Odensemagasinet August 2012

Page 52

Øllets dag er årsdagen for stiftelsen af Danske Ølentusiater. Foreningen blev stiftet d. 5 september 1998 på Carlsens Kvarter af 22 øl-nydere fra hele landet, som ønskede at kendskabet til øl og ikke mindst udvalget af øl på det danske markedet blev større end der var på daværende tidspunkt.

”Øl-arrangementer trækker som regel mennesker til - er min erfaring. Vi kan se med Øllets Dag og de andre markedsdage vi holder, at folk er interesseret i øl, og så er det nemt at få folk til at smage på de andre vare også”. Siger Claus Bolund Pedersen fra foreningen Danske Ølentusiater.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.