Vraag& Aanbod 26 februari 2021

Page 20

Grip op je business met de #1 handelssoftware +

Of je nu een kleine handelaar bent of een internationale groothandel met meerdere magazijnen en dropshipping. Breng je financiële, logistieke en administratieve bedrijfsprocessen onder in één systeem.

De belangrijkste voordelen: + + + +

Order-, voorraadbeheer en boekhouden in 1 Werk efficiënt en met optimale voorraadniveaus Leverbetrouwbaarheid met sprongen omhoog Verbeterde klanttevredenheid

Ga naar www.exact.nl/handel

E202000400-advertentie_brandcampaign_handel_266x382_NL_V02Final.indd 1

17/02/2021 11:16


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.