BRUBRU - Mice brochure NL

Page 1

WELKOMBIJ THONHOTELBRUSSELS CITYCENTRE

MICEBROCHURE2024

OVERONS

INHOUDSTAFEL

SERVICES

Faciliteiten

VERGADERINGEN

Seminariepakketten

Capaciteiten

Koffiepauze

LUNCH,DINER&COCKTAILS

Lunch&Diner

Drankenformules

Canapés&FingerFood Cocktailformules

ALGEMEEN

Contactgegevens

Bezoekons360°

Website

ThonHotelBrusselsCityCentreishetgrootsteThonhotelinBrussel.

Hethotelbiedteenmoderneenverfrissendeuitstraling.Hetnieuwedesignis gebaseerdoplicht,sereniteitenmoderniteitenomvatalleluxevaneen viersterrenhotel.

Hethotelheeft454comfortabele,moderneenfunctionelekamersontworpen inneutralekleurenmethelderedetails.

HOTELFACILITEITEN

GratisWifi

SmartTV

Zakencentrum kamerkluis

Ontbijt&bar

OVERZICHT

DeOBar

Saunametpanoramisch uitzichtenfitnessopde 29everdieping Gameroom,Shuffleboard& Biljarttafel

Beveiligdefietsenstalling 454kamers

Grab&Go

Gratismineraalwater

Fitnessfaciliteiten

Sauna

Strijkijze/strijkplank

Externewasservice

Parkeergelegenheid

KANTOORUREN

13 vergaderzalen met een capaciteittot400personen Noordelijkezakenwijk

Onmiddellijke toegang tot openbaarvervoer

Gemakkelijke toegang tot BrusselsExpo(Heizel),Tour &TaxisenTheSquare

SEMINARIEPAKKETTEN

€79

€99

Sandwiches&Wraps

Halvedag: Vol.dag:

Halvedag: Voldag: Italian Vanaf15pers.

€94

€112

Vanaf15pers.

*TarievenperpersooninclusiefBTW.

**Maximaliseeruwseminariepakket: 2glazenhuiswijntijdensuwlunch:+€10,50

Permanentekoffiepauze:+€4,50

***Ganaardevolgendepaginavoormeerinformatieoveronzepakketten.

Halvedag: Vol.dag:

€104

€120

Hot&Cold Vanaf25pers.

Halvedag: Vol.dag:

€104

€120

Vegan&Vegetarian Vanaf25pers.

INBEGREPENINONZE ARRANGEMENTEN

Welkomstkoffie

Koffiepauzesinvoor-en/ofnamiddag

Lunchinclusief2frisdranken

Vergaderzaalvoorvolledigeofhalvedag

Vergaderruimteuitrusting:

1Flipover

1Scherm

1LDCprojector

Internetverbinding(WIFI)

Balpennen&notitieblokken

Plat&bruiswater,enpepermuntjes

*Onthaalbalieentoegangtotonzespeelzaalopaanvraag.

**Bijkomendeapparatuuropaanvraag.

CAPACITEITEN

*Ondervoorbehoudvanvariatiesafhankelijkvandeuitrusting(vertaalcabine,podium,enz.).

KOFFIEPAUZES

KickOffOchtend(30minuten)

Selectievankoffieenthee,yoghurtmetverschillendetoppings, granenensuperfoods,versfruitensmoothies,fruit,gebakjesen snoep.

KickOffMiddag(30minuten)

Selectievankoffieenthee,yoghurtmetverschillendetoppings, granenensuperfoods,versfruitensmoothies,fruit,muffins,macarons ensnoep.

KickOffAvond(30minuten)

Selectievankoffieenthee,versfruit,fruit,groentesticks,2miniwraps, Pringleschipsensnoep.

Permanentepauze(halvedag/volledag)

Selectievankoffieenthee,yoghurtmetverschillendetoppings, granenensuperfoods,versfruit,fruit.Selectievanzoeteenzoute snacks.

Koffie&thee(halvedag/volledag)

Geserveerdindevergaderruimte.

*TarievenperpersooninclusiefBTW.

**Vegetarischeoptieenspecialedieetoptieszijnbeschikbaaropaanvraag.

€11,00 €11,00 €17,00 €23,00 €9,00 €13,00 €11,00

LUNCH&DINER

Sandwiches&WrapsBuffet

4typesvansandwichesen

wraps

Saladebuffet

Soep

Selectievandesserten

Hot&ColdBuffet

Selectievan warmeenkoude gerechten

Voorgerechten

Hoofdgerechten

Desserten

Vegan&VegetarianBuffet

Selectievanwarmeen koudegerechten

Voorgerechten

Hoofdgerechten

Desserten

2GangenMenu

Hoofdgerecht

Dessert

3GangenMenu

Voorgerecht

Hoofdgerecht

Dessert

*TarievenperpersooninclusiefBTW.

**Vegetarischeoptieenspecialedieetoptieszijnbeschikbaaropaanvraag.

***Onzemenu'senbuffettenzijninclusiefmineraalwater.

****Meermenu-enbuffetoptieszijnbeschikbaaropaanvraag.

€48
Vanaf15Pers
€62
Vanaf15Pers
€62 Vanaf25Pers
€43 Vanaf10Pers
€53 Vanaf10Pers

DRANKENFORMULES

WELCOMEDRINK

1schuimwijnof1vruchtensap

THECLASSIC

2glazenhuiswijn,of2biertjes,of2nietalcoholischedranken

THEPRESTIGE

½fleshuiswijn,of2biertjes,of2nietalcoholischedranken

THEALCOHOLFREE

2niet-alcoholischedranken

VEGETABLEJUICE

*TarievenperpersooninclusiefBTW.

**Alonzepakkettenzijninclusief1/2fleswaterperpersoon.

€12,00 pp €18,00 pp €10,00 pp €10,00 pp €13,00 pp

CANAPÉS

Option1: 2warmeen2koudecanapés(chef'skeuze)

Option2: 3warmeen3koudecanapés(chef'skeuze)

*Voegextracanapéstoe+€3,00(perstuk).

**Kiesuweigenselectie+€4,00perpersoon.

***Maakhetveganistisch+€1,00.

FINGERFOOD

Buffetmethapjes

Assortimentvanwarmeenkoudeopties,inclusief vegetarische,gevogelte,vlees-envisoptiesmet bijgerechten.

Gelievehetseizoensmenuoptevragen.

*Extra30minuten+€9.00.

*TarievenperpersooninclusiefBTW.

€12,00 pp €18,00 pp

€24,00 pp 1h

COCKTAILFORMULES

Hello0%

Non-alcoholischedranken

HelloClassicCocktail

Mousserendewijn,rodewijnenwittewijn

HelloBelgianCocktail

AssortimentvanBelgischebieren,rodewijnenwittewijn

HelloChampagneCocktail

Champagne,rodewijnenwittewijn

*Bijhetkiezenvan1uuren30minuten.

**TarievenperpersooninclusiefBTW.

***Allecocktailarrangementenzijninclusieffrisdranken,stilstaandenbruisendwater,eenselectie

vanvruchtensappen,eenselectievanhartigesnacksenolijvenassortimenthartigesnacksenolijven.

30 min 1u 1u30 Extra 30 min* €10,50 pp €17,00 pp €21,00 pp €5,50 pp €9,50 pp €12,50 pp €17,50 pp €5,00 pp €24,00 pp €38,00 pp €45,00 pp €7,50 pp €13,50 pp €19,00 pp €24,00 pp €6,50 pp

sselsCityCentre

oulevard/Bolwerklaan

ctopmetonzehotelplanners: rence@thonhotels.be

565

nparking(publiek):

s/Kruisvaartenstraat19,1210Brussels

NEEMCONTACTOPMET ONS
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.