__MAIN_TEXT__

Page 70

Column

Ondernemer, wat moet er beslist in jouw testament staan? De vraag bovenaan deze column zet misschien aan tot nadenken. En het antwoord kan per ondernemer en per onderneming uiteraard verschillend zijn. Maar, er zijn een aantal elementen die zeker in jouw testament opgenomen moeten worden. Regel je opvolging Als je de wet zijn gang laat gaan dan kan het bedrijf terechtkomen bij erfgenamen die misschien helemaal geen verstand van zaken hebben. Bij onenigheid tussen de erfgenamen kan zelfs de continuïteit van het bedrijf in gevaar komen. In een goed testament kun je bepalen dat het bedrijf terechtkomt bij de beoogde bedrijfsopvolger. Ook kun je regelingen opnemen waardoor de andere erfgenamen niet tekort worden gedaan zonder dat het bedrijf daarbij in gevaar komt. Als je met achterlating van een echtgenoot komt te overlijden en het de bedoeling is dat één van de kinderen het bedrijf voortzet en niet je echtgenoot dan is een testament “een must”. Zonder testament bepaalt de wet dat alles naar de langstlevende echtgenoot gaat. De kinderen krijgen slechts een (onopeisbare) vordering in geld op hun langstlevende ouder, een soort tegoedbon. Dit geldt ook voor het kind dat de beoogde bedrijfsopvolger is. Indien het nog niet bekend is óf een kind jou zal opvolgen zorg dan voor een zo flexibel mogelijk testament zodat na jouw overlijden je erfenis toch op de meest gunstige wijze kan worden verdeeld en de voortgang van het bedrijf gewaarborgd blijft.

Benut de fiscale regelingen optimaal De wet kent zowel voor de erfbelasting als voor de inkomstenbelasting gunstige bedrijfsopvolgingsregelingen (BOR). Door in het testament goed te regelen wie jouw opvolger wordt, kunnen die regelingen ervoor zorgen dat minder belasting geheven wordt over de waarde van de onderneming.

Dit waarborgt ook weer de continuïteit van het bedrijf. Immers, heb je het niet goed geregeld, dan zal over de waarde van de onderneming belasting betaald dienen te worden die aan het vermogen van de onderneming moet worden onttrokken (voor de erfbelasting al gauw 20%).

Benoem een professional Je kunt in je testament een executeurafwikkelingsbewindvoerder benoemen die namens de gezamenlijke erfgenamen optreedt om de nalatenschap af te wikkelen, zowel ingeval er een opvolger is, maar ook als die er niet is. Hij/zij is de door jou benoemde vertrouwenspersoon. Er is dan maar één aanspreekpunt waardoor er geen tijdrovend overleg nodig is tussen alle erfgenamen en het voorkomt geruzie met alle nadelige gevolgen van dien voor het bedrijf. De erfgenamen worden bij de afwikkeling van een ingewikkelde nalatenschap vertegenwoordigd en begeleid. Dit kan zelfs gedurende een langere periode zijn van bijvoorbeeld vijf jaar. Als jouw nalatenschap ingewikkeld in elkaar zit zou je ervoor kunnen kiezen om een professionele bewindvoerder te benoemen. Je kunt ook een speciale executeurafwikkelingsbewindvoerder benoemen die alleen de zorg heeft voor het bedrijf. De rest kan dan qua afwikkeling worden overgelaten aan de familie of de langstlevende.

Even sparren? Bel gerust 0515-435600 of mail ons: info@rientjesnotariaat.nl

Deze rubriek wordt verzorgd door mr. Karin Rientjes, notaris en mediator te Sneek Foto: Jolanda Siemonsma

70

OF 2020-08

Profile for OF BV

Ondernemend Friesland editie 8 2020  

Lenigheid: ondernemers wringen zich dit jaar in vele bochten om 2020 positief af te kunnen sluiten, maar Steinfort Glas doet dat met bijna z...

Ondernemend Friesland editie 8 2020  

Lenigheid: ondernemers wringen zich dit jaar in vele bochten om 2020 positief af te kunnen sluiten, maar Steinfort Glas doet dat met bijna z...

Profile for ofbv