__MAIN_TEXT__

Page 51

Cornelissen. “Dat was precies op het juiste moment; ik wilde graag zo’n installatie.” Naar verwachting is de proef bij APM Aardbeien in december klaar. Cornelissen: “Het gaat voorspoedig. De corona heeft gelukkig niet voor veel vertraging gezorgd.” De stap naar de launching customer was voor Water Waves mogelijk dankzij een voucher van het internationale VIDA-programma (Valueadded Innovation in fooD chAins). Een mooie cheque werd in februari overhandigd aan Mayer en Wagterveld. “Met zo’n voucher kunnen MKB-bedrijven zoals wij innovaties versneld in de markt zetten”, zegt Mayer. “Mede dankzij de hulp van Matthijs Plijnaar van Water Alliance bij de aanvraag is het gelukt om de voucher te bemachtigen.”

Samenwerken in het WAC Voorafgaand aan de stap naar APM Aardbeien was Water Waves fanatiek aan het testen bij het WAC in Leeuwarden. Twee prototypen reactoren werden uitgeprobeerd. Eerst een batchreactor, daarna ook een continu

doorstroomde reactor. De laatste om te testen of het zuiveringsconcept van Water Waves ook toepasbaar is bij rioolwaterzuiveringen. Dankzij de opschaalbaarheid van de technieken moest het mogelijk zijn om continu doorstroomde filtratiesystemen te combineren met UV-C en ultrasound, was het idee. “Om ook nog te gaan testen met de continu doorstoomde reactor was financieel gezien wel even slikken”, bekent Mayer. “Maar we wilden in de toekomst meer markten kunnen aanboren, dus vonden we het de investering waard. Gelukkig werd een deel van de ontwikkelingskosten voor de rioolwaterzuiveringstechnologie gefinancierd dankzij het VIA 2018 Plus-subsidieprogramma van SNN, Samenwerkingsverband NoordNederland.” Water Waves en Lamp-Ion trokken hierbij op met Water Alliance-lid Brightwork, dat over unieke kennis beschikt op het gebied van filtratie. Het graag samenwerken met andere partijen is volgens Koos Oosterhaven, sinds twee jaar directeur van het WAC, een sterk punt van Water Waves. “Mateo kwam

L E E S O F M A G A Z I N E O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

.

bij ons niet alleen maar een opstelling neerzetten, maar zocht contact met andere klanten. Hij is dan ook een buitengewoon aardige kerel.” Andersom had het WAC hem ook veel te bieden, vertelt Oosterhaven. “We hebben hightech labfaciliteiten die bedrijven als Water Waves kunnen gebruiken om hun innovaties in een modelomgeving te testen, om daarna op te schalen naar een launching customer. Dit scheelt een hoop geld. Daarnaast hoeven startups en MKB-bedrijven niet allerlei vergunningen te regelen. En er kan een beroep worden gedaan op medewerkers van het Centre of Expertise Water Technology (CEW) en studenten van Van Hall Larenstein.”

51

OF 2020-08

Profile for OF BV

Ondernemend Friesland editie 8 2020  

Lenigheid: ondernemers wringen zich dit jaar in vele bochten om 2020 positief af te kunnen sluiten, maar Steinfort Glas doet dat met bijna z...

Ondernemend Friesland editie 8 2020  

Lenigheid: ondernemers wringen zich dit jaar in vele bochten om 2020 positief af te kunnen sluiten, maar Steinfort Glas doet dat met bijna z...

Profile for ofbv