Page 1

Utgivelser fra Orkana 2015 AKADEMISKE UTGIVELSER Nord-Norge og 1814 – med eller utenfor? ISBN 978-82-8104-267-4 Tor-Helge Allern og Einar Niemi (red.) Design: DesignBaltic Norsk tekst/ innbundet/ 320 s./ 2015/ Kr 399,Denne boka kaster nytt lys over Nord-Norges historie i 1814, krigstida forut for og i dette året og over andre tema omkring Grunnloven og dens relevans for landsdelen. Boka gir også et nytt bidrag til norsk historie omkring 1814. I litteraturen så langt hadde Nord-Norge fått en marginal plass, først og fremst fordi landsdelen ikke ble representert verken i den grunnlovgivende forsamlingen på Eidsvoll om våren 1814 eller på det ekstraordinære Stortinget om høsten. Selv om representanter fra Nord-Norge ikke var til stede, betyr det ikke at engasjement og handlingsevne nordpå var fraværende. http://orkana.no/index.php/nettbutikk/product/view/2/89

Blue Bio-Resources ISBN 978-82-8104-266-7 Agnes C. Gundersen og Liv Guri Velle (Red.) Design: DesignBaltic Engelsk tekst/ heftet/ 2015/ Kr 299,Gjennom 14 artikler formidler «Blue Bio-Resources» et bredt spekter av den maritime næringskjeden, inkludert administrasjon og resultater fra fiskeri, aspekter av fiskeoppdrett, fiskefordelingsindustri og forbrukerpreferanser. http://orkana.no/index.php/nettbutikk/product/view/2/90

Musikk, folk og landskap ISBN 978-82-8104- 273-5 Paal Fagerheim og Ove Larsen (red.) Design: DesignBaltic Norsk og svensk tekst/ 2015/ Kr 299,Denne artikkelsamlingen belyser ulike musikkpraksiser i nordområdene. Bidragene i boken kommer fra norske og svenske forskere innen musikkvitenskap og spenner fra forskning på nyere samisk musikk, rock, rap, reggae, til folkemusikk. Bla i et utdrag av boken her http://issuu.com/orkana/docs/musikk_folk_og_landskap http://orkana.no/index.php/nettbutikk/product/view/2/86


Red Star in the North Communism in the Nordic Countries ISBN 978-82-8104-242-1 Åsmund Egge & Svend Rybner (Eds.) Engelsk tekst/ 2015/ Kr 349,Dette banebrytende verket er et resultat av et nordisk samarbeidsprosjekt med mål om en komparativ, tematisk forskning på de kommunistiske bevegelsene i de nordiske landene, som tar i betraktning det nye materialet som ble tilgjengelig etter åpningen av de russiske arkivene fra begynnelsen av 1990-tallet. http://orkana.no/index.php/nettbutikk/product/view/2/77

Hager mot nord Nytte og nytelse gjennom tre århundrer ISBN 978-82-8104-240-7 Ingebjørg Hage, Elin Haugdal og Sveinulf Hegstad (red.) Design/omslagsdesign: Bjørk Bjarkadottir Bokmål/ 2015/ Kr 449,Hager mot nord – nytte og nytelse gjennom tre århundrer forteller om en sammensatt og mangfoldig hagekultur og hvordan den har fått innpass i den nordlige delen av landet. Tekstene speiler et utvidet hagebegrep, der hager blir sett i en større sosial, etnisk, geografisk og kulturell sammenheng. Bla i et utdrag av boken her http://issuu.com/orkana/docs/hager_mot_nord http://orkana.no/index.php/nettbutikk/product/view/2/79

Ergoterapi – mangfold og muligheter ISBN 978-82-8104-256-8 Cathrine Arntzen, Astrid Gramstad og Rita Jentoft (red.) Design/omslagsdesign: Reibo Bokmål /heftet/2015/ Kr 279,Det blir stilt nye og høye krav til helsefaglige profesjonsutøvere. De skal ha digital kompetanse, være fleksible, ha evne til å levere kunnskapsbaserte tjenester og til å innta en innovativ og dynamisk holdning til egen rolle og yrkesutøvelse. Denne boken viser hvilke virkemidler og verktøy ergoterapeuter har for å legge til rette for å utdanne kreative og kompetente fagutøvere som skal kunne tilfredsstille de nye kravene og kunne håndtere endringer i samfunnet. Bla i et utdrag av boken her http://issuu.com/orkana/docs/ergoterapi.pdf http://orkana.no/index.php/nettbutikk/product/view/2/72


Praksis- og profesjonskunnskap i utdanningen av barnehagelærere ISBN 978-82-8104-255-1 Anne Marit Valle og Jarle Sjøvoll (red.) Design/omslagsdesign: InPrint Bokmål / heftet/ 2015/ Kr 299,Den nye barnehagelærerutdanningen tok opp de første studentene høsten 2013. Utdanningskategorien førskolelærer faller nå bort og erstattes med betegnelsen barnehagelærer. Seks kunnskapsområder erstatter den gamle faginndelingen fra førskolelærerstudiet. I denne boken diskuteres kunnskapsområder som er i endring i forbindelse med oppbyggingen av den nye utdanningen. http://orkana.no/index.php/nettbutikk/product/view/2/71

Vit at jeg elsker deg – om kunst og sted ISBN 978-82-8104-251-3 Hanna Hammer Stien (red.) Design/omslagsdesign: DeTuria Design Bokmål / heftet/ 2015/ Kr 329,Under HFT 2013 – Nasjonal kunstfestival i Hammerfest ble forholdet mellom kunst og sted tematisert. Kunstfestivalen mønstret en stor bredde av kunstnere som preget byen, og det ble avholdt et fagseminar som denne antologien bygger på. I boken reflekterer en filosof, en litteraturviter, en historiker, en antropolog, to kunsthistorikere og to kunstvitere over relasjonen mellom sted og kunst i nord. Bla i et utdrag av boken her http://issuu.com/orkana/docs/vit_at_jeg_elsker_deg http://orkana.no/index.php/nettbutikk/product/view/2/68

Grenselos i grenseland Samisk og norsk losvirksomhet i nordre Nordland og Sør-Troms 1940–1945 ISBN 978-82-8104-252-0 Marianne Neerland Soleim, Jens-Ivar Nergård og Oddmund Andersen Design/Omslagsdesign: InPrint Bokmål / 2015/ Kr 389,Denne boken gir et innblikk i grenselosenes dramatiske historie under okkupasjonsårene. Det er lagt vekt på å skildre lostrafikken i et historisk perspektiv og særtrekk ved trafikken i ulike områder i nordre Nordland og Sør-Troms. Tidligere grenseloser, deres familier og flyktninger forteller om sine opplevelser og minner knyttet til lostrafikken. http://orkana.no/index.php/nettbutikk/product/view/2/70


Nye høyder Framveksten av Universitetet i Nordland ISBN 978-82-8104-269-8 Linda Haukland Design: DesignBaltic Bokmål/ 256 sider/ 2015/ Innbundet/ kr 349,Dette er fortellingen om hvordan Universitetet i Nordland, ble en realitet den 1. januar 2011. Historien favner utviklingen fra de første kompetansemiljøene innen landbruk og fiskeri på 1800-tallet til etableringen av NKS sykepleierutdanning, Statens lærerskoleklasser i Bodø, Nordland distriktshøgskole og Høgskolen i Bodø på 1900-tallet. Bla i et utdrag av boken her http://issuu.com/orkana/docs/nye_h__yder__framveksten_av_univers http://orkana.no/index.php/nettbutikk/product/view/2/81

Philosophy in the Border Zone (ISBN 978-82-8104-268-1) Redaktører Viggo Rossvær og Andrei Sergeev Design: DesignBaltic Engelsk/Heftet/250 sider / 2015/ Kr. 299,«Hvem er den andre?» er det grunnleggende spørsmålet som går igjen i alle kapitlene i denne boka. Denne antologien ble for første gang presentert i Nikel, på den russiske siden av den norsk-russiske grensa, i 2014. Den er et bidrag til prosessen mot å skape sterkere kulturelle bånd mellom Vest-Europa og Russland. Boka er et resultat av et pågående samarbeid mellom Murmansk Statlige Humanistiske Universitet (MSHU) og Universitetet i Nordland (UiN). http://orkana.no/index.php/nettbutikk/product/view/2/82

Krig og frigjøring i nord ISBN 978-82-8104-272-8 Fredrik Fagertun (red.) Design: DesignBaltic Bokmål/ 184 s./ 2015/ Heftet, kr 299,Temaet for denne boka er andre verdenskrig i nord. I fjorten artikler diskuteres de militære forutsetningene for krigsutviklingen i nord og de storpolitiske avveiningene knyttet til forholdet mellom Norge og Sovjetunionen i forbindelse med krigsavslutningen. Artiklene reiser også spørsmål om hverdagsliv under krigen, forholdet mellom nordmenn og tyske soldater, partisanvirksomhet både i Norge og Finland og etniske minoriteter under det tysk-norske nazistyret. http://orkana.no/index.php/nettbutikk/product/view/2/83


Från kust til kyst Møter, miljø og migrasjon i pitesamisk område ISBN978-82-8104-270-4 Bjørg Evjen og Marit Myrvoll (red.) Design: DesignBaltic Norsk og svensk tekst/ Innbundet/ 2015/ kr 349,Pitesamisk område utgjør et smalt og langstrakt geografisk felt øst-vest fra kysten ved Bottniska viken til kysten av Norskehavet. Tekstene i denne boka handler om interessante møter i tid og rom, historiske møter, men også språkmøter og identitet i dette landskapet. Boka gir mye ny og interessant kunnskap om pitesamiske forhold. Bla i et utdrag av boken her http://issuu.com/orkana/docs/fr__n_kust_til_kyst http://orkana.no/index.php/nettbutikk/product/view/2/84

SAKPROSAUTGIVELSER Vinter i Seregovo-skogen Erindringer fra det norske trelasteventyret i Russland ISBN 978-82-8104-262-9 Egil Abrahamsen Bokmål/2015/ kr 349,På begynnelsen av 1900-tallet så norske forretningsmenn store muligheter i de enorme, nesten urørte skogene i Nord-Russland og Sibir, og det ble foretatt store investeringer i Russland like frem til revolusjonen i 1917. Boka er Abrahamsens personlige og engasjerende beretning om livet i Russland over en 20-årsperiode fra han reiste dit som femtenåring. Bla i et utdrag av boken her: http://issuu.com/orkana/docs/vinter_i_seregovo_skogen http://orkana.no/index.php/nettbutikk/product/view/4/78

Vaid En historie om blått ISBN 978-82-8104-261-2 Anne Sagberg Design/omslagsdesign: DesignBaltic.com Bokmål/2015/ kr 299,Vaid – en historie om blått tar oss med på en kulturhistorisk reise som følger vaiden fra de tidligste tider til den møter indigo og helt frem til de begge må gi tapt for de syntetiske fargene. Vaid er lett å dyrke, og i dag gjør moderne metoder det mulig å utvinne blått pigment fra vaid på en enkel måte. Bla i et utdrag av boken her http://issuu.com/orkana/docs/vaid http://orkana.no/index.php/nettbutikk/product/view/4/76


Fra Dahl til Munch Nordisk maleri fra Canica Kunstsamling From Dahl to Munch: Nordic Painting from the Canica Art Collection ISBN 978-82-8104-263-6 Utgitt med støtte fra Nordnorsk kunstmuseum Design/Omslagsdesign: Passion and Prose Skandinavisk og engelsk tekst/ 2015/ kr 399,Tidemand og Gude, Bengt Nordenberg, J.C Dahl, Edvard Munch, L.A. Ring, Christian Skredsvig og J.F. Willumsen er bare noen av de skandinaviske kunstnerne som er representert i Canica Kunstsamling, eid og bygget opp av Stein-Erik Hagen. Gjennom en presentasjon av i alt 64 kunstverk fra denne samlingen inviteres publikum til en reise gjennom 1800-tallet og det tidlige 1900-tallet. Bla i et utdrag av boken her http://issuu.com/orkana/docs/fra_dahl_til_munch http://orkana.no/index.php/nettbutikk/product/view/4/80

Veien til Sverige Om flukt fra Nord-Troms og Finnmark til Sverige under andre verdenskrig ISBN 978-82-8104-271-1 Torleif Lyngstad Design: DesignBaltic Bokmål/156 s./ heftet/ 2015/ kr 279,Sverige var målet for nærmere 50 000 nordmenn som flyktet fra de tyske okkupantene i årene 1940–1945. Over 4000 av disse var fra Troms og Finnmark. Denne boken tar for seg grunnene til at folk fra Nord-Troms og Finnmark rømte til Sverige. Flyktningene utsatte seg for store påkjenninger for å komme seg i sikkerhet. De fikk ofte hjelp av flyktningloser, som i ettertid ikke har fått den oppmerksomheten og anerkjennelsen de fortjente. http://orkana.no/index.php/nettbutikk/product/view/4/85

Forpost mot øst Fra Vardø og Finnmarks historie 1307–2007 ISBN: 978-82-8104-081-6 Randi Rønning Balsvik og Jens Petter Nielsen (red.) Bokmål/ Heftet/2015/ kr 279,Boka tar opp ulike temaer knyttet til Vardøs og Finnmarks historie – og til relasjonene mellom Norge og Russland i nord. Den starter med tida da kvener, tsjuder og karelere dominerte fangst og handel i Varanger-området. Bla i et utdrag av boken her http://issuu.com/orkana/docs/forpost_mot_ost http://orkana.no/index.php/nettbutikk/product/view/4/74


KOKEBOK Jon Agas smak av Vega ISBN: 978-82-8104-108-0 Jon Aga Omslagsdesign: Kristin Saastad Bokmål/2015/ kr 339,Nytt opplag av denne herlige kokeboka fra Vega havhotell der Anna og Jon Aga byr på de nydeligste retter basert på kystnært råstoff. Bla i et utdrag av boken her http://issuu.com/orkana/docs/smak_av_vega http://orkana.no/index.php/nettbutikk/product/view/6/75

BARNE- OG UNGDOMSBØKER Hva er økonomi? Fakta og funderinger ISBN 978-82-8104-259-9 Gunhild J. Ecklund Design/omslagsdesign: Bjørk Bjarkadottir Bokmål/2015/ kr 249,Sakprosa for barn og ungdom. Økonomi finnes overalt, både i hverdagslivet og i samfunnet vi er en del av. Likevel lærer de fleste barn og unge lite om økonomi på skolen. Mange voksne synes også at økonomi er vanskelig. Det har de helt rett i. Økonomi er vanskelig. Denne boken viser at økonomi likevel er nyttig. Det kan til og med være gøy! Bla i et utdrag av boken her http://issuu.com/orkana/docs/hva_er_okonomi http://orkana.no/index.php/nettbutikk/product/view/4/73

Vindtrollet ISBN 978-82-8104-254-4 Sigri Sandberg, Illustrert av Morten Mørland Design/omslagsdesign: DeTuria Design Bokmål/2015/ kr 249,Vet du hvor vinden kommer fra? Herlig blåsbortbok inspirert av forfatterens mange år med arktisk uvær på Svalbard. Øyvind bor et sted der det blåser. Mye. Verre og verre egentlig. En morgen, på vei til barnehagen, blir Øyvind løftet opp i lufta av et gigantvindpustkast. – Hjelp! roper han og forsvinner. Oppover og av gårde med vinden. Mot de fjerne fjellene … Bla i et utdrag av boken her http://issuu.com/orkana/docs/vindtrollet http://orkana.no/index.php/nettbutikk/product/view/1/69

Utgivelser fra Orkana forlag 2015  
Utgivelser fra Orkana forlag 2015  
Advertisement