Page 1

»Vare sig du älskar doften av krutrök, tekniska system från 1980-talet eller planläggning finns det något för dig«

För dig som är medlem i Officersförbundet

5

nr. 2021

www.officersforbundet.se

VAKTBYTE Omsättningen av besättningsmedlemmar på HMS Helsingborg innebär utmaningar för kvar­­va­ rande personal. Helena Risting, navigations­officer, och Richard Lorentzon, förste maskinist, har eller är på väg att mönstra av. Fartygschefen Anders Persson är oroad över situationen när erfarenheten ombord minskar.

Insänt och debatt: Vi måste hjälpas åt för att inte splittra officerskåren.

aktuellt Bly från ammunition kan tas upp i kroppen. politik Regeringen tar fram strategi för veteraner. förbundsnytt Otakt mellan trebefälssystemet och nya organisationen.


foR SwEdiSh Law EnforCEmEnt

CZ BREN 2 BR 7,62×51 mm

Tillverkas i Tjeckiska republiken/eu pÅverkas inTe av amerikansk eXpOrTkOnTrOll eTT pÅliTliGT vapen viD Olika HÄnDelser OcH siTuaTiOner w w w.c z u b .c z


2:e vice förbundsordförande

Läs mer! Förbundsnytt hittar du på sidorna 44–48

Upp till bevis, Försvarsmakten!

J

ag började höstens första arbetsdag i mitten av augusti bekymrad efter de dramatiska händelserna i Afghanistan. Ett land där många av Officersförbundets medlemmar slitit hårt för att skapa säkerhet och stabilitet, men som återigen fallit i Talibanernas händer på bara nio dagar. Det är nästintill ofattbart. Det är bara månader sedan som svensk personal mentorerade den afghanska armén och bara några år sedan det svenska förbandet stöttade dem under operationer, själva genomförde patruller ut till byarna och bland annat möjliggjorde att flickor kunde gå i skolan. Det kostade fem svenska och två lokalanställdas liv. Dessutom många skadade – en del för livet. Nyligen avslutades Sveriges evakueringsoperation där Försvarsmaktens personal flugit ut över 1 100 personer – vilken hjälteinsats! Jag vill å hela Officersförbundets vägnar tacka alla er som tjänstgjort i Afghanistan genom åren – det ni gjort har inte varit förgäves.

Försvarsmaktens perspektiv hänger frågorna inte ihop: den förstnämnde är kopplat till försvarsbeslutet och den sistnämnda är mer av en systemfråga. Men i praktiken är det i allra högsta grad annorlunda och frågorna måste därför hanteras i rätt ordning.

Håller du med? Kommentera ledaren på vår Facebooksida.

ENLIGT VÅR UPPFATTNING måste man först sätta den nya

organisationen och identifiera behoven av personal i respektive kategori. Inte förrän det är gjort kan man ta itu med arbetet med omgaloneringen. Risken är ju annars överhängande att myndigheten står med personal som tvingats byta personalkategori och sedan i alla fall får tjänstgöra på en befattning i sin gamla personalkategori, med enda skillnaden att individen har en annan grad. Det skulle kraftigt försvaga trovärdigheten både för den nya organisationen och för trebefälssystemet. Och apropå trovärdighet: Försvarsmakten måste nu snarast börja jobba med att ta fram en modell för hur erfarenhet ska avspeglas i lönen, annars blir talet om specialistofficerarnas löneutveckling bara tomma ord.

»Jag vill å hela Officers­ förbundets vägnar tacka alla er som tjänstgjort i Afghanistan genom åren – det ni gjort har inte varit förgäves.«

TILLBAKA TILL SVERIGE där det varit en fantastisk sommar och hemester för en stor del av oss. Jag tror att det senaste årets pandemi har gjort att vi har fått upp ögonen för vilket fantastiskt land vi lever i. Visst finns det brister men vårt sätt att leva i frihet är väl värt att försvara. Det är i alla fall min slutsats efter många härliga morgnar ombord på båten, reflekterandes över livet, medan övriga i besättningen fortfarande sov. Men för att försvara vårt land krävs en stark försvarsmakt. Behovet av militär personal har under lång tid aldrig varit större än det är nu. Försvarsmaktens viktigaste resurs är dess personal – utan dem flyger inga flygplan, stridsvagnarna står still och kockens grytor ekar tomma. Flera stora arbeten pågår nu i myndigheten som är kopplade till personalen. Jag tänker på ny krigs- och grundorganisation och slutligt införande av trebefälssystemet. Ur

EN HÄNDELSERIK HÖST står för dörren:

Tillväxten fortsätter, bland annat med invigningar av de nya förbanden. Fler värnpliktiga utbildas och så ska Försvarsmakten ta igen det gångna årets uteblivna övningar på grund av pandemin. Det här skulle inte gå utan stora uppoffringar av myndighetens anställda. Det är upp till bevis nu, Försvarsmakten, om ni verkligen ser personalen som er främsta resurs! ⚫

Karlskrona den 30 augusti 2021 Hans Bergvall Andre vice förbundsordförande Officerstidningen nr.5, 2021 3


INNEHÅLL, NR 5 2021:

8

20

Miguel Guerrero, krönikör

AKTUELLT 7 | Evakueringsinsatsen i Afghanistan är avslutad

8 | Bly från ammunition kan tas upp i kroppen visar en ännu opublicerad studie

10 | Järnbrist hos värnpliktiga undersöks

12 | Ökade säkerhetsmarginaler i nya dyktabeller

4 Officerstidningen nr.5, 2021

Foto: Alexander Gustafsson / Försvarsmakten

»Den dag jag förlorar det stora slaget och hänger in uniformen för gott är det er jag kommer att minnas för ni är i sanning jättar bland människor.«

7

40

14 | Regeringen tar fram strategi för veteraner

FÖRBANDSBESÖK

20 | 41:a korvettdivisionen ANALYS 34 | SOM-undersökningen: Starkt stöd för ökat samarbete mellan polis och militär INSÄNT & DEBATT Införandet av trebefälssystemet:

38 | Fler incitament behövs för att konvertera till specialistofficer

12 met och Försvarsmaktens nya krigsorganisation och grundorganisation

39 | Yrkesofficerare – tillsam­

45 | Höstens kurser för

KRÖNIKA

46 | Porträttet: Jesper Teng­

mans eller splittrade?

40 | Miguel Guerrero: Det stora slaget står inom oss

FÖRBUNDSNYTT

44 | Otakt mellan trebefälssyste­

förtroendevalda

roth, Officersförbundets kommunikationschef

54 | Fråga förbundet: Sparad semester


Foto: Försvarsmakten

Om människorna som gör det svåraste

D

en 27 augusti kom beskedet att Försvarsmakten avslutat evakueringsinsatsen i Afghanistan. På uppdrag av regeringen har myndigheten bistått i arbetet att evakuera människor från landet. ”Flygningarna har genomförts i ett område med mycket hög risknivå och operationen har skett under extremt pressade förhållanden”, sa insatschef Michael Claesson på en presskonferens.

Foto: Antonia Sehlstedt / Försvarsmakten

Under dessa svåra förhållanden har Försvarsmaktens specialförbandsoperatörer och personal från transportflygdivisionen gjort ett heroiskt arbete på plats i Kabul. Det är lätt att känna respekt och tacksamhet till den professionella och modiga personal som har deltagit i operationen.

» Under mycket svåra och pressade förhållanden har Försvarsmaktens specialförbandsoperatörer och personal från transportflygdivisionen gjort ett heroiskt arbete på plats i Kabul. «

Det får mig att tänka på citatet i detta nummers krönika. ”Det stora slaget står inom oss”, skriver specialistofficeren Miguel Guerrero (på Officerstidningen.se hittar ni för övrigt Miguels samtliga sommarkrönikor, tips!) i sin krönika på sidan 46, och hänvisar till citatet ur Harry Kullmans Gårdarnas krig från 1959: ”Långt från den larmande hopen står det stora slaget!”. Guerrero resonerar utifrån dessa ord kring vad det är som får honom att dra på sig uniformen varje dag. Han skriver: ”Till syvende och sist är det människorna jag fått lära känna som gör att jag fortsätter. Officerare och soldater vars hängivenhet, lojalitet, arbetsförmåga, kompetens och generositet jag ännu inte hittat motsvarigheten till någon annanstans.” Dessa dagar är det inte svårt att skriva under på det sistnämnda. Officerstidningens rapportering om Försvarsmaktens insats i Afghanistan kommer att fortsätta under hösten. Sitter du på någon historia därifrån som vi borde berätta? Tveka inte att höra av dig till redaktionen.

JOSEFINE OWETZ OMSLAGSFOTO: Filip Erlind

REDAKTION OCH KONTAKT CHEFREDAKTÖR & ANSVARIG UTGIVARE Josefine Owetz 070-654 45 00 josefine.owetz@officersforbundet.se REPORTER & REDAKTÖR Linda Sundgren 070-820 39 88 linda.sundgren@officersforbundet.se GRAFISK FORM Torino 08-400 201 77 www.torino.se MEDARBETARE I DETTA NUMMER Filip Erlind, Maria Widehed. NUMMER 5, 2021 Officerstidningen ges ut av ­Officersförbundet. Åsikter i artiklar är inte utryck för Officers­ förbundets policy/uppfattning. För insänt ­material ansvaras ej. Nästa nummer utkommer vecka 40. WEBB www.officerstidningen.se TELEFON (VX) Växel 08-440 83 30 POSTADRESS Box 5338, 102 47 Stockholm BESÖKSADRESS Sturegatan 15 ANNONSER Bengtsson & Sundström Media 08-10 39 20 officerstidningen@bs-media.se Annons bokas senast en vecka före redaktionellt manusstopp: Nr 6, 21 september. nR 7, 26 oktober. TRYCK Ljungbergs tryckeri, Klippan INSÄNDARE Vi förbehåller oss rätten att redigera och korta texterna. Det är möjligt att vara anonym, men redaktionen måste veta vem du är. Skicka din insändare till: debatt@officerstidningen.se.

Chefredaktör

Officerstidningen nr.5, 2021 5


n

NYHET

HEMP-filter

LÖSNINGAR OAVSETT HOTBILD Med mer än 30 års erfarenhet av utveckling, projektering och installation törs vi säga att vi kan det här med EMC och säker elmiljö. Vi har genom åren hjälpt hundratals enskilda kunder, myndigheter och större företag med vår kunskap, oavsett kravspecifikation, skärmningsklass eller produktbehov. Målsättningen framgent är inte lägre satt. Vi kommer att fortsätta hjälpa våra uppdragsgivare med kundanpassade lösningar - oavsett problem eller hotbild. Välkommen till KAMIC - med uppkavlade ärmar står vi startklara och redo.

TEMPEST-filter

NEMP-filter

KAMIC Installation Tel: 054-57 01 20 | www.kamicemc.com


/Aktuellt Svenskt blod räddar liv i Mali

ƀ Den 25 juni attackerades den tyska FN-styrkan i Mali av en självmordsbombare. De skadade soldaterna flögs in med helikopter till Camp Castor, belägen i

Gao i östra Mali, och med hjälp av blod från den svenska blodbanken kunde det internationella sjukvårdsteamet förhindra att soldaterna förblödde. Det uppger Försvarsmakten på sin webbplats. Den svenska

Har du en nyhet du vill tipsa oss om? Hör av dig! Du kan vara anonym. Kontakta redaktionen på tips@officerstidningen.se

blodbanken är uppbyggd kring konceptet walking blood bank. Soldater och officerare på plats i Mali tappas regelbundet, vilket gör styrkan självförsörjande på blod. /LS

Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten

Svenska operatörer ur specialförbanden svarade för säkerheten på marken på flygplatsen i Kabul.

AFGHANISTAN

Försvarsmaktens evakueringsinsats är avslutad Den 19 augusti fattade regeringen beslut om att Försvarsmakten skulle stödja med transportresurser för att evakuera svenska medborgare och tidigare lokalanställda ut ur Afghanistan. Den 27 augusti avslutades insatsen. TOTALT HAR FÖRSVARSMAKTEN genomfört

q 22 flygningar tur och retur och evaku-

erat över 1 100 personer. Med hjälp av transportflygplan TP 84 Hercules och Boeing C-17 Globemaster skapade Försvarsmakten en luftbro för att flyga ut personer från Kabul. – Flygningarna har genomförts i ett område med mycket hög risknivå och operationen har skett under extremt pressade förhållanden. Jag hyser den största respekt för de specialförbandsoperatörer som deltagit och personalen från transportflygdivisionen och Heavy

Airlift Wing som med stor säkerhet flugit in och ut från Kabuls flygplats, väl medvetna om de risker som funnits på plats, säger generallöjtnant Michael Claesson, Försvarsmaktens insatschef, i en artikel på Försvarsmaktens webbplats. Även om evakueringen nu är avslutad så har utrikesminister Ann Linde (S) meddelat att arbetet med att försöka hjälpa tolkar och före detta lokalanställda hos Försvarsmakten kommer att fortsätta. Sveriges bidrag till den internationella militära insatsen ISAF i Afghanistan pågick mellan 2001 och 2014. När insatsen övergick till Resolute Support Mission (RSM) 2015 deltog Sverige från starten till och med slutet av maj 2021, då den sista svenska truppen lämnade landet. /JOSEFINE OWETZ

Finska försvaret testar obemannade flygfarkoster

ƀ Under hösten kommer den finska försvarsmakten att börja genomföra tester och prover med obemannade flygfarkoster. Det uppger Finlands försvarsmakt på sin webbplats. Syftet är att tillhandahålla kriterier för en omfattande utveckling av den finska försvarsmaktens kapacitet, såsom utveckling av skyddssystem och trupputbildning. Man ska också undersöka möjligheten att använda flygfarkostsystem i samarbete med andra myndigheter liksom anpassa systemet för internationellt samarbete. Test- och provverksamheten väntas pågå under flera år. /LS

»Det är med en käns­ la av förstämning jag konstaterar att de som styrt Afghanis­ tan under de senaste tjugo åren, trots det omfattande interna­ tionella stödet, inte kunnat skapa stabila­ re förutsättningar för landets utveckling. Men detta ska inte på något sätt förmörka eller förminska era insatser och umbäranden för att ska­ pa säkerhet i landet.« Det skriver överbefälhavare Micael Bydén i ett handbrev till veteraner där han tackar för deras insatser i Afghanistan.


/Aktuellt FORSKNING

Bly från ammunition kan tas upp i kroppen I en ännu opublicerad rapport från FOI avråds Försvarsmakten att använda blyad ammunition vid skjutövningar inomhus eller under övningar i strid i bebyggelse. Särskilt försiktiga bör kvinnor i fertil ålder vara. Försvarsmakten använder i dag såväl blyad som oblyad ammunition under övning.

BLY ÄR EN giftig metall som kan orsaka

q skador på såväl nervsystem som nju-

rar och hjärt- och kärlsystem hos vuxna. När det gäller foster och barn kan skador inträffa redan vid mycket låga nivåer och enligt arbetsmiljölagen får gravida kvinnor inte exponeras för bly i arbetet över huvud taget. Inom försvaret sker exponering av bly vid bland annat skjutövningar med blyad ammunition. Bly finns i både tändhattar och projektiler. Vid avfyrning hettas metallerna upp och det bildas blyhaltig rök och damm som kan tas upp i kroppen via lungorna. År 2013 genomfördes en studie under en SIB-övning (strid i bebyggelse) för att undersöka hur övningsdeltagarna – fem instruktörer och fyrtiotre kadetter – påverkades av den blyexponering de utsattes för. Övningen pågick i nio dagar, var relativt lågintensiv, genomfördes delvis utomhus och delvis med blyfri ammunition. Ändå såg forskarna mätbara Foto: Bezav Mahmod / Försvarsmakten

År 2020 var 65 procent av de skarpa skott av kaliber 5,56 som avfyrades miljöammunition medan 20 procent av ammunition med kaliber 7,62 var oblyad.

8 Officerstidningen nr.5, 2021

förändringar av blyhalten i blodet hos deltagna. – Vi tog blodprover före och efter övningen, säger Fabian Taube, docent i experimentell Fabian arbets- och miljömedicin vid Taube Göteborgs universitet och verksam vid Försvarsmedicincentrum i Göteborg. Även om förhållandena under övningen var relativt gynnsamma såg vi ökade halter av bly i blodet hos både kadetter och de skytteinstruktörer som följde kadetterna på nära håll. Halterna översteg dock inte nuvarande svenska gränsvärden för bly i blodet.

Bly finns i både tändhattar och projektiler. Vid avfyrning hettas metallerna upp och det bildas blyhaltig rök och damm som kan tas upp i kroppen via lungorna.

Environmental Health i juni, visar att halten bly i blodet byggs upp över tid med toppar strax innan julledigheten och inför sommaruppehållet. Linda Schenk, docent i toxikologisk riskhantering vid Karolinska institutet i Stockholm, är den som genomfört model­ MED HJÄLP AV forskare vid Karolinska instileringen av datan. tutet har Försvarsmedicincentrum nu gått – Ingen av deltagarna fick så höga blyvidare med nya analyser baserade på mätdata värden att det översteg Arbetsmiljöverkets från 2013. Syftet var att ta reda på hur blyhalgränsvärden, säger hon. Men då ska man terna i blodet skulle påverkas komma ihåg att gränsvärden om deltagarna fortsatte att bestäms utifrån både hälso» Bly håller farten öva på samma effekter och vad som är socibättre genom sätt över en längoekonomiskt och tekniskt luften, smörjer re tid. Model­ möjligt. För gravida kvinnor vapnet och sliter leringen genomoch foster som blyexponeras inte så mycket på fördes med en finns inga säkra nivåer. pipan. « matematisk Foster och barn är särskilt beräkningsmokänsliga för exponering av dell och utifrån antagandet att bly. Om den som är gravid eller ammar har kadetterna upprepade övningbly i blodet kan det överföras till barnet via en elva gånger under ett år och moderkakan eller bröstmjölken. I rapporten att skytteinstruktörerna deltog bedöms kvinnor i fertil ålder som en riskvid tjugofyra övningstillfällen grupp i sammanhanget eftersom det oftast under samma tidsperiod. Resul- dröjer en tid innan en graviditet kan konstataten, som publicerades i Interteras. national Journal of Hygiene and – Foster är exceptionellt känsliga för expo-


Foto: Joel Thungren / Försvarsmakten

nering av bly och forskningsstudier visar att det kan leda till bland annat lägre IQ och hämma barnets utveckling. Det är därför det finns särskilda Linda regler gällande blyexponering Schenk i arbetslivet för kvinnor i fertil ålder. Försvarsmakten bör vara mycket restriktiv med användning av blyad ammunition och när så sker vidta alla försiktighetsåtgärder för att minska exponeringen, säger Linda Schenk. KAPTEN URBAN LINDFORS, materielområdes-

ansvarig för burna vapensystem på Arméstaben i Enköping, berättar att Försvarsmakten använder såväl blyad som oblyad ammunition under övning. År 2020 var 65 procent av de skarpa skott av kaliber 5,56 som avfyrades oblyad ammunition, så kallad miljöammunition, medan resterande var blyad. Att blyad ammunition fortfarande används, trots kunskap om blyets negativa effekter, har flera orsaker. – Bly håller farten bättre genom luften, smörjer vapnet och sliter inte så mycket på pipan. Dessutom är blyprojektiler mjukare

med blyad ammunition ska färdigställas än miljöammunition vilket minskar risken under hösten. Enligt den bör Försvarsmakför rikoschetter och det finns heller inte milten använda miljöammunition vid skjutövjöammunition till alla kalibrar och projektilningar med finkalibrig ammunition inomtyper. Men alla lösa skott av kaliber 5,56 är hus och vid SIB-övningar. blyfria, säger Urban Lindfors. – Jag håller med om att endast blyfri När det handlar om ammunition med kaliammunition bör användas vid övning i SIB ber 7,62 använde Försvarsmakten 20 procent och på inomhusskjutbanor. Samtidigt skulle miljöammunition år 2020. Vid senare års Försvarsmakten behöva göra fler mätningar beställningar har dock endast blyad ammunivid olika typer av övningar för att få en ännu tion av den kalibern beställts. bättre bild av hur blyhalten i blodet varierar – Försvarsmakten var i behov av snabba över tid, framförallt hos kvinnliga deltagare, leveranser och då fick vi köpa den ammunition som FMV hade i avtal. För huvuddelen av säger Fabian Taube /LINDA SUNDGREN brukarna har vi inte sett bly i ammunitionen som något stort problem för hälsan eftersom mätningar visar att vi håller oss inom FAKTA de gränsvärden som finns. Men vi var bland de första Forskarnas rekommendationer för mins­ i världen att införa blyfri kad blyexponering under skjutövningar ammunition och kommer • Använd miljöammunition fortsätta sträva efter att • God ventilation minska användningen av • Följ de bestämmelser som reglerar städning efter skjutbly, Urban Lindfors. övningar med blyad ammunition • Var noga med handhygienen FOI:S RAPPORT OM blyexpo• Öva inte för länge nering vid skjutövningar Officerstidningen nr.5, 2021 9


Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Den som inte får i sig tillräckligt med järn kan få svårt med återhämtningen och risken för skador ökar. Fysiskt högpresterande kvinnor är en riskgrupp för anemi.

FORSKNING

Järnbrist hos värn­ pliktiga undersöks Försvarshälsan i Enköping har noterat flera fall av järnbrist och anemi hos värnpliktiga kvinnor. Nu startar ett forskningsprojekt för att ta reda på hur den militära grundutbildningen påverkar järndepåerna i kroppen hos såväl kvinnor som män. DE SENASTE ÅREN har värnpliktiga

q kvinnor vänt sig till Försvarshälsan i

Enköping med trötthet, orkeslöshet och återhämtningsproblem. I flera fall har besvären orsakats av brist på järn eller blod, så kallad anemi. – Att fysiskt högpresterande kvinnor i fertil ålder löper ökad risk att drabbas av järnbrist och anemi vet vi sedan tidigare. Men även vad du äter spelar roll och vi vet att exempelvis vegetarianer ibland får i sig för lite järn via kosten, säger säger Mats Navrén, specialistläkare vid Företagshälsan i Enköping. I SOMRAS STARTADE Försvarshälsan i Enköping ett forskningsprojekt om järnbrist och anemi bland värnpliktiga med Gymnastik och

10 Officerstidningen nr.5, 2021

hälsan med järnbrist och anemi bara är toppen på ett isberg. Särskilt intressant, säger han, är frågorna som rör kosten. – Under grundutbildningen tappar du mycket av kontrollen över vad och när du ska äta och i fält blir det också en del frystorkat. Vi vet att alla inte alltid äter upp portionerna de tilldelas. ATT FYSISKT HÖGPRESTERANDE kvinnor löper

ökad risk att drabbas av anemi är känt sedan länge. Mats Navrén berättar om ett forskningsprojekt från 2014 som visade att ungefär hälften av deltagarna i svenska damlandslaget idrottshögskolan (GIH) i Stockholm som forski fotboll led av järnbrist. Men även män kan ningshuvudman. Samtliga kvinnor (114) och drabbas och en studie av estniska värnpliktiga 33 procent av männen (136) som ryckte in vid visade att de manliga rekryterna tappade 40 Ledningsregementet i Enköping erbjöds att procent av sitt järnförråd under grundutbilddelta i studien. De lämnade blodprov och svaningen. rade på en enkät om hälsa, träning, kost och – Den som drabbas av järnbrist påverkas mående. Kvinnorna fick också frågor om menbåde fysiskt och mentalt. Stridsvärdet sjunker, struationen. Om fyra månader, efter avslutad risken för marsch- och belastningsskador ökar grundutbildning, ska nya prover tas och enkäoch det psykiska måendet påverkas. Men vi ter fyllas i. har fått ett väldigt bra bemö– Vi vill se om det sker tande från regements- och några förändringar i blod» Vi vill se om det sker förbandschefer inför vår värden och järndepåer några förändringar i studie och det finns ett stort under grundutbildningen, blodvärden och järn­ intresse av att delta, säger säger Mats Navrén. Vi missdepåer under grund­ Mats Navrén. tänker att de kvinnor som utbildningen. « /LINDA SUNDGREN kommit till oss på Försvars-


/Aktuellt Ryssland lurade omvärl­ den i både Afghanistan och på Krim

ƀ Vilseledning är en central del i den ryska krigföringen. Det visar en forskningsrapport från Försvarshögskolan som återges i en

artikel på FHS webbplats. Såväl under invasionen av Afghanistan 1979 som vid den olagliga annekteringen av Krimhalvön 2014 lurade den sovjetiska regimen, och sedermera den ryska, omvärlden genom att dölja

det verkliga syftet. Med falska uniformer och lögner i medierna lyckades de genomföra sina militärstrategiska planer utan att någon utomstående kände till deras egentliga mål. I Afghanistan maskerades invasionen

Foto: Gino Cucurnia/Försvarsmakten

som en truppförsändelse till den afghanska regimen som hade efterfrågat sovjetisk militärt stöd för att bekämpa uppror i landet. Men det man egentligen tänkte göra – och också gjorde – var att avsätta det afghanska ledarskapet som ansågs alltför opålitligt. Vid ockupationen av Krim 2014 använde soldaterna omärkta uniformer och i media förnekades att ryska trupper var inblandade i oroligheterna. Under den förvirring som uppstod tog Ryssland över strategiska platser och lyckades ta kontrollen över halvön. /LS

Sveriges pansarvärnsför­ måga ska stärkas i sam­ arbete med Frankrike

Soldater i den franskledda, internationella specialstyrkan Task Force Takuba har utsatts för såväl självmordsbombare som finkalibrig eld under sommaren.

INTERNATIONELL INSATS

Svenska specialstyrkan i Mali i eldstrid – ingen skadad Under sommaren har flera attacker utförts i Mali mot såväl utländsk militär som civila. Landet har också fått en ny president efter militärkuppen i våras. DEN 30 JUNI besköts den svenska styrkan

q inom den franskledda och multinatio-

nella specialförbandsinsatsen Task Force Takuba med finkalibrig eld under ett rutinuppdrag. Ingen skadades i attacken. Även tyska soldater inom specialförbandet utsattes på midsommarafton för en självmordsbombare, med allvarligt skadade som följd. Angreppen mot civilbefolkningen fortsätter också och den 8 augusti dödades ett 50-tal personer när fyra byar i norra Mali anfölls. Samtidigt är det

politiska läget i landet fortsatt instabilt. I juni svors överste Assimi Goita in som Malis nye president. Enligt uppgift i Sveriges radio är det samme man som lett de två militärkupper som genomförts i landet det senaste året. De svenska styrkebidragen i Mali fortsätter enligt plan, enligt försvarsminister Peter Hultqvist (S). – Jag ser ingen anledning att ändra inriktning. Om vi börjar svikta nu kommer det att påverka stabiliteten i landet, säger Peter Hultqvist till Officerstidningen. Den svenska enheten i Task Force Takuba består av 150 personer och styrkebidraget har varit på plats sedan februari 2011. /LINDA SUNDGREN

ƀ Sverige och Frankrike har undertecknat en avsiktsförklaring om att inrätta ett samarbete kring pansarvärnsroboten MMP, skriver Försvarets materielverk på sin webbplats. Målet är att ha ett mellanstatligt avtal på plats innan årsskiftet för att gemensamt stärka de båda ländernas pansarvärnsförmåga. FMV har beställt ett mindre antal MMP-system för att myndigheten och den svenska armén ska kunna genomföra prov- och försöksverksamhet under nästa år. Avsiktsförklaringen undertecknades den 1 juli. /LS

Brigadgeneral Mikael Frisell, chef för armémateriel på FMV, och brigadgeneral Gael Diaz de Tuesta. Officerstidningen nr.5, 2021 11


/Aktuellt Vägar till militär etik – en tillämpning

Vägar till militär etik – en tillämpning

Redaktörer: Magna Robertsson och David Bergman Författare: David Bergman, författare |Jennifer titel | 111Hobbins, Magna Robertsson och Lars Wetterskog

Militär etik i bokform

ƀ Antologin Vägar till militär etik är skriven av forskare vid Ledarskapsavdelningen på Försvarshögskolan och är i första hand tänkt som läromedel på Officersprogrammet. Den ska ge studenterna grundläggande kunskap om etiken i yrkesrollen och uppmuntra till diskussioner om den militära etikens innehåll. Det uppger Försvarshögskolan på sin webbplats. I en artikel om boken på FHS hemsida säger en av antologins redaktörer, universitetslektor Magna Robertsson, att det saknats en grundbok i etik som är baserad på svenska förhållanden. /LS

DYKSÄKERHET

Ökade marginaler i nya dyktabeller Försvarsmakten håller på att ta fram nya dyktabeller som strävar efter att vara mindre aggressiva och ha större säkerhetsmarginaler än befintliga. Tabellerna är baserade på den amerikanska marinens, men med anpassning till svenska förhållanden. Nästa sommar väntas de nya dyktabellerna tas i drift. FÖRSVARSMAKTEN HAR DE senaste tio åren

q haft problem med sin dykverksamhet,

FMV - Sveriges myndighet för cybercertifiering

ƀ Försvarets materielverk är sedan den 28 juni nationell myndighet för cybercertifiering, i enlighet med EU:s cybersäkerhetsakt. Det uppger FMV på sin webbplats. Verksamheten består av två delar, Inspektionen för cybersäkerhetscertifiering (ICC) samt Sveriges certifieringsorgan för it-säkerhet (CSEC) som sedan tidigare är ett internationellt erkänt certifieringsorgan för it-säkerhet i produkter och system. EU:s cybersäkerhetsakt trädde i kraft den 27 juni 2019. /LS 12 Officerstidningen nr.5, 2021

bland annat med felande dykutrustning. Nu håller nya dekompressionstabeller på att utvecklas vid Försvarsmaktens dykeri och navalmedicinska centrum, FM DNC, i Karls-

Beredskapsanpassning på Gotland och södra Östersjön

ƀ Försvarsmakten har genomfört en anpassning av beredskapen som ett svar på ökad militär aktivitet i sydöstra Östersjön, meddelade Försvarsmakten den 25 augusti. Gotland tillfördes förband från armén och marinen som tillsammans med delar av

krona. De nya dyktabellerna bygger på de dekompressionstabeller som US Navy gav ut 2017. Tabellerna ska nu anpassas efter svenska förhållanden med egna beräkningar, valideringar och provdyk i sluten trycktank. – Vår intention är att vara mer konservativa

Gotlands regementes personal ökade närvaron runt om på ön. Marinen och flygvapnet förstärkte samtidigt övervakningen av hav och luftrum utmed västkusten och i Öresundsregionen. Anledningen till anpassningen är pågående och planerad rysk aktivitet i närområdet. Om ett par veckor inleds den stora ryska övningen Zapad-21 men redan

nu är aktiviteten intensiv i Östersjön, enligt Försvarsmakten. Även Nato genomför övningar i samma område. – Försvarsmakten är alltid redo att anpassa verksamheten efter händelseutvecklingen i närområdet, säger ställföreträdande insatschef Jonas Wikman, i en artikel på Försvarsmaktens webbplats. /JO


Foto: Antonia Sehlstedt / Försvarsmakten

Att dyka i kallt vatten – som Försvarsmaktens dykare ofta gör - påverkar hur länge en dykare kan befinna sig under vattenytan och på vilket djup.

än US Navy, säger örlogskapten Mårten Silvanius, provledare inom projektet och doktorand vid Blekinge tekniska högskola, och fortsätter: – Vi har strävat efter att göra tabellerna mindre aggressiva, även om alla beslut om kortare tid på djup eller längre tid på dekompression måste vägas mot krav för operativ förmåga vid förbanden. En faktor i sammanhanget är att de amerikanska tabellerna är anpassade efter dyk i betydligt varmare vatten än de svenska. – I Sverige dyker vi ofta i torrdräkt, medan amerikanarna dyker i 30-gradigt vatten i shorts och t-shirt vid testdyk eller operativt i våtdräkt. De behöver inte ta hänsyn till nedkylningseffekten på samma sätt som vi måste göra, säger Mårten Silvanius. PROBLEMEN INOM FÖRSVARSMAKTENS dykeriverksamhet går flera år tillbaka. En oroväck-

Mårten Silvanius

Mathias Jansson

Ulrika Lindblom

säger Mårten Silvanius. ande ökning av antalet fall av tryckfallssjuka Lösningen blev att Mårten Silvanius, inom (dykarsjuka) ledde 2015 fram till ett omfattanramen för sin doktorsavhandling, lärde sig de de projekt i syfte att hitta orsaken bakom sjukberäkningsmodeller som ligger till grund för domsfallen. Problemen visades ha orsakats av US Navys dyktabeller. läckande dyktuber och utrust» Vi insåg att de – Vi har förstått de beräkningsningen belades med nyttjandetabeller vi dök modeller som tabellerna bygger förbud i väntan på åtgärd. Men det fanns också frågetecken efter var ganska på och kan därmed fatta ett mer välgrundat beslut, säger han. kring dyktabellerna. aggressiva. « I december i år lämnar han över – Vi insåg att de tabeller vi dök sin forskningsrapport med fullständiga tabeller efter var ganska aggressiva. Ju längre tid på det och analyser till Försvarsmakten. planerade dykdjupet desto mer belastande är – Beslutet att införa nya dyktabeller ligger det för kroppen, säger säger Mårten Silvanius. hos marinchefen. Marinchefens plan är att de FÖRSVARSMAKTENS DYKTABELLER (RMS-DYK nya tabellerna ska införas till halvårsskiftet 2013) är baserade på US Navys dyktabeller från 2022, säger kommendörkapten Mathias Jans2008. De hade vissa medfödda brister på grund son, chef för FM DNC. av otillräckliga analyser av dyk på större djup, Ulrika Lindblom, Försvarsmaktens dykövervilket löstes genom manuella justeringar innan läkare som leder projektet med att utveckla publicering. nya dyktabeller, påpekar dock att arbetet med – Det innebär att tabellerna inte har ett komtabellerna kommer att fortgå även efter det plaplett matematiskt underlag och att de till vissa nerade införandet nästa år. delar inte är fullständigt riskbedömda, säger – Det här är ett kontinuerligt kvalitetsarMårten Silvanius. bete som kommer att fortsätta, säger Ulrika För fyra år sedan släppte US Navy en uppLindblom. Vi ska följa upp det arbete vi gjort daterad version av sina dyktabeller. Försvarspå anläggningen i Karlskrona med mätningar makten ställdes inför valet att anamma de nya i den miljö dykaren verkar och det kommer att dyktabeller, välja något annat lands dyktabeller tillkomma nya frågor och ny utrustning som eller ta fram egna tabeller. behöver följas upp. /LINDA SUNDGREN – Genom workshops med övriga nordiska länder insåg vi att det inte är någon enkel sak att ta fram egna tabeller och att få länder FAKTA gör det. Dyktabeller är mycket komplicerade och tar hänsyn Utvecklandet av nya dyktabeller till en stor mängd parametrar. Under våren har cirka 160 testdyk i tiogradigt vatten Men vi hade heller inte tillräckgenomförts i den våta tryckkammaren vid Försvarsmaklig kunskap och kompetens för tens dykeri och navalmedicinska centrum i Karlskrona. att säga att vi skulle välja den Efter avslutat dyk undersöktes hur dykarna påverkades amerikanska tabellen, framför av tiden i vattnet med mätningar av bland annat mängden allt inte med tanke på hur de kvävebubblor i hjärtat. hanterat sina tabeller tidigare,

5 800

Så många individer är klara för grundutbildning med värnplikt i år. Därmed uppnås Försvarsmaktens mål om att utbilda 5 000 nya soldater och sjömän. ”Att 5 800 kallas in beror på att Försvarsmakten behöver en marginal för att vara säkra på att målen uppnås, då erfarenheter pekar på ett visst bortfall innan eller i anslutning till inryck”, säger Magnus Frykvall, stabschef vid Produktionsledningens genomförandeavdelning, i en artikel. Totalt prövades 17 000 individer av Plikt- och prövningsverket.

Officerstidningen nr.5, 2021 13


Foto: Försvarsmakten

I början av augusti meddelade försvarsminister Peter Hultqvist att regeringen ska utarbeta en veteranstrategi för svenska veteraner.

POLITIK

Regeringen tar fram strategi för veteraner En genomlysning av svenska soldaters situation i samband med insats liksom en analys av hur veteraners unika erfarenheter bättre kan tas tillvara på arbetsmarknaden. Det är några av de frågor som kommer att ingå i den veteranstrategi som regeringen ska ta fram. I BÖRJAN AV augusti meddelade försvars-

q minister Peter Hultqvist att regeringen

punkten är att utlandstjänstgöring medför värdefulla kunskaper som samhället bör dra nytta av. – I grunden är det viktigt att ha attityden att veteraner är en positiv resurs, säger han.

ska utarbeta en veteranstrategi för svenska veteraner. Den ska omfatta allt från hälsa och sjukvård till ekonomiska villkor och tillvaratagande av veteraners kompetens på arbetsmarknaden. PÅ SVERIGES VETERANFÖRBUND välkomnas – Vi vill ha en samlad utredning som går över regeringens initiativ. Förbundets ordföranhela linjen. Vi vill se vad som har gjorts på det de, Sverker Göranson, är mycket nöjd med här området tidigare och vad vi kan göra frambeskedet om en samlad strategi för landets över. Veteranfrågan är stänveteraner. » Det viktiga med digt aktuell och utvecklingen – Veteranpolitiken spänveteranstrategin är går hela tiden framåt, säger ner över flera departement att det blir en kontinu­ och sakområden och det Peter Hultqvist. itet i veteranpolitiken behövs en samlad strategi Enligt försvarsministern och inte bara enstaka kommer strategin att ha ett för att hålla ihop insatserna; positivt anslag där utgångsnågon i toppen som står för punktinsatser. « 14 Officerstidningen nr.5, 2021

masterplanen, säger han. De senaste tio åren har flera åtgärder vidtagits för att stärka veteranarbetet och stödet till anhöriga. En Veteranmottagning Sverker har inrättats i Uppsala, FörsvarsGöranson makten har startat ett Veterancentrum, Veterandagen är sedan 2018 allmän flaggdag och minnesmonument för att hedra veteraner finns numera på över 30 orter. Därutöver får flera frivilligorganisationer som arbetar med veteranfrågor numera ekonomisk stöttning av Försvarsmakten. – Under senare år har det hänt ofantligt mycket på det här området, men det saknas en samlad bild. Det viktiga med veteranstrategin är att det blir en kontinuitet i veteranpolitiken och inte bara enstaka punktinsatser, säger Sverker Göranson. PÅ FRÅGAN OM konkreta exempel på vad som behöver förbättras för veteraner nämner Sverker Göranson två saker. Dels ett bättre omhändertagande av veteraners särskilda kompetens på arbetsmarknaden. Dels en mer sammanhållen vårdkedja för de som behöver stöd och hjälp efter hemkomst. – Veteranmottagningen i Uppsala är jättebra, men när de som går där överlämnas till regionernas vårdinrättningar vill de börja om med egna utredningar. Det är bara ett exempel på att veteranfrågan inte hänger ihop i alla delar, säger han. /LINDA SUNDGREN


FMV SÖKER

FLYGPROVLEDARE TILL PROVPLATS VIDSEL PROJEKTLEDARE TILL PROVPLATS VIDSEL På FMV utvecklar vi och levererar teknik, utrustning och tjänster som Försvarsmakten behöver för att försvara Sverige idag och imorgon. Nu kan du bli en del av oss och vara med och utveckla framtidens försvar. Intresserad av att veta mer? Gå in på fmv.se/jobb

Försvarets materielverk är en statlig myndighet med ett viktigt samhällsuppdrag – att leverera materiel och FÖRSVARETS MATERIELVERK tjänster till det svenska försvaret. Läs mer på fmv.se

RÖS • EMP HPM • TEMPEST

Har du ett nyhetstips? Officerstidningen är tidningen för Officersförbundets medlemmar, därför vill vi skriva om sådant som engagerar och är angeläget för er. Redaktionen tar gärna emot tips på saker vi ska skriva om, uppmärksamma eller granska. ƀ Har du ett nyhetstips? ƀ Har du sett eller hört något som vi borde titta närmare på? ƀ Vad borde vi skriva mer om? ƀ  Hör av dig till oss och berätta. Om du lämnar uppgifter till oss omfattas du av källskydd. Det innebär att journalisten som har tagit emot ett tips eller en uppgift inte får röja identiteten på den som vill vara anonym.

• Nyckelfärdiga dämpade mäthallar. • Rum för datasäkerhet med kontorsmiljö. • Skärmningsmaterial för egenmontage: Dörrar, fönster, absorbenter, ferriter, filter, packningar, skärmväv. Emp-tronic AB Box 13060, 250 13 Helsingborg 042-23 50 60, info@emp-tronic.se

emp-tronic.se

• Förstärkare TWT och Solid state för radar, motmedel, kommunikation mm. • Skärmade lådor/skåp för skydd. • Avlyssningssäkra mötesrum.

Vad du vill läsa om i tidningen framöver? Mejla josefine.owetz@ officersforbundet.se eller ring/smsa till 070-654 45 00. Om du vill vara helt anonym kan du ringa från dolt nummer eller mejla oss från en tillfällig e-postadress. Du kan också skicka ett fysiskt brev till: Officerstidningen, Box 5338, 102 47 Stockholm.

Hälsningar från Josefine Owetz, Officerstidningens chefredaktör


/Aktuellt

Svensk förbandschef vid Heavy Airlift Wing

ƀ Det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing har fått en svensk förbandschef. Vid en ceremoni i somras tog överste Peder Överström över rollen. – Det känns fantastiskt att få leda det här förbandet kommande två år. Samtidigt som jag är både stolt och tacksam att ha fått förtroende att bli förste svenska förbandschef så är jag ödmjuk inför uppgiften. Heavy Airlift Wing är ett komplext förband bestående av tolv nationer och jag ska representera dem alla, säger överste Peder Söderström i en artikel på Försvarsmaktens webbplats. Heavy Airlift Wing har funnits sedan 2009 och är ett multinationellt militärt samarbete som opererar transportflygplan av typen Boeing C-17 Globemaster. Hemmabasen är Pápa i Ungern. – Heavy Airlift Wing utgör en central förmåga när det gäller att transportera materiel över stora delar av världen och är av stor vikt för samtliga ingående nationer. Att vi nu för första gången får en svensk chef för samarbetet är en kvittens på att vi är en aktör att lita på, säger Micael Bydén. Den svenska personalen inom samarbetet tillhör Skaraborgs flygflottilj. /JO

Omförhandlat kontrakt och tilläggsbeställning för A26-ubåtar

ƀ Saab fick nyligen en tilläggsbeställning från Försvarets materielverk, FMV, för att fortsätta 16 Officerstidningen nr.5, 2021

JÄMSTÄLLDHET

Trögt arbete mot ovälkommet beteende Ett stort arbete återstår för att få hela Försvarsmakten att arbeta proaktivt med kränkningar. Utredningsstöd ovälkommet beteende, UOB, har nu blivit en permanent linjefunktion. I sin slutrapport efterlyser man konsekvenser för de förband som inte tar ansvar samt samordning med Försvarshögskolan och grundutbildningen. KNAPPT TVÅ ÅR efter att anställda inom

q Försvarsmakten slutit upp bakom

metoo-uppropet inrättades projektgruppen Utredningsstöd ovälkommet beteende, UOB. Bakgrunden var att en genomlysning av Försvarsmaktens hantering av kränkningar visa-

utvecklingen och produktionen av de två A26-ubåtar av Blekingeklass som beställdes 2015. Det uppdaterade kontraktet innebär bland annat en ny kontraktssumma på 14 miljarder, enligt ett pressmeddelande från FMV. I detta ingår bland annat tilläggsbeställning som kommer att ge ytterligare förmågor inom verkansområdet, bland annat

de på brister i såväl utredningsförfarande som rutiner för anmälan och i säkerställandet av opartiska utredare. Under den två år långa projekttiden har UOB tillsammans med utredare på förbanden hunnit utreda drygt 40 ärenden som slutligen

genom att integrera Torped 47, samt anskaffning av ytterligare reservdelar. Leverans av de två ubåtarna justeras till 2027 och 2028. FMV nämner två orsaker till fördyringen och förseningen av projektet. En är den ytterligare utrustning som har beställts för att höja ubåtarnas förmåga och en annan är att Kockumsvarvets skick i Karls-

krona överskattades när Saab förvärvade det 2014. ”Arbetet med att återta förmågan och att modernisera varvet har inledningsvis varit mödosamt. Även om detta nu är på rätt väg har det krävts att kontraktet omförhandlat”, säger Patric Hjort, chef för verksamhetsområde Marin vid FMV i pressmeddelandet. /JO


Foto: Joel Thungrenv / Försvarsmakten

Arbetsgivaren har fortfarande bristande kunskaper gällande vad som ingår i utredningsskyldigheten, enligt slutrapporten från UOB.

prövats mot arbetsmiljölagen för kränkande särbehandling och mot diskrimineringslagen för trakasserier och sexuella trakasserier. Nu har projektet blivit en linjefunktion och permanent del av Försvarsmaktens HRC-centrum med fyra centralt placerade utredare som fungerar som utredningsstöd, samordnar och följer upp ärenden kring ovälkommet beteende och vägleder. Den slutrapport UOB lämnade ifrån sig i våras vittnar om fortsatt stort behov av funktionen. – Vi har kommit långt i Försvarsmakten, men även om det blir naturligt proaktivt att ha en sådan här funktion så återstår mycket av det viktiga förebyggande arbetet för att komma åt själva uppkomsten av ovälkommet beteende, säger Madelene Wennlöf, avdelningschef. Målet att etablera den riktlinje man tagit fram klassar projektgruppen i sin slutrapport

Madelene Wennlöf

som bara delvis uppnått. Medan antalet vägav nolltolerans, som alltså inte innebär att noll ledningsärenden som når UOB stadigt ökar så anmälningar är målet utan att det är nolltolebrister det samtidigt i utredningsskyldigheten. rans mot att inte agera och titta bort. I rapporten betonar man att långt ifrån alla för – Telefonlinjen ringer fortfarande varmt och arbetsgivaren kända fall av ovälkommet betedet är i grunden positivt; man hittar rätt och ende har dialogiserats med man anmäler. Det är vår enda » Just nu bryter UOB – vilket strider mot riktmöjlighet att jobba med frågorlinjen. I stället har fallen hanna – att vi får kännedom som Försvarsmakten terats lokalt på förbanden. arbetsgivare. Just nu bryter mark när det gäller – Att det brister i utredFörsvarsmakten mark när det tystnadskultur. « ningsskyldigheten visste vi gäller tystnadskultur, säger redan innan vi började, och det är en skuta som Wennlöf. kommer att ta tid att vända. Det är spretigt i UOB arbetar nu vidare med att organisera Försvarsmakten i dag. nätverket av det tjugotal utredare som finns ute I rapporten konstateras att arbetsgivaren på förbanden, så att dessa kan nyttjas som en fortfarande har bristande kunskaper gällande myndighetsgemensam resurs. Och fler behöver vad som ingår i utredningsskyldigheten och att rekryteras, det är fortfarande ett flertal fördet är vanligt att nöja sig med konstaterandet band som saknar resursen. att något varit ”olämpligt”. Rapportförfattarna Man efterlyser också förbättrad styrning skriver att man ofta agerar snabbt och kortsikmed tydligare, tätare och skarpare konsekventigt, eller inte alls. ser till förband som inte har kontroll över ären– Överlag är man fortfarande inte tillräckligt den inom ovälkommet beteende, samt översyn förberedd vid uppkomst av ovälkommet beteav rutiner och rapporteringsvägar hos förband ende. Och det läggs för lite energi på att förstå som rapporterat noll ärenden. varför det uppstår – många behöver lägga mer – Att tydligare följa upp och mäta resultat tid på att inte snabbt gå till åtgärder, utan titta inom ovälkommet beteende-området måste på det organisatoriskt bakomliggande; varför vara lika självklart som måluppföljning inom har vi hamnat här, säger Madelene Wennlöf. andra områden om vi ska komma framåt. /MARIA WIDEHED FRAMÖVER VILL FUNKTIONEN se en samordning inom området med såväl Försvarshögskolan FAKTA som värnpliktsutbildningen, Plikt- och prövningsverket, Utredningsstöd ovälkommet beteende och förbanden överlag. UOB startade som ett två år långt projekt i juni 2019. I – Vi tror på en tätare dialog dag är funktionen en permanent del av HRC. Funktionens för att uppnå ett gemensamt utredningsgrupp består av fyra utredare med kompetenförhållningssätt till exempelvis ser inom psykologi, HR och utredningsmetodik, samt en rapportering och hantering. avdelningschef. Riktlinjen som UOB tagit fram ska fungUOB upplever det som era som utredningsstöd kopplat till anmälningar om ovälutmanande att nå fram med kommet beteende. Riktlinjen fastställdes förra året. Försvarsmaktens definition

100 år

… har passerat sedan den svenska armén fick sin första stridsvagn. Det var den franska Renault FT, även kallad Putte (sannolikt på grund av sin Puteaux-kanon), som anlände till Sverige med fartyg i juli 1921. Kort därefter bildades en försökstrupp vid dåvarande A 9. Det uppger Försvarsmakten på sin webbplats. Putte var dock behäftad med en rad tekniska problem och ersattes efter bara några år av den franska stridsvagnen LK II.

Officerstidningen nr.5, 2021 17


Förbandsbesök: 41:a korvettdivisionen text: Josefine Owetz foto: Filip Erlind

Generatio  Marinen växer samtidigt som en omfattande föryngrings­ process pågår inom besättningarna på Fjärde sjöstrids­ flottiljen. På HMS Helsingborg har flera officerare med mångårig erfarenhet mönstrat av under sommaren, vilket innebär vissa utmaningar för kvarvarande besättning att ta emot alla nyutexaminerade kollegor och bedriva verksamheten ombord.

korvette  18 Officerstidningen nr.5, 2021


nsskifte på  rna Officerstidningen nr.5, 2021 19


Förbandsbesök: 41:a korvettdivisionen

orvetten HMS Helsingborgs futuristiska skrov i olika nyanser av grått speglas i vattnet i örlogshamnen på Berga. På kajen och ombord råder det full aktivitet. Det är två timmar till losskastning och för besättningen står klargöring av fartyget på schemat. Löjtnant Robin Ivarsson, ubåtsjaktofficer, befinner sig på manöverbryggan och har nyss gått igenom väderleksrapporten. – Det blåser västligt, 7 meter per sekund. Framåt kvällen kommer det att bli lugnare när vinden mojnar, konstaterar han. Ivarsson stöttar i dag manöverofficeren och navigationsbefälet i förberedelserna inför losskastning, bland annat genom att starta upp alla olika tekniska system på bryggan och duka fram sjökorten. – Vi kollar väderleken och gör bedömningar om vad det kommer att innebära för oss. Hur vi ska manövrera i vädret och hitta så bra kurser som möjligt, säger han. Löjtnant Hjalmar Smith har slagit sig ned i manöverofficersstolen. Det är hans första dag på nya befattningen som navigationsbefäl, vilket innebär att han är den som ska se till att fartyget framförs tryggt och säkert. – Jag kommer närmast från HMS Härnösand där jag tjänstgjorde som andre ubåtsjaktofficer. Det är kul att få byta befattning. Och att köra båt är det roligaste som finns tycker jag, säger Hjalmar Smith. Berga Framför honom på skärmen syns elektroniska sjökort och radarbilder och han går nu igenom kommande planerade rutt och navigationsplan. – Det svåra är egentligen inte att 20 Officerstidningen nr.5, 2021

Löjtnant Hjalmar Smith är navigationsbefäl, vilket innebär att han är den som ska se till att fartyget framförs tryggt och säkert.

köra båten. Mycket handlar om att lära sig detta fartygs egenskaper och egenheter. Och hur man ska agera när elektroniska sjöbilden skiljer sig från verkligheten, säger Robin Ivarsson. DET ÄR EN torsdag i slutet av augusti och örlogsbesök i Helsingfors står på schemat för HMS Helsingborgs besättning, förklarar fartygschefen örlogskapten Anders Persson: – Vi ska till Finland och fästningen Sveaborg för att representera Sverige och marinchefen när samfundet Ehrensvärd firar 100 år, säger han. Är detta ett typiskt örlogsbesök? – Det finns egentligen inga typiska örlogsbesök, men det vanligaste är att vi gör sådana här besök inför en övning. Då samlas vi i hamn och har möten och genomgångar innan vi kastar loss och övar med utländska partnerländer, säger Anders Persson. HMS Helsingborg tillhör 41:a korvettdivisionen på Fjärde sjöstridsflottiljen på Berga utanför Stockholm. I divisionen ingår också systerfartyget HMS Härnösand, som just nu ligger inne på varv för årsöversyn. HMS Helsingborg sjösattes 2003 och är av Visbyklass. Trots sin ålder är Visbykorvetterna marinens modernaste och mest avancerade ytstridsfartyg. Korvetternas huvuduppgifter är ytstrid, ubåtsjakt och begränsat luftförsvar. Den ökade militära aktiviteten i Östersjöområdet har pågått de senaste åren och marinen har i uppgift att övervaka vad som sker. Det görs dels genom radar och andra sensorer i land, dels genom rörlig bevakning i form av fartyg till sjöss. För att överblicka och skapa en god lägesbild av


DET SVÅRA ÄR EGENTLIGEN INTE ATT KÖRA BÅTEN. MYCKET HANDLAR OM ATT LÄRA SIG DETTA FARTYGS EGENSKAPER OCH EGENHETER. Robin Ivarsson, ubåtsjaktofficer

vad som sker runt Sveriges gränser deltar marinen i en ständigt pågående sjöövervakningsoperation. – Sjöövervakningsuppgiften pågår alltid när vi har kastat loss, men den är mer eller mindre huvuduppgift. Inom ramen för sjöövervakningsoperationen tränar vi våra förmågor så att vi blir bättre. Vi kan exempelvis köra interna utbildningar och övningar, säger Anders Persson. ”YTSTRIDSFARTYG I BEHOV av antingen omsättning eller uppgradering. På

31:a korvettdivisionen på Tredje sjöstridsflottiljen börjar fartygssituationen bli ansträngd”. Så inleddes ett reportage i Officerstidningen i början av 2019. Försvarsbeslutet som antogs förra året innehöll flera besked som har varit efterlängtade för marinen, bland annat att de fem befintliga Vis-

bykorvetterna ska uppdateras och att förberedelser för anskaffning av nästa generations korvetter inleds. – Det är fart i verksamheten. Nu pratar vi inte neddragningar, utan framtid och tillväxt. Det märks i hela organisationen, både här på förbandet, i marinen och i Försvarsmakten i stort. Det är många fler glada ansikten i dag, och då blir det också roligare att gå till jobbet. Det säger flottiljchefen kommendör Jon Wikingsson. Vi träffar honom på hans kontor i byggnaden Heimdal på Berga örlogsbas, som ligger ett stenkast från kajen. Vad innebär försvarsbeslutet för Fjärde sjöstridsflottiljens del? – De kommande fem åren kommer vi att modernisera hela fartygsparken. Minröjningsfartygen kommer att få nya sensorer och annan utrustning så att de håller i 10–15 år till. Förmågemässigt händer det inte så mycket, men en ny utrustning innebär nya utmaningar och förhoppningsvis en liten förmågehöjning. Den stora förändringen och förmågelyft står våra Visbykorvetter för, säger Jon Wikingsson.

Robin Ivarsson

Officerstidningen nr.5, 2021 21


Förbandsbesök: 41:a korvettdivisionen

kar vår relation med flygvapnet. Det luftvärnsroboten gör är att flyget kan uppträda på annorlunda sätt, och då kan vi också göra det. Vi får större handlingsfrihet och kan stödja flygvapnet på ett helt annat sätt. Första leveransen av roboten beräknas till runt 2025, berättar Wikingsson. Mer närtida nygamla materiella tillskott står korvetterna HMS Gävle och HMS Sundsvall för. Fartygen har legat inne på varv i flera år för modernisering och leveranserna har blivit försenade, men inom det närmaste året räknar flottiljen med att få tillbaka de båda korvetterna av Gävleklass. – Det blir ett välkommet tillskott och kommer att göra skillnad på förbandet. De är gamla skrov men inuti kommer de att vara toppmoderna. Vi Förberedelser inför hoppas på att få ut HMS Gävle i december och HMS losskastning: kraft­kabeln Sundsvall nästa år. Vi kommer sedan att kunna gå som ger fartyget ström när med alla fyra fartyg under ett par år. det ligger förtöjt tas in. Hur planerar ni för besättningarna till HMS Gävle och HMS Sundsvall? – Besättningarna är skuggplanerade och delar av personalen är på utbildning på de nya systemen i Karlskrona. Sedan har vi ett gäng människor som går och väntar på att få hoppa ombord. Vi har fått ändra planeringen för individer vid förseningarna. De som har varit planerade att åka på exempelvis HMS Gävle har fått åka med andra fartyg så att de inte tappar kompetens, säger Jon Wikingsson. Besättningen på HMS Helsingborg består denna dag av 44 officerare Jon Wikingsson, flottiljchef och sjömän. Det innebär att besättningen i princip är uppfylld numerärt, men vissa befattningar innehas inte av rätt personalkategorier, förklarar FÖR VISBYSYSTEMET VÄNTAR en omfattande uppfartygschefen Anders Persson. gradering vad gäller beväpningen, med bland – Vi har lite problem på vissa tekniska områden där vi inte har någon annat en ny sjömålsrobot, ny ubåtsjakttorped tydlig lösning i närtid, så situationen är ansträngd på vissa håll. Vi har och ett helt nytt luftvärnssystem. Räckvidden också levt de senaste åren med en viss problematik och ändringar i perför vapensystemen ökar och luftvärnsroboten sonalplaneringen på grund av Gävle och Sundsvall, och förseningarna kommer att bidra till det nationella luftförsvasom har varit i dessa projekt. Dessa besättningar ska dessutom växa i ret, förklarar Jon Wikingsson. närtid och då kommer vi behöva släppa en del personal, säger han. – Det kommer att påverka vårt uppträdande, hur vi ska taktisera och uppträda till sjöss. Vi ANDERS PERSSON HAR varit fartygschef på HMS Helsingborg sedan årsskifförsöker redan nu i övningar spela som att vi tet. Han har tjänstgjort på flera av marinens korvetter i olika roller. Han har luftvärnsrobotar ombord. Vi funderar på har tidigare också varit fartygschef på bevakningsbåt. hur det påverkar stridsfältet och hur det påver– Jag började jobba på Tredje sjöstridsflottiljen och har jobbat främst på Visby-klassen och Stockholms-klassen. I Karlskrona hann jag med två utlandstjänstgöringar också, ML02 och två år senare Afghanistan. Jag FAKTA bytte förband hit till Fjärde sjöstridsflottiljen 2013, säger han. Det är en tämligen junior besättning ombord på HMS Helsingborg Fjärde sjöstridsflottiljen just nu, konstaterar fartygschefen. Över sommaren har flera officerare Fjärde sjöstridsflottiljen har sin bas på Berga utanför Stockholm med mångårig erfarenhet mönstrat av för att tjänstgöra på staber eller och i Skredsvik där röjdykardivisionen är lokaliserad. Flottiljen andra fartyg. Bland annat saknas för tillfället både luftförsvarsofficer och består av fyra divisioner (41:a korvettdivisionen, 42:a minröjningstelestridsofficer ombord. divisionen, 43:e underhållsdivisionen och 44:e röjdykardivisionen) – Den senaste tiden har det skett en tydlig föryngring i besättningen och en flottiljstab. Flottiljen har till uppgift att upprätthålla och på officerssidan, både vad gäller officerare och specialistofficerare. Jag sa utveckla Försvarsmaktens förmåga inom sjöstrid. Flottiljen överdet så sent som i våras till divisionschefen: erfarenheten på dem som jobvakar svenskt sjöterritorium, genomför underrättelseinhämtning, bar inne i stridsledningscentralen är lägre än vad jag har varit med om röjer minor samt skyddar havsområden, sjövägar och sjöfart. någonsin tidigare, säger Anders Persson. Totalt arbetar runt 450 personer på flottiljen. Han säger att det inte behöver vara en nackdel med en juniorKälla: Försvarsmakten. besättning. Och ur hans perspektiv är det också en tjusning med

VI FÖRSÖKER REDAN NU I ÖVNINGAR SPELA SOM ATT VI HAR LUFTVÄRNSROBOTAR OMBORD.

22 Officerstidningen nr.5, 2021


”Eftersom Försvarsmakten är under tillväxt fylls nu alla förband på med personal underifrån. Därför krävs en högre rörlighet bland personalen, utan avkall på vår förmåga och kompetens”, säger Jon Wikingsson, chef för Fjärde sjöstridsflottiljen.


Förbandsbesök: 41:a korvettdivisionen

Beväpningen ombord har varierande syfte och lämplighet. Från fjärrbekämpning (robot) via kanon fram till närskydd (kulspruta).

att yngre besättningsmedlemmar får ta större ansvar och utvecklas. – Många av de yngre har verkligen tagit mer ansvar och uppgifter på ett mycket bra sätt för att det inte finns någon äldre som kan hålla dem i handen. Men om vi jämför med hur det var i våras har vi tappat flera av tjänstegrenscheferna som var erfarna. Det märks tydligt att det tappet har skett. Hur märks det av? – Sekonden är sjuk i dag och han skulle ha varit vaktchef på den ena vakten. Vi har ingen naturlig ersättare till honom. Det naturliga hade varit att ta den mest seniora tjänstegrenschefen, men en av tjänstegrenscheferna måste vara på bryggan för att stödja en manöverofficer som ska köra båten. Den andra tjänstegrenschefen är navigationsofficeren, och han är på bryggan på den andra vakten. BRISTEN PÅ ERFAREN personal märks också av när det handlar om vissa arbetsuppgifter för att avlasta vaktchefen, som att skriva en rapport eller order. Det är svårare att göra när det är personal som aldrig har gjort vissa uppgifter förut. Att det är en yngre besättning med mindre erfarenhet märks bland annat av i kunskapsöverföringen, förklarar Anders Persson. – Det finns vissa saker som sitter i väggarna. Jag är allergisk mot det uttrycket egentligen, för det sitter i människorna, men man känner helt klart av vissa tapp. Vissa rutiner som kanske inte finns nedtecknade, men är sådant som vi alltid har gjort. Kunskapsöverföringen blir också lidande när man inte har alla roller ombord, säger han och fortsätter: – Vi gör vad vi kan, vi lånar bland annat in

24 Officerstidningen nr.5, 2021

I stridsledningscentralen styrs strid i de tre olika dimensionerna: undervattensstrid, ytstrid och luftstrid.

reservofficerare som till exempel i somras där en tjänstgjorde som tidigare varit tjänstegrenschef ombord. Vi lånade in honom för att förstärka och vara en del av besättningen, men också för att utbilda yngre inom den funktionen. ÄVEN OFFICERSFÖRBUNDETS LOKALA förening OF Kustflottan är medveten

om föryngringen i fartygens besättningar, berättar Mikael Pihl, facklig förtroendeman på Fjärde sjöstridsflottiljen. – Individer går betydligt fortare genom systemet nu än tidigare. Man vill fylla på med personal högre upp och marinstaben skriker efter folk. Vi får även in fler individer på nivåhöjande utbildning, vilket är bra, säger han och fortsätter: – Så länge som vi kan köra fartygen är det inga problem, men vår uppfattning utifrån vad vi hör från medlemmarna är att det nog är på gränsen nu. Det finns flera bristkompetenser redan i dag, framför allt teknisk kompetens. Bemanningsarbetet att få fyra korvetter på linje under kommande år blir en utmaning, säger Mikael Pihl. Anders Persson tar också upp det ökade inflödet till Högre officersprogrammet och Högre specialistofficersutbildningen, som ger vakanser på förbanden. – Det är ett större inflöde till nivåhöjande utbildning nu än tidigare.


MÅNGA AV DE YNGRE HAR VERKLIGEN TAGIT MER ANSVAR PÅ ETT MYCKET BRA SÄTT FÖR ATT DET INTE FINNS NÅGON ÄLDRE SOM KAN HÅLLA DEM I HANDEN. Anders Persson, fartygschef Fartygen är mer tekniskt avancerade och komplexa i dag än för 20 år sedan och kräver mer av operatörerna i form av kunskap. Därför behöver man mer än ett år i befattning som OF för att hinna lära sig och tillämpa sina färdigheter. I förlängningen tror jag att vi måste välja om krigsförbanden ska bli så bra som möjligt eller vara en utbildningsinstans för högre stabs- och chefsbefattningar, säger Anders Persson. En av dem i HMS Helsingborgs besättning som har klivit i land över sommaren är navigationsofficeren

kapten Helena Risting. Hon är med ombord denna dag för att bistå i förberedelserna inför losskastning. Hon kom till flottiljen som nyexaminerad fänrik 2014: – Vi var väldigt få som pluggade då. Vi är tre som jobbar här på divisionen just nu från min årskull. Hösten för två år sedan var det sex personer från vår division som började på Högre officersprogrammet, det motsvarar två årskurser av officerare. Den brist på erfarna officerare som vi upplever nu är alltså ett fel som började för tio år sedan, när det utbildades för få. Det åtgärdas genom att ta in betydligt fler kadetter, men det kommer ta en massa år innan de är där vi är nu. Det blir ett glapp. Utöver högre utbildning behövs också officerare för tjänstgöring på staberna, där det också finns vissa brister i bemanningen, konstaterar hon.


Förbandsbesök: 41:a korvettdivisionen

Rickard Anner, sonaroperatör.

26 Officerstidningen nr.5, 2021


FOLK GÅR BETYDLIGT FORTARE GENOM SYSTEMET NU ÄN TIDIGARE. MAN VILL FYLLA PÅ PERSONAL HÖGRE UPP OCH MARINSTABEN SKRIKER EFTER FOLK. Mikael Pihl, facklig förtroendeman – Var behövs man mest? Man vill att folk ska läsa vidare, samtidigt som man vill ha kompetent personal ombord. Det tar tid att lära sig befattningen och det krävs kompetent personal för att lära upp alla nya som kommer. Samtidigt som man behöver rekrytera in ny personal. Det är en svår balansgång, säger Helena Risting. ATT INFLÖDET AV nya officerare har ökat i organisationen märks på flera sätt, förklarar flottiljchefen. När han stod på examensdagen på militärhögskolan Karlberg i somras välkomnande han 14 nya fänrikar. – För ett förband med 450 personer så blir 14 nya officerare stor skillnad, när vi under många år har varit vana vid att få två till tre nya fänrikar varje år, säger Jon Wikingsson. Även på specialistofficerssidan ökar numerären och i år kommer 23 nya sergeanter och nästa år kommer 19 nya sergeanter till flottiljen. Tillväxten och ett ökat inflöde av officerare gör att systemet är under viss omdaning – och en föryngring hos besättningspersonalen är därför att vänta. Något som återkommer i samtalen med besättningen ombord och med flottiljchefen Wikingsson och Robert Schöllin, chef för 41:a korvettdivisionen, är den något nya synen på sjökarriären i marinen. – Vi vill komma bort från att man har en strikt sjökarriär ombord vid förbandet. Man ska så tidigt som möjligt i sin karriär få stabstjänst också, och därefter varva stabstjänst och tid ombord, säger divisionschefen kommendörkapten Robert Schöllin och fortsätter: – Det vi ser nu är ett resultat av tillväxt och ett ökat flöde av personal, framför allt på OF-sidan, uppåt i systemet. Det är det man uppmärksammar ombord. Man blir yngre och erfarenheten blir en annan. Men genom att göra det här försörjer vi marinen och Försvarsmakten i ett större perspektiv på längre sikt. Inte heller flottiljchefen Jon Wikingsson är oroad över föryngringen ombord på fartygen, tvärtom: – Jättebra. Mer sånt! Jag var 34 år när jag blev fartygschef, man behöver inte vara 45. Det handlar om vad man har gjort tidigare och hur man tränar och pressar individen på ett positivt sätt i sin befattning. Man har hamnat i att ålder i sig är erfarenhet, det är fel, det är vad man har gjort som ger erfarenhet. Under veckorna som sjökursen för värnpliktiga pågick i våras infördes bland annat ett nytt sätt att träna besättningen på, berättar Jon Wikingsson. – De som skulle gå på som vaktchef efter sjökursen fick åka med en gammal chef bakom sig, som delade med sig av sina erfarenheter vilket pushar och motiverar den yngre officeren varvid erfarenheterna kommer snabbare. Den utbildningsmetoden gör att de som går på nu som vaktchef inte behöver ett år till sjöss för att lära sig hur man ska hantera det, de behövde sex veckor för att lära sig och resten av året kan fokuseras till att träna färdighet i befattning, inte söka kunskap. Det är ett annat sätt att tänka och träna. Där måste man backa bandet och se hur det fungerade förr, säger han. Wikingsson tar upp anställningsstoppet i samband med försvarsbe-

slutet 2004 och efterföljande beslut av dåvarande ÖB om att inte utbilda nya kadetter under några år. Det fick följder för ålderssammansättningen på personalen ombord. Under flera år gick flottiljen utan tillförsel av nya officerare, vilket innebar att alla ombord på fartygen blev äldre. – De som åkte båt då och fick flera år i befattning, klart som fasen att de fick en massa erfarenhet, men vi fick också ett stopp i hela systemet. Det tillfördes inget nytänk i våra staber och på skolorna, individerna utvecklades inte heller särskilt mycket. Jag tror inte att bara för att man har varit ombord i tio år att man blir så himla mycket bättre, säger Wikingsson och fortsätter: – Innan försvarsbeslutet 2004, då var de som var äldst ombord 35–40 år, efter försvarsbeslutet var de äldsta 45–50 år. Vad är effekten om du blir tio år äldre? Pallar du? Är du hungrig? Det är en jätteviktig faktor. Jag brukar resonera så här: jag har hellre två hungriga fänrikar än en erfaren kapten som tröttnat eftersom den personliga utvecklingen står still. Är föryngring i besättningarna ombord att vänta även i fortsättningen? – Ja, det kommer att se annorlunda ut än vad det har gjort efter 2004. Mer troligt är att det ser ut som det gjorde på 90-talet. Det kommer att gå snabbare eftersom huvuddelen av dagens officerare kan gå snabbare genom systemet och hamnar på beslutsfattande roller tidigare, de är helt annorlunda utbildade och kan ta helhetsbeslut på ett annat sätt än vad NBO-officeren gjorde. Framtidens OF kommer att ha bättre förutsättningar än NBO-officeren att vara chef,

Robert Schölin

Walter Karlqvist (till vänster) har arbetat som sjöman i ett år.

Officerstidningen nr.5, 2021 27


Richard Lorentzon, förste maskinist, har bestämt sig för att sluta i Försvarsmakten: ”Det är för svårt att åka i besättning och ha småbarn hemma för min del. Även om jag jobbar på staben i några år så kommer det dröja många år innan familjesituationen blir sådan att jag kan gå ombord igen”, säger han.

JAG BRUKAR RESONERA SÅ HÄR: JAG HAR HELLRE TVÅ HUNGRIGA FÄNRIKAR ÄN EN ERFAREN KAPTEN SOM HAR TRÖTTNAT. Jon Wikingsson, flottiljchef under förutsättning att vi låter officeren utbildas, växa och tränas i rätt roller i sin karriär, säger han. Jon Wikingsson förklarar att han kan förstå att det kan finnas viss osäkerhet bland personalen ombord inför det nya systemet, men tillägger: – De som är fartygschefer nu har inte sett vad jag pratar om. Oro från besättningarna har lyfts till mig, och jag har försökt berätta var vi är på väg. Vi är i en svängning nu och på sikt kommer 28 Officerstidningen nr.5, 2021

inte det här att bli ett problem. 2025 kommer vi att ha nästan bara yngre besättningar, och jag tror inte att de kommer vara sämre än tidigare, säger Jon Wikingsson. Fartygschefen Anders Persson är emellertid inte riktigt lika övertygad, och menar att det får följder om genomsnittstiden i befattning ändras. – Det är uppenbart att krigsförbanden blir sämre om snittiden i befattning är ett år i stället för två och det handlar inte om att vi gått från NBO till trebefälssystemet, utan de förutsättningarna är desamma. Dessutom är både de taktiska och specialistofficerarna äldre när de tar examen än tidigare. En 30-årig NBO-officer hade mer än dubbelt så mycket erfarenhet som officer än dagens taktiska officerare. Jag är inte ute efter att man ska vara till sjöss fram till pension men vi måste hitta en bättre balans mellan tid på förbandet och vertikal karriär för OF, säger han. SEDAN VÄRNPLIKTEN ÅTERINFÖRDES har marinens utbildning av rekryterna varit under ständig utveckling. Tidigare har de värnpliktiga haft utbildning iland vid Sjöstridsskolan i Karlskrona och fått praktisk erfarenhet först vid anställning som sjöman. När förra årets värnpliktskull skulle genomföra sin befattningsutbildning hade en sex veckor lång sjöpraktik införts. På Fjärde sjöstridsflottiljen fick 60 sjömän lära sig tjänsten ombord på korvetter och minröjningsfartyg.


– Sjökursen fyller framför allt två viktiga funktioner. Dels möjliggör den att de värnpliktiga blir krigsplaceringsbara, men den har också bonuseffekten att de kan anställas utan kompletterande utbildning. Den innebär dessutom att de blivande sjömännen får se vad jobbet de facto innebär och hur det är att ingå i en besättning, säger Anders Persson. På HMS Helsingborg har sju nya sjömän tagit anställning direkt efter värnplikten. – Den stora vinsten är att de som anställts är på en helt annan nivå än tidigare. Förut var hela värnplikten en sjökurs, men då hade vi inte heller anställda sjömän ombord, säger han. Jon Wikingsson fyller i: – Innan sjökursen infördes lade besättningarna mycket tid på grundläggande träning av nyanställda sjömän under betydligt längre tid. Med sjökursens införande kan vi fokusera och träna värnpliktiga och officerarna i strid i respektive befattning under en kortare tid med samma målsättningar. Det gör att det frigörs mer tid för avancerad stridsträning i förband under resten av året eftersom besättningen i sin helhet har en högre nivå snabbare, vilket är en mycket välkommen förändring, säger Jon Wikingsson. Utöver anställning av tidigare värnpliktiga förekommer också årli-

gen flera sidorekryteringar av personal från andra förband. 26-årige Walter Karlqvist är sjöman och har arbetat ombord i ett år. Han gjorde värnplikt som ledningssoldat på Skaraborgs regemente, P 4. – Jag kände att jag ville göra en militär karriär efter värnplikten, men stora delar av armén hade anställningsstopp förra året. Jag fick upp ögonen för Fjärde sjöstridsflottiljen och sökte jobb här i stället, säger han och fortsätter: – Jag visste absolut inget om båtar innan jag kom hit. Den största skillnaden från armén är att man kommer så nära sina befäl här. Det finns inget avstånd och vi bor och lever ihop ombord. Som systemtekniker ser han till att alla viktiga system, som sonar och radar, fungerar. Han är hittills nöjd med sitt yrkesval, berättar han. – Det känns spännande att få vara med nu när försvaret växer. Det känns som att det går snabbare i karriären nu än tidigare. Man vill ha snabbare omsättning och mer folk, och det märks. Sedan är förstås frågan hur kunskapen hinner bevaras och spridas vidare ombord. Jag har haft turen att ha en mentor ett år, men jag vet att det kan vara en utmaning framöver. Han lyfter ändringen i antal år som man behöver vara anställd som soldat eller sjöman innan man kan läsa specialistofficersutbildningen med lön, som har ändrats från fyra år i tjänst till ett år. Karlqvists plan är dock att arbeta som sjöman i åtminstone två till tre år innan han ska plugga vidare till specialistofficer, berättar han. – Det känns svårt att hinna skaffa sig all kunOfficerstidningen nr.5, 2021 29


Förbandsbesök: 41:a korvettdivisionen Visbykorvetterna är marinens modernaste och mest avancerade ytstridsfartyg. De är konstruerade för att vara svåra att upptäcka och är byggda i kolfiber­armerat plastlaminat, vilket gör att de nästan blir osynliga på radar.

VI HAR REDAN PRIORITERAT NED, MEN NU ÄR VI NERE PÅ ATT PRIORITERA BORT SÅDANT SOM VI BEHÖVER GÖRA. Anders Persson, fartygschef skap som krävs ombord annars. Planen är att jag ska gå motormansutbildning i vinter. Jag vill hinna bli det och lära mig den befattningen innan jag pluggar vidare till specialist som tekniker. FÖR HMS HELSINGBORGS besättning väntar en

tämligen intensiv höst med långa övningar, berättar fartygscHefen Anders Persson. Utöver den internationella övningen Northern Coasts och Swenex, då hela marinen övar, ska en divisionsövning och luftförsvarsövningar genomföras. – Om vi är ute till sjöss mycket är vi också lediga mycket, kopplat till vårt arbetstidsavtal. Vi har få arbetsdagar till kaj. Jag tror vi kommer landa i tolv dagar när vi ligger till kaj de kommande månaderna. Det är mitt stora bekymmer under hösten. När fartyget ligger till kaj ska sådant som

30 Officerstidningen nr.5, 2021

besättningen annars inte hinner med genomföras, som arbetsplatsträffar, fys, medarbetarsamtal och viss utbildning. – Tiden för den typen av verksamhet är knapp i höst. Vi har redan prioriterat ned, men nu är vi nere på att prioritera bort sådant som vi behöver göra. Vad kommer ni att bli tvungna att prioritera bort under hösten? – Mycket utvärdering av det vi har genomfört, det är planering av det vi ska göra och där planeringen blir mindre omfattande än vad vi önskat. Nu har vi lagt in arbete för medarbetarsamtal när vi ligger till kaj i Helsingfors i helgen, säger han och tillägger: – Det är en hög arbetsbelastning för cheferna ombord. Men även våra juniora besättningsmedlemmar behöver ta ett större ansvar än normalt eftersom vi inte har rätt roller ombord i besättningen. Den situationen kommer inte att ändras i närtid. Det sprakar till i det interna högtalarsystemet. Losskastning närmar sig. Om drygt en timme väntar ett övningsmoment för fartygets besättning, berättar fartygschefen Anders Persson. – När vi lämnar öbarriären kommer ett flyg som vi ska öva luftförsvar och torröva alla procedurer mot. Vi övar detektion, internrapportering och att gira med fartyget. Sedan fortsätter vi med sjöövervakning och transit till Helsingfors. Fotnot Några dagar efter Officerstidningens besök deltog HMS Helsingborg i den beredskapsanpassning som Försvarsmakten genomförde i södra Östersjön. HMS Helsingborg förstärkte sjöövervakningen och bidrog med insatsberedskap med förmågan att bedriva sjömålsstrid.


Stridsskjorta 1.1 Vår flamskyddade stridsskjorta med två ärmfickor, pennfack och fack för armbågsskydd. Resultatet av 5 års utvecklingsarbete. Artikelnummer 04-01765A50

www.snigel.se


Analys: SOM-undersökning

Allmänheten vill se ökat samarbete mellan polis och militär Den grova brottsligheten uppfattas numera som ett av de viktigaste samhällsproblemen av svenska folket, och nästan 80 procent vill att Försvarsmakten ska kunna stödja polisen i det arbetet. Men frågan är känslig, inte minst i det historiska ljuset av skotten i Ådalen. Samtidigt fortsätter allmänhetens förtroende för Försvarsmakten att öka och slår i den senaste SOM-undersökningen nytt rekord.

S

edan 2011 har frågor om hur svenskarna ser på Försvarsmaktens uppgifter funnits med i flera SOMundersökningar. En stor andel av befolkningen anser att försvaret av svenskt territorium, skydd av centrala samhällsfunktioner samt att bistå civila myndigheter vid krissituationer är viktiga uppgifter för Försvarsmakten. I årets SOM-undersökning ställdes för första gången frågan om försvaret ska ha i uppgift att bistå polisen vid insatser mot grov kriminalitet. I flera andra europeiska länder är detta fallet, men i Sverige har frågan varit mycket känslig mot bakgrund av dödskjutningarna i Ådalen 1931, då militär under polismans befäl dödade fem personer i samband med en strejk. I dag förbjuder lag att militär personal sätts in vid civila händelser där man kan tvingas använda våld (eller tvång) mot enskilda. Däremot har polisen laglig rätt att begära militärt stöd för att bekämpa terrorism. Lokalpolitiker i Västsverige har nyligen föreslagit att detta lagrum ska nyttjas, genom att grov gängbrottslighet ska klassificeras 32 Officerstidningen nr.5, 2021

säkerhet. Gendarmeri finns i exempelvis Frankrike, Tyskland och Italien men har ännu inte förekommit som förslag i den svenska partipolitiska debatten. SEDAN 2016 ÅRS nationella SOM-undersökning

har den svenska befolkningens uppgivna förtroende för försvaret stärkts för varje år. I 2020 års nationella SOM-undersökning är försvarets förtroendebalans (andelen med stort förtroende minus andelen med litet förtroende) +30. Denna notering utgör försvarets högsta förtroendebalans sedan de nationella SOM-undersom terrorism. Grov kriminalitet har seglat sökningarna startade 1986. Även om de senaste upp som ett av de problem som svenskarna åren inneburit relativt små uppgångar i förtroanser viktigast och det finns ett starkt stöd för endet för försvaret markerar den positiva trensamverkan mellan polis och försvar i kampen den ett definitivt brott med den långa period mot grov brottslighet. Hela 78 procent av de under 2000-talets inledning då försvarets försvarande anser att det är en viktig uppgift för troendebalans i regel låg runt noll eller till och Försvarsmakten att bistå polisen vid insatser med långt under nollstrecket. I SOM-undersökmot grov kriminalitet, ningen 2020 uppger 46 procent endast 8 procent är mycket eller ett ganska stort » GROV KRIMINALITET HAR ett negativa. Resultatet har förtroende för försvaret (42 SEGLAT UPP SOM ETT AV DE procent år 2019) medan 16 prodebatterats relativt flitigt PROBLEM SOM SVENSKARNA cent uppger mycket eller ganunder senvåren (efter en ANSER VIKTIGAST OCH DET text på DN Debatt 2021-06ska litet förtroende (17 procent FINNS ETT STARKT STÖD FÖR år 2019). Förtroendet för för08) där det framhållits dels SAMVERKAN MELLAN POLIS svaret ökar på bred front: bland att försvaret redan bistår polisen med expertstöd, dels OCH FÖRSVAR. « såväl kvinnor som män, bland åsikter om att huvuddelen såväl äldre som yngre och av den militära utbildningen syftar till annan bland alla riksdagspartiers sympatisörer, med kompetens än den polisen skulle ha behov ett undantag. Kvinnor uppger i regel ett större av. En annan lösning föreslogs i SvD (2017-08förtroende för försvaret än män – denna köns27) – nämligen att såväl grov gängbrottslighet skillnad kvarstår men den har minskat något i som ”gråzonsproblematik” lämpligen kunde den senaste SOM-undersökningen. Bland kvinhanteras av ett gendarmeri, en styrka på nor var försvarets förtroendebalans +33 (+31 år cirka 2 000 personer som, med relevant 2019) och bland män +25 (+16 år 2019). Avseenutbildning respektive utrustning, skulle kunna de åldersgrupper har förtroendet för försvaret hantera hot både mot Sveriges inre och yttre ökat i dem alla, men stora skillnader kvarstår.


FÖRSVARET SKA BISTÅ POLISEN MOT GROV KRIMINALITET

+70 Försvaret Polisen Domstolarna

+60

6%

+59

8%

+50 +40

+30

+30

+25

8% Förtroende­ balans

24%

+70

54%

Källa: Nationella SOM-undersökningen 2020

+20 +10

FÖRSVARET SKA DELTA I FREDSBEVARANDE FN-OPERATIONER

0

3% 9%

-10

9%

-20

Förtroende­ balans

Den årliga SOM-undersökningen genomförs av SOM-institutet (samhälle, opinion, media) i Göteborg. SOM-institutet är en oberoende organisation som sedan 1986 mäter svenskarnas åsik-

ter, beteenden och värderingar inom områden som politik, försvar, medier, myndigheter med mera. Den nationella undersökningen går ut till över 20 000 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna

16-85 år, bosatta i Sverige. Varje år kompletteras enkäten med frågor om aktuella händelser, vanor och attityder liksom specifika frågor ställda i samarbet med forskare och myndigheter.

34%

+72

20 20

20 18

20 16

20 14

20 12

20 10

0

20 02 20 04 20 06 20 08

98

20 0

19

96 19

94 19

92 19

90 19

88

-30 19

Källa: nationella SOM-undersökningen 1986-2018

FÖRTROENDET FÖR FÖRSVARET, POLISEN OCH DOMSTOLARNA 1988–2020 (FÖRTROENDEBALANS*)

45%

Mycket viktigt

Ganska viktigt

Inte alls viktigt

ingen uppfattning

Inte särskilt viktigt

*Förtroendebalansen avser andelen som svarat ”Helt” eller ”Ganska viktig” minus andelen som svarat ”Mycket” eller ”Inte särskilt viktig”.

Störst är skillnaden i förtroende mellan den yngsta gruppen svarande (18–29) där förtroendebalansen är +47 och den äldsta gruppen svarande (65-85) där förtroendebalansen är +16. PARTIMÄSSIGT ÄR DET Kristdemokraternas sym-

patisörer som skiljer ut sig. Bland alla andra riksdagspartiers sympatisörer har förtroendet för försvaret ökat. Allra störst förtroende för försvaret uppger sympatisörer till Socialdemokraterna, som noterar +40 i förtroendebalans, strax före Liberalernas sympatisörer med +38 i förtroendebalans. Sympatisörer till Centerpartiet noterar +35 i förtroendebalans för försvaret, medan Miljöpartiets respektive Moderaternas sympatisörgrupper båda landar på +33 i förtroendebalans. Bland KD-sympatisörer noteras en förtroendebalans för försvaret på +22, vilket är en tydlig nedgång från +37 i 2019 års mätning. Förändringen bland KD-sympatisörerna utgörs både av en krympande andel som uppger ett mycket eller ganska stort förtroende för försvaret och en växande andel som uppger mycket eller ganska litet förtroende (23 procent, upp från 18 procent föregående år). Vänsterpartiets sympatisörer noterar +16 i för-

troendebalans för försvaret medan Sverigedemokraternas sympatisörer noterar +9. 2020 års SOM-undersökning är den tredje i rad där försvaret noterar en positiv förtroendebalans bland alla riksdagspartiers sympatisörer, något som inte varit fallet sedan Sverigedemokraternas inträde i riksdagen 2010. SOM-undersökningen fortsätter att visa ett tydligt stöd för satsningar på försvaret. Förslaget ”minska försvarsutgifterna” får fortsatt tummen ned medan det motsatta förslaget ”öka försvarsutgifterna” noterar stöd. Här kan också noteras att medan motståndet mot att minska försvarsutgifterna är utbrett är stödet för att öka försvarsutgifterna mycket mer ojämnt fördelat mellan exempelvis män och kvinnor samt mellan sympatisörer till M, KD och SD respektive sympatisörer till MP och V. DE SENASTE ÅRENS nationella SOM-undersökningar har indikerat att den svenska folkopinionen bejakar förändringarna inom försvarspolitiken, inklusive återupptagandet av värnpliktsutbildning. Det finns ett tydligt folkligt stöd för ett starkt militärt försvar inriktat mot försvar av Sverige respektive fredsbevarande utlands-

uppdrag. Svenskarnas förtroende för försvaret har under senare år ökat relativt kraftigt efter att ha försvagats under åren med ”Afghanistandoktrinen” och inaktiverad värnplikt. Förutom rekordstort förtroende för försvaret finns en intressant skillnad i synen på Östersjöregionen. Förra året noterades ett starkt stöd (+60 i opinionsbalans) för att Sverige skulle stödja Finland i händelse av krig där. När samma fråga i år gällde Estland blev opinionsbalansen -18. Bland såväl män som kvinnor, i alla ålderskategorier och bland nästan alla partisympatisörer övervägde de negativa svaren. Kristdemokraternas sympatisörer med +16 står i en särställning – tillsammans med Liberalernas +4 är KD-sympatisörerna ensamma om att vilja gå in i krig på Estlands sida.

KARL YDÉN

är reservofficer i luftvärnet, forskare vid Centrum för Studier av Militär och Samhälle samt ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademin. Officerstidningen nr.5 2021 33


X-TRAUTRUSTNING NÄRA DIG! Boden Luleå Uppsala Kungsängen Enköping Berga Eksjö

Karlsborg Göteborg Gotland Halmstad Revinge Karlskrona

Välkommen!

www.soldatshoppen.se

TIRE SAVER SHIELD™ Hutchinson’s Tire Saver Shield™ is constructed for use in extreme operating conditions. The product is suitable for underground and open-pit mining, port operations, steel industry, precast concrete, construction, oil and gas, quarry and demolition applications. Tire Saver Shield™ is made from a reinforced elastomer material ensuring maximum protection from hazards that compromise the tires vulnerable sidewall. This barrier provides penetration resistance against sharp-edged foreign objects.

BENEFITS OF USING HUTCHINSON’S TIRE SAVER SHIELD™ • Protects the tire sidewall from cuts and impacts • Mirrors the sidewall profile at varied tire operating pressures • No effect on the operating temperature of the tire • Robust and affordable alternative to tire chains • Safe, secure, and certified mounting methods • Easy to install and maintain

QUICK AND EASY MOUNTING METHODS

Vi gör allt för att skapa uppmärksamhet.

• The Tire Saver Shield is easily mounted on certified flange with integrated mounting ring for three-piece wheel • Lug Nut Protector with certified integrated mounting ring for use on Class V forklifts • OTR Wheel Engineering can supply one-piece wheels with certified integrated mounting ring

Vi konstruerar högpresterande varningsprodukter för utrycknings- och specialfordon. Alla våra produkter har ett och samma syfte; att skapa uppmärksamhet i krävande och utsatta situationer. Uppmärksamhet som bidrar till en säkrare miljö för förare och omgivning. www.standby.eu

The Tire Saver Shield™ is easy to mount and dismount. The Tire Saver Shield™ mounts directly to the attached mounting ring. The Lug Nut Protector provides added protection. OTR Wheel can integrate the mounting ring or pattern to your wheels.

www.clp.se


Slutstycket

Ur Krigsarkivet, Insänt & debatt, Krönika, Noterat

Ur Krigsarkivet

Gymnastik på Karlberg Stockholm, 1950

Fysisk träning och idrott har alltid varit viktigt i den militära utbildningen, oavsett om det gällt värnpliktiga eller officersaspiranter. Redan när Krigsakademien på Karlberg grundades 1792 stod idrott i olika former på utbildningsprogrammet. Särskilda fäktmästare, gymnastik- och danslärare svarade för att de blivande officerarna fick den fysiska utbildning och träning som ansågs nödvändig för den militära yrkesbanan. Kadetternas styrka och vighet prövades i exempelvis fäktning och voltigering – som kunde bestå av gymnastiska övningar på en häst – medan dans ökade kadettens smidighet och rörlighet. På detta fotografi från Krigsskolan på Karlberg 1950 är emellertid kanske inte smidighet och lätthet det första man tänker på. Snarare handlar det om styrka och koordination, när kadetter om fyra i varje grupp tillsammans lyfter stora stockar, så kallad stocklyftning. Krigsarkivet, Försvarsstabens informationsavdelning, bildarkivet, gymnastik på Karlberg 1950, nr 07394. Fotograf Sandels

Officerstidningen nr.5, 2021 35


Insänt & debatt Foto: Bezav Mahmod / Försvarsmakten

Fler incitament behövs för att konvertera till specialistofficer Det behövs fler incitament till varför man ska konvertera från officer till specialistofficer, menar insändarskribenten Håkan Lindberg och resonerar kring vad som gjorde att han konverterade 2013. ”När jag i dag får frågan varför man skall konvertera så kan jag tyvärr inte peka på några självklara anledningar”, skriver han.

BESLUTET ATT INFÖRA trebefälsystemet i

q Försvarsmakten har skapat stor diskus-

sion. Huruvida beslutet är rätt eller fel avser jag inte ha någon synpunkt på då det är ett beslut som är taget och därmed är jag lojal med beslutet. Däremot vill jag ta upp frågan om motiv till att man skall konvertera till specialistofficer. Som läget är nu så kan jag inte i dag peka på några konkreta anledningar till att konvertera från officer till specialistofficer. När jag själv konverterade 2013 så fanns det två incitament. Dels bestod min tjänstegren av enbart specialistofficerare och skulle jag då fortsätta inneha en ledande ställning inom tjänstegrenen så var det omöjligt för mig ur ledarskapssynpunkt att kvarstå såsom kapten medan jag skulle försöka motivera de yngre att bli specialistofficerare. Och dels var det en fråga om lön då jag fick rekommendationen att byta till specialistofficer därför att det fanns ett annat löneutrymme än det att jag skulle ha haft som kapten. När jag i dag får frågan varför man skall konvertera från officer till specialistofficer så

36 Officerstidningen nr.5, 2021

kan jag tyvärr inte peka på några självklara anledningar. En gissning jag har är att löneutvecklingen kommer att bli bättre men det förutsätter att dagens lönestruktur där löneökningar bygger på byte av befattning i stället för yrkesskicklighet förändras till att premiera det senare för specialistofficerare framför att byta befattning. Tyvärr är ju detta endast en spekulation från min sida men det förutsätter som sagt en ändring av formerna för lönebildning inom Försvarsmakten. Jag hade oerhört gärna velat kunna peka på att det finns helt andra möjligheter för kompetensutveckling för en specialistofficer inom det område som vederbörande vill fördjupa sig i men även här har jag svårt att hitta kvalificerade fördjupningsmöjligheter. Det finns helt enkelt för lite tänkt i utvecklingen av specialistofficerare. Det enda jag kan peka på som händer med den som konverterar är att man får andra gradbeteckningar och i marinen får man samma mössmärke som när man var kadett. Det kan synas som en liten detalj, men när det kommer till detta att många ser konverteringen till specialistofficer och fanjunkares grad som en degradering – då framstår bytet av mössmärke till det man hade under sin officersutbildning som ytterligare ett bevis på att man inte uppskattas av arbetsgivaren. ATT PERSONAL TVINGAS konvertera till specialistofficerare och i huvudsak får en grad som i praktiken tjänsteställningsmässigt sett innebär en degradering gör detta svårt. Detta kommer inte på något sätt att gagna


den uppbyggnad av skrå- och kåranda som har påbörjats inom specialistofficerskåren i marinen. Snarare så kommer det att ha nedbrytande effekt då kåren skall fyllas på med personal som absolut inte ser sig vara varken specialistofficer eller har någon djupare kunskap inom någon tjänstegren eller funktion. ETT PROBLEM SOM kommer att uppstå främst inom marinen är

att ett stort antal av de berörda officerarna är i teknisk tjänst. Då marinen inte har någon grundrekrytering av tekniska officerare så är ju denna kategori synnerligen viktig att omhänderta. Skulle det bli ett stort tapp här av personal så kommer marinen att lida allvarligt avbräck både i sitt vidmakthållande, sitt utvecklingsarbete och i arbetet på högre staber Som jag tidigare nämnt ska » Mitt förslag är vi inte gå i polemik mot detta att man genom­ beslut då det är att betrakför ett arbete för ta som en order som skall att generellt sett genomföras. Vad jag däremot höja statusen vill göra är att komma med ett antal förslag för att att underbland specialist­ lätta den kommande procesofficerarna. « sen att konvertera officerare till specialistofficerare. Mitt förslag är att man genomför ett arbete för att generellt sett höja statusen bland specialistofficerarna både sådana som konverteras i och med detta beslut och dem som redan är specialist­officerare i marinen. MINA FÖRSLAG FÖR marinen är som följer: •S  kapa ett lönesystem som inte enbart kräver att man byter organisationsenhet eller befattning för att få högre lön utan att även djup yrkesskicklighet belönas. Observera dock att djup yrkesskicklighet inte alltid är lika med lång tjänstetid eller tid i befattning. •F  öreträdare för specialistofficerarna måste sitta med i lokal PFN och tala för specialistofficerarna ur ett yrkesskicklighetsperspektiv. •Y  rkesutvecklingsplanerna måste utvecklas så att de även skapar förutsättningar för individen att komplettera den gymnasiekompetens som fördjupande kortare högskolekurser kräver. Samt att dessa kortare högskolekurser blir en del av specialistofficerens yrkesutveckling. •G  e tekniker möjlighet att bli högskoleingenjörer så att de blir konverteringsbara till OF. •S  kicka SO ur marinen på befattningar på högre utländska staber eller som lärare på utländska skolor. Detta skall vara kvalificerade befattningar och inte kaffekokar- eller chaufförsjobb. •M  arinen behöver få igång ett diskussionsforum för ledarskapsutveckling och utveckling av SO-systemet som inte bara är begränsat till aktiviteter kopplade till SOU och HSOU. • Ge marinens specialistofficerare ett värdigt mössmärke. Det måste till ett ”stimulanspaket” liknande de ovan beskrivna punkterna för SO om vi skall klara av att slutHåkan Lindberg föra utvecklingen av trebeFörvaltare fälssystemet. ●

Yrkesofficerare – tillsam­ mans eller splittrade? ”Beslutet om trebefälssystem är det nog få som är nöjda med. Jag tycker att det borde ha kommunicerats bättre, tidigare och framförallt tydligare! Nu står vi där vi står och frågan jag ställer mig är: Hur går vi framåt tillsammans”, frågar sig insändarskribenten.

NÄR JAG LÄST inlägg från NBO-kollegor om

q beslutet att slutligt införa trebefälssystemet

återfinner jag ord som “degradering till OR-7”, “specialistofficerare är inte officerare”, “jag identifierar mig med min grad” med mera. Det är problematiskt eftersom jag förstår hur NBO-kollegorna känner, men det är inte bara NBO-kollegor som påverkas. Även jag som specialistofficer, SO, påverkas av beslutet, men jag vet inte än i vilken omfattning beslutet kommer att påverka mig. I dagsläget är flera befattningar i min karriärsväg bemannade av NBO-kollegor som kan komma att omgaloneras till OR-7 och potentiellt vara en stoppkloss för mig i min karriärsutveckling. Att då få läsa från NBO-kollegor att min yrkeskategori inte är yrkesofficer utan underbefäl, gör mig både förargad och besviken på skribenterna och tankevurpan. Jag förstår att en NBO-kollega identifierar sig som löjtnant eller kapten, och vad graden kan betyda för individen. Jag identifierar mig som SO, oavsett min grad, och när en kollega talar nedvärderande om SO talar kollegan nedsättande om mig och livet jag valt. Det är NBO-kollegor som skapat min yrkeskategori och det är tråkigt att de reagerar starkt först nu när de riskerar att tvingas in i det system som skapats åt SO, av NBO-kollegor. Hade NBO-kollegorna jobbat och bäddat mer för SO att få en vettig arbetsmiljö, löneutveckling med mera, är jag övertygad om att NBO-kollegorna inte hade blivit lika upprörda i dag. Jag vill att mina NBO-kollegor tar med sig att beslutet inte bara påverkar NBO-kollegorna, det påverkar även SO. När NBO-kollegor skriver att SO är en degradering eller inte är yrkesofficerare skriver de om sina kollegor. Personligen ser jag upp till OR-7:or som kunniga och kompetenta yrkespersoner och har stor respekt för dem. Även om Officersförbundet, NBO-kollegorna och jag inte är nöjda med beslutet om trebefälssystemet är det viktigt att stå enade inom yrkesofficerskåren för att hitta bästa väg framåt och inte hjälpa till att slå en kil mellan varandra. Ta hand Benjamin Topalovic om varandra och Specialistofficer och respektera varanledamot i en av Officersförbundets lokalföreningar. dra! ●

Vad tycker du? Skriv en insändare!

Vi förbehåller oss rätten att redigera och korta texterna. Det är möjligt att vara anonym, men redaktionen måste veta vem du är. Skicka din insändare till debatt@officerstidningen.se.

Officerstidningen nr.5 2021 37


Krönika Miguel Guerrero

L

VILL DU LÄSA FLER KRÖNIKOR AV MIGUEL?

Alla sommarkrönikor går att läsa på Officerstidningen.se

Det stora slaget står inom oss ångt från den larmande hopen står det stora slaget!” Det är dags för min sista sommarkrönika och ingenting är mer passande att inleda den med än detta citat ur Harry Kullmans Gårdarnas krig (1959). Det har hängt med mig sedan jag som liten pojk hittade boken i skolbiblioteket och ingenstans lever det så starkt i mitt sinne som i mitt nuvarande värv. Varje dag letar jag efter den där kärnan av meningsfullhet som gör att jag fortsätter att dra på mig uniformen och resa den där nästan 1,5 timme långa resan till jobbet. Och varje dag hittar jag den någonstans i jobbet som gör att jag orkar fortsätta ännu en dag. Missförstå mig rätt nu; det finns stora slag som behöver utkämpas av den larmande hopen eftersom ensamma kritiska röster annars riskerar att reduceras till Don Quijotska karaktärer av organisationens kvarnvaktare. PÅ MIN EGEN KORSTÅGSAGENDA står exempelvis behovet av stora dubbelsidiga övningar där lärdomar kan dras på alla nivåer utan att filtreras via den skadliga prestigens grovmaskiga filter, uppdragstaktikens misslyckade irrspår där ansvar trycks ner på plutonsledningar men förtroendet och viljan att låta mandatet följa med ibland försvinner längs vägen, och organisationens oförmåga att omhänderta värdefulla kompetenser härstammande utanför den gröna lådan. Detta är kamper som är svåra att vinna för individen. Jag vill ändå liksom Kullman hävda att det stora slaget står inom oss. Varje dag möter vi utmaningar som påverkar oss på ett individuellt plan och som tvingar oss till kontemplation, eller i alla fall borde tvinga oss att fundera över våra drivkrafter. Den eviga lönefrågan till exempel; vad är det roliga på mitt jobb värt när det civila skjuter in ett saftigt lönekuvert under dörren

38 Officerstidningen nr.5, 2021

och var går min brytgräns? Hur många påfrestningar vågar jag utsätta min familj för i min egen jakt på självförverkligande oavsett hur snyggt jag lindar in det i argument om självuppoffring för samhällets bästa? Vilka drivkrafter får mig att regelbundet komma hem trasig och trött efter umbäranden de flesta utanför Försvarsmakten inte ens kan förstå? DET FINNS FÖRMODLIGEN LIKA många anledningar som det finns anställda och däri ligger en stor del av magin för mig. Vare sig du älskar doften av krutrök, stora maskiner, tekniska system från 1980-talet eller att få brottas med analyser och planläggning finns det något för dig. Du kan prövas på tusen olika sätt och du kan välja att växa med uppgiften. Genom jobbet har jag fått förmånen att se och göra saker bortom det normala. Det har givit mig kunskap, kompetens, förmåga och självförtroende. Hur tacksam jag än är för det är det till syvende och sist människorna jag fått lära känna som gör att jag fortsätter. Officerare och soldater vars hängivenhet, lojalitet, arbetsförmåga, kompetens och generositet jag ännu inte hittat motsvarigheten till någon annanstans.

»Varje dag möter vi utmaningar som påverkar oss på ett individuellt plan och som tvingar oss till kontemplation, eller i alla fall borde tvinga oss att fundera över våra drivkrafter.«

DEN HÄR KRÖNIKAN ÄR till er, kära kollegor. Ni som tar er cykel och cyklar ner till fordonsuppställningsplatsen för att byta däck på ett sedan länge eftersatt fordon utan att ens nämna er bravad på veckoordern. Ni som alltid ringer det där tråkiga samtalet, står fanvakt i värmen, jobbar över den där timmen för att inventera klart verktygssatsen efter en tre veckor lång övning när alla bara vill hem och hoppar över den där kursen ni vill gå för att någon annan som där och då behöver få en motivationshöjare ska få chansen. I vått och torrt trycker ni runt hjulet hur mycket det än gnisslar och ni bär mer än vad ni själva förstår, för det är ni som lyfter mig ur sängen varje morgon och det är tack vare er jag älskar att gå till jobbet. Den dag jag förlorar det stora slaget och hänger in uniformen för gott är det er jag kommer att minnas för ni är i sanning jättar bland människor. ●

Miguel Guerrero, Specialistofficer


Noterat INSTAGRAM:

LYSSNINGSTIPS:

Stjärnornas krig och Sveriges rymdförmåga SENASTE AVSNITTET AV pod-

q casten Säkerhetsrådet, som

görs av tankesmedjan Frivärld, har temat rymden och säkerhetspolitik. Hör Patrik Oksanen, senior fellow på Frivärld, och Mats Helgesson, tidigare flygvapenchef och ledamot i Kungliga krigsvetenskapsakademin, samtala om rymdens säkerhetspolitiska betydelse för Sverige och världen. ”Allt

från exakta tidsbestämmelser av transaktioner inom finanssektorn, till navigationshjälp i transportsektorn är beroende av tjänster som förmedlas från rymden. Men satelliter och rymdteknologier har dubbla användningsområden och rymden kan således bli den nästa arenan för stormaktskonkurrens även på säkerhetsområdet”, står det i avsnittsbeskrivningen. ●

SIFFRAN:

3 000 ”Live laugh love” – fältvarianten

”I går var det dags att bygga förläggning ute i fält på Väddö för rekryterna i Stockholm. Eftersom det var torsdag bjöds det dagen till ära på ärtsoppa och pannkakor. Därefter var det dags att göra i ordning det sista (vissa satsade mer på inredningen än andra - med mer eller mindre uppskattning av resultatet) innan det var dags att gå igenom tvagning”, skrev Amfibie-

regementet i ett inlägg på Instagram nyligen.

TWITTER: Hitta sig själv

● Myndighetens svar på vanliga frågor uppmärksammas – och uppskattas.

ƀ Den 20 juli 2005 föddes första valpen ur Försvarsmaktens avelsprogram vid Försvarsmaktens hundtjänstenhets avelsavdelningen i Sollefteå. Många valpar och kullar har det blivit sedan dess och nyligen såg kullen med valp nummer 3 000 dagens ljus, skriver Försvarsmakten i en artikel. Stolt mamma till kullen är Försvarsmaktens Narra.

»Vi kommer bland annat att berätta om spioner, militä­ ra operationer och statliga hacker­ grupper. Det här är podden för den som vill veta mer om de säkerhetshot som Sverige möter och som många kanske inte känner till«

OS-firande till häst ”Föreningen för den Beridna Högvakten och Livgardet hade i dag äran att närvara med traditionsenlig fanvakt då OS-medaljörerna firades på Stadion med blommor och sång”, skrev föreningen på Instagram den 10 augusti. Under firandet fanns Malin Baryard-Johnsson och Henrik Ankarcrona med på plats på Stadion och Peder Fredricsson och Henrik von Eckerman var med på länk, skriver de vidare och fortsätter: ”Våra duktiga hästar, Axel och Brander ridna av Charlotte Hammarström och Linnea Morell skötte sig alldeles utmärkt.”

40 Officerstidningen nr.5, 2021

Det säger Bo Torbjörn Ek och Ulrika Bergqvist som gör Sveriges radios nya podd Gräns, en podcast om hoten mot Sveriges gränser.


VÅR MARIN 500 ÅR erbjudande för oss som är medlemmar i officersförbundet

Bokverket »Vår Marin 500 år« En rikt illustrerad, populärvetenskaplig beskrivning i två delar på över 800 sidor av den svenska Marinens historia. Historiken, som har utarbetats på uppdrag av Marinen, kan beställas i en specialupplaga från Attunda Skeppsförlag AB. Bokverket utkommer i februari 2022 och kan endast köpas genom förbeställning senast 15/10 på länken www.attundaskeppsforlag.se/forsvar. Huvudförfattare Claes-Göran Dahl. Band 1 (1522–1899): 400 sidor Band 2 (1900–2022): 432 sidor

Format: 220 x 280 mm stående Priset för bokverk, exklusiv box samt frakt och porto är 660:- inkl bokmoms. Betalning görs efter 1/10 -21 och avisering via mejl. Attunda Skeppsförlag AB Thomas Borggren 070-555 61 07 info@attundaskeppsforlag.se www.attundaskeppsforlag.se


Medlemsstatistik 15/8 2021

Förbundsnytt

Senaste nytt från Officersförbundet

OF................................................... 6397 SO................................................... 2924 GSS.................................................4026 Studerande......................................504 Övriga............................................... 416 Summa...................................... 14267

Trebefälssystemet

Otakt mellan tre­ befälssystemet och ny KRO/GRO Det är otakt mellan det slutliga införandet av trebefälssystemet och framtagandet av ny krigs- och grundorganisation, det menar Officersförbundet. – Den nya organisationen måste bli klar först, så att man ser att det är en relevant balans i kravsättningen på de olika befattningarna innan man börjar omgalonera personalen – även om de två frågorna egentligen inte hänger ihop, säger Conny Jansson, en av de ombudsmän på förbundets kansli som jobbar både med trebefälssystemet och den nya organisationen. Som ett led i att genomföra försvarsbeslutet ska en ny krigs- och grundorganisation tas fram. Förr, före de stora neddragningarnas tid, talades det ofta om ”KRO” och ”GRO” men under ett antal år fanns bara ett antal organisations-

enheter och krigsförband, där stora delar inte var krigsplacerade. Nu vrids klockan tillbaka, om än i en modernare tappning. Den nya organisationen ska vara intagen 1 januari 2023. Vid samma tidpunkt ska det slutliga införandet av trebefälsystemet också vara klart. Men takten i det arbetet verkar vara betydligt högre. SÅVÄL FÖRSVARSGRENAR SOM strids-

krafter planerar för att genomföra frivilliga byten av personalkategori redan i slutet av det här året och de första arbetsledningsbesluten för icke frivilliga under nästa år. Officersförbundet menar dock

»Det är glasklart att varje individ ska värderas och prövas individuellt.«

att den nya krigs- och grundorganisationen rimligen bör vara klar först innan man tvingar någon att byta personalkategori. Även om Försvarsmakten säger att det är individens kompetens som är avgörande, inte befattningens krav så bör det ju hänga ihop, enligt förbundet. – I värsta fall skulle det ju kunna leda till att anställda som tvingats byta personalkategori från officer till specialistofficer får jobba på en officersbefattning i alla fall. Hur dåligt detta skulle komma att uppfattas av berörda behöver man nog inte vara raketforskare för att förutse, säger Conny Jansson. Han får medhåll från Mikael Boox, som var den ombudsman som deltog från Officersförbundets sida i arbetsgruppen som hanterade frågan: – Jag tycker det påverkar trovärdigheten både vad gäller arbetet med ny organisation och slutligt införande av trebefälssystemet och det är också något vi framfört till Försvarsmakten. Conny Jansson och Mikael Boox har också noterat, vid sina möten med Försvarsmakten, att det höga tempot och ambitionen

att snabbt bli klar gör att den individuella värderingen av varje enskild medarbetare riskerar att bli lidanConny Jansson de. – Det är glasklart att varje individ ska värderas och prövas individuellt utifrån dennes faktiska och reella kunskaper och kompetens vilken personalkategori och nivå/ grad hon eller han ska ha i framtiden, allt annat är oacceptabelt, säger Conny Jansson. OM DET GÅR undan i vissa delar kopplat till trebefälssystemet går det långsammare på annat håll – Försvarsmakten har ännu inte tagit fram någon modell för hur erfarenhet ska värderas i lönesättningen. – I den arbetsgrupp som tog fram underlaget till ÖB:s beslut fanns det tankar kring hur man skulle värdera och lönesätta erfarenhet och fördjupade kunskaper men av någon anledning valde man att inte ta med de delarna i beslutet. Det är väldigt synd. Talet om att erfarenhet ska löna sig ekar ju ganska tomt då, säger Mikael Boox. ⚫

Covid-19

Ny överenskommelse om ersättning vid skador orsakade av vaccin mot covid-19 Försvarsmakten har ingått en överenskommelse med Kammarkollegiet om ersättning för läkemedelsskador orsakade av vaccin mot covid-19. Överenskommelsen gäller utlandsstationerade anställda och deras medföljande familjemedlemmar 42 Officerstidningen nr.5, 2021

och innebär att läkemedelsskador på grund av vaccin mot covid-19 kommer att ersättas enligt samma villkor som gäller för den som omfattas av Läkemedelsförsäkringens skydd för vaccin i Sverige. Bakgrunden till den nya överenskommelsen är att Kammarkollegiet fick i uppdrag

av regeringen att teckna överenskommelser med statliga förvaltningsmyndigheter som lyder under regeringen där myndigheten är arbetsmiljöansvarig för den utlandsstationerade arbetstagaren samt deras medföljande familjemedlemmar och omfattas av Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands (URA) eller Avtal om utlandstjänstgöring (UVA). För anmälan av skada till följd av vaccinering kontakta din närmsta chef. ⚫


Förtroendevald: Glöm inte förbundets kurser

Glöm inte att följa oss i sociala medier för aktuell uppdatering kring vad som händer i förbundet.

De ger dig styrka och trygghet i din roll som förtroendevald. Utöver kunskap får du under kursen möjlighet att utbyta erfarenheter med medlemmar från andra förband. För mer info och anmälan: www.officersforbundet.se/kurser

Facklig utbildning

Glöm inte bort att anmäla dig till förbundets kurser för förtroendevalda. Avtals- och utbildningskonferens Denna konferens kommer fokusera på arbetsmiljöfrågor och specifikt på kränkande särbehandling och jämställdhet. Dessutom kommer föreningarna diskutera lönebildning och villkorsfrågor. Parallellt kommer skyddsombuden avhandla arbetsmiljöfrågor. Varje förening kommer att erbjudas tre platser inklusive huvudskyddsombud. Dessutom inbjuds centrala skyddsombud att deltaga. När och var: 16–17 november på Quality Hotel Winn i Haninge. Sista anmälningsdag 12 oktober.

Grundkurs i avtal-och arbetsrätt (GIAA) Kursen kommer ge dig utökade kunskaper om både arbetstidsavtalet och rörlighetsavtalet. Du kommer få lära dig mer om att vara statligt anställd samt de lagar som skyddar dig som arbetstagare, exempelvis LAS. Vi kommer även ta dig igenom MBL (Lagen om medbestämmande i arbetslivet) vilken är den lag som ger oss som facklig organisation rätten att förhandla med arbetsgivaren i vissa frågor. Deltagare bör ha gått lokal facklig grundkurs. När och var: 30 november–2 december på Quality Hotel Winn i Haninge. Sista anmälningsdag 15 oktober.

Foto: Istock

OSA- från ord till handling Tycker du att föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö ”OSA” är bra men svår att omsätta? Kränkningar och mobbning, hur tar man sig an dessa ärenden? Och var går egentligen gränsen mellan konflikt och kränkande särbehandling? Sök kursen om du är nyfiken, diskussionsvillig och beredd att dela med dig av dina erfarenheter så kommer dagarna att ge dig verktyg och metoder som du kan ta med dig hem till förbandet. När och var: 23–24 november på Quality Hotel Winn i Haninge. Sista anmälningsdag 8 oktober.

Hjälp oss få bättre kontakt med dig – ange din privata e-postadress! Officersförbundet vill ofta få kontakt med sina medlemmar till exempel när vi genomför medlemsundersökningar om vad våra medlemmar tycker och tänker i olika frågor och ämnen. Den senaste medlemsundersökningen handlade om trebefälssystemet. Det är då av yttersta vikt att vi har korrekta kontaktuppgifter till våra med-

lemmar. Därför uppmanar vi starkt alla medlemmar att ange sin privata e-postadress. Detta då det finns en stor risk att den information som vi skickar med e-post till arbetsgivaren, Försvarsmakten, inte kommer fram. Du ändrar detta enkelt genom att logga in med Bank-id på mina sidor på Officersför­ bundets webb och ändrar dina kontaktuppgifter. ⚫

Foto: Istock

Höstens kurser för förtroendevalda

Har du börjat plug­ ga? Ändra medlems­ kategori och få rätt medlemsavgift! Det är roligt med studiestart – och om du börjar studera till officer eller specialistofficer glöm inte bort att meddela oss. Se till att du tillhör rätt medlemskategori och därmed får rätt medlemsavgift – du betalar endast 100 kronor för hela studietiden. Detta gör du enkelt genom att gå till förbundets webbplats officersforbundet.se logga in på Mina sidor med BankID och fylla i formuläret ”Ändra medlems­ kategori”. ⚫

Nytt avtal om ersättning Under våren har Officersförbundet och Försvarsmakten diskuterat frågan om hantering av viss typ av skyddsvärd materiel under tjänsteresa. Nu har parterna kommit överens. I korthet innebär det att en anställd som under tjänsteresa ansvarar för viss typ av skyddsvärd materiel har rätt till ersättning. Du är ersättningsberättigad för tid utanför arbetstid samt restid och motsvarar ersättningen vid beredskap. Ersättningen gäller endast den materiel som enligt SÄKR ska hanteras under kontroll och som tas upp i överenskommelsen. ⚫ Officerstidningen nr.5 2021 43


Porträttet Utan alla de som engagerar sig och arbetar så hårt för våra medlemmar är Officers­ förbundet ingenting. Med ”Porträttet” vill vi låta er lära känna dessa människor, vilka de är, och vad som får dem att engagera sig.

”Officersförbundet är en fantastisk arbetsplats med otroligt proffsiga människor som kan sin grej. Det ska medlemmarna vara stolta över.”

»Mycket handlar om att våga« Jesper Tengroth har under stora delar av sitt arbetsliv gått mellan två arbetsgivare – Försvarsmakten och Sveriges Radio. Efter fjorton år i olika kommunikativa roller, den sista som pressekreterare, lämnade han Försvarsmakten och jobbar sedan oktober 2020 som kommunikationschef på Officersförbundet. Text: Carin Hedström Foto: Christoffer Edling

S

om 13-åring började han som bandyspeaker och efter ett studiebesök på P4 Sörmland började han jobba extra på sportredaktionen. – Sport är ju direktsändningarnas direktsändning. Och jag tycker om direktsändningsnerven, och den får man både som programledare och när man jobbar med press och kommunikation, säger han. Han gjorde lumpen på P 10 i Strängnäs, jobbade kvar ett år efter muck och pluggade sedan till journalist. Precis när 44 Officerstidningen nr.5, 2021

han tagit examen hörde en kompis från P 10 av sig. – Calle Erlandsson var personalchef för KS 01, den första svenska Kosovo-styrkan, och ringde en dag och meddelade att ’nu ska du med till Kosovo som pressofficer’, berättar han. Jesper nappade och tog tjänstledigt. Uppdraget i Kosovo gav mersmak och ledde till många olika roller inom Försvarsmakten, alla med det gemensamt att de handlat om kommunikation. Men vägvalen i yrkeslivet har inte varit resultatet av målmedveten planering. – Jobben har nog trillat lite på mig. Det är klart att jag sett saker som jag gärna skulle vilja göra, men framför allt är det nog andra som sagt att det här skulle nog passa dig, säger Jesper. EFTER TIDEN I Kosovo återvände han till radion, för att ytterligare några år senare söka ett jobb som teamchef i pilotprojektet Combat Camera, där Försvarsmakten ville hitta ett nytt sätt att dokumentera verksamheten, både i Sverige och i insatsområden.


– Det var kul, men också väldigt mycket resor. Det var två år där jag på morgonen inte visste om man skulle komma hem på kvällen. På min yngsta sons ettårsdag var jag i Afghanistan. Jag såg en bild på det häromdagen och då sög det till mer i magen än vad jag hade tänkt, säger han. Efter uppdraget med Combat Camera blev han informationschef för Nordic Battlegroup, därefter rådgivare till informationsdirektören, och därefter rådgivare och pres�sekreterare åt ÖB och Försvarsmakten. Jobbet som pressekreterare innebar mycket mediahantering och telefonjour under veckans alla dagar. Men efter sex år började känslan för jobbet förändras. – En kollega sa en gång att när man inte längre tar hoppsasteg till jobbet, då ska man sluta. Och jag tog inte längre hoppsasteg. Det var fantastiskt roligt det jag gjorde, men det blev inte roligare. Det var som att trycka på gaspedalen på radiobilarna på Gröna Lund när programmet är slut – det spelar ingen roll hur mycket man trycker, det blir ingen fart.

och vad som behövs för att de ska kunna göra sitt jobb och ha en dräglig familjesituation, inte minst nu när Försvarsmakten växer. Vår ordförande tog till exempel kontakt med kommuner när försvarsbeslutet togs: ’det kommer hela familjer till er, det behövs jobb, skolor och omsorg – är ni beredda?’ Det är ett sätt att synliggöra våra medlemmars behov, säger han. Parallellt behöver förbundet berätta varför det är viktigt att vara medlem. – Vi måste kommunicera de framsteg vi gör i vardagen, om tvister vi vinner, för det gör vi ju. Det är enskilda medlemmar som faktiskt blir hjälpta av oss. Och vi måste bli bättre på att berätta om våra rötter och historien, för våra medlemmar har faktiskt kollegor i andra länder som inte får organisera sig, tillägger han. Privat har Jesper två stora intressen: segling och sång. Sen flera år tillbaka tar han sånglektioner. Roligt, men också utmanande och utlämnande – och en stark känsla av att vara här och nu. – Att sjunga ger energi och glädje. När jag är hos sångpedagogen är det hon och jag och ett piano. Det handlar mycket om att våga, men det var ett stort steg och sjukt obehagligt första gången.

» Vi måste kommunicera de framsteg vi gör i vardagen, om tvister vi vinner, för det gör vi ju.«

HAN SA UPP sig, avslutade tiden i Försvarsmakten med att vara med i arbetet kring ÖB:s ”Sommar” i P1, startade eget, återvände till radion och tillbringade en sommar som programledare på P4. Sen dök jobbet på Officersförbundet upp. – Det är en fantastisk arbetsplats med otroligt proffsiga människor med lång erfarenhet som kan sin grej. Det ska medlemmarna vara stolta över, säger han. Samtidigt är han medveten om att steget från att vara talesperson för en myndighet, till att bli del av en organisation som granskar samma myndighet, kan väcka frågor. – Men det är två sidor av samma mynt där vi har olika roller. En av mina styrkor nu är att jag har den erfarenhet jag har. Men den är också färskvara, snart blir jag kallt kaffe, säger han. Hans relation till ÖB i dag jämför han med relationen till kollegor som han varit på insats med. – Att jobba i kretsen kring en hög chef är på många sätt som att vara på en insats. Den pågår dygnets alla timmar och veckans alla dagar. Och som alla som varit på insats vet så svetsas man samman och får en relation eftersom man upplevt saker tillsammans som ingen annan varit med om. Visst förändras relationen när insatsen är över, men den tar inte slut. Nu har Jesper fullt fokus på att kommunicera Officersförbundets viktiga frågor kring främst löner och villkor. – Vi måste fortsätta driva på så att personalen får betalt för sina uppoffringar och det de gör. Vi måste berätta för medlemmarna vad de har för rättigheter, och för Försvarsmakten och politiken hur medlemmarnas vardag ser ut

UNDER PANDEMIN HAR förbundets personal kunnat jobba hemifrån och Jesper har till och med kunnat jobba från båten. Seglingen har funnits med honom sedan han var barn. Första kvällen på föräldrarnas semester kastade familjen loss, för att återvända fem veckor senare. Nu seglar han med sina barn. Seglingen kräver lagbygge, samarbete och förmåga att ta beslut, precis som alla uppdrag i Försvarsmakten. – Det finns bara vi och om inte vi gör det här kommer inget bli gjort, eller så blir det tokigt om inte alla hjälps åt. ⚫

Jesper Tengroth.

Ålder: 46 år. Fackliga uppdrag: Ordförande Journalist­ förbundet SR Sörmland. Bakgrund i korthet: Värnplikt P10 Strängnäs, journalistutbildning Skurups folkhögskola, program­ledare och reporter P4 Sörmland, pressofficer Kosovo, teamchef Combat Camera, informations­ chef Nordic Battlegroup, råd­givare till informations­direktören och ÖB, Försvars­ maktens press­ sekreterare. Bor: Oxelösund. Familj: Två söner, 14 och 16 år. På fritiden: Segling, sång, barnen och träning. Driver även en podd, ”Kommunikatörerna”, med en kompis.

”Jag är ingen superseglare, men jag älskar att vara ute på sjön. Titta på sjökortet på kvällen, vakna och titta upp genom för­ luckan och se blå himmel och att man ligger alldeles i lä.”

Officerstidningen nr.5 2021 45


Här publicerar vi frågor som ni medlemmar har ställt till våra ombudsmän, där vi tror att svaren kan ha intresse för fler än frågeställaren. Har du en fråga? Maila våra experter: kansliet@officersforbundet.se

Fråga förbundet Foto: Istoxk

Ändrad medlemsavgift

Jag har begärt ändring av mitt medlemskap. När börjar den nya avgiften att gälla? Om din ändring kommit in till kansliet före den 15:e innevarande månad genomförs ändringen samma månad. Om ändringen kommer senare genomförs ändringen från och med nästa månad. Maria Jensfelt, kanslistöd

Fortsatt medlem i förbundet även på nytt jobb?

Sparad semester Jag har en fråga om sparade semestertimmar. Jag har en full semesterbank och jag vill inte ta ut någon semester under resten av året. Har jag rätt att få ut de semestertimmar som kvarstår i pengar eller kan jag tvingas att ta ut dessa timmar innan årets slut? Du kan tvingas att ta ut dem. I grunden så ska arbetsgivaren planera och förlägga hela årssemestern förutom det som du vill och har möjlighet att spara. Detta ska vara omhändertaget i

Kansliet: Förbundsdirektör Johan Hansson Arbete: 08–440 83 60 Mobil: 076–496 20 09 johan.hansson@officersforbundet.se

46 Officerstidningen nr.5, 2021

den semesterplanering som görs och planeras i Lista. Om det uppstår oförutsedda hinder och det kvarstår timmar vid årets slut (som då inte kan sparas i semesterbanken) utbetalas de som semesterlön. Patrik Larsson, ombudsman

Tappat bort faktura

Jag betalar vanligtvis min medlemsavgift med pappersfaktura, men jag verkar ha tappat bort den. Hur gör jag för att betala den innan jag får en påminnelse?

Du kan logga in med BankID på «Mina sidor» på officersforbundet. se. Under fliken «Mina fakturor» kan du se dina fakturor. Du kan även använda OCR-numret på en äldre faktura för att betala den här månadens avgift då OCR-numret är kopplat direkt till ditt medlemskap. Vi rekommenderar dock att du för att slippa besvär i framtiden skaffar autogiro eller e-faktura. Du gör detta enkelt genom att gå in på din internetbank och anmäla antingen autogiro eller e-faktura. Carina Viklund, kanslistöd

Hej, jag har avslutat min anställning i Försvarsmakten och tagit ett civilt jobb. Kan jag vara kvar som medlem i Officers­ förbundet? Nej, det kan du inte. Officersförbundet organiserar anställd militär personal i Försvarsmakten och närliggande myndigheter. Om du exempelvis skulle hamna i konflikt med din arbetsgivare på den civila arbetsplatsen kan du inte få stöd av Officersförbundet. Det är bäst att du går med i ett fackförbund som representerar din nya civila yrkeskategori, och som finns representerat på din nya arbetsplats. Martin Sachs, ombudsman

Förhandling och samverkan: Susanne Nyberg, teamledare

Elina Meyer, Andreas Ek, Greta Borg

Kommunikation: Jesper Tengroth, teamledare

Olle Löfmark, Mikael Boox, Conny Jansson, Peter Löfvendahl

Kanslistöd: Marie Eriksson, teamledare

Jennie Timgren, Cecilia Gustafsson, Josefine Owetz

Rådgivning och utbildning: Martin Sachs, teamledare

Carina Viklund, Maria Jensfelt, Joy Neiberg

Officersförbundets förtroendevalda revisorer: Hampe Klein, Per-Martin Sternevi

Patrik Larsson, Mikael Kenttälä,

Adress: Officersförbundet Box 5338 102 47 Stockholm Telefon: 08-440 83 30 Fax: 08-440 83 40 E-post: kansliet@officersforbundet.se


Färist Mobile. Skyddar Sverige Sveriges Försvar arbetar i hårda miljöer med känslig information. Tutus har därför utvecklat en säker mobiltelefon, Färist Mobile T200, en avancerad smartphone som både tål tuffa tag, står emot kvalificerade cyberangrepp och skyddar dina hemligheter. Med MIL-STD-810G och IP67klassning ger den ett komplett skydd för all din skyddsvärda information både ute på fältet och på kontoret. En

VPN tunnel isolerar kommunikationen från påverkan och fungerar som en yttre gräns. Funktioner som push to talk, säkra tal- och meddelanden, videomöten och remoteguide gör Färist Mobile till ett komplett verktyg för organisationer med höga säkerhetskrav eftersom all trafik är skyddad vare sig det är röstsamtal, meddelanden, e-post eller data. Tutus Data är marknadsledande inom svensk kryptoteknik för skydd

av Sveriges säkerhet. Vi utvecklar högkvalitativa nätverkskrypteringslösningar åt militär, myndigheter och företag för användning i verksamheter som kräver högsta nivå på säker kommunikation, exempelvis avancerade VPN-krypton, krypteringsprogramvaror samt Sverige och EU:s säkraste smartphone. För information kontakta Mikael Andersson på mikael@tutus. se eller läs mer på www.tutus.se


en nr 2 -08.qxp

2008-02-21 10:20 SidaBox 365338, 102 47 Avs: Officersförbundet,

Officerstidningen nr 2 -08.qxp

2008-02-21

10:20

STOCKHOLM

Sida 36

POSTTIDNING B DNINGPOSTTIDNING B Avs: Officersförbundet, B Box 5338, 102 47 STOCKHOLM Avs: Officersförbundet

Avs: Officersförbundet, Box 5338, 102 47 STOCKHOLM sförbundet, Box 5338, 102 47Box STOCKHOLM 5338, 102 47 Stockholm

1 2 1 0 1 1 9 0 0

1 2 1 0 1 1 9 0 0

1 2 1 0 1 1 9 0 0

Rustar för framtiden

1 0 1 1 9 0 0

baesystems.com

DIN MYNDIGHETSLEVERANTÖR AV 5.11 TACTICAL

Vi stödjer Försvarsmaktens tillväxt och bidrar till att öka Arméns förmåga i fält. Sedan mitten av 1950-talet har Hägglunds varit 5.11 Showroom | Warfvinges vägen 30 del av det svenska totalförsvaret, från Stridsvagn 74 via bandvagnsoch stridsfordonsfamiljerna till pågående renovering av 08-410 700 88 | order@safe4u.se Stridsfordon 90 och leveranser av Granatkastarpansarbandvagn 90. Behovet av svensk försvarsindustriell förmåga och försörjningssäkerhet ökar. Nu rustar vi för att understödja Arméns modernisering.

SAFE4U advert_210x240mm.indd 1

Vi stödjer

01/02/2018 10:24

Profile for Officerstidningen

Officerstidningen nr 5, 2021  

Officerstidningen nr 5, 2021  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded