Page 1

Obnova ekologických funkcí VKP Hulišťata k.ú. Kostelní Myslová (registr. VKP od r. 1996)

Foto: J. Maštera

Jaromír Maštera Pobočka ČSO na Vysočině


Slavná historie

(1994 – 1998, a jistě i dříve a možná i lehce později)

Foto: J. Švarc a M. Jandová

Rosnatková tůň v roce 1996


Nedávná temná minulost (2005 – léto 2009)

Rosnatková tůň v roce 2009 Foto: J. Maštera

Z dřívějšího množství vzácné fauny dodnes přežívali asi už jen zelení skokani


Záchrana lokality v hodině dvanácté (2009) Finanční podpora projektu:

Program péče o krajinu MŽP 1) vykácení náletových dřevin na ploše 1.500 m2

Foto: J. Maštera, A. Zedníková


2) Ruční částečná obnova centrální zazemněné tůně na ploše 90 m2

Foto: J. Maštera, A. Zedníková


Staronová obyvatelka lokality - samička skokana hnědého

Foto: J. Maštera, A. Zedníková

Začátek péče o rosnatkovou tůň - vykácení a vyhrabání


říjen 2009 A

listopad 2009

říjen 2009 B

listopad 2009 – konec prací

Foto: J. Maštera


A v dalších letech?

- pokračovat v postupné obnově velké centrální tůně - obnovit bývalou rosnatkovou tůň - průběžně cca 1x za 2 roky kácet náletové dřeviny Foto: J. Maštera

Hulistata 2009  

Závěrečná zpráva projektu "Obnova ekologických funkcí VKP Hulišťata" realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině v ro...

Advertisement