__MAIN_TEXT__

Page 1

Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html

Odstranění invazní netýkavky žláznaté (Impatiens glandulifera) v přírodní rezervaci Údolí Chlébského potoka (k. ú. Chlébské) v roce 2013 (OŽP/M/2013/3) Vojtěch Kodet & Dana Kořínková říjen 2013

Výsledky Přírodní rezervace Údolí Chlébského potoka byla vyhlášena v roce 1953 na rozloze 4,29 ha a přehlášena v roce 2012 na rozloze 7,22 ha, kdy došlo k jejímu rozšíření o navazující část níže podél toku. Tato přírodní rezervace leží v Kraji Vysočina v nadmořské výšce 472 - 500 m. V roce 1998 byla vyhlášena přírodní památka Údolí Chlébského potoka na rozloze 13,26 ha, která navazuje výše podél toku na území Jihomoravského kraje. Odstraňování invazní netýkavky žláznaté probíhalo v roce 2013 ve dnech 13.5., 20.6., 14.7., 24.7., 14.8., 10.9. a 27.9. Vždy bylo projito celé území stávající PR, navazující svahy údolí po obou stranách potoka i mimo PR a většinou i niva od západní hranice PR až k obci Chlébské a niva východně od hranice PR až po poslední výskyt netýkavky žláznaté. Při jednom ze zásahů bylo zkontrolováno celé údolí až k obci Černovice, neboť případný výskyt na horním toku by představoval významné potenciální nebezpečí pro šíření tohoto invazního druhu na území PR. Od posledního ohniska výskytu na horním toku (cca 250 m vzdušnou čarou od východní hranice PR - místo s ohništěm a totemem) nebyla nalezena žádná netýkavka žláznatá až k obci Černovice ani v okolí této obce. Nejbližší výskyt tohoto invazního druhu je po realizaci zásahu v obci Chlébské (cca 450 m od hranice PR) a dále níže podél vodního toku. Druhým potenciálním zdrojem šíření je ohnisko podél silnice vedoucí severovýchodním směrem z obce Chlébské směrem na obec Hodonín (aktuálně cca 780 m od hranice PR). Přímo na území stávající PR bylo odstraněno 15 934 ks netýkavek žláznatých a v bezprostředním okolí PR 21 325 ks, což dohromady činí 37 259 ks. Ačkoliv byla smlouva uzavřena pouze na zásah na území PR, domníváme se, že bez zásahu i v jejím okolí by neměl takový zásah příliš velký význam. Odstranili jsme proto i všechny netýkavky žláznaté rostoucí v okolí PR, což představovalo 57,2 % z celkového počtu odstraněných netýkavek v tomto území v roce 2013. Počty netýkavek na jednotlivých vymezených plochách a místa největších ohnisek jsou patrny z obr. 1 a 2.

1


Obr. 1: Ohniska výskytu netýkavky žláznaté v roce 2013 v PR Údolí Chlébského potoka a okolí. Na navazujících plochách nebyl tento invazní druh nalezen a jeho výskyt pokračuje až od obce Chlébské a níže podél toku (zeleně je hranice PR).

Obr. 2: Počty odstraněných netýkavek žláznatých v roce 2013 v PR Údolí Chlébského potoka a okolí (zeleně je hranice PR).

2

Profile for Vojtech Kodet

Ochrana biodiverzity v PR Údolí Chlébského potoka [ZR] 2013  

Závěrečná zpráva projektu "Ochrana biodiverzity v PR Údolí Chlébského potoka" realizovaného v roce 2013 Pobočkou ČSO na Vysočině.

Ochrana biodiverzity v PR Údolí Chlébského potoka [ZR] 2013  

Závěrečná zpráva projektu "Ochrana biodiverzity v PR Údolí Chlébského potoka" realizovaného v roce 2013 Pobočkou ČSO na Vysočině.

Profile for ornitolog
Advertisement