Jaarverslag 1%Club 2013

Page 1

Hello. Let’s change the world.


Jaar stukken 2013. STICHTING 1%CLUB STATUTAIRE VESTIGINGSPLAATS: HAARLEM BEZOEKADRES: ’S-GRAVENHEKJE 1 A, 1011TG AMSTERDAM

2

3


WIRELESS COMPANY KENYA

‘’The Able Wireless Company aims to deliver affordable Internet Access and Television Services in Kenya’’


1%CLUB JAARSTUKKEN | INHOUDSOPGAVE

Inhouds opgave.

Jaarstukken. 10. Voorwoord. 14. Hallo. Wij zijn 1%Club. 22. Crowdfunding. 26. 1%Projecten. 34. Crowdsourcing. 44. Kwaliteit. 50. Innovatie. 54. Marketing & Communicatie. 64. 1%Club in de media. 68. 1%Partners. 74. 1%Crew. 80. Dit is onze droom. 84. FinanciĂŤn 90. Jaarrekening.

Bijlagen. 118. Afgeronde projecten 2013. 138. 1%Doen taken 2103.

Colofon.

6

7


COMPUTER AND LIFE SKILLS LESSONS AT SCHOOLS IN TANZANIA

‘’Support of IT and Life Skills lessons at primary schools with a mobile set of laptops and digital educational materials.’’


1%CLUB JAARSTUKKEN | VOORWOORD

Voor woord.

Met het afsluiten van 2013 kijken we als 1%Club wederom op een succesvol jaar terug. 484 projecten zijn door de 1%Club leden gefund en velen uren zijn weer ingezet om de projecten inhoudelijk verder te helpen. Ook zijn we begin 2014 de magische grens van 1 miljoen euro crowdfunding gepasseerd. Een mijlpaal waar we trots op zijn. Ook offline hebben we gedaan waar we goed in zijn; tijdens onze 1%Co-Creaties en Open Space events heeft een groot aantal young professionals zich gebogen over de uitdagingen waar de slimme ideeën die via 1%Club geld werven zich dagelijks mee geconfronteerd zien. 2013 was ook een jaar waarin we nog scherper zijn gaan kijken naar de redenen waarvoor we ooit opgericht zijn. 1%Club is er om mensen met goede ideeën op de beste manier aan het geld en expertise te helpen; daarbij willen we nog wel 1%Club blijven. Dat wil zeggen, open, persoonlijk, innovatief en vooral positief. Eind 2013 hebben we besloten om ons nog scherper te richten op het online gedeelte van 1%Club; onze ambitie is om de mensen die opstaan om een slimme idee van hun keuze te financieren, optimaal te ondersteunen. Ook hebben we besloten om dit moment aan te grijpen om een gezonde sociale onderneming te worden, omdat wij geloven dat daar onze toekomst ligt. Onze strategie mag dan wel aangescherpt worden, onze missie blijft hetzelfde; de ‘wereldveranderaars’ van de middelen voorzien die zij bij hun missie nodig hebben om te slagen. Natuurlijk is en blijft het goed inzichtelijk maken van de impact van jouw en onze inspanningen een kernwaarde van 1%Club; daar is dit jaarverslag een onderdeel van.

Anna Chojnacka Oprichter 1%Club

10

111%CLUB JAARSTUKKEN | WIJ ZIJN 1%CLUB

Hallo, wij zijn

1%Club is het crowdfunding platform voor projecten die een wereld van verschil maken. We werken samen met ons wereldwijde netwerk om slimme ideeën van mensen in ontwikkelingslanden te realiseren. En dat kan dus al met 1% van je tijd, kennis of geld. We geloven in de kracht van positiviteit en maken internationale samenwerking persoonlijk. Waar anderen problemen zien, zien wij kansen. We omhelzen nieuwe technologie, dragen direct bij aan lokale oplossingen en maken het resultaat online meteen zichtbaar. Noem het ontwikkelingssamenwerking voor een nieuwe generatie en het begint met 1%. If we all share a little, we can change the world. 1%Club verbindt wereldwijd mensen met elkaar die hun kennis, tijd en geld gezamenlijk inzetten om slimme ideeën met een grote sociale impact van de grond te krijgen. Deze benadering werkt, want in totaal hebben we met 1%Club al meer dan 484 projecten opgezet in 69 ontwikkelingslanden met de steun van meer dan 17.000 mensen en organisaties die 1% van hun kennis, tijd en geld inzetten. Tot nu toe is er middels crowdfunding € 995.608 opgehaald waarmee allerlei “grassroots” projecten zijn gerealiseerd. Variërend van een fietsindustrie opzetten in Kenia, microkredieten in India tot solar-lampen voor een school in de jungle van Guatemala. Alle projecten zijn behapbaar, concreet en leveren een directe bijdrage aan een betere wereld. Daarnaast hebben de leden van 1%Club tot dusver velen uren ingezet om met hun kennis en vaardigheden (crowdsourcing) Co-Creatie Cases uit te voeren en 1%Taken op te lossen. Van het schrijven van een business plan voor een jonge internet ondernemer in Kameroen, tot het design van een tas voor kleermaaksters in Bolivia.

14

15


1%CLUB JAARSTUKKEN | WIJ ZIJN 1%CLUB

MISSIE 1%CLUB

blogs, foto’s, filmpjes en Google Maps kunnen ze online de voortgang van ‘hun’ project volgen.

Slimme projecten: Concrete goede doelen projecten met sociaal / maatschappelijke / ecologische impact veraf of dichtbij Een wereld van verschil: Transparant, Direct en Impact wordt zichtbaar gemaakt Leuk: Positief, Persoonlijk, Innovatief en Inspirerend Effectief: Snel, Eenvoudig en Betrouwbaar

De projecten zijn er op gericht de leefomgeving van de doelgroep duurzaam te verbeteren en ieder project bij 1%Club richt zich op een specifiek nader omschreven doelgroep. Daarnaast is ieder project gekoppeld aan een van de volgende thema’s: • Landbouw • Sport • Kunst • Toerisme • Klimaat • Training • Community building • Water • Cultuur • Vrouwen • Onderwijs • Jeugd • Noodhulp • Gezondheidszorg • Voedselzekerheid • Mensenrechten • Media en journalistiek • ICT • Sociaal ondernemerschap

1%Club stelt mensen met slimme projecten die een wereld van verschil maken in staat om op een leuke en simpele manier via hun eigen netwerk effectief online geld en kennis in te zamelen.

DOE MEE. DONEER 1%

DOE MEE. DEEL JE KENNIS.

VISIE 1%CLUB

Het online werven van geld & kennis om wereld verbeterende ideeën uit te voeren moet op een leuke en optimale manier toegankelijk worden voor iedereen.

SMART THINKING

DOE MEE. WORD EEN 1%FRIEND.

DOE MEE. DOE ZAKEN MET ONS.

16

DOE MEE. PITCH EEN SLIM IDEE.

DOE MEE. GEEF DE 1%GIFTCARD.

1%Club laat de changemakers samenwerken op een wereldwijde schaal, niet gehinderd of vertraagd door opgelegde regelgeving en bureaucratie. Wij verbinden ze en geven ze een platform om te communiceren en - nog belangrijker - dingen gedaan te krijgen. Wij noemen die “smart thinking”. Het zijn de mensen die 1%Club maken. Mensen die hun leefomstandigheden willen verbeteren, maar niet de middelen hebben én aan de andere kant mensen die willen helpen maar niet weten waar ze moeten beginnen. Wat ze delen is een positieve mentaliteit en een frisse blik; uitdagingen met de bijbehorende oplossingen zien in plaats van problemen, een pro actieve houding en altijd gericht op de lange termijn oplossingen. De projecten zijn kleinschalig en leveren een duurzame bijdrage aan het verbeteren van de lokale levensomstandigheden. De 1%Leden beslissen vervolgens aan de hand van de online project voorstellen aan welke projecten ze hun 1% van hun tijd, kennis of geld willen inzetten. Door middel van

GENERATIE VERANDERING

Er is een hele nieuwe jonge generatie changemakers die zelf met slimme oplossingen komen. Zij genereren ideeën over hoe lokale gemeenschappen kunnen voorzien in basisbehoeften, hoe we om moeten gaan met uitdagingen als de opwarming van de aarde, de financiële crisis, water- en voedseltekorten en hebben ideeën voor internationale samenwerking. Deze mensen willen hun levenstandaard en die van de mensen om hen heen verbeteren, maar ze hebben niet altijd de middelen om hun idee tot uitvoering te brengen. Tegelijkertijd zijn er mensen die wel ‘iets’ willen doen maar niet weten waar en hoe ze moeten beginnen. Deze mensen delen een positieve houding en een frisse blik, zij zien uitdagingen in plaats van problemen. In plaats van wachten op een oplossing gaan ze zelf op zoek. We noemen ze de ‘cheetah generatie’. De mensen met hun vragen en oplossingen staan centraal. Internet en sociale media bieden het vehikel om de vragen en oplossingen zo efficiënt mogelijk bij elkaar te brengen. Het inzetten van deze instrumenten en principes om kwalitatief hoogwaardige projecten te verwezenlijken is de uitdaging waar 1%Club zich elke dag met veel enthousiasme voor inzet.

17


1%CLUB JAARSTUKKEN | WIJ ZIJN 1%CLUB

1%Club waarden. INNOVATIEF

OPEN

PERSOONLIJK

POSITIEF

We zoeken altijd naar nieuwe manieren om ons platform beter, sneller, makkelijker en slimmer te maken. Ons online team is altijd in beweging en bedenkt constant nieuwe ideeën voor betere crowdfunding en crowdsourcing.

We geloven in een persoonlijke aanpak van ontwikkelingssamenwerking en zijn altijd benaderbaar voor vragen, opmerkingen, steun of een kopje koffie. We staan altijd in contact met ons netwerk en zijn altijd vriendelijk : )

We zijn een ‘open community’. Dat is hoe we opereren en communiceren. We zijn oprecht, eerlijk en transparant over onze organisatie en projecten. Mensen vertrouwen ons als hun crowdfunding- en crowdsourcing partner.

We zien geen problemen, maar oplossingen. En mensen met geweldige ideeën. We focussen op wat we wél kunnen doen en we zien het als onze missie om deze positieve attitude met mensen te delen. We zijn altijd resultaatgericht.

19


LIVELIHOOD AND WOMEN EMPOWERMENT PROGRAM UGANDA

‘’The program is aimed at promoting sustainable livelihood to women, through better agro and income generating activities.’’


1%CLUB JAARSTUKKEN | CROWDFUNDING

Crowd funding.

22

De projecten op de website van 1%Club worden gefinancierd door middel van crowdfunding. Met andere woorden, de 1%Leden dragen allemaal een klein beetje bij om zo samen het project vol te storten zodat het van start kan. Bij crowdfunding draait alles om de openheid en transparantie van het project en het verhaal dat daarbij verteld wordt. De projecteigenaar zal zijn project onder de aandacht van zijn eigen netwerk moeten brengen, met behulp van het 1%Club platform als tool. 1%Club wil hét internationale crowdfunding platform zijn voor wereld verbeterende initiatieven. Hiermee moet het voor zoveel mogelijk mensen mogelijk zijn om via web, mobiel en social media toegang te krijgen tot de benodigde middelen zoals kennis, tijd en geld om slimme ideeën met een sociale

impact te verwezenlijken. Het gaat om het mondiaal verbinden van slimme ideeën met enthousiaste young professionals die mee willen helpen om deze ideeën te verwezenlijken. In 2013 is een volledig nieuw crowdfunding platform door 1%Club ontwikkeld. De software van dit platform wordt volledig open source aangeboden. Hiermee willen we laten zien dat wij onze kennis en expertise willen delen en andere organisaties willen aanmoedigen om gebruik te maken van crowdsourcing en crowdfunding. Met andere woorden; alle organisaties met een vergelijkbare sociale en duurzame doelstellingen zullen op deze manier gebruik kunnen maken van ons platform en onze ervaring.

23


MORE GIRLS TO SCHOOL IN CHITRAL, PAKISTAN

“Two local schools for mostly girls need one more year financial support, to enable more than 100 children to receive primary education”


1%CLUB JAARSTUKKEN | PROJECTEN

Pro jecten.

In totaal hebben in 2013 140 1%Projecten voldoende financiële middelen ontvangen om van start te gaan, het aantal projecten dat het streefbedrag niet haalde was 80 (36%). Met de gerealiseerde projecten uit 2008, 2009 en 2010 zijn er voor in totaal 484 1%Projecten voldoende financiële middelen verzameld via de 1%Community. 1%Projecten hebben in 2013 in totaal € 233.360 voor hun projecten opgehaald. Dit betekent dat sinds de livegang van de website in 2008 in totaal € 995.608 voor de projecten is opgehaald via 1%Club. Nog uit te keren donaties 01/01/2013

€ 106.037

Ontvangen Donaties incl. transactiekosten 2013

€ 233.360

Nog door te storten projecten 2013

€ 3.855 € 343.252

Donatie transactiekosten 2013 Service fee 1% club 2013

- € 968 - € 3.864 € 338.421

Uitgekeerd aan projecten in 2013 Nog uit te keren per 31/12/2013

26

- € 254.601 € 83.820

27


1%CLUB JAARSTUKKEN | PROJECTEN

SUICIDE HUB AND HOTLINE IN KENYA ’’Provide ready to use information about suicide and mental health in Kenya’’

ART GALLERY IN THE FAVELA, BRAZIL ’’Art and culture are an important way to strenghten the connection between the favela and the rest of the city.’’

28

WATER ENTERPRISES, NORTHERN CAMBODIA ’’Provide affordable, safe drinking water to rural resource-poor households, while generating sufficient income to be economically viable and self-sustaining.’’

29


1%CLUB JAARSTUKKEN | PROJECTEN

1%Projecten uitgelicht

DE AFGERONDE 140 PROJECTEN IN 2013 WAREN VERDEELD OVER 43 LANDEN: Argentinië

1

Mozambique

1

Azerbaijan

1

Myanmar

3

OPENLUCHT GALERIE IN DE STEGEN VAN FAVELA COMPLEXO DO ALEMAO

Bangladesh

3

Nepal

5

BRAZILIË

Belize

1

Nicaragua

1

Brazilië

4

Nigeria

3

Burkina Faso

2

Oeganda

14

Cambodja

5

Pakistan

3

Colombia

1

Peru

1

DRC

2

Rwanda

2

Ecuador

2

Senegal

6

Ethiopië

2

Sierra Leone

3

Filipijnen

2

Soedan

1

Gambia

3

Somalië

3

Ghana

10

Sri Lanka

1

Guatemala

2

Suriname

1

India

7

Tajikstan

1

https://onepercentclub.com/go/projects/ openluchtgaleriefavela De organisatie Mapmob ondersteunt het cultureel centrum Barraco #55 in een favela in Rio de Janeiro. Zij willen de positie van jongeren in een van de achterstandswijken van Rio versterken door middel van creatieve projecten. Met het gebruik van nieuwe media, audiovisuele projecten en artistieke producties brengt dit project de kracht van de lokale community in beeld. Een deel van de favela zal gebruikt worden als foto-expo, anderen gebruiken graffiti of installaties ter tentoonstelling. De vraag ‘wat is armoede?’ komt ter discussie te staan volgens projecteigenaar Ellen. De kunst laat zien dat de lokale bevolking in ieder geval niet arm is op het gebied van creativiteit. Met de € 1.800 via 1%Club opgehaald, zijn Mapmob en Barraco #55 van start gegaan.

Indonesië

7

Tanzania

6

Kameroen

6

Togo

1

Kenia

14

Zambia

1

CAMBODJA

Liberia

1

Zimbabwe

2

Marokko

1

Zuid Afrika

3

Moldavië

1

https://onepercentclub.com/go/projects/ icswaterenterprisescambodia Met het water filtratiesysteem ter waarde van € 4.999 kan ICS onder leiding van project

LAND

30

1%PROJECTEN

LAND

1%PROJECTEN

TWO WATER ENTERPRISES IN NORTHERN CAMBODIA

eigenaar Joyce het succesvol gestarte waterproject in Cambodja uitbouwen. Sinds 2011 wordt er voor 320 huishoudens in 10 dorpjes schoon drinkwater verkocht en ICS wil met dit opgebouwde startkapitaal schoon drinkwater ook voor rurale gebieden in Cambodja toegankelijk maken. Het water filtratiesysteem is via 1%Club gecrowdfund en biedt nu voor 40 families schoon drinkwater en werkgelegenheid. Doordat dit project een van de populairste projecten was in december ontving het ook een deel van de maandelijkse pot.

SUICIDE HUB AND HOTLINE IN KENIA KENIA https://onepercentclub.com/go/projects/ suicidehubandhotline Sitawa uit Nairobi is een actief blogger en twitteraar (#hugsitawa) en deelt op haar website en via sociale media informatie over geestelijke gezondheidszorg. Na haar eigen traumatische ervaring ontdekte ze een gebrek aan informatie voorzieningen vanuit de Keniaanse overheid. Sitawa werkt nu aan haar plan om een hub op te zetten met verschillende partners. Met deze hub, telefonische helpdesk en bijbehorende app wil ze de stigmatisering rondom geestelijke gezondheid doorbreken. Sitawa werd dit jaar 2e bij de 1%Smart Idea Contest en samen met 10 andere supporters heeft ze € 3.198 opgehaald.

31


“Streetkids Soccerschool in Medellin”


1%CLUB JAARSTUKKEN | CROWDSOURCING

Crowd sourcing.

Naast de mogelijkheden voor crowdfunding biedt 1%Club ook de mogelijkheid tot crowdsourcing. Bij crowdsourcing worden (grote en kleine) vraagstukken voorgelegd aan de ‘crowd’. Hiermee zoeken de projecten de hulp van de 1%Leden bij het oplossen van verschillende uitdagingen. De 1%Leden zetten hun tijd en expertise (wisdom of the crowd) in om het vraagstuk met zijn allen op te lossen. 1%Club heeft hier verschillende crowdsourcing methodieken (1%Doen, 1%Co-Creatie, 1%Open Space) voor ontwikkeld.

1%DOEN

Bij 1%Doen vragen projecteigenaren 1%Leden om tijd en expertise in te zetten voor hun project in de vorm van een 1%Doen taak. De 1%Doen taak heeft een duidelijk begin en eindpunt met een concreet resultaat. De 1%Taken kunnen variëren van expertise in marketing, het schrijven van een ondernemingsplan, het ontwerpen van een logo, het verkopen van kettingen tot het editen van een video. De 1%Leden geven in hun profiel aan welke expertise ze beschikbaar stellen. Aan de andere kant plaatsen de 1%Projecten op 1%Doen een taak waarbij ze op zoek zijn naar bepaalde expertises. Zo ontstaat een

34

kennismarktplaats waarbij de match tussen vraag en aanbod online wordt gemaakt. In totaal zijn er in 2013 581%Taken succesvol afgerond. Er werd kennis en expertise aangeboden en gevraagd in de volgende expertise gebieden: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Agriculture Brainstorming Business Community engagement Computer / ICT Copy writing / blogging Design Education / Training Finance Fundraising Giving feedback Healthcare HRM Law / politics Logistics Marketing / PR Photo / Video Presentations Project Management Research Social Media

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Sports Substainility Tourism Translations Web development Writing Proposals HRM Law / politics Logistics Marketing / PR Photo / Video Presentations Project Management Research Social Media Sports Substainility Tourism Translations Web development Writing Proposals

35


1%CLUB JAARSTUKKEN | CROWDSOURCING

1%Doen uitgelicht STICHTING PANI - ONTWERP AMBACHTSSCHOOL BANGLADESH

https://www.1procentclub.nl/en/#!/projects/ paniambachtsschool/tasks/419 Afgelopen jaar vroeg project eigenaar Hilde van

36

Dijk of er architecten waren die Stichting Pani wilden helpen met het ontwerp van de Ambachtsschool. Binnen een week kwamen ze in contact met de zeer enthousiaste Gerrit Schilder en Hill Scholte. Beide Rotterdamse architecten hadden ervaring met bouwen in AziĂŤ en dat bleek ook meteen tijdens

het ontwerpproces. Zo hielden ze bijvoorbeeld rekening met de seizoenen in Bangladesh en werd de gehele bouwplanning daarop afgestemd. Hilde is enorm blij met het resultaat. Het is een ontwerp dat gebruik maakt van lokale bouwstijlen en toch geeft het een heel ander beeld dan de standaard

Bengaalse bouw. Het toont wat gedaan kan worden met bouwmaterialen als bamboe en golfplaat. De architecten hebben het niet bij de tekening gelaten: ze zijn inmiddels al meerdere keren naar Bangladesh afgereisd om de voortgang te monitoren. De school krijgt zo steeds meer gestalte.

37


1%CLUB JAARSTUKKEN | CROWDSOURCING

CHILDREN RECYCLING PLASTICS T-SHIRTS AND BROCHURES DESIGN KENIA

https://www.1procentclub.nl/en/#!/projects/ childrenrecyclingplastic Benjamin Midigo Odera was op zoek naar een goede designer voor t-shirts en brochures. En hij vond Renée Kools. Binnen mum van tijd ontwierp ze verschillende t-shirts en brochures. Benjamin was meer dan tevreden met het resultaat!

1%Co-Creation Lab en 1%Open Space Omdat we zelf niet alle antwoorden hebben én geloven in de kracht van de crowd, organiseren we 1%Co-Creation Labs en 1%Open Spaces. Mooie termen, maar wat bedoelen we hier precies mee?

1%CO-CREATION LABS

Deelnemers aan de 1%Co-Creation Labs nemen ieder hun expertise en ervaringen mee en werken samen

38

aan een case van een 1%Project. Aan het einde van de dag presenteren de teams hun oplossing, advies of concreet product aan de case owners en de overige deelnemers. Een absolute win-win! 1%Club selecteert organisaties of mensen die een project hebben in een ontwikkelingsland en met een concrete case zitten waarvoor ze op zoek zijn naar specifieke expertise. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een koffieboer uit Ethiopië die een businessplan wil ontwikkelen voor het opzetten van een koffiebar. Een brillenproducent die brillen ontwikkelt speciaal voor ontwikkelingslanden, die op zoek is naar een distributieplan om mensen te bereiken in de rurale gebieden van India. Of een Keniaanse jongerenorganisatie die een marketingcampagne en website willen ontwikkelen om hun zelfgemaakte producten te verkopen. Vervolgens gaan wij op zoek naar bedrijven die de gevraagde expertise in huis hebben en hun werknemers een dagdeel kunnen missen. We nodigen ze uit om een dag mee te werken en samen de uitdaging aan te gaan. Aan het einde van de middag krijgen de groepen de kans hun oplossingen te presenteren aan de case owner, soms live aanwezig, vaak via Skype. 1%Club heeft in 2013 3 grote Co-Creaties georganiseerd in samenwerking met bedrijven.

39


1%CLUB JAARSTUKKEN | CROWDSOURCING

1%CO-CREATIE VOORBEELDEN CHANGING COMMUNITIES

Ann van Changing Communities voorziet mensen in rurale gebieden in Kenia van ‘solar lights’. Bij 1%Club hebben ze inmiddels al een aantal projecten succesvol weten te crowdfunden. Ann vroeg haar Co-Creatie groep te helpen met het opzetten van eenduidige selectiecriteria. Tijdens de Co-Creatie bleek echter al snel dat de selectiecriteria eigenlijk al heel duidelijk waren, maar hun uitdaging lag op het gebied van communicatie. De groep ging er mee aan de slag en het resultaat was verbluffend. In een paar uur ontwikkelde de groep een nieuwe Wordpress website en een infographic. Ann was letterlijk sprakeloos. Niet alleen was ze verbaasd door de website, maar ook door de inhoud ervan; een nieuwe banner, een nieuwe slogan en natuurlijk de infographic.

ABLE WIRELESS COMPANY De Able Wireless Company in Nairobi heeft als doel om draadloze internetverbindingen, Video On Demand, live stream diensten en een gelokaliseerde Content Delivery Network in Kenia te leveren. Wij vinden dat een goed idee! Projecteigenaar Kahenya had een grote uitdaging. Hoe kon hij een sponsor vinden voor de hoge productiekosten? Na een paar uur kwam de groep met een oplossing: de implementatie van het agent business model waardoor hij een groot deel van deze productiekosten kon omzeilen. Kahenya is er meteen mee aan de slag gegaan. Het heeft zijn website anders ingericht, partners gevonden en het gaat een stuk beter met zijn marketing.

1%OPEN SPACE Ook bij Open Space sessies gaat 1%Club uit van

40

de kracht van de ‘crowd’. Deze samenwerkingsvorm is zeer geschikt om te brainstormen rondom vragen waarin oplossingen nog niet in kaart zijn gebracht en veel input gewenst is! Via een open brainstorm worden oplossingsrichtingen aangedragen door deelnemers vanuit verschillende invalshoeken. Er gelden spelregels zoals ‘the law of two feet’ waarbij deelnemers vrij zijn om naar het andere vraagstuk over te ‘lopen’ wanneer ze denken dat ze daar meer kunnen bijdragen. 1%Club heeft afgelopen jaar een 1%Open Space georganiseerd in samenwerking met Accenture.

1%OPEN SPACE VOORBEELDEN

Danny Pantekoek van het project Handige Kunstwerken in Colombia had verschillende vragen. Een vraag betrof een webwinkel. Danny wilde graag handgemaakte producten gaan verkopen via een eigen webwinkel. Een half uur lang dacht een groep medewerkers van Accenture met hem mee. Het resultaat? Veel beter zicht op welke stappen hij zou moeten nemen en welke alternatieven er zijn.

Projecteigenaar Marja van der Most van project ‘Independence for HIV-orphans!’ in Ghana ging naar de 1%Open Space met een open blik. Van te voren had zij niet kunnen voorspellen dat zij naar huis zou gaan met zoveel nieuwe ideeën en zoveel energie. Tijdens de Open Space Sessies gaven Accenture medewerkers hun ideeën op de vragen “hoe kunnen we budgets vanaf afstand te monitoren” en “hoe vinden we lokale vrijwilligers om ICT lessen te geven”? In 2013 is er in totaal aan 26 cases gewerkt door 158 deelnemers. Dit brengt het aantal uren crowdsourcing via 1%Open Space en 1%Co-Creatie op 854 uur.

41


TREES FOR ZAMBIA

’’A reforestation and eco-education project in Livingstone, Zambia’’


1%CLUB JAARSTUKKEN | KWALITEIT

Kwali teit.

Monitoring en Evaluatie (M&E) Reeds in 2012 startte 1%Club met een pilot voor een vernieuwde manier van monitoring en evaluatie, genaamd M&E 2.0. De uitgangspunten van M&E 2.0 zijn in onderstaand schema weergegeven. M&E 1.0

M&E 2.0

Top down (geleid door project managers)

Bottom up (gevoed vanuit deelnemers)

Experts (mening vanuit experts)

Crowd (Mening vanuit meerder invalshoeken)

Transparant

Open

One time (Na de interventie)

Real time (continu gedurende het project)

Accountability (naar donoren)

Open Source ( stakeholders gebruiken de data die ze nodig hebben)

Uitzending (een bron)

Gesprek (meerdere bronnen zijn in gesprek)

Focus op instituties

Focus op mensen

Controle (van mensen en projecten)

Vertrouwen ( van mensen onderling)

Justificatie (naar donoren)

Leren (continu leren gedurende de interventie)

Single data

Multiple data (gekoppeld aan elkaar)

Naar aanleiding van de uitkomsten van de pilot in 2012 heeft 1%Club eind 2012 opnieuw in samenwerking met Text to Change en Akvo een voorstel heeft geschreven voor de Bill & Melinda Gates Foundation. Binnen dit voorstel wilden de drie organisaties samen een geheel nieuw systeem ontwikkelen voor transparantie binnen de ontwikkelingssamenwerking. Het voorstel is goedgekeurd samen met Text to Change en Akvo is in 2013 Three60 ontwikkeld. Officieel genaamd, Three60- the global label for aid transparency and data collection. Three60 is een nieuwe manier monitoring die volledige voldoet aan de uitgangspunten van M&E 2.0. Met behulp van verschillende open data sets, data verzameling via mobiele telefoon en kwalitatieve storytelling is data uit verschillende

44

bronnen bij elkaar gebracht in één platform. Data verzameling van ‘global tot local’. Dit maakt het mogelijk om alle informatie in een context te plaatsen en verschillende projecten en programma’s met elkaar te vergelijken. Met behulp van de financiering van de Bill & Melinda Gates Foundation is er een beta-versie ontwikkeld waarin data rond moedersterfte in Oeganda is gepresenteerd. Deze versie is te vinden op www. gothree60.org.

KLACHTENPROCEDURE

Het doel van de procedure is ervoor te zorgen dat klachten van medewerkers, 1%Leden, gebruikers, partners, consulenten en andere externe relaties zorgvuldig worden behandeld. Het afhandelen van klachten is een belangrijk instrument om het

45


1%CLUB JAARSTUKKEN | KWALITEIT

kwaliteitsbeleid van 1%Club verder vorm te geven. De klachten (zowel intern als extern) dienen zodanig te worden ontvangen, geregistreerd, behandeld en geëvalueerd dat: • De indiener van de klacht zo goed als mogelijk tevreden wordt gesteld; • Herhaling van de klacht wordt voorkomen. Gedurende 2013 zijn er 19 klachten gemeld. De meesten klachten hadden betrekking op het invoeren van de nieuwe spelregels rond het aanmelden van projecten.

DUURZAAMHEID

1%Club gaat bewust om met duurzaamheid. Dit vertaalt zich in zoveel mogelijk biologisch, fairtrade, of gerecyclede producten. Een aantal voorbeelden hiervan zijn dat de dagelijkse lunches worden besteld via biologische boodschappenservice Thijl.nl en

46

aangevuld met boodschappen bij EkoPlaza. Indien catering nodig is, selecteren wij onze keuze op biologisch en fairtrade assortiment. Daarnaast hebben we de lampen in onze ruimtes vervangen door LED lampen, printen we (áls we printen) dubbelzijdig en op gerecycled papier en scheiden wij ons papier, glas en overig afval. Iedereen die werkzaam is bij 1%Club komt per fiets of OV naar het 1%Club kantoor in Amsterdam.

GEVONDENOPMARKTPLAATS.NL Ook komt ons kantoor interieur zoveel mogelijk van gevondenopmarktplaats.nl: ‘’Een selectie uit het enorme aanbod van Marktplaats, voor als je geen zin hebt om te zoeken. Dagelijks nieuwe finds, maar ze zijn natuurlijk ook net zo snel weer weg. Omdat ik vind dat er al genoeg spullen op de wereld zijn, we hoeven niet alles nieuw te kopen. De puurste vorm van hergebruik, een duurzaam initiatief!’’

KWARTAAL 1

KWARTAAL 2

KWARTAAL 3

KWARTAAL 4

Totaal klachten

0

1

13

5

afgehandeld ja/nee

nvt

ja

ja

ja

Gemiddelde behandeltijd (dgn)

nvt

10

7

1

47


NAIROBI, KENIA

’’Nailab is a startup accelerator that offers a 3 - 6 month entrepreneurship program with focus on growing innovative technology driven ideas.’’


1%CLUB JAARSTUKKEN | INNOVATIE

Inno vatie.

ICT en internet ICT en internet maken een enorme ontwikkeling door in veel ontwikkelingslanden. Afgelopen jaren is er een nieuwe glasvezelkabelaansluiting gelegd voor de Oostkust van Afrika, afgelopen jaar werd ook de Westkust verbonden. Deze ontwikkelingen bieden een enorme kans om een deel van de achterstand in ontwikkelingslanden in te halen. Tegelijkertijd is de aanwezigheid van ICT alleen, niet voldoende om te garanderen dat de voordelen ervan daadwerkelijk terecht komen bij de groepen die er wellicht het meest profijt bij zouden kunnen hebben. Om de digitale sprong te maken is het noodzakelijk dat er ICT toepassingen worden ontwikkeld welke zich richten op deze groepen. Om de kans op slagen te vergroten is het noodzakelijk om de ICT-toepassingen binnen de lokale context te ontwikkelen. Om lokale innovatie op het gebied van Web, Mobiel en Social media for Development te bundelen en stimuleren is 1%Club actief betrokken bij het opzetten van Innovatie Labs in ontwikkelingslanden. De Labs zullen een inspirerende omgeving bieden aan mensen en organisaties met een innovatief idee op het gebied van Internationale Samenwerking. De mensen/organisaties met de beste ideeën worden geselecteerd voor het Innovatie Lab Business Incubatie Programma. Ze worden begeleid op het gebied van business advies, projectmanagement, marketing, accounting en juridische zaken om hun ideeën in een beschermde omgeving (incubatie) uit te werken en op de markt te brengen.

NAILAB

NaiLab (www.nailab.co.ke) is een startup accelerator die door 1%Club is opgezet in Nairobi, Kenia. NaiLab biedt jonge ondernemers met slimme ideeën de kans om een programma van 6 tot 12 maanden te volgen waarin zij begeleid worden in het opstarten van hun eigen onderneming. Er zijn inmiddels 30 startups uit het NaiLab acceleration programma naar voren gekomen. In het NaiLab worden jonge ‘cheetahs’ met business ideeën met een sociale en economische impact begeleid en op weg geholpen.

50

De manier van werken van NaiLab sluit naadloos aan bij 1%Club gedachte. Door lokaal ondernemerschap en door het aanboren van lokale kennis en bronnen kunnen er grote projecten worden verwezenlijkt. De Keniaanse ICT Board is inmiddels ook partner geworden van NaiLab om gezamenlijk banencreatie in de ICT sector te stimuleren.

AFRILABS

Na de start van NaiLab werd het duidelijk dat er steeds meer Afrikaanse tech incubators in opkomst waren. 1%Club kwam in contact met labs in Kampala , Douala, Dakar en andere labs in Nairobi. Met samenwerking kom je nog verder, dus twee jaar geleden is Afrilabs (afrilabs.com) opgericht. Afrilabs brengt de verschillende incubators samen en versterkt de onderlinge samenwerking. Kennis en ervaring wordt uitgewisseld en grote projecten kunnen worden opgepakt. Met de start van AfriLabs zijn de Afrikaanse ‘cheetahs’ en hun nieuwe ideeën binnen handbereik. Inmiddels is AfriLabs (AfriLabs. org) uitgegroeid tot een netwerk van 26 technologie innovatie hubs in Afrika in 15 verschillende landen. In 2013 is de eerste AfriLabs netwerk bijeenkomst georganiseerd in Berlijn waarbij 20 labs uit Afrika aanwezig waren en kennis hebben gedeeld over innovatie, entrepreneurship en Afrika.

AMLAB

Het kantoor van 1%Club is gevestigd in Amsterdam. We delen die kantoor samen met Akvo (akvo.org) en Text to Change (texttochange.org). Samen met hen willen wij AmLab (amlab.org) (Amsterdam Lab) hét tech-centrum voor Internationale samenwerking 2.0 maken. Wij delen niet alleen het pand maar wij wisselen ook dagelijks kennis uit op het gebied van nieuwe media, software en ICT voor internationale samenwerking. We organiseren regelmatig events en hebben periodiek een AmLab Academy waarin we verschillende sprekers uitnodigen om hun kennis te delen. In 2013 is al het eerste mooie gezamenlijke innovatie project (http://www.gothree60.org) van de grond gekomen.

51


THEATER IN TOWNSHIP ALEXANDRA

’’Ubuntu maakt theater met kansarme kinderen uit Alexandra; een van de oudste en meest overbevolkte townships van Zuid Afrika.’’


1%CLUB JAARSTUKKEN | MARKETING & COMMUNICATIE

Marke ting & commu nicatie

Afgelopen jaar stond vooral in het teken van onze belangrijkste doelgroep, de community die 1%Club al jaren support en onze visie deelt met hun omgeving. Tijd om deze groep onze waardering te laten zien en hen uitgebreid te bedanken.

DOELGROEPEN

YOUNG PROFESSIONALS De primaire doelgroep waar 1%Club zicht op richt is Young Professionals tussen de 20 en 40 jaar. Dit zijn HBO/ WO’ers met een goede baan en een comfortabel leven. Ze willen best wel iets doen voor ontwikkelingssamenwerking, maar voelen zich niet altijd thuis bij veel bestaande organisaties en initiatieven. Ze zijn op zoek naar nieuwe manier van ontwikkelingssamenwerking die beter bij hun generatie past en waarbij ze rechtstreeks hun kennis en middelen kunnen bijdragen. We onderscheiden vier groepen “gevers”. De eerste en meest traditionele groep worden de “trust me” gevers genoemd. Deze mensen reageren positief op een boodschap van een goede-doelen-organisatie dat zegt “vertrouw ons en laat alles aan ons over”. De tweede groep is iets kritischer en wordt de “tell me” groep genoemd, deze groep gevers verwacht op z’n minst dat je als organisatie vertelt hoe je het geld gaat besteden. De derde groep mensen worden de “show me” gevers genoemd. De mensen zijn sceptisch en willen dat de organisaties aantonen wat ze precies met “hun geld” doen en wat hier de impact van is. De vierde groep, en snelst groeiende groep, zijn de “involve me” gevers. Alleen geld geven is voor deze mensen niet voldoende. Ze willen zelf actief betrokken worden en een zichtbare bijdrage kunnen leveren. Het is deze “involve me” groep waar we ons als 1%Club op richten.

BEDRIJVEN Een andere doelgroep waar 1%Club zich op richt zijn bedrijven, van MKB tot en met grootzakelijk; ook zij hebben 1% kennis, tijd en/of geld beschikbaar om te delen. In 2013 heeft het bedrijvennetwerk van 1%Club zich verder uitgebreid. Organisaties geven, door kennis tijd en geld in te zetten voor 1%Club projecten, invulling aan het MVO beleid en

54

de ambitie om social impact vanuit de organisatie te vergroten. In 2013 was duidelijk te zien dat organisaties dit steeds meer zoeken door het betrekken van medewerkers en klanten. Lees in het partnerdeel van dit jaarverslag meer over de manieren waarop 1%Club in 2013 samenwerkte met het bedrijfsleven.

CAMPAGNES

Hieronder een overzicht van verschillende campagnes op het gebied van Marketing en PR in 2013.

MEI: SPRING/SUMMER CAMPAIGN Sinds de oprichting van 1%Club in 2008 hebben we samen met onze trouwe 1%Club leden al veel mogelijk gemaakt. Daarom leek het ons tijd om onze meest fanatieke leden te bedanken voor hun (maandelijkse) steun en ze in het zonnetje te zetten. Op 31 mei 2013 hebben we dat letterlijk gedaan! We hebben een groep 1%Leden uitgenodigd op ons kantoor in Amsterdam om ze te trakteren op een zonnige fotoshoot. Daarnaast heeft het 1%Club team, inclusief vrijwilligers, hard gewerkt om ruim 800 1%Leden persoonlijk te bedanken met ansichtkaarten en persoonlijke bedank foto’s. De foto’s werden 1-op-1 naar de betreffende 1%Leden gestuurd. Het resultaat: 409 verstuurde ansichtkaarten, 398 bedank foto’s en 35 persoonlijke fotoshoots. (zie pagina 56)

DECEMBER: CRAZY CAMPAIGN DAYS Ook dit jaar organiseerde we een crowdfunding campagne aan het einde van het jaar. Na het grote succes van de campagne ‘De Week van de Nieuwe Rijken’ in 2012 organiseerde we afgelopen december de ‘Crazy Campaign Days’. Een 5 daagse (9 – 13 december) online campagne met een focus op de doelgroep campaigners. Een groep die niet per se zelf het project uitvoert in het ontwikkelingsland, maar die zich verbonden voelt met een specifiek project en graag tijd in wilt zetten door hun netwerk te activeren voor het funden van het project. Op 9 december startte 21 fundrace teams om 21 world changing projecten vol te funden! Elk team had 5 dagen de tijd om hún project te promoten en

55


1%CLUB JAARSTUKKEN | MARKETING & COMMUNICATIE

Spring/Summer Campaign ‘13 De meest trouwe 1%Club leden werden letterlijk in het zonnetje gezet!

56

57


1%CLUB JAARSTUKKEN | MARKETING & COMMUNICATIE

58

59


1%CLUB JAARSTUKKEN | MARKETING & COMMUNICATIE

zoveel mogelijk geld op te halen binnen hun netwerk. Gedurende de week zijn er verschillende acties opgezet: zo fietste creatief bureau Bruna & Bruna van Amsterdam naar Groningen, kon je bij ‘team Varken’ een big sponsoren, maakte Bart voor elke donatie van € 25 een eigen mixed tape, deelde team Wheels4bBabies koffie uit bij ABN AMRO, veilde Sizzer een huiskamerconcert van Tessa Rose Jackson, kreeg je bij team Go Bananas een persoonlijke bedank banaan foto, organiseerde Thijs een pubquiz, was het Belteam je persoonlijke wekker en verkocht team Go Pro’s kusjes en knuffels op het Museumplein. Tijdens de De Crazy Campaign Days hebben de fundrace teams in totaal € 67.713 opgehaald. De impact die we met deze campagne bereikt hebben is het verbeteren van 26.266 levens. Hiermee krijgen onder andere 1.000 werkloze jongeren in Kenia werk in een ‘Bicycle Production Unit’, krijgen 2.500 scholieren in de jungle in Guatemala met hun gezin een solar lamp, krijgen 20.000 families in Cambodja schoon drinkwater, krijgen 400 gehandicapte kinderen in Ethiopië sportlessen en krijgen 5 ondernemers in Ghana een training om een winkel te starten.

WAT CAMPAGNE CIJFERS OP EEN RIJTJE: • 17 projecten in die week gecrowdfund • Deelname van projecten uit 14 landen

• Impact van 26.266 bereikte levens

TWITTER - @1PERCENTCLUB.

WEBSITE

2.343 volgers. Een stijging van 20% ten opzichte van een jaar eerder.

Op 8 augustus is de nieuwe 1%Club website online gegaan. De 2 gebruikte url’s, 1procentclub en onepercentclub.com werden er één: www. onepercentclub.com. • Bezoeken 215.633 • Unieke bezoekers 128.198 • Paginaweergaves 1.072.126 • Gemiddelde pagina weergave 5,10 • Gemiddelde tijd op de website 5 min 21 sec Op volgorde van aantal bezoeken kwamen de meeste bezoekers uit de volgende 5 landen: 1. Nederland 2. Verenigde Staten 3. Kenya 4. België 5. India

COMMUNITY WEBSITE

Op 31 december 2013 waren er 17.252 geregistreerde 1%Leden. Dit is een stijging van 32% ten opzichte van een jaar eerder.

TWITTER - @1PROCENTCLUB.

FACEBOOK. 20.918 fans. Een stijging van 27% ten opzichte van een jaar eerder.

LINKEDIN

In maart 2013 heeft 1%Club een onderzoek uit laten voeren door Ruigrok | Netpanel. Hier hebben we het marktonderzoekbureau gevraagd onderzoek te doen naar de houding van het Nederlands publiek ten aanzien van 1%Club en naar de waardering van onze huidige 1%Leden over 1%Club. Hieronder een overzicht van de highlights van het onderzoek.

1.180 mensen in de 1%Club groep. Een stijging van 15% ten opzichte van een jaar eerder.

DE BEKENDHEID VAN 1%CLUB ONDER HET NEDERLANDS PUBLIEK IS HET AFGELOPEN JAAR RUIM VERDUBBELD VAN 2% IN 2012 NAAR 5% IN 2013.

“ONTWIKKELINGSSAMENWERKING VERBETERT DE SITUATIE IN ONTWIKKELINGSLANDEN”, ZEGT 79% VAN DE 1%LEDEN (70% IN 2012).

7.504 volgers. Een stijging van 24% ten opzichte van een jaar eerder.

1%LEDEN ZIJN ERG POSITIEF OVER DE AANPAK VAN 1%CLUB, HET GEMIDDELDE CIJFER IS EEN 8,1.

60

ONDERZOEK 1%CLUB

ALLE MEDIA AANDACHT DIE WE IN 2012 KREGEN, HEEFT ZIJN VRUCHTEN AFGEWORPEN.

ZOWEL VOOR HET NEDERLANDS PUBLIEK ALS VOOR DE 1%LEDEN IS DUIDELIJKHEID OVER HET GEBRUIK VAN DE DONATIE EN DE REPUTATIE VAN DE ORGANISATIE BELANGRIJK BIJ DE KEUZE AAN WELKE ORGANISATIE ZIJ GELD DONEREN. HET CONTACT MET 1%CLUB WORDT DIT JAAR DOOR 1%LEDEN GEWAARDEERD MET EEN 7,5.

61


EEN ECO-SURF BOARD, INDONESIË

’’Soul surf project Bali geeft kansen aan kinderen die in wees- of kindertehuizen op Bali wonen door hen te leren over het milieu en over de surfsport.


1%CLUB JAARSTUKKEN | MEDIA

1%Club in de media. 64

1%Club had in 2012 een golf van media, mede dankzij de inzet van Mediabureau MEC. Ook in 2013 waren we regelmatig in de media te zien. Met name op online blogs maar ook kranten, radio en tv.

TV RTL Z – De Toekomstmakers (oktober)

RADIO Amsterdam FM – Goede zaken (april)

KRANTEN EN MAGAZINES Vice Versa – Alle schijnwerpers op Anna Chojnacka (november) Flair – Zij heeft Flair (Anna Chojnacka) (juni) Ygenwijs – Interview Anna Chojnacka (mei) NRC – Tijd voor ondernemend fondsenwerven (mei) Esta – Hou haar in de gaten (april) FD- Populariteit crowdfunding neemt maar toe (maart) Volkskrant – Verhoog je status met helpen (januari) NRC Next – Ik heb een goed idee, kunt u helpen? (januari)

BLOGS EN WEBSITES NU Zakelijk - Goede doelen platform haalt eerste miljoen (december) ANP Pers – Nederlanders crowdfunden 1 miljoen euro bij elkaar (december) OneWorld – Nederlanders crowdfunden 1 miljoen euro bij elkaar (december) Fast Moving Targets – 1%Club haalde al een miljoen op voor een betere wereld (december) MarketingOnline – 1Club: 1 miljoen euro via crowdfunden (december) BeursReporter – Goede-doelenplatform haalt eerste miljoen op Sprout – 1%Club is grootste crowdfunder DutchCowboys – Goede-doelenplatform 1%Club bereikt mijlpaal van 1 miljoen euro (december) OneWorld – Kleine stapjes maken grote problemen behapbaar (mei) MarketingOnline – 1%Club zet trouwe leden persoonlijk in het zonnetje (mei) DWDD Magazine – Hoe is het nu met…Anna Chojnacka (april)

65


OPENLUCHT GALERIE IN DE STEGEN VAN FAVELA COMPLEXO DO ALEMAO

’’Het transformeren van een aantal stegen van een favela in Rio de Janeiro in openlucht galerieën met kunst exposities.’’


1%CLUB JAARSTUKKEN | PARTNERS

1%Part ners.

Bedrijven In 2013 heeft het bedrijven netwerk van 1%Club zich verder uitgebreid. Organisaties geven invulling aan het MVO beleid en de ambitie om sociale impact vanuit de organisatie te vergroten, door kennis tijd en geld in te zetten voor 1%Club projecten. In 2013 was duidelijk te zien dat organisaties dit steeds meer zoeken door het betrekken van medewerkers en klanten. Daarvoor zijn ze bij 1%Club aan het juiste adres, het platform is de manier om groepen medewerkers en klanten te activeren rondom 1%Club projecten die organisaties zelf selecteren. Een kleine greep uit de voorbeelden: • FMO organiseerde in de tweede helft van 2013 in samenwerking met 1%Club een wedstrijd voor Afrikaanse 1%Club projecten met als doel een kick start te geven aan ondernemerschap in Afrika. Ruim 20 FMO professionals deelden kennis met de 6 projecteigenaren en werkten in co-creatie teams aan oplossingen voor de 6 vraagstukken. Na een crowdfunding maand werden uiteindelijk twee van de zes projecten extra beloond met een geld bedrag waarmee zij hun plan kunnen gaan uitvoeren! • De partnership met Accenture bereikte haar eerste lustrum. Als sinds 2008 support Accenture zowel de organisatie 1%Club als verschillende 1%Club projecten die aansluiten bij de CSR doelstellingen. Ook in 2013 breidde de samenwerking zich verder uit. Via vijf pro bono opdrachten deelden medewerkers van Accenture kennis met het 1%Club team. Hun expertise op het gebied van Marketing & Business Analytics, CRM systemen en proces verbeteringen bleek van grote waarde voor 1%Club. Ruim 160 medewerkers namen deel aan co-creaties waarin zij vraagstukken van projecten wereldwijd oplosten. In totaal hebben de activiteiten van Accenture in 2013 ervoor gezorgd dat 500 mensen wereldwijd de juiste skills hebben om aan het werk te gaan. Naast de vele midden en klein bedrijven breidde ook het grootzakelijke netwerk zich uit in 2013. Tijdens 1%Co-Creation Labs zetten in totaal 120

68

professionals van ABN Amro, Accenture, Frog Design, Schiphol Group en FMO eigen expertise in voor de 1%Club ondernemers in ontwikkelingslanden. Tijdens 1%Co-Creation Labs zetten deelnemers eigen expertise in door in teams van 8-10 professionals samen te werken aan een oplossing van een concrete uitdaging / probleem.

NEDERLANDS BEDRIJFSLEVEN DEELT EXPERTISE.

Een slim idee groeit uit tot een succesvol project als het het benodigde geld, tijd en expertise ontvangt. Om te voorzien in die behoefte aan expertise organiseerde 1%Club in 2013 een vijftal events waar young professionals uit het Nederlandse bedrijfsleven werkten aan oplossingen voor uitdagingen van 1%Club projecten. Ruim 250 medewerkers van onder andere FMO, Accenture, Frog Design, KLM, Ahold, Procter & Gamble en Schiphol Group deelden kennis en tijd met jonge ondernemers in ontwikkelingslanden. In multidisciplinaire teams van 8-10 personen wordt alles op alles gezet om binnen 1 dag te komen tot creatieve oplossingen voor vraagstukken van 1%Club projecten. De ondernemers gaan na afloop vol concrete plannen & nieuwe energie aan de slag met de implementatie van deze oplossingen.

DONATIES VANUIT BEDRIJVEN

Via 1%Club kiezen vele organisaties projecten die bij de core business passen en steunen het, al dan niet zelfs maandelijks, door een deel van de winst te delen. Energievergelijken.nl lanceerde in 2013 een klantcampagne waarbij elke overstapper een donatie van 5 euro betekende. Het totaal aan donaties werd door Energievergelijken.nl gedoneerd aan een Solarlight project in Kenia. Mede dankzij hun steun kreeg een Keniaanse community eind 2013 toegang tot verlichting!

69


1%CLUB JAARSTUKKEN | PARTNERS

FMO financierde twee projecten als onderdeel van de Smart Idea Contest. Het Goodget Project kon daarmee van start waardoor ze microfranchise ondernemers in Ghana konden gaan trainen. Accenture liet tijdens een Sinterklaas actie haar medewerkers kiezen welke 1%Club projecten donaties verdienden. Vijf projecten ontvingen ruime donaties waarvan er drie direct van start konden. Hierdoor krijgen onder bijvoorbeeld 150 Ugandese vrouwen toegang tot training in inkomen genererende activiteiten. Verder heel veel dank aan Ruigrok Netpanel,, Il Sogno, Sizzer, Expresso, More Balls than Most, Brink Groep, FMC Separation Systems, 100% Halal, Brandgiving, Gewoon aan de Slag en Limelights voor jullie mooie donaties voor de vele 1%Club projecten.

ONZE VASTE BUSINESS PARTNERS.

Onze vaste partners hebben ons ook in 2013 hun beste 1% weer gedeeld met 1%Club als organisatie. Dank aan jullie allemaal voor het delen van jullie expertise met ons. De waarde van jullie expertise binnen onze organisatie is onbetaalbaar. Loyens & Loef heeft 1%Club ook in 2013 voorzien van juridisch advies. Dankzij Ruigrok Netpanel is er opnieuw een markt en leden tevredenheidsonderzoek uitgevoerd met positief resultaat dat de naamsbekendheid van 1%Club was verdubbeld! Een team van Frog Design hielp 1%Club bij de verdere ontwikkeling van de 1%Co-Creation labs terwijl andere collega’s hielpen bij het interaction design van het nieuwe platform dat in 2013 werd gelanceerd. Ook de samenwerking met partner van het eerste uur Accenture is voortgezet. In totaal deelden de afgelopen jaren al meer dan 500 medewerkers kennis met 1%Club en onze projecten.

OPEN FOR CHANGE

1%Club is één van de initiatiefnemers van “Open For Change” (www.openforchange.info). Deze alliantie van ontwikkelingsorganisaties zet zich

70

actief in voor de promotie van Open Data binnen de ontwikkelingssector. De data over ontwikkelingsprojecten, bestedingen en resultaten zit nu nog vaak verborgen in gesloten systemen bij de verschillende ontwikkelingsorganisaties. De “Open For Change” beweging is van mening dat deze data openlijk beschikbaar zou moeten worden gemaakt en voor iedereen toegankelijk is. Na het succes van het Open Data for Development Camp in 2011 is ervoor gekozen om dit event in 2012 in Nairobi, Kenia (27-28/6) en Amsterdam (29/6) te organiseren. In 2013 vond Open Developement Camp plaats op 7 en 8 oktober in AmLab in Amsterdam.Het voornaamste doel van dit event was om beleidmakers, werknemers van ontwikkelingsorganisaties, overheidsambtenaren, donoren, onderzoekers, journalisten, data experts, visualisatie designers en software ontwikkelaars samen te laten werken aan vraagstukken rondom Open Data in de ontwikkelingssector. De organisatie van ODC13 in Nederland werd gedragen door 1%Club, Partos, Akvo, Text To Change, Hivos, Oxfam Novib, Ministerie van Buitenlandse Zaken en Open for Change. Er waren drie tracks in het programma: • Open Data For Development • Open Tools & Hardware • Open Organisatie & Open Business Model Voor de verslagen, video’s en foto’s kun je kijken op: http://www.opendevelopmentcamp.org

OKTOBER 2013: Open Development Camp in AmLab

JONGOS

Het JongOS netwerk (www.jongos.nl) is voor iedereen die zich jong voelt en werkzaam is binnen de ontwikkelingssamenwerking. JongOS heeft inmiddels meer dan 1200 leden. Vanuit JongOS zijn verschillende initiatieven ontstaan die een bijdrage leveren aan de inhoudelijke discussie rondom ontwikkelingssamenwerking, en hiermee ook concreet aan de slag gaan. 1%Club heeft de JongOS website ontwikkeld en community opgebouwd en ondersteunt in uren en netwerk.

71


OPENLUCHT GALERIE IN DE STEGEN VAN FAVELA COMPLEXO DO ALEMAO BRAZILIË

‘’Het transformeren van een aantal stegen van een favela in Rio de Janeiro in openlucht galerieën met kunst exposities.’’


1%CLUB JAARSTUKKEN | CREW

1%Crew.

1%Bestuur Het bestuur van 1%Club is in 2013 elf keer in vergadering bijeen geweest. Bestuursleden zijn conform de statuten 3 jaar beschikbaar en kunnen daarna opnieuw voor 3 jaar worden aangewezen als bestuurslid. In 2013 zijn er twee bestuursleden afgetreden: Arnout Ponsioen (1 april 2012 - 1 april 2013) en Anick de Ronde (1 april 2012 - 1 november 2013). In 2013 is Stefan Panhuijsen als nieuw bestuurslid toegetreden. Michiel Meeuwissen zal in 2014 aftreden als penningmeester en hier wordt een nieuwe penningmeester voor gezocht.

VOORZITTER: PIETER PAUL VAN OERLE

SECRETARIS: STEFAN PANHUIJSEN Stefan Panhuijsen werkt als onderzoeker en lobbyist bij de Social Enterprise NL. Stefan (1985) studeerde Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit di Bologna. Na zijn studie is hij gaan werken voor De Publieke Zaak waar hij heeft gewerkt aan verschillende projecten waaronder De Nationale Dialoog, 21 Dagen Debat, de Burgerschapslezing en The Fact Club. Ook heeft hij gewerkt voor THNK, the Amsterdam School of Creative Leadership. Stefan was ooit enkele maanden vrijwilliger bij 1%Club.

BESTUURSLID: ELINE DEIJS

Pieter Paul van Oerle is adviseur bij Accenture en is daarnaast onbezoldigd bestuurslid bij Stichting de Acht. “Ik leerde 1%Club kennen via de Accenture Innovation Awards en was meteen verkocht. WEB 2.0 inzetten om directe steun mogelijk te maken aan kleinschalige projecten is een fantastisch idee. Het is inspirerend om met de mede bestuursleden en de crew onder leiding van Anna en Bart aan dit initiatief te mogen bouwen.”

PENNINGMEESTER: MICHIEL MEEUWISSEN Michiel Meeuwissen is senior portfolio manager van een beleggingsfonds bij Kempen & Co. “In het dagelijks leven ben ik werkzaam in de financiële wereld. Als bestuurslid bij 1%Club kan ik mijn expertise gebruiken voor een betere wereld. Door accuraat 1%Club bij te staan gaat er iets moois ontstaan, daar ben ik van overtuigd.”

Eline Deijs is Managing Director Digital bij HAVAS. “Tim Berners-Lee had het in de jaren 90 al voorspeld, het internet zou grote gevolgen hebben voor alle maatschappelijke ontwikkelingen. Dat het nu echt zover is, en dat ik er deel van mag uitmaken, maakt me elke dag weer oprecht blij. Ik hoop dat ik met mijn jarenlange ervaring in de media & internetbranche mijn steentje kan bijdragen aan de groei en het succes van 1%Club!”

BESTUURSLID: QUINTIN SCHEVERNELS Quintin Schevernels is CEO bij Layar en heeft zijn eigen bedrijf QSentie.”Ondanks dat er ook in Nederland altijd zaken zijn die beter kunnen hecht ik er aan om een deel van mijn kennis, tijd, netwerk, energie en passie in te zetten voor mensen die veel minder perspectief hebben dan wij in Nederland. Als bestuurslid van 1%Club probeer ik op mijn manier te helpen om het verschil te kunnen maken op die plekken in de wereld waar het verschil er ook echt toe doet.”

HET HUIDIGE BESTUUR BESTAAT UIT:

74

BESTUURSLID

DATUM TOETREDING

DATUM EIND PERIODE

Pieter Paul van Oerle (voorzitter)

1 januari 2008

1 januari 2017

Michiel Meeuwissen (penningmeester)

1 januari 2008

1 juli 2014

Stefan Panhuijsen (secretaris)

1 juli 2013

1 juli 2016

Eline Deijs

1 september 2009

1 september 2015

Quintin Schevernels

1 april 2012

1 april 2015

75


1%CLUB JAARSTUKKEN | CREW

Organisatiestructuur. Stichting 1%Club heeft geen personeel in dienst. Het personeel wordt ingehuurd via OutBox Consultancy. OutBox is een Social Venture gespecialiseerd in crowdfunding en crowdsourcing.

1%DIRECTIE TEAM Anna Chojnacka en Bart Lacroix zijn de oprichters van 1%Club. Ze vormen nu samen het uitvoerend Directie team van 1%Club. Anna Chojnacka is gespecialiseerd in het toepassen van WEB 2.0 voor het vergroten van participatie, democratie en empowerment van achtergestelde groepen wereldwijd. Ze was de Nederlandse jongerenvertegenwoordiger naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 2003, adviseur voor de gemeente Amsterdam en campagneleider bij Fair Trade Original. In 2011 werd Anna verkozen tot meest invloedrijke jongere binnen ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast is Anna lid van de Worldconnectors denktank en verscheen in 2013 haar debuutroman ‘de Poolster’’. Bart Lacroix is gespecialiseerd in crowdfunding, crowdsourcing en co-creatie. Hij werkte als marketing manager voor Africa Interactive en als projectmanager voor Butterfly Works. Ook was hij drie jaar Small Business Advisor voor VSO in Tanzania. Bart studeerde Internationale Marketing en Beleids- en organisatiewetenschappen. Naast 1%Club is Bart Lacroix mede-oprichter van AfriLabs, Open for Change en Workvoices.

1%CREW NEDERLAND De 1%CREW bestond in 2013 naast de twee

76

directeuren uit twaalf betaalde personen. Margreet van der Pijl was als Manager 1%Projecten verantwoordelijk voor selectie, begeleiding, kwaliteitscontrole en monitoring & evaluatie van projecten. Nadia van Emmerik was Manager Events en verantwoordelijk voor de concepten en organisatie van het 1%EVENT en 1%Co-Creaties. Ter versterking van 1%Projecten alsmede en 1%CoCreaties is Malou van Nieuwkoop aangenomen. Niels Jansen is Manager Communicatie van 1%Club en verantwoordelijk voor Communicatie, PR en Social Media. Liane Mosselaar is in 2013 actief geweest als Community Manager. Suzanne van Straaten vervult de rol van Manager Marketing. Marleen Holtkamp heeft zich als Manager Business Development gericht op de relaties met het bedrijfsleven. Marianne Gybels heeft zich beziggehouden met strategische partnerschappen en fondsen als Programme Development Manager. Nguyen Tran is als Manager Finance & Operations verantwoordelijk geweest voor de organisatie en administratie van 1%Club. In de loop van 2013 is Madelon van Schie in dienst gekomen als Office Manager. Het web ontwikkelteam bestond uit Loek van Gent en Ben Konrath. Ben Konrath is in de tweede helft van het jaar uit dienst getreden. Daarnaast werkte 1%Club in 2013 met 19 onbetaalde krachten op kantoor: Ivette Hoenderbos, Judith Veenkamp, Mathijs de Haan, Tim Griffioen, Nienke de Maar, Emma Beelaerts van Blokland, Alma Ibrahimovic, Karla Holloway, Katerina Nedyalkova, Tesora Veliscek, Henca Alberti, Amber Westerborg, Daniella Vellinga, Caroline Kolk, Judith de Jong, Mariek van Luttikhuizen, Lonneke Michiels, Andrea Rios Bonilla en Lotte Olminkhof.

77


MORE GIRLS TO SCHOOL IN CHITRAL, PAKISTAN ’’TWO LOCAL SCHOOLS FOR MOSTLY GIRLS NEED ONE MORE YEAR FINANCIAL SUPPORT, TO ENABLE MORE THAN 100 CHILDREN TO RECEIVE PRIMARY EDUCATION’’


1%CLUB JAARSTUKKEN | DROOM

Dit is onze droom.

Dit is onze droom. We zijn de eerste generatie die de kennis en tools bezitten welke ons in staat stellen om wereldwijd samen te werken. De vooruitgang op het gebied van technologie maakt het mogelijk dat wij, wereldburgers, efficiënter kunnen communiceren en productiever te zijn dan ooit. Tegelijkertijd zijn er nog steeds mensen in verschillende delen van de wereld die deel willen uitmaken van deze

wereldwijde conversatie en die proberen om positieve veranderingen in hun leven te maken, maar niet de middelen hebben om dit te bewerkstelligen. Wij beweren niet het allesomvattende antwoord te hebben om dit probleem op te lossen. Wat we wel weten is dat er over de hele wereld mensen zijn met innovatieve ideeën. Ideeën die andere mensen nodig hebben. En dat is waar wij inspringen.

HET IS ALS 1%CLUB ONZE DROOM VOOR DE KOMENDE VIJF JAAR: …. OM TIENDUIZENDEN MENSEN TE INSPIREREN EN MOBILISEREN EN OM SAMEN TE WERKEN AAN HONDERDEN SLIMME IDEEËN DIE HET LEVEN VAN TIENDUIZENDEN MENSEN VERBETEREN. ALLEEN ALS WE DE KRITISCHE MASSA WETEN TE BEREIKEN, WORDEN WE HET ZELF-ORGANISEREND, PROBLEEMOPLOSSEND ORGANISME, WAARMEE WE DUIZENDEN SPECIFIEKE UITDAGINGEN HOPEN OP TE LOSSEN.

…..OM EEN KWALITATIEF HOOGSTAANDE COMMUNITY TE ONTWIKKELEN DIE BESTAAT UIT EEN GEVARIEERDE GROEP YOUNG PROFESSIONALS MET VEEL VERSCHILLENDE EXPERTISES DIE GEZAMENLIJK VEEL VOOR ELKAAR KRIJGEN.

…..OM OP INNOVATIEVE WIJZEN PROJECTEN IN BEELD TE BRENGEN (STORY-TELLING), IMPACT TE METEN, FEEDBACK TE GENEREREN EN HIERMEE EEN VERNIEUWDE MANIER VAN MONITORING EN EVALUATIE OP DE KAART TE ZETTEN.

……OM INNOVATIE EN VERNIEUWING OP HET GEBIED VAN ICT FOR DEVELOPMENT ZOALS MOBILE FOR DEVELOPMENT EN OPEN DATA FOR DEVELOPMENT OPTIMAAL IN TE ZETTEN BIJ HET REALISEREN VAN DE VELE DROMEN VAN PROJECTEIGENAREN WERELDWIJD.

…..OM CO-CREATIES OVER DE HELE WERELD TE ORGANISEREN WAARBIJ HONDERDEN MENSEN IN VEEL STEDEN SAMENKOMEN EN WERKEN AAN NIEUWE OPLOSSINGEN VOOR BESTAANDE PROBLEMEN.

…..OM ALS ORGANISATIE EEN INSPIRATIEBRON TE ZIJN EN OP DE LANGE TERMIJN EEN SOCIAL VENTURE TE WORDEN DIE OP EIGEN BENEN KAN STAAN.

80

.....OM TIENDUIZENDEN MENSEN TE MOBILISEREN HUN GELD, KENNIS EN EXPERTISE VIA HET 1%CLUB PLATFORM TE DELEN.

.....OM ONLINE EN OFFLINE INTER-NATIONALE SAMENWERKING VOOR IEDEREEN TOEGANKELIJK TE MAKEN.

81


STITCH ‘N STYLE ‘N SPIRIT, SRI LANKA

’’Het inrichten van leslokalen voor beroepsopleidingen (naaister, styliste) voor jonge vrouwen. ’’


1%CLUB JAARSTUKKEN | FINANCIËN

Finan ciën.

1%Club heeft inkomsten uit diverse bronnen waarvan op dit moment een MFS subsidie de grootste is. Onze inkomsten strategie bestaat uit vijf verschillende stromen:

SUBSIDIE Vanaf 2011 tot en met 2015 wordt 1%Club gefinancierd vanuit het MFS-II programma van Ministerie van Buitenlandse Zaken. 1%Club neemt hieraan deel met de IMPACT - Alliantie. De focus van de alliantie ligt op ‘Innovative Mitigation of Poverty ACTions’: IMPACT. De Alliantie bestaat uit Oxfam Novib (www.oxfamnovib.nl), Butterfly Works (www. butterflyworks.org), SOMO (www.somo.nl), Hirda (www.hirda.nl) en Fairfood (www.fairfood.nl). Ook ontvangt 1%Club SBOS subsidie (www.sbos. nl). SBOS staat voor de Subsidiefaciliteit voor Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking, een programma van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gericht op het vergroten van mondiaal burgerschap in de Nederlandse samenleving. SBOS is gericht op de bevordering van meningsvorming over, bewustwording van en actieve betrokkenheid bij internationale samenwerking.

FONDSEN Naast de MFS subsidie willen we een diversificatie aanbrengen in de fondsen waarmee wij samenwerken. De fondsen worden aangevraagd om innovatie mee te kunnen financieren en om nieuwe tools mee te ontwikkelen (o.a. M&E 2.0). In 2013 hebben we samengewerkt met de Bill & Melinda Gates Foundation waarmee we (samen met Akvo en Text to Change) een pilot gaan uitvoeren op het gebied van M&E 2.0 genaamd Three60. Hiervoor hebben we een fonds ontvangen van 100.000 USD.

1%SERVICE FEE Op de donaties rekenen we een service fee die in mindering wordt gebracht op de uiteindelijk uitbetaling aan het project. Dit is bedoeld voor de kosten van de Payment Provider, de betaalmethode (bijvoorbeeld iDeal en Creditcard) en voor administratie kosten. In totaal is er in 2013 € 3.863,55 aan service fee berekend.

84

85


1%CLUB JAARSTUKKEN | FINANCIËN

1%SOLUTIONS

BEGROTING 2014

1%Club gelooft in ondernemerschap. De opgebouwde expertise en ervaring op het gebied van crowdfunding en crowdsourcing van 1%Club kunnen ook worden ingezet door andere partijen. Op deze manier kunnen we onze kennis verspreiden en genereren we een nieuwe vorm van inkomsten voor 1%Club. Met dit innovatieve model willen wij gaan laten zien dat ondernemerschap en ontwikkelingssamenwerking hand in hand kunnen gaan.

We hebben de begroting voor 2014 opgesteld en deze ziet er als volgt uit:

Binnen de business strategie werken we samen met bedrijven. Op dit moment voeren wij al betaalde cocreaties uit met een groot aantal bedrijven (o.a. Ordina, ABN AMRO, ANWB en Nuon) en hebben we betaalde partnerschap met Accenture. Deze bedrijven geven via 1%Club invulling aan hun CSR strategie of vullen samen met 1%Club teambuilding dagen in. In het uniek concept van 1%Club kan ieder bedrijf maar nog belangrijker, iedere medewerker zijn steentje bijdragen door zijn of haar kennis en tijd in te zetten voor de projecten. Een samenwerkingsverband waar beide partijen voordeel van hebben. Daarnaast hebben we veel bro bono uren ontvangen van bijvoorbeeld bedrijven als Accenture. In de komende jaren verwachten wij dat dit Sociaal Ondernemerschap verder zal gaan groeien en hiermee ook een steeds belangrijker deel zal gaan uitmaken van de financieringsstrategie van 1%Club.

BATEN

€ 1.285.618

LASTEN Personeelskosten

€ 790.637

Huisvestingskosten

€ 63.673

Kantoorkosten

€ 41.250

Marketingkosten Website kosten

€ 61.750 € 101.000

Programmakosten

€ 25.000

SBOS programma

€ 110.740

Gates Programma

€ 7.835

Accenture

€ 77.500

1%Solutions

€ 46.000

Incubatie en innovatie Kenia Algemene kosten LASTEN

€ 17.940 € 46.750 € 1.453.375

BELEID TEN AANZIEN VAN DE OMVANG EN FUNCTIE VAN HET EIGEN VERMOGEN Het eigen vermogen van 1%Club dient ter waarborging van de continuïteit van de activiteiten van de stichting. Door het bestuur is geen specifiek beleid vastgesteld ten aanzien van de omvang van het eigen vermogen.

87


MUGINA PEACE FARM, RWANDA

Met dit vredes- en verzoeningsproject kunnen slachtoffers ĂŠn daders van de Genocide van 1994 nu in vrede samenwerken aan betere levensomstandigheden.


1%CLUB JAARSTUKKEN | JAARREKENING

Jaarre kening.

1%Club jaarrekening 2013 • • • • • •

Geconsolideerde balans per 31 december 2013 Geconsolideerde staat van baten en lasten Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Enkelvoudige balans per 31 december 2013 Enkelvoudige staat van baten en lasten Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na bestemming saldo van baten en lasten)

ACTIVA IN EURO Vaste activa 31/12/2013

31/12/2012

(3)

18.924

16.823

Debiteuren

(4)

26.763

30.109

Belastingen en sociale verzekeringen

(5)

61.495

32.105

Overige vorderingen en overlopende activa

(6)

36.256

36.347

124.514

98.561

242.714

280.322

242.714

280.322

386.153

395.706

Materiële vaste activa Inventaris Vlottende activa Vorderingen

Liquide middelen Bank (7)

Totaal

90

91


1%CLUB JAARSTUKKEN | JAARREKENING

31/12/2013

31/12/2012

PASSIVA IN EURO

GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET JAAR 2013

Eigen vermogen Groepsvermogen

(8)

45.661

33.894

45.661

33.894

(9)

34.644

87.936

Nog uit te keren donaties projecten

(10)

83.820

106.037

Financiële baten en lasten

Vooruitontvangen subsidies

(11)

85.931

128.788

Overige schulden en overlopende passiva

(12)

136.097

39.051

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

340.492

361.812

Rentelasten en soortgelijke kosten

386.153

395.706

Saldo van baten en lasten voor belasting

Kortlopende schulden

in euro

Som der lasten Saldo van baten en lasten

Crediteuren

Totaal

(28)

2013

2012

1.330.561

1.167.661

7.744

-7.363

4.104

7.363

82

0

11.766

0

GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET JAAR 2013 2013

2012

1.338.305

1.160.298

Algemene toelichting.

IN EURO Baten Baten Som der baten

(13)

1.338.305

1.160.298

Lasten Personeelskosten

(14)

437.534

441.127

Huisvestingskosten

(15)

53.720

37.097

Kantoorkosten

(16)

41.742

35.341

Marketingkosten

(17)

67.648

64.471

Website kosten

(18)

177.421

123.241

Programmakosten

(19)

58.824

103.702

Kostprijs omzet ov. act.

(20)

29.101

0

SBOS programma

(21)

188.513

185.726

Incubatie en innovatie Kenia

(22)

81.899

59.567

Three60 Programma

(23)

74.790

0

New Bus. Dev. Programma

(24)

22.110

0

Algemene kosten

(25)

91.339

95.433

Afschrijving immateriële vaste activa

(26)

0

17.724

Afschrijving materiële vaste activa

(27)

5.919

4.232

Som der lasten

92

1.330.561

1.167.661

INFORMATIE OVER DE STICHTING Ten overstaan van Notaris J. Franssen te Haarlem werd op 22 februari 2007 verleden (bijstelling in 2009) de akte van oprichting van Stichting 1%Club, gevestigd te Haarlem. De stichting heeft ten doel het leveren van een bijdrage aan duurzame armoedebestrijding. In 2012 is er een aparte Stichting opgericht met als doel de ontvangen donaties en stortingen naar projecten volledig apart te laten lopen. Deze stichting heeft dan ook als naam Stichting 1%Club Donaties. De financiële gegevens van deze stichting zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de oorspronkelijke Stichting 1%Club. CONTINUÏTEIT Het jaar 2013 is afgesloten met een resultaat van € 11.766,- positief. In 2010 heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Stichting een subsidie toegekend voor de komende 5 jaren. Rekening houdend met deze subsidietoekenning beschikt de stichting over toereikende middelen om de continuïteit te waarborgen. De jaarrekening over 2013 is opgesteld uitgaande van de continuïteitsgrondslagen.

Algemene grondslag voor waardering en resultaatbepaling. GRONDSLAGEN VOOR DE CONSOLIDATIE In de geconsolideerde jaarrekening van Stichting 1%Club zijn de financiële gegevens verwerkt van de Stichting 1%Club Donaties te Amsterdam daar op deze stichting een overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling conform de Richtlijn voor Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven.

DE BESTUURDERS VAN DE STICHTING 1%CLUB DONATIES ZIJN: • P.P. van Oerle • J.D. Peerbooms • M. Meeuwissen De financiële gegevens van beide stichtingen zijn volledig in de jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties.

93


1%CLUB JAARSTUKKEN | JAARREKENING

Algemene grondslagen voor de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van de Richtlijn voor Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel tegen nominale waarde. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. De materiële vaste activa worden lineair afgeschreven in een termijn van 5 jaar met een restwaarde van nihil. Vorderingen De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen op rabobankrekeningen

94

1281.49.892, 1473.366.364 en 1144.26.163 staan ter vrije beschikking van Stichting 1%Club. De liquide middelen op rabobankrekeningen 1322.07.044 en 1513.237.977 staan ter vrije beschikking van stichting 1%Club donaties. Kortlopende schulden Onder de kortlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van korter dan een jaar.

Grondslagen voor de resultaatbepaling.

ALGEMEEN Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De begroting inclusief de verschillen analyse is in de toelichting op de staat van baten en lasten opgenomen. Het model van de staat van baten en lasten wijkt af van de in het modellen besluit opgenomen standaard modellen. De gehanteerde indeling van de staat van baten en lasten sluit aan bij de activiteiten van de stichting en geeft hierin het beste inzicht. BATEN Onder de baten activiteiten 1%Club wordt verstaan de opbrengsten van de in het verslagjaar verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen. Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De subsidies

worden als bate in het jaar verantwoord naar rato van de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten/ bestedingen. Het verschil tussen de in het boekjaar ontvangen subsidie en de in het boekjaar gerealiseerde bate uit subsidies wordt op de balans geactiveerd/ gepassiveerd voor zover dit past binnen de toegezegde subsidie.

BIJDRAGEN IN NATURA Bijdragen in natura worden gewaardeerd tegen de waarde in het economische verkeer, indien de waarde niet betrouwbaar is te bepalen wordt deze niet tot waardering in de jaarrekening gebracht. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (IN EURO) 31/12/2013

31/12/2012

16.823

14.047

8.020

7.008

0

0

24.843

21.055

5.919

4.232

18.924

16.823

Totale waarde aanschaf per 31 december

31.395

23.375

Totale waarde afschrijving per 31 december

12.471

6.552

18.924

16.823

26.763

30.109

Activa Vaste activa Materiële vaste activa Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven: Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Af: desinvesteringen

Af: afschrijvingen Boekwaarde per 31 december

(3)

De afschrijvingstermijn voor de materiële vaste activa is 5 jaren Vlottende activa Vorderingen Handelsdebiteuren Stand per 31 december

(4)

95


1%CLUB JAARSTUKKEN | JAARREKENING

31/12/2013

31/12/2012 Passiva in

Belastingen en premies sociale verzekeringen

31/12/2012

euro

Eigen vermogen

Omzetbelasting suppletie 2008

-5.098

-5.098

Omzetbelasting 4e kwartaal 2013

55.740

0

Groepsvermogen eriĂŤle vaste activa

Omzetbelasting suppletie 2013

10.853

0

Stand per 1 januari

33.894

33.894

Omzetbelasting suppletie 2011

0

1.024

Bestemming saldo baten en lasten

11.766

0

Omzetbelasting 4e kwartaal 2012

0

42.070

(8)

45.661

33.894

Omzetbelasting suppletie 2012

0

-5.891

61.495

32.105

(9)

34.644

87.936

(10)

83.820

106.037

SBOS programma

53.743

85.759

MFS II

15.618

43.029

Oxfam (NBD organisatie-ontwikkeling 2012)

16.570

0

85.931

128.788

Nog te ontvangen facturen

26.610

0

Accountant - en administratiekosten

20.000

23.000

Vooruit ontvangen fondsen

70.500

15.000

2.950

0

15.349

0

(5) Overige vorderingen

Stand per 31 december

Kortlopende schulden Crediteuren

Borgsom huur

13.818

10.318

Nog te ontvangen creditrente Rabobank spaarrekening

4.082

7.365

Nog te ontvangen tegemoetkoming accountantskosten Oxfam

2.000

0

Nog te ontvangen Oxfam 2013 ivm web-ontwikkeling

Stand per 31 december Nog uit te keren donaties projecten Stand per 31 december Vooruitontvangen subsidies

10.260

0

1.597

0

0

10.154

4.499

3.510

0

5.000

36.256

36.347

124.514

98.561

Rabobank .892 (donatie rekening)

0

0

Rabobank .044 (donatie rekening)

23.634

4.280

RC Outbox

235

0

Rabobank .977 (spaarrekening donatie)

61.199

90.000

Bankkosten

453

403

153.555

162.389

Overige

648

0

4.327

23.653

136.097

39.051

242.714

280.322

Overlopende omzet Nog te ontvangen donaties projecten Vooruitbetaalde kosten Nog te ontvangen giften (6) Totaal vorderingen Liquide middelen

Rabobank .364 (spaarrekening) Rabobank .163 (rekening courant) Totaal

96

31/12/2013

(11)

Overige schulden en overlopende passiva

Huur-/ servicekosten Terug te storten debiteur MDF NL

Totaal

97


1%CLUB JAARSTUKKEN | JAARREKENING

Niet in de balans opgenomen activa. Door het Ministerie van Buitenlandse Zaken is aan Stichting 1%Club een MFS II Subsidie toegekend van € 4.572.170. In 2014 ontvangt de Stichting 1%Club hiervan € 979.551 en in 2015 € 1.049.519. Van SBOS ontvangt de Stichting in totaliteit € 414.805, verdeeld over drie jaren. Hiervan is in 2012 € 126.645 ontvangen, in 2013 is ontvangen € 123.340 en in 2013-2014 nog te ontvangen € 164.820. De Nationale Postcode Loterij heeft € 500.000 toegezegd voor 2014 voor het crowdfunden van Innovatie Projecten. In het kader van New Business Development (NBD) subsidie is in 2013 € 28.420 ontvangen en in 2014 nog € 36.607 te ontvangen. Ventanaz verwerkt de waarde van de gebruikte apparatuur in de korting. Voor 2013 levert Ventanaz een korting op van € 14.722 en in 2014 wordt er op een korting van € 25.007 gerekend. Outbox Consultancy B.V. levert voor de Co-Creaties een Co-Creatie coördinator voor de looptijd van het programma en geeft 25% korting op het uurtarief voor het ontwikkelen van het web platform gedurende de looptijd van het SBOS programma. Dit levert een waarde van € 17.707 op voor 2013. In 2014 zullen er geen kortingen meer gegeven worden omdat er aan de totale toezegging is voldaan. Accenture heeft een totale donatie over 2013 en 2014 toegezegd van € 40.000. Hiervan heeft € 8.000 betrekking op 2013 en 32.000 op 2014. Van het bedrag van 2013 is EUR 8.000 in opdracht van Accenture doorgestort op projecten. Met M4M is een barterovereenkomst gesloten voor campagnemanagement en rapportage van de Google adwords campagnes voor een totaalbedrag van € 14.400. Deze loopt van april 2013 - maart 2014. In 2013 is er € 10.800 aan waarde geleverd en in 2014 nog € 3.600 te ontvangen.

98

Niet in de balans opgenomen verplichtingen. HUUR Tussen Outbox Consultancy BV en Stichting 1%Club is een onderverhuurovereenkomst gesloten. Stichting 1%Club huurt per 1 januari 2012 via Outbox Consultancy BV een pand aan het s Gravenhekje 1a te Amsterdam. Dit huurcontract loopt 3 jaar tot 31 december 2015. Opzegging vindt plaats met inachtneming van een termijn van minstens 12 maanden of een aanbreng van een nieuwe onderhuurder die goedkeuring heeft van de hoofdhuurder. De huurprijs inclusief servicekosten met ingang van 1 januari 2013 bedraagt € 3.806,66 exclusief omzetbelasting. Dit is in augustus geïndexeerd naar € 3.959,37 exclusief omzetbelasting.

INCUBATIE EN INNOVATIE KENIA In 2014 is er nog € 16.902 te besteden aan NaiLab voor onder andere het ontwikkelen van een mobiele app.

SBOS PROGRAMMA Stichting 1%Club levert voor het onderdeel “CoCreatie Days” de Social Media Medewerker en de facilitators. Niet uit de balans blijkend is er door inzet van vrijwilligers in totaal voor 2013 een waarde van € 24.883 geleverd en voor 2014 nog een waarde te leveren van € 10.368.

dusdanig veranderen dat er wel sprake is van een belastingplicht voor de vennootschapsbelasting, rust op het stichtingsbestuur de plicht om dat aan de belastingdienst kenbaar te maken. Per 1 januari 2012 heeft er een wetswijziging plaatsgevonden en vanaf 2012 geldt dat op grond van artikel 6 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 dat de Stichting is vrijgesteld van de belasting indien de winst in het jaar, met uitzondering van fondswervende activiteiten en herbestedingsreserve, niet meer bedraagt dan € 15.000, dan wel de winst in het jaar en de daaraan voorafgaande vier jaren tezamen niet meer bedraagt dan € 75.000. Indien in een jaar verlies geleden wordt, wordt de winst voor dat jaar gesteld op nihil. Indien de resultaten in enig jaar de voorgaande bedragen overschrijden, rust de plicht op het stichtingsbestuur om dat kenbaar te maken aan de belastingdienst. Stichting 1%Club blijft in 2013 onder deze norm. Dit jaar is er een exploitatieoverschot behaald van € 11.766,- . Daar dit onder de € 15.000,- blijft en er in de voorgaande 4 jaar cumulatief minder

SCHENKINGSRECHT Met ingang van 2012 lopen de donaties aan de projecten op de website van de 1%Club via de stichting 1%Club Donaties. Bij de oprichting van Stichting 1%Club Donaties is de stichting niet als ANBI geregistreerd. Dit kan gevolgen hebben voor het verschuldigd zijn van succesie rechten over een deel van de in 2013 ontvangen schenkingen. Het is de bedoeling om voor de stichting alsnog de ANBI status aan te vragen. Het bestuur van de stichting is in 2013 in overleg getreden met de belastingdienst om tot overeenstemming te komen over het niet verschuldigd zijn van schenkingsrecht over de in 2013 ontvangen schenkingen en is hier nog in afwachting van definitieve reactie van belastingdienst.

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 (IN EURO) 2013

2012

3.419

3.924

47.024

34.411

50.443

38.335

936.995

893.736

Subsidie Open Data Camp

0

25.000

Subsidie SBOS programma

155.356

111.918

New business dev. Oxfam 2012

11.850

0

New business dev. Oxfam 2013

10.260

0

2.000

0

1.116.461

1.030.654

Opbrengsten in

euro

Baten activiteiten 1%Club Netto omzet service fee Netto omzet overige activiteiten

VENNOOTSCHAPSBELASTING De belastingdienst neemt het standpunt in dat Stichting 1%Club een Algemene Nut Beogende Instelling is. Hierdoor is sprake van een algemeen maatschappelijk belang in de zin van artikel 6 Wet VPB (oud). De stichting kwalificeert dan ook als een artikel 6 stichting. De Stichting wordt gedeeltelijk vrijgesteld van de heffing van vennootschapsbelasting. Indien de feiten en omstandigheden in de toekomst dusdanig zullen wijzigen dat er geen sprake is van een algemeen maatschappelijk belang of als de inkomsten

dan € 75.000,- overschot is behaald, wordt het standpunt ingenomen dat deze winst voor de vennootschapsbelasting onbelast blijft. Hierover zal in 2014 contact worden gezorgd met de belastingdienst. Tevens zal in 2014 in samenwerking met Loyens en Loeff aan de belastingdienst een standpunt worden gevraagd inzake het vennootschapsbelastingkarakter van de nieuwe webontwikkeling activiteiten.

Subsidie baten Subsidie MFS II

Tegemoetkoming Oxfam accountantskosten Totaal

99


1%CLUB JAARSTUKKEN | JAARREKENING

MFS II SUBSIDIE De stichting 1%Club maakt onderdeel uit van de ‘impact alliantie’ welke een subsidie toezegging vanuit het MFS II programma heeft ontvangen. Oxfam Novib is de penvoerder van de alliantie. De subsidie periode loopt van 2011 - 2015. Na afloop van het boekjaar verantwoordt de stichting in een afzonderlijke subsidie verantwoording over de naleving van de van toepassing zijnde subsidie voorwaarden. De subsidie verantwoording over het boekjaar 2013 wordt in maart 2014 ingediend.

SBOS PROGRAMMA De stichting 1%Club heeft in het kader van het SBOSprogramma een meerjarige subsidie toezegging ontvangen.De subsidie periode loopt van juni 2011 t/m mei 2014. Na afloop van de subsidie periode dient de stichting via een afzonderlijke subsidieverantwoording de besteding van de subsidie te verantwoorden. De bestedingsmogelijkheid van de subsidie inkomsten is beperkt tot de activiteiten binnen het SBOS programma. Tevens dient de stichting via co-financiering een eigen bijdrage aan deze activiteiten te leveren.

SPONSORBIJDRAGEN

2013

2012

473.679

475.500

-58.084

-34.373

Opleidingen-cursussen

13.119

0

Overige personeelskosten

8.820

0

437.534

441.127

46.598

34.798

Inhuur personeel Outbox Consultancy Toegerekende personeel aan SBOS

(14) 2013

2012

Huisvestingskosten

Sponsoren

14.160

0

Huur bedrijfsruimte

Opbrengsten partnerschappen

50.000

50.000

Servicekosten bedrijfsruimte

5.831

1.535

64.160

50.000

Vaste lasten bedrijfsruimte

1.290

764

0

0

53.720

37.097

3.711

3.333

12.420

11.321

313

89

Automatiseringskosten

17.181

13.712

in euro

Overige huisvestingskosten

Giften en baten uit fondsenwerving Giften

23

161

Opbrengsten co-financiering (in natura) SBOS programma

32.429

36.148

Fondsen

74.790

5.000

107.242

41.309

1.338.305

1.160.298

Totaal opbrengsten

OPBRENGSTEN PARTNERSCHAPPEN De waarde voor de inzet van Accenture pro-bono activiteiten ten behoeve van 1%Club zijn in 2013 gewaardeerd op € 50.000. Dit is een inschatting op basis van de geleverde contractwaarde. Naast Accenture, wordt Stichting 1%Club door veel partijen gesteund bij het realiseren van haar doelstellingen. Deze partijen leveren 1% van hun capaciteit als een natura-bijdrage aan de stichting. De waarde van deze bijdragen zijn van groot belang voor de stichting, echter niet betrouwbaar in financiële termen te waarderen. Derhalve zijn deze niet in de jaarrekening verantwoord.

PERSONEELSKOSTEN

Stichting 1%Club heeft geen personeel in dienst. Het personeel wordt ingehuurd via OutBox Consultancy. De 1%Crew Nederland bestond uit 14 vaste medewerkers en 19 vrijwilligers. In totaal waren de in rekening gebrachte personeelskosten in 2013 € 437.534,De gemiddelde personeelskosten (bruto salaris en

100

PERSONEELSKOSTEN

(13)

(15) Kantoorkosten Kantoorartikelen Telecommunicatiekosten Verzend- en bezorgkosten Kantine

3.093

0

werkgeverslasten) bedragen € 31.252 per ingehuurde medewerker. Het bestuur van 1%Club is onbezoldigd. In geval de functie wordt vervuld anders dan op grond van een dienstbetrekking, vermeldt de verantwoordelijke in afwijking van het eerste lid van iedere topfunctionaris en iedere gewezen topfunctionaris:

Kosten vrijwilligers

5.025

6.886

0

0

41.742

35.341

Drukwerk

444

819

Naam: Bart Lacroix De bezoldiging: Management vergoeding ad € 65.676,- per jaar. Functie: Managing Director; gedurende het gehele boekjaar 2013 heeft Bart Lacroix zich gemiddeld voor 32 uur per week ingezet.

Representatiekosten

940

961

Website kosten

3.324

0

Communicatie

12.568

10.854

Marketing

50.372

50.703

0

1.134

67.648

64.471

117.114

98.572

9.780

7.705

49.440

16.306

1.088

658

177.421

123.241

Naam: Anna Chojnacka De bezoldiging: Managementvergoeding ad € 46.521,- per jaar. Functie: External Director; gedurende het boekjaar 2013 heeft Anna Chojnacka zich van januari - maart en oktober - december voor 32 uur per week ingezet. Van april tot en met september heeft zij zich voor 20 uur per week ingezet.

(16) Marketingkosten

Donaties (17) Website kosten Website ontwikkeling Kosten hosting Design Domeinen (18)

101


1%CLUB JAARSTUKKEN | JAARREKENING

2013

2012

Programmakosten De vergoeding van de kosten van de evenementen en workshops worden deels gerealiseerd uit de inkomsten van sponsoren als ook de eigen inkomsten.

Algemene kosten: De post advies- en juridische kosten is een weergave van de overeenkomst met Accenture waar tegenover de inkomsten uit partnerschappen tegenover stond. Ook in 2013 heeft Accenture waarde geleverd in natura door de inzet van pro bono uren.

Abonnementen en contributies

2013

2012

2.253

2.638

Evenement kosten en workshops

2.500

19.500

Administratieve lasten

18.105

18.877

Onderzoek

9.822

20.261

Accountantskosten

14.000

15.950

Reis en verblijfkosten

13.316

7.407

Advies en juridische kosten

50.000

50.000

Training en capaciteitsopbouw

33.186

45.338

0

1.850

0

11.196

2.923

2.074

(19)

58.824

103.702

0

-102

621

1.055

(20)

29.101

0

Kleine inventaris

1.624

3.043

Transactiekosten

1.813

0

0

48

91.339

95.433

5.919

4.232

5.919

4.232

Monitoring en evaluatie Kostprijs omzet overige activiteiten Kostprijs

Reis- en verblijfkosten Bankkosten Rente - kosten crediteuren/belastingen Bedrijfsverzekeringen

SBOS programma Co-creaties platform

70.829

36.208

Co-creaties

13.029

28.757

1%SHOW

45.572

85.388

Afschrijving op materiĂŤle vaste activa

Toegerekende personeelskosten

58.084

34.373

Inventaris

1.000

1.000

188.513

185.726

Rente Rabobank spaarrekening 1473.366.364/MFS II

2.914

5.121

24.699

37.122

Rente Rabobank spaarrekening 1473.366.364/SBOS

728

1.045

Marketing en communicatie

3.000

0

Rente Rabobank spaarrekening 1513.237.977/donaties

439

1.197

Overige Personeelskosten

8.791

1.900

22

0

372

4.480

4.104

7.363

32.699

0

Kantoorartikelen

0

6.000

Telefoon en internet

0

6.000

Automatiseringskosten

0

4.065

Begroting 2013

Resultaat 2013

12.338

0

1.195.030

1.338.305

81.899

59.567

470.293

437.534

Webontwikkeling

28.352

0

Huisvestingskosten

61.818

53.720

Communicatie

28.228

0

Kantoorkosten

37.750

41.742

Reis- & verblijfkosten

9.896

0

Marketingkosten

61.750

67.648

Design en vormgeving

8.314

0

176.350

177.421

74.790

0

Webontwikkeling (2013)

10.260

0

Inhuur derden (Organisatie-ontwikkeling 2012)

11.850

0

22.110

0

Accountantskosten (21) Incubatie en innovatie Kenia Huurkosten

Equipment en inrichting Web ontwikkeling

Training en capaciteitsopbouw (22) Three60 Programma

(23)

Overige algemene kosten (25)

(27) Rentebaten

Overige ontvangen rente (28)

Realisatie begroting 2013

Baten Lasten Personeelskosten

Website kosten

New Bussiness Development Programma

(24)

102

103


1%CLUB JAARSTUKKEN | JAARREKENING

Programmakosten Kostprijs omzet ov. act. SBOS programma Incubatie en innovatie Kenia Three60 Programma New Bus. Dev. Programma Algemene kosten Totaal

87.500

58.824

Passiva in

0

29.101

Eigen vermogen

135.826

188.513

98.801

81.899

100.000

74.790

Kortlopende schulden

0

22.110

Crediteuren

53.750

91.339

1.283.838

1.324.642

een er in voorgaande jaren een lagere besteding is geweest. De overstand is in 2013 aangewend. • Three60 Programma is lager uitgevallen omdat er € 100.000 was begroot terwijl er $100.000 is ontvangen. • Algemene kosten zijn lager uitgevallen omdat er kritisch is gekeken waar kostenbesparing kon plaatsvinden. • Afschrijving immateriële en materiële wordt niet begroot omdat er geen uitgaande kasstroom aan verbonden is.

• Baten zijn hoger uitgevallen door extra MFSII/ Oxfam subsidie voor New Business Development. • Personeelskosten zijn lager uitgevallen doordat voor website ontwikkeling deels externen zijn ingehuurd. • Huisvestingskosten zijn lager uitgevallen omdat een deel van ruimte is onderverhuurd. • Programmekosten zijn lager uitgevallen omdat er minder is uitgegeven aan evenementen in 2013 omdat deze door andere partijen zijn gefinancierd. • SBOS programma is hoger uitgevallen omdat

31/12/2013

31/12/2012

45.660

33.894

45.660

33.894

(9)

34.644

87.935

Nog uit te keren donaties projecten

(10)

0

0

Vooruit ontvangen subsidies

(11)

85.931

128.788

Overige schulden en overlopende passiva

(12)

135.794

39.456

256.369

256.179

302.029

290.073

euro

Stichtingsreserves

(8)

Totaal

ENKELVOUDIGE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET JAAR 2013 2013

in euro

2012

Baten baten Som der baten

1.338.305 (13)

1.160.298 1.338.305

1.160.298

Lasten

ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (NA BESTEMMING SALDO VAN BATEN EN LASTEN)

Personeelskosten

(14)

437.534

441.127

Huisvestingskosten

(15)

53.720

37.097

Kantoorkosten

(16)

41.742

35.341

Vaste activa

Marketingkosten

(17)

67.648

64.471

Materiële vaste activa

Website kosten

(18)

177.421

123.241

Programmakosten

(19)

58.824

103.702

Vlottende activa

Kostprijs omzet ov. act.

(20)

29.101

0

Vorderingen

SBOS programma

(21)

188.513

185.726

Activa in

31/12/2013

euro

Inventaris

(3)

18.924

31/12/2012

16.823

Debiteuren

(4)

26.763

30.109

Incubatie en innovatie Kenia

(22)

81.899

59.567

Belastingen en sociale verzekeringen

(5)

61.495

32.105

Three60 Programma

(23)

74.790

0

Overige vorderingen en overlopende activa

(6)

36.966

24.994

New Bus. Dev. Programma

(24)

22.110

0

125.223

87.208

Algemene kosten

(25)

91.339

95.433

Afschrijving immateriële vaste activa

(26)

0

17.724

(27)

5.919

4.232

Liquide middelen Bank (7) Totaal

157.882

186.042

Afschrijving materiële vaste activa

157.882

186.042

Som der lasten

302.029

290.073

Saldo van baten en lasten

1.330.561

1.167.661

7.744

-7.363

4.104

7.363

82

0

11.766

0

Financiële baten en lasten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten Saldo van baten en lasten

104

(28)

105


1%CLUB JAARSTUKKEN | JAARREKENING

Algemene toelichting. Ten overstaan van Notaris J. Franssen te Haarlem werd op 22 februari 2007 verleden (bijstelling in 2009) de akte van oprichting van Stichting 1%Club, gevestigd te Haarlem. De stichting heeft ten doel het leveren van een bijdrage aan duurzame armoedebestrijding.

CONTINUÏTEIT

Het jaar 2013 is afgesloten met een resultaat van € 11.766,- positief. In 2010 heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Stichting een subsidie toegekend voor de komende 5 jaren. Rekening houdend met deze subsidietoekenning beschikt de stichting over toereikende middelen om de continuïteit te waarborgen. De jaarrekening over 2013 is opgesteld uitgaande van de continuïteitsgrondslagen.

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen in de Richtlijn voor Jaarverslaggeving 640 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel tegen nominale waarde. Materiële vaste activa - De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. De materiële vaste activa worden lineair afgeschreven in een termijn van 5 jaar met een restwaarde van nihil.

106

Vorderingen - De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Liquide middelen - De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Kortlopende schulden - Onder de kortlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van korter dan een jaar.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen - Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De begroting inclusief de verschillen analyse is in de toelichting op de staat van baten en lasten opgenomen. Het model van de staat van baten en lasten wijkt af van de in het modellen besluit opgenomen standaard modellen. De gehanteerde indeling van de staat van baten en lasten sluit aan bij de activiteiten van de stichting en geeft hierin het beste inzicht. Baten - Onder de baten activiteiten 1%Club wordt verstaan de opbrengsten van de in het verslagjaar verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen. Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De subsidies

worden als bate in het jaar verantwoord naar rato van de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten / bestedingen. Het verschil tussen de in het boekjaar ontvangen subsidie en de in het boekjaar gerealiseerde bate uit subsidies wordt op de balans geactiveerd / gepassiveerd voor zover dit past binnen de toegezegde subsidie.

Bijdragen in natura - Bijdragen in natura worden gewaardeerd tegen de waarde in het economische verkeer, indien de waarde niet betrouwbaar is te bepalen wordt deze niet tot waardering in de jaarrekening gebracht. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (IN EURO) 31/12/2013

31/12/2012

16.823

14.047

8.020

7.008

0

0

24.843

21.055

5.919

4.232

18.924

16.823

Totale waarde aanschaf per 31 december

31.395

23.375

Totale waarde afschrijving per 31 december

12.471

6.552

18.924

16.823

26.763

30.109

Activa Vaste activa Materiële vaste activa - Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven: Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Af: desinvesteringen Af: afschrijvingen Boekwaarde per 31 december

(3)

De afschrijvingstermijn voor de materiële vaste activa is 5 jaren.

Vlottende activa Vorderingen Handelsdebiteuren Stand per 31 december

(4)

107


1%CLUB JAARSTUKKEN | JAARREKENING

31/12/2013

31/12/2012

Belastingen en premies sociale verzekeringen

31/12/2013

31/12/2012

(9)

34.644

87.935

(10)

0

0

SBOS programma

53.743

85.759

MFS II

15.618

43.029

Oxfam (NBD organisatie-ontwikkeling 2012)

16.570

0

85.931

128.788

De stichtingsreserves worden gevormd door een batig saldo of verliessaldo van de stichting.

Omzetbelasting suppletie 2008

-5.098

-5.098

Omzetbelasting 4e kwartaal 2013

55.740

0

Kortlopende schulden

Omzetbelasting suppletie 2013

10.853

0

Crediteuren

Omzetbelasting suppletie 2011

0

1.024

Omzetbelasting 4e kwartaal 2012

0

42.070

Omzetbelasting suppletie 2012

0

-5.891

Nog uit te keren donaties projecten

61.495

32.105

Stand per 31 december

(5)

Stand per 31 december

Overige vorderingen Borgsom huur

10.318

Nog te ontvangen creditrente Rabobank spaarrekening

3.642

6.166

Nog te ontvangen tegemoetkoming accountantskosten Oxfam

2.000

0

10.260

0

0

5.000

Overlopende omzet

1.597

0

Nog te ontvangen facturen

26.610

0

RC Stichting 1%Club Donaties

1.149

0

Accountant - en administratiekosten

20.000

23.000

0

0

R/C Stichting 1%Club Donaties

0

616

4.499

3.510

70.500

15.000

36.966

24.994

Huur-/ servicekosten

2.950

0

125.223

87.208

Terug te storten debiteur MDF NL

15.349

0

RC Outbox

235

0

Bankkosten

149

192

0

648

135.794

39.456

Nog te ontvangen Oxfam 2013 ivm web-ontwikkeling Nog te ontvangen giften

RC Outbox Vooruitbetaalde kosten (6) Totaal vorderingen Liquide middelen Rabobank .892 (donatie rekening) Rabobank .364 (spaarrekening) Rabobank .163 (rekening courant) (7)

0

0

153.555

162.389

4.327

23.653

157.882

186.042

Passiva Eigen vermogen Stichtingsreserves Stand per 1 januari

33.894

33.894

Bestemming saldo baten en lasten

11.766

0

45.660

33.894

Kapitaal per 31 december

108

Vooruitontvangen subsidies

13.818

(8)

(11) Overige schulden en overlopende passiva

Vooruit ontvangen fondsen

Overige (12)

Niet in de balans opgenomen activa Door het Ministerie van Buitenlandse Zaken is aan Stichting 1%Club een MFS II Subsidie toegekend van € 4.572.170. In 2014 ontvangt de Stichting 1%Club hiervan € 979.551 en in 2015 € 1.049.519. Van SBOS ontvangt de Stichting in totaliteit € 414.805, verdeeld over drie jaren. Hiervan is in 2012 € 126.645

ontvangen, in 2013 is ontvangen € 123.340 en in 2013-2014 nog te ontvangen € 164.820. De Nationale Postcode Loterij heeft € 500.000 toegezegd voor 2014 voor het crowdfunden van Innovatie Projecten. In het kader van New Business Development (NBD) subsidie is in 2013 € 28.420 ontvangen en in 2014 nog € 36.607 te ontvangen. Ventanaz verwerkt de waarde van het gebruik apparatuur in de korting. Voor 2013 levert Ventanaz een korting op van € 14.722 en in 2014 wordt er op een korting van € 25.007 gerekend. Outbox Consultancy B.V. levert

109


1%CLUB JAARSTUKKEN | JAARREKENING

voor de Co-Creaties een Co-Creatie coördinator voor de looptijd van het programma en geeft 25% korting op het uurtarief voor het ontwikkelen van het web platform gedurende de looptijd van het SBOS programma. Dit levert een waarde van € 17.707 op voor 2013. In 2014 zullen er geen kortingen meer gegeven worden omdat er aan de totale toezegging is voldaan. Accenture heeft een totale donatie over 2013 en 2014 toegezegd van € 40.000. Hiervan heeft € 8.000 betrekking op 2013 en € 32.000 op 2014. Van het bedrag van 2013 is € 8.000 in opdracht van Accenture doorgestort op projecten. Met M4M is een barterovereenkomst gesloten voor campagnemanagement en rapportage van de Google adwords campagnes voor een totaalbedrag van € 14.400. Deze loopt van april 2013 - maart 2014. In 2013 is er € 10.800 aan waarde geleverd en in 2014 nog € 3.600 te ontvangen.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen HUUR Tussen Outbox Consultancy BV en Stichting 1%Club is een onderverhuurovereenkomst gesloten. Stichting 1%Club huurt per 1 januari 2012 via Outbox Consultancy BV een pand aan het s Gravenhekje 1a te Amsterdam. Dit huurcontract loopt 3 jaar tot 31 december 2015. Opzegging vindt plaats met inachtneming van een termijn van minstens 12 maanden of een aanbreng van een nieuwe onderhuurder die goedkeuring heeft van de hoofdhuurder.De huurprijs inclusief servicekosten met ingang van 1 januari 2013 bedraagt € 3.806,66 exclusief omzetbelasting. Dit is in augustus geïndexeerd naar € 3.959,37 exclusief Omzetbelasting.

INCUBATIE EN INNOVATIE KENIA In 2014 is er nog € 16.902 te besteden aan NaiLab voor onder andere het ontwikkelen van een mobiele app.

SBOS PROGRAMMA

Stichting 1%Club levert voor het onderdeel “Co-Creatie Days” de Social Media Medewerker en de facilitators. Niet uit de balans blijkend is er door inzet van vrijwilligers

110

in totaal voor 2013 een waarde van € 24.883 geleverd en voor 2014 nog een waarde te leveren van € 10.368.

TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

VENNOOTSCHAPSBELASTING De belastingdienst neemt het standpunt in dat Stichting 1%Club een Algemene Nut Beogende Instelling is. Hierdoor is sprake van een algemeen maatschappelijk belang in de zin van artikel 6 Wet VPB (oud). De stichting kwalificeert dan ook als een artikel 6 stichting. De Stichting wordt gedeeltelijk vrijgesteld van de heffing van vennootschapsbelasting. Indien de feiten en omstandigheden in de toekomst dusdanig zullen wijzigen dat er geen sprake is van een algemeen maatschappelijk belang of als de inkomsten dusdanig veranderen dat er wel sprake is van een belastingplicht voor de vennootschapsbelasting, rust op het stichtingsbestuur de plicht om dat aan de belastingdienst kenbaar te maken. Per 1 januari 2012 heeft er een wetswijziging plaatsgevonden en vanaf 2012 geldt dat op grond van artikel 6 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 dat de Stichting is vrijgesteld van de belasting indien de winst in het jaar, met uitzondering van fondswervende activiteiten en herbestedingsreserve, niet meer bedraagt dan € 15.000, dan wel de winst in het jaar en de daaraan voorafgaande vier jaren tezamen niet meer bedraagt dan € 75.000. Indien in een jaar verlies geleden wordt, wordt de winst voor dat jaar gesteld op nihil. Indien de resultaten in enig jaar de voorgaande bedragen overschrijden, rust de plicht op het stichtingsbestuur om dat kenbaar te maken aan de belastingdienst. Stichting 1%Club blijft in 2013 onder deze norm. Dit jaar is er een exploitatieoverschot behaald van € 11.766,- . Daar dit onder de € 15.000,- blijft en er in de voorgaande 4 jaar cumulatief minder dan € 75.000,- overschot is behaald wordt het standpunt ingenomen dat deze winst voor de vennootschapsbelasting onbelast blijft. Hierover zal in 2014 contact worden gezorgd met de belastingdienst. Tevens zal in 2014 in samenwerking met Loyens en Loeff aan de belastingdienst een standpunt worden gevraagd inzake het vennootschapsbelastingkarakter van de nieuwe webontwikkeling activiteiten.

2013

2012

3.419

3.924

47.024

34.411

50.443

38.335

936.995

893.736

Subsidie Open Data Camp

0

25.000

Subsidie SBOS programma

155.356

111.918

New business dev. Oxfam 2012

11.850

0

New business dev. Oxfam 2013

10.260

0

2.000

0

1.116.461

1.030.654

Opbrengsten Baten activiteiten 1%Club Netto omzet service fee Netto omzet overige activiteiten Subsidie baten Subsidie MFS II

Tegemoetkoming Oxfam accountantskosten

MFS II SUBSIDIE

SBOS PROGRAMMA

De stichting 1%Club heeft in het kader van het SBOSprogramma een meerjarige subsidie toezegging ontvangen. De subsidie periode loopt van juni 2011 t/m mei 2014. Na afloop van de subsidie periode dient de stichting via een afzonderlijke subsidieverantwoording de besteding van de subsidie te verantwoorden. De bestedingsmogelijkheid van de subsidie inkomsten is beperkt tot de activiteiten binnen het SBOS programma. Tevens dient de stichting via co-financiering een eigen bijdrage aan deze activiteiten te leveren.

De stichting 1%Club maakt onderdeel uit van de ‘impact alliantie’ welke een subsidie toezegging vanuit het MFS II programma heeft ontvangen. Oxfam Novib is de penvoerder van de alliantie. De subsidie periode loopt van 2011 - 2015. Na afloop van het boekjaar verantwoordt de stichting in een afzonderlijke subsidie verantwoording over de naleving van de van toepassing zijnde subsidie voorwaarden. De subsidie verantwoording over het boekjaar 2013 wordt in maart 2014 ingediend.

2013

2012

Sponsoren (natura)

14.160

0

Opbrengsten partnerschappen

50.000

50.000

64.160

50.000

23

161

Opbrengsten co-financiering (in natura) SBOS programma

32.429

36.148

Fondsen

74.790

5.000

107.242

41.309

1.338.305

1.160.298

Sponsorbijdragen

Giften en baten uit fondsenwerving Giften

Totaal opbrengsten

(13)

111


1%CLUB JAARSTUKKEN | JAARREKENING

OPBRENGSTEN PARTNERSCHAPPEN De waarde voor de inzet van Accenture pro-bono activiteiten ten behoeve van 1%Club zijn in 2013 gewaardeerd op € 50.000. Dit is een inschatting op basis van de geleverde contractwaarde. Naast Accenture, wordt Stichting 1%Club door veel partijen gesteund bij het realiseren van haar doelstellingen. Deze partijen leveren 1% van hun capaciteit als een natura-bijdrage aan de stichting. De waarde van deze bijdragen zijn van groot belang voor de stichting, echter niet betrouwbaar in financiële termen te waarderen. Derhalve zijn deze niet in de jaarrekening verantwoord.

PERSONEELSKOSTEN

Stichting 1%Club heeft geen personeel in dienst. Het personeel wordt ingehuurd via OutBox Consultancy. De 1%Crew bestond uit 14 vaste medewerkers en 19 vrijwilligers. In totaal waren de in rekening gebrachte personeelskosten in 2013 € 437.534,-. De gemiddelde personeelskosten (bruto salaris en werkgeverslasten) bedragen € 31.252 per ingehuurde medewerker.

Het bestuur van 1%Club is onbezoldigd. In geval de functie wordt vervuld anders dan op grond van een dienstbetrekking, vermeldt de verantwoordelijke in afwijking van het eerste lid van iedere topfunctionaris en iedere gewezen topfunctionaris: Naam: Bart Lacroix De bezoldiging: Managementvergoeding ad € 65.676,- per jaar. Functie: Managing Director; gedurende het gehele boekjaar 2013 heeft Bart Lacroix zich gemiddeld voor 32 uur per week ingezet. Naam: Anna Chojnacka De bezoldiging: Managementvergoeding ad € 46.521,per jaar. Functie: External Director; gedurende het boekjaar 2013 heeft Anna Chojnacka zich van januari - maart en oktober - december voor 32 uur per week ingezet. Van april tot en met september heeft zij zich voor 20 uur per week ingezet.

2013

2012

Drukwerk

444

819

Representatiekosten

940

961

Website kosten

3.324

0

Communicatie

12.568

10.854

Marketing

50.372

50.703

0

1.134

67.648

64.471

117.114

98.572

9.780

7.705

49.440

16.306

1.088

658

177.421

123.241

Marketingkosten

Donaties (17) Website kosten Website ontwikkeling Kosten hosting Design Domeinen (18)

2012

473.679

475.500

-58.084

-34.373

Opleidingen-cursussen

13.119

0

Evenement kosten en workshops

2.500

19.500

Overige personeelskosten

8.820

0

Onderzoek

9.822

20.261

437.534

441.127

Reis en verblijfkosten

13.316

7.407

Training en capaciteitsopbouw

33.186

45.338

0

11.196

(19)

58.824

103.702

(20)

29.101

0

Co-creaties platform

70.829

36.208

Inhuur personeel Outbox Consultancy Toegerekende personeel aan SBOS

(14) Huisvestingskosten Huur bedrijfsruimte

46.598

34.798

Servicekosten bedrijfsruimte

5.831

1.535

Vaste lasten bedrijfsruimte

1.290

764

0

0

53.720

37.097

Overige huisvestingskosten (15) Kantoorkosten

Monitoring en evaluatie Kostprijs omzet overige activiteiten Kostprijs SBOS programma

3.711

3.333

Co-creaties

13.029

28.757

12.420

11.321

1%SHOW

45.572

85.388

313

89

Toegerekende personeelskosten

58.084

34.373

Automatiseringskosten

17.181

13.712

1.000

1.000

Kantine

3.093

0

188.513

185.726

Kosten vrijwilligers

5.025

6.886

0

0

24.699

37.122

41.742

35.341

3.000

0

Kantoorartikelen Telecommunicatiekosten Verzend- en bezorgkosten

(16)

112

Programmakosten - De vergoeding van de kosten van de evenementen en workshops worden deels gerealiseerd uit de inkomsten van sponsoren als ook de eigen inkomsten.

2013

Accountantskosten (21) Incubatie en innovatie Kenia Huurkosten Marketing en communicatie

113


1%CLUB JAARSTUKKEN | JAARREKENING

2012

Internetplatform

0

17.724

Merkontwikkeling

0

0

0

17.724

5.919

4.232

5.919

4.232

Rente Rabobank spaarrekening 1473.366.364/MFS II

2.914

5.121

2012

8.791

1.900

Afschrijving op immateriĂŤle vaste activa

372

4.480

32.699

0

Kantoorartikelen

0

6.000

Telefoon en internet

0

6.000

Afschrijving op materiĂŤle vaste activa

Automatiseringskosten

0

4.065

Inventaris

12.338

0

81.899

59.567

Overige Personeelskosten Equipment en inrichting Web ontwikkeling

Vergoeding gestolen goederen/middelen (22) Three60 Programma

(26)

(27) Rentebaten

Webontwikkeling

28.352

0

Rente Rabobank spaarrekening 1473.366.364/SBOS

728

1.045

Communicatie

28.228

0

Rente Rabobank spaarrekening 1513.237.977/donaties

439

1.197

Reis- & verblijfkosten

9.896

0

Overige ontvangen rente

22

0

Design en vormgeving

8.314

0

4.104

7.363

74.790

0

Webontwikkeling (2013)

10.260

0

Inhuur derden (organisatie-ontwikkeling 2012)

11.850

0

22.110

0

(23) New Bussiness Development Programma

(24) Algemene kosten - De post advies- en juridische kosten is een weergave van de overeenkomst mett Accenture waar tegenover de inkomsten uit partnerschappen tegenover stond. Ook in 2013 heeft Accenture waarde geleverd in natura door de inzet van pro bono uren. Abonnementen en contributies

2.253

2.638

Administratieve lasten

18.105

18.877

Accountantskosten

14.000

15.950

Advies en juridische kosten

50.000

50.000

0

1.850

2.923

2.074

0

-102

621

1.055

Kleine inventaris

1.624

3.043

Transactiekosten

1.813

0

0

48

91.339

95.433

Reis- en verblijfkosten Bankkosten Rente - kosten crediteuren/belastingen Bedrijfsverzekeringen

Overige algemene kosten (25)

114

2013

2013

(28)

OVERIGE INFORMATIE

Gedurende het jaar 2013 waren geen werknemers in dienst. Het personeel van de stichting wordt ingehuurd via Outbox Consultancy BV. Ondertekening van de jaarrekening Bestuurders, P.P. van Oerle M. Meeuwissen S. Panhuijsen E. Deijs Q. Schevernels 8 April 2014 Stichting 1Procentclub s Gravenhekje 1-a 1011 TG Amsterdam

Statutaire bepalingen omtrent resultaat bestemming. Het resultaat staat ter vrije beschikking aan het bestuur. Voorstel tot resultaat bestemming Het saldo van het resultaat is op onderstaande wijze door het bestuur bestemd: Dit voorstel is in de jaarrekening verantwoord Resultaat boekjaar 11766 Toevoeging aan algemene reserves 11766

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die van invloed zijn op de jaarrekening

OVERIGE GEGEVENS Controleverklaring van de onafhankelijke accountant. Deze is hierna opgenomen

115


Deloitte Accountants B.V. Orlyplein 10 1043 DP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland

1%CLUB JAARSTUKKEN | JAARREKENING Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9733 www.deloitte.nl

Deloitte Accountants B.V. Orlyplein 10 1043 DP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9733 www.deloitte.nl

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: het bestuur van de stichting 1 Procentclub

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: het bestuur van de stichting 1 Procentclub Wij hebben de in jaarstukken 2013 opgenomen jaarrekening 2013 van stichting 1 Procentclub te Haarlem gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de staat van baten en lasten over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de in Nederland geldende grondslagen voor de financiële verslaggeving RJ 640 Organisaties zonder winststreven en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming met de in Nederland geldende grondslagen voor de financiële verslaggeving RJ 640 Organisaties zonder winststreven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die voldoet aan de WNT-eisen van financiële rechtmatigheid zoals opgenomen in het Controleprotocol WNT van de Beleidsregels toepassing WNT. Het bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die WNT-eisen van financiële rechtmatigheid mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en de Beleidsregels toepassing WNT, inclusief het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijking van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Wij hebben de in jaarstukken 2013 opgenomen jaarrekening 2013 van stichting 1 Procentclub te Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt uit de de accountant de31 interne beheersing in de staat Haarlem gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat balans per december 2013 en aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld van baten en lasten over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de daarvan, alsmede voor de naleving van de WNT-eisen financiële rechtmatigheid, gericht op het gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risicoinschattingen hebben echter niethet totbestuur doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de Verantwoordelijkheid van effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controlevan omvat tevens het evalueren Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken de jaarrekening die het van de geschiktheid van degetrouw gebruikte grondslagen voor in financiële verslaggeving en in deNederland gebruikte vermogen en het resultaat dient weer te geven overeenstemming met de WNT-eisen van financiële en van de redelijkheid van de doorzonder het bestuur van de geldende grondslagen voorrechtmatigheid de financiële verslaggeving RJ 640 Organisaties winststreven stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de en en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke jaarrekening. semipublieke sector (WNT), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming

met de in Nederland geldende grondslagen voor de financiële verslaggeving RJ 640 Organisaties Wij zijnwinststreven. van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om zonder een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die voldoet aan de Oordeel betreffende de rechtmatigheid jaarrekening zoals opgenomen in het Controleprotocol WNT van WNT-eisen van financiële Naar ons oordeel toepassing geeft de jaarrekening getrouw beeldverantwoordelijk van de grootte en samenstelling van de Beleidsregels WNT. Het een bestuur is voorts voor een zodanige het vermogen van stichting 1 Procentclub per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving in metfinanciële RJ 640 Organisaties zonder winststreven en de Beleidsregels toepassing vanovereenstemming die WNT-eisen van rechtmatigheid mogelijk te maken zonder afwijkingen van WNT. materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Voorts zijn wij van oordeel jaarrekening 2013 in alle van materieel belang zijnde aspecten Verantwoordelijkheid vandat de de accountant voldoet aan de WNT-eisen van financiële rechtmatigheid, zoals hetbasis van onze Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over deopgenomen jaarrekeninginop Controleprotocol WNT vancontrole de Beleidsregels WNT. met Nederlands recht, controle. Wij hebben onze verricht intoepassing overeenstemming waaronder de Nederlandse controlestandaarden en de Beleidsregels toepassing WNT, inclusief Amsterdam, 8 april 2014 het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van Deloitte Accountants B.V. zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijking van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg Was getekend: drs. M.G.W. Quaedvlieg RA AA MBA van fraude of fouten.

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853.

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

13697/ac Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853.

116

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

13697/ac

117


Bij lagen. 119


NAIROBI, KENIA.

Monitoring en Evaluatie (M&E) 2.0


1%CLUB JAARSTUKKEN | AFGERONDE PROJECTEN

Afgeron de pro jecten.

Afgeronde projecten 2013. KITS FOR MOTHERS LOCATIE: Uganda BEDRAG OPGEHAALD: € 1501 This project will provide better maternity care to expecting mothers and their babies by equipping the St Francis Hospital Buluba with 3 new delivery kits.

FOOD FOR THE FUTURE LOCATIE: Senegal BEDRAG OPGEHAALD: € 5063 This project improves the food intake of and, therewith, prevents malnutrition amongst vulnerable children in the region of Potou, Senegal.

DATAZONE | A VIRTUAL LIBRARY LOCATIE: Cameroon BEDRAG OPGEHAALD: € 68 DataZone is an innovative virtual library for Third World university campuses and student lounges.

KIVUFOON - SOCIALE MOBILISERING MET MOBIELE TELEFONIE IN OOST CONGO LOCATIE: Democratic Republic of Democratic Republic of Democratic Republic of the Congo BEDRAG OPGEHAALD: € 880 Het project “Kivufoon” heeft een GSM netwerkverbinding ge_nstalleerd in het oosten van de DRC (Kongo) waar het vooral wordt gebruikt door actieve radioclubs om lokaal nieuws uit te wisselen _n via de radio te waarschuwen voor rondzwervende bendes rebellen en legereenheden. zie ook: http:// www.kivufoon.nl

BOOSTING GIRLS EDUCATION: RE-USABLE SANITARY PADS IN SOMALIA LOCATIE: Somalia BEDRAG OPGEHAALD: € 580 In continuation on our previous project (see “Gewoon naar school” on this website) we are now looking for a sustainable solution to address the problems of menstruation for school girls through piloting re-usable

122

sanitary pads, addressing both the access of sanitary pads as well as boosting (economic) empowerment of women; these will be the ones who will produce and sell the pads which will significantly increase their position in society as independent women.

KISOBOKA: HET KAN! LOCATIE: Uganda BEDRAG OPGEHAALD: € 3002 Bouw van een leer- en community centrum voor straatjongeren, werkloze jongeren en groepen in achterstandsituaties

WOMEN GARDEN FOR HEALTH IN NYARUGURU DISTRICT LOCATIE: Rwanda BEDRAG OPGEHAALD: € 195 The project enables the vulnerable women and girls to take a leading role in prevention and management of violence, HIV/AIDS, malnutrition, poverty and isolation through providing, trainings and access to land, seeds and tools to create community gardens with technical assistance in sustainable agriculture, nutrition and related markets.

AGRICULTURAL TRAINING AND STARTING CAPITAL FOR WAR VICTIMS. LOCATIE: Uganda BEDRAG OPGEHAALD: € 1114 Transforming the lives of the Formerly Internally Displace persons to live a fulfilling and a successful life by supporting them with various trainings skills and equipping them with materials for economic empowerment.

TRAINING GUARDIANS OF ORPHAN GIRL-CHILDREN IN MATHINKA COMMUNITY LOCATIE: Sierra Leone BEDRAG OPGEHAALD: € 677 Training 40 guardians of 100 orphan children in project management, in computing, internet and business keeping and in Mobile phone SMS service to text important messages to each network members on pertinent issues.

123


1%CLUB JAARSTUKKEN | AFGERONDE PROJECTEN

SANITAIR VOOR SCHOLEN IN ZANSKAR LOCATIE: India BEDRAG OPGEHAALD: € 3369 Voor zes scholen in Zanskar zullen sanitaire voorzieningen worden gebouwd. Iedere school wordt voorzien van een afsluitbare hurktoilet, twee grote wastafels, ?_n douchecabine, een wasbassin en een opslaghok.

LIGHTS ON: ZONNEPANELEN VOOR WEESHUIS GHANA LOCATIE: Ghana BEDRAG OPGEHAALD: € 2876 Zonnepanelen voor het weeshuis Mother Cares Orphanage & Welfare Home, om continuiteit van licht en energie te waarborgen.

PLANNEN VOOR EEN NIEUW LOKAAL LOCATIE: Ecuador BEDRAG OPGEHAALD: € 2972 Zonder onderwijs, geen doorbraak van de armoedespiraal. En zonder dakpannen, geen klaslokaal! Bouw mee aan het dak van twee nieuwe klaslokalen en zorg dat 80 kinderen naar school kunnen. Bouw mee aan lokalen, bouw mee aan toekomst.

BOUWEN AAN HYGIENE IN BANGLADESH LOCATIE: Bangladesh BEDRAG OPGEHAALD: € 873 Sanitaire voorzieningen in de sloppenwijk Korail

BICYCLE AND PUSH CARTS FOR WOMEN SMALLHOLDER FARMERS IN GHANA LOCATIE: Ghana BEDRAG OPGEHAALD: € 25 Empower women smallholder farmers in a remote rural district in Ghana with push and bicycle carts as an alternative to the extenuating method of head porterage (women carry over 90 tons of food and firewood collected every year) and help them become 3 times more efficient.

124

SOUL SURF PROJECT BALI LOCATIE: Indonesia BEDRAG OPGEHAALD: € 858 Een betere toekomst voor Bali’s environment en haar inwoners (mens, dier en plant) en meer kansen voor weeskinderen.

ALTERNATE INCOME GENERATING BUSINESS FOR FEMALE SEX WORKERS (FSWS) LOCATIE: India BEDRAG OPGEHAALD: € 290 The project aims to provide alternative job opportunities for Female Sex Workers (FSW) in the slums in North Chennai.

ONE CUSHION, ONE LIFE LOCATIE: Zimbabwe BEDRAG OPGEHAALD: € 3620 The project will prevent suffering, serious secondary health complications and early death caused by pressure sores, by increasing the number of appropriate wheelchair pressure care and positioning cushions available to wheelchair users living in the surrounding areas of Bulawayo Zimbabwe. Dit project voorkomt lijden, ernstige gezondheidscomplicaties en zelfs vroegtijdige dood als gevolg van drukwonden, door ervoor te zorgen dat rolstoelgebruikers in de omgeving van Bulawayo Zimbabwe de juiste rolstoelkussens en verzorging krijgen.

BRINGING SAFE LIGHT TO CAYO DISTRICT LOCATIE: Belize BEDRAG OPGEHAALD: € 5000 Saving the lives primarily of children by distributing over 300 safe solar powered lights at no cost to the families in underdeveloped areas in the Villages of Armenia, St. Matthews, and Los Tambos, of the Cayo District in Western/Central Belize.

MEDICAL CENTER1 LOCATIE: Nigeria BEDRAG OPGEHAALD: € 1005 Het bouwen van een Medical center in Ekwerazu, Nigeria om eerste hulp te kunnen verlenen aan de mensen daar.

ONDERSTEUNENDE LEERMIDDELEN SCHOOL MAPUTO LOCATIE: Mozambique BEDRAG OPGEHAALD: € 343 Aankoop van leermiddelen voor onze armenschool in de stad Maputo, Mozambique

WATER FOR LIFE LOCATIE: Cameroon BEDRAG OPGEHAALD: € 1238 To construct 4 boreholes for Dieka Bafaw villages.

THE VEGGIE VENTURE

A BRIGHTER FUTURE FOR SAN ANTONIO DE LOS COBRES

LOCATIE: Senegal BEDRAG OPGEHAALD: € 5008 This project provides women of the region of Potou, Senegal, with the necessary tools to maximize their yields from vegetable gardening, increasing food security and economic independence.

LOCATIE: Argentina BEDRAG OPGEHAALD: € 1250 By training teachers in computer compentencies students in San Antonio de los Cobres will improve their future prospect by having knowledge about working with computers.

RESSACA: EDUCATION & DEVELOPMENT

RENOVATING THE OLD SCHOOL GITARAMA-RWANDA

LOCATIE: Brazil BEDRAG OPGEHAALD: € 710 Stichting Rhiza start een school en onderneming in de riviergemeenschap Ressaca, zodat de bevolking van Ressaca voor het eerst naar school kan.

LOCATIE: Rwanda BEDRAG OPGEHAALD: € 958 LETS BRIGHTEN THEIR FUTURE, Education is the KEY The primary school in Gitamara (Rwanda) is in a bad condition, we would like to pimp the school

because children do need decent environment to study we want to help them! so they can have a better education means brighten their future

ICT PROJECT NIEUW AURORA LOCATIE: Suriname BEDRAG OPGEHAALD: € 832 Samen met de Johannes Arabisschool in het binnenland van Suriname een computerruimte oprichten, zodat de kinderen van het dorp al op jonge leeftijd met de computer in aanraking komen en de inwoners van het dorp beschikken over een eigen Internetcafe.

BOUW JEUGDCENTRUM LOCATIE: Colombia BEDRAG OPGEHAALD: € 1785 Kinderen uit een van de armste wijken van de stad Armenia, Colombia kunnen eindelijk in een veilige omgeving bijeenkomen om te sporten, spelen en leren.

SOLAR SUCCESS STORY LOCATIE: Kenya BEDRAG OPGEHAALD: € 1820 With four successful projects supported by the 1%CLUB, 790 poor families with school going children have been given solar lighting kits, which help kids study after school when the dark falls. This enables them to study during the evenings and to help their parents to create an extra income enabling them to pay for education, health care and food. For our 5th project, we want to provide solar lighting kits to 72 more poor families with school going children. At this stage, the families that will receive these solar kits, will be required to contribute and pay for the solar kits in 5 installments, their contribution will be used to buy more solar kits to be given to more poor and needy families with school going children.

VERBIND SANTA ISABEL MET DE WERELD! LOCATIE: Ecuador BEDRAG OPGEHAALD: € 2390 De vrijwilligers en stagiaires van Local Dreamers werken samen met de lokale bevolking aan de aanleg van twee muren langs de onverharde hoofdweg van Santa Isabel, ?_n van de minst ontwikkelde en meest

125


1%CLUB JAARSTUKKEN | AFGERONDE PROJECTEN

kwetsbare wijken van Quito, Ecuador. Na de aanleg van de muren, gaat de lokale overheid over tot het verharden van de hoofdweg, een essenti_le stap in de ontwikkeling van de community!

KIPPEN VOOR EEN BETER LEVEN IN BURKINA FASO LOCATIE: Burkin a Faso BEDRAG OPGEHAALD: € 1914 Afrikaanse boerenfamilies ontvangen kippen en training waarmee zij een kippenhouderij kunnen opstarten en een toekomst met voedsel- en inkomenszekerheid tegemoet gaan.

GREEN HOPE - “GROENE HOPEN” LOCATIE: Cameroon BEDRAG OPGEHAALD: € 3100 Het project Green Hope - Groene hopen werkt met gehandicapte kinderen, weeskinderen en kwetsbare kinderen. Green Hope connects, inspires and collaborates with the disabled, orphans and vulnerable children to build thriving, just and sustainable ways of life for all; thereby lighting hope in the lives of the disabled, orphans and vulnerable children in the domains of environmental education, peace education, hygiene and sanitation education and use of associative links such as sports, arts, culture and Green Nurseries to foster solidarity, food security, talents and hope for a greener future of the disabled, orphans and vulnerable children of 2 orphanages and a rehabilitation center.

MUGINA PEACE FARM LOCATIE: Rwanda BEDRAG OPGEHAALD: € 2643 Met dit vredes- en verzoeningsproject kunnen slachtoffers _n daders van de Genocide van 1994, mensen die vijanden waren, nu in vrede samenwerken aan betere levensomstandigheden.

BOUW AMBACHTSSCHOOL LOCATIE: Bangladesh BEDRAG OPGEHAALD: € 1501 Met een baan heb je geld om voor jezelf en je gezin te zorgen. Helaas is de werkloosheid in Bangladesh erg hoog. Wij willen mensen de kans geven een vak te leren en tegelijkertijd hun brood te verdienen.

BOOKS FOR BOOKS LOCATIE: Guatemala BEDRAG OPGEHAALD: € 1358 After research in 2008 the Social Communication Workgroup (SCW-group) was formed in Llano Largo. Our goal is two fold: first, providing them with communication training given by a communication expert in order to develop and execute projects and initiatives, and second providing educational material to the primary school in Llano Largo assuring broader knowledge among children and increasing their probability of enrollment and attendance in the secondary school of Llano Largo.

EMPOWERMENT OF DISABLED WOMEN / GIRLS OF PAKISTAN. PARTICIPATIE VAN VROUWEN/ MEISJES MET EEN HANDICAP LOCATIE: Pakistan BEDRAG OPGEHAALD: € 2139 Empower the Disabled Women / girls with Skill training so they become independent community member. Ondersteuning van participatie van gehandicapte vrouwen/meisjes door middel van vaardigheidstraining zodat ze een onafhankelijk lid worden van de gemeenschap

RED AARDAPPELS VAN “IERSE” ZIEKTE LOCATIE: Democratic Republic of Democratic Republic of the Congo BEDRAG OPGEHAALD: € 620 In depots (winkels) beschikbaar hebben van gewasbeschermingsmiddelen en daarmee een oogst reductie van 50% te voorkomen

VOORKOM TIENERZWANGERSCHAPPEN IN DE FAVELA’S! LOCATIE: Brazil BEDRAG OPGEHAALD: € 808 Training van tieners in favela’s (krottenwijken) om de consequenties van tienerzwangerschappen voelbaar te maken; het voorkomen van tienerzwangerschappen is een belangrijk middel om de armoedecirkel te doorbreken.

127


1%CLUB JAARSTUKKEN | AFGERONDE PROJECTEN

CUENTA CONMIGO (KINDERTELEFOON) LOCATIE: Peru BEDRAG OPGEHAALD: € 4500 Cuenta conmigo is een project waarbij de mishandelde of verwaarloosde kinderen uit Peru gratis en anoniem kunnen bellen of chatten met mensen die met liefde naar hun verhaal luisteren en ze helpen met het oplossen.

H2O ON THE GO! LOCATIE: Uganda BEDRAG OPGEHAALD: € 2157 Schoon drinkwater op beloopbare afstand voor gezinnen in Uganda.

EIGEN MANGOPLANTAGE VOOR WEDUWEN LOCATIE: Ghana BEDRAG OPGEHAALD: € 225 De plantage afmaken zodat er binnen 3 jaar mango’s ge_xporteerd kunnen worden voor eigen inkomsten van de weduwenorganisatie. Eigenlijk; de gaten opvullen die de exportorganisatie van de overheid door corruptie & mismanagement heeft achtergelaten. Zij hadden zich gecommitteerd aan het project maar hebben het af laten weten. Beetje bij beetje proberen ze hun organisatie weer op te bouwen (EDIF) na het ontslag van de managers maar door kapitaalverlies en misschien andere factoren is de steun die we nu krijgen heel miniem en te weinig om de plantage te redden.

DEEL 2: SHINY ELEPHANTS & HAPPY PEOPLE! LOCATIE: Zambia BEDRAG OPGEHAALD: € 450 Verbetering van de voedselzekerheid van de lokale bevolking en behoud van de olifantenpopulatie rond Kasanka National Park, Zambia

VAN SLANGEN BETOVERAAR TOT KIPPENBOER LOCATIE: India BEDRAG OPGEHAALD: € 2506 De gemeenschap van slangen betoveraars is op zoek

128

naar een nieuwe manier om een duurzaam inkomen te genereren, omdat het vangen van slangen niet meer toegestaan is door de Indiase wet. Het project wil de gemeenschap voorzien van pluimvee (vooral kippen) en hen leren hoe zij kippen kunnen fokken, voeden en verkopen.

PEACE PAGES: CONNECTING YOUTH LOCATIE: Philippines BEDRAG OPGEHAALD: € 1550 Peace Pages: bringing together Muslim and Christian youth in the Philippines to enhance mutual understanding and reduce prejudice.

GREEN KIDZ INITIATIVE

WIE DRAAGT ER ZIJN STEENTJE BIJ?

LOCATIE: South Africa BEDRAG OPGEHAALD: € 2259 Environmental education at under-resourced schools with our main focus on permaculture schoolgardens to teach the children how to be self-sufficient, sustainable and to open their eyes to all other things living & growing around them.

LOCATIE: Uganda BEDRAG OPGEHAALD: € 2625 Help mee om 5 arme gezinnen uit Uganda een huis, en daardoor een nieuwe kans en een nieuwe toekomst te geven! Twee maanden later...het project is voltooid. De huisjes voor de gezinnen zijn gebouwd EN BETAALD...mede dankzij de sponsoring van de 1% Club! Vijf gezinnen kregen een nieuwe toekomst... sommigen letterlijk met tranen in de ogen.

JOBORTUNITY TRAINING INSTITUTE

NIEUWE (ONDERWIJS) KANSEN VOOR MEISJES IN CHITRAL

LOCATIE: Tanzania BEDRAG OPGEHAALD: € 1125 Het doel van Jobortunity Tanzania is om kwetsbare en kansarme jongeren de mogelijkheid te geven om een baan te vinden en te behouden en zo een kans te geven op een beter leven voor henzelf en hun families.

LOCATIE: Pakistan BEDRAG OPGEHAALD: € 2359 Oprichten van 2 meisjesscholen in Noord Pakistan.

BIKE4WORK: JUICE - DELIVERY BICYCLE RENTAL &TOURS

GOEDE NACHTRUST VOOR JONG TALENT IN ETHIOPIE LOCATIE: Ethiopia BEDRAG OPGEHAALD: € 650 De LIQA school in Zuid Ethiopi_ wil 50 wezen en kwetsbare leerlingen met goede leervermogens voorzien van dekens, kussens en lakens omdat zij noodgedwongen op kamers wonen in de stad.

THE UTANGE LANGUAGE COLLEGE LOCATIE: Kenya BEDRAG OPGEHAALD: € 868 Offering computer & language training tools to the area of Majaoni, Utange and Shanzu (Mombassa) for French, German and Italian language classes to offer locals an opportunity for jobs in tourism and business to help them develop a better income for themselves and their families.

DREAMCATCHER KAMAMMA’S HELPEN LOCATIE: South Africa BEDRAG OPGEHAALD: € 650 Vrouwen in townships naar economische zelfstandigheid helpen door hun deelname aan het toerisme. Ze helpen uit de armoede spiraal te komen.

LOCATIE: Kenya BEDRAG OPGEHAALD: € 1300 Voor de zekerheid van werk en inkomen krijgen fietstaxi-rijders (boda boda’s) in Kisumu de kans om middels de verkoop van verse fruitsapjes op de fiets en het aanbieden van fietstours en fietsverhuur hun inkomen te verhogen voor meer stabiliteit in hun leven.

INSPIRERENDE REINTEGRATIETRAJECTEN IN HET GROEN IN SURINAME LOCATIE: Suriname BEDRAG OPGEHAALD: € 790 Het bieden van inspirerende en innovatieve re_ ntegratietrajecten in het groen aan (ex-)psychiatrische pati_nten, (ex-)drugsverslaafden en thuis- en daklozen in Suriname.

LEKKER SLAPEN IN CAMBODJA LOCATIE: Cambodia BEDRAG OPGEHAALD: € 1416 Het bouwen van nieuwe en opknappen van bestaande slaapvertrekken in een kinderhuis in Cambodja en het aanschaffen van bedden, matrassen en beddengoed, zodat de kinderen niet meer op de grond hoeven te slapen.

GEEF EEN VROUW EEN VARKEN LOCATIE: Burkina Faso BEDRAG OPGEHAALD: € 3428 De positie van de vrouwen in Laye, een dorp van de smeden, op 35 km afstand van de hoofdstad van Burkina Faso, Ouagadougou, verbeteren door ze te voorzien van gezinsinkomen door middel van verkoop van varkens waarvan dan o.a. schoolgeld voor kinderen kan worden betaald en het geven van een alfabetiseringscursus.

NIEUWE KANSEN VOOR VROUWEN, DIT PROJECT GAAT VERDER ONDER DE NIEUWE PROJECTNAAM: STITCH ‘N STYLE LOCATIE: Sri Lanka BEDRAG OPGEHAALD: € 1910 Vrouwen de kans bieden op zelfstandigheid door het volgen van een gerichte beroepsopleiding styling en verzorging en het volgen van een opleiding aan de nieuwe naaischool in Kanagapuram (Vanni-gebied).

DE VAART ERIN! LOCATIE: Liberia BEDRAG OPGEHAALD: € 1375 Alphonso heeft een kleinschalig vissersbedrijfje en wil dit bedrijfje graag uitbouwen om werkgelegenheid te creeeren voor zijn regio.

POULTRY PROJECT LOCATIE: Senegal BEDRAG OPGEHAALD: € 4930 This project sets up a revolving fund, which will support female poultry farmers in Potou in creating a sustainable and self-sufficient poultry farming businesses.

129


1%CLUB JAARSTUKKEN | AFGERONDE PROJECTEN

RIGHT FOR PEACE LOCATIE: Azerbaijan BEDRAG OPGEHAALD: € 1185 This project plan is aiming to bring Dutch secondary school pupils in contact with high school pupils in Azerbaijan to exchange their culture and to discuss matters concerning national politics, democracy, conflicts and also their cultural differences.

DRESS MAKING & TAILORING LOCATIE: Kenya BEDRAG OPGEHAALD: € 525 Dress making and tailoring project which is focusing on improving economic of women

KANSARME JONGEREN OPLEIDEN TOT MEUBELMAKER LOCATIE: Sudan BEDRAG OPGEHAALD: € 1531 Het opleiden van 16/17jarige jongens uit zes verschillende districten tot meubelmakers, zodat zij in hun eigen district een toekomst kunnen opbouwen en hun vaardigheden zich verspreiden over de regio.

OPKNAPPEN WEESHUIZEN IN SLOPPENWIJK KHAYELITSHA LOCATIE: South Africa BEDRAG OPGEHAALD: € 1500 Stel je voor: je bent een kwetsbaar weeskind, vaak mishandeld en HIV-ge_nfecteerd; wij zoeken slechts 1500 Euro om 3 weeshuizen op te knappen, daarmee help jij 18 van dit soort kinderen!

BARRACO #55 LOCATIE: Brazil BEDRAG OPGEHAALD: € 5000 Een Cultureel Centrum in een favela in Rio de Janeiro voor culturele uitwisseling tussen buitenlandse en Braziliaanse bezoekers en de lokale bevolking.

NIEUW ‘THUIS’ VOOR KINDEREN IN CAMBODJA! LOCATIE: Cambodia BEDRAG OPGEHAALD: € 1040 Cre_ren van een veilige, hygi_nische en betere woonleefomgeving voor de kinderen.

130

SELF EMPLOYMENT FOR 15 UNFORTUNATE WOMEN IN INDIA LOCATIE: India BEDRAG OPGEHAALD: € 708 To empower 15 unfortunate women by facilitate with an alternative livelihood development skills in Tailoring, dress making, sari painting and create self employment.

I CARE - WASBAAR MAANDVERBAND LOCATIE: Kenya BEDRAG OPGEHAALD: € 781 I Care maakt het verschil voor meisjes en vrouwen in Kenia door: -het produceren van wasbaar maandverband zodat de meisjes ongestoord naar school kunnen tijdens hun ongesteldheid. -het opleiden van vrouwen die het maandverband maken en daarmee geld verdienen. -het geven van empowerment workshops SHE CAN

MATERIALS FOR ORPHANAGE IN NEPAL LOCATIE: Nepal BEDRAG OPGEHAALD: € 2600 The project enables SESF to purchase necessary materials for an orphanage entitled child welfare Home Khadbari

BEROEPSOPLEIDING VOOR MEIDEN TOT SCHOONHEIDSSPECIALISTE LOCATIE: India BEDRAG OPGEHAALD: € 3404 Wij bieden holistisch en op waarden gebasseerd onderwijs aan kinderen en jongeren in de sloppenwijken en op het platteland van India. Voor dit specifieke project willen wij 10 gedreven jonge meiden de kans geven een beroepsopleiding tot schoonheidsspecialiste te volgen.

THE CLEAN WATER CAUSE LOCATIE: Senegal BEDRAG OPGEHAALD: € 865 This project provides the people of Potou with the tools and skills to ensure a clean water supply for the region.

APOTHEEK IN YELE, SIERRA LEONE

CHICKENS FOR PEACE

LOCATIE: Sierra Leone BEDRAG OPGEHAALD: € 505 Bijdragen aan het bouwen van apotheek en training van de apotheker in Sierra Leone.

LOCATIE: Rwanda BEDRAG OPGEHAALD: € 956 Met dit vredes- en verzoeningsproject kunnen slachtoffers _n daders van de Genocide van 1994, mensen die vijanden waren, nu in vrede samenwerken aan betere levensomstandigheden.

SCHOON DRINKWATER VOOR SCHODEC EN YAPEI LOCATIE: Ghana BEDRAG OPGEHAALD: € 1945 Het project omvat de aanschaf en plaatsing van 2 handbediende pompen die na het boren naar drinkwater, het aanleggen van een permanente put geplaatst kunnen worden.

INRICHTING FIQI KLINIEK IN MIIRTA LOCATIE: Somalia BEDRAG OPGEHAALD: € 926 Het nieuwe gedeelte van de Fiqi kliniek in Miirta moet nog worden ingericht en wij zijn op zoek naar mensen die ons daarbij kunnen helpen.

BOEKEN EN BIBLIOTHEEKMEUBELEN VOOR OPENBARE SCHOOL IN NEW BELL BASSA IN KAMEROEN LOCATIE: Cameroon BEDRAG OPGEHAALD: € 1232 Het renoveren van een openbare school met schoolbibliotheek in Douala, Kameroen.

TALK ABOUT IT LOCATIE: Senegal BEDRAG OPGEHAALD: € 1150 This project aims to promote peer education on reproductive health in Potou, wherein adolescents are informed by other adolescents on sexual and reproductive health.

WATER AND SANITATION FOR 680 SCHOOL CHILDREN LOCATIE: Kenya BEDRAG OPGEHAALD: € 2230 Although the importance of water and sanitary facilities for schools is acknowledged, in practice the water and sanitary situation in many schools in Ruiru district is deplorable, and frequently is not safe for children.

BRINGING WATER TO THE SARSWATI PEACE SCHOOL LOCATIE: Nepal BEDRAG OPGEHAALD: € 875 Pump up water to the school from 185 meters down the hill to the school that has more than 200 students and also the nearby community of more than 300 people.

MAKE A CHANGE BY BUILDING A BRIDGE LOCATIE: India BEDRAG OPGEHAALD: € 1250 The main aim of this project is to make students active citizens by teaching them certain rights and values and by making them aware of their place within the community, so that they can be ?Agents of Social Change?.

WOMEN’S INITIATIVE FOR EDUCATION AND EMPOWERMENT-PHASE 2 ( WIFE2) LOCATIE: The Gambia BEDRAG OPGEHAALD: € 665 To improve women?s income level of women in Dongoroba village through education and life-skills development in gardening and enterpreneurship

STIMULATING SELF SUSTAINABILITY OF WOMEN IN TAJIKISTAN LOCATIE: Tajikistan BEDRAG OPGEHAALD: € 1300 Dutch: 40 vrouwen zullen naaicursussen en computercursussen ontvangen. Deze 40 vrouwen staan voor 40 gezinnen die in de mogelijkheid gesteld worden om inkomsten te verwerven en daarmee in hun onderhoud te voorzien. English: 40 women in Ishkohim, abused or abandoned by

131


1%CLUB JAARSTUKKEN | AFGERONDE PROJECTEN

husbands, will get sewing and computer classes in the local support centre for women. To enable them to provide for themselves and their children.

LAAT HET BUSJE RIJDEN. LOCATIE: Pakistan BEDRAG OPGEHAALD: € 585 In de afgelopen jaren is er al veel in de bouw van deze school geinvesteerd door onze stichting. Nu is er echter nog een grote behoefte aan een goed vervoermiddel. Op Shan academy gaan verschillende groepen kinderen naar dezelfde school (kinderen uit het reguliere onderwijs maar ook met een lichamelijke beperking, de slow learners en een grote groep dove kinderen kunnen hier het regulier onderwijs volgen of wanneer nodig ook met een speciaal leertraject ondersteund worden. Vooral voor de kinderen met een beperking als ook de dove kinderen is goed transport naar school van belang. Zij wonen vaak verder van school vandaan en worden in het gewone openbare vervoer vaak niet goed begrepen, uitgelachen of zelf gepest. Het huidige schoolbusje heeft zeer lang dienst bewezen maar is nu toch echt aan vervanging toe. De laatste tijd is er al geen transport meer en komen veel kinderen vooral de meisjes niet meer naar school.

‘BUIKWE WOMEN MICRO-LOAN SCHEME’ LOCATIE: Uganda BEDRAG OPGEHAALD: € 1135 Buikwe Women Micro-loan Scheme aims at Uplifting the Economic Status of Women in Buikwe District; targeting 500 (DIRECT & INDIRECT) Beneficiaries in Three (3) Sub-counties namely; Lugazi Town Council, Kawolo Sub-county and Buikwe Town Council in Buikwe District.

AN ECO SURF BOARD FOR OUR ECO ORPHANKIDS! LOCATIE: Indonesia BEDRAG OPGEHAALD: € 539 Soul surf project Bali geeft kansen aan kinderen die in wees- of kindertehuizen op Bali wonen door hen te leren over het milieu en over de surfsport. Surfing for a better future!

132

ONDERWIJS IS VOOR IEDEREEN LOCATIE: Uganda BEDRAG OPGEHAALD: € 591 Een prachtige school met zeer gedreven docenten.

MALARIA VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN LOCATIE: Uganda BEDRAG OPGEHAALD: € 1265 Een muskietennet voor ieder kind om ziekte en overlijden door malaria te bestrijden.

NAAR SCHOOL! IN MAJUWA, NEPAL LOCATIE: Nepal BEDRAG OPGEHAALD: € 3133 In het afgelegen dorpje Majuwa ondersteunt Baalak de gemeenschap met de bouw van drie extra klaslokalen voor de lokale basisschool en betaalt tijdens de opstartfase het salaris van 3 leraren.

WAPWOYO CHILD MOTHERS PROJECT LOCATIE: Uganda BEDRAG OPGEHAALD: € 710 Negating the trauma of war by transforming child mothers into useful and contributing members of society

EINDELIJK EEN GOED BED OM IN TE SLAPEN LOCATIE: Republic of Moldoca BEDRAG OPGEHAALD: € 785 Verbetering van de woon/leefomstandigheden voor 100 pati_nten in een oud internaat in Moldavi_. In aanvulling op reeds succesvol toegezonden hulpgoederen (bedden, matrassen, tafels, stoelen en kasten) is nu nog beddengoed nodig.

STUDENTS4HEALTH LOCATIE: Kenya BEDRAG OPGEHAALD: € 1978 In het arme Kilifi-district is de toegang tot medische zorg ver te zoeken. Wij willen hier noodzakelijke medische hulp bieden tijdens een aantal consultdagen. Dit doen wij met studenten van ons

medical college. Zo doen zij ervaring op en ontvangt de bevolking de broodnodige medische zorg.

YOUNG LEADERS COME TOGETHER LOCATIE: Sierra Leone BEDRAG OPGEHAALD: € 1250 Transforming an empty office space into a network centre where Young Leaders of Sierra Leone’s trainers can learn, share and become inspired.

TAILOR-MADE SOLUTIONS LOCATIE: Senegal BEDRAG OPGEHAALD: € 640 Establishing self-sufficient sewing centers that enable women and girls from the region of Potou to generate an income and receive professional training in tailoring.

ISLAND CHEFS: HEALTH COOKING COURSE FOR WOMEN IN PULAU BANYAK

COMMUNITY GOAT ‘BANK’ PROJECT LOCATIE: Kenya BEDRAG OPGEHAALD: € 3060 To tackle abject poverty among rural women and youth through a revolving goat rearing model where the first goat off-spring is passed on to another family in need for sustainable economic empowerment.

WATER VOOR DE KINDEREN VAN BALI LOCATIE: Indonesia BEDRAG OPGEHAALD: € 1757 Door een tekort aan water heeft het waterbedrijf delen van Bali uitgesloten van water waaronder ons project en daarom willen wij een eigen watervoorziening maken.

BUILDING A STRUCTURE FOR A BRIGHTER FUTURE

LOCATIE: Indonesia BEDRAG OPGEHAALD: € 805 Learning to cook healthier with local produce and exchanging ideas between the isolated communities.

LOCATIE: Cambodia BEDRAG OPGEHAALD: € 2305 Creation of an English Language School for children ages 4-18

DONATE ONE CAMEL TO ONE FAMILY FOR POVERTY ALLEVIATION

WHERE ART AND MARKET MEET

LOCATIE: Kenya BEDRAG OPGEHAALD: € 2138 By supplying families with one camel we enable those families to secure their food supply. Camels are able to supply milk even under dry circumstances and they are an important local investment.

SCHOOL IN A SLUM LOCATIE: Kenya BEDRAG OPGEHAALD: € 629 School in a Slum improves the lives of pupils in Kangemi slum (Nairobi) by providing them with a new classroom for standard 8 children.

PROJECT OPERATIE M’DIQ 2013 LOCATIE: Morocco BEDRAG OPGEHAALD: € 740 Opereer mee en verander voor altijd het leven van een kind!

LOCATIE: Suriname BEDRAG OPGEHAALD: € 350 De realisatie van een craftshop in Moengo, Suriname, waar traditionele producten verkocht zullen worden, zodat er voor ruim 30 crafters altijd afzet van hun producten plaats kan vinden, de werkgelegenheid in Moengo (op de lange termijn) verbetert, de aandacht voor de Marroncultuur vergroot wordt en toerisme aangetrokken wordt.

OPVANG EN OPLEIDINGSCENTRUM VOOR STRAATJONGEREN LOCATIE: Ghana BEDRAG OPGEHAALD: € 1320 Opvang van straatjongeren in een opvanghuis waar zij basis educatie krijgen dat bestaat uit; rekenen, lezen, schrijven, gezondheidsvoorlichting en sociale vaardigheden en een beroepseducatie volgen als ‘schoenmaker’.

133


WATERTANK - GEZOND WATER VOOR DE KINDEREN VAN UMBRELLA OF HOPE

A COLOURFUL FUTURE FOR DISADVANTAGED CHILDREN IN NICARAGUA

LOCATIE: Kenya BEDRAG OPGEHAALD: € 991 Wij bieden kinderen uit sociaal zwakke milieus in Nyeri (Kenya) opvang, voedsel en begeleiding zodat ze naar school blijven gaan en hun toekomstkansen vergroten.

LOCATIE: Nicaragua BEDRAG OPGEHAALD: € 1065 In January 2014 I’m going to Atelier Favela, a place where Nicaraguan youth from low-income backgrounds get the chance to develop through Arts, Music, Dance, Capoeira, Theatre and Circus. Atelier Favela wants to make the project self-sufficient by relocating the project in containers, which I’d love to gather money for so they can work on it. Also, they always need art materials for the art education classes they give. As I’m going backpacking after volunteering, I can’t stuff my backpack so I’d rather gather money for them.

HELPT U ONS EEN BEETJE HELPEN? LOCATIE: Ghana BEDRAG OPGEHAALD: € 500 Het Early Childhood Day Treatment (ECDT) is een dagbehandeling voor kinderen tot 7 jaar met een ontwikkelingsachterstand, emotionele en gedragsproblemen.

KIPPEN EN VARKENS VOOR DE ZORGBOERDERIJ KINGS AND QUEENS IN GHANA LOCATIE: Ghana BEDRAG OPGEHAALD: € 2000 Het bouwen en inrichten van een boerderij voor het houden van kippen en het fokken en mesten van varkens.

GOODGET - IMPROVING DAILY LIFE LOCATIE: Ghana BEDRAG OPGEHAALD: € 5478 Goodget brings a range of innovative and life improving products - not gadgets, but goodgets - to underserved markets in developing countries and trains local entrepreneurs (mostly women) to sell the products in rural and urban areas where people can best use things like solar lamps, water purification devices, adjustable eyeglasses, irrigation pumps etc.

YOUTH EMPOWERMENT CENTER LOCATIE: Nigeria BEDRAG OPGEHAALD: € 1171 A youth empowerment center where they will be trained in photography, and later we will add bead making to the centers programs. The LOCATIE of the youth empowerment center is Divis Digital Vision Studio No.67 Opposite Conoil Filling Station Sango Ibadan,Nigeria

134

IT’S YOUR TURN! TRAININGSCYCLE PRO ACTIVE CITIZENSHIP AGAINST ELECTION VIOLENCE LOCATIE: Nigeria BEDRAG OPGEHAALD: € 400 Door interactieve trainingen worden 20 jongeren in Lagos, Nigeria gemotiveerd om op een positieve manier deel te nemen aan het politieke maatschappelijke leven en de vicieuze cirkel van verkiezingsgeweld te doorbreken.

OPENLUCHT GALERIE IN DE STEGEN VAN FAVELA COMPLEXO DO ALEMAO LOCATIE: Brazil BEDRAG OPGEHAALD: € 1800 Het transformeren van een aantal stegen van een favela in Rio de Janeiro in openlucht galerie_n met kunst exposities.

DOMESTIC VIOLENCE AGAINST WOMEN)JOB SKILL TRAINING FOR INJUSTICE WOMEN LOCATIE: India BEDRAG OPGEHAALD: € 2573 The insecurity outside the household is today the greatest obstacle in the path of women. Conscious that, compared to the atrocities outside the house, atrocities within the house are endurable, women not only continue to accept their inferiority in the house


1%CLUB JAARSTUKKEN | AFGERONDE PROJECTEN

and society as an acceptable choice. SWEAD trying to do this, To train them in short, job oriented courses to become barefoot entrepreneurs or seek and get employment.

INDEPENDENCE FOR HIV-ORPHANS! LOCATIE: Ghana BEDRAG OPGEHAALD: € 710 We are implementing a sustainable business plan by using funding to open up several shops for the orphanage in Amassaman, Ghana to exploit so they can support themselves without relying on donations any longer. A fantastic sustainable aid project. Shops we are planning on opening within 1 year are a water bags shop, and a second hand clothing and toy shop. The second hand clothing and toys will be collected from The Netherlands & Ghana.

PIGS OF POWER LOCATIE: Uganda BEDRAG OPGEHAALD: € 2536 When you support an orphan with training and a pig, you are teaching a child to fish. You have not just given a fish. Pigs are fast growing animals that reproduce up quickly?and breed to produce large number of piglets that can be sold off to get incomes to pay for the basic needs of needy children, education, medical care, clothing, food, shelter.

EEN 4WD AMBULANCE VOOR DE KRAAMKLINIEK

LOCATIE: Uganda BEDRAG OPGEHAALD: € 3905 Help us to build greenhouses to have a reliable source of nutrition and income for education of 200 orphans and other socially and economically needy children per year in the Mmanze community, Uganda. We also plan to grow banana tissue plantlets to provide a source of much needed revenue and raise food security in the region.

LATRINES VOOR AVEGAME LOCATIE: Togo BEDRAG OPGEHAALD: € 1968 Samen met onze Togolese partner willen we in het zeer afgelegen dorpje Av_gam_(Togo) latrines bouwen, in de buurt van de school _n de put, ter verbetering van de slechte hygi_nische/sanitaire situatie.

WIE HELPT ER NOU NIET EEN KIND IN GAMBIA NAAR SCHOOL LOCATIE: Gambia BEDRAG OPGEHAALD: € 789 Het renoveren van het zeer slechte, onveilige, lekkende dak en de aanleg electriciteit en van een wc ruimte van de Sky blue Nursery school in Serrekunda te Gambia.

WATERTANK VOOR SCHOOLKINDEREN

LOCATIE: Gambia BEDRAG OPGEHAALD: € 5021 De kraamkliniek wordt met hulp uit Nederland door de mensen zelf gebouwd en de stichting Wheels4Africa wil ze helpen aan de zo noodzakelijke ambulance.

LOCATIE: Kenya BEDRAG OPGEHAALD: € 1050 Voor schoolkinderen in een vissersdorpje in een afgelegen gebied in het zuiden van Kenia wordt een watervoorziening aangelegd met dakgoot en watertank.

COMPUTER AND LIFE SKILLS LESSONS AT SCHOOLS IN TANZANIA

KNOWLEDGE AND SKILLS FOR TANZANIAN STREETKIDS

LOCATIE: Tanzania BEDRAG OPGEHAALD: € 4345 Support of IT and Life Skills lessons at primary schools with a mobile set of laptops and digital educational materials.

136

HELP THE (ORPHAN/NEEDY) CHILDREN IN THE MMANZE COMMUNITY TO SCHOOL!

LOCATIE: Tanzania BEDRAG OPGEHAALD: € 2656 Helping street kids become independent and selfsufficient by giving food and shelter and provide them with knowledge and skills regarding arts and craftswork or motivate them to go back to school.

COMPUTERCURSUS VOOR DOVE SCHOLIEREN! LOCATIE: Somalia BEDRAG OPGEHAALD: € 1568 Somaliland incubator training center wil een computercursus van drie maanden organiseren voor 15 doven middelbare scholieren.

A SCHOOL + BUILDING SKILLS FOR THE SHERPA PEOPLE IN NEPAL - DEEL 2 LOCATIE: Nepal BEDRAG OPGEHAALD: € 1503 After succeeding the bamboo roof-project we add a project for the doors and windows. The philosophy is to teach the local people how to build with local sustainable materials so they can build future buildings themselves without harming the environment.

EEN SOUL SURF PROJECT BALI LEERBUS LOCATIE: Indonesia BEDRAG OPGEHAALD: € 2005 Met een soul surf project Bali leerbus kunnen we straatkinderen bereiken en een kans bieden om te leren schrijven en lezen.

SOLAR KITS 4 LIGHTING LEARNING GENERATION LOCATIE: Kenya BEDRAG OPGEHAALD: € 3580 Changing Communities gives solar lighting kit to needy school going kids without electricity in Mbeere region in Kenya, to enable then study after school in the evening. So far we have given 862 solar lighting kit.

A MOTORBIKE FOR SPREADING HAPPINESS! LOCATIE: Uganda BEDRAG OPGEHAALD: € 1175 ‘Be aware Aids is all around you!’, ‘Aids kills’. These messages welcome you when you enter a regular school compound in Uganda, East-Africa. It warns children to stay save but at the same time it stigmatizes children who are already infected.

These children feel unwanted and alone as if they are the enemy themselves. The Happy made by Zed program developed a school-project to give recognition to these children an to change the behavior in primary schools. To reach out for the 140 schools who are involved with the program, we need a motorcycle. To spread happiness to all the 90.000 children in Kabarole District.

EDUCATION FOR MASAI CHILDREN LOCATIE: Tanzania BEDRAG OPGEHAALD: € 2425 With the help of Olekuney, chief of 200.000 Masai people, we want to give 10 children education. This is a small and realistic project which costs ? 2.000,-

CLEAN LIGHTING AND PHONE RECHARGING INITIATIVE - CAMEROON LOCATIE: Cameroon BEDRAG OPGEHAALD: € 2712 Offering clean lighting and phone recharging technologies to off grid Cameroon with inclusive business approach to substitute expensive and unpractical kerosene lanterns and reduce cost and time related to phone recharging.

PART II - EMERGENCY AID FUNDRAISER FOR OUR DIRECT COLLEAGUES? FAMILIES IN THE PHILIPPINES – PART II LOCATIE: Philippines BEDRAG OPGEHAALD: € 7059 Super Typhoon Haiyan has absolutely wrecked the Philippines last Friday November 8th. Estimates suggest that over 2.500 people have not survived the storm, 2.5 million people need food aid and 11 million people were affected in the Philippines. Acute emergency aid is needed. Help the 30 affected families of our colleagues by donating now! Photo by Erik de Castro | Reuters

THIS IS ME! LOCATIE: Ghana BEDRAG OPGEHAALD: € 2891 Straatkinderen in de spotlight!

137


1%CLUB JAARSTUKKEN | AFGERONDE PROJECTEN

HOPE FROM THE FARM LOCATIE: Cameroon BEDRAG OPGEHAALD: € 1000 This Project intends to fight poverty and youth unemployment in the Mount Cameroon Forest Region of Cameroon through the use of agriculture and the utilization of modern Agroforestry techniques in the production of some highly demanded cash crops like plantains and Kassava.

LIVELIHOOD AND WOMEN EMPOWERMENT PROGRAM (LWEP) LOCATIE: Uganda BEDRAG OPGEHAALD: € 2625 The program is aimed at promoting sustainable livelihood to women, through better agro and income generating activities.

BICYCLE PRODUCTION UNIT LOCATIE: Kenya BEDRAG OPGEHAALD: € 4541 In Kenya a popular means of transport is the bicycle. Millions of bicycles are sold every year. But currently there is no bicycle industry. The Bicycle Production Unit will be an answer to this market opportunity and will create jobs and produce durable and affordable bicycles as tools to fight poverty for millions of people in Kenya.

HEERLIJK HELDER WATER POMPEN LOCATIE: Uganda BEDRAG OPGEHAALD: € 2562 Verbetering drinkwatervoorziening voor schoolkinderen

BOUWEN VOOR BOEKEN! LOCATIE: Indonesia BEDRAG OPGEHAALD: € 2270 De aanbouw van onze nieuwe bibliotheek/educatief centrum en daarmee het garanderen van een toekomst voor de stichting.

BANDUNG BARAT PROJECT LOCATIE: Indonesia BEDRAG OPGEHAALD: € 746 Realisatie van sanitaire voorzieningen ter bestrijding van dodelijke tropische ziektes als Typhus, Cholera en Malaria.

138

SOCIALE & FINANCIELE EDUCATIE VOOR (GEHANDICAPTE) KINDEREN IN ETHIOPIE LOCATIE: Ethiopia BEDRAG OPGEHAALD: € 1719 Aanvullende scholing aan gehandicapte kinderen in Ethiopi_ in verbinding met een bestaand sportprogramma. Sport is een mooi gereedschap om kinderen in hun kracht te zetten maar scholing onontbeerlijk! Proni_os geeft deze kinderen extra kansen voor de toekomst!

SOLAR LIGHTS FOR CHILDREN OF THE JUNGLE SCHOOL LOCATIE: Guatemala BEDRAG OPGEHAALD: € 5000 Saving the lives primarily of children by distributing over 300 safe solar powered lights at no cost to the families in underdeveloped areas surrounding the Jungle School near Peten, Guatemala.

EMPOWER THE WOMEN AND YOUTH OF RAKHINE STATE (MYANMAR) LOCATIE: Myanmar BEDRAG OPGEHAALD: € 900 We raise money to invest in sustainable funding for Yaung Chi Thit. This ambitious organisation is there to help local women and youth to speak up and participate in the rural Myanmarese society.

TWO WATER ENTERPRISES NORTHERN CAMBODIA LOCATIE: Cambodia BEDRAG OPGEHAALD: € 4999 In this project we will set up two new water enterprises in Northern Cambodia. These enterprises provide affordable, safe drinking water to rural, resource-poor households, while generating sufficient income to be economically viable and self-sustaining .

by pressure sores, by increasing the number of appropriate wheelchair pressure care and positioning/pressure relief cushions available to wheelchair users living in the surrounding areas of Bulawayo Zimbabwe.

BAMBOE VOOR DE AMBACHTSSCHOOL

suggest that over 2.500 people have not survived the storm, 2.5 million people need food aid and 11 million people were affected in the Philippines. Acute emergency aid is needed. Help the 30 affected families of our colleagues by donating now! Photo by ERIK DE CASTRO | REUTERS

LOCATIE: Bangladesh BEDRAG OPGEHAALD: € 1411 Met een baan heb je geld om voor jezelf en je gezin te zorgen. Helaas is de werkloosheid in Bangladesh erg hoog. Wij willen mensen de kans geven een vak te leren en tegelijkertijd hun brood te verdienen.

A SCHOOL + BUILDING SKILLS FOR THE SHERPA PEOPLE IN NEPAL LOCATIE: Nepal BEDRAG OPGEHAALD: € 2789 Building a bamboo roof for the higher secondary school saves the children 3 hours walking per day! By teaching the local people how to make bamboo roofs they can obtain this technique and built many roofs themselves in the future. Local economy will be stimulated through this system. By using local sustainable building material they save their environment.

BETERE LOCATIE, MEER KANSEN! LOCATIE: Cambodia BEDRAG OPGEHAALD: € 2621 Anjali House gaat verhuizen naar een grotere locatie om nog betere dienstverlening aan de kinderen, families en lokale gemeenschap te kunnen bieden. Dit zal bijdragen aan het behalen van de doelstelling van Anjali House, namelijk het bieden van onderwijs, gezondheidszorg en kunstzinnige vorming aan kansarme kinderen in Siem Reap.

GIVE A CUSHION TOO!

EMERGENCY AID FUNDRAISER FOR OUR DIRECT COLLEAGUES’ FAMILIES IN THE PHILIPPINES

LOCATIE: Zimbabwe BEDRAG OPGEHAALD: € 785 The project will prevent suffering, serious secondary health complications and early death caused

LOCATIE: Philippines BEDRAG OPGEHAALD: € 9916 Super Typhoon Haiyan has absolutely wrecked the Philippines last Friday November 8th. Estimates

139


JOB SKILL TRAINING FOR INJUSTICE WOMEN, INDIA

“To train them in short, job oriented courses to become barefoot entrepreneurs or seek and get employment.”


1%CLUB JAARSTUKKEN | WERKVERDELING

1%Doen taken.

Werkverdeling. Het verzamelen van voorlichtingsfilms over hiv/aids Expertise Social Work Land: Uganda Aantal uur: 8 Video Editing Expertise Photo / Video Land: Niger Aantal uur: 8 Les materiaal aanmaken voor basisscholen Expertise Education Land: Kenya Aantal uur: 16 Weergeven key concepts Expertise Graphic / Design Land: Sierra Leone Aantal uur: 8 Ideas for campaign Expertise Marketing / PR Land: Uganda Aantal uur: 4

142

Ideas to reach big audience Expertise Marketing / PR Land: Uganda Aantal uur: 4 Ideas to improve website Expertise Webdevelopment Land: Uganda Aantal uur: 4 Additional income challenge Expertise Economie / Business Land: Uganda Aantal uur: 16 Business plan challenges Expertise Economie / Business Land: Colombia Aantal uur: 16 Ideas to find volunteers localy to give IT training Expertise Marketing / PR Land: Ghana Aantal uur: 4

Financieel talent gezocht! Expertise Administration / Finance Land: Ghana Aantal uur: 40 Maken van een flyer Expertise Graphic / Design Land: Bolivia Aantal uur: 8 Business Proposition Expertise Marketing / PR Land: Cameroon Aantal uur: 40 Brief (her)schrijven voor fondsenwerving scholen Expertise Writing proposals Land: Sri Lanka Aantal uur: 2 How to select? Expertise Economy / Business Land: Kenya Aantal uur: 40

Ideas for a webshop Expertise Marketing / PR Land: Colombia Aantal uur: 16

Brainstorm sessie financiele zelfstandigheid Expertise Economy / Business Land: Philippines Aantal uur: 40

Wanted: financing model Expertise Economy / Business Land: Zimbabwe Aantal uur: 40

Ideas to generate income Expertise Finance Land: Colombia Aantal uur: 4

Hands-on in Zuid-Afrika Expertise Project Management Land: South Africa Aantal uur: 16

Fundraise Strategy Expertise Economy / Business Land: Kenya Aantal uur: 40

Mapping and locating of bombings Expertise Internet Research Land: Sudan Aantal uur: 40

Bedrijfsplan schrijven Expertise Economy / Business Land: Bolivia Aantal uur: 40

Make our project selfsubstainable Expertise Economy / Business Land: Cameroon Aantal uur: 40

143


1%CLUB JAARSTUKKEN | WERKVERDELING

Ontwerp jij de Pani Ambachtsschool? Expertise Architecture Land: Bangladesh Aantal uur: 40 Problem Definition Framework needed Expertise Marketing / PR Land: Kenya Aantal uur: 40 Design training and manual Expertise Education Land: Ghana Aantal uur: 40 Can you help me make mental health sexy? Expertise Marketing / PR Land: Kenya Aantal uur: 40 Content for the virtual library Expertise Education Land: Kenya Aantal uur: 40 Animatiefilmpje Zambikes voor Zimbabwe Expertise Photo / Video Land: Zimbabwe Aantal uur: 20

144

Video Editing Expertise Photo / Video Land: Gambia Aantal uur: 16

Facebook talent wanted! Expertise Social Media Land: Pakistan Aantal uur: 0.5

Tweedehands laptops Expertise Computer / ICT Land: Guatemala Aantal uur: 4 Vertalen CooP-Africa jaarverslag 2011 Expertise Translating / Writing Land: Kenya Aantal uur: 16 Vrienden, kennissen, zakenrelaties boeien en binden Expertise Marketing / PR Land: Colombia Aantal uur: 40 Hoe brengen we onze honing breder op de markt in Ghana en omgeving? Expertise Marketing / PR Land: Ghana Aantal uur: 40 Begeleiden bouw atelier en mediatheek Expertise Architecture Land: Nepal Aantal uur: 80

Use social media to promote gifts that empower project Expertise Social Media Land: Uganda Aantal uur: 40

Bouwen van een actie website Expertise Webdevelopment Land: Bangladesh Aantal uur: 40

Het maken van een logo voor Stichting Samay. Expertise Graphic / Design Land: Bolivia Aantal uur: 4

Children Recycling Plastics T-shirts and brochures design Expertise Graphic / Design Land: Kenya Aantal uur: 16

Communicatie-kanjer gezocht Expertise Marketing / PR Land: China Aantal uur: 16

Posters and flyer designer Expertise Design Land: Gambia Aantal uur: 8

Designing a www. hyves.nl project page for NIRP Expertise Social Media Land: Uganda Aantal uur: 4 How to promote ABN? Expertise Design Land: Uganda Aantal uur: 40

Vertaling website Expertise Translating / Writing Land: Kenya Aantal uur: 8

Review business plan Expertise Economy / Business Land: Somalia Aantal uur: 8

Webdesigner Expertise Computer / ICT Land: Indonesia Aantal uur: 16

Dutch Translator Expertise Translating / Writing Land: Gambia Aantal uur: 8

Project Manager / Coordinator Expertise Project Management Land: Cameroon Aantal uur: 80

Ondersteunen business coach Expertise Economy / Business Land: Liberia Aantal uur: 16

Social Media Promotion Expertise Social Media Land: Kenya Aantal uur: 8

Tree planting advise Expertise Agriculture / Environment Land: Kenya Aantal uur: 4 Goede voornemens? Wij zijn op zoek naar een Content Manager voor Afri-can Expertise Webdevelopment Land: Kenya Aantal uur: 40

Development and/or compilation of training materials. Expertise Education Land: Uganda Aantal uur: 16 Webbouwer Expertise Webdevelopment Land: Uganda Aantal uur: 40 Hulp bij sociale media Expertise Social Media Land: Sierra Leone Aantal uur: 8 Promotie via ‘social media’ Expertise Social Media Land: Suriname Aantal uur: 4 Logo designing Expertise Design Land: Gambia Aantal uur: 8

145


MORE GIRLS TO SCHOOL IN CHITRAL, PAKISTAN

“Two local schools for mostly girls need one more year financial support, to enable more than 100 children to receive primary education”


123 TREES FOR ZAMBIA

’’A reforestation and eco-education project in Livingstone, Zambia’’

148

149


1%CLUB JAARSTUKKEN | COLOFON

Colo fon. Samenstelling & Copy 1%Club • onepercentclub.com

Opmaak & Ontwerp 1%Club • Fleur van Rijn http://fleurvrijn.wix.com/fleursdesign

150

151


Nice to meet you.