Page 1

Inspraakdossier Hoe moeten de nieuwe speel- en sportterreinen eruit zien in Berendrecht en Zandvliet? - voor opmaak van projectdefinitie en conceptplan –

1 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Inhoud Inleiding ................................................................................................................................................... 4 Hoofdstuk 1 - Toelichting inspraaktraject ............................................................................................... 5 1.1

Projectgebieden ...................................................................................................................... 5

1.1.1 Projectgebied Zandvliet .......................................................................................................... 5 1.1.2 Projectgebied Kommershoek ................................................................................................. 5 1.2 Timing inspraakfase ....................................................................................................................... 5 1.3 Doel inspraak ................................................................................................................................. 7 1.4 Methodiek ..................................................................................................................................... 7 1.4.1 OOR ............................................................................................................................................ 7 1.5 Inspraaktraject............................................................................................................................... 9 Hoofdstuk 2- Gegevens bevraagden ..................................................................................................... 10 2.1 Geslacht ....................................................................................................................................... 10 2.2 Leeftijd ......................................................................................................................................... 10 2.3 Woonplaats ................................................................................................................................. 12 Hoofdstuk 3 – Resultaten speelterrein- en sportterrein Zandvlietse Dorpstraat ................................. 14 3.1 Profielgegevens ........................................................................................................................... 14 3.1.1 Geslacht ................................................................................................................................ 14 3.1.2 Leeftijd .................................................................................................................................. 15 3.1.3 Woonplaats .......................................................................................................................... 16 3.1.4 Frequentie van de bevraagden op het terrein ..................................................................... 17 3.1.5 Hoe gaan de bevraagden vooral naar deze locatie? ............................................................ 18 3.1.6 Waarom gaan de bevraagden naar deze locatie? ................................................................ 18 3.2 Wat vinden de bevraagden niet leuk aan het huidige speelterrein? .......................................... 19 3.2 Wat vinden de bevraagden leuk aan het huidige speelterrein? ................................................. 22 3.3 Belangrijke speelvormen peuters, kleuters en kleine kinderen .................................................. 24 3.4 Wat moet er volgens de bevraagden absoluut zijn op het nieuwe speelterrein voor peuters en kleuters? ............................................................................................................................................ 25 3.5 Avontuurlijk en natuurlijk spelen ................................................................................................ 28 3.5.1 Keuze bevraagden ................................................................................................................ 28 3.5.2 Motivatie keuze bevraagden ................................................................................................ 29 3.6 Speelvormen natuurlijke en avontuurlijke speelzone ................................................................. 32 Hoofdstuk 4 – Resultaten speelterrein Antwerpsebaan - Kommershoek ............................................ 34 2 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


4.1 Profielgegevens ........................................................................................................................... 34 4.1.1 Geslacht ................................................................................................................................ 34 4.1.2 Leeftijd .................................................................................................................................. 35 4.1.3 Woonplaats .......................................................................................................................... 36 4.1.4 Frequentie van de bevraagden op het terrein ..................................................................... 37 4.1.5 Hoe gaan de bevraagden vooral naar deze locatie? ............................................................ 37 4.1.6 Waarom gaan de bevraagden naar deze locatie? ................................................................ 38 4.2 Wat vinden de bevraagden niet leuk aan het huidige speelterrein? .......................................... 39 4.3 Wat vinden de bevraagden leuk aan het huidige speelterrein? ................................................. 41 4.4 Belangrijke speelvormen peuters, kleuters en kleine kinderen .................................................. 42 4.5 Wat moet er volgens de bevraagden absoluut zijn op het nieuwe speelterrein voor peuters en kleuters? ............................................................................................................................................ 43 4.6 Avontuurlijk en natuurlijk spelen ................................................................................................ 46 4.6.1 Keuze bevraagden ................................................................................................................ 46 4.6.2 Motivatie keuze bevraagden ................................................................................................ 47 4.7 Speelvormen natuurlijke en avontuurlijke speelzone ................................................................. 47 Hoofdstuk 5 – Resultaten toekomstig sportterrein .............................................................................. 50 5.1 Belangrijke sportmogelijkheden.................................................................................................. 50 5.2 Wat moet er absoluut zijn op het nieuwe sportterrein om te kunnen sporten? ....................... 51 5.2 Calisthenics .................................................................................................................................. 53 Hoofdstuk 6 – Zitmogelijkheden ........................................................................................................... 57 6.1 Belangrijke zitmogelijkheden ...................................................................................................... 57 5.2 Zitten langs een sportterrein ....................................................................................................... 58 5.3 Wat vinden de bevraagden van volgende zaken?....................................................................... 58 Hoofdstuk 6 – Wat valt er op? .............................................................................................................. 60

3 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Inleiding District Berendrecht-Zandvliet-Lillo gaat 2 terreinen vernieuwen:  een speel- en sportterrein in de Zandvlietse Dorpstraat  een speelterrein aan de Antwerpsebaan, bij Kommershoek. In deze eerste inspraakfase konden de omwonenden en gebruikers het huidige terrein evalueren en ideeën geven voor 2 nieuwe toekomstige terreinen. Om deze twee terreinen leuker en toffer te maken voor kinderen, tieners, jeugdverenigingen en volwassenen organiseerde district Berendrecht-Zandvliet-Lillo in samenwerking met de stad een inspraakperiode. De resultaten van deze inspraakperiode zijn verwerkt in dit inspraakdossier. De resultaten van deze inspraakperiode dienen ter ontwikkeling van een projectdefintie en een conceptplan voor de twee nieuwe toekomstige speel- en sportterreinen.

Hoe lees je dit inspraakdossier?  In het eerste hoofdstuk vind je de context, aanpak en uitvoering van het inspraakproject.  In het tweede hoofdstuk vind je de gegevens van de bevraagden.  Vanaf het derde hoofdstuk vind je de verwerkte resultaten.

4 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 1 - Toelichting inspraaktraject 1.1 Projectgebieden 1.1.1 Projectgebied Zandvliet Het projectgebied waarover dit inspraakproject gaat, is het speel en sportterrein in de Zandvlietse Dorpstraat in Zandvliet. Dit terrein valt onder de bevoegdheid van district Berendrecht-ZandvlietLillo.

1.1.2 Projectgebied Kommershoek Het projectgebied waarover dit inspraakproject gaat, is een speelterrein aan de Antwerpsebaan, bij Kommershoek in Berendrecht. Dit terrein valt onder de bevoegdheid van district BerendrechtZandvliet-Lillo.

1.2 Timing inspraakfase In de periode van 13 april tot en met eind 31 mei 2016 organiseerde district Berendrecht-ZandvlietLillo in samenwerking met de stad Antwerpen een inspraakfase in kader van de opmaak van een projectdefinitie en een conceptplan voor twee terreinen. Er zijn verschillende soorten inspraak op verschillende momenten. Hieronder zie je de 3 verschillende inspraakfases van een (her)aanleg van openbaar terrein zoals een centrum, speelterrein, een plein of een park.

De 3 inspraakfases ontstaan door 3 tussenstops, dit zijn de drie groene cirkels in de afbeelding. Zo'n tussenstop betekent dat een college iets moet goedkeuren vooraleer het project naar de volgende fase kan gaan. 

PD. 5 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


 

o o

= een goedgekeurde projectdefinitie Dit is de definitie van wat het project moet worden.

o o

= een goedgekeurd conceptplan Dit is een voorlopig ontwerp waaraan nog veel kan veranderen.

o o

= een goedgekeurd voorontwerp Dit is een ontwerp waarin al enkele dingen in vastleggen zoals de zones en wat je in iedere zone kan doen.

CP.

VO.

D.O. o o

= een goedgekeurd definitief ontwerp Dit is het ontwerp met alles erop en eraan, het ontwerp is af. Na de goedkeuring van een definitief ontwerp is de inspraak afgerond. De voorbereidingen voor de werken starten.

Dit project bevindt zich in dezelfde fase, namelijk de fase vóór een goedgekeurde projectdefinitie en conceptplan.

 

De stippellijnen van het gele kadertje staan ver open. o Er is nog niets beslist. o Dit betekent dat er nog 2 inspraakfases komen. o Dit betekent dat de projectdefinitie en conceptplan zal worden opgemaakt onder andere op basis van de mening van burgers. De volgende inspraakfase is vermoedelijk in het najaar van 2016. De speel- en sportterreinen zullen vermoedelijk helemaal af zijn in het najaar van 2017 of het voorjaar van 2018.

6 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


1.3 Doel inspraak Tijdens de inspraakperiode konden kinderen, tieners, jongeren en volwassenen hun mening geven via een digitaal inspraakinstrument: www.antwerpen.be/oor. De resultaten van deze inspraakperiode zijn verwerkt in dit inspraakdossier. De resultaten van deze inspraakperiode dienen ter ontwikkeling van een projectdefinitie en een conceptplan. 

Met het instrument OOR kregen de doelgroepen de kans om inhoudelijk hun mening te geven. Op dit instrument stond een bevraging met als doel: o Evaluatie van de bestaande situatie.  Dit is belangrijk opdat nieuwe concepten geen gelijkaardige verzuchtingen bevatten.  Dit is belangrijk voor het college opdat ze doordachte beslissingen kunnen nemen.  Dit is belangrijk omdat creatieve ideeën ontstaan door oplossend denken bij gekende problemen. o Onderzoeken en oplijsten van ideeën en opmerkingen voor de nieuwe speel- en sportterreinen.

1.4 Methodiek 1.4.1 OOR

Op het digitale inspraakinstrument OOR op www.antwerpen.be/oor kregen de doelgroepen de kans om inhoudelijk hun mening te geven over de verschillende onderdelen van het ontwerp. De bevraging op OOR bestond uit:  persoonsvragen  frequentievragen o dit zijn tacid-knowlegde-vragen: door het oplossen van deze vragen wordt de bevraagde zich meer of terug bewust van onbewuste kennis. Hierdoor geven de bevraagden beter hun mening. Inspraak wordt hierdoor zinvoller.  Hoe vaak kwam je hier het afgelopen jaar?  Met wie kwam je naar deze locatie?  Hoe kwam je naar deze locatie?  Waarom kwam je naar deze locatie? 7 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


 

open vragen meerkeuzevragen

Onze ervaring leert dat digitale inspraak niet gelijk is aan het online plaatsen van een bevraging zonder bijkomende acties. Het enkel online van een bevraging is niet voldoende en past niet:  onder de doelstellingen van het beleidsdomein jeugd  en in de leefwereld van de verschillende doelgroepen. Digitale inspraak werkt op dit moment wel in combinatie met vindplaats gericht werken.  De jeugddienst zorgt ervoor dat er steeds voor ieder inspraakproject een plan van aanpak wordt opgemaakt door de aanvragers (zoals de sportdienst) om er voor te zorgen dat minstens 100 personen individueel hun mening kunnen geven. o Bij dit project werd een plan van aanpak opgemaakt door de sportdienst, de jeugddienst en SWO om in totaal 100 personen te bereiken voor de drie her aan te leggen terreinen.  Dit betekent dat bij alle inspraakprojecten wordt nagegaan waar de verschillende doelgroepen zich in een brede straal rond een project bevinden.  Daarna maakt de jeugddienst een overzicht van alle scholen, jeugdverenigingen, openbare gebouwen en openbare locaties.  Met dit overzicht kan de jeugddienst concreet en efficiënt locatiebezoek plannen om er voor te zorgen dat minstens 100 personen hun mening kunnen geven.  De jeugddienst gebruikt tablets en laptops om op locatie de mogelijkheid te creëren voor geïnteresseerden om hun mening te geven; zonder dat dit een grote inbreuk van hun tijd inhoudt. OOR is niet alleen een digitaal inspraakinstrument. OOR is ook een manier van werken volgens de algemene voorwaarden van het inspraakbeleid van de stad Antwerpen (beleidsdomein CS – Cultuur, Sport, Jeugd en Onderwijs) en de bijhorende tien inspraakvoorwaarden. Voorwaarde inspraakbeleid: Elke Antwerpenaar heeft toegang tot een open, laagdrempelig, permanent en transparant adviesplatform.  Open: open voor de input van alle inwoners; zowel voor georganiseerde als individuele burgers.  Laagdrempelig: lage toetredingsvoorwaarden.  Permanent: continuïteit voor de beleidsperiode.  Transparant: duidelijk verstaanbare inhoud en makkelijk vindbaar voor geïnteresseerden.  Platform: fysiek en/of digitaal. Tien voorwaarden voor inspraak: 1. Ga op voorhand na welke ruimte tot verandering er is. 2. Bepaal het gewenste resultaat. 3. Zoek uit waar de doelgroepen zich bevinden. 4. Zorg voor duidelijke verstaanbare inhoud en opdracht voor de gebruiker. 5. Werk laagdrempelig. 6. Kies een geschikte aanpak (methodiek, timing, verwerken van resultaten). 7. Voer de methodiek uit bij diverse doelgroepen en op verschillende locaties. 8. Geef de omkadering, de context en de timing mee. 9. Leg uit wat er met de meningen zal gebeuren. 10. Leg uit hoe de terugkoppeling zal verlopen. 8 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Voor meer informatie over deze methode en dit inspraakbeleid van CS, kan je contact opnemen met de deskundige inspraak en participatie voor jeugd van de stedelijke jeugddienst.

1.5 Inspraaktraject Uitnodiging tot inspraak  De wijk werd uitgenodigd om hun mening te geven met bijhorende informatie via een brief en informatiepanelen op het plein.  De jeugdraad van Berendrecht-Zandvliet-Lillo werd op de hoogte gebracht en uitgenodigd om hun mening te geven.  De school werd uitgenodigd om deel te nemen aan deze inspraakperiode. Deelname aan inspraakmomenten:  Het geplande inspraakmoment op zaterdag 30 april ging wegens de slechte weersomstandigheden niet door. o Er kwamen dus maar enkele bewoners naar het plein. o Daarom besloot wijkoverleg om over te schakelen naar een huis-aan-huisbevraging bij de bewoners die vlakbij het plein wonen via OOR met tablets.  Mondelinge opmerkingen die burgers gaven staan in hoofdstuk  Rekening houden met:  Dit inspraakdossier is niet representatief voor de jeugd van het district. Het geeft wel zicht op de meningen van 56 personen die meewerkten tijdens deze inspraakfase.  De afbeeldingen die gebruikt werden in de vragenlijst, worden ook getoond in dit dossier. Dit is een bewuste keuze om beeldverwarring uit te sluiten.

9 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 2- Gegevens bevraagden Via registratie en vragen over de deelnemers zijn er gegevens over de leeftijd, het geslacht, de woonplaats. Deze gegevens zijn gekoppeld aan de ingevulde vragen, zodat we een overzicht hebben wie de personen zijn die antwoord gaven op de vragen.  In totaal gaven 200 personen hun mening door de vragenlijst in te vullen op OOR.  32 personen gaven hun emailadres om op de hoogte te willen blijven van dit project. Bij de hoofdstukken over de resultaten tonen we de profielgegevens van de bevraagden die hun mening gaven over dat deel. We doen dit omdat dit inspraakproject uit drie delen bestond en er anders een vertekend beeld wordt getoond:  Een deel met specifieke vragen over het speelterrein- en sportterrein in Zandvliet. o 83 personen gaven hun mening over dit deel.  Een deel met specifieke vragen over het speelterrein in Berendrecht. o 79 personen gaven hun mening over dit deel.  Een deel over sport- en zitmogelijkheden voor zowel in Berendrecht als in Zandvliet. o 200 personen gaven hun mening over dit deel.

2.1 Geslacht In deze tabel staat het aantal meisjes/vrouwen en jongens/mannen die de bevraging invulden. Geslacht gender aantal meisje 109 jongen 78 onbekend 13 totaal 200

% 55% 39% 7% 100%

Bevindingen:  Van het totaal aantal bevraagden zijn minstens 55% meisjes/vrouwen ten opzichte van minstens 39% jongens/mannen. o Er zijn 31 meisjes/vrouwen meer dan jongens/mannen. o Minimum 1/3 van de bevraagden is van hetzelfde geslacht.  Deze verhouding is een decreetregel en een maatstaf van de adviesraden. Bij alle openbare inspraaktrajecten voor kinderen en jongeren bekijkt de jeugddienst deze verhouding. o We kunnen niet praten over twee gelijke groepen. Hiermee moet rekening gehouden worden.  13 personen hebben geen geslacht opgegeven.

2.2 Leeftijd In onderstaande tabel staan de bevraagden ingedeeld volgens 5 leeftijdsgroepen. Het is te beperkt om de bevraagden in te delen twee groepen: ‘volwassenen’ en ‘niet-volwassenen’. De verschillende leeftijdsgroepen van jeugd hebben verschillende noden en behoeften. Dit heeft onder andere te maken met de cognitieve en biologische ontwikkeling en externe factoren zoals type opvoeding en omgeving. Daarom wordt er nagegaan hoe de aantallen zich verhouden bij de bevraagden. 10 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Deze leeftijdsgroepen van ‘de jeugd’ zijn ingedeeld volgens hun cognitieve en biologische ontwikkeling.

Leeftijdsgroepen groepen aantal percentage 0 0% kleuters van 1 tot en met 5 jaar 27 14% kinderen van 6 tot en met 9 jaar 138 69% tieners van 10 tot en met 14 jaar 4 2% jongeren van 15 tot en met 26 jaar 8 4% ouder dan 26 23 11% onbekend 200 100% totaal Bevindingen:  Tieners van 10 tot en met 14 jaar vormen de grootste leeftijdsgroep.  Nog geen kwart van de bevraagden zijn kinderen van 6 tot en met 9 jaar. Deze groep is de tweede grootste groep.  Kleuters zijn nauwelijks vertegenwoordigd doordat ze niet bevraagd zijn. o Kleuters zijn cognitief nog niet rijp om hun mening te geven over een huidige toestand en toekomstperspectieven. Vaak zijn het de ouders van kleuters die de bevraging (samen) invullen. Ouders begeleiden meestal het speelgedrag van peuters en kleuters en kunnen een goede inschatting maken van hun speelbehoeften.  8 volwassenen gaven hun mening. In deze tabel staan de specifieke aantallen per leeftijd van de bevraagden. Van de doelgroepen kinderen, tieners en jongeren tot en met 26 jaar worden ook de nul-gegevens getoond. Vanaf 27 jaar worden enkel de cijfers weergeven van de effectieve bevraagden. Hoe oud ben je? leeftijd aantal onbekend 24 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 4 7 3 8 10 9 10 10 44 11 59 12 33 13 2 14 0 15 0

% 12% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 2% 5% 5% 22% 30% 17% 1% 0% 0% 11 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 32 33 37 totaal

1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 1 1 1 200

1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 2% 1% 1% 1% 1% 100%

Bevindingen:  In totaal zijn er bevraagden uit minstens 16 verschillende leeftijden. o Er is variatie in leeftijd bij de tieners en kinderen.  De aantallen per leeftijden zijn niet gelijkmatig verspreid.  Vanuit alle aaneensluitende leeftijden van 6 tot en met 13 jaar zijn er bevraagden.  De jongste persoon is 6 jaar en de oudste persoon is 37 jaar.  5 personen gaven geen leeftijd op.

2.3 Woonplaats Deze tabel bevat de woonplaatsen van de bevraagden. De lijst is alfabetisch gerangschikt. Woonplaats Antwerpen *Antwerpen 2000 *Antwerpen 2018 *Antwerpen 2020 *Antwerpen 2030 *Antwerpen 2050 *Antwerpen 2060 Berchem 2600 Berendrecht-Zandvliet-Lillo 2040 Borgerhout 2140 Deurne 2100 Ekeren 2180 Hoboken 2660 Merksem 2170 Wilrijk 2610

aantal % 4 2% 3 2% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 176 88% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 12 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


een andere gemeente onbekend totaal

14 5 200

7% 3% 100%

Bevindingen:  De bevraagden komen uit minstens 3 districten.  Er zijn geen bevraagden uit de districten Berchem, Deurne, Ekeren, Hoboken, Merksem en Wilrijk.  De meerderheid (88% van de bevraagden) woont in het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo.  5 personen gaven geen woonplaats op.  14 personen gaven aan in een andere gemeente te wonen. Enkele van deze personen vulden hun gemeente in. Zie onderstaande tabel. Een andere gemeente namelijk gemeente aantal Hoevenen 2 Bergen op Zoom (Nederland) 1 Ossendrecht 1 Stabroek 2 Wuustwezel 1 totaal 7

13 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 3 – Resultaten speelterrein- en sportterrein Zandvlietse Dorpstraat

In dit deel staan de resultaten van wat de bevraagden vinden van het huidige speel- en sportterrein. In dit deel staan ook tips, suggesties en ideeën van de bevraagden voor het nieuwe toekomstige speelterrein.

3.1 Profielgegevens Via registratie en vragen over de deelnemers zijn er gegevens over de leeftijd, het geslacht, de woonplaats. Deze gegevens zijn gekoppeld aan de ingevulde vragen, zodat we een overzicht hebben wie de personen zijn die antwoord gaven op de vragen.  

Dit deel gaat over de specifieke vragen over het speelterrein- en sportterrein in Zandvliet. 83 personen gaven hun mening over dit deel.

3.1.1 Geslacht In deze tabel staat het aantal meisjes/vrouwen en jongens/mannen die de bevraging invulden.

gender meisje jongen onbekend totaal

Geslacht aantal 52 28 3 83

% 63% 34% 4% 100%

Bevindingen:  Van het totaal aantal bevraagden zijn minstens 63% meisjes/vrouwen ten opzichte van minstens 34% jongens/mannen. o Er zijn 24 meisjes/vrouwen meer dan jongens/mannen. o Minimum 1/3 van de bevraagden is van hetzelfde geslacht.  Deze verhouding is een decreetregel en een maatstaf van de adviesraden. Bij alle openbare inspraaktrajecten voor kinderen en jongeren bekijkt de jeugddienst deze verhouding. o We kunnen niet praten over twee gelijke groepen. Hiermee moet rekening gehouden worden.  3 personen hebben geen geslacht opgegeven. 14 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


3.1.2 Leeftijd In onderstaande tabel staan de bevraagden ingedeeld volgens 5 leeftijdsgroepen. Het is te beperkt om de bevraagden in te delen in twee groepen: ‘volwassenen’ en ‘niet-volwassenen’. De verschillende leeftijdsgroepen van jeugd hebben verschillende noden en behoeften. Dit heeft onder andere te maken met de cognitieve en biologische ontwikkeling en externe factoren zoals type opvoeding en omgeving. Daarom wordt er nagegaan hoe de aantallen zich verhouden bij de bevraagden. Deze leeftijdsgroepen van ‘de jeugd’ zijn ingedeeld volgens hun cognitieve en biologische ontwikkeling. Leeftijdsgroepen groepen aantal percentage 0 0% kleuters van 1 tot en met 5 jaar 10 12% kinderen van 6 tot en met 9 jaar 54 66% tieners van 10 tot en met 14 jaar 2 2% jongeren van 15 tot en met 26 jaar 7 8% ouder dan 26 10 12% onbekend 83 100% totaal Bevindingen:  Tieners van 10 tot en met 14 jaar vormen de grootste leeftijdsgroep.  Nog geen kwart van de bevraagden zijn kinderen van 6 tot en met 9 jaar. Deze groep is de tweede grootste groep.  Kleuters zijn nauwelijks vertegenwoordigd doordat ze niet bevraagd zijn. o Kleuters zijn cognitief nog niet rijp om hun mening te geven over een huidige toestand en toekomstperspectieven. Vaak zijn het de ouders van kleuters die de bevraging (samen) invullen. Ouders begeleiden meestal het speelgedrag van peuters en kleuters en kunnen een goede inschatting maken van hun speelbehoeften.  7 personen ouder dan 26 jaar gaven hun mening. In deze tabel staan de specifieke aantallen per leeftijd van de bevraagden. Van de doelgroepen kinderen, tieners en jongeren tot en met 26 jaar worden ook de nul-gegevens getoond. Vanaf 27 jaar worden enkel de cijfers weergeven van de effectieve bevraagden. Hoe oud ben je? leeftijd aantal onbekend 10 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 2 7 1

% 12% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 1% 15 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 32 33 37 totaal

3 4 14 27 12 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 1 1 1 83

4% 5% 17% 33% 14% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 4% 1% 1% 1% 1% 100%

Bevindingen:  In totaal zijn er bevraagden uit minstens 15 verschillende leeftijden. o Er is variatie in leeftijd bij de tieners en kinderen.  De aantallen per leeftijden zijn niet gelijkmatig verspreid.  Vanuit alle aaneensluitende leeftijden van 6 tot en met 13 jaar zijn er bevraagden.  De jongste persoon is 6 jaar en de oudste persoon is 37 jaar.  10 personen gaven geen leeftijd op. 3.1.3 Woonplaats Deze tabel bevat de woonplaatsen van de bevraagden. De lijst is alfabetisch gerangschikt. Woonplaats Antwerpen *Antwerpen 2000 *Antwerpen 2018 *Antwerpen 2020 *Antwerpen 2030 *Antwerpen 2050 *Antwerpen 2060

aantal 1 1 0 0 0 0 0

% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 16 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Berchem 2600 Berendrecht-Zandvliet-Lillo 2040 Borgerhout 2140 Deurne 2100 Ekeren 2180 Hoboken 2660 Merksem 2170 Wilrijk 2610 een andere gemeente onbekend totaal

0 75 1 0 0 0 0 0 5 1 83

0% 90% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 1% 100%

Bevindingen:  De bevraagden komen uit minstens 3 districten.  Er zijn geen bevraagden uit de districten Berchem, Deurne, Ekeren, Hoboken, Merksem en Wilrijk.  De meerderheid (75 van de 83 bevraagden) woont in het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo.  5 personen gaven geen woonplaats op. 3.1.4 Frequentie van de bevraagden op het terrein Met deze vraag wordt er nagegaan hoe vaak de bevraagden het afgelopen jaar het speel- en sportterrein bezochten. De bevraagden konden slechts één antwoord aanduiden. Hierdoor krijgen we een beter zicht op de frequentie. Hoe vaak kwam je in dit speel- en sportterrein het afgelopen jaar? antwoordmogelijkheid aantal % bijna elke dag (5 tot 7 dagen per week) 2 2% een paar keer per week (2 tot 4 keer per week) 7 8% verschillende keren per maand 23 28% verschillende keren per jaar 31 37% zelden tot nooit 20 24% geen antwoord 0 0% totaal 83 100% Bevindingen  Er is een verschil tussen de bevraagden die regelmatig en niet regelmatig op het terrein aanwezig zijn: o In totaal gaf 39% van de bevraagden (32 personen van de 83) aan het terrein op regelmatige basis te bezoeken.  Regelmatig = dagelijks + wekelijks + maandelijks. o In totaal gaf 61% van de bevraagden (41 van de 83 personen) aan het terrein op niet regelmatige basis te bezoeken.  Niet regelmatig = ‘verschillende keren per jaar’ + ‘zelden tot nooit’.

17 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


3.1.5 Hoe gaan de bevraagden vooral naar deze locatie? Met deze vraag wordt er nagegaan hoe de bevraagden vooral naar het terrein gingen. De bevraagden konden slechts één antwoord aanduiden uit een keuzelijst. Hierdoor krijgen we een beter zicht op de meeste gebruikte vervoersmodi. Hoe kom je vooral naar dit speel- en sportterrein? antwoordmogelijkheid aantal te voet 23 fiets 42 openbaar vervoer (bus, tram, taxi) 0 auto 12 brommer 0 andere (step, skateboard, rolschaatsen, rollerskates … 5 geen antwoord 1 totaal 83

% 28% 51% 0% 14% 0% 6% 1% 100%

Bevindingen:  Er is een duidelijk verschil: o De grootste groep komt te voet. o De tweede grootste groep komt met een fiets. o 4 personen komen naar deze locatie met een auto. o Dit wijst er op dat de gebruikers van het plein uit de nabije omgeving komen. 3.1.6 Waarom gaan de bevraagden naar deze locatie? De bevraagden konden in een keuzelijst de redenen aanduiden waarom ze naar deze locatie komen. De bevraagden konden meerdere antwoorden aanduiden. De aantallen van de tabel staan per rij steeds tot verhouding met het totaal aantal deelnemers: 83.  De tabellen lees je: o 26 personen of 31% van de 79 bevraagden komen er spelen. o 11 personen of 13% van de 56 bevraagden komen er voetballen. Waarom kwam/kom je naar dit speel- en sportterrein? antwoordmogelijkheid ik kom er spelen of ik speel hier met mijn kinderen ik kom er voetballen ik kom er fietsen ik kom er picknicken ik kom er op de bankjes zitten ik spreek er af met mijn vrienden ik kom er spelen met de jeugdvereniging ik kom er met de school ik ga er om te ontspannen, chillen ik kom er mijn huisdier(en) uitlaten ik doe graag mee aan evenementen die er worden

aantal 26 11 8 13 5 25 2 2 9 3 4

% ( totaal aantal bevraagden) 31% 13% 10% 16% 6% 30% 2% 2% 11% 4% 5% 18 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


georganiseerd ik woon er in de buurt ik kom hier voor andere redenen

21 5

25% 6%

Bevindingen:  De 2 redenen die door de bevraagden het meest werden aangeduid zijn: o om er te spelen o om af te spreken met vrienden  De reden die als derde meest gekozen werd is om er te picknicken.

3.2 Wat vinden de bevraagden niet leuk aan het huidige speelterrein? De bevraagden konden in een open tekstveld schrijven wat ze niet leuk vinden aan het huidige terrein. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. Hoe lees je de resultaten van de open vragen? De bevraagden konden in een open tekstveld schrijven. Bijna alle bevraagden wonen in BerendrechtZandvliet-Lillo, er is dus geen kolom die de aantallen per district toont. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. We verwerken de open vragen door te kijken hoeveel keer een bepaald uniek antwoord werd gegeven door een bepaald aantal personen, van welke leeftijd en geslacht. Met uniek bedoelen we dat iedere rij een ander antwoord bevat. Per antwoord zie je:  De unieke antwoorden staan gerangschikt per antwoordmogelijkheid. o Dit betekent dat gelijke of gelijkaardige antwoorden van meerdere personen samen worden gevoegd per rij, met vermelding van de leeftijd, geslacht en woonplaats van al deze personen.  Op deze manier worden alle unieke antwoorden op een structurele manier verwerkt en kan de jeugddienst bepaalde opvallende elementen duiden of nuanceren.  De reden van de bevraagden, extra aanvullingen of aandachtspunten staan tussen ( ).  De leeftijdscategorieën en de aantallen van de bevraagden die dit antwoord gaven. o voorbeeld in kolom ‘leeftijd’ 11 (x4), 24  Vier personen van 11 jaar en een persoon van 24 jaar gaven dit antwoord.  Het geslacht van de bevraagden die dit antwoord gaven. o aantallen  Kolom ‘totaal’ toont het totaal aantal personen die dit antwoord gaven.

19 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Wat vind je niet leuk aan het huidige speelterrein? Antwoorden de tunnel het hinkelspel (pad) (parcours)(baan) er staat niet (zo) veel (in) (er staat wat te weinig) (in de speeltuin) (er zou wat meer moeten staan) dat er in de tunnel wordt geplast niets het is een beetje oud (het is niet meer zo nieuw) geen calisthenics parcours ik vind alles leuk (ik vind het tof) er staan al oude speeltuigen te open (te veel open ruimte) niet veel voor kleine kids (weinig speelgelegenheid voor kleine kinderen) schommels sommigen maken dingen kapot en dan is niet leuk ik weet het niet de tunnel is heel vies de open plek vanachter dat het gevaarlijk kan zijn dat er niet zo veel te doen is

Leeftijd 9 (3), 10 (3), 11 (4), 12 (2) 10 (5), 11, 12 (2), 13

Leeftijd Onbekend Onbekend Jongen Meisje Woonplaats Totaal onbekend geslacht district 3

2

13

2040 (14)

1

15

1

5

5

2040 (8)

2

10

5

2040 (5)

1 1

2040 (3) 2040 (4)

3

2040 (3)

3

2040 (3) 2040 (3) 2040 (2) 2040 (2)

3 3 2 2

2040 (2)

2

2040 (2)

2

11 (4), 12 11 (3), 12 10, 12 (2)

1

3 3

11 (3) 27 (3) 8, 10 11, 12 12, 33

1 1 1 1

1 3 1 1

1

5 1

4 4

24, 29

2

6, 8

1

11 (2)

2

2040 (2)

2

2

2040 (2) 2040 2040 2040 2040

2 1 1 1 1

10 11 10 11 10

1 1

1 1 1

1

20 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


alles is er al zo lang hetzelfde slechte activiteiten het is heel somber en heeft niet veel kleur zo gewoon, er moet iets speciaal in staan gebrek aan schuif af slechts op 1 plaats zitbanken geen schaduw geen avontuur weinig uitnodigend voor kinderen speeltuin is meer voor kleine kinderen de schommels staan te dicht bij de berg en dan komen je voeten tegen de berg aan bij de wip kip doet het handvat pijn jongens die mij pesten ik vind dat er hier niets leuk aan is ik vind het niet leuk om hier te spelen ik vind het niet leuk dat de band kapot is

11 16

1

2040 2140

1 1

11

1

2040

1

12

1

2040

1

1 1 1

2040 2040 2040 2040 2040

1 1 1 1 1

2040

1

1

32 32 33 33 37

1 1

11

1

12

1

1

1

12 8 11

1 1 1

1 2040 2040

1 1 1

2040

1

2040

1

1 11

1 1

21 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


3.2 Wat vinden de bevraagden leuk aan het huidige speelterrein? De bevraagden konden in een open tekstveld schrijven wat ze leuk vinden aan het huidige speelterrein. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. Wat vind je leuk aan het huidige speelterrein? Antwoorden de (grote) schommel(s) alles de bandschommel (de band) (de band die rond kan draaien) klimrek de schommel op de berg(en) de bergen (bergjes) dat je daar kan ontspannen dat je leuk kunt spelen leuke plek om te hangen dat het hier groot is de 2 bergen geven het een uniek karakter (de heuvels) het babyschommeltje de band als die hersteld wordt de buis de wip de heuveltjes hinkelen

Leeftijd 8, 10 (7), 11 (9), 12 (2), 13, 32 9 (3), 10 (2), 11 (2), 12 (2) 10 (2), 11 (2) 8, 9, 10 (2) 11 (2) 11, 12 11 (2) 11 (2) 11 (2) 12, 24 11, 32 12 10 29 10 11 6

Leeftijd Onbekend Onbekend Jongen Meisje Woonplaats Totaal onbekend geslacht district 4

13

12

2000, 2040 (22)

1

3

7

2040 (10)

3

1

6

2040 (7)

1

4 2 1 2 2 2 1

2040 (4) 2040 (2) 2040 (2) 2040 (2) 2040 (2) 2040 (2) 2040 (2)

4 2 2 2 2 2 2

1

1

2040 (2)

2

1

1 1 1 1 1 1

2

10 1

1 2040 2040 2040 2040 2040

25

7

1 1 1 1 1 1 22

Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


dat het er rustig is dat je daar kunt amuseren dat er veel groen is dat er veel gras is om te voetballen dat het zo dichtbij is dat er een drinkkraantje is je kunt er wel komen spelen met een hond of zo ik kom er vaak met mijn hond en die hekjes van voor en van achter zijn dan wel handig alles buiten het hinkelspel niets

10 12

1 1 1

11

1 1

2040 2040 2040

1 1 1

2040

1

11 12

1 1

2040 2040

1 1

11

1

2040

1

12

1

2040

1

12 16

1

2040 2140

1 1

1

23 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


3.3 Belangrijke speelvormen peuters, kleuters en kleine kinderen Peuters, kleuters en kleine kinderen spelen op verschillende manieren op een speelterrein.

De bevraagden konden in een raster aanduiden hoe belangrijk ze een speelvorm vinden. De scores van belangrijkheid werden gegeven per spelvorm en niet ten opzichte van de andere spelvormen. Op deze manier komen we per spelvorm te weten wat de bevraagden er van vinden. Je krijgt duiding van de favoriete speelvormen door de afzonderlijke resultaten te vergelijken. Per rij staan de scores steeds in verhouding met het totaal aantal deelnemers (83 bevraagden). We tonen geen percentages omdat er minder dan 100 bevraagden zijn.

kleur donker groen licht groen oranje rood

Kleurlegende waarde

type

hoogste positieve score en laagste negatieve score

favoriet, populair

hoge positieve score en lage negatieve score positieve score en negatieve score gaan naar elkaar waarbij de positieve score het hoogste is Hoge negatieve score en lage positieve score OF positieve score en negatieve score gaan naar elkaar waarbij de negatieve score het hoogste is

opvallend matig ongeliefd, impopulair

24 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Welke speelvormen vind jij belangrijk voor peuters, kleuters en kinderen? onderdelen negatief twijfel positief blanco totaal 15 6 klimmen en springen 7 55 83 25 3 glijden 2 53 83 8 5 schommelen 4 66 83 23 5 hangbrug 11 44 83 22 3 stapparcours 5 53 83 evenwicht 11 25 45 2 83 draaien en zwieren 9 17 52 5 83 huisje 26 16 36 5 83 beklimbare kunst 19 14 42 8 83 veerfiguur 18 20 38 7 83 Bevindingen  Er is een duidelijk verschil.  Volgende speelvormen zijn het populairste: o klimmen en springen o glijden o schommelen o een stapparcours  Volgende speelvormen zijn populair: o een hangbrug o evenwicht o draaien en zwieren  Volgende elementen werden als matig beschouwd door de 83 bevraagden: o een huisje o beklimbare kunst

3.4 Wat moet er volgens de bevraagden absoluut zijn op het nieuwe speelterrein voor peuters en kleuters? De bevraagden konden in een open vraag zelf aangeven wat er volgens hen absoluut moet zijn op het nieuwe speelterrein voor peuters en kleuters. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabel.

25 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Wat moet er absoluut zijn op het nieuwe speelterrein voor peuters, kleuters en kinderen? Antwoorden schommel(s) (nieuwe) glijbaan (glijbaan voor peuters) klimparcours (klauterparcours)( een klein klimparcours voor kleuters) (mini) voetbalveld (voetbalveldje) een (voetbal)goal (2 goaltjes) een trampoline (grote trampoline) een drinkfontein (drinkkraantje) eettafeltjes (tafels om te picknicken) klimmen en springen stapparcours een katrol een kabelbaan een blotevoetenpad (parcours) heuvels (heuveltjes) dat je kunt klimmen en zo babyschommel een vogelnest schommel een hinkelpad een springkasteel

Leeftijd 9, 10, 11 (6), 13, 24, 29, 37 10, 11 (7), 12 (2), 24, 32

Leeftijd Onbekend Onbekend Jongen Meisje Woonplaats Totaal onbekend geslacht district 2

2

12

2040 (14)

1

5

8

2040 (11)

2

4

2040 (6)

4

1

10 (2), 11 (3), 12 11 (2), 12, 16

1

10 (2), 11 (2)

4

10 (2)

1

11

2

1

11 (3) 9, 10 9, 12 (2) 10 10, 37 8, 11 11 (2) 11, 12 6 11 10 11

2040 (3), 2140 2040 (4)

1 1

2 1

14 2

13 6

1

5 4

2

2040 (3)

3

3

2040 (3)

3

3

2040 (3)

3

3 3

2040 (3) 2040 (3) 2040 (2) 2040 2040 (2) 2040 (2) 2040 (2) 2040 2040 2040 2040

3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1

1 2 2 2 1 1 1

1

1

26 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


banken een huisje een groots en nieuwe speelhut klimtoestellen draaien en zwieren plastiek holle boom waar je van binnen in kan klimmen slingerparcours hangbrug een klein hoogte parcours een apenbrug iets met evenwicht hindernissenparcours fietsparcours een free run parcours een beetje groen om in en rond te spelen pannaveld speeltuigen voor iedereen iets

11 11 11

1 1 1 1

1

12

1

12

1

11 11 12 6 12 37 8 12

1

11 11

1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 1

2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040

1 1 1 1 1 1 1 1

1

2040

1

1

33

2040 2040 2040 2040 2040

1 1 1

1 2040 2040

1 1 1

27 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


3.5 Avontuurlijk en natuurlijk spelen De bevraagden kregen onderstaande tekst en afbeelding te zien als uitleg van het idee over avontuurlijk en natuurlijk spelen.

“Er zijn verschillende soorten speelterreinen. We denken erover na om van dit speelterrein een natuurlijk en avontuurlijk speelterrein met toestellen te maken.” De bevraagden konden aanduiden wat ze vindt dit idee vinden en uitleggen waarom. 3.5.1 Keuze bevraagden Vind je dit een goed idee? antwoordmogelijkheid aantal % nee 2 2% ja 67 81% geen mening 11 13% blanco 3 4% totaal 83 100%

28 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


3.5.2 Motivatie keuze bevraagden Wat vind je van een avontuurlijk en natuurlijk speelterrein? Leg kort uit waarom je dit vindt. Antwoorden

Leeftijd Onbekend Onbekend Jongen Meisje Woonplaats Totaal onbekend geslacht district

Leeftijd ja

het is leuk (het is tof) (superleuk) (omdat het er leuk uitziet) (omdat het leuker is)(ziet er keitof uit om er te gaan spelen)

6, 9 (3), 10 (2), 11 (8), 12

1

3

12

dat is (heel) avontuurlijker (avontuurlijk vind ik heel leuk) 8, 10 (4), 11 (4), 12, (omdat het kei avontuurlijk is) (ik hou van 29 avontuurlijk)(ik heb graag avontuurlijke speelterreinen)

3

2

8

2040 (10)

klimmen vind ik super leuk (omdat je veel kunt klimmen)(goed klimmen)(ik vind het belangrijk dat er toch iets avontuurlijks is om je echt uit te leven)

1

1

5

2040 (6)

6

1

1

2040 (2)

2

goed om in de natuur te zijn (lekker in de natuur) omdat het in het bos is en in het bos kun je goed spelen (met leuke activiteiten ik weet het niet maar het lijkt me heel leuk kinderen vinden dit ook leuke parcours dan kunnen kinderen veel spelen het is heel natuurlijk het is voor mij belangrijk dat zo'n avontuurspeeltuin zich in de natuur bevindt omdat het anders is

10, 11 (3), 12

10, 12 12

1

1

1

1

2040 (16)

2040

16

1

1

10

2

11 (2)

2

2040 (2)

2

11

1

2040

1

2040 2040

1 1

2040

1

2040

1

1 11

1 1

12 12

1 1

29 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


goed voor verstoppertje

10

1

2040

1

goed voor de conditie

29

1

2040

1

klimmen op coole boomstammen

10

1

2040

1

1

2040

1

11

1

2040

1

11 13 11

1 1

2040 2040 2040

1 1 1

omdat het leuke tuigen zijn omdat je kan klimmen, glijden, slingeren aan balken of zo het is heel actief voor de kinderen omdat je dan meer speelplek hebt omdat ik me graag vuil maak

1

1

stimuleert de creativiteit

33

1

2040

1

stimuleert interesse voor de natuur

33

1

2040

1

zorgt voor een gezondere leef- en speelomgeving

33

1

2040

1

2040

1

1 1 1 1

2040 2040 2040 2040

1 1 1 1

1

2040

1

1

2040

1

1

2040

1

weinig natuur in de nabijgelegen straten dus wat extra groen is een surplus omdat ik er dan vaker zal komen verandering is leuk want de vorige was heel saai alles begint oud te worden

32

1

11 10 11 10

gewoon belangrijk voor kinderen omdat ze zich dan een beetje kunnen uitleven

1 12 nee

niet nodig

10 geen mening

30 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


sommige dingen zijn leuk maar andere niet geen idee hoe die er uit ziet dan kun je voetballen ik weet het niet want het lijkt gevaarlijk de takken waar je over kunt klimmen, is wel leuk

2 11 11 11 12

2 1 1

2040 (2) 2040 1

1 1

2040 2040

2 1 1 1 1

31 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


3.6 Speelvormen natuurlijke en avontuurlijke speelzone De bevraagden kregen onderstaande tekst en afbeelding te zien als uitleg van het idee over avontuurlijk en natuurlijk spelen.

“Natuurlijke en avontuurlijke speelzone: Geen echte speeltoestellen. Eerder een avontuurlijke speelomgeving voor jong en oud. Je mag er dus kampen bouwen. Je kan op verschillende manieren spelen. Hieronder zie je enkele tekeningen van speelvormen. Kijk eerst naar de tekeningen. Klik dan onder de tekeningen aan hoe belangrijk je deze speelvormen vindt.”

De bevraagden konden in een raster aanduiden hoe belangrijk ze een speelvorm vinden. De scores van belangrijkheid werden gegeven per spelvorm en niet ten opzichte van de andere spelvormen. Op deze manier komen we per spelvorm te weten wat de bevraagden er van vinden. Je krijgt duiding van de favoriete speelvormen door de afzonderlijke resultaten te vergelijken. Per rij staan de scores steeds in verhouding met het totaal aantal deelnemers (83 bevraagden). We tonen geen percentages omdat er minder dan 100 bevraagden zijn.

kleur donker groen licht groen oranje

Kleurlegende waarde

type

hoogste positieve score en laagste negatieve score

favoriet, populair

hoge positieve score en lage negatieve score positieve score en negatieve score gaan naar elkaar waarbij de positieve score het hoogste is

opvallend matig 32 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


rood

Hoge negatieve score en lage positieve score OF positieve score en negatieve score gaan naar elkaar waarbij de negatieve score het hoogste is

ongeliefd, impopulair

Welke speelvormen vind jij belangrijk voor avontuurlijk spelen voor jong en oud? onderdelen negatief twijfel positief blanco totaal 26 13 liggende boomstam 20 24 83 22 11 boomstamschijven 12 38 83 25 14 boombeeld 25 19 83 21 13 losse takken 13 36 83 9 10 bosje 4 60 83 wilgenhut 9 15 47 12 83 kleine heuvel 7 17 47 12 83 zachte helling 7 25 39 12 83 hoge heuvel 3 6 63 11 83 steile helling 7 9 56 11 83 Bevindingen  Er is een duidelijk verschil.  Volgende speelvormen zijn het populairste: o bosje o hoge heuvel o steile helling  Volgende speelvormen zijn populair: o wilgenhut o kleine heuvel o zachte helling  Volgende elementen werden als matig beschouwd door de 83 bevraagden: o liggende boomstam o boomstamschijven o losse takken o boombeeld

33 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 4 – Resultaten speelterrein Antwerpsebaan Kommershoek

In dit deel staan de resultaten van wat de bevraagden vinden van het huidige speelterrein aan de Antwerpsebaan. In dit deel staan ook tips, suggesties en ideeën van de bevraagden voor het nieuwe toekomstige speelterrein.

4.1 Profielgegevens Via registratie en vragen over de deelnemers zijn er gegevens over de leeftijd, het geslacht, de woonplaats. Deze gegevens zijn gekoppeld aan de ingevulde vragen, zodat we een overzicht hebben wie de personen zijn die antwoord gaven op de vragen.  

Dit deel gaat over de specifieke vragen over het speelterrein- en sportterrein in Zandvliet. 79 personen gaven hun mening over dit deel.

4.1.1 Geslacht In deze tabel staat het aantal meisjes/vrouwen en jongens/mannen die de bevraging invulden. Geslacht gender aantal meisje 42 jongen 34 onbekend 3 totaal 79

% 53% 43% 4% 100%

Bevindingen:  Van het totaal aantal bevraagden zijn minstens 53% meisjes/vrouwen ten opzichte van minstens 43% jongens/mannen. o Er zijn 8 meisjes/vrouwen meer dan jongens/mannen. o Minimum 1/3 van de bevraagden is van hetzelfde geslacht.  Deze verhouding is een decreetregel en een maatstaf van de adviesraden. Bij alle openbare inspraaktrajecten voor kinderen en jongeren bekijkt de jeugddienst deze verhouding. 34 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


o

We kunnen praten over twee gelijke groepen. Hiermee moet rekening gehouden worden. 3 personen hebben geen geslacht opgegeven.

4.1.2 Leeftijd In onderstaande tabel staan de bevraagden ingedeeld volgens 5 leeftijdsgroepen. Het is te beperkt om de bevraagden in te delen in twee groepen: ‘volwassenen’ en ‘niet-volwassenen’. De verschillende leeftijdsgroepen van jeugd hebben verschillende noden en behoeften. Dit heeft onder andere te maken met de cognitieve en biologische ontwikkeling en externe factoren zoals type opvoeding en omgeving. Daarom wordt er nagegaan hoe de aantallen zich verhouden bij de bevraagden. Deze leeftijdsgroepen van ‘de jeugd’ zijn ingedeeld volgens hun cognitieve en biologische ontwikkeling. Leeftijdsgroepen groepen aantal percentage 0 0% kleuters van 1 tot en met 5 jaar 1 1% kinderen van 6 tot en met 9 jaar 66 84% tieners van 10 tot en met 14 jaar 0 0% jongeren van 15 tot en met 26 jaar 1 1% ouder dan 26 11 14% onbekend 79 100% totaal Bevindingen:  Tieners van 10 tot en met 14 jaar vormen de grootste (en enige) leeftijdsgroep.  Kleuters zijn niets vertegenwoordigd doordat ze niet bevraagd zijn. o Kleuters zijn cognitief nog niet rijp om hun mening te geven over een huidige toestand en toekomstperspectieven. Vaak zijn het de ouders van kleuters die de bevraging (samen) invullen. Ouders begeleiden meestal het speelgedrag van peuters en kleuters en kunnen een goede inschatting maken van hun speelbehoeften.  11 personen ouder dan 26 jaar gaven hun mening. In deze tabel staan de specifieke aantallen per leeftijd van de bevraagden. Van de doelgroepen kinderen, tieners en jongeren tot en met 26 jaar worden ook de nul-gegevens getoond. Vanaf 27 jaar worden enkel de cijfers weergeven van de effectieve bevraagden. Hoe oud ben je? leeftijd aantal onbekend 11 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0

% 14% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 35 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 totaal

0 0 1 19 29 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 79

0% 0% 1% 24% 37% 23% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 100%

Bevindingen:  In totaal zijn er bevraagden uit minstens 5 verschillende leeftijden. o Er is weinig variatie in leeftijd bij de tieners en kinderen.  De aantallen per leeftijden zijn niet gelijkmatig verspreid.  De jongste persoon is 6 jaar en de oudste persoon is 29 jaar.  11 personen gaven geen leeftijd op. 4.1.3 Woonplaats Deze tabel bevat de woonplaatsen van de bevraagden. De lijst is alfabetisch gerangschikt.

Bevindingen:  De bevraagden komen uit minstens 3 districten.  Er zijn geen bevraagden uit de districten Berchem, Deurne, Ekeren, Hoboken, Merksem en Wilrijk.  De meerderheid (75 van de 83 bevraagden) woont in het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo.  5 personen gaven geen woonplaats op.

36 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


4.1.4 Frequentie van de bevraagden op het terrein Met deze vraag wordt er nagegaan hoe vaak de bevraagden het afgelopen jaar het speel- en sportterrein bezochten. De bevraagden konden slechts één antwoord aanduiden. Hierdoor krijgen we een beter zicht op de frequentie. Hoe vaak kwam je in dit speel- en sportterrein het afgelopen jaar? antwoordmogelijkheid aantal % bijna elke dag (5 tot 7 dagen per week) 1 1% een paar keer per week (2 tot 4 keer per week) 5 6% verschillende keren per maand 12 15% verschillende keren per jaar 29 37% zelden tot nooit 30 38% geen antwoord 2 3% totaal 79 100% Bevindingen  Er is een verschil tussen de bevraagden die regelmatig en niet regelmatig op het terrein aanwezig zijn: o In totaal gaf 23% van de bevraagden (32 personen van de 83) aan het terrein op regelmatige basis te bezoeken.  Regelmatig = dagelijks + wekelijks + maandelijks. o In totaal gaf 75% van de bevraagden (41 van de 83 personen) aan het terrein op niet regelmatige basis te bezoeken.  Niet regelmatig = ‘verschillende keren per jaar’ + ‘zelden tot nooit’.

4.1.5 Hoe gaan de bevraagden vooral naar deze locatie? Met deze vraag wordt er nagegaan hoe de bevraagden vooral naar het terrein gingen. De bevraagden konden slechts één antwoord aanduiden uit een keuzelijst. Hierdoor krijgen we een beter zicht op de meeste gebruikte vervoersmodi. Hoe kom je vooral naar dit speel- en sportterrein? antwoordmogelijkheid aantal te voet 17 fiets 34 openbaar vervoer (bus, tram, taxi) 1 auto 13 brommer 0 andere (step, skateboard, rolschaatsen, rollerskates … 11 geen antwoord 3 totaal 79

% 22% 43% 1% 16% 0% 14% 4% 100%

Bevindingen:  Er is een duidelijk verschil: o De grootste groep komt met een fiets. o De tweede grootste groep komt te voet. 37 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


o

De derde grootste groep komt met een auto.

4.1.6 Waarom gaan de bevraagden naar deze locatie? De bevraagden konden in een keuzelijst de redenen aanduiden waarom ze naar deze locatie komen. De bevraagden konden meerdere antwoorden aanduiden. De aantallen van de tabel staan per rij steeds tot verhouding met het totaal aantal deelnemers: 79.  De tabellen lees je: o 15 personen of 19% van de 79 bevraagden komen er spelen. o 10 personen of 13% van de 79 bevraagden komen er voetballen. Waarom kwam/kom je naar dit speel- en sportterrein? antwoordmogelijkheid ik kom er spelen of ik speel hier met mijn kinderen ik kom er voetballen ik kom er fietsen ik kom er picknicken ik kom er op de bankjes zitten ik spreek er af met mijn vrienden ik kom er spelen met de jeugdvereniging ik kom er met de school ik ga er om te ontspannen, chillen ik kom er mijn huisdier(en) uitlaten ik doe graag mee aan evenementen die er worden georganiseerd ik woon er in de buurt ik kom hier voor andere redenen

15 10 5 2 4 14 6 3 17 3

% ( totaal aantal bevraagden) 19% 13% 6% 3% 5% 18% 8% 4% 22% 4%

2 13 14

3% 16% 18%

aantal

Bevindingen:  De redenen die door de bevraagden het meest werden aangeduid zijn: o om er te ontspannen, te chillen o om er te spelen o om af te spreken met vrienden o andere redenen o omdat ze in de buurt wonen

38 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


4.2 Wat vinden de bevraagden niet leuk aan het huidige speelterrein? De bevraagden konden in een open tekstveld schrijven wat ze niet leuk vinden aan het huidige terrein. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. Hoe lees je de resultaten van de open vragen? De bevraagden konden in een open tekstveld schrijven. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. We verwerken de open vragen door te kijken hoeveel keer een bepaald uniek antwoord werd gegeven door een bepaald aantal personen, van welke leeftijd en geslacht. Met uniek bedoelen we dat iedere rij een ander antwoord bevat. Per antwoord zie je:  De unieke antwoorden staan gerangschikt per antwoordmogelijkheid. o Dit betekent dat gelijke of gelijkaardige antwoorden van meerdere personen samen worden gevoegd per rij, met vermelding van de leeftijd, geslacht en woonplaats van al deze personen.  Op deze manier worden alle unieke antwoorden op een structurele manier verwerkt en kan de jeugddienst bepaalde opvallende elementen duiden of nuanceren.  De reden van de bevraagden, extra aanvullingen of aandachtspunten staan tussen ( ).  De leeftijdscategorieën en de aantallen van de bevraagden die dit antwoord gaven. o voorbeeld in kolom ‘leeftijd’ 11 (x4), 24  Vier personen van 11 jaar en een persoon van 24 jaar gaven dit antwoord.  Het geslacht van de bevraagden die dit antwoord gaven. o aantallen  Kolom ‘totaal’ toont het totaal aantal personen die dit antwoord gaven.

39 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Wat vind je niet leuk aan het huidige speelterrein? Antwoorden er zijn maar 2 schommels vind alles leuk Speeltuigen zijn te oud het is te klein de glijbaan het is saai niets voor de groteren het zand het klimrek te veel afval Speeltuin is te dicht bij de straat geen apart hondenterrein geen pingpongtafel mis een scheve draaischijf mis trampoline mis vogelnest mis voetbalveldje sommige bewoners zagen over te veel lawaai de draaiende band kraakt speeltuigen liggen te ver uit elkaar die kikker mis een ramp er zijn sommige speeltuigen waar ik niet weet hoe ik er op moet spelen het huisje het staat super leeg ben er nog nooit geweest die kokers zijn niet leuk die kikker vuile zandbak het voor de kleinere kinderen geen onderdak als het regent het speelhuisje

Leeftijd 10 (3),11 (3) 10 (3), 12 (2) 11 (3), 12 (2) 10 (3) 10 (2), 11 (2) 10, 11 (2), 12 12 (3) 10, 11 11 (2), 12 11 (2) 11 11 12 12 12 12

Leeftijd Onbekend Jongen Meisje Woonplaats Totaal onbekend geslacht

1

2

1

3

3

2040 (6)

6

4

2

2040 (6)

6

2

2

1

2040 (5)

5

3

1

1

2040 (5)

5

2

2

2040 (4)

4

1

3

2040 (4)

4

2 1 1

1 2 2 2 1

2040 (3) 2040 (3) 2040 (3) 2040 (2) 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040

3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1

1

2040

1

1

2040

1

2040

1

2040 2040

1 1

2040

1

2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 10 10

1

10 11

1 1

11

1

12 11 11

1 1 1

10 1 29 11 11

1 1 1 1 1 1 1

40 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


4.3 Wat vinden de bevraagden leuk aan het huidige speelterrein? De bevraagden konden in een open tekstveld schrijven wat ze leuk vinden aan het huidige speelterrein. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. Wat vind je leuk aan het huidige speelterrein? Antwoorden de schommels het klimrek de draaiende ton alles genoeg ruimte het zand weet het niet je kan er verschillende dingen doen veel speeltuigen je kan er spelen en chillen dat rolding de banken de derde foto de loopband niets sommige dingen zijn leuk er is veel plaats je kan er met het gezin picknicken dat met de emmer die je omhoog en omlaag doet er zijn grote en kleine speeltuigen het is goed geplaatst je kan er voetballen nummer 6

Leeftijd 10 (6), 11 (8),12 (3) 11 (6) 11, 12 (2) 11, 12 (2) 11 (2) 10 (2), 12 10, 11, 12 11 (2)

Leeftijd Onbekend Jongen Meisje Woonplaats Totaal onbekend geslacht

2 1

1

10, 12 10 10, 11 11 12 (2) 11 (2) 11

10

7

2040 (17)

17

3 2 2 2 2 2

3 3 1 1 1 1

2040 (6) 2040 (5) 2040 (3) 2040 (3) 2040 (3) 2040 (3)

6 5 3 3 3 3

1

2

2040 (3)

3

1

1

2040 (2)

2

2

2040 (2)

2

1 1 1

2040 (2) 2040 (2) 2040 (2) 2040 (2) 2040 (2)

2 2 2 2 2

2000

1

2040

1

2040

1

1 1

1

10

1 1 1 2 2 1

11

1

11

1

10

1

2040

1

11

1

2040

1

1

2040 2040 2040

1 1 1

10 10

1 1

1

41 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


4.4 Belangrijke speelvormen peuters, kleuters en kleine kinderen Peuters, kleuters en kleine kinderen spelen op verschillende manieren op een speelterrein.

De bevraagden konden in een raster aanduiden hoe belangrijk ze een speelvorm vinden. De scores van belangrijkheid werden gegeven per spelvorm en niet ten opzichte van de andere spelvormen. Op deze manier komen we per spelvorm te weten wat de bevraagden er van vinden. Je krijgt duiding van de favoriete speelvormen door de afzonderlijke resultaten te vergelijken. Per rij staan de scores steeds in verhouding met het totaal aantal deelnemers (83 bevraagden). We tonen geen percentages omdat er minder dan 100 bevraagden zijn.

kleur donker groen licht groen oranje rood

Kleurlegende waarde

type

hoogste positieve score en laagste negatieve score

favoriet, populair

hoge positieve score en lage negatieve score positieve score en negatieve score gaan naar elkaar waarbij de positieve score het hoogste is Hoge negatieve score en lage positieve score OF positieve score en negatieve score gaan naar elkaar waarbij de negatieve score het hoogste is

opvallend matig ongeliefd, impopulair

42 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Welke speelvormen vind jij belangrijk voor peuters, kleuters en kinderen? onderdelen negatief twijfel positief blanco totaal 9% klimmen en springen 3% 29% 59% 100% 4% glijden 11% 29% 56% 100% 5% schommelen 10% 9% 76% 100% 8% hangbrug 15% 22% 56% 100% 9% stapparcours 9% 28% 54% 100% 8% evenwicht 11% 33% 48% 100% 8% draaien en zwieren 5% 20% 67% 100% 8% huisje 24% 25% 43% 100% 8% beklimbare kunst 16% 20% 56% 100% 8% veerfiguur 16% 22% 54% 100% Bevindingen  Er is een duidelijk verschil.  Volgende speelvormen zijn het populairste: o klimmen en springen o glijden o schommelen o een stapparcours  Volgende speelvormen zijn populair: o een hangbrug o evenwicht o draaien en zwieren  Volgende elementen werden als matig beschouwd door de 79 bevraagden: o een huisje o beklimbare kunst

4.5 Wat moet er volgens de bevraagden absoluut zijn op het nieuwe speelterrein voor peuters en kleuters? De bevraagden konden in een open vraag zelf aangeven wat er volgens hen absoluut moet zijn op het nieuwe speelterrein voor peuters en kleuters. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabel.

43 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Wat moet er absoluut zijn op het nieuwe speelterrein voor peuters, kleuters en kinderen? Antwoorden schommels klimmen en springen glijden babyschommel voetbalveld draaien en zwieren skatepark grotere oppervlakte stapparcours trampoline katrol beklimbare dingen een huisje vogelnest klimmuur hangmat een heuvel een holle plastieken boom waar je van binnen in kan klimmen zandbak avontuur freerunning parcours hangbrug

Leeftijd 6, 10 (3), 11(5), 12 (4) 8 (2), 11 (5), 12, 33 10 (2), 11 (4), 33 9, 10, 11 (2), 12 8, 11 (2) 10 (2), 11, 33 11 (2) 10, 11 (2) 7, 8, 10 6, 11, 24 11, 12 10, 12 11 (2) 9, 12 11 (2) 11 9 12 9 10 11 11

Leeftijd Onbekend Onbekend Jongen Meisje Woonplaats Totaal onbekend geslacht district 3

1 1 2

1

8

8

2040 (16)

16

5 3 3 3 2 3 2

4 4 2 2 2

2040 (9) 2040 (7) 2040 (5) 2040 (5) 2040 (4) 2040 (4) 2040 (3) 2040 (3) 2040 (3) 2040 (3) 2040 (2) 2040 (2) 2040 (2) 2040 2040 2040

9 7 6 5 4 4 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1

1 2

1

1 1 3 1 1 2 2 2 1 1 1

1 1 1 1 1

1

1

2040

1

2040 2040 2040 2040

1 1 1 1 44

Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


een kraan in de zandbak pingpongtafel natuur uitdagende dingen

10 12 9 11

1 1 1 1

2040 2040 2040 2040

1 1 1 1

45 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


4.6 Avontuurlijk en natuurlijk spelen De bevraagden kregen onderstaande tekst en afbeelding te zien als uitleg van het idee over avontuurlijk en natuurlijk spelen.

“Er zijn verschillende soorten speelterreinen. We denken erover na om van dit speelterrein een natuurlijk en avontuurlijk speelterrein met toestellen te maken.” De bevraagden konden aanduiden wat ze vindt dit idee vinden en uitleggen waarom. 4.6.1 Keuze bevraagden Vind je dit een goed idee? antwoordmogelijkheid aantal % nee 1 1% ja 74 94% geen mening 2 3% blanco 2 3% totaal 79 100% Bevindingen

46 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


4.6.2 Motivatie keuze bevraagden Wat vind je van een avontuurlijk en natuurlijk speelterrein? Leg kort uit waarom je dit vindt. Antwoorden gewoon leuk het avontuur dan is het echt in de natuur spelen goed idee, zo komen de kinderen meer buiten dan kan je je benen en armen strekken je kan je er uitleven als het ook voor de oudere kids is, wel leuk omdat ik graag klim alles is voor jong en oud dan kan je trainen leuker om je te verstoppen vind het niet leuk ok, kan je gek doen iets nieuws is altijd leuk omdat het dicht bij het bos ligt vind het maar niks, ik zou liever een ramp hebben ziet er supertof uit er is dan veel variatie

Leeftijd 10 (15), 11 (4), 12 (3), 29 10 (3), 12 (5) 10 (2), 11 (4), 12 (2)

Leeftijd Jongen Meisje onbekend

Onbekend geslacht

Woonplaats Totaal

2

10

11

2

2040 (23)

23

1

5

3

1

2040 (9)

9

1

2

5

2

2040 (9)

9

11 (4)

1

2

3

2040 (5)

5

10, 11 (2)

1

3

1

2040 (4)

4

10, 11

1

1

1

2040 (3)

3

2040 (2)

2

1

2040 (2) 2040 2040 2040 2040 2040 2040

2 1 1 1 1 1 1

1

2040

1

2040

1

2040 2040

1 1

11, 12 11 (2) 10 10 12 12 11 11 12

1

2 2 1 1 1 1 1

11 11 11

1 1 1

4.7 Speelvormen natuurlijke en avontuurlijke speelzone De bevraagden kregen onderstaande tekst en afbeelding te zien als uitleg van het idee over avontuurlijk en natuurlijk spelen.

“Natuurlijke en avontuurlijke speelzone: Geen echte speeltoestellen. Eerder een avontuurlijke speelomgeving voor jong en oud. Je mag er dus kampen bouwen. Je kan op verschillende manieren spelen. Hieronder zie je enkele tekeningen van speelvormen. 47 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Kijk eerst naar de tekeningen. Klik dan onder de tekeningen aan hoe belangrijk je deze speelvormen vindt.�

De bevraagden konden in een raster aanduiden hoe belangrijk ze een speelvorm vinden. De scores van belangrijkheid werden gegeven per spelvorm en niet ten opzichte van de andere spelvormen. Op deze manier komen we per spelvorm te weten wat de bevraagden er van vinden. Je krijgt duiding van de favoriete speelvormen door de afzonderlijke resultaten te vergelijken. Per rij staan de scores steeds in verhouding met het totaal aantal deelnemers (83 bevraagden). We tonen geen percentages omdat er minder dan 100 bevraagden zijn.

kleur donker groen licht groen oranje rood

Kleurlegende waarde

type

hoogste positieve score en laagste negatieve score

favoriet, populair

hoge positieve score en lage negatieve score positieve score en negatieve score gaan naar elkaar waarbij de positieve score het hoogste is Hoge negatieve score en lage positieve score OF positieve score en negatieve score gaan naar elkaar waarbij de negatieve score het hoogste is

opvallend matig ongeliefd, impopulair

48 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Welke speelvormen vind jij belangrijk voor avontuurlijk spelen voor jong en oud? onderdelen negatief twijfel positief blanco totaal 11% liggende boomstam 29% 23% 37% 100% 6% boomstamschijven 16% 23% 54% 100% 8% boombeeld 19% 30% 43% 100% 10% losse takken 25% 24% 41% 100% 8% bosje 13% 14% 66% 100% 6% wilgenhut 5% 20% 68% 100% 6% kleine heuvel 8% 18% 68% 100% 9% zachte helling 10% 24% 57% 100% 8% hoge heuvel 5% 11% 76% 100% 9% steile helling 8% 6% 77% 100%

Bevindingen  Er is een duidelijk verschil.  Volgende speelvormen zijn het populairste: o steile helling o hoge heuvel o bosje o kleine heuvel o wilgenhut  Volgende speelvormen zijn populair: o zachte helling o boomstamschijven  Volgende elementen werden als matig beschouwd door de 79 bevraagden: o liggende boomstam o losse takken o boombeeld

49 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 5 – Resultaten toekomstig sportterrein In dit deel staan de resultaten van wat de bevraagden vinden over sportmogelijkheden op beide terreinen. De vragen over sporten stonden apart en werden door alle bevraagden ingevuld. Daarom dat het totaal van de bevraagden dus gelijk is aan 200 personen.

5.1 Belangrijke sportmogelijkheden De bevraagden konden in een raster aanduiden hoe belangrijk ze een soort sporttoestel vinden. De scores van belangrijkheid werden gegeven per mogelijkheid en niet ten opzichte van de andere mogelijkheden. Op deze manier komen we per toestel te weten wat de bevraagden er van vinden. Je krijgt duiding van de favoriete toestellen door de afzonderlijke resultaten te vergelijken. Per rij staan de scores steeds in verhouding met het totaal percentage deelnemers (100% = bevraagden).

kleur donker groen licht groen oranje

rood

Kleurlegende waarde hoogste positieve score en laagste negatieve score hoge positieve score en lage negatieve score positieve score en negatieve score gaan naar elkaar waarbij de positieve score het hoogste is Laagste positieve score OF hoge negatieve score en lage positieve score OF positieve score en negatieve score gaan naar elkaar waarbij de negatieve score het hoogste is

Welke sportmogelijkheid vind jij belangrijk? onderdelen negatief twijfel positief blanco veld voor voetbal 24% 16% 52% 10% veld voor basket 29% 28% 34% 10% ruimte om te skaten 23% 24% 44% 10% freerunningparcours 20% 15% 55% 11% verschillende rekstokken 24% 22% 44% 10% (calisthenics parcours) beweegtoestellen 17% 15% 60% 9% petanquebaan 30% 31% 28% 11% open ruimte voor sporten zoals baseball, frisbee, 19% 13% 61% 9% badminton, voetbal …

type favoriet, populair opvallend matig ongeliefd, impopulair

totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Bevindingen  Er is een duidelijk verschil.  Volgende sportvormen zijn het populairste: o Open ruimte voor sporten zoals baseball, frisbee, badminton, voetbal, … o beweegtoestel  Volgende sportvormen zijn populair: 50 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


o freerunningparcours o veld voor voetbal Volgende elementen werden als matig of niet belangrijk beschouwd door de 79 bevraagden: o ruimte om te skaten o verschillende rekstokken (calisthenics) o veld voor basket en petanquebaan

5.2 Wat moet er absoluut zijn op het nieuwe sportterrein om te kunnen sporten? Hoe lees je de resultaten van de open vragen? De bevraagden konden in een open tekstveld schrijven. Bijna alle bevraagden wonen in BerendrechtZandvliet-Lillo, er is dus geen kolom die de aantallen per district toont. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. We verwerken de open vragen door te kijken hoeveel keer een bepaald uniek antwoord werd gegeven door een bepaald aantal personen, van welke leeftijd en geslacht. Met uniek bedoelen we dat iedere rij een ander antwoord bevat. Per antwoord zie je:  De unieke antwoorden staan gerangschikt per antwoordmogelijkheid. o Dit betekent dat gelijke of gelijkaardige antwoorden van meerdere personen samen worden gevoegd per rij, met vermelding van de leeftijd, geslacht en woonplaats van al deze personen.  Op deze manier worden alle unieke antwoorden op een structurele manier verwerkt en kan de jeugddienst bepaalde opvallende elementen duiden of nuanceren.  De reden van de bevraagden, extra aanvullingen of aandachtspunten staan tussen ( ).  De leeftijdscategorieën en de aantallen van de bevraagden die dit antwoord gaven. o voorbeeld in kolom ‘leeftijd’ 11 (x4), 24  Vier personen van 11 jaar en een persoon van 24 jaar gaven dit antwoord.  De woonplaats van de bevraagden die dit antwoord gaven. o bijvoorbeeld: 2610 (14)  14 personen die dit antwoord gaven, wonen in Berendrecht-Zandvliet-Lillo.  Het geslacht van de bevraagden die dit antwoord gaven. o aantallen  Kolom ‘totaal’ toont het totaal aantal personen die dit antwoord gaven.

51 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Wat moet er absoluut zijn op het nieuwe sportterrein om te kunnen sporten? Antwoorden voetbalveld een trampoline freerunning parcours loopparcours basket Bewegingstoestellen skateramp grasveld klimrek Rekstokken handbal klimmuur tennisveld optrekpalen springkastelen badminton Basebalveld drinkfontein katrol schommels agoraveld voetbal agoraveld basket apenbrug babyschommel BMX baan Boogschieten een holle plastieken boom waarin je binnenin kan klimmen atletiekbaan klein trampolinepark volleybal trefbalveld plaats om te kubben steile heuvel fietsparcours pingpongtafel fitness glijbanen podium om op te dansen vogelnest

Leeftijd 8, 10 (9), 11 (17), 12 (7), 13 8 (2), 9, 10 (3), 11, 12 (3) 10 (3), 11 (6), 12 8; 9, 10 (3), 11 (2), 12 10 (3), 11, 12 (3) 8, 10 (2), 11 (2), 12 8, 10 (2), 11 (3), 12 9, 10 (2), 11 (3) 7, 10 (3), 11 (2) 6, 10 10, 11 9, 10 (2) 10, 18 10, 11 6, 10 (2) 10, 11 11, 12

Leeftijd Onbekend Onbekend Jongen Meisje Woonplaats Totaal onbekend geslacht district 6

1

30

11

2040 (41)

41

4 4 2 2 3 4 3 1

6 6 6 3 4 2 3 5 3 2 3 3 2 3 1

2040 (10) 2040 (10) 2040 (8) 2040 (7) 2040 (7) 2040 (7) 2040 (6) 2040 (6) 2040 (3) 2040 (3) 2040 (3) 2040 (3) 2040 (3) 2040 (3) 2040 (2) 2040 2040 (2) 2040 (2) 2040 (2) 2040 2040 2040 2040 2040

10 10 8 7 7 7 6 6 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

1

2040

1

1

2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

1

1 1

1 1 2

2

2 2 2

11 (2) 8, 9 1 1 1 10 12 10

1 1 1 1 1 1

12 11 1 11 10 11 11 9 12 12 12

1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 1

1

1

12

1

2040

1

10

1

2040

1 52

Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


zitplekken hoogteparcours met klimmen muziek om te dansen waterbaan blotevoetenpad

10

1

2040

1

12

1

2040

1

6 10 10

1

2040 2040 2040

1 1 1

1 1

5.2 Calisthenics De bevraagden konden in een open tekstveld schrijven wat er volgens hen absoluut moet zijn om de sport calisthenics te kunnen uitoefen. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen.

De bevraagden kregen bovenstaande en onderstaande video te zien (klik op de link) met bijhorende tekst: “Calisthenics is een vorm van buitenfitness waarbij je gebruik maakt van je eigen lichaamsgewicht. Je doet aan spieropbouw door middel van oefeningen zoals springen, optrekken en squats. Je kan dit overal beoefenen zoals aan een fietsrek, op een zitbank of aan het klimrek van een speelterrein. Iedereen doet dit op eigen tempo.”

Link naar video: https://www.youtube.com/watch?v=l4dPXYugr-U

53 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Wat moet er voor jou zijn om de sport calisthenics te kunnen uitoefenen? Antwoorden

Leeftijd

Leeftijd Onbekend Jongen Meisje onbekend geslacht

Woonplaats

Onbekend Totaal district

klimrek(ken)(om armspieren te doen) (hoog ijzeren klimrek met sporten)

7, 8 (2), 9, 10 (5), 11 (5), 12 (7)

2

7

14

2

2000, 2040 (21)

rekstok(ken)

10 (3), 11 (2), 12 (3), 13

3

2

9

1

2040 (12)

8, 10 (2), 11 (2)

1

2

4

2040 (5)

5 3 2 4 2

2040 (5) 2040 (4) 2040 (4) 2040 (4) 2040 (3)

5 4 4 4 3

2040 (3)

3

3

2040 (3)

3

rekken (waar je aan kunt hangen) (om je op te trekken) (rek om te draaien) een muur (muren) palen (paal om aan te hangen) voetbal van alles een klimmuur (soort klimmuur) (bar) baren om aan te hangen (bar voor jezelf op te trekken) een trampoline grote ruimte (open ruimte)(open vlakte) niets zo'n loopbrug voor op te trekken optrekstokken banken buikspieren een bok speeltuigen

10 (2), 11 (3) 10 (3), 11 10, 11 (2) 11 11 (2), 12 11 (2)

1 3

1 2 1

1

3

8, 9, 10 11, 12 (2)

2

1

2040 (2)

10, 12 (2) 10, 11 12 (2) 10, 12 12 (2) 10 (2) 10, 12

2 2 1 2 2

1

2040 (3) 2040 2040 (2) 2040 (2) 2040 (2) 2040 (2)

1

2 2

1

23 12

1

6

1

3

2

3 2 2 2 2 2 2 54

Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


toestellen waarmee je je kan optrekken (attributen) kunstgras pompen sit-ups rekoefeningen (optrekoefeningen armspieren buikspieren) hangrekken klimtoestellen klim parcours muur met paaltjes ertegen aan een optrekbar een buis om op te trekken rekpalen koprolpalen een ijzeren paal palen om je omhoog te trekken springdingen

10, 11 11 (2) 10, 12 11

1

1

2040 2

1

11 (2)

2

1

2 2 2

2 2

2040 (2) 2000 2040 (2)

2

2040 (2)

2

2040 2040 2040 2040

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12

1 1 1

1 11 10 10 11 11 11 12 10

1

1 1 1

1 2040 2040 2040

1 1 1 1 1

1 2040 1

een loopband

11

1

een sportterrein een plein om op te trainen een basic-Fit iemand die uit kan leggen skateplein speelterrein fitness apparatuur speciale apparatuur genoeg om je spieren te trainen free run parcours

11 12 11 12 11 11 12 10 10 11

1 1 1

1 2040

1 1

1 1 1 1 1 1 1

2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 55

Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


schommels gras bomen iets voor armspieren iets voor het bovenlichaam waar je over kan lopen voetbalveld een wc is ook belangrijk! om gezonder te worden dat moet er zijn het is super gezond! atletiek

10 11 12

1 1 1

11 10 10 8 10 11 11

1 1 1

2040 2040 1

1 1 1 1 1 1

2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

56 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 6 – Zitmogelijkheden 6.1 Belangrijke zitmogelijkheden

De bevraagden konden in een raster aanduiden hoe belangrijk ze een zitmogelijkheid vinden. De scores van belangrijkheid werden gegeven per mogelijkheid en niet ten opzichte van de andere zitmogelijkheden. Op deze manier komen we per zitmogelijkheid te weten wat de bevraagden er van vinden. Je krijgt duiding van de favoriete zitmogelijkheden door de afzonderlijke resultaten te vergelijken. Per rij staan de scores steeds in verhouding met het totaal aantal deelnemers (200 bevraagden).

kleur donker groen licht groen oranje rood

Kleurlegende waarde

type

hoogste positieve score en laagste negatieve score

favoriet, populair

hoge positieve score en lage negatieve score positieve score en negatieve score gaan naar elkaar waarbij de positieve score het hoogste is Hoge negatieve score en lage positieve score OF positieve score en negatieve score gaan naar elkaar waarbij de negatieve score het hoogste is

opvallend

Welke zitmogelijkheden vind jij belangrijk? onderdelen negatief twijfel positief gewone bank 9% 23% 59% zitblok 17% 24% 47% overdekte zitplaats 13% 19% 59% tribune 23% 21% 46% picknickbank 6% 12% 74%

matig ongeliefd, impopulair

blanco 10% 13% 10% 11% 9%

totaal 100% 100% 100% 100% 100%

Bevindingen:  Er zijn duidelijke resultaten. o ‘Een picknickbank’ behaalde de hoogste score. o Een ‘gewone bank’ en een ‘overdekte zitplaats’ behaalden de tweede hoogste score.

57 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


5.2 Zitten langs een sportterrein De bevraagden konden aanduiden of ze willen zitten langs een sportterrein. Wil je kunnen zitten langs een sportterrein? antwoordmogelijkheid aantal nee 11 ja 149 geen mening 24 blanco 16 totaal 200

% 6% 75% 12% 8% 100%

Bevindingen:  Er is een heel duidelijk verschil.  Een meerderheid van 75% van de bevraagden wil kunnen zitten langs een sportterrein.  16 personen gaven geen antwoord op deze vraag.

5.3 Wat vinden de bevraagden van volgende zaken? De bevraagden konden in een raster aanduiden hoe belangrijk ze bepaalde elementen vinden. De scores van belangrijkheid werden gegeven per mogelijkheid en niet ten opzichte van de andere mogelijkheden. Op deze manier komen we per element te weten wat de bevraagden er van vinden. Je krijgt duiding van de favoriete mogelijkheden door de afzonderlijke resultaten te vergelijken. Per rij staan de scores steeds in verhouding met het totaal aantal deelnemers (56 bevraagden). We tonen geen percentages omdat er minder dan 100 bevraagden zijn.

kleur donker groen licht groen oranje rood

Kleurlegende waarde

type

hoogste positieve score en laagste negatieve score

favoriet, populair

hoge positieve score en lage negatieve score positieve score en negatieve score gaan naar elkaar waarbij de positieve score het hoogste is Hoge negatieve score en lage positieve score OF positieve score en negatieve score gaan naar elkaar waarbij de negatieve score het hoogste is

opvallend matig ongeliefd, impopulair

58 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Wat vind je van volgende zaken? onderdelen negatief twijfel positief blanco totaal 9% 100% picknicktafels 7% 12% 73% 7% 100% een drinkfontein 4% 4% 86% 9% 100% een overdekte schuilplek 8% 14% 71% een levensgroot dambord (met mensen als 9% pionnen) 23% 26% 43% 100% 7% 100% tafels waar je spelletjes kan spelen 12% 26% 56% 9% 100% verlichting 8% 17% 68% 9% 100% meer vuilbakken 3% 14% 75% 19% 100% nog iets anders 22% 30% 30%

Bevindingen:  Er zijn duidelijke groepen qua populariteit.  Volgens de bevraagden zijn deze element het belangrijkst: o een drinkfontein o picknicktafels o een overdekte schuilplaats o verlichting o meer vuilbakken

59 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 6 – Wat valt er op? In dit hoofdstuk schrijft de jeugddienst enkele zaken die opvallen in deze inspraakfase. Dit deel is geen samenvatting. Resultaten van inspraak samenvatten staat gelijk aan censureren van gegeven meningen, omdat een of meerdere personen dan bepalen wat belangrijk is en wat niet. Inspraak is niet hetzelfde als je gelijk krijgen. Het is normaal dat burgers uiteenlopende meningen hebben. Het is aan het beleid en de administratie (zoals de ontwerpers en de deskundigen van openbaar domein, jeugd, sport en buurtregie) om iets zinvols te doen met deze waaier van meningen. Het college of de raad van het district of de stad neemt een beslissing op basis van de meningen van de burgers en de adviezen van de administratie en de adviesraden.

Wat viel op?  Zowel jongens en meisjes geven veel duidelijke en concrete tips en ideeën.

60 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be

Inspraakdossier sport en speelterrein zandvliet kommershoek  
Inspraakdossier sport en speelterrein zandvliet kommershoek  
Advertisement