Norges idrettshøgskole

Norges idrettshøgskole

Oslo, Norway

Norges idrettshøgskole er ein vitskapleg høgskule med eit særleg ansvar for forsking og høgare utdanning innan det idrettsvitskaplege fagfeltet.

www.nih.no/