Jaarverslag 1%Club 2009

Page 1

YOU MAKE  IT WORK. JAARVERSLAG 2009


jaarverslag

2


JAARVERSLAG 2009

voorwoord in 140 karakters The 1%CLUB has definitely the right people on the bus! #whatnextraordinaryyearitwas #thestorycontinues #2011youmakeitwork Anna Chojnacka, Directeur

2009 was een topjaar: de groei in leden en projecten, de succesvolle events en natuurlijk de lancering van de internationale website! Eline Deijs, Bestuurslid

1% gaat de wijde wereld in. Leden uit steeds meer landen. Allemaal dat ene doel: armoede de wereld uit! Steeds meer partners. 1%Doen. wow. Pieter Paul van Oerle, Bestuurslid

01:00 uur in trein van Utrecht naar Amsterdam tijdens 24uurs actie, moe, maar vooral zin in volgende dag! Stefan Panhuijsen, Educatie

37 fietsen in Oeganda, 1 bieb in Nepal & 1 draaitafel voor ‘n Breakdance school in Guatamala: 250 1%LEDEN doen ‘t. Samen armoede oplossen! Margreet van der Pijl, Projectenmanager

In 2009 heeft 1%CLUB zich erg snel ontwikkeld. En hiermee is de ambitie in het kwadraat gegroeid. Kom maar op! #vollekrachtvooruit Niels Jansen, Marketing & Communicatie

Hyves, Twitter, Facebook: spoedcursus online netwerken voor projecteigenaren. Geweldige mensen, geweldige sfeer op deze zaterdagochtend! Nadia van Emmerik, Assistent manager projecten

In korte tijd hebben we de 1%CLUB nationaal en internationaal uitgerold. En dit is nog maar het begin. Volle kracht vooruit! Bert Freriks, office manager

2009 = 100%Ambitie = 1%EVENT + MFS onderhandelingen + 24h actie met TOP5-twitter-succes > veelbelovend, vooruitstrevend en innovatief > GROEI! Jan Willem Mulder, Bestuurslid

Internationale Samenwerking 2.0 is in 2009 definitief op de kaart gezet. Bottom Up, Crowdfunding, Massive Collaboration en Crowdsourcing. #YouDecideWhatsNext Bart Lacroix, Directeur

24-uurs actie was een supermooi succes: 25 duizend euro, 12 projecten vol, 500 nieuwe leden, extreem veel buzz; vasthouden! Michiel Meeuwissen, Penningmeester

2009 was een 100% topjaar met het 1%EVENT, de 24-uursactie, opening van het 1e internationale 1%Kantoor in Nairobi en introductie 1%Doen en 63 projecten vol. Maartje Hermans, Voorzitter

3


JAARVERSLAG 2009

YOU MAKE IT WORK kennis over de hele wereld. We hebben het over duurzame projecten die overal in de wereld de zelfredzaamheid van individuen stimuleren en de levensstandaard verhogen.

We leven in tegenstrijdige tijden. De vooruitgang op het gebied van technologie stelt ons wereldburgers in staat om efficiënter te communiceren en productiever te zijn dan ooit. Tegelijkertijd zijn er nog steeds mensen in verschillende delen van de wereld die deel willen uitmaken van deze wereldwijde conversatie en die proberen om positieve veranderingen in hun leven te maken, maar niet de middelen hebben om dit te doen.

Om dit te bereiken, hebben we drie dingen nodig: een beetje van je kennis, geld of tijd. Je kiest zelf hoe, wanneer en met hoeveel je wilt deelnemen. De mensen achter de projecten die jij ondersteunt, houden je op de hoogte over de voortgang. Het is zo simpel.

Wij beweren niet het allesomvattende antwoord te hebben om dit probleem op te lossen. Wat we wel weten is dat er over de hele wereld mensen zijn met innovatieve ideeën. Ideeën die andere mensen nodig hebben. En dat is waar wij inspringen. WIJ ZIJN 1%CLUB.

SMART THINKING Het zijn de mensen die 1%CLUB maken. Mensen die hun leven willen verbeteren, maar niet de middelen hebben én mensen die willen helpen, en niet weten waar ze moeten beginnen. Wat ze delen is een positieve mentaliteit en een frisse blik; uitdagingen zien in plaats van problemen, proberen een situatie te verbeteren, niet te wachten tot iemand anders het voor hen doet, en gericht op de lange termijn oplossingen.

MISSIE 1%CLUB “Het creëren van een transparant internationaal platform dat online toegang biedt tot kennis en middelen waarmee mensen in ontwikkelingslanden hun zelfredzaamheid kunnen vergroten en hun levensomstandigheden verbeteren.” VISIE 1%CLUB “In 2015 is de 1%CLUB een wereldwijde beweging van mensen die gezamenlijk 1% van hun tijd, kennis en inkomen op de meest efficiënte en effectieve manier inzetten om armoede op te lossen.”

De projecten dienen kleinschalig te zijn en een duurzame bijdrage te leveren aan armoedebestrijding. Alle projecten zijn direct gekoppeld aan één of meer millenniumdoelen. De 1%LEDEN beslissen vervolgens aan de hand van de online projectvoorstellen aan welke projecten ze hun 1% inkomen, tijd, kennis of vaardigheden willen inzetten. Door middel van blogs, foto’s, filmpjes en Google maps kunnen ze online de voortgang van ‘hun project volgen.

WAT WE DOEN De aarde is plat. De wereld een groot dorp. Steeds meer mensen die duizenden kilometers uit elkaar wonen, zijn met elkaar in gesprek. Mensen die elkaar nog nooit hebben gezien schrijven samen encyclopedieën, tekenen samen Japanse strips, brengen samen het heelal in kaart en ontwikkelen samen nieuwe software. Massive Collaboration, Open Source, Collectieve Intelligentie, Co-creatie en Crowdsourcing, het zijn allemaal trends die WEB 2.O kenmerken en waarbij de mens centraal staat en zijn eigen wereld creëert. Als we met zijn allen een online encyclopedie – Wikipedia - kunnen schrijven, waarom zouden we dan niet de armoede wereldwijd kunnen oplossen? De 1%CLUB heeft hier een vernieuwend model voor ontworpen, we noemen het “Internationale Samenwerking 2.0”.

De projecten zijn er op gericht de leefomgeving van de doelgroep duurzaam te verbeteren en ieder project bij de 1%CLUB richt zich op een specifiek nader omschreven doelgroep. Ieder project is gekoppeld aan een of meerdere millenniumdoelen: 1. De armoede halveren 2. Elk kind naar school 3. Mannen en vrouwen gelijkwaardig 4. Minder kindersterfte 5. Verbetering gezondheid van moeders 6. Bestrijding HIV/AIDS en malaria 7. Duurzaam leefmilieu 8. Eerlijke handel

1%CLUB is de online marktplaats die mensen met slimme ideeën in ontwikkelingslanden verbindt met mensen, geld en

1%CLUB laat deze change-makers samenwerken op een we-

4


JAARVERSLAG 2009

GENERATIE VERANDERING

reldwijde schaal, niet gehinderd of vertraagd door opgelegde regelgeving en bureaucratie. Wij verbinden ze en geven ze een platform om te communiceren en - nog belangrijker - dingen gedaan te krijgen. Wij noemen dit “smart thinking”.

Waarom we doen wat we doen? We houden van goede ideeën. Het maakt niet uit waar ze vandaan komen. Wij houden er van om het potentieel te realiseren bij mensen over de hele wereld, en we zijn gepassioneerde voorstanders van de kracht en de mogelijkheden die het Internet biedt. Deelnemen aan 1%CLUB betekent toetreding tot een internationaal gesprek, dat je in beweging kunt zetten en kunt volgen. We zijn de eerste generatie die de kennis en middelen in handen heeft om op wereldschaal met elkaar samen te werken. Het is een nieuwe manier van doen, van het oplossen van problemen in ontwikkelingslanden op een meer efficiënte en humane wijze. Onze manier. Wij nodigen je uit om met ons deel uit te maken van dit historisch momentum.

EEN VOORBEELD Luuk en Marieke zijn twee onderzoekers uit Nederland die besloten om een lokale organisatie in Oeganda te helpen met het ontwerpen van een fiets microfinanciering plan. Het doel van het project was het bevorderen van de onafhankelijkheid van lokale vrouwen. Ze plaatsten het projectplan op de 1%CLUB site. Het werd opgepikt door 34 1%LEDEN die 500 euro inzamelden voor de eerste 15 fietsen. In de tussentijd hield de lokale organisatie de 1%LEDEN op de hoogte door middel van blogs, foto’s en video updates. Na de realisatie van het project werden de opgedane inzichten ook online gepubliceerd.

COPY PASTE Vanwege het succes van de duurzame aanpak van het project, besloot de Oegandese organisatie het ook toe te passen in andere landen. Verschillende versies van het project werden gerealiseerd in Ghana (voor vrouwen) en in Rwanda (voor studenten, kleine ondernemers en werknemers van het ziekenhuis). Gedurende dit proces werden vijf 1%CLUB projecten voltooid voor een totaalbedrag van bijna 8.000 euro.

SPECIFIEKE BEHOEFTEN Voor elke doelgroep werden nieuwe fiets ontwerpen geïntroduceerd: van driewielerfietsen voor ondernemers tot fietsambulances voor ziekenhuiswerknemers. Enkele 1%LEDEN stelden voor een website te ontwikkelen waar mensen wereldwijd kunnen helpen met het ontwerpen van nieuwe fietsen die passen bij de lokale behoeften in ontwikkelingslanden. Programmeurs en ontwerpers reageerden en boden hun expertise aan om een Wikipedia te ontwikkelen met praktische informatie over het ontwerpen van fietsen.

5


VOICST

Optreden tijdens het 99%FEEST, de afsluiter   van het 1%EVENT

6


jaarverslag 2009

uitgangspunten 01 Zelfredzaamheid Elk mens zou over voldoende kennis en middelen moeten beschikken om het leven op te bouwen dat zij of hij verkiest.

02 Toegang tot middelen De toegang tot middelen zoals informatie, geld en netwerk is op elk moment in je leven bepalend voor je levensstandaard.

03 Connectie Er is altijd wel ergens iemand is die de benodigde kennis of middelen heeft om je meest optimale leven te helpen realiseren.

04 Samenwerken De mens is gebouwd om samen te leven en dus ook samen te werken.

7


jaarverslag 2009

05 Structureel leefomstandigheden   verbeteren Door het gezamenlijk inzetten van de beschikbare middelen, tijd en expertise kunnen we de levensomstandigheden verbeteren van een oneindig grote groep mensen.

06 Zelfontplooiing door uitwisseling Mensen worden er beter van als ze hun kennis, geld en tijd inzetten voor anderen. Ten eerste groei en ontwikkel je hierdoor; ten tweede wordt je eigen leefomgeving er uiteindelijk ook mooier door.

07 Kwaliteit Diversiteit als input, veel ogen die meekijken, veel hoofden die meedenken, leiden uiteindelijk tot kwalitatief betere initiatieven en betere resultaten.

08 Transparantie Pas op het moment dat duidelijk is wie voor een project verantwoordelijk is, is echte transparantie mogelijk.

09 Internationaal De 1%CLUB denkt los van grenzen en heeft de intentie een wereldwijde beweging te worden.

10 Participatie Participatie in alle systemen die van invloed zijn op je directe leefomstandigheden is een universeel mensenrecht.

8


JAARVERSLAG 2009

1%Projecten

De 1%CLUB is de online marktplaats voor kleinschalige ontwikkelingsprojecten. De projecten kunnen een bedrag aanvragen tot € 5.000. De 1%LEDEN beslissen door middel van donaties gezamenlijk welke projecten het eerste hun benodigde geld bij elkaar hebben verzameld en aan de slag kunnen (crowdfunding).

euro

De 1%PROJECT aanbieders houden de 1%LEDEN maandelijks op de hoogte van de voortgang van het project met korte berichten, weblogs, foto’s en filmpjes.

euro

Ontvangen donaties 2009

147.396,66

Nog te ontvangen donaties 2009

1.059,32

Kosten Docdata

2.148,57

Kosten service fee

2.733,87

Bankkosten

376,36

Kosten Accepté

233,56 5.492,36

Hoofddoelstelling 1%PROJECTEN 137 Nederlandse

Particuliere Initiatieven hebben via de 1%CLUB Nederland de benodigde expertise, financiën en vrijwilligers verworven in 2010.

Per saldo uit te keren

142.963,62

Reeds uitgekeerd

138.469,69

Per saldo nog uit te keren per 31 december

Subdoelstelling 1%PROJECTEN 154 ontwikkelingsprojecten van Nederlandse PI’s online. In 2009 zijn er in totaal 138 nieuwe ontwikkelingsprojecten van Nederlandse PI’s online gegaan. Eind 2009 stonden er dus in totaal 155 projecten online op de 1%CLUB. Subdoelstelling 1%Projecten 51 afgeronde 1%PROJECTEN van Nederlandse PI’s online. In totaal hebben in 2009 53 1%PROJECTEN in 2009 voldoende financiële middelen ontvangen om van start te gaan. Met de 10 gerealiseerde projecten uit 2008 maakt het in totaal dat eind 2009 63 1%PROJECTEN voldoende financiële middelen hebben verzameld via de 1%Community. Subdoelstelling 1%PROJECTEN PI’s halen op de 1%CLUB 180.000 euro op aan donaties voor hun projecten 1%PROJECTEN hebben in 2009 via de 1%Community in totaal 147.397 euro voor hun projecten opgehaald. Dit betekent dat sinds de livegang van de website in 2008 in totaal 192.366 euro voor de projecten is opgehaald via de 1%CLUB.

9

4.493,93


JAARVERSLAG 2009

Gemiddeld gaven de 1%LEDEN € 35 euro per keer en doneerde ze gemiddeld 2 keer in 2009. Gemiddeld waren er 49 1%LEDEN per project nodig om het vol te storten. Deze projecten waren verdeeld over 44 verschillende landen: Land

Aantal 1%PROJECTEN

Kenia

9

Zuid Afrika

9

Ghana

8

India

8

Tanzania

8

Peru

6

Oeganda

5

Zambia

5

Bangladesh

4

Cambodja

4

Gambia

4

Indonesië

4

Senegal

4

Colombia

3

Guatemala

3

Namibië

3

China

2

Mali

2

Mozambique

2

Niger

2

Sri Lanka

2

Zimbabwe

2

Benin

1

Bolivia

1

Burundi

1

Democratische Republiek Kongo

1

Equador

1

Ethiopië

1

Filippijnen

1

10


JAARVERSLAG 2009

Land

Aan iedere projecten hangen tags, dit waren de populairste tags in 2009:

Aantal 1%PROJECTEN

Guinee

1

Haïti

1

Tag

Honduras

1

kinderen

92

Lesotho

1

onderwijs

88

Malawi

1

school

55

Mauritanië

1

armoedebestrijding

31

Mongolië

1

straatkinderen

27

Nepal

1

armoede

27

Nicaragua

1

vrouwen

26

Oezbekistan

1

weeskinderen

23

Rwanda

1

jongeren

22

Sierra Leone

1

landbouw

22

Soedan

1

gezondheid

20

Suriname

1

kansarme jongeren

18

Vietnam

1

beroepsonderwijs

17

duurzaam

15

educatie

14

sport

14

gezondheidszorg

13

zelfredzaamheid

12

De projecten waren verdeeld over de volgende Millenniumdoelen: Millenniumdoel

1. De armoede halveren

Aantal projecten

126 projecten

2. Elk kind naar school

73 projecten

3. Mannen en vrouwen gelijkwaardig

42 projecten

4. Minder kindersterfte

30 projecten

5. Verbetering gezondheid van moeders

14 projecten

6. Bestrijding hiv/aids en malaria

14 projecten

7. Duurzaam leefmilieu

32 projecten

8. Eerlijke handel

8 projecten

11

Aantal projecten


JAARVERSLAG 2009

Havonos kansen voor   vrouwen afgerond op 21 december 2009 gesteund door 103 1%leden


JAARVERSLAG 2009

Monitoren en   Evalueren Wisdom of the Experts

De 1%CLUB gelooft niet in één oplossing om de armoede in wereld op te lossen. De wereld zit complex in elkaar. Armoede wordt altijd veroorzaakt door een combinatie van factoren en verschilt per regio, land, cultuur en klimaat. Iedere situatie vraagt dan ook om een andere set aan expertises en oplossingen.

Als het projectvoorstel aan de plaatsingscriteria voldoet, vindt een kwaliteitscontrole plaats door onze 1%CREW in Nederland en Kenia. Hierbij wordt door experts kritisch gekeken naar de inhoud van het projectvoorstel. Er wordt gekeken naar de haalbaarheid, output, outcome, impact, efficiëntie, en effectiviteit. Er wordt gekeken naar de begroting (waar zal het ingezamelde geld via de 1%CLUB aan uitgegeven worden?), de beschrijving van partner organisaties die betrokken zijn bij het project (wie zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en het beheer van het projectresultaat?), de exacte locatie van de plek waar het project uitgevoerd zal worden, de schets van de lokale situatie (levert het project een bijdrage aan armoedebestrijding) en de duurzaamheid van het project (in hoeverre heeft men nagedacht op welke manier dit project de komende jaren kan blijven voorbestaan en zoveel mogelijk onafhankelijk kan zijn van sponsoring van buitenaf).

Spelregels Wij starten altijd bij de vraag en de ideeën uit het ontwikkelingsland zelf (vraaggestuurde ontwikkelingssamenwerking). Mensen en organisaties uit ontwikkelingslanden kunnen een projectvoorstel online presenteren. Voordat het project online komt, wordt het eerst getoetst aan een aantal harde toelatingscriteria: • • • • • • • • • • •

Het project is gericht op armoedebestrijding. Het project levert een bijdrage aan de verwezenlijking van de Millennium Doelstellingen Het project wordt uitgevoerd in een ontwikkelingsland. Onder ‘ontwikkelingsland’ verstaan wij een land dat op de DAC lijst staat: een lijst opgesteld door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en die als officiële lijst van ontwikkelingslanden geldt. Het project is een unieke opgave, begrensd in tijd en mid- delen en afgesloten met een concreet projectresultaat. Het project omvat geen algemene exploitatiekosten van organisaties. De gevraagde steun dient betrekking te heb- ben op kosten die direct aan de uitvoering van een project zijn verbonden. Het project betreft geen initiatieven die proselitisme (mede) beogen. Het project betreft geen initiatieven die primair gericht zijn op studiemogelijkheden of onderzoek. Het project heeft een maximale looptijd van 24 maanden inclusief voorlichtingsactiviteiten, fondsenwerving en projectuitvoering, welke looptijd aanvangt op de dag zoals vermeld staat in de plaatsingsovereenkomst. Het projectvoorstel bevat een specifieke begroting waarin gedetailleerd wordt uitgelegd waar het via de 1%CLUB opgehaalde bedrag aan wordt besteed. De projectaanvraag is klein en concreet en is niet hoger dan € 5.000 De 1%PROJECT aanbieder houdt de 1%LEDEN via de 1%CLUB website op de hoogte van de voortgang van het project.

Als het projectvoorstel voldoet aan de toelatingscriteria en de kwaliteitscontrole doorstaat, wordt er een plaatsingsovereenkomst ondertekend met de projectaanbieder. Hierin geeft de projectaanbieder aan dat hij/zij het akkoord gaat met de algemene voorwaarden van de 1%CLUB en dat hij/zij maandelijkse een update (blog, foto’, filmpjes) op de projectpagina zal plaatsen over de voortgang van het project.

Wisdom of the Crowd Als het project eenmaal online staat, is het aan de 1%LEDEN om te kiezen welke projecten zij ondersteunen. Ze kunnen rechtstreeks doneren aan één of meerdere projecten van hun eigen keuze maar ze kunnen hun donatie ook in de algemene pot stoppen. Deze algemene pot wordt maandelijks verdeeld over de drie populairste projecten. De populariteit wordt bepaald door het aantal donaties en de hoogte van de donaties. Op deze manier bepaalt de “1%Community” door hun gezamenlijke doneergedrag (crowdfunding) welke projecten die maand extra steun krijgen. De 1%LEDEN zijn zelf ook onderdeel van het monitoringsysteem. Zo staan alle projectvoorstellen, voortgangsrapportages en evaluaties voor iedereen zichtbaar online. Dit is wel zo transparant. Daarnaast heeft iedereen de mogelijkheid om rechtstreeks met elkaar te communiceren. Zo kan een 1%LID rechtstreeks vragen stellen aan een 1%Projectaanbieder van

13


JAARVERSLAG 2009

een project dat hij/zij steunt. Het idee is om op deze manier optimaal gebruik te maken van de gezamenlijke kennis, middelen en competenties van alle deelnemende mensen. Dit wordt ook wel ‘wisdom of the crowd’ genoemd. “Wisdom of the crowd” is een theorie die betrekking heeft op de manier waarop een massa haar kennis kan inzetten om optimale beslissingen te nemen. De 1%CLUB streeft ernaar om zoveel mogelijk tools aan te bieden aan de 1%LEDEN en 1%PROJECTEN zodat zij hun kennis optimaal kunnen inzetten bij de selectie, uitvoering en evaluatie van de projecten.

Evaluatie De 1%Projectaanbieder is verantwoordelijk voor de uitvoering en evaluatie van het project. Als het project gerealiseerd is schrijft de projectaanbieder een evaluatie en de lessons learned op de projectpagina. Pas op het moment dat deze evaluatie is goedgekeurd, mag een projectaanbieder een nieuw projectvoorstel indienen. Op deze manier hebben we van de 1%CLUB altijd een stok achter de deur en nog mooier op deze manier ontwikkelen de 1%PROJECTEN een track record zodat het nog inzichtelijker wordt voor de 1%LEDEN om een goede keuze te maken voor een project dat ze willen ondersteunen.

14


JAARVERSLAG 2009

1%event ruud lubbers opent het 1%EVENT hij is tevens Vertegenwoordiger   van het comité van aanbeveling 5 juni Pakhuis de Zwijger Amsterdam

15


JAARVERSLAG 2009

1%CREW en   project-  eigenaren druk bezig hun   netwerken te activeren

24uur  actie 17/18 december   Seats2Meet Utrecht


JAARVERSLAG 2009

1%DOEN

Er werd kennis aangeboden in de volgende expertise gebieden: • Administratie / financiën • Architectuur / bouwkunde • Computer / ICT • Economie / Business • Foto / Video • Fundraising • Gezondheidszorg /geneeskunde • Grafisch ontwerp • Handel /Transport • Internet Onderzoek • Landbouw / milieu • Marketing / PR • Natuurkunde / Techniek • Onderwijs • Online marketing • Ontwerp /design • Presentatie / voorlichting • Project Management • Psychologie • Recht en politiek • Sociaal werk • Sport en ontwikkeling • Toerisme • Vertaling /schrijven • Voorstellen Schrijven • Webontwikkeling

Onder de 1%LEDEN en 1%PROJECTEN bestaat een groeiende behoefte aan een platform waar ze kennis kunnen delen en bepaalde specifieke expertise kunnen vinden. Uit gebruikersonderzoek uit 2008 onder de 1%LEDEN komt aan de andere kant naar voren dat ze naast 1% van hun geld ook graag 1% van hun kennis willen bijdragen aan een project dat bij hen past. Om deze kennisuitwisseling te faciliteren hebben we in 2009, in samenwerking met Accenture, 1%DOEN ontwikkeld. Door de bij mensen aanwezige energie, passie, middelen, ervaring en kennis op een slimme manier aan elkaar te koppelen, ontstaat een structuur waarbij op wereldschaal aan één op één ontwikkelingssamenwerking kan worden gewerkt. Met 1%DOEN is de 1%CLUB een structuur aan het ontwikkelen waarmee duizenden mensen wereldwijd online bij elkaar komen en allemaal stukjes informatie online plaatsen, hun specifieke kennis delen, specifieke vragen stellen, concrete expertise aanbieden en oplossingen aandragen en zodoende een bijdrage leveren aan een concrete vragen en ontwikkelingsprojecten. 1%DOEN is sinds november 2009 online en biedt de 1%LEDEN de mogelijkheid om 1% van hun kennis, tijd en expertise in te zetten. De 1%LEDEN geven in hun profiel aan welke expertise ze beschikbaar stellen. Aan de andere kant plaatsen de 1%PROJECTEN op 1%DOEN een taak waarbij ze op zoek zijn naar bepaalde expertises. Zo ontstaat een 1%Kennismarktplaats waarbij de match tussen vraag en aanbod online wordt gemaakt.

De 1%PROJECTEN hadden de laatste 2 maanden van 2009 uiteenlopende taken waar ze kennis en tijd voor vroegen. In totaal waren er 36 specifieke taken, waarvan er 20 open stonden, 14 lopend waren en er al 2 gerealiseerd waren.

Subdoelstelling 1%PROJECTEN: 10% van de 1%PRO-

JECTEN komt via de 1%CLUB in contact met de benodigde vrijwilligers en aan de benodigde expertise Subdoelstellingen Marketing & Communicatie:

25% van de particulieren en de bedrijven die meedoen met de 1%CLUB ondersteunt projecten op een andere wijze (expertise, vrijwilligerswerk etc.)

1%CO-CREATION LAB Tijdens het 1%EVENT is hete 1%Co-Creation LAB georganiseerd: vijf teams van experts (50 deelnemers) gingen voor één dag aan de slag met vijf concrete businesscases uit ontwikkelingslanden. Het Co-Creation LAB werd mede georganiseerd door Accenture en Netsquared NL.

Subdoelstellingen Marketing & Communicatie:

25% van de particulieren 1%LEDEN ondersteunt projecten op een andere wijze (expertise, vrijwilligerswerk etc.) In totaal hebben 644 1%LEDEN in 2009 hun kennis en expertise aangeboden via de 1%CLUB. Dit is 19% van de totale 1%Community.

Co-creatie is een open innovatieve methodiek om in samenwerking met verschillende expertises en achtergronden tot creatieve oplossingen te komen, die zonder deze Co-creatie nooit

17


JAARVERSLAG 2009

De vraag die U-specs stelde was; hoe kan U-specs deze dienst op een effectieve wijze aanbieden in ruraal India?

tot stand zouden gekomen zijn. Kenmerkend voor Co-creatie is het open karakter en de sterke verbondenheid met de open innovatiefilosofie.

Food for Thought

De Co-Creation teams kregen de case in de ochtend gepresenteerd en hadden vervolgens één dag om de case op te lossen. De teams bestonden uit professionals met verschillende achtergronden en van verschillende organisaties. Zo deden bijvoorbeeld Accenture, Syntens, Ordina, BidNetwork en de Rabobank mee.

Food for thought (www.1procentclub.nl/projects/food4thought/) Houdt zich bezig met het ondersteunen bij de aanleg van een gemeenschappelijke moestuin die voedsel oplevert voor leerlingen, docenten en ouders. Food for thought was op zoek naar een basis strategisch plan, een huisstijl en een website. -> http://www.trees.co.za/

KADER UIT CO-CREATION LAB - DE CASES: Cycling Out Of Poverty

Lifeboat

Cycling out of poverty (www.cyclingoutofpoverty.com) is een jonge organisatie die met een oer-Hollands product, de fiets, de noodzakelijke faciliteiten als onderwijs, medische zorg, drinkwater, markten, etc. dichterbij brengt.

Lifeboat (www.lifeboatfilms.org) Lifeboat is een online documentaire project dat het stigma aanpakt dat nog steeds rondom Hiv and AIDS patiënten in Nederland en Europa hangt. Lifeboat wilde graag ontdekken hoe ze hun producties kunnen gebruiken om zelfvoorzienend en subsidieonafhankelijk te worden.

Voor de beste gemodificeerde fietsen was Cycling out of Poverty op zoek naar ideeën over de hele wereld. De vraag die Cycling out of Poverty stelde, was hoe deze ‘International Contest For Best Modified Bicycle or Bicycle Trailer’ internationaal te lanceren gebruikmakend van het internet. Resultaat: een Wiki-Bike website. -> http://www.wiki-bike.com/ D.Light

D.light design (www.dlightdesign.com) biedt revolutionaire oplossingen met betrekking tot energie en licht voorziening in ontwikkelingslanden. D.light producten bieden een veilige en kwalitatief hoogwaardige alternatief voor kerosine verlichting, kaarsen en brengen oplossingen voor mensen met een kleine energiebehoefte daar waar energie geen vanzelfsprekende voorziening is. D.light was afgelopen vrijdag op zoek naar manieren om een verbinding te maken met bedrijven die al op een succesvolle wijze grootschalige distributiekanalen in ontwikkelingslanden hebben opgezet, zoals Coca Cola en Unilever. U-specs

U-specs (www.u-specs.org) is een betaalbaar en instelbaar product dat op een simpele wijze het gezichtvermogen van mensen in ontwikkelingslanden herstelt. De bril kan door de gebruiker zelf ingesteld worden door het draaien van een knop.

18


JAARVERSLAG 2009

Chakana

GRoentekassen in peru Project loopt nog gesteund door 17 1%leden


JAARVERSLAG 2009

KWALITEITSVERBETERING waarmee de 1%CLUB bezoekers in één oogopslag kunnen zien hoe de deelnemende projecten scoren op: duurzaamheid, effectiviteit en projectteam. De uitkomsten van de nulmeting, gecombineerd met uitwisselingen van ideeën met experts op het gebied van kwaliteit van Particuliere Initiatieven (Sara Kinsbergen, CIDIN, Mirjam Vossen) zijn meegenomen in de uiteindelijke inhoud en het ontwerp van de 1%Projectscorekaart. Deze zal in 2010 online gaan.

De 1%CLUB streeft ernaar dat de deelname van de projecten aan het 1%CLUB platform uiteindelijk leidt tot een kwaliteitsverbetering bij de projecten. Hoofddoelstelling Kwaliteitsverbetering: In 2010 is

bij 25% van de Nederlandse Particuliere Initiatieven, die een project online hebben bij de 1%CLUB, een kwaliteitsverbetering opgetreden. Subdoelstelling Kwaliteit: Nulmeting uitgevoerd

Subdoelstelling Kwaliteit: 15% van de 1%PROJECTEN is in 2009 op minimaal twee kwaliteitscriteria verbeterd Subdoelstelling Kwaliteit: 25% van de 1%PROJECTEN heeft via de 1%CLUB feedback ontvangen van de 1%LEDEN Subdoelstelling Kwaliteit: 15% van de 1%PROJECTEN zegt iets gedaan te hebben met de feedback die zij via de 1%CLUB heeft ontvangen

Subdoelstelling Kwaliteit: PI kwaliteitsverbeter-

programma ontwikkeld Subdoelstelling Kwaliteit: 1%PROJECTEN kwali-

teitsmeetlat Subdoelstelling Kwaliteit: Monitoring en evaluatie

tool voor PI’s online

Er zijn in 2009 veel interactie en community functionaliteiten toegevoegd om de interactie en kennisdeling tussen de 1%LEDEN, 1%PROJECTEN en 1%Experts te stimuleren. Aan het eind van 2010 zal opnieuw een onderzoek worden uitgevoerd naar de kwaliteit van de organisatie van 1%PROJECTEN om de verbeteringen in de kwaliteit in kaart te brengen. Een vergelijking tussen de nulmeting en dat onderzoek maakt dan duidelijk in hoeverre de 1%CLUB een bijdrage heeft geleverd aan het verbeteren van de kwaliteit bij de deelnemende projecten.

In 2009 is in samenwerking met onderzoeksbureau Eyeopener Works een nulmeting uitgevoerd ter ondersteuning van het programma kwaliteitsverbetering 1%Projecten. Er zijn in totaal 8 organisaties onderzocht door middel van kwalitatieve interviews. Hoofdvraag in het onderzoek was: ‘’Wat is de huidige kwaliteit op het vlak van ontwikkelingssamenwerking van organisaties met een 1%PROJECT’’. De zeven centrale thema’s die de randvoorwaarden voor een kwalitatief goed ontwikkelingsproject binnen de onderzochte keten omvatten zijn: 1. Organisatiecapaciteit van de Nederlandse organisatie 2. Lerend vermogen 3. Partnership 4. Ownership 5. Verantwoording 6. Organisatiecapaciteit van de Zuidelijke organisatie 7. Doelen

1%Coachingmodel Subdoelstelling Kwaliteit: PI coaching/expert programma met minimaal 3 experts en 5 coaches

Met de 1%CLUB willen we een platform bieden waarbij zowel the wisdom of the crowd als de wisdom of the experts zo optimaal mogelijk worden ingezet om de beste kwaliteit in de projecten naar boven te halen. Om de wisdom of the experts beter te benutten zijn we bezig met het opzetten van een 1%Coachingmodel. Professionals met ervaring en expertises op een bepaald specifiek gebied worden gekoppeld aan een 1%Project aanbieder.

De uitkomsten van deze nulmeting zijn uitgewerkt in een 1%PROJECTEN kwaliteit verbeter programma en hebben geleid tot de ontwikkeling van concrete instrumenten die een bijdrage leveren aan de verhoging van de kwaliteit van 1%PROJECTEN. Deze instrumenten worden online gepresenteerd en zullen het eenvoudiger maken voor de 1%PROJECTEN en 1%LEDEN om kwaliteit vast te leggen en te beoordelen. Een voorbeeld hiervan is de Projectscorekaart, een tool

De 1%COACH zet zijn/haar expertise en ervaring in en fungeert als sparringpartner en motivator voor de 1%Aanbieder. De 1%COACH stelt kritische vragen over het voorstel met als doel het projectvoorstel te verbeteren. Daarnaast ondersteunt

20


JAARVERSLAG 2009

en motiveert de 1%COACH de projectaanbieder om maandelijks de 1%LEDEN op de hoogte te houden van de voortgang van het project.

KPA Wilde GanzenDag

Zaterdag 3 oktober 2009 was in Fort Voordorp in Utrecht de KPA Wilde Ganzen Dag 2009. Centraal stond de toekomst van het particuliere initiatief. Tijdens deze dag heeft de 1%CLUB twee workshops verzorgd over Internationale Samenwerking 2.0. Er waren in totaal zo’n 75 deelnemers.

Op dit moment loopt er een pilot voor het 1%COACHINGsysteem als onderdeel van het PI coaching/expert programma. Zeven 1%Coaches helpen momenteel in totaal 27 projecteigenaren met het promoten van hun project op de website. Zij geven advies bij het plaatsen van foto’s en filmpjes en het bijhouden van een interessante weblog op hun projectpagina. Vanaf begin 2010 zal dit programma uitgebreid worden. Dan zullen coaches direct vanaf het moment van aanmelding gekoppeld worden aan een coach die hen vanaf het begin van het 1%traject tot het eind zal assisteren.

1%DUMMIES workshop

Uit de KPA Wilde GanzenDag bleek dat er behoefte was bij de 1%Projectaanbieders aan een hands-on workshop over het gebruik van de 1%CLUB website en sociale media tools als Hyves, Linked-In en Twitter. Dit resulteerde in een 1%DUMMIES sessie waar 15 mensen bij aanwezig waren en waar al deze onderwerpen uiteengezet werden en de projectaanbieders de kans kregen om de theoretische kennis in de praktijk te brengen in het computerlab van WUA! (online marketing onderzoeksbedrijf). De sessie werd onder meer mogelijk gemaakt door een enthousiast team van vrijwilligers die de deelnemers hielpen bij het aanmaken van hun projectvoorstel, het plaatsen van foto’s en filmpjes en het linken van hun projectvoorstel aan andere sociale netwerken zoals Hyves, Twitter en Linked-In.

Workshops en Trainingen Subdoelstelling Kwaliteit: Twee PI’s capaciteitstrainingen waaraan minimaal 20 PI’s hebben deelgenomen Er zijn in 2009 vier trainingen gegeven en is er een klankbord sessie en een filmvertoning georganiseerd waarbij in totaal meer dan 200 1%Projectaanbieders en andere PI-ers betrokken waren met als doel hun kennis vergroten en tools aan te reiken om hun project nog beter uit te voeren.

Klankbordsessie 1%PROJECT-aanbieders

Tijdens het 1%EVENT is in samenwerking met de WorldConnectors een Kennis-to-Go sessie georganiseerd voor 1%Projectaanbieders. Er waren 1%LEDEN, 1%Project aanbieders en 1%Experts aanwezig. Mensen en organisaties konden rondshoppen op zoek naar de benodigde kennis en vaardigheden voor hun project. Vijfendertig mensen waren aanwezig bij de Kennis-to-Go sessie. Als 1%Expert waren onder andere Mirjam Vossen (journaliste en PI), Sara Kinsbergen (CIDIN) en Gerhard Schuil (Impulsis) aanwezig.

In november zijn acht 1%Projecteigenaren bijeen gekomen tijdens een klankbordsessie om hun ervaringen met de 1%CLUB te evalueren. Tijdens de avond werd er gediscussieerd over de 1%CLUB anno nu; wat gaat er goed en –vooralwat kunnen we nog beter doen? Ook werd er gesproken over de toekomstige ontwikkelingen van de 1%CLUB: de internationale website die in 2010 de lucht ingaat en de projectscorekaart waar de 1%PROJECTEN getoetst worden op onder andere duurzaamheid en effectiviteit. Er werd gesproken over de functionaliteiten van de nieuwe versie van de 1%Website, waaronder de mogelijkheid om vrienden te worden met andere projecteigenaren en 1%LEDEN.

Social Media Workshop

The Age of Stupid

Tijdens het 1%EVENT is een workshop georganiseerd over Social Media. De sessie werd geleid door verschillende jonge, innovatieve professionals uit verschillende organisaties zoals Oxfam Novib, Fairfood, en TamTam. Er waren zo’n 20 1%Projectaanbieders aanwezig die direct geadviseerd werden over hoe ze Social Media kunnen inzetten voor hun organisatie en projecten. Vanuit verschillende perspectieven werd de term ‘social media’ benaderd met diverse voorbeelden uit de praktijk.

De klimaatfilm schetst een toekomstperspectief van de aarde in het jaar 2055. De man in het archief, gespeeld door acteur Pete Postlethwaite, vraagt zich af hoe we zo stom konden zijn, dat we niets hebben gedaan om de opwarming van de aarde te voorkomen. De 1%CLUB heeft samen met de WorldConnectors de film vertoond aan meer dan 100 mensen in de Balie in Amsterdam. Aansluitend was een levendige discussie over hoe we kunnen voorkomen dat de film geen waarheid gaat worden.

Kennis-to-Go Sessie

21


JAARVERSLAG 2009

Cycling out of poverty Fietsambulances in oeganda afgerond op 1 mei 2009   gesteund door 77 1%LEDEN


JAARVERSLAG 2009

Internationale   Samenwerking 2.0 Samenwerking 2.0 organiseren

een sterk online netwerk waren uitgenodigd om in slechts 24 uur minstens 24 projecten van de 1%CLUB te realiseren.

De 1%CLUB maakt zich sterk voor vernieuwing binnen de ontwikkelingssector. Wij zijn voor een paradigma shift naar Internationale Samenwerking 2.0 (IS 2.0). Dit doen we ten eerste door zelf zoveel mogelijk het goede voorbeeld te geven en ten tweede door onze ervaringen en lessons learned zoveel mogelijk te publiceren en delen. We bloggen en twitteren erover, geven presentaties en voeren debatten met als doel om iedereen bewust te maken van de potentie en mogelijkheden van IS 2.0 en om mensen en organisaties te inspireren om ook mee te doen.

In 24 uur is er in totaal meer dan € 25.000 euro gedoneerd aan 24 projecten. In totaal zijn er 16 projecten gerealiseerd. En ruim 500 nieuwe 1%LEDEN hebben zich bij de 1%CLUB aangesloten. Hyves en RTL deden mee door hun online netwerk in te zetten en Ruud Lubbers, Herman Wijffels en Bert Koenders spraken een video boodschap in om iedereen aan te moedigen. Naast #sneeuw en #NS behoorde op 17 december #1p24 tot de populairste hashtags op Twitter. En in het goede gezelschap van onder andere @giel3fm en @nickensimontwit zat @1procentclub in de top 5 van populaire Twitteraars.

1%EVENT Amsterdam

AfrikaDag

Vrijdag 5 juni waren er meer dan 300 professionals bij elkaar in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam voor het 1%EVENT. Alle deelnemers kwamen samen om allemaal 1% van hun expertise, kennis en talent voor één dag in te zetten om de mogelijkheden van Internationale Samenwerking 2.0 samen te organiseren. Bij het 1%EVENT waren alle vernieuwers op het gebied van Internationale Samenwerking 2.0 aanwezig. Van Bennett Grassano van het succesvolle online platform voor Microfinanciering Kiva.org tot Juliana Rottich van het Crowdsourcing Crisis Information Platform Ushahidi.com maar ook mensen als Ruud Lubbers en Kirsten Verdel uit het landelijke campagneteam van Barack Obama.

Tijdens AfrikaDag 2009 hebben we een debat georganiseerd over Internationale Samenwerking 2.0. Het debat ging over de complexiteit van armoedebestrijding en de oplossingen door de online samenwerking van velen. Over de ondergang van het traditionele draagvlak van passieve donateurs en de opkomst van een vernieuwd draagvlak van actieve praktische idealisten. En over de veranderende rol die je als ontwikkelingsorganisatie of gedreven particulier in deze ontwikkelingssamenwerking 2.0 kunt spelen. De sessie was als eerste volgeboekt met meer dan 100 deelnemers.

Tijdens het 1%EVENT werden de principes van Open Space gevolgd: Jij bepaalt de agenda, de onderwerpen en krijgt de kans om zelf je ideeën te delen. Samen met de meer dan 300 deelnemers uit de ontwikkelingswereld, het bedrijfsleven, de wetenschap en de media is er gezamenlijk een dag gewerkt aan de vraag hoe ICT en Nieuwe Media kunnen worden ingezet om Internationale Samenwerking op een vernieuwende manier aan te pakken. Begin 2010 wordt als vervolg een 1%EVENT in Nairobi georganiseerd in samenwerking met de Internationale Studentenorganisatie AIESEC.

Het JongOS Netwerk (www.jongos.nl) is voor iedereen die zich jong voelt en werkzaam is binnen de ontwikkelingssamenwerkingwereld. De 1%CLUB heeft JongOS ondersteund door een online community voor ze te ontwikkelen. De community heeft inmiddels meer dan 800 actieve jonge leden uit de ontwikkelingssector. Er worden regelmatig JongOS borrels georganiseerd waarbij de Jong OS-ers elkaar ontmoeten en discussiëren over een bepaald Ontwikkelings thema.

Subdoelstelling Kwaliteit: Debat over Internationale

JongOS

24 UUR ACTIE Op 16 en 17 december heeft de 1%CLUB de 24 UUR ACTIE georganiseerd in Seats2Meet in Utrecht. Onder het motto “24 uur Twitteren Tegen Armoede” heeft online Nederland zich gedurende 24 uur ingezet tegen armoede. 24 promotors met

23


JAARVERSLAG 2009

5 juni   Pakhuis de Zwijger   Amsterdam

1%event Mensen dansen mee met   “Where the hell is Matt?” 24


JAARVERSLAG 2009

Internationalisering wordt hierbij rekening gehouden met het feit dat in veel ontwikkelingslanden vaak nog een trage internetverbinding aanwezig is en dat voor deze landen de website ook toegankelijk en beschikbaar moeten zijn.

De 1%CLUB wil hét internationale online platform worden voor Internationale Samenwerking 2.0. De Nederlandse website van de 1%CLUB is inmiddels een succes en de 1%CLUB is klaar om de volgende stap te zetten: 1%CLUB Internationaal. We hebben in 2009 een Engelse versie van de website ontwikkeld, waarbij lokale Non-Governmental Organisations (NGO’s) en Community Based Organisations (CBO’s) uit ontwikkelingslanden zélf een projectvoorstel online kunnen zetten. Mensen uit de hele wereld kunnen vervolgens 1% van hun middelen, tijd en kennis bijdragen om het project te realiseren.

Internationaal doneren en uitbetalen: Op dit moment kan er nog alleen vanuit Nederland gedoneerd worden. Tijdens de internationalisering hebben we dit uitgebreid met internationale betalingsmogelijkheden. In 2010 gaan we ook experimenteren met nieuwe betalingsmogelijkheden, zoals ‘mobile banking’ om de transactiekosten zo laag mogelijk te houden.

Hoofddoelstelling Internationalisering - In 2010

hebben 66 lokale NGO’s en CBO’s via de 1%CLUB Internationaal voor hun projectvoorstel de benodigde expertise, financiën en vrijwilligers verworven. Hoofddoelstelling Internationalisering - In 2010 is bij 25% van de Zuidelijke NGO’s en CBO’s, die een project online hebben bij de 1%CLUB, een kwaliteitsverbetering opgetreden.

Door de complexiteit van de internationalisering hebben we een aantal maanden vertraging opgelopen tijdens de ontwikkeling van de internationale website. De lancering van de Internationale website zal in plaats van eind 2009 op 12 maart 2010 plaatsvinden tijdens het 1%EVENT Nairobi in Kenia. Hierdoor hebben we vertraging opgelopen met bovenstaande subdoelstellingen.

Subdoelstellingen Internationalisering:

• • • • •

Internationale 1%CLUB website online 15 afgeronde 1%PROJECTEN van Zuidelijke NGO’s en CBO’s online Zuidelijke NGO’s en CBO’s halen op de 1%CLUB via particulieren en bedrijven 52,500 euro op aan donaties voor hun projecten 10% van de 1%PROJECTEN komt via de 1%CLUB in contact met de benodigde vrijwilligers 10% van de 1%PROJECTEN komt via de 1%CLUB aan de benodigde expertise

Subdoelstellingen Internationalisering:

• • • • •

Regiokantoor Oost Afrika in Tanzania 2 getrainde medewerkers Tanzania Helpdesk regio Oost Afrika Klankbordgroep Oost Afrika met 5 Zuidelijke CBO’s/NGO’s 45 ontwikkelingsprojecten van Zuidelijke NGO’s en CBO’s online

Content en talen: Naast de Nederlandstalige website hebben we de website ook toegankelijk gemaakt in het Engels (en in een later stadium Frans en Spaans). De bezoeker kan zelf aangeven welke taal zijn of haar voorkeur heeft. Daarnaast kan de bezoeker aangeven welke talen hij of zij nog meer beheerst, zodat de projecten in die taal beschikbaar komen.

Na een verkennend onderzoek is er gekozen het regiokantoor van de 1%CLUB te vestigen in Kenia in plaats van Tanzania. Nairobi, de hoofdstad van Kenia, ontwikkelt zich steeds meer als de ICT HUB van Oost Afrika. Met de komst van Breedband Internet en de Mobiele revolutie die er gaande is leent Nairobi zich uitstekend als vestigingspunt om de activiteiten voor de 1%CLUB vanuit Oost-Afrika op te starten. Er bevindt zich in Nairobi een actieve community van young professionals op het gebied van Nieuwe Media, Web en Mobiel. Er komt steeds meer innovatie uit Kenia met als belangrijkste voorbeeld het mobile banking (via Mpesa) waarbij Kenia voorop loopt binnen en buiten Afrika.

Design en Lay-out: De lay-out van de website is vertaald in het Engels en ook zo omgebouwd dat het eenvoudig in bijvoorbeeld het Frans of Spaans kan worden aangeboden. Er

Er is in 2009 een kantoor geopend en zijn twee medewerkers getraind en een helpdesk ingericht. Er is tevens een klankbordgroep opgericht van 5 Keniaanse CBO’s en NGO’s die

Om de website te internationaliseren zijn er een groot aantal aanpassingen in de huidige website doorgevoerd:

25


JAARVERSLAG 2009

actief meedenken over hoe de Internationale website van de 1%CLUB dient te worden ingericht om maximaal aan te sluiten bij hun behoeften. Tevens is er voorbereiding getroffen om internationale ontwikkelingsprojecten online te krijgen in begin 2010 zodra de Internationale Website klaar is. Subdoelstellingen Internationalisering:

• • •

Debat over IS 2.0 in Tanzania georganiseerd Twee capaciteitstrainingen in Oost Afrika waaraan minimaal 20 CBO’s en NGO’s hebben deelgenomen NGO/CBO coaching/expert programma Oost Afrika met minimaal 3 experts en 5 coaches

In november 2009 is een debat over Internationale Samenwerking 2.0 georganiseerd in Nairobi. Het Event genaamd, “The Break Away Event, Harness the Internet to do your own thing” bestond uit een online community op Facebook van zo’n 350 deelnemers en is afgesloten met een evenement in het Nairobi Nationaal Museum waar 60 mensen aanwezig waren. De deelnemers bestonden uit studenten, ondernemers en mensen van CBO’s en NGO’s. Met internationale sprekers was het een enerverende dag waarbij het hele Keniaanse web- en mobiele landschap en de mogelijkheden die het biedt besproken is. Er zijn inmiddels ook 10 expert / coaches geselecteerd die bereid zijn 1% van hun kennis en ervaring in te zetten voor internationale projecten die deelnemen aan de 1%CLUB. Subdoelstellingen Internationalisering: Partner voor

West Afrika geselecteerd We hebben verschillende kandidaten gesproken als partner in West Afrika. We hebben op dit moment potentiële partners gevonden in Senegal, Ghana en Kameroen. Begin 2010 zal hier een definitieve keuze in worden gemaakt. De website wordt gelanceerd vanuit het 1%CLUB Kantoor in Nairobi (Kenia). De internationale versie van de 1%CLUB wordt opgezet vanuit ons kantoor in Nairobi en zal gelanceerd worden tijdens het 1%EVENT in Nairobi. Het doel voor 2010 is dat 200 internationale ontwikkelingsprojecten via de 1%CLUB de benodigde expertise, financiën en vrijwilligers geworven hebben om hun project te kunnen realiseren.

26


Peduli Anak   Indonesie

Afgerond op   5 december 2009

gesteund door 13 1%LEDEN


JAARVERSLAG 2009

Marketing &   communicatie naar nieuwe manier van ontwikkelingssamenwerking waarin ze rechtstreeks hun kennis en middelen kunnen bijdragen aan een project dat bij hun past.

1% maakt een verschil, zeker als we het met z’n allen gelijk doen. Het is onze droom om een wereldwijde beweging te worden van mensen en organisaties die gezamenlijk 1% van hun tijd, kennis en inkomen op de meest efficiënte en effectieve manier inzetten om armoede op te lossen. Om dit te bereiken is het belangrijk zoveel mogelijk mensen te bereiken en de naamsbekendheid van de 1%CLUB te vergroten.

De donateurvereniging onderscheidt vier groepen “gevers”. De eerste en meest traditionele groep worden de “trust me” gevers genoemd. Deze mensen reageren positief op een boodschap van een Goed Doel dat zegt “vertrouw ons en laat alles aan ons over”. De tweede groep is iets kritischer en wordt de “tell me” groep genoemd, deze groep gevers verwacht op z’n minst dat je als organisatie vertelt hoe je het geld gaat besteden. De derde groep mensen worden de “show me” gevers genoemd. Ze zijn kritisch en willen dat de organisaties aantonen wat ze precies met “hun geld” doen en wat hier de impact van is. De vierde groep, en snelst groeiende groep, zijn de “involve me” gevers. Alleen geld geven is voor deze mensen niet voldoende. Ze willen zelf actief betrokken worden en een zichtbare bijdrage kunnen leveren. Het is deze “involve me” groep waar we ons als 1%CLUB op richten.

De 1%CLUB wil een nieuwe doelgroep aanspreken. Er zijn duizenden jonge professionals met een goede baan die een lekker leventje leiden. Het merendeel van hen is tegen extreme armoede in de wereld. Er gaat echter weinig geld vanuit deze groep naar ontwikkelingssamenwerking. Onverschilligheid? Misschien, maar de 1%CLUB is van mening dat deze groep vooral behoefte heeft aan een nieuwe manier van ontwikkelingssamenwerking. Uit marktonderzoek blijkt dat deze groep vooral waarde hecht aan transparantie, kleinschaligheid, betrokkenheid en geefplezier. Een andere, steeds groter wordende groep mensen begint een eigen project in ontwikkelingslanden of ondersteunt actief een lokaal initiatief. Dit soort projecten wordt “Particuliere Initiatieven”genoemd. De 1%CLUB wil deze Nederlanders in staat stellen om op een laagdrempelige manier aan de nodige middelen en expertise te komen om hun projecten succesvol uit te voeren.

Bedrijven

Ook bedrijven doen in het kader van Maarschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) steeds meer aan ontwikkelingssamenwerking. Het Midden- en Kleinbedrijf heeft behoefte aan een laagdrempelige invulling van het MVO-beleid. Vooral die bedrijven die nog geen specifiek beleid hebben aangaande MVO biedt de 1%CLUB zo’n laagdrempelig platform. Door 1% van hun inkomen, expertise, netwerk en tijd te investeren kunnen bedrijven een bijdrage leveren aan de millenniumdoelen en zodoende hun Maatschappelijk Verantwoorde gezicht tonen.

Doelgroepen Young Professionals

Meer dan 80% van de mensen in Nederland meent dat extreme armoede in het Zuiden onacceptabel is (NRC, 6 mei 2007). Toch daalt de steun onder het Nederlandse Publiek voor het ontwikkelingssamenwerkingbeleid van de Nederlandse overheid. Tegelijkertijd waren er in 2008 ca. 500.000 Nederlanders betrokken bij armoedebestrijding via de Particuliere Initiatieven; het is blijkbaar een vorm van ontwikkelingssamenwerking die een groot publiek aanspreekt.

Naast de midden-en kleinbedrijven zijn er steeds ook meer grote bedrijven die zich aansluiten bij de 1%CLUB. Bedrijven als Accenture, Ordina, Loyens & Loeff, Delta Lloyd, TNO zijn steeds actiever op zoek naar concrete projecten waar hun medewerkers een concrete bijdrage kunnen leveren in de vorm van expertise. Er zijn voor deze bedrijven al verschillende CoCreation Events georganiseerd.

De primaire doelgroep waar de 1%CLUB zicht op richt is Young professionals tussen de 20 en 40 jaar. Dit zijn hoger opgeleiden mensen (HWO / WO) met een goede baan en vaak een lekker leventje. Ze willen vaak wel iets doen voor ontwikkelingssamenwerking maar voelen zich niet altijd thuis bij veel bestaande organisaties en initiatieven. Ze zijn op zoek

Particulieren Initiatieven

1%CLUB Nederland richt zich op de Nederlandse Particuliere Initiatieven in ontwikkelingslanden. Volgens schattingen van NCDO waren er in 2005 maar liefst 6.400 Nederlanders met particulieren initiatieven die een bijdrage leverden aan

28


JAARVERSLAG 2009

In 2009 bezochten bijna 50.000 unieke bezoekers de website van de 1%CLUB: www.1procentclub.nl. Dit is een verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor.

armoede bestrijding maar er zijn ook schattingen van rond de 15.000 en dit aantal groeit nog steeds. Bij particuliere Nederlanders die een project starten in een ontwikkelingsland begint het vaak met een toevallige ontmoeting op vakantie, of een verhaal van bekenden of een reportage op televisie waardoor de mensen geraakt worden. De projecten hebben voor de initiatiefnemers veel waarde en spelen een belangrijke rol in hun leven. Vaak ontlenen initiatiefnemers een deel van hun identiteit aan de projecten. Particuliere Initiatieven zijn onder te verdelen in twee groepen: organisaties die zich volledig op ontwikkelingssamenwerking richten en dat als hun kerntaak beschouwen, en organisaties die ontwikkelingssamenwerking beschouwen als nevenactiviteit, zoals scholen, kerken, bedrijven en verenigingen.

De basiscijfers van de website van de 1%CLUB op een rijtje: Onderdeel

Eenheid

bezoeken

96.776 bezoeken

unieke bezoekers

49.894 bezoekers

paginaweergaves

630.773 pagina’s

gemiddelde pagina weergave

6,52 pagina’s

gemiddelde tijd op de website

5 minuten en 55 seconden

Het overgrote deel van de bezoekers kwam uit Nederland: Scholen

De 1%CLUB werkt samen met twee onderwijsinstellingen: Fontys lerarenopleiding in Tilburg en de Communication Multimedia Design (CMD) opleiding op het Avans College in Breda.

Land

België

1.996

2%

De samenwerking met het Fontys heeft zich geuit in twee projecten. Voor studenten van de Global Development Issues minor is een gastcollege over Internationale Samenwerking 2.0 verzorgd. Daarnaast heeft een groep studenten van de lerarenopleiding economie, in het kader van het Fontys duurzaamheidbureau, een taak uitgevoerd voor 1%DOEN.

Overig (138 landen)

9.658

10%

Nederland

Bezoeken

Percentage

85.122

88%

In Nederland kwamen de meeste bezoekers uit de steden Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Dit levert het volgende beeld op:

De samenwerking met het Avans college stond in het teken van het Global MediAid project. Tijdens dit vak krijgen de studenten de opdracht een nieuwe media oplossing te bedenken voor een ontwikkelingsvraagstuk. Een opdracht die goed past bij de filosofie van de 1%CLUB. De 1%CLUB heeft een gastcollege verzorgd voor 100 studenten en er is een expertsessie georganiseerd waarbij de 1%CLUB de studenten heeft begeleid bij de uitvoering van hun project. Hoofddoelstelling Marketing & Communicatie: in

2010 is het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking vergroot doordat de 1%CLUB 100.000 mensen heeft bereikt. Subdoelstelling Marketing & Communicatie: De 1%CLUB Nederland website bereikt 25.000 unieke bezoekers.

29


JAARVERSLAG 2009

De verdeling van de 1%Leden ziet er als volgt uit:

Via verschillende kanalen kwamen bezoekers bij de 1%CLUB. Hierin zijn te onderscheiden ‘Direct Verkeer’, ‘Verwijzende Sites’ en ‘Zoekmachines’.

1%LID

Absoluut

Particulieren

Verkeersbronnen die de meeste traffic generen: Verkeersbron

Percentage

2659

80%

Bedrijven

240

7%

Stichtingen

378

11%

Scholen

19

1%

18

1%

3314

100%

Direct via url

33,97%

Verenigingen

Google

23,87%

Totaal

Twitter

5,20%

Google ads

4,88%

LinkedIn

1,59%

Percentage

Subdoelstelling Marketing & Communicatie: 25% van de particuliere en van de bedrijven die meedoen met de 1%CLUB ondersteunt projecten met financiële middelen.

In totaal hebben 43% van de particulieren 1%LEDEN in 2009 een 1%CLUB project financieel ondersteund. Van de bedrijven die met de 1%CLUB meededen hebben 33% van de bedrijven één of meerdere projecten financieel ondersteund.

De 1%CLUB is zeer actief op verschillende Social Media kanalen. Dit blijkt ook uit de cijfers die voortkomen uit de ‘verwijzende sites’, de eerste 4 plekken in de top 5 bestaat uit Social Media Kanalen: 1. Twitter – 999 volgers 2. LinkedIn – 243 mensen in 1%Linkedin groep 3. Facebook – 730 Facebookers 4. Hyves – 1138 Hyvers

Particuliere en bedrijven zijn, volgens bovenstaande tabel, de grootste groep binnen de 1%COMMUNITY. Het ondersteunen van de 1%PROJECTEN ziet er voor deze groepen als volgt uit:

Subdoelstelling Marketing & Communicatie: De 1%CLUB Nederland heeft 2.000 particulieren en 600 bedrijven als 1%LID.

Aantal 1%LEDEN

Particulieren

Eind 2009 waren er 3.314 1%LEDEN. Dit is een stijging ten opzichte van vorig jaar van 258%.

Percentage

2659

1140

43%

Bedrijven

240

80

33%

Stichtingen

378

50

13%

Scholen

19

0

0%

Verenigingen

18

1

0,05%

3314

1431

100%

Totaal

30

Aantal donerende 1%LEDEN


JAARVERSLAG 2009

Subdoelstellingen Marketing & Communicatie:

Bekendheid met OS beleid en de Millenniumdoelen is toegenomen onder 1%LEDEN Subdoelstelling Marketing & Communicatie: Het grootste deel van de 1%LEDEN is werkend/HBO/WO en 25-40 jaar Eind 2009 is een onderzoek uitgevoerd door Ruigrok Netpanel onder 1%LEDEN en niet 1%LEDEN om te onderzoeken wat voor mensen meedoen en of de bekendheid met OS beleid en de Millenniumdoelen is toegenomen onder deze 1%LEDEN. De uitslag hiervan wordt begin 2010 bekend gemaakt.

EXPOSURE De 1%CLUB heeft in 2009 regelmatig in online media, Print Media gestaan en is op de radio en televisie geweest: Maand

Online

Print media

Radio

TV

Januari Februari

Molblog

MarketingTribune

Maart

Telegraaf

April Mei Juni

VK Banen

Juli Augustus September

NRC Next Parool

OneWorld

BNR

De Standaard Molblog NRC Next Blog

Radio 1 Online

Oktober November

DutchCowboys

December

ClubGreen DutchCowgirls Retecool.nl Joop.nl Viva Molblog

Volkskrant MetroNieuws

31

MegastadFM Funx SimoneFM

NOS op 3 Journaal


jaarverslag 2009

in de   media TV

Blogs en online magazines

NOS op 3 Journaal

FrankWatching

‘’Ontwikkelingswerk 2.0 wellicht iets voor jou, ontwikkelingswerk vanachter je computer’’

Site gespot: 1ProcentClub.nl.

Item over Internationale Samenwerking 2.0

Dutch start the 1%CLUB as new way of development cooperation.

People, Planet, Profit

(19 juni 2009).

Afrika Nieuws

Radio

5 vragen aan... Anna Chojnacka.

BNR Nieuwsradio

Over targeting gesproken

Peptalk (uitzending van 10 juni 2009)

1%CLUB genomineerd voor de Innovation Award 2008. Marketingfacts

Web 2.0 tegen armoede.

Kranten en magazines

De Betere Wereld

De Pers

1% tegen armoede, de rest mag je houden.

‘’Een betere wereld begint met 1 procent’’

Happynews

Metro

1%CLUB kondigt eigenzinnige decemberacties aan.

‘’Interesse voor hulp is er heus’’

Adformatie

Het Parool

1%CLUB voert guerrilla-actie in Amsterdamse Kalverstraat.

‘’De site wordt ook wel de Hyves voor goede doelen genoemd’’

Molblog

Friesch Dagblad

1%CLUB, de Sellaband van de goede doelen.

‘’ Moderne communicatiemiddelen maken het mogelijk, via de 1%CLUB, mensen met ideeën, tijd, geld en expertise bij elkaar te brengen en deze projecten uit te voeren’’

32


CHERRY3 jongeren en   hun dromen Afgerond op 1 februari 2009   gesteund door 164 1%LEDEN


JAARVERSLAG 2009

DE 1%CREW

Organisatiestructuur 1%CLUB Nederland bestond in 2009 uit een bestuur van 5 personen (alle bestuursleden werken onbezoldigd) en een management team van 2 personen. De 1%CREW bestond uit 3 vaste medewerkers en acht vrijwilligers. De 1%CLUB Kenia is opgericht en bestond in 2009 uit twee personen.

Bestuurslid: Pieter Paul van Oerle

‘Ik leerde de 1%CLUB kennen via de Accenture Innovation Awards en was meteen verkocht. WEB 2.0 inzetten om directe steun mogelijk te maken aan kleinschalige projecten is een fantastisch idee. Het is inspirerend om met de mede bestuursleden en de crew onder leiding van Anna en Bart aan dit initiatief te mogen bouwen.’

Het 1%Bestuur Conform de statuten hebben de bestuursleden een zetel voor 3 jaar en stellen daarna hun bestuursfunctie beschikbaar. Bestuurslid

Datum toetreding

1 januari 2008

1 januari 2011

Michiel Meeuwissen

1 januari 2008

1 januari 2011

Jan Willem Mulder

1 januari 2008

1 januari 2011

1 maart 2009

1 maart 2012

Daan van Tongeren Eline Deijs

Tim Berners-Lee had het in de jaren 90 al voorspelt, het internet zou grote gevolgen hebben voor alle maatschappelijke ontwikkelingen. Dat het nu echt zover is, en dat ik er deel van mag uitmaken, maakt me elke dag weer oprecht blij. Ik hoop dat ik met mijn jarenlange ervaring in de media & internetbranche mijn steentje kan bijdragen aan de groei en het succes van de 1%CLUB!

Datum einde periode

Maartje Hermans

Pieter Paul van Oerle

Bestuurslid: Eline Deijs

1 januari 2008 1 september 2009

1%Management Team

Anna Chojnacka en Bart Lacroix zijn de oprichters van de 1%CLUB. Ze vormen nu samen het uitvoerend management team van de 1%CLUB.

1 juli 2009 1 september 2012

Anna Chojnacka (30) is gespecialiseerd in het toepassen van WEB 2.0 voor het vergroten van participatie, democratie en empowerment van achtergestelde groepen wereldwijd. Ze was de Nederlandse jongerenvertegenwoordiger naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 2003, adviseur voor de gemeente Amsterdam en campagneleider bij Fair Trade Original. Daarnaast is Anna lid van de Worldconnectors denktank.

Het bestuur is in 2009 dertien keer in vergadering bijeen geweest. Daarnaast zijn er twee zogenaamde heidagen geweest om de lange termijn strategie uit te stippelen. Voorzitter: Maartje Hermans

‘De 1%CLUB is een fantastisch initiatief. Neemt niet weg dat een stevige vinger aan de pols en kritische blikken nodig zijn. Het 1%BESTUUR zorgt er, samen met de 1%CREW, voor dat de juiste beslissingen genomen worden. De 1%CLUB draagt bij aan de armoedebestrijding in de wereld en biedt daarmee vele mensen de kans op een beter leven!’

Bart Lacroix (35) is gespecialiseerd in WEB 2.0 in de context van Internationale Samenwerking. Hij werkte als marketing manager voor Africa Interactive en als projectmanager voor Butterfly Works. Hij werkte voor VSO drie jaar in Tanzania als Business Advisor, waar hij ontwikkelingsprojecten heeft opgezet en begeleid. Bart studeerde Internationale Marketing en Beleids- en organisatiewetenschappen.

Penningmeester: Michiel Meeuwissen

‘In het dagelijks leven ben ik werkzaam in de financiële wereld. Als bestuurslid bij de 1%CLUB kan ik mijn expertise gebruiken voor een betere wereld. Door accuraat de 1%CLUB bij te staan gaat er iets moois ontstaan, daar ben ik van overtuigd.’

Het Management Team en de 1%CREW is ingehuurd door Stichting 1%CLUB en werkt vanuit OutBox Consultancy. OutBox is een Social Venture Netwerkorganisatie van professionals gespecialiseerd in het ontwerpen en uitvoeren van concepten op het gebied van WEB 2.0, Internationale Samenwerking 2.0, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Co-Creatie.

Secretaris: Jan Willem Mulder

‘WEB 2.0 en Ontwikkelingssamenwerking hebben mijn grote interesse, hier liggen mogelijkheden die we niet eens in kunnen schatten geloof ik. Ik ben dan ook blij mijn bijdrage aan de 1%CLUB te kunnen leveren, een perfecte match!’

34


JAARVERSLAG 2009

denktank Worldconnectors. Waarom 1%: “Omdat het directe betrokkenheid aangeeft”.

1%CREW Nederland

De 1%CREW bestond in 2009 naast de twee managers uit 3 betaalde personen, die allen in dienst zijn van OutBox Consultancy. Margreet van de Pijl is 1 juni 2008 in dienst getreden, zij is projectmanager en onderhoudt alle contacten met de projecteigenaren en geeft ondersteuning bij het online plaatsen van de projectvoorstellen.

NAEMA TAHIR

Naema Tahir is een Nederlands schrijver. Zij werkte als jurist voor verschillende Nederlandse en internationale instellingen. Daarnaast publiceerde zij vier romans: Een moslima ontsluiert (2005), Kostbaar bezit (2006), Eenzaam Heden (2008) en Groenkapje en de bekeerde wolf (2008). Waarom 1%: “Art and education will make the difference”.

Per 1 december 2008 is het team verder versterkt door Niels Jansen, verantwoordelijk voor de Marketing & Communicatie van de 1%CLUB, contactpersoon voor de pers en Social Marketeer. Tevens is Niels het aanspreekpunt voor de 1%LEDEN.

AWRAHAM SOETENDORP

Awraham Soetendorp was van 1968 tot 2008 rabbijn van de Liberale Joodse Gemeente in Den Haag. Hij is president van de Europese Regio van de Wereld Unie van Progressief Jodendom en medevoorzitter van het Global Forum of Spiritual and Parliamentary Leaders. Tevens is hij o.m. lid van het ‘Earth Charter’, de commissie voor Millennium Development Goals en van internationale organisaties op het gebied van interreligieuze en interculturele dialoog. Waarom 1%: “De wereldgemeenschap is een lichaam; wanneer een deel van het lichaam geteisterd wordt door de pijn van armoede en ongeletterdheid voelen wij als de rest van het lichaam ook de pijn”.

Op 1 januari 2009 kwam Bert Freriks in dienst, hij is als Officemanager verantwoordelijk voor het administratieve en financiële reilen en zeilen van de 1% CLUB Daarnaast werkte de 1%CLUB in 2009 met 7 parttime vrijwilligers: Lisette de Graaf (assistent project manager), Nadia van Emmerik (assistent project manager), Kai Henriquez (student New Media aan de UvA, deed onderzoek naar de mogelijkheden van ICT binnen de ontwikkelingssamenwerkingsector), Alexandra Kuin (organisatie events en communicatie), Dagmara Marcisz (fotografe en vertaling website), Stefan Panhuijsen ( onderhoudt en legt contact met onderwijsinstellingen en studenten). Ron Jansen was student Marketing aan de UvA en zette zich in om de 1%BON te promoten en bedrijven en particulieren te enthousiasmeren

TINEKE LAMBOOY

Per 1 augustus 2009 is Tonee Ndungu als manager in dienst getreden bij 1%CLUB Kenia. Tonee is verantwoordelijk voor het opzetten van de organisatie in Kenia en voor het uitrollen van de internationale website. Maria Tajbhai is verantwoordelijk voor het internationale projecten beheer.

Tineke Lambooy is juriste en universitair docent aan de rechtsfaculteit van de Universiteit van Utrecht. Tevens is zij als onderzoeker verbonden aan de Nyenrode Business Universiteit. Zij schreef: “Een Wereld te Winnen. Zestien visies op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen” (2006) en samen met o.a. Ruud Lubbers: Inspiration for Global Governance. The Universal Declaration of Human Rights and the Earth Charter (2009). Haar promotieonderzoek spitst zich toe op de juridische aspecten van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Waarom 1%: “Van mijn grootmoeder leerde ik dat hoe guller je geeft, hoe rijker je wordt. En het is echt zo!”

Comité van aanbeveling

SIMONE BRUMMELHUIS

RUUD LUBBERS

Simone is oprichter van TheNextWomen.com, een online business magazine met een focus op vrouwelijk ondernemerschap en internet. Ze is mede-eigenaar en commissaris en was jarenlang managing director van IENS. Ze zit in de UK Board van Astia.org , een Silicon Valley foundation die vrouwelijke

1%CREW Kenia

Ruud Lubbers - Ruud Lubbers was minister-president (19821994), minister van Economische Zaken (1973-1977) en Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen (2001-2005). Daarnaast is hij een van de Founding Fathers van het Earth Charter en de

35


JAARVERSLAG 2009

ondernemers en investeerders matched. Opgeleid als jurist was zij eerder advocaat. Als expert op het bouwen van communities, internet en vrouwelijk ondernemerschap houdt zij regelmatig lezingen. Waarom 1%: ‘Ik geloof in: Ondernemers helpen het Zelf te Doen.’ 1%CLUB Partners

De 1%CLUB had in 2009 de volgende 1%PARTNERS die de 1%CLUB met het 1% van hun winst, expertise, netwerk en of tijd ondersteunden. Accenture stelt vanuit hun CSR beleid “Skills to Succeed” programma pro-bono strategie- en ICT consultants ter beschikking om de 1%CLUB te ondersteunen bij het opschalen van de Nederlandse website naar een internationaal platform en voor het ontwikkelen van een 1%SKILLS platform, waarbij de 1%LEDEN hun skills direct kunnen bijdragen aan een project op de 1%CLUB website. Hyves heeft de 1%CLUB als goed doel uitgekozen en ondersteunt de 1%CLUB met online marketing en social network marketing. HYVES is de grootste social netwerkwebsite van Nederland. Momenteel heeft Hyves 4,8 miljoen leden en worden 90 miljoen pageviews per dag getoond. Qua pageviews is Hyves hiermee momenteel de grootste site van Nederland. Hyves biedt de 1%CLUB gratis banner ruimte om de 1%CLUB te adverteren. Loyens & Loeff ondersteunt de 1%CLUB op juridisch gebied en geeft financiële steun voor het uitwerken van de ‘Quality Assurance’ module om de kwaliteit van de projecten op de 1%CLUB website naar een hoger niveau te tillen. Ruigrok I Netpanel steunt met 1% van haar omzet 1%PROJECTEN en doet als full service marktonderzoek bureau voor de 1%CLUB onderzoek naar de gebruiksvriendelijkheid van de website.

36


dam tot   damloop oprichter Bart LaCroix en   penningmeester Michiel Meeuwissen 20 september 2009 Amsterdam


JAARVERSLAG 2009

tOEKOMST

2010 wordt het jaar van de Internationalisering van de 1%CLUB. Alle voorbereidingen zijn hier in 2009 voor getroffen. In maart 2010 zal het 1%EVENT Nairobi worden georganiseerd waarbij de Internationale versie van de 1%CLUB zal worden gelanceerd. De 1%CLUB biedt dan een online platform waarbij mensen wereldwijd 1% van hun tijd, kennis en geld direct kunnen bijdragen aan ontwikkelingssamenwerking. In september 2010 zal het 1%EVENT in Amsterdam voor de tweede keer plaats binden en in de tweede helft van 2010 zullen de activiteiten in West-Afrika worden opgestart.

Doelstelling 3  Kwaliteitsverbetering projecten 1%CLUB Nederland

In 2010 is bij 25% van de Nederlandse Particuliere Initiatieven, die een project online hebben bij de 1%CLUB, een kwaliteitsverbetering opgetreden. Doelstelling 4  Kwaliteitsverbetering projecten   1%CLUB Internationaal

In 2010 is bij 25% van de Zuidelijke NGO’s en CBO’s, die een project online hebben bij de 1%CLUB, een kwaliteitsverbetering opgetreden.

De focus zal verder blijven op het professionaliseren van de deelnemende projecten. Het 1%Coachingysteem zal verder worden ontwikkeld waarbij de 1%Community steeds meer wordt ingeschakeld (crowdsourcen) om hun kennis en ervaring in te zetten om de projecten te coachen en te monitoren en evalueren. Verder wordt de Projectscore kaart ontwikkeld. In deze projectscorekaart kunnen alle deelnemers aan de 1%CLUB een score uitbrengen op drie onderdelen: duurzaamheid, effectiviteit en het projectteam. 1%EXPERTS zullen actief uitgenodigd worden om projecten te scoren via deze scorekaart. Verder zal er een Monitoring en Evaluatie 2.0 meetup worden georganiseerd en zal er onder de naam GrouPI verder worden gewerkt aan het professionaliseren van de Particulieren Initiatieven.

Doelstelling 5 Draagvlak vergroten

In 2010 is het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking vergroot doordat de 1%CLUB 100.000 mensen heeft bereikt.

DOELSTELLINGEN VOOR 2010 Voor 2010 hebben we de volgende 5 programma’s met de volgende doelstellingen: Doelstelling 1   Verdere uitbouw 1%CLUB Nederland

In 2010 hebben 137 Nederlandse Particuliere Initiatieven via de 1%CLUB Nederland voor hun projectvoorstel de benodigde expertise, financiën en vrijwilligers. Doelstelling 2  Ontwikkeling 1%CLUB Internationaal

In 2010 hebben 66 lokale NGO’s en CBO’s (Community Based Organisations) via de 1%CLUB Internationaal voor hun projectvoorstel de benodigde expertise, financiën en vrijwilligers verworven.

38


JAARVERSLAG 2009

Financiën

De 1%CLUB is bezig met het ontwikkelen van enkele strategieën om in de toekomst meer zelfredzaam te zijn en minder afhankelijk van externe financiering.

MFS Jong en Vernieuwend De 1%CLUB is in 2009 voor het grootste gedeelte gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken middels MFS Jong en Vernieuwend. In 2009 heeft de 1%CLUB € 583.000 ontvangen waarvan € 220.000 vooruit ontvangen is voor 2010. In 2010 zal de 1%CLUB het resterende deel van € 215.000 ontvangen. Omdat we de ambitie hebben de 1%CLUB de komende jaren internationaal op te schalen hebben we besloten naar partners te zoeken die ons hierbij kunnen ondersteunen. De 1%CLUB is daarom de IMPACT - Alliantie aangegaan. De focus van de alliantie ligt op ‘Innovative Mitigation of Poverty ACTions’: IMPACT. De Alliantie bestaat uit Oxfam Novib (www.oxfamnovib. nl), Butterfly Works (www.butterflyworks.org), SOMO (www. somo.nl), Hirda (www.hirda.nl) en Fairfood (www.fairfood.nl). Er zal als IMPACT alliantie voor 2011 tot en met 2015 een subsidie aanvraag worden ingediend bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (MFS-II).

Fondsen Via fondsen en giften is in 2009 in totaal € 60.933 ontvangen. Fondsen

Ontvangen bedrag

Digitale Pioniers

€21.133

Janivo

€19.800

Triodos Fonds

€10.000

Accenture Foundation

€10.000

Totaal

€60.933

Eigen Inkomsten De 1%CLUB rekent een service fee over de donaties die via de website lopen. We rekenen 1% over donaties van particulieren en 5% over donaties van bedrijven. In totaal is in 2009 € 2298 aan service fee opgehaald. Daarnaast is er in 2009 aan eigen inkomsten via kaartverkoop van het 1%EVENT in totaal € 19.434 binnengekomen. In de loop van 2010 wordt met de belastingdienst afgestemd of de 1%CLUB vennootschapsbelastingplichtig is.

39


jaarrekening

40


jaarrekening 2009

BALANS PER   31 DECEMBER 2009 (na bestemming saldo van baten en lasten)

31-12-2009

31-12-2008

EURO

EURO

115.564

63.011

ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa Internetplatform Merkontwikkeling

18.970

24.760

134.534

87.771

573

719

3.278

106

Materiële vaste activa Inventaris

Vlottende activa Vorderingen Debiteuren Belastingen en sociale verzekeringen

23.033

0

Overige vorderingen en overlopende activa

54.739

15.643

81.050

15.749

Liquide middelen Kas Bank

Totaal in euro

41

20

0

121.254

144.904

121.274

144.904

337.431

249.143


jaarrekening 2009

31-12-2009

31-12-2008

EURO

EURO

-8.242

-72.297

25.420

40.019

17.178

-32.279

0

16.104

Crediteuren

7.256

21.989

Nog uit te keren donaties projecten

4.099

14.287

PASSIVA Eigen vermogen Stichtingsreserves Bestemmingsreserves

Langlopende schulden Lening de heer A. Kroezen

Kortlopende schulden

Belastingen en sociale verzekeringen Vooruitontvangen subsidies Overige schulden en overlopende passiva

Totaal in euro

42

0

3.514

220.000

215.699

88.898

9.828

320.253

265.317

337.431

249.143


jaarrekening 2009

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET JAAR 2009 2009 EURO

Opbrengsten

EURO

2008 EURO

496.774

EURO

188.384

Overige bedrijfskosten Personeelskosten

229.920

60.000

8.965

3.915

Kantoorkosten

15.628

2.710

Marketingkosten

83.041

140.782

Algemene kosten

86.983

30.353

Afschrijving immateriĂŤle vaste activa

23.889

14.171

Huisvestingskosten

Afschrijving materiĂŤle vaste activa

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten Saldo van baten en lasten

146

12

448.571

251.943 448.571

251.943

48.203

-63.559

1.254

639

0

0

49.456

-62.920

Muatie bestemmingsreserves

-14.599

10.019

Mutatie stichtingsvermogen

64.055

-72.939

49.456

-62.920

43


jaarrekening 2009

ALGEMENE   TOELICHTING Informatie over de stichting

Ten overstaan van Notaris J. Franssen te Haarlem werd op 22 februari 2007 verleden (bijstelling in 2009) de akte van oprichting van Stichting 1Procentclub, gevestigd te Amsterdam. De stichting heeft ten doel het leveren van een bijdrage aan duurzame armoedebestrijding. Continuïteit

Het jaar 2009 is afgesloten met een positief resultaat ad € 49.457. Eind 2009 is door het Ministerie van Buitenlandse Zaken een subsidie toegekend voor de periode 2010 van € 220.000. In juni 2010 wordt het tweede voorschot verwacht. Rekening houdend met deze subsidietoekenning beschikt de stichting over toereikende middelen om de continuïteit te waarborgen. De directie is tevens van mening dat de stichting ondanks het geringe vermogen voldoende draagkracht heeft om de continuïteit te waarborgen. Derhalve is de jaarrekening 2009 opgesteld uitgaande van de continuïteitsgrondslagen.

44


jaarrekening 2009

ALGEMENE GRONDSLAG VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Grondslagen voor de resultaat-  bepaling

Algemeen

Algemeen

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de nettoomzet en alle hiermee verbonden aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met lineair, berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven, vanaf datum ingebruikname.

Bruto-marge Betreft de netto-omzet voor de aan afnemers (derden) geleverde goederen en diensten onder aftrek van toegestane kortingen en de over de omzet geheven belastingen, verminderd met de kosten die rechtstreeks verband houden met, en door derden in rekening gebrachte bedragen wegens verrichten diensten.

Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

Afschrijvingen De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende im- en materiële vaste

Vorderingen De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Financiële baten en lasten De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te betalen) intrest.

Liquide middelen De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de vennootschap.

Buitengewone baten en lasten De buitengewone baten en lasten betreffen de baten en lasten met een incidenteel karakter, die geen direct verband hebben met de gewone bedrijfsuitoefening.

Langlopende schulden Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan een jaar. Kortlopende schulden Onder de kortlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van korter dan een jaar.

45


jaarrekening 2009

TOELICHTING OP DE BALANS PER   31 DECEMBER 2009 31-12-2009

31-12-2008

EURO

EURO

Boekwaarde per 1 januari

63.011

60.265

Investeringen - desinvesteringen

70.652

12.727

ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa Internetplatform Het verloop van de immateriële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:

Af: afschrijvingen Boekwaarde per 31 december

18.099

9.981

115.564

63.011

24.760

16.800

Merkontwikkeling Het verloop van de immateriële vaste activa kan als volgt worden weergegeven: Boekwaarde per 1 januari Investeringen - desinvesteringen

0

12.150

5.790

4.190

Boekwaarde per 31 december

18.970

24.760

Totaal immateriële vaste activa

134.534

87.771

719

0

0

731

Af: afschrijvingen

Materiële vaste activa Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven: Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Af: desinvesteringen

0

0

719

731

Af: afschrijvingen

146

12

Boekwaarde per 31 december

573

719

Voor een specificatie van de onderlinge posten verwijzen wij je naar het overzicht van de materiële vaste activa. 46


jaarrekening 2009

31-12-2009

31-12-2008

EURO

EURO

3.278

106

ACTIVA Vlottende activa Vorderingen Handelsdebiteuren Stand per 31 december Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting 3e kwartaal 2007

2.795

Omzetbelasting suppletie 2007

7.893

34

34

0

10.602

-22.043

-22.043

Omzetbelasting 4e kwartaal 2009

22.652

0

Omzetbelasting suppletie 2009

19.595

0

23.033

-3.514

Omzetbelasting 4e kwartaal 2008 Omzetbelasting suppletie 2008

Overige vorderingen Nog te verzenden facturen werkzaamheden Accenture

50.000

0

Nog te ontvangen creditrente Rabobank spaarrekening

1.254

640

0

364

1.000

13.500

0

999

1.059

0

Nog te ontvangen fee voorgaand jaar Nog te ontvangen subsidie Liberty, NCDO Voorgeschoten 1%Bonnen Nog te ontvangen donaties projecten Vooruitbetaalde kosten

Totaal vorderingen

1.426

140

54.739

15.643

81.050

12.235

Liquide middelen Kas Rabobank .892 (donatie rekening) Rabobank .364 (spaarrekening) Rabobank .163 (rekening courant)

Totaal vorderingen

47

20

0

6.382

13.167

105.009

100.000

9.863

31.737

121.274

144.904

202.324

157.139


jaarrekening 2009

31-12-2009

31-12-2008

EURO

EURO

PASSIVA Eigen vermogen Stichtingsreserves Stand per 1 januari

-72.297

642

Bestemming saldo baten en lasten

64.055

-72.939

-8.242

-72.297

Kapitaal per 31 december

De stichtingsreserves worden gevormd door een batig saldo of verliessaldo van de stichting. Bestemmingsreserves Stand per 1 januari Dotatie bestemmingsreserve internetplatform

40.019

30.000

0

20.000

Vrijval bestemming saldo baten en lasten

-14.599

-9.981

Kapitaal per 31 december

25.420

40.019

Voor de ontwikkeling van de website heeft de Stichting 1Procentclub subsidie ontvangen van de Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO PRO). De investeringen worden afgeschreven in 5 jaar. De bestemmingsreserve valt in dezelfde periode vrij.

Langlopende schulden Lening de heer A. Kroezen Stand per 1 januari Verstrekking lening Aflossing verslagjaar Kapitaal per 31 december

16.104

0

0

16.104

-16.104

0

0

16.104

Dit betreft een renteloze lening van de heer A. Kroezen. De lening is in zijn geheel in 2009 afgelost.

Kortlopende schulden Crediteuren Stand per 31 december

7.256

21.989

4.099

14.287

220.000

215.699

71.270

0

0

3.800

15.000

6.000

285

30

2.343

0

88.898

9.830

Nog uit te keren donaties projecten Stand per 31 december Vooruitontvangen subsidies Stand per 31 december Overige schulden en overlopende passiva Nog te ontvangen facturen First Hunch fee Accountant - en administratiekosten Bankkosten Overige

48


jaarrekening 2009

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009 2009

2008

EURO

EURO

363.000

61.038

Opbrengsten Subsidies Fondsen

50.933

0

0

1.000

10.696

20.200

2.298

306

Opbrengsten partnerschappen

50.000

104.877

Eigen inkomsten

19.599

0

0

584

248

379

496.774

188.384

Prijzen / Awards Giften Service fee

Workshops Doorbelaste kosten

De waarde van de diensten die door Loyens en Loeff worden geleverd zijn qua waarden niet in te schatten en worden daarom niet verantwoord als baten. Personeelskosten De Stichting 1%CLUB heeft geen personeel in dienst. Het personeel wordt ingehuurd via OutBox Consultancy. Personeel Outbox Consultancy

229.500

60.000

420

0

229.920

60.000

Huur bedrijfsruimte

8.902

3.106

Schoonmaakkosten

63

180

0

629

8.965

3.915

Opleidingen-cursussen

Huisvestingskosten

Overige huisvestingskosten

Kantoorkosten Kantoorartikelen

1.028

1.069

Telecommunicatiekosten

1.995

981

Verzend- en bezorgkosten

1.278

249

Automatiseringskosten

10.386

111

Overige kantoorkosten

941

300

15.628

2.710

49


jaarrekening 2009

2009

2008

EURO

EURO

0

3.643

43.668

0

Drukwerk

797

4.931

Representatiekosten

126

744

7.752

7.105

Marketingkosten Publiciteitskosten Evenementskosten

Adverteren Communicatie Marketing Onderzoek Reis- en verblijfkosten internationalisering Kosten hosting Donaties Design

420

0

7.299

92.408

1.570

9.345

10.057

0

1.102

0

620

0

9.630

22.606

83.041

140.782

1.889

1.731

Algemene kosten Abonnementen en contributies Administratieve lasten Accountantskosten Advies en juridische kosten

13.833

4.824

8.790

4.500

51.500

11.931

Reis- en verblijfkosten

2.543

2.332

Opzet kantoor buitenland

3.908

4.724

Bankkosten

1.549

311

114

0

29

0

Kleine inventaris

764

0

Transactiekosten

2.042

0

22

0

86.983

30.353

Rente - kosten crediteuren/belastingen Bedrijfsverzekeringen

Overige algemene kosten

Afschrijving op immateriĂŤle vaste activa Internetplatform Merkontwikkeling

18.099

9.981

5.790

4.190

23.889

14.171

146

12

146

12

1.254

639

1.254

639

Afschrijving op materiĂŤle vaste activa Inventaris

Rentebaten Rente Rabobank spaarrekening 1473.366.364

50


jaarrekening 2009

Niet uit de balans blijkende   verplichtingen Niet in de balans opgenomen activa

In de laatste maand van 2009 is reeds € 220.000 aan subsidie ontvangen voor het jaar 2010. In 2010 resteert hiermee nog te ontvangen aan subsidie over het boekjaar 2010 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken € 215.000. Stichting 1%Club heeft het recht om in 2009 van de diensten van Loyens en Loeff gebruik te maken voor een bedrag van 10.000 op jaarbasis. Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Tussen Outbox Consultancy en Stichting 1Procent Club is een onderverhuurovereenkomst gesloten. Dit betreft de huur van de bedrijfsruimte aan de Nieuwezijds Voorburgwal 21-3. De overeenkomst is ingegaan per 1 april 2008 voor de duur van 5 jaar. Na het verstrijken van deze periode kan de overeenkomst doorgezet worden in nieuwe perioden van 5 jaren. Opzegging vindt plaats met inachtneming van een termijn van minstens drie maanden of een aanbreng van een nieuwe onderhuurder die goedkeuring heeft van de hoofdhuurder. De huurprijs exclusief BTW in 2009 bedroeg per maand € 730 en zal in 2010 verhoogd worden naar € 742,92 per maand. Overige informatie

Gedurende het jaar 2009 waren geen werknemers in dienst. Het personeel van de stichting wordt ingehuurd via Outbox Consultancy Bestuurders, M.C.C. Hermans - voorzitter M. Meeuwissen - penningmeester J.W.B. Mulder - secretaris E. Deijs - bestuurslid P.P. van Oerle - bestuurslid 16 juni 2010 Stichting 1Procent Club Nieuwezijds Voorburgwal 21-3 1012 RC Amsterdam

51


jaarrekening 2009

Accountantsverklaring

52


jaarrekening 2009

Accountantsverklaring

53


jaarrekening 2009

Bestemming saldo van   Baten en Lasten

Bestemming saldo van baten en lasten

2009

Het saldo van baten en lasten is op onderstaande wijze door het bestuur bestemd: Vrijval bestemmingsreserve

-14.599

Toevoeging aan stichtingsvermogen

64.055 49.456

54


53 jaarverslag 2009

afgeronde projecten

55


jaarverslag 2009

De volgende   projecten hebben in 2009 voldoende geld bij elkaar   verzameld om van start te gaan

01 Lord Buddha Home for Children – India Ontvangen bedrag € 1.775 Gesteund door 36 1% leden Millenniumdoel 1, 4, 5

Opvang, basisgezondheidszorg. onderwijs en een vakopleiding voor kasteloze wezen en verlaten kinderen in het district Bodhgaya, Bihar, India. De inrichting van het 5e woonhuis zodat weer tien kinderen met een zorgmoeder een liefdevol huis en thuis krijgen.

02 Modevakschool Burkina Faso Ontvangen bedrag € 282 Gesteund door 6 1% leden Millenniumdoel 1, 2, 3

Uitbreiden van voortgezet onderwijs en ontwikkelen van beroepsonderwijs in Burkina Faso. Aankoop van machines en materialen voor de opleiding mode en kleding (naaiatelier / modevakschool). 30 studenten kunnen hierdoor aan de slag.

56


jaarverslag 2009

03 Dvd’s voor Kavango – Namibië Ontvangen bedrag € 514 Gesteund door 12 1% leden Millenniumdoel 1, 6, 7

Scholieren in Kavango maken via dvd’s (o.a. Attenborough) kennis met de Namibische natuur die zo rijk maar helaas alleen voor buitenlanders toegankelijk is. In het TRC (Teachers Resource Centre) komt een dvd-speler met dataprojector en een verzameling educatieve dvd’s die door de scholen in de regio geleend kunnen worden. Hiermee worden honderden leraren en duizenden leerlingen geholpen.

04 Vrouwen - coöperatie Mérébara - Mali Ontvangen bedrag € 3040 Gesteund door 79 1% leden Millenniumdoel 1, 2, 3

Zeventien vrouwen op eigen kracht economisch onafhankelijk. Geld is nodig voor het operationeel maken van het (naai)atelier Mérébara (wc, elektriciteit, ophoging grond, hekwerk + enkele incidentele uitgaven).

05 Graanmolen Tamaci in Niger - Niger Ontvangen bedrag € 282 Gesteund door 8 1% leden Millenniumdoel 4, 5

Omdat de vrouwen 3x per dag uren bezig zijn met het stampen van gierst - wat heel zwaar is en erg veel tijd kost, hebben we een molen toegezegd. Voor een graanmolen met generator die op een betonnen vloertje onder een afdak geplaatst moet worden. Hiermee worden de vrouwelijke inwoners van Tamaci geholpen..

06 House of Breath Ozurgeti – Georgië Ontvangen bedrag € 1064 Gesteund door 14 1% leden Millenniumdoel 1, 2, 4

Een veilig en warm dak boven het hoofd van de straatkinderen van Georgië bieden. Het geld is nodig om een keuken aan te schaffen in ons straatkinderenhuis in Ozurgeti in het westen van Georgië. De 10 kinderen woonachtig in het huis worden hiermee geholpen.

57


jaarverslag 2009

07 Groentetuin voor kindertehuis – Cambodja Ontvangen bedrag € 1201 Gesteund door 63 1% leden Millenniumdoel 1, 2, 4

Door te weinig fondsen zijn we uit ons tehuis gezet, nu zit het laatste geld in het huur voorschot van ons nieuwe onderkomen, we willen graag een groentetuin annex fruit en kippentuin opzetten om zo de kinderen op termijn meer, gezond en genoeg voedsel te kunnen geven. Het geld is nodig voor betere voeding voor onze 40 kinderen in het tehuis, momenteel eten we rijst, rijst en waterrijst met af en toe een groentje...

08 Food 4 Thought: Het Schoolplein als Moestuin - Zuid Afrika Ontvangen bedrag € 4889 Gesteund door 82 1% leden Millenniumdoel 1, 4, 7

Dit project is gebaseerd op een kansrijk concept waarbij het probleem van ondervoeding van de leerlingen en het tekort aan inkomsten op unieke wijze wordt aangepakt. Het bedrag dat via de 1%CLUB wordt aangevraagd zal worden gebruikt voor training, tuingereedschappen, inheemse planten & bomen en andere voorzieningen voor de moestuin (die uitgroeit met een boomgaard en kwekerij zodat de gehele gemeenschap er van gaat profiteren). Met dit project worden meer dan 200 leerlingen bereikt.

09 Rocky goes hattrick, ombouw mobiele werkplaats – Senegal Ontvangen bedrag € 150 Gesteund door 4 1% leden Millenniumdoel 1, 7, 8

Onderwijzen van, ongeveer 10, medewerkers in een technische werkplaats hoe ze met eenvoudige middelen een dieselmotor om kunnen bouwen voor het gebruik van lokale plantaardige olie (jatropha, castor, moringa...) Geld nodig voor: Aanschaf auto, gereedschap en materialen.

10 Fietsambulances in Oeganda – Oeganda Ontvangen bedrag € 1974 Gesteund door 4 1% leden Millenniumdoel 1, 7, 8

Het doel van dit Health Care Project is het verbeteren van de medische service in Katakwi door het voorzien in fietsambulances met fiets en mobiele telefoons voor een gedegen thuiszorg en een efficiënt emergency transport systeem speciaal voor

zwangere vrouwen.Met het budget zal onze partner lokaal fietsambulances kunnen laten maken en uitgeven bij verschillende health centers. Alle bewoners van de drie sub-counties: Omodoi, Usuk and Magoro profiteren van dit project.

58


jaarverslag 2009

11 Lease Koe Tanzaniaanse boerinnen –   Tanzania Ontvangen bedrag € 4825 Gesteund door 112 1% leden Millenniumdoel 1, 2

Met één Lease Koe kan een Tanzaniaanse boerin aan een extra koe komen die voor meer zekerheid in haar bestaan zorgt. Twaalf boerinnen ‘leasen’ een koe en met het terugbetaalde geld ‘leasen’ de volgende twaalf boerinnen een koe.

12 Straatkind wordt volwassen – MongoliE Ontvangen bedrag € 561 Gesteund door 5 1% leden Millenniumdoel 1, 2

Wij willen de straatkinderen die op 18 jaar Anna Home ontgroeien nog een paar jaar begeleid wonen bieden. Het geld is nodig voor de aanschaf van een stuk land, een ger ( Mongoolse tent) en de inrichting daarvan. Hiermee worden 6 kinderen geholpen.

13 Nieuw dak voor de oude   basisschool van Fako – Indonesië Ontvangen bedrag € 647 Gesteund door 19 1% leden Millenniumdoel 1, 2, 7

Na een zware storm in januari van dit jaar is het dak van de basisschool te Fako verwoest, dit willen wij via dit project laten repareren, ook de rest van de school is aan renovatie toe. Het geld is vooral nodig voor de materialen om het dak te repareren, een klein deel is als loon voor de plaatselijke arbeiders. Hiermee worden 150 leerlingen en 5 leraren geholpen.

14 Kenza fashion – Gambia

Ontvangen bedrag € 3000 Gesteund door 29 1% leden Millenniumdoel 1, 3, 7

Kansarme vrouwen en mannen worden opgeleid om zelfstandig een naaiatelier te beheren; werkgelegenheid en training voor kleermakers. Geld nodig voor opleiden van kleermakers, het begeleiden van management en marketing, zodat het bedrijf door Gambianen zelf voortgezet kan worden. Er zijn ongeveer 5 kleermakers geholpen.

59


jaarverslag 2009

15 Mangoplantage Landbouwcoöperatie – Filippijnen Ontvangen bedrag € 2075 Gesteund door 23 1% leden Millenniumdoel 1, 2, 3

De landbouwcoöperatie geeft dove en blinde jongeren de kans om een inkomen te verdienen, werkervaring op te doen én de toekomst van de agrarische speciale school te garanderen. Het geld wordt geïnvesteerd in een mangoplantage die binnen 5 jaar veel financiële zekerheid zal geven. Met dit project worden 20 jongeren geholpen.

16 Fruitbomen voor Burundi – Burundi Ontvangen bedrag € 5000 Gesteund door 101 1% leden Millenniumdoel 1, 2, 3

De landbouwcoöperatie geeft dove en blinde jongeren de kans om een inkomen te verdienen, werkervaring op te doen én de toekomst van de agrarische speciale school te garanderen. Het geld wordt geïnvesteerd in een mangoplantage voor die binnen 5 jaar veel financiële zekerheid zal geven. Met dit project worden 20 jongeren geholpen.

17 Onderwijs dove meisjes (15+) en dove kleuters – Gambia Ontvangen bedrag € 4000 Gesteund door 28 1% leden Millenniumdoel 1, 2, 3

Onderwijsfaciliteiten voor dove meisjes van 15+, die weinig algemeen vormend onderwijs hebben gehad, en buitenspeelmateriaal voor dove kleuters. Geld nodig voor computers en printers voor dove meisjes van 15+. Schommel, wip-wap, glijbaan, klimhuis, basketballend voor dove kleuters (4-7 jaar). Hiermee worden in totaal 50 kinderen geholpen.

18 PenPotloodPapierTibet – China Ontvangen bedrag € 4950 Gesteund door 136 1% leden Millenniumdoel 1, 2, 3

Kleine stapjes in het realiseren van een school voor nomadenkinderen in Oost-Tibet Geld nodig voor: wilden we aanvankelijk spullen voor de kinderen kopen, uiteindelijk konden we een permanente behuizing voor de eerste groep kinderen betalen. Met dit project worden 25 kinderen geholpen.

60


jaarverslag 2009

19 Aids in Zuid-Afrika:   een jongerencampagne - Zuid Afrika Ontvangen bedrag € 2000 Gesteund door 43 1% leden Millenniumdoel 6

Via discussies op tien middelbare scholen wordt door scholieren een op jongeren toegesneden campagne ontwikkeld over HIV-Aids. Het geld is bedoeld om nieuwe campagnematerialen te bedenken en maken voor campagnes op tien middelbare scholen.

20 Sterk door goede voeding – Tanzania Ontvangen bedrag € 500 Gesteund door 13 1% leden Millenniumdoel 4, 6

Voorlichting over voeding aan verzorgers van AIDSwezen en ouders van kinderen met HIV/AIDS en Malaria. Het geld is nodig voor voorlichtingsmateriaal en apparatuur om voorlichting te ondersteunen. Met dit project worden 400 AIDSswezen en hun verzorgers geholpen.

21 Schoolproject Mozambique   Mozambique Ontvangen bedrag € 1269 Gesteund door 20 1% leden Millenniumdoel 1, 2

Opzetten van pre-schools in Itoculo, Mozambique. Geld nodig voor de constructie van een schoolgebouwtje. Hiermee worden 70 kinderen geholpen.

22 Youth and Community Centre – Gambia Ontvangen bedrag € 190 Gesteund door 4 1% leden Millenniumdoel 1, 2, 3

Het Youth and Community Centre is een multifunctioneel project met als belangrijkste doel jongeren kansen te bieden op een toekomst d.m.v. een vakopleiding. Daarnaast willen we hen een mogelijkheid bieden om hun talenten op het gebied van culturele en sportieve activiteiten te ontwikkelen. Het geld is nodig voor een watervoorziening en sanitaire voorzieningen zoals o.a. het aanleggen van een watertoevoer voor keuken/ restaurant en toiletten met wastafel voor zowel voor jongens als meisjes. Met het project worden 2500 jongeren geholpen.

61


jaarverslag 2009

23 Wildwachters voor duurzaam   leefmilieu – Zambia Ontvangen bedrag € 1875 Gesteund door 28 1% leden Millenniumdoel 1, 7

Wildwachters beschermen het wild van Kasanka Nationaal Park waarmee (toerisme-) inkomsten gegeneerd worden voor lokale bevolking. Er is geld nodig voor het rekruteren, trainen en inwerken van 5 nieuwe wildwachters.

24 Schoolmeubilair voor Young Africa Zimbabwe Ontvangen bedrag € 1591 Gesteund door 21 1% leden Millenniumdoel 1, 3, 6

Steeds meer jongeren bezoeken Young Africa. In 2009 wordt een extra schoolgebouw gebouwd om deze groei op te vangen. Voor dit gebouw is meubilair nodig. Geld nodig voor schoolmeubilair wordt gebruikt om 3 klaslokalen in te richten met tafels en stoelen, zodat er meer kansarme jongeren les kunnen krijgen. Hiermee worden 60 leerlingen geholpen.

25 Motorfiets AIDS werker - Malawi Ontvangen bedrag € 3781 Gesteund door 106 1% leden Millenniumdoel 1, 2, 4, 6

Een motorfiets voor de dorpswerker van het Matunkha Centre zodat hij de AIDS wezen en HIV patiënten die veraf wonen, kan opzoeken en hun problemen bekend worden bij het Matunkha Centre. Geld nodig voor een ‘off the road’ motorfiets. Met dit project worden 360 leerlingen bereikt.

26 Bouwen aan een beter leven in   Guatemala - Guatamala Ontvangen bedrag € 2395 Gesteund door 152 1% leden Millenniumdoel 3, 7

Verbeteren van de woon- en leefomstandigheden van zeer arme families door middel van het bouwen van eenvoudige woningen. Geld nodig voor de bouw van één woning in het dorp Mano de Leon. Hiermee wordt één familie geholpen.

62


jaarverslag 2009

27 Leslokaal voor de vrouwen van   Mtangani - Kenia Ontvangen bedrag € 4795 Gesteund door 124 1% leden Millenniumdoel 1, 2, 3

De vrouwen van ons microkredietprogramma hebben aangegeven te willen leren lezen en schrijven. Geld nodig voor leslokaal voor educatie vrouwen en jong volwassenen. Met dit project worden 71 vrouwen geholpen.

28 SAEP Gap Year Programme - Zuid Afrika Ontvangen bedrag € 234 Gesteund door 10 1% leden Millenniumdoel 2

Het ‘gap year programme’ van SAEP is bedoeld voor kansarme jongeren uit townships in Kaapstad waarmee zij in 1 jaar hun talenten verder ontwikkelen zodat zij hun kansen vergroten om naar de universiteit te gaan of op andere wijze hun toekomstperspectief aanzienlijk verbeteren. Het geld zal worden uitbesteed aan vijf computers voor het computerlab en educatieve software, hierdoor kunnen 15 studenten aan de slag.

29 Drinkwater voor Oezbekistan -   Oezbekistan Ontvangen bedrag € 403 Gesteund door 10 1% leden Millenniumdoel 1, 4, 5

De dorpen Darvesha en Urgandji, met in totaal zo’n 7000 inwoners, worden door ons van schoon drinkwater voorzien, uit een 150 m. diepe bron, waar een reservoir bij is geplaatst, compleet met electrische pomp en leidingen naar de beide dorpen. Geld nodig voor de aanschaf van leidingen, aansluitmaterialen en materialen om de irrigatiekanalen mee te overbruggen, zodat Urgandji eveneens voorzien kan worden van leidingwater. Met dit project worden 360 leerlingen bereikt.

30 Jimmy The Man Tours in Nicaragua (JTMT) – Nicaragua Ontvangen bedrag € 760 Gesteund door 30 1% leden Millenniumdoel 7, 8

De dorpen Darvesha en Urgandji, met in totaal zo’n 7000 inwoners. Een mooi Community Based Tourism initiatief van de coöperatie UCA Tierra y Agua waar toeristen onder deskundige begeleiding van Jimmy the Man Tours langs kunnen gaan bij meer dan 150 verschillende rurale families. Het geld is nodig voor het oppimpen van de truck waarmee Jimmy z’n eigen duurzame tourbedrijf zal gaan opstarten, en hiermee zichzelf en vooral de rurale community kan helpen. Met dit project worden 150 families geholpen.

63


jaarverslag 2009

31 The right way! - Namibië

Ontvangen bedrag € 744 Gesteund door 15 1% leden Millenniumdoel 1, 2

Zorgen voor toekomstperspectief voor straatkinderen in Gobabis, Namibië Het versterken van de capaciteit van de partnerorganisatie, het bouwen van een activiteitenzaaltje bij het day care centre en het opnemen van een cd met de exstraatkinderen. Hiermee zijn dit jaar 12 kinderen geholpen, dit aantal zal de komende tijd stijgen.

32 Bouw eerste verdieping basisschool Guatemala Ontvangen bedrag € 4790 Gesteund door 7 1% leden Millenniumdoel 1, 2

Het huidige schoolgebouw biedt ruimte aan de jongste klassen en het plan is om in 2009 een eerste verdieping bij te bouwen om uiteindelijk meer klassen naar school te kunnen laten gaan en de ruimtes te gebruiken voor ontwikkeling van de gemeenschap. Geld nodig voor de bouw van de eerste verdieping op het bestaande schoolgebouw in Ciudad Vieja en dan in het bijzonder voor de inrichting van de bibliotheek en de computerruimte. Hiermee worden meer dan 200 leerlingen geholpen.

33 Schisisset voor dokter Viet - Vietnam Ontvangen bedrag € 2801 Gesteund door 46 1% leden Millenniumdoel 1, 2, 4

Schisis/open palate (hazenlip/open verhemelte) operaties door een mobiel specialisten team ver van de grote steden in de meest armoedige streken. Geld nodig voor het mobiele operatie team uitrusten met deze specifieke eigen gereedschappen die anders steeds weer moeizaam moeten worden geleend uit het nationale Kinderziekenhuis die er dan zelf om onthand zit. Met dit project worden 150 kinderen geholpen.

34 REMODA Bijenhouden en   honingproductie – Oeganda Ontvangen bedrag € 2013 Gesteund door 109 1% leden Millenniumdoel 1, 3, 7

REMODA is een lokale Ugandese boerenorganisatie, die cursussen voor de plaatselijke bevolking geeft in duurzame landbouwtechnieken en vanaf 2009 ook in bijenhouden, met het doel voedsel en inkomsten te genereren om de armoede te bestrijden. Het bedrag van Euro 2006 is nodig voor gereedschappen en materialen voor het maken van bijenkasten en imkergereedschappen. Hiermee kunnen 100 imkers worden opgeleid.

64


jaarverslag 2009

35 Jatropha bio olie project – Mabilioni – Tanzania Ontvangen bedrag € 2610 Gesteund door 71 1% leden Millenniumdoel 1, 7, 8

Demonstratie plantage van 5 hectare Jatropha boompjes voor de productie van bio olie gecombineerd met de teelt van voedselgewassen. De cultivering, irrigatie, aanplant van 10.000 Jatropha boompjes en de teelt van voedselgewassen tussen de Jatropha struiken.

36 Kansen voor de toekomst - Cambodja Ontvangen bedrag € 1605 Gesteund door 73 1% leden Millenniumdoel 1, 2, 3

Het vergroten van kansen voor de kinderen in ons kindertehuis te Phnom Penh door middel van het opzetten van een vakopleiding met computer- en naailessen. Aanschaf computers, naaimachines en lesmaterialen. Hiermee worden 50 kinderen geholpen.

37 Duurzaam voedsel voor scholieren in Kavango - Namibië Ontvangen bedrag € 2005 Gesteund door 99 1% leden Millenniumdoel 1, 2, 4

De bouw van een kippen- en een varkenshok en de aanschaf van de levende have om voedsel te produceren voor een internaat in het arme noorden van Namibië. Aanschaf materialen voor kippenhok, varkenskot, kippen, varkens en een hek van gaas eromheen. 80 leerlingen worden op deze manier geholpen.

38 Theater Peduli Anak - Indonesië Ontvangen bedrag € 1876 Gesteund door 13 1% leden Millenniumdoel 3, 6, 7

Een auditorium/ theater waar de kinderen van Peduli Anak, en kinderen uit omliggende dorpen, toneelstukjes en andere dramakunsten kunnen opvoeren en zo op een luchtige manier maatschappelijk kwesties bespreekbaar maken. Geld nodig voor de bouw van het auditorium/ theater. Hiermee worden 60 kinderen geholpen.

65


jaarverslag 2009

39 Help Weeshuis Royal Seed Home aan een keuken - Ghana Ontvangen bedrag € 1735 Gesteund door 8 1% leden Millenniumdoel 2, 4

Het weeshuis Royal Seed Home een fatsoenlijke keuken verschaffen, opdat de kinderen verzekerd zijn van voedsel, dat onder hygiënisch verantwoorde omstandigheden wordt klaargemaakt. Het betreft kinderen in de leeftijd van 0-22 jaar. Met dit project worden 20 weeskinderen geholpen.

40 Moestuinen voor het Lord Buddha Home for Children - India Ontvangen bedrag € 447 Gesteund door 10 1% leden Millenniumdoel 2, 7

Aanleg van 5 moestuintjes op het terrein van het Lord Buddha Home for Children. Het geld is nodig voor het aanschaffen van tuingereedschap, de aankoop van zaden en plantjes e.d. en aanschaf van eenvoudig lesmateriaal voor de theorielessen over het verbouwen van biologische groente. Hiermee worden in 2009 50 kinderen geholpen.

41 Meubilair voor Kings and Queens Ghana Ontvangen bedrag € 505 Gesteund door 17 1% leden Millenniumdoel 2, 4

Aanschaf houten en ander meubilair voor het tehuis van 15 jonge kinderen met een verstandelijke beperking in Offinso, Ghana. Geld nodig voor aanschaf van houten bedden en matrassen voor de 15 kinderen en kasten en keukenmeubilair voor het huis van Kings and Queens. Met dit project worden 15 kinderen geholpen.

42 breakdanceschool Guatemala Stad -   Guatamala Ontvangen bedrag € 3099 Gesteund door 129 1% leden Millenniumdoel 1, 2, 3, 7

A.G.H. Trasciende wil een breakdanceschool oprichten in Guatemala Stad en jongeren zo een alternatief bieden op bendelidmaatschap. A.G.H. Trasciende wil een dj-set (draaitafel e.d.) aanschaffen, muziek is een essentieel onderdeel tijdens het breakdancen en in de toekomst willen ze tevens dj workshops gaan geven. Honderden jongeren bezoeken de school.

66


jaarverslag 2009

43 Somos el Mañana (Wij zijn de   Toekomst) - Colombia Ontvangen bedrag € 1490 Gesteund door 29 1% leden Millenniumdoel 1, 2

schrijfspullen. - Transport naar opleiding. - Bijeenkomsten: lokaal, materialen om te gebruiken tijdens workshops (papier, pennen, etc). Met dit project worden 30 jongeren geholpen.

Wij zijn de Toekomst! - jongeren van Comuna 1 in Medellín - Begeleiding tijdens het studietraject. - Bijeenkomsten waarbij het opdoen van kennis, vaardigheden en uitwisseling van ervaringen centraal staan. Geld nodig voor studiematerialen: schoolboeken, uniform,

44 Bibliotheek Thumki - Nepal

Ontvangen bedrag € 2057 Gesteund door 77 1% leden Millenniumdoel 1, 2

Bouw en inrichting van een bibliotheek in het bergdorpje Thumki in Nepal. Het geld is nodig voor bouwmaterialen als stenen, cement en dakplaten, en voor de inrichting als boekenkasten en tafels, evenals voor het inhuren van bouwvakkers. (Bouwgrond en ongeschoolde arbeid zoals graven en dragen wordt door de gemeenschap gratis geleverd). Met dit project worden 150 jongeren geholpen.

45 Gehandicaptencentrum Diofior -   Senegal Ontvangen bedrag € 3172 Gesteund door 75 1% leden Millenniumdoel 1, 3, 8

Doel van het project is het opzetten van een centrum met ateliers - een naaiatelier, een restaurant en een handwerkplaats - waar gehandicapten een vak kunnen leren en uitoefenen zodat zij kunnen voorzien in hun onderhoud en zij uit hun sociale isolement komen. Het geld is nodig voor de inrichting van de ateliers; voor de aanschaf machines, meubels en ander materiaal. Hiermee worden 150 gehandicapten geholpen.

46 Soksabbaai - Cambodja

Ontvangen bedrag € 1000 Gesteund door 21 1% leden Millenniumdoel 1, 3, 8

Om Soksabbaai wat meer bekend te maken en de baby- en kinderkleding onder een breder publiek onder de aandacht te brengen is er op dit moment behoefte aan promotiemateriaal in de vorm van brochures, catalogi en reclameborden. Daarnaast zijn er 3 naaimachines nodig. In 2009 zijn 20 mensen opgeleid.

Soksabbaai is een training- en werkgelegenheidsproject met als doel om Cambodjanen met een arme achtergrond te trainen en aan het werk te helpen als designer en allround kleermaker. Eén van de gedachten hierachter is dat als ouders in staat zijn om zelf een inkomen te verdienen, dit zorgt voor een stabielere gezinssituatie, wat kan voorkomen dat kinderen op straat terecht komen of opgroeien in diepe armoede.

67


jaarverslag 2009

47 Fiets-naar-school in Oeganda -   Oeganda Ontvangen bedrag € 2101 Gesteund door 46 1% leden Millenniumdoel 2, 3

In dit fiets-naar-school project ontvangen 100 scholieren in het Katakwi district, voormalige conflictgebied in Noord Oeganda, een door Cycling out of Poverty gesubsidieerde fiets om tijd te besparen voor de vaak grote afstand naar school zodat ze niet vroegtijdig de school zullen verlaten. Veel kinderen, vooral meisjes, verlaten namelijk vroegtijdig de school omdat ze thuis moeten helpen met huishoudelijke taken. Het geld van 1%CLUB wordt gebruikt voor de aanschaf van 37 van de 100 fietsen voor scholieren (en leraren) die meer dan 5 kilometer van school wonen.

48 ICHYPPA THEATERFESTIVAL ZIMBABWE -   Zimbabwe Ontvangen bedrag € 995 Gesteund door 15 1% leden Millenniumdoel 1

ICHYPPA-kinderen in Mutare, Zimbabwe, krijgen de kans om hun stem te laten horen en hun talenten te laten zien in verschillende theatervoorstellingen, tijdens het ICHYPPA Theater Festival! Het ICHYPPA TheaterFestival vindt plaats op 20 juni 2010: het geld wordt gebruikt voor alle kostuums, decors, flyers, transportkosten en organisatiekosten die bij het festival komen kijken. Met dit project worden ongeveer 400 jongeren bereikt.

49 Huizenproject ex straatkinderen –   Mozambique Ontvangen bedrag € 2100 Gesteund door 30 1% leden Millenniumdoel 1

Opknapbeurt voor enkele huizen van ex straatkinderen van het project in de wijk Romão, Maputo. Geld is nodig voor de bouw van een nieuw huis en het opknappen van twee huizen van ex straatkinderen. Met dit project worden 3 families geholpen.

50 Tuin- en kleinveeproject – Indonesië Ontvangen bedrag € 2800 Gesteund door 124 1% leden Millenniumdoel 1, 3, 7

Weduwen en alleenstaande vrouwen krijgen een tuintje waar ze groenten kunnen verbouwen en kleinvee kunnen houden. De opbrengst kunnen ze deels gebruiken voor eigen gebruik en deels om te verkopen op de markt. Hiermee worden ongeveer 80 vrouwen geholpen.

68


jaarverslag 2009

51 Een goede opleiding voor straatkinderen en een eerste baan! - India Ontvangen bedrag â‚Ź 1625 Gesteund door 34 1% leden Millenniumdoel 1, 3

Straatkinderen en kinderen uit de sloppenwijken opleiden zodat zij met een diploma op zak en een eerste baan terug kunnen in de maatschappij. Inrichting van een centrum waar allerlei vakopleidingen worden geboden: schoolbanken, computer -tafels en stoelen, etc. Hiermee worden meer dan 200 kinderen geholpen.

52 Community Toerisme in Zambia - Zambia Ontvangen bedrag â‚Ź 2001 Gesteund door 20 1% leden Millenniumdoel 1, 2, 3

Dit project is bedoeld om Zambianen activiteiten en accommodatie voor bezoekers te laten organiseren in en rondom Chikankata, zuidelijke Zambia, waardoor ze inkomsten voor henzelf en de community kunnen genereren. Geld nodig voor, deels voor accommodatie upgraden om toeristen/bezoekers te kunnen laten overnachten, deels voor training van Zambianen die activiteiten gaan organiseren en het project gaan runnen.

53 Computers voor Magale - Kenia Ontvangen bedrag â‚Ź 3001 Gesteund door 76 1% leden Millenniumdoel 1, 2, 3

Computers voor basisschool Magale (Kambiri, West Kenia). Op zoek naar een sponsor voor inrichting computerlokaal. Van dit project profiteren 800 leerlingen en 55 leraren.

69


jaarverslag 2009

ondersteunde projecten

70


jaarverslag 2009

In 2009 steunden de 1%LEDEN de   volgende   projecten met 1% van hun inkomen Project Aanschaf materiaal houtbewerkingsgroep

Gedoneerd 2008 in euro’s

345,00

ANNA’s PLACE Bebecentre Aguidi

738,00

155,00

155,00

1.455,61

544,39

2.000,00

275,00

68,21

343,21

10,00

360,00

370,00

2.056,50

2.056,50

Bibliotheek Thumki Bibliotheekboeken voor Centro de Encontro

Totaal

393,00

Aardappel Anders in de Andes Aids in Zuid-Afrika: een jongerencampagne

Gedoneerd 2009 in euro’s

750,00

750,00 143,00

143,00

429,52

439,52

345,00

345,00

Biologische rijst verbouwen in Newton - Sierra Leone

1.468,37

1.468,37

Bouw eerste verdieping basisschool

4.790,00

4.790,00

Bouw van waterputten in Bangladesh

1.631,94

1.631,94

20,00

20,00

2.044,87

2.394,87

Bibliotheekboeken voor educatief centrum in Ghana Bibliotheekproject Ooffa School in Zuid-Ethiopië

10,00

Bijenproject voor vrouwen en jongeren in Ghana

Bouw woningen in Dominicaanse Republiek Bouwen aan een beter leven in Guatemala

350,00

Centro de Encontro zoekt voetbalvrienden

336,00

336,00 3.098,68

Breakdanceschool Guatemala Stad

71

3.098,68


jaarverslag 2009

Project

Gedoneerd 2008 in euro’s

Gedoneerd 2009 in euro’s

Totaal

Brillen en oogzorg voor kinderen.

912,67

912,67

C’ PARTI voor TOUWPOMPEN

432,12

432,12

1.670,60

3.339,67

5.010,27

131,64

1.868,89

2.000,53

Computerlokaal (Cultureel Educatief Centrum) REBOLO

40,00

1.198,83

1.238,83

Computers als venster op de wereld

25,00

372,52

397,52

Computers voor Magale

67,50

2.933,30

3.000,80

10,00

10,00

2.420,14

3.295,84

175,00

175,00

CLASSworks Community Toerisme in Zambia

Computers voor moeilijk lerende straatkinderen Computervaardig en kansrijk

875,70

Cows for Peace Cycling out of poverty Cycling out of poverty in Rwanda

500,33

500,33

2.000,33

2.000,33 3.769,66

3.769,66

402,86

402,86

Duurzaam voedsel voor scholieren in Kavango

2.004,77

2.004,77

Duurzame landbouw voor Coöperatie AMK

4.950,45

4.950,45

494,05

20,36

514,41

45,00

1.071,50

1.116,50

420,00

420,00

1.624,50

1.624,50

75,00

75,00

185,00

185,00

1.974,23

1.974,23

595,50

595,50

2.100,76

2.100,76

3.545,42

4.889,03

Drinkwater in Mandia Drinkwater voor Oezbekistan

Dvd’s voor Kavango Educatie Centrum Vialisa / Banani Een auto voor El Barrio Horizontes de Fortin in Guayaquil Een goede opleiding voor straatkinderen en een eerste baan! Een lichtpuntje in de sloppenwijk Epilepsie Educatie! Fietsambulances in Oeganda Fietsen en naslagwerk voor Tonka eiland Fiets-naar-school in Oeganda Food 4 Thought: Het Schoolplein als Moestuin

1.343,61

72


jaarverslag 2009

Project Fruitbomen voor Burundi

Gedoneerd 2008 in euro’s 683,33

Fysiotherapiegebouw Offinso, Ghana

Gedoneerd 2009 in euro’s

Totaal

4.316,67

5.000,00

250,00

250,00

Gaarkeuken “Angeles de Bondad”

50,00

862,50

912,50

Gehandicaptencentrum Diofior

51,93

3.120,52

3.172,45

Graanmolen Tamaci in Niger

168,00

114,46

282,46

House of Breath Ozurgeti

869,19

195,02

1.064,21

433,86

433,86

1.201,49

1.201,49

70,00

70,00

2.100,00

2.100,00

954,80

954,80

1.188,65

2.610,49

Jimmy The Man Tours in Nicaragua (JTMT)

760,00

760,00

Jobortunity Tanzania

515,00

515,00

Jongeren en hun Dromen

3.322,07

3.322,07

Kansen voor de toekomst

1.605,00

1.605,00

Kansen voor vrouwen (naaimachines)

2.616,76

2.616,76

1.318,49

1.681,83

3.000,32

316,00

969,60

1.285,60

Kinderopvang Nqobile needs help

132,50

132,50

KinderopvangMirella’s Guarderia

70,00

70,00

1.808,38

2.079,71

Groentekassen in Peru Groentetuin voor kindertehuis Guesthouse Madalief Huizenproject ex straatkinderen ICHYPPA Theaterfestival Zimbabwe Jatropha bio olie project - Mabilioni

Kenza fashion Keuken verpleegkunde-studenten

Kinderproject Panay

1.421,84

271,33

Kleuteronderwijs naar volwassenheid

3.000,17

3.000,17

Landbouwproject voor voormalige kindsoldaten

1.240,00

1.240,00 2.176,74

2.176,74

Kippenboerderij voor weeskinderen

347,00

347,00

Klamboes maken

485,00

485,00

Kleren maken de toekomst

311,00

311,00

Kippen, geiten, groenten en mais voor weeskinderen

73


jaarverslag 2009

Project

Gedoneerd 2008 in euro’s

Gedoneerd 2009 in euro’s

Totaal

1.099,50

3.725,95

4.825,45

Leiderschapstraining voor meiden in Kilifi

205,00

486,25

691,25

Leslokaal voor de vrouwen van Mtangani

78,75

4.716,72

4.795,47

20,00

20,00

Lease Koe Tanzaniaanse boerinnen

Lights for Life Litsokeleng School, schoolmeubilair

525,48

1.319,49

1.844,97

Lord Buddha Home for Children-1.

400,00

1.375,00

1.775,00

446,76

446,76

1.830,00

2.075,00

490,00

490,00

357,00

504,50

Lord Buddha Home for Children-2. Mangoplantage Landbouwcoöperatie

245,00

MATIMBA Meubilair voor Kings and Queens

147,50

Microkredieten voor Bloemen

3.650,40

Modevakschool Burkina Faso

255,00

27,00

282,00

1.639,50

2.141,50

3.781,00

Nieuw dak voor de oude basisschool van Fako

550,00

97,00

647,00

Onderwijs dove meisjes (15+) en dove kleuters

323,34

3.676,66

4.000,00

Onderwijs voor tieners over gezondheid

288,75

288,75

Pannen en Potten op het Vuur

498,76

498,76

3.072,79

4.950,00

PenPotloodPapier-2 Tibet

279,51

279,51

Peuterspeelzaal Keur Xaleyi Ziguinchor

145,82

145,82

55,00

55,00

2.012,67

2.012,67

1.768,47

1.835,97

50,00

50,00

125,00

150,00

404,35

404,35

10,00

223,74

233,74

150,00

60,00

210,00

Motorfiets AIDS werker

PenPotloodPapier-1-Tibet

1.877,21

Promotie van Tanziaanse kunstenaar David Mzuguno REMODA Bijenhouden en honingproductie Renovatie school Ethukala

67,50

Resource Center Akuase Rocky goes hattrick, ombouw mobiele werkplaats

25,00

Ruimte om te leren in de sloppenwijk Kibera SAEP Gap Year Programme Sanitair middelbare school Dosso Niger

74

3.650,40


jaarverslag 2009

Project

Gedoneerd 2008 in euro’s

Totaal

1.011,35

1.591,00

2.801,00

2.801,00

School en watervoorziening bouwen in Aliouya

268,33

268,33

School in ontwikkeling

801,50

801,50

75,45

75,45

1.234,14

1.269,14

745,00

745,00

1.345,00

1.345,00

155,00

155,00

97,00

97,00

1.078,16

1.490,20

845,00

845,00

312,50

392,50

Stars in their Eyes - Samen Sterk!!

210,00

210,00

Sterk door goede voeding

500,00

500,00

Stop kinderarbeid in Bangalore

903,66

903,66

Straatkind wordt volwassen

561,00

561,00

Streetkids Engineering

545,00

545,00

Stromend Water Stichting LUCS

500,00

500,00

20,00

20,00

Schoolmeubilair voor Young Africa

579,65

Gedoneerd 2009 in euro’s

Schisisset voor dokter Viet

Schoolmeubilair voor 360 kinderen in Petauke Schoolproject Mozambique

35,00

Schooltje - Colombia SCORE - Cup of Heroes 2010! SCORE- South African volunteer Senor de Huanca Somos el Mañana (Wij zijn de Toekomst)

412,04

Sports for All Day St Peter’s secondary school te Lamin in Gambia

80,00

Stroom voor een betere toekomst The right way, continues...

240,00

504,00

744,00

Theater Peduli Anak

170,00

1.706,23

1.876,23

Traditionele Landbouw in Noordwest Ghana

4.906,32

4.906,32

Toekomst voor Vrouwen en hun kinderen

533,50

533,50

Toeristische stoomtrein Dar Es Salaam - Tanga

175,69

175,69

Toiletten voor Calvatory

554,58

554,58

Tuin- en kleinveeproject

2.800,39

2.800,39

Uitbreiding en promotie van soksabbaai

1.000,00

1.000,00

75


jaarverslag 2009

Project

Gedoneerd 2008 in euro’s

Gedoneerd 2009 in euro’s

Totaal

Uitstapje weeskinderen

107,50

635,00

742,50

Van gaarkeukenklant tot pastamaker

101,00

1.126,18

1.227,18

Veehandel geeft arme mensen inkomen

256,01

650,51

906,52

855,25

855,25

1.117,50

1.117,50

VitaGoat

92,54

92,54

Voltooiing betonnen daken

20,00

20,00

142,66

142,66

669,83

3.040,00

Vervoermiddel voor massage Trainingcentrum, Labuanbajo, Indonesie Vissers voor vis: alternatief voor gebruik van gif in koraalriffen.

Voz contra violencia Vrouwen-coöperatie Mérébara

2.370,17

Water voor school en groententuin in de Sahara

3.041,24

3.041,24

Weeshuis Royal Seed Home is aan keuken geholpen.

235,00

1.500,00

1.735,00

Wildwachters voor duurzaam leefmilieu

600,00

1.275,01

1.875,01

350,61

350,61

150,00

190,00

Wormen voor opvanghuis Youth and Community Centre Zonne-oven voor het dorp

40,00 427,00

Ziekenhuis Mukuru Totaal

44.965,76

76

427,00 2.277,42

2.277,42

147.400,66

192.366,42


jaarverslag 2009

Colofon

samenstelling en copy

1%CLUB www.1procentclub.nl Ontwerp

LOTS OF concept & ontwerp www.lots-of.nl

77