Page 1

ØKOLOGI for alle GUIDE TIL DEN

ØKOLOGISKE UGE ADAM PRICE

laver grøn mad

FELIX SMITH: - MIN MAD SKAL HA’ DET GODT

MAGASINET FOR DEN ØKOLOGISKE UGE AUGUST 2013


ANNONCE

Gris under åben himmel - det er økologi Økologisk svinekød produceres med respekt for grisenes naturlige adfærd, og der er mange gode grunde til, at økologiske grise har krølle på halen! Alle økologiske grise fødes i små hytter på friland. Her går de sammen med deres mor og kan mudderbade, rode i jorden og græsse under åben himmel. Når grisene bliver større, flytter de i stald, hvor de har god plads og fri adgang til at komme ud i den friske luft. Året rundt får grisene masser af økologisk grovfoder, som er sundt og godt for dem, og samtidig opfylder det grisenes naturlige behov for at rode efter føden. Nyd det naturlige – vælg økologi!

Scan koden og se hvordan økogrisene lever

okologi.dk


6

1430

20

Tre ansigter fra Kbh.s Fødevarefællesskab: Hvad betyder det lokale for dig?

INDHOLD økologi for alle ARTIKLER

12 ØKOLOGI FOR ALLE Magasinet for Den Økologiske Uge

4

Maden og høsten - Velkommen til uge øko-fest i uge 35

6

Felix Smith vil have glade dyr på tallerknen

11

Dyrenes vilkår - den store forskel

12

Guide til den økologiske uges oplevelser

19

Tag med på Økologisk Høstmarked

20

Adam Prices Fifty Shades of Green

28

Ved du hvor du kan købe lokal økologi?

29

%NQRJDKKDMO J@QSNƦDQ

30

Sara Bro - Drømmen om økologisk mascara

34

Vidste du: Grønt er også godt

35

Hvilken økoforbruger er du?

UDKOMMER: 19. august 2013

MAGASINET ER UDGIVET AF:

PROJEKTLEDER: Henriette Winther

TRYK: Rosendahls

Sammenslutningen Økosalg og Oplysning med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.

UDGIVET AF: Sammenslutningen Økosalg og Oplysning, Silkeborgvej 260, 8230 Åbyhøj, tlf.: 87 32 27 00.

Magasinet er produceret af Økologisk Landsforening.

LAYOUT: Louise Pommer Lykkegaard


velkommen til DEN ØKOLOGISKE UGE 35 Landets marker bugner af afgrøder, som skal i hus. Afgrøder som har fanget sollyset og skabt en vækst fra foråret og frem til nu. En vækst som er selve

den. Fra det vegetative til det generative. Det vil sige fra det voksende til det, der kan skabe nyt liv, og som den vidunderlige slet skjulte hemmelighed ved livet: Det er selvreproducerende. Fine ord for det selvfølgelige. Høstens fest er at stoppe op og huske på og ære dette liv, som i sin ualmindelige robuste

livets grundlag. Uden planter ingen dyr og

styrke trodser menneskets og naturens lunefulde og destruktive adfærd. Li-

dermed heller ingen ’os’.

sikkert at vi får det udbytte af livet, med mindre vi respekterer dets grænser.

vet selv vil trodse det hele, det skal nok overleve. Derimod er det ikke helt så

%HKNRNƥRJDNQCLDMCDSDQJTMDMJXMHJDQ RNLHJJDHDSE³KRNLS³IDAKHJJ@M Planternes grønne farve er signalet om en fuldstændig utrolig fabrik, der i et fabelagtigt kemisk symfoniorkester kan omsætte luftens simple molekyler til

være taknemmelig over, at der dag efter dag er mad på bordet.

sukker, det brændstof som både er byggesten og kraften til at skabe planten.

VI SKAL GENOPFINDEDET NÆRE

Som modningen skrider frem, ændres den grønne farve. Kornet og strået bli-

Maden kommer af høsten, vi er jo ikke græssende dyr. Vi høster, vi gemmer, vi

ver gult. Markerne bliver klar til de gnaskende mejetærskere, der skiller kerne

sylter, vi tørrer, vi gærer og vi lagrer. Alt det friske kan vi høste om sommeren.

fra halm og fylde magasinerne med løftet om overlevelse ikke mindst i vores

2SHKKDSNUDQENQLTKHFGDCDMUHKCDƦDRSD@ENRENQDSQ¡JJDCDMG³RS RNLUHRDKU

del af verden, hvor væksten holder pause i den kolde, mørke tid af året.

har været vidner til, som er frisk og som har sæson, og som dermed har den

KORNETS MIRAKEL

ypperligste grad af sundhed, velsmag og skønhed. Globalisering og discountENQAQTFRSXQJDQHJJDKHFDEQDLL@CDMREQHRJDM¡QGDC .FUH@Ʀ¡QDQFQ@CUHRS

Med stenalderen er mennesket blevet mere og mere afhængigt af kornet.

DUMDMSHK@SDESDQRO³QFDG³RSDMRM¡QU¡Q 5HKUHCDSADCRSD RJ@KUHFDMNOƥMCD

Uden korn var der kun plads til et spredt jægersamfund. I dag kan verdens

det nære. En kæmpe udfordring til den verdensorden, som påtvinger os det

jorder brødføde mange milliarder. En fuldstændig ufattelig bedrift, som der er

modsatte. Lad høstens festligheder minde os om dette sanselige bombarde-

lige så god grund til at fejre i dag, som dengang jættestuerne blev skabt.

ment af nærvær og livets essens. Det gode måltid.

Med verdens industrialisering er der desværre sket en afsmitning, og moderne kemiske metoder har fået en global udbredelse, som også stiller

OPLEV ØKOLOGIEN OVER HELE LANDET

kloden over for groteske udfordringer. Med økologien er det vores udfordring

I den kommende tid kan økologien præsentere sit bud på madens glæder

at dæmme op for den fejlagtige måde, som verdens naturressourcer mis-

og på bøndernes vedholdende frembringelser af jordens frugtbarhed. Der

bruges på. Med økologien er det vores stræben at lade sollyset samarbejde

bliver rige muligheder for at opleve tilbuddene i den økologiske festuge sidst

med jorden og bonden om at skabe en frugtbar høst uden at misbruge det,

i august i København og Århus. Festugen munder ud i den snart traditionsrige

naturen tilbyder os.

høstmarkedsweekend, hvor landmandsfamilier åbner deres døre, og muligheden for at komme helt tæt på og klappe høsten er til for alle. Nogle værter

Så lad os tillade os den luksus at stoppe op et øjeblik og forfalde til ægte

stiller an med deres verden, som den er i det daglige, en intimsfære som de

begejstring over, at det lykkes år efter år at få fyldt laderne. Og lad os også

E¡QQDRSD@MCQDKHFDS¡MJDQO @SRSHKKDNƤDMSKHFSSHKRJTD 1DRODJSʖ MCQDM¡Q-

stoppe op og spørge os selv, om vi med det vi gør også giver alle fremtidige

mer sig det festivalagtige med solide tilbud om griller, barer, børneoplevelser,

generationer samme muligheder. Så længe solen skinner, er det hele et

rundvisninger, gæster med deres produkter og meget andet. Der er simpelt-

spørgsmål om, at vores civilisation forbedrer sig og ikke ødelægger jordens

hen noget for enhver smag i alle afkroge af riget.

frugtbarhed. Med økologien lader vi naturens kræfter spille i mulden, og vi SHKE³QDQHJJDJTMRSHFDRSNƤDQNFFHESD 5HENQR³FDQ@SU¡QDRMDCHFDHRSDCDSENQ

Benyt det, tag en tur rundt, afsæt aftener, dage eller weekenden og få en

grådige.

forrygende oplevelse af vores lands rige tilbud med vores landbrug og mad. Oplagt at det sker i høsten. Og der skal nok ikke herske nogen tvivl om, at

Vi høster mindre på den enkelte mark end vores konventionelle kollegaer,

med sådan en oplevelse i bagagen er det endnu mere forståeligt, hvorfor

nuvel, men det, vi høster, er fri for ’skidtet’, det er mere næringsrigt, det sma-

den økologiske verden ikke alene er kommet for at blive, men også viser sin

FDQADCQD NFHADCRSDNFCXFSHFRSDE@KC@ƦDUDQDQUHDMLDQDOQNCTJSHUINQC

styrke som svaret på fremtidens udfordringer. Vi er på vej, og alle kan være

DMCCDM UHNUDQSNF NFG@UDMDRƥRJNFKTESDMRETFKDJ@MSQHUDR KKDA³MCDQR

DMCDK@EK³RMHMFDM 3@FTCNFMXCCDS #TUHKAKHUDGIDQSDKHFSLNCS@FDSʖ

helligste pligt til alle tider.Nogle marker bliver som kornet gule, andre bliver røde, høsten er farvernes skønhed, det er modningen af duftene og saftighe-

4

AUGUST 2013 / ØKOLOGI FOR ALLE

Per Kølster


I uge 35 fejrer vi økologien over hele Danmark. Ta´ud og nyd Den Økologiske Uge - du vil blive hjertelig modtaget” - Per Kølster, formand i Økologisk Landsforening Foto: Hans-Christian Jacobsen

AUGUST 2013 / ØKOLOGI FOR ALLE

5


6

AUGUST 2013 / ØKOLOGI FOR ALLE


INTERVIEW MED FELIX SMITH

GLADE DYR smager nu engang bedst Felix Smith har altid elsket dyr, selv om han var allergisk over for dem, da han var barn. I dag har han to hunde, en kat og andel i et kvæghold og er stærk fortaler for dyrevelfærd og økologisk kød fra dyr, der har levet et godt og grønt liv. Og så er han meget opsat på at give sin søn et naturligt forhold til naturen. Vi mødte ham i hans kolonihavehus. TEKST: METTE STØRUM KROGH, FOTO: LINE FALCK

To hunde løber os i møde og når frem længe før Felix, der har sat os stævne

KOKASSEN

på en mark i udkanten af det kolonihaveområde, hvor han har haft sin faste

“Det koster 100 kroner årligt at være medlem. En gang om året meddeler

gang, siden han var dreng.

man, hvor meget af kalven, man gerne vil have, og så bestiller foreningen det efterspurgte antal hjem. Derefter bliver der lavet vagtplaner, cirka hver tredje

Smørmosen er et fredet areal og har eksisteret siden 1960‘erne, længe før

uge per part. Der skal jo nogen ud til dem dagligt for at sikre sig, at de har det

Hillerød-motorvejen nåede til Herlev. Det var her, man i gamle dage hentede

godt og har vand og mad nok. Så klapper man dem lidt og går hjem og skriver

træer til byen, fortæller Felix om det grønne område. “Man kaldte det træban-

i dagbogen.”

ken, fordi Københavns Kommune havde et lager af alle de træer, der var inde i byen, så de kunne tage herud og hente et nyt, hvis et af dem gik ud.”

Om efteråret bliver de hentet af en slagter nede fra det økologiske slagteri på Møn. Nogle uger senere vender han tilbage med kødet, og man betaler ikke

Vi mødes herude for at fotografere ham på en mark, hvor fuglene synger og

mere for det, end hvad kalven koster og lidt til transport.

køerne græsser. Den passes af en kvægholderforening, som Felix og hans lille familie er medlem af. Lige det her hold har de ikke andel i, fordi de ikke

Det betyder meget for familien, at de har en aktie i det kød, de spiser, og at

længere bor i kolonihaven fast. Men det gjorde de en overgang, hvor de altid

det er økologisk. “Den der fornemmelse af, at ingen andre har fucket med ens

tog del i pasningen af dyrene mod at få en del af dem, når de blev slagtet.

kød, og at man selv har ydet noget for det, er vigtig for os.”

ř#DF QGDQTCDGDKDRNLLDQDMNFAKHUDQSHKLDFDSRSNQDA³ƤDQ ŚRHFDQG@MNF

Man behøver ikke bo på landet for at være en del af en kvægordning. Men

går ind i indhegningen for at komme i nærkontakt med kvæget, der tygger

man skal yde, før man kan nyde og få glæde af kødet, som er meget billigere

drøv og er håndtamt, fordi de får menneskebesøg hver dag.

end at købe økologisk kød hos en slagter eller i et supermarked.

Alle kan være medlem af foreningen, der er etableret af en gruppe driftige

ř#DSTMCQDQLHF @SƦDQDHJJDF³QCDS , RJDUDCCDHJJD @SL@MJ@M ŚRHFDQ

mennesker, som anmodede kommunen om at få lov til at drive kvæg på nogle

han på vej tilbage til huset, hvor vi gør et stop ved mosen, for at hundene kan

af de mange ubenyttede arealer i området mod at sørge for vedligeholdelsen.

svømme.

AUGUST 2013 / ØKOLOGI FOR ALLE

7


KÆRLIGHEDEN TIL DYR Felix har altid været vild med dyr, men var meget allergisk som barn og måtte derfor ikke selv få nogen. Til hans store fortrydelse. “Jeg var allergisk over for heste, hunde og nogle katte, så mine forældre sagde bare nej. Og så er det klart, at man skal have rigtig mange dyr, når man endelig bliver voksen nok til selv at bestemme.” Foreløbig er det blevet til to hunde og en kat. Og allergien er han vokset fra. “Jeg mødte en læge, CDQR@FCD @SIDFA@QDRJTKKD@MRJ@ƤDDMGTMC GUHR jeg gerne ville have en, og tage tre måneder i helvede. Han lovede, at det ville gå over, og det gjorde CDS -TJ@MIDFS KDCDƦDRSDGTMCDNFHGUDQSE@KC mine egne”. Marley har Felix haft fra hvalp, og han er syv år nu. “Han var et halvt år gammel, da jeg mødte Marie, og er ligesom en del af pakken.” Siden er Pretty kommet til. Familien overtog hende for et halvt år siden efter en meget omtalt dyremisbrugssag, hvor en mand havde holdt hende og en masse andre tæver indespærret under kummerlige forhold med det formål at producere så mange GU@KODRNLLTKHFSNFOQNƥSDQDO CDL '@MG@QRNL dyrevelfærdsfortaler svært ved ikke at blande sig i den slags sager. “Jeg synes, jeg er blevet god til at vælge dem, hvor jeg føler, at jeg gør en forskel og har KHCSHMCƦXCDKRD Ś Han tog Pretty med hjem, selv om hun er langtidsskadet og mærket af fangenskab. Alternativet var @ƦHUMHMF NFCDSJTMMDG@MHJJDKDUDLDC ř'TMDQ blevet en rigtig god hund, men skal lære alting, ser meget dårligt og kan ikke navigere. Der har ikke været lys nok i hendes liv, og derfor er det godt, at Marley er der til at tage hende i hånden. Hvis han løber den forkerte vej, og hun ikke ser det, er hun helt fortabt.”

I FARMOR OG FARFARS KOLONIHAVEHUS Vi når frem til kolonihaven og det sorte træhus. Her er dejligt. Med blomster i gamle Irma-dåser, badebassin og havemøbler. Det emmer af feriestemning og frihed. Huset har altid været i familien og er gået i arv til Felix og hans søster fra deres farmor og farfar, da de blev for gamle til selv at passe den og senere døde. Han er kommet der tre uger hver sommer hele sin barndom og skiller sig aldrig af med det.

8

AUGUST 2013 / ØKOLOGI FOR ALLE


INTERVIEW MED FELIX SMITH

Måske fordi livet er anderledes herude og lidt mere på pause end i en travl

R INQCM¡QSRNLINQCAQTFNFL@C #DQENQG@QG@MSQTƤDSMNFKDU@KFO UDFMD

hverdag. “Vi spiser lidt senere, griller ude og ser ikke så meget fjernsyn. Så

af sin søn – for at give ham de bedste forudsætninger for at lære naturen at

er vi bare stille eller læser i en bog i stedet for at sidde i sofaen med en

JDMCDLDC@KS GU@CCDSHMCDA¡QDQ@EƦNQ@NFE@TM@

fjernbetjening.” “Vi har valgt at sætte ham i en Steiner-børnehave, hvor man lærer børnene, Felix har givet kærligheden til huset videre til sønnen Theo på fem, fordi de

hvordan man behandler dyr og sætter pris på råvarer. Det er en af grund-

boede der, da han blev født. “Han elsker at være herude, fordi det er et sted,

RSDMDMDHCDQDRƥKNRNƥ #DG@QDSKHKKDINQCRSXJJDLDCFQ³MSR@FDQ CDF QNF

vi tager hen for at holde fri, og hvor han kan gøre, som han vil.”

passer, al maden er biodynamisk og vegetarisk, og så laver de den sammen fra de er to år gamle.”

På terrassen står en stor grill, som er samlingspunkt for familien, der ofte laver mad sammen, når de skal slappe af. For kæresten er kok og går meget op

NATUREN ER DIN VEN

i fødevarebevidsthed. De spiser kun økologisk kød, men er ikke så fanatiske,

Alt er en balancegang, og derfor er forældrene varsomme med at tippe op-

at de ikke kan spise andet, når de er ude. “Men hvis vi selv skal lave det, er alt

dragelsen for meget til den frelste side. “Herhjemme kan han se fjernsyn og

økologisk eller biodynamisk. Vi spiser ret godt i vores familie.”

få plastic og alt muligt lort, men når han er derovre, handler det om sammen-

FRA JORD TIL BORD

hold og fællesskab. Han får sådan en grundlæggende forståelse for, hvordan naturen virker og hvordan man skal behandle den.”

For Felix ligger forskellen i smagen, og han sætter stor pris på den ægte vare uden at nære falske forhåbninger om, at alle andre har det på samme måde.

Theo går hverken specielt op i hundene eller andre dyr, men de er en naturlig

“En kylling koster 150 kroner. I hvert fald hvis du vil have en ordentlig en.

del af hans tilværelse. “Han er jo nærmest vokset op med en ko i baghaven.

Resten er lort. Jeg er ked af at sige det. Men kylling er blevet discountkød,

Og det er en del af hans verdensbillede, at kød ikke nødvendigvis er noget,

som man kan få for ingen penge.” Og det er han indigneret over.

man henter nede i supermarkedet.”

Han giver ikke meget for, at forbrugerne ikke vil betale for kvalitet, når det

Samtidig er det et meget usentimentalt forhold til dyr, Felix har givet videre

kommer til kylling, og synes slet ikke, at det skal være op til dem. “Hvis det

til sin søn, der ikke nærer nogen illusioner om, at husdyr lever evigt, men ved,

stod til mig, skulle de slet ikke have valget. Dyrene skal have det godt. Og

at de ofte ender på tallerkenen. For at blive spist. Og glade dyr smager nu

R JNRSDQCDC¤S CDJNRSDQ 2 L L@MROHRDLHMCQDJ³CNFƦDQDFQ³MSR@FDQ 

engang bedst.

Eller gå mindre i biografen. Det kan ikke være rigtigt, at det skal gå ud over de stakkels dyr, at vi ikke vil betale mere end 25 kroner for en kyllings liv. Dyr

“Børn kan være utrolig pragmatiske,” siger han så og kigger ned på hundene,

skal behandles ordentligt.”

der har lagt sig ved siden af ham på bænken med hovederne i hans skød. “Når de ligger sådan her sammen, er jeg nærmest lykkelig.”

Han er træt af, at danskerne går med skyklapper på, når det kommer til noget

AUGUST 2013 / ØKOLOGI FOR ALLE

9


ANNONCE

EVA HAR LIGE VÆRET MED TIL AT SÆTTE 47.000 KØER PÅ GRÆS.

Når du vælger økologisk, er du med til at gøre en forskel. Så enkelt er det. Og så nemt er det. Men derfor kan ambitionerne jo godt være store. Vores er meget klare. Vi vil være det mejeri, der gør mest for at udbrede økologien.

Og vi vil minimere miljøpåvirkningen fra vores produkter. Sidstnævnte kalder vi Nul Spild, og det skal tages helt bogstaveligt. På arla.dk kan du se meget mere om, hvordan vi sammen gør en forskel. Hver dag.

Gør en forskel


VIDEN OM

FORSKELLEN PĂ… Ă˜KOLOGISKE OG ANDRE DYR

køer under üben himmel Mens hovedparten af de konventionelle malkekøer lever hele deres liv i stalden, har alle øko-køer et udeliv. De skal pü grÌs om sommeren. Mindst seks timer om dagen fra 15. april til 1.

DyrevelfÌrd er vigtigt i det økologiske

november, medmindre vejret er for dĂĽrligt.

landbrug. De økologiske dyr har plads at røre

Undersøgelser fra Aarhus Universitet viser, at køer lever lÌngere

sig pĂĽ, de kommer ud under ĂĽben himmel og

og har bedre velfĂŚrd, nĂĽr de er pĂĽ grĂŚs om sommeren.

fĂĽr grovfoder, der er godt for dyrenes

I dag er det kun hver fjerde danske ko som kommer pĂĽ grĂŚs.

UDKADƼMCDMCDNFENQDAXFFDQRXFCNLLD (CDS hele taget prøver økologerne at give dyrene forhold, der imødekommer deres naturlige adfÌrd og behov.

kyllinger med naturlig vĂŚkst Ă˜kologiske kyllinger vokser i et vĂŚsentligt langsommere og mere naturligt tempo end de ikke økologiske. Helt prĂŚcist tager de økologiske i gennemsnit 35 gram pĂĽ i vĂŚgt pr. dag, mens tallet for de ikke økologiske er 55 gram. Derfor har de økologiske kyllinger ikke sĂĽ stor ri-

GRISE MED RET TIL AT RODE

siko for at fĂĽ problemer med benene, nĂĽr de bliver store.

En økologisk so skal bo i en hytte pü en mark, nür den føder sine unger – de

Og sü har de økologiske kyllinger meget mere plads at

smĂĽ grise. PĂĽ marken kan dyrene rode i jorden og bade i mudder pĂĽ naturlig

vokse pĂĽ. I konventionelle kyllingestalde er der ca. 20

grisemaner. Et konventionelt slagtesvin har 0,65 kvm, mens et økologisk svin

kyllinger per kvm. – i de økologiske ti.

har 2,3 kvm. Konventionelle grise kommer aldrig udenfor – det gør økogrise.

#DJNMUDMSHNMDKKDJXKKHMFDQUNJRDQNOHĆŚNJJDOÂ NOSHK

2³DQLDCRL FQHRDAKHUDQƼJRDQDS R CDHJJDJ@MUDMCDRHFŔCDSF³Q³JN-

15.000 individer. Det er meget at overskue for en lille

grise ikke. To ud af tre konventionelle grise für ikke halm at rode i – økogrise

kylling, og de økologiske kyllinger mü da ogsü maksimalt

RJ@KG@UDG@KL #D@KKDQĆŚDRSDHJJD ÂłJNKNFHRJDRUHMKDUDQGDKDKHUDSKTJJDS

UÂĄQDHDMĆŚNJ

inde i en stald, og grisene bliver taget fra deres mor, allerede nĂĽr de er tre DKKDQĆĽQDTFDQF@LKD 'NRÂłJNKNFDQMDRJDQ@CRJHKKDKRDMEÂłQRS M QFQHRDMDDQ syv uger. SĂĽ kommer de normalt ind i en stald, men de har stadig adgang til en udendørs løbegĂĽrd. AUGUST 2013 / Ă˜KOLOGI FOR ALLE

11


Foto: Søren Larsen

KOM TIL ØKO-FEST på frederiksberg

D. 24. og 25. august vil Den Økologiske Uge blive

Lundø er visionen klar.

skudt i gang med arrangementet ØkoFest på

- Med ØkoFest ønsker vi at skabe en økologisk madfest, hvor madentusiaster

Frederiksberg Runddel. Her vil der blive skabt et

kvalitet. Vi vil gerne vise folk, at økologi er meget mere end bare æg og mælk

gastronomisk univers, som har til formål at udfolde

ikke kender til, og hvem er bedre til at stå for præsentationen end økologiens

i alle aldre kan blive præsenteret for et økologisk univers med råvarer af høj i supermarkedet. Vi vil gerne præsentere dem for en bredde, de muligvis

den brede vifte af økologiens mange muligheder.

kvalitetsforkæmpere? spørger Line Lundø.

TEKST: NILS WÜRTZENFELD

Til at repræsentere økologiens mangfoldighed vil ØkoFest få selskab af en K@MFQ¡JJD³JNKNFHRJDOQNCTBDMSDQHMCDMENQE³CDU@QDQRNLJ³C ƥRJ UHM HR J@ƤD ³K LDIDQHOQNCTJSDQ BGNJNK@CDR@LSLDKNFJNQM

FREDERIKSBERG: Når Den Økologiske Uge løber af stablen i uge 35, vil det være en landsdækkende begivenhed, som vil spænde fra Thy til Tønder, og

- De mange forskellige aktører vil helt sikkert kunne udvide folks økologiske

som samtidig vil blive markeret på vidt forskellig vis landet over.

horisont, og med vores madskole lægges der også op til, at deltageren kan

Ugen vil dog blive søsat ved Frederiksberg Runddel i København, hvor den

hente inspiration – og fødevarer – hos de forskellige producenter, og dermed

økologiske minifestival ’ØkoFest’ har til formål at illustrere økologiens mang-

skabe et virkeligt lækkert økologisk måltid, forklarer Line Lundø.

foldighed. Det to-dages arrangement vil byde på en livlig markedsplads, hvor sande ildsjæle bag nogle af Danmarks allerbedste økologiske produkter vil

For at ØkoFesten skal blive et tilløbsstykke for hele familien, vil der over de

præsentere deres varer for de besøgende. Samtidig vil de også stå klar til en

to dage også foregå en masse arrangementer for børn med udgangspunkt i

snak om grundidéerne bag økologi, produktionen og selvfølgelig de mange

leg, læring og lækkerier. Der vil blandt andet blive mulighed for at udfordre

@MUDMCDKRDRLTKHFGDCDQ (ENQK¡MFDKRD@EL@QJDCROK@CRDMUHKL@MNFR ƥMCD

sine forældre til en dyst på smagsløg, eller deltage i en quiz om økologi.

en ’madskole’, hvor de besøgende kan tilberede deres egne økologiske retter – selvfølgelig med råvarer fra ØkoFests egne aktører - og samtidig hente

Det er gratis for alle at deltage i ØkoFesten, og med de mange tiltage og

inspiration og læring.

spændende produkter er der i allerhøjeste grad lagt op til en sand åbningsfest på Den Økologiske Uge.

Bag arrangementet står Copenhagen Cooking, og ifølge projektleder Line

12

AUGUST 2013 / ØKOLOGI FOR ALLE


DEN Ă˜KOLOGISKE UGE

DEN Ă˜KOLOGISK UGE – her sker det

KĂ˜R MED TIL SĂ˜EN

HERNING: Find cyklerne frem og tag med pü en hyggelig familiecykeltur til Fuglsang Sø. Vi starter fra Poulsens Plads, og alle familier vil fü lidt forplejning og en drikkedunk med pü turen. Tempoet bestemmer man selv, og da

& QCADR³F FQ³MMDTCƌTFSDQ gastronomiske oplevelser og lokale fødevarer.

temaet for turen er vand, vil der ved Fuglsang Sø vÌre sjove aktiviteter for hele familien.

Sidste uge i august er der landet over masser

Tilmelding til: vtbln@herning.dk

af økologiske aktiviteter og tilbud, nür Den

Adresse: Poulsens Plads, 7400 Herning

Arrangør: Herning Kommune, Tidsrum: 24. august, 10.00-12.30

Ă˜kologiske Uge markeres. PĂĽ de nĂŚste sider kan du lĂŚse om hvilke arrangementer, der ĆĽMCDQRSDCHMÂĄQGDCDM@ECHF AF NILS WĂœRTZENFELD

24.-25. AUGUST

VANDVITTIGT SPÆNDENDE CYKELTURE

EN HELT GRĂ˜N VERDEN HERNING: TrĂŚd ind i en grøn verden, nĂĽr du lørdag d. 24. august pĂĽ Poul-

FREDERIKSBERG, AARHUS, ROSKILDE, KĂ˜BENHAVN, AALBORG, AARĘ˜

sens Plads ved Herning gügade kan fü indsigt i fremtidens miljøvenlige

HUS, HADERSLEV: I samarbejde med DANVA og Ă˜kologisk Landsfor-

transportmuligheder. Prøv f.eks. at tage en tur pü en elcyklen, sÌt dig ind

ening vil Kost og ErnÌringsforbundet slü et slag for økologien, ved at

i en el-hybridbil eller minielbil mv. Der er ogsü sjov vandleg, økologiske

sĂŚtte fokus pĂĽ drikkevand og danske vandressourcer. Dette vil foregĂĽ

smagsprøver, frugtformidling og andre aktiviteter pü pladsen og i teltet.

via folkearrangementet ’Vandruter’, som vil udspille sig i syv forskellige byer. Vandruterne er cykelture pü 12-14 km, hvor du sikkert kan

Arrangør: Herning Kommune, Tidsrum: 24. august, 10.00-14.00

fü lidt sved pü panden ved at følge de lokale vandruter og samtidig

Adresse: Poulsens Plads, 7400 Herning

tanke pĂĽ din viden om vand. Du kommer pĂĽ rundvisning pĂĽ de lokale vandvĂŚrker og introduceres for vandindvinding, drikkevandsressourcer, vores behov for vand og vĂŚske, vandforbrug i vores hverdag m.m. Undervejs vil der ogsĂĽ vĂŚre pop-up-foredrag om kroppens behov for vand og vĂŚske. Der tilbydes inspiration og opskrifter til et saftigt mĂĽltid – økologisk naturligvis. Ă˜kologisk Landsforening donerer i øvrigt et ’I Love Ă˜ko’-net til samtlige deltagere. Tid, sted og rute for cykelturen i CDRXUAXDQNƤDMSKHFFÂłQDROQHLN@TFTRSO VVV JNRS CJBXJDKSTQD GUNQ du ogsĂĽ kan tilmelde dig - hvilket selvfølgelig er gratis.

MĂ˜D ILDSJÆLENE HERNING: Hvert ĂĽr uddeler Herning Kommune og klimanetvĂŚrk Herning anerkendelse til lokale ildsjĂŚle, der har gjort en sĂŚrlig indsats for miljø

Arrangør: Kost og ErnÌringsforbundet i samarbejde med DANVA

og klima. Derfor vil vi gerne invitere alle interesserede til at vĂŚre med til

og Ă˜kologisk Landsforening, Tidsrum: Lørdag d. 24. august og

at bakke op om vores miljø. Sü kom og mød prismodtageren og fü en lille

søndag d. 25. august 2013

forfriskning. Arrangør: Herning Kommune, Tidsrum: 24. august, 13.00 Adresse: Poulsens Plads, 7400 Herning

AUGUST 2013 / Ă˜KOLOGI FOR ALLE

13


DEN ØKOLOGISKE UGE

26. AUGUST

BLIV KLOG PÅ VAND HERNING: Besøg de forskellige stande i Herning Centeret, når der d. 26. august sættes fokus på vand. Du kan blandt andet få et drikkedunk og blive klogere på sjove vandbesparelsesmetoder, hvordan økologi er godt for grundvandet, gift i havene og så kan du vinde et Water Guide-sparedisplay.

TRE RETTER FRA COCOFO

Arrangør: Herning Kommune, Tidsrum: 26. august, 13.00-17.00 Adresse: Merkurvej, 7400 Herning

FREDERIKSBERG: Vær med når Cofocos dygtige kokke laver en treretters vegetarisk menu baseret på lokale, friskhøstede økologiske grøntsager fra Søris i Nordsjælland. Få mere info om arrangementet på www.madbillet.dk. Arrangør: Søris og Cofoco, Tidsrum: 26. august, Aften Adresse: Frederiksberg Runddel 1, 2000 Frederiksberg

27. AUGUST GIV EN HÅND TIL COOKING KIDS

)RWR/DQJKRƨ -XXO

KØBENHAVN: Kom og hep på årets Cooking Kids 2013 og prøv kræfter med sjove og udfordrende discipliner. Giv dig i kast med at lave pasta, kog den al dente og spis den med din egen håndlavede pesto. Følg også majsen fra jord til kolbe til popcorn, lav funky koldskål og smag den til med friske bær eller lakrids. Når årets Cooking Kids 2013 er kåret, kan alle dyste mod hinanden for sjov og opleve

SMAG PÅ HANEGAL

eksempler på det gode madhåndværk. Dagen byder på et væld af smagsindtryk og sanseoplevelser, som

KØBENHAVN: Tirsdag d. 27. august inviterer Hanegal og SuperBrugsen

skærper børnenes håndværk i køkkenet og giver ideer til madlav-

i Matthæusgade indenfor i butikken til præsentation og smagning af

ningen derhjemme.

Hanegals prisvindende og økologiske Oksekrydderpølse og Salami Snack pølser, så kig forbi og lad dig inspirere til den næste grillaften.

Arrangør: Københavns Madhus og Copenhagen Cooking

14

Tidsrum: 27. august, 10.00-17.00, mellem 10.00-13.00 er

Arrangør: Hanegal og SuperBrugsen

det kun for skoleklasser. Adresse: Københavns Madhus,

Tidsrum: 27. august, 13.00-20.00

Ingerslevsgade 44, 4952 København V

Adresse: Matthæusgade 50, 1666 København V

AUGUST 2013 / ØKOLOGI FOR ALLE


LAV DIN EGEN GRILLPØLSE

Molly blive trænet.

MØRKØV: Håbetgårdens Gotlandske Lam inviterer til økologiske op-

#DSRJDQSHK+HRADSG%¡QBG&IDQTKƤ O SKE DKKDQO L@HK

levelser med Gotlandske får og lam. Slagter Jens Jannick fra Food on

lisbeth@haabetgaarden.dk. Prisen er 100 kr.

Da der kun er et begrænset antal pladser, er tilmelding nødvendig.

Wood står for at lave grillpølser af fårekød med friske økologiske urter. Gæster vil også selv få mulighed for at lave deres egen fårepølse,

Arrangør: Håbetgårdens Gotlandske Lam

grille den og nyde den sammen med nybagt økologisk brød. Der vil

Tidsrum: 28. august, 19.00 -

også være mulighed for en gåtur ud til fårene og se hyrdehunden

Adresse: Håbetvej 32, 4440 Mørkøv

28. AUGUST EN DAG FOR STORE OG SMÅ SLIKMUNDE

ØKOLOGI I FÆLLESSKAB AARHUS: Kig forbi Beboerne Hus og bliv meget klogere på hvad et fødevarefællesskab egentlig er, hvordan det ETMFDQDQ NFNLCDSNFR JTMMDU¡QDMNFDSENQCHFʖ#DQ UHKU¡QDRL@FROQ³UDQ@EUNQDREQTFSNFFQ³MS J@ƤDNFSD 

KØBENHAVN: Urtegaarden glæder sig til at se

og de første 50 besøgende vil få en stofbærepose fra

både små og store slikmunde, når der inviteres

Økologisk Landsforening.

indenfor til bolsje-dag hos Urtegaardens butik. Vær med til at klippe og forme økologiske

Arrangør: Aarhus Økologiske Fødevarefælleskab,

ANKRIDQNFRKHJJDOHMCDHDSU¡KC@EƦNSSDNF

Tidsrum: 28. august, 16.00-19.00.

naturlige farver.

Adresse: Beboernes Hus, Sølystgade 30, 8000 Aarhus C

Arrangør: Urtegaarden, Tidsrum: 28. august, 15.00-18.00, Adresse: Sankt Peders Stræde 10, 1453 København K

29.-30.-31. AUGUST TRE AFTENER MED GED PÅ GRILLEN

med urter, hvidløg og citron. Hertil serveres bagt J@QSNƤDKLDCODRSNNFDMCDIKHFRNLLDQR@K@S mens desserten består af mousse af yoghurt fra naturmælk med en top af is og citron. Prisen for en kuvert er 258 kroner.

AARHUS: Tre aftener i streg inviterer aarhusianske

)RWR/DQJKRƨ -XXO

+@MFGNƤ)TTKHMCDMENQSHKDMUDKRL@FDMCD 

$UUDQJ·U/DQJKRƨ -XXO

økologisk gastronomi-oplevelse. Der sker, når det

Tidsrum: Torsdag d. 29., fredag d. 30. og lørdag

økologiske spiseri (og købmand) sætter somme-

d. 31. august, 17.00-20.00Adresse:

ren på spyddet med helstegt økologisk ged fyldt

Guldsmedsgade 30, 8000 Aarhus C

AUGUST 2013 / ØKOLOGI FOR ALLE

15


HUSK DEN SĂ˜DE TAND

SKARĂ˜: Har du en sød tand, og er du glad for is? SĂĽ kom til Skarø og smag pĂĽ vores lĂŚkre økologiske is med birkesaft og sukkertang, mens vi fortĂŚller om, hvordan is fra Skarøs bliver til. Arrangør: Is fra Skarø, Tidsrum: 31. august, 13.00-14.00 Adresse: Ă˜sterhovedvej 4, Skarø, 5700 Svendborg

31. AUGUST HĂ˜STMARKED I BĂ˜RNENES TEGN ROSKILDE: PĂĽ Snoremark vil vi sĂŚtte alle sejl til for at lave en sjov og spĂŚn-

LAV MAD OVER BĂ…L OG HILS PĂ… BIERNE

dende høstfest med masser af oplevelser for børn. Der bliver blandt andet mulighed for at klappe fürene, og hvis der er vind, sÌtter vi drager op, ligesom

BRABRAND: Høstmarkedets gÌster kan gü tur i haverne, snuse til

der bliver mulighed for at køre en tur pü den gamle Ferguson 35 traktor. Vores

krydderurter og nyde synet af de mange forskellige afgrøder. Lidt over

islandske fürehund plejer ogsü at vÌre glad for at lege med børn. Vi presser

klokken 10.00 kan man se fodring af für, geder, høns og kaniner, og

ogsĂĽ ĂŚbler til most, og du er velkommen til selv at tage 10-20 kg ĂŚbler med,

der vil blive lejlighed til at høre nÌrmere om dyrenes liv og fü svar pü

RNLUHJ@MOQDRRDQENQCHF LDMGTRJ@SS@FDƌ@RJDQLDC R CTJ@ME CDM

ROÂłQFRLÂ KNLÂłJNKNFH %Q@  G@QĆĽQL@DS%QTFSENQLHCKHMFDM

dejlige saft med hjem. Der bliver 5-7 liter saft per 10 kg ĂŚbler, alt efter hvordan

üben i vores büldrevne udekøkken. Her kan børn og voksne under

Ìblerne er. Du kan ogsü tage madpakken med hjemmefra og spise den her –

kyndig vejledning afprøve nye sunde og velsmagende grill- og bülret-

DKKDQRJ@MCDQJ³ADRSD J@ƤD J@FD R@ESNFLI³C #DQAKHUDQNFR LTKHFGDCENQ@S

ter bl.a. med friske rüvarer fra vores køkkenhaver. Hele dagen kan man

købe pølser og dej, sü I selv kan bage snobrød.

prøve vores Ìblepresse, bage snobrød og smage pü honning fra egne bier. Der bliver ogsü mulighed for at se opvisning med islÌnderheste

Arrangør: Snoremark, Tidsrum: 31. august, 10.00-16.00,

og prøve en trÌkketur pü hestene. Gürdbutikken er üben hele dagen,

Adresse: Gundsølillevej 52B, 4000 Roskilde

her kan man købe honning og garvede lammeskind, samt hø, foder, strøelse og forskelligt udstyr til kaniner og høns. Arrangør: Natursamarbejdet, Tidsrum: 31. august, 10.00-16.00, Adresse: Louisevej 100, 8220 Brabrand

LĂ˜B FOR Ă˜KOLOGIEN AARHUS: Tag dine klassekammerater i hĂĽnden og løb med, nĂĽr Aarhus 1900 arrangerer Marselis Skolestafet pĂĽ Tangkrogen i Aarhus. Stafetten afvikles pĂĽ en 2 x 100 meter bane, distancen er 200 meter pr. elev, og deltagerne kan spĂŚnde fra 1. klasse til og med 6. klasse. Stafetten foregĂĽr ved, at der deles hold op med fem elever - 5 piger og 5 drenge – pĂĽ hvert hold. Til alle deltagere uddeler Ă˜kologisk Landsforening en gratis madkasse. LĂŚs mere om RJNKDRS@EDSSDMO VVV L@QRDKHRKNADS CJ2JNKDRS@EDS @ROW Arrangør: Aarhus 1900, Tidsrum: 31. august, 10.00-13.00, Adresse: Tangkrogen, 8000 Aarhus C

Foto: Rasmus Blume

16

AUGUST 2013 / Ă˜KOLOGI FOR ALLE


DEN Ă˜KOLOGISKE UGE

FĂ˜LG KORNETS REJSE HJĂ˜RRING: Hos det økologiske mølleri og bageri Aurion er gamle kornarter omdrejningspunket, for her er der mest kvalitet at hente i

LAV DIT EGET SMĂ˜R

form af smag og nÌringsindhold. Kom og hør den spÌndende histoQHDNLENQSHCDMRJNQMNFE DSA@FDƼEDKKDQSNLDCGIDL 3HKG³RSL@Q-

TINGLEV: NaturmÌlk slür dørene op for at fejre høsten, og alle er velkomne.

kedet kan mølleriets gÌster følge kornets rejse gennem Aurion fra

Der bydes pĂĽ et vĂŚld af oplevelser for bĂĽde store og smĂĽ - lige fra traktor-

stenkvÌrn til bageovn. Fü en guidet tur rundt i bageriet og hør om

ture og hestevognskørsel til rundvisning i mejeriet. Her kan du fü et indblik

fortidens kornsorter og om, hvorfor Aurion netop satser pĂĽ dem. I

i mejeristernes dagligdag og i, hvordan mÌlken forarbejdes til büde smør

kan ogsü se mølleriets stenkvÌrne, hvor børn og barnlige sjÌle selv

og ost. Desuden kan du se og røre bondegürdens dyr, bage snobrød med de

kan prøve at male mel eller valse havregryn. Aurion byder ogsü pü

lokale spejdere, opleve god musik for alle aldre, deltage pĂĽ workshop og lave

smagsprøver pü nybagt brød af de gamle kornsorter. Blandt andet af

CHMDFDMĆŚÂłCDNRSDKKDQRLÂłQ UHCDMKHFDSHK@SAQHMFDGIDLHCHSDFDSJÂłJJDM 

rød byg og dalarhvede, der lige er blevet høstet op til høstmarkedet.

#DQUHKNFR U¥QDANCDQLDC@KSEQ@GNMMHMFSHKOHKDƌDSŔKHCS@EGUDQSSHK@KKD

PĂĽ dagen kan man ogsĂĽ handle med rabat i salgsboden, der ud over

sanser. Kort sagt, alt hvad der hører sig til en moderne høstfest, krydret med

økologisk mel fra mølleriets stenkvÌrne ogsü sÌlger bagetilbehør

god musik hele dagen. En lørdag i familiens tegn.

og kvĂŚrne til hjemmebageren. Arrangør: Det Ă˜kologiske Mejeri NaturmĂŚlk, Tidsrum: 31. august, Arrangør: AURION A/S, Tidsrum: 31. august, 10.00-15.00

11.00-16.00. Adresse: GerrebĂŚkvej 24, 6360 Tinglev

Adresse: Guldagervej 525, Guldager, 9800 Hjørring

FOR BĂ…DE BĂ˜RN OG VOKSNE ODENSE: Kom og oplev Dreyers Ă˜kologiske GĂĽrdbutik, se gĂĽrdens maskiner, fĂĽ en snak med landmanden om økologi og om, hvordan han driver gĂĽrden. For børnene vil der vĂŚre ridetur fra 10.30-11.30 og igen fra 13.00-14.30. Børnene kan ogsĂĽ fĂĽ lov til at sidde i mejetĂŚrskeren og i traktoren. Der vil ogsĂĽ vĂŚre leg i haven med gynger og trampolin. Til høstmarkedet er der dyr at se pĂĽ og røre ved. Her kan der blandt andet kĂŚles med kattene og hunden Freja. Til de voksne har vi en gĂĽrdbutik med produkter fra vores dyr i forskellige udskĂŚringer og lidt kolonialvarer. Butikken UHKRDKUEÂłKFDKHFUÂĄQD ADM NFCDSDQLTKHFS@SJÂłADJ@QSNĆŚDQ OXMSDFQÂĄRJÂĄQNF @MCQDFQÂłMSR@FDQ (C@FDMR@MKDCMHMFUHKUHG@UDDMKHKKDB@E¤LDCJ@ƤDSD J@FD boller og saftevand + smagsprøver af vore produkter. I er ogsĂĽ velkomne til at tage madpakken med og nyde den i haven. Arrangør: Dreyers Ă˜kologiske GĂĽrdbutik, Tidsrum: 31. august, 10.00-16.00 Adresse: Bindekildevej 250, 5250 Odense SV Foto: Søren Larsen

SĂ˜DT OG KNEBELGODT

Tre gange hver af de to dage vil der vÌre rundvisning pü chokoladefabrikken, hvor vi vil fortÌlle om visionen og udviklingen bag fødevareklyngen Knebelgodt. I dag huser det tidligere Arla-mejeri en rÌkke smü fødevareproducenter, büde

KNEBEL: Knebelgodt og Chokoladefabrikken i Vrinners fejrer økologisk høstmar-

økologiske og ikke økologiske. Lige fra chokolade, ost, mjød til honning, sü huset

ked med masser af gode tilbud pĂĽ lĂŚkkert hĂĽndlavet chokolade, unikke oste, vel-

stĂĽr aldrig stille.

smagende vine og delikatesse-smørepülÌg. Der er übent büde lørdag og søndag, hvor der vil vÌre mulighed for at smage chokolade fra Woodshade Organics, ost

Arrangør: Knebelgodt, Tidsrum: Lørdag d. 31. august og søndag d. 1. september

og gedekød fra Tebstrup, økologisk vin fra Spanien m.m.

10.00-16.00, Adresse: Vrinners Bygade 45, 8420 Knebel

AUGUST 2013 / Ă˜KOLOGI FOR ALLE

17


DEN Ă˜KOLOGISKE UGE

1. SEPTEMBER MARSELISLĂ˜B I Ă˜KOLOGIENS TEGN AARHUS: Snør løbeskoene pĂĽ og spurt med, nĂĽr Marse-

SMAG PĂ… JORDENS GULD

lisløbet skydes i gang d. 1. september ved Tangkrogen.

Aarstiderne. Gürdspladsen fyldes op med boder, der bugner af ürets herlige høst. Det er

Der vil, som ved de to foregĂĽende ĂĽr, vĂŚre forskellige

markernes højtid, og det fejrer vi ved at sÌtte strühatten pü skrü og servere inspirerende

distancer at vĂŚlge mellem. I ĂĽr vil der desuden ogsĂĽ

smü sommersnacks og friskpressede safter. Vi har høstet vores marker og haver og sam-

vÌre sÌrligt fokus pü økologi, da der udloddes mange

let de bedste rĂĽvarer fra ind og udland, sĂĽ vi frister med jordens guld

prÌmier i form af øko-net, madkasser og øko-’tattoos’ til

NFFQÂłMMDR@FDQ #TJ@MEÂ ĆĽMFQDMDH@KS GU@CCHML@UDQTLKDQ

alle børn. Kom og mød Ă˜kologisk Landsforening i teltet

efter af spÌndende, økologiske madvarer pü markedet.

til en snak om økologiens verden. Hold i øvrigt øje med

Büde friske og forarbejdede. Har du en sød tand, og vil du

de hurtige piger i ’I Love Ă˜ko’-trøjer – de deler gratis øko-

gerne fristes af hjemmebagte kager, skønne brød, cho-

varer ud til de sejeste løbere. LÌs mere om Marselisløbet

kolade og søde marmelader, har vi ogsü boden til det.

pĂĽ www.marselislobet.dk.

Markedsfrokosten bliver et overdĂĽdigt sommermĂĽltid.

BARRIT: Hop i høet og dans med børnene rundt om høballerne til ürets Høstmarked med

Kokkene griller saftigt kød, og fade fyldes med friske Arrangør: Aarhus 1900, Tidsrum: 1. september,

frokostsalater, som serveres med sprødt, nybagt brød.

10.00-13.00. Adresse: Tangkrogen, 8000 Aarhus C

/ÂĽVRPĆŞHUH aktiviteter i uge 35 her: denoekologiskeuge.dk E@BDANNJ BNL.JN4FDM HMRS@FQ@L BNLNJNTFDMĘ˜ SVHSSDQ BNLNJNTFDM

Arrangør: Aarstiderne - Barritskov, Tidsrum: 1. september, 10.00-15.00, Adresse: Barritskovvej 34, 7150 Barrit

JÆGERGĂ…RDSGADE GĂ…R Ă˜KOLOGISK Ă…RHUS: Tag med pĂĽ en økologisk inspirationstur gennem JĂŚgergĂĽrdsgade i Aarhus i hele uge 35.

Foto: Nils WĂźrtzenfeld

Fra mandag til søndag vil gaden summe af vidt forskellige sanselige og

har smagt før. Ogsü hos CafÊ Fika, der tidligere i ür modtog det økologiske

idÊrige øko-oplevelser, der – reprÌsenteret ved en lang rÌkke af økologi-

guldmÌrke, garanterer ejeren, Mikael Gollander, at den økologiske uge vil

ens forskellige aktører – vil illustrere büde JÌgergürdsgades og økologiens

blive markeret.

mangfoldighed. Tilmed har gadens SuperBrugsen – som i øvrigt er den Brugs i landet med NĂĽr Den Ă˜kologiske Uge skydes i gang mandag d. 26. august, har en stribe af

det største økologiske varesortiment – ogsĂĽ et par Ă˜-kort i ĂŚrmet for at gøre

gadens erhvervsdrivende valgt at tage del i øko-festen ved at byde pü büde

ugen til noget sĂŚrligt, bĂĽde i og uden for butikken.

aktiviteter, viden, vareprøver, tilbud og sidst, men ikke mindst, kulinariske øko-oplevelser for hele familien.

Flere af gadens grønne frisører markerer ogsü øko-ugen, og hos Ren Kost og Krop – som i ürevis er güet forrest med gadens økologiske fane – vil man

/Â *K@RRHRJ!HRSQN5HMA@QF@Q@MSDQDQDIDQDM 2ÂłQDM MCQD@RDM @STFDMUHK

sÌtte øko-barren endnu højere end sÌdvanlig for at gøre ugen til et tilløbs-

medføre Ìndringer pü menukortet, da man har tÌnkt sig at servere en rÌkke

stykke. SĂĽ kom og vĂŚr med nĂĽr en udsmykket og festklar JĂŚgergĂĽrdsgade

økologiske retter for at give folk mulighed for at smage noget, de müske ikke

HMUHSDQDQSHKÂłJN EDRSĘ–

18

AUGUST 2013 / Ă˜KOLOGI FOR ALLE


TAG MED PÅ ØKOLOGISK HØSTMARKED Der må røres, smages, ses og klappes, når økologiske landbrug over hele landet fejrer høstmarked den første weekend i september. Foto: Rasmus Blume

Og du er inviteret med som gæst.

Over hele landet kan du, din familie og dine venner besøge en økologisk

fra dem, der kender økologien bedst - de danske økologiske landmænd.

gård, når Økologisk Landsforening arrangerer Økologisk Høstmarked

%KDQDNFƦDQDENQAQTFDQDAXCDQS@MJDMNL³JNKNFHNFKNJ@KDU@QDQUDKJNL-

d. 31. august og 1. september 2013. Du kan vælge mellem små

men. Derfor ønsker værterne at give dig mulighed for ved selvsyn at opleve

familiedrevne landbrug og store godser, der alle byder velkommen til

den kvalitet og mangfoldighed, vi har i Danmark af økologiske fødevarer.

sjove og sanselige dage.

Fødevarer, der er produceret uden brug af sprøjtegifte og under hensyntagen til den natur, vi skal videregive til næste generation. Fødevarer der sikrer, at

På nogle gårde kan du komme tæt på økologiske køer, grise og får, mens

CXQDMDG@QCDSFNCS LDMRCDKDUDQ *NQSR@FSE³CDU@QDQLDCGNKCMHMFʖ

andre gårde bugner af grøntsager og frugt. Mange steder er der gårdbutikker, hvor du kan studere, smage og købe både gårdens egne og andre økologiske

Når du køber økologisk, er du blandt andet med til at sikre, at dyrene har

produkter. Og imens kan børnene lege i den økologiske, usprøjtede halm, der

gode forhold, som imødekommer deres naturlige adfærd og behov.

CDƦDRSDRSDCDQDQRS@AKDSNOHRSNQDG@KLANQFD #DJ@MK@UDRMNAQ³CNUDQA K

Økologiske høns, køer, svin og andre husdyr har god plads at bevæge sig på

eller få sig en ridetur. Og de voksne kan nyde smagsprøver, presse æbler til

og adgang til udearealer, når årstiden tillader det. De får desuden grovfoder,

most eller tage med på en tur på traktoren eller i hestevognen. Aktiviteterne

RNLDQFNCSENQCDQDRUDKADƥMCDMCD NFRNLENQDAXFFDQRXFCNLLD - QCT

varierer fra gård til gård.

vælger økologi er du samtidig med til at skåne vores grundvand for forurening med sprøjtegifte, når du vælger økologi. De økologiske landmænd ud-

Til Økologisk Høstmarked kan du komme tættere på økologien og se, hvordan

nytter nemlig naturens egne mekanismer til at bekæmpe ukrudt og skadedyr

du med dine indkøb i hverdagen kan være med til at gøre en forskel for natu-

på markerne i stedet for at sprøjte sig ud af problemerne. Derfor slipper du

ren og dyrene. Og samtidig får du mulighed for at stille spørgsmål og få svar

også selv for rester af sprøjtegifte i din mad.

GØR KÅL PÅ BØRNENES SPØRGELYST

FIND EN GÅRD PÅ WWW.HOSTMARKED.DK

SE, HVAD DER SKER NÆR DIG

Økologisk Høstmarked er ikke kun for de

De økologiske høstmarkeder på de enkelte

Download Øko App’en og læs hvad der

voksne. Børnene får en dag fyldt med sjove

gårde byder alle på noget forskelligt, men

foregår på gårdene i nærheden af dig. Her

og lærerige oplevelser på De Økologiske

fælles for dem alle er en dag mættet med

kan du også tjekke, hvornår de enkelte

Høstmarkeder. For hvem vil ikke gerne

oplevelser. Klik på kortet og gå på opda-

gårde holder åbent i løbet af weekenden.

mærke hestens bløde mule, trække økolo-

gelse i de mange oplevelser, der venter. Det

5H@@OOŗDMJ@MCTR@LSHCHFSƥMCDEQDLSHK

giske gulerødder op af jorden, plukke æbler

gælder bare om at plukke frugterne…

restauranter, caféer, daginstitutioner, kanti-

eller følge landmanden på markvandring?

Danmarkskortet vil løbende blive ajourført

ner m.m., der har økologi på menuen.

med nye gårde.

AUGUST 2013 / ØKOLOGI FOR ALLE

19


RIIIGELIGT MED ØKOLOGI

20

AUGUST 2013 / ØKOLOGI FOR ALLE


INTERVIEW MED ADAM PRICE

Om meningen med økologi. Om det ædle i at gøre det svært for sig selv, om at sætte mad på skoleskemaet og give madglæden og -bevidstheden videre til sine børn. Om at lave mad sammen, ikke at lade sine kære spise af med hvad som helst – og hvorfor man skal være sød ved sin surdej TEKST: METTE STØRUM KROGH FOTO: LINE FALCK

Da Adam Price var barn, gav hans far moderen en lektie, der kulminerede med en hård eksamen. Hun var skuespiller, havde aldrig gået på husholdningsskole og kunne ikke lave mad. Derfor lærte han hende at tilberede 10 forretter, 10 hovedretter og 10 desserter. En dag købte han ind til det hele, lod hende trække en ret i hver kategori og overlod hende til sig selv og køkkenet i halvanden time, så hun kunne kokkerere. Da han kom tilbage, skulle der stå tre færdiglavede retter på ANQCDS 2NLGTMUDK@SL¡QJDƥJJ@Q@JSDQDQENQ Adams hustru er mindst en lige så god kok som han selv, og de elsker @SK@UDL@CNFƥMCDO MXDQDSSDQR@LLDM /QHU@SNFOQNEDRRHNMDKS Selv om han aldrig kunne drømme om at teste hende eller sit eget afkom, er det en mærkesag for ham, at der kommer madkundskab på skemaet i folkeskolen, så børn rent faktisk lærer at lave mad og skelne skidt fra kanel, når det kommer til råvarer. Fordi mange af deres forældre aldrig rigtig har lært det, og al bevægelse starter nede fra. I børnehøjde.

TV-KØKKEN '@MS@FDQHLNCHRHSJ³JJDM CDQHJJDDQ RNLCDMRK@FRDQƦDRS %NQCDS første er det mere end almindeligt veludrustet med en maskinpark, CDQUHKKDF³QDCDƦDRSDL¡MCFQ³MMD@ELHRTMCDKRD , RJDKHFDLDC undtagelse af hans bror, James. .FR DQCDSTCRSXQDSLDCSNNOU@RJDL@RJHMDQ R CDSDQMDLS@SQXCCD af efter store middagsselskaber og madlavningsseancer. Hvis ikke det var for den smukke buket blomster, der står på bordet, de små tableauer, kunsten på væggene og det selvnedlagte jagttrofæ, der vidner om endnu en af hans og hustruens fælles lidenskaber, kunne man foranlediges til at tro, at der var tale om et storkøkken. Her laves der mad, spises og samtales. Og det meget gerne om mad. AUGUST 2013 / ØKOLOGI FOR ALLE

21


INTERVIEW MED ADAM PRICE

*³JJDMDSDQCDSMXDRSDQTLHGTRDSNFR@LKHMFROTMJSENQL@MFS og meget. Det er også her, optagelserne til de seneste sæsoner af DR’s ‘Spise med Price’ foregår. Vi har bedt Adam Price lave en hverdagsret, og han er ikke uforberedt. Heller ikke på, at det er en kvindelig journalist og fotograf, der kommer til middag. Og at temaet for samtalen er økologi. “Det er den mest knaldgrønne ret, som jeg i dagens anledning har valg @SJ@KCDŖ%HESX2G@CDRNE&QDDMŗ R CDQJNLLDQKHCS³JNKHQTCHRSTerne,” siger han om den rå suppe, han har opfundet til lejligheden. Retten er ganske simpel, men kræver selvsagt noget grej. For uden det duer helten ikke. “En saftpresser og en blender. Sidstnævnte G@QCDƦDRSDLDMMDRJDQ R CDSADSQ@FSDQIDFHJJDRNLMNFDSUNKCsomt avanceret. Det fantastiske ved den her ret er, at det er en ærtesuppe på juicede bælge, så du bruger hele ærten til en nordisk F@YO@BGN RNLAKHUDQAKDMCDSLDC@FTQJ ENQ QRK³FNFJQXCCDQTQSDQ EQ@@KS@MDMNFCQXRRDSLDCJ@QRDNFK³FSNOOD #DƥMD EQHRJD¡QSDQ kommer hele ned i, så det bliver virkelig mange nuancer af grønt.”

MINDRE MADSPILD Når man bruger hele ærten, mindsker man madspild, og det er en anden af Adams mærkesager, som han er med til at skabe opmærksomhed om og selv praktiserer nidkært. (CDM/QHBDŗRJDGTRGNKCMHMFG@QL@MTCUHJKDSDSRHMCQHFSRXRSDLENQ at reducere eget spild. C@LS@FDQDMOK@RSHBANJRTC@EJ³KDRJ@ADSLDC GU@CCDƦDRSD UDKUHKKDADSDFMDRNLFQ³MS@Ƥ@KC 2DKUADSQ@FSDQG@MCDSRNLCDS pureste guld, der blot skal forædles. “Hver gang, der bliver skåret FQ³MSR@FDQGDQHGTRDS QXFDQQDRSDQMDGDQMDCHRSDCDSENQ@SAKHUD kasseret. Og så koger vi grøntsagsfond i sin reneste og mest økologiske form på dem en gang om ugen.” De bager også alt deres brød selv. I hånden og undtagelsesvist helt uden brug af maskiner, men af egen surdej. “Og så smider vi @KCQHFMNFDSTC 5HRJHUDQCDSNFEQXRDQCDSMDC R UH@KSHCG@QAQ³C i huset, som er meget bedre end det, man kan købe,” siger han og tager nogle skiver rugbrød ud, som skal bruges til croutoner. ř#DSDQCDSDMDRSD CDQHJJDDQQ SHCDMMDGDQRTOOD ŚNOKXRDQG@M og vender tilbage til surdejen. Selv om det smerter ham at smide mad ud, har han lige måttet kassere den af hvede, fordi han ikke havde passet godt nok på den. “Den skal man være lidt sødere ved, end vi har været, fordi vi rejser meget.” Det kan den ikke overleve på og har derfor måttet lade livet, fordi det er endnu ikke nået

22

AUGUST 2013 / ØKOLOGI FOR ALLE


dertil, hvor de tager den med på ferie eller får den passet, mens de er væk.

AKHUDQCDSLTRRDKL@KDCDƦHSSHFSAQTFS NFG@MJ@MFNCSKHCDS@MJDMNL @SGHRSNQHDMRHCCDQLDCSHKANQCR ř#DSDQGXFFDKHFS@SUHCD GUNQL@MFDQDSSDQCDQ

4CNUDQRHMGTRSQTNFƥQD QHFDR³MANQG@MGDQR@LLDMLDCSNUDKM¡QDCD

DQAKDUDSRDQUDQDSHCDSFDMMDLSHCDQMD ŚQDƦDJSDQDQG@M LDMRG@MA¡KFDQ

J@SSD CDQNFR GI¡KODQLDC@SQXCCDTCHUHJST@KHDQMD #NFRHCCDQCDHJJD

ærter. Som han har for vane af den helt friske, danske og økologiske slags.

med til bords. Den røde er nærmest altædende, mens den grå er monoman, ENQS¡KKDQ C@L ,DMADFFDG@QCDR@LLDJ¡QKHFGDCSHKL@CRNLCDQDRDIDQ-

“Vores økoprocent her i huset er ret høj. I indkøb er vi i hvert fald på 75-80

mand og hans forfædre.

procent, og vi får nærmest alt vores frugt og grønt fra Aarstiderne. Vi er ikke EQDKRSD LDMF QNOHCDS GUNQUHRXMDR CDSFHUDQADCRSLDMHMF 5HG³QDQENQ

Adam Price har også fra et tidligere ægteskab en datter, som han har miljø-

DJRDLODKSHKCDMRI¡KCMDQ@BD CDQGDKKDQDHMUDRSDQDQHDM³JNKNFHRJJXKKHMFSHK

skadet, som han selv blev det af sine egne forældre. “Når vi var ude at rejse,

150 kroner end en konventionel. Ikke dermed sagt, at jeg aldrig har købt en

rejste vi jo for mad. Allerede under morgenmaden talte vi om, hvad vi skulle

JNMUDMSHNMDK ,DMUHAKHUDQ@KKDJKNFDQD Ś

have til frokost, ved frokostbordet talte vi om middagsmaden, og ved aftenANQCDSS@KSDUHNLCDS UHHJJDG@UCDE DSO LNQFDML@CRATƤDSDMDMCMT NF

%NQJXKKHMFDQMDRUDCJNLLDMCDDQG@MHJJDHSUHUKNL @SENQRJDKKDMJ@MRL@-

som vi skulle have i morgen. Det var den der totale optagethed af at spise.”

ges. Det samme med mælkeprodukter og ost, som her også bærer det røde

KULINARISK ARVEGODS

Ø-mærke. “Bortset fra nogle af de franske klassikere, som ikke nødvendigvis fås økologisk. Hvis der er noget håndværksmæssigt, som er fuldstændigt

I vitrineskabet, der beklæder hele køkkenets bagvæg, er der stabelvis af mus-

enestående, går jeg gerne på kompromis, fordi det er vigtigt for mig. Alle

RDKL@KDSONQBDK¡M RNLDQF DSH@QUEQ@ADCRSDENQ¡KCQDMD ,NCR@SCDLF Q

økologer er jo ikke nødvendigvis gode håndværkere.”

Adam Price ind for at dække op med det hver dag, selv om det indimellem slår skår og det, der er værre.

RIGELIGT MED SMAG ,DMMDSNORL@FDMDQDM@E³JNKNFHDMRGDKSRSNQDTCENQCQHMFDQ LDMDQG@M 

“Jeg er tredjegeneration, så jeg er ødelæggeren. Første generation samler,

Derfor er økologi også et ideologisk valg. “Det ville være omsonst at påstå, at

næste generation bevarer og tredje generation ødelægger. Sådan plejer det

vi ville være i stand til at smage, om denne her suppe var lavet på økologiske

@SU¡QDLDCRSNQDENQLTDQNFR@LKHMFDQ ,HMJ¡QDLNQLNQNFLNQE@Q CDQ

¡QSDQDKKDQDI #DSSQNQIDFRHLODKSGDMHJJDO ,DMCDSFHUDQLDFDMLDMHMF

R@LKDCDCDS SHKG³QSDINCDMFDMDQ@SHNM CDQRXMSDR CDSU@QENQƥMS@SAQTFD Ś

for mig at vide, at de er økologiske, når jeg for eksempel juicer bælge,” konstaterer han.

C@LCDQHLNCHMRHRSDQDQO @SCDSGDKDQXFDQHNOU@RJDL@RJHMDM 3HKFDMF¡KC AUGUST 2013 / ØKOLOGI FOR ALLE

23


For økologiske produkter er ofte præget af, at de er lavet af mennesker, der

og tjener penge og går op i det, de bruger dem på, ville procentuelt kunne

går meget op i deres arbejde. Og som har valgt at gøre sig umage i stedet for

AQTFDƦDQDODMFDO L@CNF³JNKNFH Ś'@MRXMDR CDSDQR³QFDKHFS @SCDM

at springe over, hvor gærdet er lavest. Og det er al ære værd, mener Adam

procentdel af den disponible husstandsindkomst, som spenderes på mad,

/QHBD ř%NQCHCDSJ@ML¡QJDRNFHCDADCRSDSHKE¡KCDRL@FDR )DFRXMDR CDQDQ

er i frit fald. “1950’erne brugte vi omkring 40 procent af vores indkomst på

noget ædelt i at gøre det svært for sig selv. Fordi vi lever i en kultur, hvor alt

mad, og i dag er tallet under sølle 10 procent. I betragtning af, at vi er et af

handler om at gøre det nemt for os.” Og det har ikke gavnet madkulturen.

verdens rigeste lande, er der er noget helt galt med vores prioriteringer. Folk UHKGDKKDQDG@UDƦ@CRJ¡QLDNFCDMMXDRSDH/GNMD LDMCDQDQL RJDMNFKD

Økologi er da heller ikke nødvendigvis lig med lødighed. “Det står den bedst,

SHMF L@MFNCSJTMMDTMCU¡QD TCDM@SU¡QD³JNƦHOODQ@ECDMFQTMC %NQR 

hvis der er en høj grad af selvjustits,” siger han, og understreger, at det da

til gengæld at købe noget mad, der simpelthen var lidt bedre,” opfordrer han.

NFR F³QRHFF¡KCDMCDAK@MCSCDƦDRSDOQNCTBDMSDQO L@QJDCDS (GUDQSE@KC hvis man sammenligner med de konventionelle.

Særligt med tanke på, at det er noget, vi optager i vores organisme og skal leve af, lader den kollektive madkultur noget tilbage at ønske og er kende-

'@MJNLLDQLDCDSDJRDLODK RNLG@MXMCDQ@SAQTFD M QS@KDME@KCDQO 

tegnet ved stor ulighed. “Der er en lille del, der interesserer sig for tangfer-

³JNKNFHř)DFS@KSDDMF@MFLDC1@RLTR*NENDCJNJO ,HBGDKHM QDRS@TQ@MSDM

mentering og surdejsbrød, og så er der den store del, som nærmest mener,

&DQ@MHTL QDC RNLF QLDFDSNOH³JNKNFHNFG@QU¡QDSO L@MFDE³CD-

@SBGDDRDCHOODQRNFOHYY@RKHBDRG³QDQGIDLLDHCDSODQHNCHRJDRXRSDL 5HDQ

varemesser. Han sagde, at det på de konventionelle cirka var 10 procent af

nødt til at gøre noget for den gruppe, for hvem det er fuldstændig fremmed-

produkterne, der interesserede ham, mens det på de økologiske var cirka 10

gørende at skulle købe andet end præfabrikeret mad.”

procent, der ikke interesserede ham. Og det er der jo en grund til.” I det hele taget ligger det ham meget på sinde, at de to grupper nærmer sig Fordi de økologiske varer kræver stor omsorg, kunne det være rart, hvis den

GHM@MCDM ř5HDQDMKHKKDFK@CƦNJ@EOQHUHKHFDQDCD CDQRXKSDQ .FUHRJ@KU¡QD

R@LLDNLGXFFDKHFGDCENQSR@SSDH@MCDSKDC LDMDQG@M 'NRENQAQTFDQDM CDQ

ƦDQD #DSMXSSDQHJJDMNFDS @SCDSCDQ NF! GNKCENQSR¡SSDQ #DSDQE@QKHFS

godt kunne købe ind med lidt mere omtanke.

for sammenhængskraften.”

TIL KAMP FOR KVALITETEN

MADKUNDSKAB PÅ SKOLESKEMAET

For danskerne er alt for prisbevidste, når det kommer til mad, og det er en af

,@MRJ@KDESDQG@MRADCRSDNUDQADUHRMHMFRS@QSDHCDSRL !NFRS@UDKHFSS@KS 

de allerstørste udfordringer, vi står over for, hvis man spørger Adam Price.

“Vi er nødt til at gribe fat i ungerne og vise dem, hvordan naturen hænger

For det sker på bekostning af kvaliteten. “Den del af danskerne, der arbejder

R@LLDM SCDSGDQK@MCG@QƥQD QRSHCDQ @SUNQDRFQ³MSR@FDQUNJRDQNO@E

24

AUGUST 2013 / ØKOLOGI FOR ALLE


Vi er nødt til at gribe fat i ungerne og vise dem, hvordan naturen hænger sammen. At det her land G@QƥQD QRSHCDQ @SUNQDR grøntsager vokser op af jorden, og at mælken kommer fra koen“ - ADAM PRICE

jorden, og at mælken kommer fra koen. Der er et meget skønt eksempel fra

procent mere på mad, fordi de har lært fra starten, at tingene skal være i

en af madskolerne i København, der havde taget nogle børn med ud på en

orden. Og at der ikke behøver at være palmeolie og 600 E-numre i en høn-

EQTFSOK@MS@FD GUNQDMKHKKDOHFDOKTCRDKHFTCAQ³CŖ&TC CDQDQRFTMNFDM 

RDR@K@S ENQCHL@MJ@MQ³QDCDMRDKU ŚNOENQCQDQG@M ř3¡MJ GUHRL@MJTMMD

der har tabt en pose æbler. Og så tænker man ‘Lille skat, det skal vi da gøre

TCC@MMDMXDFDMDQ@SHNMDQ@EA³QMSHK@SONBGDQDDS¡F FDMJDMCDDMEQHRJ

noget ved’. Det kan vi da ikke have siddende på os.”

ƥRJŔNFUDCGUNQC@MCDQDMRDQ RJ¡QDQCDMHƥKDSNFSHKADQDCDQCDM #DSUHKKD da være overlegent.”

Derfor mener han, at det er vigtigt at sætte madkundskab på dagsordenen i folkeskolen i stedet for det bedagede hjemmekundskab, hvor man ikke

,DMCDSDQKHFDR UHFSHFS@SK¡QD@SR@LLDMR¡SSDNFTCMXSSDCDQ U@QDQ 

lærer meget andet end at vride en karklud. Og det skal være obligatorisk.

man har, så man får dem brugt. Det er gammeldags snusfornuft, som man

“Både råvarekendskab og håndtering af råvarer skal på skemaet. Så bliver

godt kunne lære lidt bedre fra sig, så børn ikke vokser op og bliver lige så

børnene bedre forbrugere, som vil være villige til at bruge 5, 10 måske 15

berøringsangste over for mad som deres forældre, der skeler for meget til AUGUST 2013 / ØKOLOGI FOR ALLE

25


de datoer, der stĂĽr pĂĽ emballagen i stedet for at smage pĂĽ indholdet. “Der er noget voldsomt arrogant over bare at smide ud,â€? konstaterer Adam og vender tilbage til suppen.

SUMMEN AF ALT Ĺ™#DSGDQDQITHBDQDMRJNMFD ĹšRHFDQG@MRLHKDMCDNLRHM)THBD,@RSDQ/QNEDRRHNM@K 

BLÅ BOG: C@L/QHBDE³CS%NQE@SSDQ L@CRJQHADMS og restauratør og tv-vÌrt.

der, som sü mange andre maskiner i køkkenet, bliver brugt dagligt. Han demonstrerer, GUNQC@M¥QSDA¥KFDMTADRU¥QDSO@RRDQDQFDMMDLSQ@FSDM #DSCTESDQ@EMXRK DSFQ¥R 

'@QRJQDUDSL@MTRJQHOSSHKĆŚDQDC@MRJDSU

NFCDSDMDRSD CDQDQSHKA@FD DQSXMCDĆĽAQD CDQKHFMDQSQÂĄĆŚHR .FRNLLHKCDRSS@KSDQ

RDQHDQ AK @ Ĺ—3@W@Ĺ— Ĺ—-HJNK@I)TKHDĹ— Ĺ— MM@/HGKĹ—

sejt i strukturen, nür man smager pü det.�

og senest ’Borgen’.

Saften derimod bliver til smuk, grøn og skummende Ìrtejuice, og suppen smager

,@C@MLDKCDQOÂ /NKHSHJDMHMÂĄRSDM

@ERDMRNLLDQNFRDQRÂ BQDLDSTC @SL@MRJTKKDSQN @SCDQU@QĆŚÂłCDH ,DMCDQDQ

 Q LDMRSNOODCDH C@CDME³QRSD

hverken det eller rigeligt af den smør, som brødrene Price ellers lovpriser sü højt, selv

1DRS@TQ@MS!QCQ /QHBD AMDCD ( AMDCD

om croutonerne er stegt i en anelse.

AQÂłCQDMDDMCMTDMQDRS@TQ@MSH3HUNKH

Det behøver nemlig ikke at vÌre en kunst at lave mad, men det er en kundskab, som

#DRTCDMADRSXQDKRDRLDCKDLH#Q@FRGNKL

@KKDRJ@KG@UD R UHJ@MMT@MBDQDUNQDRRXMO CDS UHROHRDQ HMRHRSDQDQ C@L .FCDQ

2KNS LDCKDL@E#DS#@MRJD&@RSQNMNLHRJD

DQĆŚDQDFDUHMRSDQUDC@STCC@MMDAÂłQMH@SUÂĄQDL@CC@MMDCD

Akademi og vÌrt pü tv-programmet ’Spise med Price’ og ’Price inviterer’ sammen med

ř2DKUAKDUIDF@KCQHFU@KFS M QCDQRJTKKDRSHKKDRGNKCSHKENCANKCHRJNKDM ,DMIDF vidste, at jeg kunne lave mad. Og hvis man ikke kan fü pigerne til at interessere sig for en, fordi man ikke kan lave et mül, sü mü man komme i mül med lave mad til dem.�

26

AUGUST 2013 / Ă˜KOLOGI FOR ALLE

storebroderen James.


ANNONCE

TI L AG

RD BO E

G SM OD

T

ØKO AUGUST 2013 / ØKOLOGI FOR ALLE

27


VIDSTE DU ...

vidste du ...

at der er 135 økologiske gürde landet

over med gürdbutik eller stalddørssalg, hvor der er mulighed for at købe lokale, ³JNKNFHRJDU@QDQ#TJ@MƼMCDCDLO  VVV NJNKNFH CJ 3QXJO  �Søg efter gürdbutik�

Ă˜KOLOGISKE GRYN PĂ… TOPPEN OBS @E@KKDCDG@UQDFQXM C@MRJDQMDROHRDQ DQÂłJNKNFHRJD #DS FÂłQG@UQDFQXMDMDSHKÂłJNKNFHRJSNORBNQDQ 3HKR@LLDMKHFMHMFDQCDS omkring 14 pct. af de grøntsager, der sĂŚlges, der er økologiske. Og LDFDSSXCDQO @SG@UQDFQXMDMDNFR EQDLNUDQUHKUÂĄQDO SNOODM %Q@NFEQDLSHKUNJRDCDR@KFDS@EÂłJNKNFHRJFQXM BNQMĆŚ@JDRNFLXRKHLDCMÂĄRSDMOBS 

)RWR5HOÂĽ

)RWR5HOÂĽ

SPIS Ă˜KOLOGISK NĂ…R DU ER UDE

vidste du ... De virksomheder, der forarbejder økologiske varer, skal overholde et sÌt klare regler. De skal büde dokumentere, at ingredienserne er økologiske, og at der ved fremstillingen ikke er brugt metoder, der strider mod de økologiske idÊer om sikre og sunde fødevarer. —NRORJLVNHSURGXNWHUP¤V¤OHGHVLNNH

Det bliver hele tiden nemmere at spise økologisk – ogsü uden for hjemmet. Nu er der over 500 spisesteder, der har füet det økologiske spisemÌrke.

Ĺž indeholde gensplejsede ingredienser eller ingredienser, der er fremstillet ved hjĂŚlp af gensplejsning.

#DQƼMCDRSQD³JNKNFHRJDROHRDL¥QJDQ RNLUHRDQ@MCDKDM@E³JNKNFHRJD føde- og drikkevarer: guld 90-100 %, sølv 60-90 % og bronze 30-60 %. #DQDQRS@CHFƌDRSJ@MSHMDQNFHMRSHSTSHNMDQRNLA³QMDG@UDQNFUTFFDRSTDQ

Ş G@UDU¥QDSTCR@SENQHNMHRDQDMCDA@JSDQHDCQ¥ADMCDADRSQ KHMF Ş HMCDGNKCD@MCQDSHKR¥SMHMFRRSNƤDQDMCCD CDQDQR¥QKHFSSHKK@CSD

pĂĽ listen over spisesteder med Det Ă˜kologiske SpisemĂŚrke, men inden for

H³JNKNFHRJD !K@MCS@MCDSDQE@QUD NFR³CDRSNƤDQFDMDQDKSHJJD

det sidste halve ür er den blandt andet blevet udvidet med det første hos-

SHKK@CS 3HKR@LLDMKHFMHMFĆĽMCDRCDQB@ FNCJDMCSDSHKRÂĄSMHMFR-

pitalskøkken, og som den første michelin-restaurant har RelÌ i København

RSNƤDQO KHRSDMENQJNMUDMSHNMDKKDE³CDU@QDQ

füet guldmÌrket. 'XNDQƊQGHUHVWDXUDQWHURJFDI¨HUPHGGHW¡NRORJLVNHVSLVHP¼UNHS¤ KWWSZZZ¡NRORJLVNN¡NNHQGNNRUW

Ă˜KOLOGI MED RĂ˜DT VIDSTE DU ...

Det røde økologimĂŚrke - eller Ă˜-mĂŚrket som det kaldes i daglig tale - er det mĂŚrke, som viser, at varerne DQCXQJDS ENQ@QADICDSNFDUS DLA@KKDQDSDESDQQDFKDQMD for økologisk produktion. I Danmark er det staten, der

At hver gang du vÌlger en liter økologisk mÌlk i stedet for en konventionel,

kontrollerer brugen af Ă˜-mĂŚrket. Ă˜kologiske varer kan

RO@QDQCTKHSDQFQTMCU@MCENQLÂłCDSLDCROQÂłISDFHES

JTME “ L¥QJDS GUHRCDMRHCRSDJNMSQNKDQENQDS@FDSH#@ML@QJ (G@Q L¥QJDSU¥QDSF¥KCDMCDH Q

28

AUGUST 2013 / Ă˜KOLOGI FOR ALLE


VIDEN OM

den store forskel:

SĂ…DAN DYRKER DE DINE KARTOFLER AF PETER NORDHOLM ANDERSEN

HOS DEN KONVENTIONELLE LANDMAND ‌

OG HOS Ă˜KOLOGEN ‌ *@QSNĆŚDQDQM@STQKHFUHRNFR DMRUÂĄQ@EFQÂłCD@SCXQJDENQÂłJNKNFDQMD 

*@QSNĆŚDMDQDMRUÂĄQ@EFQÂłCD@SCXQJD C@CDMDQLDFDSTCR@SENQ

#@CDHJJDLÂ ADJÂĄLOD@MFQDA@EEWRJHLLDKRU@LOLDCROQÂłISDLHCKDQ 

angreb af bl.a. skimmelsvampe. Det problem klarer konventionelle

mĂĽ de bruge nogle mere naturlige tricks.

landmÌnd ved at sprøjte med svampemidler.

HVER KARTOFFEL SPRĂ˜JTES OVER 10 GANGE

SÆDSKIFTE OG SORTER Et godt sÌdskifte er helt afgørende for en økolog. Hvert ür roterer økolo-

(AKDUDMJNMUDMSHNMDKJ@QSNƤDKHFDMMDLRMHSROQ³ISDSLDQD

gen sine afgrøder fra mark til mark, og den enkelte mark skal helst have

DMCSHF@MFD #DSRXMDR,HKIÂłRSXQDKRDMDQĹšHÂłIMDE@KCDMCDĹš ENQCHCDM

LHMCRS J@QSNƤDKEQHD Q - Q³JNKNFDMO CDML CDQNSDQDQ@EFQ³CDQMD 

RÂ J@KCSDODRSHBHCADK@RSMHMFOQ GDJS@QLDCJ@QSNĆŚDQDQMÂĄRSDMSQD

RÂ E@KCDQQHRHJNDMENQRLHSSDEQ@INQCANDMCDRXFCNLLDRNLEWQNCĆĽKS-

gange sü stor som gennemsnittet for alle andre afgrøder, herunder

RU@LOSHKMÂĄRSDF@MF CDQRJ@KFQNJ@QSNĆŚDQOÂ CDMR@LLDL@QJ

korn og raps. Ă˜kologerne arbejder med sorter som Sava og Ditta, der er gode til at NĂĽr kartofelavleren sprøjter, bruger han pesticider rettet mod skim-

modstĂĽ angreb fra skimmelsvampe. De vokser hurtigt, tidligt og kan nĂĽ at

LDKNFRU@LOD 'DQ@MADE@KDQ+@MCAQTF%ÂłCDU@QDQ @SG@MAQTFDQ

R¥SSDJMNKCD E³QJ@QSNƤDKRJHLKDMR¥SSDQHMC SXOHRJLHCSO RNLLDQDM 

LHCKDQRNL BQNA@S6&NF#HSG@MD-3 !DFFDCDSNLHCKDQDQHEÂłKFD

Skimlen angriber først bladene og trÌnger derefter ned til knoldene.

,HKI³RSXQDKRDMRŚTMCDQLHRS@MJDENQ@SG@UDGNQLNMENQRSXQQDMCD DƤDJSDQŚ 

“JNKNFDQMDENQROHQDQNFR J@QSNƌDQMD R OK@MSDQMDJ@MM @SFHUDDSFNCS JMNKCTCAXSSD HMCDMRJHLKDMR¥SSDQHMC 

2JHLLDKDQHJJDCDMDMDRSDRXFCNL CDQJ@MSQTDJMNKCDMD $M@MCDM DQQNCĆĽKSRU@LO %NQ@STMCFÂ CDM AKHUDQCDJNMUDMSHNMDKKDKÂĄFFD

(2XCDTQNO@R@LS%Q@MJQHFNF2BGVDHYLÂ ÂłJNKNFDQAQTFDSTMFLDS@KKDS

J@QSNĆŚDQADICRDSLDCEW,NMBDQDM#2 DKKDQ1HYNKDW# KHFDEÂłQ

kobber som et svampemiddel, men det er forbudt i Skandinavien, Hol-

de kommer i jorden. PĂĽ emballagerne er de to midler mĂŚrket med

land og England.

GDMGNKCRUHRĹš2TMCGDCRRJ@CDKHFSĹšNFĹš,HKIÂłE@QKHFSĹš 

I Danmark er kobber ogsĂĽ forbudt for konventionelle landmĂŚnd, da det J@MUÂĄQDFHESHFSENQINQCDMRLHJQNLHKIÂł #DRXCDTQNOÂĄHRJD@UKDQDG@Q

HĂ˜JT UDBYTTE

altsĂĽ en konkurrencefordel frem for de danske.

,DMCDSFHUDQANMTR@SROQ³ISD #DJNMUDMSHNMDKKDJ@QSNƤDK@UKDQD G@UCDH QDMD DSTCAXSSDOQ GDJS@Q CDQU@Q OQNBDMS

LAVT UDBYTTE

RSÂłQQDDMCGNRÂłJNKNFDQMD KDMD@SADICRDKÂĄFFDJ@QSNĆŚDQMDRJTKKD

4CAXSSDSOQ GDJS@QÂłJNL@QJKÂ H LDKKDLNFOQNBDMS@E

ADSXCDDSLDQTCAXSSDOÂ OQNBDMS 

det, deres konventionelle kollegaer kunne prĂŚstere. Ă˜kologernes lavere TCAXSSDDQLDCSHK@SO UHQJDCDOQHRDQ CTNOKDUDQHRTODQL@QJDCDS

AUGUST 2013 / Ă˜KOLOGI FOR ALLE

29


Annonce

30

AUGUST 2013 / ØKOLOGI FOR ALLE


INTERVIEW MED SARA BRO

en gang hippie ... Sara Bro voksede op i et storkollektiv og brugte

nøjsomme. “Når vi holdt jul, måtte man kun få én gave hver, og hvis man en

meget af sin ungdom på at gøre oprør mod

sjælden gang imellem havde slik, skulle man dele med de andre. Det hele var

barndommes dogmer. For alligevel selv at ende

mange af klassekammeraternes.

meget båret af fællesskab,” fortæller hun om boformen, der adskilte sig fra

som lidt af en økomor. Hun drømmer om den dag,

,DM2@Q@E³KSDDFDMSKHFHJJD @SGUDQC@FDMHJNKKDJSHUDSU@QR LDFDS@MCDQKD-

GUNQMNFDMNOƥMCDQDMNQCDMSKHF³JNKNFHRJ

CDRDMCUDQCDMTCDMENQ #DSU@QE³QRS C@GTMƥJDMUDMHMCDH'³ID&K@CR@WD 

mascara og en solcreme, man ikke bliver mere bleg

og hendes mor havde solarie over sengen. Det blev jeg enormt fascineret af,”

af at blive smurt ind i, end man er i forvejen

@SGTMADFXMCSD@SRDRHSKHUHDS@MCDSKXR ř#DG@UCDJ@ADK SUNFGI³QMDRNE@ fortæller hun om det kulturchok, mødet med forstæderne var for hende. Da hun blev teenager, forekom fællesbadene hende heller ikke længere helt

TEKST: METTE STØRUM KROGH, FOTO: LINE FALCK

så naturlige. Så hun sneg sig derned på tidspunkter, hvor hun var næsten RHJJDQO @SG@UDCDSENQRHFRDKU K RSDC³QDMNFADFXMCSD@SF LDCL@JDTOH RJITK 2NL  QHF SNFGTMO DESDQRJNKD NFC@GTMJNLSHKA@FD ƦXSSDCDGTM

2NLF@MRJDTMFƥJ2@Q@!QNJNMRS@SDQDSAQXRSJQ¡ES +HFDLHCSHKHUDS EDRSDQMD

hjemmefra.

og fremtidsdrømmende. Selv om det er mere end et årti siden, og hun er helt NF@KCDKDRQ@RJ G@QRXFCNLLDM@KKHFDUDKL¡QJDSGDMCDNFCDU@KF GTMSQ¡E-

'TMCQNOODCDTC@EFXLM@RHDSE L MDCDQHMCDH F NFANDCDDMNUDQF@MF

fer for sig selv og sin familie. Også når det kommer til økologi, som har fulgt

hos sin moster og onkel, der stiftede og dengang ejede det økologiske mejeri

hende, siden hun var barn.

Øllingegaard. For at tænke over, hvad hun så skulle med sit liv. Det er dér, hendes bevidsthed om økologi og kendskab til fødevareproduktion stammer

'TMUNJRDCDNOHDSRSNQSJNKKDJSHUHM¡QGDCDM@E*NMFDMR-XSNQUH*³ADM-

EQ@ %@LHKHDMU@QHCDNKNFDQ NFCDSG@MCKDCDA CDNLCXQDUDKE¡QC LHKI³DSNF

G@UM ,DCRNUDR@K E¡KKDRSNHKDSNFA@CHF QCDM CDQNFR U@QENQ@KKD 4@MRDS

³JNKNFHDMRADSXCMHMFENQJQNOODMRNLGDKGDC 

J³M 'TML SSDGUDQJDMRDEIDQMRXMDKKDQF LDCL@JDTONFAKDUƦ@RJDSNO LDCGDKRDJNRS !HNCXM@LHRJM@STQKHFUHR ,DMGTMS¡MJSDHJJDQHFSHFNUDQ

OPRØR I EN EJERLEJLIGHED

det. “Jeg husker ikke, at min mor snakkede om økologi og sprøjtemidler. Det

#@GTMJNLSHKA@FDSHKAXDM ANDCDGTMHENQRJDKKHFDJNKKDJSHUDQLDCUDMHMCDQ 

var bare den måde, vi levede på.” Som var det en selvfølge, at maden skulle

hvor de købte det billigste af det billigste i discountbutikkerne for at få

CXQJDR R @KSRSNCQHFSHFSHENQGNKCSHKRNK L MDNFRSIDQMDQ

GTRGNKCMHMFRATCFDSSDSSHK@SF NONFƦDQDODMFDSHK@SF TC “JNKNFHU@Q

KOLLEKTIVISME

ligesom ikke rigtigt et valg og fandtes slet ikke i det omfang, det gør nu.

Der var også fælleskøkken, men familierne spiste mest hver for sig og havde

Fordi hun voksede op i forbudsland, lagde hun alle restriktioner fra sig, da

seperat økonomi. Kongstanken bag kollektivet var antimaterialisme. Alle

hun var gammel nok til selv at bestemme, og startede sin egen forbrugs-

skulle have råd til at bo der, også på understøttelse, og selv om Saras foræl-

EDRS ř#DQU@QLDFDS L@MHJJDL SSD NFCDSG@UCDCDMLNCR@SSDDƤDJSO 

dre gik fra hinanden, da hun var ganske lille, boede de der begge to. Hendes

os børn,” siger Sara, der mærkede et stigende behov for noget, hun kunne

LNQGDKSHMCSHKENQMXKHFS

J@KCDRHSDFDS 2 RM@QSGTMƥJTCADS@KSRHMA³QMDNORO@QHMF AQTFSDGTM@KKD pengene på en ejerlejlighed og sin egen uafhængighed. “Jeg ville eje det, jeg

I stueetagen lå en rigtig urtekræmmer, som det hed dengang, og en gang om

boede i og leve af færdigretter og have den store kabelpakke. Bare fordi jeg

året tog de allesammen til høstmarked på det økologiske gods Svanholm,

kunne.”

hvor man takkede for jordens gavmildhed. Og så lærte børnene at være

#DSU@QE³QRS C@GTMAKDURXF @SGTMU@KFSD³JNKNFH@JSHUSSHK %NQCHGTMJTMMD

AUGUST 2013 / ØKOLOGI FOR ALLE

31


mærke, at behovet udgik fra hende selv og ikke kom udefra som endnu en

RHF @SGTMK@MFRNLSDQADFXMCS@SFDMS@FDMNFKD@EL³MRSQDMDEQ@RHMDFDM

formaning. Hun læste mange undersøgelser, der viste, at økologiske grøntsa-

barndom.

ger gavner immunforsvaret, og det tog hun til sig. ř,HMDA³QMRJ@KG@UDKNUSHK@SCQHJJDRNC@U@MC RDKUNLCDHJJDE QCDSGUDQ ř,HMLNRSDQF@ULHF)D@M"@QODQRANFŖ,@CŔCHMLHQ@JDKLDCHBHMŗ RNLHMCD-

EQDC@F #DROHRDQNFR RKHJ ,DMM QCDJNLLDQGIDLEQ@A³QMDG@UD E QCDS³Q-

GNKCDQDSQDFHRSDQNUDQ GUHKJDFQ³MSR@FDQCDQDQFNCDLNCGUHKJDRXFCNLLD 

ret mango og poppet hirse. I den forstand er jeg også blevet en rigtig økomor,”

og hvor man bedst får sine vitaminer fra.” Den brugte hun meget. Også da

griner hun. For sådan kan historien gå i ring, og det har den det med at gøre.

hun blev gravid. For selv om hun aldrig kunne drømme om at følge den eller nogen anden sundhedsbibel blindt, lader hun sig gerne inspirere, hvis hun

#DSDQHCDE³QRSDSN QDESDQDMJQ¡ESRXFCNL @SQHRHJNDMENQSHKA@FDE@KC

tror, det gør en forskel i den store sammenhæng.

er størst. Selv om hun er blevet mindre nervøs med årene, kan hun stadig mærke ængsteligheden melde sig, inden hun skal til kontrol. Særligt efter

ř)DFG@Q@KCQHFU¡QDSE@M@SHRJ 'DKKDQHJJDC@IDFAKDURXF , RJDKHFDLDC

GTMG@QE DSA³QM ,DMCDSG@MCKDQHJJDA@QDNLRXFCNLLDM ř)DFDQNFR 

TMCS@FDKRD@EFQ³MSR@FDQMD ENQCHIDFRXMDR CDSF@UR FNCLDMHMF @SCD

blevet mere bange for lastbiler, øksemordere og for at min mand skal komme

skulle være økologiske og fri for sprøjtemidler.”

TCENQDMTKXJJD #DQDQL@MFDE@QDQ CDQKTQDQ Ś

DE SIDSTE DAGES HELLIGE

LIGE TIL AT SPISE

Der var ikke tale om en egentlig livsstilsomlægning. I hvert fald ikke en om-

Hun passer bedre på, efter hun er blevet mor. På sig selv og i det hele taget.

kalfatrende en af slagsen. “Jeg var jo meget ung, og det ville have indbefattet,

“Det kommer vel også med alderen, hvor man erkender, at man ikke lever

@SIDFGNKCSNOLDC@SCQHJJDNFQXFDNFJTMROHRSD³JNKNFHRJ .FCDSU@QHJJD

DUHFSNFE QKXRSSHK@SU¡QDRTMCDQD CXQJDQDFDKL¡RRHFLNSHNMNFO@RRDO 

tilfældet. Jeg blev ikke hellig, som mange af de andre jeg mødte med min

sin hud.” Det sidste går hun meget op i, og selv om det var en del af ung-

RXFCNL Ś

CNLRNOQ³QDS ADFXMCSDGTME³QRSQHFSHFS@SAQTFDL@JDTOC@FKHFS DESDQGTM ƥJA³QM ř#DSU@QE³QRSC¤Q IDFƥJDMNQCDMSKHFC@FRQTSHMD ŚHMCQ³LLDQGTM 

Hun går stadig til kontrol hvert år og tænker meget over, at det er hendes JQNORGDKGDCRSHKRS@MC CDQDQ@EF³QDMCDENQ NLGTMAKHUDQRXFHFDM ,DMGTM

(CDSGDKDS@FDSAQTFDQGTMƦDQDODMFDO BQDLDQ GTCOKDIDOQNCTJSDQNF

bliver altid lidt trodsig, når det hele bliver for urtet. Selv om hun vedkender

L@JDTODMCO S³I ,DMGTMU¡KFDQJTM³JNKNFH M QOQNCTJSDSDQCDSADCRSD

32

AUGUST 2013 / ØKOLOGI FOR ALLE


INTERVIEW MED SARA BRO

Jeg er lidt af en pestilens og gør altid indkøberen opmærksom på, hvilke økologiske varer jeg savner. Jeg lægger også altid lange ønskesedler i de der ris og roskasser. Det er jo nedefra og op, at man påvirker udbuddet af økologi. Og folkekrav virker jo“ - SARA BRO

for hende og er altid på jagt efter alternativer til de mærker, hun godt ved,

UHELBREDELIGT SHOPPEGEN

ikke altid er lige spiselige. Og det er en evig søgen, der langt fra er tilende-

I dag bor hun på Søndre Boulevard Vesterbro, hvor der er mange gode af

bragt. “Jeg glæder mig til, at der er nogen, der laver en ordentlig økologisk

RK@FRDM RNLGTMƦHSSHFSEQDJUDMSDQDQ ,DMGTMUHKKD³MRJD @SCDUHKKDTCUHCD

mascara,” sukker hun. “Og en solcreme, man ikke bliver helt hvid af.”

CDQDR AMHMFRSHCDQRNLCDRSNQDJ¡CDQHTCK@MCDS ř,HSXMCKHMFRRSDCDQ Whole Foods i New York. Der kunne jeg bruge alle mine penge og lidt til. Jeg

Sara kunne godt ønske sig lidt mere gennemsigtighed, når det kommer til

DQGDKSJK@QSDMGDKRDRGNOODQNFRJ@K@KSHCOQ³UDCDSMXDRSDO GXKCDQMD )DF

A¡QDCXFSHFD@KSDQM@SHUDQSHKRJ³MGDCROQNCTJSDQLDCJDLH ř2NLCDSDQMT DQ

går amok i økoafdelingen og bliver lidt høj af, at man kan få så mange lækre

CDSINENQAQTFDQDMR@MRU@Q@SFDMMDLRJTDDMHMFQDCHDMRKHRSD Ś.FBDQSHƥBD-

økologiske sager.”

ringerne er ikke altid en garant, mener hun. “Ø-mærket er statskontrolleret, LDMCDSDQCD@MCQDBDQSHƥBDQHMFDQHJJD #DLRJ@KCTINADS@KDENQ@SE O CHS

De hverdagsting, som familien er i kontakt med hele tiden, køber hun altid

produkt.”

økologisk. For eksempel det vaskemiddel, der sidder i deres tøj. Eller den læbepomade, hun smører på 10 gange i løbet af en dag og jo i princippet spiser.

.FCDSF³QGTMNFR FDQMDRDKU GUHRGTMƥMCDQDS RNLKDUDQNOSHKGDMCDR

“Hvis det er noget, jeg putter på mig selv og børnene hver dag, er det altid

egne krav og standarder. For hun vil ikke gå på kompromis med kvaliteten.

økologisk: parfume, shampoo, sæbe og vaskemiddel. Også til opvaskemaski-

“Det danske mærke Kjær Weis har kæmpet i mange år for at lave en lipgloss,

MDM ,@MS¡MJDQHJJDNUDQ GUNQLDFDS@ECDS CDQQXFDQMDC Ś

der var økologisk, og den indsats vil jeg da gerne kvittere for,” siger hun. “For M QIDFSQ¡ƤDQDSU@KFNL@SJ³AD³JNKNFHRJNFADS@KDQDJRSQ@ENQCDS E³KDQ

Hun elsker tanken om, at hun selv er med til udbrede økologi ved hjælp af

jeg også, at jeg støtter nogen, der gider at gøre sig ekstra umage for at lave et

sine egne forbrugsmønstre, når hun handler i supermarkedet. “Jeg er lidt af

godt produkt.”

en pestilens og gør altid indkøberen opmærksom på hvilke økologiske varer, jeg savner. Jeg lægger også altid lange ønskesedler i de der ris og ros-kasser.

Selv om hun godt kan lide lækker indpakning, har hun en svaghed for det

Det er jo nedefra og op, at man påvirker udbuddet af økologi. Og folkekrav

AQTMD AHNCXM@LHRJDNFKHCSADC@FDCD #DQHJJDF³QMNFDSU¡RDM@ERHF M Q

UHQJDQIN 2 M QIDFJ³ADQMXDOQNCTJSDQ F³QIDFCDSNFR ENQ@SRHFM@KDQD @S

CDSJNLLDQSHKDLA@KK@FD ,DMA@QDDQMDTSQ@KSNFHJJDENQR³FDQ@SR¡KFDRHF

der er en efterspørgsel på dem. Det tror jeg, er det vigtigste budskab. At man

selv på andre præmisser end det faktiske indhold. Sådan som det var hos

E@JSHRJG@QHMCƦXCDKRDNFJ@MF³QDDMENQRJDK Ś

urtekræmmeren i barndommens gade. AUGUST 2013 / ØKOLOGI FOR ALLE

33


VIDSTE DU ...

10 GODE GRUNDE

til at spise økologi

 Du fĂĽr mad uden rester af sprøjtegifte Du fĂĽr mad med mere smag Du fĂĽr rene varer uden sminke “JNKNFHRJDCXQG@QADCQDENQGNKC Ă˜kologi er godt for vores grundvand Bevar en rig og ren natur

 Ă˜-mĂŚrket stĂĽr for grundig kontrol

SPIS Ă˜KOLOGISK OG SKĂ…N NATUREN FOR 90 SLAGS GIFT

 Ă˜kologi er godt for ulande

VÌlger du at købe økologisk, er du med til at sküne den danske natur

 Naturlig mad er sund fornuft Nej tak til gensplejset mad

for 90 forskellige slags giftmidler, som de ikke-økologiske landmÌnd og gartnere bruger til at bekÌmpe ukrudt, insekter og mikrosvampe.

GRĂ˜NT ER OGSĂ… GODT EU’s grønne økologilogo er dokumentation for, at varen er produceret i overensstemmelse med EU’s økologiregler, og at der har vĂŚret en grundig kontrol med produktionen.

â€?Ă˜kologi, tja, det er jo det eneste, der skaber mening, hvis man ellers tĂŚnker sig lidt om. &DPLOOD3OXP

�Antallet af vilde OK@MSDQNFCXQDQ meget højere, nür landbruget drives økologisk. Og det er en stor fordel, ikke mindst for en naturƌHOODQRNLLHF 6HEDVWLDQ.OHLQ

34

AUGUST 2013 / Ă˜KOLOGI FOR ALLE

mere af det gode “JNKNFHRJL¥KJHMCDGNKCDQƌDQDF@UMKHFDEDCSRXQDQDMC anden mÌlk. Det er resultatet af et to ür langt forsøg pü Newcastle Universitet i England. Undersøgelsen viser ogsü, at forskellen er størst om sommeren, nür alle økologiske køer gür udendørs og Ìder frisk grÌs.


TEST DIG SELV

HVILKEN Ă˜KOFORBRUGER ER DU?

idealisten

DQCDMLDRSKNX@KD økoforbruger og mener, at økologi er lig med højere kvalitet, bedre smag og

Engang var det nemt. Folk, der købte økologi, havde langt hür, gik i islandske

tĂŚnker pĂĽ fĂŚlles-

købe økologi i sÌrlige butikker. I dag kan man købe økologi overalt og otte procent af de fødevarer,

i

sundhed. Idealisten

sweatere og sandaler ĂĽret rundt. SĂĽdan er det ikke mere. Dengang kunne man kun CDQAKHUDQRNKFSH#@ML@QJ DQÂłJNKNFHRJD ,DMGUDLDQCDS CDQJÂłADQÂłJNKNFH#DSDQNR@KKD

skabet, miljøet og CXQDUDKE¥QCDM (CD@KHRSDMAQTFDQFDQMDSHCO HMCJ³A

R@LLDM UHRDQDMTMCDQR³FDKRD RNL“JNKNFHRJ+@MCRENQDMHMFG@QE DSK@UDSHR@L@QADICDLDC&E*

NFL@CK@UMHMF ,@MFD@EHCD@KHRSDQMDG@QDMK@MFTC-

#@ML@QJ #DĆŚDRSD@ENRDQGNOODSOÂ ÂłJN HMCJÂłARUNFMDM 5HJÂłADQÂłJNKNFHRJDEÂłCDU@QDQ DMSDM

dannelse og bor i Københavns-omrüdet. 17,7 pct. af

hver dag, ret tit eller en sjÌlden gang. Kun meget fü af os køber aldrig økologiske fødevarer. I

idealistens indkøb er økologiske. Alle idealisterne udgør

TMCDQR³FDKRDMAKHUDQUHCDKSNOHRDJRFQTOODQŔ@QJDSXODQŔLDCGUDQUNQDRGNKCMHMFDQSHK

tilsammen 18 pct. af befolkningen.

økologisk mad og indkøbsvaner.

1XNDQGXMRVHRPGXNDQ JHQNHQGHGLJVHOY

individualisten

er som navnet

@MSXCDQHJJDRÂ NOS@FDS@EEÂĄKKDRRJ@ADSRNL idealisten, men vĂŚgter i stedet kvaliteten i de ÂłJNKNFHRJDU@QDQGÂłIS ,@CDQHCDSGDKDS@FDSDM vigtig del af individualistens livskvalitet. Individualisterne bor mestendels pĂĽ SjĂŚlland. De tjener FNCSLDCODMFD DQSXOHRJHĹ—DQMDDKKDQĹ—DQMD

skeptikeren

og af indholdet i deres indkøbsvogn er 10,8 pct. økologisk.

er bundscorer, nür det kommer til økologi. Det vareindkøb, for han forbinder hverken økologi

den uengagerede

med god kvalitet, bedre smag eller øget sund-

foretrĂŚkker traditionelle danske

GDC 2JDOSHJDQDMRXMDR @SCDQRMXCDRENQLDFDS

retter. Den uengagerede har ingen

med økologi og mener ikke, at de økologiske

holdning til økologi, gür ofte efter

producenter har en mere ĂŚgte interesse for de-

tilbud og er meget prisfølsom. Nür

res produkter end andre fødevareproducenter.

den uengagerede lĂŚgger sine varer

Skeptikerne udgør 15 pct. af befolkningen.

pĂĽ kassebĂĽndet, vil 4,9 pct. vĂŚre

bliver kun til 1,9 pct. økoandel i hans daglige-

ANQENQCDSLDRSDH2XCIXKK@MCNF

økologiske. Og der er ikke megen udsigt til, at det bliver til mere.

den traditionelle

er positiv over

ENQ³JNKNFH LDDDDMRXMDRMNJNFR @SCD³JNKNFHRJDU@QDQDQENQCXQD 'TMDQSXOHRJDMCDK@EDM hustand med fü eller inden børn og køber det meste af sin økologi i supermarkeder og varehuse. Den traditionelle forbruger gür op i at spise sundt, lÌgger vÌgt pü smag og kvalitet og køber ofte kendte mÌrker. Den traditionelle lÌser ofte varedeklaraSHNMDQNFRXMDRDFDMSKHF @S³JNKNFHKHCSG@QJ@Q@JSDQ @EDMRL@QSENQQDSMHMFRƼCTR KKHFDUDKDQCDQ OBS økologi i indkøbskurven.

den nemhedsorienterede

forbruger er

positiv over for økologi, men ser pü den anden side indkøb og madlavning som noget, der skal overstüs hurtigst muligt, hvorfor hun ofte vÌlger fÌrdigretter. Den nemhedsorienterede ENQAQTFDQDQSXOHRJH@KCDQDM NF bor alene. Hun scorer en økologiprocent pü 4,6 i sine indkøb.

AUGUST 2013 / Ă˜KOLOGI FOR ALLE

35


ANNONCE

ELSK

LEV SPIS ØKOLOGISK

KOM MED I

ØKOLOGISK LANDSFORENING

ØKO-VEN - KUN 25 ,- OM MÅNEDEN

PERSONLIGT MEDLEM - MED STEMMERET

Som Øko-ven i Økologisk Landsforening er du med til at sikre foreningens @QADICDENQLDQD³JNKNFHH#@ML@QJŔA CDO L@QJDM HATSHJJDQMD HNƤDMSKHFD køkkener som fx daginstitutioner, og når du spiser ude. Som Øko-ven får du masser af inspiration, opskrifter og viden om økologi i magasinet Økologisk, der TCJNLLDQƥQDF@MFDNL QDS #TJ@MNFR AKHUDSHKLDKCSDMTFDMSKHFSMXGDCRL@HK CDQNQHDMSDQDQNLCDMMXDRSDUHCDM MXDOQNCTJSDQNF@QQ@MFDLDMSDQ #DS koster kun 25 kr. om måneden eller 215 kr. for et år - og betaling foregår via PBS.

/DQRNMKHFS LDCKDLRJ@A @E “JNKNFHRJ +@MCRENQDMHMF DQ DM NUDQAXFMHMF SHK Øko-ven. Du modtager ligeledes magasinet Økologisk, men får også direkte HMCƦXCDKRDO ENQDMHMFDMR@QADICD C@CTG@QRSDLLDQDSO CDM QKHFD FDMDQ@KENQR@LKHMF 2NL/DQRNMKHFSLDCKDLE QCTXCDQLDQD@UHRDM“JNKNFH $QGUDQU CDQTCJNLLDQGUDQ@MCDMTFD UHRDMC¡JJDQ@KKDKDCHCDM³JNKNFHRJDRDJSNQNFDQRO¡JJDSLDCMXGDCDQ A@FFQTMCNF@M@KXRDQ #DSJNRSDQ kr. i kvartalet eller 490 kr. for et år - og betaling foregår via PBS.

MELD DIG IND PÅ WWW.OKOLOGI.DK ELLER RING 87 32 27 00 OG MODTAG EN ØKOLOGISK KOGEBOG SAMMEN MED DIT VELKOMSTBREV.

Økologi for alle  

Magasinet for Den Økologiske Uge. Læs mere om økologi på www.iloveøko.dk