Hemmaföräldrars nätverks egen tidning

Page 1

HEMMAFÖRÄLDRAR Nr 3, 2021

Ramona pausade karriären som rallyförare och blev hemmaförälder

Bästa lunchtipsen – snabbt och enkelt

HEMMAFÖRÄLDRARS NÄTVERK – ORIGINALET HEMMAFORALDRAR.SE

Hemmapappa: ”Fler män borde stanna hemma.”


Innehåll 3 Redaktören har ordet

4 Föräldrafrågan

7 Snabba lunchtipset

8 Forskning om förskolans effekt. Del 2

10 Karriären sattes på paus när Ramona blev hemmaförälder

16 Familjepolitisk historia. Del 1: Vårdnadsbidraget

18 ”Vi lever livet nu när barnen har hemmaomsorg”

21 Hemmaföräldrar är riktiga power-föräldrar

22 Livet som pappa och hemmaförälder

Hemmaföräldrar En tidning från Nyboda Media E-post: info@hemmaforaldrar.se Redaktör: Madeleine Lidman Mobil: 073-946 63 26


Redaktören har ordet “Hur vi tar hand om vår avkomma sätter spår i deras DNA.” Av Madeleine Lidman

Det ÄR tufft att vara

med ditt/dina barn och

hur andra uppfattar ert liv.

hemmaförälder, kanske lite

det kommer att behövas

även för att man går mot

under hela barnets uppväxt.

så underlättar vi även för

strömmen och hela tiden får

För det är bättre att ha en

framtida eventuella barnbarn

kritiska kommentarer som

stark relation och trygg

och kommande släktled. Hur

skapar osäkerhet och tvivel.

anknytning till sitt barn, än

vi tar hand om vår avkomma

att barnet knyter an till sina

sätter nämligen spår i

särskilda skäl så är jag

kompisar. En stark grund

deras DNA och påverkar

övertygad om att det finns så

att stå på underlättar också i

hur de själva tar hand om

många fördelar med att ha

tonåren.

sin avkomma, enligt en

Men om det inte finns

barnen hemma och kämpa på även när det är motigt.

Det jag sett är att barn som

När vi ger våra barn tid

kanadensisk studie.

fått en grundtrygghet, de

Det vi lägger ner här och

utagerar inte lika mycket

nu i tid i våra barn stärker

som hemmaförälder har för

och följer inte sina kompisar

familjen och ger en klar

mycket, då går det att skala

lika mycket i tonåren. De är

evolutionsfördel enligt den

av och skala bort saker som

starka i sig själva och klarar

forskning som finns. Sedan

inte är nödvändiga. Det

av att stå emot grupptryck

ska vi inte slå knut på oss

går också att ställa krav på

bättre. (Läs Gordon Neufeld

själva, utan vara ärliga med

den andra föräldern (om

och Gabor Matés bok: ”Våga

att det är tufft i omgångar.

man är två) och fördela

ta plats i ditt barns liv”.)

Det viktiga är att våga säga

Blir det kämpigt och du

hushållsarbetet bättre. (Att

I början av föräldraskapet

att det är jobbigt ibland och

vara hemma med barn är ett

så jämför vi oss så mycket

be om hjälp att strukturera

heltidsarbete i sig).

med andra, vi jämför våra

och förändra sin tillvaro. Få

barn och våra liv. Men försök

hjälp att få tid att också göra

är att tiden du investerar

att släppa det och fokusera

saker man själv tycker är kul

i dina barn, bygger ditt

på dig och din familj, är mitt

- ja med andra ord hitta en

föräldraskap och utvecklar

råd. Det är ju faktiskt det

bra balans också för egen del.

dig som förälder. Du får

enda som betyder något, hur

också en stark relation

ni trivs och lever era liv, inte

Det du som förälder vinner

HEMMAFORALDRAR.SE


Föräldrafrågan Av Madeleine Lidman

Det finns många fördelar med att ha barnen hemma längre. Men det är inte något som kommuniceras ut i media, vilket skapar en osäkerhet hos föräldrar som väljer tid för barn. En vanlig fråga är därför vilka fördelarna är. Här presenterar vi några röster från hemmaföräldrar i HFN. Hon får sova tills hon vaknar

man ju knappt se sina barn i

guld och gröna skogar då

veckorna och det blir ju mest

sonen är mer vild än tam och

”Jag får fostra min dotter själv

bara äta och göra andra bestyr

det lätt blir långtråkigt i dessa

och prägla hennes uppväxt. Vi

innan det är dags att sova och

coronatider. Men... jag får se

får tid tillsammans, för små

allt börjar om. Skönt att slippa

honom växa och utvecklas, jag

och stora saker. Hon får lära

det ekorrhjulet!

sig sociala koder från vuxna,

Jag känner

istället för från jämnåriga barn

också att denna

som inte har någon aning

livsstil bidrar

själva. Hon får sova tills hon

till harmoni

vaknar och inget händer om

i vårt

saker tar mer tid än planerat.”

förhållande

Vi slipper stressa

får vara med honom största delen av

”Hur jobbigt

dygnets vakna tid och inte

den än är vissa

bara ett par

dagar, älskar

(min mans

timmar på kvällen som

jag varje

och mitt). Vi

minut.”

många andra “traditionella”

”Vi slipper massa stress på

bråkar aldrig om

olika nivåer. Vi har vår egen

vardagsbestyren, utan

tid. Vår egen klocka.”

känner oss båda stolta och

dagar älskar jag varenda

nöjda med det vi bidrar med.”

minut. Det är liksom dessa år

Våra värderingar gäller ”Att vår tid är vår egen, vi är inte uppbundna av

föräldrar. Hur jobbigt det än är vissa

fram till sex års ålder man får.

Får se mitt barn utvecklas och växa

Sedan skiljs vi mer och mer för varje år som går. Halvdag

”Vi har det nog lite annor–

i skolan blir heldag i skolan.

anledningen är att vi kan

lunda mot många andra

Heldag i skolan plus häng med

lägga grunden med vår familjs

hemmaföräldrar då både jag

kompisar efteråt. Sedan flyttar

värderingar.”

och sambon jobbar. När han

de hemifrån. Nej, är det något

kommer hem åker jag och

jag kommer haft otrolig glädje

jobbar, så båda tar sonen

av i livet är det att få umgås så

nästan lika mycket

mycket det bara går med mitt

olika scheman. Men största

Vi bråkar aldrig om vardagsbestyr ”Jobbar man heltid hinner

Det är verkligen inte alltid HEMMAFORALDRAR.SE

älskade barn.”


lämnas aldrig innan 8.30 och lämnas då av sin pappa. De får alltid sova så länge de vill på morgonen och blir hämtade relativt tidigt. När jag hämtar finns alltid utrymme för lek och för barnen att bestämma aktivitet. Det känns fantastiskt att satsa på barnen dessa år när de är så små. Men att jobba 75 procent är en fälla man verkligen känner av, eftersom man, eller i alla fall jag och många med mig jobbar 100 procent ändå. Men väl värt det för att få mer tid

FOTO: ANNE-MARIE WOLFF

mer barnen.”

De har vuxit sig starka och trygga hemma ”Att få äga vår egen tid! Göra vad vi vill, slippa stressa en massa.

Vi leker och lär oss saker ihop ”Jag får vara med mina barn varje dag och se dom utvecklas i sin takt. Jag får

Att få träffa våra barn vad vi vill.”

alltid, det är ingen annan som får tiden med dem. De två

Vi kan öva olika saker i lugn och ro

största barnen har varit väldigt mammiga och behövt väldigt

”Vi hinner umgås med

mycket närhet, är så glad att

överösa barnen med kärlek

bar­nen och ge dem av vår

vi sluppit lämna iväg dem och

och får lika mycket kärlek

tid. Vi hinner även ge dem

de har kunnat växa sig starka

tillbaka.

möjligheten att öva att

och trygga hemma.

Vi slipper stressen att dra

skrinna, skida, cykla i lugn

Jag har varit hemma i fem

iväg på morgonen och kan ha

och ro på planer/spår som inte

och ett halvt år nu och jag VET

det lugnt och skönt. Jag och

är fulla med alla andra åkare.

att jag i framtiden kommer

barnen får tid att leka, baka,

Barnen behöver inte stiga

vara så glad över att jag valt att

laga mat, busa, lära oss saker

upp klockan sex för att vi ska

vara hemma med barnen! Så

ihop.

hinna till jobbet.”

tacksam att jag får uppleva

Jag och min man får prägla barnens första år i

detta.”

Jobbar 100% till 75% av lönen, ändå så värt det ”Vi var hemma med barnen

sedan börjar. Vi kan själva

Barnen slipper anpassa sig efter andras behov

tills de fyllde två och ett halvt

”Vår son går i skolan nu. Det

bestämma när vi vill träffa

respektive två år. Jag jobbar

gör det ännu lättare att se vad

kompisar eller bara ha en

nu deltid och hämtar alltid

vi vann på att vara hemma.

mysig dag hemma och göra

senast klockan 14.30. De

livet och ge dom en lugn och stressfri tid innan skolan

HEMMAFORALDRAR.SE

Det handlar om: att få sova


Valfriheten i familje– politiken snävas in allt mer, men fortfarande kan föräldrar välja följande: — Att vara hemma längre, då förskolan ännu inte blivit obligatorisk. FOTO: PIXABAY

(Dessvärre planerar regeringen för ett införande av obligatorisk förskola från fem års ålder).

tills man vaknar, att kunna

känner. Barnet får en starkare

— Det går fortfarande

följa sin nyfikenhet både i

relation med familjen.”

att välja pedagagogisk omsorg i form av familje–

det lilla och i det stora, att att alltid bli sedd och älskad...

Skolbarnet kan vila ut hemma efter skoldagen

Och slippa anpassa sig efter

”Vi har haft en vuxen hemma

andras behov innan man ens

på heltid sen första föddes

har hunnit utforska vilka ens

för sju och ett halvt år sedan.

egna är.

Hon går i första klass nu och

(nästan) aldrig behöva stressa,

Det är en myt att det bara är i grupp man kan lära sig att fungera i grupp. Vår förmåga

daghem och flerfamilj– system, men regeringen planerar för ett etableringsstopp så att inte fler verksamheter i form av

hennes bröder är fortfarande

pedagogisk omsorg ska få

hemma helt.

starta.

Fördelarna när alla var

Vill du vara med och

och vilja att se andra hänger

hemma helt var ju att vi

rädda kvar valfriheten?

ihop med vår erfarenhet av att

sällan hade tider att passa

själva bli (eller inte bli) sedda

utan kunde ta dagen som

Fler än 25 000 skrev

Jag önskar er som väljer

vi själva ville. Nu styrs vi

under mot regeringens för– slag att införa obligatorisk

tid för barn härliga dagar i

ju tyvärr av skoltiden med

era egna världar. En annan

lämning och hämtning,

väntar, men ni rustar era barn

men så fruktansvärt skönt

års ålder.

väl.”

att eftermiddagen kan få bli

Då lade regeringen fram

lugn för dottern efter en hel

ett förslag om skolplikt

Relationen till familjen blir starkare

dag i skolan. Hon hinner

från fem års ålder istället.

vila innan en eventuell

Barnet får en grundtrygghet.

kvällsaktivitet, vi hinner äta

Nu finns det en namn–

Vi slipper en påtvingad

middag och allt sådant innan

dygnsrutin som barnet måste

med. En annan stor fördel

anpassa sig till. Vi har fokus

jag ser är hur trygga barnen

på vad barnet i sig behöver

blir när de får växa upp i

och inte vad barn i grupp

en trygg hemmamiljö med

behöver. Vi fostrar och formar

trygga anknytningspersoner.

barnet själva och det präglas

Det gör stor skillnad.”

inte av andra som vi knappt HEMMAFORALDRAR.SE

förskola från två eller tre

insamling även mot det. Skriv på och gör din röst hörd. https://www.skrivunder. com/nej_till_obligatorisk_ forskola_fran_fem_ars_alder


Snabba lunchtipset

FOTO: PIXABAY

Av Madeleine Lidman

Tips från HFNs

Ugnspannkaka, pannkakor,

Tortillapizza eller polar-

Facebook-grupp

plättar, amerikanska pann-

bröd/hönökaka-pizza går

Lunch med barn hemma

kakor, bananpannkakor.

fort och är enkelt.

ska gå snabbt och enkelt.

Omelett.

Många tar också med sig

Grillad kyckling och ris eller

skinka mellan, vik till

makaroner.

halvmåne och stek på båda sidor några minuter.

lunchen ut. Här får du

Eller tortillas med ost och

några tips på enkla och

Wok

lättlagade luncher.

Makaroner och köttbullar

Andra smarta tips

Pasta och köttfärssås.

ugnsgrilla själv, så kan du

Gör alltid extra mycket till

Falafel och pasta

använda det till kyckling/

middag och tar det sedan

Kycklingrullar

nudelsoppa, kycklingsallad,

till lunch dagen efter, så

Potatisbullar

kycklingtacos, wraps och så

slipper du göra lunch.

Pastasallad

vidare.

Korv med bröd

Korvgryta med ris HEMMAFORALDRAR.SE

Köp hela kycklingar och


Forskning om förskolans effekt Del 2

I Sverige har vi inte forskat under de senaste 30 åren på vilken effekt förskola har på barn.

Av Madeleine Lidman

I Sverige har det inte forskats under de senaste 30 åren på vilken effekt förskola har på barn. Därför presenterar vi i Hemmaföräldrar den forskning som ändå finns från vårt grannland Norge. Nog så viktigt om föräldrar vill eller behöver välja barnomsorgsalternativ till sitt barn. I Norge presenterades för fyra

Jøte Toftaker skriver på NRK

år sedan en studie som visar

om den norska studien:

barns stressnivåer påverkas av

att små förskolebarn som går

För första gången har stress-

långa förskoledagar. Tillsam-

långa dagar är mer stressade.

nivåerna hos de yngsta barnen

mans med forskare från NTNU,

Här i Sverige så är vi tyvärr

i förskolan kartlagts. 85 för-

Regioncentrum för barns och

drabbade av forskningsför-

skolor har deltagit i studien

ungdomars psykiska hälsa öst

nekande så trots att en studie

och den visar att de barn som

och söder och Oslo universitet,

som gjordes redan 1974 och

har de längsta dagarna är mer

har hon tagit fram forskning

som visade att dagisbarn hade

stressade än de som har kor-

som visar att långa förskole-

förhöjda nivåer av stresshor-

tare dagar.

dagar ökar stressnivån hos de

monet kortisol — så får forskare som söker anslag för att

Barnens stressnivå

Hon har forskat på hur

yngsta barnen. – Det visar att långa dagar

följa upp den studien, avslag.

sjunker när de är hemma

i förskolan, borta från föräld-

Men i Norge är man inte lika

– Studien visar att förskole-

rarna, med många vuxna och

politiskt styrda, utan ser det

barnen har en förhöjd stress-

många barn kan vara krävande

som viktigt att forska och pre-

nivå när de är i förskolan

för många små barn. Det beror

sentera fakta.

men att stressnivån sjunker

på att stresshormonerna akti-

de dagar de är hemma, säger

veras när barnen upplever en

May-Britt Drugli, professor i

situation som är alltför svår för

pedagogik vid NTNU.

dem att hantera på egen hand,

Långa dagar stressar mer Karoline Randal Lorentzen och

HEMMAFORALDRAR.SE


Foto: Arbeiderpartiet (FLICKR) LICENS: CC BY-SA

stressnivåer. Man har inte

bringar med sina barn, tror

Två gånger om dagen

forskat på om dessa nivåer är

Drugli.

samlade forskarna in saliv-

skadliga, men förskolechefen

prov från 112 stycken ett- och

för en av de förskolor som är

tvååringar, i sammanlagt sex

med i undersökningen säger

ska inte hindra sanningen

olika kommuner, för att mäta

att hon kommer att använda

– Vi kan inte avstå från att

nivån av stresshormonet kor-

den här kunskapen för att göra

berätta om vad vi hittat när vi

tisol.

vardagen bättre för barnen.

forskat bara för att det kan ge

säger hon.

– Det intressanta är att vi mätte kortisolnivåerna klock-

Föräldrars dåliga samvete

föräldrar dåligt samvete, utan Barnen är trötta när de

jag känner att det här kan ge

an 15.00 både på barn som har

har långa dagar

föräldrar en möjlighet att tän-

långa dagar och de barn som

– Vi har märkt att barnen är

ka igenom och se över om de

hade korta dagar. Det ver–

trötta när de har långa dagar

kan ge sina barn kortare dagar

kade som att de barn som hade

och de högre kortisolnivåerna

och åtminstone hur eftermid-

långa dagar redan hade en

hänger ju ihop med det. Jag är

dagarna och kvällarna med de

beredskapsplan i kroppen för

inte direkt överraskad, men

små barnen ser ut, säger hon.

att vara där en lång tid, säger

det viktiga är nu att man gör

Drugli.

något åt det här, säger Margrete Skevik, enhetschef på

En majoritet går mer än 40 timmar i veckan

Jakobsli förskola i Trondheim. Tidsbrist är något som de

Enligt Statistiska centralbyrån,

flesta föräldrar kan relatera

går en majoritet av försko-

till. Den forskning vi har tagit

lebarnen i Norge mer än 40

fram kan bidra till att hjälpa

timmar i veckan och tillhör

föräldrar att reflektera mer

därmed gruppen med högre

över hur mycket tid de tillHEMMAFORALDRAR.SE

Trondheim är ett forskningsprojekt som undersöker barns och ungdomars psykologiska och sociala utveckling. Ju mer kunskap vi har, desto bättre kan vi förstå barn och ungdomar och hjälpa dem som behöver det. Tidlig trygg i Trondheim har samlat in information från nästan 1000 barn och deras föräldrar vartannat år från deltagarna var 4 till 14 år gamla.


Karriären sattes på paus när Ramona blev hemmaförälder Av Madeleine Lidman

FOTO: URBAN ANDERSSON

Ramona Karlsson, tvåbarnsmamma med en karriär som tävlingsförare bakom sig, gjorde en stor livsstilsförändring för att kunna ge sina barn mer tid. Villan i Värmland såldes och flyttlasset gick till ett billigare boende i Blekinge. ”Jag är så glad och tacksam att jag kom till insikt om vad som verkligen är viktigt”, berättar hon.

HEMMAFORALDRAR.SE


Familjen Karlsson som består

längtan efter barn och familj,

iska och det fanns inget annat

av Ramona Karlsson, sambon

och när Ramona Karlsson när-

på jorden som var viktigare,

Glenn och barnen Nils och

made sig 35-årsåldern insåg

säger hon.

Olof, fem respektive två och ett

hon att hon borde sätta igång

halvt år, har idag byggt upp ett

innan det eventuellt var för

levde hon att det nästan var

helt nytt liv med tid för barn

sent. Idag har hon och sambon

omöjligt att förstå att det går

och balans mellan familj och

två barn, Nils som snart är fem

att känna så mycket kärlek,

arbete.

år och Olof som är två och ett

oro, framtidshopp, trygghet,

halvt år.

ja allt på en och samma gång.

– Tidigare har jag ägnat hela mitt liv åt min karriär

Sonens födelse blev en vändpunkt

som tävlingsförare. Jag har en bakgrund inom rally där jag

– När jag fick Nils var jag med

tävlat såväl nationellt som in-

om något som endast kan

ternationellt. Jag gjorde bland

beskrivas som en ren och skär

annat en stor VM-satsning Innan barnen kom såg livet som idrottskvinna väldigt

för henne och barnet. Allt annat sattes åt sidan, precis allt.

– Jag fann en obeskrivlig frihet

Ständiga ego-boostar som idrottskvinna – Min kropp blev ständigt matad med spänning, adrenalin­kickar och givetvis alla dessa ego-boostar som man får som framgångsrik idrottskvinna, säger Ramona Karlsson. Hon poängterar också att fokus vid den här tidpunkten i livet kretsade mycket kring den egna personen, eftersom det inte fanns någon annan att ta hänsyn till. – Jag skulle tävla, vinna, nå

FOTO: PRIVAT

framgång, inget annat ex-

det glamourösa livet en stark

miljö som skulle vara det bästa

geistrad av denna lilla männ-

liv hon lever idag.

Men ändå fanns där mitt i

och i livet bestod i att skapa en

Jag blev fullkomligen helt be-

annorlunda ut jämfört med det

isterade, berättar hon.

Det var som att allt i vardagen

Karriären kom inte längre först

kärlek- och sårbarhetschock.

2012, säger hon.

När sonen föddes så upp–

HEMMAFORALDRAR.SE


Karlsson kände att hon måste

min karriär först längre, utan

Andra föräldrar ifrågasatte mitt val

nu fanns det något som var så

– Jag blev oerhört ifrågasatt

mot deras påverkan.

otroligt mycket viktigare. Det

bland andra mammor och

var verkligen en superhäftig

föräldrar, men övertygelsen

i att inte sätta mig själv och

jag hade var väldigt

känsla, säger hon. Efter ett tag kom dock tankarna om förskola och Ramona Karlsson kände att det kändes

”Det kändes

fullkomligen

fel att sätta ett så litet barn i förskolan.”

stark. Det var en självklarhet att

började fundera en hel del. Hur kan (i stort sett) alla tro att det här är bästa sättet, till och med utbildad förskolepersonal? Jag kände mig nästan lite irriterad

hemma

och gav mig den på att jag

längre, säger

skulle klara av detta på något

hon.

annat sätt, säger hon.

När Nils var två och ett

hon att skola in honom

att sätta ett så litet barn

– Det här gjorde att jag

ha honom

halvt år, testade

fullkomligen fel

bli bättre på att stålsätta sig

Drog ner på alla kostnader för att ha råd Sagt och gjort. Ramona Karls-

i förskolan, så som alla vän-

i förskolan, mest av ekono-

son och sambon Glenn drog

nerna gjort när deras barn var

miska skäl. Men han trivdes

ner så mycket på alla om-

mellan ett och ett och ett halvt

inte speciellt bra. Ibland gick

kostnader som de kunde och

år.

lämningarna bra och han hade

började leva billigt. Sambon

bra dagar, men vissa dagar

satsade mer på jobbet och de

grät han bara och då tog hon

lyckades få till en ekonomi

honom med hem. Förskole–

som höll dem rullande. Stöt-

– Han kunde ju knappt ens

personalen propsade dock på

tning fanns också från mor-

prata och uttrycka sina behov.

snabba lämningar och Ramona

mor och farmor som kom över

Tankarna på en annan livsstil dök upp

Han ville bara vara med mig, det var knappt så att pappa dög ens. Aldrig i livet att jag skulle lämna honom ifrån mig till någon annan han inte ens känner, säger hon. Där och då kom tankarna att det måste finnas något annat sätt att leva på, men Ramona Karlsson kände inte någon som tänkte i samma banor. Därför såg hon till att bara kunde för att kunna vara hemma länge med Nils.

FOTO: PRIVAT

spara pengar, så mycket hon

HEMMAFORALDRAR.SE


“Jag är så glad och tacksam att jag kommit till denna insikt i livet, att det är SÅ viktigt att knyta an och ge trygghet till sina barn under de första åren.”


ibland och hjälpte till, så hon kunde arbeta litegrann när hon var tvungen till det. Sedan föddes barn nummer två när äldsta var två och ett halvt år.

Samma kärlekschock med barn nummer två – Det var helt fantastiskt och jag fick samma kärlekschock igen. Hur kunde det vara möjligt att känna så stark kärlek till två barn? säger hon. Men nu började det bli svårare ekonomiskt och Ramona Karlsson och sambon bestämde sig för att sälja sitt hus i Kil, Värmland och köpa något billigare nere i Blekinge, företag. – Vi hade turen att hitta en gammal prästgård som vi köpte och nu håller vi på och renoverar för fullt, berättar hon.

FOTO: PRIVAT

där sambon hade etablerat sitt

knyta an och ge trygghet till

sina barns utveckling på nära

sina barn under de första åren.

håll.

Ramona Karlssons nya liv liv utan stress och press, där

Barn lär sig lika mycket i hemma

För att klara ekonomin lever

de kan ta dagen som den kom-

– Alla diskussioner om att

de nu dels på de pengar de fick

mer och anpassa dagarna efter

barnen tappar så mycket kring

över från försäljningen av hu-

barnens behov och intressen.

det sociala och även det in-

Lever på pengar från husförsäljningen

tillsammans med barnen är ett

set i Kil, och dels från inkom-

– Varje dag sedan barnen

tellektuella om de inte går i

sten Ramona Karlsson får i sitt

föddes har jag somnat med ett

förskolan, anser jag är rent

arbete som PT och kostråd–

barn på ena armen medan jag

nonsens, säger hon och berät-

givare, där hon jobbar online.

luktat på en liten pojk-hjässa

tar vidare att Nils kunde läsa

Arbetet sker oftast på kvällarna

som ligger på den andra ar-

och räkna redan när han var

när barnen somnat.

men, säger hon.

tre år gammal, samtidigt som

Med det nya livet har också

han är världens mest sociala

att jag kommit till denna insikt

nya insikter kommit när hon

lilla varelse. Olof likaså.

i livet, att det är SÅ viktigt att

själv fått förmånen att följa

– Jag är så glad och tacksam

HEMMAFORALDRAR.SE

– Jag tror att den närhet,


trygghet och lugn jag ger dem när de får vara hemma i en trygg miljö, gör att hjärnan får lugn och ro att bearbeta alla intryck och kunskaper och kan utvecklas precis som sig bör, berättar hon. Framtiden tar hon med ro och karriären tänker hon ta upp igen när tid och möj– lighet finns. – Den är inte lika viktig längre. Den egentid så många behöver har jag satt på paus ett tag, säger hon. Ramona Karlsson är övertygad om att det kommer en tid senare i livet när barnen inte är lika beroende av henne, utan tycker det är minst lika kul – om inte roligare att hänga med kompisar istället.

Du är ju med i Hemmaföräldrars nätverk – originalet. Vad har ditt medlemskap betytt för dig? – Det är tack vare Hemmaföräldrars nätverk som jag fått extra energi nu när det känts som tuffast under Coronan, säger Ramona Karlsson. – Jag har lyssnat på Hemmaföräldrarpodden och för första gången sedan jag blev

även gjort att hon känner att hon har tillgång till viktig fors–kning när hon blir ifrågasatt. – Tidigare kunde jag bara hänvisa till min magkänsla och mitt sunda förnuft, något som inte alltid bemötts speciellt positivt bland vänner och bekanta, säger hon.

100 procent känna att jag kan

Vad skulle du vilja skicka med dig till föräldrar i Sverige idag som några avslutningsord?

strunta i den sociala påverkan

– Den här frågan med tid för

som det tyvärr finns ganska

barn tror jag är bland den allra

mycket av i detta land. En

viktigaste i Sverige idag. Att

påverkan med en stark kon-

skapa en bra grund för våra

sensus-kultur, säger hon.

barn, ger trygga barn som i sin

hemmaförälder så kan jag med självsäkerhet och stolthet till

För Ramona Karlsson har Hemmaföräldrars nätverk,

tur blir trygga och bra vuxna, avslutar Ramona Karlsson.

Annons:

Pedagogisk omsorg – familjedaghem nen och har väl planerade aktiviteter, men även mycket fri lek. Verksamheten är belägen i en stor villa med stor yta för barnen och 2 rum, inredda enbart för barnens lek och utveckling. Vi har även en stor tomt med utrymme för massor av lek. På tomten odlar vi grönsaker och frukt som vi hämtar in tillsammans. I verksamheten finns också olika djur som barnen får vara med och sköta ihop med mig, som små hundar, kaniner, fåglar och fiskar. Varje vecka blir det utflykter till olika lekplatser och till skogen. För mig är det viktigt att erbjuda en flexibel verksamhet och jag månar om att arbeta efter varje barns individuella behov (då alla barn är Jag heter Verone Binnefors och jag driver pedagogisk omsorg i Rimbo (Norrtälje kommun).

olika). Vill du placera ditt barn hos mig, så kan du

Mina öppettider är 06:00 - 18:00. Jag följer läropla–

anmäla via Norrtälje kommuns hemsida.

HEMMAFORALDRAR.SE


Familjepolitisk historia Del 1: Vårdnadsbidraget Av Madeleine Lidman

Vårdnadsbidraget, VB var en hemmasubvention som underlättade för föräldrar att ha barnen hemma längre under första tre åren. Den som var hemma med VB hade sin sjukpenninggrundande inkomst, SGI och sin anställning skyddad i tre år. Vårdnadsbidraget, VB, var en

Men för att få ut fler kvin-

kompensera lite för de negati-

hemmasubvention som Al-

nor i arbetslivet allt tidigare

va effekterna av hög skatt och

liansen införde den 1 januari

införde socialdemokraterna

särbeskattning av familjer, så

2008, sedan Föräldraupproret

särbeskattning, vilket mins–

införde Alliansen hemma–

samlat in över 36 000 namn–

kade familjernas samman-

subventionen vårdnadsbiddra-

underskrifter och arbetat hårt

lagda inkomst efter skatt och

get, VB, som gjorde att den

för att man skulle införa ytter-

försvårade för familjer att ha

som ville vara hemma längre

ligare ett barnomsorgsalter-

barnen hemma längre.

kunde vara det med sin an-

nativ. När det väl gick igenom

För att öka valfriheten och

skrev Expressen om det med anledning av att Liberalerna (dåvarande Folkpartiet) släppte igenom det: “Folkpartiet accepterar vårdnadsbidrag”.

Sambeskattning underlättade hemmavalet

När vi hade sambeskattning i Sverige (där skattens stor– sammanlagda inkomst) så var det lättare för familjer att välja hemmaomsorg.

FOTO: PIXABAY

lek bestämdes av familjen

HEMMAFORALDRAR.SE

ställning och sin sjukpenning–


några månader till, tills de fick

ventionen med motiveringen

den barnomsorg de önskat.

att ”nu skulle minsann alla invand–rarkvinnor komma ut

FOTO: PIXABAY

Vårdnadsbidraget

grundande inkomst, SGI, tryggad i tre år. Sedan fick man en liten subvention à 3 000 kronor skattefritt per barn och månad tills barnet fyllde tre år. Var du arbetslös, sjukskriven eller i andra åtgärder gick det inte att få vårdnadsbidrag.

Många delade 50-50 En viktig fördel var också att du kunde gå ner i arbetstid och arbeta 50 procent, vilket gjorde att många ensamstående använde sig av subventionen. En annan fördel för de som gärna ser en jämn fördelning av tid med barn, är att vissa föräldrar valde att arbeta 50 procent var och sedan vara hemma 50 procent var. Det gick också att överlåta VB på en släkting/annan person om du var egenföretagare och behövde barnomsorg. För de föräldrar som inte fick den barnomsorg de öns– kade var VB också mycket bra. Då kunde de stanna hemma

i arbete när VB försvann”. Då

fanns inte överallt

handlade det alltså om cirka

Tyvärr fanns VB inte i alla

2 400 föräldrar med “invan-

kommuner (S-styrda kom-

drarbakgrund”. Vilket land de

muner sa till 99 procent nej till

kom ifrån hade man inte heller

VB) och det marknadsfördes

tittat på. Om det var nordiska

inte direkt, så det var väldigt

länder, europeiska eller utom-

få familjer som använde sig av

europeiska länder. Det handla-

det — ca 8 000 familjer per år.

de bara om bildsättning för att

Men för de som fick chansen

dölja att den verkliga orsaken

betydde det att de kunde stan-

till att man ville ta bort VB

na hemma längre, utan att be-

handlade om ideo–logiska

höva säga upp sig och hamna i

skäl.

ekonomisk otrygghet. För att motarbeta och få

Statistiken över uttaget

bort VB så slog motståndar-

var missvisande

na på stora trumman att 30

När föräldrar tog ut 50 procent var syntes det inte

procent som tog ut det hade “invandrarbakgrund”. Det betyder att de hade en eller två föräldrar som vid något tillfälle invandrat

Agnes Wold: “HURRA, HURRA, HURRA! FP röstar med regeringen om att lägga ned vårdnads– bidraget!!!”

till Sverige, eller att

de 30 procenten stod långt från arbetsmarknaden.

därför var det fler pappor som var hemma än vad som framgick. Det som gick att se var att 10 procent

de själva gjort det. Men det sa inte någonting om att

i statistiken, så

som tog ut VB var pappor. Gladast av alla var professorn i bakteriologi, Agnes Wold, när VB försvann. På

Fakta undanhölls för att

twitter skrev hon: “HURRA,

ge en negativ bild av VB

HURRA, HURRA! FP röstar med

På en direkt fråga om de tittat

regeringen om att lägga ned

på om de som tog ut VB hade

vårdnadsbidraget!!!”. Hur det

en fast anställning, svarade

påverkade barnen att kanske

de nej. Ändå blev det ett

tvingas in i förskolan, var det

bekvämt sätt att få bort sub-

inte någon som tänkte på.

HEMMAFORALDRAR.SE


Vi lever livet nu när barnen har hemmaomsorg Av Jessica Kirjavainen

När Jessica Kirvajainen valde att följa sin magkänsla så förändrades livet för hela familjen. Jag höll hårt hans kalla lilla

När hon var ett år så skulle

Jag var lite för trög själv för att

hand i min.

hon börja förskola.

förstå.

Hela vägen hem skuttade

För det var så en skulle göra.

han glatt bredvid mig och jag

Och det gick jättebra. Hon

viskade genom mina tårar

trivdes i det rutinbundna och

Till slut följde jag min magkänsla

”förlåt” ”förlåt” ”förlåt”.

där allt var samma lika.

Nu följde jag mitt hjärta. Min

Jag kände mig sämst sämst

Både hon och hennes bror gick

magkänsla.

sämst i hela världen.

fem timmar om dagen. Varje

Kändes det inte bra så gjorde

Ett halvår senare var det dags

dag.

för ny inskolning på ny för-

Jag tänkte att det var bara jag

jag det inte.

skola.

som var tom. Det var bara för

För det var så en skulle göra.

mig det kändes fel.

Vi var med tills han var trygg och säker

Alla sa att de behövde förskola

Och vi var med. Ända tills han

Jag brydde mig inte om vad andra gjorde. Jag brydde mig inte om hur en skulle göra. Jag gjorde på mitt sätt.

De behövde förskola. Det sa

kände sig trygg och säker.

För det här är mitt liv. Som ska

alla.

Vi var med väldigt länge. In-

Det var ju så en skulle göra.

levas av mig.

skolningen tog lång lång tid.

Flera år senare.

Och det fick den göra.

När mitt och min mans tredje

Två år efter sonen föddes kom

barn kom till världen.

en liten flicka.

Då var jag säker.

des två år senare.

En tjej med full fart och en

Jag hade landat i mitt

Jag vill ge mina barn allt.

pysselådra och påhittighet som

föräldraskap.

Jag vill ge dem en trygg grund

var fantastisk!

Mina barn hade visat det rätta.

att stå på.

HEMMAFORALDRAR.SE

Förskola var inget alternativ. Och känslan var än mer ingrodd då vårt fjärde barn föd-


Jag vill lyssna på dem. Jag vill vara med dem. Jag vill visa dem livet! Jag tog dem till livet. Till mitt liv.

Andel barn i barnomsorg 2018 - 94% av alla barn i åldern 1-5 år går i förskola. - 2% i pedagogisk omsorg (familjedaghem/flerfamiljssystem) - 4% har hemmaomsorg Källa: SCB

Jag ska visa dem hur det kan levas. Det är jag och dem. Vi tillbringar våra dagar med att utfodra djur. Ströa åt grisar och plocka ägg hos hönsen. Kratta åt kaninerna och plocka nypon till papegojorna. Rasta hundar och mata katter.

Vardagspedagogiken fungerar utmärkt Vi handlar. Bakar. Städar. Tvättar. Hämtar posten. Ritar

Maxtaxa Inkomsttaket per månad är 2021 - 50 340 kr. Sedan betalar föräldern/föräldrarna maximalt upp till till en viss procent av lönen och upp till ett maxbelopp. Avgiftstak Dock högst... Barn 1 3% 1 510 kr Barn 2 2% 1 007 kr Barn 3 1% 503 kr

Källa: Skolverket

och målar och räknar kattsvansar. Går på kyrkis och

Mina barn har lärt mig det

en göra” så måste jag ställa

träffar vänner.

viktigaste i världen.

motfrågan ”varför?”.

Fikar och leker. Går i skogen och bara är. Och lever. I den enkla komplicerade vardagens fantastiska glans. Jag kan vara där och trösta och hjälpa upp. Visa och berätta. Läsa böcker och fantisera.

Du väljer själv väg i livet Allt behöver inte vara svart eller vitt. Det kan vara skärt och gredelint och regn

Vi stressar inte. Vi har bågens alla färger. En inte bråttom

Om svaret då är ”för så har en alltid gjort” så vill jag att en ska lyssna på sitt hjärta och fråga ”är det verkligen så jag vill göra?”

“Du För alla har ett val. kan göra vad Ett val att leva det du vill! Bara det här livet som en vill. känns rätt i För. Livet är nu. Nästa andetag är det hjärtat”

Vi kan ligga i en lövhög och

behöver inte

titta på moln och flygplans-

gå på vägen. Eller

spår. Hur länge vi vill.

på stigen. En kan gå bredvid.

För vi har inte bråttom

Eller var en vill.

någonstans.

En kan göra precis vad en vill!

Vi stressar inte. Vi tar dagen

Bara det känns rätt i hjärtat.

som den kommer.

Så vi är hemma.

Vi är hemma så länge vi vill och kan

Med rutiner. Scheman. Och

Och jag är lyckligast i världen.

Jag vill inte ångra något sen

balans.

Och när jag nu hör ”för så ska

när jag ser tillbaka på mitt liv.

HEMMAFORALDRAR.SE

första på resten av mitt liv. Och bara jag kan forma det till hur jag vill ha det.


Jag vill ge mig och mina barn

Men alla har ett val.

allt.

Och jag är övertygad om att

Allt som bara är möjligt.

alla kan välja det bästa för just

Så jag går på känsla.

dem och deras familj.

Vi är hemma så länge vi vill och kan och får. Vi sover tillsammans. Vi är nära. Vi låter andra ”vinna” över oss. Och vi säger aldrig ”trots” utan kramar om och försöker förstå.

Se utanför normerna Om en bara tänker efter. Ser utanför ramar och normer. Det går att vända och vrida. Pyssla och få ihop. Sätta barnen främst. Ingenting är lätt. Såklart.

Men vad är viktigt? På riktigt? Resan? Bilen? Pengarna på kontot? Eller att leva, uppleva, genomleva livet tillsammans? Alla måste välja. Alla måste få ha rätten att välja vad som är rätt för just ens egen familj. Och det kan ingen annan göra åt en.

Vi har alla färger och former och kläder. Vi vet att en viss färg inte tillhör ett visst kön.

Annons:

Barn behöver närhet, och trygghet Vi har napp och blöja och nappflaska så länge vi vill och behöver. I vissa fall kortare och i andra fall långt längre än vad som står i böckerna. Vi vet att det kommer när de är redo. Ingen tonåring kommer ha nappflaska. Jag vet att inget litet barn behöver förskola.

Familjer har olika förutsättningar De behöver sina föräldrar. De behöver närhet och trygghet. Vi stressar inte. Eller pressar. Och jag vet att ingen tar skada av det. Oavsett vad alla kan tycka och tänka och säga. Tvärtom. För vi vinner tillsammans. För vi är en familj. Alla familjer har olika förutsättningar.

I miljöer där kunder och gäster ofta är kräsna, där hygienkraven är höga, tid alltid är en kritisk faktor och där begreppet ”hållbarhet” är ett nyckelord behövs maskiner och redskap som man tryggt kan lita på. Det är just sådana köksverktyg och maskiner som vi på ABW Equipment marknadsför och säljer med rikstäckande service till butiker, storkök och industri. Kontakta oss: Berkel Showroom Birger Jarlsgatan 96 114 20 STOCKHOLM HEMMAFORALDRAR.SE

Telefon: 08-534 701 50 Email: info@abwe.se


Hemmaföräldrar är riktiga power-föräldrar Av Madeleine Lidman

Nu har serien Svenska Power–

naturligtvis handlar det om

utmaningar än andra med

kvinnor börjat sändas. Det

också. Det ena är inte bättre

svårt sjuka barn, eller barn

kommer säkerligen bli en

eller sämre, men ibland blir

med npf, barn som kräver så

fantastisk serie med duktiga,

det så ensidigt med endast en

mycket mer av föräldrarna.

ambitiösa och framgångsrika

viss manlig mall som ett mått

kvinnor. Självklart inspirer–

på framgång och ”power”.

ande, samtidigt kan jag inte

Snäv syn på power Alla dessa hemmaföräldrar

låta bli att tänka på att det

Karriär och barn – javisst – men

och deras kamp för att skapa

kommer handla om kvinnor

inte nödvändigtvis samtidigt.

bra liv för sig och sina barn

som lever som män gjort i alla

är för mig riktig fantastisk

tider. Och någonstans där kan

I Hemmaföräldrars nätverk

power det med. I mina ögon

jag tycka att det är lite sorgligt

– originalet finns det så

är det riktiga hjältar som i ett

att mallen för fram–gång alltid

fantastiska berättelser

land med en väldigt snäv syn

är den manliga mallen.

om människor som går

på hur man ska och får leva

mot strömmen, följer sin

under småbarnsåren, faktiskt

magkänsla och skapar fan–

har modet att ändå göra andra

av begreppet power

tastiska liv för sig och sin

val – eftersom barnen (det

Det finns så många fram–

familj. Inte utan uppoffringar,

viktigaste vi har) mår bäst av

gångsrika powerkvinnor

ekonomiskt vågspel och tuffa

just det valet.

– ja, powermammor, som

utmaningar.

Dags att utöka betydelsen

valt en annan mall och som gör stordåd. Nu har

Kanske kommer vi till en tids–epok när det inte

Många hemmaföräldrar

är antingen eller, där det

jag förmånen att ha ett

startar eget

enda som räknas är kvinnor

nätverk med över 4 300

Många som väljer att bli

som lever som män alltid

hemmaföräldrar, bestående

hemmaföräldrar startar också

gjort, utan när vi även upp–

av både män och kvinnor –

eget företag, eller studerar

märksammar män och kvinnor

och jag får varje dag ta del av

vidare. De är modiga och

som tar en lite annorlunda väg

fantastiska powerföräldrar,

hoppar av sin karriär och

i livet och som väljer tid för

vars berättelser verkligen

startar något nytt, eller så tar

barn och balans mellan familj

skulle inspirera också. För

de en paus. En del har tuffare

och arbete.

HEMMAFORALDRAR.SE


Livet som pappa och hemmaförälder Krönika

FOTO: PRIVAT

Av Martin Trankell

Jag är man och hemmaför–

till honom! Vi kramas, skojar,

vi kan inte amma. Det sörjer

älder. Det är det under­baraste

skrattar, tvättar, gråter, äter

jag! Men det är också det som

som finns! Jag jobbar hemifrån

och leker. Det är underbart att

forskningen lutar åt är den

nattetid med mitt företag och

jag får uppleva detta och det

enda skillnaden mellan kön-

försöker sköta mina studier

känns rakt in i mitt djupaste

ens föräldraförmågor. Istället

när vår son Theodor sover.

emotionscenter att vi männi-

verkar anknytningsstyrkan och

Målet är alltjämt att jag ska

skor är byggda för att vara med

föräldraförmågan mest bero på

vara så mycket med honom

våra barn. Även vi män. Min

hur mycket tid man spenderar

som möjligt när han är vak-

och Theos närhet tillskriver jag

med sitt barn.

en. Visst blir det långa dagar

helt att vi varit tillsammans

och inte särskilt mycket egen

nästan 100 procent sedan den

fritid. Men Theo är snart ett

minut han föddes.

Många pappor får aldrig uppleva det här Jag sörjer hur många män som

och ett halvt år och hittills har

Vi är båda lika bra anknytningspersoner

missar detta kritiska och un-

Jag har en del tankar kring

så små. Varför fler män inte är

Vi är byggda för att vara med barnen

det här med män och deras

hemma är en så oerhört kom-

förmåga till att ta hand om

plex fråga. Jag hittade statistik

Vi har en så fin relation och jag

barn, redan från den dagen då

som visar att män i snitt tar ut

känner mig så starkt bunden

de kommer till världen. Visst,

sju föräldradagar under bar-

jag bara missat en enda sammanhängande dag av hans liv.

HEMMAFORALDRAR.SE

derbara fönster när barnen är


nets första sex månader i livet,

och att alla ska få välja som

dela lika på sin ledighet. Nej,

mamman närmare 120. Tänk

de vill. Man kan inte tvinga

jag drömmer om ett jämställt

vad många män som inte får

fram rättvisa och jäm-

uppleva det jag fått uppleva?

ställdhet. Men vi

De här dagarna kommer aldrig

måste verkligen

igen.

börja prata om varför män inte

samhälle där vi delar lika på lön, rättigheter,

“Vi måste

ansvar, föräldras-

börja prata om

varför män inte är hemma mer med

kap och kärleken till våra barn.

Föräldradagarna ska inte tvångsdelas

är hemma mer

I Facebook-gruppen för Hem-

amningen och lönen

maföräldrars nätverk var det i

är inte hela sanningen, annars

viktigt steg mot mer generell

våras en del diskussioner kring

skulle alla familjer där pump-

jämställdhet i samhället. Jag

det här med föräldradagar

ning, flaskmatning och jäm-

hoppas verkligen vi blir fler

och politiska beslut kring det.

ställda (eller inverterade) löner

män som väljer att satsa på att

Jag tror verkligen på friheten

förekommer också automatiskt

bli hemmaföräldrar.

med sina barn. För

sina barn”

Männens lika värde och ansvar

i föräldrarollen är ett

Fakta om jämställdhetsbonusen Tidigare fanns en jämställd-

Jämställdhetsbonusen var en

När S kom till makten 2014,

hetsbonus som infördes av

skattefri ersättning som beta-

så tog man bort vårdnadsbidra-

dåvarande Alliansen: M, KD,

lades ut till båda vårdnadsha-

get det första man gjorde i re-

C och L. Den var en del i den

varna för ett barn.

geringsställning och sedan togs

svenska föräldraförsäkringen

Vårdnadshavarna behövde

som syftade till att vårdnads–

inte vara gifta eller sambor men

havare med gemensam vård-

var tvungna att ha gemensam

nad skulle dela mer lika på

vårdnad av barnet.

föräldradagar. Detta skedde

Man behövde inte ansöka

även jämställdhetsbonusen bort. Allt med stöd av C och L. Av de totalt 480 föräldradagar som hör till varje barn kan 270 ge jämställdhetsbonus

genom att båda vårdnads–

om jämställdhetsbonus utan

havarna fick en ekonomisk

den betalades automatiskt in

jämställdhetsbonus var:

belöning för varje dag som den

på samma konto som föräldra–

Dubbeldagar (när båda är hemma

vårdnadshavare som tagit ut

penningen och betalas ut ett par

samtidigt för samma barn).

minsta antalet föräldrapenning-

dagar efter föräldrapenningen.

De 90 dagarna med lägstanivå

dagar tar ut en dag.

Det var först när den förälder

De första 60 dagarna som är re-

Reformen gäller endast för barn

som tagit ut lägst antal dagar

serverade för vardera föräldern.

födda mellan 1 juli 2008 och 1

tagit ut föräldrapenning som

januari 2017, då lagen upphörde,

jämställdhetsbonusen kunde

de dagar som tas ut av den vård-

och endast personer som är

betalas ut. Införandet skedde i

nadshavare som tagit ut minsta

vårdnadshavare till barnet kan

samband med att hemmasu-

antalet föräldrapenningdagar.

komma i åtnjutande av jäm-

bventionen vårdnadsbidraget

ställdhetbonus.

infördes. HEMMAFORALDRAR.SE

De dagar som inte kunde ge

Ersättningen betalades ut för

Källa: Wikipedia


Hemmaföräldrars nätverk - originalet Tusentals familjer har fått hjälp

”Hemmaföräldrar” i omslagsbilden på våra

Hemmaföräldrars nätverk – originalet, HFN,

grupper, så att du ska hitta den äkta varan.

firar 20-årsjubileum i år. Organisationen som är Sveriges ledande hemmaföräldrar-organisa-

Mängder med viktiga tips

tion grundades av Madeleine Lidman, som star-

Hos oss får du också hjälp hur du ska få ihop

tade med två tomma händer och som arbetat

ekonomin för att kunna stanna hemma län-

ideellt under alla år med att hjälpa föräldrar att

gre, hjälp om du vill starta eget, studera, starta

våga följa sin magkänsla och välja den lösning

pedagogisk omsorg, eller investera i aktier. Den

som fungerar bäst för den enskilda familjen.

dagen det är dags att välja en annan lösning

HFN har idag över 4 300 medlemmar och till

får du också hjälp i vår grupp: Barnomsorg och

dags dato har tusentals familjer fått hjälp att

skola – HFN-föräldrar ger råd. För att hålla dig

välja ett annat liv – ett liv med tid för barn och

uppdaterad följ oss gärna på twitter: @HFN-

balans mellan familj och arbete. På hemsidan:

hemma, på instagram: @HFNriks samt följ vår

hemmaforaldrar.se hittar du mer information.

podd: Hemmaföräldrarpodden

Stöttning sker i FB-grupper

Vår filosofi

Det mesta av arbetet med att stötta och inspir-

Vi har en filosofi i Hemmaföräldrars nätverk –

era föräldrar sker via Facebook-gruppen Hem-

originalet, som vi arbetar efter i våra FB-grup-

maföräldrars nätverk – originalet. Till huvud-

per och det handlar om att ta emot stöd, men

gruppen så finns det lokala grupper över hela

också ge något litet tillbaka genom att stötta

landet. Tyvärr har vissa valt att försöka få fler

andra. Allt enligt HFNs goda ringar på vattnet.

medlemmar, genom att göra intrång på Hem-

Alla kan och orkar inte och då är det ett mini-

maföräldrars registrerade varumärke. För att

mum att i alla fall följa reglerna.

hitta de äkta HFN-certifierade Facebook-grupperna, har vi därför numera HFNs logotyp

Varmt välkommen att börja nätverka!

HEMMAFORALDRAR.SE


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.