Page 1

ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ἀρ. τεύχ. 113 • Β΄ Τρίμηνο 2018

o

Αιτωλός

Περιοδικό Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς

369


«ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ» ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Ἔτος ΚΘ΄-Ἀρ.τεύχ.113 Ἀπρίλιος- Ἰούνιος 2018

Διεύθυνση: Ἱεραποστολικός Σύνδεσμος «Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» Ὁδός Λαγκαδᾶ 190, Τ.Κ. 564 36 Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη - Greece

Περιεχόμενα 371 375 382

Τιμήθηκε ὁ Πατριάρχης τῆς ἀγάπης κ.κ. Θεόδωρος ὁ Β'.

386

Βαπτίσεις καί ὁραματισμοί στήν Ἱεραποστολή τοῦ Μαλάουι

394 398

Πάρε κι ἐμᾶς στόν Χριστό!

400

Τό μικρό μας ποίμνιο αὐξάνεται...

405

Πνευματικά ἀπανθίσματα - Πυξίδα σέ χαλεπούς καιρούς

Εἶναι θαῦμα Θεοῦ ἡ Ἱεραποστολή στήν Ἰνδία. Ὁ Θεός νά δώσει νά βρεθοῦν ἀνάδοχοι!

Ὅ,τι ἔχουμε τό δίνουμε γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ δίχως κρατούμενα…

Μπορεῖτε νά καταθέτετε τή βοήθειά σας σέ ἕναν ἀ π ό τ ο ύ ς τ ρ ε ῖ ς τραπεζικούς λογαριασμούς καί νά μᾶς ἐνημερώνετε τηλεφωνικά, γιά νά μήν μπαίνετε στή διαδικασία ἀποστολῆς τοῦ καταθετηρίου τῆς Τραπέζης. Ἄμεσα θά σᾶς ἀποστέλλουμε τήν ἀπόδειξη τοῦ Ἱ. Συνδέσμου.

1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 235/296004-49 ΙΒΑΝ: GR9401102350000023529600449 SWIFT (BIC): ETHNGRAA

2. ALPHA BANK 479-002101-029168 ΙΒΑΝ: GR3401404790479002101029168

3. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5231-013724-415 ΙΒΑΝ: GR5001722310005231013724415

Ὁ διαδικτυακός μας τόπος εἶναι:

www.ierapostolos.gr

370 e-mail μας εἶναι: iersyn@iersyn.gr Τό

Ἀναγν. Σωματεῖο. Ἀπόφ. Πρωτοδ. Θεσ/νίκης, Ἀρ. 684/1990, Κωδικός 2406 Ἐκδότης: Τά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου Ἀσλανίδης Δημήτριος Πρόεδρος Κατσαρός Κων/νος Ἀντιπρόεδρος Παπαναστασίου Ἰωάν. Γεν. Γραμματέας Κωνσταντινίδης Δημ. Ταμίας Μπαρέκας Βασίλειος Α΄ Μέλος Ἰωαννίδης Κλεόβουλος B΄ Μέλος Δημούδης Ἀριστείδης Γ΄ Μέλος

Ὧρες Γραφείου: 8.30 π.μ. - 8.00 μ.μ. Τηλέφωνα ἐπικοινωνίας:

2310 606920, 602602 FAX 2310 606920

Τό περιοδικό ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΔΩΡΕΑΝ Στοιχειοθεσία, ἐνθέσεις, ἀποχρωματισμοί, ἐκτύπωση, βιβλιοδεσία: I & C Ἀνώνυμη Φαρμακευτική & Ἐκτυπωτική Ἑταιρεία CHROMOTYP τηλ. 2310 951620 Κόστος τεύχους: 1,50 εὐρώ


ΤΙΜΗΘΗΚΕ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ κ.κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ο Β΄ Τήν Πέμπτη 17 Μαΐου 2018, μέ λαμπρότητα καί κάθε ἐπισημότητα, στήν αἴθουσα τελετῶν τῆς Παλαιᾶς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τελέστηκε ἡ ἀναγόρευση τοῦ Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεοδώρου τοῦ Β΄ σέ ἐπίτιμο Διδάκτορα τοῦ Τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς. Ἤδη ἀπό τήν ἡμέρα λειτουργίας τῆς Πατριαρχικῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς στήν Ἀλεξάνδρεια μέλη τῆς ἀκαδημαϊκῆς κοινότητας τοῦ ΑΠΘ παρέχουν συνεχή οὐσιαστική στήριξη στό ἔργο της.

Ἡ στιγμή τῆς ἀπονομῆς τοῦ τίτλου ἀπό τόν Πρύτανη τοῦ ΑΠΘ κ. Περικλή Μήτκα

371


Ὁ Πρύτανης τοῦ ΑΠΘ κ. Περικλής Μήτκας, μεταξύ τῶν ἄλλων ἀνέφερε ὅτι, "μέ τήν ἀναγόρευση τοῦ Πατριάρχη σέ ἐπίτιμο Διδάκτορα, δέν τιμᾶται μόνο ἕνα λαμπρό τέκνο τῶν γραμμάτων τοῦ Ἱδρύματος, ἀλλά ἀναδεικνύεται ἡ προσωπικότητα τοῦ Ἱεράρχη καί ἡ συνεισφορά του στόν Ἑλληνισμό, στή διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου τῆς ἀγάπης καί τῆς δικαιοσύνης καί πρωτίστως ἡ φροντίδα του γιά τόν συνάνθρωπο τῆς πολύπαθης Ἀφρικῆς". Ἐπιπλέον, στό σκεπτικό τῆς ὁμόφωνης ἀπόφασης γιά τήν ἀναγόρευση τοῦ Πατριάρχη διαβάζουμε ὅτι "ὁ τιμώμενος ἀποτελεῖ μία ἐξέχουσα προ-

Ἡ κατάμεστη αἴθουσα τελετῶν τῆς Παλαιᾶς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς κατά τήν ἐπίσημη τελετή ἀναγόρευσης τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεοδώρου σέ ἐπίτιμο διδάκτορα σωπικότητα μέ μέγιστη προσφορά στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, στόν χριστιανικό κόσμο, στήν Ἀφρικανική Ἤπειρο καί στόν Ἑλληνισμό. Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεόδωρος Β΄ ἐργάζεται καί μοχθεῖ γιά τήν εἰρηνική συνύπαρξη θρησκειῶν, λαῶν, ἀνθρώπων καί πολιτισμῶν στήν Ἀφρική". Στήν ἐκδήλωση ἀναγνώσθηκαν μεταξύ τῶν ἄλλων καί οἱ χαιρετισμοί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου καί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου. Στήν τελετή παρευρέθησαν οἱ πολιτικές ἀρχές τῆς πόλης, καθηγητές τοῦ ΑΠΘ, Ἀρχιερεῖς, Ἱερεῖς, φοιτητές καί πλῆθος κόσμου. Ὁ Μακαριώτατος μετά τήν ἀναγόρευσή του μίλησε γιά τόν ἱεραποστολικό του ἀγώνα στήν Ἀφρική, μία μνημειώδη ἀναφορά στό γίγνεσθαι τῆς Μαύρης Ἠπείρου. 372


Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρος μέ τόν Πρόεδρο τοῦ Ἱ. Συνδέσμου κ. Δημήτριο Ἀσλανίδη

Κρητικοί βρακοφόροι μέ τόν Πρύτανη τοῦ ΑΠΘ κ. Περικλή Μήτκα κατά τήν ὑποδοχή τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου κ.κ. Θεοδώρου Παραθέτουμε ἐνδεικτικά ὁρισμένα ἀποσπάσματα ἀπό τήν ὁμιλία του: "Οἱ λαοί αὐτοί (τῆς Ἀφρικῆς) δέν ἔχουν τήν πλασματική αὐτάρκεια τῆς ὑπερτροφικῆς Δύσεως, οὔτε ἔχουν ἐξορίσει τόν Θεό ἀπό τή ζωή τους πρός χάρη τῆς αὐτάρεσκης τεχνολογίας, ἀλλά μέ ἀνοιχτές ἀκόμα τίς πληγές τοῦ ἀποικιοκρατικοῦ παρελθόντος, τῆς φτώχειας καί τῶν ἀδιεξόδων πολιτικῶν ἤ κοινωνικῶν, ἀναζητοῦν τό αὐθεντικό μήνυμα τῆς ὀρθῆς πίστεως... 373


Αὐτούς τούς λαούς, καλοῦμε νά μετάσχουν τῆς χαρμόσυνης εἴδησης τοῦ Εὐαγγελίου, μέ τόν λόγο, τή διακονία, τήν προσευχή, τή λατρεία, τήν καθημερινή μαρτυρία τῆς χριστιανικῆς ζωῆς. Ἡ κλήση αὐτή ἀπευθύνεται πρός ὅλους, ἄνευ διακρίσεων. Βρίσκει εὐήκοα ὦτα καί ἀνοιχτές καρδιές, διότι δέν ὑποὁλόκρύπτει προσπάθεια ἀποσπάσεως τῶν ἰθαγενῶν ἀπό τίς φυλετικές τους κ ληρα παραδόσεις, ἀλλά μόνο ἐνεργοποίηση τοῦ πανανθρώπινου γονιδιώχρόνια ματος τῆς πίστεως στόν Θεό. Τό γονιδίωμα αὐτό τῆς πίστης στόν Θεό ταξιδέψαμε τό μοιραζόμαστε ὅλοι ὡς κοινή βάση τῆς ὑπάρξεώς μας. Ἀσχέτως μαζί". καταγωγῶν ἤ ἐπιρροῶν, πού συχνά διαιροῦν τήν ἀνθρωπότητα Ὁ Ἱεραποκαί δημιουργοῦν ταυτότητες δυσανεκτικές... στολικός μας Ἱεραποστολή στήν Ἀφρική σημαίνει ὄχι μόνο εὐαγγελιΣύνδεσμος σεμνύσμός, φωτισμός, ἀλλά παράλληλα καί ἀναλόγως τῶν διανεται καί τιμᾶ τόν θεσίμων μέσων καί πόρων, συνδρομή τῶν φτωχῶν, στήἀκούραστο Πατριάρχη ριξη τῶν ὀρφανῶν, βοήθεια τῶν ἀπόρων ἀσθενῶν, τῆς ἀγάπης καί συνάμα μόρφωση τῶν ἀπροστάτευτων παιδιῶν, σεβασμός Ἱεραπόστολο τῆς Ἀφριἀδιαπραγμάτευτος τῶν στοιχειωδῶν ἀνθρωπίνων κῆς. Χαιρόμεθα γιά τήν καδικαιωμάτων". ταξίωσή του μέ τήν τιμητική Ἰδιαίτερη συγκίνηση στούς παρευρισκομέἀναγόρευσή του σέ ἐπίτιμο Δινους προκάλεσαν οἱ ἀναφορές τοῦ Μακαριδάκτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς ωτάτου σέ προσωπικά του βιώματα λέγοτοῦ ΑΠΘ. Ὅταν τό 1997 ἀνέλαβε, ντας: "Ὅταν πρίν ἀπό 44 χρόνια, ὡς νέος ταπεινά καί μέ ζῆλο, νά ποιμάνει τούς μοναχός καί πάμφτωχος ἔφτασα στή νεοφωτίστους ἀδελφούς μας στή ΔυτιΘεσσαλονίκη καί ἔψαχνα ποῦ νά μείκή Ἀφρική ὡς Μητροπολίτης Καμερούν, νω, κατέφυγα στόν τότε Μητροποβρεθήκαμε στό πλευρό του συνοδοιπόροι λίτη Θεσσαλονίκης Παντελεήμονα μιᾶς ἀξέχαστης καί μέ πολλούς κινδύνους Β', ὁ ὁποῖος μέ βοήθησε, ὅπως πορείας. Ἀλλά καί στή συνέχεια, ὅταν τό 2002 καί οἱ τότε Μητροπολίτες Νεαβρέθηκε νά ὑπηρετεῖ στή Χαράρε ὡς Μητροπολίπόλεως & Σταυρουπόλεως της Ζιμπάμπουε, ἤμασταν καί πάλι κοντά του. ἈφουΔιονύσιος καί Νέας Κρήγκραζόμενοι τούς ὁραματισμούς του, σπεύσαμε νά νης & Καλαμαριᾶς Προτόν στηρίξουμε παντοιοτρόπως. Κατά τή δίχρονη πακόπιος. Σήμερα ἦρθα ραμονή του στό νέο αὐτό ἱεραποστολικό μετερίζι, ἔβαλε στή Σχολή μου, γερά τά θεμέλια τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, ἱδρύοντας τέσἦρθα στό σπίτι σερα Ἱεραποστολικά κέντρα στή Ζιμπάμπουε καί τό Μαλάουι. μου, ἦρθα νά Μέ τίς ἄοκνες προσπάθειές του κατέστη δυνατή ἡ ἀνέγερση συναντήσω ἑνός νοσοκομείου, μιᾶς τεχνικῆς σχολῆς, πού φέρει τό ὄνομα τοῦ τούς συμμαμακαριστοῦ Ἱεραποστόλου πατρός Κοσμᾶ Γρηγοριάτη, καί παιδιθητές μου, κῶν σταθμῶν. Μέ τήν ἀρωγή τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, ἀνακαίνισε πού τέστό «Ἑλληνικό τετράγωνο» (Σχολεῖο-Ἐκκλησία-Πρεσβυτέριο) στήν πόλη σερα Μπέιρα τῆς Μοζαμβίκης. Ἐπίσης, θεμελίωσε Ἱερούς Ναούς καί συνέβαλε στήν ἵδρυση Ἑλληνικῶν Κοινοτήτων στήν Μποτσουάνα καί τήν Ἀγκόλα. Εὐχόμεθα καί προσευχόμεθα ὁ Κύριος καί Θεός μας νά ἐπιδαψιλεύει στήν Αὐτοῦ Θειοτάτη Μακαριότητα τόν Πάπα καί Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρο ὑγεία, μακροημέρευση καί πλούσιες τίς εὐλογίες Του καί νά κατευοδώνει τό ἔργο τῆς παλαιφάτου Ἀλεξανδρινῆς Ἐκκλησίας πρός εὐλογία τῶν νεοφωτίστων ἀδελφῶν μας ὅπου γῆς ἀφρικανικῆς. 374


Τό Ὀρφανοτροφεῖο Θηλέων «Ἡ Θεοτόκος» καί ὁ Ἱ. Ναός Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου

ΕΙΝΑΙ ΘΑΥΜΑ ΘΕΟΥ

Η ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΑ Σ

τά περίχωρα τῆς τρίτης μεγαλύτερης πόλης τῶν Ἰνδιῶν, τήν Καλκούτα, ὑπάρχει μία "ὄαση" στοργῆς καί ἀγάπης γιά τά ἀπορφανισμένα παιδιά καί ὄχι μόνον τοῦ Μπακεσουάρ. Μίας περιοχῆς ἀκραίας φτώχειας, μέ καταφανή τά σημάδια τῆς ἐξαθλίωσης τῶν ἀνθρώπων καί τῆς πατημένης, ὅπως θά λέγαμε, φτώχειας.

Μέσα σ' αὐτό τό τριτοκοσμικό περιβάλλον ἔδωσε ὁ Θεός νά ἀναπτυχθεῖ ἡ Ὀρθόδοξη Ἱεραποστολή τῆς Καλκούτας, πού ὑπάγεται στήν Ἱερά Μητρόπολη Σιγκαπούρης. Ἡ "ὄαση" φέρει τό ὄνομα «Ἡ Θεοτόκος» καί λειτουργεῖ ὡς Φιλανθρωπική Ὀργάνωση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ψυχή τῶν Ἱδρυμάτων (Σχολεῖα, Οἰκοτροφεῖο, Πνευματικό Κέντρο κ.λπ.) εἶναι ἡ μοναχή Νεκταρία τῆς Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Παταπίου Λουτρακίου.

375


Γιά περισσότερα ἀπό 25 χρόνια ἡ ἀδελφή Νεκταρία, ἔχει ἀφιερώσει τή ζωή της στό ἔργο στήριξης καί ἀποκατάστασης κυρίως τῶν μικρῶν κοριτσιῶν, πού ὑφίστανται τά πάνδεινα ἀπό τήν ἐμπορία, τήν οἰκονομική ἐκμετάλλευση ἀπό τούς γονεῖς, τήν κακοποίηση, μέχρι καί τόν ἐξαφανισμό (δολοφονία). Στήν καλλιέργεια τῶν παιδικῶν ψυχῶν συντελεῖ πρωτίστως ὁ "παραδεισένιος" χῶρος. Τά κτίρια γιά τή φιλοξενία τῶν παιδιῶν, τό σχολεῖο καί οἱ λοιποί χῶροι βρίσκονται μέσα σέ ἕνα μαγευτικό τοπίο καί περιστοιχίζονται ἀπό πανύψηλα δένδρα, ἀνθισμένα παρτέρια καί πλακόστρωτους διαδρόμους. Εἶναι τρέλα νά βλέπεις 376

Ἡ ἀδελφή Νεκταρία μέ τά παιδιά τοῦ Ὀρφανοτροφείου

τό μελισσομάνι τῶν 100 προστατευόμενων κοριτσιῶν μέ τά ὁμοιόχρωμα φορεματάκια τους καί τίς παιδικές τους φωνοῦλες νά ξεχύνονται στούς χώρους τῆς Ἱεραποστολῆς. Ἐξίσου ὑπέροχο καί συγκινητικό εἶναι νά βλέπεις 650 παιδιά, ἀγόρια καί κορίτσια, ὅλα μέ ὁμοιόμορφη ἔνδυση νά ἔρχονται στό Σχολεῖο μέ τά λεωφορεῖα ἀπό


τίς γύρω περιοχές. Τά μαθήματα πού παρακολουθοῦν, γίνονται στήν ἀγγλική γλώσσα. Πραγματικά, ἄν σκεφτεῖ κανείς τό τί βιώνουν τά χιλιάδες ἄλλα παιδιά, πού γεννιοῦνται καί ζοῦν στά πεζοδρόμια ἤ στούς τάφους τῆς Καλκούτα τῶν τεσσεράμισυ ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων, μίας μεγαλούπολης γνωστῆς γιά τήν οἰκονομική της ἀνάπτυξη ἀλλά παράλληλα καί τήν ἀκραία φτώχεια της, κατανοεῖ ἀμέσως τό σωτηριῶδες καί ἀφανές ἔργο πού συντελεῖται γι' αὐτά τά παιδιά. Ἐδῶ βρίσκουν τήν ἀληθινή ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, τήν παραδεισένια χαρά καί τήν καλύτερη δυνατή μόρφωση, χωρίς νά στιγματίζονται ἀπό τόν ἀναλφαβητισμό. Γιά τά παιδιά ἡ μοναχή Νεκταρία ἀναφέρει: "Πόθος μου εἶναι νά δῶ αὐτά τα παιδιά, ἰδιαίτερα τά κορίτσια, νά μποροῦν νά κυνηγήσουν ἕνα λαμπρό μέλλον χωρίς σκιές". Τό πνευματικό ἔργο τῆς Ἱεραποστολῆς συνεχίζεται ἀπρόσκοπτα μέ τούς δεκατρεῖς Ἰνδούς ἱερεῖς, δύο ἐκ τῶν ὁποίων χειροτονήθηκαν πρόσφατα ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Σι-

γκαπούρης κ. Κωνσταντῖνο. Στά χωριά λειτουργοῦν δώδεκα Ἱεροί Ναοί καί μέσα στήν Καλκούτα τρεῖς Ἱεροί Ναοί καί δύο παρεκκλήσια. Ὅμως, ἡ δραστηριότητα τῆς ἀκούραστης ἱεραποστόλου δέν περιορίζεται ἐδῶ, ἐπεκτείνεται καί σέ ἔργα φιλαλληλίας, ὅπως ἡ διανομή πρωινοῦ σέ περισσότερα ἀπό ἑκατό ἄστεγα παιδιά τῆς περιοχῆς Καλιγκάτ τῆς Καλκούτας, πού ζοῦν καί πεθαίνουν στούς δρόμους. Ἐπίσης, φαγητό διανέμεται σέ ἑκατό ἀναπήρους, τυφλούς καί ἀσθενεῖς, πού ἀδυνατοῦν νά ἐργαστοῦν. Σέ πέντε ἀπομακρυσμένα χωριά τῆς Δυτικῆς Βεγγάλης καταβάλλονται οἱ μισθοί τῶν δασκάλων καί διανέμονται δωρεάν τά βιβλία καί ἡ γραφική ὕλη τῶν μαθητῶν. Σέ αὐτά τά χωριά διατηροῦμε πέντε ἰατρεῖα γιά τήν περίθαλψη καί τήν παροχή φαρμάκων σέ ἀσθενεῖς. Στό Ὀρφανοτροφεῖο Θηλέων λειτουργεῖ Ὀφθαλμιατρεῖο γιά τά παιδιά καί τούς κατοίκους τῆς περιοχῆς. Οἱ δυσκολίες γιά τή συνέχιση καί ἐνδυνάμωση τοῦ ἔργου εἶναι πάμπολ-

αὐτοῦ τοῦ ἔργου ὑπῆρξε ὁ Ἱεραπόστολος «π. Πρωτεργάτης Ἰγνάτιος Σεννής, ὁ σημερινός Μητροπολίτης Μαδαγασκά-

ρης, πού εἶχε συνεργάτιδα τήν ἀδελφή Νεκταρία. Ὁ π. Ἰγνάτιος, παράλληλα μέ τίς προσπάθειες ἐγκαθίδρυσης τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, στά πλαίσια ἑνός μεγάλου κοινωνικoανθρωπιστικοῦ ἔργου συνέλαβε καί ὑλοποίησε τήν ἵδρυση ὀρφανοτροφείου γιά ἀγόρια καί κορίτσια. Τόν διαδέχθηκε στό ἔργο ἡ μοναχή Νεκταρία, ὅταν ἐκεῖνος ἐξελέγη ἀπό τό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας Ἐπίσκοπος Μαδαγασκάρης (2004).

»

377


ιες κατά τή αί μαθήτρ κ ς τέ η θ Μα γεύματος διάρκεια λες, οἱ δοκιμασίες ἀνυπέρβλητες καί ὅμως, χάριτι Θεοῦ, ἔχει συντελεστεῖ ἕνα θαῦμα, γιά τό ὁποῖο σεμνύνεται σήμερα ἡ Ὀρθοδοξία. Τό ἐκκλησιαστικό φρόνημα τῆς ἤδη καταξιωμένης μοναχῆς Νεκταρίας συνάγεται ἀβίαστα ἀπό μία ἐπιστολή πού λάβαμε καί μεταξύ ἄλλων ἀναφέρει: -Πιστεύω ὅτι ὁ Θεός ἔφερε ἐδῶ μία ἀδύναμη γυναίκα, νά ἀναλάβει ἕνα τόσο τεράστιο ἔργο, διότι μέσα ἀπ' τή δική μας ἀδυναμία φαίνεται ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ. Ἡ προσπάθεια στήν κάθε Ἱεραποστολή, ὅπως καί στήν Ἰνδία, δέν εἶναι αὐτόνομη προσπάθεια ἑνός μεμονωμένου ἀτόμου. Εἶναι προσπάθεια τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, στό πλαίσιο τῆς ποιμαντικῆς της μέριμνας γιά τόν Ἄνθρωπο, ὡς εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, καί μάλιστα γιά τόν πάσχοντα καί ἐμπερίστατο Ἄνθρωπο, μέ ἕνα καί μοναδικό σκοπό: τή δόξα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καί Πατέ378

ρα μας καί τή σωτηρία τοῦ ἀδελφοῦ! Μέ τήν εὐλογία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντίνου ἐξακολουθῶ νά διακονῶ σέ αὐτήν τήν προσπάθεια. Ἐπίσης καί μέ τήν εὐλογία καί ἄδεια τῆς Ἱ. Μητρόπολης Κορίνθου, ὅπου ἀνήκει τό Μοναστήρι μου, τοῦ Ἁγίου Γέροντά μας καί τῆς Μονῆς μου. Πιστεύω ἀκράδαντα ὅτι οἱ προσευχές τοῦ Ἐπισκόπου μας καί τοῦ Γέροντά μας, τῆς Γερόντισσας καί τῶν Ἀδελφῶν τῆς Μονῆς μου καί ὅλων τῶν ἀγαπητῶν ἀδελφῶν, φίλων καί συνεργατῶν τῆς Ἱεραποστολῆς, εἶναι αὐτές πού μέ στηρίζουν καί συνεργοῦν καταλυτικά στά τεκταινόμενα. Παράλληλα, θά ἦταν παράλειψη νά μήν σημειώσω τήν πνευματική καί ὑλική συνδρομή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἱεραποστολικῶν Συλλόγων καί ἄλλων δωρητῶν καί ἐθελοντῶν. Χωρίς τή συνδρομή ὅλων τῶν παραπάνω ἡ προσπάθεια στήν


ροαύλιο εισένιο π Τό παραδ είου ανοτροφ τοῦ Ὀρφ τροὈρφανο ῦ το ιο λ ύ προα άτιος» θητές στό Ἅγιος Ἰγν Μικροί μα Ὁ « ν ω ν έ ρ φείου Ἀρ

Μαθήτριες λίγο πρίν τήν ἐπιβίβασή τους στό σχολικό λεωφορεῖο 379


380

ική

εί

ω

τρ

Ἰα

Ἰνδία δέν θά εἶχε τά μέχρι σήμερα θετικά ἀποτελέσματα. Ἡ εὐγνωμοσύνη μου εἶναι βαθιά καί ἀπέραντη καί δέν μπορεῖ νά ἐκφραστεῖ μέ λόγια. Πιστεύω καί τό ἐπαναλαμβάνω ὅτι τό ἔργο τῆς Ἱεραποστολῆς εἶναι ἔργο τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας Του, πού τό διακονῶ ταπεινά πρός δόξαν Θεοῦ καί στό ὁποῖο ἐργάστηκαν πολύ σκληρά καί ἄλλοι πρίν ἀπό ἐμένα. Καί εἶναι ὁ Θεός πού εὐλογεῖ τό ἔργο Του, ἀναπληρώνει τίς ἐλλείψεις μου καί διορθώνει ὅ,τι λανθασμένο πράττω λόγω τῆς ἀνθρώπινης ἀδυναμίας μου, γιά τήν ὁποία ζητῶ νυχθημερόν τό ἔλεός Του! Ἄς μήν ξεχνᾶμε τή μόνη καί βασική ἀλήθεια: “Ἐάν μή Κύριος οἰκοδομήσει οἶκον, εἰς μάτην ἐκοπίασαν οἱ οἰκοδομοῦντες” (Ψαλ. 126,1)!

ό

ν

ἀπ ξω ἔ ίου φε όκου ο εοτ οτρ αν ῆς Θ φ Ὀρ ίων τ οῦ τ οδ ιες ό Εἰσ ρ τ θή Να μα ν Ἱ. ό Οἱ τ

ἐξέ

τα σ

η τῶ ν

τ μαθητ ῶν

ῶν

Σ

λ χο

Καί εἶναι πράγματι ἕνα θαῦμα ὅ,τι ἔχει γίνει καί γίνεται μέχρι σήμερα στήν Ἰνδία, ἀλλά μόνο ὁ Θεός κάνει θαύματα καί σέ Αὐτόν καί μόνο ἀνήκει ἡ τιμή καί ἡ δόξα! Ναί, Δόξα Σοι ὁ Θεός ἡμῶν, δόξα Σοι! Τριάς Ἁγία, Δόξα Σοι!


Ὁ Ἱεραποστολικός Σύνδεσμος «Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός», συμπαριστάμενος ἀπό τά πρῶτα χρόνια τόν π. Ἰγνάτιο, συνέδραμε οἰκονομικά στήν ἀνέγερση δύο Ἱερῶν Ναῶν, μίας πτέρυγας τοῦ Ὀρφανοτροφείου καί τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου καί βοήθησε τό ἐν γένει φιλανθρωπικό ἔργο. Τά τελευταῖα χρόνια στηρίζει μέ οἰκονομικές ἐνισχύσεις τίς προσπάθειες τῆς μοναχῆς Νεκταρίας. Στίς ἄμεσες προθέσεις τοῦ Προέδρου καί τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱ. Συνδέσμου εἶναι ἡ ἀποστολή σημαντικῆς χρηματικῆς βοήθειας, γιά τήν ἀποπεράτωση τοῦ νεοαναγειρόμενου Σχολείου πλησίον τοῦ Ὀρφανοτροφείου. Ἐκτενέστερα γιά τό σημαντικό αὐτό ἔργο θά ἀναφερθοῦμε στό ἑπόμενο τεῦχος. Προσκύνηση τοῦ Ἐπιταφίου

Κυριακή τῶν Βαΐων στήν Καλκούτα

Μ. Πέμπτη στόν Ἱ. Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου

« Οἱ εὐχές καί προσευχές ὅλων μας, φίλων καί δωρητῶν τοῦ Ἱ. Συνδέσμου, εἶναι ἡ ἐξ ὕψους δύναμη καί φώτιση τῆς ἀγαπητῆς μας μοναχῆς Νεκταρίας καί ἡ ἀνάπτυξη τοῦ ἔργου τῆς Ἱεραποστολῆς στήν Ἰνδία.

»

381


Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΑΝΑΔΟΧΟΙ! »

Μεγάλα καί θαυμαστά γεγονότα ζοῦμε, δέκα χρόνια τώρα, στήν προσπάθεια ἐγκαθίδρυσης τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας στό ἐξουθενωμένο ἀπό τίς συμφορές κράτος τῆς Δυτικῆς Ἀφρικῆς, τή Σιέρρα Λεόνε. Πραγματικά μένουμε ἄφωνοι στίς ἄπειρες δωρεές πού ὁ Κύριος καί Θεός μας χάρισε σ' αὐτόν τόν “ἀγρό” Του. Μία ἀπό τίς δωρεές τοῦ Θεοῦ ἀποτελεῖ καί ἡ ἀνέγερση ἑνός διώροφου κτηρίου πού θά λειτουργήσει ὡς στέγη γιά τά παντελῶς ἀπορφανισμένα παιδιά τῆς πρωτεύουσας τοῦ κράτους Φριτάουν.

ἰδέα γιά τήν ἀνέγερση αὐτοῦ τοῦ Ὀρφανοτροφείου ἀνέκυψε ἀπό τίς φοβερές θεομηνίες τῶν τελευταίων ἐτῶν πού ἔπληξαν τή χώρα. Ἑκατοντάδες παιδιά ἔμειναν τελείως ὀρφανά. Ἔχασαν τούς γονεῖς τους ἀπό τίς πλημμύρες (2017) καί ἀπό τήν ἐπιδημία ἔμπολα (2014-2015). Μέσα σέ σύντομο χρονικό διάστημα, στήν περιοχή Τάουερ Χίλ, στίς παρυφές τῆς πρωτεύουσας, πλησίον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ὅπου βρίσκεται καί ἡ Παιδαγωγική Ἀκαδημία, περατώνεται τό Ὀρφανοτροφεῖο πού θά ὀνομαστεῖ «Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος». Ἀπομένει ὁ ἐξοπλισμός του καί ἡ ἔναρξη λειτουργίας του. Αὐτή

382

»

τήν περίοδο, σέ συνεργασία μέ τίς κρατικές ἀρχές τοῦ Ὑπουργείου Κοινωνικῆς Πρόνοιας, καταρτίζουμε τόν κατάλογο μέ τά ὀρφανά παιδιά πού πρόκειται νά φιλοξενηθοῦν. Ἐλέγχουμε κάθε περίπτωση ξεχωριστά, ἄν δηλαδή ὑπάρχει πραγματική ἀνάγκη περίθαλψης ἤ ὄχι. Οἱ ἁρμόδιες κρατικές ὑπηρεσίες θά καθορίσουν τή λίστα τῶν ὀρφανῶν. Ἔτσι προχωροῦμε στίς διαδικασίες μέ τήν ἀπαραίτητη νομική κάλυψη καί μέ κρατική προστασία. Τό Ὀρφανοτροφεῖο θά φιλοξενήσει περίπου 40 παιδιά, ἡλικίας 4 ἕως 7 ἐτῶν. Στά παιδιά θά παρέχεται φαγητό δύο φορές τή μέρα καί παράλληλα θά ὑπάρχει μ έ ρ ι μνα γιά


 Πανοραμική ἄποψη τῆς Φριτάουν ἀπό τό ἀνεγειρόμενο Ὀρφανοτροφεῖο Τό ἀνεγειρόμενο Ὀρφανοτροφεῖο «Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος» Τό κτήριο τοῦ Ὀρφανοτροφείου καί ὁ Ἱ. Ναός Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἕνα ἀπό τά σπίτια φιλοξενίας ὀρφανῶν παιδιῶν στό Γουότερλου Τό νεοσύστατο Δημοτικό Σχολεῖο τοῦ Γουότερλου Διανομή συσσιτίου στά παιδιά τῶν σχολείων τοῦ Γουότερλου τήν ἔνδυση, τήν ὑπόδηση ἀλλά καί γιά ὅλες τίς ὑπόλοιπες ἀνάγκες τους. Πρόσφατα τό Ὑπουργεῖο μᾶς παρότρυνε νά δεχθοῦμε στό Ὀρφανοτροφεῖο καί ὀρφανά ἀνάπηρα παιδιά, γιά τά ὁποῖα ἀπαιτεῖται εἰδική περίθαλψη καί ἰατρική φροντίδα ἀπό νοσηλευτικό προσωπικό. Αὐτά τά ἐγκαταλελειμμένα μικρά παιδιά πρέπει νά γαλουχηθοῦν μέ ἀγάπη Χριστοῦ. Θά πρέπει νά ἀγαπήσουν τήν Ἐκκλησία μέ τό παράδειγμά μας. Θά ἐκκλησιάζονται στόν Ἱ. Ναό

τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης καί οἱ δύο Ἱερεῖς πού διακονοῦν ἐκεῖ, θά ἔχουν καί τήν πνευματική εὐθύνη ὅλων τῶν παιδιῶν. Παράλληλα μέ τήν πνευματική καθοδήγησή τους θά ὑπάρχει μέριμνα καί γιά τήν ἐκπαίδευσή τους. Ζώντας σέ ἕνα τέτοιο χριστιανικό περιβάλλον, ἐλπίζουμε νά ἔχουμε εὐλογημένους καρπούς. Ὅπως γνωρίζετε, ἡ ἡλικία μεταξύ 2-6 ἐτῶν εἶναι ἡ πιό κρίσιμη, καθώς τότε τίθενται οἱ βάσεις καί τά θεμέλια τοῦ χαρακτήρα τους. Οἱ φόβοι, οἱ ἀρετές, 383


Οἱ μα

θητέ

ς τοῦ

τοῦ Γ

Δημο τικοῦ Σχολ ουότ είου ερλο υ

τό καλό καί τό κακό, ὅλα ἐνυπάρχουν στόν ἄνθρωπο ἀπό τήν παιδική του ἡλικία. Ἔχει, λοιπόν, μεγάλη σημασία αὐτή ἡ ἡλικία. Τά μεγαλύτερα παιδιά ἄνω τῶν 8 ἐτῶν φιλοξενοῦνται στό Γουότερλου. Γνωρίζετε ἀσφαλῶς ὅτι, ἐδῶ καί ἀρκετά χρόνια, στό Γουότερλου, τό χωριό τῶν ἀναπήρων, λειτουργοῦν σπίτια φιλοξενίας. Δέν τά ὀνομάζουμε Ὀρφανοτροφεῖο γιά νά μήν αἰσθάνονται τά φιλοξενούμενα παιδιά ὅτι βρίσκονται σέ κάποιο ἵδρυμα. Φροντίσαμε, λοιπόν, γιά τόν σκοπό αὐτό νά ἔχουμε ἀνά ὀκτώ παιδιά καί μία μητέρα, ὑπεύθυνη γιά τήν ἀνατροφή τους. Ἡ μέριμνα γιά τά ὀρφανά παιδιά τοῦ Γουότερλου εἶναι μεγάλη. Ξεχωριστά σπίτια ὑπάρχουν γιά τά 384

ἀγόρια καί ξεχωριστά γιά τά κορίτσια. Καθημερινά φροντίζουμε γιά τή διατροφή τους, τήν ἐκπαίδευσή τους, τήν κατήχησή τους καί τή συμμετοχή στίς Ἱερές Ἀκολουθίες. Δυστυχῶς, ὅμως, ὅταν φτάνουν σέ ἡλικία 12 ἐτῶν πρέπει νά φύγουν καί νά πᾶνε στά δημόσια σχολεῖα ὑπό τίς πιό ἄθλιες συνθῆκες. Ἔτσι προχωρήσαμε στήν ἀνέγερση ἑνός Δημοτικοῦ Σχολείου, οἱ ἐργασίες τοῦ ὁποίου ὁλοκληρώνονται. Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, σκεφτόμαστε νά ἱδρύσουμε καί ἕνα Γυμνάσιο, γιά τό ὁποῖο ἤδη συγκεντρώνουμε τά πρῶτα χρήματα. Ἐπίσης, στούς ἄμεσους στόχους μας εἶναι ἡ ἵδρυση ἑνός ἀκόμη Ὀρφανοτροφείου, στόν ἴδιο χῶρο, γιά μικρότερα παιδιά. Πρόσφατα ἀποπερατώθηκαν καί οἱ ἐργασίες τοῦ Νηπιαγωγείου στό Γουότερλου. Πρέπει νά ἀναφέρουμε τό ἀξιοθαύμαστο γεγονός τῆς ἀνέγερσης τοῦ Νηπιαγωγείου. Ὅλες οἱ δαπάνες κατασκευῆς καί ἐξοπλισμοῦ καλύφθηκαν μέ δωρεά ἑνός δισεκατομμυριούχου Κινέζου ἀπό τήν Ταϊβάν, πού εἶναι Βουδιστής στό θρήσκευμα. Ὁ ἄνθρωπος αὐτός, ἐδῶ καί λίγα χρόνια, ἀνέλαβε τή χρηματοδότηση ἀνέγερ-


πιαγω ό Νη υ τ σ καλία τερλο Διδασ τοῦ Γουό

σης 56 σχολείων σ’ ὅλη τήν Ἀφρική. Ὅταν ἐγκαινιάσαμε τό Νηπιαγωγεῖο, μᾶς ἐπισκέφθηκε καί μᾶς συγκίνησε. Γνώρισε τήν Ἱεραποστολή μας μέσω τῆς γραμματέως του, ἡ ὁποία εἶναι ἑλληνικῆς καταγωγῆς ἀπό τήν Αὐστραλία καί ἦταν μαθήτρια τῆς ἀδελφῆς τοῦ πατρός Θεμιστοκλῆ, τῆς κυρίας Μαίρης Ἀδαμοπούλου, ἡ ὁποία ἔχει ἀναλάβει καί τή διεύθυνση λειτουργίας ὅλων τῶν Ἱδρυμάτων τῆς Ἱεραποστολῆς. Ἡ μαθήτριά της ἀπό παλιά παρακολουθοῦσε καί γνώριζε τό ἐπιτελούμενο ἔργο στή Σιέρρα Λεόνε μέσω τοῦ διαδικτύου. Ἀγαπητοί ἀδελφοί τοῦ Ἱεραποστολικοῦ Συνδέσμου, θέλουμε νά γνωρίζετε ὅτι τά χρήματα πού μᾶς στέλνετε κατά διαστήματα, διατίθενται ἀποκλειστικά γιά φιλανθρωπικούς καί μόνο σκοπούς, δηλαδή γιά διανομή τροφίμων καί φαρμάκων, ἐνῶ τά λειτουργικά ἔξοδα τῶν Ἱδρυμάτων τά καλύπτουμε ἀπό ἐμβάσματα πού λαμβάνουμε ἀπό τούς ὁμογενεῖς μας τῆς Αὐστραλίας καί τῆς Ἀμερικῆς. Ἐνδεικτικά σᾶς ἀναφέρουμε ὅτι τά Σχολεῖα τοῦ Γουότερλου καί ἡ Κλινική μας λειτουργοῦν χάρη στή γενναι-

γεῖο

οδωρία ἑνός πλουσίου Ἕλληνα τῆς Ἀμερικῆς, ὁ ὁποῖος μᾶς στέλνει κάθε μήνα τό ποσό τῶν 10.000 δολαρίων. Ἀπευθύνουμε ἔκκληση ἀγάπης στόν Σύνδεσμό σας καί σέ ὅλους τούς φίλους καί δωρητές σας νά ἀναλάβετε στό μέτρο τῶν δυνατοτήτων σας τή συντήρηση τοῦ Ὀρφανοτροφείου τῶν μικρῶν μας παιδιῶν, γιά τήν ὁποία ἀπαιτοῦνται περίπου 40.000 εὐρώ ἐτησίως. Γνωρίζουμε τήν ἀγάπη καί τόν θυσιαστικό σας ἀγώνα γιά τίς Ἱεραποστολές σέ ὅλο τόν Κόσμο. Ἀντιλαμβανόμαστε, ἐπίσης, τίς οἰκονομικές δυσχέρειες πού διέρχεστε ἀπό τήν πολυετή οἰκονομική κρίση τῆς Ἑλλάδας μας. Ὅμως παρακαλοῦμε νά ἐπιστρατεύσετε γιά μία φορά ἀκόμη τίς δυνάμεις σας, ὥστε νά βρεθοῦν ἀνάδοχοι γιά 40 ἀπορφανισμένα παιδιά τῆς πόλης μας καί νά μᾶς δίνουν τουλάχιστον 50 εὐρώ τόν μήνα ἕκαστος. Ὁ Θεός νά δώσει νά βρεθοῦν εὐλαβεῖς δωρητές καί εὐεργέτες γιά νά συνδράμουν στήν προσπάθειά μας αὐτή. Θά σᾶς εἴμαστε πραγματικά εὐγνώμονες. Ἐκ τοῦ Ἱεραποστολικοῦ Κλιμακίου 385


ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ...

ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΑΛΑΟΥΙ

Μ

έ τίς εὐχές καί εὐλογίες τοῦ Ἐπισκόπου μας, τελέστηκαν πρόσφατα σέ δύο περιοχές τῆς Ἱεραποστολῆς Μπλαντάϊρ, ὁμαδικές βαπτίσεις καί γάμοι ἀπό δύο καλούς καί ἐνάρετους Ἱερεῖς μας. Περισσότερο ἀπό ἕνα χρόνο ὁ π. Ἀρσένιος ἦταν ἐπιφορτισμένος μέ τούς κατηχουμένους μας στό χωριό Μουλίγκα. Οἱ ἄνθρωποι τοῦ χωριοῦ αὐτοῦ κατηχοῦνταν ἀπό τόν π. Ἀρσένιο καί νοσταλγοῦσαν τή βάπτισή τους καρτερικά. Ἀπό τή μία στερούμενοι κάποιου μεταφορικοῦ μέσου λόγω τῆς μεγάλης φτώχειας, ἀφοῦ δέν ἔχουν οὔτε ἕνα ποδήλατο γιά μετακίνηση, καί ἀπό τήν ἄλλη ἡ ἀδυναμία λόγω γεροντικῆς ἡλικίας, τούς καθήλωνε καί δέν μποροῦσαν νά μεταβοῦν γιά νά βαπτιστοῦν ἀπό τή Μουλίγκα (μία

Ὑπαίθρια ὁμαδική βάπτιση στό χωριό Μουλίγκα 386

ὥρα μέ τό ποδήλατο) στήν περιοχή Μιλέπα, στήν Ἐνορία τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολύτριας, ὅπου γινόντουσαν συχνά βαπτίσεις λόγω καί τοῦ ἀνεγερθέντος Ἱ. Ναοῦ πρός τιμήν τῆς Ἁγίας. Στερούμενοι, λοιπόν, τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος, παραπονιόντουσαν καί μᾶς παρακαλοῦσαν να πᾶμε στό χωριό τους νά τούς βαπτίσουμε πρίν φύγουν ἀπό αὐτή τή ζωή. Πράγματι, βλέποντας τή μεγάλη ἀγωνία τους ἀλλά καί τόν πόθο τους, τούς συμπονέσαμε. Ἀπό τή μία, εἶχαν γιορτή μέσα στή ψυχή τους, πού βρῆκαν τήν ἀληθινή πίστη, καί ἀπό τήν ἄλλη ἔνιωθαν δυσάρεστα καί ἄσχημα πού δέν βαπτίζονταν γιά νά δεχτοῦν ὁλοκληρωτικά τή Χάρη τοῦ Θεοῦ! Νιώσαμε βαρύ τό καθῆκον καί τήν


Βαπτίζεται ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ…

ὑποχρέωση, ἐφόσον τούς εἴχαμε ἤδη κατηχήσει. Τελικά ὑποκύψαμε. Ἔτσι ἀφοῦ ὀργανώσαμε ὅ,τι χρειαζόταν γιά μία ὁμαδική βάπτιση, ἀποστείλαμε τόν π. Ἀρσένιο μέ τό αὐτοκίνητο τῆς Ἱεραποστολῆς καί μέ ὅλους τούς φοιτητές τοῦ Ἱερατικοῦ Σεμιναρίου μας στή Μουλίγκα. Ἦταν ἡ καλύτερη εὐκαιρία γιά τούς φοιτητές νά παρευρεθοῦν καί νά συμμετάσχουν στό Μυστήριο, ὥστε ἐμπλουτίζοντας τίς γνώσεις τους νά μποροῦν νά μεταλαμπαδεύσουν τά βιώματα καί τίς ἐμπειρίες τους στά χωριά πού θά διακονήσουν ὡς ἱερεῖς ἤ κατηχητές! Ξεκίνησαν ὅλοι μαζί ἀπό τό Μπλαντάϊρ καί ἔφτασαν στό χωριό Μουλίγκα ἀξιοποιώντας ὅλη τους τήν ἡμέρα μέ τήν τέλεση τῶν βαπτίσεων. Οἱ γεροντότεροι, μέ τόν δικό τους ἐκφραστικό τρόπο, ἐπανέλαβαν στή δική τους ἁπλή γλώσσα αὐτό πού εἶπε ὁ Ἅγιος Συμεών καί ἐπαναλαμβάνει ὁ Ἱερέας σέ κάθε Ἑσπερινό, λίγο πρίν τήν ἀπόλυση: «Νῦν

Χρίεται ἡ δούλη τοῦ Θεοῦ… 387


Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

«Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτούς εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος...» 388


Α ΣΤΑ ΕΘΝΗ

Ἐκκλησία χωρίς Ἱεραποστολή, εἶναι ἐκκλησία χωρίς ἀποστολή. † π. Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος 389


ἀπολύεις τόν δοῦλον σου, Δέσποτα, κατά τό ρῆμα σου ἐν εἰρήνῃ…». Μά καί ἐμεῖς νιώσαμε πολλή χαρά, πού ἐπιτέλους βαπτίστηκαν οἱ ἀπομονωμένοι ἀπό τόν κόσμο γέροντες. Τό ἑπόμενο βῆμα θά εἶναι αὐτό πού μέ πόθο μᾶς ζητοῦν, νά τούς χτίσουμε ἐκκλησία. Μέχρι νά ἀνταποκριθοῦμε στό αἴτημά τους, μᾶς παρακάλεσαν, τουλάχι-

390

στον μία φορά τόν μήνα, νά τούς στέλνουμε Ἱερέα νά τούς λειτουργεῖ σέ μία καλύβα γιά νά κοινωνοῦν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων. Εἶναι φορές πού φεύγει τό μυαλό μας ἀπό τήν Ἱεραποστολή καί φτάνει στήν Ἑλλάδα, ὅπου ἔχουμε σέ κάθε χωριό καί μία ἐκκλησία. Δέν χρειάζεται νά πηγαίνουμε σέ χορτοκαλύβες γιά νά λειτουργηθοῦμε... Ἀλήθεια πόσο βαθιά εὐγνώμονες θά πρέπει νά εἴμαστε στόν Θεό γιά τό μεγάλο δῶρο τῆς Ὀρθοδόξου πίστεώς μας, μά καί πόσο μεγάλη εἶναι ἡ εὐθύνη μας νά ἀνταποκριθοῦμε σέ αὐτήν τή μεγάλη καί ἀνεκτίμητη εὐεργεσία! Ὁ π. Νικόδημος ἐδῶ καί ἀρκετό χρονικό διάστημα πραγματοποιοῦσε συστηματική κατήχηση σέ ἰθαγενεῖς ἀδελφούς στήν Ἐνορία τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ στό Μπλαντάιρ. Ἡ Ἐνορία αὐτή λειτουργεῖ καί ὡς ἱεραποστολικό κέντρο.Ἔχουμε καθιερώσει κάθε Σάββατο νά γίνονται ὅλη τήν ἡμέρα κατηχήσεις, νά ἐκπαιδεύονται οἱ νέοι μας στήν ψαλτική καί σέ ἄλλες χρήσιμες δραστηριότητες. Ἀξίζει νά σημειώσουμε ὅτι ὁ π. Νικόδημος, μετά ἀπό ἕνα σοβαρό ἀτύχημα πού εἶχε παλαιότερα, δυσκολεύεται στό περπάτημα, παρά ταῦτα δέν ἀποκάμει καί μέ αὐτοθυσία “τρέχει” παντοῦ γιά τήν


ἑδραίωση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἔτσι ὁλοκληρώθηκαν μέ ἐπιτυχία καί οἱ βαπτίσεις τῆς Ἐνορίας του καί ὅλοι δοξάσαμε τόν Θεό, διότι γνωρίζουμε ὅτι μόνο μέ τή Χάρη καί τήν Εὐλογία Του προάγεται τό ἔργο αὐτό. Ἐπιπλέον, οἱ βαπτίσεις πού ἔγιναν στόν Ἱ. Ναό τῆς Ἀναστάσεως, εἶχαν κάτι τό διαφορετικό. Πρώτη φορά στήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας μας ἐδῶ στό Μαλάουι, τόσο τό Μυστήριο τῆς Βαπτίσεως, ὅσο καί τοῦ Γάμου πού ἀκολούθησε, τελέστηκαν στήν τοπική διάλεκτο, τά τσιτσέουα! Ὁ π. Νικόδημος, πού συμμετεῖχε στίς μεταφραστικές ἐργασίες, ἦταν ὁ ἴδιος πού μέ μεγάλη χαρά τέλεσε καί τά δύο Μυστήρια στά τσιτσέουα. Πρόκειται γιά σπουδαῖο γεγονός, ἀφοῦ στό ἑξῆς ἀκόμη καί οἱ ἀναλφάβητοι, πού εἶναι καί οἱ περισσότεροι σέ αὐτήν τή χώρα, θά καταλαβαίνουν στή γλώσσα τους τίς μεγάλες σέ ἀξία καί δύναμη προσευχές τῶν Ἀκολουθιῶν αὐτῶν, καθώς καί τά θεόπνευστα λόγια τους. Ὅταν ὁ π. Νικόδημος ἄρχισε νά διαβάζει τά “Κατηχούμενα” καί κατόπιν νά ἐκφωνεῖ τίς εὐχές τῆς Βαπτίσεως, οἱ κατηχούμενοι ἄρχισαν νά βγάζουν ἐπιφωνήματα θαυμασμοῦ γιά τή δύναμη τῶν λόγων τῶν προσευχῶν καί τή σοφία τῶν εὐχῶν! Δόξα σοι ὁ Θεός, τώρα πλέον τέθηκαν οἱ ὀρθόδοξες βάσεις σέ τούτη τή χώρα καί οἱ ἱερεῖς μποροῦν ἀπό

μόνοι τους, νά ἐξαπλώνουν τήν πίστη, νά βαπτίζουν, νά παντρεύουν καί νά κηρύττουν ὑπό τήν καθοδήγηση πρωτίστως τοῦ Ἐπισκόπου καί τοῦ πνευματικοῦ τους, μέ ὑπακοή, συχνή ἐξομολόγηση καί μετάνοια. Ἄρχισαν ἔτσι νά γίνονται οἱ ἀκολουθίες στίς Ἐνορίες στά τσιτσέουα καί ὁ κόσμος νά ἀντιλαμβάνεται τίς προσευχές καί νά συμμετέχει μέ τήν καρδιά του σέ αὐτές. Μόνον ἔτσι ἑλκύεται τό Ἅγιο Πνεῦμα καί προκόβει καί ἀναπτύσσεται ἡ Ἱεραποστολή στό Μαλάουι, μέ τή συμμετοχή ὅλων στίς Ἱερές Ἀκολουθίες. Ὁ πνευματικός μας, μακαριστός Ἀρχιμανδρίτης Νικόδημος Παυλόπουλος, ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Λειμῶνος στήν Καλλονή τῆς Λέσβου, μᾶς ἔλεγε: «Νά κάνετε καθημερινά καί μέ ζῆλο τόν Ὄρθρο, τόν Ἑσπερινό, τήν Παράκληση, τό Ἀπόδειπνο καί τούς Χαιρετισμούς καί συχνές Θεῖες Λειτουργίες, γιατί αὐτά εἶναι πού χαριτώνουν, αὐτά εἶναι πού ἁγιάζουν, αὐτά εἶναι πού σᾶς προστατεύουν καί ἑλκύουν τό Ἅγιο Πνεῦμα! Οἱ Ἀκολουθίες φέρνουν τόν κόσμο στήν Ἐκκλησία. Ἐάν θέλεις ἡ Ἐκκλησία σου 391


νά εἶναι γεμάτη κόσμο, κάνε αὐτές τίς ἀκολουθίες καί κράτα τήν Πίστη σφιχτά καί ἀπαραχάρακτη». Αὐτήν τή συμβουλή ἀκολουθοῦμε καί ἐμεῖς ἐδῶ στό Μαλάουι. Τό ἑπόμενο βῆμα, πού θά συντελέσει στήν ἐξάπλωση τῆς πίστεώς μας σέ ὅλη τή χώρα, εἶναι νά ξεχυθοῦν οἱ Ἱερεῖς ἀπό ὅλα τά Ἱεραποστολικά Κέντρα τῆς χώρας καί μέ τή σωστή καθοδήγηση καί τήν ἄρτια κατάρτιση νά ἀρχίσουν νά κατηχοῦν, νά βαπτίζουν καί νά παντρεύουν σέ ὅλες τίς περιοχές. Ἔτσι, σύντομα, θά ἱδρυθοῦν πολλές νέες Ὀρθόδοξες Ἐνορίες καί οἱ Χριστιανοί μας θά αὐξάνονται. Ἐάν μέχρι τώρα πραγματοποιήθηκαν κοντά ἔξι χιλιάδες (6.000) βαπτίσεις, φανταστεῖτε τό ἀποτέλεσμα μίας σοβαρότερης καί συστηματικότερης ἐργασίας. Στούς ὁραματισμούς μας εἶναι νά ἐπεκτείνουμε τό ὑπάρχον ἱεραποστολικό ἔργο. Νά κάνουμε τό δεύτερο βῆμα, “τό ποθούμενο” ὅπως λέμε. Ἀπό καιρό στίς προσευχές μας

392

παρακαλοῦμε: «Χριστέ μας, ἀξίωσέ μας νά κάνουμε τό ἑπόμενο βῆμα, χάρισέ μας “τό ποθούμενο”, κάνε νά ξημερώσει μία Ὀρθόδοξη Ἄνοιξη καί σέ τούτη τή χώρα. Φέρε σύντομα τήν Ὀρθόδοξη Ἀναγέννηση τοῦ λαοῦ!» Παρακαλοῦμε καί ἱκετεύουμε τόν Πανάγαθο Θεό καί τή γλυκυτάτη Μητέρα Του, νά μᾶς ἀξιώσουν νά τό διακονήσουμε, νά τό ζήσουμε, νά τό χαροῦμε καί αὐτό τό στάδιο. Αὐτό περιμένουμε! Στά σχέδιά μας, Θεοῦ θέλοντος, εἶναι ἡ λειτουργία ἑνός Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ, γιά νά ἀκούγεται ἡ φωνή τῆς Ὀρθοδοξίας παντοῦ καί νά ἐξαπλώνεται ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ σέ ὅλη τή χώρα. Δεύτερο, νά δημιουργήσουμε ἕνα σύγχρονο ἐπαγγελματικό τυπογραφεῖο, ὥστε νά διαδίδονται παντοῦ σέ ὅλο τό κράτος τά ἔντυπά μας στά ἀγγλικά καί στά τσιτσέουα. Τρίτο, νά ἀνεγερθεῖ Ἐπισκοπεῖο στήν πρωτεύουσα Λιλόνγκουε γιά τή διαμονή τοῦ Ἐπισκόπου μας, γιά νά μπορεῖ νά ἀσκεῖ καλύτερα τά καθήκοντά του.


Τέταρτο, ὑπάρχει ἀνάγκη ἀνέγερσης ξενώνα, χωρητικότητας τουλάχιστον τριακοσίων ἀτόμων, στό Ἱεραποστολικό Κέντρο τοῦ Μπλαντάιρ πρός φιλοξενία τῶν Ἱερέων καί κατηχητῶν, πού θά ἔρχονται ἀπό ὅλη τή χώρα κατά τίς περιόδους τῶν σεμιναρίων. Τέλος, στό “ποθούμενο” συμπεριλαμβάνεται καί ἡ ἵδρυση Ἱερᾶς Μονῆς, ἀφιερωμένης στόν Ἅγιο Μάρκο Εὐγενικό καί τόν Μέγα Φώτιο, ἡ ὁποία θά ἀποτελεῖ τόν θεῖο πνεύμονα καί τά νεῦρα τῆς Ἱεραποστολῆς μας, γιά νά μᾶς θυμίζουν αὐτοί οἱ Ἅγιοι νά φυλάσσουμε καί προστατεύουμε τήν πίστη μας, ὅπως ἀκριβῶς τή διαφύλαξαν καί τήν προστάτευσαν καί οἱ ἴδιοι. Θά εἶναι οἱ πρεσβευτές μας στόν οὐρανό, ὥστε ὁ Θεός νά μᾶς φωτίζει, νά μήν λαθέψουμε, νά μήν παρεκκλίνουμε καί νά μήν διαπραγματευτοῦμε κανένα ἀπό τά θέματα τῆς Πίστης μας. Παρότι εἴμαστε ἁμαρτωλοί, γνωρίζουμε καί προσπαθοῦμε νά φυλάσσουμε γερά καί ἀνυποχώρητα τήν Ἱερή Παρακαταθήκη τους. Πιστεύουμε πραγματικά πώς ἡ διαφύλαξη τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως καί τῶν Ἱερῶν Κανόνων τῆς Πίστεώς μας εἶναι καί ὁ λόγος πού ὁ Θεός εὐλογεῖ μέχρι σήμερα τό ἔργο. Ὄχι γιά τίς ἀρετές μας, πού εἶναι ἀνύ-

παρκτες, ἀλλά διότι διαφυλάξαμε χωρίς ἐκπτώσεις τήν Ὀρθοδοξία! Δέν ἀναμειχθήκαμε μέ ἄλλα δόγματα καί ὁμολογίες. Δέν συμπροσευχηθήκαμε μέ κανέναν ἀλλόδοξο. Ἀγαπᾶμε τούς πάντες, ὅμως προσπαθοῦμε νά κρατᾶμε τήν Πίστη μας ἀνεπηρέαστη ἀπό τίς ἐπιβουλές καί ἐπιδιώξεις τῶν αἱρετικῶν. Χρέος μας εἶναι νά τή σεβόμαστε καί νά φροντίζουμε νά τήν παραδώσουμε ἀπαραχάρακτη στίς ἑπόμενες γενεές. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι τά τελευταῖα χρόνια στήν Ἱεραποστολή τοῦ Μαλάουι ἔγινε ἕνα θαῦμα. Ἡ Ὀρθοδοξία σάν δυνατός σεισμός ξεπήδησε καί σέ σύντομο χρονικό διάστημα διαδόθηκε καί ρίζωσε στίς καρδιές τῶν Μαλαουϊανῶν. Ναί, ἔγινε τό πρῶτο μεγάλο θαῦμα, τό πρῶτο βῆμα. Τώρα περιμένουμε τό δεύτερο μεγάλο θαῦμα. Τό δεύτερο βῆμα, “τό ποθούμενο”. Μακάρι ὁ Κύριος καί Θεός μας νά μή μᾶς ἀφήσει γιά μεγάλο διάστημα στήν ἀναμονή. Ἡ ἄπειρη ἀγάπη Του ἄς ἀπαντήσει ὡς βροχή πάνω μας μέ τίς εὐλογίες Του, ὅπως ἔγινε καί στό ξεκίνημά μας. Εὔχεσθε ἀδελφοί νά ἀνθοφορήσει ἡ Ὀρθοδοξία στό Μαλάουι. Γένοιτο. Ἀμήν! π. Ἑρμόλαος Ἰατροῦ

Οἱ θερινές διακοπές ἔφθασαν... Σκέφθηκες ὅτι γιά τούς Ἱεραποστόλους δέν ὑπάρχουν διακοπές; Σκέφθηκες πόσο ἀνάγκη ἔχουν τήν δική μας ἀγάπη; 393


ΠΑΡΕ ΚΙ ΕΜΑΣ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ! (Ἀληθινή ἱστορία στήν Ἱεραποστολή τῆς Ταϊβάν)

Μεγάλη Ἑβδομάδα! Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ προσπαθήσαμε καί τελέσαμε ὅλες τίς ἀκολουθίες, παρόλο πού ἦταν δύσκολο γιά τούς περισσότερους πιστούς μας νά παρευρίσκονται λόγω τῶν ἐργασιῶν τους.

Τ

ή Μεγάλη Παρασκευή, ὅπως κάθε χρόνο, πήγαμε νά ἀγοράσουμε λουλούδια ἀπό μία τεράστια ἀγορά ἀνθέων πού ὑπάρχει στήν ἄλλη ἄκρη τῆς πόλης. Ἡ περιοχή ἐκεῖ εἶναι πραγματικά σάν τόν Παράδεισο. Τόσα λουλούδια, τόσα χρώματα, τόσες εὐωδιές. Καί εἶναι καί ἡ μέρα, ἡ Μεγάλη Παρασκευή, ἡ πιό κατάλληλη γιά λουλούδια γιά νά στολίσουμε τόν Ἐπιτάφιο. Ἀγοράσαμε, λοιπόν, πάρα πολλά λουλούδια καθώς καί μερικά ἐξωτικά, ὅπως τά βλέπετε στίς φωτογραφίες. Ἐπιστρέψαμε στήν Ἐκκλησία γιά νά ἀρχίσουμε τόν στολισμό. Ὅμως, γιά τόν στολισμό χρειάστηκε Ὁ στολισμός τοῦ Ἐπιταφίου 394


Ὅλοι μαζί ψάλλουν τά Ἐγκώμια τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου.

Ἔρραναν τόν τάφον, αἱ Μυροφόροι μύρα...

νά ἀγοράσουμε κάποια μικροπράγματα καί ἔτσι προθυμοποιήθηκε ἕνας χριστιανός μας Ταϊβανέζος, ὁ Γιού, νά πάει νά τ' ἀγοράσει. Τό κατάστημα πού θά πήγαινε, δέν ἠταν μακριά. Ἦταν κοντά σέ κάποιο τεράστιο οἰκόπεδο, σ' ἕνα ξέφωτο. Ἡ περιοχή ἐδῶ εἶναι πολύ ὡραία, μέ δρόμους καί παρτέρια μέ λουλούδια. Ὅταν γύρισε ὁ Γιού, τόν εἶδα λίγο συγκινημένο καί κάπως ταραγμένο. Μέ πλησίασε καί μοῦ εἶπε: -Πάτερ μπορῶ νά σέ ρωτήσω κάτι; Ἴσως μέ θεωρήσεις λίγο τρελό ἤ ὅτι ἔχω παραισθήσεις. Ὅμως θά στό πῶ. -Εὐχαρίστως, νά ἀκούσω, τοῦ εἶπα. Δείχνοντας ἕνα μικρό λουλουδάκι πού κρατοῦσε, ἄρχισε νά μοῦ λέει: -Πάτερ, πηγαίνοντας γιά τό μαγαζί, πέρασα ἀπό τό οἰκόπεδο τό μεγάλο. Σκεφτόμουν τή σταύρωση τοῦ Χριστοῦ, τό σχετικό κείμενο τοῦ Εὐαγγελίου, καί προσπαθοῦσα νά λέω μέσα μου τήν εὐχή “Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με”. Κοίταγα τά χορτάρια καί τά ἀγρι-

ολούλουδα δεξιά καί ἀριστερά. Τότε κατά παράδοξο τρόπο ἔνιωσα ἕνα ἀγριολούλουδο, πολύ μικρό, νά μοῦ φωνάζει. -Ἄχ πάρε κι ἐμένα νά μέ βάλεις στόν Ἐπιτάφιο, νά στολίσω κι ἐγώ λιγάκι τόν Χριστό. -Ἦταν τόσο ἐκπληκτικό αὐτό πού μοῦ συνέβαινε, ἀλλά καί τόσο συγκινητικό. Δέν ἤξερα τί νά πῶ. Ἔνιωθα τό λουλουδάκι νά ἐπιμένει καί νά μοῦ μιλάει. -Σέ παρακαλῶ, πάρε με νά μέ βάλεις στόν Ἐπιτάφιο γιά τόν Χριστό. Πλησίασα διστακτικά τό ἔκοψα καί τό πῆρα στά χέρια μου. Μέσα μου ἔνιωσα ἀνεξήγητη χαρά, τή χαρά τοῦ μικροῦ λουλουδιοῦ.

395


Περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου

Δίπλα ἦταν καί κάτι μεγάλα χαμομήλια μέ σκληρό κορμό (μίσχο). Ἔνιωσα νά μέ φωνάζουν κι αὐτά καί ἔκανα νοερά τόν ἑξῆς διάλογο: -Δέν ἔχω ψαλίδι γιά νά σᾶς κόψω. Δέν μπορῶ τώρα. -Πάρε κι ἐμᾶς, ἐπέμεναν. Δέν πειράζει. Ξερίζωσέ μας, νά πᾶμε κι ἐμεῖς νά στολίσουμε τόν Χριστό! -Δυστυχῶς, δέν μπορῶ τώρα. Ἄλλη φορά.

-Πάτερ μου, νιώθω μέσα μου μεγάλη λύπη, πού δέν τά ἔκοψα. Τί νομίζετε; Τί εἶναι αὐτό πού μοῦ συνέβη; Νά... πάρτε καί τό λουλουδάκι. Βάλτε το, ὅπου νομίζετε. Τό γεγονός μέ συγκίνησε πάρα πολύ. Ἄν καί δέν ἔχω πνεῦμα διάκρισης, θεώρησα ὅτι μᾶλλον δέν ἦταν πλάνη αὐτό πού μοῦ ἔλεγε ὁ Γιού. Ἀπό παρόμοια περιστατικά πού διάβασα σέ πατερικά κείμενα καί ἀπό τόν Ἅγιο Μάξιμο τόν Ὁμολογητή, πού γράφει γιά τή γλώσσα τῶν κτισμάτων, εἶπα ὅτι μᾶλλον εἶναι δυνατό νά συνέβη κάτι τέτοιο. Καί φυσικά γιατί ὄχι, ὅταν λέμε ὅτι «Πᾶσα πνοή αἰνεσάτω τόν Κύριον»... «Αἰνεῖτε τόν Κύριον»... «Πάντα τά ἔργα Κυρίου»... κ.τ.λ. Ἴσως ο Θεός νά ἤθελε νά δείξει στόν καλό καί ἀγαθό αὐτό ἄνθρωπο κάτι ἀπό τήν ἀγάπη του, κάτι ἀπό τήν ἀγάπη τῶν κτισμάτων γιά τόν Θεό.

Ὁ Γιού συγκινήθηκε πάρα πολύ, σχεδόν ἔκλαψε. -Νά... πάρτε τό λουλουδάκι, μοῦ εἶπε. Βάλτε το, ὅπου νομίζετε. Τό πῆρα καί πολύ συγκινημένος τό ἔβαλα, ἔτσι μικρό ὅπως ἦταν, νά στολίζει τό Ἅγιο Ἀρτοφόριο πού ἔχουμε στήν Ἁγία Τράπεζα. Ὁ Γιού συγκινήθηκε πάρα πολύ καί εἶπε: -Ὦ, τί τιμή καί πόσο χαρούμενο θά εἶναι τό λουλούδι, ἀφοῦ δέν εἶναι στόν Ἐπιτάφιο ἀλλά στόν ἴδιο τόν Χριστό, στό Ἅγιο Ἀρτοφόριο. Συμβούλεψα τόν Γιού νά μήν τό πεῖ σέ κανέναν, νά μήν περηφανευτεῖ. Ἀργότερα ἀνέφερα στό κήρυγμα ὅτι πρέπει νά ζήσουμε τίς Ἅγιες αὐτές ἡμέρες σάν νά εἴμαστε ἐκεῖ, στά Ἱεροσόλυμα. Σάν νά συμμετέχουμε μέ

τόν Χριστό στό πάθος, στούς πόνους καί στή σταύρωσή Του. Μαζί μέ τό πλῆθος πού φώναζε: «Σταύρωσον, σταύρωσον αὐτόν», μέ ὅ,τι βέβαια συνεπάγεται αὐτό. Δέν θά ἦταν ὡραῖο νά γιορτάζαμε μόνο τυπικά, νά διαβάζαμε στά Εὐαγγέλια ὅτι κάποιοι ἄλλοι καί ὄχι ἐμεῖς, πρίν 2000 χρόνια διέπραξαν τό ἔγκλημα τῆς μιαιφονίας κατά τοῦ Χριστοῦ, πού τούς εὐεργέτησε τόσο πολύ. Πολλοί χριστιανοί μας ξαφνιάστηκαν μέ τά λεγόμενά μου. Ἀλήθεια πῶς νά συλλάβουν, πῶς νά φανταστοῦν τό τί εἶχε συμβεῖ στήν πραγματικότητα! Νομίζω, ταπεινά, ὅτι αὐτή ἡ προσέγγιση στή φύση εἶναι ὅ,τι χρειάζεται γιά τούς Κινέζους. Διότι οἱ Κινέζοι εἶναι πολύ δεμένοι μέ τή φύση, ἀλλά κατά

396


ἕναν τρόπο ἀπρόσωπο. Χωρίς ἐλευθερία διότι ἡ φύση ὑπόκειται στήν ἀνάγκη καί ὑπακούει σέ ἀπρόσωπους νόμους. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά καταδυναστεύει τούς ἀνθρώπους μέ διάφορους τρόπους καί βέβαια μέ τούς οἰωνούς καί τή μαντεία πού κυριαρχεῖ στήν κινεζική ζωή. Ὁ χριστιανισμός ἐλευθερώνει τή φύση, τή βλέπει μέσα ἀπό τή χάρη τοῦ Θεοῦ, ἰδιαίτερα τήν ἀναστάσιμη χάρη αὐτῆς τῆς περίοδου. «Νῦν πάντα πεΠρώτη Ἀνάσταση στήν Ταϊπέι

Ὁ π. Ἰωνᾶς κατά τήν τελετή τῆς Ἀναστάσεως πλήρωται φωτός». Ἡ φύση μέσα στήν Ἐκκλησία βρίσκει τήν ἐκπλήρωσή της καί τόν προορισμό της. Ὁ ἄνθρωπος πλάστηκε νά γίνει ἱερέας τῆς κτίσεως, νά ὁδηγήσει καί νά προσφέρει τήν κτίση στόν Θεό, διότι αὐτή δέν μπορεῖ νά προσφερθεῖ ἀπό μόνη της, δέν ἔχει τήν ἐλευθερία καί τό πρόσωπο τοῦ ἀνθρώπου. Μέσα στή Θεία Εὐχαριστία ἡ κτίση βρίσκει τόν προορισμό της, διότι τελικά τό σταφύλι καί τό σιτάρι πού προέρχονται ἀπό τή φύση, ἀπό τόν ἀέρα, ἀπό τή βροχή, ἀπό τόν ἥλιο καί βέβαια γίνονται πιό ὡραῖα μέ τήν ἀνθρώπινη δουλειά, δηλαδή γίνονται ψωμί καί κρασί, προσφέρονται κατά τή Θεία Εὐχαριστία στόν Θεό. Μακάρι νά μπορούσα-

με νά νιώσουμε τή χαρά τῆς κτίσεως πού προσφέρεται στόν Θεό, καί ἰδίως ὅταν ὁ Θεός Πατέρας δέχεται αὐτήν τήν προσφορά μας. Καί ὁ Θεός μᾶς ἀνταποδίδει τό δῶρο ἀπό ὕψιστη ἀγάπη, γινόμενος Αὐτός ἡ τροφή μας, μεταβάλλοντας μέ τρόπο ἄρρητο τό κρασί καί τό ψωμί στό σῶμα Του καί τό αἷμα Του, ὥστε νά ἑνωθεῖ μαζί μας μέ τόν πιό τέλειο τρόπο. Ἔχουμε πολλά ἀκόμα νά ποῦμε καί ὁ κινεζικός κόσμος καί οἱ παραδόσεις του μᾶς δίνουν πολλούς τρόπους γιά νά ἐκφράσουμε τήν Ὀρθόδοξη Θεολογία. Εὔχεστε γιά μᾶς, γιά τήν Ἐκκλησία μας ἐδῶ, καί γιά ὅλο τόν κόσμο πού ἀγνοεῖ τόν Θεό. π. Ἰωνᾶς 397


ᾶς Ὁ π. Κοσμ ύς κοντά στο ς Χριστιανού ι έζ υ ο τοῦ Κολ

ἀγάπη ν ή τ ιά γ ε δίνουμ ό τ ε ενα… μ μ υ ύ ο ο χ τ ἔ α ρ κ Ὅ,τι ῦ δίχως ο τ ισ ρ Χ ῦ το Κινσάσα 27-6-1983 Ἀδελφέ Μιχάλη, χαῖρε ἐν Κυρίῳ. ...Μοῦ λέγεις ὅτι πνίγεσαι ἀπό τίς δουλειές σου, ἀλλά ἔλα ἐδῶ νά ἰδῆς τί θά πῆ δουλειά. Τά ἀποτελέσματα αὐτῆς μας τῆς ἐργασίας θά φανοῦν βέβαια μετά ἀπό ἀρκετά χρόνια. Γιά τήν ὥρα, μόνο ἐκδαπανούμεθα καί προσφέρουμε τίς δυνάμεις μας ὡς θυσία εἰς τόν βωμόν τῆς Ἱεραποστολῆς. Γιά νά στερεωθῆ ὅμως μία ἐκκλησία ἀπαιτοῦνται πολλές θυσίες ἀπό ἁγίους, πού μέ τήν ζωή τους, τό παράδειγμά τους, ἀκόμη καί μέ τό μαρτυρικό τους αἷμα, θά θεμελιώσουν τήν Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ εἰς τόν τόπον αὐτόν, ὅπου βασιλεύει κυριολεκτικά ὁ σατανᾶς. Ἕως ὅτου ὁ Κύριος τοῦ Ἀμπελῶνος ἀποστείλει τούς καταλλήλους ἐργάτας 398

του, ἐμεῖς θά κινούμεθα τῇ ἀνοχῇ Του καί θά ἐργαζώμεθα μέ τίς ἀσθενεῖς μας δυνάμεις καί τά πάθη μας. Εὔχου μόνο νά μή σκανδαλίζωμεν. Τάλαντα δέν διαθέτουμε. Τό μόνο θετικό, ὅ,τι ἔχουμε τό δίνουμε γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ δίχως κρατούμενα. Ὁ πατήρ Παΐσιος μοῦ λέγει: «Συνέχισε, ἀλλά εἶναι μακρύς ὁ ἀγώνας, διότι οἱ ἄνθρωποι αὐτοί θά ἀργήσουν νά δεχθοῦν τόν Χριστιανισμό κ.λπ.». Καί τά συμπεράσματά του αὐτά, δίχως νά τούς ζήση, τά βλέπω τώρα ὅτι εἶναι ἀληθινά. Ἡ προσπάθειά μας εὐλογεῖται. Συνεχίζονται οἱ κατηχήσεις σέ ὅλες τίς ἐνορίες μας. Προσέρχονται νέοι ἰθαγενεῖς, ἀλλά εἴμαστε λίγο συγκρατημένοι εἰς τό νά τούς βαπτίζωμε. Θέλομε πρῶτα νά τούς δοκιμάζωμεν καλά, καί αὐτό διότι στερούμεθα στελεχῶν καί καλῶν συνεργατῶν, ὥστε νά τούς καταρτίζουν ὡς βαπτισμένους εἰς τάς ἐνορίας των. Ἐλπίζομε μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, νά βγάλουμε συνεργάτες μετά ἀπό χρόνια μέσα ἀπό τούς μικρούς πού ἔχουμε περί τούς 60 τώρα στό οἰκοτροφεῖο μας. Πολεμοῦμε στό Κολουέζι νά σχηματίσωμε μία μικρή κοινότητα ἀπό πιστούς χριστιανούς μέ μυστηριακή ζωή, τακτικές ἀκολουθίες κ.λπ. Κάτι γίνεται. Ἐκεῖ πού χωλαίνουμε εἶναι οἱ μα-


Ὁ π. Κοσμᾶς κατά τήν τέλεση ὁμαδικῶν γάμων

κρινές ἐνορίες στά 300 καί 700 χιλιόμετρα. Τό κτῆμα μᾶς δίνει λαχανικά καί ἄλλες κατάλληλες τροφές γιά τούς οἰκοτρόφους μας, ἀκόμη κρέας καί αὐγά. Δόξα νά ἔχη ὁ Θεός. Μᾶς περισσεύουν καί βοηθοῦμε ἕνα λεπροκομεῖο, τίς φυλακές τῆς πόλεως καί ἀρκετούς πτωχούς καί ἀσθενεῖς. Σ' αὐτή τήν φιλανθρωπική μας δρᾶσι μᾶς βοήθησε τό τρακτέρ, μέ τό ὁποῖο ὠργώσαμε μία περιοχή 160 στρεμμάτων γιά τήν καλλιέργεια καλαμποκιοῦ. Αὐτές τίς ἡμέρες θά φτιάξουμε καί ἕναν ἀλευρόμυλο γιά νά ἀλέθουμε τό καλαμπόκι. Ἔτσι θά καλύψουμε ἕνα μέρος τοῦ ἐτήσιου ἀλεύρου μας. Τόν τελευταῖο καιρό ἀναγκάσθηκα νά κάνω ὅλες τίς ἐξομολογήσεις μόνος μου. Ἐκεῖ ἔζησα ἀπό κοντά τό δράμα τῶν συνανθρώπων μας. Ἕνα μεγάλο μέρος τῶν ἰθαγενῶν τρώγουν μία φορά κάθε δύο ἤ κάθε τρεῖς ἡμέρες. Τό πώς ζοῦν εἶναι ἕνα θαῦμα. Ἀληθινά σπουργίτια εἶναι, πού τά τρέφει ὁ Θεός. Σοῦ γράφω ἀπό τήν πρωτεύουσα τῆς χώρας. Ἀπό ὑγεία παλεύω πότε μέ τήν ἑλονοσία καί πότε μέ τούς πονοκεφάλους, λόγῳ ἡλιάσεως κ.λπ. «Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν». Εὐλόγησον. Ἀρχιμ. Κοσμᾶς Γρηγοριάτης

Ὁ π. Κοσμᾶς κατά τήν προετοιμασία φαγητοῦ ἀπό τίς γυναῖκες 399


Τό μικρό μας ποίμνιο αὐξάνεται... Μεγάλη εὐλογία αἰσθάνθηκα πρίν λίγο καιρό ζώντας ἕνα ἀπρόσμενο γεγονός. Δέν θά φανταζόμουν ποτέ ὅτι μεταξύ τῶν πολλῶν ἱερατικῶν μου διακονημάτων θά ἦταν καί ἡ τέλεση Ἁγιασμοῦ σέ ἐμπορικό πλοῖο. Πράγματι ἕνα τηλεφώνημα ἀπό ναυτιλιακό γραφεῖο στήν Ἑλλάδα ἦταν ἡ ἀφορμή νά ταξιδεύσω ἀπό τήν πόλη μου Μοτζοκέρτο στό λιμάνι Ταντζούγκ Πριόκ (Tanjung Priok) τῆς Τζακάρτας, ἀπόσταση περίπου 800 χιλιόμετρα, γιά νά τελέσω Ἁγιασμό στό πλοῖο “Ἁγία Σκέπη”. Τό πλοῖο μετέφερε ἀπό τήν Ἀμερική στήν Τζακάρτα ὀρυκτό πορσελάνης γιά τήν κατασκευή πιάτων, βάζων καί πλακιδίων δαπέδου.

καπετάνιος τοῦ πλοίου ἀπό τίς Φιλιππίνες εἶχε ἐνημερωθεῖ γιά τή μετάβασή μου καί μέ περίμενε, ἐνημέρωσε μάλιστα καί τό πλήρωμα ἀπό ἕνα διπλανό πλοῖο, πού ἦταν Ἕλληνες, γιά νά παραστοῦν στόν Ἁγιασμό. Τέλεσα τόν Ἁγιασμό στά ἑλληνικά καί ἔψαλα τό Σῶσον Κύριε τόν λαόν σου μαζί μέ τούς Ἕλληνες. Ἀντιλήφθηκα τή μεγάλη χαρά τους, διότι τούς ἔκανε ἐντύπωση πῶς ἕνας Ἰνδονήσιος μιλοῦσε ἑλληνικά καί ἦταν Ὀρθόδοξος Ἱερέας. Στή συνέχεια μέ κάλεσαν νά συμφάγουμε στό πλοῖο τους καί ἐκεῖ μᾶς περιποιήθηκε ὁ μάγειρας, πού λεγόταν Ἐμμανουήλ καί κατάγεται ἀπό τήν Ὀρεστιάδα. Φορτωμένος μέ ἀνάμεικτα συναισθήματα, ἐπέστρεψα μέ τό τρένο στό Μοτζοκέρτο μετά ἀπό ἕνα κουρα-

400

Ὁ Ἁγιασμός στό πλοῖο “Ἁγία Σκέπη”


στικό ταξίδι πού διήρκησε 18 ὧρες. Στ' ἀλήθεια ἔδωσα καί πῆρα πολλή χαρά. Μέ συγκίνηση βάδιζα στό κατάστρωμα τοῦ πλοίου ραντίζοντας μέ τόν Ἁγιασμό κάθε σημεῖο του. Ἀπό τή γέφυρα τοῦ καπετάνιου μέχρι κάτω στό μηχανοστάσιο, ἐπί ἀρκετή ὥρα, ράντιζα ὅ,τι ἔβλεπα. Μπορεῖ νά ἦταν ἄψυχα σίδερα, πλαστικά, ξύλα, γυαλί, ὅμως μέ τήν παράκληση καί τίς εὐχές μας πρός τόν Θεό τό ἁγιασμένο νερό ἔχει τή δύναμη νά μᾶς προστατεύει ἀπό κάθε ὁρατό καί ἀόρατο κίνδυνο. Μέ τόν Ἁγιασμό ἔρχεται ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ καί προστατεύει τά ἔμψυχα καί τά ἄψυχα τοῦ πλοίου. Συνεργεῖ στό κατευόδιο καί στίς γαλήνιες θάλασσες, ὅταν ὑπάρχει σέβας καί ἀγάπη Θεοῦ ἀπό τό πλήρωμα. Μέ τίς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Κωνσταντίνου συνεχίζεται o ἱεραποστολικός

μας ἀγώνας. Τό μικρό μας ποίμνιο αὐξάνεται μέ ἀργούς ἀλλά σταθερούς ρυθμούς, καθώς γνωρίζετε ὅτι ἡ πλειονότητα τῶν κατοίκων τοῦ κράτους μας εἶναι Μουσουλμάνοι (94%) καί γιά τόν λόγο αὐτό τό ἔργο πρέπει νά γίνεται μέ μεγάλη προσοχή. Ἀντιλαμβάνεστε, λοιπόν, ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι μαζί μέ τούς Προτεστάντες, τούς Ρωμαιοκαθολικούς, τούς Ἰνδουιστές, τούς Βουδιστές καί τούς Κουμφουκια-

νιστές εἴμαστε ἐλάχιστοι. Στήν Ἀνατολική Ἰάβα λειτουργοῦν σήμερα τρεῖς Ὀρθόδοξες Ἐνορίες, στίς πόλεις Μοτζοκέρτο, Τζέμπερ καί Σουραμπάια. 401


Στιγμιότυπα ἀπό τή Θ. Λειτουργία τό βράδυ τῆς Ἀναστάσεως Στό Μοτζοκέρτο τό ποίμνιό μου εἶναι 28 ψυχές, στό Τζέμπερ 10 καί στή καινούρια μας Ἐνορία στή Σουραμπάια 15. Τή Δευτέρα τῆς Διακαινησίμου βαπτίσαμε ἕναν νέο ἀπό τό Βαντούνγκ τῆς Δυτικῆς Ἰάβας, πού ἦταν Πεντηκοστιανός. Μετά ἀπό ἑπτάμηνη κατήχηση, τελέσαμε τό μυστήριο στό Βαπτιστήριο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στό Γκουνούνγκ Γκενταγκάν καί τοῦ δώσαμε τό ὄνομα

402

Γεώργιος. Ἐπ' εὐκαιρίας ἐπιτρέψτε μου νά μοιραστῶ μαζί σας ἕνα συγκινητικό περιστατικό γιά τόν νεοφώτιστο ἀδελφό μας. Ὅταν τόν πρωτογνώρισα, τοῦ χάρισα δύο εἰκόνες, τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας μας. Αὐτός ὁ εὐλογημένος τίς κρέμασε στόν τοῖχο τοῦ δωματίου του. Ὅταν τίς εἶδε ὁ πατέρας του, πού εἶναι φανατικός Πεντηκοστιανός, τίς πῆρε καί τίς ἔκαψε. Τοῦ ἀπαγόρεψε μάλιστα νά ξαναπιάσει στά χέρια του εἰκόνες


Ἡ βάπτιση τοῦ νεοφωτίστου Γεωργίου καί νά τίς κρεμάσει στόν τοῖχο τοῦ δωματίου του. Κι ὅμως ὁ Γεώργιος, συνέχισε νά παρακολουθεῖ τίς κατηχήσεις καί πρόσφατα ἀξιώθηκε νά γίνει μέλος τῆς Ἐκκλησίας μας. Μᾶς συγκίνησε ἰδιαίτερα ἡ μεγάλη του εὐλάβεια στήν Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως, κατά τή διάρκεια τῆς ὁποίας ἔψαλλε μαζί μας τό Χριστός Ἀνέστη. Ὡστόσο, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἐκτός ἀπό τίς θεῖες εὐλογίες πού καθημερινά βιώνουμε ἐδῶ στή μακρινή Ἰνδονησία, δέν εἶναι λίγα καί τά προβλήματα πού ἀντιμετωπίζουμε, τά ὁποῖα Δόξα τῷ Θεῷ τά ἀντιπαλεύουμε. Παρά τίς πενιχρές οἰκονομικές μας δυνάμεις φροντίζουμε γιά τίς πάμφτωχες οἰκογένειες τῶν χριστιανῶν μας. Μέ τά χρήματα πού μᾶς στέλνετε, ἀγοράζουμε γάλα γιά τά παιδιά, τρόφιμα καί φάρμακα. Ἀρκετές φορές δίνουμε χρήματα γιά τά δίδακτρα τῶν

παιδιῶν. Σέ δύο οἰκογένειες ἀγοράσαμε μοτοσικλέτες, γιά νά μποροῦν νά ἔρχονται νά ἐκκλησιάζονται, γιατί τά σπίτια τους εἶναι πολύ μακριά. Καθιερώσαμε κάθε Κυριακή νά στρώνουμε μία ἁπλή ἀλλά εὐλογημένη “τράπεζα ἀγάπης” γιά ὅλο τό ποίμνιό μας. Τό ἀπόγευμα κάθε Σαββάτου, μετά τόν Ἑσπερινό, ἔχουμε πνευματική σύναξη. Ἔτσι ἀναπτύσσεται ἕνας δεσμός ἀγάπης μεταξύ τῶν μελῶν τῆς μικρῆς Ὀρθόδοξης Κοινότητάς μας. Μεγάλη δοκιμασία πέρασε ἡ Ἐνορία Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στό Καρανγκσόνο τοῦ Μποϊολάλι τῆς Κεντρικῆς Ἰάβας. Οἱ ἀπρόβλεπτοι τυφῶνες πού ἔπληξαν τήν περιοχή, προκάλεσαν πολλές καί σοβαρές ζημιές στή στέγη τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Οἱ βροχές σιγά-σιγά διάβρωσαν τήν ὀροφή του καί σήμερα εἶναι

403


Ὁ Ἱ. Ναός τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ὅπως πρωτοανεγέρθη.

Ὁ Ἱ. Ναός μετά τίς καταστροφές σήμερα ἀδύνατον νά λειτουργηθεῖ ὁ Ναός. Ἀντιλαμβάνεστε ὅτι χωρίς τή δική σας βοήθεια δέν θά μπορέσουμε νά προχωρήσουμε στήν ἀποκατάσταση τῶν ζημιῶν. Τόν Ναό αὐτό ἀνεγείρατε ἐσεῖς τό 2005. Δέν μπορέσαμε τότε νά κατασκευάσουμε ἀπό μπετό τήν πλάκα, ἀλλά κάναμε ψευδοροφή μέ κοντραπλακέ. Στίς προθέσεις μας εἶναι, ἄν βρεθοῦν χρήματα, νά ρίξουμε πλάκα, ἀντί νά ἐπισκευάσουμε τήν ψευδοροφή. Ἡ δαπάνη ἀγορᾶς τῶν σιδήρων καί τῶν τσιμέντων, μαζί μέ τά ἐργατικά, θά ἀνέλθει περίπου στά 9.000 εὐρώ. Ἀφηνόμεθα στά χέρια τοῦ Θεοῦ νά μᾶς δείξει πῶς νά ἀντιμε404

τωπίσουμε τό μεγάλο αὐτό πρόβλημα. Σᾶς θυμίζω ὅτι στήν Ἐνορία αὐτή διακονεῖ ἕνας φλογερός Ἱερέας, ὁ π. Μεθόδιος, πού πρίν 10 χρόνια δέχθηκε τήν ἐπίθεση φανατικῶν Μουσουλμάνων πού σκόπευαν νά τόν σκοτώσουν, γιατί βάπτιζε Μουσουλμάνους καί τούς ἔκανε Χριστιανούς. Παρακαλοῦμε νά προσεύχεσθε στόν Κύριο καί Θεό μας μέ τή χάρη Του, παρά τά ὅποια προβλήματα, νά συνεχίζουμε νά διακονοῦμε τή μικρά ζύμη τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν μας ἐδῶ στή μακρινή Ἀνατολική Ἰάβα. Μέ ἀγάπη Χριστοῦ π. Τιμόθεος Τζόκο


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΑΠΑΝΘΙΣΜΑΤΑ - ΠΥΞΙΔΑ ΣΕ ΧΑΛΕΠΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ

Ἐκδόσεις Ἱ. Καλύβης Ἁγίου Παντελεήμονος, Καυσοκαλύβια Ἁγίου Ὄρους

Ἀσκητικές μορφές καί διηγήσεις ἀπό τόν Ἄθω, τοῦ Ἱερομονάχου Μαξίμου Καυσοκαλυβίτου Ἕναν ὁλόκληρο κόσμο βλέπει ὁ ἀναγνώστης νά ἀποκαλύπτεται μέσα ἀπό τά περισσότερο ἤ λιγότερο σημαντικά γεγονότα πού διαβάζει. Ἕναν εἰδικό, πνευματικό τρόπο ζωῆς, πού κρύβει τόσο ἔντονη καί πολλές φορές τόσο ὑψηλή ἐσωτερική ἐργασία, ὥστε οὔτε οἱ συνασκητές τους νά μήν μποροῦν νά τίς ἀντιληφθοῦν.

Ἐκδόσεις Θαβώρ

Τά βάσανα, τοῦ Ἀρχιμανδρίτη Βασιλείου Μπακογιάννη Γιά τόν γιατρό ἔχει σημασία ἡ σωστή διάγνωση τῆς ἀρρώστιας, γιατί μέ λάθος διάγνωση, ὄχι μόνο δέν ὑπάρχει θεραπεία, ἀλλά καί ἐπιδείνωση τῆς ἀρρώστιας. Ἔτσι καί μέ τά βάσανα: Σημασία ἔχει ἡ σωστή μας τοποθέτηση. Καί ἡ σωστή τοποθέτηση εἶναι, νά βλέπουμε τά βάσανα μέσα ἀπό τό Φῶς τοῦ Εὐαγγελίου, γιά νά παίρνουμε φῶς καί ἐλπίδα. Ὅτι τά βάσανα ὁδηγοῦν στή σωτηρία μας. Εἶναι ἕνα «εἰσιτήριο» γιά τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Τό βιβλίο τιμᾶται 15€.

Τό βιβλίο τιμᾶται 6.50€.

Ἐκδόσεις Ἱ. Ἡσυχαστηρίου «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος», Μεταμόρφωση Χαλκιδικής

Ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη»

Ἀσκητές μέσα στόν κόσμο (τόμοι Α΄ & Β΄) Στό νοητό στερέωμα τῆς Ἐκκλησίας μας πολλοί ὑπέρλαμπροι ἀστέρες, δηλαδή γνωστοί ἅγιοι, ἀνήκουν στήν τάξη τῶν λαϊκῶν. Ἐκτός ἀπό τούς μάρτυρες καί τούς νεομάρτυρες, πού στήν πλειονότητά τους ἦταν λαϊκοί, ὑπάρχουν καί πολλοί λαϊκοί ἅγιοι. Ἡ ἁγιότητα, λοιπόν, δέν εἶναι προνόμιο καί ἀποκλειστικότητα τῶν μοναχῶν καί τῶν ἱερωμένων, ἀλλά δυνατότητα κάθε χριστιανοῦ πού ἔχει πίστη ὀρθή, μετάνοια καί ἀγωνιστικό φρόνημα. Φαίνεται πώς εἶναι κανόνας πνευματικός ἡ ἀρετή νά εὐδοκιμεῖ ὄχι στήν ἄνεση καί στήν χαρά, ἀλλά στήν θλίψη, στή δυσκολία καί στή στέρηση, ὅπως βλέπουμε νά συμβαίνει στή ζωή αὐτῶν τῶν εὐλογημένων ψυχῶν.

Τό βιβλίο τιμᾶται 9€.

Ἡ δράσις τῆς μαγείας στήν Ἀφρική, τοῦ Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου Τό βιβλίο θίγει ἕνα μεγάλο θέμα, πού δυστυχῶς ταλαιπωρεῖ, ὄχι μόνο τούς κατοίκους τῆς Ἀφρικῆς, ἀλλά καί τῆς Πατρίδος μας. Οἱ στατιστικές πού ἀναφέρουν τόν ἀριθμό τῶν μάγων πού ὑπάρχουν σήμερα στήν Ἑλλάδα εἶναι ἀπογοητευτικές, ἄν ὄχι ἀπελπιστικές. Μερικές φορές ἄνθρωποι-ναυάγια ἀπό τά προβλήματα τῆς ζωῆς, ἀντί νά κατευθυνθοῦν στήν Ἐκκλησία, ὥστε μέ τά ἱερά Μυστήριά της νά τά ξεπεράσουν, στρέφονται στούς μάγους μέ ἀποτέλεσμα ἡ ἐσχάτη πλάνη νά εἶναι χείρων τῆς πρώτης. Ἡ ἀνάγνωση τοῦ βιβλίου μπορεῖ νά ἀποτελέσει ἕνα ἐγερτήριο καί ἀφυπνιστικό σάλπισμα πρός ὅλους, γιά νά γνωρίζουμε πλέον ὅτι ἡ αἰώνια σωτηρία μας εὑρίσκεται μέσα στήν Ἐκκλησία μας καί στά Μυστήριά της.

Τό βιβλίο τιμᾶται 8€.

405


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΑΠΑΝΘΙΣΜΑΤΑ - ΠΥΞΙΔ

Ἐκδόσεις Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Θεοδοσίου Κοινοβιάρχου, Ἅγιος Στέφανος Ἀττικῆς

Ἕνας λαβωμένος ἄγγελος, τοῦ Νικήτα Θ. Θεοδωρίδη Ὅλο τό βιβλίο εἶναι διαποτισμένο μέ τήν παντοδύναμη ἀγάπη, τό μυστικό ἐκεῖνο νάμα, πού ἔχει τή δύναμη νά γεμίζει μέ μία χαρούμενη ἀτμόσφαιρα ἀκόμα καί τό σπίτι τοῦ λεπροῦ. Τήν ἀγάπη τοῦ φτωχοῦ καροτσέρη, τῆς νεαρῆς Εἰρήνης, τοῦ τραπεζικοῦ καί πολλῶν ἄλλων, τήν ὁποία ἔδωσαν στούς συνανθρώπους τους καί πού μόνο αὐτή δίνει νόημα στή ζωή μας.

Τό βιβλίο τιμᾶται 6.50€.

Ἔκδοση Ἱ. Ἡσυχαστηρίου «Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτή Θεσσαλονίκης

Ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης Τό βιβλίο ἀποτελεῖ τήν πρώτη μετά τήν ἁγιοποίηση τοῦ Γέροντος Παϊσίου ἔκδοση τοῦ βίου του. Τά στοιχεῖα πού συγκροτοῦν αὐτό τό συναξάρι προέρχονται κυρίως ἀπό συζητήσεις μαζί του, ἀπό τίς ἐπιστολές του, ἀπό τίς πολυάριθμες μαρτυρίες κληρικῶν, μοναχῶν καί λαϊκῶν πού εἶχαν γνωρίσει τόν Γέροντα, καθώς καί ἀπό τίς πληροφορίες πού προέκυψαν ἀπό τήν ἐπιτόπια ἔρευνα σέ κάποια ἀπό τά μέρη, ὅπου ἔζησε καί ἀγωνίσθηκε ὁ Ὅσιος.

Τό βιβλίο τιμᾶται 12€.

Ἐκδόσεις Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός

Ἐκδόσεις Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός

Γεύσασθε καί ἴδετε, π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου

Ἡ χαρά τοῦ Χριστιανοῦ, τοῦ π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου

Κείμενα ἀπό ὁμιλίες καί διαλογικές συζητήσεις τοῦ π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, πού καθοδηγοῦν σέ πνευματικούς ἀγῶνες καί στή σωτηρία τῆς ψυχῆς.

Πολλά θλίβουν. Πολλά σκανδαλίζουν. Πολλά γκρεμμίζουν συνειδήσεις. Ἀλλά δέν εἶναι μόνον τό κακό ἄφθονο στόν κόσμο. Ο Θεός εἶναι παρών καί κατεργάζεται τή σωτηρία μας καί ἐνοικεῖ στίς ψυχές τῶν ταπεινῶν ἀνθρώπων πού ἀγαποῦν τόν Χριστό καί ἐργάζονται γιά τή δόξα Του. Τό βιβλίο περιέχει πολλές ὁμιλίες τοῦ π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου γιά πολλά καί ποικίλα θέματα.

Τό βιβλίο τιμᾶται 12€.

406

Τό βιβλίο τιμᾶται 12€.


ΔΑ ΣΕ ΧΑΛΕΠΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ

Ἐκδόσεις Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας

Ἐκδόσεις Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας

Ἱερά Ἱστορία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τοῦ π. Κωνσταντίνου Παπαγιάννη Στό βιβλίο αὐτό δίνεται μία συστηματική ἔκθεση τῶν γεγονότων πού ἐξιστοροῦνται στά βιβλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἀπό τή δημιουργία τοῦ κόσμου μέχρι τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐνῶ συγχρόνως ἐπισημαίνονται τά δογματικά καί ἠθικά διδάγματα πού μᾶς προσφέρουν τά γεγονότα αὐτά καί ἐξηγεῖται πῶς ὁ Θεός διά μέσου αὐτῶν προετοίμαζε τόν κόσμο γιά τήν ὑποδοχή τοῦ Σωτῆρος καί τήν ἀποδοχή τῆς σωτηρίας.

Τό βιβλίο τιμᾶται 18€.

Ἑρμηνεία τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν (Ἑσπερινός-Ὄρθρος-Ἀπόδειπνο), τοῦ π. Κωνσταντίνου Παπαγιάννη Ὅλοι ἀκοῦμε κάθε πρωί καί ἀπόγευμα τήν καμπάνα νά χτυπάει, καί ξέρουμε ὅτι στούς ναούς ἀρχίζει τήν ὥρα ἐκείνη κάποια ἀκολουθία: ὁ Ἑσπερινός, ὁ Ὄρθρος, τό Ἀπόδειπνο κ.λπ. Ἀλλά τί εἶναι οἱ ἀκολουθίες; Ποιές εἶναι οἱ καθημερινές ἀκολουθίες; Ποιό εἶναι τό νόημα καί ὁ σκοπός τῆς καθεμιᾶς καί ποιά στοιχεῖα τήν ἀπαρτίζουν; Αὐτά τά θέματα ἐξετάζονται ἀναλυτικά στίς περιεχόμενες ὁμιλίες, γιά νά βοηθηθοῦμε νά γνωρίσουμε καλύτερα τίς ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας καί νά συμμετέχουμε οὐσιαστικότερα καί ἀποδοτικότερα σ’ αὐτές.

Τό βιβλίο τιμᾶται 16€.

Ἐκδόσεις Ἱεραποστολικοῦ Συνδέσμου «Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός», Θεσσαλονίκη

Γονεῖς-Παιδιά-Νέοι. Ἀνθολόγιο διδαχῶν καί θαυμαστῶν ἐνεργειῶν Γέροντος Παϊσίου Ὁ Ἱεραποστολικός μας Σύνδεσμος ἐξέδωσε τό εὐλογημένο αὐτό βιβλίο γιά τόν ἅγιο Γέροντα Παΐσιο. Μέσα σ’ αὐτό ἀποθησαυρίζονται οἱ διδαχές τοῦ Γέροντα γιά τούς γονεῖς, τά παιδιά καί τούς νέους, ἔτσι ὅπως ἔχουν καταγραφεῖ στά μέχρι σήμερα ἐκδοθέντα βιβλία γιά τόν βίο καί τή διδασκαλία του. Τό βιβλίο τιμᾶται 10€.

Τά παραπάνω βιβλία διατίθενται ἀπό τό βιβλιοπωλεῖο τοῦ Συνδέσμου μας καί ἀποστέλλονται ταχυδρομικῶς μέ «ἀντικαταβολή». Τά ἔσοδα πού θά προκύψουν, θά διατεθοῦν γιά τίς ἀνάγκες τῶν Ὀρθοδόξων Ἱεραποστολικῶν Κλιμακίων, ὅπου γῆς.

Γιά παραγγελίες ἀπευθύνεστε στό τηλ. 2310

606920.

407


408

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός Β' τρίμηνο 2018  
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός Β' τρίμηνο 2018  
Advertisement