Page 1


DET PERIODISKE SYSTEM metallene synger

TuridHøvinBook.indd 1

15/10/14 11:30


TuridHøvinBook.indd 2

15/10/14 11:30


DET PERIODISKE SYSTEM metallene synger

Turid Høvin

ORKANA

TuridHøvinBook.indd 3

15/10/14 11:30


Turid Høvin Det periodiske system metallene synger

Design: InPrint, Latvia Print: InPrint, Latvia © Orkana forlag 2014 Orkana forlag as, 8340 Stamsund ISBN 978-82-8104-239-1 www.orkana.no post@orkana.no

TuridHøvinBook.indd 4

15/10/14 11:30


“seek him that maketh the seven stars”

TuridHøvinBook.indd 5

15/10/14 11:30


TuridHøvinBook.indd 6

15/10/14 11:30


hvordan skrive om alt og ingenting slik alt handler om ingenting og alt vi ser er skygger ... hvordan skrive om metallenes egenskaper og menneskenes legeringer og alle menneskers metalliske egenskaper og deretter alle egenskaper sammenvevde slik alle meninger veves og deretter forsterkes og deretter klassifiseres som metallurgi og alt blir vitenskap ... isotopene ligner tankene sammenflettet slik vitenskap framstür som ismer og alle ismer ligner alle ideer sammenflettet deretter mülbevisst tilbakeført til mikroskopet der likesinnede tanker analyseres ... alt noteres ned jeg skrives ned og du skrives inn i dypet og tankene vikles tilbake til jorden og langt der inne i jordens midtpunkt forsvinner vi ... alt blir ingenting

TuridHøvinBook.indd 7

15/10/14 11:30


TuridHøvinBook.indd 8

15/10/14 11:30


SANNHETENS LEGERING

TuridHøvinBook.indd 9

15/10/14 11:30


TuridHøvinBook.indd 10

15/10/14 11:30


religionens stemme forførende noen ganger bydende noen ganger tordnende tale jeg ser katedralens vokter kysse søylene tungen ligner et møbiusbånd, fromhet er en sløyfe jeg er en vridning jeg slynger meg rundt troens obelisk uavbrutt egenverdien forsvinner idet moralens vokter kysser meg det er en topologisk gåte at religiøsitet bare har én sideflate

11

TuridHøvinBook.indd 11

15/10/14 11:30


gudene blandet ikke teser og tro de sa ingenting komponentene sa ingenting hvem sier jeg er troløs, jeg hører ingenting er troen mindre enn omkretsen de skal ikke lenger finnes de som tolker de som ingensteder er og ingenting vet sier apokalypsen

12

TuridHøvinBook.indd 12

15/10/14 11:30


det var den gang forekomstene hang tett jeg hadde ansiktet tilbakelent den gang i edens hage langs stammen gikk de utvalgte det er ikke ofte jeg tenker på deg men fordi alt kan hende hender det like gjerne at klokkene ringer det hender de ringer og jeg går inn i skriften jeg gikk ut den gang syntesene falt jeg vet ikke om gud falt langt fra stammen fortsatt er det epler på trærne ord på grenene jeg falt det var ikke første gang jeg falt eplet ble plukket opp og hermetisert du falt den tredje dag sto du opp igjen hvem venter jeg på

13

TuridHøvinBook.indd 13

15/10/14 11:30


fokus er tent alle tankelys slukket er det dette som skremmer meg som driver meg mot en ternær legering den komplette sammensmeltning skal forme veien videre, hvem beveget treet da grenen bøyde seg jeg gikk min vei det var tankene som beveget meg hvem bøyde meg jeg har sett adam jeg har sett eva, vi ses aldri igjen lovet være herren tenker jeg − tilfeldigvis møtte jeg orestes han la min undring inn til brystet viste meg navnet sophia

14

TuridHøvinBook.indd 14

15/10/14 11:30


religionen overlot jeg til gartnerne de dyrker konfesjoner dogmer og solidus men sannheten skal gjenerobres av de innviede visdom og tro skal knyttes sammen jeg ser ut av vinduet alt blir ikke som før, tallverdiene blir ikke som før men om jeg trekker null fra null da blir svaret som før da blir alt som før

15

TuridHøvinBook.indd 15

15/10/14 11:30


TuridHøvinBook.indd 16

15/10/14 11:30


Det periodiske system – metallene synger  
Det periodiske system – metallene synger  
Advertisement