn bouwkundige achtergrond werd in de jaren zeventig Piet Steenman (1944), toen woonachtig Zijvend 22 en nu in Oosthuizen, gevraagd om als commissaris toe te treden. In de jaren tachtig werd Piet vervolgens secretaris en ten tijde van de fusiebesprekingen hanteerde Piet de voorzittershamer. Klaas Vroom was tot in de jaren tachtig ook bestuurslid maar vanwege zijn drukke werkzaamheden kon hij het er eigenlijk ‘niet bij hebben’ en hij vroeg zijn broer Meindert (1939) of die zijn functie wilde overnemen. De vergaderingen vonden eerst nog plaats in het kantoortje aan huis van Klaas en later in het keetje bij de werkplaats van Vroom, zo vertelt Meindert. Ongeveer 5 vergaderingen per jaar, heel gemoedelijk en aan het einde van de avond was het kratje bier meestal wel leeg. Wim Muts was één van de smaakmakers, altijd de lachers op zijn hand.

Werkwijze van de Onderlinge en de wetgeving. Er was geen sprake van bijzondere wetgeving voor verzekeringsmaatschappijen. Hoe anders is dit nu! De belangrijkste partner was vroeger de herverzekeraar. Op basis van het schadeverleden bepaalden zij de herverzekeringspremie. Voor de fusie kon je alleen het brand- en storm risico verzekeren. Later was het ook mogelijk om een uitgebreide gevarenverzekering af te sluiten. Tijdens haar werkzaamheden voor Middelie werd Gre met één hele grote schade geconfronteerd: de boerderijbrand van mevrouw Hooyberg-Kolenbrander, gelegen aan het Noordeinde over het spoor. Bij het afsluiten van de verzekering werd door Gre een bewijs van aandeel opgesteld op de typemachine. Dit aandeel werd door de voorzitter en secretaris getekend. “Dan moest ik bij die bestuursleden langs, hetzij voor melktijd of op koppietijd”. Dit was de feitelijke polis en werd aan de klant uitgereikt. Met behulp van een carbonpapier had Gre een kopie gemaakt van het ‘bewijs Jack Dekker. van aandeel’ en dit exemplaar werd ‘bewijs van deelneming’ genoemd. 11

●◄


Kniertje

der en broers op haar schouders. Dit was niet gemakkelijk voor haar en heeft haar jeugd getekend. Ze kon heel goed zingen en was ook lid van de zangvereniging. De vereniging deed regelmatig mee aan concoursen waar ze vaak in de prijzen vielen. Toen de jongens de deur uit waren, ging ze op de administratie werken bij de veiling in Purmerend. Werk genoeg: de betalingen gingen daar toen nog handje contantje. Ze ging altijd op de fiets naar haar werk; ze heeft nooit geleerd auto te rijden.

Op de veiling heeft ze haar man Dirk Dekker uit de Zuidoostbeemster leren kennen en dat klikte goed;

Naar aanleiding van de geschonken foto’s uit de nalatenschap van mevrouw Kitty DekkerVink vond er een gesprek plaats met haar schoonzuster Bets en nichtjes Willy en Kitty Vink, in het Zorgcentrum te Oosthuizen. Na afloop kregen we als vereniging nog even een schouderklopje van mevrouw Bets Vink met de mededeling: “Als” de Post” komt blijft alles even liggen, dan ga ik eerst lezen. Wat geniet ik ervan.” Kitty Dekker-Vink, ook wel Kniertje genoemd, is geboren in Middelie op 24 april 1922 in het huis aan de Dorpsstraat nummer 59, tegenwoordig nummer 54. Ze had twee broers: Piet (1920) en Klaas (1928). Haar moeder Aafje Vink-Vink overleed in 1939. Kitty kreeg al op jonge leeftijd de zware zorgtaak voor haar va-

12


ze trouwden op 15 augustus 1964. Dirk was tuinder aan de Purmerenderweg 54, waar het stel na hun trouwen is gaan wonen. Kitty genoot van het buiten wonen en kon hier haar hobby tuinieren goed uitoefenen. Naast haar liefde voor alles wat groeide en bloeide hield zij heel erg van katten; het was een echt ‘poezenvrouwtje’.

Door de aanleg van een nieuwe weg moest ze uit haar huisje en heeft ze nog even gewoond in het Zorgcentrum in Oosthuizen (kamer 22). Helaas heeft ze hier niet zo lang van kunnen genieten: eind oktober betrok ze haar nieuwe woning en ze overleed op 2 november 2015. Gé Koster-Wakker

●◄

Kitty was ook een groot liefhebber van de zee en het strand. Ze heeft alle Waddeneilanden bezocht, maar met uitzondering van een gehuurd huisje in Egmond, is ze nooit echt op vakantie geweest. In december 1965 overleed haar vader die inmiddels in het bejaardentehuis in Oosthuizen woonde. Toen Dirk overleed heeft ze nog enige tijd alleen gewoond aan de Purmerenderweg en ze hoopte daar te kunnen blijven tot haar dood. ▼ Willy Groot-Vink, Bets Vink-Laan en Kitty Winder-Vink.

13

Zorgcentrum in Oosthuizen ▲


Zangvereniging 1954. 1. Arie Beets 2. Meine de Vries 3. Jan Dol 4.. Piet Pranger Jnz. 5. Jan Plas 6. Greidanus 7. Jan Pranger

8. Engel Rol 9. Heintje Klok 10. Aagt de Groot 11. mevr. Feenstra 12. mevr. Beets 13. Dieuw Kramer 14. Kniertje Dekker

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

14

Grietje Laan Trijnie Sanders Trien Plas Marie v.d. Zee Rie Pranger mevr. Langereis Evert Langereis

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Pleuntje Molenaar mevr. Hey Aard Hey Duurtje Westerneng Antje Wagenmakers C or Laan Aafje Bijl


MEDEDELINGEN

MEDEDELINGEN

Een beeld van verandering in Middelie Wegens de grote vraag naar het boekje ‘’Een beeld van verandering in Middelie’’, bevattende 55 unieke historische foto’s van Middelie, hebben wij een aantal exemplaren laten bijdrukken. Dit fraaie fotoboekje is verkrijgbaar tijdens de komende bijeenkomst voor een bedrag van € 5,- per stuk of bij; Gerry van der Wegen, telefoon 0299 - 621730.

Foto: Middelie nr. 1, Noordeinde. De situatie rond 1950. Het begin (of einde) van het dorp: de weg naar Oosthuizen bestaat nog niet. De dorpsweg stopt abrupt en is afgezet door een hek. Tegenwoordig staat op deze plaats de nieuwe boerderij van de familie Stam. Voordien van de familie van de Wetering

15


ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

APOLLO DUMPSTORE

HENNEPHOF ZEEVANG Bestratingsbedrijf

Camping en Outdoor artikelen.

Tevens verkoop van oude gebakken bestratingsmaterialen, zand en grond. Bezorging mogelijk.

Zeevangsdijkje 4, 1471 EA Kwadijk Telefoon 0299-621371 Fax 0299-621552

Beetsdijkje 3, 1474 HP Oosthuizen Telefoon 0299-403985 Gsm 06-5331 22 38

AUTOMOBIELBEDRIJF H.J. LANGE

VROOM FUNDERINGSTECHNIEKEN

Onderhoud, verkoop en inkoop van nieuwe en gebruikte auto's,

Toonaangevend en innovatief.

Middelie 119-120, 1472 GV Middelie Telefoon 0299-621318 Fax 0299-621671 E-mail: info@hjlange.nl Internet: www.hjlange.nl

Sluisweg 1, 1474 HL Oosthuizen Telefoon 0299-409500 Fax 0299- 409555 E-mail: info@vroom.nl Internet: www.vroom.nl

HAVIK BV BOUW- EN HANDELSONDERNEMING

HIER KAN UW ADVERTENTIE STAAN

Gespecialiseerd in Volvo

Hout- en plaatmaterialenhandel

In ons verenigingsperiodiek?

Fortweg 3, 1471 EB Middelie Telefoon 0299-621617 Fax 0299-621581 E-mail: chiel.mhavik.nl Internet: www.mhavik.nl

Neem daarvoor even contact op met Ron Batenburg of Eric van den Hudding.

HIER KAN UW ADVERTENTIE STAAN

JLD Klapankers, Snelle installatie, volledig getest & milieu vriendelijk.

In ons verenigingsperiodiek?

Energiestraat 6, 1135 GD Edam Telefoon: 0299-622396 E-mail: info@JLDinternational.com Internet: www.JLDinternational.com

Neem daarvoor even contact op met Ron Batenburg of Eric van den Hudding.

16


ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

BERGHROOS

CATTERY VEUGER

Bloemen en planten.

Brits Korthaar kittens in diverse kleuren.

Wormerplein 116, 1442 CE Purmerend Telefoon 0299-421983

Monique en Ron Batenburg - Veuger It Ald Hôf 4, 8822 WP Arum Telefoon 0517-850797 Fax 0847-451435 Internet: www.catteryveuger.nl

HIER KAN UW ADVERTENTIE STAAN

HET WAPEN VAN MIDDELIE

In ons verenigingsperiodiek?

hotel-café-feest-evenement-bijeenkomsttraining

Brits Korthaar / British Shorthair

Neem daarvoor even contact op met Ron Batenburg of Eric van den Hudding.

Brink 1, 1472 GB Middelie Telefoon 0299-621376 Fax 0299-623530 E-mail: info@hetwapenvanmiddelie.nl Internet: www.hetwapenvanmiddelie.nl

R. BIBO BOUWBEDRIJF

FIRMA LAAN

Uw wiel- en bandenservice in de landbouw Voor al uw timmerwerk en ver- en nieuwbouw.

Robert Laan mobiel 06 – 536 251 28

Middelie 23, 1472 GP Middelie Telefoon 0299-621524

Molenweg 2, 1473 BG Warder Telefoon 0299 - 373219 Fax 0299 - 371716 E-mail: wslaan@xs4all.nl

AMICA ADVOCATUUR

ONDERLINGE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ WATERLAND EN OMSTREKEN U.A

Je komt eruit met Amica Ondernemers en particulieren.

De Maatschappij met het “bekende gezicht”

Aambeeldstraat 2bb, 1135 GC Edam Telefoon: 0299-315454 E-mail: h.kwakman@amica-advocatuur.nl Internet: www.amica-advocatuur.nl

Raadhuisstraat 1, 1474 HE Oosthuizen Telefoon 0299-401578 Fax 0299-401551 E-mail: info@onderlingewaterland.nl Internet: www.onderlingewaterland.nl

Advocatenkantoor ook voor Zeevang

17


MEDEDELINGEN

MEDEDELINGEN

NAAMSBEKENDHEID/RECLAME UITINGEN IN ONS VERENIGINGSBLAD “DE

POST”.

Zoals eerder al is opgemerkt doen wij ons uiterste best om de doelstelling van onze vereniging zoveel mogelijk te verwezenlijken. Daarbij hoort o.a. het zo goed mogelijk verzorgen van ons verenigingsblad “de Post”. Daarnaast hebben wij nog veel noodzakelijke wensen. Daarom hebben wij besloten om naamsbekendheid/reclame uitingen in ons blad op te nemen; de eerste pagina’s hiervan vindt u in het midden van ons blad. Wij brengen hierbij de bedrijven en organisaties dank voor hun ideële, medewerking. Het is natuurlijk heel goed mogelijk dat er meerdere personen, bedrijven en organisaties zijn die dergelijke uitingen in ons blad willen plaatsen. Dat kan voor het kleine bedrag van € 25,= per jaar. Neem daarvoor even contact op met Eric van den Hudding of een ander bestuurslid. Zie ook voor de adressen van onze sponsoren op onze website www.oudmiddelye.nl Het is voor ons een zeer welkome steun in de rug. NOTEER MIJ

□ □ □ □ □

Als nieuw lid voor € 12,50 per jaar. Als donateur voor €

per jaar.

Voor een advertentie € 25,= per jaar. Wijzig mijn adres als onderstaand. Voor

: __________________________________________

Naam

: ____________________________________

Adres

: ____________________________________

Pc/Woonplaats

: ____________________________________

E-mail

: ____________________________________

Handtekening:

18


Henrikus (H.) Snijder, Burgemeester van Middelie, Kwadijk en Warder. Hendrik Snijder is op 6 juni 1821 in Kwadijk geboren toen zijn vader daar van 1820 tot 1825 predikant was en overleed op 2 mei 1892 in Edam. Hij was bij Koninklijk Besluit op 15 mei 1857 tot burgemeester van Middelie, Kwadijk en Warder benoemd en werd op 1 februari 1890 eervol ontslagen. Voor hij benoemd werd was hij al secretaris van deze drie gemeenten en had koninklijke toestemming gekregen om in Edam te blijven wonen. Daar was tot zijn aftreden ook het secretarie gevestigd. Het is aan te nemen dat deze werkzaamheden bij hem thuis werden uitgevoerd. Het raadhuis stond in Middelie. Hij diende de gemeenten tot 1889. Toen werd hem eervol ontslag verleend als Burgemeester en Secretaris van de gemeenten Kwadijk, Middelie en Warder. In dat jaar werd hem eveneens ontslag verleend als secretaris van de polder De Zeevang met een jaarlijks pensioen van fl 800,-. Snijder’s verdiensten voor deze drie gemeenten hebben tot nu toe nog sporen nagelaten. In de jaren 1880/1884 werd de spoorlijn tussen Zaandam en Enkhuizen aangelegd.

Burgemeester Snijder maakte zich sterk dat er een station in Kwadijk kwam en een halte in het Noordeinde van Middelie, over de spoorlijn rechts. Daar stapten o.a. de zonen van Ds. Van der Goot, Arnold en Jacob en de zoon Anton van dokter Ten Have en Jacob Molenaar, die later scheepskapitein zou worden, op de trein naar Hoorn. In die tijd was het voor hen alleen mogelijk voortgezet hoger onderwijs in Hoorn te volgen. Ook leerlingen uit Purmerend en Edam reisden daarvoor naar Hoorn. Enkele jaren nadat de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij de spoorlijn ZaandamHoorn in 1884 officieel had geopend, ontstonden plannen voor het aanleggen en exploiteren van een tramlijn van Kwadijk naar Edam en Volendam. “Bello”, zoals dit treintje genoemd werd, heeft tot 1933 passagiers en goederen vervoerd. Daarna alleen goederen tot hij in 1944 door de Duitsers werd opgeheven. De sporen van de oprit naar de brug over de Purmerringvaart zijn nog duidelijk in Kwadijk te zien. Afb.1 Dienstregeling trein tussen

19

Amsterdam en Enkhuizen 1923.


Afb.3 Leveren en verwerken sintels.

Gezien de grootte van de polder koos men voor een dubbele installatie met twee vijzels. Afb.2 Aanleg spoorlijn. Hiervoor waren 2 stoomketels gebouwd. De Dat het niet makkelijk is zomaar een spoorlijn sintels uit die ovens werden gebruikt om het aan te leggen blijkt uit bijgaande advertentie dijkje van Edam naar Axwijk te verharden. van 1878. Er moest land onteigend worden. Voor die tijd werden de sintels aangekocht, zoStukken weiland werden in tweeĂŤn gedeeld. als in de bovengenoemde advertentie te lezen Bruggen moesten aangelegd worden zodat de is. Die sintelweg ging ca. 100 meter voor de boeren hun weilanden varend konden bereiken. dorpsweg Kwadijk-Middelie over in een grintToen men de spoordijk aanlegde zakte het zand weg met in het midden een paardenstraatje tot diep weg in het veen, dat aan beide zijden van aan het uiterste doodlopende Noordeinde. de spoorlijn omhoog kwam. Als kinderen De spoorlijn kon men alleen te voet oversteken zochten we de zandbodem bij de bruggen op door twee smalle klaphekjes. De Klemweg naar om er te zwemmen. Zoals ook bij het Gemaal de Hoornsejaagweg werd pas in 1906 aangeaan de Purmer ringvaart waar veel zand tussen legd. Middelie was tot die tijd een doodlopend de wal en het schip terecht was gekomen. dorp. De Zeevang (3219 hectare) werd bemalen door vijf vijzelmolens. Het was in de tijd dat Snijder Vrijwel op het eind van zijn loopbaan moest secretaris van het Waterschap was dat in 1872 Burgemeester Snijder zich sterk maken om de bij Edam het eerste stoomgemaal gebouwd scholen aan te pakken die verouderd waren. Als werd (in 1920 afgebroken). In 1879 werd op de we de scholen uit de 30-er en 40-er jaren kenplaats van een vijzelmolen bij Kwadijk een nen dan is de indruk dat beide scholen heletweede, groter stoomgemaal gebouwd naar het maal opnieuw zijn gebouwd. Misschien wel ontwerp van het ingenieursbureau W.C. & K. met gebruik van oude balken en ander bouwde Wit uit Amsterdam. materiaal dat nog te gebruiken was.

20


Afb.4 Aanbesteding verbouw school Middelie. De school in Middelie stond oorspronkelijk achter de pastorie van de Hervormde Gemeente. Tot de Franse tijd was het onderwijs in de dorpen heel gebrekkig. De onderwijzers waren soms half invalide, waardoor ze geen zwaar handwerk konden doen. Zij waren daarnaast ook koster en voorzanger (orgels waren er in de dorpen haast niet) en mochten soms een koe of een varken houden. Ze verbouwden hun eigen groenten en aardappelen. Het was armoe troef. Als hij eerder dan zijn vrouw overleed had die geen inkomen meer. Een enkele keer kon ze de taak van haar man overnemen. In Kwadijk was het zeker niet anders. Sinds de Franse revolutie kwam er verandering Afb.5 Aanbesteding verbouw school Kwadijk. in het onderwijs. Er kwamen “district opzieners” die er op toe zagen dat de kinderen niet meer in donkere, bedompte “hokken” les kregen. Van hogerhand op werd er ook aan gewerkt dat er op hoger niveau les werd gegeven. Er kwamen speciale opleidingen voor onderwijzers. Het onderwijs kon niet meer de taak van de kerk zijn

In 1880 kwam het “Bouwbesluit” dat concrete eisen aan schoolgebouwen m.b.t. het maximale aantal leerlingen per school, de nodige ruimte per leerling en de verhouding tussen glas- en vloeroppervlakte vastlegde. In 1900 werd de Algemene Leerplicht Wet vastgesteld voor kinderen van 7 tot 13 jaar. Het was door deze wet dat in 1883 de scholen Afb.6 Bericht gevangen zwaan. in Middelie en Kwadijk verbouwd moesten worden. In 1923 wordt weer besloten de school in Middelie te (ver)bouwen. De noodklok wordt geluid over de toestand van de school. De fundering stond boven het water en was helemaal verrot. De nieuwbouw werd op fl 36.000, geraamd waarvan fl. 10.000,- verwacht werd als subsidie van het Rijk. Dat bleek slechts fl. 7.530,- te worden. Uiteindelijk werd de bouw voor fl. 26.970,- aangenomen. Dit werd de school zoals we die nog grotendeels kennen.

21


De gehele Zeevang was door dijken omgeven. Snijder was ook secretaris van het Polderbestuur dat er voor moest zorgen dat de Zeevang droog bleef. Het Zeevangshuis stond in 1869, zoals we in de advertentie (Afb 3) lezen, in Axwijk. Hier gaat het om de dijk van het Rijper poldertje. De kalkovens stonden waar de weg van Axwijk bij de Purmerringvaart komt. Toen de Purmer nog een groot meer was werden er schelpen gewonnen, die op de bodem lagen. De ovens stonden aan de oever. In het Openluchtmuseum in Enkhuizen kan men deze ovens nog zien. De schelpen werden ook op de weg naast het paardenstraatje gestrooid als wegverharding. Het Polderbestuur moest niet alleen voor het onderhoud der dijken zorgen maar bv. ook er op letten dat de bewoners die zwanen hielden deze “ophokten” in de maanden Mei en Juni en van 15 september tot 15 december. Dit had waarschijnlijk met schade aan het weiland en/ of met de jachtwet te maken. Een boete van 50 cent per zwaan en vergoeding van ophokken en voeding. Dat was niet mis in die tijd toen bv een kippenei 2 cent kostte. Bij niet ophalen werd de zwaan verkocht. De opbrengst kwam in de kas van de polder. Dat overtreding gevolgen kon hebben illustreert de bovengenoemde advertentie uit 1882: In 1874 moest de dorpsweg verbeterd worden en kon men inschrijven voor 1e. Het Schoei- en Timmerwerk. 2e. Het Grondwerk. Maar ook de Zeedijk moest onderhouden worden. In 1877 werd de Zeedijk tussen het Stoomgemaal en het Zeevangmagazijn bij Edam voor rijtuigen gesloten. In 1883 wordt een aanbesteding geplaatst voor het verrichten van enige werken aan de Zeevangs-Zee en Keukendijk en het Oeverwerk met bij levering van de benodigde materialen. In 1889 herhaalde zich dat. In 1884 moest het Zeevangs-binnendijkje tussen Oosthuizen en Hobrede verhoogd en verzwaard worden. In 1888 werd er weer aan gewerkt. Het was dus een dijkje dat zorgen baarde.

Enkele nieuwtjes uit deze tijd: - De kermis in Middelie is in Mei, in Warder in Juni. Dat dorp had in 1879 pech. Dat jaar werd die afgelast omdat de Prins van Oranje overleden was. - In 1882 wordt Kwadijk door een mazelen epidemie geteisterd. Van de 700 inwoners zijn er 200 ziek. Middelie blijft echter verschoond van deze ziekte. - In dat zelfde jaar is Snijder 25 jaar Burgemeester. In een bijeenkomst bij hem thuis krijgt hij van de gemeente een kamermeublement aangeboden. ’s Avonds bracht “Cresendo’, het fanfarekorps van Middelie, hem een serenade. Er werd gememoreerd dat onder zijn bestuur nieuwe schoolgebouwen en onderwijzerswoningen werden opgericht of ontworpen en gemeentewegen werden aangelegd, enz. enz. In Kwadijk werd dit feest uitbundig met de schoolkinderen gevierd. Sibrand Martens.

TAKE

●◄

FILM

SHOOT

Wij zijn op zoek naar een man of vrouw die onze nieuwe camera wil bedienen! Herinneringen aan ons dorp, dorpsactiviteiten en onze dorpsbewoners zijn jaren later voor velen een bron van herkenning, roepen nostalgische gevoelens op en versterken het ‘wij’ gevoel van onze samenleving. En zeker als dit ondersteund wordt met filmbeelden. Wij hebben daarom besloten een filmcamera aan te schaffen en zijn nu nog op zoek naar een man of vrouw die deze camera wil bedienen. Vindt u het leuk en waardevol om op deze manier onderdelen van de huidige Middelieër samenleving vast te leggen? Neemt u dan even contact op met Jack Dekker.

22


Brabander Koen Ferket had een leuke tijd als huisarts in Middelie Wat er aan vooraf ging: Flower power en Paradiso. Koen Ferket (Breda, 1948) vertrok na zijn gymnasiumdiploma in Boxtel te hebben behaald in 1967 naar de universiteit in Amsterdam (VU) om daar als geneeskundestudent plaats te nemen in de collegebanken en hij is daar in 1976 afgestudeerd. Amsterdam was wegens het tolerante klimaat een geliefd verzamelpunt en was zelfs enige tijd de hippie-hoofdstad van Europa, met

Damslapers’ en het Vondelpark als magisch centrum.

▲ Koen en Hannah Ferket.

Vanuit Breda via wat omwegen naar Middelie. Koen en Hannah Ferket weten het nog als de dag van gisteren: 5 maart 1979 was de dag dat Koen de apotheekhoudende huisartsenpraktijk van Ruben Einhorn overnam. In hun Amsterdamse (Buitenveldert) appartement halen zij enthousiast herinneringen op aan hun verblijf in Middelie aan de Axwijk 3. “Ik heb een hele leuke tijd gehad in Middelie, maar ik heb geen afscheid genomen. Je staat eigenlijk aan de zijlijn van de gemeenschap; je bent beschouwend maar feitelijk niet deelnemend. Dat komt natuurlijk door de aard van je werk.” Na ruim 13 jaar met plezier in Middelie als huisarts te hebben gewerkt, solliciteerde Koen naar een baan als huisarts in Leerdam en vertrok het gezin Ferket per 1 januari 1993 uit Middelie.

Deze flower power periode waar Paradiso ook deel van uitmaakte, heeft Koen niet aan zich voorbij laten gaan. Inmiddels waren Koen en zijn vriendin Hannah Dongen in 1974 getrouwd. Zoon Mark werd in augustus 1977 geboren en september 1977 had Koen zijn huisartsenopleiding afgerond. In die tijd werden huisartsenpraktijken nauwelijks aangeboden waardoor Koen aan de slag ging als arts assistent in het Ziekenhuis De Mariastichting in Tilburg waar zij ook gingen wonen. Vervolgens heeft hij als waarnemer van diverse huisartsenpraktijken gewerkt en daarna de praktijk in Middelie overgenomen.

23


De gele auto van buurman Jan Plas. De familie Ferket zat niet stil in de loop der jaren. Het pand kreeg een bovenverdieping, want zoon Bart (juli 1979) had ook ruimte nodig. En de garage werd verbouwd tot spreekkamer waardoor de privacy van de patiënten ook gewaarborgd kon worden. Hannah, die als achterwacht fungeerde waardoor de continuïteit van de medische dienstverlening niet werd verstoord, wilde zelf ook een auto tot haar beschikking hebben. De buurman Jan Plas was net overleden en Hannah kwam met zijn zus Juf Trien Plas tot een deal en de gele auto werd het vervoermiddel van Hannah. De apotheek was ook aan huis gevestigd en daar zwaaide mevrouw Aat Beemster de scepter en Laura Kleys was de doktersassistente.

Toen gingen de ziektekostenverzekeraars contracten sluiten met verloskundigen. Een van de belangrijkste redenen om begin jaren negentig uit te kijken naar een andere praktijk werd veroorzaakt door de 'waarneem' problematiek. Tijdens vakantie moest een waarnemer worden gezocht. Elke keer weer een crime. Ook nacht- en weekenddiensten draaien voor een aantal huisartsen in de naburige dorpen, in samenwerking met collega De Priester te Oosthuizen, eisten hun tol. Twaalf dagen lang 24 uur beschikbaar zijn en dan twee dagen vrij betekende niet alleen een aanslag op het privé leven maar was ook fysiek heel zwaar. Mede vanwege de twee buiten-spreekuren (Kwadijk en Warder) waar ook medicijnen naar toe moesten.

Tegelijkertijd moest Koen, net als iedere huisRegelgeving en zware druk op het privé leven arts, jaarlijks voldoen aan de nascholingseisen. Koen heeft ook nog zeven jaar lang als verlos- Veertig punten per jaar. Koen kan zich daar nu kundige vele Middelieërs ter wereld geholpen. nog over opwinden. Niet over de nascholingsOngeveer twintig geboortes per jaar, waardoor eisen, waar overigens een prijskaartje aan was Koen ook de benodigde routine, kennis en verbonden, maar dan ook nog een vervanger kunde kon blijven behouden die hiervoor zoeken (en betalen). Zijn toenmalige collega, noodzakelijk is. Maar toen het systeem van de dokter De Priester uit Oosthuizen, wilde nameziektekosten financiering op de schop ging en lijk niet als waarnemer fungeren. “Als die waarhet 'ziekenfonds' werd vervangen door het neemproblemen er niet waren geweest, dan huidige systeem kwam daar een einde aan. was ik nooit weggegaan!”

24


Leerdam en vele jaren later: Huisarts n.p. De praktijk in Middelie werd vaarwel gezegd en Koen ontving een vergoeding uit het Goodwill fonds. Tot de jaren tachtig was het heel gebruikelijk om goodwill te vragen bij een praktijkovername. Dat veranderde na de oprichting van het zogeheten verplichte Goodwillfonds in 1987: huisartsen die al goodwill hadden betaald, konden sindsdien aanspraak maken op een uitkering uit dat fonds. Bij praktijkoverdracht in geval van pensionering, krijgt dan wettelijk de vertrekkende huisarts goodwill uitgekeerd; in het geval van Koen Ferket bij uitzondering, omdat hij elders een andere praktijk voort ging zetten. De nieuwe praktijk ‘Het Kwekkernest’ was gevestigd in het Zuid-Hollandse Leerdam, een klein stadje aan het riviertje De Linge. Een grotere praktijk (3000 patiënten) en Koen heeft samen met tien huisartsen een succesvolle waarneemconstructie kunnen opzetten waar elke huisarts met gesloten beurs aan meewerkte.

▲ Koen en Hannah 2017.

Achttien jaar later, april 2011, besloot Koen zijn stethoscoop aan de wilgen te hangen en verhuisde het echtpaar Ferket naar Amsterdam. Op LinkedIn staan bij zijn profiel de woorden: huisarts n.p. (niet praktiserend). Koen heeft zich nu met hart en ziel kunnen storten op zijn hobby die hem in Middelie ook al de nodige ontspanning opleverde, muziek! En dan vooral klarinet. Hij maakt deel uit en speelt bij het orkest van de Amstelveense muziekschool. En daarnaast veel lezen, ja, u raadt het al: muziek. Het boek waar bij nu helemaal aan is verslingerd heeft de titel: ‘The rest is noise’, van Alex Ross. Hier is hij al vier jaar mee bezig, het boek staat vol met aantekeningen van Koen. Middelie heeft hem niet losgelaten, ze bezoeken nog regelmatig vrienden in Middelie. En bij het weggaan vraagt Koen: “Is de Kikker er ook nog steeds?” Jazeker Koen! Jack Dekker.

25

●◄


Herinnert u zich deze nog?

Wij hebben opnieuw een groepsfoto. Stuur , geef of email uw reactie naar historischemiddelie@gmail.com

De komende algemene ledenvergadering van het Historisch Genootschap “Oud- Middelye” zal plaatsvinden in het kerkje van Middelie op 9 april 2018 om 20.00 uur. Na deze A.L.V. zal een inleiding worden verzorgd door Mathilde Kors, van het Waterland Archief, over stamboomonderzoek maar dan met name over de Middelieër families Vinken, Laanen, Hagenhoeken, Huddingen en Huibertsen.

26


Reactie op de foto.

De schoolfoto uit de “De Post” van oktober 2017 heeft de volgende namen opgeleverd van Cor Mulder. Wie kan ons vertellen van welk schooljaar deze klas is?

1. 2. 3. 4. 5.

Ronald Pronk Ariane van Dijk Eveline Abels ?? Arnold Bohle

6. Mirjam Laan 7. Joost Boe 8. Ronald Kluitenberg 9. Noortje van Ughelen 10. Diana Beers

11. Joop Hennephof 12. Meester Tom Kunst 13. ?? 14. ?? 15. Jaring Lokhorst

16. Sheila van Aurich 17. Luit Attema 18. Frederik van Baar 19. Alwin Slooten 20. Steffen v.d. Vlugt

Reactie op de namen “De Post” van april 2017. De familie Kooi geeft aan dat nr. 25 Mariska Kooi is en niet Sheila van Aurich. Tevens melden zij dat ook Joost Boermans in deze klas zat. Dit wordt bevestigd door de familie Aurich. Volgens hen is nr. 21 Sheila Aurich, nr. 17 Joost Boermans, nr. 2 Mirthe Wessel, nr. 14 Edith Merks en nr. 30 Sonja de Jong. Tevens gaven ze aan dat Fietje Hennephof niet in deze klas zat en dat het Aletta Einhorn kon zijn. Navraag bij mevrouw Hennephof werd dit bevestigd dat het haar dochter niet was maar volgens haar Sofietje Püschel. Indien van de genoemde personen de naam niet goed is geschreven horen wij dat graag. Mail naar historischemiddelie@gmail.com 27


Jan Munneke Door de reünie van melkfabriek ontstond het idee de 10 vragen te stellen aan de heer Jan Munneke. Jan is oud medewerker van de Cono in de Beemster. Jan Munneke uit Oosthuizen.

1. Wat is je naam, geboortedatum en geboorteplaats?

Ik ben geboren in de gemeente Gasselte in Drenthe op 17-12-1935 als boerenzoon. Ik had vijf broers en een zus. Mijn broers zijn allemaal boer geworden en mijn vader vond dat ik dat ook moest worden maar ik koos een andere richting.

2. Van wie heb je les gehad op school en heb je speciale herinneringen aan die tijd? (grappige gebeurtenissen, schoolreisjes, feesten, afscheid e.d.) Ik ging naar de lagere school met één meester en één juf, net zoals vroeger in Middelie. De juf is een keer bij ons thuis geweest om te vragen of ik wel gezond was: ik was nl. zo mager als een lat. Met als gevolg dat ik iedere dag Brinta moest eten met volle melk. (Lachend): “Nou, daar is niets meer van te zien hè, het dunne is er wel af.” Daarna naar de Mulo in Musselkanaal, en toen nog naar de landbouw winterschool in Veendam waar ik mijn handmelkdiploma heb gehaald. Ik moest in militaire dienst en heb drie legerplaatsen gehad: Tilburg, Haarlem en Ermelo. Ik kreeg verkering met Dinie Ensing uit Borger, geboren 1-7-1938. Na mijn diensttijd ben ik gaan werken in Den Haag en deed daarnaast een studie voor melkcontroleur en controleur fokkerij. Toen ik de diploma’s in mijn bezit

had, solliciteerde ik in Klundert (N-B) bij een particulier bedrijf in mijn vakgebied. Bij die functie hoorde een woning; wat goed uitkwam omdat ik inmiddels verloofd was op 22-101959. Ik had daar hetzelfde werk maar bracht daar ook melkgeld bij de boeren rond in een zeer uitgestrekt gebied. We zijn getrouwd in Stadskanaal op 17 mei 1961 en zijn toen in Klundert gaan wonen waar onze twee kinderen zijn geboren, Thea (23-6-1962) en Benny (3-61966). We hebben daar 10 jaar gewoond. Ik zag wel aankomen dat het bedrijf niet lang zou blijven bestaan in deze vorm en ben toen gaan solliciteren bij Ons Belang, later opgegaan in de Cono. Hier heb ik een mooie tijd gehad. Het was een goede organisatie waarin het mijn taak was de klachten proberen op te lossen. Bijvoorbeeld wanneer er iets aan de kwaliteit van de melk mankeerde of bij klachten van de melkrijders over boeren die hun melk niet op tijd aan de weg hadden staan. Er ontstond ook wel eens onenigheid door een verschil in gehaltes. Het vetgehalte bij de fabriek werd namelijk dagelijks gemeten en bij de fokvereniging werd 1 keer in de 3 weken gemonsterd. De boeren wisten wanneer men kwam monsteren en konden de uitslag een beetje beïnvloeden door de koeien in een verse weide te laten lopen en de melktijd een beetje op te rekken waardoor de getallen iets hoger dan het gemiddelde uitvielen.

28


3. Op welk adres of adressen heb je gewoond 6. Je mag plaats nemen in een "tijdmachine". in Middelie? Naar welke periode zou je terug willen en We konden de directeurs woning op nummer waarom? 102 huren en die woning hebben we in 1970 gekocht. De melkfabriek Ons Belang had 63 woningen in bezit. De kinderen gingen in Edam naar de christelijke school want dat wilde Dinie zo hebben. Na Middelie zijn we samen in Oosthuizen in een mooie flat gaan wonen. Helaas is Dinie ziek en verblijft in de Novawhere, waar ik haar iedere dag bezoek.

Waarschijnlijk de beginperiode bij Ons Belang.

7. Wat zou er volgens jou nooit uit Middelie mogen verdwijnen? De school, de dokter, het kerkje en het café.

8. Waar zouden we als Historische Vereniging aandacht aan kunnen besteden en/of een artikel over kunnen schrijven? Ik vind dat jullie het als vereniging goed doen.

4. Van welke Middelieër Vereniging ben je lid/ donateur of lid geweest en zou je daar iets 9. Vul aan: Middelie zal in het jaar 2050 meer over kunnen vertellen? ………… Mijn vrouw was bij Trefpunt en we zijn nog lid van Oud Middelije. Ik heb ook lange tijd orgel gespeeld in de doopsgezinde kerk in Middelie. Ik ben nog steeds een groot liefhebber van muziek.

5. In de loop der jaren is Middelie veranderd. Wat mis je het meest?

De gezelligheid van de buurt en het praatje zo even over het hek of de sloot.

Ik verwacht wel dat er door de tijd minder mensen gaan wonen.

10. Deze foto doe ik erbij omdat ………..

Dini verblijft in Novawhere in Purmerend. Deze foto is genomen toen ik met haar mee was als mantelzorger. Gé Koster-Wakker

29

●◄


Gekregen van ……..

Willem de Boer, Schellinkhout: Foto juf Geerling. Kitty Vink:

De vereniging “Oud Middelye” heeft de afgelopen tijd weer een aantal oude foto’s, materialen en (gebruiks-) Foto’s digitaal van mevr. Kitty Dekker-Vink. voorwerpen mogen ontvangen van diverse mensen. Dirigeerstok met inscriptie: Wij danken de schenkers van deze, voor ons waardevolle artikelen, dan ook met recht hartelijk. Mevrouw Gré Pasterkamp-Molenaar uit Pur-

Fam. Wakker: 3 boekjes met toneelstukjes: Simson & Co., 2x en Het vijfde gebod. G. v.d. Meer: Programma EMM: Onteerd , d.d. 30 nov. en 2 dec. 1900. Programma EMM: Galeotto d.d. 20 en 22 januari. Foto Kaasfabriek. FT. 000384. Fam. Hoekman: Schoolfoto.

merend heeft ons een dirigeerstok geschonken. Op de zilveren huls staat: Middelie’s Fanfare

Corps Crescendo aan zijn Directeur K. SMELIK 11 maart 1879. Gré Pasterkamp heeft dit dirigeerstokje in de

jaren tachtig van de weduwe van de Middelieër oud-wethouder Klaas Molenaar ontvangen. Klaas speelde de kleine trom bij Crescendo en later bij de Fanfare Eensgezindheid KwadijkMiddelie. De vader van Gré was namelijk dirigent geweest bij Andante uit Oosthuizen, wat later de Zeevangs fanfare is geworden.

Ab Reijersen: Provinciaalblad van Noord-Holland jaar 1917. Gré de Vos-de Groot: Diverse akten van o.a. fam. Bloothoofd, fam. Franken, fam. de Vos te Middelie. Schoolschrift, diverse rijbewijzen en zakboekje dienstplicht.

Foto Simon Beets: Volgens Simon Beets (Middelie 82) zou deze plank een onderdeel geweest zijn van een melkauto van zuivelfabriek “Ons Belang”. Simon was in de jaren tachtig de schoeiing aan het vernieuwen bij zijn ouderlijk huis waar hij nu ook S. Martens: weer woont. Daar kwam deze plank met de Diverse rouwkaarten, geboortekaartjes en tekst ‘Middelie’ te voorschijn. Vaag is ook nog ansichtkaarten van Middelie en een busje een cijfer ‘6 ‘ zichtbaar. Simon zijn vader heeft insecticide poeder. vroeger nog bij de melkfabriek gewerkt. De plank was één van de bezienswaardigheden bij OBS Middelie: de tentoonstelling op 5 november j.l. in de Diverse foto’s, receptieboek, leerlingenlijst, etc.. Kerk. G. Muts-Vink, Middelie: Kwitanties WITTE KRUIS en ONDERLINGE te Middelie, resp. van 1938 en 1939. Fam. Bouwes, Edam: Diverse foto’s voornamelijk van de fam. Plas.

30


31


Colofon:

Historisch Genootschap Oud-Middelye Bestuur: Jack Dekker - Voorzitter E-mail: jackdekker@quicknet.nl Gé Koster - Wakker - Vicevoorzitter E-mail: c.koster41@ziggo.nl Joke Sons - Penningmeester E-mail: sons.joke@gmail.com Eric van den Hudding - Secretaris E-mail: ericvandenhudding@hetnet.nl Dieuwke de Boer - Muts 2de Secretaris E-mail: deboermuts@quicknet.nl Teun Boogaard - Coördinatie van “de Post” E-mail: historischemiddelie@gmail.com

Contactadres:

Gerry van der Wegen - Mulders Informatie en onderzoek Claes Boesserstraat 1, 1135 HR Edam Telefoon 0299 - 621730 E-mail: gerryvanderwegen@hotmail.com

Website van het Historisch Genootschap “Oud - Middelye” http://www.oudmiddelye.nl http://oudmiddelye.blogspot.nl/ Betalingen aan het Historisch Genootschap “Oud - Middelye” kunnen worden overgemaakt op de rekening van de vereniging bij de Rabobank met nummer NL32RABO0367325578 Drukwerkverzorging: Lay-out van het blad “de Post” - Webmaster Ron Batenburg, grafisch intermediair It Ald Hôf 4, 8822 WP Arum (Fr) Telefoon 0517 - 850797 E-mail: oud.middelye@gmail.com Uitvoering drukwerk CSL - Copy Service Leeuwarden Prijs voor losse nummers “de Post” € 6,50

32


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.