Page 1

Péče o mokřady v bývalém vojenském prostoru Pístov 2008

Jaromír Maštera Pobočka ČSO na Vysočině

Foto: J. Maštera


- 2 pozemky v majetku města Jihlavy v k.ú. Pístov u Jihlavy - od 26.6.2008 má v nájmu Pobočka ČSO (dohoda o bezúplatném užívání) - rozloha pozemků cca 7,5 ha

PPK 2008 - kosení luk - prořezávky - obnova tůní


- kosení a vyřezání náletu na ploše cca 1200 m2 - 2 seče (červenec-srpen + září) - uložení pokácené a pokosené hmoty na degradovaná místa => např. budoucí zimoviště pro živočichy


- ruční obnova 3 tůní + mikrotůněk o velikostech cca 20, 20 a 5 m2 - průměrná hloubka 20-30 cm, max. hloubka 60 cm


červen 2008

září 2008

srpen 2008

prosinec 2008


prosinec 2008

září 2008


A co v roce 2009 ?

- rozšíření kosení o dvě další loučky s vemeníky - obnova několika dalších tůní - kácení a prořezávky za účelem prosvětlení luk, tůní a pramenišť - odstranění černých skládek (proběhlo již v prosinci 2008) - uzavření hlavní příjezdové cesty závorami


A na závěr… něco z jiné části pístovského vojenského prostoru

listonoh letní

žábronožka letní

Pístovské mokřady 2008A  

Péče o mokřady v bývalém vojenském prostoru Pístov realizovaná Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině v roce 2008.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you