__MAIN_TEXT__

Page 53

Friezen in den vreemde

Liever op het water dan op de camping Normaal gesproken duikt Ondernemend Friesland in deze rubriek in de reisverhalen van Friese ondernemers. Maar corona en overheidsmaatregelen maken reizen erg moeilijk. ‘Blijf in eigen land’ is de oproep die we de afgelopen maanden zo dikwijls hoorden. Bij OF voelden we ons wel aangesproken. Deze keer gaan we daarom niet op reis naar een exotisch oord, maar portretteren we een Friese ondernemer op een bijzondere locatie: een woonark. Advocaat Jan Albert Abma woont, werkt én recreëert op het water. In onderstaande monoloog vertelt hij hoe dat is. Gas op de lolly “Mijn vader adviseerde me om rechten te gaan studeren in verband met mijn vakkenpakket. Talen, geschiedenis en economie. Dan weet je het wel. ‘Rechten, daar kun je later alle kanten mee uit,’ vond hij. Zo gezegd, zo gedaan – wist ik veel wat me te wachten stond. Maar van nature ben ik ijverig en precies, dus ik had met slechts één herkansing de propedeuse in Groningen in de pocket.

In het tweede jaar nam ik gas terug. Bewust. Gewoon een vak minder per semester en alles in één keer halen. Geen gelul, maar doelgericht gas op de lolly, daar hou ik van. Met studievrienden gingen we dan in de twee tussenliggende maanden in een soort lockdown: hard studeren en verder niks. We kwamen op gezette tijden bij elkaar en bespraken wat we niet begrepen en stelden elkaar vragen. In zo’n periode stonden we

L E E S O F M A G A Z I N E O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

.

zelfs droog – geen seks of drugs of rock-’nroll. Ian Dury is geen held, zet dat er maar bij. Ik heb toen geleerd wat afzien is en wat dat oplevert. Mogelijk heeft dat ook te maken met het feit dat ik een paar weken te vroeg ben geboren. Ik heb volgens overlevering hard moeten knokken om het te halen.”

53

OF 2020-08

Profile for OF BV

Ondernemend Friesland editie 8 2020  

Lenigheid: ondernemers wringen zich dit jaar in vele bochten om 2020 positief af te kunnen sluiten, maar Steinfort Glas doet dat met bijna z...

Ondernemend Friesland editie 8 2020  

Lenigheid: ondernemers wringen zich dit jaar in vele bochten om 2020 positief af te kunnen sluiten, maar Steinfort Glas doet dat met bijna z...

Profile for ofbv