Røde Kors Avisa 2- 2014

Page 1

avisa

Ă˜stfold 2. utgave 2014 | November

NETTVERK ETTER SONING

| Beredskapsavtale | Gode minner for familien | Intervju med Kari Borg


leder

Generalsekretær Åsne Havnelid har ordet: I 2015 har Røde Kors vært til stede for de sårbare i Norge i 150 år. Og det skal vi fortsette med! Behovet for Røde Kors - og vår evne til å møte de humanitære behovene i lokalmiljøet - er større enn noen gang. Også i Østfold. Røde Kors ble stiftet av regjeringssjef Frederik Stang i Kristiania 4. november 1865. Siden har organisasjonen hatt en humanitær grunnidé: at enkeltmennesker har ansvar for å hjelpe andre mennesker i nød - fordi statens egne ressurser aldri vil være tilstrekkelige. Ved flere anledninger har Røde Kors tatt humanitære initiativ og ivaretatt enkeltmenneskers behov i Norge, der det offentlige ikke har gjort det - uavhengig av etnisitet, handlinger og bakgrunn. Eksempelvis utdannet Røde Kors sykepleiere på slutten av 1800tallet, bygget sykestuer på 1920-tallet, drev de første asylmottakene på 1980-tallet og tilbyr nå akuttovernatting for fattige tilreisende EØS-borgere. Samtidig bidrar Røde Kors til å skape trygge lokalsamfunn, både gjennom vårt arbeid innen beredskap, søk og redning, og ved å

etablere lokale møteplasser for å bekjempe ensomhet og ekskludering. Besøkstjeneste, leksehjelp, nettverks- og integreringsgrupper, norsktrening, ferieleir for familier med svak økonomi, flyktningguide og barne- og ungdomsgrupper er noen av våre aktiviteter rundt om i landet som bidrar til et varmere og mer inkluderende samfunn. Store lokale behov Behovet for å skape åpne møteplasser i lokalmiljøet er større enn noen gang. Ensomhet er et folkehelseproblem i alle aldersgrupper, også blant unge. Tallene på frafall i videregående skole er høye. Antall barn som lever i fattigdom øker. Antall innvandrere har økt betydelig de siste årene, og de har behov for å bli integrert i sitt nye lokalsamfunn. Disse humanitære utfordringene, og flere til, gjør at Røde Kors spiller en viktig rolle - også i Østfold hvor utfordringene er de sammen, inkludert behovet for økt beredskapsevne. Tusen takk til alle dere som er frivillige i Østfold, og som stiller opp for de mest sårbare rundt dere. Så håper jeg at flere kommer til - for vi trenger flere frivillige hjerter og hender.

// - Vær et medmenneske med hjertet

Alle trenger noen, vi trenger deg! Vi vil alltid ha med flere i Røde Kors. I denne saken kan du lese litt mer om Gatemegling og Visitor. Formålet med Gatemegling er å forebygge mot vold og konflikt blant unge mennesker. Dette foregår gjennom opplæring av ungdom, hvor de tilegner seg konkrete verktøy for håndtering av egne konflikter og andres.

Grunnprinsippet i gatemeglingen er at ungdommen selv skal håndterer konfliktene på lavt nivå. Aktivitetens styrke er at den bygger på ung–til–ung metodikk, som betyr at de unge er den største ressursen til å endre premissene for opplevelser som gjør dem utrygge i egne oppvekstmiljøer.

Gatemegling

Oppstart av Nettverk etter soning

Vil du bli visitor – vi trenger deg! «Vær et medmenneske med hjertet» Røde Kors besøker innsatte i fengsel, med det formål å gi den innsatte impulser og besøk av et ikkefordømmende medmenneske. De frivillige er “et vindu mot verden”. Det fortrolige møtet mellom den innsatte og visitoren faller godt sammen med Røde Kors’ mandat om å hindre, lindre og oppdage nød og ensomhet.

Kunsten å skille mellom ugjerning og mennesket bak er en hovedutfordring for visitorene. Mennesket er mer enn sine (u-)gjerninger og for innsatte er det kjærkomment å bli møtt av en nøytral samtalepartner. Visitorer gir verdighet. Røde Kors styrke og merverdi på dette området er omfattende.

Illustrasjonsfoto

// - Det som ofte glemmes er resten av livet

Les mer om aktivitetene på vår hjemmeside www.rodekors.no/ostfold

Røde Kors er i gang med ny aktivitet i Østfold, og nå har vi behov for flere frivillige.

Aksjoner Østfold Røde Kors Hjelpekorps: Tilbudet Nettverk etter soning retter seg mot tidligere innsatte i fengsel og vil representere et alternativ for miljøet deltakerne har vært i tidligere. Et skritt mot en ny tilværelse.

05. mai: Søk etter savnet mann Varteig. 15. mai: Søk etter to barn på Jeløya, Moss. 25.-26. mai: Søk etter savnet dame Sarpsborg. 26. juli: Bistand med ATV på skogbrann i Marker.

info

ANSVARLIG Utgiver: Østfold Røde Kors Post- og besøksadresse: Vesterheimveien 2, 1712 Grålum Tlf 05003 fax 69 12 88 21 Webside: www.rodekors.no/ostfold E-MAIL: post.ostfold@redcross.no 2

Røde Kors

avisa

Østfold

Visitor

«Avisa’s» opplag: 87 160

Trykking: Amedia Trykk og Distribusjon AS - 63 80 50 80

Redaktøransvar: Øyvind Bruflat

Annonser OG LAYOUT Media Direct Norge AS Postboks 2385, 3003 Drammen Tel.: 32 20 56 00

Redaksjonsutvalg: Glenn Thomas Nilsen Jan Kristian Mathisen

Røde Kors Østfold Nettverk etter soning (NES) har inngått samarbeidsavtale med Halden fengsel og har som mål å gjøre det samme med de øvrige fengslene i Østfold og omegn. Østfold NES vil fokusere på å skape aktiviteter og tilbud for tidligere innsatte som bosetter seg i hele Østfold fylke etter løslatelse. Frivillige i Røde Kors vil ivareta aktivitetene ved å være samtalepartnere og støttespillere for deltakerne i en overgangsfase. Etter soning får man ofte hjelp til bolig, arbeid og helse.

Det som ofte glemmes er resten av livet; fritiden og hvordan komme inn i nye helt vanlige nettverk. Frivillige i NES vil hjelpe tidligere innsatte med nettopp dette, det tror vi hindrer tilbakefall til kriminalitet. De frivillige skal ikke være støttekontakter eller ansatte «kontrollerende» fagpersoner, men frivillige som vil bruke av egne erfaringer for å hjelpe deltakerne litt på vei. Medmennesker som tror på at alle fortjener en ny sjanse. Innsatte eller løslatte blir koblet sammen med frivillige fra Røde Kors for en-til-enkobling. Utvelgelsen skjer etter interesse, alder, eller skjønnsmessige kriterier etter samtaler med begge parter.

Koblingen skjer helst en liten stund før løslatelse, for å bli kjent og for å planlegge tida etter soningen. Etter hvert som tilbudet og prosjektet vokser fram, vil deltakerne og frivillige også få tilbud om fellesaktiviteter som yoga, klatring, sykling og annet som kan være av interesse. – Vi har behov for flere frivillige til Østfold Nettverk etter soning. Har du fylt 25 år, har lyst og mulighet til å treffe et menneske som kommer til å sette stor pris på din tid noen timer noen ganger i måneden, og du selv har plettfri vandel – ta kontakt med oss! Du vil få opplæring av Røde Kors og Kriminalomsorgen, sier koordinator for Nettverk etter soning, Kristine Grårud.

Er du tidligere innsatt og har behov for noen å prate med eller gjøre noe sammen med i hverdagen, håper vi også at du vil kontakte Røde Kors Østfold Nettverk etter soning.

fakta Kontaktinformasjon finner du på vår nettside: www.rodekors.no/ostfold Foto: Glenn Thomas Nilsen

Røde Kors

avisa

Østfold

3


Arbeids- og sosialminister, Robert Eriksson (f.v) og koordinator i Østfold Røde Kors, Laurentiu Calenciuc.

Ferie for alle: Gode minner for hele familien

Arbeids- og sosialminister, Robert Eriksson, lot seg imponere av den frivillige innsatsen da han besøkte Ferie for alle på Bøkevangen utenfor Halden i juli. - Ferie for alle er en glimrende aktivitet rettet mot barn som kommer fra økonomisk vanskeligstilte familier. De frivillige i Røde Kors gjør en fantastisk jobb for å gi barna gode og minnerike ferieopplevelser, sier Robert Eriksson.

Sommeren 2004 var han på sitt første Ferie for alle opphold som Røde Kors-frivillig på Haraldvangen. Dette oppholdet på Bøkevangen blir det 40tiende for oslomannen som vanligvis jobber i renovasjonsbransjen.

Det var mandag 7. juli at Ferie for alle på Bøkevangen utenfor Halden fikk besøk fra Regjeringen. Og Arbeids- og sosialministeren hadde flere lovord om det han så.

- Forrige uke hadde vi en familie hvor mor ikke hadde vært på ferie på 20 år, og da hadde naturligvis ikke datteren hennes på 6 år vært på ferie noensinne heller. Da skjønner man at det man gjør utgjør en forskjell og skaper viktige opplevelser for folk. Opplevelser familier deler sammen og som barna har med seg tilbake til skolen og vennene sine hjemme. De har en ferie på lik linje med alle andre når de kommer hjem. Kanskje bedre, sier Storstein.

- Det første barna snakker om når de begynner på skolen igjen etter ferien er; “hva gjorde du i ferien?” Etter å ha vært her har også disse barna gode historier å fortelle vennene sine, sier Eriksson. 40 opphold på 10 år - Du merker med en gang hvor mye det du gir betyr for andre. Den gleden du ser og de smilene du finner igjen hos gjestene. Det er det som får meg til å stille som Røde Kors-frivillig igjen og igjen, sier Egil Storstein. 4

Røde Kors

avisa

Østfold

Tekst og foto: Thomas André Syvertsen

// - Du merker med en gang hvor mye det du gir betyr for andre.

En veteran ser tilbake Vi ringer Kari Borg i Fredrikstad som har hatt 40 år i Røde Kors. - Lage intervju med meg? Jeg er jo ikke aktiv jeg nå! Hun tenker seg litt om og så kommer det. - Jeg holder akkurat på å gjøre ferdig en dukke med dukkeklær til juleutlodningen i Fredrikstad Røde Kors. Der ser man aktivitet er ikke bare tillitsverv det er også småjobbing med gevinster, loddsalg og annet påkommet arbeid i Røde Kors. Hvordan kom du med i Røde Kors? - Jeg hadde kommet til Fredrikstad og jobbet i skoleverket og etter et par år ønsket jeg noen nye utfordringer. Da Røde Kors rykket inn en annonse i en lokalavis om at de skulle starte Barnehjelp i Fredrikstad, tenkte jeg at det var noe for meg. Det var i 1974. Jeg rakk ikke det første møtet, men siden var det min inngangsport til Røde Korsarbeidet.

Egil Storstein

Barnehjelpen var en stor aktivitet i Røde Kors. Allerede 1930 tallet ble det startet opp arbeid for barn med funksjonshemming og dette var forløperen til Barnehjelp i Røde Kors. Oslo Røde var først ut og senere ble det etablert over hele landet. Fredrikstad startet opp i 1974. Formålet med aktiviteten var trivselstiltak for barn som var på institusjoner eller som var i trange kår.

Kari Borg har i løpet av disse 40 årene vært blant annet leder i Barnehjelpen i Fredrikstad, vært distriktsrådsleder og i landsrådet for barnehjelpen, varamann til sentralstyret, leder for Østfold Røde Kors og fått med seg 10 landsmøter. Hva har tiden i Røde Kors gitt deg? - Mange gode venner rundt om det ganske land. Jeg er jo opprinnelig fra Elverum og kontakten dit har jeg beholdt. Jeg er stolt av å være med i en så stor velorganisert organisasjon. Du sier jo at ditt interessefelt har vært arbeid for barn. Er det noe som har forandret seg på de årene som du har vært med? - Ja, antall medlemmer i aktivitetene har gått veldig ned. Før var det mye lettere å få medlemmer som ønsket å gjøre noe for andre, men i dag er alle så travle og de ønsker ikke å binde seg opp til faste aktiviteter. Atmosfæren har også forandret seg, det var hyggeligere før. Nå er alt bundet opp i stramme budsjettrammer og budsjettdisiplin og man glemmer at det er mennesker som vi ønsker å hjelpe. Er det noen aktiviteter som du er stolt av og fått gjennomført? - Ja, sommerleire for barn. Hvert år siden 1981 har det vært sommerleir på Solviken Leirsted i Fredrikstad. Denne aktiviteten var tiltenkt de som trenger en positiv oppmuntring og den drives tilnærmet på samme måte i dag.

- På distriktsplan var jeg også med å dra i gang en sommerleir som nå er på Ytterbøl senter ved Ørje.

// - Jeg er stolt av å være med i en så stor velorganisert organisasjon. - Jeg vil også nevne inngåelsen av avtale med Cesis i Latvia med et distriktsprosjekt hvor Østfold Røde Kors har vært med på å bygge opp en forening for Latvia Røde kors. Dette prosjektet holder på ennå. - Østfold var det andre fylket i landet som etablerte Barnas Kontakttelefon. Distriktet startet opp en tjeneste med flyktning guide hvor Fredrikstad kommune var med. Har du noen store øyeblikk i det arbeidet du har vært med på? - Ja! kommer det raskt. - Mens jeg satt i landsrådet for Barnehjelpen fikk jeg være med på en reise til Mosambik i Afrika. Da vi kom dit hadde det vart en stor flom og mange mennesker var omkommet og skadet. Inne i skadeområdet hadde Røde Kors etablert et behandlingssenter.

Behandlingen foregikk i to hustelt med teltdukene fulle av jordslag, sikkert brukt mange ganger. Husteltene minnet meg om slike telt som vi reiste på telttur i. Men behandlingen var effektiv og ble gjort av Røde Kors sykepleiere. Det at Røde Kors var til stede i dette området og hjelp mennesker i nød gjorde et meget stort inntrykk på meg og jeg er stolt over å kunne delta i dette arbeidet. - I Mosambik hadde vi med oss hadde vi med oss blant annet refleksvester som barna kunne bruke i trafikken. Vi fant imidlertid ut at barna ikke ønsket å bli sett og de brukte vestene til forklær på skolekjøkkenet i stedet. Men de kom jo til nytte. Hvordan vil din Røde Kors framtid være? - Jeg kan fortsatt delta på aktiviteter men jeg vil ikke binde meg opp til tidkrevende verv - avslutter Kari Borg. Tekst og foto: Jan Kr. Mathisen

Følg gjerne Østfold Røde Kors på Facebook!

Røde Kors

avisa

Østfold

5


Aktiviteter i Østfold Les mer om våre aktiviteter på www.rodekors.no/ostfold

Barnas Røde Kors

Gatemegling

Røde Kors Ungdom

Besøkstjeneste

Hjelpekorps

Visitor

Besøksvenn med hund

Leksehjelp

Vitnestøtte

Ferie for alle

Nettverk

Nettverk etter soning

Østfoldinger på landsmøte i Trondheim

Et meget flott og vellykket landsmøte i Trondheim Årets landsmøte i Røde Kors ble meget vellykket og alle sitter igjen med gode minner. Det 39. landsmøtet i Røde Kors gikk av stabelen i Trondheim fredag 3. oktober, og statsminister Erna Solberg deltok på åpningen. Årets landsmøte hadde gode rammer, og flottest av alt var kulturarrangementet i Nidarosdomen der Trondheim katedralskole viste Røde Kors’ 150 år lange historie gjennom musikk og dans. Østfold hadde 35 personer med, hvor 19 av disse var delegater med stemmerett. Vi var forvørig det første distriktet som var best i klassen allerede i juni, og hadde fått påmeldinger fra alle lokalforeninger.

– Røde Kors skal også de neste tre år drive med frivillig innsats innenfor beredskapsarbeid og omsorg. I Østfold skal vi i tillegg til å forsøke å skape flere aktiviteter og få flere frivillige, jobbe med forenkling av organisasjonene og mer samarbeid på tvers av kommunegrensene, sier Øyvind Bruflat, daglig leder i Østfold Røde Kors. Se flere bilder fra landsmøtet på vår Facebook-side. Tekst og foto: Glenn Thomas Nilsen

Arrangementet i Nidarosdomen

Signerte beredskapsavtale med Fredrikstad kommune Østfold Røde Kors og Fredrikstad kommune har signert en samarbeidsavtale om beredskap. Mandag 15. september signerte Østfold Røde Kors og Fredrikstad kommune en samarbeidsavtale om beredskap. Hensikten med avtalen er å bidra til et avklart samarbeidsforhold og god samhandling i beredskapsarbeidet til det beste for kommunens innbyggere og de som oppholder seg i kommunen. Ifølge avtalen innebærer dette samarbeid i beredskapsarbeidet før, under og etter uønskede hendelser og kriser. – Fredrikstad kommune skal nå inkludere både Gressvik og Fredrikstad Røde Kors, 6

Røde Kors

avisa

Østfold

deretter legge videre detaljplaner for videre samarbeid, sier Arnulf Hansen, beredskapskoordinator i Østfold Røde Kors.

Følg gjerne Østfold Røde Kors på Facebook!

Arbeidet med beredskapsavtale startet i juni i fjor, og målet med denne avtalen var og lage avtale mellom Østfold Røde Kors og den enkelte kommune. – Avtalen er en døråpner, den åpner blant annet for tettere samarbeid mellom Røde Kors og kommunene, fortsetter Hansen. Veien videre nå er at Røde Kors kunne tilby dette til alle kommunene i Østfold.

Flerkultur og migrasjon

Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp

Foto: Elin Antonsen

Røde Kors

avisa

Østfold

7


e i d s b e rg

Du finner oss i Mysen og i Sarpsborg!

Fossen Eftf. AS Brennmoen Grustak 1850 Mysen Tlf. 69 89 44 10 Støtter Mysen og Omegn Røde Kors!

www.esbank.no • post@esbank.no 69 89 91 00

69 20 45 00 / moss@bdo.no www.bdo.no

Stabburveien 1, 1617 Fredrikstad

Cato Ringstad AS Tønne Huitfeldtspl. 2, 1767 Halden

Tlf. 69 17 82 00 Fax. 69 18 75 10

FREDRIKSTAD Pancoveien 9, 1624 Gressvik • Tlf 69 38 21 00 • Man-fre 7-18 lør 9-16 Husebyveien 140, 1626 Manstad • Tlf 69 38 21 00 • Man-fre 7-16

Spinnerivn. 3, 1632 Gml. Fredrikstad Tlf. 69 32 47 50 firmapost@hovelsen.no www.hovelsen.no

Telefon 69 35 59 59 Strykerv. 20, 1658 Torp www.ostfoldhoytrykk.no

Sivløkka 6, 1664 Rolvsøy Tlf. 69 50 00 00 Fax. 69 50 00 01

Trosvikstranda 46/48 1618 Fredrikstad Tlf. 69 38 30 00 Fax. 69 38 30 30

Multiconsult AS Pb. 1424, 1602 Fredrikstad Tlf. 69 38 39 00 www.multiconsult.no

Mossev. 102, 1624 Gressvik

Tlf. 69 30 00 60 Fax. 69 30 00 70

UNIVERSAL REGNSKAP AS

Borge Begravelsesbyrå

Dikev. 3, 1661 Rolvsøy

m o ss

M A R KE R

Tlf: 69 38 25 00 Fax: 69 39 90 49

Isebakkevn. 47, 1788 Berg i Østfold

Tlf. 69 21 17 00 www.emco.no

Cort Adelersgt. 8, 1515 Moss

Isebakkevn. 47, 1788 Berg i Østfold Støtter Halden Røde Kors

Tlf. 69 21 17 00 www.emco.no

Tlf. 69 27 85 00 Fax. 69 27 85 10 E-mail: advokatene@apj.no

Støtter Halden Røde Kors

www.moss-bilsenter.no

v/Ellen Margareth Bye Biv. 21, 1658 Torp Tlf. 69 34 53 35 Mob. 94 32 58 51

Produksjonsveien 16 1618 Fredrikstad Tlf. 69 31 12 30 Fax. 69 31 12 31

R A KKE S T A D

S A R P S BO R G

Paul Messa AS

M. Malerservice

Mjørudgata 25, 1890 Rakkestad Tlf. 901 63 217

Onsøyvn. 22, 1613 Fredrikstad Tlf. 69 36 84 00 Fax. 69 36 84 01

Blikkenslager Nagel AS 1825 Tomter, Tlf. 917 96 805 geir.nagel@hotmail.com - www.nagel.no

___________________________

Ringvoll Elektro Service AS 1827 Hobøl Tlf. 69 92 26 65 ___________________________

• Sikkerhet, overvåkning og alarm

Plan, teknikk & design

HVALER

___________________________ Hvaler Kommune Dybedalsåsen, 1684 Vesterøy Tlf. 69 37 50 00 ___________________________

• Nyanlegg og utbedring av gamle anlegg

www.ramboll.no

• Spesialister på restaurering av bad

Sundby Advokatfirma ANS 1850 Mysen Tlf. 69 89 09 60 ___________________________

MARKER

___________________________ Løken Trevare AS 1870 Ørje Tlf. 69 81 35 00 ___________________________

Moss - Tlf. 69 26 26 00

MOSS

___________________________ Råd & Bokføring Dronningens gt. 13, 1530 Moss

FREDRIKSTAD

Tlf. 69 24 96 70 - www.rad-bokforing.no

Comfort Rørlegger Arne Nilsen AS Gelertsens gt. 7, 1618 Fredrikstad Tlf. 69 31 02 03 ___________________________

Nomar AS Rygge Storsenter Tlf. 69 26 70 20 ___________________________

___________________________

Juel Johansen Bilruter ANS Rådalsv. 16, 1663 Rolvsøy Tlf. 69 33 51 39 ___________________________

Ønsker du en sikker medspiller Ønsker du en sikker medspiller i byggeprosessen? i byggeprosessen?

Logistic AS

Utleie av store og små hengere bilhenger - båthenger

Halden Auto AS Svinesundsv. 345, 1789 Berg i Østfold Tlf. 69 19 53 66 ___________________________ Byggmester Jan Los Marmorveien 52, 1784 Halden Tlf. 928 25 882 - www.byggmesterjanlos.com

___________________________

Giraffen Flode Walkersgt. 4, 1771 Halden Tlf. 69 18 58 00 ___________________________ AF Gruppen ASA 0603 Oslo Tlf. 22 89 11 00 ___________________________

Vi utfører service og nyinstallasjoner

Berg, Idd & Aremark Regnskapslag 1781 Halden Tlf. 69 19 07 50 ___________________________

Ring din lokale samarbeidspartner Bravida på telefon 69 35 94 00 Bravida Norge AS Postboks 1420, NO-1602 Fredrikstad Telefon +47 69 35 94 00 – www.bravida.no

Byggmester Arild Lund AS 1794 Sponvika Tlf. 97 87 02 63 ___________________________

Smaksopplevelser for liten og stor!

8

Røde Kors

avisa

www.brynildgruppen.no

Østfold

VI GIR BYGNINGER LIV

Vi takker alle annonsørene for den flotte støtten!

SVEISEMEMBRANER BAD VÅTROM TERRASSER DEKKER TAK

Varna Regnskapskontor BA 1530 Moss Tlf. 69 20 85 00

www.kjernsbekk.no Mob: 40 00 40 11 Morten@kjernsbekk.no

HALDEN

Industrifeltet i Karlshus,1640 Råde

• Elektro • Rør • Ventilasjon • Telematikk • Sikkerhet

___________________________

___________________________ Mek & Welding J R Knudsen Flatebyveien 3, 1792 Tistedal Tlf. 900 43 692 ___________________________

Klokkergårdveien 16, 1711 Sarpsborg Klokkergårdveien 16, 1711 Sarpsborg www.ove-skaar.no www.ove-skaar.no

Ronny Marcussen Tlf: 415 20 534 Dalvn. 137, 1718 Greåker

HOBØL

• Datanettverk

EIDSBERG

Alt innen maling og rehabilitering

___________________________

• Rør- og elektrikerservice

___________________________

Røde Kors Østfold takker annonsørene for den flotte støtten!

Engelsvikenvn. 101, 1628 Engalsvik Tlf. 69 33 30 03 - Mob. 901 65 550 Fax. 69 33 35 02 4577 51 Vi utfører alt innen: regnskap - Årsoppgjør - faktureringlønn - administrativ bistand

Fredrikstad

f r e d ri k s t a d

Tlf. 69 35 10 70 Tlf. 69 39 64 40 Fax. 69 35 10 72 www.skadeoglakk.no h al d e n fredrikstad@maxbo.no

Tlf. 69 29 42 00 • Fax. 69 29 42 01 www,karlshusgarasjene.no

ØSTFOLD HØYTRYKK AS DØGNSERVICE

Skade og Lakk AS

69 38 21 00. Åpningstider: Man-fre 7-18 (9-16)

Karlshusbund, 1640 Råde

f r e d ri k s t a d HP Hovelsen Bygg Sleipner Motor AS Entreprenør AS Arne Svendsensgt. 6

Untitled-3 1

Aut. Regnskapsførerselskap Aspelundv. 4, 1624 Gressvik

Vadbakken 4, 1592 Våler i Østfold Tlf. 69 28 77 50 www.steinmiljo.no

Tlf. 69 70 78 00

www.exakt-regnskap.no

Toyota Ramstad Bil AS - et bilfirma du kan stole på!

Tlf. 69 84 44 00 www.ramstadbil.no

1530 Moss Tlf. 69 24 39 90 www.mossfinbakeri.no

www.momarken.no

Våler Sykehjem

takker Besøkstjenesten takker Besøkstjenesten for fint samarbeid for fint samarbeid

KS Maskindrift

1825 Tomter

Støtter Hobøl Røde Kors

H. Jenseg Bakeri Kirkegt. 33, 1721 Sarpsborg Tlf. 69 15 45 51

www.ramstadbil.no

Øvre Østfold Regnskapskontor Tlf. 69 92 22 52

Stasjonsgt. 35, 1820 Spydeberg Tlf. 69 83 35 00 www.spydeberg.kommune.no

Kjellerødv. 30, 1580 Rygge Tlf. 62 26 21 10 www.movar.no

Ramstadkrysset ved E18. Ramstadveien 3, 1850 Mysen. Tlf 69 89 53 00 Avd Askim: Sagveien 1, 1814 Askim. Tlf 69 84 44 00

Edwind Ruuds Trøgstadheimen BoOmsorgssenter og Servicesenter 1850 Mysen Takker Besøkstjenesten for fint samarbeid

Spydeberg kommune

02137 Vi dekker ditt transportbehov i Indre Østfold

Telefon: 480 35 377

Hassingveien 40 1605 Fredrikstad Tlf. 69 31 64 59 Fax. 69 31 98 30 Medvin Ultralyd v/ Arnt Edvin Andersen Spesialist i radiologi Dyrendal Medisinske Senter v/ Mogens Wiig Felles tlf. 69 18 38 90

Kiwi Råbekken Dikeveien 6, 1661 Rolvsøy Tlf. 69 33 76 70

Svinndalsv. 7, 1593 Svinndal

Tlf. 69 28 60 32 www.hunstad.no

www.sgarkitekter.no

Lie Handelsgartneri Lie Nordre, 1781 Halden

Tlf. 69 18 00 20 Støtter Røde Kors

BYGGMESTER

TOM LEIERDAL HANSEN Pilv. 6, 1672 Kråkerøy

Tlf. 69 34 12 52 Fax. 69 35 36 94

Røde Kors Østfold takker annonsørene for den flotte støtten!

Røde Kors

avisa

Østfold

9


STEINERSKOLEN

MOSS

___________________________ Multi Ship Consulting AS 1516 Moss Tlf. 69 27 29 09 ___________________________

Navestadveien 20, 1722 Sarpsborg Tlf. 69 14 55 75

www.hafsil.com

rubrikk

Teging: Jasmin, 6. klasse

Murer Ragnar Haugen Industriveien 11, 1890 Rakkestad Tlf. 69 22 22 38 ___________________________

“Hva vi ønsker å se, er barnet på jakt etter kunnskap, og ikke kunnskapen på jakt etter barnet.”

Ferskvann reklamebyrå, Foto: Jens Haugen Studios

Pestalozzi

SARPSBORG

Svein Strand 1712 Grålum Tlf. 951 27 333 ___________________________

www.regnskapssenteret.no

TID, HVIS DU IKKE VIL, KAN ELLER HAR JOBBEN FOR DEG HAR VI HÅNDVERKERE SOM TAR HELE

FREDRIKSTAD ØST

FREDRIKSTAD VEST

ISE

SPYDEBERG

SLITU

MOSS

Kjølberg industriområde, Strykerveien 5, 1658 Torp Tlf 69 35 56 60, fax 69 35 56 79 Man-fre 7-17, lør 9-14

Fjeldberg Onsøyveien 20 1614 Fredrikstad Tlf 69 36 77 80 Man-fre 7-18, lør 9-14

Knatterudfjellet 1730 Ise Tlf 69 16 18 20 Fax 69 13 23 08 Man-fre 7-17 lør 9-14

Tronstadveien 4, 1820 Spydeberg Tlf 69 83 32 80 Fax 69 83 60 96 Man-fre 7-18 lør 9-14

Morstongveien 54 1859 Slitu Tlf 69 84 64 00 Fax 69 84 64 19 Man-fre 7-16 lør 9-14

Rabekkgata 9 1523 Moss Tlf 69 24 19 00 Man-fre 7-18 lør 9-14

Egil Pedersen AS Borggt. 8, 1706 Sarpsborg Tlf. 69 15 42 33 Fax. 69 15 10 58 ___________________________

xl-bygg.no

SKIPTVET ___________________________

Fredrikstad kommune

Karlsrud Betongpumping AS Thonsveien 68, 1816 Skiptvet Tlf. 69 80 91 30 - www.karlsrud.as ___________________________

støtt e r R ød e K ors

Skiptvet Blikk AS 1816 Skiptvet Tlf. 69 80 82 44 ___________________________

SKJEBERG

St. Mariegt. 47,1706 Sarpsborg

www.norgeseliten.no - Tlf. 97 76 15 00 www.norgeseliten.no Ring: 04070

10

Røde Kors

avisa

Østfold

Nordmyrv. 4, 3.Etg, 1820 Spydeberg Tlf. 69 83 31 00 - www.fossumkollektivet.no

Høk Kro og Motell 1747 Skjeberg Tlf. 69 16 80 00 ___________________________

SPYDEBERG

___________________________ Jørgenrud Bil & Deler AS ___________________________

Din trygghet - vårt ansvar!

Bamse Produkter AS Titangaten 13 1630 Gml. Fredrikstad Tlf: 69300105 info@bamseprodukter.no www.bamseprodukter.no

for den flotte støtten!

Info-Tjenester AS Postboks 1113, 1705 Sarpsborg Tlf. 69 97 17 00 ___________________________

For produktinformasjon eller bestilling av varer:

Trenger du ELEKTRIKER?

annonsørene

Bygger’n Bygningslageret AS 1740 Borgenhaugen Tlf. 69 13 61 00 ___________________________

___________________________

Tlf. 69 13 04 10 www.sarpsborg.aof.no

Vi takker alle

RG Regnskap AS 1711 Sarpsborg Tlf. 69 13 98 88 ___________________________

sjon - tak - Vinduer - dører - listverk - gulv - isola - garderobe ken kjøk l - terrasse - veggplater - pane - verktøy - maling osv.

Mosseveien 39 B, 1610 Fredrikstad Tlf. 69 30 24 90 - post@regnskapssenteret.no

RÅDE

___________________________

___________________________

Stort utvalg - lave priser

Regnskapssenteret DA

Bamse Produkter AS

Holmsen’s Brente Mandler 1890 Rakkestad Tlf. 69 22 33 85 ___________________________

Engebreth Tofteberg mask.hold gbr. Vestre Tofteberggata 3, 1640 Råde Tlf. 69 28 48 87 ___________________________

Lilleborggt., 1630 Gml. Fredrikstad Tlf. 69 35 89 30

AVD. FREDRIKSTAD TELEFON69 36 36 00

Norrønafly Rakkestad AS Flyplassen, 1890 Rakkestad Tlf: 69 22 60 00 www.norronafly.net ___________________________

Peder Eiendom AS 1640 Råde, Tlf. 69 28 53 64 www.pedereiendom.no ___________________________

-Et selskap i BackeGruppen

avd. Fredrikstad AS

WWW.HELLANOR.NO

Våler Graveservice AS 1593 Svinndal Tlf. 69 28 98 41

Rakkestad Containerservice 1890 Rakkestad Tlf. 69 22 17 54 ___________________________

TØMRER- MURER OG BETONGARBEID

Hellanor har 24 avdelinger og 7 partnere fra Kristiansand i sør til Alta i nord

VÅLER

___________________________

Mjørud AS Svaleveien 5, 1890 Rakkestad Tlf. 69 22 88 00 ___________________________

Lilleborggt., 1630 Gml. Fredrikstad Gunbjørgsv.1 1664 Rolvsøy Tel: 69 36 72 00 fredrikstad@steinerskolen.no fredrikstad.steinerskolen.no

Trøgstad Elverk AS Skoleveien 6, 1860 Trøgstad Tlf. 69 82 49 50 www.trogstad-elverk.no ___________________________

RAKKESTAD

Lurer du på om Steinerskolen kan være et alternativ for ditt barn?

Tlf. 69 35 89 30

___________________________

___________________________

fredrikstad.steinerskolen.no

avd. Fredrikstad AS

TRØGSTAD

Skoland AS 1523 Moss Tlf. 69 26 74 62 ___________________________

Se vår hjemmeside for informasjon:

ALT I SLITEDELER OG TILBEHØR TIL BILEN

Askim Entreprenør AS Østbuen 2, 1820 Spydeberg Tlf. 69 88 02 60 www.askimentreprenor.no ___________________________

Bro VarmeX AS Larkollveien 37, 1570 Dilling Tlf. 69 26 41 80 - www.brovarmex.no ___________________________

Hafsil AS

forretning 10www.backeostfold.no x 30 Tlf 69 35 70 80

SPYDEBERG

___________________________

Vi takker alle annonsørene for den flotte støtten!

Send Syria til 2272 og støtt Røde Kors sitt arbeid i Syria med 200 kroner.

Henning Solberg Motorsport 1820 Spydeberg Tlf. 90 13 73 21

Røde Kors

avisa

Østfold

11


B

RETURADRESSE:

-Blad

Postboks 2385 3003 Drammen

Møt hverandre Vi kan ha 400 venner på Facebook, men likevel mangle noen å snakke med. En av fire nordmenn er plaget av ensomhet. Også noen du kjenner. Kanskje vi bør «like» hverandre mer i virkeligheten? Treffes oftere under fire øyne og sjekke hvordan statusen egentlig er?

Ta kontakt med noen du ikke har sett på lenge, og hjelp oss å skape et varmere samfunn! Tusenvis av frivillige i Røde Kors jobber hver dag for at mennesker skal møte mennesker i virkeligheten også. rodekors.no

”Jeg er medlem i Røde Kors fordi jeg er opptatt av barns oppvekstvilkår, og har et stort hjerte og engasjement for at barn skal få hjelp og støtte når hverdagen oppleves som utrygg og vanskelig.” Hilde Strømer Gundersen, 42. Grafisk designer

Bry deg du også, bli medlem! l 227i år2et. SeneddlembavryRødedKoersgforti 300 kroner og bli m

Vil du stå først i boligkøen? Som medlem har du førsteretten til brukte og nye boliger tilknyttet BORI. Vi har mange spennende prosjekter på gang!

12

avisa

Røde Kors Tlf: 63 89 02 Østfold 00 www.bori.no

Vi takker alle annonsørene for den flotte støtten!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.