__MAIN_TEXT__

Page 34

Freonen fan Fossylfrij Fryslân strijden voor duurzame waarden Een bundeling van bedrijven, scholen, dorpen, gemeenten en studenten die de eigen provincie versneld verduurzaamt. Het gebeurt in Fryslân. De naam? De Freonen fan Fossylfrij Fryslân. De werkwijze? Samen en van onderop. “Wij zetten ons in voor belangrijke waarden”, vertelt bestuurslid Rein Swart. “Het draait om het creëren van kwaliteit van leven en toekomstperspectief, niet om geld. De Freonen maken een mooiere wereld.”

Rein Swart

Sinds 2017 zetten de Freonen zich in voor een fossylfrij Fryslân. Een schone provincie, zonder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Functionerend op groene, lokaal opgewekte energie en waar mensen gebruikmaken van fossielvrij vervoer, zoals mobiliteit op stroom, groengas, Neste MY Renewable Diesel en waterstof. Gerben Gerbrandy, bestuursvoorzitter van de Freonen, vertaalt de ambities in duidelijke bewoordingen. “Wij zetten ons in voor meer fossielvrije bedrijven, meer woningen met

34

OF 2020-08

zonnepanelen, meer klanten van lokale stroom en meer schone voer- en vaartuigen in de provincie. Als Freonen-lid zit je op de eerste rij tijdens de transitie naar een duurzame toekomst. Meer dan 130 leden delen binnen het netwerk hun kennis en ervaringen en werken aan een gezamenlijk doel. En: deze beweging is van onderop ontstaan! Niet van bovenop opgelegd, maar tot stand gekomen door burgers, bedrijven, onderwijsinstellingen en andere organisaties. Bouwe de Boer (projectleider, red.) speelt een

geweldige rol in deze beweging als aanjager, inspirator en kwartiermaker.”

Duurzaam adagium Rein Swart, Raad van Bestuur-voorzitter bij woningcorporatie Accolade, sloot zich enkele maanden geleden aan bij het Freonenbestuur. Want het gedachtegoed van de Freonen is, zo vertelt hij, zeer waardevol. “Wanneer wij op dezelfde manier blijven omgaan met onze wereld, betekent dit een eindige weg. Mijn generatie zit z’n tijd wel

Profile for OF BV

Ondernemend Friesland editie 8 2020  

Lenigheid: ondernemers wringen zich dit jaar in vele bochten om 2020 positief af te kunnen sluiten, maar Steinfort Glas doet dat met bijna z...

Ondernemend Friesland editie 8 2020  

Lenigheid: ondernemers wringen zich dit jaar in vele bochten om 2020 positief af te kunnen sluiten, maar Steinfort Glas doet dat met bijna z...

Profile for ofbv