Page 1

Inspraakdossier Hoe moet het nieuwe speel- en sportterrein in het Leiebos eruit zien? - voor opmaak van projectdefinitie en conceptplan –

1 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Inhoud Inleiding ................................................................................................................................................... 4 Hoofdstuk 1 - Toelichting inspraaktraject ............................................................................................... 5 1.1 Projectgebied ................................................................................................................................ 5 1.1.1 Leiebos.................................................................................................................................... 5 1.1.2 Plein De Ideale Woning CV ..................................................................................................... 5 1.2 Timing inspraakfase ....................................................................................................................... 5 1.3 Doel inspraak ................................................................................................................................. 7 1.4 Methodiek ..................................................................................................................................... 7 1.4.1 OOR ............................................................................................................................................ 7 1.5 Inspraaktraject............................................................................................................................... 9 Hoofdstuk 2- Gegevens bevraagden ..................................................................................................... 10 2.1 Geslacht ....................................................................................................................................... 10 2.2 Leeftijd ......................................................................................................................................... 10 2.3 Woonplaats ................................................................................................................................. 12 Hoofdstuk 3 – Evaluatie huidige situatie Leiebos ................................................................................. 14 3.1 Frequentie van de bevraagden op het terrein ............................................................................ 14 3.1.1 Overzicht frequentie ............................................................................................................ 14 3.1.2 Motivatie bevraagden .......................................................................................................... 15 3.2 Hoe gaan de bevraagden vooral naar deze locatie? ................................................................... 19 3.3 Met wie gaan de bevraagden naar deze locatie? ....................................................................... 19 3.4 Waarom gaan de bevraagden naar deze locatie? ....................................................................... 20 3.5 Wat vinden de bevraagden niet leuk aan het huidige speelterrein? .......................................... 20 3.6 Wat vinden de bevraagden leuk aan het huidige speelterrein? ................................................. 24 Hoofdstuk 4 – Evaluatie huidige situatie plein De Ideale Woning CV ................................................... 28 4.1 Frequentie van de bevraagden op het terrein ............................................................................ 29 4.1.1 Overzicht frequentie ............................................................................................................ 29 4.1.2 Motivatie bevraagden .......................................................................................................... 29 4.2 Hoe gaan de bevraagden vooral naar deze locatie? ................................................................... 32 4.3 Met wie gaan de bevraagden naar deze locatie? ....................................................................... 32 4.4 Waarom gaan de bevraagden naar deze locatie? ....................................................................... 33 4.5 Wat vinden de bevraagden niet leuk aan het huidige speelterrein? .......................................... 33 4.6 Wat vinden de bevraagden leuk aan het huidige speelterrein? ................................................. 36 Hoofdstuk 5 – Tips voor het nieuwe toekomstige speelterrein ............................................................ 38 2 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


5.1 Wat vinden de bevraagden van opgesplitste speelterreinen op basis van leeftijd? .................. 38 5.1.1 Keuze bevraagden ................................................................................................................ 39 5.1.2 Motivatie bevraagden .......................................................................................................... 39 5.2 Belangrijke speelvormen peuters en kleuters............................................................................. 45 5.2 Wat moet er volgens de bevraagden absoluut zijn op het nieuwe speelterrein voor peuters en kleuters? ............................................................................................................................................ 46 5.3 Belangrijke speel- en ontspanningsvormen van kinderen en tieners ......................................... 49 5.4 Wat moet er volgens de bevraagden absoluut zijn op het nieuwe speelterrein voor kinderen en tieners? .............................................................................................................................................. 50 5.5 Type en spreiding toestel ............................................................................................................ 53 5.5.1 Keuze bevraagden ................................................................................................................ 53 5.5.2 Motivatie bevraagden .......................................................................................................... 53 5.6 Avontuurlijk en natuurlijk spelen ................................................................................................ 57 5.6.1 Keuze bevraagden ................................................................................................................ 57 5.6.2 Motivatie keuze bevraagden ................................................................................................ 58 5.7 Speelvormen natuurlijke en avontuurlijke speelzone ................................................................. 62 5.8 Ondergrond speelterrein............................................................................................................. 64 5.9 Wat moet er volgens de bevraagden absoluut zijn om natuurlijk en avontuurlijk te kunnen spelen? .............................................................................................................................................. 65 Hoofdstuk 6 – Zitmogelijkheden ........................................................................................................... 68 6.1 Belangrijke zitmogelijkheden ...................................................................................................... 68 Hoofdstuk 7 – Resultaten sporten ........................................................................................................ 70 7.1 Belangrijke sportmogelijkheden volgens de bevraagden ........................................................... 70 7.2 Calisthenics .................................................................................................................................. 71 7.1.1 Wat moet er voor de bevraagden zijn om de sport calisthenics te kunnen uitvoeren? ...... 72 Hoofdstuk 8 - Wat valt er op? ............................................................................................................... 75 Hoofdstuk 9 – Bijlagen........................................................................................................................... 76 9.1 Participatieverslag ....................................................................................................................... 76 9.2 Reactie op de stadswebsite ......................................................................................................... 76 9.3 Vraag petanquebaan ................................................................................................................... 76

3 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Inleiding District Merksem gaat het speelterrein en het sportterrein in het Leiebos vernieuwen. Tegelijkertijd wenst De Ideale Woning CV in samenwerking met stad Antwerpen een speelpleintje in te richten op het grasveld aan hun appartementen. In deze eerste inspraakfase konden de omwonenden en gebruikers het huidige terrein evalueren en ideeën geven voor het nieuwe toekomstige terrein. Om dit speelterrein leuker en toffer te maken voor kinderen, tieners, jeugdverenigingen en volwassenen organiseerde district Merksem in samenwerking met de stad een inspraakperiode. De resultaten van deze inspraakperiode zijn verwerkt in dit inspraakdossier. De resultaten van deze inspraakperiode dienen ter ontwikkeling van een projectdefintie en een conceptplan voor het nieuwe toekomstige speel- en sportterrein.

Hoe lees je dit inspraakdossier?  In het eerste hoofdstuk vind je de context, aanpak en uitvoering van het inspraakproject.  In het tweede hoofdstuk vind je de gegevens van de bevraagden.  Vanaf het derde hoofdstuk vind je de verwerkte resultaten.

4 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 1 - Toelichting inspraaktraject 1.1 Projectgebied

1.1.1 Leiebos Het projectgebied waarover dit inspraakproject gaat, is het speelterrein Leiebos in district Merksem. Dit terrein valt onder de bevoegdheid van district Merksem. 1.1.2 Plein De Ideale Woning CV Het projectgebied waarover dit inspraakproject gaat, is het speelplein aan de appartementen van De Ideale Woning CV. Dit plein ligt op ongeveer 100 meter van het speelterrein Leiebos.

1.2 Timing inspraakfase In de periode van 1 mei tot en met eind 10 juni 2016 organiseerde district Merksem in samenwerking met de stad Antwerpen een inspraakfase in kader van de opmaak van een projectdefinitie en een conceptplan voor het speelterrein Leiebos en voor input voor De Ideale Woning CV. Er zijn verschillende soorten inspraak op verschillende momenten. Hieronder zie je de 3 verschillende inspraakfases van een (her)aanleg van openbaar terrein zoals een centrum, speelterrein, een plein of een park.

De 3 inspraakfases ontstaan door 3 tussenstops, dit zijn de drie groene cirkels in de afbeelding. Zo'n tussenstop betekent dat een college iets moet goedkeuren vooraleer het project naar de volgende fase kan gaan.  

PD. o o

= een goedgekeurde projectdefinitie Dit is de definitie van wat het project moet worden.

o o

= een goedgekeurd conceptplan Dit is een voorlopig ontwerp waaraan nog veel kan veranderen.

CP.

5 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


VO. o o

D.O. o o

= een goedgekeurd voorontwerp Dit is een ontwerp waarin al enkele dingen in vastleggen zoals de zones en wat je in iedere zone kan doen. = een goedgekeurd definitief ontwerp Dit is het ontwerp met alles erop en eraan, het ontwerp is af. Na de goedkeuring van een definitief ontwerp is de inspraak afgerond. De voorbereidingen voor de werken starten.

Dit project bevindt zich in dezelfde fase, namelijk de fase vóór een goedgekeurde projectdefinitie en conceptplan.

 

De stippellijnen van het gele kadertje staan ver open. o Er is nog niets beslist. o Dit betekent dat er nog 2 inspraakfases komen. o Dit betekent dat de projectdefinitie en conceptplan zal worden opgemaakt onder andere op basis van de mening van burgers. De volgende inspraakfase is vermoedelijk in het najaar van 2016. Het speel- en sportterrein zullen vermoedelijk helemaal af zijn in het najaar van 2017 of het voorjaar van 2018.

6 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


1.3 Doel inspraak Tijdens de inspraakperiode konden kinderen, tieners, jongeren en volwassenen hun mening geven via een digitaal inspraakinstrument: www.antwerpen.be/oor. De resultaten van deze inspraakperiode zijn verwerkt in dit inspraakdossier. De resultaten van deze inspraakperiode dienen ter ontwikkeling van een projectdefinitie en een conceptplan. 

Met het instrument OOR kregen de doelgroepen de kans om inhoudelijk hun mening te geven. Op dit instrument stond een bevraging met als doel: o Evaluatie van de bestaande situatie.  Dit is belangrijk opdat nieuwe concepten geen gelijkaardige verzuchtingen bevatten.  Dit is belangrijk voor het college opdat ze doordachte beslissingen kunnen nemen.  Dit is belangrijk omdat creatieve ideeën ontstaan door oplossend denken bij gekende problemen. o Onderzoeken en oplijsten van ideeën en opmerkingen voor het nieuwe speel- en sportterrein.

1.4 Methodiek 1.4.1 OOR

Op het digitale inspraakinstrument OOR op www.antwerpen.be/oor kregen de doelgroepen de kans om inhoudelijk hun mening te geven over de verschillende onderdelen van het ontwerp. De bevraging op OOR bestond uit:  persoonsvragen  frequentievragen o dit zijn tacid-knowlegde-vragen: door het oplossen van deze vragen wordt de bevraagde zich meer of terug bewust van onbewuste kennis. Hierdoor geven de bevraagden beter hun mening. Inspraak wordt hierdoor zinvoller.  Hoe vaak kwam je hier het afgelopen jaar?  Met wie kwam je naar deze locatie?  Hoe kwam je naar deze locatie?  Waarom kwam je naar deze locatie? 7 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


 

open vragen meerkeuzevragen

Onze ervaring leert dat digitale inspraak niet gelijk is aan het online plaatsen van een bevraging zonder bijkomende acties. Het enkel online van een bevraging is niet voldoende en past niet:  onder de doelstellingen van het beleidsdomein jeugd  en in de leefwereld van de verschillende doelgroepen. Digitale inspraak werkt op dit moment wel in combinatie met vindplaats gericht werken.  De jeugddienst zorgt ervoor dat er steeds voor ieder inspraakproject een plan van aanpak wordt opgemaakt door de aanvragers (zoals de sportdienst) om er voor te zorgen dat minstens 100 personen individueel hun mening kunnen geven. o Bij dit project werd een plan van aanpak opgemaakt door de sportdienst, de jeugddienst en SWO om in totaal 100 personen te bereiken voor de drie her aan te leggen terreinen.  Dit betekent dat bij alle inspraakprojecten wordt nagegaan waar de verschillende doelgroepen zich in een brede straal rond een project bevinden.  Daarna maakt de jeugddienst een overzicht van alle scholen, jeugdverenigingen, openbare gebouwen en openbare locaties.  Met dit overzicht kan de jeugddienst concreet en efficiënt locatiebezoek plannen om er voor te zorgen dat minstens 100 personen hun mening kunnen geven.  De jeugddienst gebruikt tablets en laptops om op locatie de mogelijkheid te creëren voor geïnteresseerden om hun mening te geven; zonder dat dit een grote inbreuk van hun tijd inhoudt. OOR is niet alleen een digitaal inspraakinstrument. OOR is ook een manier van werken volgens de algemene voorwaarden van het inspraakbeleid van de stad Antwerpen (beleidsdomein CS – Cultuur, Sport, Jeugd en Onderwijs) en de bijhorende tien inspraakvoorwaarden. Voorwaarde inspraakbeleid: Elke Antwerpenaar heeft toegang tot een open, laagdrempelig, permanent en transparant adviesplatform.  Open: open voor de input van alle inwoners; zowel voor georganiseerde als individuele burgers.  Laagdrempelig: lage toetredingsvoorwaarden.  Permanent: continuïteit voor de beleidsperiode.  Transparant: duidelijk verstaanbare inhoud en makkelijk vindbaar voor geïnteresseerden.  Platform: fysiek en/of digitaal. Tien voorwaarden voor inspraak: 1. Ga op voorhand na welke ruimte tot verandering er is. 2. Bepaal het gewenste resultaat. 3. Zoek uit waar de doelgroepen zich bevinden. 4. Zorg voor duidelijke verstaanbare inhoud en opdracht voor de gebruiker. 5. Werk laagdrempelig. 6. Kies een geschikte aanpak (methodiek, timing, verwerken van resultaten). 7. Voer de methodiek uit bij diverse doelgroepen en op verschillende locaties. 8. Geef de omkadering, de context en de timing mee. 9. Leg uit wat er met de meningen zal gebeuren. 10. Leg uit hoe de terugkoppeling zal verlopen. 8 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Voor meer informatie over deze methode en dit inspraakbeleid van CS, kan je contact opnemen met de deskundige inspraak en participatie voor jeugd van de stedelijke jeugddienst.

1.5 Inspraaktraject Uitnodiging tot inspraak  De wijk werd uitgenodigd om hun mening te geven met bijhorende informatie via een brief en informatiepanelen op het plein.  De jeugdraad van Merksem werd op de hoogte gebracht en uitgenodigd om hun mening te geven.  De school Melgesdreef werd uitgenodigd om deel te nemen aan deze inspraakperiode. Deelname aan inspraakmomenten:  De school Melgesdreef gaf de leerlingen van het 4de, 5de en het 6de de kans om hun mening te geven op maandag 23 mei 2016. o Melgesdreef 113, 2170 Merksem o 03 647 01 12  Op 24 mei werd er op het speelplein een groepsgesprek gevoerd met een 12tal volwassenen, rechtstreekse buren van het speelterrein. Tegelijk werd door een 20tal spelende kinderen de bevraging ingevuld. Het verslag van dit groepsgesprek wordt bij dit rapport gevoegd.  Op 5 juni, tijdens de rommelmarkt in de Melgesdreef vulden een 25tal stadhouders (bewoners van de Melgesdreef) de bevraging in.  De informatie op www.antwerpen.be leidde tot 1 reactie op A-Stad.  Op 29 mei werd er een picknick georganiseerd voor de bewoners van Ideale Woning. Tijdens deze picknick werd samen met de bewoners de bevraging ingevuld.

Rekening houden met:  Dit inspraakdossier is niet representatief voor de jeugd van het district. Het geeft wel zicht op de meningen van 215 personen die meewerkten tijdens deze inspraakfase.  De afbeeldingen die gebruikt werden in de vragenlijst, worden ook getoond in dit dossier. Dit is een bewuste keuze om beeldverwarring uit te sluiten.

9 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 2- Gegevens bevraagden Via registratie en vragen over de deelnemers zijn er gegevens over de leeftijd, het geslacht, de woonplaats. Deze gegevens zijn gekoppeld aan de ingevulde vragen, zodat we een overzicht hebben wie de personen zijn die antwoord gaven op de vragen.  In totaal gaven 215 personen hun mening door de vragenlijst in te vullen op OOR.  67 personen gaven hun emailadres om op de hoogte te willen blijven van dit project.

2.1 Geslacht In deze tabel staat het aantal meisjes/vrouwen en jongens/mannen die de bevraging invulden. Geslacht gender aantal meisje 116 jongen 86 onbekend 13 totaal 215

% 54% 40% 6% 100%

Bevindingen:  Van het totaal aantal bevraagden zijn minstens 54% meisjes/vrouwen ten opzichte van minstens 40% jongens/mannen. o Er zijn 30 meisjes/vrouwen meer jongens/mannen. o Niet minimum 1/3 van de bevraagden is van hetzelfde geslacht.  Deze verhouding is een decreetregel en een maatstaf van de adviesraden. Bij alle openbare inspraaktrajecten voor kinderen en jongeren bekijkt de jeugddienst deze verhouding. o We kunnen niet praten over twee gelijke groepen. Hiermee moet rekening gehouden worden.  13 personen hebben geen geslacht opgegeven.

2.2 Leeftijd In onderstaande tabel staan de bevraagden ingedeeld volgens 5 leeftijdsgroepen. Het is te beperkt om de bevraagden in te delen twee groepen: ‘volwassenen’ en ‘niet-volwassenen’. De verschillende leeftijdsgroepen van jeugd hebben verschillende noden en behoeften. Dit heeft onder andere te maken met de cognitieve en biologische ontwikkeling en externe factoren zoals type opvoeding en omgeving. Daarom wordt er nagegaan hoe de aantallen zich verhouden bij de bevraagden. Deze leeftijdsgroepen van ‘de jeugd’ zijn ingedeeld volgens hun cognitieve en biologische ontwikkeling.

10 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Leeftijdsgroepen groepen aantal percentage 1 0% kleuters van 1 tot en met 5 jaar 23 11% kinderen van 6 tot en met 9 jaar 124 58% tieners van 10 tot en met 14 jaar 13 6% jongeren van 15 tot en met 26 jaar 37 17% ouder dan 26 17 8% onbekend 215 100% totaal Bevindingen:  Tieners van 10 tot en met 14 jaar vormen de grootste leeftijdsgroep.  Personen ouder dan 26 jaar vormen de tweede grootste leeftijdsgroep.  Kinderen van 6 tot en met 9 jaar vormen de derde grootste groep.  Kleuters zijn nauwelijks vertegenwoordigd doordat ze niet bevraagd zijn. o Kleuters zijn cognitief nog niet rijp om hun mening te geven over een huidige toestand en toekomstperspectieven. Vaak zijn het de ouders van kleuters die de bevraging (samen) invullen. Ouders begeleiden meestal het speelgedrag van peuters en kleuters en kunnen een goede inschatting maken van hun speelbehoeften. In deze tabel staan de specifieke aantallen per leeftijd van de bevraagden. Van de doelgroepen kinderen, tieners en jongeren tot en met 26 jaar worden ook de nul-gegevens getoond. Vanaf 27 jaar worden enkel de cijfers weergeven van de effectieve bevraagden. Hoe oud ben je? leeftijd aantal onbekend 17 1 0 2 0 3 0 4 0 5 1 6 1 7 5 8 0 9 17 10 31 11 45 12 36 13 11 14 1 15 1 16 1 17 3 18 1 19 2 20 0 21 2

% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 8% 14% 21% 17% 5% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 11 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


22 23 24 25 26 29 31 32 34 35 36 38 39 41 43 44 46 49 51 54 55 56 57 62 65 67 72 77 totaal

0 0 0 3 0 1 3 1 1 1 4 5 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 215

0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 2% 2% 0% 0% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 100%

Bevindingen:  In totaal zijn er bevraagden uit minstens 39 verschillende leeftijden. o Er is veel variatie in leeftijd.  Er zijn zeventigers, zestigers, vijftigers, veertigers, dertigers, twintigers, tieners en kinderen.  De jongste persoon die zijn mening gaf is 5 jaar en de oudste persoon die zijn mening gaf is 77 jaar.  De aantallen per leeftijden zijn gelijkmatig verspreid bij de volwassenen.  17 personen gaven geen leeftijd op.

2.3 Woonplaats Deze tabel bevat de woonplaatsen van de bevraagden. De lijst is alfabetisch gerangschikt.

12 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Woonplaats Antwerpen *Antwerpen 2000 *Antwerpen 2018 *Antwerpen 2020 *Antwerpen 2030 *Antwerpen 2050 *Antwerpen 2060 Berchem 2600 Berendrecht-Zandvliet-Lillo 2040 Borgerhout 2140 Deurne 2100 Ekeren 2180 Hoboken 2660 Merksem 2170 Wilrijk 2610 een andere gemeente onbekend totaal

aantal % 14 7% 2 1% 0 0% 1 0% 2 1% 0 0% 9 4% 0 0% 0 0% 3 1% 5 2% 4 2% 0 0% 176 82% 0 0% 6 3% 7 3% 215 100%

Bevindingen:  De bevraagden komen uit minstens 5 districten.  Er zijn geen bevraagden uit de districten Berchem, Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Hoboken en Wilrijk.  De meerderheid (82%) woont in het district Merksem.  7 personen gaven geen woonplaats op.  6 personen gaven aan in een andere gemeente te wonen. In onderstaande tabel staat een overzicht van deze gemeente. Een andere gemeente namelijk gemeente aantal Mortsel 1 Schoten 5 6 totaal

13 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 3 – Evaluatie huidige situatie Leiebos

In dit deel staan de resultaten van wat de bevraagden vinden van het huidige speelterrein Leiebos. Hoe lees je de resultaten van de open vragen? De bevraagden konden in een open tekstveld schrijven. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. We verwerken de open vragen door te kijken hoeveel keer een bepaald uniek antwoord werd gegeven door een bepaald aantal personen, van welke leeftijd en geslacht. Met uniek bedoelen we dat iedere rij een ander antwoord bevat. Per antwoord zie je:  De unieke antwoorden staan gerangschikt per antwoordmogelijkheid. o Dit betekent dat gelijke of gelijkaardige antwoorden van meerdere personen samen worden gevoegd per rij, met vermelding van de leeftijd, geslacht en woonplaats van al deze personen.  Op deze manier worden alle unieke antwoorden op een structurele manier verwerkt en kan de jeugddienst bepaalde opvallende elementen duiden of nuanceren.  De reden van de bevraagden, extra aanvullingen of aandachtspunten staan tussen ( ).  De leeftijdscategorieën en de aantallen van de bevraagden die dit antwoord gaven. o voorbeeld in kolom ‘leeftijd’ 11 (x4), 24  Vier personen van 11 jaar en een persoon van 24 jaar gaven dit antwoord.  Het geslacht van de bevraagden die dit antwoord gaven. o aantallen  Kolom ‘totaal’ toont het totaal aantal personen die dit antwoord gaven.

3.1 Frequentie van de bevraagden op het terrein 3.1.1 Overzicht frequentie Met deze vraag wordt er nagegaan hoe vaak de bevraagden het afgelopen jaar het speel- en sportterrein bezochten. De bevraagden konden slechts één antwoord aanduiden. Hierdoor krijgen we een beter zicht op de frequentie.

14 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoe vaak kwam je in dit speel- en sportterrein het afgelopen jaar? antwoordmogelijkheid aantal % bijna elke dag (5 tot 7 dagen per week) 18 8% een paar keer per week (2 tot 4 keer per week) 29 13% verschillende keren per maand 38 18% verschillende keren per jaar 45 21% zelden tot nooit 81 38% geen antwoord 4 2% totaal 215 100%

Bevindingen  Er is een verschil tussen de bevraagden die regelmatig en niet regelmatig op het terrein aanwezig zijn: o In totaal gaf 40% van de bevraagden aan het terrein op regelmatige basis te bezoeken.  Regelmatig = dagelijks + wekelijks + maandelijks. o In totaal gaf 59% van de bevraagden aan het terrein op niet regelmatige basis te bezoeken.  Niet regelmatig = ‘verschillende keren per jaar’ + ‘zelden tot nooit’. 3.1.2 Motivatie bevraagden De bevraagden konden uitleggen waarom ze niet vaak op de locatie komen.

15 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


motivatie bij lage frequentie Antwoorden

Leeftijd

ik woon (te)( een beetje) ver (niet mijn buurt)(ik woon daar niet in de buurt) (ik woon in Deurne)

9, 10 (7), 11 (12), 12 (3), 13 (4), 17 (2)

ik ken (de plaats) (het park) (dit speelterrein) het niet (ik weet het niet zijn)(ik weet dat niet)

9 (2), 10 (3), 11 (3), 12 (6)

ik wist niet dat het er was (ik wist niet dat er daar een park was) (ik wist niet dat er een speeltuin was) (nooit gezien) is er saai (ik vind het een saai park) (niet veel variatie) (niks om te doen) (een beetje saai)(ik vind dit park niet leuk en daarom speel ik daar nooit) (vlakbij maar weinig te doen!) geen tijd (druk bezig)(ik had huiswerk of toetsen) (het is altijd druk) ik woon dichter bij een ander pleintje (we hebben dicht een andere speelplaats) (we hebben eigenlijk een park bij ons in de buurt)(dicht bij mij is een sportterrein)(ik ga naar de pleintjes in Deurnewant ik woon daar) ik ben er nog nooit geweest (ik kom daar nooit)(ik kom daar gewoon niet)

Leeftijd Onbekend Jongen Meisje onbekend geslacht

2000, 2060 (3), 2100 (2), 2140 (2), 2170 (18), 2180 (2)

Onbekend Totaal district

13

15

5

12

10, 11 (4), 12, 25, 36, 77

2

6

9, 11 (4), 12, 31, 43

2

6

2060, 2170 (5)

10, 11 (2), 12 (2)

2

3

2020, 2170 (4)

5

10 (2), 11 (2), 17

1

4

2100, 2170 (4)

5

1

3

2030, 2170 (2)

4

9, 11, 13

3

1

1

Woonplaats

1

2

29

2170 (16), 2180

17

2170 (9)

9

2

8

16 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


ik ga altijd naar een andere speeltuin (ik heb een speeltuin op het einde van de straat de Distelhoek (ik ga meer naar Distelhoek)

12 (3)

3

2170 (3)

3

ik speel niet graag buiten en daarom kom ik daar nooit (ik wil liever thuisblijven) (ik speel niet zo graag in het park)

11, 12 (2)

3

2060, 2170 (2)

3

11 (2)

2

2060

2

omdat ik altijd naar Park Spoor Noord ga geen kinderen of kleinkinderen mijn (haar) dochter is daar te jong voor het is een kinderspeeltuin onaantrekkelijk andere parken zijn leuker en dichterbij (er zijn leukere parken, bossen) het is daar vies omdat ik die speeltuin niet zo leuk vind omdat er een ander park is bij mijn huis te weinig aanbod voor mijn kindjes van 4 en 6 jaar ik mag niet buiten spelen ik vind parken saai ik speel op de Playstation te donker weinig volk het is nogal afgelegen

49, 51

2

2170 (2)

2

36, 38

2

2170 (2)

2

19 (2) 36, 38

2 2

2170 (2) 2170 (2)

2 2

1

2170 (2)

2

2060

1

9, 12

1

11

1

10

1

2170

1

13

1

2170

1

29

1

2170

1

13 11 12 10 10 31

1 1

2170 2140

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 2170 2170 2170

17 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


ziet er vervallen uit ik wandel liever tot het fort ik ga er niet graag naartoe er lopen veel honden los rond en daar ben ik niet zo voor niet gemakkelijk te bereiken ik pak de Ringlaan om naar school te gaan ik woon er naast om te spelen sport door het weer enkel als het warm genoeg is, niet regent en niet te druk is het is ons groen uitzichtperk en rustmoment regelmatige hangjongeren en/of drugdealers met auto's dag/nacht omdat ik ben verhuisd ik woon hier nog maar 2 maanden ik ben soms bij familie gewoon

38 21 13

1 1

2170 2170 2170

1 1 1

1

2170

1

2170

1

2060

1

1

43 25

1

10

1

9 10 25 12

1 1 1 1

2170 2170 2170

1 1 1 1

41

1

2170

1

54

1

2170

1

1

2170

1

1 1

2170 2170 2170 2170

1 1 1 1

1 9 38 1 13

1 1

1

18 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


3.2 Hoe gaan de bevraagden vooral naar deze locatie? Met deze vraag wordt er nagegaan hoe de bevraagden vooral naar het terrein gingen. De bevraagden konden slechts één antwoord aanduiden uit een keuzelijst. Hierdoor krijgen we een beter zicht op de meeste gebruikte vervoersmodi. Hoe kom je vooral naar dit speel- en sportterrein? antwoordmogelijkheid aantal te voet 113 fiets 30 openbaar vervoer (bus, tram, taxi) 11 auto 10 brommer 0 andere (step, skateboard, rolschaatsen, rollerskates … 12 geen antwoord 39 totaal 215

% 53% 14% 5% 5% 0% 6% 18% 100%

Bevindingen:  Er is een duidelijk verschil: o De grootste groep, de helft van de bevraagden, komt te voet. o De tweede grootste groep, nog geen kwart van de bevraagden, komt met een fiets. o Dit wijst er op dat de gebruikers van het plein uit de nabije omgeving komen (of in schoolverband).

3.3 Met wie gaan de bevraagden naar deze locatie? Met deze vraag wordt er nagegaan met wie de bevraagden naar het terrein gingen. De bevraagden konden meerdere antwoorden aanduiden in een keuzelijst. De percentages van de tabel staan steeds tot verhouding met het totaal aantal deelnemers: 215. Dit omdat de bevraagden meerdere antwoorden konden aanduiden.  De tabellen lees je: o 29 personen van de 215 bevraagden of 13% geven aan alleen naar het terrein te komen. o 51 personen van de 215 bevraagden of 24% geven aan met broer(s) en/of zus(sen) naar het terrein te komen. o Enzovoort. Met wie kom je hier naartoe? antwoordmogelijkheid alleen met broer(s) en/of zus(sen) met mijn ouders met andere familieleden met vrienden met de klas van school met de jeugdbeweging

aantal 29 51 36 39 71 4 3

% 13% 24% 17% 18% 33% 2% 1% 19 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


andere

17

8%

Bevindingen:  Er is een duidelijk verschil.  De grootste groep, meer dan een kwart van de bevraagden geeft aan met vrienden/vriendinnen naar dit terrein te komen.  De tweede grootste groep, bijna een kwart van de bevraagden, geeft aan met broer(s) en/of zus(sen-) naar dit terrein te komen.

3.4 Waarom gaan de bevraagden naar deze locatie? De bevraagden konden in een keuzelijst de redenen aanduiden waarom ze naar deze locatie komen. De bevraagden konden meerdere antwoorden aanduiden. De aantallen van de tabel staan per rij steeds tot verhouding met het totaal aantal deelnemers: 215.  De tabellen lees je: o 63 personen van de 215 bevraagden of 29% woont in deze buurt. o 56 personen van de 215 bevraagden of 26% komen er spelen.

Waarom kwam/kom je naar dit speel- en sportterrein? antwoordmogelijkheid ik woon in deze buurt ik ga er spelen ik ga er voetballen ik ga er naartoe met mijn vereniging ik ga er naartoe met mijn klas van school ik spreek er af met mijn vrienden ik kom er om te ontspannen (wandelen, bankje zitten ...) dit ligt op mijn route naar ... (winkel, school, werk ...) ik kom er mijn huisdier(en) uitlaten

aantal 63 56 27 0 3 37 27 6 7

% ( totaal aantal bevraagden) 29% 26% 13% 0% 1% 17% 13% 3% 3%

Bevindingen:  De 3 redenen die door de bevraagden het meest werden aangeduid zijn: o ik woon in deze buurt o om er te spelen o om af te spreken met vrienden

3.5 Wat vinden de bevraagden niet leuk aan het huidige speelterrein? De bevraagden konden in een open tekstveld schrijven wat ze niet leuk vinden aan het huidige terrein. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen.

20 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Wat vind je niet leuk aan het huidige speel- en sportterrein? Antwoorden

Leeftijd

er staat weinig (weinig dingen) (er staat niet zo veel) (er is bijna niks daar) (er is niks meer) (er zijn niet zo veel dingen om mee te spelen) (het is heel leeg)(minder speelactiviteiten)(minder speelattracties)

9, 10, 12 (4), 13 (3), 32, 38

(te) weinig speeltuigen (beperkte speeltuigen)

5, 7, 10 (2), 11 (2), 12, 31, 38, 43

(zo) klein (te klein) (nogal klein) (hij mag wat groter) (te weinig plaats)

10 (3), 12 (4), 25, 34, 36

het is oud (beetje oud) (verouderde speeltuin) (eigenlijk ziet het er een beetje oud uit) (alles is oud)

9, 11 (4), 13 (2)

het is kinderachtig voor kinderen van 6 jaar (er zijn kleine glijbanen en zo en ik vind het beetje voor kleuters) (ook voor kleine kinderen)(ik vind het een beetje kinderachtig) 10, 11 (2), 12 (3), 13 (ik voel me daar te oud voor) (is alleen maar voor kleuters) ( er is veel voor kleine kinderen en bijna niets voor kinderen) het is versleten (de versleten staat van de speeltoestellen) 11 (2), 12, 13 (2), 38, (veel dingen zijn kapot) (sommige dingen in het park zijn 57 stuk) (verroest) er is niet zo veel te doen (weinig te doen)(je kan bijna 9, 10, 11, 12 (3) niets doen)(je kunt er niks doen) omdat het park saai is (het is saai)(het is een beetje saai)

1

5

7

2

7

Woonplaats

2170 (11)

1

Onbekend Totaal district

1

12

2170 (10)

10

3

7

2

6

3

2170 (9)

9

1

1

7

2020, 2060, 2170 (6)

8

3

3

2170 (7)

7

3

3

1

4

5 6, 11 (2), 12

Onbekend geslacht

2020, 2060, 2170 (6), 2180

10, 11 (3), 13

alles vond ik wel goed (ik vind alles leuk) de glijbaan (glijbaan is oud, ik wil een grotere)

Leeftijd Jongen Meisje onbekend

3 3

1

1

2

2100, 2170 (5) 2100, 2170 (4) 2170 (3) 2000, 2060, 2170 (2)

1

10

6 5 2

5 4 21

Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


de wip

10, 11, 12, 15

2

2

katrol is weg

9, 11 (3)

2

2

de bergen (de kleine bergen staan in de weg) niet veel keuze ( er staat best wat weinig om je in te amuseren (iets meer toestellen)

9 (2), 11

3

weinig (niet) uitnodigend voor jongeren weinig te doen voor kleine kindjes (er staan weinig speeltuigen voor mijn kleine kindjes) (er is niets voor de kleinere) het is altijd vuil (vies en vuil of modderig) er zijn geen goalen om te voetballen (te) weinig banken speeltuin is klein (weinig speelterrein) te weinig uitdaging (het is altijd hetzelfde) het is verlaten (weinig volk) niets voor volwassenen (zeker geen uitdagingen voor de volwassenen) ik ben er nog nooit geweest veel dingen zijn lelijk niemand speelt daar niet meer er zijn niet zo'n leuke speeltuigen er zijn maar twee schommels tunnels basketbalveld

12, 36, 49

2170 (4) 2000, 2170 (3) 2170 (3)

4 4 3

3

2170 (3)

2

2170 (2), 2180

3

2170 (2)

2 2 1 1

2060, 2170 2170 (2) 2170 (2) 2170 (2) 2020, 2170 2170 (2)

2 2 2 2 2 2

21, 49

2

2170 (2)

2

9, 10 38 11 11 9 9 7

2 1

2170 (2) 2170 2170 2170 2170 2170

2 1 1 1 1 1 1

19 (2), 34

1

29, 31, 38 10, 11 12 55, 62 9, 14 11, 12 10, 12

1

2 2

1 1

1 1

1

3 3

1

3

1

1 1 1

die kleine huisjes

12

1

2170

1

het heeft geen voetbalveld ik wil dat daar een klein veldje komt de hondenweide

11 11 41

1 1 1

2170 2000 2170

1 1 1 22

Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


hondenpoep hondenweide is superklein te weinig vuilnisbakken het gras is soms glad looproute ontbreekt geen ontmoetingsplek voor volwassenen geen BBQ geen waterpartij picknicktafels op de verkeerde plaats altijd in de schaduw grotere zandbak de voorwerpen om mee te spelen de indeling afgelegen stimuleert niet tot bewegen er zijn niet veel sportactiviteiten het is altijd druk wanneer ik kom niet volledig afgesloten met poortje er is meer criminaliteit gekomen de afgelopen 10 jaar. Zelf vond ik er als kind vaak drugspuiten van jongeren jeugd die deugnieterij uitsteekt en drugstrafiek weinig toezicht op o.a. vandalisme aan speeltuigen, op achterlaten van vuil'veelal verpakkingen van voeding en drank') dat er geen controle is, hangjongeren doen veel kapot, er is bende vorming en er wordt drugs gedeald, soms vind je spuitjes in de zandbak of aan de slinger te veel hoge grote bomen zodat allerlei ongewenste activiteiten uit het zicht kunnen plaatsvinden en nog veel meer niks is saai of irritant of zo geen antwoord

1

1 1 1

2170 2170 2170 2100 2170 2170 2170 2170 2170 2170 2140 2170 2170 2180 2170 2170 2170

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

29

1

2170

1

51

1

2170

1

2170

1

21 62 12 25 39 39 39 62 7 11 31 72 34 21 10 21

56

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

46

1

2170

1

62

1

2170

1

12 17

1

2170 1

1 1

1 23

Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


dat het nog twee jaar duurt

11

1

2170

3.6 Wat vinden de bevraagden leuk aan het huidige speelterrein? De bevraagden konden in een open tekstveld schrijven wat ze leuk vinden aan het huidige speelterrein. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen.

Wat vind je leuk aan het huidige speel- en sportterrein? Antwoorden schommel(s) ik vind er niets leuk aan (niets) (niks eigenlijk)(niet echt veel) dat er (zeer) veel groen is (in het groen) (tussen het groen) (stuk groen) (dat er meer natuur is)(een klein beetje groen is natuurlijk altijd leuk) (dat je er rustig in het groen kan zitten de glijbaan (een hele lange glijbaan zo met een buis) (maar ik ben er te oud voor) dat er veel ruimte is (genoeg ruimte)(dat het groot is) (omdat het een groot speelterrein is)(het is daar groot voor te picknicken)(veel ruimte om vrij te spelen) dat er een voetbalveld is (dat we daar kunnen voetballen (plaats om te voetballen)

Leeftijd

Leeftijd Jongen Meisje onbekend

6, 7, 9 (2), 11 (3), 12 (4), 14, 15, 17 10 (2), 11 (2), 12 (2), 13 (4), 19 (2) 11 (3), 25, 36, 38, 39, 43, 62, 65

1

7 (2), 9 (2), 10 (2), 11, 12

6

8

7

5

3

8

3

4

Onbekend geslacht

Woonplaats 2020, 2170 (12) 2060, 2100, 2170 (10)

1

Onbekend Totaal district 1

14 12

2170 (11)

11

2020, 2170 (7)

8

10 (2), 11, 12 (2), 31, 55

1

5

3

2170 (8)

8

10 (2), 11, 12 (2)

1

5

1

2100, 2170 (5)

6 24

Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


groot (groot terrein) (veel grond) (veel plek om te lopen) alles dat er een wip is (wip wap) dicht bij vrienden (dat ik daar met vrienden kan afspreken)(je kan je daar amuseren met vrienden)(ik vind het leuk omdat ik daar heel veel vrienden heb) het is leuk voor elk huidig kind en leuk om daar te spelen (leuk voor de kinderen) kabelbaan dat er een paar speeltuigen waren de speelberg (dat er grote bergen zijn dan kan je naar beneden rollen) (de bergen want daar kan ik ontspannen met mijn vrienden) dat het kindveilig is (de kleine kinderen kunnen hier goed spelen zonder de straat op te lopen (het terrein is omgeven met haag dus afgesloten) de rust (rustige buurt)(het is daar niet heel druk) dicht bij mijn woning (goed leuk vlak achter de hoek) (vlakbij) de death ride pingpong tafel de heuvel (de bergen zijn leuk) dat ge er kunt kubben (kubben met de buren) het parkje (het groene karakter) de vele bomen die een mooi groen scherm vormen rondom (zeer boomrijk) omgeving (de ligging) gezellig (leuk)

9, 12, 13, 38

1

2

2

10, 11, 12, 13

2

2

7, 10, 11, 12

2

2

10, 11 (2), 12

3

1

1

2170 (5)

5

2170 (4) 2060, 2170 (3)

4

2170 (4)

4

4

10 (2), 13, 17

4

11, 17, 49

3 3

2170 (3), 2180 2170 (2) 2170 (3)

12 (2), 49

3

2170 (3)

3

9, 38, 51

3

2170 (3)

3

2

2170 (3)

3

3

2170 (3)

3

2 1 2 1 1

2170 2170 (2) 2170 (2) 2170 (2) 2170 (2)

3

12, 38, 44

1

29, 21, 35 11, 46 11, 16 7, 11 65, 67 11, 57

1 1

62, 65 49 11, 17

1

1

4 1

1

3 3

2 2 2 2 2

2

2170 (2)

2

2 2

2170 (2) 2170 (2)

2 2 25

Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


ik ben er nog nooit geweest de tunnel dat er leuke speeltuigen zitten dat er gras is om te voetballen "want gras is beter dan steen vind ik" bosjes struiken om in te verstoppen en kampen te bouwen, bomen klimmen veel grasveld dan kan je picknicken dat het lekker fris is en je kan er picknicken de bossen, vroeger maakten wij daar kampen zowel zon als schaduw ver van de autoweg dat het in de buurt is dat het daar niet zo druk is er zijn dingen voor groot en klein er is veel plek om te zonnen of zo de bankjes alwaar ik een boek lees als er teveel renovatielawaai in het appartementsgebouw is de dieren het is buiten dus heb je frisse lucht het is goed om er te ontspannen heel leuk voor de kleinste kinderen en in een goede omgeving de mogelijkheid om hier met de onthaalkindjes en kleinkinderen te spelen

9, 10 7 12

2 1

12

1

1

12 9 12 10 11 62 38 13 12 11 11 41

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2170 (2) 2170 2170

2 1 1

2170

1

2170

1

2170

1

2170 2060 2170 2170 2170 2170 2170 2170 2060

1 1 1 1 1 1 1 1 1

2170

1 1 1 1

10 10 9

1 1 1

2170 2170

21

1

2170

1

2170

1

57

1

1

26 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


het groen en de rust als contrast met de lichthinder en het lawaai van de Bredabaan(auto's, openbaar vervoer) het uitzicht van onze buurt wordt binnenkort al genoeg vervuild door de aanleg van een parkeertoren aan de sportvelden van Keizerhoek het goede evenwicht tussen aanplantingen, speeltuigen, open ruimte. Het is niet enkel een speeltuin, het is ook een parkje, een ontmoetingsplaats niet enkel voor kinderen maar ook voor volwassenen. Het ligt bovendien aan het einde van een doodlopende straat waardoor er vrijwel geen verkeer komt wat de veiligheid voor spelende kinderen zeer ten goede komt het is nieuw dus automatisch beter denk ik katrol (spijtig nu kapot, graag een nieuwe) spelen

54

1

2170

1

56

1

2170

1

2170 2170 (2) 2100

1 1 1

11 5, 9 12

1 1 1

1

27 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 4 – Evaluatie huidige situatie plein De Ideale Woning CV

In dit deel staan de resultaten van wat de bevraagden vinden van het huidige plein aan de appartementen van De Ideale Woning CV. Hoe lees je de resultaten van de open vragen? De bevraagden konden in een open tekstveld schrijven. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. We verwerken de open vragen door te kijken hoeveel keer een bepaald uniek antwoord werd gegeven door een bepaald aantal personen, van welke leeftijd en geslacht. Met uniek bedoelen we dat iedere rij een ander antwoord bevat. Per antwoord zie je:  De unieke antwoorden staan gerangschikt per antwoordmogelijkheid. o Dit betekent dat gelijke of gelijkaardige antwoorden van meerdere personen samen worden gevoegd per rij, met vermelding van de leeftijd, geslacht en woonplaats van al deze personen.  Op deze manier worden alle unieke antwoorden op een structurele manier verwerkt en kan de jeugddienst bepaalde opvallende elementen duiden of nuanceren.  De reden van de bevraagden, extra aanvullingen of aandachtspunten staan tussen ( ).  De leeftijdscategorieën en de aantallen van de bevraagden die dit antwoord gaven. o voorbeeld in kolom ‘leeftijd’ 11 (x4), 24  Vier personen van 11 jaar en een persoon van 24 jaar gaven dit antwoord.  Het geslacht van de bevraagden die dit antwoord gaven. o aantallen  Kolom ‘totaal’ toont het totaal aantal personen die dit antwoord gaven.

28 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


4.1 Frequentie van de bevraagden op het terrein 4.1.1 Overzicht frequentie Met deze vraag wordt er nagegaan hoe vaak de bevraagden het afgelopen jaar het speel- en sportterrein bezochten. De bevraagden konden slechts één antwoord aanduiden. Hierdoor krijgen we een beter zicht op de frequentie. Hoe vaak kwam je naar dit grasveld aan de appartementen van De Ideale Woning het afgelopen jaar? antwoordmogelijkheid aantal % bijna elke dag (5 tot 7 dagen per week) 25 12% een paar keer per week (2 tot 4 keer per week) 19 9% verschillende keren per maand 32 15% verschillende keren per jaar 36 17% zelden tot nooit 94 44% geen antwoord 9 4% totaal 215 100% Bevindingen  Er is een verschil tussen de bevraagden die regelmatig en niet regelmatig op het terrein aanwezig zijn: o In totaal gaf 35% van de bevraagden aan het terrein op regelmatige basis te bezoeken.  Regelmatig = dagelijks + wekelijks + maandelijks. o In totaal gaf 60% van de bevraagden aan het terrein op niet regelmatige basis te bezoeken.  Niet regelmatig = ‘verschillende keren per jaar’ + ‘zelden tot nooit’. 4.1.2 Motivatie bevraagden De bevraagden konden uitleggen waarom ze niet vaak op de locatie komen.

29 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


motivatie bij frequentie Antwoorden ik woon niet in de buurt, niet dichtbij (ik woon ver) (te ver van mijn huis) (niet in de omgeving)

Leeftijd

9, 10 (7), 11 (10), 12, 13 (2), 17 (3), 57, 67

Leeftijd Jongen Meisje onbekend

Woonplaats

Onbekend Totaal district

2

2000, 2060 (3), 2100 (2), 2140 (2), 2170 (17), 2180

1

27

1

16

12

13

ik ken (die plaats) het niet (ken het park niet) (ik weet niet waar dat ligt) (onbekend) (geen 9, 10, 11 (5), 12 (7), 36, 43 idee dat dit er was)

7

9

2170 (14), 2180

er zijn betere speeltuinen (er zijn andere speeltuinen en daar ga ik naartoe) (ik ga naar andere velden)(ik ga naar een andere speeltuin)(ik ga naar andere grasvelden) (er is een speeltuin dichter) (omdat het terrein 9, 10, 11 (2), 12 (2), 44, 56 aan het Leiebos korter bij mijn woning is en daar aangenamer is om te vertoeven) (ik ga verder naar de speeltuin, daar is het rustiger en veiliger)

4

4

2060, 2140, 2170 (6)

8

10, 11, 12 (2), 13

1

4

2020, 2170 (4)

5

12 (2), 19 (2)

1

3

2170 (4)

4

er is daar niks (niks te doen) (geen activiteit)

12 (2), 77

1

1

2140, 2170 (2)

3

minder speelactiviteiten (er staat hier weinig)(geen speeltuigen)

14, 31, 38

3

2170 (3)

3

1

2170 (2) 2170

2 2 1 1

te druk (heb bijna nooit tijd)(gewoon soms geen tijd) het is saai (niet uitnodigend)

het is alleen maar gras geen interesse er is niet veel onaantrekkelijk

12 (2) 46, 67 11 36

1

Onbekend geslacht

1 1

1

1 1 1

2170

1 1

30 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


geen vrienden van mijn leeftijd te weinig groen alleen maar om te voetballen er is niets te doen behalve voetballen de dochters spelen geen voetbal onze kleinkinderen zijn nog te klein voor het trapveldje ik ga liever naar een speeltuin Het is daar niet zo leuk criminaliteit ik mag niet buiten spelen ik blijf liever thuis ik speel op de Playstation niet echt iets voor de kleinste kindjes niet als het regent ik woon hier nog maar 2 maanden meestal omdat mijn vrienden me daar uitnodigen en ze wonen daar niet echt een reden enkel passeren oma woont dichtbij, als ik op bezoek kom, speel ik daar

5 39 9 7 38

1 1 1 1 1

2170 2170 2170 2170 2170

1 1 1 1 1

1

2170

1

1

2170 2170 2170 2170 2060

1

2170 2170 2170

1 1 1 1 1 1 1 1 1

11

1

2170

1

43 49

1 1

2170 2170

1 1

1

2170

1

55 38 12 29 13 11 12 35 41 38

1 1 1 1 1

1 1

1

1

in het voorbijgaan naar het wegeltje achter de appartementen dat naar het kerkhof leidt

65

1

2170

1

daarom

13

1

2170

1

31 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


4.2 Hoe gaan de bevraagden vooral naar deze locatie? Met deze vraag wordt er nagegaan hoe de bevraagden vooral naar het terrein gingen. De bevraagden konden slechts één antwoord aanduiden uit een keuzelijst. Hierdoor krijgen we een beter zicht op de meeste gebruikte vervoersmodi. Hoe kom je vooral naar dit grasveld aan de appartementen van De Ideale Woning? antwoordmogelijkheid aantal % te voet 85 40% fiets 34 16% openbaar vervoer (bus, tram, taxi) 9 4% auto 16 7% brommer 0 0% andere (step, skateboard, rolschaatsen, rollerskates … 13 6% geen antwoord 58 27% totaal 215 100% Bevindingen:  Er is een duidelijk verschil: o De grootste groep, bijna de helft van de bevraagden, komt te voet. o De tweede grootste groep, nog geen kwart van de bevraagden, komt met een fiets. o Dit wijst er op dat de gebruikers van het plein uit de nabije omgeving komen (of in schoolverband).

4.3 Met wie gaan de bevraagden naar deze locatie? Met deze vraag wordt er nagegaan met wie de bevraagden naar het terrein gingen. De bevraagden konden meerdere antwoorden aanduiden in een keuzelijst. De percentages van de tabel staan steeds tot verhouding met het totaal aantal deelnemers: 215. Dit omdat de bevraagden meerdere antwoorden konden aanduiden.  De tabellen lees je: o 35 personen van de 215 bevraagden of 16% geven aan alleen naar het terrein te komen. o 47 personen van de 215 bevraagden of 22% geven aan met broer(s) en/of zus(sen) naar het terrein te komen. o Enzovoort. Met wie kom je hier naartoe? antwoordmogelijkheid alleen met broer(s) en/of zus(sen) met mijn ouders met andere familieleden met vrienden met de klas van school

aantal 35 47 33 30 65 5

% 16% 22% 15% 14% 30% 2% 32 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


met de jeugdbeweging andere

4 9

2% 4%

Bevindingen:  Er is een duidelijk verschil.  De grootste groep, meer dan een kwart van de bevraagden geeft aan met vrienden/vriendinnen naar dit terrein te komen.  De tweede grootste groep, bijna een kwart van de bevraagden, geeft aan met broer(s) en/of zus(sen-) naar dit terrein te komen.

4.4 Waarom gaan de bevraagden naar deze locatie? De bevraagden konden in een keuzelijst de redenen aanduiden waarom ze naar deze locatie komen. De bevraagden konden meerdere antwoorden aanduiden. De aantallen van de tabel staan per rij steeds tot verhouding met het totaal aantal deelnemers: 215.  De tabellen lees je: o 63 personen van de 215 bevraagden of 29% woont in deze buurt. o 56 personen van de 215 bevraagden of 26% komen er spelen. Waarom kwam/kom je naar dit grasveld? antwoordmogelijkheid ik woon in deze buurt ik ga er spelen ik ga er voetballen ik ga er naartoe met mijn vereniging ik ga er naartoe met mijn klas van school ik spreek er af met mijn vrienden ik kom er om te ontspannen (wandelen, bankje zitten ...) dit ligt op mijn route naar ... (winkel, school, werk ...) ik kom er mijn huisdier(en) uitlaten

aantal 52 33 36 0 4 30 19 16 8

% ( totaal aantal bevraagden) 24% 15% 17% 0% 2% 14% 9% 7% 4%

Bevindingen:  De 3 redenen die door de bevraagden het meest werden aangeduid zijn: o ik woon in deze buurt o om er te voetballen o om er te spelen o om af te spreken met vrienden

4.5 Wat vinden de bevraagden niet leuk aan het huidige speelterrein? De bevraagden konden in een open tekstveld schrijven wat ze niet leuk vinden aan het huidige terrein. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen.

33 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Wat vind je niet leuk aan het huidige grasveld aan de appartementen van De Ideale Woning?

Antwoorden alles is saai er zitten putten in het gras er is geen speeltuin je kan er alleen maar voetballen er is niets veel te klein dat de katrol weg is er is niets voor meisjes er liggen veel hondendrollen er ligt modder aan de goal het is er vuil niets wat me aanspreekt oude goals en weinig gras veel te weinig groen veel plassen als het regent het is er glad veel bulten in het veld liever kunstgras de ballen rollen naar de appartementen er is geen speelgoed er zijn niet genoeg goals

Leeftijd 7, 9, 10, 11(2),12 (3), 21, 34 9 (3), 11 (2), 12 (3), 18 7 (2), 10, 11, 12, 13, 31 9 (2), 12, 13, 14, 29 10, 11, 12, 13, 36 10, 13(2) 11 (2) 11 10 (2) 11, 13 10, 11 19 (2) 11 (2) 12, 39 11 12 11 11

Leeftijd Jongen Meisje onbekend

1 1 1

Onbekend geslacht

Woonplaats

Totaal

5

5

2100 (10)

10

4 4 1 3 3

6 4 4 3

2170 (10) 2170 (8) 2170 (6) 2170 (6) 2170 (3) 2170 (2) 2170 (2) 2170 (2) 2170 (2) 2170 (2) 2170 (2) 2170 (2) 2170 (2) 2170 2100 2000 2000

10 8 6 6 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1

1 1 2 2

1

2 2 1

2 2 1

1 1

1 1 1

10

1

2170

1

10 9

1

2060 2170

1 1

1

34 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


het is enkel voor de bewoners het is versleten en oud de beide wegen die er langs lopen kaal en onbenut geen specifiek doel goed dat het er is het gras niet goed onderhouden veel verkeer geen banken kleine huisjes je mag je er niet uitleven, want een paar mensen trekken foto's van ons om klacht in te dienen er is een ziekenhuis en als er iemand ziek is gaan we er direct naartoe

46 13

2170 2170

1 1

1

2170

1

2170 2170 2170 2170 2170 2170 2170 2170

1 1 1 1 1 1 1 1

1

62 41 25 49 6 31 56 11 12

1

1 1 1 1 1 1 1 1

11

1

2170

1

11

1

2170

1

35 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


4.6 Wat vinden de bevraagden leuk aan het huidige speelterrein? De bevraagden konden in een open tekstveld schrijven wat ze leuk vinden aan het huidige speelterrein. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen.

Wat vind je leuk aan het huidige grasveld aan de appartementen van De Ideale Woning? Antwoorden perfect om te voetballen het is best groot niets het pannaveld alles je kan er spelen de bankjes veel ruimte je kan er afspreken met vrienden het vele groen de doelen weinig stenen nog nooit geweest enkel bij goed weer als er geen modder ligt beter gras dan huizen dat er tenminste gras is het is in de buurt je vindt er leuke beestjes

Leeftijd 9, 10 (2), 11, 12 (6), 13 (3), 16 9, 10 (2), 11 (5), 12, 13 7, 12 (2), 19 (2), 46, 62 7, 9, 11 (2), 15, 31 10 (2) ,11, 12 (2) 10 (2), 11, 13 11, 12, 17, 21 11 9, 10, 11 11, 13, 38 7, 9 13, 38 9, 10

Leeftijd Jongen Meisje onbekend

Onbekend geslacht

Woonplaats

Onbekend district

Totaal

1

10

5

2170 (15)

15

1

5 5 2

5 2 4 5 4 4 4

2170 (10) 2170 (7) 2170 (7) 2170 (5) 2170 (4) 2170 (4) 2170 (4)

10 7 7 5 4 4 4

1

2

2170 (3)

3

3

2170 (3) 2170 (2) 2170 (2) 2170 (2)

3 2 2 2

3

1

1

1 2 2

11

1

2170

1

34 11 13 10

1 1 1

2180 2170 2170 2060

1 1 1 1

1

36 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


de appartementen zijn mooi de wip goede locatie leuk voor de kinderen die er wonen dicht bij huis rustig gezellig ga er soms lezen kom er alleen in de zomer vooral voor grotere kinderen meer toezicht daar perfect op de hond uit te laten je kan er leuk wandelen

13 11 36

1 1 1

2170 2170 2170

1 1 1

36

1

2170

1

2170 2060 2180 2170 2020 2170 2170

1 1 1 1 1 1 1

18 11 17 41 12 55 51

1 1 1 1 1 1 1

9

1

11

1

1 2170

1 1

37 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 5 – Tips voor het nieuwe toekomstige speelterrein In dit deel staan tips, suggesties en ideeën van de bevraagden voor het nieuwe toekomstige speelterrein. Hoe lees je de resultaten van de open vragen? De bevraagden konden in een open tekstveld schrijven. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabellen. We verwerken de open vragen door te kijken hoeveel keer een bepaald uniek antwoord werd gegeven door een bepaald aantal personen, van welke leeftijd en geslacht. Met uniek bedoelen we dat iedere rij een ander antwoord bevat. Per antwoord zie je:  De unieke antwoorden staan gerangschikt per antwoordmogelijkheid. o Dit betekent dat gelijke of gelijkaardige antwoorden van meerdere personen samen worden gevoegd per rij, met vermelding van de leeftijd, geslacht en woonplaats van al deze personen.  Op deze manier worden alle unieke antwoorden op een structurele manier verwerkt en kan de jeugddienst bepaalde opvallende elementen duiden of nuanceren.  De reden van de bevraagden, extra aanvullingen of aandachtspunten staan tussen ( ).  De leeftijdscategorieën en de aantallen van de bevraagden die dit antwoord gaven. o voorbeeld in kolom ‘leeftijd’ 11 (x4), 24  Vier personen van 11 jaar en een persoon van 24 jaar gaven dit antwoord.  Het geslacht van de bevraagden die dit antwoord gaven. o aantallen  Kolom ‘totaal’ toont het totaal aantal personen die dit antwoord gaven.

5.1 Wat vinden de bevraagden van opgesplitste speelterreinen op basis van leeftijd? De bevraagden kregen onderstaande tekst en afbeelding te zien: Op dit moment zijn er twee locaties waar je kan spelen, sporten, ontspannen.  Locatie A o Hier zijn appartementen van de Ideale Woning. o In deze appartementen wonen gezinnen met kleine kinderen. o Hier is momenteel een klein voetbalveld. o Deze locatie wordt aangelegd door de Ideale Woning CV in samenwerking met stad Antwerpen.  Locatie B o Dicht bij het speel- en sportterrein Leiebos zijn er grote appartementen met veel gezinnen met kinderen. o Deze locatie wordt aangelegd door district Merksem.

38 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


In plaats van op deze twee plaatsen 2 afzonderlijk speel- en sportterreinen te voorzien met dezelfde toestellen, wil district Merksem, stad Antwerpen en de Ideale Woning CV samenwerken om twee aparte kwaliteitsvolle terreinen te maken:  een speelterrein voor peuters, kleuters en kinderen op locatie A  een speel- en sportterrein met voor kinderen, tieners en jongeren op locatie B 5.1.1 Keuze bevraagden De bevraagden konden hun keuze aanduiden. Wat vind je van dit idee om de speelterreinen te splitsen op basis van leeftijd? antwoordmogelijkheid Ik vind de opsplitsing van de twee speelterreinen op basis van leeftijd geen goed idee. Ik vind de opsplitsing van de twee speelterreinen op basis van leeftijd een goed idee. geen antwoord totaal

aantal

%

72

33%

121

56%

22 215

10% 100%

Bevindingen:  Er is een duidelijk verschil.  Iets meer dan de helft van de bevraagden vindt de opsplitsing een goed idee.  Meer dan een kwart van de bevraagden vinden de opsplitsing geen goed idee. 5.1.2 Motivatie bevraagden De bevraagden konden hun keuze uitleggen.

39 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Wat vind je van dit idee om de speelterreinen te splitsen op basis van leeftijd? Antwoorden

Leeftijd Onbekend Onbekend Jongen Meisje Woonplaats Totaal onbekend geslacht district

Leeftijd

Ik vind de opsplitsing van de twee speelterreinen op basis van leeftijd een goed idee. gewoon veiliger voor de kleinere kinderen gewoon een goed idee ieder zijn plekje is beter duidelijk verschil in behoefte zo storen de grote kinderen de kleine niet minder druk want de grote kinderen beletten de kleinere in hun spel minder ruzie tussen grote en kleine kids dan zal ik meer komen dat grote kinderen niet op kleine speeltuigen moeten spelen want de groteren pesten de kleinere weg als je je in de ene speeltuin verveelt, kan je naar de andere er gebeuren dingen tussen tieners die kleuters niet moeten zien kleuters moeten niet met drugspuiten geconfronteerd worden pubers moeten ook speeltuin hebben ipv met hun GSM bezig te zijn kleine kids irriteren je veel grote kinderen zijn wilder

10 (4), 11 (7), 12 (3),13(2), 36 9, 10, 12, 13 (3) 11 (2), 12 (2), 13 9, 10 (2), 11,25 11, 25, 43 10, 11, 12 5, 38 11, 17 19 (2)

3

8

9

3 2 2

3 2 3 3 1 1 2 2

2 1

11, 12

1

10, 11 12

3 1

2170 (17) 2170 (6) 2170 (5) 2170 (5) 2170 (3) 2170 (3) 2170 (2) 2000 2170 (2)

3

1

20 6 5 5 3 3 2 2 2

1

2170 (2)

2

2

2170 (2)

2

2170

1

1

29

1

2170

1

29

1

2170

1

1

2170

1

1 1

2170 2170

1 1

1 12 9, 10, 43

40 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


geruster gevoel voor de ouders minder hangjongeren is minder saai voor de groteren kleuters zijn veel actiever Leiebos wonen veel ouderen de speeltuin voor de groten mag best stoer en avontuurlijk worden

21 21 10 13

1 1 1 1 1

1 9

1

2060 2060 2170 2100 2170

1 1 1 1 1

2170

1

Wat vind je van dit idee om de speelterreinen te splitsen op basis van leeftijd? Antwoorden

Leeftijd Onbekend Onbekend Jongen Meisje Woonplaats Totaal onbekend geslacht district

Leeftijd

Ik vind de opsplitsing van de twee speelterreinen op basis van leeftijd geen goed idee. ik wil dat iedereen daar kan komen spelen (maakt niet uit hoe oud je bent) ik heb kleine en grote kinderen, kan moeilijk splitsen dan kunnen mijn neefjes en nichtjes niet mee spelen mijn broer is dan eenzaam dan krijg je een concentratie per leeftijd ben bang dat ik naar het kleine terrein zal moeten geen broodnodige sociale controle door sociale mix in leeftijd, dit heeft het verleden bewezen dan kunnen onze ouders ons beter in het oog houden dan lopen er niet altijd kleine trage kindjes in de weg dan splits je gezinnen ik vind het dom omdat je dan niet met je broertje of zusje kan spelen

9, 11(2), 12 31, 32, 38 10, 12 10, 12 44 11

2 1

2000, 2170(2) 2170(3) 2170(2) 2170(2) 2170 2170

2 3 1 2 1 1

57

1

10 12 62

1 1

12

1

1

3 2 2 1 1

2170

1

2140 2170

1 1 1

2170

1

1 1

4

41 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


dit is onnatuurlijk de groten bij elkaar, dit moedigt vandalisme aan door te combineren krijg je meer sociale controle discriminatie een goede mix is het beste gewoon één speeltuin is goed groteren zijn wilder groteren op één plek gaat voor overlast zorgen minder sociale controle Dan moet er meer heen en weer gelopen worden door enerzijds de kinderen van de appartementsgebouwen omgeving Jan Palfijn, anderzijds de kinderen van omgeving van Leiebos en Melgesdreef. Bovendien vrees ik dat door de heraanleg er dan geen ruimte meer zal zijn voor de volwassenen die nu vooral 's avonds ook veel samen komen op het terrein aan het Leiebos. Dat is makkelijk voor kinderen die broers of zussen hebben die bijvoorbeeld een kleuter hebben die er ook dicht bij kan spelen Er zijn families met kinderen in beide leeftijdsgroepen, broers en zussen willen ook wel eens samenspelen het speelterrein voor kleuters en kinderen is veel te gevaarlijk op locatie A ( verkeer aan Palfijn ziekenhuis en de ideale woning ) Iedereen mag doen wat ze willen en het maakt niet uit of je ouder of jonger bent ik ga niet graag altijd naar dat park Ik vind dat geen goed idee omdat als mensen met familie komen moet je je splitsen

62

1

2170

1 1 1 1 1 1 1 1

34 17 65 11 49 32 41

1

1 1

2180 2170 2170 2170 2170 2100 2170

56

1

2170

1

1 1 1 1

12

1

2020

1

49

1

2170

1

67

1

2170

1

13

1

2170

1

18

1

2170

1

12

1

2170

1

42 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


ik vind de opsplitsing goed maar als men kleine broertje bij de andere speelplaats wil spelen dan met mijn mama telkens heen en weer gaan op ons te letten ik wil ook voetballen bij het grasveld van de ideale woning integratie van alle leeftijden primeert / liever geen concentratie van hangjongeren in de buurt van een grote woonwijk als het Leiebos (400 gezinnen) / groen moet blijven, er mogen geen bomen gekapt worden en er mag geen extra storende verlichting komen die de nachtrust belemmert Misschien wil een tiener ook op het speelterrein spelen of een kleuter naar het sportterrein omdat ik met mijn klein zusje kom Omdat als ik bijvoorbeeld een zusje krijgt en ze is 1 jaar en ze wilt naar een speeltuin gaan en die zijn allemaal ver en er is maar 1speeltuin is en das t/m 2jaar dan is het niet eerlijk Omdat ik ben goed in voetbal en ik speel daar dan vaak met vrienden van het 5leerjaar daarom Omdat we in de familie kindjes hebben van verschillende leeftijden. En dan kunnen ze niet samen spelen en moeten ook de ouders zich opsplitsen om de kids te laten spelen in de speeltuin die het meest bij hun leeftijd past. Op beide plaatsen wonen zowel kleine als grote kinderen. Grotere kinderen op 1 plaats centraliseren zal voor overlast zorgen !!! rustige plek voor de kleuters soms ben je bv.8 en je vriendin 16 waarom moeten ze apart spelen?

11

1

2060

1

15

1

2170

1

54

1

2170

1

12

1

2170

1

11

1

2100

1

10

1

2170

1

2170

1

2170

1

10

1

7

1

39

1

2170

1

11 11 67

1

2170 2170 2170

1 1 1

1 1

43 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Want als er twee broers samen naar de park gaan ene is een tiener en de andere is een kleuter dan kunnen ze niet samen naar het park of niet! want als je het doet dan kan je niet meer een klein kind begeleiden als je alleen komt met je broertjes of zusjes Want anders moeten de kleinere kinderen verder lopen terwijl er een park naast jouw huis is Want ik heb vrienden, neefjes,... Die jonger zijn of ouder zijn dan mij zou liever extra parking hebben

1 9 12

1

2170

1

1

2170

1

2170

1

2170

1

1

12

1

46

1

1

1

Wat vind je van dit idee om de speelterreinen te splitsen op basis van leeftijd? Antwoorden blanco leuke keuze maar verkeerde invulling jonge kinderen op afgesloten terrein zonder straatgevaar jeugdwerk kinderen op open ruimte ,ook zonde om speelplein Leiebos plat te trekken voor sportbanen

Leeftijd

Meisje

51

1

Woonplaats Totaal

2170

1

44 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


5.2 Belangrijke speelvormen peuters en kleuters Peuters en kleuters spelen op verschillende manieren op een speelterrein.

De bevraagden konden in een raster aanduiden hoe belangrijk ze een speelvorm vinden. De scores van belangrijkheid werden gegeven per spelvorm en niet ten opzichte van de andere spelvormen. Op deze manier komen we per spelvorm te weten wat de bevraagden er van vinden. Je krijgt duiding van de favoriete speelvormen door de afzonderlijke resultaten te vergelijken. Per rij staan de scores steeds in verhouding met het totaal aantal deelnemers (215 bevraagden).

kleur donker groen licht groen oranje rood

Kleurlegende waarde

type

hoogste positieve score en laagste negatieve score

favoriet, populair

hoge positieve score en lage negatieve score positieve score en negatieve score gaan naar elkaar waarbij de positieve score het hoogste is Hoge negatieve score en lage positieve score OF positieve score en negatieve score gaan naar elkaar waarbij de negatieve score het hoogste is

opvallend matig ongeliefd, impopulair

45 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Welke speelvormen vind jij belangrijk voor peuters en kleuters? onderdelen negatief twijfel positief blanco 8% klimmen en springen 26% 15% 51% 8% glijden 7% 10% 74% 7% schommelen 4% 10% 79% 10% hangbrug 20% 32% 39% 10% stapparcours 14% 28% 47% 12% evenwicht 25% 24% 40% 10% draaien en zwieren 16% 27% 48% 11% huisje 16% 15% 58% 10% beklimbare kunst 28% 23% 39% 10% veerfiguur 25% 33% 32%

totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Bevindingen  Er is een duidelijk verschil.  Volgende speelvormen zijn het populairste: o glijden o schommelen  Volgende speelvormen zijn populair: o huisje  Volgenden elementen werden als matig of niet belangrijk beschouwd door de bevraagden: o klimmen en springen o hangbrug o stapparcours o evenwicht o draaien en zwieren o beklimbare kunst o veerfiguur

5.2 Wat moet er volgens de bevraagden absoluut zijn op het nieuwe speelterrein voor peuters en kleuters? De bevraagden konden in een open vraag zelf aangeven wat er volgens hen absoluut moet zijn op het nieuwe speelterrein voor peuters en kleuters. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabel.

46 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Wat moet er absoluut zijn op het nieuwe speelterrein voor peuters en kleuters?

Antwoorden

schommel

glijbaan

een huisje draaien en zwieren zandbak klimmen en springen veilige toestellen beklimbare kunst hangbrug boot een wip zachte ondergrond evenwichtsbalk alles dierenwipjes kabelbaan kleine boerderij met diertjes (kunst)grasveld

Leeftijd 9 (4), 10 (5), 11(8), 12(7), 13(2), 17 (3), 35, 38 9 (7), 10 (9), 11 (10), 12(8), 13 (4), 15, 16, 17(2), 18, 19(2), 38, 57, 9, 10 (3),11 (3),12 (5), 25, 29 5, 10 (3), 11(3), 12 9, 11 (3), 49, 56, 62 9, 11, 12(3), 31, 34 10,13, 21, 31, 46 10, 11 (3) 11, 12, 17, 29 9, 12 10, 12 10, 12 10, 11 11 9 5

Leeftijd Jongen Meisje onbekend

Onbekend geslacht

Woonplaats

Onbekend Totaal district

3

21

12

1

2170 (34)

1

34

1

27

20

1

2170 (48)

1

48

1

8

7

2170 (15)

15

4 5 3 2 2 2

4 2 4 3 3 2 2 2 2 2

2170 (8) 2170 (7) 2170 (7) 2170 (5) 2170 (5) 2170 (3) 2170 (2) 2170 (2) 2170 (2) 2170 2170 2030 2170

8 7 7 5 5 4 2 2 2 2 1 1 1

1

1 1 1

12

1

11

1

1

1

1 2000

1 1 47

Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


skatepark BMX parcours touwklimmen omheining WC voetbalveld goalen vuilbakjes drinkbaar waterfontein zwembadje kleine auto alles is ok zo banken springkussens veel groen, natuur camera's bergjes plek voor volwassenen, bv met BBQ

12 12 29 21 10 12 12 11 62 10 11 54 65 7 49 49 9

1 1

1

2170 2170 2170 2170 2170 2170 2100 2000 2170 2170 2170 2170 2170 2170 2170 2170 2170

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

39

1

2170

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

48 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


5.3 Belangrijke speel- en ontspanningsvormen van kinderen en tieners Kinderen en tieners spelen op verschillende manieren op een speelterrein.

De bevraagden konden in een raster aanduiden hoe belangrijk ze een speelvorm vinden. De scores van belangrijkheid werden gegeven per spelvorm en niet ten opzichte van de andere spelvormen. Op deze manier komen we per spelvorm te weten wat de bevraagden er van vinden. Je krijgt duiding van de favoriete speelvormen door de afzonderlijke resultaten te vergelijken. Per rij staan de scores steeds in verhouding met het totaal aantal deelnemers (215 bevraagden).

kleur donker groen licht groen oranje rood

Kleurlegende waarde

type

hoogste positieve score en laagste negatieve score

favoriet, populair

hoge positieve score en lage negatieve score positieve score en negatieve score gaan naar elkaar waarbij de positieve score het hoogste is Hoge negatieve score en lage positieve score OF positieve score en negatieve score gaan naar elkaar waarbij de negatieve score het hoogste is

opvallend matig ongeliefd, impopulair

49 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Welke speelvormen vind jij belangrijk voor kinderen, tieners en jongeren? niet geen belangrijk blanco belangrijk mening onderdelen 12% klimmen en springen 7% 8% 73% 15% glijden 23% 23% 39% 13% schommelen 11% 15% 61% 12% slingeren 7% 11% 71% 10% kabelbaan 7% 7% 76% 13% hangbrug 27% 25% 36% 13% evenwicht 12% 24% 51% 14% draaien en zwieren 20% 21% 45% 14% uitkijk 30% 20% 36% 11% rustig zitten, chillen 8% 8% 73% 13% touwklimmen 10% 12% 66% 12% beklimbare kunst 16% 21% 51%

totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Bevindingen  Er is een duidelijk verschil.  Volgende speelvormen zijn het populairste: o klimmen en springen o slingeren o kabelbaan o rustig zitten, chillen  Volgende speelvormen zijn populair: o schommelen o touwklimmen  Volgenden elementen werden als matig of niet belangrijk beschouwd door de bevraagden: o evenwicht o draaien en zwieren o beklimbare kunst o glijden o hangbrug o uitkijk

5.4 Wat moet er volgens de bevraagden absoluut zijn op het nieuwe speelterrein voor kinderen en tieners? De bevraagden konden in een open vraag zelf aangeven wat er volgens hen absoluut moet zijn op het nieuwe speelterrein voor kinderen en tieners. De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabel.

50 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Antwoorden kabelbaan rustig chillen voetbalveld klimmen slingeren alles beklimbare kunst draaien en zwieren hoge omheining zwembad draaimolen hoge glijbaan iets met een mooie uitkijk petanque pingpong fontein trampoline apenbrug banken hangbrug iets waar we in passen klimmuur maakt ni uit

Leeftijd 7, 9(2),10(6),11(10),12 (8), 13, 29 10 (2),11(5),12 (5), 13, 14 (2), 31 9 (2), 10 (3), 11 (5), 12, 15, 17 5, 7, 9 (2), 10, 11(2), 12 (3), 35, 36, 38 9, 11 (2), 12 (2), 13 10,11,12,21 10 (3), 12 10, 11 (2) 9, 11, 15 9, 10 (2) 6, 13 11, 57 7, 25 49, 62 13 (2) 11 7, 9 34 19 55 13 12 9

Leeftijd Onbekend Jongen Meisje Woonplaats Totaal onbekend district 20

9

2170 (29)

9

7

2170 (15)

2

8

7

2170 (15)

15

1

7

7

2170

14

3 2 3 1 1 2 1

3 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1

2170 (5) 2170 (4) 2170 (4) 2170 (3) 2170 (3) 2170 (3) 2170 (2) 2170 (2) 2170 (2) 2170 (2) 2170 (2) 2170 (2) 2170 (2) 2180 2170 2170 2170 2030 2170

1 2 1 1

1 1 1 1

1 1

29 1

1

16

6 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 51

Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


meer toezicht badmintonnet verlichting vuilnisbakken kunstgras basket pannaveld parcours met boomstammen plek voor volwassenen boomhut afgesloten voor honden camera's

56 62 62 62 11 11 10 10 39 9 31 46

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2170 2170 2100 2170 2170 2170 2100 2170 2170 2170 2170 2170

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

52 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


5.5 Type en spreiding toestel De bevraagden konden aanduiden wat ze het beste vinden qua type en spreiding. 5.5.1 Keuze bevraagden Wat vind jij het beste? antwoordmogelijkheid 1 groot toestel met verschillende speelmogelijkheden een paar kleine toestellen verspreid geen mening geen antwoord totaal

aantal 74 76 42 23 215

% 34% 35% 20% 11% 100%

Bevindingen:  Er is geen duidelijk verschil.  Beide opties scoorden gelijk bij de bevraagden.  23 personen gaven geen antwoord op deze vraag. 5.5.2 Motivatie bevraagden De bevraagden konden hun keuze kort toelichten.

53 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


motivatie bevraagden bij een keuzevraag Antwoorden

Leeftijd

Leeftijd onbekend

Jongen

Meisje

Woonplaats

3

2100, 2170(5), 2180

2

2170

Onbekend district

Totaal

1 groot toestel met verschillende speelmogelijkheden omdat dit (veel) leuker is omdat je dan nu elke keer naar de overkant moet gaan lopen dan is alles dichtbij als er maar veel speeltoestellen zijn is alles oké voor mij Als er weinig toestellen zijn gaan de kinderen allemaal wachten op hun buurt en das niet leuk dus er moeten veel toestellen zijn dan kan je verschillende dingen doen dan moet je nooit ver lopen voor een volgend sportterrein dan wordt dat een heel parcours Dan zijn er veel dingen om te spelen in 1 toestel. Dan hoef je niet de hele tijd naar een andere plek gaan. dan moet je niet zoeken naar andere speeltuigen fontein en grote glijbanen in een vorm van een ezel is erg in trek bij de meeste kinderen, prikkelt de fantasie en creativiteit om in het rond te klimmen Kleine toestellen zullen vlugger door éénzelfde ingenomen worden, 1 groot toestel brengt/houdt mensen samen er is meer ruimte voor vrij spel omdat er verschillende mogelijkheden zijn die je dan kan doen omdat je dan bij alles dicht bij bent

9, 10, 11(2), 13(3)

4

9, 21

7 1

2

13

1

2170

1

11

1

2060

1

1

2170 2180 2170

1 1 1

1

2170

1

1 1

2170 2170 2170

1 1 1

1

2170

1

1

2170

1

55

1

2170

1

12

1

2020

1

11

1

2060

1

10 12 13

1 1

11 10 9 9

1

36 1

54 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


plezant alles bij elkaar

7 1 motivatie bevraagden bij een keuzevraag Antwoorden

Leeftijd

Jongen Meisje

2170

Onbekend Woonplaats geslacht

een paar kleine toestellen verspreid anders is er te veel volk op 1 toestel , gevolg meer ongevallen, 10, 11(3) , 17, 5 ruzies, vechtpartijen 51 omdat dit (veel) leuk(er) is 9, 10, 12, 13 2 2 dan is het aantal personen meer verdeeld over het terrein 11, 18, 38 2 1 als er een mix van leeftijden is, is dit vanzelfsprekend

57, 65

1

omdat er dan meer is (meer dingen te doen)

9, 10

2

(beter) voor de kleintjes 1 grote dan zit je altijd met iedereen op de aparte kan je zowel alleen als met anderen op de boomstammen, grote glijbaan als er maar een voetbalveldje is als je maar 1 toestel hebt gaat het vol zitten Als we veel leuke dingen zien dan lopen we van het 1 naar het ander en als ze dan nog wat verder uit elkaar staan is dat ook nog eens goed voor de conditie ,dan bewegen we meer dan kunnen er meer kinderen (op) spelen dan kunnen er meerdere kinderen samen de toestellen gebruiken, anders is dat moeilijk dan moet je niet aanschuiven dan staat niet iedereen aan 1 groot speeltuig maar verspreid over het terrein

72

1

1

11 5 15 11

1

1 1 1 1

2170 (4)

1

Onbekend district

Totaal

2

6

2170(4) 2170(3)

4 3

2170 (2)

2

2140, 2170

2

2170

1

2170

1

2170 2170 2170

1 1 1

11

1

2170

1

44

1

2170

1

67

1

2170

1

2170

1

2170

1

10 10

1 1

55 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


1 ding verveelt wel een beetje het is veel leuker omdat het dan veel wijder en groter is is beter is gezelliger Met één groot toestel is de kans reëel dat grotere kinderen, of groepjes kinderen anderen (kleinere of minder weerbare kinderen) het spelen beletten. Met verschillende, verspreide toestellen is de kans groter dat iedereen te allen tijde aan spelen toekomt. anders is er te veel plek over Zodat iedereen verspreid kan spelen en ze niet over elkaar klimmen en duwen omdat ze eerst willen zijn. Beperkt de gevaren van wild spelen. zodat iedereen de kans krijgt om op een toestel te spelen zoals op Distelhoek zodat er geen overlast is

11 11 12 49

56

1 1 1 1

1

2170 2170 2170 2170

1 1 1 1

2170

1

11

1

2170

1

29

1

2170

1

1 1

2180 2170 2170

1 1 1

34 46 21

1

motivatie bevraagden bij een keuzevraag Antwoorden

alles is goed maakt me eigenlijk niet uit 1 groot voetbalveld ik kan niet kiezen

Leeftijd

Leeftijd Onbekend Jongen Meisje onbekend geslacht

geen mening 9(2), 11, 12, 31 11(2), 12

1

Onbekend district

Totaal

5

2170(5)

5

1

2060(2), 2170

2 2 1

2 11

Woonplaats

2 1

2 2170

56 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


in het Fort van Merksem, op wandelafstand, is alle infrastructuur op te spelen al aanwezig / net zoals in het park van Bouckenborgh, Distelhoek, gemeentepark, Peerdsbos skatepark, BMX park, scooterpark

54

1

2170

1

12

1

2170

1

5.6 Avontuurlijk en natuurlijk spelen De bevraagden kregen onderstaande tekst en afbeelding te zien als uitleg van het idee over avontuurlijk en natuurlijk spelen.

“Er zijn verschillende soorten speelterreinen. We denken erover na om van dit speelterrein een natuurlijk en avontuurlijk speelterrein met toestellen te maken.” De bevraagden konden aanduiden wat ze vindt dit idee vinden en uitleggen waarom. 5.6.1 Keuze bevraagden Vind je dit een goed idee? antwoordmogelijkheid aantal % nee 2 2% ja 67 81% geen mening 11 13% blanco 3 4% totaal 83 100% 57 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


5.6.2 Motivatie keuze bevraagden uitleg wat bevraagden vinden van het idee van een natuurlijk en avontuurlijk speelterrein Antwoorden

ben aan het twijfelen het is wel leuk maar niet van wow ik ben iemand die niet veel naar buiten komt soms is het goed soms niet omdat het niet voor tieners is

Leeftijd

12 12

Leeftijd Onbekend Jongen Meisje Woonplaats onbekend geslacht geen mening omdat 1 1

Onbekend Totaal district

2170 2170

1 1

13

1

2170

1

11 11

1

2170 2170

1 1

concentratie van bepaalde probleemjongeren wordt met deze scheiding van speelterreinen aangemoedigd en in de hand gewerkt/mensen komen hier wonen voor de rust en het veiligheidsgevoel, dat inmiddels door een aantal recente inbraken al onder druk is komen te staan

54

1

2170

1

liever extra parking

46

1

1

1

1

58 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


uitleg wat bevraagden vinden van het idee van een natuurlijk en avontuurlijk speelterrein Antwoorden

Leeftijd

Leeftijd Onbekend Jongen Meisje Woonplaats onbekend geslacht

Onbekend Totaal district

ja omdat dat lijkt me leuk (doe ik graag) (dat is tof) 9 (5), 10 (gewoon leuk)(ziet er (kei) leuk uit) (leuk (6), 11 (7), voor de kinderen)(dan gaat het leuker 12 (7), 13 zijn) (ziet er leuk uit)(leuk voor die kleine (4), 21, 46 gasten) het is sportief (je sport veel) (ik sport 9, 10, 11, graag) 12 je bent precies op avontuur (het is saai 10, 11 (2), zonder avontuur) 12 afwisseling maakt het minder eentonig (dan is er veel afwisseling) (dan is het 9, 55, 67 minst saai) beter voor het milieu (beter voor de 17, 41 natuur) de natuur behouden (zo kan er meer 44, 65 groen behouden blijven groen is belangrijk (veel groen) 43, 44 wordt dan terug uitnodigend 19 (2) 1 met de natuur 31 zich spiegelen aan de natuur (één 5 worden) aangenamer voor het oog 41 groen is ok 13 er is al teveel beton in Merksem 49 buitenspelen en natuurlijke elementen horen samen

1

1

1

2030 (2), 2060 (2), 2100 (2), 2170 (25)

1

32

1

4

11

20

2

2

2170 (3)

1

3

2060, 2170 (3)

4

2

1

2170 (3)

3

1

1

2170 (2)

2

2

2170 (2)

2

2 2 1

2170 (2) 2170 (2) 2170

2 2 1

1

2170

1

1 1 1

2170 2170 2170

1 1 1

1

2170

1 59

Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


klimmen en glijden is superleuk er is veel te doen het is uitdagend dan is het spannend dan kan je een parcours afleggen dan leren ze ook overleven enzovoort... het is net een survivalpark het is belangrijk voor de kinderen dan kan je op andere dingen gewoon dan komen er meer mensen de afbeeldingen in dit document zouden goed passen in dit speelplein lekker uitdagend omdat het een mooi uitzicht heeft omdat het minder rap kapot kan zodat wij meer kunnen spelen er komen nieuwe dingen omdat er veel te doen valt omdat je dan een beetje spanning hebt zo kun je lol maken zo kunnen de kinderen meer genieten er moet een bmx park komen ik vind klimmen en springen leuker en een kabelbaan ik weet het niet maar ik wil het niet omdat het niet leuk lijkt, er is precies niks, alleen klimmen en glijbanen

7 13 18 9 13 10 10 10 10 10

1 1 1

2170 2170 2170 2170 2170 2170 2170 2170 2170 2100

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2170

1

1 1 1

2170 2170 2170 2170 2170 2170 2170 2170 2100 2170

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

2180

1

1 1 1 1 1 1 1

57 11 11 51 9 11 12 11 11 11 12 12

1 1 1 1 1 1 1 1

12

1

2170

1

10

1

2140

1

60 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Nee, ik vrees dat er dan geen open ruimte meer zal zijn voor andere activiteiten, dat er dan geen ruimte meer zal zijn voor de samenkomsten van volwassenen

56

1

2170

1

61 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


5.7 Speelvormen natuurlijke en avontuurlijke speelzone De bevraagden kregen onderstaande tekst en afbeelding te zien als uitleg van het idee over avontuurlijk en natuurlijk spelen.

“Natuurlijke en avontuurlijke speelzone: Geen echte speeltoestellen. Eerder een avontuurlijke speelomgeving voor jong en oud. Je mag er dus kampen bouwen. Je kan op verschillende manieren spelen. Hieronder zie je enkele tekeningen van speelvormen. Kijk eerst naar de tekeningen. Klik dan onder de tekeningen aan hoe belangrijk je deze speelvormen vindt.”

De bevraagden konden in een raster aanduiden hoe belangrijk ze een speelvorm vinden. De scores van belangrijkheid werden gegeven per spelvorm en niet ten opzichte van de andere spelvormen. Op deze manier komen we per spelvorm te weten wat de bevraagden er van vinden. Je krijgt duiding van de favoriete speelvormen door de afzonderlijke resultaten te vergelijken. Per rij staan de scores steeds in verhouding met het totaal aantal deelnemers (215 bevraagden). Kleurlegende kleur waarde type donker hoogste positieve score en laagste negatieve score favoriet, populair groen licht groen hoge positieve score en lage negatieve score opvallend positieve score en negatieve score gaan naar oranje matig elkaar waarbij de positieve score het hoogste is

62 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


rood

Hoge negatieve score en lage positieve score OF positieve score en negatieve score gaan naar elkaar waarbij de negatieve score het hoogste is

ongeliefd, impopulair

Welke speelvormen vind jij belangrijk voor avontuurlijk spelen voor jong en oud? onderdelen negatief geen mening positief blanco totaal 13% liggende boomstam 21% 19% 47% 100% 14% boomstamschijven 13% 17% 56% 100% 14% boombeeld 26% 23% 37% 100% 13% losse takken 33% 21% 33% 100% 13% bosje 13% 16% 58% 100% 14% wilgenhut 16% 20% 50% 100% 14% kleine heuvel 14% 23% 49% 100% 15% zachte helling 16% 22% 47% 100% 12% hoge heuvel 10% 18% 60% 100% 13% steile helling 15% 14% 58% 100% Bevindingen  Er is een duidelijk verschil.  Volgende speelvormen zijn het populairste: o hoge heuvel o steile helling o bosje o boomstamschijven  Volgende speelvormen zijn matig tot niet belangrijk: o wilgenhut o kleine heuvel o zachte helling o liggende boomstam o losse takken o boombeeld

63 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


5.8 Ondergrond speelterrein De bevraagden konden aanduiden of ze de verschillende ondergronden belangrijk of niet vinden.

De bevraagden konden in een raster aanduiden hoe belangrijk ze een ondergrond vinden. De scores van belangrijkheid werden gegeven per mogelijkheid en niet ten opzichte van de andere ondergronden. Op deze manier komen we per mogelijkheid te weten wat de bevraagden er van vinden. Je krijgt duiding van de favoriete ondergronden door de afzonderlijke resultaten te vergelijken. Per rij staan de scores steeds in verhouding met het totaal aantal deelnemers (215 bevraagden).

kleur donker groen licht groen oranje rood

Kleurlegende waarde

type

hoogste positieve score en laagste negatieve score

favoriet, populair

hoge positieve score en lage negatieve score positieve score en negatieve score gaan naar elkaar waarbij de positieve score het hoogste is Hoge negatieve score en lage positieve score OF positieve score en negatieve score gaan naar elkaar waarbij de negatieve score het hoogste is

opvallend matig ongeliefd, impopulair

Welke soort ondergrond vind jij belangrijk voor een natuurlijk en avontuurlijk speelterrein? onderdelen negatief geen mening positief blanco totaal 14% lang gras 23% 17% 45% 100% 19% wild land 16% 22% 43% 100% 17% kiezel 38% 28% 17% 100% 14% zand 18% 19% 48% 100% 18% boomschors 31% 25% 26% 100% Bevindingen:  Er is een duidelijk resultaat.  Er zijn drie populaire ondergronden: o lang gras o wild gras o zand

64 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


5.9 Wat moet er volgens de bevraagden absoluut zijn om natuurlijk en avontuurlijk te kunnen spelen? De bevraagden konden in een open vraag zelf aangeven wat er volgens hen absoluut moet zijn op het nieuwe speelterrein om avontuurlijk en natuurlijk te kunnen spelen De antwoorden van de bevraagden staan in onderstaande tabel. Wat moet er absoluut zijn om avontuurlijk en natuurlijk te kunnen spelen? Antwoorden

lang gras

Leeftijd Onbekend Jongen Meisje onbekend geslacht

Leeftijd

Onbekend Totaal district

2000, 2020, 2060 (4), 2140, 2170 (16), 2180 (2)

7, 9, 10 (6), 11 (6), 12 (9)

1

10

13

bomen (bomen om in te klimmen) (de bomen rondom de speeltuin zouden eventueel kunnen dienen waar kampen en boomhutjes in gebouwd worden; weliswaar op grondniveau

9 (2), 10, 12 (2), 13 (2), 25, 39

1

7

3

zand

7, 10 (2), 11 (2), 12, 13, 34, 36

3

6

11 (4), 12 (2), 17, 55

3

5

2 3 2 2

3 5 2 2 2

2060, 2100, 2170 (6), 2180 2060 (2), 2170 (5), 2180 2060 (2), 2170 (3) 2170 (5) 2170 (4) 2170 (3) 2170 (2), 2180

5, 11, 15

2

1

2170 (3)

3

11, 12, 21 11, 12, 49

1 1

2 2

2170 (3) 2170 (3)

3 3

wild land boomschors gras bosje voldoende bosjes) (veel bosjes) klimmen(moet er echt zijn) heuvels (kleine heuvel (hoge heuvel) (bergen) klimmuur van hout (klimmuur) (hoge klimmuren) bossen veel natuur (veel groen)

11 (2), 19 (2), 25 12, 21, 36, 46 9 (2), 11 (2), 12 9, 10 (2), 12 9, 11 (2), 12

1

1

Woonplaats

2170 (9)

24

1

10

9 8

1 1

5 5 5 4 4

65 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


slingers waar je aan kunt hangen (slingeren) (hangen) boomstammen klimrek(ken) hoog gras losse takken (takken) skatepark voetbalveld een hutje( 's) geen ideeĂŤn (ik weet het niet) misschien wat bomen voor schaduw op warme dagen boomhutten beklimbare boom klimparcours in en tussen bomen muurklimmen touw klimmen en springen klein gras korte gazon een park mooi aangelegde stukjes natuur mooie beplanting dingen uit de natuur mogelijkheid om zelf nog iets te bouwen door de kinderen; kamp dieren afsluiting voor dieren alles behalve zand, zand is vuil rivieren

7, 12 (2)

2

10 (2) 9, 11 9, 13 9, 12 11, 12 11, 13 9, 11 9, 13

1 2 2 1 1

38 1 11 10 11 11 9 11 67 11 36 36 11

2060, 2170 (2)

3

2 2 1

1 2 1

2170 (2) 2170 2170 (2) 2170 (2) 2170 (2) 2170 (2) 2060 2170

2 2 2 2 2 2 2 2

1

2170

1

1

2170 2170 2170 2170 2170 2170 2170 2170 2170 2170 2170 2170

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

2170

1

1 1 1

2170 2170 2170 2170

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

49 10 31 11 10

1

1

1

1 1

66 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


klein beekje hangbruggen kamp stenen een klein vijvertje kiezel verharding om bijvoorbeeld te rolschaatsen hindernisparcours een parcours een hoogteparcours een kabelbaan spiraalglijbaan evenwichtsbalk vliegende hollander rolton brandweerpalen verschillende ondergronden zijn leuk vrienden scooterpark bmx park goed weer veilig je doet dan gewoon heel veel leuke dingen daarom het gras zoals het nu is, lijkt me verzorgd en goed speelbaar, let op voor restafval en glas(scherven) bij te lang gras kras dat een gewoon stuk open grasveld zelf geen optie is!

36 5 9 21 11 10 62 11 11 11 13 5 5 5 5 5 44 9 12 12 51 35 10

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

2100 2170 2170 2170 2170 2170 2170 2170 2170 2170 2170 2170

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2170

1

2170

1

2170

1

1

1 1 1 1 1

57 56

2170 2170 2170 2170 2170 2140 2170 2170 2170

67 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 6 – Zitmogelijkheden 6.1 Belangrijke zitmogelijkheden

De bevraagden konden in een raster aanduiden hoe belangrijk ze een zitmogelijkheid vinden. De scores van belangrijkheid werden gegeven per mogelijkheid en niet ten opzichte van de andere zitmogelijkheden. Op deze manier komen we per zitmogelijkheid te weten wat de bevraagden er van vinden. Je krijgt duiding van de favoriete zitmogelijkheden door de afzonderlijke resultaten te vergelijken. Per rij staan de scores steeds in verhouding met het totaal aantal deelnemers (215bevraagden).

68 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


kleur donker groen licht groen oranje rood

Kleurlegende waarde

type

hoogste positieve score en laagste negatieve score

favoriet, populair

hoge positieve score en lage negatieve score positieve score en negatieve score gaan naar elkaar waarbij de positieve score het hoogste is Hoge negatieve score en lage positieve score OF positieve score en negatieve score gaan naar elkaar waarbij de negatieve score het hoogste is

opvallend

onderdelen gewone bank zitblok liggende boomstam picknickbank rots zittrapjes speciale bank bank rond boom beklimbare kunst

Welke zitmogelijkheden vind jij belangrijk? niet geen belangrijk belangrijk mening 11% 7% 73% 20% 18% 48% 33% 19% 33% 5% 9% 74% 22% 23% 41% 18% 19% 49% 12% 13% 60% 9% 11% 66% 19% 19% 49%

matig ongeliefd, impopulair

blanco 9% 14% 15% 11% 13% 14% 14% 14% 13%

totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Bevindingen:  Er zijn duidelijke resultaten.  Volgende zitmogelijkheden behaalden de hoogste scores: o een picknickbank o een gewone bank  Volgende zitmogelijkheden worden als matig beschouwd door de bevraagden: o een zitblok o een rots o zittrapjes o beklimbare kunst  Volgende elementen zijn bij de bevraagden het minst belangrijk: o liggende boomstam

69 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 7 – Resultaten sporten 7.1 Belangrijke sportmogelijkheden volgens de bevraagden De bevraagden konden in een raster aanduiden hoe belangrijk ze een sportmogelijkheid vinden. De scores van belangrijkheid werden gegeven per mogelijkheid en niet ten opzichte van de andere mogelijkheden. Op deze manier komen we per mogelijkheid te weten wat de bevraagden er van vinden. Je krijgt duiding van de favoriete ondergronden door de afzonderlijke resultaten te vergelijken. Per rij staan de scores steeds in verhouding met het totaal aantal deelnemers (215 bevraagden).

kleur donker groen licht groen oranje rood

Kleurlegende waarde

type

hoogste positieve score en laagste negatieve score

favoriet, populair

hoge positieve score en lage negatieve score positieve score en negatieve score gaan naar elkaar waarbij de positieve score het hoogste is Hoge negatieve score en lage positieve score OF positieve score en negatieve score gaan naar elkaar waarbij de negatieve score het hoogste is

opvallend matig ongeliefd, impopulair

Welke sportmogelijkheid vind jij belangrijk? onderdelen negatief twijfel positief blanco totaal 11% 100% veld voor voetbal 10% 14% 65% 13% 100% veld voor basket 16% 22% 50% 14% 100% ruimte om te skaten 17% 21% 48% 16% 100% freerunningparcours 12% 23% 49% 16% 100% verschillende rekstokken (calisthenics parcours) 12% 27% 46% 15% 100% beweegtoestellen 10% 17% 58% 16% 100% petanquebaan 19% 29% 36% open ruimte voor sporten zoals baseball, frisbee, badminton, 13% voetbal … 6% 9% 73% 100% Bevindingen:  Er zijn duidelijke resultaten.  Volgende mogelijkheid behaalde de hoogste score: o Open ruimte voor sporten zoals baseball, frisbee, badminton, voetbal, …  Volgende sportmogelijkheden zijn populair bij de bevraagden: o Veld voor voetbal o beweegtoestellen  Volgende zitmogelijkheden worden als matig beschouwd door de bevraagden: o veld voor basket o ruimte om te skaten o freerunningparcours o verschillende rekstokken  Volgend element is bij de bevraagden het minst belangrijk: 70 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


o

petanquebaan

7.2 Calisthenics

De bevraagden kregen bovenstaande en onderstaande video te zien (klik op de link) met bijhorende tekst: “Calisthenics is een vorm van buitenfitness waarbij je gebruik maakt van je eigen lichaamsgewicht. Je doet aan spieropbouw door middel van oefeningen zoals springen, optrekken en squats. Je kan dit overal beoefenen zoals aan een fietsrek, op een zitbank of aan het klimrek van een speelterrein. Iedereen doet dit op eigen tempo.”

Link naar video: https://www.youtube.com/watch?v=l4dPXYugr-U

71 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


7.1.1 Wat moet er voor de bevraagden zijn om de sport calisthenics te kunnen uitvoeren?

Wat moet er voor jou zijn om de sport calisthenics te kunnen uitoefenen? Antwoorden klimrek(ken) buikspiertoestel banken rekken een rek om je aan op te trekken (optrek rekken) (iets om je op te trekken) (rekstok) (hangrek) sport rekken muur (muren) (muur met touwen klimmen (allerlei klimplekken) misschien aan de andere kant van de muur muurklimmen hangtouwen (klimtouwen) hangpalen (palen) trapsysteem plinten hoge bar apenbrug brug met gelijke liggers Zweedse ladder toestel voor de armspieren een fiets op rollen die permanent blijft staan

Leeftijd 10, 11 (2)

Leeftijd Onbekend Onbekend Jongen Meisje Woonplaats Totaal onbekend geslacht district 3

2

25 9, 11 9, 11

1 2 2

2100, 2170 (5) 2170 2060, 2170 2060, 2170

4

6 1 2 2

10, 11, 12, 41

1

3

2

2170 (5)

5

10 11 (3), 17, 25 11 (2)

1

3 1

1 3 1

2170 2170 (6) 2170 (2)

1 6 2

1

2170

1

2 1 1 1

2170 (3) 2170 2170 2170 2180 2180 2180 2180 2170 2170

2

11 11, 13 11, 12 13 12 34 34 34 34 15 15

1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 72

Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


heel veel ruimte een zachte ondergrond buitenspeelplaats veldje aan aparte voorziene plaats, weg van de gewone toestellen veel ruimte voor iets een groot toestel toestellen van heel goed materiaal (goede en veilige toestellen) gras (grote grasmat) zand skate park (skate ruimte) freerunning (free runningparcours) dat er een park is om te oefenen een parcours een veld speciaal voor fiets... split koprol evenwicht tennis zwemmen basket voetbal(len) (voetbalveld) plakkaten met voorbeelden en tips ook goed weer conditie zie foto vier alles dat de film beschrijft

11 11 12 11

1 1 1 1

2170 2170 2170 2170

1 1 1 1

36

1

2170

1

11 9

1

5, 18

2

9, 10, 11, 12 12 10, 12 11 (3) 11 11 (2) 11 9 11 7

1 3

1

4 1 1 1 2 1 1

1 1 1

10 11 10 (3), 11 (2), 12 (3) 49 51 13 55 11

2060 1

1 1 1 6

2 1 1 1 1 1

1 1

2170 (2)

2

2170 (4) 2170 2060, 2170 2060 (3) 2170 2170 (2) 2140 2170 2170 2170 2170 2060 2170 2100, 2170 (7) 2170 2170 2170 2170 2170

4 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 73

Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


zo veel mogelijk alles eigenlijk (alles wat kan) (van alles en nog wat) maakt niet uit in het verleden zijn er grote veiligheidsproblemen geweest met baseball, veiligheid primeert en deze ruimte is niet geschikt voor dit. Ik denk dat het beter zou zijn dat er eerst een bevraging komt over de functies van dit parkje. Nu lijkt het dat we willens nillens een jeugdsportpark opgedrongen krijgen. Ik denk dat het meer functies heeft dan er in deze bevraging worden voorgesteld. Ik denk aan een rustige ruimte, ontmoetingsruimte, groene ruimte met aandacht voor dieren, uitwijkruimte voor familiefeesten. Ik denk dat toezicht absoluut noodzakelijk is voornamelijk door ouders. Dit is in het verleden een van de pijnpunten geweest. De politieverslagen zullen dit steevast bevestigen. een tweede pijnpunt is drugsgebruik en vandalisme. Het heeft geen zin om te investeren als hier geen oplossingen, geen beleid, geen preventie rond gebeurt. Ik denk dat hier eerst aan gewerkt moet worden en vraag hier rond een bevraging. Een derde pijnpunt is het achterlaten van afval: er heerst teveel een voetbalstadionmentaliteit: straks komt de stad het wel opkuisen

62 10 (2), 13, 21 31

2

1

2170

1

2

2170 (4)

4

1

2170

1

2170

1

57

1

74 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 8 - Wat valt er op? In dit hoofdstuk schrijft de jeugddienst enkele zaken die opvallen in deze inspraakfase. Dit deel is geen samenvatting. Resultaten van inspraak samenvatten staat gelijk aan censureren van gegeven meningen, omdat een of meerdere personen dan bepalen wat belangrijk is en wat niet. Inspraak is niet hetzelfde als je gelijk krijgen. Het is normaal dat burgers uiteenlopende meningen hebben. Het is aan het beleid en de administratie (zoals de ontwerpers en de deskundigen van openbaar domein, jeugd, sport en buurtregie) om iets zinvols te doen met deze waaier van meningen. Het college of de raad van het district of de stad neemt een beslissing op basis van de meningen van de burgers en de adviezen van de administratie en de adviesraden.

Wat viel op?  Er zijn veel concrete en duidelijke tips voor het speel- en sportgedeelte.  Er moet verder onderzoek gebeuren naar de opmerkingen over drugs, rondslingerend afval en vandalisme.  Meer dan de helft van de bevraagden vindt de opsplitsing een goed idee. Bij de motivatie van de bevraagden hun keuze zijn er veel steekhoudende argumenten om niet te gaan voor een opsplitsing.  Een groepsgesprek met verschillende aanpalende buren geeft een beeld van hoe zij de toekomst van het speelterrein Leiebos zien.  Voor eerdere vragen rond het inrichten van een petanqueveld op het speelterrein Leiebos werd er verwezen naar de heraanleg van dit terrein.

75 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be


Hoofdstuk 9 – Bijlagen 9.1 Participatieverslag

20160524_pariticpatie _verslag.docx

9.2 Reactie op de stadswebsite

9.3 Vraag petanquebaan

20130313_Blommaert _petanquebaan_leiebos.pdf

76 Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen Redactie.oor@stad.antwerpen.be

Inspraakdossier leiebos merksem voor projectdefintie  
Inspraakdossier leiebos merksem voor projectdefintie  
Advertisement