Page 1

Inspraakdossier Regatta Linkeroever: een nieuw speelen sportterrein is in de maak - voor opmaak van voorontwerp –

1 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Inhoud Inleiding ................................................................................................................................................... 5 Hoofdstuk 1 - Toelichting inspraaktraject ............................................................................................... 6 1.1 Projectgebied ................................................................................................................................ 6 1.2 Timing inspraakfase ....................................................................................................................... 7 1.3 Doel inspraak ................................................................................................................................. 8 1.4 Methodiek inspraak - OOR ............................................................................................................ 9 1.5 Inspraaktraject............................................................................................................................. 10 Hoofdstuk 2- Gegevens bevraagden ..................................................................................................... 12 2.1 Geslacht ....................................................................................................................................... 12 2.2 Leeftijd ......................................................................................................................................... 12 2.3 Woonplaats ................................................................................................................................. 14 Hoofdstuk 3 – Sport: fiets, step, rolschaatsen, skaten .......................................................................... 16 3.1 Wat vinden de bevraagden van dit idee?.................................................................................... 16 3.2 Motivatie bevraagden ................................................................................................................. 17 3.2.1 Motivatie bij ‘goed’ .............................................................................................................. 18 3.2.2 Motivatie bij ‘maakt niet uit’ ................................................................................................ 20 3.2.3 Motivatie bij ‘niet goed’ ....................................................................................................... 21 Hoofdstuk 4 – Calisthenics .................................................................................................................... 23 4.1 Wat vinden de bevraagden van dit idee?.................................................................................... 23 4.2 Motivatie bevraagden? ............................................................................................................... 24 4.2.1 Motivatie bij ‘goed’ .............................................................................................................. 25 4.2.2 Motivatie bij ‘maakt niet uit’ ................................................................................................ 26 4.2.3 Motivatie bij ‘niet goed’ ....................................................................................................... 26 Hoofdstuk 5 – Zone voor freerun en boulderen ................................................................................... 28 5.1 Wat vinden de bevraagden van dit idee?.................................................................................... 29 5.2 Motivatie bevraagden ................................................................................................................. 29 5.2.1 Motivatie bij ‘goed’ .............................................................................................................. 30 5.2.2 Motivatie bij ‘maakt niet uit’ ................................................................................................ 32 5.2.3 Motivatie bij ‘niet goed’ ....................................................................................................... 32 Hoofdstuk 6 – Balsporten ...................................................................................................................... 34 6.1 Concept voor basket – enkele halve of 1 groot basketplein ...................................................... 34 6.1.1 Wat vinden de bevraagden het beste? ................................................................................ 34 2 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


6.1.2 Motivatie bevraagden .......................................................................................................... 35 6.1.2.A Motivatie bij ‘1 groot basketplein’ ................................................................................ 36 6.1.2.B Motivatie bij ‘enkele halve basketpleintjes’ ................................................................. 37 6.1.2.C Motivatie bij ‘maakt niet uit’ en ‘blanco’ ...................................................................... 39 6.2 Concepten voor voetbal .............................................................................................................. 40 6.2.1 Wat vinden de bevraagden het beste? ................................................................................ 40 6.2.2 Motivatie bevraagden .......................................................................................................... 40 6.2.2.A Motivatie bij ‘3 kleinere veldjes (in verschillende vormen)’ ......................................... 41 6.2.2.B Motivatie bij ‘1 groot veld van ongeveer 12 op 20 meter’ ........................................... 43 6.2.2.C Motivatie bij ‘maakt niet uit’ en ‘blanco’ ...................................................................... 45 6.2.2.D Opmerkingen jeugd- en sportdienst ............................................................................. 46 6.3 Concept combinatie basket en voetbal ....................................................................................... 46 6.3.1 Wat vinden de bevraagden het beste? ................................................................................ 47 6.3.2 Motivatie bevraagden .......................................................................................................... 48 6.3.2.A Motivatie bij ‘aparte velden voor basket en voetbal’ ................................................... 48 6.3.2.B Motivatie bij ‘1 veld waarin je verschillende sporten kan doen’ .................................. 50 6.3.2.C Motivatie bij ‘maakt niet uit’ en ‘blanco’ ...................................................................... 51 6.3.2.D Opmerkingen jeugd- en sportdienst ............................................................................. 52 6.4 Concept voor rondvliegende ballen ............................................................................................ 52 6.4.1 Wat vinden de bevraagden van het idee? ............................................................................... 52 6.4.2 Motivatie bevraagden .......................................................................................................... 53 6.4.2.A Motivatie bij ‘goed’ ....................................................................................................... 53 6.4.2.B Motivatie bij ‘niet goed’ ................................................................................................ 55 6.4.2.C Motivatie bij ‘maakt niet uit’ ......................................................................................... 56 Hoofdstuk 7 – Concept over ontspannen in een groene omgeving...................................................... 57 7.1 Wat vinden de bevraagden van dit idee?.................................................................................... 58 7.2 Motivatie bevraagden ................................................................................................................. 58 7.2.1 Motivatie bij ‘goed’ .............................................................................................................. 59 7.2.2 Motivatie bij ‘maakt niet uit’ en ‘niet goed’ ......................................................................... 62 7.2.3 Opmerkingen jeugd- en sportdienst .................................................................................... 62 Hoofdstuk 8 – Bijlagen........................................................................................................................... 63 8.1 Participatieverslag ....................................................................................................................... 63 Hoofdstuk 9 - Wat valt er op? ............................................................................................................... 65 3 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


4 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Inleiding De stad Antwerpen en het district Antwerpen gaan een sport- en speelterrein bouwen aan de wijk Regatta in oktober 2018. Het nieuwe terrein komt op het braakliggend terrein achter de sporthal Linkeroever. Om dit speelterrein te ontwikkelen voor bewoners en bezoekers (kinderen, tieners, jeugdverenigingen en volwassenen) organiseerde de stad in samenwerking met het district een inspraakperiode. De resultaten van deze inspraakperiode zijn verwerkt in dit inspraakdossier. De resultaten van deze inspraakperiode dienen ter ontwikkeling van een voorontwerp voor het nieuwe toekomstige sporten speelterrein. In 2012, in 2013 en in 2016 gaven bewoners, bezoekers en gebruikers hun mening in een eerste inspraakfase. In deze tweede inspraakfase tonen we aan burgers hoe de ontwerpers alle meningen gebruikten om een ontwerp voor het speelterrein te ontwikkelen. In deze fase vragen we aan burgers wat ze van dit ontwerp vinden en wat er aan verbeterd kan worden.  328 personen tussen 5 en 78 jaar gaven in deze tweede inspraakfase hun mening.

Hoe lees je dit inspraakdossier?  In het eerste hoofdstuk vind je de context, aanpak en uitvoering van het inspraakproject.  In het tweede hoofdstuk vind je de gegevens van de bevraagden.  Vanaf het derde hoofdstuk vind je de verwerkte resultaten.

5 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 1 - Toelichting inspraaktraject 1.1 Projectgebied

Het projectgebied waarover dit inspraakproject gaat, is het terrein achter de sporthal Linkeroever. Dit terrein valt onder de bevoegdheid van stad Antwerpen.  

De ontwerper gebruikte de input van bijna 300 personen uit de eerste inspraakfases om het idee van ‘urban street sports’ uit te werken. Het nieuwe sport- en speelterrein zal uit volgende delen bestaan: o een zone om te fietsen, steppen, rollerbladen en skaten o een zone met calisthenics toestellen o een zone voor freerun en klimmen o een zone voor balsporten o plaats om te wandelen en te zitten o speelaanleidingen tussen gras, bloemen, struiken en bomen.

6 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


1.2 Timing inspraakfase In de periode juni en juli 2017 organiseerde de stad in samenwerking met het district Antwerpen een inspraakfase in het kader van de opmaak van een voorontwerp voor een sport- en speelterrein. Er zijn verschillende soorten inspraak op verschillende momenten. Hieronder zie je de 3 verschillende inspraakfases van een (her)aanleg van openbaar terrein zoals een centrum, speelterrein, een plein of een park.

De 3 inspraakfases ontstaan door 3 tussenstops, dit zijn de drie groene cirkels in de afbeelding. Zo'n tussenstop betekent dat een (districts-)college iets moet goedkeuren vooraleer het project naar de volgende fase kan gaan.   

PD. o o

= een goedgekeurde projectdefinitie Dit is de definitie van wat het project moet worden.

o o

= een goedgekeurd conceptplan Dit is een voorlopig ontwerp waaraan nog veel kan veranderen.

o o

= een goedgekeurd voorontwerp Dit is een ontwerp waarin al enkele dingen in vastliggen zoals de zones en wat je in iedere zone kan doen.

CP.

VO.

D.O. o o

= een goedgekeurd definitief ontwerp Dit is het ontwerp met alles erop en eraan, het ontwerp is af. Na de goedkeuring van een definitief ontwerp is de inspraak afgerond. De voorbereidingen voor de werken starten. Meer informatie over deze termen en afkortingen vind je hier.

Dit project bevindt zich in de fase vóór een goedgekeurd voorontwerp.

7 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


  

In de periode 2012-2013 organiseerde de stad Antwerpen en met het district Antwerpen een inspraaktraject van twee jaar voor een nieuwe school met een speelplaats op dezelfde plaats. o 155 personen gaven toen hun mening. o Hier vind je de resultaten van de inspraak van in 2012. o Hier vind je de resultaten van de inspraak van in 2013. Uiteindelijk bleek dat er op korte termijn geen budget is voor de school. Daarom komt er op dat terrein een andere invulling. In 2016 organiseerde district Antwerpen een onderzoek naar speelweefsel en tienerruimte. o Ook dat onderzoek leverde veel informatie op. o 138 personen gaven toen hun mening. o Het onderzoek en de resultaten van de inspraak vind je hier. Op basis van al deze meningen maakte de ontwerper een concept/idee rond hedendaagse sporten voor jong en oud. o Het college keurde dit concept (het idee en een ontwerp) goed.  Er komt een speel- en sportterrein rond hedendaagse 'urban sports' met verschillende speel- en sportmogelijkheden. o Inspraak in deze fase betekent vaak: "Vind je het ontwerp goed of niet goed en wat zou je er nog aan verbeteren?"  Kleine aanpassingen zijn dus nog mogelijk. o Het voorontwerp wordt opgemaakt op basis van de meningen van burgers. Vermoedelijk zijn de terreinen af tegen oktober 2018.

1.3 Doel inspraak Tijdens de inspraakperiode konden kinderen, tieners, jongeren en volwassenen hun mening geven via een digitaal inspraakinstrument: www.antwerpen.be/oor. De resultaten van deze inspraakperiode zijn verwerkt in dit inspraakdossier. De resultaten van deze inspraakperiode dienen ter ontwikkeling van een projectdefinitie en een conceptplan. 

Met het instrument OOR kregen de doelgroepen de kans om inhoudelijk hun mening te geven. Op dit instrument stond een bevraging met als doel: o Tonen van de ideeën voor het voorontwerp:  een zone om te fietsen, steppen, rollerbladen en skaten  een zone met calisthenics toestellen  een zone voor freerun en klimmen  een zone voor balsporten  plaats om te wandelen en te zitten  speelaanleidingen tussen gras, bloemen, struiken en bomen. o Evaluatie van de ideeën voor het voorontwerp.  Wat vinden de bevraagden van de zones en waarom?  Zijn er dingen die verbeterd kunnen worden?  Dit is belangrijk voor het districtscollege opdat ze doordachte beslissingen kunnen nemen.  Dit is belangrijk omdat creatieve ideeën ontstaan door oplossend denken bij gekende problemen. o Onderzoeken en oplijsten van ideeën en opmerkingen van de bewoners en de gebruikers. 8 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


1.4 Methodiek inspraak - OOR

Op het digitale inspraakinstrument OOR op www.antwerpen.be/oor kregen de doelgroepen de kans om inhoudelijk hun mening te geven over de verschillende onderdelen van het ontwerp. De bevraging op OOR bestond uit:  persoonsvragen  open vragen  meerkeuzevragen Onze ervaring leert dat digitale inspraak niet gelijk is aan het online plaatsen van een bevraging zonder bijkomende acties. Het enkel online plaatsen van een bevraging is niet voldoende en past niet:  onder de doelstellingen van de beleidsdomeinen jeugd, sport, cultuur en senioren  en in de leefwereld van de verschillende doelgroepen. Digitale inspraak werkt op dit moment wel in combinatie met vindplaats gericht werken.  De jeugddienst zorgt ervoor dat er steeds voor ieder inspraakproject een plan van aanpak wordt opgemaakt door de aanvragers om er voor te zorgen dat minstens 100 personen individueel hun mening kunnen geven. o Bij dit project werd een plan van aanpak opgemaakt om in totaal minstens 100 personen te bereiken. o Het plan van aanpak werd opgemaakt door de jeugd- en sportdienst van de stad en het district en team wijkoverleg van het district.  Dit betekent dat bij alle inspraakprojecten wordt nagegaan waar de verschillende doelgroepen zich in een brede straal rond een project bevinden.  Daarna maakt de jeugddienst een overzicht van alle scholen, jeugdverenigingen, openbare gebouwen en openbare locaties.  Met dit overzicht kan de jeugddienst concreet en efficiënt locatiebezoeken plannen om er voor te zorgen dat minstens 100 personen hun mening kunnen geven.  De jeugddienst gebruikt tablets en laptops om op locatie de mogelijkheid te creëren voor geïnteresseerden om hun mening te geven; zonder dat dit een grote inbreuk van hun tijd inhoudt.

9 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


OOR is niet alleen een digitaal inspraakinstrument. OOR is ook een manier van werken volgens de algemene voorwaarden van het inspraakbeleid van de stad Antwerpen (beleidsdomein CS – Cultuur, Sport, Jeugd en Onderwijs) en de bijhorende tien inspraakvoorwaarden.

Voorwaarde inspraakbeleid: Elke Antwerpenaar heeft toegang tot een open, laagdrempelig, permanent en transparant adviesplatform.  Open: open voor de input van alle inwoners; zowel voor georganiseerde als individuele burgers.  Laagdrempelig: lage toetredingsvoorwaarden.  Permanent: continuïteit voor de beleidsperiode.  Transparant: duidelijk verstaanbare inhoud en makkelijk vindbaar voor geïnteresseerden.  Platform: fysiek en/of digitaal. Tien voorwaarden voor inspraak: 1. Ga op voorhand na welke ruimte tot verandering er is. 2. Bepaal het gewenste resultaat. 3. Zoek uit waar de doelgroepen zich bevinden. 4. Zorg voor duidelijke verstaanbare inhoud en opdracht voor de gebruiker. 5. Werk laagdrempelig. 6. Kies een geschikte aanpak (methodiek, timing, verwerken van resultaten). 7. Voer de methodiek uit bij diverse doelgroepen en op verschillende locaties. 8. Geef de omkadering, de context en de timing mee. 9. Leg uit wat er met de meningen zal gebeuren. 10. Leg uit hoe de terugkoppeling zal verlopen. Voor meer informatie over deze methode en dit inspraakbeleid van CS, kan je contact opnemen met de deskundige inspraak en participatie voor jeugd van de stedelijke jeugddienst.

1.5 Inspraaktraject Uitnodiging tot inspraak:  Het inspraakproject stond online van 16 juni 2017 tot en met 12 juli 2017.  De wijk werd uitgenodigd om hun mening te geven met bijhorende informatie via een brief, Facebook, de website, een e-nieuwsbrief naar de contacten uit de vorige bevraging en een informatiebord op het terrein.  Alle scholen, jeugd- en sportverenigingen op Linkeroever werden op de hoogte gebracht en uitgenodigd om hun mening te geven. Deelname aan inspraakmomenten:  Op 16 juni gaf de school De Spits de leerlingen van 2de, 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar de kans om hun mening te gaven.  Op 16 juni 2017 was er een inspraakmoment in het Galgenweelpark waarbij medewerkers van de stad en het district bewoners en bezoekers hielpen om hun mening te geven via de tablets. o Tijdens openingsfeest Galgenweelpark 10 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


 

o van 16 tot 18 uur Op 22 juni gaf de school De Apenstaartjes de leerlingen van 2de, 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar de kans om hun mening te geven. Op 28 juni 2017 was er een inspraakmoment in de sporthal Linkeroever waarbij medewerkers van de stad en het district bewoners en bezoekers hielpen om hun mening te geven via de tablets. o van 17 tot 19 uur o Een kort verslag van deze momenten wordt bij dit rapport gevoegd.

Rekening houden met:  Dit inspraakdossier is niet representatief voor de jeugd van het district of de bewoners van een wijk. Het geeft wel zicht op de meningen van 328 personen die wilden meewerken tijdens deze inspraakfase.  De afbeeldingen die gebruikt werden in de vragenlijst, worden ook getoond in dit dossier. Dit is een bewuste keuze om beeldverwarring uit te sluiten.

11 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 2- Gegevens bevraagden Via registratie en vragen over de deelnemers zijn er gegevens over de leeftijd, het geslacht, de woonplaats. Deze gegevens zijn gekoppeld aan de ingevulde vragen, zodat we een overzicht hebben van wie de personen zijn die antwoord gaven op de vragen.  In totaal gaven 328 personen hun mening door de vragenlijst in te vullen op OOR.  30 personen gaven hun emailadres om op de hoogte te blijven van dit project.

2.1 Geslacht In deze tabel staat het aantal meisjes/vrouwen en jongens/mannen die de bevraging invulden. Geslacht gender aantal meisje 154 jongen 155 onbekend 19 totaal 328

% 47% 47% 6% 100%

Bevindingen:  Van het totaal aantal bevraagden zijn minstens 47% meisjes/vrouwen ten opzichte van minstens 47% jongens/mannen. o Er is 1 jongen/man meer dan meisjes/vrouwen. o We kunnen praten over twee gelijke groepen. o Minimum 1/3 van de bevraagden is van hetzelfde geslacht.  Deze verhouding is een decreetregel en een maatstaf van de adviesraden. Bij alle openbare inspraaktrajecten voor kinderen en jongeren bekijkt de jeugddienst deze verhouding.  19 personen hebben geen geslacht opgegeven.

2.2 Leeftijd In onderstaande tabel staan de bevraagden ingedeeld volgens 5 leeftijdsgroepen. Het is te beperkt om de bevraagden in te delen twee groepen: ‘volwassenen’ en ‘niet-volwassenen’. De verschillende leeftijdsgroepen van jeugd hebben verschillende noden en behoeften. Dit heeft onder andere te maken met de cognitieve en biologische ontwikkeling en externe factoren zoals type opvoeding en omgeving. Daarom wordt er nagegaan hoe de aantallen zich verhouden bij de bevraagden. Deze leeftijdsgroepen van ‘de jeugd’ zijn ingedeeld volgens hun cognitieve en biologische ontwikkeling.

12 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Leeftijdsgroepen groepen aantal percentage 1 0% kleuters van 1 tot en met 5 jaar 131 40% kinderen van 6 tot en met 9 jaar 142 43% tieners van 10 tot en met 14 jaar 2 1% jongeren van 15 tot en met 26 jaar 32 10% ouder dan 26 20 6% onbekend 328 100% totaal Bevindingen:  Twee groepen zijn de grootste groepen: o tieners van 10 tot en met 14 jaar o kinderen tussen 6 en 9 jaar  ‘personen ouder dan 26 jaar’ is de kleinste doelgroep  Kleuters zijn nauwelijks vertegenwoordigd doordat ze niet bevraagd zijn. o Kleuters zijn cognitief nog niet rijp om hun mening te geven over een huidige toestand en toekomstperspectieven. Vaak zijn het de ouders van kleuters die de bevraging (samen) invullen. Ouders begeleiden meestal het speelgedrag van peuters en kleuters en kunnen een goede inschatting maken van hun speelbehoeften. In deze tabel staan de specifieke aantallen per leeftijd van de bevraagden. Van de doelgroepen kinderen, tieners en jongeren tot en met 26 jaar worden ook de nul-gegevens getoond. Vanaf 27 jaar worden enkel de cijfers weergeven van de effectieve bevraagden. Hoe oud ben je? leeftijd aantal onbekend 20 1 0 2 0 3 0 4 0 5 1 6 10 7 37 8 50 9 34 10 45 11 52 12 30 13 13 14 2 15 0 16 0 17 0 18 0

% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 11% 15% 10% 14% 16% 9% 4% 1% 0% 0% 0% 0% 13 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 32 33 35 39 40 42 43 51 52 54 57 58 59 60 61 62 65 67 70 72 76 78 totaal

0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 328

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

Bevindingen:  In totaal zijn er bevraagden uit minstens 39 verschillende leeftijden. o Er is zeer veel variatie in leeftijd.  Er zijn zeventigers, zestigers, vijftigers, veertigers, dertigers, twintigers, tieners en kinderen.  De jongste persoon die zijn mening gaf is 5 jaar en de oudste persoon die haar mening gaf is 78 jaar.

2.3 Woonplaats Deze tabel bevat de woonplaatsen van de bevraagden. De lijst is alfabetisch gerangschikt. 14 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Woonplaats Antwerpen *Antwerpen 2000 *Antwerpen 2018 *Antwerpen 2020 *Antwerpen 2030 *Antwerpen 2050 *Antwerpen 2060 Berchem 2600 Berendrecht-Zandvliet-Lillo 2040 Borgerhout 2140 Deurne 2100 Ekeren 2180 Hoboken 2660 Merksem 2170 Wilrijk 2610 een andere gemeente onbekend totaal

aantal % 284 87% 10 3% 0 0% 0 0% 2 1% 271 83% 1 0% 0 0% 1 0% 1 0% 0 0% 1 0% 4 1% 0 0% 4 1% 22 7% 11 3% 328 100%

Een andere gemeente namelijk gemeente aantal Burcht 3 Kruibeke 6 Melsele 1 Rumst 1 Zwijndrecht 10 totaal 21

Bevindingen:  De bevraagden komen uit minstens 6 districten en 5 andere gemeentes.  Er zijn geen bevraagden uit de districten Berchem, Deurne en Merksem.  De meerderheid (87%) woont in het district Antwerpen. o 83% van de bevraagden woont in Linkeroever.  11 personen gaven geen woonplaats op.  22 personen wonen in een andere gemeente. o 21 van de 22 personen gaven hun woonplaats op.

15 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 3 – Sport: fiets, step, rolschaatsen, skaten In dit deel staan de resultaten van wat de bevraagden vinden van het concept voor een zone om te rollen en te bollen voor beginners.

Burgers kregen op OOR onderstaande tekst en afbeeldingen te zien:

Uit de vorige inspraaktrajecten en het onderzoek blijkt dat er nood is aan ruimte om te leren skaten, steppen, fietsen, rolschaatsen. De ontwerper bedacht daarom dit idee:  Er komen paden en pleintjes met en gladde ondergrond.  Er komen kleine heuvels, schuine vlakken, lichte bochtjes.  Er komen betonnen blokken met skateprofielen en een paar lage rails.  Je kan er steppen, (leren) fietsen, skaten en rolschaatsen.  Niveau: o beginners en licht gevorderden

3.1 Wat vinden de bevraagden van dit idee? De bevraagden konden aanduiden wat ze van dit idee vonden. Skate, fiets, step, rolschaatsen - Wat vind je van dit idee? antwoordmogelijkheid aantal % goed 251 77% geen mening 44 13% niet goed 15 5% blanco 18 5% totaal 328 100% Bevindingen:  De meerderheid van de bevraagden (77%) vindt dit idee goed.  44 personen hadden hierover geen mening. 16 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


5% (ofwel 15 van de 328 personen) vindt het idee niet goed.

3.2 Motivatie bevraagden De bevraagden konden in een open tekstveld hun keuze toelichten. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. Hoe lees je de resultaten van de open vragen? We verwerken de open vragen door te kijken hoeveel keer een bepaald uniek antwoord werd gegeven door een bepaald aantal personen, van welke leeftijd en geslacht. Met uniek bedoelen we dat iedere rij een ander antwoord bevat. Op deze manier vallen bepaalde zaken op of kunnen we bepaalde antwoorden nuanceren. Enkele voorbeelden:  Vooral 10-jarige jongens vinden dat … we houden dus best rekening dat er ook nog meisjes zijn en kleine kinderen  Zoveel personen van 10 verschillende leeftijd vinden dat … dit idee wordt door jong en oud en door gelijk aantal mannen en vrouwen genoemd. Per antwoord zie je:  De unieke antwoorden staan gerangschikt per antwoordmogelijkheid. o Dit betekent dat gelijke of gelijkaardige antwoorden van meerdere personen samen worden gevoegd per rij, met vermelding van de leeftijd, geslacht en woonplaats van al deze personen.  Op deze manier worden alle unieke antwoorden op een structurele manier verwerkt en kan de jeugddienst bepaalde opvallende elementen duiden of nuanceren.  De reden van de bevraagden, extra aanvullingen of aandachtspunten staan tussen ( ).  De leeftijdscategorieën en de aantallen van de bevraagden die dit antwoord gaven. o voorbeeld in kolom ‘leeftijd’ 11 (x4), 24  Vier personen van 11 jaar en een persoon van 24 jaar gaven dit antwoord.  De woonplaats van de bevraagden die dit antwoord gaven. o bijvoorbeeld: 2610 (14)  14 personen die dit antwoord gaven, wonen in Wilrijk.  Het geslacht van de bevraagden die dit antwoord gaven. o aantallen  Kolom ‘totaal’ toont het totaal aantal personen die dit antwoord gaven.

17 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


3.2.1 Motivatie bij ‘goed’ Motivatie bevraagden bij uitleg waarom: Antwoorden

Leeftijd

Leeftijd Onbekend Onbekend Jongen Meisje Woonplaats Totaal onbekend geslacht district goed

leuk (om te spelen, te sporten)

ik hou van fietsen, skaten, parcours, sporten, trainen

7 (2), 8 (5), 9 (6), 10 (12), 11 (9), 12 (8), 13 (3) 8 (3), 9 (4), 10 (7), 11 (8), 12 (4), 30 (1), 65 (1)

goed dat het voor beginners is - makkelijk (om te oefenen ook voor beginners en 6, 9, 10, 11, kinderen) (Er is momenteel geen plaats 12, 13, 33, 42, voor beginners. Het skatepark aan St59 Annastrand is reeds voor sterke gevorderde beoefenaars.) veilig 9 (2), 58 (2) het is goed voor je lichaam 9 (3) dan kunnen onze ouders meer dingen doen 9 (1), 10 (1)

1

1

16

23

7

2040, 2050 (42)

3

46

7

23

1

10

3

4 3 2

14

9

2000, 2030 (2), 2050 (11), 2660 (2)

3

7

2050 (9)

4 3

2050 (2)

2

2050 (2)

18 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


eindelijk eens een leuke locatie voor kleintjes om te steppen, skaten, waar ze zorgeloos kunnen rijden. In skateparken kan mijn 4-jarige zoon zelden gewoon zijn ding doen, zonder omver gereden te worden door tieners, volwassenen. Of gewoonweg starten want niet iedereen houdt zich aan skateregels en wachtregels. Mijn schoonouders wonen hier vlakbij. als het goed afgescheiden is, geen loslopende honden, en signalisatie voor doelgroep kleintjes Beter dat het ingevuld wordt dan dat het braak blijft liggen! - mooie invulling van braakliggend terrein, met mogelijkheid om deel te hergebruiken wanneer er toch een schooltje komt. brengt mensen uit de buurt bijeen Een skatepark voor gevorderden, zo dicht bij een woonwijk, zou voor te veel overlast (geluid boards, radio's, etc.) zorgen. Hier op school is er voetbal en grasveld voor te spelen, het is lastig voor ons want soms ben je bang dat er een bal op je komt ziet er veilig uit om te fietsen zonder auto’s, brommers, verkeer van bewoners uit de blokken want dan zijn er geen mensen die je uitlachen als je oefent Een plek waar jong en oud kan bewegen lijkt me zeer belangrijk en dankbaar voor

33

1

62

2140

1

1

2050

1

51, 70

2

2050 (2)

2

54

1

2050

1

42

1

2050

1

11

1

2050

1

78

1

2050

1

2050

1

2000

1

13 25

1 1

19 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


deze buurt. graag geschikt voor de jonge kinderen van de buurt

52

1

2050

1

3.2.2 Motivatie bij ‘maakt niet uit’ Motivatie bevraagden bij uitleg waarom: Antwoorden

ik weet het niet ik woon hier niet in de buurt ik hou niet van zulke dingen het is niet echt belangrijk voor me want ik zit toch altijd binnen Ik wil het braakliggend laten, we kunnen zelf en spel verzinnen gewoon ik kom niet echt vaak op van die speeltuigen.

Leeftijd

Leeftijd Onbekend Onbekend Jongen Meisje Woonplaats Totaal onbekend geslacht district

maakt mij niet uit 8 (2), 10, 11 2 (2), 12, 13 7, 11, 13 (3)

1

1

7, 12, 13

1

2

2000, 2050 (5) 2050 (2), 2610 (3) 2050 (3)

10

1

2050

1

9

1

2050

1

10

1

2050

1

4 3

6 5 3

20 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


3.2.3 Motivatie bij ‘niet goed’ Motivatie bevraagden bij uitleg waarom: Antwoorden

Leeftijd

Leeftijd Onbekend Onbekend Jongen Meisje Woonplaats Totaal onbekend geslacht district niet goed

het is gevaarlijk om te skaten (mensen krijgen gebroken armen en benen door dit) dit zet aan tot overlast en hangjongeren (zeer vaak is dit een hangplaats voor hangjongeren waar ook veel drugs aanwezig is, kijk maar naar Park spoor Noord) (De combinatie Bowling en skatepark zal voor overlast zorgen. Het feit dat de ontwerper er van uitgaat dat het hier louter om een buurtpark gaat getuigt van grote naïviteit. Dit zal bij uitstek een plaats voor hangjongeren worden.) Skaters zullen tot 's avonds laat blijven skaten: lawaaioverlast en zwerfvuil want er kunnen grote kinderen komen en zeggen dat de kleintjes weg moeten er is geen skatepark voor de groten Alhoewel het een nieuwe wijk is met veel jonge gezinnen zie ik niet in waarom dergelijk speelterrein niet in het park aan het galgenweel is geïntegreerd. We hebben hier meer nood aan een school die haar polyvalente ruimte en speelplaats kan openstellen voor de buurt.

8, 10

2

2050

2

30, 35

2

2050 (2)

2

62

1

2050

1

2050

1

2050

1

2050

1

10 10

60

1 1

1

21 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Ze noemen het hier nu al Sunparcs van Antwerpen! Dan kan ik evengoed op een camping gaan zitten die is nog beschermd tegen het komen van ander volk en straatlawaai!

61

1

2050

1

Opmerkingen jeugd- en sportdienst:  Een bewoner spreekt over een ‘park voor gevorderden.’ o Er komt echter geen park voor gevorderden. Er is een verschil tussen een skatepark en een plein dat voorzien wordt om te fietsen, steppen, rolschaatsen en skaten.  Er wordt door iemand gezegd dat skateparken hangjongeren aantrekt en veel drugs aantrekt. o Skateparken zijn ontmoetingsplaatsen voor jong en oud. Jongeren hebben het recht om zich te ontspannen en om rond te hangen. Er is een verschil tussen rondhangen en crimineel gedrag. o Sommige burgers hebben de perceptie dat skateterreinen drugs aantrekt, als voorbeeld wordt park Spoor Noord aangegeven.  Dit klopt niet echter niet. Het skatepark in park Spoor Noord is een voorbeeld van hoe een groep mensen (jong en oud) die skaten, steppen, bmx’n, mee begeleiden en komen kijken er mee voor zorgen dat een plaats drugsvrij is. Dit komt doordat er veel sociale controle is. Er komen ouders mee, er zijn skaters uit diverse klassen en lagen van de bevolking en van verschillende leeftijden (tieners, twintigers, dertigers, veertigers en vijftigers).  Een bewoner geeft aan dat er meer nood is aan een school met polyvalente ruimte en een speelplaats die opengesteld wordt na de schooluren. o Op korte termijn kon de overheid geen budget vrijmaken voor de bouw van de school met polyvalente ruimte en gedeelde speelplaats. Daarom richt de stad Antwerpen het braakliggend terrein al in als openbare ruimte met verschillende functies; hierbij wordt de voetdruk van de toekomstige school vrijgehouden.

22 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 4 – Calisthenics In dit deel staan de resultaten van wat de bevraagden vinden van het concept voor calisthenics. Burgers kregen op OOR onderstaande tekst en afbeeldingen te zien:

Calisthenics of 'street workout' is een vorm van buitenfitness waarbij je gebruik maakt van je eigen lichaamsgewicht. Je bouwt spieren op door oefeningen zoals springen, optrekken en squats. Dit kan je doen aan een fietsrek, op een zitbank of aan het klimrek van een speelterrein. Iedereen doet dit op eigen tempo.  We voorzien toestellen voor jong en oud. (videolink: https://www.youtube.com/watch?v=l4dPXYugr-U&feature=youtu.be)

4.1 Wat vinden de bevraagden van dit idee? De bevraagden konden aanduiden wat ze van dit idee vonden. Calisthenics - Wat vind je van dit idee? antwoordmogelijkheid aantal % goed 207 63% geen mening 78 24% niet goed 30 9% blanco 13 4% totaal 328 100% Bevindingen:  Een meerderheid van de bevraagden (63%) vindt dit idee goed.  Een kwart van de bevraagden heeft hierover geen mening.  4% (ofwel 13 van de 328 personen) vindt het idee niet goed.

23 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


4.2 Motivatie bevraagden? De bevraagden konden in een open tekstveld hun keuze toelichten. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. Hoe lees je de resultaten van de open vragen? We verwerken de open vragen door te kijken hoeveel keer een bepaald uniek antwoord werd gegeven door een bepaald aantal personen, van welke leeftijd en geslacht. Met uniek bedoelen we dat iedere rij een ander antwoord bevat. Op deze manier vallen bepaalde zaken op of kunnen we bepaalde antwoorden nuanceren. Enkele voorbeelden:  Vooral 10-jarige jongens vinden dat … we houden dus best rekening dat er ook nog meisjes zijn en kleine kinderen  Zoveel personen van 10 verschillende leeftijden vinden dat … dit idee wordt door jong en oud en door gelijk aantal mannen en vrouwen genoemd. Per antwoord zie je:  De unieke antwoorden staan gerangschikt per antwoordmogelijkheid. o Dit betekent dat gelijke of gelijkaardige antwoorden van meerdere personen samen worden gevoegd per rij, met vermelding van de leeftijd, geslacht en woonplaats van al deze personen.  Op deze manier worden alle unieke antwoorden op een structurele manier verwerkt en kan de jeugddienst bepaalde opvallende elementen duiden of nuanceren.  De reden van de bevraagden, extra aanvullingen of aandachtspunten staan tussen ( ).  De leeftijdscategorieën en de aantallen van de bevraagden die dit antwoord gaven. o voorbeeld in kolom ‘leeftijd’ 11 (x4), 24  Vier personen van 11 jaar en een persoon van 24 jaar gaven dit antwoord.  De woonplaats van de bevraagden die dit antwoord gaven. o bijvoorbeeld: 2610 (14)  14 personen die dit antwoord gaven, wonen in Wilrijk.  Het geslacht van de bevraagden die dit antwoord gaven. o aantallen  Kolom ‘totaal’ toont het totaal aantal personen die dit antwoord gaven.

24 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


4.2.1 Motivatie bij ‘goed’ Motivatie bevraagden bij uitleg waarom: Antwoorden

Leeftijd

Leeftijd Jongen Meisje onbekend

Onbekend geslacht

Woonplaats

Onbekend district

Totaal

1

2050 (25), 2660

6

32

1

24

2

5 2 1 1 1

goed gewoon leuk kan je trainen - goed voor de conditie - dan word je sterk - samen werken aan een betere conditie dan kunnen onze ouders meer dingen doen er zijn nog te weinig van deze trainingsplaatsen in de stad hoeven we niet naar de speeltuin te gaan interessant voor alle leeftijden Omdat ik van klimmen en dat soort dingen hou. veel beweging in open lucht - heel goed idee, ook een fito-meter hier of in het park rond het galgenweel zou super zijn zodat iedereen er wel goed uit ziet en dat je niet als een skelet lijkt

6, 7 (2), 8 (3), 9 (4), 10 (6), 11 (10), 12 (5), 58 6, 8 (4), 9 (3), 10 (5), 11 (5), 12 (2), 13, 51, 59, 67 9, 10 33 10 70 9, 11, 12

11

15

20

9 3

2 1 1 1

52, 62

2

12

1

2

2000, 2050 (20), 2180, 2660 2050 2050 (2) 2140 2050 2050 2050 (2)

2 1

1

25 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


4.2.2 Motivatie bij ‘maakt niet uit’ Motivatie bevraagden bij uitleg waarom: Antwoorden

sterk/niet slap te gevaarlijk doe het niet vaak want ik sport al thuis ik hou niet van sporten en je moe maken zo saai maakt mij niet uit omdat iedereen er dan kan spelen en als de kinderen pijn hebben dan kunnen ze direct bij hun papa zijn want het is voor jongens en ik ben een meisje

Leeftijd

Leeftijd Jongen Meisje onbekend

maakt me niet uit 8, 10 (2) 7, 9, 10 10, 11, 12 9 (2) 13 9 11

2 3

Onbekend geslacht

1

Woonplaats

Onbekend district

Totaal

1

2000, 2050 2050 (3) 2040, 2050 2050 (2) 2050 2050

1

2030

1

2050

1

3 2 1

12

1

1

3 3 3 2 1 1

1

4.2.3 Motivatie bij ‘niet goed’ Motivatie bevraagden bij uitleg waarom: Antwoorden

Leeftijd

Leeftijd Jongen Meisje onbekend

Onbekend geslacht

Woonplaats

Onbekend district

Totaal

niet goed dat is voor jongens dat is stom sporten moet plezant zijn ik wil het gewoon niet meer voor oudere jongeren

8 10, 11 11 (2) 7, 13 11, 13, 14

1

2 1 1

2 2

2050 2050

2 1

2050 2050 (2)

1

2 2 2 3 3

1 2 2 1 26

Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Als je een kijkje neemt in het park aan het galgenweel, kan je snel vaststellen wie de geregelde gebruikers zijn van dit soort sportfaciliteiten en tot hoe laat hier gebruik van gemaakt wordt. Ons is rust beloofd bij de aankoop van de woning via Vooruitzicht. - Ze noemen het hier nu al Sunparcs van Antwerpen! Dan kan ik evengoed op een camping gaan zitten die is nog beschermd tegen het komen van ander volk en straatlawaai! - Er wordt momenteel street workout gedaan aan het speelpleintje Galgenweel. Dit brengt veel oudere (hang)jongeren met zich mee met muziekinstallatie. Er zijn andere activiteiten die beter zijn om de terreinen in te vullen. omdat ze dan spieren krijgen De ontwerper heeft geen rekening gehouden met het feit dat in het regattapark reeds dezelfde voorzieningen zijn. Dubbel voorzien is nutteloos. Bij het ontwerp werd geen rekening gehouden met de roep van de buurt naar groene ruimte waar tot rust gekomen kan worden. Past dit wel bij de rest? Gaat dit geen hangjongeren aantrekken? Daar is het galgenweelpark beter geschikt voor.

42 (2), 61

2

8

30

1

2050 (3)

3

1

2000

1

2050

1

1

33

1

2050

1

60

1

2050

1

Opmerkingen jeugd- en sportdienst:  Een bewoner geeft het volgende aan: ‘De ontwerper heeft geen rekening gehouden met het feit dat in het regattapark reeds dezelfde voorzieningen zijn. Dubbel voorzien is nutteloos. Bij het ontwerp werd geen rekening gehouden met de roep van de buurt naar groene ruimte waar tot rust gekomen kan worden.’ o Dit klopt niet, nergens op Linkeroever is er calisthenics. Het ontwerp bevat veel nieuwe groene ruimte waar jong en oud tot rust kunnen komen.  Een bewoner geeft het volgende aan: ‘Past dit wel bij de rest? Gaat dit geen hangjongeren aantrekken?’ o Jongeren hebben het recht om zich te ontspannen en om rond te hangen, ook in de openbare ruimte. Er is een verschil tussen rondhangen en crimineel gedrag. 27 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 5 – Zone voor freerun en boulderen In dit deel staan de resultaten van wat de bevraagden vinden van het concept voor een zone voor freerun en klimmen. Burgers kregen op OOR onderstaande tekst en afbeeldingen te zien:

Uit de vorige inspraaktrajecten en het onderzoek blijkt dat er nood is aan ruimte om te (leren) klimmen en freerunnen ofwel parcours.  Freerunning is een nieuwe sport waarbij je je hele lichaam traint door te lopen en te klimmen op muren en andere obstakels.  Deze sport is zowel voor jong en oud. De ontwerper bedacht daarom dit idee:  Je kan hier beginnen oefenen voor parcours door op de muurtjes te stappen, van het een muurtje naar het andere springen, klimmen op de muurtjes.  Er zijn verschillende soorten muren. o In sommige muren zijn er gaten ofwel doorgangen waar je ook op andere manieren kan spelen.  De ondergrond kan zand, gras of nog iets anders zijn.  Niveau: o beginners en licht gevorderden  In het filmpje zie je een voorbeeld vanuit Rotterdam van zo een terrein. o http://rijnmond.bbvms.com/p/facebook%20player/c/2241286.html?inheritDimensio ns=true 28 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


5.1 Wat vinden de bevraagden van dit idee? Freerun en klimmen - Wat vind je van dit idee? antwoordmogelijkheid aantal % goed 246 75% geen mening 40 12% niet goed 24 7% blanco 18 5% totaal 328 100% Bevindingen:  De meerderheid van de bevraagden (75%) vindt dit idee goed.  40 personen hadden hierover geen mening.  7% van de bevraagden (ofwel 24 personen van de 328) vindt dit concept niet goed.

5.2 Motivatie bevraagden De bevraagden konden in een open tekstveld hun keuze toelichten. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. Hoe lees je de resultaten van de open vragen? We verwerken de open vragen door te kijken hoeveel keer een bepaald uniek antwoord werd gegeven door een bepaald aantal personen, van welke leeftijd en geslacht. Met uniek bedoelen we dat iedere rij een ander antwoord bevat. Op deze manier vallen bepaalde zaken op of kunnen we bepaalde antwoorden nuanceren. Enkele voorbeelden:  Vooral 10-jarige jongens vinden dat … we houden dus best rekening dat er ook nog meisjes zijn en kleine kinderen  Zoveel personen van 10 verschillende leeftijden vinden dat … dit idee wordt door jong en oud en door gelijk aantal mannen en vrouwen genoemd. Per antwoord zie je:  De unieke antwoorden staan gerangschikt per antwoordmogelijkheid. o Dit betekent dat gelijke of gelijkaardige antwoorden van meerdere personen samen worden gevoegd per rij, met vermelding van de leeftijd, geslacht en woonplaats van al deze personen.  Op deze manier worden alle unieke antwoorden op een structurele manier verwerkt en kan de jeugddienst bepaalde opvallende elementen duiden of nuanceren.  De reden van de bevraagden, extra aanvullingen of aandachtspunten staan tussen ( ).  De leeftijdscategorieën en de aantallen van de bevraagden die dit antwoord gaven. o voorbeeld in kolom ‘leeftijd’ 11 (x4), 24  Vier personen van 11 jaar en een persoon van 24 jaar gaven dit antwoord.  De woonplaats van de bevraagden die dit antwoord gaven. o bijvoorbeeld: 2610 (14)  14 personen die dit antwoord gaven, wonen in Wilrijk.  Het geslacht van de bevraagden die dit antwoord gaven. o aantallen  Kolom ‘totaal’ toont het totaal aantal personen die dit antwoord gaven. 29 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


5.2.1 Motivatie bij ‘goed’

Motivatie bevraagden bij uitleg waarom: Antwoorden

Leeftijd Jongen Meisje onbekend

Leeftijd

Onbekend geslacht

Woonplaats

Onbekend district

Totaal

9

46

goed 17

25

4

2000, 2030 (2), 2040, 2050 (32), , 2610 (3)

7, 8, 9 (3), 10, 11, 12, 70

4

5

3

2000, 2050 (5)

(beginnen) bewegen is altijd goed (gezond) iedereen kan meedoen - Nieuw interessante activiteit, voor jong en oud, laat het hele lichaam bewegen, cool!

8, 9 (2), 10, 11, 42, 58

3

4

goed want dan kunnen mensen niet door ons spel spelen

9 (2), 10, 13

4

8, 10, 12

2

leuk (superleuk) (Super tof) (beste idee sinds 1987)

7 (2), 8 (3), 9 (3), 10 (8), 11 (9), 12 (10), 13 (9)

goed voor (kandidaat) klimmers

je kan truckjes doen

2

1

2050 (5)

12

2

7

2050 (4)

4

2050, 2660 (2)

3

30 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


goed om te leren freerunnen ik wil stuntvrouw worden Superinitiatief waarmee stad aantoont freerun een deftige sport is. waarschijnlijk ga ik dat niet doen maar bv. voor verstoppertje of een doolhof dus voor mij is het goed ik had dat al eens gedaan en ik vond het heel leuk dat het gratis is het is eens iets anders voor de kinderen, maar het mag niet alleen een freerunning parcours zijn. Belangrijk dat er ook verstoppertje en zo gespeeld kan worden.

9, 11 (3) 10

3

33

1

1 1

2050 2050

3

4 1

2140

11

1

12 11

1

33

1

1 1

1

1

2050 2050

1

2050

31 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


5.2.2 Motivatie bij ‘maakt niet uit’ Motivatie bevraagden bij uitleg waarom: Antwoorden

Leeftijd Jongen Meisje onbekend

Leeftijd

Onbekend geslacht

Woonplaats

Onbekend district

1

2050 (2)

2

Totaal

maakt mij niet uit Je kan er goed sporten - die sportieve dingen zien er leuk uit Het maakt me niet uit zolang er maar iets komt op dit terrein ik weet het niet, sommige mensen vinden het leuk maar ik niet.

8, 10

1

8

1

2050

1

11

1

2050

1

5.2.3 Motivatie bij ‘niet goed’ Motivatie bevraagden bij uitleg waarom: Antwoorden

Leeftijd

Leeftijd Jongen Meisje onbekend

Onbekend geslacht

Woonplaats

Onbekend district

Totaal

niet goed Het lijkt gevaarlijk, je kan er vallen (sommige domme kinderen kunnen daar tegen vallen) (Vind 8, 10, 11 (2), 12, 35, ik gevaarlijk, zeker als er daar in groep gespeeld 40, 62 word, gaan er veel kinderen willen stoer doen en gaan ze van de muren vallen)

3

5

1

2050 (9)

vindt sportieve dingen leuk (bv basket)

1

1

0

2050 (2)

8, 9, 10

9

1

2 32

Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Dit is lelijk en zal ook voor veel lawaai zorgen. Waarom kon dit niet in het huidige Galgenweelpark geïntegreerd worden, ver weg van de bewoonde zone? Het bijgevoegde filmpje toont dat er GEEN WONINGEN in de buurt staan. - Brengt serieuze overlast mee.

42, 60

1

Toch geen 24/7! Hoop ik, wat met gewonden?

62

1

Er wordt momenteel street workout gedaan aan het speelpleintje Galgenweel. Dit brengt veel oudere (hang)jongeren met zich mee met muziekinstallatie. Er zijn andere activiteiten die beter zijn om de terreinen in te vullen.

61

vrees voor de veel 'hang' jongeren van buiten de wijk bij deze sport = overlast voor de buurt

52

1

2050 (2)

2

2050

1

1

2050

1

1

2050

1

Opmerkingen jeugd- en sportdienst:  Enkele bewoners geven aan dat freerunningterreinen overlast met zich mee brengt. o Op de Luchtbal is er al een freerunningparcours. Tot op heden zijn er nog geen meldingen van overlast binnengekomen.  Enkele kinderen en volwassenen vinden het freerunningparcours niet goed omdat ze het gevaarlijk vinden. o Elke inrichting in de openbare ruimte is onderhevig aan Europese wetgeving, net om er voor te zorgen dat risico's minimaal zijn. Het is een utopie om alles veilig te maken. Je kan immers even goed thuis van een trapje vallen. Ouders hebben de verantwoordelijkheid om hun kinderen te helpen bij het (leren) inschatten van risico's wanneer ze dit zelf nog niet kunnen.

33 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 6 – Balsporten In dit deel staan de resultaten van wat de bevraagden vinden van de concepten voor balsporten. De bevraagden kregen op OOR onderstaande uitleg en terugkoppeling:  Vanuit de vorige inspraaktrajecten en het onderzoek viel het op dat er nood is aan ruimte voor balsporten zoals voetbal, basket of balspelletjes. We hebben enkele vragen hierover.

6.1 Concept voor basket – enkele halve of 1 groot basketplein De bevraagden kregen op OOR onderstaande uitleg en afbeeldingen van de keuzemogelijkheden: Basket: Kinderen, jongeren en volwassenen gebruiken vaak slechts de helft van een basketveld. We kunnen ofwel een half pleintje ofwel een volledig plein bouwen. Hieronder zie je de 2 mogelijkheden.

6.1.1 Wat vinden de bevraagden het beste? Basket: enkele halve of 1 groot veld? antwoordmogelijkheid aantal enkele halve basketpleintjes 107 maakt mij niet uit (geen mening) 62 1 groot basketplein 138 blanco 21 totaal 328

% 33% 19% 42% 6% 100%

Bevindingen:  De twee antwoordmogelijkheden liggen dicht bijeen. o Er is 11% verschil tussen de twee mogelijkheden.  62 personen hadden hierover geen mening.  21 personen gaven geen antwoord op deze vraag.

34 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


6.1.2 Motivatie bevraagden De bevraagden konden in een open tekstveld hun keuze toelichten. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. Hoe lees je de resultaten van de open vragen? We verwerken de open vragen door te kijken hoeveel keer een bepaald uniek antwoord werd gegeven door een bepaald aantal personen, van welke leeftijd en geslacht. Met uniek bedoelen we dat iedere rij een ander antwoord bevat. Op deze manier vallen bepaalde zaken op of kunnen we bepaalde antwoorden nuanceren. Enkele voorbeelden:  Vooral 10-jarige jongens vinden dat … we houden dus best rekening dat er ook nog meisjes zijn en kleine kinderen  Zoveel personen van 10 verschillende leeftijden vinden dat … dit idee wordt door jong en oud en door gelijk aantal mannen en vrouwen genoemd. Per antwoord zie je:  De unieke antwoorden staan gerangschikt per antwoordmogelijkheid. o Dit betekent dat gelijke of gelijkaardige antwoorden van meerdere personen samen worden gevoegd per rij, met vermelding van de leeftijd, geslacht en woonplaats van al deze personen.  Op deze manier worden alle unieke antwoorden op een structurele manier verwerkt en kan de jeugddienst bepaalde opvallende elementen duiden of nuanceren.  De reden van de bevraagden, extra aanvullingen of aandachtspunten staan tussen ( ).  De leeftijdscategorieën en de aantallen van de bevraagden die dit antwoord gaven. o voorbeeld in kolom ‘leeftijd’ 11 (x4), 24  Vier personen van 11 jaar en een persoon van 24 jaar gaven dit antwoord.  De woonplaats van de bevraagden die dit antwoord gaven. o bijvoorbeeld: 2610 (14)  14 personen die dit antwoord gaven, wonen in Wilrijk.  Het geslacht van de bevraagden die dit antwoord gaven. o aantallen  Kolom ‘totaal’ toont het totaal aantal personen die dit antwoord gaven.

35 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


6.1.2.A Motivatie bij ‘1 groot basketplein’ Motivatie bevraagden bij uitleg waarom: Antwoorden

Leeftijd

Leeftijd Jongen Meisje onbekend

Onbekend geslacht

Woonplaats

Onbekend district

Totaal

1

2000, 2040, 2050 (8)

5

15

2

14

4

10

1 groot basketplein plaats voor iedereen dan kunnen 2 ploegen een (officiële) wedstrijd spelen is het beste dan kunnen er ook mensen alleen spelen veiligheid en lawaai is een aandachtspunt 1 groot plein = 2 halve pleintjes met als voordeel dat er een spel kan gespeeld worden over de ganse lengte.

7, 8, 9 (2), 10 (4), 11 (2), 12 (3), 13, 25 10 (4), 11 (3), 12 (2), 13 (2), 70 6 (2), 7, 8 (2), 9 (2), 11, 12, 13

7

7

5

8

1

2030 (2), 2660, 2050 (9)

2

7

1

2050 (6)

10 (2)

2

2050 (2)

2

54

1

2050

1

42

1

2050

1

36 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


6.1.2.B Motivatie bij ‘enkele halve basketpleintjes’ Motivatie bevraagden bij uitleg waarom: Antwoorden

Leeftijd

Leeftijd Onbekend Onbekend Jongen Meisje Woonplaats Totaal onbekend geslacht district

enkele halve basketpleintjes Als er 1 groot basketbalveld is bezet door andere mensen kan jij niet meer spelen

10 (2), 11 (2)

anders neemt het te veel plaats in

8 (2), 12, 58

dan kunnen de groten apart spelen van de kleintjes (bij enkele basketpleintjes kunnen er meerdere spelen en is er geen ruzie om de 'ring')

dan kan er meer gespeeld worden beter/handiger

Het constante geluid van een botsende bal is onuitstaanbaar. Ik heb dit ook liever verder weg van een woonwijk. Kleinere velden zullen wel een oplossing bieden aan meerdere groepen die willen komen spelen en ruzies daaromtrent al verhelpen.

7, 8, 10, 11 (2), 33

10, 11, 12 (4), 59, 67 11 (3)

42

3

2

2050 (2)

4

2000, 2050 (2)

2

4

2050 (5)

1

6

2

6

2050 (6)

2

8

2

1

2050 (3)

3

2050

1

1

3

5 4

37 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


kan dat niet in het park? (Naar het park verhuizen of naar de Middenvijver)

57, 62

2

2050 (2)

2

kinderen kennen de regels, ze spelen

78

1

2050

1

Mijn kinderen willen gewoon een bal in een ring gooien. Graag toch ook investeren in lage stevige ringen voor kleine kinderen.

33

1

2140

1

want basketbal is saai

10

1

2000

1

12, 51

2

2000, 2050

2

33

1

2050

omdat je dan 2 versus 2 kan spelen - one on one lijkt me wel leuk op half terrein.

Het aspect geluidsoverlast dient in overleg met de buurt bekeken te worden. De rust in de buurt kan niet gegarandeerd worden door de ontwerper.

Opmerkingen jeugd- en sportdienst:  Een bewoner geeft het volgende aan: “Het aspect geluidsoverlast dient in overleg met de buurt bekeken te worden. De rust in de buurt kan niet gegarandeerd worden door de ontwerper.” o De ontwerpers hebben niet de opdracht om de openbare ruimte in te richten voor 1 specifieke doelgroep. Ze richten de openbare ruimte in voor alle inwoners op een zo kwalitatief mogelijke manier. Dat is het beleid van de stad. Uiteraard is de wetgeving in verband met geluid van toepassing op het openbaar domein.  Twee bewoners geven aan dat de sportzone beter kan verhuizen naar het Galgenweelpark of de Middenvijver en dat er al voetbalgelegenheid is aan het Galgenweelpark. o De stad streeft ernaar dat elke bewoner een speel- en sportterrein op wandelafstand heeft. Voor elke bewoner, betekent ook, voor kleine kinderen die zelfstandig geen (drukke) straten mogen oversteken.

38 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


6.1.2.C Motivatie bij ‘maakt niet uit’ en ‘blanco’

Motivatie bevraagden bij uitleg waarom: Antwoorden

Leeftijd

Leeftijd Jongen Meisje onbekend

Onbekend geslacht

Woonplaats

Onbekend district

Totaal

2050 (4)

2

6

1

1

maakt mij niet uit ik doe geen basket en vind het ook niet leuk Dan kan je samen spelen

9 (2), 10 (2), 12, 13 8

geen van allen Liever geen want veroorzaakt teveel lawaai 's avonds.

61

3

3 1

blanco 1 1

1

2050

1

2050

1

39 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


6.2 Concepten voor voetbal De bevraagden kregen op OOR onderstaande uitleg en afbeeldingen van de keuzemogelijkheden: Voetbal: Er bestaan verschillende soorten voetbalterreinen.  Er kunnen 3 kleinere veldjes in een ronde en/of langwerpige vorm komen. OF  Er kan 1 veld komen van ongeveer 12 meter op 20 meter.

De bevraagden konden hun keuze aanduiden. 6.2.1 Wat vinden de bevraagden het beste? Voetbal: 3 kleinere of 1 groot veld? antwoordmogelijkheid 3 kleinere veldjes (in verschillende vormen) maakt mij niet uit (geen mening) 1 groot veld van ongeveer 12 op 20 meter blanco totaal

aantal 117 56 125 30 328

% 36% 17% 38% 9% 100%

Bevindingen:  De twee antwoordmogelijkheden zijn zo goed als gelijk. o Er is 2% verschil tussen de twee mogelijkheden.  56 personen hadden hierover geen mening.  30 personen gaven geen antwoord op deze vraag. 6.2.2 Motivatie bevraagden

40 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


6.2.2.A Motivatie bij ‘3 kleinere veldjes (in verschillende vormen)’ Motivatie bevraagden bij uitleg waarom: Antwoorden

Leeftijd

Leeftijd Jongen Meisje onbekend

Onbekend geslacht

Woonplaats

Onbekend district

Totaal

2050 (10)

2

12

2000, 2050 (5)

1

7

3 kleinere iedereen heeft plaats (dan kunnen meer kinderen tegelijkertijd spelen) (dan kan iedereen spelen ook al is het klein) (plaats voor iedereen) (zo kunnen anderen ook spelen) (je kan meteen spelen) (Als er maar 1 veld is dan zijn er misschien al veel kinderen op dat veld maar als er 3 veldjes zijn dan is het verdeeld, er is al een groot veld in de buurt) dat is leuk (dat is leuk bijvoorbeeld kan je 2v2 of 1v1) (dat is leuker dan een groot voetbalveld)

10 (2), 11 (4), 12 (3), 13, 52, 58

3

9

10, 11 (5), 12

2

3

2

41 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


goed voor jong en oud - een groot veld moedigt ook dominant voetbalgedrag aan. Er zijn al veel grote velden waar twintigers de kinderen, tieners en jongeren wegjagen. Met verschillende van deze kleinere velden voorkom je dat. - (kleine kindjes kunnen niet met de grote spelen, op kleine veldjes kunnen de kleintjes ook spelen) - 3 kleinere veldjes is goed voor jong en oud; bv. ronde vorm voor de kleintjes en dan een langwerpig (zoals op StAnnastrand) voor de ouderen. Een voetbalveld is wel essentieel vind ik. Aan het galgenweel werden twee houten doelen neergepoot, zonder net en zonder omheining voor rondvliegende ballen. Ook de ondergrond zit vol bulten en putten zodat je enkels kan omslaan. Ook de voetbalterreinen van de Stad Antwerpen in Zwijndrecht (rechtover Basic Fit) werden onlangs omheind zodat geen toegang meer is tot de velden om een bal te trappen met de kinderen. dat is beter (beter voor de kinderen) dat er geen ruzie van komt pannavelden zijn leuker en we hebben al een groot veld op de plage - omdat er heel veel voetbalveldjes op Linkeroever staan en nog geen pannaveldjes zodat er meer te doen is zo kunnen wij 3 matchen spelen ik wil liever kleine veldjes ik vind dat beter, dan kun je een beetje met je vrienden spelen

7, 33, 42, 51

3

1

2050 (3), 2140

4

11, 59 11, 12

1

1 2

2050 (2) 2040,205

2 2

12, 13

2

2050 (2)

2

11 10 12

1 1 1

2050

11

1

1

1

1 1 1

1

1 42

Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Maar het liefst geen voetbal, daar bestaan al genoeg mogelijkheden voor

62

1

2050

1

Een voetbalveld hoort hier niet. Als het dan toch moet, liever kleine veldjes zodat ook kleinere kinderen kunnen komen voetballen en dit niet enkel een veld voor jongvolwassenen, die zich vervelen, wordt.

42

1

2050

1

6.2.2.B Motivatie bij ‘1 groot veld van ongeveer 12 op 20 meter’ Motivatie bevraagden bij uitleg waarom: Antwoorden

omdat ik van voetbal houd dan kun je met veel spelen (dan kun je met veel kinderen spelen) (dan kan je met anderen kinderen spelen)(dan kunnen er veel kinderen in) omdat er dan meer mensen in 1 groep kunnen (zodat meer spelers spelen) dan kun je met je vrienden een match spelen (een wedstrijd spelen)

plaats voor iedereen

Leeftijd

Leeftijd Jongen Meisje onbekend

Onbekend geslacht

1 groot veld van ongeveer 12 op 20 meter 8, 10 (2), 13 (3) 3 3 8, 10, 12 (2)

1

3

10 (3), 14

2

10 (2), 11 (2)

3

2

1

1

2

Woonplaats

Onbekend district

2050 (3), 2610 (3)

Totaal

6

1

2050 (2), 2660

2

5

2

2050 (4)

4

2000, 2030 (2), 2050

4

2050 (2)

2

43 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


dan hebben ze veel ruimte om te voetballen (voor kinderen die willen voetballen) voetballen is een teamsport en panna is niet zo leuk vind ik

9, 11

2

11 (2)

2

het is leuk (dat is leuker)

9, 11

1

die veldjes zijn te klein daarom de grote (een grote) dat is het beste kunnen wij meer voetballen dat is goed Daar kunnen 2 ploegen een officiĂŤle wedstrijd spelen Zo kunnen er zowel grote groepen spelen als kleine groepjes aan 1 goal,

2050 (2)

2 2

2

1

2

1

2050

13 (2)

2

2050 (2)

2

7 9 8

1

2050 2050 2050

1 1 1

2050

1

2050

1

70 25

1 1 1 1

44 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


6.2.2.C Motivatie bij ‘maakt niet uit’ en ‘blanco’ Motivatie bevraagden bij uitleg waarom: Antwoorden

Leeftijd

Leeftijd Jongen Meisje onbekend

Onbekend geslacht

Woonplaats

Onbekend district

Totaal

maakt niet uit ik haat voetbal jullie mogen kiezen ik speel geen voetbal voor mij is het allemaal goed voetbal is niet echt mijn ding voetbal vind ik een beetje saai als er maar 1 veld is, dan zijn er misschien al veel kinderen op dat veld maar als er 3 veldjes zijn dan is het verdeeld, er is al een groot veld in de buurt kunnen wij meer voetballen Geen voetbalvelden. (De mogelijkheid tot voetballen werd reeds voorzien in het regattapark. Het is nuttiger deze voorzieningen beter te onderhouden/uit te breiden in het regattapark. Een groene open ruimte die de buurt opfrist zal meer gewaardeerd worden dan een park dat binnen 5 jaar kapot en niet onderhouden is.)

9 (4) 8, 11 (2) 10, 11 10 10 (2) 7

4 3 2 1 2 1

2050 (3) 2050 (2) 2050 2050 (2) 2050

4

4 3 2 1 2 1

9

1

2050

1

12

1

2050

1

30, 60

1

2050 (2)

2

2050

1

1

blanco dit geeft lawaai en overlast door hangjongeren. Het mag geen aantrekkingspool worden voor jongeren van de Chicagoblok of de asielbewoners van Zwijndrecht.

1

1

45 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


6.2.2.D Opmerkingen jeugd- en sportdienst 

Een bewoner geeft het volgende aan : ”De mogelijkheid tot voetballen werd reeds voorzien in het regattapark. Het is nuttiger deze voorzieningen beter te onderhouden/uit te breiden in het regattapark. Een groene open ruimte die de buurt opfrist zal meer gewaardeerd worden dan een park dat binnen 5 jaar kapot en niet onderhouden is.” o Dit klopt niet, alle speel- en sportterreinen worden op structurele basis onderhouden. Alle speel- en sportterreinen worden na 10 jaar volledig vernieuwd, dan zijn de terreinen nog niet helemaal kapot. o Het braakliggend terrein wordt meer dan opgefrist, het wordt volledig aangelegd waarbij gekeken wordt naar de noden van alle bewoners en bezoekers in dit deel van Linkeroever. o De stad streeft ernaar dat elke bewoner een speel- en sportterrein op wandelafstand heeft. Voor elke bewoner, betekent ook, voor kleine kinderen die zelfstandig geen (drukke) straten mogen oversteken.

6.3 Concept combinatie basket en voetbal De bevraagden kregen op OOR onderstaande uitleg en afbeeldingen van de keuzemogelijkheden:  We kunnen een apart voetbalveld bouwen en een apart basketveld.  We kunnen ook 1 veld bouwen waar je zowel kan voetballen als basketten.  Hieronder staan enkele voorbeelden.

De bevraagden konden hun keuze aanduiden.

46 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


6.3.1 Wat vinden de bevraagden het beste? Balsport: combi of apart? antwoordmogelijkheid aparte velden voor basket en voetbal maakt mij niet uit (geen mening) 1 veld waarin je verschillende sporten kan doen blanco totaal

aantal % 174 53% 54 16% 78 24% 22 7% 328 100%

Bevindingen:  Er is een duidelijk verschil.  Meer dan de helft van de bevraagden kiest voor aparte velden.  Een kwart van de bevraagden kiest voor een combiveld.  22 personen gaven geen antwoord op deze vraag.

47 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


6.3.2 Motivatie bevraagden

6.3.2.A Motivatie bij ‘aparte velden voor basket en voetbal’ Motivatie bevraagden bij uitleg waarom: Antwoorden

Leeftijd Onbekend Onbekend Jongen Meisje Woonplaats onbekend geslacht district

Leeftijd

Totaal

apart veld 1 veld is te krap voor verschillende balsporten en spelers - dat is gewoon beter want als er voetballers zijn die willen voetballen, dan kunnen ze dat niet doen omdat er al basketters zijn (want sommige mensen willen basketten en sommige voetballen en dat kan niet tegelijkertijd) (zo kunnen er meer mensen tegelijk spelen) (omdat je dan meer kan spelen en dan moet je niet wachten als de anderen basket aan het spelen zijn en de anderen willen voetballen) (als je voetbal speelt of basket komt dit in de andere sport) (zo storen ze elkaar niet) (als je voetbal en basketbal samen gaat nemen komt er sneller ruzie tussen de verschillende spelers) omdat het leuker is om het apart te doen

10 (4), 11 (3), 12 (2), 25, 33, 42, 70

4

6

7n 10 (3), 11 (3), 13

2

6

3

2050 (9), 2000 (2)

2050 (8)

2

13

8

48 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


anders ruzie (dan maken we geen ruzie)(want als iemand wil basketten en iemand wil voetballen, kan er ruzie komen)(basketten terwijl iemand voetbalt, 10 (3), 11, 12, 13, 51, 62 dan gaat er een gevecht komen)(1 veld=gegarandeerd problemen vragen, wie beslist wat gespeeld gaat worden; ik voorzie kleine rellen tussen de groepen) omdat er dan meer plaats is (omdat er dan veel plaats is) anders wordt het te druk omdat 2 activiteiten niet echt leuk zijn ondergrond kan maar goed zijn voor 1 sport (op gras kan je niet basketten) anders komen er ballen tegen je gezicht van de basketbal iedereen heeft privacy veel beter, op 1 veld is het stom en kan er maar 1 sport tegelijk gespeeld worden anders kan je niet met halve basketveldjes en verschillende kleinere pannaveldjes werken omdat anders mensen in de weg staan omdat dan een kind tegen een kind kan botsen omdat anders de ballen in het rond vliegen omdat dat minder gevaarlijk is

5

3

2050 (7)

1

8

7, 11, 12 (2)

2

2

2050 (3)

1

4

9, 12 11 (2)

1 2

12, 14

2

11 (2)

2

13

1

2050 (2) 2030 (2)

2 2

2050 (2)

2

1

2

2

1

1

14

1

2050

1

33

1

2140

1

12

1

2000

1

1 12 9

1

1

1

2660 1

1 1

1

1

49 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


6.3.2.B Motivatie bij ‘1 veld waarin je verschillende sporten kan doen’ Motivatie bevraagden bij uitleg waarom: Antwoorden

Leeftijd

Leeftijd Onbekend Onbekend Jongen Meisje Woonplaats onbekend geslacht district

Totaal

1 veld waarin je verschillende sporten kan doen leuk (zou leuk zijn) (omdat het leuk is om te spelen) dan kan je kiezen dat is gemakkelijker dat kost minder ze leren rekening te houden met elkaar dan is alles apart en dus ook beter multi dat is heel goed daar kan je veel meer voetballen en ook basket spelen het is leuker met een groep dan alleen puur uit eigenbelang want hoe minder velden, hoe minder geluid en overlast tegelijkertijd Omdat als je niet meer wil basketballen, dat je dan kan voetballen een voetbalveld meer, is goed

8, 11 (2)13 (2)

1

8 12 10 62 12 58 8 9

4

2050 (5) 1

1 1 1 1 1 1 1

11

5 1

2050 2050 2050 2050 2050 2050

1 1 1 1 1 1 1

2050

1

1

1

1

42

1

2050

1

8

1

2050

1

12

1

2050

1

50 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Als en echt als het echt niet anders kan. Wat een rustige leuke wijk is gaan jullie helemaal om zeep helpen. En versta met niet verkeerd ik hou enorm van kinderen, hen 6 kleinkinderen en hen zich zien uitleven is een echt plezier. Maar eerlijk wat jullie nu voorzien trekt ook andere niet zo leuke jongeren aan en dat geeft overlast

60

1

2050

6.3.2.C Motivatie bij ‘maakt niet uit’ en ‘blanco’

Motivatie bevraagden bij uitleg waarom: Antwoorden

Leeftijd

Leeftijd Onbekend Onbekend Jongen Meisje Woonplaats onbekend geslacht district

Totaal

maakt mij niet uit ik vind dat niet leuk ik hou niet zo veel van voetbal - ik wil geen voetbal

9 (3), 10 10, 30

1

4

2050

3

4

1

2050 (2)

2

2050

1

blanco dit geeft lawaai en overlast door hangjongeren. Het mag geen aantrekkingspool worden voor jongeren van de Chicagoblok of de asielbewoners van Zwijndrecht.

1

1

51 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


6.3.2.D Opmerkingen jeugd- en sportdienst 

Twee bewoners geven het volgende aan rond overlast en hangjongeren: o ”Als en echt als het echt niet anders kan. Wat een rustige leuke wijk is gaan jullie helemaal om zeep helpen. En versta met niet verkeerd ik hou enorm van kinderen, hen 6 kleinkinderen en hen zich zien uitleven is een echt plezier. Maar eerlijk wat jullie nu voorzien trekt ook andere niet zo leuke jongeren aan en dat geeft overlast.” o “Dit geeft lawaai en overlast door hangjongeren. Het mag geen aantrekkingspool worden voor jongeren van de Chicagoblok of de asielbewoners van Zwijndrecht.”  Iedereen mag gebruik maken van alle openbare ruimte.  Jongeren hebben het recht om zich te ontspannen en om rond te hangen, ook in de openbare ruimte. Er is een verschil tussen rondhangen en crimineel gedrag.

6.4 Concept voor rondvliegende ballen De bevraagden kregen op OOR onderstaande terugkoppeling, uitleg en afbeeldingen van de keuzemogelijkheden: Uit de vorige inspraaktrajecten en het onderzoek blijkt dat zowel jong als oud last heeft van rondvliegende ballen.  Daarom zou de ontwerper een omheind voetbalveld voorzien.  Langs het trapveld komt er een heuvel met zitblokken. Dit is een tribune.

De bevraagden konden hun keuze aanduiden.

6.4.1 Wat vinden de bevraagden van het idee? Wat vind je van het idee tegen rondvliegende ballen? antwoordmogelijkheid aantal % goed 223 68% geen mening 60 18% niet goed 21 6% blanco 24 7% totaal 328 100%

52 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Bevindingen:  Er is een duidelijk verschil.  Meer dan de helft van de bevraagden vindt het idee van de omheining en tribune goed.  21 van de 328 bevraagden vindt het geen goed idee.  24 personen gaven geen antwoord op deze vraag. 6.4.2 Motivatie bevraagden 6.4.2.A Motivatie bij ‘goed’ Motivatie bevraagden bij uitleg waarom: Leeftijd Onbekend Jongen Meisje onbekend geslacht goed

Antwoorden

Leeftijd

dan is het veiliger want je kan geen bal tegen je hoofd/lichaam krijgen (anders kunnen er ballen op mensen komen) (dan krijg ik geen bal tegen mijn bril of tegen mijn gezicht)(geen pijn van ballen) (omdat het dan niet in iemand zijn gezicht kan komen en dat kan pijn doen! (omdat het beter is want anders gaat de bal tegen de kop van de kijkers)

9 (2), 10, 11 (6), 12 (4), 42, 58

6

7

2

Woonplaats

Onbekend district

Totaal

2000, 2050 (8), 2660

5

15

53 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


anders moet je de hele tijd je bal gaan halen - dan vliegen de ballen niet in het rond (dan kan de bal niet wegvliegen als iemand tegen de bal trapt) ( de bal wordt soms te ver geshot en dan duurt het wel een beetje lang om de bal te halen)

7, 11 (2), 12 (3)

ik vind dit heel leuk (het is leuk) (ziet 7, 10, 11, 12, 13 (2), 52 er leuk uit) (super tof) (heel goed) want als je niet meedoet, dan kun je kijken hoe je vrienden een match 10, 11 (2), 13 spelen (en even chillen) de andere mensen die er rond lopen, 10 worden niet gestoord en ook een verbod voor honden 62 misschien niet volledig omheinen (lijkt alsof ze dan gevangen zitten) 25 maar eventueel hekken achter de doelen? dan kunnen kinderen niet meer de 12 bal gaan pakken maar nog liefst geen voetbal 62 lelijk maar noodzakelijk omdat de ruimte toch is en erg dicht bij dure 42 nieuwbouwwoningen ligt omheind voetbalveld is goed, maar liefst geen ijzeren hekken. Dit maakt 33 te veel lawaai als er tegen gesjot wordt

1

4

3

1 3

1

2050 (6)

1

7

2050 (6)

1

2

1

2030 (2), 2050 (2)

4

1

2050

1

1

2050

1

1

2000

1

1

2050

1

1

2050

1

1

2050

1

2050

1

1

54 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


6.4.2.B Motivatie bij ‘niet goed’

Antwoorden

Leeftijd

gevaarlijk (te gevaarlijk) we kunnen tegen het hek vallen en bloeden ik vind dat niet leuk dan heb ik geen interactie meer met de kinderen door hun ballen op te rapen als die wegvliegen Dat maakt veel lawaai

8 (2)

Ik zou het jammer vinden, mocht er een omheining komen. De straten errond zijn zone 30, en de huizen zijn wat van de toekomstige terreinen verwijderd. Ik zou het zicht niet ontsierd willen zien door zulke hoge hekken

10 (2)

35

2

2050

1

2050

1

2050 (2)

2

1

2050

1

1

2050

1

1

2050

1

1

39

1

5

Totaal

2000, 2050 1

1

Onbekend district

2

2

76

Woonplaats 2050 (2)

10

dit geeft lawaai en overlast door hangjongeren. Het mag geen aantrekkingspool worden voor jongeren van de Chicagoblok of de asielbewoners van Zwijndrecht. Een omheining rond een balsportveld is zo lelijk.

Motivatie bevraagden bij uitleg waarom: Leeftijd Onbekend Jongen Meisje onbekend geslacht niet goed 2

1

1

55 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


6.4.2.C Motivatie bij ‘maakt niet uit’

Antwoorden ik vind dat niet leuk veilig gewoon omdat ik niet van voetbal houd ik speel geen voetbal ik vind dat heel vervelend als de bal er de hele tijd overkomt zitblokken en heuvel zijn perfect. Voor de rondvliegende ballen verwijs ik naar de opmerking dat er reeds voetbalmogelijkheden voorzien werden in het regattapark.

Leeftijd 9 (3) 13 (3)

Motivatie bevraagden bij uitleg waarom: Leeftijd Onbekend Jongen Meisje onbekend geslacht maakt mij niet uit 3 3

Woonplaats

Onbekend district 3

Totaal

2610 (3)

3 3

13

1

2050

1

11

1

2050

1 1

9

1

2050

30

1

2050

56 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 7 – Concept over ontspannen in een groene omgeving In dit deel staan de resultaten van wat de bevraagden vinden van de concepten voor groen, paden, zitmogelijkheden en spelaanleidingen langs paden.

De bevraagden kregen op OOR onderstaande terugkoppeling, uitleg en afbeeldingen van de keuzemogelijkheden: Ontspannen in een groene omgeving Vanuit de vorige inspraakfases blijkt dat zowel jong als oud vragen naar meer plaatsen met gras, bloemen en bomen om te ontspannen en te spelen.

Daarom bedacht de ontwerper volgend idee rond spelen. Het idee is:  Natuurlijke grasheuvels met bloemen en planten  Toestellen om te glijden en te schommelen (zowel voor peuters als voor kinderen)  Takken en stammen van bomen waar je op kan spelen  Er liggen grote stenen op verschillende plaatsen.  Er zijn verschillende ondergronden: o kort afgemaaid gras o langer gras met andere planten en bloemen o zand  Op verschillende locaties voorzien we houten banken met een rugleuning.

57 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


7.1 Wat vinden de bevraagden van dit idee? De bevraagden konden aanduiden wat ze van dit idee vonden. Wat vind je van het idee voor ontspanning en spelen? antwoordmogelijkheid aantal % goed 253 77% geen mening 41 13% niet goed 13 4% blanco 21 6% totaal 328 100% Bevindingen:  De meerderheid van de bevraagden (77%) vindt dit idee goed.  43 personen hadden hierover geen mening.  13 personen vinden het concept niet goed.

7.2 Motivatie bevraagden De bevraagden konden in een open tekstveld schrijven wat ze vinden dat er nog verbeterd moet worden aan het idee. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. Hoe lees je de resultaten van de open vragen? We verwerken de open vragen door te kijken hoeveel keer een bepaald uniek antwoord werd gegeven door een bepaald aantal personen, van welke leeftijd en geslacht. Met uniek bedoelen we dat iedere rij een ander antwoord bevat. Op deze manier vallen bepaalde zaken op of kunnen we bepaalde antwoorden nuanceren. Enkele voorbeelden:  Vooral 10-jarige jongens vinden dat … we houden dus best rekening dat er ook nog meisjes zijn en kleine kinderen  Zoveel personen van 10 verschillende leeftijden vinden dat … dit idee wordt door jong en oud en door gelijk aantal mannen en vrouwen genoemd. Per antwoord zie je:  De unieke antwoorden staan gerangschikt per antwoordmogelijkheid. o Dit betekent dat gelijke of gelijkaardige antwoorden van meerdere personen samen worden gevoegd per rij, met vermelding van de leeftijd, geslacht en woonplaats van al deze personen.  Op deze manier worden alle unieke antwoorden op een structurele manier verwerkt en kan de jeugddienst bepaalde opvallende elementen duiden of nuanceren.  De reden van de bevraagden, extra aanvullingen of aandachtspunten staan tussen ( ).  De leeftijdscategorieën en de aantallen van de bevraagden die dit antwoord gaven. o voorbeeld in kolom ‘leeftijd’ 11 (x4), 24  Vier personen van 11 jaar en een persoon van 24 jaar gaven dit antwoord.  De woonplaats van de bevraagden die dit antwoord gaven. o bijvoorbeeld: 2610 (14)  14 personen die dit antwoord gaven, wonen in Wilrijk.  Het geslacht van de bevraagden die dit antwoord gaven. 58 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


o aantallen Kolom ‘totaal’ toont het totaal aantal personen die dit antwoord gaven.

7.2.1 Motivatie bij ‘goed’ Motivatie bevraagden bij uitleg waarom: Antwoorden

Leeftijd

Leeftijd Jongen Meisje onbekend

Onbekend geslacht

Woonplaats

Onbekend Totaal district

goed leuk - super - een mooie gezellige plaats om te praten en te chillen (leuk om te doen)(leuk om te spelen) (leuk en ook gezellig) (omdat het dan veel leuker en fijner is) (dit vind ik echt een leuk idee, moet zo wie zo komen, echt tof, kan ik hier met vriendinnen afspreken) (omdat je dan rustig kan praten) (dit is een prima voorstel. Het ondersteunt de kinderen uit de buurt)

7, 8 (2), 9 (2), 10 (3), 11 (3), 12 (9), 13 (4), 30

6

omdat als je gewoon skate, dan is daar niet veel aan en daar kun je nog over rijden en dat is veel leuker

11 (3)

3

misschien lijkt het wel leuk geen prikplanten ideaal voor kinderen om in te spelen

10 (2) 6 (2) 33

19

2 2 1

2050 (19), 2060, 2660

3

25

2030 (2)

1

3

1

2 2 1

2050 (2) 2050 2140

59 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


dat er ook natuur over blijft liefst niet te veel zand dan is het rustig - rust in de wijk aub dan kunnen kleine kindjes ook vrij spelen kunnen we ons bezig houden maakt initiatief aantrekkelijk voor deelnemers, wandelaars, passanten... milieuvriendelijk Dit kan gebruikt worden door iedereen. Mij lijkt het logischer dat de hele ruimte op deze manier wordt ingekleed en dat de lawaaierige sportactiviteiten naar het Galgeweelpark verhuizen. omdat het gras langer is geen plastic speeltoestellen, geeft brandplekken op de huid dan kan jij misschien daar een beetje spelen en niet alleen sporten omdat ik het wil leren spijtig dat niet alle sporten er zijn zoals paardrijden bijvoorbeeld

12 33 12, 61 11

1 1 1

2040 2140 2050

1 1 1

1

1 1 1

1 1 2 1 1

70

1

2050

1

12

1

2050

1

42

1

2050

1

8

1

2050

1

6

1

2050

1

10

1

2050

1

11

1

2050

1

11

1

Stad Antwerpen wil in deze nieuwbouwwijk de gegoede middenklasse aantrekken maar tegelijkertijd worden ze weggejaagd door plannen zoals deze, die een publiek aantrekken waarvoor vele van de bewoners al uit andere regio's vertrokken zijn. We hebben de festivals al aanvaard, er zal een waterpark komen, dit is er te veel aan

42

ik doe het graag

10

1

1

1

1

2050

1

2050

1 60

Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


trampoline Het zal geen geluidsoverlast veroorzaken. wel goed erop toezien dat er voldoende vuilbakken zijn. Maar we hebben een park! Ik pleit persoonlijk (daarnaast nog) voor een ĂŠcht 'speelbos', naar analogie met bv. het gemeentelijk park in Schoten, of het Peerdsbos in Brasschaat. Hoeft niet groot te zijn. Ik zou zeker bomen planten want die zorgen voor aangename schaduw in volle zon. Op de galgenweel (park) kan het soms te heet worden om te spelen of te sporten. Als het onderhouden wordt, waar ik voor vrees. Graag ook aandacht voor het parkeerprobleem. Veel mensen van buiten de wijk komen naar Regatta waardoor lokale bewoners geen parkeermogelijkheden hebben.

7 30

1 1

1 2050

33

1

2050

60

1

2050

39

1

2050

42

1

2050

1

2050

1

52

1

1

2050

61 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


7.2.2 Motivatie bij ‘maakt niet uit’ en ‘niet goed’ Motivatie bevraagden bij uitleg waarom: Antwoorden

Leeftijd

Leeftijd Jongen Meisje onbekend

Onbekend geslacht

Woonplaats

Onbekend Totaal district

maakt niet uit het is soms leuk en soms niet dat maakt het ook saai als je basket er is al veel speelruimte in het park aan het Galgenweel, heel kort bij 100 meter

10 9

1

2050 2050

1 1

1

2050

1

1

57 niet goed

ik vind hoog gras niet zo leuk niet leuk omdat er veel mensen zijn

11 10 10

1 1 1

1 2000 2050

1 1 1

7.2.3 Opmerkingen jeugd- en sportdienst 

Een bewoner gaf volgende mening: "Stad Antwerpen wil in deze nieuwbouwwijk de gegoede middenklasse aantrekken maar tegelijkertijd worden ze weggejaagd door plannen zoals deze, die een publiek aantrekken waarvoor vele van de bewoners al uit andere regio's vertrokken zijn. We hebben de festivals al aanvaard, er zal een waterpark komen, dit is er te veel aan." o Regatta is een bouwproject van Vooruitzicht en niet van stad Antwerpen. Stad Antwerpen heeft een beleid om de openbare ruimte voor iedereen kwaliteitsvol in richten en zich niet te richten op enkele specifieke doelgroepen.

62 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 8 – Bijlagen 8.1 Participatieverslag

Verslag Infomoment sport- en speelterrein Regatta 28 juni 2017 Sporthal Linkeroever, zaal Annex

20170628_verslag_Re gatta_infomoment.doc

Er zijn geen precieze cijfers over het aantal aanwezigen en hoe de verhoudingen zijn tussen jong, oud, man en vrouw. De aanwezigen konden hun mening geven via het digitale inspraakinstrument op www.antwerpen.be/oor.

Hieronder enkele elementen die opvielen: 63 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


  

Een 30-tal personen waren verspreid aanwezig tijdens het infomoment. Twee a drie bewoners wilden vooral hun mening laten horen bij de andere aanwezigen. Algemeen zijn de meeste mensen enthousiast over het voorstel. Men vindt het goed dat er iets met het terrein wordt gedaan.

Dat er laagdrempelige voorzieningen komen voor kleinere kinderen vond men positief. Men apprecieert ook dat op de plek kinderen kunnen leren skaten en fietsen. Er zijn immers weinig plaatsen waar dat kan.

Enkele kinderen zijn bijzonder enthousiast over het murenlabyrint.

Een drietal bewoners hebben bezwaren: o

De bezwaren gaan vooral over mogelijke overlast van jongeren en het gebrek aan parkeerplaatsen:

o

Ze zijn bang dat op het sporterrein tot een stuk in de nacht gebasket of gevoetbald zal worden en hun nachtrust gestoord zal worden.  Op basis van ervaringen op andere sportterreinen in de stad valt te betwijfelen of deze vrees bewaarheid zal worden. Overlast door nachtlawaai is bovendien niet toegelaten en is een zaak voor de lokale politie.

o

Ze maken zich zorgen over het feit dat nog meer bezoekers van buitenaf zullen worden aangetrokken. Nu zijn er met name in het weekend al erg veel bezoekers aan het Galgenweel en is het er te druk, volgens sommigen.

Enkele bewoners stellen voor om op het deel van het terrein aan de Aalscholverlaan geen sportveld maar een groene rustzone of een parkje te voorzien met bloemen, planten en zitbanken zodat ook een ouder publiek wordt aangetrokken en de diversiteit van de gebruikers toeneemt.

Voor de calisthenics is er, waarschijnlijk vanwege verondersteld claimgedrag, weinig enthousiasme onder de aanwezige bewoners. Het moet dan ook bij voorkeur een familiepark worden, dat geen claimgedrag genereert van groepen tieners.

De parking tussen de Aalscholverlaan en de Edmond de Coussemakersstraat wordt volgens een aantal aanwezigen zwaar onderbenut. Deze parking is door bloembakken afgesloten voor de bewoners van Regatta. Als deze bloembakken verplaatst worden naar de andere kant van de parking (zijde de Coussemakersstraat) dan kunnen bewoners van Regatta en bezoekers van de speeltuin er gebruik van kunnen maken. -> De bewoners van de Edmond de Coussemakersstraat worden dan van de parking afgesneden. Het is ook de bedoeling een lokaal sport- en speelterrein te creëren dat gericht is op de bewoners van de nabije omgeving, niet op bezoekers van buiten de buurt.

Enkelen vroegen om een ander aanbod te voorzien dan aan het Galgenweel waar bv. reeds een trapveld is.

Iemand vraagt een petanqueveldje.  Petanquebanen in dolomiet vragen erg veel onderhoud om ze onkruid- en mosvrij te houden. Een alternatief is een breed grindpad waarop men ook petanque kan spelen en zitbanken aan de zijkant.

Andere suggesties van aanwezigen zijn fietstrommels, betonnen bbq’s. 64 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


“Kunnen de piste en de speeltuin van plaats gewisseld worden, zodat de speeltuin dichter bij de school komt?”

Iemand zei dat haar zoontje van 3 in de speeltuin aan het Galgenweel niet op de rode glijbaan kan omwille van de hoge treden.

Enkele bewoners hadden klachten over de verkeerslichten aan het kruispunt Hugues C. Pernathlaan – Blancefloerlaan. Om van de Hugues C. Pernathlaan af te slaan naar de Blancefloerlaan of ze over te steken, moet er erg lang op groen licht worden gewacht. Verschillende mensen rijden of stappen dan ook vaak door het rood.

Hoofdstuk 9 - Wat valt er op? In dit hoofdstuk schrijven de jeugd- en sportdienst enkele zaken die opvallen in deze inspraakfase. Dit deel is geen samenvatting. Resultaten van inspraak samenvatten staat gelijk aan censureren van gegeven meningen, omdat een of meerdere personen dan bepalen wat belangrijk is en wat niet. Inspraak is niet hetzelfde als je gelijk krijgen. Het is normaal dat burgers uiteenlopende meningen hebben. Het is aan het beleid en de administratie (zoals de ontwerpers en de deskundigen van openbaar domein, jeugd, sport en buurtregie) om iets zinvols te doen met deze waaier van meningen. Het districtscollege of de raad van het district of de stad neemt een beslissing op basis van de meningen van de burgers en de adviezen van de administratie en de adviesraden.

Wat viel op bij de resultaten van de digitale inspraak? o Bij de bevraagden vindt een duidelijke meerderheid van alle concepten goed.  Enkele bewoners hadden een mening over hangjongeren, overlast gekoppeld aan sport- en spelmogelijkheden.  Over de verschillende mogelijkheden van type veldjes voor basket en voetbal is er geen duidelijke lijn met uitzondering van aparte velden voor basket en voetbal.

65 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be

20170717 inspraakdossier regatta linkeroever sport spel  
20170717 inspraakdossier regatta linkeroever sport spel  
Advertisement